EXPERTIZĂ CONTABILĂ, DOCTRINĂ sI DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ

Ghid de pregatire SINTEZĂ Prof.univ.dr. Horia Cristea Expert contabil CECCAR

INTRODUCERE
"Sinteza" este de fapt o multime de raspunsuri posibile si comentarii la peste o suta de întrebari, de probleme din programa verificarii aptitudinilor celor care au parcurs stagiul de pregatire. Cei care doresc sa practice liber sau asociativ, profesia de contabil autorizat sau expertcontabil, se supun regulilor si normelor organismului autorizat al profesiei si anume Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România. Pentru a profesa de maniera libera, un tânar licentiat în finante contabilitate sau în economie sustine mai întâi un examen de acces la profesie, examen compus din discipline specifice, dupa care efectueaza un stagiu pe lânga un cabinet de specialitate. La fel si un bacalaureat, dar cu alte restrictii. La încheierea stagiului se sutine un alt examen, de aptitudini. Cei care au reusit sunt cooptati în familia expertilor contabili sau contabililor autorizati. Membri familiei practica o profesie libera, însa în structuri organizate, specifice, cu norme si reguli recunoscute international. Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România (CECCA-Ro) prin Comisia de specialitate elaboreaza anual o lista de subiecte de examen si bibliografia adecvata. Am încercat o sintetizare, în folosul celor ce doresc sa se pregateasca. Un sprijin deosebit l-am primit din partea d-lui M. Chivulescu. Ca organism al profesiei din România CECCA-Ro urmareste realizarea unor obiective principale cum sunt:
     

Consolidarea integritatii si competentelor profesiei contabile Supravegherea respectarii inependentei si obiectivitatii activitatilor desfasurate de membri Promovarea intereselor membrilor si a regulilor privind secretul profesional Asigurarea unui 535c219f nivel înalt de responsabilitate si profesionalism Sustinerea si promovarea aplicarii si respectarii normelor internationale de contabilitate- IAS si de rportare financiara - IFRS Afirmarea pe plan international a profesiunii contabile românesti

Manalul de fata este un sprijin pentru cei doritori în a acumula cunostinte în tematica de pregatire continua. Nu este un tratat ci un ghid de orientare. Orice comentariu sau interpretare tine de personalitatea fiecaruia, de gradul si nivelul de pregatire. Timisoara Mai 2007 prof.univ. dr. Horia Cristea

TEMATICA DE PREGĂTIRE
1. EXPERTIZA CONTABILĂ
1. Conceptul de expertiza contabila       2. Expertiza contabila judiciara: Definitie Comparatie cu controlul financiar Obiectivele Numirea expertilor contabili Procedura de efectuare a expertizei contabile judiciare Actele de expertiza contabila judiciara - continut si valorificare 3. Expertiza contabila extrajudiciara sau amiabila

2. DOCTRINA PROFESIONALĂ
I. Profesia contabila - continut si forme de manifestare II. Calitatea de expert contabil si contabil autorizat 1. Definirea expertului contabil si contabilului autorizat 2. Accesul la profesie 3. Raspunderile expertilor contabili si contabililor autorizati III. Organizarea si functionarea CECCA-Ro 1. Atributiile 2. Organizarea teritoriala 3. Organele de conducere ale Corpului, atributii 4. Organizarea interna a Corpului 5. Relatiile Corpului cu Administratia (Guvern) 6. Finantarea activitatilor Corpului IV. Exercitarea profesiei de expert contabil si contabil autorizat V. Controlul de calitate în activitatea expertilor contabili si contabililor autorizati

3. DOCTRINA PROFESIONALĂ sI DEONTOLOGIA
I. Profesia liberala de expert contabil si de contabil autorizat II. Codul IFAC 1. Însemnatatea (importanta) existentei unui cod de etica profesionala 2. Interesul general: continut, definitii 3. Obiectivele codului etic III. Codul etic national al profesionistilor contabili

în: a. alte legi speciale.1. CECCAR.C si Ct. Dupa scopul principal în care au fost solicitate. 2004. respectarea normelor tehnice profesionale 5. Independenta . Principiile fundamentale a.4. Ed. b. ÎNTREBĂRI sI RĂSPUNSURI 1. Nu au calitatea de mijloc de proba în justitie. pg. obiectivitatea c.principiul fundamental si conditia de exercitare a profesiei liberale de EC si CA. Sunt efectuate în afara unui proces justitiar. B. de argumente pentru solicitarea de catre parti a administrarii . Norma 350 pg. Standardul 35:3511. SURSA: Cartea Ex. expertizele contabile judiciare. ci. A. expertize contabile extrajudiciare . Codul de procedura penala. Cine poate efectua expertiza contabila? RĂSPUNS: Numai persoana care a dobândit calitatea de expert contabil în conditiile legii (OG 65/1994) fiind înscrisa cu viza la zi în Tabloul EC actualizat. 299.sunt cele efectuate în afara procedurilor reglementate privind rezolvarea unor cauze supuse verdictului justitiei. integritatea b. reglementate de: Codul de procedura civila. 1. pct. competenta profesionala d. Cum se clasifica expertizele contabile? RĂSPUNS: Expertizele contabile pot fi clasificate: I. 9 2. profesionalism f. cel mult. confidentialitatea e.

B. . expertizele contabile sunt: a. CECCAR. pct. astfel încât o terta persoana sa nu poata sa puna la îndoiala obiectivitatea profesionistului contabil. 2. Ed. A. pp 58-59 3. Independenta absoluta si independenta relativa a expertului contabil? RĂSPUNS: Componentele independentei: 1. civile b.1. pg. penale c. Independenta în aparenta: reprezinta capacitatea de a demonstra ca riscurile la adresa independentei de spirit au fost limitate sau eliminate. alte categorii dispuse de organele în drept sau extrajudiciare solicitate de catre clienti SURSA: Cartea Ex. 2004. Dupa principalul obiectiv la care se refera. II. Ghid pentru aplicarea Standardului 35. 299. a unui serviciu profesional fara sa fie afectata judecata profesionala.probei cu expertiza contabila judiciara sau pentru rezolvarea unor litigii pe cale amiabila. fiscale e.C si Ct. Ea presupune integritate si obiectivitate 2. comerciale d. Standardul 35:3511. Independenta de spirit (în gândire): Stare de gândire care permite oferirea unei opinii.

Ce se întelege prin competenta expertului contabil? RĂSPUNS: Competenta profesionala are doua componente de baza: obtinerea mentinerea Competenta profesionala presupune ca profesionistul contabil trebuie sa furnizeze servicii profesionale cu competenta. cu deosebire auditorilor statutari si tuturor persoanelor care sunt în masura de a influenta lucrarile profesionistului contabil.- este componenta fundamentala a independentei. Cerintele de independenta se aplica tuturor profesionistilor contabili cu practica liberala. Mentinerea cere: cunoasterea continua a evolutiilor în profesia contabila (la nivel national si international în contabilitate. aceasta presupune ca el sa fie la curent cu ultimele evolutii si noutati din practiuca profesionala. rumata de una specifica. perioda de practica în domeniu. practica si examinare în subiecte profesionale semnificative. Activitatea de expert contabil este incompatibila cu orice alta activitate curenta. din legislatie si tehnicile de lucru. grija si sârguinta si este obligat sa mentina în permanenta un nivel de cunostinte si de competenta profesionala care sa justifice asteptarile unui client sau ale angajatorului. . Un functionar public nu poate fi niciodata independent. 4. Dobândirea cere: înalt standard de pregatire generala. audit si alte reglementari statuare si cerinte relevante).

demonstrata prin aplicarea principiilor contabilitatii si a normelor profesionale. impartialitatea si dorinta de a fi utili clientilor îi inspira în recomandarile pe care le fac. Aprecierea calitatii expertizei contabile. Nivelul de ansamblu al lucrarilor efectuate de profesionistul contabil. Calitatea expertizei contabile trebuie argumentata. Legalitatea. comert. în functie de utilitatea expertizei în atingerea scopurilot. Respingerea concluziilor (total sau partial) nu înseamna ca expertiza nu este de calitate. Ei trebuie sa se abtina de la orice lucrari inutile efectuate numai din dorinta de câstig. Un profesionist contabil salariat care lucreaza în industrie. Însa membri Corpului trebuie sa-si exercite profesia cu cunostinta si devotament. b. sectorul public sau în sistemul educational poate fi solicitat pentru rezolvarea unor atributii importante pentru care nu are formatia sau experinet necesara. . privind exercitarea calitatii de expert contabil si efectuarea lucrarilor de expertiza contabila. nivelul individual. Auditul este de ordin general si nu punctual. se realizeaza pe doua nivele: a. în conformitate cu normele nationale si internationale. În acest sens CECCAR a elaborat Regulamentul privind auditul de calitate în profesia contabila. Ce se întelege prin calitatea expertizelor contabile? RĂSPUNS: Calitatea expertizelor contabile este o rezultanta a competentei si independentei expertului contabil.- adoptarea unui program care sa garanteze un control de calitate în îndeplinirea sarcinilor profesionale. elaborate de Corp. concret al fiecarei expertize contabile. În asemenea situatii nu trebuie sa-si induca în eroare angajatorului cu privire la nivelul real al competentelor sale. cerând consultanta sau asistenta unui specialist. justificata. în baza argumentarii stiintifice a expertizei contabile. unde calitatea este apreciata de catre solicitant. 5.

în solutionarea unei cauze. Expertul contabil se afla în incompatibilitate daca exista împrejurari din care rezulta ca este interesat sub orice forma. cu exceptia cazurilor în care a fost autorizat expres în acest scop sau daca are obligatia legala sau profesionala sa faca o astfel de divulgare Expertul contabil nu trebuie sa refere mai mult decât se cere. în calitate de organ de control. Care sunt situatiile de incompatibilitate în cazul expertizei contabile? RĂSPUNS: Calitatea de expert contabil este incompatibila cu cea de martor în aceeasi cauza. În ce consta secretul profesional si confidentialitatea expertului contabil? RĂSPUNS: Expertul contabil trebuie sa respecte secretul si caracterul confidential al informatiilor la care a avut acces si de care a luat la cunostinta cu ocazia efectuarii expertizelor contabile. în afara procedurilor prevazute de lege. care l-ar determina. Expertul contabil trebuie sa se abtina de la divulgarea continutului Raportului de expertiza contabila judiciara si a concluziilor. el. a evidentelor tehnico-operative sau la elaborarea situatiilor financiare care fac obiectul dosarului supus judecatii. direct partilor implicate în actul justitiar. . trebuind sa se abtina de la divulgarea lor catre terti. într-un anumit mod. În Raportul sau trebuie sa invoce numai evenimentele si tranzactiile care au legatura cauzala cu obiectivul fixat de cel în drept care a dispus expertiza contabila si care sunt probate cu documente justificative si evidentieri contabile. colaborator sau consilier al uneia dintre partile în proces. 7. s-a pronuntat asupra unor aspecte. Pot fi asimilate cu "împrejurari din care rezulta ca este interesat sub orice forma". ori a luat parte la întocmirea actelor primare. Daca. sa fie subiectiv. sotul(ia) sau vreo ruda apropiata. El trebuie sa se abtina de la contactarea partilor implicate. urmatoarele situatii în care s-ar putea gasi expertul contabil: I.6. calitatea de martor având întâietate. pe expertul contabil.

În particular. tin loc de contract pentru efectuarea expertizelor contabile judiciare. RĂSPUNS: Efectuarea expertizelor contabile se face pe baza de contract. numarul si anul dosarului si natura acestuia (civil) 9. are un cracter particular si se limiteaza strict la ce este necesar. 8. 10. se afla în incompatibilitate cu calitatea de expert numit din oficiu. expertul contabil. În cazul expertizelor contabile extrajudiciare. privind expertiza contabila. într-o cauza civila? RĂSPUNS: În încheierea de sedinta trebuie mentionata data acesteia. de catre expertii contabili numiti din oficiu sau la recomandarea partilor. deoarece primeaza prezumtia ca ar fi interesat în sustinerea primei solutii. RĂSPUNS: Documentarea lucrarilor. care a efectuat o expertiza extrajudiciara. pastrându-si raspunderea finala asupra continutlui si concluziilor raportului de expertiza contabila extrajudiciara. Daca. asistentilor sau colaboratorilor sai. domiciliul sau sediul social al acestora. Contractarea expertizei contabile. în calitatea de expert contabil. punctele) fixate expertului de catre organul în drept sa dispuna expertiza contabila judiciara. Importanta documentarii si a studiului documentar. RĂSPUNS: Efectuarea lucrarilor privind expertiza contabila judiciara nu poate fi delegata. pentru a raspunde la obiectivele (întrebarile. Ce trebuie sa cuprinda încheierea de sedinta de numire a expertului contabil. la cererea unei parti în proces. Daca îndeplineste conditiile de independenta si de competenta.II. Încheierile de sedinta (în dosarele civile) si Ordonantele organelor de urmarire si cercetare penala (în dosarele penale). 11. poate accepta calitatea de expert contabil recomandat de parte. Exceptii de la delegarea si supravegherea lucrarilor privind expertizele contabile. expertul contabil poate delega executarea unor lucrari. si-a exprimat o prima opinie în aceeasi cauza supusa judecatii. asistentilor sau colaboratorilor lor. denumirea si calitatea procesuala a partilor. Unul din elemenetele fundamentale ale contractului fiind marimea onorariului. prin încheierea de . acceptate de expertii contabili numiti din oficiu sau la recomandarea partilor.

Studierea materialului documentar. 12. III. Care este continutul dosarului expertului contabil privind documentarea expertizei contabile? RĂSPUNS: Materialul documentar examinat de expertul contabil nu poate fi ridicat de catre expertul contabil de la partile care îl au în pastrare. se compune din: I.sedinta (în dosarele civile) sau Ordonanta a organului de urmarile si cercetare penala (în dosarele penale) sau prin obiectivele contractului privind expertiza extrajudiciara. Ordonanta organului de urmarire si cercetare penala (în cauzele penale) sau contractul privind efectuarea expertizelor contabile extrajudicare. 13. bazat pe documente justificative si evidentieri contabile si nu prezumtii. Particularizat. care au legatura cu obiectivelel expertizate. constituie premisa si conditia necesara întocmirii unui raport de expertiza contabila temeinic fundamentat. materialul documentar pe care trebuie sa-l studieze expertul contabil. expertul contabil are dreptul sa ia cunostinta de continutul dosarului penal numai cu încuviintarea organului de urmarire penala sau a instantei de judecata carora expertul contabil este abilitat sa le ceara lamuriri în legatura cu faptele sau împrejurarile cauzei. Care este continutul materialului documentar în cazul expertizelor judiciare? RĂSPUNS: Orientativ. Dosarul de lucru al expertului contabil. adecvat. Dosarul cauzei. Încheierea de sedinta (în cauze civile). declaratii ale partilor si/sau ale martorilor. dupa caz: I. . trebuie sa cuprinda. în care s-a dispus o expertiza judiciara II. Procesele verbale întocmite de organele de control abilitate. aflate atât în posesia acestora cât si în posesia persoanelor juridice si/sau fizice controlate. în cazul expertizelor judiciare. în cazul expertizelor contabile dispuse în dosarele penale. care au legatura cu obiectivele expertizate. Documentele justificative si registrele contabile aflate în pastrarea partilor implicate în procesul justitiar sau în arhivele tertelor persoane. în ce priveste documentarea expertizelor contabile.

care trebuie sa cuprinda informatii cu privire la: numeie si prenumele expeetului.Paragraful de identificare a organului care a dispus efectuarea expertizei contabile judiciare sau a clientului care a solicitat efectuarea expertizei contabile extrajudiare. B. domiciliul. numarul si anul dosarului si natura acestuia (civil sau penal). 2004. În acest paragraf se mentioneaza: a. 304.Eventualele corespondente. .5. În cazul expertizelor contabile judiciare: actul care a stat la baza numirii expertului. 14. denumirea si calitatea procesuala a partilor.al Raportului de expertiza contabila trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele paragrafe: I. necesare fie redactarii raportului de expertiza contabila. domiciliul sau sediul social al acestora. Raportul de expertiza contabila . II. Paragraful de identificare a expertului contabil nominalizat pentru efectuarea expertizei contabile. Ed.II. CECCAR. care au dispus efectuarea expertizei contabile. IV.INTRODUCERE . pg. Care este continutul capitolului I al raportului de expertiza contabila ? (Introducere) RĂSPUNS: CAPITOLUL I . fie urmaririi bugetuluid de timp si decontarii lucrarilor de expertiza contabila cu beneficiarii acestora. Comentarii 3524. SURSA: Cartea Ex. III. A. numarul carnetului de expert contabil si pozitia din Tabloul expertilor contabili. raspunsuri la întrebari suplimentare sau suplimente de expertiza contabila solicitate de organele în drept. cu mentionarea datei acestuia.C si Ct. respectiv Încheiere de sedinta (în cazurile civile) sau Ordonanta a organelor de urmarire penala (în cauzele penale).exemplarul expertului contabil care justifica îndeplinirea misiunii. Eventualele note personale ale axpertului contabil redactate în timpul efectuarii ecpertizei contabile.

Paragraful privind identificarea materialului documentar care are legatura cauzala cu obiectivele expertizei contabile si care a stat la baza întocmirii raportului de expertiza contabila. data si locul începerii lucrarilor expertizei contabile trebuie documentata prin citarea partilor prin scrisoare cu aviz de primire. V. . III. În cazul expertizelor contabile extrajudiciare. În cazul expertizelor contabile extrajudiciare: denumirea clientului. probleme ridicate de partile interesate în expertiza si explicatiile date de acestea în timpul efectuarii expertizei. formularea obiectivelor expertizei contabile se preia "ad-literam" din formularea acestora în "Încheierea de sedinta" (cauzele civile). Paragraful privind identificarea împrejurarilor si circumstantelor în care a luat nastere litigiul în care s-a dispus efectuarea expertizei contabile judiciare sau contextul în care a fost contractata expertiza contabila extrajudiciara. Paragraful privind identificarea datei initiale pâna la care raportul de expertiza contabila trebuia depus la beneficiar si indicarea eventualelor perioade de prelungire fata de termenul initial. Paragraful privind identificarea datei sau perioadei si locului în care s-a efectuat expertiza contabila. VI. dispuse de organele în drept. VIII. VII.b. trebuie mentionat daca s-au folosit lucrarile altor experti (contabili. formularea obiectivelor acestora trebuie sa fie cea din contract. De asemenea. respectiv în Ordonanta organelor de urmarire si cercetare penala (cauzele penale). IV. În cazul expertizelor contabile judiciare. Materialul documentar nominalizat în acest paragraf trebuie sa fie strict adecvat necesitatilor de documentare a obiectivelor expertizei contabile judiciare sau extrajudiciare. tehnic. în cauze civile. etc). în acest paragraf. numarul si data contractului în baza caruia se efectueaza expertiza contabila solicitata. domiciliul sau sediul social al acestuia. Paragraful privind identificarea datei sau perioadei în care s-a redactat raportul de expertiza contabila cu mentionarea expresa daca s-au mai efectuat sau nu alte expertize contabile având aceleasi obiective. Paragraful privind identificarea obiectivelor expertizei contabile. În cazul expertizelor contabile.

În cazuri deosebite în care expetul contabil. al raportului de expertiza contabila. A.C si Ct. care trebuie sa fie precis. Ed. redactat într-o maniera analitica. DESFĂsURAREA EXPERTIZEI CONTABILE. actele si faptele analizate. el nu trbuie sa le ia în considerare în stabilirea rezultatelor concluziilor (raspunsurilor) sale la obiectivele fixate expertizei contabile. B. dar trebuie sa mentioneze aceasta în raportul de expertiza contabila. se confrunta cu acte si documente care nu întrunesc conditiile legale. 304-305. locul producerii evenimentelor si tranzactiilor. cu trimiteri la anexe. în expertiza contabila. iar în textul expertizei contabile sa se prezinte doar rezultatele calculelor si interpretarea acestora. În fiecare paragraf trebuie prezentat ansamblul calculelor si interpretarea rezultatelor acestora. reprezentarilor (înregistrarilor) contabile. consic. Fiecare paragraf din CAPITOLUL II. care sa cuprinda o descriere amanuntita a operatiilor efectuate. daca aceste prezentari ar îngreuna întelegerea expunerii de catre beneficiarul raportului de expertiza contabila. trebuie sa contina câte un paragraf distinct pentru fiecare obiectiv (întrebare) a expertizei contabile. DESFĂsURAREA EXPERTIZEI CONTABILE.1. într-un paragraf al CAPITOLULUI II. este recomandabil ca ansamblul calculelor sa se faca în anexe la raportul de expertiza contabila. expertizelor si actelor de control (de orice fel) anterioare si nici asupra încadrarilor legale. 15. DESFĂsURAREA EXPERTIZEI CONTABILE. ordonata si sistematizata fara a face aprecieri asupra calitatii documentelor justificative.SURSA: Cartea Ex. în exercitarea misiunii sale.II al Raportului de expertiza contabila (Desfasurarea expertizei contabile)? RĂSPUNS: CAPITOLUL II. pg. cu privire la structura materialului documentar. daca partile interesate. 2004. sursele de informatii utilizate. CECCAR. de catre expertul contabil. Aceasta deoarece expertul contabil analizeaza evenimente si tranzactii si nu încadrarea judiciara a acestora. Daca raportul de expertiza contabila este întocmit de mai multi experti care au opinii diferite. . Dar. care exprima fictiuni sau sunt suspecte. trebuie sa se încheie cu concluzia (raspunsul) expertului contabil. fara echivoc. Comentarii 3531. au facut obiectii sau au dat explicatii pe care expertul contabil le-a luat sau nu în considerare în formularea concuziilor sale. Care este continutul cap.

Comentarii 3531. Acest Raport este calificat drept Raport de expertiza contabila cu observatii (limitate la strictul necesar sau impuse de lege. În situatia în care expertul contabil. 300. 17. În astfel de cazuri se întocmeste un "RAPORT DE IMPOSIBILITATE A EFECTUĂRII EXPERTIZEI CONTABILE".2. pg. De regula. va prezenta justificat si fundamentat cauzele care conduc la imposibilitatea efectuarii expertizei contabile "comandate" de beneficiarul acesteia. CONSIDERAŢII PERSONALE ALE EXPERTULUI CONTABIL. B. datorita inexistentei documentelor justificative si/sau evidentelor contabile care sa ateste evenimentele si tranzactiile supuse expertizarii. A. CONCLUZII. Ed. în Capitolul II. în expertizele judiciare opinia expertului recomandat de parte se mentioneaza separat. în cazul expertizelor judiciare si mai cuprinzatoare în situatia expertizelor contabile extrajudiciare).fiecare expert contabil trebuie sa-si motiveze detaliat si documentat opinia pe care o sustine. pentru demonstrarea rationamentului sau profesional. Comentarii 3531.4. Ed. CONCLUZII. DESFĂsURAREA EXPERTIZEI CONTABILE si Capitolul III. pg. poate face aceasta fie în finalul Capitolului III. asupra suficientei lor sau cu privire la alte aspecte asupra carora doreste sa retina atentia beneficiarului expertizei. Ce cuprinde un Raport de expertiza calificat (sau cu observatii)? RĂSPUNS: Raportul de expertiza contabila care cuprinde consideratii personale ale expertului contabil este calificat drept raport de expertiza contabila cu observatii. 16. dar cu respectarea normelor de etica si deontologie ale profesiei contabile exercitata liber (profesiei liberale). SURSA: Cartea Ex. CECCAR. CECCAR. 2004. Situatii. . îsi exprima parerea asupra obiectivului/obiectivelor expertizei contabile.C si Ct. SURSA: Cartea Ex. fie într-un capitol distinct. 305-306.C si Ct. Capitolul IV. care are aceeasi structura ca un raport de expertiza. 2004. cazuri de imposbilitate a întocmirii unui raport de expertiza si continutul Raportului de imposibilitate a efectuarii expertizei contabile. obisnuit (necalificat) dar care. expertul contabil se pooate afla în imposibilitatea întocmirii unui raport de expertiza contabila. RĂSPUNS: În cazuri cu totul deosebite. A. B. în raport cu opinia expertului numit din oficiu.

În ce consta semnarea si depunerea raportului de expertiza contabila? RĂSPUNS: Raportul de expertiza contabila se parafeaza si se semneaza fila de fila. Comentarii 3532. B. pg. Ed.1-3532. B. e. 307. sa aiba o practica în expertize contabile d minim 5 ani de zile. CECCAR.SURSA: Cartea Ex. Sibiu 31 martie 2001ca orientare în negociere. Ed.C si Ct. Ed. 2004.5. d. 2004. . Locul si data depunerii Raportului de expertiza contabila extrajudiciara. Materialul documentar minimal. Clauza de confidentialitate care are menirea de a "întari" si prin contract prestigiul profesiei contabile liberale. 306. SURSA: Cartea Ex. în termenul legal sau contractual. Care este continutul (care sunt elementele) contractului privind expertiza contabila? RĂSPUNS: Un Contract pentru executarea de expertize contabile extrajudiciare trebuie sa cuprinda urmatoarele clauze minimale: a. Raportul de expertiza contabila se depune. pg. 2004. CECCAR. pe care BENEFICIARUL trebuie sa-l puna la dispozitia PRESTATORULUI. pg. prin comportamentul etico-profesional al membrilor sai. c. întocmit în conformitate cu normele profesionale specifice misiunilor privind expertizele contabile. 18. B.C si Ct.3. CECCAR. inclusiv anexele. Comentarii 3531. 20. sa fie expert contabil activ. Obiectul contractului: care consta în obiectivele (întrebarile) la care expertul contabil trebuie sa formuleze concluzii (raspunsuri). SURSA: Cartea Ex. A. b. 19. 01/49. Onorariul expertului contabil stabilit pe baza bugetului si corelat cu tariful profesional aprobat de Conferinta Nationala a CECCAR nr. 306. A. beneficiarului acestuia. Care sunt conditiile cerute pentru ocuparea postului de expert verificator? RĂSPUNS: Conditiile ce trebuie îndeplinite pentru ocuparea postului de expert verificator sunt: a. A.C si Ct.

pg. ca a avut un comportament personal si profesional ireprosabil. SURSA: Cartea Ex. sa beneficieze de pregatire profesionala desavârsita. A. SURSA: Cartea Ex.C si Ct. 35/2000. A. prevederile Codului etic national al profesionistilor contabili din România si Normele profesionale emise de CECCAR. prin cel putin doua recomandari. d. f. c. pe rol la comisiile de disciplina ale filialelor. expertii contabili autori au respectat în totalitate prevederile Normei profesionale nr. Cum procedeaza expertul contabil verificator privind îndeplinirea atributiilor sale? RĂSPUNS: În activitatea lor de verificare a rapoartelor de expertiza contabila judiciara. 9. 22. CECCAR. verificarea lucrarilor de expertiza contabila judiciara înainte de depunertea acestora la organele care le-au solicitat. B. 2004. b. al conflictului de interese si a celorlalte aspecte etice si deontologice. elaborarea documentelor de evidenta a activitatilor desfasurate si raportarea. Ed. de la înscrierea în Corp pâna în prezent si raspunde cerintelor din punct de vedere al independentei. sa fie cu plata cotizatiei la zi. Ce atributii are expertul contabil verificator? RĂSPUNS: Expertii contabili verificatori au urmatoarele atributii: a. h. în lucrarile profesionale. 311 21. pg. la cererea acestor comisii. expertii contabili verificatori trebuie sa urmareasca daca: în elaborarea lucrarii. g. a efectuat pâna la solicitarea angajarii ca expert contabil verificator cel putin 20 de expertize contabile judiciare. sa se bucure de o moralitate ireprosabila. . 312 art. c. B. întocmirea referatelor de verificare tehnica-profesionala asupra lucrarilor de expertiza cointabila aflate. sa beneficieze de capacitate de munca sporita si sa se poata adapta conditiilor de stres. sa faca dovada. e.b. CECCAR.C si Ct. cunoaste si aplica. Ed. 2004.

Daca sunt observatii. daca nu sunt observatii sau daca lucrarile sunt refacute. spre informarea si decizia acestuia. stiinta contabilitatii si Normele profesionale. va semna si va aplica stampila filialei. 10. iar rapoartele de expertiza contabila judiciara nu sunt refacute în spiritul observatiilor expertului contabil verificator. - autorii lucrarii au respectat prevederile Codului etic national al profesionistilot contabili. date au fost - autorii lucrarii nu s-au îndepartat de stiinta contabilitatii. b. 2004. acesta trebuie sa întocmeasca un referat cu constatarile si observatiile sale. procedând la încadrari juridice ale faptelor sau la efectuarea de operatiuni si lucrari care presupun alte cunostinte decât cele contabile. iar raspunsurile sustinute prin acte si documente care au legatura cu cauza. expertul contabil verificator solicita autorilor lucrarilor de expertiza contabila sa si le revada. urmarind aceleasi obiective ca în cazul raportului de expertiza contabila propriu-zisa. pe care sa-l ataseze. CECCAR. în original. procedând diferit: a. raportului de expertiza judiciara ce urmeaza a fi depus organului judiciar care a solicitat expertiza.- obiectivele stabilite au fost tratate corespunzator. Care este continutul referatului întocmit de expertul contabil verificator? RĂSPUNS: Referatul întocmit de exepertul verificator cuprinde: data primirii dosarului . A. expertul contabil verificator va aplica pe prima pagina a lucrarilor analizate stampila dreptunghiulara de verificare. SURSA: Cartea Ex. Ed. 312 art.12 23. Folosind exclusiv legea.C si Ct. B. pg. De asemenea trebuie sa analizeze opiniile separate sau rapoartele expertilor contabili consilieri ai partilor. în functie de observatiile facute.

nume. SURSA: Cartea Ex. A. datelor si informatiilor de contabilitate. în România. CECCAR.- expertii contabili . în calitate de proba în justitie. B. 24. 2004. expertul contabil. prenume si calitatea observatii cu privire la: o o o o Concordanta dintre obiective. CECCAR. Scopul principal al expertizelor contabile judiciare. pe baza cercetarii documentelor. cuprinzând numai rezultatul examinarii faptelor din pucntul de vedere al exactitatii formale si materiale si parerea expertului asupra cauzelor si efectelor în legatura cu obiectul supus cercetarii sale. pg. 35/2001 Ed. 7. este contributia adcestora la stabilirea adevarului material si justa solutionare a litigiilor sau a cauzelor aflate în faza de cercetare sau judecata.C si Ct. 313. 35 si a Ghidului de aplicare Respectarea Codului etic national al profesionistilor contabili Alte observatii - Semneaza expert verificator si stampila. Ed. constatari si concluzii Respectarea Normei profesionale nr. Expertiza este prin excelenta o lucrare personala si critica. pg. 25. Ce ce este expertiza contabila? RĂSPUNS: Expertiza contabila este o activitate depusa de o persoana autorizata de lege pentru reconstituirea realitatii unei operatii de natura economica si/sau financiara. Care sunt prevederile reglementarilor legale privind expertizele contabile judiciare si extrajudiciare? RĂSPUNS: Expertizele judiciare sunt mijloace de proba în justitie. Persoana specializata este. B. 2003. membru activ al CECCAR. SURSA: Ghid pentru aplicarea Normei profesionale nr. .

care servesc ca mijloc de proba pentru organul judicar care a dispus efectuarea expertizei. Regulamentul de organizare si functionare a CECCAR care stipuleaza ca expertii contabili.Caracterul stiintific si forta probanta a expertizei contabile judiciare este ca aceasta are ca obiect cercetarea unor fapte si situatii de natura economico-financiara. în Codul penal si Codurile de procedura penala si civila SURSA: Ghid pentru aplicarea Normei profesionale nr. Potrivit acestor reglementari legale. B. CECCAR. Expertize amiabile (la cerere) ii. Arbitraje în cauze civile . cerceteaza situatiile si împrejurarile de fapt. 35/2001 Ed. în exercitarea profesiei. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati. Expertize contabil-financiare iii. interpreteaza datele de evidenta si furnizeaza opinii cu privire la problemele investigate pe baza legilor si a actelor normative care reglementeaza domeniul de activitate respectiv. cuprinde în sfera sa de actiune activitatea economica a unui agent economic pentru problemele si obiectivele stabilite de organul judiciar. efectuarea de expertize contabile judiciare si extrajudiciare este dreptul exclusiv al expertilor contabili în Codul civil. pe baza informatiilor furnizate de evidenta economica si a suportilor ei materiali. 1213. Care este sediul reglementarilor profesionale privind expertiza contabila? RĂSPUNS: Sediul reglementarilor legale privind expertizele contabile judiciare si extrajudiciare se afla în: a. pg. cum ar fi: i. Sediul reglementarilor legale privind expertizele contabile judiciare si extrajudiciare se afla în Ordonanta Guvernului nr. Elaboreaza concluzii. 2003. pot efectua expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice sau juridice. 26. pe baza constatarilor facute.

utilizatori principali ai expertizelor contabile judiciare. B. implicate în procesul judiciar. cu viza la zi. 35/2001 Ed. fiind înscrise. solicitate expertilor contabili înscrisi în partea activa a Tabloului Corpului. Solicitantii expertizelor contabile extrajudiciare pot fi oricare dintre persoanele fizice sau juridice interesate în contractarea unor astfel de lucrari cu expertii contabili. B. care stipuleaza ca acestea pot fi efectuate numai de catre persoanele care au dobândit calitatea de expert contabil în conditiile legii. 1819. 35/2001 Ed. 27. SURSA: Ghid pentru aplicarea Normei profesionale nr. atunci când solicitantii expertizelor contabile extrajudiciare folosesc aceste lucrari. Indiferent ca expertizele contabile judiciare sunt dispuse din oficiu sau sunt acceptate la cererea învinuitilor sau partilor. SURSA: Ghid pentru aplicarea Normei profesionale nr. 35 privind expertizele contabile. acestia (învinuitii sau partile implicate în proces) sunt. 1819. în concilierea intereslor lor în relatiile cu partenerii comerciali si de afaceri. pot fi si acestia considerati destinatari ai expertizelor contabile extrajudiciare. .. înscrisi în partea activa a Tabloului Corpului. 2003. de asemeni. Instantele de judecata a cauzelor penale si civile. pg. CECCAR. pg. Solicitantii expertizelor contabile judiciare sunt si destinatarii acestora: a. Expertize de gestiune b. Cine sunt destinatarii expertizelor contabile? RĂSPUNS: Expertizele contabile judiciare si extrajudiciare sunt lucrari de specialitate cu obiective precizate. CECCAR. organisme administrative etc. b.iv. în partea activa a Tabloului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România (CECCAR). Organele de instrumentare (urmarire si cercetare) a cauzelor care fac obiectul dosarelor penale: Politie si Parchet. În mod indirect. Norma profesionala CECCAR nr. 2003.

Care sunt principiile deontologice dupa care se ghideaza expertul contabil în efectuarea expertizelor contabile judiciare si extrajudiciare? RĂSPUNS: Principiile deontologice fundamentale. 1/1995 a Conferintei Nationale a Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati). 35/2001 Ed. O consecinta a faptului ca raspunsurile formulate de expertul contabil în expertizele judiciare si extrajudiciare nu constituie opinii ci doar lamuriri. Întrucât expertul contabil îsi exprima fundamentat raspunsul la fiecare obiectiv (întrebare) stabilit(a). Ele sunt specifice expertizei respective. expertizele contabile nu au ca finalitate (scop) publicitatea lor. 29. B. . respectiv întrebarile la care trebuie sa raspunda expertul contabil. sunt explicit definite în Codul privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si a contabililor autorizati din România (aprobat prin Hotarârea nr. Care este finalitatea expertizelor contabile? RĂSPUNS: Caracteristica esentiala a expertizelor contabile judiciare si extrajudiciare este ca acestea au un scop definit în momentul solicitarii si acceptarii lor de catre experti. înaintea efectuarii expertizei contabile. consultante de specialitate. 2021. Scopul expertizelor contabile judiciare si extrajudiciare mai este si utilizarea acestora dar numai în contextul în care au fost solicitate. Acest scop definit se concretizeaza în obiectivele.28.Ele sunt: Integritate. SURSA: Ghid pentru aplicarea Normei profesionale nr. Obiectivitate. inclusiv expertul contabil. Ele sunt cel mult transparente în folosul celor care justifica un interes material si/sau moral în consultarea si utilizarea lor. carora trebuie sa li se supuna profesionistul contabil. Independenta. CECCAR. pg. aceste raspunsuri nu pot fi extrapolate (generalizate) nici în timp si nici în spatiu. 2003.

calitatea lor este prezumata. 35/2001 Ed. retine si comenteaza explicit urmatoarele principii deontologice. competenta expertului contabil. Care sunt calitatile esentiale ce confera autoritate stiintifico-profesionala lucrarilor expertului contabil si cum le dezvolta? RĂSPUNS: Expertizele contabile judiciare si extrajudiciare sunt lucrari cu caracter stiintific. 2003. dupa care expertul contabil trebuie sa se ghideze în efectuarea expertizelor contabile judiciare si extrajudiciare: independenta expertului contabil. Norma profesionala CECCAR nr. comportare deontologica. 2122. calitatea expertizelor contabile secretul profesional si confidentialitatea expertizelor contabile acceptarea expertizelor contabile responsabilitatea efectuarii expertizelor contabile. SURSA: Ghid pentru aplicarea Normei profesionale nr. 30. Totusi. competenta profesionala. B. Prin urmare. respectarea normelor tehnice si profesionale. Aprecierea argumentarii stiintifice a expertizelor contabile se realizeaza pe doua paliere: . 35 privind expertizele contabile. pg.- secretul profesional. CECCAR. argumentarea stiintifica are calitatea ei.

cât si la recomandarea partilor sunt obligati sa depuna raportul de expertiza contabila la organul judiciar care a dispus expertiza contabila. judeca calitatea expertizelor contabile în functie de utilitatea acestora în atingerea scopurilor pentru care au fost solicitate. unde toti cei interesati. SURSA: Ghid pentru aplicarea Normei profesionale nr. Expertul este dator sa-si depuna lucrarea cu cel putin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru judecata. aprecierea calitatii expertizelor se face de catre solicitant care. de regula. respectiv la dosarul cauzei. pg. . În cazul expertizelor contabile extrajudicare locul si data depunerii lucrarii trebuie sa rezulte din contractul încheiat între solicitant si expert. 31. numiti din oficiu. b. inclusiv partile implicate în proces. Nerespectarea procedurilor de comunicare a continutului si a concluziilor expertizelor contabile constituie o încalcare a obligatiilor expertului contabil privind secretul si confidentialitatea în expertiza contabila si poate atrage raspunderea disciplinara. Daca locul depunerii expeetizei extrajudiciare nu rezulta cu claritate din contract. acesta trebuie sa fie registratura generala de la sediul solicitantului. Prin aceasta procedura se evita comunicarea (informarea) preferentiala a continutului si concluziilor expertizelor contabile judiciare catre unii utilizatori ai acestora. 2003. 35/2001 Ed. Pe acest palier se organizeaza si se deruleaza controlul de calitate în cadrul profesiei contabile axat pe aprecierea modului de aplicare a normelor profesionale.1. pot sa-l consulte. dupa caz. civila si/sau penala a expeetului contabil. B. concret al fiecarei expertize contabile în parte. Pe acest palier. În cazul expertizelor contabile judiciare. atât expertii contabili. 32. 2. CECCAR. Pe cale implicita rezulta ca expertiza contabila trebuie depusa la instanta de judecata care a dispus-o. Care este modul de comunicarte a concluziilor expertizelor contabile? RĂSPUNS: Modul de comunicare a continutului si a concluziilor expertizelor contabile intra în zona confidentialitatii: a. Palierul de ansamblu al lucrarilor efectuate de profesionistul contabil. Palierul individual.

este obligatorie. recomandat de ea. Indiferent daca partile din procesele civile cad sau nu "la învoiala" asupra numelui expertului. daca partile nu se învoiesc asupra numirii lor. 35/2001 Ed. 4. B. care sa participe la efectuarea expertizei contabile. CECCAR. 32. 2. numirea acestuia se face prin încheiere de sedinta care trebuie sa cuprinda cel putin 4 paragrafe: 1. onorariul (plata) statornicit(a) expertului. expertul contabil este îndreptatit. Daca unul din paragrafele 2-4 lipseste din Încheierea de sedinta. partile nu se învoiesc cu privire la numirea expertilor contabili. CECCAR. 2003. cu ocazia numirii sale. fiecare dintre parti având dreptul sa ceara ca un expert contabil. pg. instanta a consultat partile asupra acestui aspect. Atunci instantele civile procedeaza la numirea expertilor contabili recomandati. RĂSPUNS: Potrivit Codului de procedura penala. a paragrafelor lipsa. Numirea expertilor contabili în dosarele penale. în Încheierea de sedinta. 35/2001 Ed. iar profesionalismul sau îl obliga. prezenta expertului contabil. expertul contabil este numit de catre organul de urmarire penala sau de catre instanta de judecata. SURSA: Ghid pentru aplicarea Normei profesionale nr. 5556. pg. De regula.SURSA: Ghid pentru aplicarea Normei profesionale nr. de regula. 44. 202 din Codul de procedura civila prevede ca: Expertii se vor numi de catre instanta. 2003. un paragraf din care sa rezulte termenul (data) la care trebuie depus raportul de expertiza contabila. 33. 3. dupa ce. Cum se numesc expertii contabili în dosarele civile? RĂSPUNS: Art. B. . În dosarele penale. Încheierea de numire va statornici si plata expertilor. sa ceara instantei introducerea. un paragraf din care sa rezulte numele expertului numit din oficiu si/sau la cererea partilor. un paragraf cu obiectivele (întrebarile) la care expertul trebuie sa raspunda.

Care sunt operatiunile / etapele de lucru luate în calcularea bugetului de timp. pg. 35/2001 Ed. 34. 35/2001 Ed. Fiind act bilateral. 35.SURSA: Ghid pentru aplicarea Normei profesionale nr. CECCAR. Termenul (data) si locul depunerii raportului de expertiza contabila extrajudiciara. respectiv. poate constitui motiv de nulitate relativa sau de reziliere a contractului de catre oricare dintre parti. CECCAR. necesar efectuarii expertizelor contabile? RĂSPUNS: În baza art. expertul contabil sau cabinetul de expertiza contabila. 73. pg. 35/2001 Ed. încheiat între solicitant si expertul contabil sau cabinetul de expertiza contabila contactat. 22-23 din OG 2/2002. Birourile locale de expertize judiciare tehnice si contabile utilizeaza un model de "Nota de evaluare" unde se stabilesc operatiunile/etapele de . 2003. Care sunt clauzele minimale ale contractului pentru efectuarea de expertize extrajudiciare? RĂSPUNS: Contractul trebuie sa cuprinda urmatoarele clauze minimale: a. acest contract trebuie sa cuprinda un dispozitiv în care sa fie identificate partile contractante. Lipsa oricareia din aceste clauze contractuale minimale. Toate aceste clauze contractuale trebuie sa fie rezultatul negocierilor directe dintre partile contractante. 2003. SURSA: Ghid pentru aplicarea Normei profesionale nr. si solicitantul expertizei contabile extrajudiciare. 6869. Obiectivele (întrebarile) la care trebuie sa se formuleze concluzii (raspunsuri) profesionale. CECCAR. Onorariul expertului contabil sau cabinetului de expertiza contabila. 2003. c. calculat pe baza Tarifului profesional (orientativ). pe de alta parte SURSA: Ghid pentru aplicarea Normei profesionale nr. B. Cum se numesc expertii contabili pentru efectuarea de expertize extrajudiciare? RĂSPUNS: Numirea expertilor contabili pentru efectuarea expertizelor contabile extrajudiciare se face prin contract. 36. 5657. B. B. pg. b. pe de o parte.

... ore deplasare la fata locului ................. interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil (sau de contabil autorizat)....................................................ore prelucrarea si sistematizarea materialului documentar.................... regulament) care atrag sanctiuni disciplinare....ore alte operatiuni ...... în raport cu gravitatea abaterilor savârsite..................................... Sanctiunile disciplinare ce se aplica expertilor contabili (si contabililor autorizati). B....ore SURSA: Ghid pentru aplicarea Normei profesionale nr....................ore documentarea pentru efectuarea expertizei ............... în cazul în care au savârsit una din faptele (abateri de la norme... luate în calcularea bugetului de timp necesar efectuarii expertizelor contabile si care cuprinde: Dreptul pentru munca prestata: studierea dosarului cauzei ................... 35/2001 Ed.....................ore redactarea raportului de expertiza .... 37.. pg...... CECCAR............. sunt urmatoarelw: mustrare avertisment scris suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil (sau de contabil autorizat) pe o perioada de timp de la trei luni la un an.lucru... 2003.......... În ce consta raspunderea disciplinara a expertului contabil? RĂSPUNS: Expertii contabili raspund disciplinar în desfasurarea activitatii lor........ ......... 74.....

ale Filialei sau ale C. .N.. SURSA: Ghid pentru aplicarea Normei profesionale nr. 145. neplata cotizatiei anuale si/sau a celorlalte obligatii banesti. la termenele stabilite de Regulament. la termenele stabilite de Regulament. executarea unei pedepse private de libertate pentru savârsirea unei fapte care nu interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatilor comenrciale de profil. pg. neplata cotizatiei anuale si/sau a celorlalte obligatii banesti. 38. pe durata unui an calendristic. absenta nemotivata de la doua sedinte consecutive ale A.G. 2003. în functie de care se aplica sanctiunile disciplinare.. se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare. ale filialei sau C. sanctionata cu avertisment.G.N.Abaterile. nerespectarea normelor privind apararea si pastrarea secretului profesional sanctionate cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei pe o perioada de la 1 la 3 luni. a filialei sau de la Conferinta Nationala. publicitatea fara respectarea Codului privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si a contabililor autorizati din România. B. 35/2001 Ed. Care sunt faptele care pot atrage raspunderea disciplinara a expertilor contabili? RĂSPUNS: Faptele care atrag raspunderea disciplinara a expertilor contabili sunt urmatoarele: abateri de comportament sanctionate cu mustrare. pe durata unui an calendristic. CECCAR. absenta nemotivata de la întrunirea A.G. Abateri disciplinare sanctionate cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei: absenta nemotivata de la trei reuniuni consecutive ale A.

pg. în exercitarea profesiei. documentele priind activitatea profesionala. în termenul si cuantumul prevazut de lege a impozitelor cuvenite statului asupra onorariilor încasate de catre persoanele fizice. civil. 35/2001 Ed. penal. dupa caz. 146147. 2003. 39. pg. refuzul de a pune la dispozitia organelor de control ale Corpului. B. cu vinovatie. SURSA: Ghid pentru aplicarea Normei profesionale nr. . administrativ. 40. În ce situatii expertul contabil raspunde penal? RĂSPUNS: În situatia în care a savârsit o fapta (infractiune). În ce consta raspunderea contraventionala sau administrativa a expertului contabil? RĂSPUNS: Expertii contabili si contabilii autorizati raspund. 35/2001 Ed. potrivit legii. CECCAR. fapta prevazuta de legea penala. fapta sa fie prevazuta de lege sau alt act normativ ca fiind contraventie si se sanctioneaza chiar daca este savârsita fara intentie. 145146. Pentru stabilirea raspunderii administrative sau contraventionale trebuie avute în vedere urmatoarele: fapta sa fie savârsita cu vinovatie. - practicarea profesiei de expert contabil sau contabil autorizat fara viza anuala pentru exercitarea profesiei. 2003. cu pericol social.- neplata la buget. disciplinar. CECCAR. B. - încalcarea normelor de lucru privind exercitarea profesiei. SURSA: Ghid pentru aplicarea Normei profesionale nr.

B. 35/2001 Ed. SURSA: Ghid pentru aplicarea Normei profesionale nr.G. . în conditiile O. 149150. CECCAR. 65/1994. 147148. 2003. nr. În ce consta diferenta dintre expertul contabil si economistul salariat. în conditiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. de a supraveghea gestiunea societatilor comerciale si de a verifica legalitatea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere. dintre contabilul autorizat si contabilul salariat? RĂSPUNS: Expertul contabil este persoana care a dobândit aceasta calitate. 42. Cine poate exercita profesia de expert contabil si de contabil autorizat? RĂSPUNS: Profesia de expert contabil si de contabil autorizat se exercita de catre persoanele care au aceasta calitate. CECCAR. 41. B. 2003. 65/1994. 35/2001 Ed. pg. În ce consta raspunderea civila a expertului contabil? RĂSPUNS: Pentru stabilirea raspunderii civile a expertilor contabili trebuie avute în vedere urmatoarele aspecte: contractul fapta prejudiciul cauzalitatea vinovatia. pg.SURSA: Ghid pentru aplicarea Normei profesionale nr. cu respectarea principiului independentei profesionale si a cerintelor de pregatire impuse de norme 43. având competenta profesionala de a verifica si de a aprecia modul de organizare si de conducere a activitatii economico-financiare si de contabilitate.

comert. management. El nu primeste. Contabilul salarizat este subordonat sefului ierarhic si executa sarcinile ce îi revin din fisa individuala a postului. În schimb. putând fi stimulat ori penalizat de seful ierarhic sau la propunerea acestuia. Contabilul autorizat este persoana care a dobândit aceasta calitate în conditiile O. nr. economistul fiindsubordonat unui sef ierarhic si executând atributiile specifice fisei postului sau. executa toate lucrarile contabile. contabilul autorizat. ne gasim în fata unei arii de competente mult mai largi fata de cea a unui economist. economistul este specializat în multe domenii: turism. Economistul. financiar-contabil. Expertul contabil. chiar daca sunt independenti. marketing. Expertul contabil este un economist. contabilul salariat raspunde fata de calitatea lucrarilor executate. sursa de venit. salariati. salarizare. este un profesionist independent. prin prisma independentei. ci un ONORARIU prevazut prin contractul încheiat cu referire la misiunea sa. economistul si contabilul. independent fata de societatea comerciala. servicii. învatamânt s. . sectorul public. etc. Este în discutie starea de salariat al unei firme al unui cabinet de experti contabili sau de contabili autorizati. Trebuie facuta distinctia între auditorii interni si cei externi.G. mijlocii.a. De regula. Contabilul autorizat. ei pot pierde întreprinderea de client si. ca si expertul contabil. planificare.. De asemenea.Prin urmare. raspund civil si penal fata de întreprindere. absolvent al specialzarii financiar-contabile. De asemeni. nesalarizat de o entitate economica. pierd cu greu postul în urma unor proceduri anevoioase. în cazul unei întreprinderi mari. Rareori. este specializat pe un sector al contabilitatii. Ca si economistul salariat. contabilul profesionist salariat sunt angajati în industrie. pentru lucrarile executate. 65/1994 si are capacitatea de a tine contabilitatea si de apregati lucrarile necesare întocmirii situatiilor financiare. un salariu. prin aceasta.

si este membru al unei orgnizatii afiliate IFAC. Cine expertul contabil? RĂSPUNS: Expertul contabil este persoana care a dobândit aceasta calitate în conditiile Ordonantei (O. nr. persoanele care au titlul de academician. 1). 46. 65/1994) si are competenta profesionala de a verifica si de a aprecia modul de organizare si de conducere a activitatii economico-financiare si de contabilitate. experti contabili. profesori si conferentiari universitari. 2. învatamânt s. Pentru a dobândi calitatea. al.a. însa cu îndeplinirea conditiilor si sustinerea unui interviu privind Normele de organizare si functionare ale CECCAR. Pot fi. 64/1994 si are competenta profesionala de a executa lucrari de contabilitate si operatii pregatitoare întocmirii situatiilor financiare ale întreprinderii. parteneri sau corporatie) în industrie. Cum se obtine calitatea de expert contabil? RĂSPUNS: Prin examen. la cerere. se cer îndeplinite cumulativ mai multe conditii. 44. de a supraveghea gestiunea societatilor comerciale si de a întocmi situatiile financiare si de a efectua expertize contabile (art. 45. inclusiv verificare si certificarea situatiilor financiare (în conditiile reglementarilor specifice.    Calitatea de expert contabil si de contabil autorizat se dobândeste pe baza de examen.- Contabilul profesionist lucreaza independent (inclusiv practicieni individuali. doctori în economie si doctori docenti cu specialitatea finante sau contabilitate. Cine este contabilul autorizat? RĂSPUNS: Contabilul autorizat este persoana care a dobândit aceasta calitate în conditiile OG nr. Examenul se desfasoara în baza Normelor Corpului si a regulamentului pentru efectuarea stagiului si prin examenul de aptitudini. Expertul contabil este specialistul care a dobândit cea mai înalta calificare în domeniul contabilitatii si care are acces neîngradit la efectuarea tuturor lucrarilor profesionale. în vederea accesului la calitatea de expert contabil si contabil autorizat: .G. sectorul public. comert.

- examen de aptitudini (examen scris. interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatilor comerciale (cazier judiciar). Înscrierea în Tabloul Corpului confera dreptul exercitarii profesiunii pe întreg teritoriul tarii. examen privind pregatirea deontologica si doctrina profesionala. la termen si în cunatumul prevazut. 200 ore/semestru + pregatire deontologica si doctrina profesionala). proba orala). dar cu tematica specifica. stagiu de 3 ani (tutore/sistem colectiv. Lipsa licentei sau nelicentierea atrage radierea din Tablou sau suspendarea exercitatii profesiei. potrivit legislatiei în vigoare. Anual se obtine licenta de exercitare a profesiei (viza). examen de aptitudini. a impozitelor cuvenite statului. plata la buget. Acordarea vizei anuale se da daca sunt îndeplinite cumulativ conditiile: achitarea în întregime a obligatiilor fata de Corp. dovada ca nu a suferit nici o condamnare care. a dreptului de a exercita. asigurarea pentru riscul profesional. 47. . Cum se mentine calitatea de expert contabil si calitatea de contabil autorizat? RĂSPUNS: Prin înscrierea în Tabloul Corpului. Cum se obtine calitatea de contabil autorizat? RĂSPUNS: Prin examen în trepte: acces. stagiu. pentru care a fost sanctionat de Comisia de Disciplina.- examen de admitere privind accesul. nu a savârsit fapte care sa încalce regulamentul privind conduita profesionala. Pentru accesul la examen se cer îndeplinite anumite conditii specifice de studii si capacitatea exercitarii. 48. Ca si expertul contabil. Înscrierea se realizeaza în baza îndeplinirii conditiilor privind acordarea calitatii de expert contabil sau de contabil autorizat.

consilier local sau judetean. analiza gestiunii financiare si a rentabilitatii capitalului investit. Care sunt lucrarile ce pot fi executate de expertii contabili? RĂSPUNS: a. Efectuarea de evaluari patrimoniale . a tabloului de bord. organizarea sau controlul regularitatii si sinceritatii sistemului. cu exceptia activitatilor didactice. b. c. Ţinerea sau supravegherea contabilitatii si întocmirii situatiilor financiare:  acordarea asistentei privind organizarea si tinerea contabilitatii. Efectuarea de analize economico-financiare         analiza structurilor financiare. literare. publicistice în domeniu si cea de parlamentar.. incluiv în cazul sistemelor informatice.- depunerea fisei individuale. studii. pe durata mandatului. elaborarea de tablouri de utilizari si resurse. determinarea situatiei financiare si de gestiune prin rapoarte procentuale. rentabilitatea. elaborarea de tablouri de finantare si planuri de trezorerie. a controlului de gestiune si controlului prin buget.  elaborarea si punerea în aplicare a procedeelor contabile a planului de conturi adaptat unitatii. asistenta în prevenirea si înlaturarea dificultatilor unitatii. asistenta pentru realizarea de investitii financiare. a contabilitatii de gestiune. factoring etc. d. tehnici de analiza si de gestiune a fondului de rulment. Efectuarea de audit financiar contabil în conditiile respectarii reglementarilor specifice acestei activitati    cresterea. sistem de credit leasing. 49. în baza si cu respectarea normelor generale. echilibrul si riscurile financiare. Trebuie respectate si prevederile referitoare la libera practica: expertii contabili si contabili autorizati nu pot sa îsi exercite atributiunile conferite de aceasta calitate de durata în care desfasoara o activitate salarizata în afara Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati sau activitate comerciala. audit intern.

Efectuarea de lucrari de organizare administrativa si informatica:        organigrame. fiscalitate imobiliara. formarea profesionala continua. consolidarea conturilor si bilantului. f. alegerea softurilor necesare i. întocmirea de planuri de finantare pe termen mediu si lung. asistenta în aplicarea tarifului vamal. curculatia documentelor si informatiilor. g. succesiuni. în conditiile reglementarilor specifice ale domeniului:       studii si consultatii pe probleme de ordin fiscal. Activitatea de cenzor. structuri.  evaluari de bunuri si active patrimoniale. expertize de gestiune. e. h. Executarea de lucrari cu caracter fiscal. contabil . partaje. legaturi între servicii.  evaluari de elemente intangibile. donatii sau la cererea celor interesati.judiciare. definiri de functii. asistarea contribuabilului cu ocazia verificarilor. arbitraje în cauze civile. evaluari de întreprinderi si de valori mobiliare pentru vânzari. alegerea echipamentelor. mecanizarea si automatizarea prelucrarii informatiilor. analiza si organizarea fluxului informational. Executarea de lucrari cu caracter financiar-contabil. participarea la întocmirea si depunerea declaratiilor fiscale. asistenta în probleme de TVA si impozite. Efectuarea de expertize contabile     amiabile (la cerere). contributii la protectia patrimoniului unitatii. ca:    întocmirea de situatii periodice. .

comerciale. membri ai Corpului. Societatile de expertiza se bucura de aceleasi drepturi si au aceleasi obligatii impuse membrilor Corpului. Societatile de expertiza contabila au: cel putin 51% actionari experti contabili sau contabili autorizati.50. straine sau mixte. agricole. bancare sau de asigurari si nici în societati civile. Societatile de expertiza pot fi române. Societatile de expertiza contabila nu pot avea participari financiare în unitati patrimoniale industriale. art. Cum se exercita profesia de expert contabil si de contabil autorizat? RĂSPUNS: Exercitare individuala sau în cadrul societatilor. Angajarea raspunderii societatilor comerciale de expertiza contabila si a membrilor care le alcatuiesc se realizeaza prin exercitarea drepturilor administrative si a celor de natura tehnica de catre: . perosanelor fizice si juridice legate de tinerea contabilitatii operatiunilor economico-financiare si pregatirea lucrarilor în vederea elaborarii situatiilor financiare. 9. Exceptie: dreptul de a alege sau de a fi ales în organele de conducere ale Corpului. Membri Corpului nu pot fi asociati sau actionari la mai multe societati comerciale de expertiza contabila. din OG 65/1994 republicata în februarie 2007) pe baza de contract. cel putin 51% din numarul membrilor Consiliului de Administratie sunt experti contabili sau contabili autorizati. 51. Care sunt lucrarile ce pot fi executate de contabilii autorizati? RĂSPUNS: Contabilul autorizat poate executa lucrari (Sectiunea II.

profesionistul contabil trebuie sa nu cedeze unor prejudecati sau concepte apriorice. pe mai multe principii: a. în contradictie cu exercitarea liberala a profesiei.). care asigura cerintele de natura tehnica ale propriilor lor lucrari executate. independenta .sa se manifeste liber de orice interes care ar putea fi avut în vedere. integritate . 52. se refera la situatiile de incompatibilitate.- conducatorul (administratorul) societatii: drepturile administrative si sociale (de exemplu: fata de banca. acesta dispunând de semnatura sociala a societatii. sa aiba o comportare impartiala atunci când întocmeste un raport privind executarea lucrarilor sale. b. c. alaturi de semnatura autorizata a conducerii societatii. 65/1994 actualizata. contabilii autorizati si ceilalti asociati sau actionari ai societatii. nr.sa fie drept. .  acte de comert sau slujbe asigurate în acelati timp cu exercitarea unei profesii liberale. Incompatibilitati în exercitarea profesiei. implicarea în activitatile unui client (membru al executivului sau angajat sub controlul directiunii). Profesionistul contabil se bazeaza. reprezentarea societatii în fata tertilor si a administratiei publice etc. cât si Regulamentul de Organizare si Functionare si Codul privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si contabililor autorizati din România. ce pot genera conflict de interese. care sa-i împiedice obiectivitatea. ca incompatibil cu integritatea si obiectivitate sa.  incidenta relatiilor familiale si personale asupra independentei. RĂSPUNS: Atât O. obiectivitate . cinstit si sincer în executarea lucrarilor sale. cum ar fi:   implicare financiara directa sau indirecta. în conduita sa. prin semnarea acestora. - expertii contabili.G.

Alte situatii de incompatibilitate conform regulamentului: a.sa fie respectat secretul. b. conditiile în care onorariile. g.  acceptarea executarii de lucrari în baza unuor onorarii eventuale. c. neprecizate anticipat d. Încalcarea principiilor înseamna tot atâtea incompatibilitati în exercitarea profesiei. de asemenea. De asemenea. nu pot exercita lucrarile prevazute în situatia în care exista elemente care atesta starea de conflict de interese sau de incompatibilitate. caracterul confidential al informatiilor obtinute cu ocazia executarii lucrarilor sale. competenta profesionala . sau soti ai administratorilor. . primite de la un client. f.sa fie întretinut nivelul de competenta pe tot parcursul carierei profesionale.sa efectueze lucrarile sale în conformitate cu normele tehnice si profesionale care-i sunt aplicate.sa se comporte compatibil cu buna reputatie a profesiunii. le este interzis sa efectueze lucrari pentru rude sau afini pâna la gradul al patrulea inclusiv. secretul profesional . e. constituie un procentaj neacceptabil de ridicat. Relatiile profesionistilor contabili cu clientii. 53. Expertii contabili si contabilii autorizati nu pot sa-si exercite atributiile conferite de aceasta calitate pe durata cât ocupa functii în cadrul Ministerului Finantelor. RĂSPUNS: Relatiile membrilor Corpului cu clientii se stabilesc prin contract scris de prestari de servicii. semnat de ambele parti. norme tehnice si profesionale . comportare deontologica . expertilor contabili si contabililor autorizati le este interzis sa efectueze lucrari pentru egentii economici sau pentru institutiile la care sunt salariati si pentru cei cu care angajatorii lor sunt în raporturi contractuale ori se afla în concurenta. sa execute lucrari pe care le poate realiza cu competenta profesionala.

Se impune o selectare a clientilor si aprecierea situatiei membrilor Corpului în raport cu respectarea principiilor independentei si competentei. Decizia finala apartine expertului sau contabilului autorizat. o evaluare. Orice nou client si orice noua lucrare solicitata de vechii clienti trebuie sa faca obiectul acceptarii si încheierii contractului dupa: a. servicii sau bani. Periodic se evalueaza. O atentie aparte se acorda relatiilor personale sau familiale ale lor sau ale colaboratorilor lor cu clientii. membri Corpului trebuie sa se rezume numai la acordarea de avize de consultanta profesionala si sa nu împieteze activitatea de administrare. apreciaza eventualele schimbari aparute în situatia clientilor sau cabinetului/societatilor lor si daca acestea genereaza noi riscuri.În afara onorariilor pentru lucrarile executate. o apreciere a eficientei executarii lucrarilor în raport cu competenta si cu mijloacele societatii. Stabilirea sau întretinerea relatiilor profesionale cu clientii pot antrena raspunderea pentru un prejudiciu financiar sau moral. dare/luare de împrumut de bunuri. orice alta relatie financiara cu un client ca: participatii la capital. Evidentierea sau modificarea lucrarilor nu se poate face decât în baza unui act aditional la contract. evaluarea riscurilor. asigurându-se ca aceste relatii nu aduc atingere independentei lor. respectiv o verificare privind respectarea principiului independentei profesiei. . În cadrul îndeplinirii lucrarilor lor. care este un atribut exclusiv al clientului. c. pentru membri Corpului. etc este susceptibila de a afecta obiectivitatea si de a determina tertii sa considere ca obiectivitatea este compromisa. b.

. contractul se rezilieaza. 54. Fapta. scrise. Fapta prevazuta de lege sau alt act normativ. Care sunt raspunderile profesionistilor contabili? RĂSPUNS: Raspunderea poate fi: a. Civila. Conditii:    Fapta savârsita cu vinovatie. Administrativa (contraventionala). Conditii:    Raport de munca concretizat printr-un contract de munca. vor putea constitui probe exoneratoare de responsabilitate a profesionistilor contabili. Prejudiciul. din cauza clientului. c. ca fiind contraventie. Sanctiune prin avertisment. chiar daca e savârsita fara intentie. b. Disciplinara. În cazul contestarii lor. Conditii:     Contractul. În situatia imposibilitatii executarii lucrarilor solicitate. se sanctioneaza.Profesionistii pot exprima în scris clientilor recomandari sau rezerve. Existenta unui regulament. Cauzalitatea. Abaterea disciplinara.

Penala. 5 al cursului "Formare profesionala în domeniul comercial". Faptele (infractiunile) pericol social. scopul determinat. patrimoniul propriu. Ce este CECCA România? RĂSPUNS: C. urmatoarele: "Persona juridica e o colectivitate de oameni. 1998). de asemeni. Editura Mirton.R. (cartea de curs nr. . având. capacitatea de folosinta care se refera la drepturile si obligatiile care corespund scopului pentru care a fost înfiintata (persoana juridica) si capacitatea de exercitiu. la pag. prin urmare. Aceste elemente le are si CECCAR. care capata anumite drepturi si anumite obligatii necesare atingerii scopului lor". Elementele constituive ale persoanelor juridice sunt (acelasi autor): organizarea de sine-statatoare. în legatura cu persoana juridica. este o persoana juridica de utilitate publica si autonoma din care fac parte expertii contabili si contabili autorizati. îndeplineste sau are atributele unei persoane juridice.E. prevazute de legea penala. Ce se întelege prin calitatea de persoana juridica a Corpului? RĂSPUNS: Corpul este înfiintat cu statut de persoana juridica si. constituita în conditiile legii.C. în conditiile prevazute de O. d. Are capacitatea de exercitiu din momentul constituirii organelor sale de conducere. 56. 55. Conditii:   Forma raspunderii juridice. cu vinovatie. 65/1994 modificata. 14.C.G. Vinovatia. Dupa Adrian Varlan în lucrarea "Drept comercial si economic românesc". Timisoara. se arata.A.

precum si în raporturile cu persoanele fizice si juridice din tara si din strainatate. Dimpotriva. gestioneaza întregul patrimoniu al Corpului. organizeaza contabilitate proprie. prin statutul sau. continutul capacitatii de folosinta si de exercitiu este dat de atributiile ce le are Corpul (interne si externe). 58. aceasta presupune nesubordonarea vreunei autoritati. însa normele de lucru.c. relatiile cu bugetul. inclusiv pe cel dat în administrare operativa filialelor. 57. Autonomia Corpului face din acesta un oganism de autoreglementare în profesie. Corpul. nu este subordonat vreunui organism statal.v. care are deplina libertate în actiunile sale (DEX). prin regulamentul sau. Prin oragenele alese.. Corpul este reprezentat în fata autoritatilor publice. Corpul colaboreaza cu organele de specialitate ale statului în elaborarea de norme legate de profesia contabila. potrivit legii. specifice profesiei sunt rezultatul activitatii Corpului. prin delegatia primita din partea autoritatilor publice. acorda si retrage dreptul de exercitare a profesiei de expert contabil si de contabil autorizat si are dreptul sa controleze competenta si moralitatea membrilor sai. întocmeste bilant propriu. Ce se întelege prin autonomia Corpului? RĂSPUNS: Autonomia este în general situatia celui care nu depinde de nimeni. Care este organizarea CECCAR? . directe. are cont în banca. întocmeste b.Corpul reprezinta profesia în raport cu alte institutii din România si din afara tarii.

La nivel central: Organe de decizie: o o o o Conferinta Nationala Consiliul Superior Biroul Permanent Presedintele Corpului Organele de executie: o o Director general executiv Sectoare (departamente. servicii) La nivel de filiala: Organe de decizie o o o o Adunarea generala Consiliul filialei Biroul Permanent Presedintele filialei Organe de executie: . Este astfel organizat încât sa îsi poata îndeplini atributiile de organism de autoreglementare.RĂSPUNS: Sediul central al Corpului este în municipiului Bucuresti. CECCAR are filile fara personalitate juridica în fiecare resedinta de judet si în municipiul Bucuresti.

19 din OG 65/1995 sunt enumerate atributiile Corpului. a contabililor autorizati si a societatilor comerciale de profil. urmarindu-se armonizarea cu prevederile Directivelor Europene în domeniu. j. g. alte atributii stabilite prin lege sau regulamente.  elaboreaza programele de examen privind stagiul si examenul de aptitudini. h. pe baza standardelor internationale de evaluare. elaboreaza ghidurile profesionale în domeniul financiar-contabil. organizeaza evidenta expertilor contabili. elaboreaza si publica normele privind activitatea profesionala si conduita expertilor contabili si a contabililor autorizati. i. servicii) 59. apara prestigiul si independenta profesionala a membrilor sai. organizeaza examenul de admitere:   organizeaza efectuarea stagiului. Între ele întâlnim: a. care se avizeaza de MF. Ce atributii are Conferinta Nationala Ordinara? . sprijina formarea si dezvoltarea profesionala continua. prin înscrierea acestora în Tabloul Corpului. Care sunt atributiile Corpului? RĂSPUNS: În art. d. c. asigura buna desfasurare a activitatii expertilor contabili si a contabililor autorizati. e. 60. editeaza publicatiile de specialitate. asigura buna desfasurare a activitatii de evaluare. elaboreaza cu asociatiile profesionale de profil din tara si din afara ei. b. f.o o Directorul executiv Sectoare (departamente. organizeaza sustinerea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat.

b. aproba bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati. alege si revoca membri Corpului superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati. modificarile si completarile acestuia. în termen de 30 de zile de la data înstiintarii oficiale. 16 din OG 65/1994.RĂSPUNS: Conferinta Nationala are urmatoarele atributii: a. examineaza activitatea desfasurata de Consiliul superior si de consiliile filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si dispune masurile necesare. Aproba planurile anuale de activitate ale Consiliului superior si consiliilor filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati. d. f. h. Hotarârile Curtii de Apel sunt definitive. ai comisiei de cenzori ai acestuia. aproba sistemul de salarizare pentru conducerea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si a filialelor acestuia. Contestarea sanctiunilor hotarâte de Conferinta Nationala poate fi facuta la Sectia contencios administrativ al Curtii de Apel. precum si Codul privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si a contabililor autorizati. i. avizate de Ministerul Finantelor si de Ministerul Justitiei. Alege si revoca presedintele si doi membri ai comisiei superioare de disciplina. e. hotaraste sanctionarea disciplinara a membrilor Consiliului superior si ai consiliilor filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati în conformitate cu prevederile art. . precum si pentru aparatul propriu al acestora. stabileste directiile de baza pentru asigurarea bunei exercitari a profesiei de expert contabil si de contabil autorizat. la propunerea comisiei superioare de disciplina. aproba Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati. c. g.

la solicitarea acestora. asigura administrarea si gestionarea patrimoniului Corpului. dintre contabilii atorizati. iar unul. b. solicitând avizele Ministerului Finantelor si Ministerului Justitiei.j. h. asigura elaborarea si completarea Codului privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si contabililor autorizati. destinate a face sa progreseze profesia si stiinta contabila sau în diverse grupuri de lucru din cadrul institutiilor guvernamentale si neguvernamentale. f. Îndeplineste orice alte atributii prevazute de lege. c. aproba statele de functii ale Corpului si filialelor. alege dintre membriii sai vicepresedintii Consiliului Superior (5): 4 dintre acestia sunt alesi dintre expertii contabili. asigura elaborarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Corpului. g. i. Ce atributii are Consiliul Superior? RĂSPUNS: Consiliul Superior are urmatoarele atributii: a. asigura coordonarea activitatii consiliilor filialelor. regulamentul de organizare si functionare nu va fi înaintat pentru aprobare fara avizele favorabile ale celor doua ministere. stabileste metodologia de elaborare a bugetului de venitului si cheltuieli al Corpului. d. 61. e. asigura participarea membrilor sai în cadrul unor comisii de studii si cercetari. delibereaza asupra tuturor problemelor privind profesia de expert contabil si de contabil autorizat. . vegheaza ca Regulamentul privind dobândirea calitatii de expert contabil si contabil autorizat sa fie strict aplicat.

P. spre adoptare. Aproba angajarea si efectuarea cheltuielilor în cadrul bugetului aprobat de Conferinta Nationala. Reprezinta Corpul în fata autoritatilor publice. Prezinta bilantul contabil.. . C. personalul propriu al Consiliului si stabileste salariile. Care sunt atributiile Presedintelui Consiliului Superior al Corpului? RĂSPUNS: a. b.S. Conferintei Nationale. k. d. m. f.P. l.j. Prezinta anual C. 62. Convoaca si conduce sedintele C. spre adoptare. Conduce si coordoneaza dezbaterile. C. îndeplineste alte atributii prevazute de lege. si ale B.. e. cu aprobarea B. si B. g.N. decide în termen de 30 de zile asupra contestatiilor facute împotriva hotarârilor luate de Comisia superioara de disciplina. a tertilor sau a organizatiilor nationale si internationale. si spre aprobare. National. proiectul de buget pentru exercitiul viitor. aproba normele privind desfasurarea activitatii curente a compartimentelor si verigilor organizatorice ale Corpului.. cu respectarea statelor de functiuni aprobate de Consiliul.S. h. i.P.S. aparând prestigiul si independenta membrilor sai. c. Îndeplineste orice alte atributii stabilite de C. Numeste si revoca. ia toate masurile necesare pentru desfasurarea în bune conditii a activitatii de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei si a celei de asigurare a riscului profesional de catre toti membrii Corpului.S. regulament si hotarârile Conferintei Nationale a expertilor contabili si contabililor autorizati.

pe lânga Consiliul Superior al Corpului -este o comisie de sanctionare în materie disciplinara pentru abateri de la conduita etica si profesionala a membrilor Consiliului Superior al Corpului si solutioneaza contestatiile la hotarârile comisiilor de disciplina ale filialelor Constituire (2007): 7 membri titulari 7 membri supleanti 1 presedinte 2 membri EC alesi de CN dintre membri CECCAR 2 membri desemnati de MF 2 membri desemnati de Ministerul Justitiei. Mandat 4 ani.63. . Comisia Superioara de disciplina . Organizarea si constituirea comisiilor de disciplina RĂSPUNS: 1. 2. EC care se bucura de autoritate si respect colegial. Comisia de disciplina a Filialei vegheaza la respectarea Codului etic si a regulamentelor si normelor Corpului Constituire (2007): 5 membri titulari 5 supleanti 1 presedinte si 4 membri alesi dintre membri filialei.

   mustrare. Aplica sanctiunile interzicerii dreptului de a exercita profesia de EC sau CA membrilor Corpului care au savârsit abateri grave prevazute în regulament. Analizeaza plângerile referitoare la abaterile de la conduita etica si profesionala ale membrilor CS si CF.  interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat. facând propuneri de sanctionare a acestora CN care hotaraste. prevederile art. b.  abaterile în functie de care se stabilesc sanctiunile disciplinare. d. 65. Competentele Comisiei Superioare de Disciplina? RĂSPUNS: a. 16 din OG 65/1994 cu modificarile ulterioare. pe o poerioada de trei luni la un an. c. precum si a profesionistilor straini care au dobândit dreptul de a exercita profesia de expert contabil si de contabil autorizat în România si aplica. pronuntate de comisiile de disciplina ale filialelor. avertisment. Competentele Comisiei de Disciplina a Filialei? RĂSPUNS: .64. Rezolva contestatiile formulate împotriva hotarârilor disciplinare pronuntate de comisiile de disciplina ale filialelor. Solutioneaza plângerile referitoare la abaterile de la conduita etica si profesionala a presedintilor CS si CF. dupa caz. suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat.

chiar daca abaterile au fost savârsite în raza teritoriala a altei filiale. primeste materialele si convocatorul cu 7 zile înainte sesizeaza MFP de câte ori hotarârile si masurile luate de Corp contravin reglementarilor legale si trimite spre stiinta copia dupa sesizare. membri ai filialei. spre stiinta. Care sunt atrubutiile reprezentantului MF? RĂSPUNS: Reprezentantul MF de pe lânga Consiliul Superior: participa . B. de gravitatea încalcarii si urmarile acestor. o copie a sesizarii. . Este reprezentantul autoritatii de supraveghere publica a activitatilor CECCAR. Sanctiunile se aplica în functie de abaterile disciplinare.. 68. reclamatiile îndreptate împotriva membrilor BP. 67. la sedintele C.P.N.S. Cum functioneaza Comisiile de Disciplina? RĂSPUNS: Comisia functioneaza în plenul sau. pe lânga Consiliul Superior al Corpului si al Filialei care sesizeaza Ministerul Finantelor Publice ori de câte ori hotarârile si masurile adoptate de Corp contravin reglementarilor legale si trimite. 66. la lucrarile C. CA. fara drept de vot. iar raportorul dispune de cel mult 30 de zile pentru a pregati raportul si pentru a-l putea sustine în fata Comisiei Superioare. - Sanctioneaza abaterile disciplinare savârsite de EC. Care este locul si rolul reprezentantului MFP? RĂSPUNS: Este persoana desemnata de autoritatea publica. cu domiciliul în raza teritoriala a acesteia. ale profesionistilor societatilor straine care se adreseaza Comisiei Superioare de Disciplina). precum si de persoana în cauza. Cea superioara rezolva contestatiile facute împotriva hotarârilor Comisiilor de disciplina ale filialelor. - Înstiinteaza presedintele CF si pe reprezentantul MF despre reclamatiile primite (exceptie.- Vegheaza la respectarea Codului etic si a regulamentului si normelor Corpului. Termenul de contestare este de 30 de zile.

F.G. Nerespectarea obligatiilor de pastrare a secretului profesional. Care sunt principalele fapte ce constituie abateri disciplinare ale unui membru al Corpului? RĂSPUNS: a. referitoare la publicitate.P. sesizeaza BP al CS al Corpului cu privire la aprobarea sau refuzul de înscriere în Tabloul Corpului de catre CF.. d.. c. de reprezentantul MFP sau de alti participanti la reuniunile de lucru ale organelor de conducere si control ale Corpului. privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si contabililor autorizati din România. 69.D.. copie dupa sesizare. e. Absenta nemotivata de la întrunirea AG a filialei sau de la CN. Absenta nejustificata de la cursurile de pregatire si perfectionare profesionala. reglementate prin normele emise de Corp.. f. Nerespectarea dispozitiilor Codului. . B. în care nu a fost înscrisa calitatea profesionala a celui care îl încheie: EC. pe care le considera nelegale. la lucrarile A. pe care le considera nelegale. Comportament necuviincios fata de membri Corpului. C. sesizeaza CSD cu privire la hotarârile CD ale filialei. b.Reprezentantul MFP de pe lânga Consiliul Filialei: participa. CA. Prestarea de servicii de contabilitate fara contract scris încheiat cu clientul sau pe baza unui contract. sesizeaza persoanele desemnate de MFP sa efectueze supravegherea publica ori de câte ori hotarârile si masurile luate de CF contravin reglementarilor legale si trimite spre stiinta. fara drept de vot. C.

g.

Nedeclararea sau declararea partiala a veniturilor, în scopul sustargerii de la plata cotizatiei stabilite de Regulament.

h.

Fapta membrului Corpului de a nu depune, în termenul stabilit, la filiala de care apartine, fisa pentru persoane fizice sau juridicice (pentru persoanele juridice raspunderea incumba presedintelui consiliului de administratie, sau administratorului, dupa caz).

i.

Încalcarea dispozitiilor privind exercitarea profesiei si raspunderea

disciplinara,

administrativa, civila sau penala, potrivit Legii si Regulamentului. Este interzisa efectuarea de lucrari pentru entitatile unde sunt salariati sau sunt rude sau afini pâna la gr. IV cu administratorii sau salariatii, în afara Corpului sau activitate comerciala. j. Refuzul de a pune la dispozitia organelor de control ale Corpului a documentelor privind activitatea profesionala. k. Declaratii neconforme realitatii în relatiile cu Corpul sau cu tertii, cu producerea de consecinte juridice, precum si orice alte încalcari ale conduitei etice si profesionale. 70. Cum se face alegerea în Consiliul Superior al Corpului? RĂSPUNS: Prin vot secret, pe o perioada de 4 ani, cu reînnoirea bienala a jumatate dintre membri alesi. Presedintele Consiliului Superior este ales de Conferinta Nationala, iar al Filialei de Adunarea Generala. Realegerea dupa o perioada egala, cu cea în care a detinut functia respectiva (presedintele care a detinut functia 4 ani sau 8 ani), putânddepune candudatura dupa 4 ani, respectiv 8 ani de la încetarea functiei. Declaratiile de candidatura cuprind: numele, prenumele, adresa candidatului; categoria profesionala EC/CA; modul de exercitare a profesiei; functiile detinute anterior în cadrul Corpului si perioada respectiva;

-

functia pentru care candideaza: membru al unui Consiliu al Corpului, Biroul Permanent al Consiliului Superior sau al Consiliului Filialei.

-

obiectivele si strategia pe care le propune candidatul daca va fi ales; Declaratie pe proprie raspundere, în sensul ca îndeplineste cerintele de eligibilitate din regulament.

71. Ce este Etica? RĂSPUNS: Etica este stiinta care se ocupa cu studiul teoretic al valorii si conditiilor umane din perspectiva principiilor moralei si rolul lor în viata sociala; totalitatea normelor de conduita morala, corespunzatoare unui domeniu, unei activitati sau unei colectivitati. Etica este straina dictaturii si centralismului; ea este specifica democratiei, deoarece democratia presupune dereglementare, locul legilor fiind luat de principii etice, fara de care se aluneca în anarhie si dezordine. 72. Ce sunt serviciile profesionale? RĂSPUNS: Orice serviciu care cere aptitudini contabile înrudite, prestat de un contabil profesionist: servicii de contabilitate; audit (dar cu respectarea normelor specifice); fiscalitate (cu respectarea normelor specifice); consultanta manageriala; management financiar.

Serviciu - o munca prestata în folosul sau în interesul cuiva, dar potrivit normelor si regulilor profesiei prestatorului; îndeplinirea unei îndatoriri fata de cineva.

73. Care sunt caracteristicile esentiale ale unei profesii contabile? RĂSPUNS: Caracteristicile esentiale ale unei profesii contabile sunt: detinerea unei competente intelectuale specifice, obtinuta prin formare si învatamânt; respectarea de catre membri a unui ansamblu de valori si de reguli stabilite de organismul profesional, cu deosebire cele care se refera la obiectivitate. recunoasterea unei datorii fata de public.

Uneori, datoria membrilor, privind profesiunea lor si publicul, poate fi în contradictie cu interesul lor personal pe termen scurt sau cu obligatiile lor de loialitate fata de angajator. Ţinând seama de remarcile precedente este de datoria organismelor profesionale nationale sa defineasca reguli de etica pentru membri lor, încât sa garanteze o calitate optima a serviciilor si sa pastreze încrederea publicului în profesie. Profesia contabila liberala este bazata pe moralitate ireprosabila, pe independenta, pe stiinta în profesie, pe competenta (SIM). 74. Ce semnificatie are interesul general (interesul public)? RĂSPUNS: Profesia contabila se distinge prin acceptarea responsabilitatii sale fata de public: prin public întelegându-se: clientii; guvernul; angajatorii; investitorii; oamenii de afaceri; comunitatile financiare;

-

donatorii de fonduri; orice alta persoana,

care dau încredere în obiectivitatea si integritatea profesionistilor contabili pentru buna functionare a economiei. Aceasta încredere, acordata de public, impune profesiei contabile o responsabilitate în materie de interes general. Interesul general semnifica satisfactia colectiva a persoanelor si institutiilor pentru care lucreaza profesionistii contabili, în slujba carora se afla. Pastrarea acestui statut, privilegiat, al profesionistilor contabili presupune oferirea de servicii potrivit unor criterii care sa justifice încrederea publicului. 75. Care sunt imperativele fundamentale pentru realizarea obiectivului profesiei contabile? RĂSPUNS: Realizarea obiectivului profesiei contabile constând în satisfacerea exigentelor publicului, impun mai multe imperative si anume: credibilitatea - publicul are nevoie de informatii credibile; profesionalismul - profesiunea contabila are nevoie de persoane recunoscute de clienti, angajatori si terti ca profesionisti în domeniu; calitatea serviciilor - toate serviciile furnizate de un profesionist contabil trebuie sa satisfaca criteriile precise de apreciere, standardele de calitate; încredere - utilizatorii serviciilor profesionistilor contabili trebuie sa fie asigurati ca aceste servicii sunt subordonate unui ansamblu de reguli de etica profesionala. 76. Care sunt principiile fundamentale care trebuie respectate pentru realizarea obiectivelor profesiei contabile? RĂSPUNS: Principiile fundamentale privesc: INTEGRITATE - drept, cinstit, sincer

sincer si corect în realizarea sarcinilor profesionale.comportament corespunzator exigentelor profesiei contabile. 78.- OBIECTIVITATE . Competenta profesionala presupune ca profesionistul contabil trebuie sa furnizeze servicii profesionale cu grija si sârguinta si este obligat sa se mentina în permanenta la un nivel de cunostinte si de recunoastere profesionala care sa justifice asteptarile unui client sau al .lucrari efectuate cu grija si sârguinta. pastrarea la zi a nivelului de pregatire. sa nu se afle în situatii de imcompatibilitate. sa fie impartial. 79.executarea lucrarilor conform normelor tehnice si profesionale aplicabile. 77. obiectivitatii si independentei. în îndeplinirea misiunii sale. pentru satisfacerea cerintelor clientului sau angajatorului si compatibilitatea cu exigentele integritatii. PROFESIONALISM . Ce se întelege prin obiectivitatea în profesia contabila? RĂSPUNS: Obiectivitatea presupune ca profesionistul contabil. - CONFIDENŢIALITATE . de conflict de interese de natura a determina un tert sa puna la îndoiala obiectivitatea profesionistului contabil. fara idei preconcepute COMPETENŢĂ PROFESIONALĂ . Cum este definita integritatea în profesia contabila? RĂSPUNS: Integritatea este o rezultanta.corect. fara prejudecati. Un contabil trebuie sa fie drept.pastrarea secretului profesional. RESPECTAREA NORMELOR TEHNICE sI PROFESIONALE . În ce consta competenta profesionala? RĂSPUNS: Competenta profesionala are doua componente de baza: obtinerea mentinerea.

Ce se întelege prin profesionalism? RĂSPUNS: Profesionalismul presupune ca profesionistul contabil nu trebuie sa faca ceva care ar aduce atingere reputatiei profesiunii contabile sau ar putea conduce la discreditarea ei. la elaborarea regulilor de tica. alti membri ai profesiei. în afara de cazurile în care obligatia divulgarii este prevazuta de lege sau prin acte normtive imperative 81. audit si alte reglementari statutare si cerinte relevante). 80. Dobândirea cere: înalt standard de pregatire generala. aceasta obliga institutele membre ale IFAC ca. în conformitate cu normele nationale si internationale. sa prevada responsabilitati clare ale profesionistului contabil fata de clienti. În ce consta confidentialitatea? RĂSPUNS: Confidentialitatea presupune ca profesionistul contabil sa respecte caracterul privat al informatiilor obtinute în timpul misiunilor sale si sa nu le utilizeze sau sa le divulge. Care este structura codului Etic al IFAC? . fara autorizatie scrisa. Mentinerea cere: cunoastere continua a evolutiilor în profesia contabila (la nivel national si international în contabilitate. 82.angajatorului. din legislatie si tehncile de lucru. terti. practica si experienta în subiecte profesionale semnificative. adoptarea unui program care sa garanteze un control de calitate în îndeplinirea sarcinilor profesionale. Aceasta presupune ca el sa fie la curent cu ultimele evolutii si noutati din practica profesionala. urmata de una specifica. public în general. perioade de practica în domeniu. angajatori.

Descriere ? RĂSPUNS: Profesionistii contabili sunt deseori confruntati cu situatii care implica conflicte de ordin profesional. Partea C se aplica contabililor profesionisti salariati si de asemeni poate fi aplicata. Exista si unele circumstante particulare în care responsabilitatea profesionistului contabil poate fi în conflict cu unele cerinte interne si externe: un superior. în afara de cazul în care altceva este specificat. administrator sau asociat poate face presiuni. de a influenta negativ integritatea profesionistului contabil. Conflicte de interese . nu se poate stabili o lista completa de situatii susceptibile de a genera conflicte de interese însa profesionistii trebuie sa descopere factorii care dau nastere la astfel de conflicte.RĂSPUNS: Codul cuprinde obiectivele si principiile fundamentale. 83.Circumstante de care trebuie tinut seama. în circumstante similare. un conflict de interese se poate produce si când publicarea unor informatii eronate poate avantaja angajatorul sau clientul si favoriza sau dezavantaja profesionistul contabil. Trebuie descurajata orice relatie sau orice interes susceptibil de a pune în pericol. Codul etic are trei parti: Partea A se aplica tuturor profesionistilor contabili. director. . Partea B se aplica numai contabililor liber-profesionisti. contabililor salariati din cabinetele cu libera practica . redate general si nu pentru a rezolva problemele etice ale contabililor profesionisti într-un caz bine determinat. profesionistului contabil i se poate cere sa lucreze contra nromelor profesionale si tehnice. Codul ofera anumite linii directoare în ceea ce priveste aplicarea în practica a obiectivelor si principiilor fundamentale cu privire la numarul situatiilor tipice care se întâlnesc în profesiunea contabila.

în cadrul entitatii respective. 85. Confidentialitatea mai implica de asemenea faptul ca. profesionistul trebuie sa supuna problema nivelului ierarhic cel mai ridicat. Care este procedura de urmat când este dificil de sesizat un comportament contrar eticii sau pentru a rezolva un conflict de ordin personal? RĂSPUNS: Când este dificil de sesizat un comportament contrar eticii sau pentru a rezolva un conflict de ordin profesional. Daca interventia superiorului direct nu este suficienta si profesionistul contabil decide sa se adreseze nivelului superior urmator. solicitarea avizului confidential al unui consilier independent sau al organismului profesional. Orice profesionist contabil care ocupa un post de conducere trebuie sa se asigure ca. sub orice forma. respecta aceleasi reguli de confidentialitate. Explicati principiul confidentialitatii? RĂSPUNS: Confidentialitatea este stricta. sunt stabilite reguli în materie de rezolvare a conflictelor profesionale. profesionistul contabil poate. superiorul direct trebuie notificat în acest sens. profesionistul contabil poate recurge la urmatoarele: examinarea conflictului cu superiorul direct. Profesionistii contabili trebuie sa se asigure ca persoanele angajate. daca toate recursurile interne nu sunt suficiente. sa demisioneze si sa trimita o scrisoare în acest sens conducerii entitatii care l-a angajat. subalterni sau colaboratori. daca superiorul este presupus implicat în conflict. pentru chestiuni grave. .84. daca politicile stabilite de organismul profesional nu sunt suficiente. informatiile primite nu sunt folosite de profesionistul contabil în beneficiul personal sau al unui tert. în afara de cazurile în care a primit o autorizatiei speciala de a divulga informatiile sau în caz de obligatii legale sau profesionale.

În interesul public si al profesiunii.Acest principiu nu se aplica divulgarii informatiilor care permit profesionistului contabil sa îndeplineasca obligatiile sale. trebuie autorizata sau ceruta. În toate aceste cazuri se recomanda consultarea organismului profesional si/sau a unui avocat. 86. normele profesionale trebuie sa defineasca conceptul de confidentialitate si sa furnizeze o orientare asupra naturii si întinderii obligatiilor legate de confidentialitate si asupra circumstantelor în care divulgarea de informatii primite în cursul exercitarii unei misini. adica cu abilitati sa primeasca astfel de informatii. profesionistul trebuie sa se asigure ca persoanele care primesc informatiile sunt destinatarii corecti ai unor astfel de informatii. Pentru a stabili daca informatiile confidentiale pot fi divulgate. Obligatiile de confidentialitate sau secret profesional sunt înscrise în legislatia fiecarei tari. când divulgarea este autorizata de client: daca interesele tuturor partilor (cu deosebire terti) pot fi lezate. profesionistul trebuie sa stabileasca daca divulgarea si consecintele acesteia implica responsabilitatea sa. b. stabilite prin normele profesionale. trebuie sa se evite situatiile care implica fapte sau opinii nejustificate sau nejustificabile. când divulgarea este ceruta de lege sau când exista obligatii profesionale de divulgare: profesionistul trebuie sa faca apel la judecata sa pentru a determina tipul de informatii care pot fi divulgate. Care este comportamentul profesionalismului contabil într-o activitate de consilier fiscal? . trebuie avute în vedere mai multe aspecte. si anume: a.

Amenintari legate de autocontrol (implicarea auditorului în alte lucrari în cadrul aceleiasi firme). Care sunt componentele independentei? RĂSPUNS: Independenta are doua laturi: de spirit si în aparenta Independenta de spirit (în gândire): stare de gândire care permite oferirea unei opinii. Exista reglementari specifice în materie 87. Independenta în aparenta consta în capacitatea profesionistului contabil de a demosntra ca riscurile la adresa independentei în gândire au fost eliminate sau limitate. teama de a pierde clientul). Enumerati amenintari si riscuri care afecteaza independenta. onorarii restante. Dubiile pot fi rezolvate în favoarea clientului daca exista suport rezonabil pentru pozitia respectiva.RĂSPUNS: Contabilul care presteaza servicii profesionale în domeniul fiscalitatii este îndreptatit sa se situeze în cea mai buna pozitie în favoarea unui client sau a unui patron. RĂSPUNS: Amenintari legate de interesul propriu: o financiar: direct (dependenta de onorarii. presupune integritate si obiectivitate. . iar opinia contabilului profesionist trebuie sa fie conform legii. Integritatea si obiectivitatea nu trebuie diminuate. a unui seviciu profesional fara sa fie afectata judecata profesionala. astfel ca o terta persoana sa nu puna la îndoiala integritatea si obiectivitatea profesionistului contabil. 88. cu conditia ca prestatia sa fie efectuata cu competenta.

- Familiarism sau încredere prea mare în client (testarea insuficienta a informatiei furnizate de client). - Cunoasterea de prea multa vreme a clientului. dependenta de onorarii. Relatiile personale. dorinta de a încasa onorarii restante. Riscuri legate de interesul propriu . RĂSPUNS: Riscul ca expertul contabil sa fie influentat de personalitatea si calitatile clientului. sa fie prea atent la interesele clientului.descriere.obiectivitate. Intimidarea de catre un client prea dominant. Trebuie sa ne asiguram ca nici o relatie personala sau familiala nu pune în pericol independenta profesionistului. . 89. RĂSPUNS: Posibilitatea ca expertul sa fie intimidat de o amenintare sau de un client dominant si sa se teama de consecintele ce decurg din actionarea de o maniera obiectiva. în îneplinirea misiunii sale. Este imposibil de codificat în mod precis regulile conform carora o relatie personala sau familiala între un profesionist de practiva libera si un client este acceptabila (prin client întelegându-se proprietarul întreprinderii. Amenintari legate de intimidare . Exista o legatura de cauzalitate: intimidare . 92. afectarea atentiei expertului de cunoasterea de mult timp a tuturor problemelor clientului. directori generalei. 91. Amenintari legate de familiarism sau încredere . 90.descriere. RĂSPUNS: Relatiile personale si familiale pot prejudicia independenta. ceea ce impune expertului contabil sa actioneze în maniera subiectiva. teama de a pierde clientul etc. ceea ce poate conduce la încredere excesiva în client si la testarea insuficienta a informatiilor prezentate de acesta. directori financiari. RĂSPUNS: Interes financiar direct sau indirect. Personalitatea si calitatea clientului. familiale si independenta .descriere. actionarii principali. administrator sau posturi echivalente).descriere.

în afara de cazul în care beneficiaza de sfaturi avizate si de o asistenta care sa le permita sa presteze servicii de calitate. Serviciile profesionale nu trebuie sa fie propuse sau efectuate. De exemplu. onorariile facturate procentual sau alte metode similare sunt considerate ca intrând în aceasta categorie. pe baza de acorduri sau contracte conform carora facturarea onorariilor este conditionata de importanta problemelor descoperite sau de rezultatele acestor servicii. .Institutele membre ale IFAC trebuie sa-si informeze membri de tipul de situatii susceptibile de a-i expune la presiuni. 94. reprezinta o parte importanta din onorariile brute totale ale cabinetului în ansamblu. Competenta profesionala si responsabilitatea când se utilizeaza lucrarile altui expert. astfel de presiuni pot aparea atunci când profesionistul are interese financiare comune cu un cadru sau angajat al clientului sau când detin împreuna interese semnificative într-o societate în participatiune cu un client. unui client. RĂSPUNS: Liber profesionistii contabili trebuie sa evite sa presteze servicii profesionale fara o competenta adecvata. cu situatia economica a fiecarei tari. caci independenta poate fi pusa în pericol.descriere. 93. acestea trebuie sa fie în concordanta cu nivelul de dezvoltare a profesiei contabile. este autorizata de legislatie sau de normele organismului. Organismele membre ale IFAC stabilesc reguli si furnizeaza instructiuni membrilor lor referitoare la acest subiect. Dimpotriva. În tarile în care facturarea onorariilor este conditionata de rezultat. RĂSPUNS: Când onorariile primite de la un client sau de la un grup de care apartine acel client. Onorariile si independenta . dependenta fata de acest client sau grup trebuie examinata cu atentie. aceste misiuni trebuie limitate la acelea pentru care independenta nu este obligatorie. Onorariile fixate de tribunal sau de alta autoritate publica nu sunt considerate ca intrând în aceasta categorie.

nivelul de instruire si experienta persoanei care participa la lucrare. pentru fiecare participant la misiune. tanând cont de urmatoarele elemente: 1. Când profesionistul contabil nu are asigurarea ca regulile de etica sunt cunoscute si respectate. el trebuie sa se asigure ca regulile de etica au fost respectate de catre expertul consultant. RĂSPUNS: Onorariile facturate trebuie sa reflecte în mod fidel valoarea serviciilor prestate. la nivelul fiecarei firme. 2. el trebuie sa refuze încredintarea misiunii sau sa o întrerupa (daca a început). fie dând sfaturi daca apar conflicte potentiale. Aceasta asigurare se poate obtine: fie cerând expertilor respectivi sa citeasca regulile de etica. Întrucât profesionistului contabil îi revine întreaga responsabilitate pentru serviciul prestat. competenta si cunostintele obtinute pentru tipul de serviciu prestat. ingineri. avocati. acesta din urma nu cunoaste în mod necesar regulile de etica ale profesiunii. 95. El trebuie sa se asigure ca expertul consultat este la curent cu regulile de etica. . geologi sau alti experti). aceste principii se aplica la orice misiune la care participa acesti experti. timpul afectat de fiecare persoana efectuarii lucrarii. fie cerând expertilor o confirmare scrisa asupra bunei întelegeri a regulilor de etica. fiecarui profesionist. mai ales principiile fundamentale ale profesiei.Daca un profesionist contabil nu poseda competenta necesara într-un domeniu specific în cadrul misiunii sale. gradul de responsabilitate al misiunii respective. acesta poate solicita sfaturi tehnice de la un specialist (alti profesionisti contabili. desi profesionistul contabil se sprijina pe competente tehnice ale specialistului consultat. Onorariile se calculeaza în functie de tarifele orare sau zilnice în vigoare. Criterii de stabilire a onorariilor. În acest caz. 3. 4.

nivelul de formare.deplasari de exemplu . fonduri ale clientilor. d. buna reputatie a profesiei. care sunt incompatibile cu exercitarea profesiei libere. zile). . potrivit legii. obiectivitatea. este strict interzisa. el trebuind: sa pastreze aceste fonduri. instruire si experienta a persoanei participante la misiune. 96. b. timpul afectat (ore. profesionistul contabil trebuie sa se asigure ca nu este sacrificata calitatea sa si ca se respecta normele organismului international cu privire la calitate. c.se înregistreaza distinct. riscurile si gradul de responsabilitate a misiunii. separat de fondurile sale. Cheltuielile si diversele rambursari . independenta. sa aiba posibilitatea sa justifice existenta si utilizarea fondurilor respective. Perceperea de comisioane sau plata de catre un profesionist contabil ca liber profesionist. RĂSPUNS: Nu trebuie sa exercite în paralel activitati care afecteaza sau sunt susceptibile de a afecta integritatea. Când se propune un onorariu unui client. Activitati incompatibile cu exercitarea profesiei libere. sa le utilizeze conform destinatiilor stabilite. Criteriile de care se tine seama în stabilirea onorariilor sunt: a. În unele situatii. Calitatea de expert contabil este incompatibila cu orice activitate salariata în afara Corpului sau orice activitate comerciala.Un profesionist contabil nu trebuie sa propuna servicii profesionale pentru onorarii subestimate. competenta si cunostintele necasare serviciului prestat. liber profesionistul contabil poate primi spre conservare si utilizare.

Când opinia unui profesionist contabil în functie (existent) este solicitata în ceea ce priveste aplicarea principiilor contabile. . normelor de audit. în masura în care ele nu sunt contradictorii cu obligatiile legale sau profesionale. normelor de raportare. ca profesionistul contabil în functie este bine informat de natura generala a serviciilor profesionale prestate. pe cât posibil. de catre profesionistul contabil în functie (existent). Relatiile cu ceilalti membri . Relatiile cu ceilalti membri . profesionistul contabil în functie trebuie sa aiba grija ca opinia sa sa nu influenteze în mod exagerat judecata si obiectivitatea profesionistului contabil contactat.97.sa nu fie informat profesionistul contabil în functie (existent). sub rezerva respectarii stricte a secretului profesional Uneori clientul cere . la cererea sau recomandarea expresa a profesionistului contabil în functie (existent). fara consultarea profesionistului contabil în functie. Profesionistul contabil contactat trebuie: sa se conformeze instructiunilor primite de la profesionistul contabil în functie sau de la client. în astfel de cazuri. profesionistul contabil trebuie sa decida daca motivele clientului sunt acceptabile.la contactarea unui liber profesionist contabil . dupa discutii si consultari prealabile cu profesionistul contabil în functie (existent).Acceptarea de noi misiuni. sa garanteze. RĂSPUNS: Serviciile sau sfaturile unui liber profesionist contabil care poseda competente particulare pot fi solicitate: a. 98.înlocuirea cu un alt liber profesionist contabil. de catre client: b.

în scris. Daca este importanta apararea intereselor legitime ale întreprinderii. referitoare la aceasta divulgare. de a proteja actionarii minoritari care nu sunt de regula informati de împrejurarile înlocuirii profesionistului contabil în functie. este la fel de important ca un liber profesionist contabil sa poata decide. Înainte de a accepta o nominalizare pentru a presta servicii profesionale care pâna atunci au fost prestate de catre un alt liber profesionist contabil. profesionistul contabil trebuie: sa stabileasca daca clientul potential a informat profesionistul în functie de intentia sa de a-l înlocui si l-a autorizat. aceasta presupune o comunicare directa cu profesionistul contabil în functie. sa discute liber si fara limite despre afacerile sale cu noul profesionist contabil. un profesionist în functie poate discuta despre afacerile clientului sau cu un profesionist contactat: daca clientul a autorizat acest lucru. Urmatorii factori stabilesc. în ce masura. daca exista motive profesionale care sa justifice. profesionistul contabil în functie nu trebuie sa furnizeze spontan informatii despre afacerile clientului sau. daca toate elementele pertinente nu sunt cunoscute. atunci când propunerea de înlocuire se datoreaza caracterului sau scrupulos de a actiona ca profesionist independent. daca norme legale sau reguli de etica. Comunicarea între cei doi profesionisti contabili are scop: de a împiedica un liber profesionist contabil sa accepte nominalizarea sa. . neacceptarea misiunii.RĂSPUNS: Întreprinderea are dreptul de a-si alege consilierii si de a-i înlocui când doreste. În absenta unei cereri specifice. permit acest lucru. de a apara interesele profesionistului contabil în functie.

pentru a putea sa decida daca accepta sau nu misiunea si sa abordeze liber. Daca autorizarea este data. Daca aceasta autorizare este refuzata. sa furnizeze toate informatiile necesare care sa-i permita sa ia o decizie. cu profesionistul desemnat. decenta. sa comunice orice informatie de care are nevoie profesionistul desemnat.- sa solicite autorizarea de comunicare cu profesionistul contabil în functie. în absenta altor mijloace alternative de a obtine asigurarile necesare. aratând daca exista motive profesionale care ar interzice profesionistului sa accepte nominalizarea sa. bunul gust. sa asigure ca clientul a autorizat. privind nominalizarea sa. Profesionistul în functie.sa furnizeze toate informatiile care i-ar interzice sa accepte misiunea. în practica contabila se face în limitele stricte prevazute de Codul etic si fara a fi afectate interesele celorlalti membri ai CECCAR. 99. profesionistul contabil trebuie. Ea trebuie sa îndeplineasca mai multe atribute: informarea obiectiva a publicului. . încrederea. divulgarea informatiilor. toate problemele importante. Ce se întelege prin publicitate în profesia contabila? RĂSPUNS: Publicitatea. sa rfuze nominalizarea sa. trebuie sa ceara profesionistului în functie: - . la primirea autorizatiei din partea clientului. trebuie: sa raspunda (înscris). profesionistului desemnat. cinstea.

fac comparatii cu altii. Enumerati situatiile care nu raspund criteriilor de obiectivitate. contin marturii sau aprobari scrise. decenta si bun gust amintim: cele care creeaza sperante false. 100. . sa fie de bun simt. ostentativa a numelui contabilului profesionist independent.100. într-un mod care sa nu fie fals. implica posibilitatea de a influenta orice instanta tribunal. care pretind. Care sunt conditiile cerute unei actiuni de promovare atunci când publicitatea nu este autorizata? RĂSPUNS: Exista o paleta a conditiilor si anume: sa aiba ca obiect aducerea la cunostinta publicului sau a acelor sectoare ale publicului care sunt interesate. sa evite repetarea frecventa. încredere. induc în eroare sau creeaza sperante nejustificate de posibile rezolvari favorabile. care contin orice alte precizari ce ar putea sa produca unei persoane rezonabile o neîntelegere sau o deceptie. agentie de reglementare. decenta si bun gust pentru o actiune de promovare. RĂSPUNS: Între situatiile care nu îndeplinesc criteriile de obiectivitate. nejustificat ca persoana respectiva este expert sau specialist într-un anume domeniu al contabilitatii. cinste. sa fie demna din punct de vedere profesional. sa nu induca în eroare si sa nu produca deceptii. a faptelor. cinste. încredere.

Principiile fundamentale privind conduita etica si profesionala.- sa evite promovarea personala excesiva. sa induca în eroare patronul despre gradul sau de pregatire sau experienta sa. motivele unei astfel de decizii sunt notificate angajatorului. sector public? RĂSPUNS: Profesionistii contabili trebuie sa fie loiali atât fata de angajator cât si fata de profesie. dar obligatiile de confidentialitate îi interzic sa informeze o alta persoana (în afara de cazul în care legea sau o norma profesionala prevede aceasta obligatie. Totodata un angajat nu poate fi obligat: sa violeze legislatia. sa încalce regulile si normele profesiei. independenta. transport. sa semneze o declaratie care sa contina distorsiuni ale realitatii. Daca profesionistul salariat nu reuseste sa rezolve o problema importanta care constituie un conflict între angajati si exigentele profesionale. sa minta auditorii angajatorului sau. obiectivitatea. Aceste doua exigente fiind uneori în contradictie. 103. el nu are alta alegere decât sa demisioneze. dupa ce au fost epuizate toatel esaloanele (pâna la administrator). RĂSPUNS: Acestea privesc: integritatea. 102. Prima conditie a unui angajat este de a sustine obiectivele etice si legitime ale organizatiei profesionale. . Care sunt regulile de etica aplicabile contabililor salariati în industri. comert.

sa nu-si exercite libertatea de gândire. în orice împrejurare. conditii pentru mentinerea acestora. competenta si constiinta. probitate si demnitate. 104. Moralitate. Calitatile membrilor. sa nu dea niciodata ocazia de a se afla în situatia sa nu poata sa îsi exercite liber profesia. competenta profesionala. regulilor stabilite de Corp. respectarea normelor tehnice si profesionale. fiecare membru trebuie: sa-si dezvolte necontenit cultura. comportamentul deontologic. categoric si ferm. sa îsi exprime opinia fara nici o ezitare. . Independenta de spirit si de interes material.- secretul profesional. sa acorde toata atentia pentru orice problema examinata. RĂSPUNS: Activitatea membrilor Corpului se caracterizeaza prin: stiinta. sa considere ca independenta sa trebuie circumscrisa. sa se exprime clar. Pentru mentinerea acestor calitati.

26/25. 2000 4. Ed. Mirton. CECCAR. N. Bobitan. DB. Ed. nr. 2001 8. 2003 Cristea. H. nr. O.. R. B. 5. 42/1995. Ed. 2. M.. 1996 Boulescu. si Ghita.. Ed. 11.2000 13. a examenului pentru accest la profesie . B. Expertiza contabila.F.O. 6.O.01. Codul de procedura penala si Codul de procedura civila. Timisoara. Norma profesionala nr. Boulescu. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati... Mirton. B. DP. 9.. Ed. M. al CECCAR 14.G. Contabilitate si expertiza contabila. Control financiar si expertiza contabila. O. M. 35 pentru efectuarea expertizelor contabile. B 12. B.BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 1. Expertiza contabila si audit financiar contabil. M. B. cu modificarile ulterioare si Regulamentul de organizare si functionare al CECCA România. 7. Expertiza contabila în România. B. Expertiza contabila. nr... Codul etic al profesionistilor contabili. aprobata prin legea nr. M.G. 10. Doctrina si deontologie în profesia contabila în România.. 2006 Boulescu. Ghita M. Ed. 2001 Boulescu. Timisoara. Ed. M.O... Fundatiei "România de mâine". R. dispozitiile referitoare la expertizele judiciare. 2/2000 privind organizarea activitatii de expertiza tehnica judiciara. Toma M. Eficient. 3. 1999 Bunget.. Ed. CECCAR. Ghita M. CECCAR. O.

Ed. expertiza si auditul afacerilor" 18. Codul etic national emis de CECCAR 16. Codul etic al IFAC 17. Colectia revistei CECCAR. . "Contabilitatea. Norme profesionale. B. CECCAR.15.

NORM .4 Utilizarea lucrarilor altor profeionisti 13.Anexa 1 NORME GENERALE 11. DE COMPORTAMENT PROFESIONAL 11.1 Independenta 11.3 Delegarea si supravegherea lucrarilor 12. Contractarea lucrarilor 12.1 Programarea lucrarilor 12. NORME DE LUCRU 12.3 Calitatea lucrarilor 11.2 Compententa 11.4 Secretul profesional si confidentialitatea 11.5 Acceptarea si mentinerea misiunilor 12.2.

Anexa 2 NORME PRIVIND EXPERTIZELE CONTABILE N35 350 Codul de 351 Norme de 352 Norme de lucru 353 Norme de raport referinta misiunilor al comportament specifice specifice misiunilor specifice expertizelor privind misiunilor privind privind contabile expertizele contabile expertizele contabile expertizele contabile 3511 Independenta 3512 Competenta 3513 Calitatea expertizei 3514 profesional confidentialitatea expertului 3515 Acceptarea Secretul si expetizelor contabile 3516 Responsabilitatea expertizelor efectuarii contabile Anexa 3 .

CT. PROF.CODUL ETIC NAŢIONAL AL PROFESIEI CONTABILE Editia a III-a (revizuita) 2006 A1 Introducere explicativa A2 Declaratia CS al CECCAR privind punerea în aplicare si însusirtea cerintelor etice P.B. S260 Cadouri si ospit S270 S280 Independenta S290 .A. APLICAREA GENERALĂ A CODULUI P. INDEPENDENŢ S100 Introducere si principii fundamentale. Abordarea cadrului conceptual S110 Integritatea S120 Obiectivitate S130 Competenta profesionala S140 Confidentialitate 150 Comportament profesional S200 Introducere S210 Acceptarea unui client S220 Conflict de inter S230 Opinii suplimen S240 Onorarii si alte t de remuneratii S250 Marketingul serviciilor prof.

dupa caz Petitionar (denuntator) si învinuit Reclamant si pârât Apelant si intimat Recurent si intimat Contestator si intimat Revizuient si intimat Creditor si debitor . parte 2.3 Recurs 1.4 Contestatie în anulare 1.1.2 Apel 1. parte vatamata. Procesul penal responsabila civilmente.1. Sesizarea organelor de urmarire penala Inculpat.6 Executare silita 2. În procesul civil 1.Anexa 4 CALITATEA PĂRŢILOR ÎN EXPERTIZELE CONTABILE JUDICIARE FAZELE PROCESUALE DENUMIREA PĂRŢILOR PROCESUALE 1.1 Judecare în/pe fond 1.5 Revizuire 1. În procesul penal 2.

...... Text: ..... Instanta emite Încheierea nr.....1... Întocmirea adresei catre BLETC din cadrul Tribunalului ........................ Acceptarea de catre instanta a probei cu expertiza contabila si efectuarea procedurii de urmarire a expertului contabil: Text: La solicitarea reclamantului ... instanta (.... prin care numeste pe expertul contabil .............. în calitate de pârât.................................................. pentru efectuarea expertizei contabile care urmeaza a fi citat pentru a se prezenta în vederea depunerii juramântului...... în calitate de reclamant si pe .....Anexa 5 STUDIU DE CAZ Privind efectuarea expertizei contabile judiciare PAsII DE PARCURS (CONŢINUTURI) 1.......... 7....................... 4.... ......................... 5. prin care dispune efectuarea unei expertize contabile judiciare... în sedinta publica din data ................................... 3.......................... din sedinta publica din data ............................................ ................. În baza Încheierii se întocmeste CITAŢIE catre expertul contabil prin care este chemat în instanta..) din (localitatea) emite Încheierea nr. Efectuarea expertizei 7....................... BLETC întocmeste Lista pe care o depune registraturii instantei. 2................. Prezentarea litigiului privind pe .... pentru a comunica o lista cu numele a 3 experti contabili... 6................. Raport de expertiza contabila judiciara (continut) ...

n........ Reclamantul: 1... . Obiectivul: ..... Obiectivul: .1 Cap........ Obiectivul: . ............ 2.................. cauza si partile A............ Material documentar ....7......I Introducere (cuprinde): Text: Date despre expert.. Obiectivul: .1.. .. .... Obiectivul: .. 2... Obiectivul: ...... n.. C........ Împrejurarile ce au determinat cauza Text: Descrierea cauzei si scopul B...... Obiectivele expertizei contabile judiciare Obiective cerute de parti Pârâtul: 1.

. OG În cauza ce formeaza obiectul prezentului contract nu s-a mai efectuat nici o expertiza contabila Termenul de depunere a Raportului de expertiza contabila a fost stabilit pentru .. .. Hotarâri de Guvern 4....3 Cap. 7...1..... II.... Legi 5...... Dosarul cauzei 2.....Expertiza s-a bazat pe urmatorul mnaterial documentar: 1.. cu rezultatele la care ajunge (valoric)  Întrebarile sunt succedate de raspunsuri cu trimiteri la calculele analitice (în text sau în anexe).1. pentru fiecare obiectiv.. II Desfasurarea expertizei contabile  Sunt reluate obiectivele la care expertul contabil a formulat raspunsurile documentate.. Documente contabile 3... III Concluzii  Reluarea sintetizata a constatarilor din Cap.. 7...2 Cap..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful