Clasa a VII-a

Numele
Prenumele
R1

Data 23.03.2010

TEST
1. Indică felul pronumelor:
0,5
a. care .....................................
b. toţi ......................................
c. ai săi ....................................

2.
a.
b.
c.

Pronume sau adjectiv pronominal?
Am luat această hotărâre. ........................................
Gândurile lor se îndreaptă spre voi. ....................................
I-am dat celuilalt numărul tău de telefon. .......................................

0,5
0,5

0,5
0,5
0,5

3. În propoziţia: Îi e greu să se ocupe de toate. cuvântul subliniat este:
a. Subiect în cazul nominativ
b. Complement direct in cazul acuzativ
c. Complement indirect în cazul dativ

1

4. Cuvântul nişte este ( Ne-au trebuit nişte explicaţii suplimentare.)
a. Pronume nehotărât
b. Adjectiv pronominal nehotărât
c. Articol nehotarât

1

5. Completează spaţiile libere cu formele corespunzătoare ale pronumelui relativ şi
interogativ şi ale articolului genitival.
a. Apartamentul..........................proprietar a plecat a rămas nevândut..

1

b. ....................................părinţi sunt fetele?

1

6. Scrie forma corectă a adjectivului pronominal de întărire:
a. Eu (masc)......................... am făcut macheta aceasta.
b. Ele .................................. ne-au ajutat cu proiectul.
Se acordă 1 p din oficiu

1
1

pron b. a. relativ b. a. 4. posesiv 2. nehotărât c. însele . pronume c. a. ale căror 6. c. însumi b.Răspunsuri corecte test cls a VII-a 1. al cărui b. 5. a. adj. c. pronume 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful