KAEDAH PERTAMA Talaqqi-musyafahah. Penurunan surah iqra’ kepada Nabi Muhammad S.A.

W adalah dalil yang paling nyata bagaimana Jibril A.S mengajar Nabi Muhammad S.A.W secara talaqqi dan Musyafahah ُ َ َ ْ ُ ْ ِ ّ َ ُ َ ْ َ َ َ َِ ‫فإذا قرأناه فاتبع قرءانه‬ Maksudnya : “ Oleh itu apabila kami telah menyempurnakan bacaannya (kepadamu dengan perantaraan Jibril) maka bacalah menurut bacaannya itu.” (surah Iqra` ayat 1-5) [ ‫] عن أنس بن مالك أن رسول ال قال لبي: إن ال أمرني أن أقرأ عليك القرآن قال أبي: آل سماني لك قال ال سماك لي فجعل أبي يبكي‬

‫رواه البخاري‬

Maksudnya: Daripada Anas Bin Malik bahawasanya Rasulullah s.a.w. telah berkata kepada Ubai: “ Sesungguhnya Allah menyuruhku membacakan Al-Quran padamu “ Ubai berkata: Adakah Allah memilihku dan menyebut namaku disisimu?. Jawab Nabi: “ Allah telah memilih dan menamakan kamu disisiku “ Maka Ubai pun menangis.

KAEDAH KEDUA:

Kaedah tTasmi`.

" ‫" وإذا قرئ القرءان فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون‬

Maksudnya: “

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik, dan

perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat “

(Surah al- A’araf)

Nabi s.a.w. telah memperdengarkan (menyemak) bacaan al-Qurannya di hadapan Jibril a.s. pada setiap tahun sekali dalam bulan Ramadhan dan dua kali pada tahun kewafatannya. Tidak terhenti setakat itu sahaja, malah selepas itu pula Nabi s.a.w. mengkhususkan beberapa orang sahabat agar mempelajari bacaan al-Quran dengan cara yang lebih

w. Untuk itu beliau membawa bekalan secukupnya ..a.mendalam dan terperinci lagi sehingga mereka menjadi orang yang pakar di dalam bacaan itu.malaikat dating kepadanya lalu katanya : “Bacalah!” Jawab Nabi : “Aku tidak pandai membaca” . Kemudian beliau kembali pula ke Gua Hira’ hingga ke suatu ketika dating kepadanya al Haq (kebenaran atau wahyu) iaitu sewaktu beliau masih berada di Gua Hira’ tersebut.Kemudian aku dilepaskannya dan disuruhnya pula membaca : “ Bacalah!” katanya . KAEDAH KETIGA Kaedah Takrir.Jawabku : “Aku tidak pandai membaca” Aku ditarik dan dipeluknya untuk kali ketiga kemudian dilepaskannya seraya berkata : . Abu Darda'. Ali bin Abu Talib. Tidak cukup mereka disuruh belajar. Muath bin Jabal dan lain-lain lagi. Mereka itu terdiri daripada Ubai bin Ka'ab. Sabda Rsulullah s. Othman bin Affan. tetapi juga setelah itu mereka dicuba dan diuji bacaan mereka dengan cara memperdengarkan bacaan kepada Nabi s. memperbetulkan bacaan para sahabat dengan cara memperdengarkan bacaannya sendiri kepada sahabat-sahabatnya.w ialah berupa mimpi baik waktu beliau tidur. إلى آخر الحديث يييي ييييييي‬ ‫ي ي‬ ‫ي‬ ُ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ ْ ِ ٍ ََ ْ ِ َ َ ْ ِ َ ََ َ ََ ْ ِ ّ َ َّ ِ ْ ِ ْ َ ْ ِ َ َ َ ْ ِ ََ ْ َ Maksudnya : Daripada Aishah Ummul Mu’minin r. kepada Ubai bin Ka'ab: َ َ ْ ُ ْ َ ْ ََ َ ْ ‫يا أبا المنذر إني أمرت أن أقرأ عليك القرءان‬ ِ ُْ َ َ Maksudnya: "Wahai Abu Munzir (Ubai bin Ka'ab) aku diperintahkan supaya membacakan al-Quran (memperdengarkan) bacaan al-Quran kepada engkau".Biasanya mimpi itu terlihat jelas oleh beliau seperti jelasnya cuaca pagi.w.a. ini terbukti di dalam hadith. Zayd bin Tsabit.Kemudian aku dilepaskannya dan disuruhnya pula membaca : “ Bacalah!” katanya . Setelah bekalan habis beliau kembali kepada Khadijah untuk mengambil lagi bekalan secukupnya.a. Abu Musa al-Asy'ari. ْ َ َ ّ ِ ًْ ُ َ َ َ َ َ َ ِ ْ ّ ْ ِ ُ َ ِ ّ ‫عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أول ما بدىء به رسول ال صلى ال عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان ل يرى رؤيججا إل جججاءت‬ َْ ّ ِ ْ َ َ ِ ّ ِ ُ ْ ُ َ ِ ِ َ ِ ُ َ ُ ّ َ ْ َ َ َ َّ َ ْ ِ ِ ْ ُ ّ ُ َ َ ِ َ ْ َ ُ ِ ْ َ ّ ُ َ َِ ِ ُ ّ َ َ َ َ ِ ِْ َ َِ َ ِ ْ َ ْ َ َ ْ َ ِ َ َ ِ َ َ ْ ِ َ ّ ُ َّ ّ َ ُ َ ِ ْ ِ ُ َّ َ َ َ ٍ َ ِ ِ َ ِ ْ ُْ َ َ َ َ ُ َ َ ِ ْ َِ َ ُّ ّ ُ ِ ْ ّ ِ ََ َ ْ ِ ‫مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتجزود لجذلك ث جم يرججع‬ ّ ُ ُ َْ ‫إلى خدي َة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخجذني فغطنجي حتججى بلجغ منججي الجهجد ثجم‬ ّ ِ َ َ َ ّ َ ْ ِ ّ َ َ ْ ِ َ َ َ َ َ َ ٍ ِ َ ِ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ِ َ َ َ ُ َ َ ُ َ َ َ ٍ َ ِ ِ َ ْ ِ َ ُ َ ّ َ ِ َ َ ّ َ َ ِ ْ ِ ِ ُ ّ َ َ َ َ َ ‫ِ َ َ ِ ْج‬ ّ ُ َ َ ِ ّ ْ ِ ّ َ َ ْ ِ َ َ َ َ ٍ ِ َ ِ َ َ َ ُ ْ ُ َ ْ َ ْ ِ َ َ َ ْ ِ ََ ْ َ ّ ُ ُ ْ َ ‫أرسلني َقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقججال اقجرأ فقلجت مججا أنججا بقججارئ فأخجذني فغطنجي الثالثجة ثجم‬ ّ ِ َ ََ ّ َ َ َ ِ ّ ْ ِ ّ َ َ ْ ِ َ َ َ َ ٍ ِ َ ِ َ َ َ ُ ْ ُ ْ َ ْ ِ َ َ ‫َ ْ ََ ِ ْ ف‬ ‫أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق النسان من علق اقرأ وربك الكرم.Jawabku : “Aku tidak pandai membaca” Aku ditarik dan dipeluknya pula sampai aku merasa payah dan sukar. Disitu beliau beribadat beberapa malam tidak pulang kerumah isterinya.a. Hasilnya mereka telah menjadi tempat rujukan kepada sahabat yang lain dan juga para tabi'in selepasnya. Di ketika lain pula Rasulullah s. Abdullah bin Mas'ud.. Kata Nabi selanjutnya menceritakan “Aku ditarik dan dipeluknya sehingga aku merasa payah dan sukar” .a katanya : “Wahyu yang mula-mula turun kepada Rasulullah s.w. Semenjak itu hati beliau tertarik hendak mengasingkan diri ke Gua Hira’ .

ْ ِ ٍ َْ َ ّ ُ ْ ‫ّ َ ْ َ َ ّ ِ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ُ ْ ُ ِ ْ َ َ َ َ ِ ْ َ َ ْ َ ُ ِ ْ ِ ْ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ ف‬ ‫عن ابن َباس قال كان رسول ال صلى ال عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقججاه ِ جي ك جل ليل جة م جن‬ ِ ُ ْ ُ َ َ َ َ َ ٍ ّ‫َ ْ ْ ِ ع‬ ِ ََ ْ ُ ِ ْ ّ َ ِ ِ ْ َ ِ ُ َ ْ َ ّ ‫رمضان فيدارسه القرآن فلرسول ال ال صلى ال عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة‬ ِ ِ ُ ْ ُ َ ََ َ ْ ُ ُ ُ ِ َ ُ َ َ َ َ َ Maksudnya : Daripada Ibnu Abbas r. maka Ibn Mas'ud menoleh kepada baginda Rasulullah.Sesungguhnya Rasulullah lebih bersifat pemurah daripada murahnya hembusan angin.a.a.w.w adalah seorang yang amat pemurah dan terlebih pemurah ketika bulan Ramadhan iaitu ketika Jibril datang menemuinya . Dilihatnya Rasulullah menangis berlinang air matanya.w.a.ُ َ ْ َ َ ّ َ َ ْ َ ْ ِ ٍ ََ ْ ِ َ َ ْ ِ َ ََ َ ََ ْ ِ ّ َ ّ َ ِ ْ ِ ْ َ ْ ِ ‫اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق النسان من علق اقرأ وربك الكرم‬ KAEDAH KEEMPAT Kaedah Tadarrus Rasulullah s.untuk menjadikan contoh bagi umatnya.w memperdengarkan bacaan Qurannya dihadapan Jibril dari awal sampai ke akhirnya dengan bacaan yang elok. Ini difahamkan dari sabda Rasulullah s. Nabi s.a.a.” (Rawiyat al-Bukhari) . Lantas Ibn Mas'ud membaca sehingga pada ayat 41. surah an-Nisa'. juga menyuruh dan menggalakkan kepada sesiapa sahaja yang ingin belajar al-Quran supaya belajar dengan guru yang mahir di dalam bacaan al-Quran. meminta agar Ibn Mas'ud memperdengarkan bacaan al-Quran kepada Baginda.w. Rasulullah s.a katanya : “Rasulullah s. betul sebutan mkhrajnya. ٤۱) ‫)فكيف إذا جججنا من كل أمة بشهيد وجججنا بك على َؤلء شهيدا‬ ً ْ ِ َ ِ َ ُ ‫َ َ ْ َ ِ َ ِ ْ َ ِ ْ ُ ّ ُ ّ ٍ ِ َ ٍ ْ ٍ َ ِ ْ َ ِ َ ََ ه‬ Baginda bersabda cukuplah.: ‫)خذواالقرءان من أربعة: من عبدال بن مسعود وسالم ومعاذ وأبي بن كعب )رواه البخاري‬ ََ ْ َُ َ ُ ُ َ ِْ ٍ ِْ َ ْ ُُ Di dalam sebuah hadith sahih.Kebiasannya Jibril datang menemui Nabi pada tiap-tiap malam dalam bulan Ramadhan dan kedua-duanya bertadarus Al Quran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful