UNIVERSITATEA ,,PETRE ANDREI” DIN IASI

FACULTATEA DE ECONOMIE

DREPT FINANCIAR - FISCAL
(NOTE DE CURS)

1

CUPRINS
Capitolul I – Dreptul financiar – ramura a sistemului de drept
1. Obiectul si notiunea dreptului financiar.
2. Izvoarele dreptului financiar.
3. Raporturile de drept financiar.
4. Normele de drept financiar.
Capitolul II – Notiuni generale despre fiscalitate
1. Notiunea de fiscalitate, principiile fiscalitatii, moneda de calcul si de plata a
impozitelor si taxelor.
2. Codul Fiscal – cadrul juridic folosit in asezarea si perceperea veniturilor bugetare
3. Codul de procedura fiscala si aplicarea acestuia.
4. Procedura fiscala
4.1. Competenta organului fiscal;
4.2. Inregistrarea fiscala;
4.3.Controlul financiar si fiscal;
4.4. Cazierul fiscal;
4.5.Executarea voluntara a obligatiei fiscale;
4.6. Executarea silita a obligatiei fiscale
4.7. Solutionarea contestatiilor impotriva actelor administrative fiscale;
Capitolul III – Infractiuni si contraventii cu caracter financiar

2

CAPITOLUL I
Dreptul financiar - ramura a sistemului de drept
1. Obiectul si notiunea dreptului financiar
Obiectul dreptului financiar il constituie relatiile financiare, ca relatii cu caracter economic,
care apar in procesul mobilizarii, repartizarii si utilizarii fondului de dezvoltare si a fondului de
consum social.
Astfel, obiectul dreptului financiar este determinat de componentele structurale ale finantelor
publice cuprinzand: bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale, finantele
institutiilor publice, finantele regiilor autonome, veniturile bugetare, cheltuielile bugetare,
imprumuturile de stat, controlul finantelor publice.
Relatiile financiare se4 nasc intre stat prin organelle sale investite cu atributii in procesul de
constituire, repartizare si utilizare a fondurilor banesti pe de o parte si persoanele fizice si juridice
pe de alta parte.
Din categoria persoanelor juridice fac parte: regiile autonome, societatile comerciale cu
capital de stat, mixt sau cu capital privat, institutiile publice, unitatile cooperatiste, asociatiile
obstesti si politice, societatile mixte, societatile comerciale straine, alti agenti economici organizati
ca personae juridice.
Persoanele fizice pot fi: cetateni romani, personae fizice straine rezidente (reprezentanti
diplomatici, comerciali, doctoranzi, apatrizi, studenti) si personae straine nerezidente (specialisti,
oameni de cultura, stiinta, artisti, sportive).
In procesul conducerii constiente a activitatii financiare in cadrul careia apar relatii
financiare, statul nostrum prin organelle sale competente reglementeaza prin norme juridice relatii
care devin astfel raporturi juridice financiare.
Dreptul financiar este definit in mod diferit ca fiind:
-

format din totalitatea actelor normative care reglementeaza relatiile de constituire,
repartizare si utilizare a fondurilor banesti ale statului si ale institutiilor publice,
destinate satisfacerii sarcinilor social-economice ale societatii;

3

in sens strict juridic. ce reglementeaza relatiile sociale care iau nastere in procesul constituirii. Constitutia Romaniei ca lege fundamentala. izvoarele dreptului financiar pot fi: a) izvoare comune ale dreptului financiar cu alte ramuri de drept. deoarece in prevederile constitutionale sun cuprinse dispozitii referitoare la elaborarea. politica fiscala. precum si controlul financiar al statului. care reglementeaza in regim de drept public. precum si controlul financiar de interes public. se intelege forma specifica de exprimare a normelor juridice. constituirea si intrebuintarea fondurilor banesti ale statului si ale celorlalte colectivitati publice. In raport cu gradul de generalitate sau specificitate. aprobarea si executarea bugetului public national si a contului de incheiere a exercitiului bugetar. - ansamblul normelor juridice instituite conform conceptului modern al finantelor publice contemporane. repartizarii si utilizarii fondului de dezvoltare si a fondului de consum social in vederea satisfacerii intereselor generale ale societatii. Izvoarele dreptului financiar Prin izvor de drept. ocupa primul loc in ierarhia izvoarelor dreptului si ale dreptului financiar.- acea ramura a sistemului de drept care cuprinde totalitatea normelor juridice. 4 . In concluzie. 2. sarcini referitoare la controlul executiei bugetare. cum ar fi: 1. Izvoarele dreptului financiar au fost definite ca fiind actele normative care reglementeaza raporturile juridice financiare. instituite de statul nostru. Prin normele constitutionale sunt stabilite competentele statului cu privire la gestiunea banului si patrimoniului public. repartizarii si utilizarii fondurilor banesti ale statului si ale celorlalte institutii publice. dreptul financiar poate fi definit ca acea ramura a sistemului de drept public care cuprinde ansamblul normelor juridice instituite de stat si care reglementeaza relatiile sociale ce iau nastere in procesul constituirii. etc. care se exprima intr-o diversitate de forme si care poarta denumirea de acte normative.

raporturile de drept financiar pot fi: - raporturi juridice bugetare. un loc important il ocupa Codul fiscal. fara nici o exceptie. legile bugetare anuale. prin modalitati specifice prevazute de normele juridice financiare. taxele de orice fel. Raporturile juridice financiare se nasc numai in cadrul activitatii financiare infaptuite de catre stat si organelle sale. b) izvoare specifice ale dreptului financiar sunt considerate actele normative care cuprind dispozitii referitoare exclusive la relatiile financiare. ceea ce la confera forta juridica care face ca actele normative emise de toate celelalte organe ale statului sa le fie subordinate. In cadrul acestor raporturi. se modifica si se sting ca urmare a manifestarii unilaterale de vointa a statului. unul dintre subiecte este statul. Codul de procedura fiscala. care intra in aceste raporturi juridice de pe pozitia de purtator al autoritatii de stat. Dispozitiile constitutionale prevad ca prin legi ordinare se aproba bugetele anuale de stat si se stabilesc impozitele. Avand drept criteriu modul in care statul intervine in economie potrivit interesului public si scopului activitatii desfasurate. fiind adoptate ca si Constitutia de catre Parlament. raporturile de drept financiar ocupa un loc deosebit intre raporturile juridice. Legile ordinare reprezinta al doile izvor ca forta juridica al dreptului financiar si al celorlalte ramuri de drept. legea privind finantele publice si legea finantelor publice locale. precum si orice alte venituri ale bugetului de stat si ale bugetelor asigurarilor sociale de stat. Raportul juridic de drept financiar consta in relatiile sociale care iau nastere.2. Raporturile de drept financiar Avand in vedere interesul deosebit al societatii fata de finantele publice. 5 . se modifica si se sting in procesul constituirii. Intre acestea. Raporturile juridice financiare se nasc. 3. Decretele prezidentiale. repartizarii si utilizarii fondurilor banesti ale statului si care sunt reglementate de normele juridice financiare. hotararile si ordonantele Guvernului reprezinta alte izvoare ale dreptului financiar commune cu cele ale altor ramuri de drept. 3.

Organele financiare de stat au o situatie juridica specifica. - obiectul. careia ii revin anumite drepturi si obligatii stabilite de reglementarea juridica din domeniu si care participa direct si personal la constituirea resurselor financiare ale statului si colectivitatilor publice locale. Din categoria persoanelor fizice. reprezentat prin Ministerul Finantelor Publice. doctoranzi). - raporturi juridice de control financiar. 6 . ca subiecte individuale titulare de drepturi si obligatii. raporturile din domeniul finantelor publice se recunosc prin finalitatea financiara publica. in sensul ca pot pretinde celuilalt subiect participant anumite prestatii sau abtineri. - personae fizice nerezidente (specialisti. Din asamblul raporturilor juridice. fac parte: - cetatenii romani. Prin prisma acestei finalitati se caracterizeaza si elementele distinctive ale acestor raporturi: - subiectele participante. care poate fi o persoana juridica. - raporturi juridice bancare. Subiectele raporturilor juridice de drept financiar sunt: a) statul ca organ de specialitate in activitatea financiara. sanctiona si executa silit. - raporturi juridice de creditare. de drept public sau de drept privat. - continutul. - persoanele fizice straine rezidente (reprezentanti diplomatici. reprezentanti comerciali. scop in care il pot controla.- raporturi juridice fiscale. b) contribuabilul. turisti). oameni de cultura. reprezentanti consulari. sau o persoana fizica. organelle financiare pot eluda indatorirea de a garanta drepturile si interesele legale ale celuilalt participant in cadrul acestor activitati sau prerogative. artisti. etc. Aceasta nu inseamna insa ca. Garda Financiara si Curtea de Conturi.

7 .Din categoria persoanelor juridice. obiectul celor mai multe dintre raporturile juridice financiare il reprezinta fondurile banesti sau sumele de bani care se stabilesc si se acorda in raporturile juridice de finantare bugetara care se individualizeaza si se incaseaza ca impozite si taxe. fapt ce se explica prin specificul sau natura financiar publica a drepturilor si obligatiilor ce revin subiectelor participante. la organelle competente. - asociatiile politice. Continutul raporturilor juridice financiare este unic si distinct de cel al altor raporturi juridice. - societatile comerciale. In ceea ce priveste ce-l de-al doilea subiect al raporturilor juridice financiare (contribuabilul). de a actiona pentru stabilirea si incasarea veniturilor publice. Potrivit acestei conceptii. - alti agenti economici. fac parte: - regiile autonome. Obiectul raporturilor juridice financiare se identifica potrivit conceptiei din teoria generala a dreptului. de a le administra in mod corespunzator si a le repartiza potrivit dispozitiilor legale. acesta are indatorirea de a exercita obligatia financiara ce-I revine (de a plati impozitul stabilit) si dreptul corelativ de a pretinde aplicarea corecta a legii de catre organelle financiare de stat. dreptul de a ataca masurile considerate nelegale. iar la nevoie. - institutiile publice. Alaturat acestora. Organele financiare de stat au dreptul si obligatia corelativa de a elabora bugetele publice si de a adopta masuri pentru executarea lor. subiecte ale raporturilor juridice de drept financiar. obiectul raporturilor juridice de procedura bugetara il reprezinta actiunile sau operatiunile de intocmire a proiectelor bugetare ministeriale si ale altor organe de stat. bunul material sau valorile vizate de drepturile si obligatiile subiectelor participante. conform careia obiectul raportului juridic este actiunea. Obiectul raporturilor juridice de urmarire silita a creantelor fiscale il formeaza actiunile si operatiunile de executare silita prin poprire sau prin urmarirea bunurilor mobile ori imobile ale subiectelor debitoare.

legea bugetara cuprinde dispozitii care stabilesc individual cuantumul banesc al unor transferuri. fie obligandu-le sa actioneze intr-un anumit fel. Sanctiunile cuprinse in normele de drept financiar arata care sunt consecintele nerespectarii dispozitiei. - sanctiunea. ca element constitutive al dreptului. ce cuprinde drepturile si obligatiile subiectelor participante la raporturile de drept financiar si a carei respectare este asigurata de forta coercitiva a statului. permisive sau prohibitive. Ele sunt reglementate potrivit interesului de constituire a fondurilor banesti ale statului si ale altor colectivitati publice. intrucat prescriu o conduita tipica. Dispozitiile cuprinse in normele financiare pot fi deci. instituita de putera publica sau recunoscuta de catre aceasta. subventii). precum si de catre organele de specialitate ale administratiei de stat cu privire la constituirea. - dispozitia. la nevoie. normele dreptului financiar pot avea si un caracter individual in vederea indeplinirii anumitor necesitati financiare (de exemplu. onerative. Ca exceptie. fie permitandu-le sa efectueze anumite operatiuni financiare sau sa savarseasca anumite acte financiare. 8 . este o regula de conduita generala si impersonala. Normele de drept financiar au un character general si impersonal. prin forta coercitiva a statului. avand ca elemente : - ipoteza. fiind destinate a se aplica unui numar nedeterminat de subiecte de drept. Norma de drept financiar a fost definite ca fiind o regula de conduita stabilita sau recunoscuta de stat. Dispozitia prevede conduita subiectelor de drept vizate de aceste norme. Normele de drept financiar sunt adoptate de catre Parlament.4.Normele de drept financiar Norma juridical. ca si de intrebuintare conforma a acestor fonduri banesti de catre organelle de stat si institutiile publice beneficiare. fie interzicandu-le comiterea unor acte sau operatiuni de natura financiara ori cu implicatii financiare. Guvern. generica. a carei respectare este asigurata. Ipoteza normelor de drept financiar prevede imprejurarile in care urmeaza sa se aplice dispozitiile cuprinse in aceste norme juridice. repartizarea si utilizarea fondurilor banesti publice. Norma de drept financiar are aceeasi structura logico-juridica ca si normele juridice ale celorlalte ramuri de drept.

Sanctiunile financiare pot fi: - sanctiuni comune . care oblige subiectele de drept financiar sa actioneze intr-un anumit fel. - sanctiuni specifice – sunt masuri de ordin financiar care se iau impotriva celor ce incalca legislatia financiara si fiscala si anume: majorari de intarziere. nici nu impun savarsirea anumitor acte financiare sau operatiuni financiare. - norme juridice prohibitive. care impugn efectuarea anumitor operatiuni financiare sau savarsirea anumitor acte financiare. Norme juridice permisive sunt cele care nici nu interzic. pecumiare. Norme juridice supletive sunt cele care fie le permit subiectelor sa-si aleaga conduita de urmat si numai in caz contrar urmeaza sa li se aplice prevederile normelor financiare care se incalca in lipsa manifestarii de vointa. Aceste norme se impart la randul lor in : - norme juridice onerative. 9 . administrative. etc.sunt identice cu ale altor norme juridice si anume: disciplinare. suspendarea finantarii de la buget. 3. 2. Norme juridice imperative. care interzic comiterea unor acte sau operatiuni de natura financiara ori cu implicatii financiare. penale. Normele juridice de drept financiar pot fi clasificate astfel: 1. penalizari.

prin impunerea diferita a veniturilor. Potrivit art. care sa nu conduca la interpretari arbitrare. cat si organele desemnate cu administrarea si colectarea acestor creante fiscale. principiile fiscalitatii. 4. termen care desemneaza in acceptiunea moderna atat constituirea impozitelor si taxelor. panerul. echitatea fiscala la nivelul persoanelor fizice. respectiv acestia sa poata urmari si intelege sarcina fiscala ce le revine.CAPITOLUL II NOTIUNI GENERALE DESPRE FISCALITATE 1. 2.fiscus” care desemna cosul. neutralitatea masurilor fiscale in raport cu diferitele categorii de investitori si capitaluri. principiile fiscalitatii sunt: 1. asigurand conditii egale investitorilor. 3. dupa cum urmeaza: 10 . Ca urmare a trecerii timpului termenul isi conserva sensul sub denumirea de fisc. eficienta impenerii prin asigurarea stabilitatii pe termen lung a prevederilor Codului Fiscal. modalitatea si sumele de plata sa fie précis stabilite pentru fiecare platitor. Notiunea de fisc isi are originea in termenul latinesc . impozitele si taxele se platesc in moneda nationala care este leul. capitalului roman si strain. certitudinea impunerii. astfel incat aceste prevederi sa nu conduca la efecte retroactive defavorabile pentru personae fizice si juridice. in functie de marimea acestora. Notiunea de fiscalitate. Potrivit art. precum si sa poata determina influenta deciziilor lor de management financiar asupra sarcinii lor fiscale. moneda de calcul si de plata a impozitelor si taxelor.9 din Codul Fiscal.prin elaborarea de norme juridice clare. Sumele exprimate intr-o moneda straina se convertesc in moneda nationala a Romaniei. iar termenele. in raport cu impozitarea in vigoare la data adoptarii de catre acestea a unor decizii investitionale majore.3 din Codul Fiscal. ladita in care se pastrau banii.. cu forma de proprietate.

Codul fiscal –cadrul juridic folosit in asezarea si perceperea veniturilor bugetare Obiectul principal al elaborarii Codului fiscal il reprezinta armonizarea cu legislatia Uniunii Europene. 4. 11 .2. cat si modul de calcul si de plata al acestora. stabilind reguli clare menite sa asigure stabilitatea sistemului fiscal romanesc. accizele. sunt: 1. 2.a) in cazul unei persoane care desfasoara o activitate intr-un stat strain si isi tine contabilitatea acestei activitati in moneda statului strain. 7. 6. impozitul pe veniturile microintreprinderilor. 8. impozitul pe profit. b) in orice alt caz. Codul fiscal instituie principiile de baza ale fiscalitatii in Romania. profitul impozabil sau venitul net din activitati independente si impozitul platit statului strain se convertesc in moneda nationala a Romaniei prin utilizarea unei medii a cursurilor de schimb valutar pentru perioada caruia ii este aferent profitul impozabil sau profitul net. precum si asigurarea concordantei cu acordurile fiscale internationale la care Romania este parte. 2. impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti. Codul fiscal stabileste cadrul legal pentru impozitele si taxele care constituie venituri la bugetul de stat si bugetele locale. impozitele si taxele locale. precizeaza contribuabilii care trebuie sa plateasca aceste impozite si taxe. potrivit art. taxa pe valoarea adaugata. similar cu practica din celelalte tari europene. 5. sumele se convertesc in moneda nationala a Romaniei prin utilizarea cursului de schimb valutar la data la care se primesc sau se platesc sumele respective ori la o alta data prevazuta in norme. impozitul pe reprezentante. impozitul pe venit. Impozitele si taxele reglementate de Codul fiscal. 3.

ca act normative atat cu character global. posibilitatea modificarii si completarii. In esenta. de regula de catre Ministerul Finantelor Publice. cu exprimare institutionala. de lucru in actul de impunere atat pentru contribuabilii ce au initiative la plata obligatiilor bugetare. obiect. Prin prevederile initiale din Codul Fiscal se stabileste ca obligatie pentru Ministerul Finantelor Publice infiintarea unei Comisii fiscale centrale care sa aiba responsabilitati de elaborare a deciziilor cu privire la actul normative mentionat. s-au avut in vedere anumite repere de actiune ca: respectarea principiilor impunerii. au in vedere delimitarea principalelor elemente tehnice definitorii ca: subiect. Principiile impunerii la care se fac referiri exprese in Codul Fiscal sunt corelate cu situatiile concrete vizate de aplicarea lor. Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal au rolul sa exprime in mod explicit principiile si regulile prezentate prin lege. prin acesta se stabileste cadrul legal pentru impozitele si taxele din bugetele mentionate. Reprezentativ pentru cadrul juridic de actiune in aceasta directie este Codul Fiscal. platitor. precum si cele metodologice de aplicare emise. de o maniera care sa produca efecte clarificatoare pentru toti cei implicate in asezarea si perceperea veniturilor bugetare (contribuabili si institutiile specializate in urmarirea si controlul fiscal).Suportul juridic folosit in asezarea si perceperea veniturilor bugetare il reprezinta actele normative aprobate cu privire la instituirea lor. unitate tehnica de evaluare. pe categorii de venituri bugetare. instructiuni de aplicare si ordine. Asezarea si perceperea veniturilor bugetare ce fac obiectul Codului Fiscal. in plan juridic problematica veniturilor bugetare prezente in bugetele cu adresare generala. contribuabil. de raspunderi si competente in materie de cod fiscal. Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal se pretind a fi un cadru procedural. certitudinea impunerii. precum si modul de asezare(calcul) si plata a acestora. cat si pentru institutiile financiar-bugetare specializate cu raspunderi si competente in urmarirea si controlul realizarii mijloacelor banesti cu destinatie bugetara. echitatea fiscala si eficienta impunerii. inlesniri la plata. respective bugetul de stat si bugetele locale. fixarea. Codul Fiscal acopera. Pe fond. elaborarea de norme. Aceste principii sunt: neutralitatea masurilor fiscale. Prevederile din Normele metodologice sunt elaborate in mod unitar pentru toate veniturile 12 . baza de calcul. cat si specific. In realizarea Codului Fiscal.

In acest sens. In aceeasi arie procedurala se inscriu drepturile vamale. pentru fiecare venit bugetar in parte. particularizarile se regasesc la elementele tehnice. mai ales in mobilizarea mijloacelor banesti la fondurile publice prin bugete. impozitul pe veniturile microintreprinderilor). obiectul ca atare) ce constituie referinta impozitului (cladirile. inlesniri. stabilirea. sfera de aplicare (TVA) ori chiar elemental concret (bunul. produsele accizate). 3. fiind cuprinse in formulari mai generale. In acelasi timp. amenzi si alte sume ce constituie venituri ale bugetului general consolidate al statului. 13 . Cu privire la obiectul venitului bugetar apar notiuni ca : sfera de cuprindere sau arie de cuprindere (impozitul pe profit. cum ar fi: calculul profitului impozabil. In cazul bazei de calcul. verificarea si colectarea impozitelor si taxelor. declararea. indeosebi la obiect. Administrarea impozitelor si taxelor are semnificatia de ansamblu al activitatilor desfasurate de organele fiscale in legatura cu: inregistrarea fiscala. baza de impozitare (TVA). ca termen de specialitate si ca stare de lucruri caracteristica gestiunii banului public. solutionarea contestatiilor impotriva actelor administrative fiscale. din care se detaseaza obiectul si baza de calcul. notiunile folosite prin legislatia actuala sunt diferite de la un venit bugetar la altul. impozitul pe venit.Codul de procedura fiscala si aplicarea acestuia Fiscalitatea. inclusive a Codului fiscal. cu referiri. are un suport juridic important in Codul de Procedura Fiscala ce se vrea o suma de principii si reguli dupa care se actioneaza de pe pozitia institutiilor financiare specializate.bugetare din Codul fiscal privind notiuni si termini ale caror definiri sunt precizate in partea introductive a legii. creantele provenind din contributii. Specificitatea in asezarea si perceperea veniturilor bugetare este reflectata prin Normele metodologice de aplicare a legilor de instituire. plata ori termene de plata. baza de calcul. Sfera de aplicare a Codului de procedura fiscala o reprezinta reglementarea drepturilor si obligatiilor partilor din rapoartele juridice fiscale cu privire la administrarea impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat si bugetelor locale a caror asezare si percepere face obiectul Codului fiscal. categorii de venituri. cote. terenurile. apar si precizari metodologice determinate de specificul acestuia.

precum si cu alte reglementari date in aplicarea acestora. constand in : dreptul de percepere a taxelor si impozitelor. criteriile economice (veniturile. Din acestea rezulta atat continutul. beneficiile si valorile patrimoniale se supun legii fiscale). dreptul de percepere a dobanzilor si penalitatilor de intarziere. Aplicarea prevederilor legislatiei fiscale vizeaza: interpretarea legii. 14 . cat si cuantumul lor. eludarea legislatiei fiscale (in cazul eludarii scopului legii fiscale. creanta fiscala corelativa sunt cele legal determinate). in Codul de procedura fiscala este prezenta procedura de drept comun pentru administrarea impozitelor si taxelor. la rambursarea si la restituirea lor . - exercitarea dreptului de apreciere (de pe pozitia organului fiscal indreptatit sa aprecieze potrivit cu atributiile si competentele sale relevanta starilor de fapt fiscale sis a adopte solutia admisa de lege). - limba oficiala in administratia fiscala (limba romana si solicitare de traduceri. In fapt. Administrarea impozitelor si taxelor are la baza principiile generale de conduita cum ar fi: - aplicarea unitara a legislatiei (stabilirea corecta a impozitelor si taxelor datorate. reprezentand drepturi determinate . Creantele fiscale reprezinta drepturile patrimoniale care rezulta din raporturile de drept material fiscal. - secretul fiscal (cu referire la functionarii publici din cadrul organului fiscal si obligatiilor lor in acest sens bine determinate. pe intreg teritoriu tarii). obligatia datorata si respective. - buna credinta ( in relatiile dintre contribuabil si organul fiscal). - rol activ. in vederea determinarii starii de fapt fiscale si a luarii de masuri in vederea procurarii mijloacelor doveditoare necesare). cand este cazul). daca obligatia fiscala nu a fost stabilita ori nu a fost raportata la baza de impunere reala. in comunicarea cu exteriorul). - obligatia de cooperare (de pe pozitia contribuabilului.Legatura Codului de procedura fiscala cu alte acte normative vizeaza propriile reglementari correlate cu cele ale Codului Fiscal. iar in completarea lui se aplica prevederile Codului de procedura civila.

ce revin unui organ fiscal în procedura de constatare. Procedura fiscala 4.Obligatiile fiscale constau in : de a declara bunurile si veniturile impozabile. 15 . impozitele care se realizeaza prin stopaj la sursa. la termenele legale. Competenţa organului fiscal Organele fiscale au atribuite prin lege o serie de îndatoriri specifice în procedura fiscală. de a retine si de a inregistra in evidentele contabile si de plata. Competenţa poate fi materială şi teritorială. Prin competenţă fiscală se desemnează ansamblul atribuţiilor. stabilire şi executare a obligaţiilor fiscale provenind din impozite. de a calcula. Organele fiscale. forma si continutul declaratiei de inregistrare fiscala. modificari ulterioare inregistrarii fiscale. nivelul naţional prin organele fiscale din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi unul local prin organele fiscale proprii ale unităţilor administrativ-teritoriale. în cadrul sistemului ierarhic de organizare a acestora. de a plati dobanzi si penalitati de intarziere aferente impozitelor si taxelor. inspecţia fiscală. obligatia inscrierii codului de identificare fiscala pe documente. registrul contribuabililor. a agenţiei naţionale. 4. a direcţiei judeţene. de a plati la termenele legale cele datorate. Unele atribuţii pot fi direcţionate pe temeiul competenţei speciale. taxe şi alte contribuţii datorate faţă de bugetul naţional consolidat. spre exemplu: organele vamale.1. la orice nivel au competenţă generală privind administrarea creanţelor fiscale. Prin competenţă materială se înţelege ansamblul atribuţiilor proprii desemnate prin lege unui organ fiscal. Se diferenţiază astfel competenţa unei administraţii comunale. Putem distinge două nivele de exercitare a acestei competenţe. Prevederile Codului de procedura fiscala exprima reglementari si pentru alte exprimari de inregistrare si evidenta fiscala ca : inregistrarea si scoaterea din evidenta a platitorilor de tax ape valoarea adaugata. certificatul de inregistrare fiscala. de a calcula si de a inregistra in evidentele contabile si fiscale impozitele si taxele. declararea filialelor si sediilor secundare. obligatia de a conduce evidenta fiscala si reguli pentru aceasta.

Între organe fiscale de acelaşi rang sau de rang diferit poate interveni un conflict de competenţă. Conflictul de competenţă suportă o clasificare în conflict pozitiv de competenţă şi conflict negativ de competenţă. spre exemplu. în sensul art. 37 Codul de Procedură Fiscală se caracterizează situaţia în care două sau mai multe organe fiscale se declară deopotrivă competente sau necompetente.În acest caz organul fiscal învestit primul sau cel care s-a declarat ultimul necompetent va continua procedura în desfăşurare şi va solicita organului ierarhic superior soluţionarea conflictului.conflictul ivit între o direcţie judeţeană şi Agenţia Naţională a Finanţelor Publice se soluţionează de către Ministerul Finanţelor Publice. Conflictul este negativ atunci când ambele organe se consideră necompetente şi îşi declină reciproc competenţa.conflictul ivit între două administraţii din raza aceluiaşi judeţ se soluţionează de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice judeţeană. În mod excepţional. în cadrul procedurii de executare silită intervine criteriul locului unde se află bunul asupra căruia poartă executare.conflictul ivit între două direcţii judeţene. Soluţionarea conflictelor de competenţă se realizează de către organul fiscal ierarhic superior astfel: .Prin criteriul competenţei teritoriale se stabileşte prerogativa unui anumit organ fiscal de a exercita atribuţii specifice. . la care se face constatarea actului/faptului juridic generator al impozitului sau taxei. Alte criterii subsidiare pot fi stabilite prin dispoziţii exprese ale legii. la nivel local. conflictul poate fi mediat. cu acordul organului de drept competent şi al contribuabilului un alt organ fiscal putând realiza procedura chiar în lipsa competenţei teritoriale. În cazul în care domiciliul fiscal nu este cunoscut competenţa teritorială revine organului fiscal. Este conflict pozitiv situaţia în care ambele organe fiscale se declară competente. judeţean. 16 . . Prin conflict de competenţă. o administraţie locală şi o direcţie judeţeană sau doua administraţii din judeţe diferite se soluţionează de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Criteriul principal de stabilire a organului fiscal competent din punct de vedere teritorial este domiciliul fiscal. în anumite limite determinate teritorial.

în sensul art. 4. Legea indică printr-o enumerare limitativă cazurile de conflict şi anume funcţionarul public este: a) contribuabil el însuşi. Aşezarea impunerii reprezintă ansamblul actelor şi operaţiunilor îndeplinite de organul fiscal la cererea contribuabilului pentru înregistrarea şi evidenţierea obligaţiilor fiscale ale fiecărei personae fizice sau juridice.1. 39 Codul de Procedură Fiscală. 3. c) Există un conflict între el/soţ/soţie. Declaraţia de înregistrare fiscală 17 . soţul. b) Poate dobândi un avantaj sau poate suporta un dezavantaj direct. aşezarea impunerii – asieta. iar decizia de respingere a cererii de recuzare poate fi atacată la instanţa judecătorească. Înregistrarea fiscală Procedura de realizare a veniturilor bugetare presupune realizarea a 3 etape: 1. pe care o instrumentează. colectarea creanţelor fiscale (executare voluntară/silită). Cererea nu suspendă procedura. astfel funcţionarul însuşi poate propune retragerea sa din procedura respectivă – abţinerea. 4. rudă până la gradul al III-lea inclusiv. reprezentant legal sau convenţional al contribuabilului. Conflictul de interese se va stinge diferit în funcţie de persoana. ruda până la gradul al III-lea şi una din părţi. care va aprecia asupra existenţei condiţiilor impuse de lege. soţia sau rudele părţii. Cererea se adresează conducătorului organului fiscal. contestarea actelor administrativ fiscale. 2.În cadrul procedurii fiscale poate interveni un conflict de interese. care sesizează existenţa acestuia.2. care se află interesat în nume propriu în procedura. soţ/soţie al contribuabilului.2. Conflictul de interese caracterizează situaţia unui funcţionar public. fie una din părţile interesate poate solicita excluderea funcţionarului din procedura respectivă – recuzarea.

impozit pe teren etc. cu titlu obligatoriu următoarele elemente: 1. date privind situaţia juridică a contribuabilului şi oricare altă informaţie necesară. Aceasta va conţine. b) persoane juridice şi entităţi fără personalitate juridică care desfăşoară activităţi fără scop comercial (organizaţii nonprofit.A. accize. Condiţia esenţială pentru a avea obligaţia de a se înregistra fiscal este calitatea de subiect de drept. Înregistrarea fiscală se face pe bază de declaraţie a contribuabilului. Potrivit Codul de Procedură Fiscală declaraţie se întocmeşte prin completarea unui formular pus la dispoziţie gratuit de organul fiscal din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.Codul Fiscal stabileşte categoriile de obligaţii fiscale şi indică pe titularii acestora. date de identificare ale împuternicitului. Vor depune declaraţii de înregistrare fiscală: a) persoane fizice. Înregistrarea fiscală se realizează pe bază de declaraţie de înregistrare fiscală. 5. Codul de Procedură Fiscală organizează împreună cu alte acte normative secundare (ordine. 4. date de identificare a contribuabilului. care au calitatea de comercianţi. 3. T. categoriile de obligaţii de plată datorate conform Codului Fiscal (impozit pe profit. de dovada sediului permanent şi alte acte doveditoare. c) persoane juridice. societăţi agricole. Declaraţia va fi însoţită la momentul depunerii de o copie după actul de funcţionare. Termenul de depunere a acestei declaraţii variază în funcţie de contribuabil: 18 . culte religioase). care realizează venituri din activităţi independente. Forma şi conţinutul acesteia sunt stabilite prin Ordinul Ministrului Finanţelor. regulamente) evidenţa contribuabililor precum şi evidenţa obligaţiilor acestora.V. în cadrul unui raport juridic de drept fiscal. 2. 72 Codul de Procedură Fiscală. care cuprinde elemente specifice pentru categorii de persoane fizice sau juridice.). date privind sediile secundare. conform art.

de către autoritatea desemnată prin lege specială. b) caracterul atributiv – acest cod este dobândit prin atribuire de către organul fiscal. Acest cod prezintă următoarele trăsături: a) unicitatea . fundaţii.pentru persoane fizice plătitoare de TVA – codul de înregistrare fiscală. 4.pentru comercianţi – persoane juridice codul unic de înregistrare fiscală.însemnând acesta are rol de atribut de identificare (codul atribuit de organul fiscal va fi unic şi personalizat). decizia baroului de primire în profesia de avocat.pentru persoane juridice.2. oricărui contribuabil i se emite un certificat de înregistrare fiscală prin care este individualizat codul de identificare fiscală. pentru asocieri (fără personalitate juridică) precum şi alte entităţi fără personalitate juridică – codul de identificare fiscală este codul de înregistrare fiscală atribuit de ANAF. societăţi agricole. societăţi naţionale). 19 . .persoane fizice. căreia aparţine contribuabilului: . . Codul de identificare fiscală cunoaşte următoarele cinci forme potrivit art. data începerii activităţi persoanei fizice ce desfăşoară activităţi agricole. . codul numeric personal atribuit la momentul naşterii dar utilizat şi pentru identificare fiscală. . Codul de identificare fiscală În temeiul declaraţiei de înregistrare fiscală.2. 68 din Codul de Procedură Fiscală. el fiind atribuit de organul fiscal numai pe durata îndeplinirii condiţiilor privind calitatea de contribuabil. care nu sunt comercianţi (asociaţii. Prin înfiinţare se înţelege orice formă de înregistrare. data autorizării ca şi angajator). apatrizi) – numărul de înregistrare fiscală atribuit de ANAF. autorizare şi aprobare a constituirii unei persoane juridice. b) 60 de zile pentru persoane fizice. calculate de la data actului legal de funcţionare (ex. fără cod numeric personal (străini.a) 30 de zile de la data înfiinţării pentru persoane juridice. c) caracterul temporar.pentru persoane fizice. fără ca solicitantul să se pronunţe asupra formei sau conţinutului. în funcţie de categoria juridică.

3. codul în scopul identificării va fi întotdeauna precedat de litera R. care ar interveni în situaţia juridică a contribuabilului trebuie semnalate organului fiscal pe bază de declaraţie de menţiuni (declaraţie rectificativă). Certificatul se emite în dublu exemplar. contribuabilul va solicita emiterea unui duplicat. 4. precum şi forma şi culoarea diferită pentru categoriile de contribuabili. Acesta cuprinde un număr redus de elemente: numele/denumirea contribuabilului. ştampila şi semnătura organului emitent. partea a III-a a faptului pierderii. Eliberarea certificatului fiscal este scutită de la plata taxei de timbru. prestări de servicii către consumatori. Eliberarea acestui duplicat este condiţionată de dovada publicării în Monitorul Oficial.Pentru plătitorii de T. distrugerii sau furtului. hotărârea judecătorească). în termen de 30 de zile de la data producerii acestora.V. comenzi sau pe orice alte documente emise de contribuabil. Dacă menţiunile determină modificarea elementelor conţinute de certificatul de înregistrare fiscală (denumire/nume. Eventualele modificări. Certificatul de înregistrare fiscală În termen de 15 zile de la data depunerii declaraţiei de înregistrare fiscală. domiciliul/sediul. Specifică este existenţa unor elemente de siguranţă. Codul de identificare fiscală. 70 Codul de Procedură Fiscală va fi înscris ca element de identificare pe orice facturi. organul fiscal din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală are obligaţia de a emite un certificat de înregistrare fiscală. iar al doilea va rămâne la dosarul fiscal al acestuia. conform Codul de Procedură Fiscală. potrivit art. legea stabileşte obligaţia de a afişa certificatul de înregistrare fiscală la toate punctele unde îşi desfăşoară acesta activitatea.2. codul de identificare fiscală. sediu/domiciliu) acesta va fi depus spre anulare şi emiterea unui nou certificat. temeiul juridic al funcţionării (numărul de înregistrare la registrul comerţului. 20 . oferte. distrugerea sau furtul acestui certificat. Pentru contribuabilul care realizează venituri din activităţi de comerţ.A. din care unul va fi înmânat contribuabilului. numărul autorizaţiei de funcţionare. Certificatul de înregistrare fiscală are valoare de document de identificare. scrisori. În situaţia în care intervine pierderea.

Declaraţia poate fi depusă în următoarele forme: . . de către contribuabil. etc.format electronic. care au generat înregistrarea (dizolvare. .La data încetării condiţiilor. prin care o persoană având această calitate. . Declaraţia fiscală va cuprinde următoarele elemente: . eventual ştampilată (pentru persoanele juridice).elemente de identificare a contribuabilului.elemente privind cheltuielile efectuate şi cuantumul acestora.calculul obligaţiilor fiscale. indică veniturile şi cheltuielile realizare într-o anumită perioadă de timp. va fi însoţită de orice document justificativ cerut de către prevederile legale (copii registre contabile. 42 Codul de Procedură Fiscală privind elementele obligatorii ale actului administrativ fiscal. complet şi cu bună credinţă. Contribuabilului îi revine obligaţia de a completa această declaraţie corect. 21 . declaraţia trebuie să fie semnată. 4.forma expediată prin poştă (scrisoare recomandată). . prin completarea a unui formular tipizat pus la dispoziţie de ANAF. provenind de la contribuabil. Declaraţia fiscală se depune conform art.forma scrisă înregistrată la registratura organului fiscal. precum şi obligaţiile fiscale corespunzătoare. Sub sancţiunea nulităţii.elemente privind categoriile de obligaţii fiscale. . 79 din Codul de Procedură Fiscală. balanţă). Odată cu anularea se efectuează de către organul fiscal şi radierea din Registrul Contribuabililor.) contribuabilul are obligaţia de a depune certificatul de înregistrare pentru a fi anulat. bilanţ. .forma scrisă trimisă prin alte mijloace de comunicare la distanţă.2. la depunere. excluderea din profesie. Declaraţia fiscală.4 Declaraţia fiscală Declaraţia fiscală este actul administrativ fiscal. . încetare de contract.elemente privind veniturile realizate şi cuantumul acestora. fuziune. Aceste elemente de conţinut se completează cu prevederile art.

3. conform criteriului domiciliului contribuabilului. de pe lângă Tribunalul competent. concomitent procedându-se la stabilirea din oficiu a obligaţiilor fiscale ale contribuabilului. organismele de control au funcţionat sub diverse structuri în funcţie de interesele momentului. şi concomitant cu eliberarea certificatul fiscal. Aceste date iniţiale sunt susceptibile de a fi modificate pe baza constatărilor organului fiscal. 22 . categoriile de obligaţii fiscale de plată datorate potrivit legii. data poştei sau data procesului verbal. atunci când contribuabilul este în imposibilitatea de a scrie. Pentru acei contribuabili. de stadiile de dezvoltare socială. 4. de modul de organizare a structurilor economice. Data depunerii declaraţiei este date înregistrării acesteia. organul fiscal va opera înregistrarea şi în Registrul de Evidenţă a plătitorilor de impozite. denumite vector fiscal. Nedepunerea declaraţiei fiscale comportă sancţiuni. alte informaţii necesare administrării obligaţiilor fiscale. Acest registru. precum şi de alte considerente.2. constatările organului fiscal.1 Controlul financiar În decursul vremii.5 Registrul contribuabililor În urma admiterii declaraţiei de înregistrare fiscală. declaraţia fiscală poate lua forma unui procesverbal. care o perioadă de 12 luni nu depun declaraţii fiscale sau situaţii financiare se instituie o evidenţă specială. Sursele de informaţii pentru această evidenţă sunt declaraţiile contribuabilului. dar şi surse oficiale: Oficiul Registrului Comerţului.În mod excepţional. Controlul financiar si fiscal 4.3. din subordinea primăriilor. completat în ordine cronologică cuprinde: datele de identificare a contribuabilului. taxe şi alte contribuţii. 4. pe de o parte. Serviciile de Evidenţă a Populaţiei. amendă contravenţională.

Parlamentul adoptă legi ordinare. dar nu este un scop. Ministerele adoptă norme de aplicare a acestora. Potrivit Constituţiei Romaniei. Controlul este constitutiv în sensul că stabileşte măsuri pentru înlăturarea neajunsurilor constatate şi sprijină conducerea. ci un mijloc de perfecţionare a activităţii executive. exactităţii şi realităţii informaţiilor constituie o mare problemă a controlului financiar-contabil. iar persoanele împuternicite cu exercitarea controlului să fie foarte bine pregătite profesional. dinamică. Prin control.Constituţia stabileşte că economia României este una de piaţă. conducerea îşi asigură informarea reală. Respectarea actelor normative ce reglementează activitatea economică şi financiară este obligatorie pentru toţi cei implicaţi în aceste activităţi desfaşurate în economia de piaţă. principiilor şi regulilor stabilite. Pentru respectarea principiului statului de drept. - întărirea disciplinei şi ordinii. preventivă ce ridică valoarea concluziilor şi calitatea deciziilor luate. organizare a activităţii de producţie. Activitatea de legiferare trebuie dublată de o activitate de control. Controlul are ca direcţii esenţiale: - organizarea mai bună a muncii. Toate acestea implică din partea agenţilor economici cunoaşterea acestor prevederi legislative. Prin acţiunea de control financiar se stabileşte dacă activitatea economică şi financiară este organizată şi se desfăşoară conform normelor. - gospodărirea mai eficientă a mijloacelor de muncă. inclusiv a procesului de conducere. în efectuarea controlului trebuie să se plece de la prezumţia de nevinovăţie. Prin această funcţie. Asigurarea corectitudinii. Cunoaşterea şi perfecţionarea activităţii economice şi financiare presupune o cale ştiinţifică de cercetare şi 23 . Guvenul hotărâri şi ordonanţe. materiale şi financiare. de aplicare şi respectare a actelor normative. distribuire şi desfacere.o funcţie eficientă şi necesară a conducerii. Necunoaşterea legilor nu poate fi invocată ca o cauză exoneratorie de răspundere. controlul asigură cunoaşterea şi perfecţionarea modului de gestionare a patrimoniului şi a modului de orientare. Controlul este la nivel micro şi macro . Controlul este o necesitate obiectivă şi subiectivă.

controlul poate fi: 24 . în succesiunea teoretică. acestea se manifestă sub trei forme: - control preventiv ( contribuie la preîntâmpinarea oricărei forme de risipă şi a eventualelor deficienţe înainte de a se produce efecte negative). - formele de control şi organele competente să efectueze controlul. etc.). - asigură integritatea patrimoniului. un sistem metodologic cu ajutorul căruia să se oglindească realitatea. contabilă. etc. matematică. Scopul controlului financiar Scopul principal al controlului este acela de a: - preveni abaterile cu caracter financiar şi faptele cauzatoare de prejudicii. - controlul ulterior ( asigură informaţii conducerii operative. egaliatea şi eficienţa. informatică. care să-i permită luarea unor măsuri eficiente în domeniul economic. deficienţele. se prezintă astfel: - formularea obiectivelor controlului. - contribuie la creşterea eficacităţii şi eficienţei economice.acţiune. - stabileşte răspunderea pentru prejudiciile provocate. abaterile. atât din punct de vedere al datei de desfăşurare. 2. După modul de organizare. lipsurile. Formele controlului financiar 1. cât şi instrumente metodologice ale altor discipline ştiinţifice (analiza economică. drept. cât şi modul în care sunt îndeplinite sarcinile curente). - control operativ-curent ( urmăreşte atât modul în care se gestionează patrimoniul agentului economic. - sursele de informare pentru control. - aplicarea procedeelor şi tehnicilor de control la specificul activităţii. cât şi din punct de vedere al operaţiunilor supuse controlului. întăreşte ordinea şi disciplina financiară). Metodologia de control utilizează atât căi şi modalităţi proprii de acţiune. - asigură respectarea legalităţii şi a disciplinei financiare. Metodologia de control presupune o filieră adecvată de cercetare şi acţiune care. După modul în care se exercită controlul.

- control financiar preventiv (opreşte în faza de angajare şi de plată operaţiunile prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare. - administrarea şi utilizarea fondurilor acordate pentru realizarea de investiţii de interes general. - folosirea mijloacelor şi a fondurilor proprii în respectarea reglementărilor financiarcontabile din activitatea regiilor şi companiilor autonome şi a societăţilor comerciale cu capital de stat sau majoritar de stat. 25 . instituţii publice centrale şi locale şi la alte organe de specialitate precum şi coordonarea activităţii corpurilor de control din cadrul ministerelor şi autorităţiilor publice centrale. 3. procesul de privatizare şi postprivatizare. - control exercitat de Autoritatea Naţională de Control. Prin activitatea sa de control. bugetul asigurărilor sociale şi bugetele fondurilor speciale pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare şi întreţinere a organelor centrale şi locale ale administraţiei de stat şi a unităţilor finanţate de la bugete. aplicarea mecanismelor economiei de piaţă. După organele care îl realizeză. în scopul prevenirii producerii de pagube). - control financiar propriu (urmăreşte respectarea dispoziţiilor legale cu privire la gestionarea şi gospodărirea mijloacelor materiale şi băneşti pe baza documentelor înregistrate în evidenţa tehnic-operativă şi în contabilitate). repartizarea şi utilizarea fondurilor pentru subvenţionarea unor activităţi sau produse şi pentru alte destinaţii prevăzute de lege. Controlul exercitat de Autoritatea Naţională de Control are ca obiective principale: verificarea respectării prevederilor legale în ministere. - control exercitat de Curtea de Conturi. Autoritatea Naţională de Control urmăreşte: - verificarea respectării legislaţiei privind reforma economică şi administrativă. - exactitatea şi realitatea bilanţurilor contabile şi a conturilor de profit şi pierderi şi îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor financiare şi fiscale faţă de stat. controlul poate fi: - control exercitat de Ministerul Finanţelor Publice. - constituirea. Controlul exercitat de Ministerul Finanţelor Publice are ca obiectiv: - administrarea şi folosirea fondurilor acordate de la bugetul de stat.

a celor garantate de Guvern. - verificarea şi constatarea oricăror alte disfuncţionalităţi în activitatea curentă a instituţiilor publice executive. precum şi a celor acordate instituţiilor din subordinea Guvernului de către organismele financiare internaţionale. - verificarea utilizării fondurilor publice în relaţiile dintre autorităţile locale şi centrale şi societăţi comerciale. precum şi mişcarea fondurilor între aceste bugete. - verificarea utilizării alocaţiilor şi subvenţiilor bugetare. - constituirea .- controlul modului de constituire şi administrare a stocurilor rezervă de stat. utilizarea şi gestionarea fondurilor speciale şi fondurilor de tezaur. ale bugetului asigurărilor sociale de stat şi ale bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale. evoluţia şi modul de administrare a patrimoniului public şi privat al statului şi al unitaţilor administrativ-teritoriale de către instituţiile publice. Controlul financiar exercitat de Curtea de Conturi urmăreşte îndeosebi: - formarea şi utilizarea resurselor bugetului de stat. inclusiv a resurselor alocate acesteia. administrarea şi utilizarea fondurilor publice de către autorităţile administrative autonome şi de către instituţiile publice înfiinţate prin lege. 26 . - verificarea modului de administrare a patrimoniului instituţiilor publice. regiile autonome. - verificarea aplicării dispoziţiilor legale privind stabilirea şi reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor agricole şi forestiere. companiile şi societăţile naţionale. - utilizarea alocaţiilor bugetare pentru investiţii. precum şi de organisme autonome de asigurări sociale ale statului. - controlul realizării investiţiilor finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat. - situaţia. a subvenţiilor şi transferurilor şi a altor forme de sprijin financiar din partea statului sau a unitaţilor administrativ-teritoriale. - constituirea. precum şi a celor referitoare la restituirea imobilelor preluate în mod abuziv de stat. precum şi concesionarea sau închirierea de bunuri care fac parte din proprietatea publică. - controlul modului de utilizare a creditelor guvernamentale. - formarea şi gestionarea datoriei publice şi situaţiei garanţiilor guvernamentale pentru credite interne şi externe.

ordonate. După natura controlului acesta se prezintă sub două forme: - control de conformitate. - veniturile instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din mijloace extrabugetare au fost constituite legal şi încasate la termenele prevăzute de lege. - concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică s-a făcut conform legii. 27 . rambursarea ratelor scadente ale acestora şi plata dobânzilor aferente s-au făcut în condiţiile legii. plătite şi înregistrate conform reglementărilor legale şi în concordanţă cu prevederile legii bugetare. 4. - bilanţurile contabile şi conturile de profit şi pierderi sunt exacte şi reale.- constituirea. - contractarea împrumuturilor de stat. - cheltuielile au fost angajate. Controlul de conformitate vizează verificarea modului în care au fost respectate actele normative care reglementează domeniul economico-financiar de către agenţii economici şi instituţiile publice. indicatorilor de performanţă şi al procedurilor urmate de entităţile controlate pentru remedierea deficienţelor identificate. îmbunătăţirea calităţii condiţiilor de viaţă şi de muncă. în condiţiile legii şi s-au utilizat conform destinaţiilor stabilite. utilizarea şi gestionarea resurselor financiare privind protecţia mediului. incluzând examinarea sistemelor informaţionale. - controlul eficienţei utilizării resurselor umane. - controlul eficacităţii îndeplinirii atribuţiilor în atingerea obiectivelor entităţii controlate. Controlul de performanţă se referă la economicitate. financiare şi a altor resurse. - subvenţiile şi alocaţiile pentru investiţii s-au acordat de la buget sau din fonduri speciale. respectiv dacă: - conturile supuse controlului sunt exacte şi conforme cu realitatea şi dacă inventarierea patrimoniului public a fost făcută la termenele şi în condiţiile stabilite de lege. lichidate. iar activele sunt protejate. - control de performanţă. - creanţele şi obligaţiile statului şi ale unităţilor administrativ-teritoriale sunt îndreptăţite sau garantate. eficacitate şi eficienţă şi acoperă: - controlul economicităţii activităţilor administrative în concordanţă cu principiile şi practicile administrative sănătoase şi politicile de management.

4. . Procesul verbal de constatare a contravenţiilor se compune din patru părţi: 1. În a treia parte se fac referiri la numărul de exemplare în care a fost întocmit actul de control. concretizate în trei etape centrale: . Competenţa materială se raportează la 28 . În prima parte (preambulul). 2.examinarea situaţiei de fapt prin constatarea şi investigarea fiscală a tuturor actelor şi faptelor rezultând din activitatea contribuabilului supus inspecţiei. după norme metodologice proprii de către organul fiscal de specialitate. putând presupune şi sancţionarea potrivit legii a faptelor constatate şi dispunerea de măsuri pentru prevenirea şi combaterea abaterilor de la prevederile legislaţiei fiscale. 3. C. În a doua parte a procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor se descriu faptele care constituie contravenţii. de identificare a celui care a semnat contravenţia.analiza şi evaluarea informaţiilor fiscale. Inspecţia fiscală prezintă o serie de atribuţii specifice. precum şi câteva elemente privind perioada. legea încălcată şi nivelul contravenţiilor. se procedează la întocmirea unui proces verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei sau contravenţiilor săvârşite. .2. Inspecţia fiscală Prin inspecţia fiscală se desemnează verificarea realizată. fie acesta persoană fizica sau juridică. Cu privire la persoanele supuse inspecţiei fiscale.3.fiscala instituie regula generală.Dacă în urma controlului financiar se constată nerespectarea prevederilor legale. la semnăturile constatatorilor şi al contravenienţilor precum şi la modalităţile de contestare a contraventiei. În ultima parte se menţionează datele de identificare a martorilor. 4. că orice contribuabil. pr. în vederea confruntării declaraţiilor fiscale cu informaţiile proprii sau din alte surse. se menţionează date de identificare a organului controlat. indiferent de forma de organizare a acestuia poate fi verificat de către inspectorii fiscali.concluziile inspecţiei fiscale.

urmare a unei sesizări privind încălcarea legislaţiei fiscale. fără anunţarea contribuabilului. inspecţia fiscală se prezintă în următoarele forme: - inspecţia fiscală prin sondaj. accize. după criteriul întinderii verificărilor putem distinge între inspecţia totală. taxe vamale etc.A. În cazul unităţilor administrativ-teritoriale. Competent material va fi un organ fiscal aflat în subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. legea stabilind un maxim de 3 ani de la data faptului sau actului juridic. Referitor la formele inspecţiei fiscale. prin intermediul unui compartiment de specialitate. în sensul perioadei. documentele şi operaţiunile semnificative ale contribuabilului.efectuarea de acte procedurale privind verificarea documentelor. Criteriul de selecţie poate fi aleatoriu sau o plângere. Potrivit Codul de Procedură Fiscală. pentru o perioadă determinată de timp. În raport de procedura de control folosită. constând în verificarea documentelor şi operaţiunilor contribuabilului în corelaţie cu cele deţinute de alte persoane (spre exemplu. inspecţia fiscală va fi organizată prin compartimentele de specialitate din structura acestora. T. şi inspecţia parţială. - inspecţia fiscală încrucişată. Inspecţia fiscală este limitată în timp. în care un act poate fi verificat. în care acestea pot fi supuse controlului.). verificarea unui furnizor al unui contribuabil). care se extinde numai asupra uneia sau mai multor obligaţii fiscale pe o anumită perioadă de timp (spre exemplu. Procedura de desfăşurare a inspecţiei fiscale debutează cu selectarea contribuabilului supus inspecţiei. audierea contribuabilului sau a reprezentantului acestuia sau în caz de refuz de cooperare la estimarea bazei de impunere. - inspecţia fiscală inopinată. apreciată ca fiind întemeiată de către organul fiscal. 29 . caz în care se verifică selectiv. contribuabilul nu poate face obiecţii cu privire la procedura de selectare folosită. prin care se verifică toate obligaţiile fiscale ale unui contribuabil.V.

La debutul inspecţiei fiscale. d) posibilitatea de a solicita amânarea datei de începere a inspecţiei fiscale. după care va consemna inspecţia fiscală în Registrul Unic de 30 . Codul stabileşte un termen maximal de 3luni. o singură dată. pentru motive justificate. Indiferent de locul unde se realizează inspecţia. orice impozit. c) obligaţiile fiscale şi perioadele. ce urmează a fi supuse inspecţiei fiscale. Regulile de procedură aplicabile comportă câteva aspecte limitative faţă de puterile organului fiscal. - principiul unicităţii. Inspecţia fiscală este guvernată de o serie de principii. în termen de 30 de zile pentru marii contribuabili şi 15 zile pentru celelalte cazuri. b) data de începere a inspecţiei fiscale. şi orice fapt material.În etapa a doua organul fiscal va transmite contribuabilului un aviz de inspecţie fiscală. Cu toate acestea. Locul desfăşurării inspecţiei fiscale este sediul (principal sau secundar) al contribuabilului. Amânarea datei de începere a inspecţiei fiscale se poate solicita. - principiul ierarhizării. Avizul este supus comunicării. Cu privire la durata acestor verificări. examinarea va avea ca obiect orice raport juridic. Astfel. lăsând la latitudinea organul fiscal durata minimă a acestor proceduri. înainte de debutul controlului. care are legătură cu impunerea. - principiul descentralizării. În mod excepţional. taxă sau altă contribuţie va fi verificat o singură dată. inspectorul va prezenta legitimaţia de inspecţie şi ordinul de serviciu semnat de conducătorul organului de control. Acest document va cuprinde: a) temeiul juridic al inspecţiei fiscale. menite să asigure respectarea drepturilor contribuabilului. în cazul inspecţiei bazate pe control inopinat sau pe solicitarea unei autorităţi publice. - principiul teritorialităţii. - principiul autonomiei. acesta din urmă fiind obligat să asigure spaţiul adecvat necesar procedurii. avizul nu va fi comunicat. organul fiscal are dreptul de a verifica sediile secundare şi punctele de lucru. şi anume: - principiul independenţei.

sub sancţiunea nulităţii la constatările preliminarii şi finale ale organului fiscal şi la consecinţele acestora (răspundere contravenţională. răspundere penală) precum şi la termenul de contestare a actelor administrativ-fiscale întocmite. precum şi în scopul întăririi administrării impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat se organizează cazierul fiscal al contribuabililor ca mijloc de evidenţă şi urmărire a disciplinei financiare a contribuabililor. sau să indice persoana. privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal.4 Cazierul fiscal Cazierul fiscal al contribuabililor reprezintă un mijloc de evidenţă şi urmărire a disciplinei financiare a acestora. 4. nr. Inspecţia se va finaliza cu întocmirea unui raport. care le poate comunica – obligaţia de colaborare. 75/2001. Scopul acestuia este de a preveni şi de a combate evaziunea fiscală precum şi de a întări administrarea impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat. În scopul prevenirii şi combaterii evaziunii fiscale. 31 . va conţine recomandările organului fiscal şi termenele de ducere la îndeplinire a acestora. Organele fiscale vor sesiza. contribuabilul are dreptul de a fi ascultat şi de a prezenta opinia sa cu privire la rezultatul verificărilor. prin intermediul deciziei de impunere. organele de urmărire penală în legătură cu constatările efectuate cu ocazia inspecţiei fiscale şi care ar putea întruni elemente constitutive ale unei infracţiuni. Codul de procedură fiscală instituie o serie de drepturi şi obligaţii in ceea cel priveşte pe contribuabil. vamale. contribuabilul are dreptul de a beneficia de asistenţă de specialitate sau juridică. modificată şi actualizată.Control al contribuabilului. contribuabilul are dreptul de a fi informat cu privire la fiecare etapă a inspecţiei şi la rezultatul final al acesteia. Se va face referire. în condiţiile prevăzute de Codul de Procedură Penală. care indicând temeiul legal şi faptic. precum şi cele care privesc disciplina financiară. În cazierul fiscal se ţine evidenţa persoanelor fizice şi juridice. Actul normativ care reglementează instituţia cazierului fiscal îl constituie O. Acesta este obligat: să comunice informaţiile solicitate de organul fiscal.G. precum şi a asociaţilor. care au săvârşit fapte sancţionate de legile financiare. acţionarilor şi reprezentanţilor legali ai persoanelor juridice.

prezentarea certificatului de cazier fiscal este obligatorie în următoarele situaţii: ● a) la înfiinţarea societăţilor comerciale. în format electronic. rămase definitive şi irevocabile potrivit prevederilor legale în vigoare. Cazierul fiscal va fi gestionat atât la nivel naţional. b) măsuri de executare silită aplicate contribuabililor în legătură cu faptele prevăzute la art. nr. ● e) la numirea de noi reprezentanţi legali. 1 din OG nr. La nivelul Ministerului Finanţelor Publice se organizează cazierul fiscal naţional. ● b) la solicitarea înscrierii asociaţiilor şi fundaţiilor în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de către asociaţii sau membrii fondatori ai acestora. ● d) la cesiunea părţilor sociale sau a acţiunilor de către noii asociaţi sau acţionari. în care se ţine evidenţa contribuabililor de pe întregul teritoriu al României. cât şi la nivelul organelor fiscale teritoriale printr-o structură specializată care se va constitui în acest sens prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Ministerului Finanţelor Publice. de către asociati. a societăţilor cooperative şi a cooperativelor agricole. în care se ţine evidenţa contribuabililor care au domiciliul/sediul în raza teritorială a acestora.Cazierul fiscal se organizează de Ministerul Finanţelor Publice la nivel central şi la nivelul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti şi al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili. 2 din O.G. precum şi cele care privesc disciplina financiară”). se organizează cazierul fiscal local. rămase definitive şi irevocabile potrivit prevederilor legale în vigoare. asociaţi şi acţionari. a). Înscrierea datelor în cazierul fiscal se face pe baza documentelor rămase definitive şi irevocabile potrivit legislaţiei în vigoare. 8 alin. În situaţiile prevăzute la lit. În cazierul fiscal se înscriu date privind: a) sancţiuni aplicate contribuabililor pentru săvârşirea faptelor prevăzute la art. iar la nivelul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti. acţionari şi reprezentanţii legali desemnaţi. c). obligaţia este îndeplinită de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. 75/2001 (“faptele sancţionate de legile financiare. 75/2001. Conform art. informaţiile din cazierul fiscal al contribuabililor. c) la autorizarea exercitării unei activităţi independente de către solicitanţi. la cererea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.G. 32 . precum şi la cooptarea de noi asociaţi sau acţionari cu prilejul efectuării majorării de capital social de către noii reprezentanţi legali. vamale. d) şi e). 75/2001. care va transmite. 2 din O.

75/2001. 75/2001 (“faptele sancţionate de legile financiare. precum şi cele care privesc disciplina financiară”). Contribuabilii care au înscrise date în cazierul fiscal se scot din evidenţă dacă se află în următoarele situaţii:  a) faptele pe care le-au săvârşit nu mai sunt sancţionate de lege.Înscrierea datelor în cazierul fiscal se face în baza următoarelor documente:  a) extrasele de pe hotărârile judecătoreşti definitive. respectiv radierea contribuabilului. 2.G. rămase definitive. 2 din O.  c) actele/documentele întocmite de organele fiscale şi vamale din subordinea Ministerului Finanţelor Publice. .G.  b) a intervenit reabilitarea de drept sau judecătorească constatată prin hotărâre judecătorească. şi cele prevăzute la art.actul de identitate. 2 într-o perioadă de 5 ani de la data rămânerii definitive a actului prin care au fost sancţionate aceste fapte.  d) decesul. prin care se consemnează datele şi informaţiile prevăzute la art. rămase definitive şi irevocabile potrivit prevederilor legale în vigoare”).cerere tip. vamale. Actele necesare obţinerii cazierului fiscal sunt următoarele: Pentru persoane fizice: . 2 şi să aplice sancţiuni. În scopul completării cazierului fiscal organele fiscale pot solicita Inspectoratului General al Poliţiei şi unităţilor teritoriale ale acestuia extras de pe cazierul judiciar al contribuabililor care au săvârşit faptele prevăzute la art.  b) extrasele de pe deciziile de soluţionare a contestaţiilor rămase definitive prin neexercitarea căilor de atac. rămase definitive şi irevocabile potrivit prevederilor legale în vigoare şi măsuri de executare silită aplicate contribuabililor în legătură cu faptele prevăzute la art. 33 .  d) actele rămase definitive ale altor organe competente să constate faptele prevăzute la art. 2 din O. 2.  c) nu au mai săvârşit fapte de natura celor prevăzute la art. Pentru aceste solicitări nu se percep taxe de timbru. transmise de instanţele judecătoreşti Ministerului Finanţelor Publice. Documentele(extras de pe cazierul judiciar al contribuabililor) se comunică în termen de 30 de zile de la data solicitării acestora. 4 (“sancţiuni aplicate contribuabililor pentru săvârşirea faptelor prevăzute la art.

Este cazul unui fidejusor (garanţie personală dată.cerere tip. Distingem următoarele situaţii: • Debitorul face plata. Eliberarea cazierului fiscal se face de îndată.împuternicire în situaţia în care sunteţi reprezentat de alte persoane.taxa de 20 lei. în sens larg realizarea conduitei părţilor. legal sau voluntar. constând în a da. În dreptul fiscal. Prin executare voluntară se înţelege.. în prezenţa contribuabilului sau a reprezentantului acestuia. . Certificatul de cazier fiscal este valabil 30 de zile de la data emiterii şi numai în scopul în care a fost eliberat. regula este că oricine poate face plata. 4. Debitorul poate acţiona personal sau prin reprezentant. Cazierul fiscal se emite de Direcţia Finanţelor Publice în raza căreia persoana solicitantă işi are domiciliul.taxa de 20 lei. ceea ce subiectul pasiv al raportului juridic s-a obligat. Deşi. ca şi în dreptul comun. Executarea voluntară a obligaţiilor fiscale 1. Regula generală în materia executării este dată de instituţia plăţii. Pentru persoane juridice: .5. . adică execută obligaţia.copie de pe actul constitutiv.Plata – modalitate de executare a obligaţiei fiscale Principala modalitate de stingere a unei obligaţii fiscale o reprezintă executarea voluntară. in sens curent prin plată se desemnează remiterea unei sume de bani. • O persoană ţinută pentru debitor face plata. . 34 .în cazul în care certificatul este solicitat de către o altă persoană decât asociatul este necesară o împuternicire semnată de către un asociat şi stampilată. . a face sau a nu face. în limbaj juridic plata corespunde oricărei forme de executare voluntară a unei obligaţii. ca măsură asiguratorie).

care execută integral obligaţia. un locator plăteşte ipoteca pentru a salva soarta bunului. • Un terţ face plata. comunicarea în intervalul 16-31. şi se acordă sub rezerva constituirii de garanţii. conform cu locul de muncă al salariaţilor. • O persoană ţinută alături de debitor. legea sau organul fiscal dau un nou termen în cadrul căruia se aşteaptă executarea voluntară a creanţei – data scadenţei. în baza unui act administrativ fiscal. În mod excepţional. care lucrează prin mai multe sedii (unul principal şi unul sau mai multe secundare) va face plata impozitelor datorate de oricare din aceste sucursale sau filiale. Suspendarea este facultativă şi nu obligatorie. 35 . După acest moment. se trece la executarea silită a creanţei. conform dispozitiilor Codul de Procedură Fiscală: comunicarea în intervalul 1-15 al lunii. care nu poate sau nu vrea să execute. 2. legea . declarativ de drepturi şi obligaţii. Pentru diferenţele de obligaţii fiscale. legea poate acorda un termen în cadrul căruia se poate face plata . termenul de plată se determină în raport de data comunicării acestora. • Persoana juridică. plata impozitului pe salarii se face de către sediile secundare. spre exemplu. de la data exigibilităţii. urmat de consemnarea obligaţiei fiscale .Acesta în baza angajamentului asumat va executa obligaţia în locul debitorului. se impune a fi făcută următoarea distincţie: orice obligaţie fiscală cunoaşte un moment al constituirii acesteia si anume data producerii faptului juridic generator al impozitului sau taxei. Acest termen este susceptibil de suspendare numai dacă aceasta este dispusă de organul fiscal sau de instanţa de judecată.data exigibilităţii.Codul Fiscal . sau în interesul debitorului – o liberalitate.stabileşte expres termenul de exigibilitate şi de scadenţă al obligaţii fiscale. data plăţii până la 5 a lunii următoare. Terţul poate face plata cu valori juridice diferite: în interes propriu. De la momentul constituirii obligaţii. data plăţii termenul de 20 a lunii următoare. De cele mai multe ori. • În cazul persoanelor juridice plata este făcută în numele persoanei juridice prin reprezentantul legal. Ca şi regulă. în situaţia codebitorilor solidari.Termenul de plată Cu privire la termenul de plată.data stabilirii -.

• Pentru plata prin anulare de timbre fiscale – data înregistrării la organul fiscal a actului anulat. • Prin decontare bancară: • Prin anulare de timbre fiscale mobile.Data plăţii Plata se poate face în dreptul comun în natura sau când acest lucru nu este posibil prin echivalent. se poate face. debitorul fiscal datorează concomitent mai multe tipuri de obligaţii fiscale. De asemenea. • Prin mandat poştal. poate executa creanţele integral sau parţial. Remiterea sumei de bani. plata se poate face numai în natură. la acest moment se sting obligaţiile fiscale principale şi secundare ale debitorului. Stabilirea datei plăţii prezintă importanţă întrucât acesta este momentul la care încetează să curgă dobânzile şi penalităţile de întârziere.3. Ordinea stingerii obligaţiilor fiscale În mod frecvent. 4. taxă sau altă contribuţie sau obligaţia de a restitui o sumă de bani de la bugetul central sau local. • Pentru plata prin mandat poştal – data plăţii este data poştei. În dreptul fiscal. Acesta realizând o plată. în mai multe forme: • În numerar – la trezorerie sau la un alt organ fiscal. identificam următoarele cazuri privind data plăţii: • Pentru plata în numerar – data plăţii este data documentului de atestare a plăţii – chitanţa emisă de organul fiscal. În funcţie de modalitatea de realizare a plăţii. reprezentând obligaţia de plată a unui impozit. • Pentru plata prin decont bancar – data plăţii este data debitării contului plătitor conform documentelor bancare de decontare confirmate prin ştampila şi semnătura autorizată (a operatorului bancar). Când volumul plăţii nu este suficient pentru a stinge toate obligaţiile fiscale se pune problema ordinii stingerii obligaţiilor. Pentru a aplica regulile în materie este necesară îndeplinirea 36 . datorită naturii obligaţiilor patrimoniale.

cumulativă a două condiţii: pe de o parte debitorul trebuie să datoreze
două sau mai multe tipuri de obligaţii fiscale (impozit pe profit, T.V.A.,
taxe vamale), iar pe de altă parte acesta să facă o plată insuficientă.
Ordinea stingerii obligaţiilor se apreciază în două etape:
- în primul rând, debitorul va alege tipul de creanţă fiscală principală, care urmează să se
stingă. (spre exemplu, impozitul pe profit).
- in al doilea rând, în interiorul aceleiaşi categorii de impozit, dacă subzistă insuficienţa
plăţii se aplică un set de reguli privind ordinea stingerii obligaţiilor.
Au prioritate obligaţiile rezultând din grafice de plată, eşalonări şi
amânări. Dacă debitorul nu are astfel de obligaţii sau acestea sunt acoperite integral urmează să
se stingă, total sau parţial obligaţiile fiscale principale cu termen de plată în anul curent, precum
şi accesoriile acestora în ordinea vechimii.
- in al treilea rând, se sting obligaţiile fiscale datorate la data de 31
decembrie a anului precedent în ordinea vechimii fără accesorii.
Urmează a se executa dobânzile şi penalităţile obligaţiilor din anul/anii
precedenţi. Pentru restul din plata efectuată, la solicitarea debitorului se pot stinge obligaţiile cu
termen de scadenţă în viitor.
5. Compensarea
O altă modalitate de stingere a obligaţiilor fiscale, în sensul Codului de Procedură Fiscală
este compensarea, care intervine atunci când în două raporturi juridice distincte părţile au
concomitent calitatea de debitor şi creditor, unul faţă de celălalt, urmând ca prin manifestarea lor
de voinţă obligaţiile să se stingă până la concurenţa celei mai mici.
Este necesar ca obligaţia datorată să rezulte din debite faţă de acelaşi buget. Nu intervine
compensarea între o creanţă de la bugetul naţional şi una de la bugetul local. Compensarea se
realizează de către organul fiscal din oficiu, sau la cererea debitorului anterior restituirii de
sume.
Rezultatul compensării va fi consemnat într-o notă de compensare, care se comunică
contribuabilului.
Pentru a ne afla în prezenţa acestui mod de stingere a unei obligaţii,

37

Este necesara existenţa unor sume de restituit de la bugetul de stat sau bugetul local.
Contribuabilul va cumula în mod excepţional şi calitatea de subiect activ a raportului juridic de
drept fiscal.
În acest sens Codul de Procedură Fiscală indică cu titlu de creanţă fiscală principală dreptul la
rambursarea T.V.A. şi dreptul la restituirea impozitelor, taxelor şi a altor contribuţii plătite fără
temei legal.Există obligaţia (al cărei titular este statul sau unitatea administrativ-teritorială ) de a
restitui sume de bani în mai multe situaţii, indicate de art. 112 Codul de Procedură Fiscală:
-

când plata s-a făcut în mod eronat, fără existenţa unui titlu de creanţă fiscală;
când plata s-a făcut, în plus faţă de suma reală; când plata s-a făcut datorită unei
greşeli de calcul;

-

când obligaţia şi plata au fost stabilite ca urmare a aplicării greşite a legii;

-

în cazul rambursării de T.V.A;

-

sumele rămase în urma executării silite ca diferenţă între preţul obţinut şi valoarea
debitului iniţial.

Pentru situaţia în care contribuabilul nu are obligaţii fiscale
restante, organul fiscal va proceda la remiterea sumelor din restituiri.
6.Obligaţiile fiscale accesorii
Pentru neachitarea la timp a obligaţiilor fiscale, debitorul va suporta o serie de sancţiuni,
datorând după termenul de scadenţă dobânzi şi penalităţi de întârziere. Poate fi vorba despre
două categorii distincte de obligaţii fiscale accesorii, fiecare cu natură juridică proprie.
În dreptul comun, pentru a datora daune-interese moratorii este necesar ca debitorul să
fie pus în întârziere printr-un act al creditorului (cerere de chemare în judecată, somaţie de plată
transmisă prin executorul judecătoresc).
În dreptul fiscal, (ca de altfel şi în dreptul comercial) punerea în întârziere se face de
drept, prin ajungerea obligaţiei la scadenţă. Neexecutarea voluntară şi la termen a obligaţiei
generează un prejudiciu, care se cere a fi acoperit prin plata de daune-interese. Astfel, debitorul
datorează conform Codului de Procedură Fiscală dobânzi pentru fiecare zi de întârziere,
începând cu prima zi după termenul de scadenţă.

38

Dobânzile sunt daune-interese moratorii datorate ca echivalent al prejudiciului cauzat
prin întârzierea la executare. Nivelul acestora se stabileşte la recomandarea B.N.R. prin Ordin al
Ministrului Finanţelor pentru fiecare exerciţiu bugetar.
Dobânzile la executare, voluntară sau silită se cumulează cu creanţa principală, fără a-si
pierde caracterul de sine stătător, cu menţiunea că nu se aplică, nici în dreptul fiscal dobânzi la
dobânzi.
A doua categorie de obligaţii fiscale accesorii este reprezentantă de
penalităţi. Acestea sunt daune-interese cominatorii prevăzute cu titlu de
sancţiune pentru neexecutarea în termen a obligaţiei fiscale. Spre deosebire de dreptul comun,
penalităţile nu se dispun de instanţă prin hotărâre judecătorească, ci prin simplul fapt al
prevederii legale. Penalităţile se calculează pentru fiecare lună sau fracţiune de lună înregistrată
ca întârziere, conform Codului de Procedură Fiscală, în cuantum de 0,5%.
Penalităţile şi dobânzile se calculează şi se datorează pentru perioada cuprinsă între
termenul de scadenţă şi actul de executare voluntară sau silită. În mod excepţional, nu se
datorează penalităţi pentru perioadele afectate de înlesniri la plată.
7. Înlesniri la plată
Prin înlesniri la plată se desemnează facilităţile acordate de creditorul fiscal, debitorului
său, la cererea acestuia pentru executarea voluntară a obligaţiei fiscale scadente, înainte de
începerea executării silite, cât şi în timpul efectuării acesteia. Art. 125 Codul de Procedură
Fiscală reglementează următoarele forme de înlesniri:
a. Eşalonări la plata impozitelor, taxelor, chiriilor, redevenţelor, contribuţiilor şi a altor obligaţii
datorate la bugetul local;
b. Amânări la plata impozitelor, taxelor, chiriilor, redevenţelor, contribuţiilor şi a altor obligaţii
datorate la bugetul local;
c. Eşalonări la plata dobânzilor şi penalităţilor de orice fel, cu excepţia dobânzilor datorate pentru
perioadele de eşalonare;
d. Amânări/ scutiri sau reduceri de dobânzi sau penalităţi.
e. Scutiri sau reduceri de taxe locale.

39

constituirea de garanţii este obligatorie la ridicarea măsurilor asiguratorii. să-şi ascundă bunurile sau să-şi risipească patrimoniul periclitând considerabil colectarea creanţei fiscale. gajul asupra bunurilor mobile. titular al dreptului recunoscut printr-un titlu executoriu sau alt titlu constrânge. 40 . prin realizarea obiectului raportului juridic. Este cazul debitorului persoană juridică. Prin executare silită se înţelege ansamblul mijloacelor procedurale. fideiusiunea. Executarea. Codul de Procedură Fiscală recunoaşte debitorului fiscal dreptul de a solicita. 127 tipurile de garanţii menite să asigure executarea obligaţiei fiscale. în art. concomitent cu cererea de înlesnire şi dovada constituirii unei garanţii conform prevederilor Codul de Procedură Fiscală. În primul rând. scrisorilor de garanţie bancară. În al doilea rând. Suspendarea executării silite se acordă în acest caz de către executorul fiscal numai în prezenţa unor garanţii acordate de debitor. 8.În scopul de a beneficia de una din aceste forme de înlesniri debitorul are obligaţia de a depune la organul fiscal. prin care creditorul. Măsurile asiguratorii sunt măsurile luate de organul fiscal. înainte sau în timpul executării voluntară sau silită. a cărui executare silită prin poprire generează imposibilitatea obiectivă de a-şi desfăşura activitatea. Se vor constitui garanţii şi în cazul asumării obligaţiei de plată de către altă persoană prin angajament de plată. ipoteca asupra bunurilor aflate în proprietatea debitorului. Este cazul:consemnării de mijloace băneşti.6. 4. pe debitor să execute o obligaţie fiscală. organul fiscal poate solicita constituirea de garanţii. când există pericolul ca debitorul să se sustragă. suspendarea executării silite. Constituirea de garanţii În vederea asigurării unei executări a obligaţiei fiscale. Executarea silită a obligaţilor fiscale Noţiunea de executare desemnează modalitatea de stingere a unei obligaţii fiscale a debitorului. pentru motive temeinice. cu concursul forţei coercitive a statului. în ipotezele şi limitele impuse de lege. ca şi în dreptul comun (dreptul civil) poate fi voluntară sau silită. Codul de Procedură Fiscală enumără limitativ.

Momentul de la care curge acest termen. pentru orice creanţă principală sau accesorie este de 5 ani. Titlu executoriu este actul administrativ fiscal care consemnează o creanţă fiscală. Plata să nu fi fost realizată în mod voluntar. ţinându-se cont de timpul scurs înainte.6. Prescripţia dreptului de a cere executarea silită şi a dreptului de a cere compensarea sau restituirea Termenul de prescripţie. b.Pentru a trece la executarea silită este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: a. Executarea silită cunoaşte următoarele modalităţi: executarea silită prin poprire. 4. Existenţa unui titlu executoriu. cât timp debitorul se afla în termenul legal de plată voluntară. Termenul de prescripţie este susceptibil de suspendare. executarea silită asupra bunurilor imobile. 135 este data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere dreptul respectiv.1. c. Obligaţia să fie scadentă. urmând ca la încetarea acestuia. executarea silită asupra bunurilor mobile. Nu se poate trece la executarea silită. dreptul de a cere executarea silită se prescrie după un termen calculat distinct pentru fiecare creanţă accesorie. provenind din dobânzi şi penalităţi. în materie fiscală. Acest termen se aplică şi creanţelor provenind din amenzi contravenţionale. iar efectul întreruperii termenului de prescripţie constă în începerea unui nou curs de la data de 1 ianuarie a anului următor. În cazul creanţelor accesorii. conform art. Termenul de prescripţie este susceptibil şi de întrerupere. ajunsă la scadenţă. termenul să îşi reia cursul. Este necesar ca obligaţia să fi ajuns la termenul prevăzut de lege pentru plata acesteia. în cazurile prevăzute de Codul de Procedură Fiscală. Efectele împlinirii termenului de prescripţie constau în stingerea dreptului de a solicita executarea silită. Efectul suspendării termenului de prescripţie constă în oprirea curgerii acestui termen pe perioada existenţei cazului de suspendare. Împlinirea poate fi invocată de 41 .

este că sunt competente să execute silit o creanţă fiscală. Cod de Procedură Fiscală. Competenţa Regula în materie. Este competent acelaşi organ fiscal. naţionale sau locale. din cadrul departamentul de specialitate al organului fiscal. este competent să îndeplinească actele de executare silită organul fiscal. contul în care se vor vărsa sumele încasate). conform art.6. Organele de executare silită 4. procedura executării silite este îndeplinită de către funcţionarii publici. organul fiscal de la domiciliul fiscal va realiza coordonarea procedurii de executare silită şi va comunica orice document sau date utile procedurii de executare (date privind dosarul de executare. Cu privire la competenţa materială. indiferent de locul unde se găsesc aceste bunuri. Atunci când se constată existenţa unui pericol evident de sustragere sau substituire a acestor bunuri.2. Acestea sunt abilitate să ia măsuri asiguratorii şi să efectueze acte de executare silită. organele fiscale. organul fiscal poate lua orice măsuri de indisponibilizare. situaţia juridică a debitorului. Dacă executarea silită poartă asupra unor bunuri mobile sau immobile ale contribuabilului. în a cărui rază teritorială se află bunurile urmăribile.1. care a realizat înregistrarea fiscală. constatând împlinirea termenului de prescripţie va proceda la încetarea măsurilor de executare silită şi întocmirea unui proces-verbal de constatare a prescrierii dreptului de a realiza executarea silită. regula este a competenţei organului fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului. aflat în subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (Direcţia Judeţeană A Finanţelor Publice Iaşi. La nivel de competenţă teritorială. 136 alin 5. constatarea creanţei şi faţă de care s-a putut efectua plata voluntară.6. 42 . Organul fiscal. În toate aceste ipoteze. Administraţia Finanţelor Publice Comunală Vaslui etc.către contribuabil sau de către organul fiscal.2. care administrează creanţa fiscală. 4.). titlul executoriu.

Pătrunderea în aceste spaţii se 43 . 3 Cod de Procedură Fiscală: a. când obligaţia fiscală este solidară. Calitatea de executor fiscal este certificată prin legitimaţia de executori fiscal şi prin delegaţia primită. cele două categorii de executori nu se identifică. în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă. punct de lucru) a debitorului persoană juridică sau în alte locuri unde acesta îşi păstrează bunurile (depozit. Organul fiscal realizează acte de executare silită prin intermediul unei categorii specializate de funcţionari denumiţi executori fiscali. a şi b. (al căror obiect este divizibil). Prin "încăpere" se înţelege orice parte a unei locuinţe. organul fiscal va efectua acte de executare pentru a îndestula creanţa iniţială. filială. b. sucursală. ei acţionează în baza unei împuterniciri din partea organului fiscal. Dacă debitorul fiscal lipseşte de la domiciliu sau nu-şi dă consimţământul. conform art. precum şi orice accesorii. reprezentant al poliţiei sau agent al forţei publice. Executorii fiscali sunt funcţionari publici. 138 alin.Conform art. şi nu liberi-profesionişti (ca executorii judecătoreşti). nu şi obligaţiilor conjuncte. domiciliu civil). cu domicilii diferite. Această regulă este aplicabilă numai creanţelor solidare sau indivizibile. se pot face următoarele menţiuni: intrarea se poate face numai pe bază de acord al contribuabilului. c. ca autoritate a statului. Deşi. Să solicite şi să cerceteze orice document sau element material (în sensul de bun corporal) care poate constitui probă în procedura fiscală. şi a doi martori. competenţa teritorială revine acelui organ fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al debitorului despre care există indicii că deţine mai multe bunuri urmăribile. fiind ţinuţi a o executa doi sau mai mulţi debitori. fără a fi necesar un alt act de autorizare. Să intre în toate încăperile unde se găsesc bunuri ale debitorului persoană fizică. Executorii fiscali au atribuţii specifice. Să intre în orice incintă de afaceri (sediu principal. În lipsa acordului contribuabilului (acord care poate îmbracă formă expresă sau tacită) este nevoie de autorizarea instanţei judecătoreşti. aflate în proprietatea sa sau a altuia. comodat. orice spaţiu deţinut în baza unui contract de închiriere. executorul fiscal poate pătrunde în incintă numai în prezenţa (condiţie cumulativă) a unui jandarm. Deoarece debitorii sunt ţinuţi pentru întreaga creanţă. 137 din Codul de Procedură Fiscală atunci. Cu privire la exercitarea atribuţiilor de la lit. competenţele acestor funcţionari sunt similare cu cele ale executorilor judecătoreşti.

poate face numai pentru identificarea.Data scadenţei – data până la care se putea face executarea voluntară şi după care începe procedura executării silite. Rezultatele acestei "percheziţii" sunt consemnate într-un procesverbal. decizie de impunere. hotărârile arbitrale. Intrarea se poate face numai în intervalul orar 6.20.00. Acest titlu va cuprinde pe lângă elementele prevăzute la art.A. Titlul de creanţă devine executoriu la data scadenţei. În dreptul fiscal.2. punerea sub sechestru. este titlu executoriu hotărârea judecătorească. prin simpla ajungere la scadenţă a termenului prevăzut de lege sau stabilit de organul fiscal pentru executarea creanţei.6. proces-verbal de sancţionare a contravenţiilor. prin declaraţie fiscală. doar dacă există pericolul sustragerii acestor bunuri.00 şi numai în zilele lucrătoare.Data exigibilităţii – data la care creanţa poate fi executată voluntar. Titlul de creanţă fiscală devine executoriu.. domiciliul fiscal. Astfel. cambia. cuantumul şi natura sumelor datorate. spre exemplu: impozit pe profit. 43 alin 2. . . Executarea începută poate continuată în cadrul aceluiaşi interval orar şi într-o zi nelucrătoare. Titlul executoriu Regula este că la baza oricărei proceduri de executare silită se află un titlu executoriu. este titlu executoriu orice titlu de creanţă fiscală sau un alt titlu. . Titlul executoriu se întocmeşte de către organul de executare pentru fiecare tip de creanţă fiscală în parte. contractile de credit bancar). arătarea locului.Data stabilirea creanţei.Data constituirii creanţei şi anume data faptului juridic generator al impozitului sau taxei.2. temeiul legal al puterii executorii. definitivă şi irevocabilă sau alt înscris (acte autentificate de notar. descrierea bunurilor.V. zilei şi orei realizării procedurii. T. 4. Accesul se poate face şi înafara acestui interval zilnic sau orar. elemente generale pentru actul administrativ fiscal. amenzi contravenţionale. şi următoarele: codul de identificare fiscală a debitorului. În dreptul civil. cecul şi biletul la ordin. ridicarea bunurilor supuse executării silite precum şi pentru obţinerea de elemente probatorii în procedura fiscală. 44 . care va cuprinde elemente privind desfăşurarea pătrunderii.. putem identifica în executarea unei creanţe fiscale următoarele momente: .

Pentru aceasta executorul fiscal. c. consecinţele neexecutării. Prin comunicarea somaţiei se acordă un nou termen de plată de 15 zile debitorului. numărul dosarului de executare silită. Înştiinţarea de plată Executarea silită propriu-zisă este precedată. în toate modalităţile debutează prin comunicarea somaţiei. temeiul legal al transmiterii titlului executoriu. în una din cele trei modalităţi. în termen de 30 de zile de la emitere. consacrate de Codul de Procedură Fiscală este constituită din două etape: una generală. Aceasta este un act administrative fiscal. prin care organul de executare silită competent înştiinţează debitorul cu privire la faptul scadenţei obligaţiei. în toate cazurile. alte elemente de identificare ale acestuia. Pentru a fi valorificate corespunzător. 43 alin. fiecare cu particularităţile proprii. b. 4. natura debitului şi suma de plată. se acordă debitorului un termen de 15 zile pentru a executa voluntar creanţa fiscală. urmând ca în caz de neplată. pe lângă elementele prevăzute la art. suma de executat. prin valorificarea acestora pentru a stinge creanţele principale şi accesorii. Evaluarea bunului se va concretiza într-o expertiză. care va face referire la: denumirea completă a emitentului. va apela la un expert autorizat. şi a doua specială. vor fi mai întâi evaluate. Somaţia este primul act de executare silită. precum şi cheltuielile de executare. de către organul de executare fiscală şi contribuabilului. Somaţia Conform art.6. bunurile şi veniturile asupra cărora poartă procedura de executare silită. Termenul este calculat de la data comunicării. 2. să se continue măsurile de executare silită. procedura de executare silită. Comunicarea se va face printr-o adresă.Titlul executoriu se comunică. de emiterea unei înştiinţări de plată. Etapa generală presupune o serie de acte juridice. numele şi adresa debitorului. Evaluarea bunurilor Executarea silită poate purta asupra tuturor veniturilor şi bunurilor debitorului. Somaţia este însoţită de o copie a titlului executoriu. 145 Cod de Procedură Fiscală. Prin acest act administrativ. Procedura de executare silită – condiţii generale Procedura de executare silită. pe care executorul fiscal este obligat să le îndeplinească sub sancţiunea nulităţii procedurii: a.3. constând într-un înscris cuprinzând. anterior procedurii de executare silită. anexată procesului- 45 .

Executarea silită prin poprire Sediul materiei este în art. natura creanţei fiscale.4.6. către debitorul fiscal. Confirmarea terţului poprit este necesară. consignaţie) salariile unei personae fizice.4. cuantumul popririi. contract de locaţiune. după titlul executoriu. împreună cu o copie certificată. prin care sunt urmărite veniturile sau orice sumă bănească. nu şi la poprire. dacă debitorul urmează să încaseze venituri rezultate din titluri de valoare sau bunuri mobile necorporale de la terţe persoane juridice. Aceste venituri ale persoanei fizice pot fi urmărite numai în limitele indicate de Codul de Procedură Civilă. Este de observat faptul că. comision. 149-150 Codul de Procedură Fiscală. temeiul legal al executării silite. în lei sau în valută. numărul şi data emiterii. cu dovadă de primire. Adresa se trimite prin scrisoare recomandată.1. în scris organului fiscal. 4. semnătura şi ştampila. numărul şi data titlului executoriu. Poprirea se înfiinţează prin o adresă de poprire. contul în care se va vira suma. Obiectul popririi poate fi orice sumă provenind din creanţe civile (donaţii. datele de identificare ale debitorului. sediu sau adresa terţului poprit. 46 .verbal de sechestru. Această adresă va face menţiune despre : denumirea şi sediul organului de executare. Prin poprire se înţelege mecanismul de executare silită. în temeiul unor raporturi juridice existente. titlurile de valoare sau bunurile mobile necorporale. Procedura de executare silită – condiţii speciale 4. creanţe comerciale (contract de vânzare-cumpărare. pensiile. ajutoarele sociale sau alte indemnizaţii.6. Terţul poprit are la dispoziţie un termen de 5 zile de la comunicare adresei pentru a confirma. evaluarea bunurilor apare ca etapă numai în cazul executării silite asupra bunurilor. denumirea sau numele. dacă datorează cu orice titlu sume de bani sau alte bunuri mobile necorporale. Executarea silită se poate întinde asupra mai multor terţi popriţi. deţinute sau datorate debitorului fiscal de către terţe persoane (terţ poprit) sau pe care acestea le vor datora în viitor. trimisă terţului poprit. împrumut).

fungibile sau nefungibile. aflate în proprietatea debitorului. nu pot fi executate silit anumite categorii de bunuri indicate de lege. În acest caz organul fiscal. în a cărei rază teritorială se află domiciliul acestuia. Conform art. terţul poprit va răspunde cu bunurile proprii pentru neexecutarea culpabilă a popririi. terţul poprit este obligat să reţină sumele datorate şi să le vireze în contul indicat de executorul fiscal. Executarea silită a bunurilor mobile Modalitate a executării silite. conform art. Astfel. sechestrarea şi valorificarea oricăror bunuri mobile corporale. Pe cale de excepţie. Astfel.4. 4. unitate bancară va indisponibiliza orice sumă din încasările zilnice şi nu va proceda la decontarea documentelor de plată primite. în dreptul comun şi în materie fiscală.6. în cazul urmăririi unui debitor persoană fizică. 2 Cod de Procedură Fiscală. Pe cale de excepţie. 151 alin. 149 alin. caz în care executorul fiscal se va adresa instanţei judecătoreşti. 11-15 Cod de Procedură Fiscală este cea privind poprirea conturilor bancare ale debitorului fiscal. animate sau neanimate. debitorul poate face din contul poprit. constă în urmărirea. La trecerea unui termen de 15 zile (termen acordat de procedura somării pentru a face plata). la data somării debitorului o copie de pe titlu executoriu. pe bază de documente justificative. Data înfiinţării popririi este data confirmării sumelor datorate. Judecata se va face de urgenţă şi cu precădere.2. În acest sens. contul debitorului fiscal. O formă specială de poprire prevăzută la art. 151-153 Cod de Procedură Fiscală. poate numai încasa. consumptibile sau neconsumptibile. fără a face plăţi. dacă există condiţiile cerute de lege pentru menţinerea popririi. executorul fiscal va trece la executarea silită a terţului poprit. de la comunicare. acestea fiind necesare desfăşurării traiului zilnic. amintim: 47 . Pe baza hotărârii judecătoreşti. comunică societăţii bancare. Sediul materie este dat de art. 150 terţul poprit poate nega măsura de poprire sau poate să nu o respecte.deoarece raportul juridic obligaţional dintre debitorul fiscal şi terţul poprit poate să se fi stins anterior comunicării adresei de poprire. plata drepturilor salariale. Ca regulă pot fi executate orice bunuri mobile. După acest moment. executarea silită a bunurilor mobile.

Spre exemplu. vor fi urmărite orice bunuri mobile indiferent de destinaţia acestora. d. b. La acelaşi tratament juridic sunt supuse şi obiectele de cult religios. prenumele. Bunurile necesare uzului personal (săpun. La expirarea termenului de 15 zile de la comunicarea somaţiei de plată. menţiuni privind alte drepturi reale existente cu privire la bun.a. Acest act cuprinde o serie de elemente obligatorii: atributele de identificare ale executorului fiscal (numele. menţiunea că. semnătura 48 . c. alimentele necesare până la noua recoltă. Pentru a realiza valorificarea bunurilor mobile se vor parcurge o succesiune de etape procedurale. descrierea bunurilor sechestrate şi indicarea valorii acestora. indiferent de anotimpul în care are loc procedură de executare silită. Bunurile necesare pentru continuarea studiilor. prin întocmirea de către executorul fiscal a unui proces-verbal de sechestru. se va trece la valorificarea bunurilor sechestrate. Pentru a fi protejate de executare silită aceste bunuri trebuie să îndeplinească două condiţii: pe de o parte să fie necesare traiului normal (nu produse de lux). Combustibilul necesar pentru încălzit şi prepararea hranei socotit pentru 3 luni de iarnă. Procesul-verbal de sechestru este actul administrativ fiscal prin care bunul este indisponibilizat. inclusiv cele necesare desfăşurării activităţii agricole. pentru debitor şi familia sa. unelte. Sechestrarea se efectuează după evaluarea bunurilor (de către un expert). în lipsa executării voluntare a obligaţiei să se valorifice bunul pentru a stinge creanţa. Alimentele necesare debitorului şi familiei sale pentru timp de 2 luni. atributele de identificare ale custodelui. începând cu procedura comună fiecărei forme de executare silită (înştiinţare de plată – somaţie – evaluare a bunurilor) şi o procedură specifică. urmând ca la expirarea termenului de 15 zile. dacă debitorul nu execută voluntar creanţa. piese de mobilier). iar pe de altă parte să nu fie mai multe de acelaşi fel. Obiectele necesare persoanelor cu handicap sau destinate îngrijirii persoanelor bolnave. iar dacă debitorul se ocupă exclusiv cu agricultura. cuantum creanţă. numărul legitimaţiei şi al delegaţiei). haine. atributele de identificare ale creanţei executate (număr dosar de executare. e. în caz de neplată în termen de 15 zile. În cazul persoanelor juridice. animale de producţie sau de lucru. temeiul legal al executării). lenjerie) sau casnic (electrocasnice. exercitarea profesiei. maşini. se trece la punerea sub sechestru a bunurilor. furaje. dobânzi şi penalităţi.

3. despăgubiri datorate statului sau unităţilor administrativ-teritoriale). potrivit art. caz în care va fi executat şi spaţiul minim de locuit. În al doilea rând. Dacă bunurile sechestrate fac obiectul unor alte garanţii reale. şi anume bunurile imobile prin destinaţie.4. după caz.Ca efect al punerii sub sechestru. un exemplar de pe procesul-verbal se va comunica şi creditorilor. Executarea silită a bunurilor immobile Sediul materiei este în art. 153 Cod de Procedură Fiscală. 49 . în două sau trei exemplare. Această excepţie este la rândul său afectată de o altă excepţie. Gajul poate fi fără deposedare. Sunt exceptate de la executarea silită bunurile imobile (construcţii) reprezentând spaţiul minim de locuit pentru debitor şi familia sa. 10 Cod de Procedură Fiscală actele de dispoziţie cu privire la aceste bunuri sunt lovite de nulitate absolută. organul fiscal poate trece la valorificarea bunului în una din formele prevăzute de lege. (amendă penală.6. conform Cod Civil. Prin punerea sub sechestru se generează o serie de efecte juridice. 154alin. În primul rând. dacă în termen de 15 zile debitorul nu execută voluntar creanţa. astfel că. 4 Cod de Procedură Fiscală creanţa fiscală rezultă din săvârşirea unei infracţiuni. 4. stabilite conform normelor în vigoare. Vor fi executate silit împreună cu acesta şi bunurile accesorii bunului imobil. componenţa familiei. Procesul-verbal se va preda sau comunica debitorului. la data punerii sub sechestru se naşte un drept de gaj al statului/unităţii administrativ-teritoriale asupra bunului respectiv. acestea sunt scoase din circuitul civil. fiind întocmit. dacă conform art. 154-156 Cod de Procedură Fiscală. caz în care bunul rămâne în posesia debitorului sau cu deposedare. precum şi custodelui (dacă este cazul). Pentru satisfacerea unei creanţe fiscale pot fi urmărite orice bunurile imobile aflate în proprietatea debitorului fiscal. Acesta va semna procesul-verbal de sechestru şi va răspunde ca un depozitar remunerat pentru starea bunurilor – art. 151 alin. 40/1999. persoanele bolnave sau în vârstă) de stabilire a suprafeţei minime de locuit. care indică criteriile (numărul de membri ai familiei. ca efect al punerii sub sechestru bunurile sunt indisponibilizate.executorului fiscal care a aplicat sechestrul şi a tuturor persoanelor care au fost de faţă la sechestrare. caz în care organul fiscal va numi un custode pentru bunul respectiv. Pentru aprecierea noţiunii de „spaţiu minim de locuit” pentru debitor şi familia sa facem trimitere la OG nr.

conform art. Procesul-verbal de sechestru va avea un conţinut identic cu cel de la bunurile mobile. numărul legitimaţiei şi al delegaţiei). care au drepturi reale asupra bunului respectiv.bunul aflat sub sechestru va fi indisponibilizat. potrivit art. astfel că orice alt act de dispoziţie asupra bunului va fi lovit de nulitate absolută. somarea debitorului şi evaluarea bunurilor immobile printr-o expertiză se va trece la punerea bunurilor imobile sub sechestru. atributele de identificare ale creanţei executate (număr dosar de executare. cuantum creanţă. se va trece la valorificarea bunurilor sechestrate. Astfel. care poate fi creditorul. 50 . aceasta devine opozabilă terţilor. care grevează bunul urmărit şi pe titularii acestor drepturi. Organul de executare silită vor solicita de îndată efectuarea inscripţiei ipotecare de către Biroul de Carte Funciară în raza teritorială a căruia se află situate bunului imobil. Efectele punerii sub sechestru a unui bun imobil constau în: . Astfel. 156 Cod de Procedură Fiscală debitorul va oferi pentru un termen de maxim 6 luni veniturile sale din alte surse sau din transmiterea folosinţei bunului (prin constituirea unei popriri). atributele de identificare ale custodelui. . fiind similară procedurii de urmărire a bunurilor mobile.constituirea unui drept de ipotecă legală. prenumele. după comunicarea înştiinţării de plată. menţiunea că. temeiul legal al executării).debitorul beneficiază de un termen de 15 zile pentru a efectua plata voluntar. De la data înscrierii ipotecii în Cartea Funciară a imobilului. . organul fiscal de executare poate acorda o suspendare a executării silite asupra unui bun imobil dacă. menţiuni privind alte drepturi reale existente cu privire la bun. dobânzi şi penalităţi. debitorul sau orice altă persoană. În mod excepţional. descrierea bunurilor sechestrate şi indicarea valorii acestora. În urma punerii sub sechestru a bunului.Procedura executării silite asupra bunurilor imobile parcurge următoarele etape generale şi o serie de etape particulare. făcând referire la atributele de identificare ale executorului fiscal (numele. 155 Cod de Procedură Fiscală . în caz de neplată în termen de 15 zile. în caz contrar bunul va fi supus procedurii de valorificare. se va trece la numirea unui administrator-sechestru. la cererea debitorului plata integrală a creanţei se poate face din veniturile bunului urmărit (un contract de locaţiune) sau din alte venituri. semnătura executorului fiscal. care a aplicat sechestrul şi a tuturor persoanelor care au fost de faţă la sechestrare. Biroul de Carte Funciară va efectua înscrierea şi va comunica în termen de 10 zile de la primirea procesului-verbal de sechestru alte drepturi reale şi sarcini.

fără efectuarea unei alte formalităţi. • Art. indisponibilitatea va fi ridicată. anumite bunuri pot fi executate ca un ansamblu (spre exemplu. un fond de comerţ) atunci când acestea pot fi vândute în condiţii mai avantajoase. De subliniat este faptul că vânzarea bunurilor sechestrate se poate face numai către persoanele fizice sau juridice. precum şi termenul în care acesta poate face plata.4. către executorul fiscal. Acesta va prezenta în scris propunerile primite şi nivelul de acoperire a creanţelor fiscale. vor fi executate ca bunuri imobile. iar contractul de vânzare-cumpărare îşi va 51 .4. deci nu vor fi apreciate ca în dreptul comun bunuri mobile prin anticipaţie. Organul fiscal va analiza ofertele şi va alege pe una dintre acestea comunicând debitorului termenul şi contul bugetar în care va fi virat preţul plătit. 157 şi 158 din Codul de Procedură Fiscală se face referire la executarea silită a fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini sau a unui ansamblu de bunuri. 160 – Valorificarea bunurilor prin înţelegerea părţilor Rolul central în această procedură revine debitorului. La data acceptării ofertei de către organul fiscal se încheie un contract de vânzare-cumpărare (în cazul bunurilor mobile) sau un antecontract de vânzare-cumpărare (în cazul bunurilor imobile). În al doilea caz. La înregistrarea plăţii.6. care nu au obligaţii fiscale restante.4. Cu privire la preţ trebuie menţionat că acesta nu poate fi mai mic decât preţul de evaluare a bunului. În primul caz. 159-167 din Codul de Procedură Fiscală. adresa potenţialului cumpărător. Executarea silită a altor bunuri Prin art. Cumpărătorul ales va efectua plata în contul bugetar indicat de organul fiscal. Valorificarea se poate face în una din formele prevăzute de lege. care. indicând numele. fructele neculese şi recoltele prinse de rădăcini.6. Valorificarea bunurilor puse sub sechestru La trecerea termenului de 15 zile şi în lipsa executării voluntare bunurile urmează să fie valorificate. 4.5. Procedura este reglementată de art. În cazul fructelor culese se va aplica procedura proprie bunurilor mobile. cu acordul organului fiscal va căuta propuneri pentru cumpărarea bunului respectiv.

162 . • Art. În cadrul acestei proceduri se va realiza de asemenea publicitatea vânzării. Partea a IV-a. Ca modalitate. 52 . căruia îi revin o serie de obligaţii impuse de lege. În cazul în care bunul este imobil. executorul fiscal va asigura publicitatea vânzării. invitaţie de a participa la licitaţie. putând beneficia chiar de o diferenţă dintre preţ şi valoarea creanţei. • Art. Procedura se aplică în mod excepţional atunci când bunurile sunt perisabile sau supuse degradării.Valorificarea bunurilor prin vânzare la licitaţie Rolul central în această procedură îl ocupă executorul fiscal. înainte de data fixată pentru desfăşurarea licitaţie.produce efectul translativ de proprietate. acceptarea ofertei de către organul fiscal. iar pe parcursul procedurii de licitaţie dacă bunul nu a fost vândut şi un cumpărător oferă preţul de evaluare a bunului. A doua etapă a procedurii constă în depunerea de către cei interesaţi a ofertelor cu cel puţin o zi înainte de desfăşurarea licitaţiei. la locul vânzării. al primăriei la sediul sau domiciliul debitorului. ora şi locul licitaţiei. efectele contractului de vânzare-cumpărare se produc între debitorul fiscal şi cumpărător. şi prin anunţuri într-un cotidian naţional de largă circulaţie. când prin vânzarea lor se va acoperi în întregime creanţa fiscală. după caz. publicitatea se va realiza prin afişarea anunţului la sediul organului de executare. împreună cu o copie a actul de identitate al cumpărătorului. în Monitorul Oficial al României. dă naştere unui antecontract de vânzare-cumpărare. într-un cotidian local. în pagina de Internet sau. precum şi prin alte modalităţi prevăzute de lege. De subliniat este faptul că. Am putea aprecia că plata preţului în termenul prevăzut. care va fi perfectat la data consemnării acordului de voinţă în formă autentică. Această modalitate de valorificare a bunurilor sechestrate prezintă avantajul că debitorul poate obţine un preţ echitabil pe bunul său. de 10 zile. Anunţul va cuprinde elemente privind data. este o condiţie rezolutorie a contractului de vânzare-cumpărare. menit să asigure desfăşurarea normală a procedurii de valorificare. într-un termen regresiv. iar vânzarea este consemnată printr-un proces-verbal care constituie titlu de proprietate. În primă etapă. preţul de evaluare ori preţul de pornire a licitaţiei. dovada plătii taxei de participare (10 % din preţul de evaluare a bunului). 161 – Valorificarea bunurilor prin vânzare directă Bunurile puse sub sechestru pot fi valorificate în regim de consignaţie sau vândute în mod direct.

Comisia va reţine oferta cea mai bună şi va desemna pe adjudecatar. pentru stingerea cheltuielilor de executare. domiciliu/sediu) de identificare a contribuabilului. 43 alin 2 Cod de Procedură Fiscală stabileşte o serie de elemente obligatorii. Cheltuielile de executare silită sunt de regulă în sarcina debitorului fiscal. aceste acte administrativ fiscale prezintă o serie de caractere comune. conform art. se va întocmi un proces-verbal privind desfăşurarea şi rezultatul licitaţiei.7. art. respectiv 50 %. Actul administrativ fiscal . Executorul fiscal la termenul şi locul fixate va da citire anunţului de vânzare şi ofertelor primite. Plata preţului (diminuat cu valoarea taxei de participare) se va face în termen de 5 zile. elemente constitutive şi caractere juridice Actul administrativ fiscal este definit prin art. Sumele realizate prin valorificarea bunurilor vor servi la stingerea obligaţiilor fiscale scadente. la o unitate a Trezoreriei. Deşi formele întâlnite în practică sunt multiple. Plata se poate face în cazul bunurilor imobile şi în rate de maxim 12 luni. acesta fiind considerat a se afla în culpă. preţul iniţial va fi diminuat cu 25 %. fiind fie cel mai mare preţ din ofertele de cumpărare. care pot fi grupate astfel: . Se va proceda la strigarea preţurilor. procesul-verbal de sechestru.elemente de identificare a organului fiscal emitent/eventual ale persoanei împuternicite de acesta. alcătuită din 3 membri. 4.elemente (nume/denumire. fie preţul de pornire a licitaţie. Soluţionarea contestaţiilor împotriva actelor administrative fiscale 4. 165 Cod de Procedură Fiscală. În lipsa plăţii o nouă licitaţie va fi organizată în termen de 10 zile de la adjudecare. urmând ca orice costuri să fie suportate de către adjudecatar.cazierul fiscal (dovada că ofertantul nu are creanţe fiscale scadente). declaraţia fiscală. Vânzarea propriu-zisă se face sub coordonarea unei comisii de licitaţie. Cu privire la conţinutul actului administrativ fiscal. . Sunt acte administrative fiscale: decizia de impunere.7. pentru stingerea altor creanţe fiscale sau vor fi restituite debitorului. Restul de sumă se va distribui astfel. Preţul de pornire a licitaţiei poate varia. modificarea sau stingerea drepturilor şi obligaţiilor fiscale. 53 .noţiune. La a doua şi a treia licitaţie. De asemenea. decizia de soluţionare a unei contestaţii etc.1. care guvernează materia şi sunt obligatorii pentru organul emitent. 41 Cod de Procedură Fiscală. ca fiind actul emis de organul fiscal competent în aplicarea legislaţiei privind stabilirea.

Regula este aplicabilă în cazul persoanelor fizice şi juridice. iar data comunicării va fi dovedită prin semnătura destinatarului. Faţă de contribuabil. la domiciliul fiscal al contribuabilului. dacă se asigură transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia. data comunicării fiind data ridicării sub semnătură a actului. . acesta este supus procedurii comunicării. . probată prin intermediul înscrisurilor întocmite cu ocazia procedurii de comunicare. persoană fizică. cum sunt fax. acestea din urmă acţionând prin intermediul reprezentantului. comunicarea se poate face înafara spaţiului de lucru al organului fiscal. e-mail. condiţie cerută ad validitatem. comunicarea se poate face prin publicarea unui anunţ într-un cotidian naţional de largă circulaţie. Formele de comunicare sunt multiple şi se raportează la situaţia de fapt şi la tipul actului administrativ fiscal. fie prin persoanele împuternicite de către acesta. actul administrativ fiscal va produce efecte juridice. 44 Cod de Procedură Fiscală. actul poate fi adus la cunoştinţa contribuabilului prin prezentarea acestuia la sediul organului fiscal emitent şi primirea actului administrativ fiscal de către acesta sub semnătură. de pe documentul anexă. telefon. atunci când lipsa contribuabilului de la domiciliul fiscal sau refuzul acestuia de a primi actul fac imposibilă probarea îndeplinirii procedurii de comunicare. fie. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. În a doua modalitate.menţiunea privind audierea contribuabilului şi poziţia acestuia. 54 .. Partea a IV-a.temeiurile emiterii – în fapt şi în drept. Raportat la aspecte de formă se aplică regula formei scrise. Comunicarea se îndeplineşte fie prin poştă. prin alte mijloace. nu de la data emiterii.data şi locul emiterii. Procedura se completează cu prevederile Cod de Procedură Civilă privind citaţiile şi comunicarea actelor de procedură. In primul rând. . termenul de depunere a contestaţiei şi organul competent a primi cererea. . într-un cotidian local sau în Monitorul Oficial. actul administrativ fiscal având caracter autentic. semnătura şi ştampila emitentului.obiectul actului administrativ fiscal. În mod excepţional.posibilitatea de a fi contestat. Tot ca şi condiţie de formă cerută pentru opozabilitatea actului administrativ fiscal. ci de la data comunicării. conform art.

. încheierea sau dispozitivul hotărârii judecătoreşti. taxei sau altei contribuţii datorate faţă de bugetul de stat sau bugetul local. Codul de Procedură Fiscală consacră prin art..Sunt acte cu caracter executoriu. Întrucât funcţia principală a actelor administrative fiscale este aceea de a constata şi individualiza creanţele fiscale rezultând din raportul juridic generator al impozitului. prin simpla ajungere la scadenţa a acesteia.Sunt acte juridice declarative de drepturi. declaraţia vamală. Declaraţiile fiscale şi cele vamale pot fi contestate numai în ceea ce priveşte intervenţia organului fiscal. în sensul de a constata prin raportare la textul normativ din Codul Fiscal. Ele fac proba până la înscrierea în fals.2.Sunt acte de drept public. motivele de fapt şi de 55 . Aceste titluri de creanţă prezintă o serie de caractere juridice: . 4. Pot fi contestate deciziile de impunere. care însă nu înlătură dreptul la acţiune. . cu caracter patrimonial sau nepatrimonial. obiectul contestaţiei.a celui ce se consideră lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia. obligaţiile fiscale principale şi accesorii în cuantum concret.Cu privire la efectele actului juridic fiscal. documentul prin care se stabileşte şi se individualizează datoria vamală.7. ordonanţa procurorului. decizia de impunere. având caracter unilateral. care va cuprinde datele de identificare ale contestatorului. declaraţia fiscală.Sunt acte juridice autentice. nu şi cu privire la simplele declaraţii ale contribuabilului. Executarea silită a creanţelor fiscale se face în temeiul actului administrativ fiscal de individualizare a obligaţiilor fiscale. procesele-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiei. procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei. . Căi administrative şi jurisdicţionale de atac împotriva actelor administrative fiscale Soluţionarea conflictelor privind actele de individualizare a creanţelor fiscale comportă două nivele de contestare: contestarea administrativă şi contestarea judiciară. Îndeplinesc acest rol. Obligativitatea efectelor juridice ale acestor acte juridice derivă din puterea publică. fiind emise de un funcţionar public în exercitarea atribuţiilor de serviciu. exercitată de organul fiscal. Controlul administrativ al actelor fiscale se declanşează printr-o contestaţie scrisă. 172 dreptul la contestaţie – cale administrativă de atac. principala funcţiei a acestora este individualizarea creanţei fiscale.

56 .faptele juridice constatate. pe care se întemeiază. dovezile. Contestaţia este întocmită în formă scrisă şi se depune la instanta competenta. în cazul persoanelor juridice. precum şi ştampila. semnătura contestatorului sau a împuternicitului acestuia. Acest termen este prevăzut sub sancţiunea decăderii. De subliniat este că procedura este scutită de plata taxelor de timbru. sumele şi măsurile stabilite prin titlul de creanţă fiscală sau alt act administrativ. iar termenul de depunere este de 15 zile de la data comunicării actului administrativ fiscal. Prin obiect al contestaţiei se desemnează baza de impunere . precum şi refuzul nejustificat al organului fiscal de a emite un act administrativ fiscal.drept.

● f) operaţiune fictivă . şi de reglementările elaborate pentru punerea în aplicare a acestora.documentele prevăzute de Codul fiscal. ● e) obligaţii fiscale . Constituie infracţiuni de evaziune fiscală şi se pedepsesc cu închisoare de la 2 ani la 8 ani şi interzicerea unor drepturi. Codul de procedură fiscală. În înţelesul legii sus menţionate. componente ale sistemului bugetar. înseriere şi numerotare se realizează în condiţiile actelor normative în vigoare. inclusiv a celor care acţionează în economia subterană. Într-o definiţie generală. ● g) organe competente . următoarele fapte săvârşite în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale: 57 . ● b) contribuabil . 82/1991. evaziunea fiscală se prezintă ca fiind sustragerea de la plata impozitelor şi taxelor din partea unor agenţi economici.ansamblul tuturor bugetelor publice. 1.obligaţiile prevăzute de Codul fiscal şi de Codul de procedură fiscală. ● c) documente legale . taxe.organe care au atribuţii de efectuare a verificărilor financiare. conform legii 241/2005. potrivit legii. termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmeză: ● a) buget general consolidat .CAPITOLUL III INFRACTIUNI SI CONTRAVENTII CU CARACTER FINANCIAR a) Evaziunea fiscală Legea 241/2005 instituie măsuri de prevenire şi combatere a infracţiunilor de evaziune fiscală şi a unor infracţiuni aflate în legătură cu acestea. Are loc prin nedeclararea sau falsa declarare a veniturilor impozabile. republicată. agregate şi consolidate pentru a forma un întreg.disimularea realităţii prin crearea aparenţei existenţei unei operaţiuni care în fapt nu există. fiscale sau vamale. Legea contabilităţii nr.orice persoană fizică ori juridică sau orice altă entitate fără personalitate juridică care datorează impozite. ● d) formulare tipizate cu regim special utilizate în domeniul fiscal .documente legale ale căror tipărire. Codul vamal. contribuţii şi alte sume bugetului general consolidat.

2. a evidenţierii. folosindu-se înscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor. a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate.000 euro. în echivalentul monedei naţionale. limita minimă a pedepsei prevăzute de lege şi limita maximă a acesteia se majorează cu 2 ani. ● c) evidenţierea. limita minimă a pedepsei prevăzute de lege şi limita maximă a acesteia se majorează cu 3 ani. în tot sau în parte. a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive. prin nedeclararea. declararea fictivă ori declararea inexactă cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate. 143. în echivalentul monedei naţionale. fiscale sau vamale. în legătură cu faptele ce au legătură cu declararea sau starea de insolvenţă. în actele contabile sau în alte documente legale.000 euro. distrugerea sau ascunderea de acte contabile. degradarea sau înstrăinarea de către debitor ori de către terţe persoane a bunurilor sechestrate în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală şi ale Codului de procedură penală. memorii ale aparatelor de taxat ori de marcat electronice fiscale sau de alte mijloace de stocare a datelor. ● b) omisiunea. în actele contabile ori în alte documente legale. 3. Bancruta este incriminată în două variante: 1) Potrivit art. de către debitorul persoană fizică ori de reprezentantul legal al persoanei juridice debitoare. Dacă prin faptele prevăzute la punctul 1 s-a produs un prejudiciu mai mare de 500. ● e) executarea de evidenţe contabile duble. constituie infracţiune de bancrută simplă şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă neintroducerea sau introducerea tardivă. a 58 . Dacă prin faptele prevăzute la punctul 1 s-a produs un prejudiciu mai mare de 100. ● d) alterarea. ● g) substituirea. b) Bancruta şi delapidarea Legea insolvenţei 85/2006 prevede anumite tipuri de infracţiuni speciale. ● f) sustragerea de la efectuarea verificărilor financiare.● a) ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile.

de bani. mai ales sub aspectul drepturilor reale privitoare la bunuri şi implicit sub aspectul obligaţiei de a menţine poziţia fizică a bunului în cadrul patrimoniului . înşelăciunea. În cazul în care delapidarea a avut consecinţe deosebit de grave. Infracţiunea de delapidare. 2) De asemenea. abuzul de încredere. desfăşurare şi dezvoltare sunt asigurate prin apărarea patrimoniului . 2) Varianta agravantă se realizează în cazul în care delapidarea a avut consecinţe deosebit de grave. alin 1. Obiectul juridic generic al infracţiunilor împotriva patrimoniului îl constituie relaţiile sociale a căror formare . fiecare dintre aceste fapte fiind săvârşite în frauda creditorilor.cererii de deschidere a procedurii în termen. în alt act sau în situaţia financiară sume nedatorate. Delapidarea este incriminată în două variante. 59 . aşa cum este prevăzută în art. este prevăzută şi în art. conform prevederilor aceluiaşi articol în vigoare. 215 Cod Penal . De asemenea. folosirea sau traficarea . tâlhărie. conform prevederilor art. precum şi de orice reprezentant sau prepus al acestuia de bani. de către un funcţionar . constituie infracţiune de bancrută frauduloasă şi se sancţionează cu închisoare de la 6 luni la 5 ani fapta persoanei care: ● a) falsifică. Aceasta se pedepseşte cu închisoare de la unu la 15 ani şi interzicerea unor drepturi. în interesul său ori pentru altul . tentativa este pedepsibilă. 1) Varianta simplă constă în – însuşirea . Delapidarea. pedeapsa este închisoarea de la 10 ani la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi. 145 din Legea 85/2006 constituind însuşirea. valori ori alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează. sustrage sau distruge evidenţele debitorului ori ascunde o parte din activul averii acestuia. acesta făcând parte din gajul general al creditorilor chirografari. ● b) înfăţişează datorii inexistente sau prezintă în registrele debitorului. 215¹ Cod penal . etc. în frauda creditorilor. este incriminată într-o variantă simplă şi alta agravată şi face parte din grupa de infracţiuni împotriva patrimoniului alături de furt. ● c) înstrăinează. alin 2. folosirea sau traficarea de către administratorul judiciar ori lichidatorul averii debitorului. valori sau alte bunuri pe care le gestionează sau administrează . în caz de insolvenţă a debitorului. care depăşeşte cu mai mult de 6 luni după expirarea termenului de 30 de zile de la intrarea în starea de insolvenţă. o parte din active.

145). 302¹. Încrederea publică reprezintă una dintre cele mai importante valori sociale şi este specifică statului de drept. însuşirea de a exprima adevărul. Obiectul juridic generic al infracţiunilor de fals îl constituie relaţiile sociale care se formează şi dezvoltă în legătură cu valoarea socială a încrederii publice. c) Deturnarea de fonduri Deturnarea de fonduri face parte din gurpul infracţiunilor la regimul stabilit pentru anumite activităţi economice. cu celeritate (rapiditate). C. cum sunt: operaţiunile financiar- 60 . solicită înregistrarea unei cereri de admitere a unei creanţe inexistente asupra averii debitorului se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. 2) Dacă fapta prevăzută la punctul 1 a avut consecinţe deosebit de grave. aşezate în titlul VIII. se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. săvârşite cu vinovătie şi care sunt de natură să aducă atingere încrederii publice acordate anumitor lucruri. pen. pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.. de care trebuie să se bucure anumite lucruri cărora legea le atribuie însuşirea de a exprima adevărul. fără respectarea prevederilor legale. semne sau înscrisuri cărora li se atribuie. d) Falsul intelectual Putem defini infracţiunile de fals ca fiind acele fapte prevăzute de Codul penal.Constituie infracţiune şi fapta persoanei care. 1) Deturnarea de fonduri constă în schimbarea destinaţiei fondurilor băneşti sau a resurselor materiale. dacă fapta a cauzat o perturbare a activităţii economico-financiare sau a produs o pagubă unui organ sau instituţii de stat sau unei alte unităţi de interes public (din cele prevăzute în art. Infracţiunile de bancrută şi delapidare se judecă în primă instanţă de tribunal. în nume propriu sau prin persoane interpuse. din punct de vedere juridic. partea specială. art. contribuind în mod decisiv la buna desfăşurare a relaţiilor interumane şi la normala evoluţie a unor activităţi sociale şi economice.

poate fi făcută pe cale principală. activităţile privitoare la eliberarea unor documente.bancare. falsul intelectual constă în falsificarea unui înscris oficial cu prilejul întocmirii acestuia. înscrisuri ori interesând raporturile cetăţeanului cu autoritatea publică în împrejurări care sunt de natură să producă consecinţe juridice. Infracţiunile şi contravenţiile care se înscriu în cazierul fiscal sunt prezentate în anexa ataşată prezentului curs. Tentativa se pedepseşte. se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Conform art. 61 . 289 Cod Penal. interne şi internaţionale. sau pe cale incidentală. prin adresarea denunţului organelor de cercetare penală sau procurorului. în cadrul unui proces penal în care a fost prezentat actul pretins falsificat. Denunţarea unui înscris ca fiind un fals. prin atestarea unor fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevărului ori prin omisiunea cu ştiinţă de a insera unele date sau împrejurări. de către un funcţionar aflat în exerciţiul atribuţiilor de serviciu.

9 alin. (1) din Legea nr. cu regim special. ¦combaterea evaziunii fiscale. (2) si (3) din ¦Închisoare de la 2 ¦ ¦taxabile în scopul sustragerii de la îndeplinirea ¦Legea nr. incinte ori pe terenuri. 241/2005 pentru ¦Amendă de la 5. ¦Se pedepseşte conform ¦ ¦ ¦şi 1. Închisoare de la2ani ¦ ¦ ¦banderolelor sau formularelor tipizate. potrivit legii. ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦ ¦ 1. nu reface¦Art. 3 din Legea nr. (1) din Legea nr. ¦ ¦ ¦lege. ¦Închisoare de la3la ¦ ¦ ¦impozitelor. cu intenţie. fără drept. documentele legale şi bunurile din patrimoniu. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦fiscale sau vamale. deşi ¦evaziunii fiscale. în condiţiile prevăzute de ¦pentru prevenirea şi combaterea ¦prevenirea şi combaterea evaziunii ¦la 3 ani sau amendă.000lei ¦ ¦ ¦documentele de evidenţă contabilă distruse. ¦Art. (2) din Legea nr. cu intenţie. 7 alin.05 ¦Punerea în circulaţie. (1) din Legea nr. 3 din Legea nr.02 ¦Refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta¦Art. 4 din Legea nr. 241/2005 ¦Art. a organelor ¦Art. ¦Art. ¦ ¦ ¦ori.08 din prezenta anexă. ¦combaterea evaziunii fiscale. a unor sume de bani¦combaterea evaziunii fiscale. ¦ ¦ ¦cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦general consolidat ori compensări datorate ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦bugetului general consolidat.07 ¦Art.¦evaziunii fiscale. 241/2005 ¦Art. utilizate ¦241/2005 pentru prevenirea şi ¦241/2005 pentru prevenirea şi ¦la7ani şi interz. ¦combaterea evaziunii fiscale. cu scopul ¦evaziunii fiscale. 7 alin. constituie infracţiuni +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦Codul ¦ Descrierea faptei ¦Actul normativ care prevede fapta¦Actul normativ care prevede sancţiunea¦ Sancţiunea prevăzută ¦ ¦faptei¦ ¦ ¦ ¦ de lege ¦ +------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦ ¦ 1. ¦unor drepturi. ¦ ¦ ¦termenul înscris în documentele de control. 241/2005 pentru ¦241/2005 pentru prevenirea şi ¦241/2005 pentru prevenirea şi ¦15 ani şi interz. ¦ ¦ +------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦ ¦ 1. cu regim special. ¦drepturi ¦ +------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦ ¦ 1. 8 alin. ¦Închisoare de la 5la ¦ ¦ ¦art. 9 alin. a timbrelor. falsificate.07 ¦Stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a ¦Art. 241/2005 ¦Art. ¦evaziunii fiscale. ¦ ¦ +------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦ ¦ 1. ¦combaterea evaziunii fiscale. în sedii.03 ¦Împiedicarea. 7 alin.Dacă ¦ 62 ¦ . Fapte care. ¦ ¦ ¦obligaţiilor fiscale. ¦ ¦ ¦ ¦în scopul împiedicării verificărilor financiare. (3) din Legea nr. 8 alin. de¦Art. ¦ ¦ ¦în domeniul fiscal. banderole sau formulare tipizate. 241/2005 pentru ¦Închisoare de la6luni ¦ ¦ ¦competente de a intra. 6 din Legea nr. ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦ ¦ 1.06 ¦Tipărirea sau punerea în circulaţie.FAPTELE care se înscriu în cazierul fiscal al contribuabililor. 8 alin.ANEXA . potrivit legislaţiei în vigoare +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ A. cu ştiinţă. 241/2005 pentru prevenirea ¦la 8 ani şi interz.10 ¦Ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau ¦Art. 5 din Legea nr. ¦ ¦ ¦ ¦acesta putea să o facă. ¦prevenirea şi combaterea ¦şi combaterea evaziunii fiscale. fără drept. ¦unor drepturi. ¦unor drepturi. ¦combaterea evaziunii fiscale. ¦Art.09 ¦Tentativa la infracţiunile prevăzute la pct. 8 alin. ¦ ¦ ¦rezultat obţinerea. a) din ¦Art. 1. ¦ ¦ ¦impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă. (1). ¦ ¦ ¦ ¦combaterea evaziunii fiscale.01 ¦Fapta contribuabilului care.08 ¦Asocierea în vederea săvârşirii faptei prevăzute de¦Art.04 ¦Reţinerea şi nevărsarea. ¦ ¦ ¦prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale ¦combaterea evaziunii fiscale. după ce a fost somată de 3 ¦pentru prevenirea şi combaterea ¦prevenirea şi combaterea evaziunii ¦la 3 ani sau amendă. ¦fiscale. ¦evaziunii fiscale. ¦fiscale. (2) din Legea nr. (3) din Legea nr ¦Art. 241/2005 ¦Art. 5 din Legea nr. taxelor sau contribuţiilor. 4 din Legea nr. ¦combaterea evaziunii fiscale. ¦fiscale. 241/2005 ¦Închisoare de la 1an ¦ ¦ ¦30 de zile de la scadenţă. 7 alin. 8 alin.000 lei. (2) din Legea nr. 6 din Legea nr. ¦combaterea evaziunii fiscale. ¦241/2005 pentru prevenirea şi ¦241/2005 pentru prevenirea şi ¦legii. (1) lit. ¦Art. 8 alin. (1) din Legea nr. în ¦pentru prevenirea şi combaterea ¦prevenirea şi combaterea evaziunii ¦30. ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦ ¦ 1. ¦ +------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦ ¦ 1. fiscale sau ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦vamale. unor ¦ ¦ ¦în domeniul fiscal. 241/2005 pentru ¦Închisoare de la6luni ¦ ¦ ¦organelor competente. sub orice formă. 8 alin. ¦Art. ¦ +------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦ ¦ 1. (2) din Legea nr. a sumelor reprezentând ¦pentru prevenirea şi combaterea ¦pentru prevenirea şi combaterea ¦la 3 ani sau amendă. ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦ ¦ 1. 241/2005 pentru ¦Legea nr. având ca ¦241/2005 pentru prevenirea şi ¦241/2005 pentru prevenirea şi ¦10 ani şi interz. utilizate¦241/2005 pentru prevenirea şi ¦241/2005 pentru prevenirea şi ¦ani şi interz. (1) din Legea nr. ¦Închisoare de la3la12 ¦ ¦ ¦timbre. în cel mult ¦Art. ¦ ¦ ¦ ¦efectuării verificărilor financiare. ¦unor drepturi.

în echivalentul ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦monedei naţ.. Dacă ¦ ¦ ¦stocare a datelor în scopul sustragerii de la ¦evaziunii fiscale. în ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦echivalentul monedei ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦naţ. Dacă fapta ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ a produs un prejudiciu ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦mai mare de 500. limita minimă ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦a pedepsei prevăz. 241/2005 pentru ¦Legea nr. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦mai mare de 500. 9 alin. în echivalentul ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦monedei naţ.¦ ¦ ¦evaziunii fiscale.12 ¦Evidenţierea. limita ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦minimă a pedepsei ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦prevăzute de lege şi ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦limita max a acesteia ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦se majorează cu 3 ani ¦ +------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦ ¦ 1. ¦ ¦ ¦marcat electronice fiscale sau de alte mijloace de ¦prevenirea şi combaterea ¦prevenirea şi combaterea evaziunii ¦unor drepturi..000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦euro.13 ¦Alterarea. a ¦Legea nr. în ¦Art. 9 alin. (2) si (3) din ¦Închisoare de la 2 ¦ ¦ ¦actele contabile ori în alte documente legale. c) din ¦Art. distrugerea sau ascunderea de acte ¦Art. (1) lit.000euro. mai mare de ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦100. cu ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2 ani. Dacă ¦ ¦ ¦operaţiuni fictive în scopul sustragerii de la ¦evaziunii fiscale.11 ¦Omisiunea. ¦ ¦ ¦prejudiciu mai mare ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦de 100. 9 alin. 9 alin. ¦unor drepturi. (1).000 euro..000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦euro. a cheltuielilor care nu au la ¦Legea nr. memorii ale aparatelor de taxat sau de ¦Legea nr. (2) si (3) din ¦Închisoare de la 2 ¦ ¦ ¦documente legale. 241/2005 pentru prevenirea ¦la 8 ani şi interz ¦ ¦ ¦operaţiunilor comerciale efectuate sau a ¦prevenirea şi combaterea ¦şi combaterea evaziunii fiscale. în echivalentul ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦monedei naţ. ¦fapta a produs un ¦ 63 . a ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦acesteia se majorează ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦cu 2 ani. (1). Dacă fapta ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦a produs un prejud. de ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦lege şi limita max. Dacă ¦ ¦ ¦veniturilor realizate în scopul sustragerii de la ¦evaziunii fiscale. 241/2005 pentru prevenirea ¦la 8ani şi interz. Dacă fapta ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦a produs un prejud. 9 alin.. (1) lit. în ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦echivalentul monedei ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦rom. de ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦lege şi limita max a ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦acesteia se majorează ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦cu 2 ani. (1). ¦ ¦fapta a produs un ¦ ¦ ¦îndeplinirea obligaţiilor fiscale. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦mai mare de 500. (1) lit. a ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦acesteia se major. 241/2005 pentru ¦Legea nr.000 euro. limita minimă ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦a pedepsei prevăz. limita ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦minimă a pedepsei ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦prevăzute de lege şi ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦limita maximă a ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦acesteia se majorează ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦cu 3 ani ¦ +------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦ ¦ 1.000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦euro. ¦unor drepturi. a evidenţierii. limita ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦minimă a pedepsei ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦prevăz. de ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦lege şi limita max. ¦ ¦ ¦prejud. ¦ fapta a produs un ¦ ¦ ¦îndeplinirea obligaţiilor fiscale. de lege şi ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦limita max a acesteia ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦se majorează cu 3 ani ¦ +------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦ ¦ 1. ¦ ¦ ¦bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor ¦prevenirea şi combaterea ¦şi combaterea evaziunii fiscale. în actele contabile sau în alte ¦Art. în tot sau în parte. 9 alin. 241/2005 pentru ¦la 8 ani şi interz. ¦fiscale. d) din ¦Art. b) din ¦Art. (2) si (3) din ¦Închisoare de la 2ani ¦ ¦ ¦contabile.limita minimă ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦a pedepsei prev.. în ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦echivalentul monedei ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦naţ. 241/2005 pentru ¦Legea nr. ¦ ¦fapta a produs un ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ prejudiciu mai mare de ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100.

cu ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2 ani. 241/2005 pentru ¦Legea nr. a ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦acesteia se major. ¦Legea nr. ¦fapta a produs un ¦ ¦ ¦persoanelor verificate în scopul sustragerii de la ¦ ¦ ¦prejud. Dacă ¦ ¦ ¦îndeplinirea obligaţiilor fiscale. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦mai mare de 500.000E. ¦evaziunii fiscale. mai mare de ¦ ¦ ¦obligaţiilor fiscale. 241/2005 pentru ¦8 ani şi interzicerea ¦ ¦ ¦declararea fictivă ori declararea inexactă cu ¦prevenirea şi combaterea ¦prevenirea şi combaterea evaziunii ¦unor drepturi. ¦ +------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦ ¦ 1. 9 alin. a ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦acesteia se major. în ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦echivalentul monedei ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦naţ. ¦ ¦ ¦100. în ¦ 64 ..000 euro. ¦Art. e) din ¦Art.15 ¦Sustragerea de la efectuarea verificărilor ¦Art. cu ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3 ani. 9 alin.000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦euro. de ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦lege şi limita max.000 euro. g) din ¦Art.16 ¦Substituirea. de ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦lege şi limita max. Dacă fapta ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦a produs un prejud. (2) si (3) din ¦Închisoare de la 2 la ¦ ¦ ¦financiare. (1) lit. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦mai mare de 500. în echivalentul ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦monedei naţ.000 euro. a ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦acesteia se major.. Dacă ¦ ¦ ¦privire la sediile principale sau secundare ale ¦evaziunii fiscale. cu ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2 ani. ¦fapta a produs un ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦prejud. 9 alin. ¦ ¦fapta a produs un ¦ ¦ ¦penală. ¦ ¦ ¦prejud. (1). ¦ ¦ ¦stocare a datelor în scopul sustragerii de la ¦prevenirea şi combaterea ¦prevenirea şi combaterea ¦unor drepturi. fiscale sau vamale. (1).000 euro. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦în echival. limita minimă ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦a pedepsei prevăz. Dacă fapta ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦a produs un prejud. de ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦lege şi limita max. în echivalentul ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦monedei naţ. (2) si (3) din ¦Închisoare de la 2 ¦ ¦ ¦folosindu-se înscrisuri sau alte mijloace de ¦Legea nr. limita minimă ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦a pedepsei prevăz. (2) si (3) din ¦Închisoare de la 2 la ¦ ¦ ¦debitor sau de către terţe persoane a bunurilor ¦Legea nr. în ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦echivalentul monedei ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦naţ. Dacă fapta ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦a produs un prejud. (1). a ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦acesteia se major. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦mai mare de500. în scopul sustragerii de la îndeplinirea ¦ ¦ ¦prejud. limita minimă ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦a pedepsei prevăz de ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦lege şi limita max. mai mare de ¦ ¦ ¦îndeplinirea obligaţiilor fiscale. (1) lit. 241/2005 pentru ¦Legea nr. ¦evaziunii fiscale. 241/2005 pentru prevenirea ¦8 ani şi interzicerea ¦ ¦ ¦sechestrate în conformitate cu prevederile Codului ¦prevenirea şi combaterea ¦şi combaterea evaziunii fiscale. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦limita min a pedepsei ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦prevăz. cu ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2 ani. f) din ¦Art. 9 alin. 9 alin. ¦ ¦ ¦100. Dacă ¦ ¦ ¦de procedură fiscală şi ale Codului de procedură ¦evaziunii fiscale. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦limita min a pedepsei ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦prevăzute de lege şi ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦limita max a acesteia ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦se majorează cu 3 ani ¦ +------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦ ¦ 1. în ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦echivalentul monedei ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦naţ. de lege şi ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦limita max a acesteia ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦se majorează cu 3 ani ¦ +------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦ ¦ 1.¦ ¦îndeplinirea obligaţiilor fiscale. ¦fiscale. ¦unor drepturi. 241/2005 pentru ¦Legea nr.. prin nedeclararea.14 ¦Executarea de evidenţe contabile duble... monedei ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦naţ. 241/2005 pentru ¦la 8 ani şi interz.. (1) lit. limita minimă ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦a pedepsei prevăz. degradarea sau înstrăinarea de către ¦Art. mai mare de ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦100. mai mare de ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦100. 9 alin.000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦euro.

571/2003 privind Codul ¦(3) din Legea nr.000eur ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦în echival. 571/2003 privind ¦la 3 ani. ¦ ¦ +------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦ ¦ 1. cu modificările ¦ ¦ ¦competent dispune ¦ ¦ ¦şi completările ulterioare. 571/2003 privind Codul ¦(3) din Legea nr. ¦completările ulterioare. d) din ¦Art. a) si alin. potrivit titlului VII din Legea ¦completările ulterioare. a) şi alin. cu ¦la 7 ani. ¦Legea nr. cu modificările şi ¦modificările şi completările ¦ ¦ ¦ ¦autoritatea fiscală competentă. ¦completările ulterioare. 2961 alin. După ¦ ¦ ¦pentru fabricarea băuturilor alcoolice de orice ¦fiscal. monedei ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦naţ. ¦ulterioare. 571/2003 privind Codul ¦nr. (1) lit. ¦ +------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦ ¦ 1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦mai mare de500. După ¦ ¦ ¦care provin pe circuitul economic de la alţi ¦fiscal. cu ¦ 65 . 2961 alin. (1) lit. ¦completările ulterioare. ¦organul de control ¦ ¦ ¦nr. limita minimă ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦a pedepsei prevăz. cu modificările şi ¦Codul fiscal. de ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦lege şi limita max. cu modificările şi ¦constatarea faptei. cu ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3 ani. cu ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦propunerea de ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦suspendare a ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦autorizaţiei de ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦antrepozit fiscal. (2) lit. cu ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2 ani. cu modificările şi ¦Codul fiscal. 2961 alin.18 ¦Achiziţionarea de alcool etilic şi de distilate de ¦Art. alcoolului etilic de ¦Art. 571/2003 privind Codul ¦(3) din Legea nr. cu modificările şi ¦constatarea faptei. ¦ ¦ ¦astfel de produse. 571/2003 privind ¦an la 3 ani. ¦ ¦ ¦fel. ¦completările ulterioare. cu modificările şi ¦Codul fiscal.. c) din ¦Art. ¦Închisoare de la 1 ¦ ¦ ¦la alţi furnizori decât antrepozitarii autorizaţi ¦Legea nr.19 ¦Utilizarea alcoolului brut. de ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦lege şi limita max. 2961 alin. cu modificările şi completările ulterioare ¦ ¦ ¦sigilarea instalaţiei ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ şi înaintează actul de ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦control autorităţii ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦fiscale care a emis ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦autorizaţia. ¦organul de control ¦ ¦ ¦producţie sau importatorii autorizaţi potrivit ¦ ¦ ¦competent dispune ¦ ¦ ¦titlului VII din Legea nr. cu modificările şi ¦constatarea faptei. 571/2003 privind Codul fiscal. (1) lit. ¦ +------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦ ¦ 1. a ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦acesteia se major. a) şi alin. (1) lit. ¦organul de control ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦competent dispune ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦oprirea activităţii. ¦Închisoare de la 1 an ¦ ¦ ¦sinteză şi a alcoolului tehnic ca materie primă ¦Legea nr.17 ¦Producerea de produse accizabile ce intră sub ¦Art. 2961 alin. ¦ ¦ ¦fiscal. ¦ ¦ ¦furnizori decât antrepozitarii autorizaţi pentru ¦completările ulterioare. Dacă fapta ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦a produs un prejud. b) din ¦Art. ¦completările ulterioare. (2) lit. e) din ¦Art. 571/2003 privind ¦la 3 ani. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦sigilarea ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦instalaţiei şi ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦înaintează actul de ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦control autorităţii ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦fiscale care a emis ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦autorizaţia.. cu ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦propunerea de ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦suspendare a ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦autorizaţiei de ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦antrepozit fiscal. 2961 alin. (2) lit. ¦ ¦ ¦afara unui antrepozit fiscal autorizat de către ¦fiscal. După ¦ ¦ ¦pentru producţie sau importatorii autorizaţi de ¦fiscal. 571/2003 privind Codul fiscal.¦ ¦ ¦ ¦ ¦echivalentul monedei ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦naţ. 571/2003 privind Codul ¦ ¦ ¦oprirea activităţii. 2961 alin.20 ¦Achiziţionarea de uleiuri minerale rezultate din ¦Art. a ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦acesteia se major. (2) lit. ¦Închisoare de la 1 an ¦ ¦ ¦prelucrarea ţiţeiului sau a altor materii prime. limita minimă ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦a pedepsei prevăz. ¦ ¦ ¦oprirea ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦activităţii. b) din Legea ¦Închisoare de la 2ani ¦ ¦ ¦incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în ¦Legea nr. 2961 alin. ¦ +------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦ ¦ 1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦sigilarea instalaţiei ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ şi înaintează actul de ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦control autorităţii ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦fiscale care a emis ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦autorizaţia.

h) din ¦Art. 2961 alin. cu ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦prop. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ sigilarea instal. 2961 alin. persoană juridică. cu modificările şi ¦constatarea faptei. 571/2003 privind ¦la 7 ani. ¦ ¦ sub 85grdeC. i) din ¦Art. ¦Închisoare de la 2 ¦ ¦ ¦antrepozitarii autorizaţi pentru producţie fără ¦Legea nr. 2961 alin. (2) lit. După ¦ ¦ ¦fiscal a produselor marcate în acest fel ¦fiscal. cu modificările şi ¦constatarea faptei. 571/2003 privind Codul ¦(3) din Legea nr. cu modificările şi ¦Codul fiscal. b) şi alin. (1) lit. ¦ +------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦ ¦ 1. 2961 alin. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦sigilarea instalaţiei ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ şi înaintează actul de ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦control autorităţii ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦fiscale care a emis ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦autorizaţia. 571/2003 privind Codul ¦(3) din Legea nr. cu ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦propunerea de ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦suspendare a ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦autorizaţiei de ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦antrepozit fiscal. de suspendare ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦a autorizaţiei de ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦antrepozit fiscal. ¦Art. 571/2003 privind ¦ani la 7 ani. (2) lit. ¦ +------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦ ¦ 1. cu modificările şi ¦constatarea faptei. şi ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ înaintează actul de ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦control autorităţii ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦fiscale care a emis ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦autorizaţia. cu ¦ 66 . 2961 alin. b) si alin. ¦organul de control ¦ ¦ ¦bugetul de stat a valorii accizelor aferente ¦ ¦ ¦competent dispune ¦ ¦ ¦cantităţii ce urmează a fi facturate. (2) lit. ¦Închisoare de la 2ani ¦ ¦ ¦supuse marcării ori deţinerea în antrepozitul ¦Legea nr. altfel decât direct către utilizatorii ¦completările ulterioare ¦completările ulterioare ¦organul de control ¦ ¦ ¦finali care folosesc aceste produse în scop ¦ ¦ ¦competent dispune ¦ ¦ ¦industrial. (1) lit. 571/2003 privind Codul ¦(3) din Legea nr. (1) lit.24 ¦Împiedicarea sub orice formă a organului de ¦Art.¦ ¦ ¦ ¦ ¦propunerea de ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦suspendare a ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦autorizaţiei de ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦antrepozit fiscal.¦fiscal. cu modificările şi ¦Codul fiscal. 571/2003 privind ¦la 3 ani. ¦ +------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦ ¦ 1. a) si alin. După ¦ ¦ ¦materii prime. ¦Închisoare de la 1 an ¦ ¦ ¦rezultate din prelucrarea ţiţeiului sau a altor ¦Legea nr. După ¦ ¦ ¦prezentarea de către cumpărător. g) din ¦Art. cu modificările şi ¦Codul fiscal. 2961 alin. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦sigilarea ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦instalaţiei şi ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦înaintează actul de ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦control autorităţii ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦fiscale care a emis ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦autorizaţia. ¦completările ulterioare ¦organul de control ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦competent dispune ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦oprirea activităţii. ¦ ¦ ¦ ¦completările ulterioare. După ¦ ¦ ¦antrepozitele fiscale ¦fiscal. cu ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦propunerea de ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦suspendare a ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦autorizaţiei de ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦antrepozit fiscal. ¦ +------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦ ¦ 1. (2) lit.21 ¦Livrarea de uleiuri minerale de către ¦Art. care au punctul de inflamabilitate ¦fiscal. ¦ ¦ ¦oprirea ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦activităţii. cu modificările şi ¦Codul fiscal. 571/2003 privind ¦la 3 ani. (1) lit. a) şi alin. f) din ¦Art. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦sigilarea instalaţiei ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ şi înaintează actul de ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦control autorităţii ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦fiscale care a emis ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦autorizaţia.23 ¦Marcarea cu marcaje false a produselor accizabile ¦Art. 571/2003 privind Codul ¦(3) din Legea nr.22 ¦Comercializarea uleiurilor minerale neaccizabile. ¦completările ulterioare. ¦ ¦ ¦ ¦completările ulterioare ¦completările ulterioare ¦organul de control ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦competent dispune ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦oprirea activităţii. cu modificările şi ¦constatarea faptei. ¦ ¦ ¦oprirea activităţii. 2961 alin. ¦ ¦ ¦a documentului de plată care să ateste virarea la ¦completările ulterioare. 2961 alin. ¦Închisoare de la 1 an ¦ ¦ ¦control de a efectua verificări inopinate în ¦Legea nr.

cu ¦insolvenţei. în baza cărora s-a operat o ¦nr. a) din ¦Art. 143 alin. (2) lit. 2961 alin. ¦Închisoare de la6luni ¦ ¦ ¦creditorilor. b) din ¦Art.¦la 5 ani ¦ ¦ ¦debitorului. cu ¦cu modificările şi completările ¦ ¦ ¦ ¦ ¦modificările şi completările ¦ulterioare ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ulterioare ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦ ¦ 1. c) din ¦Închisoare de la6luni ¦ ¦ ¦alţi clienţi decât antrepozitele fiscale de ¦Legea nr. ¦Închisoare de la6luni ¦ ¦ ¦distruge evidenţele debitorului ori ascunde o parte¦Legea nr. în alt act sau în situaţia financiară ¦procedura insolvenţei. 86/2006 ¦Art. republicată. cu modificările şi ¦Codul fiscal. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul ¦(3) din Legea nr. (2) din Legea nr. ¦ +------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦ ¦ 1. ¦Închisoare de la 6 ¦ ¦ ¦producţie a reziduurilor de uleiuri minerale de la ¦Legea nr. în caz de insolvenţă a debitorului. dacă ¦ ¦ ¦deşeuri. (2) lit. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦fapta nu constituie ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦infracţiune mai ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦gravă. 85/2006 privind ¦85/2006 privind procedura insolvenţei. reziduuri ori materiale chimice ¦ ¦ ¦legea penală nu ¦ ¦ ¦periculoase ¦ ¦ ¦prevede o pedeapsă ¦ 67 .28 ¦Fapta persoanei care înfăţişează datorii ¦Art. prin alte ¦privind Codul vamal al României ¦privind Codul vamal al României ¦7 ani şi interzicerea ¦ ¦ ¦locuri decât cele stabilite pentru control vamal ¦ ¦ ¦unor drepturi ¦ +------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦ ¦ 1. substanţe toxice. 85/2006 privind ¦85/2006 privind procedura ¦la 5 ani ¦ ¦ ¦parte din active ¦procedura insolvenţei. 571/2003 privind Codul ¦Legea nr. 143 alin.30 ¦Fapta persoanei care. precursori.27 ¦Fapta persoanei care falsifică. ¦ ¦ ¦ ¦ulterioare ¦ulterioare ¦potrivit legii. 270 din Legea nr. prin orice ¦Art. fără ¦Art. ¦ ¦ ¦exploatare ori fără viza reprezentantului ¦completarile ulterioare ¦completarile ulterioare ¦organul de control ¦ ¦ ¦organului fiscal teritorial aplicată pe documentul ¦ ¦ ¦competent dispune ¦ ¦ ¦de livrare ¦ ¦ ¦oprirea activităţii. 143 alin. 270 din Legea nr. a bunurilor sau mărfurilor. k) din ¦Art. 86/2006 ¦Închisoare de la 2 la ¦ ¦ ¦mijloace. c) şi alin. 85/2006 privind ¦85/2006 privind procedura insolvenţei. ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦ ¦ 1. materiale nucleare sau alte ¦ ¦ ¦interzicerea unor ¦ ¦ ¦substanţe radioactive. cu rea-credinţă.25 ¦Livrarea reziduurilor de uleiuri minerale către ¦Art. cu ¦cu modificările şi completările ¦ ¦ ¦ ¦sume nedatorate.32 ¦Introducerea în sau scoaterea din ţară. 271 din Legea nr. cu ¦comerţului. în frauda ¦Art. materiale explozibile. (2) din Legea nr. 48 alin. 271 din Legea nr. a făcut ¦Art. republicată. cu modificările şi ¦fiscal. (2) lit. 571/2003 privind Codul ¦la 2 ani ¦ ¦ ¦producţie. c) din ¦Art. (1) din Legea ¦Art. (2) lit.29 ¦Fapta persoanei care înstrăinează. 26/1990 privind registrul ¦26/1990 privind registrul ¦luni la 2 ani sau ¦ ¦ ¦înmatriculare ori s-a făcut o menţiune în registrul¦comerţului. (2) lit.31 ¦Introducerea în sau scoaterea din ţară. dacă. 143 alin. cu ¦amendă de la 100 lei ¦ ¦ ¦comerţului ¦modificările şi completările ¦modificările şi completările ¦la 500 lei. 143 alin. ¦privind Codul vamal al României ¦privind Codul vamal al României ¦ani la 12 ani şi ¦ ¦ ¦droguri. autorizate să le colecteze şi să le ¦fiscal. muniţii. 2961 alin. cu modificările şi ¦ ¦ ¦ ¦prelucreze. ¦ ¦ ¦drepturi. După ¦ ¦ ¦alţi furnizori decât unităţile care le obţin din ¦fiscal. 571/2003 privind ¦luni la 2 ani.¦la 5 ani ¦ ¦ ¦din activul averii acestuia ¦procedura insolvenţei. cu modificările şi ¦constatarea faptei. cu ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦propunerea de ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦suspendare a ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦autorizatiei de ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦antrepozit fiscal. j) din ¦Art. ¦Închisoare de la 3 ¦ ¦ ¦declaraţii inexacte. (2) din Legea nr.26 ¦Achiziţionarea de către antrepozitele fiscale de ¦Art. ¦ +------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦ ¦ 1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦sigilarea instalaţiei ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ şi înaintează actul de ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦control autorităţii ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦fiscale care a emis ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦autorizatia. (1) lit. o¦Legea nr. ¦Închisoare de la6luni ¦ ¦ ¦inexistente sau prezintă în registrele ¦Legea nr. 86/2006 ¦Art. 2961 alin. cu modificările şi ¦ ¦ ¦ ¦ ¦modificările şi completările ¦completările ulterioare ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ulterioare ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦ ¦ 1. 48 alin. sustrage sau ¦Art. ori fără viza reprezentantului ¦completările ulterioare ¦completările ulterioare ¦ ¦ ¦ ¦organului fiscal teritorial aplicată pe documentul ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦de livrare.¦ ¦ ¦ ¦ ¦propunerea de ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦suspendare a ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦autorizaţiei de ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦antrepozit fiscal. 143 alin. 86/2006 ¦Închisoare de la 3 ¦ ¦ ¦drept. de arme. ¦ +------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦ ¦ 1. (1) lit. fiecare dintre aceste fapte fiind ¦modificările şi completările ¦ulterioare ¦ ¦ ¦ ¦săvârşite în frauda creditorilor ¦ulterioare ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦ ¦ 1. 2961 alin.

a ¦Legea nr. ¦ulterioare ¦ ¦ ¦ ¦ ¦rezultatelor financiare.36 ¦Tentativa la infracţiunile prevăzute la art. ¦Închisoare de la 3ani ¦ ¦ ¦cunoscând că acestea provin din săvârşirea de ¦Legea nr. ¦Închisoare de la 3ani ¦ ¦ ¦provenienţei. ¦modificările şi completările ¦ ¦ ¦ ¦ ¦cu modificările şi completările ¦ulterioare ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ulterioare ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦ ¦ 1. a dispoziţiei. cheltuielilor. 270-273 din Legea nr. 23 alin. cu ¦82/1991. având drept consecinţă ¦modificările şi completările ¦şi completările ulterioare ¦ ¦ ¦ ¦denaturarea veniturilor. 656/2002 pentru ¦656/2002 pentru prevenirea şi ¦la 12 ani ¦ ¦ ¦infracţiuni ¦prevenirea şi sancţionarea ¦sancţionarea spălării banilor. republicată. cu modificările şi ¦ ¦ ¦ ¦ ¦cu modificările şi completările ¦completările ulterioare ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ulterioare ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦ ¦ 1. ¦Art. cu modificările ¦legii. cu ¦ ¦ ¦ ¦ ¦finanţării actelor de terorism. ¦Art. cu ¦ ¦ ¦ ¦sau executarea pedepsei ¦finanţării actelor de terorism. 86/2006 privind Codul vamal ¦privind Codul vamal al României ¦privind Codul vamal al României ¦legii. 86/2006 ¦Se poate aplica şi ¦ ¦ ¦nr.38 ¦Efectuarea cu ştiintă de înregistrări inexacte. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦spălării banilor. 86/2006 ¦Închisoare de la 5ani ¦ ¦ ¦86/2006 privind Codul vamal al României. (1) din Legea nr. 86/2006 ¦Art. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦unor drepturi +------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦ ¦ 1. ¦Se pedepseşte conform ¦ ¦ ¦precum şi omisiunea cu ştiinţă a înregistrărilor ¦nr. 23 alin. ¦de terorism. ¦ ¦ ¦în contabilitate. 64 lit.37 ¦Dacă faptele prevăzute la art. la autoritatea vamală. 23 alin. (1) din Legea nr. ¦modificările şi completările ¦ ¦ ¦ ¦ ¦cu modificările şi completările ¦ulterioare ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ulterioare ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦ ¦ 1.40 ¦Ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a ¦Art. în scopul ¦Legea nr. ¦Art. b) din ¦Art. 23 alin. ¦Art. 86/2006 ¦Art. săvârşite ¦privind Codul vamal al României ¦privind Codul vamal al României ¦la 15 ani si ¦ ¦ ¦de una sau mai multe persoane înarmate ori de două ¦ ¦ ¦interzicerea unor ¦ ¦ ¦sau mai multe persoane împreună ¦ ¦ ¦drepturi ¦ +------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦ ¦ 1.41 ¦Dobândirea. c) din ¦Art. a documentelor ¦Art. 23 alin. 272 din Legea nr. (1) lit. potrivit ¦ ¦ ¦persoane juridice care au ca obiect de activitate ¦ ¦ ¦art. 86/2006 ¦Art. 272 din Legea nr. 273 din Legea nr. (3) din Legea ¦Art. 82/1991. ¦Închisoare de la 3 la ¦ ¦ ¦provin din săvârşirea de infracţiuni.¦ ¦ ¦ ¦ ¦mai mare ¦ +------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦ ¦ 1. 275 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României sunt ¦privind Codul vamal al României ¦privind Codul vamal al României ¦interzicerea unor ¦ ¦ ¦săvârşite de angajaţi sau reprezentanţi ai unor ¦ ¦ ¦drepturi. a documentelor ¦Art. 276 din Legea nr. (1) din Legea nr. ¦ ¦ ¦persoane juridice ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦ ¦ 1. (3) din Legea nr. 656/2002 pentru ¦656/2002 pentru prevenirea şi ¦la 12 ani ¦ ¦ ¦circulaţiei sau a proprietăţii bunurilor ori a ¦prevenirea şi sancţionarea ¦sancţionarea spălării banilor. cunoscând că ¦Art. 23 alin. 23 alin. 276 din Legea nr. precum şi a elementelor ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦de activ şi de pasiv ce se reflectă în bilanţ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦ ¦ 1.35 ¦Faptele prevăzute la art. c) din ¦ ¦ ¦operaţiuni de import-export ori în folosul acestor ¦ ¦ ¦Codul penal. ¦ ¦ ¦ ¦drepturilor asupra acestora. 270-274 din Legea ¦Art.39 ¦Schimbarea sau transferul de bunuri. (1) lit.34 ¦Folosirea. 43 din Legea contabilităţii ¦Art. 274 din Legea nr. a situării. a) din ¦Art. 275 din Legea nr. 86/2006 ¦Închisoare de la 2ani ¦ ¦ ¦vamale de transport sau comerciale care se referă ¦privind Codul vamal al României ¦privind Codul vamal al României ¦la 7 ani şi interz. ¦ ¦ ¦la alte mărfuri sau bunuri ori la alte cantităţi de¦ ¦ ¦unor drepturi ¦ ¦ ¦mărfuri sau bunuri decât cele prezentate în vamă. 656/2002 pentru ¦656/2002 pentru prevenirea şi ¦12 ani ¦ ¦ ¦ascunderii sau al disimulării originii ilicite a ¦prevenirea şi sancţionarea ¦sancţionarea spălării banilor. ¦ ¦ ¦al României ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦ ¦ 1. precum şi ¦precum şi pentru instituirea unor ¦ ¦ ¦ ¦provin din săvârşirea de infracţiuni ¦pentru instituirea unor măsuri de¦măsuri de prevenire şi combatere a ¦ ¦ ¦ ¦ ¦prevenire şi combatere a ¦finanţării actelor de terorism. 23 alin. 86/2006 ¦Art. 273 din Legea nr. precum şi ¦precum şi pentru instituirea ¦ ¦ ¦ ¦ ¦pentru instituirea unor măsuri ¦unor măsuri de prevenire şi ¦ ¦ ¦ ¦ ¦de prevenire şi combatere a ¦combatere a finanţării actelor ¦ ¦ ¦ ¦ ¦finanţării actelor de terorism. cunoscând că bunurile ¦spălării banilor. 274 din Legea nr. ¦Se pedepseşte conform ¦ 68 . deţinerea sau folosirea de bunuri. 86/2006 ¦Închisoare de la 3 la ¦ ¦ ¦vamale de transport sau comerciale falsificate ¦privind Codul vamal al României ¦privind Codul vamal al României ¦10 ani şi interz. (1) lit. judecată ¦prevenire şi combatere a ¦finanţării actelor de terorism. 86/2006 ¦Se pedepseşte conform ¦ ¦ ¦270-274 din Legea nr.33 ¦Folosirea. 23 ¦Art. 86/2006 ¦Art. ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦ ¦ 1. republicată. la autoritatea vamală. ¦ ¦ ¦ ¦acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoană ¦spălării banilor. 43 din Legea contabilităţii nr. precum şi ¦precum şi pentru instituirea unor ¦ ¦ ¦ ¦care a săvârşit infracţiunea din care provin ¦pentru instituirea unor măsuri de¦măsuri de prevenire şi combatere a ¦ ¦ ¦ ¦bunurile să se sustragă de la urmărire.42 ¦Tentativa la infracţiunile prevăzute la art.

cu modificările şi ¦amendă de la 1.000 lei. 92/2003 ¦la 1. ¦luni la 6 luni sau cu ¦ ¦ ¦zile în conturile stabilite potrivit ¦ocupării forţei de muncă. d) din ¦Amendă de la 500 lei ¦ ¦ ¦privind furnizarea informaţiilor şi a ¦Ordonanţa Guvernului nr. şi ¦ ¦ ¦modificările şi completările ulterioare ¦fiscală. (2) lit. 112 din Legea nr. cu modificările şi ¦sănătăţii. republicată. ¦Închisoare de la6luni ¦ ¦ ¦asigurării pentru accidente de muncă şi boli ¦privind asigurarea pentru ¦346/2002 privind ¦la 2 ani sau amendă ¦ ¦ ¦profesionale în alte scopuri decât cele prevăzute ¦accidente de muncă şi boli ¦asigurarea pentru ¦ ¦ ¦ ¦de lege ¦profesionale. republicată.02 ¦Nerespectarea obligaţiilor ce-i revin terţului ¦Art.48 ¦Alte fapte săvârşite în domeniul financiar. 219 alin. precum şi pentru ¦şi sancţionarea spălării ¦sancţionarea spălării banilor.01 ¦Nerespectarea de către bănci a obligaţiilor ¦Art. 92/2003 ¦Ordonanţa Guvernului nr. republicată. 92/2003 ¦Ordonantţa Guvernului nr. ¦166/1999. (1) si (2) din ¦Închisoare de la 6 ¦ ¦ ¦activităţile din domeniul jocurilor de noroc ¦de urgenţă a Guvernului ¦Ordonanţa de urgenţă a ¦luni la 4 ani sau ¦ ¦ ¦ ¦nr. precum ¦ ¦ ¦ ¦instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a¦banilor. ¦ ¦ ¦în domeniul sănătăţii. cu ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦modificările şi ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦completările ulterioare ¦ ¦ +------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦ ¦ 1. precum şi pentru ¦şi pentru instituirea unor măsuri de ¦ ¦ ¦ ¦finanţării actelor de terorism.46 ¦Completarea declaraţiei prevăzute la art. cu modificările ¦ ¦ ¦ ¦ ¦finanţării actelor de ¦şi completările ulterioare ¦ ¦ ¦ ¦ ¦terorism. ¦ +------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦ ¦ 1. cu modificările şi ¦instituirea unor măsuri de ¦prevenire şi combatere a finanţării ¦ ¦ ¦ ¦completările ulterioare ¦prevenire şi combatere a ¦actelor de terorism. şi ¦ ¦ ¦Guvernului nr. pentru ¦ ¦ ¦privind Codul de procedură fiscală. j) din ¦Art.47 ¦Fapta persoanei care utilizează sumele destinate ¦Art. 112 din Legea nr. 219 alin.¦ ¦alin. cu modificările şi ¦accidente de muncă şi boli ¦ ¦ ¦ ¦ ¦completările ulterioare ¦profesionale. 9 alin. (2) din Legea nr. cu modificările şi ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦completările ulterioare ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦ ¦ 1. 166/1999.000lei ¦ 69 ¦ . 95/2006 ¦Codul penal ¦Se pedepseşte conform ¦ ¦ ¦alin. pentru ¦ ¦ ¦completările ulterioare ¦ulterioare ¦ ¦persoanele juridice ¦ +------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦ ¦ 2.45 ¦Fapta persoanei care dispune utilizarea în alte ¦Art. ¦exercitarea ¦ ¦ ¦ ¦prin Legea nr. 9 alin. (1) lit. ¦ ¦ ¦reţinute de la asigurati ¦sănătăţii. cu¦privind Codul de procedură ¦privind Codul de procedură fiscală. 92/2003 ¦la 1. (1) din Ordonanţa ¦Art. cu ¦republicată. pentru ¦ ¦ ¦obligaţiilor de decontare prevăzute de Ordonanţa ¦privind Codul de procedură ¦privind Codul de procedură fiscală. 303 din Legea nr. aprobată ¦sau care rezultă din ¦ ¦ ¦ ¦aprobată cu modificări ¦cu modificări prin Legea nr. 95/2006 privind reforma ¦privind reforma în domeniul ¦ ¦legii. ¦persoanele fizice. 219 alin. cu modificările şi ¦ ¦ ¦ ¦ ¦completările ulterioare. 92/2003 privind Codul de procedură ¦fiscală.000 lei. sancţionate ¦ ¦ ¦normelor în vigoare. având ¦completările ulterioare ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ca efect denaturarea evidenţelor privind ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦asiguraţii. d) din ¦Amendă de la 500 lei ¦ ¦ ¦poprit. 215 ¦Art. potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 304 din Legea nr. 122 din Legea nr. 69/1998 privind ¦amendă. 76/2002 privind¦Se pedepseşte cu ¦ ¦ ¦contribuţiilor datorate bugetului asigurărilor ¦privind sistemul asigurărilor ¦sistemul asigurărilor pentru şomaj şi ¦închisoare de la 3 ¦ ¦ ¦pentru şomaj şi nevirarea acestora în termen de 15 ¦pentru şomaj şi stimularea ¦stimularea ocupării forţei de muncă. 656/2002 pentru prevenirea ¦nr. stadiul de cotizare sau contribuţiile ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦faţă de fond ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦ ¦ 1. Bunurile şi ¦ ¦ ¦ ¦regimul de autorizare a ¦regimul de autorizare a ¦valorile care au ¦ ¦ ¦ ¦activităţilor din domeniul ¦activităţilor din domeniul ¦servit la săvârşirea ¦ ¦ ¦ ¦jocurilor de noroc. vamal ¦ ¦ ¦Se pedepsesc conform ¦ ¦ ¦şi care privesc disciplina financiară. ¦ ¦ ¦şi sancţionarea spălării banilor. ¦ ¦ ¦potrivit legislaţiei penale ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ B. 95/2006 ¦Codul penal ¦Se pedepseşte conform ¦ ¦ ¦scopuri sau nevirarea la fond a contribuţiei ¦privind reforma în domeniul ¦ ¦legii. constituie contravenţii +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ 2. k) din ¦Art. 346/2002 ¦Art. ¦jocurilor de noroc. 92/2003 ¦Ordonanţa Guvernului nr. 122 din Legea nr. cu ¦republicată. potrivit legii. 69/1998 privind ¦Guvernului nr. 219 alin. ¦persoanele fizice. cu ¦cu modificările şi completările ¦amendă. (2) lit.000 lei. (1) lit.44 ¦Reţinerea de către angajator de la salariaţi a ¦Art. republicată. 76/2002 ¦Art. 656/2002 pentru prevenirea ¦656/2002 pentru prevenirea şi ¦legii.000lei ¦ ¦ ¦fiscală. cu modificările şi ¦amendă de la 1. cu modificările şi ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦completările ulterioare ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦ ¦ 1. Fapte care. cu date nereale.43 ¦Desfăşurarea fără licenţă a oricăreia dintre ¦Art. (1) din Legea nr. cu modificările şi ¦activităţilor ilicite ¦ ¦ ¦ ¦cu modificările şi ¦completările ulterioare ¦prevăzute la acest ¦ ¦ ¦ ¦completările ulterioare ¦ ¦punct se confiscă. cu modificările şi ¦modificările şi completările ¦completările ulterioare ¦la 5. ¦ ¦ ¦reglementărilor în vigoare ¦modificările şi completările ¦ulterioare ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ulterioare ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦ ¦ 1.

220 alin. 92/2003 privind Codul ¦la 100. (1) lit.000 ¦ ¦ ¦ ¦ulterioare ¦ ¦lei. pentru ¦ ¦ ¦sechestrate sau de a le pune la dispoziţie acestuia¦privind Codul de procedură ¦privind Codul de procedură fiscală.000 lei. în care ¦ ¦ ¦ ¦ulterioare ¦ ¦au fost vândute. (1) lit.000lei ¦ ¦ ¦importatori. (1) lit. ¦ ¦ ¦ ¦ de antrepozit fisc.000 ¦ ¦ ¦comercializarea pe teritoriul României a ¦Ordonanţa Guvernului nr.¦ ¦ ¦modificările şi completările ¦completările ulterioare ¦la 5.000 lei. ¦Amendă de la 20. cu ¦cu modificările şi completările ¦ ¦ 70 . cu ¦ ¦ ¦ ¦ ¦fiscală. 92/2003 ¦Ordonanţa Guvernului nr. (1) lit. d) din ¦Amendă de la 500 lei ¦ ¦ ¦preda bunurile organului de executare spre a fi ¦Ordonanţa Guvernului nr. despre modificările aduse datelor ¦Ordonanţa Guvernului nr. c) din ¦Art.03 ¦Refuzul debitorului supus executării silite de a ¦Art. 220 alin. în ¦Art. a) şi c) din ¦Amendă de la 20.06 ¦Deţinerea în afara antrepozitului fiscal sau ¦Art. în cazul ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦producătorilor. ¦ ¦ ¦pentru a fi identificate şi evaluate ¦fiscală. ¦lei la 100. 220 alin. asa cum a fost aprobat de ¦Ordonanţa Guvernului nr. republicată.oprirea activit. cu ¦modificările şi completările ¦ ¦ ¦ ¦ ¦modificările şi completările ¦ulterioare ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ulterioare. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦confiscarea sumelor ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦rezultate din această ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦vânzare. 92/2003 ¦lei la 100. ¦ ¦ ¦accizare conform titlului VII din Codul fiscal ¦privind Codul de procedură ¦privind Codul de procedură fiscală. republicată. ¦ ¦ ¦produselor accizabile supuse marcării. 220 alin. potrivit ¦privind Codul de procedură ¦privind Codul de procedură fiscală. m) din ¦Art. 220 alin. (2) lit. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦. cu ¦republicată.07 ¦Nerespectarea programului de lucru al ¦Art. cu ¦. cu ¦republicată. (1) lit. ¦precum şi confiscarea ¦ ¦ ¦ ¦fiscală.000 lei ¦ ¦ ¦iniţiale avute în vedere la eliberarea autorizaţiei¦privind Codul de procedură ¦de procedură fiscală.000 lei.08 ¦Practicarea. ¦ ¦ ¦autoritatea fiscală competentă ¦privind Codul de procedură ¦92/2003 privind Codul de procedură ¦precum şi: ¦ ¦ ¦ ¦fiscală. pentru ¦ ¦ ¦ ¦ulterioare ¦ ¦persoanele juridice ¦ +------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦ ¦ 2. cu modificările şi ¦. de către producători sau de către ¦Art.04 ¦Deţinerea de produse accizabile în afara regimului ¦Art. 92/2003 ¦Guvernului nr. d) şi alin. la care se adaugă ¦fiscală. republicată. republicată. 92/2003 ¦la 1. ¦ ¦ ¦ ¦produselor accizabile vândute. (2) lit. ¦ +------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦ ¦ 2. 219 alin. (1) lit. ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦ ¦ 2.la ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦propunerea organului ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦de control.000 ¦ ¦ ¦antrepozitului fiscal. cu modificările şi ¦şi amendă de la ¦ ¦ ¦ ¦modificările şi completările ¦completările ulterioare ¦1.000lei ¦ ¦ ¦termenul legal. 92/2003 ¦Ordonanţa Guvernului nr. d) din ¦Art. 220 alin. 92/2003 privind Codul ¦la 100.în cazul ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ comercianţilor în sist ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ angro sau cu amănuntul ¦ +------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦ ¦ 2. e) din ¦Art. 92/2003 ¦(3) din Ordonanţa Guvernului nr. republicată. ¦persoanele fizice. 92/2003 ¦lei la 100. iar în ¦ ¦ ¦ ¦modificările şi completările ¦completările ulterioare ¦situaţia în care ¦ ¦ ¦ ¦ulterioare ¦ ¦acestea au fost ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦vândute. 219 alin. republicată. republicată. cu modificările şi ¦produselor.confisc produselor ¦ ¦sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false ¦modificările şi completările ¦completările ulterioare ¦iar în sit. a) din ¦Art. 220 alin.000 lei ¦ ¦ ¦costurile ocazionate de producerea sau importul ¦privind Codul de procedură ¦de procedură fiscală. 92/2003 ¦Ordonanţa Guvernului nr.000 ¦ ¦ ¦suspensiv.000 lei. 220 alin. care nu au fost introduse în sistemul de¦Ordonanţa Guvernului nr. 220 alin. (2) lit. de preţuri de vânzare mai mici decât ¦Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 ¦Guvernului nr. confiscarea ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦sumelor rezultate din ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦această vânzare ¦ +------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦ ¦ 2. (2) lit.05 ¦Neanunţarea autorităţii fiscale competente. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ suspendarea autoriz. republicată. fără a fi marcate ¦fiscală. de ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦către autoritatea ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦fiscală competenţa. ¦precum şi: ¦ ¦ ¦titlului VII din Codul fiscal. a) din ¦Amendă de la 20. 220 alin.oprirea activităţii ¦ ¦ ¦ ¦modificările şi completările ¦modificările şi completările ¦de producţie a ¦ ¦ ¦ ¦ulterioare ¦ulterioare ¦produselor accizabile ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦prin sigilarea ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦instalaţiei. de ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦comercializare a ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦produselor accizabile ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦pe o perioadă de 1-3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦luni.000 lei. cu ¦republicată. b) din ¦Art. pentru ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦persoanele juridice ¦ +------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦ ¦ 2.000 lei la 5. cu ¦fiscală. (2) din Ordonanţa ¦Amendă de la20. (2) din Ordonanţa ¦Amendă de la20. republicată.

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦la propunerea ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦organului de control. cu ¦ ¦ ¦ ¦distilatele în vrac ¦fiscală. cu ¦modificările şi completările ¦ ¦ ¦ ¦ ¦modificările şi completările ¦ulterioare ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ulterioare ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦ ¦ 2.prevăzut la titlul VII din Codul ¦privind Codul de procedură ¦privind Codul de procedură fiscală. (2) lit. (1) lit.11 ¦Neefectuarea. i) din ¦Art.000 lei ¦ ¦ ¦naturale din producţia internă. în cazul ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦producătorilor. republicată. 92/2003 ¦la 100. cu ¦fiscală.14 ¦Transportul de produse accizabile care nu sunt ¦Art. 92/2003 ¦lei la 100. ¦ +------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦ ¦ 2. 220 alin. 220 alin.000 ¦ ¦ ¦a concentraţiei de alcool şi distilate în alte ¦Ordonanţa Guvernului nr. 220 alin. ¦ ¦produselor accizabile ¦ ¦ ¦lor ¦ ¦ ¦prin sigilarea ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦instalaţiei.cisternelor. j) din ¦Art. 92/2003 privind Codul ¦la 100. 92/2003 ¦Guvernului nr. cu ¦republicată. 92/2003 ¦Guvernului nr.oprirea activităţii ¦ ¦ ¦aplicate de către supraveghetorul fiscal şi ¦modificările şi completările ¦şi completările ulterioare ¦de producţie a ¦ ¦ ¦nesesizarea organului fiscal în cazul deteriorării ¦ulterioare. republicată. a) si d) din ¦Amendă de la20. (2) din Ordonanţa ¦Amendă de la20. ¦ ¦ ¦şi transportul de produse accizabile efectuat prin ¦ ¦ ¦confiscarea sumelor ¦ ¦ ¦cisterne ori recipiente care nu poartă sigiliile ¦ ¦ ¦rezultate din această ¦ ¦ ¦supraveghetorului fiscal ori au sigilii deteriorate¦ ¦ ¦vânzare. prin unităţi bancare. republicată. precum¦ulterioare ¦ ¦au fost vândute. ¦ ¦ ¦locuri decât cele prevăzute expres în titlul VIII ¦privind Codul de procedură ¦92/2003 privind Codul de procedură ¦precum şi: ¦ ¦ ¦din Codul fiscal sau deteriorarea sigiliilor ¦fiscală.000 lei. (2) din Ordonanţa ¦Amendă de la20. 92/2003 ¦Ordonanţa Guvernului nr.suspendarea ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦autorizaţiei de ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦antrepozit fiscal ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦de către autoritatea ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦fiscală competentă. a) si b) din ¦Amendă de la 20. ¦ ¦ ¦mărfii . ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦confisc.000lei ¦ ¦ ¦între furnizori şi cumpărători. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦fiscală. (1) lit.09 ¦Neînscrierea distinctă în facturi a valorii ¦Art. ¦precum şi: ¦ ¦ ¦fiscal sau pentru care documentul este completat cu¦fiscală. ¦ ¦ ¦date incorecte ori incomplete referitoare la ¦modificările şi completările ¦completările ulterioare ¦iar în sit.13 ¦Nesolicitarea desemnării supraveghetorului fiscal ¦Art. cu modificările şi ¦confiscarea prod. (2) din Ordonanţa ¦Amendă de la20. k) din ¦Art. 220 alin. a decontărilor ¦Art. ¦lei la 100. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.000 lei. 92/2003 ¦(3) din Ordonanţa Guvernului nr. ca persoane ¦Ordonanţa Guvernului nr. ¦ +------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦ ¦ 2. republicată. (2) din Ordonanţa ¦Amendă de la20. (2) lit. republicată. în cazurile ¦privind Codul de procedură ¦de procedură fiscală. cu modificările ¦. 92/2003 ¦Guvernului nr. de produse accizabile ¦privind Codul de procedură ¦Codul de procedură fiscală.DAI . 92/2003 privind Codul ¦la 100. (1) lit. 220 alin. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦fiscală. (1) lit. republicată.000 lei ¦ ¦ ¦recipientelor în care se transportă alcoolul şi ¦privind Codul de procedură ¦de procedură fiscală.15 ¦Fabricarea de alcool sanitar de către alte ¦Art. republicată. cu ¦cu modificările şi completările ¦ ¦ ¦ ¦ ¦modificările şi completările ¦ulterioare ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ulterioare ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦ ¦ 2. 220 alin. 220 alin. de transport ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦utiliz în transportul ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ produselor accizabile. 220 alin. l) din ¦Art. în care ¦ ¦ ¦cantitate.000 lei ¦ ¦ ¦ ¦privind Codul de procedură ¦de procedură fiscală.12 ¦Amplasarea mijloacelor de măsurare a producţiei şi ¦Art. (1) lit.000lei ¦ ¦ ¦titlul VII din Codul fiscal ¦Ordonanţa Guvernului nr. cu ¦republicată. ¦ ¦ ¦ ¦prevăzute la titlul VII din Codul fiscal ¦fiscală. 92/2003 privind ¦la 100.000lei ¦ ¦ ¦în vederea desigilării cisternelor sau ¦Ordonanţa Guvernului nr.000lei ¦ ¦ ¦accizelor sau a impozitului la ţiţeiul şi gazele ¦Ordonanţa Guvernului nr.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦recipientelor şi a ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦mijl. cu modificările şi ¦ ¦ ¦ ¦ ¦modificările şi completările ¦completările ulterioare ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ulterioare ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦ ¦ 2. ¦ 71 . h) din ¦Art.¦ ¦acciza şi taxa pe valoarea adăugată ¦modificările şi completările ¦ulterioare ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ulterioare ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦ ¦ 2. 220 alin. 220 alin. g) din ¦Art. (2) lit. 220 alin. 92/2003 privind Codul ¦la 100. 220 alin. republicată. 220 alin. (1) lit. 220 alin.000lei ¦ ¦ ¦persoane decât antrepozitarii autorizaţi pentru ¦Ordonanţa Guvernului nr.10 ¦Neutilizarea documentelor fiscale prevăzute de ¦Art.000 lei. 92/2003 ¦Ordonanţa Guvernului nr. (1) lit. d) şi alin. cu ¦cu modificările şi completările ¦ ¦ ¦ ¦ ¦modificările şi completările ¦ulterioare ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ulterioare ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦ ¦ 2. republicată. republicată.000 lei ¦ ¦ ¦juridice.000 ¦ ¦ ¦însoţite de documentul administrativ de însoţire a ¦Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 ¦Guvernului nr. f) din ¦Art. ¦Amendă de la 20. cod NC sau mijlocul de transport.

16 ¦Comercializarea în vrac. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ acciz. 220 alin. 92/2003 privind Codul de ¦precum şi: ¦ ¦ ¦Codul fiscal ¦fiscală.suspendarea ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦autorizaţiei de ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦antrepozit fiscal ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦de către autoritatea ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦fiscală competentă.în care ¦ ¦ ¦ ¦ulterioare ¦ ¦au fost vândute. republicată. cu ¦republicată. ¦ +------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦ ¦ 2. (1) lit. 92/2003 ¦Guvernului nr. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦la propunerea ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦organului de control. pe piaţa internă. republicată.oprirea activităţii ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦de comercializare a ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦produselor accizabile ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦pe o perioadă de 1-3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦luni. a) si c) si ¦Amendă de la 20. 220 alin. m) din ¦Art. cu ¦procedură fiscală. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦confiscarea sumelor ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦rezultate din aceasta ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦vânzare. ¦ +------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦ ¦ 2.000 ¦ ¦ ¦etilic rafinat şi a distilatelor în alte scopuri ¦Ordonanţa Guvernului nr.000 lei. n) din ¦Art. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦la propunerea ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦organului de control. 92/2003 privind ¦lei la 100. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦confiscarea sumelor ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦rezultate din aceasta ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦vânzare.confisc produselor. (2) lit. (1) lit. 92/2003 ¦alin.confisc produselor. republicată. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦. cu ¦.suspendarea ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦autorizaţiei de ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦antrepozit fiscal ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦de către autoritatea ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦fiscală competentă. 220 alin.¦ ¦producţie de alcool etilic ¦privind Codul de procedură ¦privind Codul de procedură fiscală.000 ¦ ¦ ¦alcoolului sanitar ¦Ordonanţa Guvernului nr. ¦ +------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦ ¦ 2. (3) din Ordonanţa Guvernului ¦lei la 100. republicată. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦. în cazul ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦comercianţilor în ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦sistem angro sau ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦cu amănuntul. 92/2003 ¦alin.oprirea activit. 220 alin.18 ¦Neevidenţierea corecta în registrul special a ¦Art. ¦precum şi: ¦ ¦ ¦ ¦fiscală. cu modificările şi ¦.oprirea activităţii ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦de producţie a ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦produselor accizabile ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦prin sigilarea ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦instalaţiei în cazul ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦producătorilor.000 lei ¦ ¦ ¦vrac ¦privind Codul de procedură ¦Codul de procedură fiscală. ¦ ¦ ¦decât cele expres prevăzute în titlul VIII din ¦privind Codul de procedură ¦nr. (1) lit.confiscarea ¦ ¦ ¦ ¦modificările şi completările ¦modificările şi completările ¦produselor. 220 alin. în cazul ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦producătorilor. (2) din Ordonanţa ¦Amendă de la 20. cu ¦. ¦ ¦ ¦ ¦modificările şi completările ¦modificările şi completările ¦iar în sit. de ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦producţie a prod. cu ¦procedură fiscală. iar în ¦ ¦ ¦ ¦ulterioare ¦ulterioare ¦situaţia în care ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦acestea au fost ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦vândute. a ¦Art. (3) din Ordonanţa Guvernului ¦lei la 100.000 lei. ¦ ¦ ¦ ¦modificările şi completările ¦completările ulterioare ¦iar în sit. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦. republicată. 220 alin. ¦ ¦ 72 .prin sigilarea ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦instalaţiei. confiscarea ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦sumelor rezultate ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦din această vânzare. a) si d) şi ¦Amendă de la 20.000 ¦ ¦ ¦cantităţilor de alcool şi distilate importate în ¦Ordonanţa Guvernului nr. o) din ¦Art.17 ¦Circulaţia şi comercializarea în vrac a alcoolului ¦Art. în care ¦ ¦ ¦ ¦ulterioare ¦ulterioare ¦au fost vândute. ¦ ¦ ¦ ¦privind Codul de procedură ¦nr. (2) lit. 92/2003 privind Codul de ¦precum şi: ¦ ¦ ¦ ¦fiscală.

92/2003 ¦Guvernului nr. (2) din Ordonanţa ¦Amendă de la20. ¦ ¦ ¦ ¦alcoolică sub 96. (1) din Legea nr. 220 alin. republicată.000 ¦ ¦ ¦comercializare angro a băuturilor alcoolice şi a ¦Ordonanţa Guvernului nr. cu modificările şi ¦activităţii de ¦ ¦ ¦571/2003 privind Codul fiscal. cu ¦modificările şi completările ¦ ¦ ¦ ¦ ¦modificările şi completările ¦ulterioare ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ulterioare ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦ ¦ 2.000 ¦ ¦ ¦elastice sau a altor conducte de acest fel. 220 alin. republicată. (2) din Ordonanţa ¦Amendă de la20. cu ¦ ¦ ¦ ¦produse de tutun confiscate ¦fiscală.25 ¦Comercializarea în vrac şi utilizarea ca materie ¦Art. (1) lit. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦fiscală. (1) lit. ¦precum şi oprirea ¦ ¦ ¦prevăzute de art. (1) lit.000 lei. republicată. republicată. a furtunurilor ¦Art. ¦ ¦ ¦ ¦preţuri ¦fiscală. cu ¦ ¦ ¦ ¦acestui scop a informaţiilor privind capacităţile ¦fiscală. 92/2003 privind Codul ¦la 100. 220 alin.000 lei ¦ ¦ ¦amănuntul declarate de către operatorii economici ¦privind Codul de procedură ¦de procedură fiscală. 92/2003 ¦Guvernului nr. (2) din Ordonanţa ¦Amendă de la20. republicată. 92/2003 ¦lei la 100. (2) din Ordonanţa ¦Amendă de la20. 220 alin.000lei ¦ ¦ ¦listele cuprinzând preţurile maxime de vânzare cu ¦Ordonanţa Guvernului nr.0% în volum ¦fiscală. ¦precum şi ¦ ¦ ¦amplasarea inaintea contoarelor a unor canele sau ¦fiscală. cu ¦modificările şi completările ¦ ¦ ¦ ¦reale de distilare. republicată. 92/2003 privind Codul ¦la 100. 220 alin. 220 alin. cu ¦cu modificările şi completările ¦ ¦ ¦ ¦ ¦modificările şi completările ¦ulterioare ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ulterioare ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦ ¦ 2. 220 alin. 220 alin. t) din ¦Art.000lei ¦ ¦ ¦ţigarete de a prelua şi de a distruge. (2) lit.21 ¦Comercializarea. pentru fabricarea băuturilor alcoolice. 220 alin. (1) lit.¦Ordonanţa Guvernului nr.000 lei ¦ ¦ ¦alcoolului şi distilatelor ¦privind Codul de procedură ¦de procedură fiscală. la preţuri mai mari decât ¦Art. cantităţile de ¦privind Codul de procedură ¦de procedură fiscală. cu modificările şi ¦suspendarea ¦ ¦ ¦robinete prin care se pot extrage cantităţi de ¦modificările şi completările ¦completările ulterioare ¦autorizaţiei de ¦ ¦ ¦alcool sau distilate necontorizate ¦ulterioare ¦ ¦antrepozit fiscal ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦de către ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦autoritatea fiscală ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦competentă. cu ¦ ¦ ¦ ¦producători şi importatori ¦fiscală.19 ¦Neevidenţierea la organele fiscale teritoriale a ¦Art. republicată.000lei ¦ ¦ ¦primă. q) din ¦Art. 92/2003 ¦Guvernului nr. 92/2003 ¦Guvernului nr.23 ¦Refuzul operatorilor economici producători de ¦Art. 220 alin. 92/2003 ¦Guvernului nr. (1) lit. (1) lit. (1) lit.22 ¦Comercializarea produselor ce nu se regăsesc în ¦Art.20 ¦Nesolicitarea organului fiscal teritorial în ¦Art.¦ ¦ ¦fiscală. cu modificările şi ¦modificările şi completările ¦completările ulterioare ¦comercializare a ¦ 73 . t) din ¦Art. republicată. republicată.000 lei ¦ ¦ ¦condiţiile prevăzute de lege. cu ¦modificările şi completările ¦ ¦ ¦ ¦ ¦modificările şi completările ¦ulterioare ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ulterioare ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦ ¦ 2. s) din ¦Art. 220 alin.000 lei. data şi ora sigilării şi ¦modificările şi completările ¦ulterioare ¦ ¦ ¦ ¦desigilării cazanelor sau a celorlalte instalaţii ¦ulterioare ¦ ¦ ¦ ¦ ¦de fabricaţie a ţuicii şi a rachiurilor de fructe ¦ ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦ ¦ 2.000lei ¦ ¦ ¦vederea desigilării instalaţiilor de fabricaţie. 92/2003 ¦Ordonanţa Guvernului nr.000lei ¦ ¦ ¦situaţiilor privind modul de valorificare a ¦Ordonanţa Guvernului nr. (2) si (3) din ¦Amendă de la 20. republicată. republicată. (1) lit. ¦fiscală. 220 alin. c) din ¦Amendă de la 20. 220 alin. 220 alin. ¦ ¦ ¦produselor din tutun fără îndeplinirea condiţiilor ¦privind Codul de procedură ¦privind Codul de procedură fiscală. 92/2003 privind Codul ¦la 100. (2) din Ordonanţa ¦Amendă de la20. 92/2003 privind Codul ¦la 100.000lei ¦ ¦ ¦preţurile maxime de vânzare cu amănuntul declarate. r) din ¦Art. 92/2003 ¦Guvernului nr. 220 alin. 92/2003 ¦lei la 100. cu ¦cu modificările şi completările ¦ ¦ ¦ ¦ ¦modificările şi completările ¦ulterioare ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ulterioare ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦ ¦ 2. 2441 alin. cu ¦cu modificările şi completările ¦ ¦ ¦ ¦ ¦modificările şi completările ¦ulterioare ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ulterioare ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦ ¦ 2.000 lei ¦ ¦ ¦alcoolului etilic şi a distilatelor cu concentraţia¦privind Codul de procedură ¦de procedură fiscală. precum şi ¦privind Codul de procedură ¦privind Codul de procedură fiscală. cu modificările şi ¦ ¦ ¦ ¦ ¦modificările şi completările ¦completările ulterioare ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ulterioare ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦ ¦ 2. republicată. ¦ ¦ ¦utilizarea rezervoarelor necalibrate.000 lei ¦ ¦ ¦precum şi neevidenţierea în registrul destinat ¦privind Codul de procedură ¦de procedură fiscală. cu ¦republicată.000 lei ¦ ¦ ¦a produselor pentru care s-au stabilit astfel de ¦privind Codul de procedură ¦de procedură fiscală. ¦Ordonanţa Guvernului nr. 220 alin.24 ¦Folosirea conductelor mobile. în ¦Ordonanţa Guvernului nr. (2) din Ordonanţa ¦Amendă de la20. p) din ¦Art. 92/2003 privind Codul ¦la 100. s) din ¦Art. 92/2003 privind Codul ¦la 100. republicată. 92/2003 ¦Ordonanţa Guvernului nr. cu ¦republicată. la ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦propunerea ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦organului de ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦control ¦ +------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦ ¦ 2. ¦Ordonanţa Guvernului nr. u) din ¦Art. a ¦Ordonanţa Guvernului nr. republicată.26 ¦Desfăşurarea activităţilor de distribuire şi ¦Art. cu ¦republicată. republicată.

acordat în ¦modificările şi completările ¦completările ulterioare ¦produselor. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.fiscală ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦competentă. a) din ¦Art. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ suspendarea autoriz.000 lei. fără ¦privind Codul de procedură ¦privind Codul de procedură fiscală. ¦ ¦ ¦din categoria gazelor petroliere lichefiate.de ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦către autorit. 220 alin.¦ ¦completările ulterioare ¦ulterioare ¦ ¦produselor ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦accizabile pe o ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦perioadă de 1-3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦luni. cu ¦. fără program aprobat ¦Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 ¦alin. 220 alin.000 lei ¦ ¦ ¦autoritatea fiscală competentă. 220 alin. prin pompele staţiilor de ¦Art. cu modificările şi ¦. în cazul ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦producătorilor. 220 alin. ¦precum şi ¦ ¦ ¦acordul autorităţii fiscale competente pentru ¦fiscală. ¦privind Codul de procedură ¦privind Codul de procedură fiscală. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦confiscarea sumelor ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦rezultate din această ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦vânzare. 220 alin.000 lei. iar în ¦ ¦ ¦naţionale de calitate ¦ulterioare ¦ ¦situaţia în care ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦au fost vândute. republicată. republicată. a) şi d) şi ¦Amendă de la 20. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦. (1) lit.oprirea activităţii ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦de producţie a prod.000 lei. (21) lit. iar în ¦ ¦ ¦ ¦ulterioare ¦ulterioare ¦situaţia în care ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦au fost vândute.000 ¦ ¦ ¦antrepozit fiscal în perioada în care autorizaţia ¦Ordonanţa Guvernului nr. care corespund standardelor ¦modificările şi completările ¦completările ulterioare ¦produselor. 92/2003 privind Codul de ¦precum şi: ¦ ¦ ¦ ¦fiscală. ¦ +------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦ ¦ 2.000 ¦ ¦ ¦distribuţie. 92/2003 ¦Ordonanţa Guvernului nr. 178 alin. (2) lit. 92/2003 ¦Guvernului nr.confiscarea ¦ ¦ ¦petrolului lampant. 220 alin. (2) lit. republicată. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦de antrepozit fisc. la ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦propunerea organului ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦de control.27 ¦Comercializarea. în cazul ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦comercianţilor în ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦sistem angro sau cu ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦amănuntul ¦ +------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦ ¦ 2. a altor uleiuri minerale decât cele ¦Ordonanţa Guvernului nr. prin sigilarea ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦instalaţiei. a) şi c) din ¦Amendă de la 20. (21) din Ordonanţa ¦Amendă de la1. republicată. 92/2003 ¦Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul ¦la 5. x) din ¦Art. precum şi ¦ulterioare ¦ ¦situaţia în care ¦ ¦ ¦nerespectarea prevederilor art. cu modificările şi ¦confiscarea ¦ ¦ ¦valorificarea stocurilor de produse. în cazul ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ comercianţilor în sist ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ angro sau cu amănuntul ¦ +------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦ ¦ 2. iar în ¦ ¦ ¦condiţiile prevăzute de lege. ¦precum şi: ¦ ¦ ¦benzinelor şi motorinelor auto. cu ¦modificările şi completările ¦ ¦ ¦ ¦suspensiv ¦modificările şi completările ¦ulterioare ¦ ¦ 74 . v) din ¦Art. republicată. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦confiscarea sumelor ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦rezultate din ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦această vânzare ¦ +------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦ ¦ 2.30 ¦Netransmiterea în termenul legal a documentului ¦Art. (1) lit. precum şi a ¦fiscală.000 lei ¦ ¦ ¦administrativ de însoţire a mărfii către ¦Ordonanţa Guvernului nr. cu ¦procedură fiscală. ¦ ¦ ¦a fost suspendată.confiscarea ¦ ¦ ¦ ¦modificările şi completările ¦modificările şi completările ¦produselor. 220 alin. republicată. la momentul ¦privind Codul de procedură ¦de procedură fiscală.000 ¦ ¦ ¦etilic şi de distilate. cu ¦republicată. (3) din ¦ ¦ ¦acestea au fost ¦ ¦ ¦Codul fiscal ¦ ¦ ¦vândute. (2) lit. 220 alin. cu ¦ ¦ ¦ ¦expedierii produselor accizabile în regim ¦fiscală.oprirea activităţii ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦de comercializare a ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦produselor accizabile ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦pe o perioadă de ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1-3 luni. (3) din Ordonanţa Guvernului ¦lei la 100. revocată sau anulată.29 ¦Comercializarea produselor accizabile într-un ¦Art.28 ¦Funcţionarea instalaţiilor de producere alcool ¦Art. (1) lit. y) din ¦Art. 92/2003 ¦lei la 100. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦confiscarea sumelor ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦rezultate din această ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦vânzare. ¦ ¦ ¦ ¦privind Codul de procedură ¦nr. cu ¦republicată. a) din ¦Amendă de la 20. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦acciz. 92/2003 ¦lei la 100.

¦la 10. 220 alin. cu orice titlu. ¦ ¦ ¦ ¦se prevede altfel ¦fiscală. 42 alin. (21) lit. precum şi efectuarea de operaţiuni ¦republicată. republicată. 82/1991. 82/1991. de bunuri materiale.31 ¦Primirea produselor accizabile fără prezentarea ¦Art. 1 din Legea ¦Art. 41 pct. (21) din Ordonanţa ¦Amendă de la1. (1) din Legea ¦Amendă de la1.000 lei ¦ ¦ ¦titluri de valoare. b) din ¦Art.32 ¦Deţinerea.000 lei ¦ ¦ ¦destinaţie. fără să fie înregistrate în ¦completările ulterioare ¦completările ulterioare ¦ ¦ ¦ ¦contabilitate ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 75 . 92/2003 ¦Guvernului nr. cu modificările şi ¦ ¦ ¦ ¦economice. republicată. cu ¦cu modificările şi completările ¦ ¦ ¦ ¦ ¦modificările şi completările ¦ulterioare ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ulterioare ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦ ¦ 2. 220 alin.000 lei ¦ ¦ ¦documentului administrativ de însoţire a mărfii la ¦Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul ¦la 5. cu excepţia cazului în care prin lege ¦privind Codul de procedură ¦de procedură fiscală. cu modificările şi ¦republicată.000 lei ¦ ¦ ¦obligaţii. ¦contabilităţii nr. numerar şi alte drepturi şi ¦contabilităţii nr. ¦Art.¦ ¦ ¦ulterioare ¦ ¦ ¦ +------+---------------------------------------------------+---------------------------------+--------------------------------------+--------------------------¦ ¦ 2.

2004 76 . Toader Toma .Drept financiar si fiscal (suport de curs) – Universitatea . Cuza” Iasi..Bibliografie 1. 2. Paul C. 2006/2007. 3..“Drept financiar public”. Ionel Bostan ..Al. Iasi. Iasi. support de curs.Tratat de drept financiar si fiscal” – editura Cantes. 2009 4. Nadia Cerasela Dariescu – “Drept financiar si fiscal”. Gabriel Stefura . 2000. Olcescu. Universitatea “Petre Andrei”. I... Editura Venus. Iasi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful