P. 1
STAS 3300-1

STAS 3300-1

Ratings:
(0)
|Views: 17|Likes:
Published by Gabi Boian

More info:

Published by: Gabi Boian on May 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/17/2014

pdf

text

original

Sections

 • 1. OBIECT ŞI DOMENIU DE APLICARE
 • 1.1. Reglementări tehnice şi standarde naţionale conexe
 • 1.2. Armonizarea cu standardele europene
 • 2. GENERALITĂŢI
 • 2.1. Principiul pământului armat
 • 2.2. Tipuri de structuri din pământ armat
 • 2.3. Tipuri de armături
 • 2.4. Elemente de faţadă
 • 2.5. Materiale geosintetice cu alte funcţii
 • 2.6. Utilizări
 • 2.6.1. Lucrări de poduri
 • 2.6.2. Lucrări aferente structurilor rutiere
 • 2.6.3. Lucrări aferente căilor ferate
 • 2.6.4. Lucrări hidrotehnice
 • 2.7. Mecanisme de transfer
 • 3.1. Cercetarea geotehnică a terenului
 • 3.2. Evaluarea proiectului
 • 4.1. Pământ
 • 4.1.2. Determinarea caracteristicilor pământului
 • 4.1.2.1. Umpluturi
 • 4.1.2.2. Masivul sprijinit
 • 4.1.2.3. Terenul de fundare
 • 4.2. Materiale geosintetice
 • 4.2.1. Materiale geosintetice cu funcţie de armare
 • 4.2.2. Materiale geosintetice cu alte funcţii decât cea de armare
 • 4.3. Materiale metalice
 • 4.4. Elemente de faţadă
 • 4.4.1. Elemente de faţadă pentru structuri de sprijin
 • 4.4.2. Elemente de faţadă pentru pante armate
 • 4.5. Conexiuni între armături şi elementele de faţadă
 • 5.1. Principiile metodei stărilor limită
 • 5.2. Principiile proiectării conform standardelor române în
 • 5.3. Principiile proiectării conform EUROCODE
 • 5.4. Proiectarea la stări limită a structurilor din pământ armat
 • 5.4.1. Factori parţiali pentru armături
 • Tabelul 5-7. Factori parţiali pentru armături
 • 5.4.2. Factori parţiali pentru interacţiunea pământ/armătură
 • 5.4.3. Exploatarea normală
 • 5.5. Încadrarea lucrărilor de pământ armat în categoriile
 • 5.6. Exigenţe de calitate
 • 6. STRUCTURI DE SPRIJIN ARMATE
 • 6.1. Generalităţi
 • 6.2. Procedura de proiectare
 • 6.3. Verificarea stabilităţii externe
 • 6.3.1. Predimensionarea structurii
 • 6.3.2. Evaluarea presiunii pământului
 • 6.3.3. Verificarea stabilităţii la alunecare pe talpă
 • 6.3.4. Verificarea stabilităţii la răsturnare
 • 6.3.5. Verificarea presiunilor pe teren
 • 6.3.6. Verificarea stabilităţii globale
 • 6.3.7. Evaluarea tasărilor
 • 6.3.8. Verificarea stabilităţii externe la solicitări seismice
 • 6.4. Verificarea stabilităţii interne
 • 6.4.1. Alegerea tipului de armătură
 • 6.4.2. Alegerea distanţei între armături
 • 6.4.3. Metoda penei ancorate
 • 6.4.3.1. Calculul forţei maxime de întindere în armătură
 • 6.4.3.2. Verificarea la rupere a armăturilor
 • 6.4.3.3. Verificarea armăturilor la smulgere
 • 6.4.3.4. Verificarea stabilităţii pe plane înclinate
 • 6.4.3.5. Starea limită a exploatării normale
 • 6.4.4. Metoda gravităţii coerente
 • 6.4.4.1. Evaluarea coeficientului împingerii pământului
 • 6.4.4.2. Calculul forţei de întindere în armătură
 • 6.4.4.3. Verificarea la rupere a armăturilor
 • 6.4.4.4. Verificarea la smulgere a armăturilor
 • 6.4.4.5. Verificarea stabilităţii globale interne
 • 6.4.4.6. Starea limită a exploatării normale
 • 6.4.5. Verificarea stabilităţii interne la acţiuni seismice
 • 6.5. Elemente de proiectare specifice
 • 6.5.1. Structuri de sprijin suprapuse
 • 6.5.2. Structuri de sprijin gemene (back-to-back walls)
 • 6.6. Proiectarea elementelor de faţadă
 • 6.7. Proiectarea conexiunilor
 • 6.7.1. Conexiuni între materialele geosintetice
 • 6.7.2. Conexiuni metalice
 • 6.8. Sistemul de drenaj
 • 6.9. Existenţa unui obstacol
 • 7. PANTE ARMATE
 • 7.1. Generalităţi
 • 7.2. Procedura de proiectare
 • 7.3. Evaluarea stabilităţii externe
 • 7.4. Evaluarea stabilităţii interne
 • 7.4.1. Metoda penei duble
 • 7.4.2. Metoda fâşiilor pentru suprafaţă de cedare circulară
 • 7.4.3. Metoda fâşiilor pentru suprafaţă de cedare spirală logaritmică
 • Figura 7.9. Metoda fâşiilor pentru suprafaţă de cedare spirală logaritmică
 • 7.4.4. Metoda gravităţii coerente
 • 7.5. Starea limită a exploatării normale
 • 7.6. Repararea alunecărilor de teren
 • 7.7. Sistemul de drenaj
 • 7.8. Proiectarea conexiunilor
 • 7.9. Proiectarea elementelor de faţadă
 • 8. EXEMPLE DE CALCUL
 • 8.1.2. Predimensionare
 • 8.1.3. Evaluarea împingerii pământului
 • 8.1.4. Evaluarea greutăţii şi suprasarcinii
 • 8.1.5. Verificarea stabilităţii la alunecare pe talpă
 • 8.1.6. Verificarea stabilităţii la răsturnare
 • 8.1.7. Verificarea presiunilor pe teren
 • 8.1.8. Calculul rezistenţei la întindere a armăturii
 • 8.1.9. Dispunerea armăturilor
 • 8.1.10. Calculul forţei de întindere în armături
 • 8.1.11. Verificarea armăturilor la rupere
 • 8.1.12. Verificarea armăturilor la smulgere
 • 8.2.1. Determinarea parametrilor geotehnici
 • 8.2.2. Alegerea stărilor limită şi a combinaţiilor de încărcări
 • 8.2.3. Predimensionare
 • 8.2.4. Evaluarea acţiunilor şi parametrilor de calcul
 • 8.2.5. Verificarea stabilităţii la alunecare pe talpă
 • 8.2.6. Reevaluarea încărcărilor pentru L = 3.1 m
 • 8.2.7. Verificarea stabilităţii la răsturnare
 • 8.2.8. Verificarea presiunilor pe teren
 • 8.2.9. Calculul rezistenţei la întindere a armăturii
 • 8.2.10. Dispunerea armăturilor
 • 8.2.11. Calculul forţei de întindere în armături
 • 8.2.12. Verificarea armăturilor la rupere
 • 8.2.13. Verificarea armăturilor la smulgere

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

ORDINUL Nr. _________ din _________________ pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind proiectarea structurilor de pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice”, indicativ GP 093-06

În conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, În temeiul art. 2 pct. 45 şi al art.5 alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare, Având în vedere procesul-verbal de avizare nr. 10/11.07.2006 al Comitetului Tehnic de Coordonare Generală, Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul

ORDIN Art.1. ⎯ Se aprobă reglementarea tehnică "Ghid privind proiectarea structurilor de pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice”, indicativ GP 093-06, elaborată de către Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. Art.2. ⎯ Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării. Art.3. ⎯ La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispoziţii contrare îşi încetează aplicabilitatea.

MINISTRU RADU MIRCEA BERCEANU

*)

Anexa se publică în Monitorul Oficial al României Partea I bis şi în Buletinul Construcţiilor editat de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor-INCERC Bucureşti

MINISTRUL DELEGAT PENTRU LUCRĂRI PUBLICE ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI LÁSZLÓ BORBÉLY

SECRETAR DE STAT IOAN ANDREICA

SECRETAR GENERAL EUGEN ISPAS

SECRETAR GENERAL ADJUNCT CONSTANŢA PANĂ

DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ DIRECTOR GENERAL ELENA PETRAŞCU

DIRECŢIA DE REGELEMENTARE ÎN CONSTRUCŢII DIRECTOR CRISTIAN-PAUL STAMATIADE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
Bd. Dinicu GOLESCU Nr. 38, Sector 1, Cod: 010873, Bucureşti DIRECŢIA DE REGLEMENTARE ÎN CONSTRUCŢII Telefon: +4021 319.61.12, Fax: +4021 319.62.01, www.mt.ro;e-mail: dtc6@mt.ro REFERAT DE APROBARE pentru “GHID PRIVIND PROIECTAREA STRUCTURILOR DE PĂMÂNT ARMATE CU MATERIALE GEOSINTETICE G ŞI METALICE” Lucrarea: “ Ghid privind proiectarea structurilor de pământ armate cu materiale geosintetice şi metalice”. Elaboratorul lucrării este Universitatea tehnică de Construcţii Bucureşti. Conţinutul reglementării Ghidul prezintă metode de proiectare specifice pentru lucrările de pământ armat cu materiale geosintetice sau metalice (structuri de sprijin, pante armate). Metodologia de proiectare cuprinsă în prezentul ghid are ca referinţă standardele române în vigoare la data redactării, ca şi cele europene preluate ca standarde naţionale în domeniul materialelor geosintetice, prezentând în acelaşi timp şi principiile aplicării normelor EUROCODE, astfel încât ghidul să poată fi aplicat la momentul adoptării acestora ca norme în România. În ceea ce priveşte armarea cu materiale geosintetice, acest ghid se constituie ca o aplicare a prevederilor generale de utilizare a materialelor geosintetice cuprinse în „Normativul privind utilizarea materialelor geosintetice la lucrările de construcţii”, indicativ NP 075/2002. Ghidul de proiectare a structurilor din pământ armat pune la dispoziţia proiectanţilor o metodologie generală de proiectare, ca şi unele metode specifice de calcul, având caracter orientativ. Structurile din pământ armat sunt structuri geotehnice ce pot fi clasificate în două mari categorii: A. Structuri din pământ care nu sunt stabile sub propria lor greutate în varianta nearmată; ele pot fi în situaţia de a prelua sau nu încărcări exterioare. Principalul criteriu de dimensionare a acestor structuri îl constituie asigurarea stabilităţii sub greutate proprie şi, eventual, sub posibilele încărcări exterioare. În această categorie intră: - structuri de sprijin din pământ armat (ziduri de sprijin - culei de pod - etc.) - pante armate cu materiale geosintetice , - straturi minerale (cu rol de etanşare sau drenaj) instalate pe pante, armate cu geosintetice. B. Structuri din pământ stabile sub propria lor greutate chiar şi în varianta nearmată, al căror principal criteriu de dimensionare îl constituie asigurarea preluării încărcărilor exterioare, în condiţii de limitare a deformaţiilor. În această categorie intră: - drumuri nepavate armate cu materiale geosintetice, - îmbrăcăminţi bituminoase armate cu materiale geosintetice, - platforme de căi ferate armate cu materiale geosintetice, - platforme armate cu materiale geosintetice . Prezentul ghid se referă doar la structurile din categoria A. Aceste structuri sunt, în general, realizate din straturi alternative de pământ compactat şi armături din materiale geosintetice, metalice sau alte tipuri de materiale. De obicei, pentru a preveni eroziunea feţei expuse a masivului armat, sunt necesare elemente de faţadă. Prezenta documentaţie se înscrie în procesul de armonizare a legislaţiei tehnice româneşti cu cea din Uniunea Europeană, îmbunătăţind nivelul de reprezentare privind proiectarea structurilor de pământ armate cu materiale geosintetice şi metalice, aferente construcţiilor în România. Lucrarea a fost avizată favorabil de Comitetul Tehnic de Coordonare Generală prin PV nr. 10/11.07.2006, prin care se recomandă ca prezenta lucrare să se publice în Monitorul Oficial, Partea I, având titlul de mai sus. În vederea intrării în vigoare a prezentei reglementări şi a publicării acesteia în Monitorul Oficial, Partea I, vă rugăm să binevoiţi a semna ordinul alăturat.

DIRECTOR Cristian - Paul STAMATIADE
Întocmit ing. Ion Niculescu

dr.08. Ernest Olinic Ing. sector 2 Tel: +40.242. ing. 165/2002 BENEFICIAR: MTCT RECTOR UTCB Prof. Sanda Manea Conf.21. Loretta Batali Prof. Horaţiu Popa Asist. Fax: +40. ing.12.2420781. dr. dr.21. +40. 124. ing.06 CONTRACT NR. Dan Stematiu RESPONSABIL CONTRACT Conf.21. Cătălin Roşu . dr. dr. Valentin Feodorov Şef lucr. ing. Lacul Tei. ing. ing. ing. Constanţa Pană RESPONSABIL LUCRARE MTCT Ing.2420866 GHID PRIVIND PROIECTAREA STRUCTURILOR DE PĂMÂNT ARMATE CU MATERIALE GEOSINTETICE ŞI METALICE Redactarea finală INDICATIV GP 093 . Loretta Batali COLECTIV DE ELABORARE Conf.2006 - .UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI CATEDRA DE GEOTEHNICA SI FUNDATII Bdul. dr. Nr.

............................................................. Evaluarea proiectului.................... 24 3......................................... 19 2.. 31 4.....6............ Lucrări aferente structurilor rutiere ...................1........... Lucrări aferente căilor ferate .....3................................ 18 2............2............... 25 4................ 8 2............................................................................ 27 4............. 33 4................................................2............................................... Tipuri de armături ...................................... Cercetarea geotehnică a terenului ....... Materiale metalice ....... Tipuri de structuri din pământ armat..... 13 2. 5 1................. 30 4........... Umpluturi .....................................2.........6.....................................................3................ Elemente de faţadă ........................................1............................................ Reglementări tehnice şi standarde naţionale conexe ................................ Masivul sprijinit .....................................................1...............................2....7....3.............3....................... OBIECT ŞI DOMENIU DE APLICARE..................2.1......................................................................................... Criterii de alegere a materialelor pentru umpluturile armate şi cele din spatele masivului armat ................................................... Elemente de faţadă ........................................... Terenul de fundare ....2....... Principiul pământului armat................ 21 3..........1. Materiale geosintetice ............................................... Materiale geosintetice cu funcţie de armare...................... 31 4............................................................... CERCETAREA GEOTEHNICĂ A AMPLASAMENTULUI............................ 20 2...................................................4.............. 27 4.............. 5 1..................... Pământ............ EVALUAREA PROIECTULUI ... 11 2.... 33 1 .2...................................6...............2.........4......................1......... Lucrări de poduri............................................1..............6.................1......................................... Mecanisme de transfer......................... 8 2....... Utilizări............ Determinarea caracteristicilor pământului ...... Materiale geosintetice cu alte funcţii ... 17 2............................. 7 2...............................................6....................................................................5.............. 28 4.............................. 28 4.....................4..2..2.. 24 3......... Lucrări hidrotehnice ...................1......................Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice CUPRINS 1..............................................2...............................1... MATERIALE UTILIZATE – CARACTERIZARE ŞI CRITERII DE ALEGERE 27 4................1......... 8 2........................2..... 33 4.......... Materiale geosintetice cu alte funcţii decât cea de armare. 17 2.. GENERALITĂŢI ......................... Armonizarea cu standardele europene ..........................................................................1.......................2.......................................................................1............................................................................................................... 17 2................ 30 4.......

........4........................4................... 73 6................. Evaluarea coeficientului împingerii pământului ..4..8.............................. 50 6.... Principiile proiectării conform EUROCODE.............. 71 6.........5.. Factori parţiali pentru armături ...............................4.............................3.... Verificarea stabilităţii interne .... 47 5.....3.... Elemente de faţadă pentru structuri de sprijin.............2. 37 5..................1.......1....... 68 6............2...................... 61 6.5..............................5.......... 71 6..4.....................2...........3.................. 35 5... Factori parţiali pentru interacţiunea pământ/armătură .................1.... Metoda penei ancorate ................................................ Verificarea stabilităţii la răsturnare ........................3..............4... 36 5.................................... Evaluarea presiunii pământului..2........................... 66 6................... PRINCIPII DE PROIECTARE A STRUCTURILOR DIN PĂMÂNT ARMAT 36 5............. 52 6.............3..........3.4................. 59 6................ 71 6..............6..........1..3............................................... 41 5................4............................................................. 65 6....3...................................... Principiile proiectării conform standardelor române în vigoare..... Predimensionarea structurii.............................. 78 2 .4............................ Alegerea distanţei între armături ......................... Metoda gravităţii coerente......4................... Proiectarea la stări limită a structurilor din pământ armat ........................................4.................................................... Evaluarea tasărilor....................... Verificarea la rupere a armăturilor ....... Conexiuni între armături şi elementele de faţadă .. 55 6......3..... Verificarea armăturilor la smulgere .............. Verificarea stabilităţii la alunecare pe talpă ..... 68 6............................. 46 5........ Procedura de proiectare .......... 65 6.......................4...........4..3............ Calculul forţei maxime de întindere în armătură ...................................3..... Elemente de faţadă pentru pante armate ....... Verificarea stabilităţii pe plane înclinate. 50 6.......2........................... 69 6..................3.................................1......2............................................... 60 6..................4....................................1... Verificarea la rupere a armăturilor . 52 6....................... 51 6....................................... Calculul forţei de întindere în armătură .....................Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice 4... 59 6............. Verificarea stabilităţii externe.. 58 6..... 36 5.................4.........................................................3.............. Verificarea stabilităţii externe la solicitări seismice .........................4........................................... 34 4..................4.....4...............................................3..................4..........4...... 42 5........................ STRUCTURI DE SPRIJIN ARMATE.................. Încadrarea lucrărilor de pământ armat în categoriile geotehnice .......4.... 64 6.. Exigenţe de calitate........3...........................2.......... Starea limită a exploatării normale............2..................................................... Verificarea la smulgere a armăturilor............................................. Principiile metodei stărilor limită...............3...........................1................4.............................4.................... Verificarea presiunilor pe teren................. Generalităţi ..............6........3.......7........ Alegerea tipului de armătură ......4........... 66 6....... 62 6................. 78 6.....4.. Exploatarea normală.......4.... Verificarea stabilităţii globale ........ 47 5...........3...1................... 49 6.............5..................................4..........4..............................3... 35 4..........................3................

............... Repararea alunecărilor de teren............................................. 95 7............................... 98 7........... Metoda fâşiilor pentru suprafaţă de cedare spirală logaritmică ...........................7..............1................ Verificarea stabilităţii la alunecare pe talpă ............................................................... 81 6........................................................................4.....................................1.................................................4......................... Proiectarea conexiunilor................. Structuri de sprijin gemene (back-to-back walls) ....................................1... 89 7.4.. 89 7.............3............................7.............. 84 6......................................................... 79 6.... 86 6................................................. Evaluarea stabilităţii interne...............................................5................................ Determinarea parametrilor normaţi şi de calcul conform STAS 3300/1-85 100 8.. Metoda fâşiilor pentru suprafaţă de cedare circulară ..........2.... 96 7........... Verificarea presiunilor pe teren................. 98 8.1.........9.. 97 7........................... Verificarea stabilităţii globale interne ........ 80 6................5......... 102 8...............................................6............ Generalităţi .....7..........4...................................... 94 7................ Structură de sprijin armată cu geogrile – proiectare conform STAS............... Conexiuni între materialele geosintetice ...............4.......... Procedura de proiectare ....5......4............................................ 99 8.................... Proiectarea elementelor de faţadă ..................................5.................. Evaluarea împingerii pământului ......1........... 104 8.........1..........4...........7................ Calculul rezistenţei la întindere a armăturii ..Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice 6.................................................2.......4.................................... Starea limită a exploatării normale .................. Starea limită a exploatării normale............. 102 8.................................................................. 97 7...........9........................................... Evaluarea greutăţii şi suprasarcinii ................ 99 8....... Proiectarea conexiunilor................... Proiectarea elementelor de faţadă ...........................................6................. 92 7.....................7.......................... 83 6.............................................. 86 7.6......... Conexiuni metalice..........................................2..............8......... EXEMPLE DE CALCUL ....................................................... Existenţa unui obstacol ... Structuri de sprijin suprapuse.1.......... Metoda penei duble ............... Predimensionare ............ 102 8..............8.....1..............................................1..3............1... 79 6...3..... 103 8............................... Evaluarea stabilităţii externe ..............5................ Elemente de proiectare specifice.......... Verificarea stabilităţii la răsturnare ........................................................ 86 6.....1............ Sistemul de drenaj...................4............4........5...........4.................8...... 80 6.............................................. Verificarea stabilităţii interne la acţiuni seismice . PANTE ARMATE .................... 96 7.........1.................2...................................5.4...............2..................................... 92 7................................. 103 8.............. Metoda gravităţii coerente....... Sistemul de drenaj.................. 82 6.................... 89 7.....................1.........1....... 78 6...... 93 7.............................. 104 3 .................................6.......

...2........2.....................2...................2................... 110 8........ Predimensionare ...............2................................. Calculul rezistenţei la întindere a armăturii ...1.....10...11.............................................6...................1....................2......................1......................... Structură de sprijin armată cu geogrile – proiectare conform EUROCODE .............................................. Verificarea stabilităţii la alunecare pe talpă ................................................. 106 8.....................................2... Dispunerea armăturilor......3...........................2......2... 110 8........................................ 104 8......................................2..12........................................12......... Dispunerea armăturilor..........8......1............ Reevaluarea încărcărilor pentru L = 3.2............. Evaluarea acţiunilor şi parametrilor de calcul.........2......................... 116 8............9.......11................................................9....5............... 108 8....10.. Verificarea armăturilor la smulgere ..................7.......... Alegerea stărilor limită şi a combinaţiilor de încărcări .....Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice 8...... 105 8............................4..1..................... Calculul forţei de întindere în armături ................... 118 8.......................... Verificarea armăturilor la rupere. 114 8.. Determinarea parametrilor geotehnici..... 111 8....................... Verificarea stabilităţii la răsturnare ............... 107 8... 118 8...2.............................13............................................1 m........... 108 8............................ 115 8..... 119 4 .............2..... Verificarea armăturilor la rupere.................................... Verificarea presiunilor pe teren............... Calculul forţei de întindere în armături ................................ 105 8.....2. Verificarea armăturilor la smulgere ...................................................... 118 8...... 119 8......

SR EN 10025-5:2005 – Produse laminate la cald din oţeluri de construcţie nealiate. ca şi cele europene preluate ca standarde naţionale în domeniul materialelor geosintetice. 1. OBIECT ŞI DOMENIU DE APLICARE Ghidul prezintă metode de proiectare specifice pentru lucrările de pământ armat cu materiale geosintetice sau metalice (structuri de sprijin. pante armate). Partea 2: Condiţii tehnice de livrare pentru oţeluri de construcţii nealiate 8. indicativ NP 075/2002. NP 075/2002 3. în concordanţă cu cerinţele normelor europene şi ale sistemului naţional de autorizare a laboratoarelor în construcţii 2.Partea I Prevederi de proiectare pentru clădiri.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice 1.Ghid tehnic privind exigenţele de bază în efectuarea şi raportarea încercărilor de laborator geotehnic şi în elaborarea reglementărilor tehnice pentru încercări geotehnice. Determinarea rezistenţei la intemperii 10. NP 074/2002 4. exigenţele şi metodele cercetării geotehnice a terenului de fundare. MLPTL – Normativ privind principiile. astfel încât ghidul să poată fi aplicat la momentul adoptării acestora ca norme în România. Reglementări tehnice şi standarde naţionale conexe La aplicarea prezentului ghid se va face referire şi la următoarele reglementări tehnice şi standarde naţionale: 1. GT 035/2002 5. MLPTL . ca şi unele metode specifice de calcul.1. SR EN 12225:2001 – Geotextile şi produse înrudite. având caracter orientativ. Metoda de determinare a rezistenţei microbiologice prin încercarea de îngropare în sol 5 . MLPTL . SR EN 10025-2:2004 – Produse laminate la cald din oţeluri de construcţie nealiate. Partea 5: Condiţii tehnice de livrare pentru oţeluri de construcţii cu rezistenţă îmbunătăţită la coroziunea atmosferică 9. SR EN 10025-1:2005 – Produse laminate la cald din oţeluri de construcţie nealiate. MLPTL – Normativ pentru utilizarea materialelor geosintetice la lucrările de construcţii.Cod de proiectare seismică . În ceea ce priveşte armarea cu materiale geosintetice. MLPTL – Ghid privind modul de întocmire şi verificare a documentaţiei geotehnice pentru construcţii. Partea 1: condiţii tehnice generale de livrare 7. Metodologia de proiectare cuprinsă în prezentul ghid are ca referinţă standardele române în vigoare la data redactării. Ghidul de proiectare a structurilor din pământ armat pune la dispoziţia proiectanţilor o metodologie generală de proiectare. prezentând în acelaşi timp şi principiile aplicării normelor EUROCODE. SR EN 12224:2001 – Geotextile şi produse înrudite. P 100-1/2004 6. acest ghid se constituie ca o aplicare a prevederilor generale de utilizare a materialelor geosintetice cuprinse în „Normativul privind utilizarea materialelor geosintetice la lucrările de construcţii”.

SR EN ISO 10318:2006 – Geotextile. STAS 10101/0-75 – Acţiuni în construcţii. Metodă de determinare a rezistenţei la hidroliză în apă 12. Caracteristicile impuse pentru utilizarea la construcţii din pământ. SR EN ISO 11058:2002 – Geotextile şi produse înrudite. SR EN 13251:2001/A1:2005 . SR EN 14030:2002/A1:2004 – Geotextile şi produse înrudite. Determinarea sulfatului solubil în apă şi solubil în acid. Partea 1: Încercarea de forfecare directă 26. STAS 10101/0A –77 – Acţiuni în construcţii. SR EN ISO 4016:2002 . SR ISO 10390:1999 – Calitatea solului. fundaţii şi structuri de sprijin 13.Geosintetice.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice 11. Clasificarea şi gruparea acţiunilor pentru construcţii civile şi industriale 37. SR EN ISO 4014:2003 . Calculul elementelor din oţel 38. Clasificarea şi gruparea acţiunilor 36. 33.Geotextile şi produse înrudite. STAS 10108/0-78 – Construcţii civile. Vocabular 20. SR EN 1990:2004 – Eurocod : Bazele proiectării structurale 16. Partea 1 – Reguli generale 17. Încercarea de perforare dinamică (încercarea prin căderea unui con) 19.Şuruburi cu cap hexagonal parţial filetate – Grade A şi B 29. SR EN ISO 12956:2004 – Geotextile şi produse înrudite. SR EN ISO 10319:2002 – Geotextile. Determinarea biomasei microbiene a solului 35. SR EN ISO 10321:1999 – Geotextile. Determinarea conductivităţii electrice specifice 34. Metodă selectivă pentru determinarea rezistenţei la oxidare 14.Geotextile şi produse înrudite. SR EN ISO 13431:2004 . Determinarea caracteristicilor de frecare. Determinarea comportării la fluaj din tracţiune şi rupere din fluaj din tracţiune 28. Determinarea pH-ului 32. SR EN 1997-1:2004: Eurocod 7 – Proiectarea geotehnică. SR ISO 11048:1999 – Calitatea solului. Încercare de perforare statică (încercare CBR) 24. industriale şi agricole. Partea I – Instalarea între materiale granulare. cu filet metric fin – Grade A şi B 18. SR EN 12447:2003 – Geotextile şi produse înrudite. Metodă de încercare selectivă pentru determinarea rezistenţei la lichide acide şi alcaline 15. SR ENV ISO 10722-1:2002 – Geotextile şi produse înrudite. Determinarea permeabilităţii la apă normal pe plan. Determinarea caracteristicilor de frecare. Metodă de simulare a deteriorării în timpul instalării. fără încărcare normală 23. Încercarea la tracţiune a benzilor late 21. SR ISO 14240:2001 – Calitatea solului. Determinarea rezistenţei la tracţiune pentru îmbinări/cusături prin metoda benzilor late 22. SR EN 918:2000 – Geotextile şi produse înrudite. SR EN ISO 12957-1:2005 – Geosintetice.Şuruburi cu cap hexagonal parţial filetate – Grad C 30. SR EN ISO 12236:2000 – Geotextile şi produse înrudite. 31. SR EN ISO 12957-2:2005 . Determinarea mărimii deschiderii caracteristice d efiltrare 25. Partea 2: Încercarea cu planul înclinat 27. SR ISO 11265+A1:1998 – Calitatea solului. STAS 11028-89 – Şuruburi cu cap hexagonal şi piuliţe hexagonale pentru construcţii metalice 6 . SR EN 13438:2005 – Geotextile şi produse înrudite. SR EN ISO 8765:2002 – Şuruburi cu cap hexagonal parţial filetate.

Determinarea granulozităţii 47. 3. Partea 2 – Proiectarea geotehnică asistată de încercări de laborator 9. Partea 3 – Proiectarea geotehnică asistată de încercări de teren 7 . 7. STAS 8796/2 –80 – Organe de asamblare de înaltă rezistenţă folosite cu pretensionare la îmbinarea structurilor din oţel – Piuliţe IP – Dimensiuni 52. STAS 8796/1 –80 – Organe de asamblare de înaltă rezistenţă folosite cu pretensionare la îmbinarea structurilor din oţel – Şuruburi IP – Dimensiuni 51. Încercarea Proctor 41. STAS 8942/5-75 – Teren de fundare. STAS 8796/3 –89 – Organe de asamblare de înaltă rezistenţă folosite cu pretensionare la îmbinarea structurilor din oţel – Şaibe IP – Dimensiuni 53. Determinarea rezistenţei la forfecare prin compresiune triaxială pe probe neconsolidate – nedrenate (UU) pe pământuri coezive 1. Principii generale de calcul 49. Determinarea greutăţii volumice pe teren 42.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice 39. STAS 1913/13-83 – Teren de fundare. STAS 1913/2-76 – Teren de fundare. 6. Determinarea densităţii pământurilor 45. Determinarea permeabilităţii în laborator 48. Determinarea rezistenţei pământurilor la forfecare prin încercarea de forfecare directă 56. Determinarea limitelor de plasticitate 46. 5. STAS 8942/2 – 82 – Teren de fundare. STAS 3300/1-85 – Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare. STAS 1913/6-76 – Teren de fundare. ENV 1997-3:1999 Eurocod 7 – Proiectarea geotehnică. Armonizarea cu standardele europene Prevederile prezentului ghid au ca referinţă principiile conţinute în următoarele standarde europene: 1. STAS 7107/1-76 – Teren de fundare. Determinarea densităţii scheletului pământurilor 44. STAS 8942/1-89 – Teren de fundare. EN 1991 Eurocod 1 – Acţiuni structurale EN 1992 Eurocod 2 – Proiectarea structurilor din beton EN 1993 Eurocod 3 – Proiectarea structurilor metalice EN 1994 Eurocod 4 – Proiectarea structurilor compozite din metal şi beton EN 1995 Eurocod 5 – Proiectarea structurilor din lemn EN 1996 Eurocod 6 – Proiectarea structurilor din zidărie ENV 13670-1:200 Execuţia structurilor din beton – Partea 1: Generalităţi ENV 1997-2:1999 Eurocod 7 – Proiectarea geotehnică. Determinarea materiilor organice 50. STAS 1913/12-88 – Teren de fundare. Determinarea umidităţii 43. Determinarea caracteristicilor fizice şi mecanice ale pământurilor cu umflări şi contracţii mari 40. STAS 1913/4-86 – Teren de fundare. 2. 8. STAS 1913/1-82 – Teren de fundare. STAS 1913/5-85 – Teren de fundare. 4. Condiţii tehnice generale de calitate 54. STAS 1913/15-75 – Teren de fundare.2. STAS 1913/3-76 – Teren de fundare. Determinarea compresibilităţii pământurilor prin încercarea în edometru 55. STAS 8796/4 –89 – Organe de asamblare de înaltă rezistenţă folosite cu pretensionare la îmbinarea structurilor din oţel.

2.Figura 2.) 8 . eventual. În această categorie intră: .3 etc.2.Figura 2. Frecare armătură/teren Încleştare în nodurile geogrilei Figura 2.1.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice 2. sub posibilele încărcări exterioare. ele pot fi în situaţia de a prelua sau nu încărcări exterioare. Tipuri de structuri din pământ armat Structurile din pământ armat sunt structuri geotehnice ce pot fi clasificate în două mari categorii: A. Principiul de funcţionare a armăturilor introduse în pământ 2. Structuri din pământ care nu sunt stabile sub propria lor greutate în varianta nearmată. Principiul de funcţionare al acestora este ilustrat în Figura 2. culei de pod .structuri de sprijin din pământ armat (ziduri de sprijin .1. GENERALITĂŢI 2. Principalul criteriu de dimensionare a acestor structuri îl constituie asigurarea stabilităţii sub greutate proprie şi.1. Principiul pământului armat Pentru eforturile de întindere pe care pământul nu le poate prelua se pot introduce armături în teren.

3. Straturi minerale armate cu materiale geosintetice.5) Figura 2. Zid de sprijin din pământ armat cu geosintetice Figura 2. Culee de pod din pământ armat cu geosintetice pante armate cu materiale geosintetice (Figura 2.2.4.4) Figura 2. Pante armate cu materiale geosintetice . instalate pe pante 9 . armate cu geosintetice (Figura 2.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Figura 2.straturi minerale (cu rol de etanşare sau drenaj) instalate pe pante.5.

. în general.6).platforme de căi ferate armate cu materiale geosintetice. Aceste structuri sunt. sunt necesare elemente de faţadă. elementele de faţadă (parament). realizate din straturi alternative de pământ compactat şi armături din materiale geosintetice.platforme armate cu materiale geosintetice . metalice sau alte tipuri de materiale. Structuri din pământ stabile sub propria lor greutate chiar şi în varianta nearmată. terenul de fundare. de sub structura de pământ armat. Figura 2. fundaţia. constituit dintr-o alternanţă de straturi de pământ compactat (în general necoeziv) şi armături geosintetice sau metalice. pentru a preveni eroziunea feţei expuse a masivului armat. De obicei. 10 .îmbrăcăminţi bituminoase armate cu materiale geosintetice. umplutura din spatele structurii de pământ armat. În această categorie intră: . cu diverse tipuri de faţade ( Figura 2.structuri de sprijin verticale sau apropiate de verticală. . Exemple de astfel de structuri sunt prezentate în figurile care urmează: . al căror principal criteriu de dimensionare îl constituie asigurarea preluării încărcărilor exterioare. .7): pământul armat.drumuri nepavate armate cu materiale geosintetice. conexiuni. în condiţii de limitare a deformaţiilor. Prezentul ghid se referă doar la structurile din categoria A.6.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice B. Structuri de sprijin verticale sau foarte apropiate de verticală Elementele componente ale unei structuri geotehnice de sprijin din pământ armat sunt (Figura 2. terenul natural din spatele întregii structuri.

ancore de diverse tipuri. Tipuri de armături Armăturile se pot prezenta sub diverse forme şi pot fi realizate din mai multe tipuri de materiale: . În Figura 2. Pante armate 2.benzi.pante armate utilizate pentru construcţia de ramblee. . 11 .7. folii sau grile din materiale polimerice (geosintetice).benzi sau grile metalice. Repararea alunecărilor Figura 2. a.9 sunt prezentate schemele de armare folosind diverse forme de armături.8. Rambleu cu pante armate b. Elementele componente ale unei structuri de sprijin din pământ armat .Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Figura 2.8). .3. stabilizări de alunecări de teren şi excavaţii (Figura 2.

În primul caz. Armăturile din materiale geosintetice pot fi realizate din: . polietilena şi poliamida sub formă de fibre sau fire (monofilament. ancore sau bare. mono. de exemplu). Geocompozitele sunt combinaţii de materiale. din care cel puţin un material este geosintetic. ţesute sau extrudate. din poliamide aromatice (aramid) sau polivinilalcool. Geotextilele folosite în scop de armare pot fi asociate cu alţi polimeri. 12 . consolidate prin interţesere sau termosudare.geocompozite de armare. dar şi din poliamidă. .Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Figura 2. Polimerii utilizaţi sunt polipropilena.9. forţa totală rezistentă mobilizată va fi funcţie de numărul de straturi şi de distanţa pe verticală între ele. Sunt realizate în general din polietilenă (de înaltă densitate) sau polipropilenă. În această categorie intră de asemenea geocelulele.geotextile. dar există şi geotextile realizate din fibre naturale (iută. mai recent. etc. . multifilament.). Diverse forme de armături Armăturile sub formă de folii sau grile sunt în general instalate pe toată lăţimea. iar în al doilea caz şi de distanţa pe orizontală.sau biaxiale. formând geocompozite. poliesterul. Marea majoritate sunt realizate din fibre sintetice. cu fibre de sticlă sau metal. neţesute. poliester sau. Geotextilele sunt ţesături permeabile realizate din fibre sau fire textile.geogrile. spre deosebire de armăturile sub formă de benzi. Geogrilele pot fi sudate. Geotextilele pot fi: ţesute. Geogrilele sunt reţele polimerice regulate cu ochiuri suficient de mari (1÷10 cm) pentru a permite pătrunderea materialelor granulare. tricoturi.

Armăturile metalice sunt realizate din materiale rezistente la coroziune (oţel galvanizat sau nu.dă o formă exterioară structurii. îmbinate între ele prin diferite sisteme. de aceea pentru determinarea lor sunt recomandate încercări pe termen lung (fluaj). .elemente metalice. Proprietăţile acestor armături sunt. inox) şi se prezintă sub formă de grile. Elemente de faţadă În cazul structurilor de sprijin faţada îndeplineşte următoarele funcţii: .elemente montate după construcţie în cazul geosinteticelor întoarse la faţa structurii.materiale geosintetice întoarse la faţa zidului.blocuri modulare prefabricate din beton. În figurile 2.4.armături relativ extensibile. Structurile ancorate sunt realizate cu armături metalice sau polimerice care au formă de ancoră la capătul dinspre faţadă. lemn sau alte materiale. Principalele tipuri de faţade utilizate sunt: . realizate din beton torcretat.armături relativ inextensibile. astfel că relaţia efort – deformaţie poate fi determinată cu ajutorul încercărilor pe termen scurt. în aceleaşi condiţii de solicitare. de cele mai multe ori. care au deformaţii la rupere mai mari decât deformaţiile maxime ce pot apare în pământul nearmat. independente de timp şi temperatură. panouri prefabricate din beton.10 – 2. 2. Aceste elemente au un rol preponderent de protecţie a geosinteticelor contra intemperiilor. beton.panouri prefabricate din beton cu înălţime mai mică decât înălţimea structurii. dependente de timp şi temperatură.asigură un suport pentru pământ între straturile de armături. benzi. . . sau alţi polimeri. . definite ca fiind armăturile pentru care deformaţiile la rupere sunt mai mici decât deformaţiile maxime ce pot apare în terenul nearmat. în aceleaşi condiţii de solicitare. armăturile pot fi împărţite în două categorii: . ambele umplute cu pământ sau material granular.16 sunt prezentate câteva tipuri de faţade.previne eroziunea pământului.asigură ancorarea armăturilor în zona activă. . . Proprietăţile acestui tip de armături sunt. bare. Din punct de vedere al comportării. 13 .Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice care sunt saltele celulare tridimensionale realizate din geogrile şi celulele tridimensionale alcătuite din benzi de geotextil. . . vandalismului etc.panouri prefabricate din beton cu înălţime egală cu înălţimea structurii. în general.gabioane. . În această categorie intră aproape toate tipurile de armături geosintetice.oferă o estetică necesară pentru încadrarea în peisaj. zidărie de piatră brută ancorată de faţada elastică din plase de oţel beton sau faţade din traverse recuperate. cu viteza constantă de deformare. . În această categorie intră armăturile metalice. .

11.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Figura 2. Elemente de faţadă din dale pătrate sau dreptunghiulare pentru armături din plase sudate 14 . Elemente de faţadă din dale de beton cruciforme Figura 2.10.

Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Figura 2.13. Diferite forme de blocuri modulare pentru faţade 15 . Elemente de faţadă din blocuri de beton Figura 2.12.

Faţade flexibile cu geosintetice întoarse la faţa masivului.15.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Figura 2. Elemente de faţadă din casete prefabricate Figura 2. cu protecţie din zidărie de piatră sau elemente de beton 16 .14.

6. 2. Prinderea armăturilor în elemente de faţadă prefabricate 2. rambleu armat pentru viaducte (Figura 2. Culee de pod 17 . Lucrări de poduri culee de pod (Figura 2.20). Materiale geosintetice cu alte funcţii Materialele geosintetice pot fi utilizate la structurile din pământ armat şi cu alte funcţii. drenare sau protecţie antierozională.6. conexe celei de armare şi anume de filtrare. În cazul utilizării geotextilelor ca armături.17).1. culee în pantă (Figura 2. acestea pot îndeplini şi o funcţie de drenare. Utilizări 2.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Figura 2.16.17.19). Pentru drenarea masivului din spatele structurii se pot utiliza geotextile.18). culee combinată cu fundaţie pe piloţi (Figura 2. georeţele sau geocompozite de drenaj. Figura 2.5.

Lucrări aferente structurilor rutiere masive de pământ armat ce suportă structura drumurilor sau autostrăzilor (Figura 2.18.2. 18 . Rambleu armat pentru viaducte 2.Culee în pantă Figura 2.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Figura 2. Culee combinată cu fundaţie pe piloţi Figura 2. structuri de sprijin din pământ armat pentru drumuri în zone muntoase (Figura 2.19.6.21).22).20.

Ramblee de cale ferată armate cu materiale geosintetice 19 . Figura 2. Lucrări aferente căilor ferate ramblee de cale ferată armate (Figura 2.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Figura 2.22.3.21. Drumuri aşezate pe masive de pământ armat Figura 2.23). Structuri de sprijin din pământ armat pentru drumuri în zone montane 2. ramblee de cale ferată aşezate pe masive de pământ armat (Figura 2.23.24).6.

Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Figura 2.28).4.25.26).27). baraje din materiale locale (Figura 2. Figura 2. Insule artificiale din geocelule 20 .25).26. Ramblee de cale ferată aşezate pe masive armate 2. structuri de sprijin pentru maluri (Figura 2.29). Cheuri armate cu geogrile Figura 2. supraînălţarea barajelor existente (Figura 2.6.24. Lucrări hidrotehnice cheuri (Figura 2. insule artificiale din geocelule si umplutură realizată prin hidromecanizare (Figura 2.

în cazul armăturilor din geogrile cu noduri realizate prin topire.28.29. Baraj din material local armat cu geosintetice Figura 2.7.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Figura 2. Masiv de pământ armat pentru supraînălţarea unui baraj 2.27. În cazul armăturilor cu noduri 21 . mecanismul principal de transfer este frecarea pe suprafaţa de contact. Mecanisme de transfer Alegerea materialului şi formei armăturilor (bandă. Astfel. folie sau grilă) determină mecanismul de transfer al eforturilor de la teren la armătură. Apărări de maluri Figura 2.

Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice integrale. cât şi prin concentrarea de eforturi la nivelul nodurilor (Figura 2. În acest proces eforturile de întindere sunt absorbite sau disipate prin armătura flexibilă.30). Mecanismul armării în cazul pantelor abrupte Mecanismul de armare este afectat de proprietăţile armăturii: armăturile flexibile asigură stabilitatea prin transferarea forţelor destabilizatoare din zona activă către zona rezistentă. dar este posibilă atingerea unor deformaţii mai mari fără ca cedarea armăturilor să se producă (Figura 2. În cazul nearmat panta este instabilă. Unghiul de înclinare a pantei. Figura 2.31. în care eforturile tangenţiale sunt orientate spre exterior. Aşa cum este prezentat în figură. Figura 2.1). zona activă este instabilă. β este mai mare decât unghiul de frecare internă al pământului. în sensul smulgerii armăturilor şi zona rezistentă.30. Comportarea comparativă a armăturilor extensibile şi inextensibile Figura 2. situată în imediata apropiere a faţadei. Dacă se produce ruperea. Armătura va prelua deformaţiile de întindere din zona activă cu condiţia ca să aibă 22 . Utilizarea de armături relativ extensibile are aceleaşi rezultate. Utilizarea de armături relativ inextensibile în teren pe direcţia de deformare maximă prin întindere duce la o creştere semnificativă a capacităţii portante a terenului şi la o reducere a deplasărilor acestuia.31 prezintă o pantă abruptă realizată într-un teren necoeziv. transferul de eforturi se face atât prin frecare pe suprafaţa de contact. în care eforturile tangenţiale sunt dirijate spre interiorul umpluturii. φ. comportarea masivului de pământ armat este identică cu cea a masivului nearmat. Fără armătură. există 2 zone distincte ale masivului: zona activă.

Deformaţiile de întindere sunt transferate de la teren către armătură prin contactul armătură/teren. va fi de tip frecare pentru pământurile necoezive. transferul încărcării de la teren la armătură în zona activă nu va împiedica cedarea. Mecanismele de interacţiune depind de caracteristicile pământului. trebuie ca armătura să interacţioneze cu terenul pentru a prelua eforturile care ar provoca cedarea pământului nearmat. Legătura dintre armătură şi pământ. De aceea.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice o rigiditate suficientă la întindere. Mărimea forţelor de legătură va fi funcţie de rezistenţa la forfecare a terenului şi de rugozitatea armăturii. Cum încărcările sunt transferate de la teren spre armătură printr-o deplasare relativă a armăturii faţă de teren este esenţial ca armătura să aibă o rigiditate axială mai mare decât terenul. astfel încât să coincidă cu direcţia eforturilor principale din masivul nearmat. care asigură transferul de încărcare. Eforturile de întindere pe lungimea Lp nu sunt constante pe toată această lungime.31). la o distanţă mică de interfaţa teren/armătură. În acest caz. descrescând către capătul liber al armăturii. depinzând de tipul terenului. Pentru ca armarea pământului să fie eficace. al armăturii şi de rugozitatea acesteia din urmă sau de tip aderent în cazul pământurilor coezive. Dacă lungimea totală a armăturii este limitată la La (Figura 2. Între particulele de pământ şi o geogrilă poate apărea un mecanism de încleştare. legătura dintre armătură şi teren este controlată de un mecanism intern de forfecare în interiorul pământului. ca şi de relaţia care există între ele. 23 . Armăturile flexibile interacţionează cu terenul prin preluarea doar a eforturilor axiale de tracţiune. pantelor sau rambleelor armate. armăturile flexibile sunt puse în operă orizontal în cazul zidurilor de sprijin. de cele ale armăturii.

1. ci şi în jurul acestuia pentru a putea estima stabilitatea de ansamblu a zonei. În cazul în care se doreşte o caracterizare mai detaliată a versanţilor de rocă din spatele viitoarei structuri este necesară o investigare pe o adâncime mai mare. condiţiilor de drenare etc. În cazul pământurilor. . Trebuie realizate următoarele: . CERCETAREA GEOTEHNICĂ A AMPLASAMENTULUI. adâncimea forajelor trebuie să fie de cca 2 ori înălţimea zidului/pantei. Categoria geotehnică 2 – presupune studii de arhivă şi realizarea de investigaţii geotehnice specifice. O etapă importantă este determinarea informaţiilor privind regimul apei subterane. Numărul punctelor de investigaţie geotehnică trebuie să fie ales astfel încât să se poată determina proprietăţile terenului şi variabilitatea acestora în lungul peretelui. cu capacitate portantă insuficientă.8 din înălţimea prevăzută. Distanţa între aceste puncte va fi de 30 m în lungul viitoarei structuri şi de 45 m în spatele acesteia. Lăţimea viitoarei structuri de sprijin poate fi estimată ca fiind 0. .estimarea hidrogeologiei amplasamentului. EVALUAREA PROIECTULUI Fezabilitatea unui proiect de structură de pământ armat depinde de topografia amplasamentului. Studiile de teren trebuie să furnizeze date necesare pentru evaluarea stabilităţii amplasamentului. Investigaţiile de teren nu sunt necesare doar în perimetrul ocupat de viitoarea structură. se vor preleva carote de rocă pe o lungime de cca 3 m.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice 3. condiţiile de teren şi de proprietăţile pământului. adâncimea forajelor va fi mărită până la întâlnirea unui strat bun de fundare. incluzând mişcările apei subterane şi variaţiile presiunilor. precum şi a fluctuaţilor acestuia. astfel: Categoria geotehnică 1 – nu sunt necesare investigaţii geotehnice specifice.determinarea nivelurilor extreme ale apei libere (provenită din diferite cauze) care pot influenţa presiunea apei subterane. Dacă pe această adâncime există straturi slabe. În timpul lucrărilor de execuţie trebuie să se verifice ipotezele avute în vedere la proiectare. Se vor respecta prevederile „Normativului privind principiile. Investigaţiile geotehnice trebuie realizate în funcţie de încadrarea pe categorii geotehnice. NP 074/2002. preferabil în timpul iernii şi a primăverii. 24 . a tasărilor probabile.observarea nivelului apei în foraje şi piezometre. 3. exigenţele şi metodele cercetării geotehnice a terenului de fundare”. Cercetarea geotehnică a terenului Cercetarea geotehnică se realizează cu ajutorul forajelor şi sondajelor. Adâncimea forajelor depinde de condiţiile din amplasament: dacă se întâlneşte roca de bază la o adâncime redusă. ca şi a încercărilor in situ.

rezistivitate electrică. Studiul de fezabilitate va trebui să analizeze şi posibilitatea de apariţie a tasărilor diferenţiate. În cazurile în care sunt implicate terenuri coezive compresibile.consolidare pentru a obţine parametrii necesari calculelor de tasare. În afară de încercările de determinare a parametrilor geotehnici de identificare şi clasificare a pământurilor. trebuie realizată o investigare pentru determinarea compuşilor chimici şi a modului în care ar putea afecta structura de pământ armat. exigenţele şi metodele cercetării geotehnice a terenului de fundare”. Tot în această categorie intră şi analiza accesibilităţii utilajelor. inclusiv studii de arhivă. mărimea şi tipul structurii – teoretic nu există o limită superioară pentru înălţimea unei structuri de pământ armat. În cazul rambleelor fundate pe terenuri armate este importantă capacitatea portantă a terenului. necesari pentru analiza de stabilitate a structurii de pământ armat. exigenţele şi metodele cercetării geotehnice a terenului de fundare”. de care depinde alegerea tipului de elemente de faţadă. iar dacă aceasta nu este suficientă. atât pe termen scurt (parametrii totali). trebuie determinaţi parametrii rezistenţei la forfecare. condiţiile de mediu – se va analiza agresivitatea mediului în care vor fi instalate armăturile (a terenului natural. sunt necesare încercări de compresibilitate . NP 074/2002 şi „Ghidul tehnic privind exigenţele de bază în efectuarea şi raportarea încercărilor de laborator geotehnic şi în elaborarea reglementărilor tehnice pentru încercări geotehnice. având ca referinţă „Normativul privind principiile. spaţiu disponibil sau caracteristici ale materialelor geosintetice disponibile. Dimensiunile sunt de obicei limitate din considerente de cost. NP 074/2002. 25 . conţinut de săruri). care permite de asemenea alegerea anumitor tipuri de faţade sau a unor tehnici de construcţie care să se adapteze condiţiilor de teren.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Categoria geotehnică 3 – presupune investigaţii adiţionale faţă de cele impuse la categoria geotehnică 2. Vor fi de asemenea realizate încercări pentru determinarea agresivităţii terenului (pH. în concordanţă cu cerinţele normelor europene şi ale sistemului naţional de autorizare a laboratoarelor în construcţii”. încercări de teren sau determinări pe baze empirice.2. se vor lua în considerare diferite tehnici de îmbunătăţire. Aceste informaţii sunt utile pentru alegerea materialelor utilizate pentru armare. ca şi elementele specifice prezentate în capitolele următoare. În cazul în care sunt suspectate contaminări chimice. cât şi pe termen lung (parametrii efectivi). Pentru determinarea parametrilor geotehnici vor fi realizate încercări de laborator pe probe tulburate sau netulburate. 3. Evaluarea proiectului Factorii principali care influenţează alegerea tipului de structură sunt: condiţiile geologice şi topografice – structurile de sprijin de pământ armat sunt potrivite în situaţii morfologice care implică volume mici de umpluturi. de exemplu: încercări geotehnice complexe pentru determinarea unor parametri caracteristici utilizaţi într-un calcul de interacţiune teren – structură prin metode numerice. Pentru definirea categoriilor geotehnice se va face referire la prevederile „Normativului privind principiile. ca şi în anumite condiţii specifice cum ar fi de exemplu utilizarea de săruri de dezgheţare). Studiul preliminar de fezabilitate trebuie să evalueze capacitatea portantă a terenului.

26 . durabilitatea.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice estetica – panourile prefabricate de faţadă asigură cea mai bună estetică. fiind însă mai scumpe. disponibilitatea materialelor. experienţa costul. dar trebuie luat în calcul şi costul de întreţinere. care sunt mai economice pentru proiectele de mică anvergură deoarece permit utilizarea de echipamente uşoare. Un cost asemănător îl au faţadele din blocuri modulare. Faţadele înierbate sunt iniţial mai economice. criteriile de performanţă.

Dimensiunea maximă a particulelor nu trebuie să depăşească 250 mm din condiţii legate de grosimea maximă a unui strat elementar de compactare. Pot fi utilizate pentru toate tipurile de structuri. 4. de cele mai multe ori concentrate local. în general. pentru a se asigura consistenţa şi compatibilitatea cu elementele de armare. Se pot distinge: a) Umpluturi din pământ necoeziv – trebuie să conţină mai puţin de 15% particule fine (mai mici de 0. Oxidarea poate duce la mărirea acidităţii. cât şi masa de pământ armată şi. pentru realizarea umpluturii armate se utilizează în general pământuri necoezive sau slab coezive. MATERIALE UTILIZATE – CARACTERIZARE ŞI CRITERII DE ALEGERE 4. Utilizarea lor este condiţionată de analiza compoziţiei chimice a materialelor argiloase. în anumite condiţii. Criterii de alegere a materialelor pentru umpluturile armate şi cele din spatele masivului armat Tipul de material de umplutură este. în astfel de cazuri este de evitat utilizarea acestor umpluturi în structuri permanente.063 mm) şi indice de plasticitate IP ≤ 6%. caracterizate prin unghiuri de frecare internă mari.1.063 mm). Criteriile de alegere a materialelor de umplutură trebuie să ia în considerare performanţele pe termen lung ale viitoarei structuri. dacă există.1. În practică s-au utilizat în special umpluturi sortate. b) Umpluturi din pământ slab coeziv – cu mai mult de 15% particule fine (mai mici de 0. afectând elementele de beton din faţadă sau anumiţi polimeri din care sunt realizate armăturile geosintetice. Mai pot fi utilizate. necoezive. Pământ În cazul structurilor de sprijin din pământ armat se va analiza atât masivul de teren sprijinit. Întrucât principalul mecanism de transfer a eforturilor de la pământ la armătură este prin frecare. Utilizarea umpluturilor coezive conduce la prevederea unei cantităţi mari de 27 . umplutura dintre ele. Aceleaşi consideraţii se vor aplica şi pantelor armate. stabilitatea pe durata execuţiei şi caracteristicile mediului în care vor fi încorporate armăturile. Toate teoriile dezvoltate până în prezent pentru proiectarea structurilor din pământ armat se referă la materiale necoezive. proces exoterm care poate duce la creşterea temperaturii în pământ.1. următoarele tipuri de umpluturi: c) Umpluturi din pământ coeziv – pot fi utilizate la ziduri de sprijin cu caracter temporar. dependent de cerinţele tehnice specifice şi de cost. De aceea. Umpluturile argiloase pot conţine carbonaţi sau pirită. Pot fi utilizate pentru toate tipurile de structuri. eventual. Aceste două categorii (a şi b) sunt cele mai utilizate. Pirita poate oxida.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice 4. care duc la sporirea costurilor. Umpluturile coezive nu sunt recomandate pentru structurile din categoriile geotehnice 2 şi 3.

compactarea se va face cu echipament uşor pentru a evita deplasarea panourilor de faţadă. HDPE) pH-ul poate fi mai mare de 3. Pentru a diminua efectul acestei compactări slabe şi pentru a diminua tasările este însă recomandabil a se utiliza imediat în spatele faţadei un material de umplutură cu caracteristici superioare de drenare şi frecare (ca de exemplu piatră spartă).2. Determinarea caracteristicilor pământului 4.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice armătură. vor fi determinaţi atât parametrii efectivi ai rezistenţei la forfecare.5 – 2 m distanţă). se vor face analize specifice şi materialul va fi evaluat dacă este utilizabil pentru structuri de pământ armat. STAS 7107/1-76. deci gradul de compactare poate fi mai redus în această zonă. Umpluturi Pentru proiectare. Pentru a putea utiliza materiale geosintetice realizate din poliester (PET). în condiţii de deformaţii plane. În cazul umpluturilor slab coezive sau coezive.1. deoarece elementele de faţadă care pot fi utilizate sunt mai flexibile. În cazul pantelor armate se poate utiliza o umplutură de calitate mai redusă. cu o adeziune bună şi având şi proprietăţi drenante.2. φ şi c. 4. cel mai important parametru al materialului de umplutură este unghiul de frecare internă. φ’ şi c’. iar umiditatea la care este pusă în operă nu va diferi cu mai mult de ±2% faţă de umiditatea optimă de compactare. φ şi modul în care el se mobilizează cu deformaţia unitară axială. culei şi pante abrupte şi valoarea corespunzătoare unui volum constant.1. În cazul utilizării armăturilor metalice. SR ISO 14240:2001. f) Materiale friabile – pământurile friabile. În aceste condiţii. SR ISO 11048:99. cum sunt cele susceptibile de degradări datorită apei nu pot fi utilizate ca umpluturi pentru structuri de sprijin armate cu geosintetice. d) Cenuşi de termocentrală e) Steril de mină – întrucât caracteristicile variază în funcţie de tipul sterilului. φ sunt relativ mici.1). Determinarea acestor parametri se va face având ca referinţă standardele SR ISO 10390:99. tipice pentru structurile de sprijin. în Tabelul 4-1 sunt prezentate proprietăţile electrochimice admisibile pentru umplutura ce va fi armată. Imediat în spatele faţadei structurilor de sprijin (la 1. se va utiliza valoarea de vârf a unghiului de frecare internă. Gradul de compactare al umpluturii armate va fi de minim 95% din optimul de compactare Proctor. între 1 şi 2 % sau chiar sub 1%. Toate materialele utilizate trebuie să fie lipsite de materii organice şi nu trebuie să conţină particule cu durabilitate scăzută (ca de exemplu şisturi ). PP şi polietilenă de înaltă densitate. cât şi cei totali. φ pentru structuri de spijin. În general este recomandată evitarea acestor tipuri de umpluturi. ε (Figura 4. deformaţiile necesare pentru mobilizarea valorii de vârf a unghiului de frecare internă. se recomandă un pH al umpluturii cuprins între 3 şi 9. SR ISO 11265/A1:98. φcv pentru pante mai line şi ramblee fundate pe terenuri moi. iar pentru poliolefine (polipropilenă.1. 28 . Pentru materiale pur necoezive.

01% max 0.4 V max 5 max min 5000 Ωcm 0.05% max 0.01 % max 0. Caracteristicile umpluturii armate în cazul utilizării de armături metalice Proprietăţile umpluturii Încercări necesare în anumite cazuri Materii Potenţial Indicele de activ.05% min 1000Ωcm min 3000Ωcm min 3000Ωcm min 0.01% max 0.03 % max 0.35 V min 0.35 V max 5 min 3000 Ωcm – în apă = permanent sau în mod obişnuit submersat. Rezistivitate in Sulfiti organice REDOX microbiologică situ max min 0. nu se aplică pentru apa de mare 29 .4 V max 5 max 5 min 3000 Ωcm min 5000 Ωcm max 0.02% 0.1% max 0.2% min 0.2% max 0.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Tabelul 4-1.1% 1000Ωcm max 0.025% max 0.03 % max 0.2% 0.01 % Material Poziţie pH min 5 max 10 min 5 max 10 min 5 max 10 min 5 max 10 Oţel galvanizat sau în nu uscat Inox Oţel galvanizat sau în apă1 nu Inox 1 Încercări obligatorii Cloruri Sulfaţi Rezistivitate (saturată) max max min 0.2% max 0.

masivului sprijinit şi umpluturii ce va fi armată se va face având ca referinţă STAS 1913/1-82. 1913/6-76. φ’ şi c’ şi totali. Pentru toate tipurile de pământuri utilizate în structurile de pământ armat. φ şi c. 1913/5-85.3. Mobilizarea rezistentei la forfecare a pământului cu deformaţia specifică axială Pentru determinarea parametrilor rezistenţei la forfecare se vor utiliza fie încercarea de forfecare directă. 1913/15-75. se va determina rezistenţa la forfecare cu ajutorul încercărilor in situ. prin încercarea Proctor. 1913/2-76. fie cele ale SR EN 1997-1:2004 Eurocod 7. 4. valorile de calcul ale parametrilor geotehnici se vor determina pe baza valorilor normate (caracteristice) având ca referinţă fie prevederile STAS 3300/1-85. fie cea de compresiune triaxială.2. Masivul sprijinit Pentru masivul de pământ ce va fi susţinut prin lucrarea de pământ armat se vor determina în special rezistenţa la forfecare şi greutatea volumică. 8942/2-82. woc – umiditatea optimă de compactare şi γd max – greutatea volumică maximă în stare uscată.1. Determinarea parametrilor fizici şi mecanici ai terenului de fundare. se vor determina parametrii optimi de compactare. tip CD (consolidat – drenat).Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Figura 4. 1913/13-83. 1913/3-76. Este important de asemenea de determinat nivelul apei subterane.1. fie cea de compresiune triaxială.2. tip CD (consolidat – drenat). În scopul estimării tasărilor se recomandă determinarea parametrilor de compresibilitate prin încercări edometrice şi de consolidare. Este important de determinat de asemenea nivelul apei subterane. pentru a obţine valorile de calcul. Terenul de fundare Pentru terenul de fundare se vor determina parametrii rezistenţei la forfecare efectivi.2. 8942/189. 1913/4-86. Dacă nu este posibilă prelevarea de probe netulburate. Pentru determinarea parametrilor rezistenţei la forfecare se vor utiliza fie încercarea de forfecare directă. Întrucât umpluturile vor fi compactate. 30 . 8942/5-75.1. 1913/12-88. 4.

depozitele de zgură. proprietăţile de frecare. realizate în condiţii standard. Armăturile geosintetice pot fi degradate de anumite procese fizico – chimice care au loc în pământ: hidroliză.. Co. de poziţia apei subterane şi a fost determinat ca fiind apropiat de cel din atmosferă (cca 21 %). Aşa cum s-a arătat în paragraful 2. care pot fi găsite în pământurile ce conţin sulfaţi. Materialele geosintetice realizate din poliolefine (polipropilenă. Datorită diversităţii de produse. în general. Produsele realizate din poliester sunt susceptibile de a îşi modifica proprietăţile datorită proceselor de hidroliză şi a temperaturilor ridicate. geometrii.2. foaie etc. îmbătrânire. Alegerea valorii rezistenţei la întindere pentru armăturile geosintetice este un proces complex. Hidroliza şi procesele de dizolvare a fibrelor sunt mai accelerate în medii alcaline. se utilizează. fiecare produs trebuie analizat individual. polietilenă) sunt susceptibile de diminuare a proprietăţilor mecanice datorită oxidării sau a temperaturilor înalte. Pentru caracterizarea materialelor geosintetice cu funcţie de armare se va face referire la „Normativul pentru utilizarea materialelor geosintetice la lucrările de construcţii”. 31 . având ca referinţă SR EN 13251:2001 + A1:2005. cum ar fi rezistenţa la întindere. Nivelul de oxigen din umpluturile armate este funcţie de porozitatea terenului. cu diferite funcţii. două mari categorii de produse: geotextilele şi geogrilele. întrucât proprietăţile acestor materiale sunt influenţate de factori cum ar fi: fluajul. din materiale polimerice.încercări de control.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice 4. utilizate pentru a compara parametrii de bază ai produselor. Cr. Determinările pe materialele geosintetice trebuie realizate la trei niveluri: . Mn. fisurare datorită condiţiilor de mediu. procesul de oxidare a materialelor geosintetice se produce cu aceeaşi viteză în teren sau în afara acestuia. NP 075/2002. NP 075-02.încercări de performanţă în condiţii similare cu cele specifice unei anumite lucrări. temperatură. sub sau în apropierea nivelului apelor subterane sau în zone cu precipitaţii abundente. steril de mină sau de deşeuri industriale. alegerea tipului de material şi a formei în care este utilizat (bandă. Materiale geosintetice cu funcţie de armare Pentru armături de tip „extensibil”. deteriorarea în timpul punerii în operă. În Tabelul 4-3 sunt date câteva indicaţii referitoare la efectele contactului cu anumite medii specifice asupra rezistenţei diferiţilor polimeri. oxidare. Pentru alegerea metodelor de testare se vor aplica prevederile din ”Normativul pentru utilizarea materialelor geosintetice la lucrările de construcţii”. De aceea.2. Cu. Oxidarea este accelerată de prezenţa metalelor cum ar fi Fe..) determină mecanismul de transfer al eforturilor de la teren la armătură.1. Materiale geosintetice 4. .6.încercări de identificare şi caracterizare. Tabelul 4-2 conţine principalele caracteristici ce trebuie determinate pentru geotextilele şi produsele înrudite utilizate la structuri de pământ armat. . aditivi etc. la fluaj.

„-„ – nu este relevant pentru această funcţie Tabelul a fost completat faţă de cel din SR EN 13251 cu standardele adoptate ca standarde române Tabelul 4-3. Rezistenţa diferiţilor polimeri la anumite medii specifice Mediu Pământuri cu sulfaţi Pământuri organice Pământuri cu pH < 9 Pământuri calcaroase Pământuri tratate cu var sau ciment Pământuri cu pH > 9 Pământuri cu conţinut de metale Poliester NE NE NE T T T NE Polimer Polietilenă T NE NE NE NE NE T Polipropilenă T NE NE NE NE NE T Notă: NE – nu are efect. S – relevant în anumite situaţii specifice. T – utilizare sub semnul întrebării. R – relevant în toate situaţiile. sunt necesare teste de durabilitate 32 . Caracteristici ce trebuie determinate pentru geotextilele şi produsele înrudite utilizate la lucrări de pământ armat (referinţă SR EN 13251:2001) Caracteristică Rezistenţa la întindere Elongaţia la încărcare maximă Rezistenţa la întindere a îmbinărilor Rezistenţa la perforare statică (CBR) Rezistenţa la perforare dinamică Caracteristicile de frecare Fluaj din întindere Deteriorare la punere în operă Deschiderea caracteristică a porilor Permeabilitate normală pe plan Durabilitate Rezistenţă la degradare datorită agenţilor climatici Rezistenţă la îmbătrânire chimică Rezistenţa la degradare biologică Standard aplicabil SR EN ISO 10319:2002 SR EN ISO 10319:2002 SR EN ISO 10321:1999 SR EN ISO 12236:2000 SR EN 918:2000 SR EN ISO 12957-1:1997 SR EN ISO 12957-2:1997 SR EN ISO 13431:2004 SR ENV ISO 10722-1:2002 SR EN ISO 12956:2004 SR EN ISO 11058:2002 anexa B a SR EN 13251 SR EN 12224:2001 SR EN 13438:2005 SR EN 12447:2003 SR EN 12225:2001 Filtrare N R S S N S Funcţii Separare N R S N R S Armare N N S N N R R N N N R S S R R R N R S S R R R N R S S Notă: N – necesar.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Tabelul 4-2.

2. Suprafaţa faţadei poate devia de la planul teoretic datorită: . bare sau grile (reţele). Elementele de faţadă pot fi realizate din beton. Estetica structurii este afectată în primul rând de forma faţadei şi de deformaţiile pe care ea le poate avea în exploatare. Atunci când nu este posibil. este dată orientativ în Tabelul 4-5.2.consolidării secundare a terenurilor argiloase. Materiale metalice Armăturile metalice sunt realizate din materiale rezistente la coroziune şi se prezintă sub formă de foi. 33 . Materiale geosintetice cu alte funcţii decât cea de armare A se vedea Tabelul 4-2. elemente de faţadă) să fie realizate din materiale compatibile din punct de vedere electrolitic. Caracteristici minimale ale armăturilor din oţel Tipul de armătură din oţel Oţel carbon S235 JR referinţă SR EN 10025+A1 Oţel carbon S355 JR referinţă SR EN 10025+A1 Oţel inoxidabil Bare rotunde din oţel carbon Grosimea maximă pentru care sunt valabile rezistenţele din tabel (mm) 16 16 10 φ 40 mm Rezistenţa la întindere σt (N/mm2) 340 490 510 485 Rezistenţa la forfecare σt (N/mm2) 205 295 305 290 4. 10025-3:2005. În Tabelul 4-4 sunt date caracteristicile minimale ale armăturilor din oţel.extensiei armăturilor în timpul şi imediat după execuţie . 10025-2:2004. acolo unde este cazul. metal. zidărie de piatră sau alte tipuri de materiale. Este recomandat ca toate materialele metalice care sunt introduse în pământ (armături metalice.fluajului armăturilor. 4.defectelor de execuţie. . Tabelul 4-4.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice 4. Elemente de faţadă În paragraful 2. . Se va face referire la standardele SR EN 10025-1:2005. se va realiza o izolare electrică care trebuie să aibă o durabilitate egală cu durata de viaţă a structurii. Grosimea superficială de material metalic care este acceptată a fi pierdută prin coroziune. elemente de legătură.3.4.4 sunt prezentate principalele tipuri de elemente de faţadă care pot fi utilizate pentru realizarea structurilor din pământ armat.

oţel galvanizat. dreptunghiulare. de regulă din beton. pe terenuri care nu sunt susceptibile de tasări mari. .15 1.35 0.tablă neagră (negalvanizată). din metal sau materiale polimerice .blocuri modulare prefabricate din beton. Armăturile întoarse sunt ancorate fie prin ţintuire. pe toată înălţimea structurii. cu înălţime mai mică decât înălţimea structurii. Ele pot fi montate şi cu înclinări negative de până la 15 grade. pătrate.25 0. disponibile într-o varietate de forme şi texturi. Panourile au grosimi de cel puţin 140 mm şi pot avea diverse forme: în cruce.38 0.faţade flexibile.68 0.0 0. de regulă din beton.1 0.3 0. Elemente de faţadă pentru structuri de sprijin Elementele de faţadă trebuie să fie robuste. . durabile şi capabile să îşi îndeplinească funcţia pe toată durata de viaţă a structurii. Se pot utiliza pentru structuri de maximum 4 – 5 m înălţime. Acest tip de panouri trebuie sprijinite în timpul execuţiei. I . fie prin acoperire cu un strat de pământ. Acest tip de faţadă permite deplasarea liberă a armăturilor.oţel inoxidabil.1 0. 4.63 0.4. lemn.05 0.2 Nota 1: NG . Valori ale grosimii de material pierdute datorită coroziunii Durata de viaţă proiectată (ani) 5 10 50 60 70 120 Armătură metalică NG G I NG G I NG G I NG G I G I G I Grosime (mm) Structură pe uscat Structură în apă curgătoare 0. Nota 2: Se poate folosi interpolarea liniară pentru durate de viaţă intermediare.1.panouri prefabricate.05 – 1 m2. în jurul fiecărui strat de pământ compactat.07 1. Pentru structurile de sprijin se pot utiliza următoarele tipuri de elemente de faţadă: . . Au suprafeţe de cca 0.4 0 0 0 0 1. diamant sau hexagonale.7 0.05 0.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Tabelul 4-5. Elementele de faţadă pot fi realizate din beton.25 0 0 0 0 0.75 1. G . până când sunt realizate conexiunile dintre armături şi faţadă.05 0.panouri prefabricate. permiţându-le să urmeze orice tasare a masivului 34 . Nu se recomandă folosirea tablei negre (oţelului neprotejat) cu rol de armare pentru o durată de viaţă proiectată mai mare de 60 de ani. metal sau materiale polimerice.09 0.45 0.35 1. Sunt îmbinate cu ajutorul unor rosturi cu material de etanşare.55 0.55 0.faţade flexibile realizate prin întoarcerea armăturilor la faţa masivului.

4. Containerele din geotextil se pot deforma uşor şi nu se recomandă conectarea armăturilor de acestea. ancorate de acestea. Geotextilele sau geogrilele trebuie protejate contra razelor UV sau a vandalismului.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice - armat. .SR EN ISO 4016:2002. În cazul în care însămânţarea nu poate fi realizată şi/sau există şiroiri importante. Conexiuni între armături şi elementele de faţadă Elementele de conexiune sunt utilizate pentru a realiza legătura dintre armături şi elementele de faţadă. buloane etc. Elemente de faţadă pentru pante armate Pentru pantele armate cu înclinări mai mici de 1:1 se utilizează materiale geosintetice cu rol antierozional. Se pot folosi şuruburi obişnuite. 35 .gabioane sau containere – se utilizează gabioane din metal sau geogrile sau saci din geotextil umpluţi. Pot fi constituite din dibluri. . oţel galvanizat. realizate din oţel neprotejat.6 (având ca referinţă SR EN ISO 8765:2002. armătura trebuie ataşată de gabion. De asemenea. şuruburi cu cap hexagonal. din beton sau zidărie de piatră brută.întoarcerea armăturilor la faţa pantei. Acestea pot fi realizate din (vezi şi paragraful 2. Alegerea tipului de elemente de faţadă se realizează în funcţie de caracterul temporar sau provizoriu al lucrării (pentru lucrările temporare se aleg în general faţade formate prin întoarcerea armăturilor la faţa masivului sau faţade din lemn). Alegerea materialului din care sunt realizate elementele de conexiune se face având în vedere durata de viaţă a structurii. STAS 8796/3-89. oţel protejat.plase metalice sau din polimeri 4. realizate după construcţia structurii de sprijin.4): . oţel inoxidabil sau materiale polimerice. SR EN ISO 4014:2003. Se pot de asemenea utiliza cauciucuri uzate umplute cu pământ (procedeul „Pneusol”). STAS 11028-89) sau şuruburi de înaltă rezistenţă din grupele 8. elemente de protecţie a faţadelor flexibile (contra razelor UV sau vandalismului). de implicaţiile asupra metodelor de execuţie şi de toleranţele impuse deplasărilor. pot fi utilizate elemente de faţadă.2. STAS 8796/4-89). în acest caz. bare. care permit şi creşterea vegetaţiei. de nivelul de estetică cerut. STAS 8796/280.5. 4. din grupa 4. ea poate fi însămânţată. Geotextilele sau geogrilele trebuie protejate contra razelor UV sau a vandalismului.8 sau 10. ca şi în cazul pantelor armate cu înclinări mai mari de 1:1.9 (având ca referinţă STAS 8796/1-80. Gabioanele din geogrile sau din metal formează o structură mai rigidă şi.

PRINCIPII DE PROIECTARE A STRUCTURILOR DIN PĂMÂNT ARMAT 5. . seismicitate).1. 5.de exemplu. Starea limită a exploatării normale este atinsă atunci când deformaţiile apărute în timpul duratei de viaţă a construcţiei depăşesc limitele prevăzute sau dacă exploatarea normală a structurii este afectată. 36 .natura terenului şi condiţiile de apă subterană. inclusiv a unor cerinţe specifice legate de structură sau de teren. Starea limită ultimă se referă la pierderea echilibrului static sau la ruperea unui component critic al structurii sau a întregii structuri. Având ca referinţă aceste standarde. Proiectarea la stări limită a structurilor din pământ armat presupune aplicarea de factori parţiali a căror valoare este unitară sau supraunitară. Se pot distinge factori parţiali aplicaţi acţiunilor (încărcărilor) şi factori parţiali aplicaţi caracteristicilor materialelor. Aceasta poate fi provocată de deformaţiile terenului sau ale structurii. Principiile proiectării conform standardelor române în vigoare La data redactării prezentului ghid sunt în vigoare standardele române STAS 10100 şi 10101 referitoare la acţiunile în construcţii.natura şi dimensiunile structurii de pământ. Aplicarea factorilor parţiali de siguranţă are avantajul de a putea distribui diferit marja de siguranţă pentru diferiţii parametri. Starea limită a exploatării normale se referă la condiţiile care duc la pierderea utilităţii funcţionale a unui component sau a întregii structuri. încărcările se clasifică în: . Factorii parţiali sunt aplicaţi astfel încât să se reducă la maxim riscul de atingere a unei stări limită. .condiţii speciale (de ex. cei mai mari factori de siguranţă trebuie aplicaţi acolo unde incertitudinile sunt şi ele mari. În metoda stărilor limită sunt analizate: starea limită ultimă (SLU) şi starea limită a exploatării normale (SLEN).Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice 5. acolo unde ei sunt necesari . Acest tip de metodă de calcul are ca obiectiv aplicarea unor factori de siguranţă potriviţi. se definesc criterii astfel încât să nu survină o cedare a construcţiei. Principiile metodei stărilor limită Introducerea metodei stărilor limită în mecanica pământurilor permite luarea în considerare a următorilor factori: .permanente (P).2. Cu alte cuvinte.

sub acţiunea grupărilor fundamentale: intensităţi de calcul limită. Stabilirea valorilor normate şi de calcul ale caracteristicilor geotehnice ale terenului de fundare şi umpluturilor se realizează având ca referinţă STAS 3300/1-85.85.pentru verificări la stările limită ultime de rezistenţă şi stabilitate. excepţionale (E). cât şi în structură sau prin cedare combinată în structură şi teren. în gruparea specială de acţiuni. Stările limită pot apare atât în teren.85.1) Fd = γF × Frep. având ca referinţă STAS 3300/1-85: . În funcţie de natura stărilor limită la care se face verificarea şi de categoria grupărilor se iau în considerare intensităţi de calcul diferite: . EUROCODE 7 stabileşte că orice interacţiune dintre structură şi teren trebuie luată în considerare la determinarea acţiunilor de proiectare. α. . se va verifica la SLU. Valorile de proiectare ale acţiunilor. Coeficienţii încărcărilor sunt: 1.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice - temporare (T). n. se vor aplica următoarele. 5. cvasipermanente (C) sau variabile (V). încărcările se iau în considerare cu intensităţile de calcul. nd pentru V. în grupările fundamentale respective.95. iar valorile acestora sunt reglementate prin EN 1991. În aplicarea metodei stărilor limită.0 pentru P şi C. cât şi la SLEN. prin prelucrare statistică a datelor obţinute din încercări şi considerând un nivel de asigurare. folosind datele pentru parametrii geotehnici obţinute din încercări şi prelucrate statistic cu un nivel de asigurare α = 0. . Pentru calculele la starea limită de deformaţii (SLD) α = 0.pentru calcul la starea limită de capacitate portantă (SLCP). n. unde: 37 . Acestea pot fi determinate direct sau prin aplicarea următoarelor formule: (5.sau supraunitari. folosind datele pentru parametrii geotehnici obţinute din încercări şi prelucrate statistic cu un nivel de asigurare α = 0. care se determină prin înmulţirea intensităţilor normate cu coeficienţii încărcărilor. iar pentru încărcările variabile reprezintă fracţiuni de lungă durată ale intensităţilor.3. care pentru încărcările permanente şi cvasipermanente coincid cu intensităţile normate. iar pentru starea limită de capacitate portantă (SLCP) α = 0. obţinute prin aplicarea coeficientului încărcării. Partea 1 – Reguli generale.95. Principiile proiectării conform EUROCODE Având ca referinţă SR EN 1997-1:2004. Definiţia acţiunilor este cea din SR EN 1990:2004. Fd se determină având ca referinţă SR EN 1990:2004.pentru calcul la starea limită de deformaţii (SLD). care pot fi sub. În cazul lucrărilor de susţinere. determinat având ca referinţă STAS 10101/0A-77. Eurocod 7 – Proiectarea geotehnică. pentru fiecare situaţie de proiectare geotehnică trebuie verificată atingerea stărilor limită definite în SR EN 1990:2004. se va verifica atât la SLU.pentru verificări la stările limită unde intervin efecte de durată şi verificări sub actiunea grupărilor speciale: intensităţi de calcul reduse. având ca referinţă STAS 10101/0A-77.

Valorile factorului ψ sunt definite în SR EN 1990:2004 (pentru construcţii civile). Stări limită ultime considerate în EUROCODE 7: . Estb. (5. În cazul SLU. în care rezistenţa materialelor structurale este semnificativă în asigurarea rezistenţei (STR). Valorile factorului parţial de material. proprietăţilor geotehnice (X – divizare la γM) sau rezistenţelor (R – divizare la γR).d este valoarea de proiectare a efectului acţiunilor defavorabile.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice γF este factorul parţial aplicat acţiunilor.5) (5.cedare internă sau deformaţii excesive ale structurii sau elementelor structurale. În ceea ce priveşte determinarea valorilor de proiectare ale parametrilor geotehnici.2) ψ este un factor de conversie a valorilor caracteristice ale acţiunilor în valori reprezentative şi poate fi egal cu 1. Pentru verificarea la SLU de tip EQU se aplică următoarea formulă: Edst.0 sau subunitar (notat ψ0. .pierderea echilibrului structurii sau terenului datorită ridicării structurii de către presiunile interstiţiale (UPL). toate valorile factorilor parţiali aplicaţi acţiunilor sau efectelor lor în situaţii excepţionale trebuie să fie egali cu 1. Edst.d este valoarea de proiectare a efectului acţiunilor favorabile. Factorii parţiali pot fi aplicaţi direct acţiunilor (Frep – multiplicare cu γF) sau efectelor lor (E – multiplicare cu γE). Pentru verificarea la SLU de tip STR şi GEO se aplică următoarea formulă: Ed ≤ Rd. Valorile de proiectare ale rezistenţei materialelor structurale sau ale elementelor structurale se determină având ca referinţă standardele EN 1992 – 1996 şi EN 1999.d ≤ Estb. iar cele ale factorului parţial de siguranţă γF în Anexa A a EUROCODE 7. γM este factorul parţial de material aplicat caracteristicilor geotehnice.0. (5. Frep este valoarea reprezentativă a acţiunii: Frep = ψ × Fk.4) unde: unde: 38 .antrenare hidrodinamică. în care rezistenţa materialelor structurale si a terenului este nesemnificativă în asigurarea rezistenţei (EQU).pierderea echilibrului structurii sau terenului.cedarea sau deformaţii excesive ale terenului. . ea se realizează conform relaţiei următoare: Xd = Xk/γM. . eroziune internă a terenului datorată gradienţilor hidraulici (HYD). Xd.3) unde: Xk este valoarea caracteristică a proprietăţii geotehnice. (5. γM sunt definite în Anexa A a EUROCODE 7. Valorile corespunzătoare sunt precizate în anexa A a EUROCODE 7.d. ψ1 sau ψ2) Fk – valoarea caracteristică a acţiunilor. în care rezistenţa terenului este semnificativă în asigurarea rezistenţei (GEO). .

Rd este valoarea de proiectare a rezistenţei corespunzătoare. având ca referinţă EUROCODE 7 – Anexa A.dst γQ. A2 – pentru acţiunile geotehnice În tabelele următoare sunt date. EUROCODE 7 stabileşte 3 abordări ale proiectării la SLU. proprietăţile materialelor şi rezistenţe. Factori parţiali ai acţiunilor pentru verificarea tip EQU (referinţă SR EN 1997-1:2004) Acţiune Permanentă.dst γG.40 1. defavorabilă Permanentă. verificarea se face la următoarea combinaţie de factori parţiali: Combinaţia: (A1 sau A2) + M2 + R3 A1 – pentru acţiunile structurale. care diferă prin modul de distribuire a factorilor parţiali între acţiuni. Pentru stările limită STR şi GEO în situaţii permanente sau tranzitorii.90 1. efectele acţiunilor.25 1.40 1. verificările se fac considerând două combinaţii de seturi de factori parţiali: Combinaţia 1: A1 + M1 + R1 Combinaţia 2: A2 + M2 + R1 2. favorabilă Variabilă.stb γQ. defavorabilă Variabilă favorabilă Simbol γG.50 0 Tabelul 5-2. Tabelul 5-1. Factori parţiali pentru caracteristicile geotehnice pentru verificarea de tip EQU (referinţă SR EN 1997-1:2004) Parametru geotehnic Rezistenţa la forfecare (aplicat tanφ’) Coeziunea efectivă Rezistenţa la forfecare nedrenată Rezistenţa la compresiune monoaxială Greutate volumică Simbol γφ γc’ γcu γqu γγ Valoare 1.stb Valoare 1.25 1.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Ed este valoarea de proiectare a efectelor tuturor acţiunilor.10 0. cu titlu informativ.00 39 . verificarea se face la următoarea combinaţie de factori parţiali: Combinaţia: A1 + M1 + R2 3. valorile coeficienţilor parţiali corespunzătoare acestor combinaţii. Nu toate aceste abordări sunt obligatorii în toate cazurile 1.

0 1.0 Set R2 1.4 R3 1.0 1.25 1. Factori parţiali pentru caracteristicile geotehnice pentru verificările de tip STR şi GEO (referinţă SR EN 1997-1:2004) Parametru geotehnic Rezistenţa la forfecare (aplicat tanφ’) Coeziunea efectivă Rezistenţa la forfecare nedrenată Rezistenţa la compresiune monoaxială Greutate volumică Simbol γφ γc’ γcu γqu γγ Set M1 1.1 R3 1.0 Tabelul 5-6.4 1.0 1.0 1.0 1. Cd este valoarea limită de proiectare a efectului unei acţiuni.e R1 1.6) unde: Ed este valoarea de proiectare a efectelor tuturor acţiunilor.0 1.e R1 1.0 M2 1.0 1. Factori parţiali pentru lucrări de sprijin pentru verificările de tip STR şi GEO (SR EN 1997-1:2004) Rezistenţă Capacitatea portantă Alunecare pe talpă Rezistenţa terenului Simbol γR.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Tabelul 5-3.0 1.4 1.v γR.0 1.25 1.5 0 A2 1.35 1.1 1. Factori parţiali ai acţiunilor sau efectelor lor pentru verificarea de tip STR şi GEO (referinţă SR EN 1997-1:2004) Acţiune Permanentă Variabilă Defavorabilă Favorabilă Defavorabilă Favorabilă Simbol γG γQ Set A1 1.0 Pentru verificarea la SLEN în teren sau în secţiunile structurale se aplică următoarea formulă: Ed ≤ Cd.h γR.4 1.0 1.3 0 Tabelul 5-4.0 1.0 Tabelul 5-5. (5. 40 .0 Set R2 1. Factori parţiali pentru pante şi stabilitatea generală pentru verificările de tip STR şi GEO (referinţă SR EN 1997-1:2004) Rezistenţă Rezistenţa terenului Simbol γR.

există deformaţii mai mari decât limitele acceptabile. fie de cea a exploatării normale. În proiectarea structurilor de pământ armat. Interacţiunea teren/armătură presupune şi transmiterea încărcărilor de la teren la armătură. Pentru fiecare mod de cedare analizat se aplică factori parţiali corespunzători pentru acţiuni şi proprietăţile materialelor. 5.4. În cazul stabilităţii externe. Alte deformaţii pot fi datorate deformaţiilor excesive ale armăturilor şi. de exemplu. se va aplica un factor parţial care să mărească încărcarea şi se vor reduce prin alţi factori parţiali parametrii de frecare şi adeziune care controlează interacţiunea teren/armătură. Valorile caracteristice ale acestor parametri trebuie estimate cu atenţie pentru a se evita atingerea unei stări limită. se vor lua măsuri pentru asigurarea unui factor de siguranţă corespunzător contra supraîncărcării armăturilor. unele din stările limită ale exploatării normale pot fi evaluate utilizând metode convenţionale din mecanica pământurilor (de exemplu. Condiţiile definite la punctul a) reprezintă o stare limită ultimă.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Valorile factorilor parţiali pentru verificarea la SLEN sunt luate. O marjă de siguranţă din acest punct de vedere se poate obţine prin sporirea încărcării prin aplicarea unui factor parţial şi reducerea rezistenţei armăturii cu ajutorul unui factor parţial de material. în mod normal. În cazul în care stabilitatea internă depinde de transmiterea încărcării de la armătură la teren. Stabilitatea internă a masei de pământ armat este guvernată de interacţiunea dintre pământ şi armătură. c. În practică se va dimensiona structura la starea limită ultimă şi se va verifica la starea limită a exploatării normale. care depinde de caracteristicile de rigiditate ale armăturii. cât şi cea a exploatării normale trebuie luate în considerare în ceea ce priveşte stabilitatea externă şi cea internă a structurii. Evaluarea stabilităţii externe presupune considerarea stabilităţii întregului masiv de pământ armat (în cazul unui zid de sprijin din pământ armat. încărcării de proiectare (calcul) i se opun forţele generate în interiorul masivului de pământ. În cazul stabilităţii interne. în acest caz. Proiectarea la stări limită a structurilor din pământ armat În proiectarea structurilor din pământ armat se consideră că s-a atins o stare limită atunci când: a. iar apoi sunt afectate de factorii parţiali ai materialului. se produce cedarea sau există degradări majore. în timp ce punctele b) şi c) reprezintă stări limită ale exploatării normale. În acest caz. în practica curentă de proiectare. Principiul fundamental al proiectării la stări limită este acela că rezistenţa de proiectare trebuie să fie mai mare sau egală cu valoarea de proiectare a încărcării. obţinându-se astfel rezistenţa de proiectare (calcul). se produc alte tipuri de degradări minore care determină scurtarea duratei de viaţă a structurii sau la operaţii de întreţinere neprevăzute. aceasta presupune evaluarea stabilităţii la alunecare pe talpă şi răsturnare). Forţele rezistente datorate armăturii pot fi determinate statistic şi apoi pot fi 41 . acţiunile de proiectare vor fi aplicate terenului ca în cazul unei structuri convenţionale. Rezistenţa de proiectare (calcul) poate fi dictată fie de starea limită ultimă. b.0. calculul tasărilor). egale cu 1. Acestea din urmă depind în principal de parametrii rezistenţei la forfecare şi de presiunea apei din pori. atât starea limită ultimă. Pentru toate aplicaţiile însă. încărcării de proiectare i se opun forţele generate în teren şi în armătură.

În cazul aplicării principiilor EUROCODE. În caz contrar. Majoritatea armăturilor utilizate.1. armătura este considerată extensibilă. cât şi de posibilele reduceri ale rezistenţelor în timp. pot prelua doar eforturi axiale de întindere. grilelor au grosimi mult mai mici decât celelalte dimensiuni. Factori parţiali pentru armături Factor parţial fm1 Componentă fm11 Semnificaţie Fabricaţie – acoperă posibilele reduceri ale capacităţii materialelor în comparaţie cu valorile caracteristicile determinate în cadrul procedurilor de control şi posibilele erori de determinare Extrapolarea datelor din încercări – ia în considerare încrederea în evaluarea rezistenţei pe termen lung a materialelor. cu excepţia BS 8006. Poate varia în funcţie de durata de viaţă a structurii Posibilitatea de deteriorare – ia în considerare deteriorarea din timpul execuţiei Influenţa mediului – ia în considerare degradarea datorată condiţiilor de mediu fm12 fm2 fm21 fm22 42 . datorită diferiţilor factori. aşa cum este ilustrat în Tabelul 5-7. Se pot distinge două categorii de factori parţiali: fm1 care se referă la proprietăţile materialelor şi fm2 care reflectă efectele execuţiei şi ale mediului asupra proprietăţilor. armătura poate fi considerată ca inextensibilă. Dacă încărcarea de proiectare poate fi preluată în condiţiile unei deformaţii axiale de întindere mai mică sau egală cu 1%. Atunci când se analizează starea limită ultimă a unei structuri armate cu armături flexibile. Tabelul 5-7. Astfel de elemente de armare sunt flexibile şi.4.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice reduse prin aplicarea unui factor parţial de material pentru a obţine valoarea de proiectare (calcul). datorită rigidităţii scăzute la încovoiere. 10101. rezistenţa de proiectare a armăturii se determină divizând rezistenţa armăturii la un factor parţial de material. Majoritatea standardelor europene nu abordează structurile de pământ armat din perspectiva stărilor limită. Aceste chestiuni nu sunt abordate nici în standardele româneşti în vigoare. Mărimea încărcărilor ce pot fi preluate de armătura încorporată într-un masiv de pământ depinde de mărimea rigidităţii axiale a armăturii. Se consideră că aceştia pot fi utilizaţi atât pentru proiectarea având ca referinţă standardele române de acţiuni STAS 10100. 5. nici în normativele sau standardele europene. Factorii parţiali aplicaţi armăturilor vor fi notaţi în cele ce urmează cu fm. Factori parţiali pentru armături Pentru calculul rezistenţelor armăturilor trebuie luaţi în considerare factori parţiali care să ţină cont atât de modul în care au fost determinate aceste valori. cât şi pentru cea având ca referinţă EUROCODE (SR EN 1997-1:2004). foliilor. de tipul benzilor. În cele ce urmează se prezintă modul de abordare a factorilor parţiali aplicabili armăturilor cuprins în BS 8006. cazurile relevante pentru SLU sunt STR şi GEO. Fiecare dintre aceşti factori are două componente principale.

fm111 = 1. fm = 1.50. f m1 = f m11 × f m12 şi f m 2 = f m 21 × f m 22 . fm111 poate fi calculat cu formula: 1. Pentru armăturile metalice. Rezistenţa de bază a armăturii poate fi determinată cu ajutorul secţiunii minime admise. caz în care fm112 = 1.9) În cazul armăturilor metalice din oţel sau oţel galvanizat supuse doar la eforturi axiale de întindere.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Se poate defini factorul parţial de material. (5. în care caz se va adopta un factor parţial fm112 >1. fm ca fiind: f m = f m1 × f m 2 .64σ μ este rezistenţa medie. Factorul fm11 trebuie să ia în considerare: .7) (5.0. iar σ este abaterea medie a rezistenţei. În caz contrar. dimensiunile trebuie să se încadreze în anumite toleranţe bine definite. 43 .1 prezintă schema de adoptare a factorului parţial de material fm11. Dacă este specificată rezistenţa caracteristică. Pentru armăturile polimerice. prin factorul parţial fm111.11) În cazul armăturilor metalice şi a unui control de calitate adecvat.10) Pentru armăturile polimerice calitatea produsului trebuie exprimată fie pe baza rezistenţei caracteristice. fm111 = 1.8) (5.dacă există sau nu un standard pentru fabricaţie şi pentru încercările de control. prin factorul parţial fm112.64σ . unde.dacă există sau nu un standard pentru dimensiuni şi toleranţe. f m11 = f m111 × f m112 (5. Figura 5. . fm112 = 0. f m111 = 1 + (5. unde: μ − 1.0 sau pe baza secţiunii nominale. fie pe baza rezistenţei medii de bază.

tt – durata încercărilor de fluaj. factorul fm121 poate fi luat egal cu 1.0. f m12 = f m121 × f m122 .evaluarea datelor disponibile pentru a determina înfăşurătoarea statistică – factorul parţial fm121. fm121 reprezintă o măsură a încrederii în aceste date. dacă extrapolarea datelor provenite din încercări se face pentru un ciclu logaritmic de timp. (5. fm121 poate fi luat egal cu 1. obţinute pe perioade mari de timp.extrapolarea înfăşurătorii statistice peste durata de viaţă aşteptată a armăturii – factorul parţial fm122.1. În cazul unui număr mare de date. În caz contrar se va lua o valoare supraunitară. ceea ce este permis dacă datele provin din încercări în timp real.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Figura 5.0 dacă rezultatele disponibile provin din încercări de fluaj realizate la o temperatură egală cu maximul temperaturii ce poate apare în timpul exploatării. unde: tt td – durata de viaţă proiectată a structurii. ceea ce este recomandat.12) Pentru armăturile metalice sunt utilizate datele disponibile pentru a obţine o înfăşurătoare statistică pentru viitoarele extrapolări. . atunci: t (5. cât şi pentru cele geosintetice. fm122 poate fi luat egal cu 1. Atât pentru materialele metalice. În caz contrar se va lua o valoare supraunitară. Schema de alegere a factorului parţial de material fm11 Factorul fm12 trebuie să ia în considerare: . Dacă extrapolarea se face pentru două cicluri logaritmice de timp. 44 .0.13) f m122 = log d . În cazul materialelor geosintetice. în curs de desfăşurare şi/sau este vorba de teste accelerate derulate la temperaturi mai mari decât cele de exploatare.

14) f m 21 = f m 211 × f m 212 Atât armăturile metalice. efectele imediate sau pe termen lung apărute înaintea şi în timpul execuţiei sunt luate în considerare prin factorul parţial fm211. Pentru durate de viaţă de maximum 10 ani.1. valoarea factorilor parţiali fm211 şi fm212 pentru materialele geosintetice sunt furnizate de producător. Schema de alegere a factorului parţial fm21 este prezentată în Figura 5. durata testelor trebuie să fie cel puţin egală cu 10% din durata de viaţă a structurii.2 prezintă schema de stabilire a factorului parţial de material. În general. datele trebuie obţinute pe baza unor încercări cu o durată minimă de 104 ore. de tipul de teren. de structura de pământ armat.1. 45 . astfel: Factorul fm21 trebuie să ţină cont de posibilitatea de deteriorare în timpul execuţiei.3. fm21 = 1. (5.0 dacă grosimea minimă de oţel este mai mare sau egală cu 4 mm şi umplutura respectă condiţiile prevăzute la paragraful 4. Gradul de deteriorare depinde de manipularea realizată înainte de punerea în operă. de modul de compactare etc. cât şi cele polimerice pot fi deteriorate la punerea lor în operă. efectele pe termen lung ale deteriorării sunt luate în considerare cu ajutorul factorului parţial fm212. Pentru armături mai subţiri sau alte tipuri de material trebuie realizate încercări in situ pe baza cărora se poate evalua valoarea lui fm21. Schema de alegere a factorului parţial de material fm12 Pentru armaturile metalice.2.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Încercările de fluaj trebuie continuate pe o perioadă cel puţin egală cu 10% din durata de viaţă proiectată a structurii. fm12. Figura 5. Pentru durate de viaţă de peste 10 ani. Figura 5.

fm unde Tu este rezistenţa ultimă a armăturii metalice.suprafaţa potenţială de cedare coincide cu un strat de armătură. Schema de stabilire a factorului parţial de material. factorul parţial de siguranţă corespunzător este fsm. factorul parţial astfel obţinut. obţinând astfel rezistenţa de calcul (proiectare). factorul parţial de siguranţă este fal. . Tmed f. În cazul materialelor metalice.3. 5. Tft şi rezistenţa medie la întindere luând în considerare deformaţia de fluaj. în acest caz mecanismul de interacţiune este unul de rezistenţă la alunecare. Factori parţiali pentru interacţiunea pământ/armătură Există două mecanisme posibile de interacţiune între pământ şi armătură: . Factorii parţiali de material se aplică în acelaşi mod şi elementelor de conexiune dintre armături şi elementele de faţadă. Tc: ⎛T T ⎞ (5. În cazul materialelor geosintetice.16) Tc = u .suprafaţa posibilă de cedare intersectează un strat de armătură. fm21 Factorul fm22 trebuie să ia în considerare efectul pe care factorii de mediu îl au asupra rezistenţei materialului şi va fi funcţie de tipul de material şi de condiţiile de mediu existente.4. în acest caz mecanismul de interacţiune este unul de rezistenţă la smulgere. ⎟ ⎜f ⎝ m fm ⎠ Pentru materialele care posedă agrement BBA se vor lua în considerare coeficienţii indicaţi în aceste certificate. fm va fi aplicat minimului dintre rezistenţa la rupere prin fluaj din tracţiune. 46 . rezistenţa de calcul (proiectare) la tracţiune este egală cu: T (5.15) Tc = min⎜ ft . medf ⎟ .Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Figura 5.2.

printre care: a) factori externi • tasarea fundaţiei structurii.3.3 .Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Valorile acestor factori parţiali pot fi luate după cum urmează: . b) factori interni • deformaţii de fluaj ale armăturilor polimerice. fal = 1.0.0.pentru SLU: fsm = 1.5. 5. Deformaţiile din timpul exploatării ale structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice pot fi determinate de diverşi factori. • prezenţa unui strat de umplutură umed. În această categorie intră structurile de sprijin şi pantele cu înălţime mai mică de 1.4. Exemple de structuri de pământ armat din categoria 1 47 .4). • încărcări care nu au fost luate în considerare la proiectare.pentru SLEN: fsm = 1. deteriorarea armării datorită degradării polimerilor. care pot fi proiectate folosind experienţa acumulată şi date şi analize calitative. Figura 5. la care cedarea ar duce la distrugeri minime şi la blocarea accesului (Figura 5.3. • compresiunea umpluturii.5 m. Exploatarea normală Stările limită ale exploatării normale sunt definite în termeni de deformaţii acceptabile. 5. fal = 1. • consolidarea secundară a umpluturilor argiloase. Încadrarea lucrărilor de pământ armat în categoriile geotehnice Încadrarea lucrărilor de pământ armat în categoriile geotehnice este următoarea: Categoria geotehnică 1: structuri mici sau relativ simple.4.

În această categorie intră rambleele şi structurile a căror cedare poate provoca pagube moderate (Figura 5.5). Categoria geotehnică 3: structuri care implică riscuri deosebite sau dificultăţi de teren şi/sau încărcare. Exemple de structuri de pământ armat din categoria 2 48 .Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Categoria geotehnică 2: structuri convenţionale fără riscuri deosebite. baraje. care trebuie proiectate utilizând metode speciale. ramblee de cale ferată (Figura 5. care pot fi proiectate utilizând date şi analize cantitative obişnuite. structuri care suportă în mod direct autostrăzi sau alte drumuri naţionale sau principale. nici condiţii de încărcare sau de teren speciale.6).5. În această categorie intră pilele de pod. ziduri de cheu. Figura 5.

prevederea ca faze determinante: recepţia terenului de fundare şi instalarea primului rând de armături. Exemple de structuri de pământ armat din categoria 3 5.6. pe lungimi de cca 20 – 30 m. În caietul de sarcini ce va însoţi proiectul se vor avea în vedere următoarele aspecte: recomandarea de a se realiza tronsoane experimentale pentru structurile din categoriile geotehnice 2 şi 3. verificarea corectitudinii instalării armăturilor. verificarea compactării umpluturii. 49 . Exigenţe de calitate Proiectul de structură de pământ armat va fi verificat la exigenţa Af – Rezistenţa şi stabilitatea terenului de fundare a construcţiilor şi a masivelor de pământ. prevederea obligativităţii controlului de calitate a materialelor puse în operă (umplutură. armături): verificarea naturii şi caracteristicilor materialelor.6.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Figura 5.

de tipul şi formele prezentate în Figura 6.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice 6.1. dar cu înclinare de peste 70° faţă de orizontală pot fi proiectate utilizând metodele şi principiile cuprinse în acest capitol. Figura 6. culei Şi alte structuri de acest tip. care nu sunt verticale.1. Generalităţi Acest capitol se ocupă de structurile de sprijin. de tip zid de sprijin sau culei.1.Tipuri de structuri de sprijin din pământ armat – ziduri de sprijin. STRUCTURI DE SPRIJIN ARMATE 6. 50 .

2. Analiza deformaţiilor orizontale este cea mai dificilă şi cea mai puţin exactă. cu considerarea în plus a interacţiunii dintre pământ şi armătură. „Metoda gravităţii coerente” este bazată pe măsurătorile realizate pe structuri armate cu armături inextensibile. trebuie evaluată stabilitatea locală la nivelul fiecărei armături. care trebuie să fie compatibile cu proprietăţile pământului şi ale armăturilor. cunoscute sub numele „metoda penei ancorate” (tie back wedge method) şi „metoda gravităţii coerente” (coherent gravity method). Stabilitatea externă se referă la stabilitatea masei de pământ armat privită ca un întreg care poate ceda prin mecanismele clasice de cedare ale zidurilor de sprijin. ancorate sau nu. rezistenţele şi parametrii geotehnici au fost deja afectaţi cu factorii parţiali corespunzători metodei de proiectare alese. Cu excepţia cazului în care măsurătorile pe teren ar indica altceva. În ambele metode se vor verifica atât stările limite ultime. În cele mai multe cazuri este realizată aproximativ sau pur şi simplu se presupune că marjele de siguranţă obţinute pentru stabilitatea externă şi internă sunt suficiente pentru ca deformaţiile calculate să fie în limitele admise. utilizând metode de echilibru limită. iar proiectarea se va face cu ajutorul „metodei penei ancorate”. Procedura de proiectare Proiectarea structurilor de sprijin din pământ armat. în timp ce stabilitatea internă se ocupă de mecanismele interne de cedare şi duce la stabilirea necesarului de armătură. presiunea pământului se apropie de valoarea corespunzătoare stării de repaus. În cazul armăturilor inextensibile. NOTĂ. c) analiza deformaţiilor.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice 6. „Metoda penei ancorate” urmăreşte procedura de proiectare utilizată pentru zidurile de sprijin tradiţionale. se face ca la structurile convenţionale de sprijin. Analiza deformaţiilor verticale se realizează prin calcule clasice de tasare. Pentru proiectarea structurilor din pământ armat sunt utilizate în mod curent două metode. în direcţie longitudinală şi transversală. pentru structurile de sprijin armate cu materiale extensibile se va considera împingerea activă a pământului. Aceste structuri sunt proiectate folosind „metoda gravităţii coerente”. 51 . care constă în alegerea unei distribuţii a armăturilor şi verificarea eforturilor din masivul armat. Observaţiile realizate pe teren au arătat că presiunea laterală exercitată de pământ în partea superioară a structurii de sprijin este influenţată de rigiditatea axială la întindere a armăturii. Practica curentă de proiectare constă în determinarea geometriei şi a armării din condiţii de împiedicare a cedării interne şi externe. cât şi cele diferenţiate. pentru a obţine o evaluare a comportării structurii la deformaţii orizontale şi verticale. În toate formulele care urmează se va considera că acţiunile. de tip ziduri de sprijin şi culei. cât şi cele ale exploatării normale. Sunt evaluate atât tasările absolute. b) analiza stabilităţii structurii – stabilitate externă şi internă. Etapele proiectării sunt: a) analiza eforturilor.

Acestea reprezintă stări limite ultime de stabilitate externă. mecanismele potenţiale de cedare sunt (Figura 6. cedarea prin răsturnare este puţin probabilă.2. pierderea globală a stabilităţii. H/L.4 sunt date dimensiunile minime ale unei structuri de sprijin din pământ armat de tipul celor prezentate în Figura 6. analiza acestui mecanism de cedare şi impunerea unei excentricităţi maxime admise ajută la controlul deformaţiilor laterale.1. Predimensionarea structurii În Tabelul 6-1 şi Figura 6.2): alunecare pe talpă.3. răsturnare (limitarea excentricităţii).3. 52 . 6. Stări limită ultime pentru stabilitatea externă Datorită flexibilităţii structurilor din pământ armat. Predimensionarea este bazată pe zvelteţea structurii. H fiind în general impus de amplasament.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice 6. Cu toate acestea.3. depăşirea presiunilor pe teren. Verificarea stabilităţii externe Ca şi în cazul structurilor de sprijin tradiţionale. Figura 6.1. Etapele verificării stabilităţii externe sunt prezentate în Figura 6.

5 m în funcţie de situaţie Încastrarea în terenul de fundare (Figura 6. Tipul structurii Ziduri de sprijin obişnuite Culei de pod Ziduri trapezoidale şi culei 53 . Etapele analizei stabilităţii externe Tabelul 6-1.presiunea dată de structură.pericolul de eroziune internă în cazul structurilor maritime sau fluviale.3. Dimensiuni minime pentru structuri de sprijin din pământ armat Lungimea minimă a armării 0.6H.4H pentru jumătatea inferioară a structurii sau minim 3 m Ziduri în trepte şi culei 0.5). 2 sau 7 m) 0.7H pentru jumătatea superioară a structurii 0. . necesară pentru evitarea cedării locale prin poansonare şi a curgerii pe sub baza zidului.6H sau minim 3 m partea masivului (de ex.7 H pentru jumătatea superioară a structurii Ziduri supuse unor împingeri reduse din 0.riscul de expunere a bazei zidului datorită excavaţiilor.adâncimea de îngheţ. cu pantă descendentă a suprafeţei terenului sau ziduri îngropate) Ziduri cu înălţime sub 1.7 H (minim 3 m) max (0.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Figura 6. .. . depinde de: .

4. Predimensionarea structurilor de sprijin din pământ armat 54 .Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Figura 6.

Definirea încastrării în terenul de fundare Adâncimea de încastrare trebuie să fie cel puţin egală cu adâncimea de îngheţ.7 şi Figura 6.3. vor fi luate în considerare valori mai mari ale adâncimii de încastrare.8). valabile pentru terenuri bune de fundare şi structuri cu L/H ≥ 0.5.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice 1. Pentru terenuri moi vor fi adoptate valori mai mari ale adâncimii de încastrare. În Tabelul 6-2 sunt date valori minime ale adâncimii de încastrare. Valori minime ale adâncimii de încastrare Condiţii Ziduri de sprijin. . βs = 34° (2:3) Adâncime minimă de încastrare. De asemenea.2. saltelelor sau pavajelor. βs = 18° (1:3) Ziduri de sprijin.6).7. βs = 0° Ziduri de sprijin. βs = 27° (1:2) Ziduri de sprijin. βs = 0° Culei. Dm (m) H/20 H/10 H/10 H/7 H/5 Notă: Dm ≥ adâncimea de îngheţ 6.suprafaţa terenului din spatele umpluturii armate orizontală şi modul de luare în considerare a suprasarcinii (Figura 6.suprafaţa terenului înclinată (Figura 6. În calcule se neglijează de asemenea rezistenţa la forfecare a sistemului de faţadă. Evaluarea presiunii pământului Se consideră că presiunea activă a pământului acţionează pe un plan vertical situat la marginea dinspre masivul susţinut a umpluturii armate cu materiale extensibile (vezi 6. În figurile care urmează sunt date schemele de calcul pentru o structură de sprijin verticală sau înclinată cu mai puţin de 8° faţă de verticală şi un pământ necoeziv în spatele masivului armat: . 55 . excavaţii etc.0 m Dm βs Figura 6. cu excepţia situaţiilor în care fundarea se face pe rocă sau pe elemente structurale de tipul radierelor. Tabelul 6-2.2). Se neglijează rezistenţa pasivă la baza zidului ce s-ar putea dezvolta pe adâncimea de încastrare datorită posibilităţii ca pământul să fie înlăturat din această zonă prin eroziune. pentru structuri supuse acţiunii apei.

coeficientul împingerii active k a = cos β⎢ ⎢ cos β + cos 2 β − cos 2 φ ⎥ ⎣ ⎦ (6.greutatea (6. Schema de calcul a împingerii pământului pentru suprafaţă orizontală a terenului din spatele zidului şi suprasarcină Legendă: ⎡ cos β − cos 2 β − cos 2 φ ⎤ ⎥ . 2⎠ ⎝ q – suprasarcina.6.1) Figura 6. e – excentricitatea. Rv – rezultanta încărcărilor verticale.2) Figura 6. Schema de calcul pentru suprafaţa înclinată a terenului 56 . G .coeficientul împingerii active.7.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Legendă: φ⎞ ⎛ k a = tan 2 ⎜ 45° − ⎟ .

Schema de calcul a împingerii active pentru cazul structurii înclinate cu un unghi θ faţă de orizontală 57 .coeficientul împingerii active (6.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Legendă: ⎡ cos β − cos 2 β − cos 2 φ ⎤ 1 1 ⎥ k a = cos β1 ⎢ ⎢ 2 2 ⎥ ⎣ cos β1 + cos β1 − cos φ ⎦ .3) Figura 6.coeficientul împingerii active (6. Figura 6.9.4) Figura 6.8. Legendă: ka = sin 2 (θ + φ) 2 ⎡ sin (φ + δ ) sin (φ − β) ⎤ sin 2 θ sin (θ − δ )⎢1 + ⎥ sin (θ − δ )sin (θ + β) ⎥ ⎢ ⎣ ⎦ . Schema de calcul pentru suprafaţă frântă a terenului Pentru cazul unui unghi θ de înclinare a faţadei faţă de orizontală (θ minim 70°).9 prezintă schema de calcul a împingerii active a pământului.

Verificarea stabilităţii se face prin compararea forţelor orizontale destabilizatoare.6) Rh – rezultanta forţelor orizontale. Variaţia coeficientului împingerii pământului cu adâncimea în cazul structurilor de sprijin armate cu materiale inextensibile (metoda gravităţii coerente) 6. presiunea activă a pământului pe structura de pământ armat. fie ale umpluturii. ka k0 k 6m z Figura 6.10).5) unde ka are expresiile prezentate anterior.10. φ –unghiul de frecare internă al terenului sau pământului armat (care este mai slab). depinde care sunt mai slabe. unde: (6. care se opun alunecării. care produc alunecarea.3. iar c este coeziunea. k0 la partea superioară a structurii şi o scădere lineară a acestuia către valoarea coeficientului împingerii active. Rezistenţa la alunecare trebuie să se bazeze pe proprietăţile fie ale terenului. în evaluarea acestora ţinându-se cont de factorii parţiali de siguranţă stabiliţi anterior.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Pentru cazul unui teren coeziv în spatele umpluturii armate.3. În cazul structurilor de sprijin armate cu materiale inextensibile (vezi paragraful 6. cu cele rezistente. stabilitatea la alunecare la contactul umplutură armată/teren R h ≤ R v tan φ + cL . (6. pentru evaluarea presiunii laterale exercitate de terenul din spate se va considera valoarea coeficientului împingerii în stare de repaus. Alunecarea trebuie considerată pe straturile de armătură de la baza structurii sau între acestea. 58 . se evaluează folosind următoarea formulă: pa = γzk a − 2c k a . Rv – rezultanta forţelor verticale. la o cotă z.2). Verificarea stabilităţii la alunecare pe talpă În această etapă se verifică dacă este asigurată stabilitatea contra alunecării structurii pe interfaţa dintre umplutura armată şi terenul de fundare. ka până la o adâncime de 6 m (Figura 6.

Nγ şi Nc – coeficienţii de capacitate portantă. iγ. L – lăţimea efectivă a bazei structurii. unde: fal – factorul parţial pentru alunecarea pe talpă (vezi 5. Verificarea stabilităţii la răsturnare Datorită flexibilităţii structurilor de pământ armat.9) 1 pcr este presiunea critică. p cr = c f N c i c + γ f LN γ i γ . L – lăţimea efectivă a bazei structurii. metoda Meyerhof (Figura 6.5). stabilitatea la alunecare la contactul armătură/teren f alR h ≤ R v tan δa + ca L . Presiunea adusă pe teren de structura de pământ armat trebuie comparată cu capacitatea portantă ultimă a terenului: σ v ≤ pcr + γ f D m . dacă există). ca – adeziunea dintre teren şi armătură. care trebuie să fie mai mică decât L/6 pentru pământuri sau L/4 pentru roci. σv.4. (6. 59 . δa–unghiul de frecare dintre armătură şi teren. ic – coeficienţi datoraţi înclinării rezultantei. Presiunea pe bază. unde: (6. de regulă. 6. (6. Rh – rezultanta forţelor orizontale.8) L − 2e unde: Rv este rezultanta tuturor încărcărilor verticale. L – lăţimea efectivă a bazei.11). Rv – rezultanta forţelor verticale.2).5. în caz contrar fiind necesară o lungime mai mare de armătură. presupusă uniform distribuită. γf – greutatea volumică a terenului de fundare. Dm – adâncimea de încastrare a structurii. se calculează cu formula: Rv σv = . răsturnarea nu reprezintă un mecanism critic de cedare.7) 6. Verificarea presiunilor pe teren Pentru calculul presiunilor pe teren se adoptă. (6. verificarea stabilităţii la răsturnare presupune compararea momentului forţelor destabilizatoare (forţele şi parametrii geotehnici fiind afectaţi de factorii parţiali corespunzători) cu momentul forţelor rezistente faţă de punctul de la baza faţadei.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice c – coeziunea terenului sau a pământului armat. cărora li s-au aplicat factorii parţiali corespunzători (inclusiv suprasarcina.10) 2 cf – coeziunea terenului de fundare. În practica curentă de proiectare se calculează excentricitatea rezultantei forţelor verticale (vezi 6.3.3. Pentru structurile ce pot fi considerate rigide. e – excentricitatea rezultantei Rv faţă de mijlocul bazei.3.4.

cât şi cele care o intersectează (Figura 6. 60 . ca şi cei datoraţi înclinării rezultantei vor fi adoptaţi funcţie de metoda de proiectare aleasă (având ca referinţă STAS 3300/2-85 sau EUROCODE). Verificarea stabilităţii globale Pentru verificarea stabilităţii globale trebuie luate în considerare toate suprafeţele posibile de cedare. presiunea critică mărită. Presiunea pe teren poate fi micşorată şi. Schema de calcul a presiunilor pe teren Coeficienţii de capacitate portantă. realizarea de coloane de material granular etc. critice.6.12). suprafeţele de cedare ce trec atât prin zona armată. trebuie luată în considerare rezistenţa armăturilor. Pentru structuri simple. atât cele care sunt exterioare structurii. respectiv. cu distribuţie relativ uniformă a armăturilor şi cu o faţadă aproape de verticală. În cazul în care suprafaţa potenţială de cedare intersectează structura. cât şi prin cea nearmată nu sunt. 6.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Figura 6.3. înlocuirea stratului moale. cu geometrie rectangulară. trebuie considerată îmbunătăţirea terenului prin compactare.11. prin lungirea armăturilor. de regulă. Dacă nu se obţin rezultate satisfăcătoare sau costurile ar fi prea mari. Analiza stabilităţii globale se face cu ajutorul metodelor ce admit suprafeţe de cedare circular – cilindrice sau cu metoda penei.

Tasarea terenului de fundare se calculează după schemele clasice din mecanica pământurilor. panourile prefabricate de înălţime mai mică decât cea a structurii pot fi afectate faţadele realizate prin întoarcere la faţa masivului afectează capacitatea lor de sprijin 61 .Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Figura 6. Tabelul 6-3. Efectele tasărilor diferenţiate asupra elementelor de faţadă (orientativ) Tasări diferenţiate maxime 1:1000 1:200 1:100 1:50 1:<50 Comentariu nesemnificativ panourile pe toată înălţimea structurii pot fi afectate în limita de siguranţă pentru panouri prefabricate pe înălţime mai mică decât înălţimea structurii în limita de siguranţă pentru elementele metalice semi-eliptice.12.7. Cedarea prin pierderea stabilităţii globale 6. Evaluarea tasărilor Tasarea totală a unei structuri de sprijin din pământ armat este compusă din tasarea terenului de fundare şi cea a umpluturii armate. Tasările diferenţiate sunt cele care pun probleme structurilor de sprijin din pământ armat.3. Tasarea umpluturii depinde de natura materialului şi de eforturile verticale ce se dezvoltă în interiorul ei. elementele de faţadă fiind cele care determină limitele admise ale acestora (Tabelul 6-3).

În cazul lucrărilor de sprijin. unde kh este coeficientul seismic în direcţie orizontală. Figura 6.12) unde ks este coeficientul seismic.11) Fi = khG. Masa de pământ considerată a fi supusă forţelor inerţiale este cea figurată în Figura 6. masivul de teren sau umplutura din spatele structurii din pământ armat exercită o presiune Ps în plus faţă de presiunea activă în condiţii statice. pentru cazul suprafeţei orizontale a terenului şi în Figura 6. Pa.13.3. Considerarea forţelor inerţiale în condiţii dinamice – suprafaţă orizontală a terenului 62 . Verificarea stabilităţii externe la solicitări seismice În timpul cutremurului.8. împingerea totală obţinută în condiţii seismice fiind notată Pas.13.5k s .14. În plus. (6. determinat conform P100/1-2004. masa de pământ armat este supusă unei forţe de inerţie în direcţie orizontală: (6.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice 6. coeficientul kh poate fi luat egal cu: k h = 0. pentru cazul suprafeţei înclinate a terenului.

13) Fi = Fi1 + Fi 2 Fi1 este forţa de inerţie corespunzătoare masei de pământ armat.5k h γ 1 H 2 H Fi 2 = 0. Fi2 este forţa de inerţie corespunzătoare umpluturii de pământ de deasupra masei H2 = H + Fi1 = 0.125k h γ 1 H 2 tgβ 2 (6.14 rezultă: tgβ ⋅ 0. Coeficientul total al împingerii pământului în condiţii dinamice este calculat cu metoda Mononobe – Okabe: k as = (1 − k v )cos2 (φ − ξ − 90 + θ) ⋅ cos ξ cos 2 (90 − θ)cos(δ + 90 − θ + ξ ) ⎡ 1 2 ⎤ sin (φ + δ )sin (φ − ξ − β ) ⎢1 + ⎥ cos(90 − θ − β)cos(δ + 90 − θ + ξ ) ⎦ (6.5tgβ (6.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Figura 6.15) ⎣ ⎛ k ⎞ ξ = arctg⎜ h ⎟ ⎜1− k ⎟ v⎠ ⎝ 63 .14) armate.14.5H 1 − 0. Considerarea forţelor inerţiale în condiţii dinamice – suprafaţă înclinată a terenului Cu notaţiile din Figura 6.

15): 64 . Ps = Pas – Pa are punctul de aplicare la jumătate din înălţime faţă de bază. în cazul general.17) În cazul existenţei unei suprasarcini uniform distribuite. q se adaugă o împingere suplimentară.16) (6. în cazul solicitării seismice.pentru suprafaţă înclinată a terenului 2 (Figura 6. atât pentru pământuri.4.q = k as (6. acţionând înclinat faţă de orizontală cu unghiul δ.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice 0.componenta seismică. conform notaţiilor din Figura 6. 6.componenta împingerii în regim static.13) sau 1 2 γh k as . Punctul de aplicaţie al forţei Pas se determină astfel: .q = Pas. pământul se găseşte în condiţii nedrenate. care. δ este unghiul de frecare pe planul de contact dintre umplutura armată şi terenul din spate.14).componenta seismică. Pa are punctul de aplicaţie la o treime din înălţime faţă de bază. .66 din înălţime faţă de bază. cât şi 3 pentru roci.q.q se determină în felul următor: . Pas.14. Punctul de aplicaţie al forţei Pas. Paq are punctul de aplicaţie la jumătate din înălţime faţă de bază. kv este coeficientul seismic în direcţie verticală. Figura 6. Condiţia de excentricitate devine în acest caz: e ≤ L .pentru suprafaţa orizontală a terenului 2 (β = 0.q – Paq are punctul de aplicaţie la 0. Pas = (6. Se verifică stabilitatea externă ca şi în cazul static. care poate fi luat egal cu zero sau cu θ este unghiul făcut de suprafaţa de contact dintre umplutura armată şi umplutura din spate cu orizontala. Ps. Verificarea stabilităţii interne Cedarea internă a structurii de sprijin din pământ armat poate avea loc în două moduri (Figura 6. β este unghiul făcut de suprafaţa terenului cu orizontala. de aceea valoarea unghiului de frecare internă pentru calculul coeficientului kas trebuie să fie φu. iar pentru suprafaţa înclinată a terenului se ia h. Se precizează că. este egală cu: qH cos(90 − θ) Pas.18) cos(90 − θ − β) Pentru suprafaţa orizontală a terenului se ia β = 0 şi H. . Rezultanta împingerii active seismice va fi în acest caz: 1 Pas = γH 2k as .componenta statică.5kh.

4. ceea ce poate provoca deplasări importante sau chiar colapsul structurii. conform precizărilor din 4. se recomandă varierea distanţei pe verticală între armături. eforturile de în tindere din armături devin mai mari decât rezistenţa la smulgere a acestora. iar densitatea de armare este sporită pe înălţime prin mărirea numărului şi dimensiunilor armăturii. calculul forţei maxime de întindere pentru fiecare nivel de armătură. calculul forţei maxime de întindere la nivelul conexiunilor cu faţada. astfel încât acestea suferă deformaţii prea importante sau cedează. respectând însă o distanţă maximă de 800 mm.4. Pentru armăturile discontinui. distanţa pe verticală poate fi menţinută constantă. în condiţii statice şi dinamice. iar pentru cele inextensibile „metoda gravităţii coerente”. de tipul benzilor. alegerea distanţei pe verticală între armături. 5. 4. alegerea tipului de armătură. Cedarea internă a structurilor de sprijin din pământ armat Pentru verificarea stabilităţii interne a structurii trebuie parcurse următoarele etape: 1. 6. Smulgerea armăturilor determină creşterea eforturilor tangenţiale din pământ.1. pentru cele extensibile utilizându-se „metode penei ancorate”.1. 2. Metodele de proiectare diferă în funcţie de caracterul extensibil sau inextensibil al armăturilor. 6. 65 . în concordanţă cu elementele de faţadă alese.2.15. Distanţa minimă este dată de grosimea minimă a stratului elementar de compactare. 3.3.2. De aceea. mărirea deplasărilor şi posibila cedare a structurii. Figura 6.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice eforturile de întindere din armături devin prea mari. calculul rezistenţei la smulgere la fiecare nivel de armătură. Alegerea distanţei între armături Utilizarea unei secţiuni constante de armătură şi a unei aceleiaşi distanţe pe verticală între rândurile de armătură pe toată înălţimea structurii duce de regulă la o supra-armare la partea superioară faţă de necesar. Alegerea tipului de armătură Tipul de armătură se alege dintre cele prezentate în paragraful 2. pentru o proiectare economică.

20) Figura 6. Ti1 = k a σ vi s vi .Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Pentru armăturile continue se obişnuieşte varierea densităţii armăturii prin modificarea distanţei dintre armături. a căror conexiune cu masivul armat se face prin frecare.4. Calculul forţei maxime de întindere în armătură Forţa de întindere în armătura „i” este dată de trei componente: a) Forţa de întindere datorată greutăţii proprii a umpluturii armate şi suprasarcinii ce acţionează la suprafaţa terenului. Se poate. Structurile mai mici de 5 m înălţime sunt de regulă realizate cu armături având aceeaşi rezistenţă. T a armăturilor. distanţa dintre armături se ia egală cu 1. Metoda penei ancorate 6. Pentru structurile cu faţade modulare.3. Pentru înălţimi mai mari se pot utiliza materiale geosintetice de rezistenţe diferite. Rândul de sus de armătură trebuie să fie la jumătate din distanţa dintre celelalte rânduri de armătură.16. σ vi = R vi . Schema de calcul pentru forţa de întindere în armătura „i” datorată greutăţii proprii şi suprasarcinii 66 . unde: L i − 2e i (6. dacă tehnologia de întoarcere la faţa masivului a armăturilor geosintetice cere o distanţă constantă între armături. 6. Ti1 (Figura 6. unde: (6. mai ales dacă se utilizează întoarcerea la faţa masivului.19) σvi este presiunea la nivelul „i” conform distribuţiei Meyerhof. distanţa maximă dintre armături este limitată la de 2 ori grosimea blocului de faţadă pentru a asigura stabilitatea acestuia.16).4. Limitele acceptabile pentru distanţa dintre armături sunt legate de tehnologia de execuţie – instalare şi compactare (de exemplu. de asemenea.1. care se adaptează uşor la aceste variaţii.3. 2 sau 3 ori grosimea unui strat elementar de compactare). modifica rezistenţa la tracţiune.

unde: φ ⎞ ⎛ tg⎜ 45° − 1 ⎟ 2⎠ .22) (6.17.25) 67 . Q= ⎝ b d+ 2 (6. Ti2 (Figura 6. Schema de calcul pentru forţa de întindere în armătura „i” datorată unei forţe concentrate verticale (fundaţie) c) Forţa de întindere datorată sarcinilor concentrate orizontale (date de fundaţii de lăţime b). unde: Di D i = h i + b .24) (6. afectată de factorii parţiali ai încărcărilor. b) Forţa de întindere datorată sarcinilor concentrate verticale (date de fundaţii de lăţime b).18). Ti3 (Figura 6.21) (6. dacă h i > 2d − b 2 (6. svi este distanţa pe verticală între armături la nivelul „i”. Li este lungimea armăturii „i”.23) Figura 6. dacă h i ≤ 2d − b h +b Di = i + d .17).Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Rvi este rezultanta forţelor verticale la nivelul armăturii „i”. Ti 2 = k aSvi V . Ti3 = 2s vi ⋅ H 0 ⋅ Q(1 − h iQ ) . ei este excentricitatea rezultantei Rvi.

conform 5.3.27) 6. fsm – factorul parţial pentru smulgerea armăturilor.18. calculată conform 6. Ti.2 Ti – forţa maximă de întindere în armătura „i”. (6.4. (6. Tc ≥ Ti.4.2. Ti este egală cu: Ti = Ti1 + Ti 2 + Ti3 .3.1. Tc cu rezistenţa maximă la întindere în armătura „i”. 68 . conform 6.4.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Forţa de întindere maximă din armătura „i”. Verificarea la rupere a armăturilor Pentru verificarea stabilităţii interne a structurii din punctul de vedere al depăşirii rezistenţei armăturilor se compară rezistenţa de calcul la întindere.4. egal cu lăţimea totală orizontală a feţelor superioară şi inferioară ale armăturii „i”.1.coeficientul de frecare dintre armătură şi pământ. pe metru liniar de zid.4.28) Pi – perimetrul armăturii „i”.26) Figura 6. unde: tan δa L pi (γ1h i + q ) + ca L pi (6. Verificarea armăturilor la smulgere Verificarea de stabilitate internă a structurii de sprijin din pământ armat la cedarea prin smulgerea armăturii este exprimată printr-o condiţie impusă perimetrului Pi al armăturii „i”: Pi ≥ fsm Ti .3. Schema de calcul pentru forţa de întindere în armătura „i” datorată unei forţe concentrate orizontale (fundaţie) 6. tanδa .3.3.

Forţele care se iau în considerare sunt (Figura 6. reacţiunea normală pe planul de cedare.21): greutatea proprie a umpluturii din cadrul prismului analizat. . c. Verificarea stabilităţii pe plane înclinate În plus faţă de analiza mecanismelor interne de întindere. Planele de cedare trebuie căutate pentru fiecare punct semnificativ (a. în Figura 6. forţele rezistente pe planul potenţial de cedare.se neglijează frecarea dintre umplutură şi faţadă. .planele potenţiale de cedare nu trec prin zona de contact cu o structură care se află la partea superioară a zidului. Principalele ipoteze sunt: .19.4. 6. 69 .. Figura 6. care alcătuiesc prisme (pene) de pământ instabile (Figura 6. Definirea zonelor activă şi rezistentă q – suprasarcina permanentă. b. este de asemenea necesar de a lua în considerare posibilitatea formării unor plane înclinate de cedare.3.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Lpi – lungimea armăturii „i” în zona pasivă (rezistentă) a masivului din spatele structurii (Figura 6.19).fiecare prism (pană) de pământ se comportă ca un corp rigid. încărcări exterioare uniform distribuite.4..20 ).20). încărcări exterioare concentrate orizontale şi verticale. ca – adeziunea armătură/teren.

Schema de calcul pentru stabilitatea penelor 70 . Figura 6.21.20. Plane potenţiale de cedare în analiza stabilităţii interne Pentru fiecare punct trebuie stabilită valoarea maximă a forţei T prin analizarea mai multor plane potenţiale de cedare. Valoarea maximă a lui T şi unghiul α de înclinare a planului de cedare corespunzător sunt utilizate pentru calculul rezistenţei grupului de armături din prismul analizat (Figura 6.22).Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Figura 6.

2.1. Pi este perimetrul armăturii „i”. acesta poate fi evaluat cu ajutorul curbelor izocrone.23): k =k0(1-z/z0) + kaz/z0. (6. pe metru liniar de zid.31) (6. .32) 71 . Evaluarea coeficientului împingerii pământului Conform celor prezentate în paragraful 6. pentru z > z0 = 6 m. q este suprasarcina permanentă. fsm este factorul parţial pentru rezistenţa la smulgere a armăturii. 6.4.4.3. ca este adeziunea armătură/teren.29) n ⎡ Pi L pi ⎤ (tan δa γh i + tan δa q + ca )⎥ ≥ T . Factorii care pot influenţa comportarea structurii în timpul exploatării sunt: . pentru z ≤ z0 = 6 m.4. unde: ∑⎢ i =1⎣ fsm ⎦ (6. egal cu lăţimea totală orizontală a feţelor superioară şi inferioară a armăturii „i”.30) Tci este valoarea de calcul a rezistenţei la tracţiune a armăturii „i”. Metoda gravităţii coerente 6.consolidarea secundară a pământurilor coezive. se poate considera α= 45°-φ1/2. Starea limită a exploatării normale Pentru starea limită a exploatării normale trebuie luate în considerare posibilele deplasări interne şi anume: tasări şi deplasări ale structurii de sprijin.fluajul armăturilor polimerice.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Pentru cazul în care umplutura este din material granular şi nu există decât sarcini exterioare uniform distribuite.4. Lpi este lungimea armăturii în zona rezistenţa (pasivă) a masivului. Pentru cazuri mai complexe nu se pot da indicaţii referitoare la unghiul planului potenţial de cedare sau la numărul de puncte necesar a fi investigate pentru a determina valoarea maximă a forţei T.5. Rezistenţa totală oferită de straturile de armătură din prismul analizat trebuie să îndeplinească următoarea relaţie: i =1 ∑ Tci ≥ T sau n (6.4.3. coeficientul împingerii pământului în dreptul armăturii „i” se calculează astfel (Figura 6. tanδa este unghiul de frecare armătură/teren. 6. k = ka. În cazul fluajului armăturilor polimerice.

Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Figura 6. Analiza stabilităţii interne cu ajutorul prismelor de pământ 72 .22.

unde: (6.24).33) k este coeficientul împingerii determinat conform 6.23.4. unde: (6.4.24.4.2.4.1.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Figura 6. Ti1 (Figura 6. Schema de calcul pentru forţa de întindere în armătura „i” datorată greutăţii proprii şi suprasarcinii – metoda gravităţii coerente 73 . σvi este presiunea la nivelul „i” conform distribuţiei Meyerhof. Calculul forţei de întindere în armătură Forţa de întindere în armătura „i” este dată de trei componente: a) Forţa de întindere datorată greutăţii proprii a umpluturii armate şi suprasarcinii ce acţionează la suprafaţa terenului. R vi σ vi = . Determinarea coeficientului împingerii pământului în metoda gravităţii coerente 6. Ti1 = kσ vi s vi .34) L i − 2e i Figura 6.

cu tan-1(X) în radiani. unde: (6. Ti2 (Figura 6.38) Pentru fiecare nivel hi se poate calcula σv pentru diferite valori ale distanţei d’. Figura 6. b) Forţa de întindere datorată sarcinilor concentrate verticale (date de fundaţii).Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Rvi este rezultanta forţelor verticale la nivelul armăturii „i”. unde: ⎟ ⎜ ⎟ 2⎣ ⎝ i ⎠ ⎝ i ⎠⎦ (6. d') = ⎛ d'−b' ⎞⎤ Q ⎡ ⎛ d'+ b' ⎞ ⎢FB ⎜ ⎜ h ⎟ − FB ⎜ h ⎟⎥ . deoarece efortul vertical variază în lungul armăturii. Li este lungimea armăturii „i”. afectată de factorii parţiali ai încărcărilor. svi este distanţa pe verticală între armături la nivelul „i”. (6. hi hi Q este presiunea pe talpa fundaţiei. Valoarea efortului σv considerată 74 .25.metoda gravităţii coerente Ti 2 = kσ v (h i .36) FB este o funcţie egală cu: ⎤ 2⎡ X FB = ⎢ + tan −1 (X )⎥ . d')s vi .35) σ v (h i .25). Schema de calcul pentru forţa de întindere în armătura „i” datorată unei forţe concentrate verticale (fundaţie). ei este excentricitatea rezultantei Rvi.37) (6. unde: π ⎣1 + X 2 ⎦ d'+ b' d'−b' X este egal cu şi . svi este distanţa pe verticală între armături la nivelul „i”.

Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice relevantă (de exemplu. Ti3 (Figura 6. Linia de întindere maximă pentru o structură de sprijin armată cu materiale inextensibile poate fi considerată o spirală logaritmică (Figura 6. . (6.27).75L’. svi este distanţa pe verticală între armături la nivelul „i”. unde: ⎜1 − Ti3 = b⎜ b⎟ d+ ⎜ d+ ⎟ 2⎝ 2⎠ H este forţa orizontală. Schema de calcul pentru forţa de întindere în armătura „i” datorată unei forţe concentrate orizontale (fundaţie). o distribuţie longitudinală cu o pantă de 1:4 (V:H).26. 75 . Pentru o analiză mai riguroasă se poate considera: . Ti este egală cu: Ti = Ti1 + Ti 2 + Ti3 . c) Forţa de întindere datorată sarcinilor concentrate orizontale (date de fundaţii de lăţime b).39) Forţa de întindere maximă din armătura „i”. (6.pentru hi > 0.26): ⎞ ⎛ Hs vi ⎜ hi ⎟ ⎟ . o distribuţie longitudinală cu o pantă de 3:4 (V:H).75L’.metoda gravităţii coerente Valorile Ti2 şi Ti3 nu iau în considerare o distribuţie longitudinală a forţelor.pentru 0 < hi < 0. paralelă cu faţada structurii. unde L’ este lungimea fundaţiei. cea maximă) va fi utilizată apoi pentru calculul forţei de tracţiune în armătură.40) Figura 6.

Linia astfel obţinută va fi numită „linia 2”.28. în cazul în care nu există o fundaţie la partea superioară a structurii.27. Linia de întindere maximă – metoda gravităţii coerente Pentru calcul. Linia de întindere maximă în cazul inexistenţei unei fundaţii – metoda gravităţii coerente Atunci când structura suportă şi o fundaţie. Figura 6. Dacă fundaţia este amplasată dincolo de linia 2.28.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Figura 6. se presupune că 76 . această linie poate fi simplificată aşa cum este arătat în Figura 6. existenţa acesteia influenţează poziţia liniei 2 de întindere maximă.

la nivelul faţadei: Ti = a0Ti1 + Ti2 + Ti3. fără însă a depăşi o linie de tensiune maximă definită pentru o structură de înălţime echivalentă Hm. dacă hi ≤ z2.48) a1 = a0. dacă hi ≤ z1.0. numită „linia 1” (Figura 6. Hm este maximul dintre H şi H1+Qm/γ.29).4).46) a1 = 1. trebuie luată în considerare o a doua linie de întindere maximă. Forţa de întindere variază însă de-a lungul armăturii. Pentru calcul. (6. de aceea ea va fi calculată în 3 puncte: . calculată cu metoda Meyerhof (a se vedea şi Figura 6.5(H1/2 – zactiv). z1 este egal cu lăţimea b a fundaţiei. se poate adopta simplificarea liniei 1 conform Figura 6. Figura 6. (6. unde: z0 este minimul dintre (d + b/2) şi H1.43) unde a0 şi a1 sunt variabile care iau următoarele valori în cazul unei faţade articulate: a0 = 0. (6. fie cu linia 2. (6. zactiv este adâncimea zonei active sub fundaţie.47) (6. (6.de-a lungul liniei 1: Ti = a1Ti1 + Ti2 + Ti3.85.44) a0 = 1 .45) (6. Linii de întindere maximă în cazul existenţei unei fundaţii – metoda gravităţii coerente Valoarea Ti calculată prin însumarea diverselor efecte reprezintă forţa maximă de întindere în armături. unde Qm este presiunea medie pe o lăţime egală cu 0. z2 este egal cu 1.5H1 în spatele faţadei. Întinderea maximă într-o armătură se determină la intersecţia fie cu linia 1.de-a lungul liniei 2: Ti = Ti1 + Ti2 + Ti3. În cazul existenţei fundaţiei la partea superioară a structurii.30.42) . (6.41) .Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice partea superioară a liniei 2 se închide în punctul în care se termină fundaţia.15(H1 – hi)/(H1 – z2). 77 .29.a0)(z0 – hi)/(z0 – z1). a1 = a0 + (1 . dacă hi > z2. dacă z1 < hi < z0. dacă hi ≥ z0.

4. dincolo de linie de întindere maximă considerată.30.4. conform 5.5. fsm este factorul parţial pentru smulgerea armăturilor. calculată conform 6.3.50) ∫ σ v (x )dx .4.4).4. Tc cu forţa de întindere din armătură calculată conform 6.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Figura 6. 78 . Ti ≤ 6. (6.3.1. la distanţa x. Definirea liniei 1 de întindere maximă – metoda gravităţii coerente 6. ca şi în cazul metodei penei ancorate (paragraful 6. σv (x) este efortul vertical în lungul armăturii.4.4.4. Verificarea la rupere a armăturilor Se compară rezistenţa de calcul la întindere.49) 6. Verificarea la smulgere a armăturilor Se verifică următoarea relaţie: 2B tan δ a L (6.3. Verificarea stabilităţii globale interne Atunci când structurile au o geometrie mai deosebită sau trebuie să preia încărcări concentrate este necesară verificarea stabilităţii pe plane înclinate.4. f sm L − L ai unde: Ti este forţa de întindere din armătură. L este lungimea totală a armăturii.4.4. B este lăţimea armăturii. Lai este lungimea armăturii „i” în zona rezistentă.2.2: Tc ≥ Ti.4.4.

Fi. Figura 6.8). Starea limită a exploatării normale Deformaţia armăturii inextensibile poate fi estimată cu ajutorul următoarei expresii: T L ε i = medi .Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice 6. unde: (6. L este lungimea armăturii. E este modulul de elasticitate al armăturii. Ai este aria secţiunii transversale a armăturii „i”.5. Fi = k h ⋅ G a .4. aşa cum este ilustrat în Figura 6.4.3.51) EA i unde: Tmedi este forţa medie de întindere de-a lungul armăturii „i”.8).6.4.3. (6.31. Verificarea stabilităţii interne la acţiuni seismice Acţiunile seismice produc forţe inerţiale. Tseism poate fi calculat cu următoarea formulă: 79 . Ga este greutatea zonei active. Stabilitatea internă în condiţii seismice Se calculează valoarea maximă a tracţiunii în armătura „i” conform celor precizate mai sus şi considerând un coeficient al împingerii pământului determinat cu ajutorul metodei Mononobe – Okabe (6. 6.31. Sporul de forţă de tracţiune indus de seism.52) kh este coeficientul seismic în direcţie orizontală (vezi 6.

Pentru verificarea armăturilor la smulgere coeficientul de frecare trebuie diminuat cu 20%.7H1 şi L2 ≥ 0. 6.5. conform principiilor deja prezentate. structura superioară va fi considerată ca o suprasarcină.54) În continuare se verifică stabilitatea internă aşa cum a fost precizat mai sus. Se vor aplica factorii de siguranţă corespunzători grupării speciale de încărcări. se proiectează ca o singură structură cu înălţimea H.1. Elemente de proiectare specifice 6.32): H + H2 Pentru D > 1 : L1 ≥ 0.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Tseism = Fi ⋅ L pi ∑L i =1 n (6.32. Proiectarea zidurilor suprapuse 80 . 20 În analiza de stabilitate externă a structurii inferioare. 20 În cazul în care D > H 2 tan (90 − φ1 ) .5.6H. H + H2 Dacă D ≤ 1 .53) pi Forţa totală de tracţiune este deci: Ttotal = Tmax + Tseism (6. Structuri de sprijin suprapuse Pentru proiectarea structurilor de sprijin suprapuse se vor aplica următoarele principii (Figura 6. Figura 6. cele două structuri se proiectează separat.

34): Cazul 1.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Pentru evaluarea stabilităţii interne. se pot lua în considerare următoarele plane de întindere maximă (Figura 6. de aceea în calcule trebuie aplicat un coeficient de reducere. presiunea activă a pământului nu se poate mobiliza 2⎠ ⎝ integral. 2⎠ ⎝ 81 .2. Baza totală a celor două structuri este suficient de mare pentru ca cele două structuri să fie proiectate independent. φ⎞ ⎛ Presiunea activă se dezvoltă în întregime pentru D > H tan⎜ 45° − ⎟ . φ⎞ ⎛ Dacă D < H tan⎜ 45° − ⎟ .33. Structuri de sprijin gemene (back-to-back walls) Se deosebesc două cazuri (Figura 6. Plane de tracţiune maximă pentru structuri suprapuse 6.33): D≤ H1 + H 2 2 H1 + H 2 φ ⎞ ⎛ < D ≤ H 2 tan⎜ 45° − 1 ⎟ 20 2⎠ ⎝ H1 D' = 2D H1 + H 2 Rω = θ − φ1 90 − φ1 Figura 6.5.

Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice

Figura 6.34. Structuri de sprijin gemene (back-to-back walls)

Cazul 2. Dacă distanţa pe care se suprapun armăturile, L R > 0.3H 2 (unde H2 este cea mai mică dintre înălţimile celor două structuri), nu se va lua în considerare nici o presiune a pământului. Nu este recomandată folosirea de armături continui între cele două faţade, ceea ce ar implica o modificare totală a deformaţiilor structurii şi forţe de întindere mai mari, astfel încât metodele de calcul prezentate în acest ghid nu ar mai fi valabile. Pentru cazul în care structurile se găsesc în zone cu risc seismic, se recomandă ca distanţa dintre cele două faţade să fie de (1.1 – 1.2)H. Pentru geometrii intermediare între cele două cazuri, presiunea pământului se interpolează liniar între 0 şi Pa.

6.6. Proiectarea elementelor de faţadă
Proiectarea elementelor de faţadă se face astfel încât: - să ofere o formă exterioara structurii, - să asigura o estetică corespunzătoare, - să împiedice eroziunea pământului din umplutura armată, - să asigure stabilitatea pământului dintre două straturi de armătură, - să asigure ancorarea armăturii în zona rezistentă a masivului. Elementele de faţadă trebuie să preia: - presiunile laterale ale terenului şi forţele de întindere din conexiunile armăturilor cu faţada, - forţele date de elementele de faţadă aflate deasupra, - forţele verticale de forfecare dezvoltate ca urmare a deplasării relative dintre faţadă şi umplutura armată, - orice altă încărcare permanentă sau temporară aplicată. În cazul utilizării faţadelor flexibile, de tipul plaselor sau altele similare, se va urmări limitarea deplasărilor faţadei (bombarea faţadei) datorită compresiunii din spatele faţadei date de eforturile de compactare sau greutăţii proprii a umpluturii. Deplasările orizontale şi

82

Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice

verticale ale faţadei trebuie limitate la 25 – 50 mm faţă de linia teoretică a zidului. Pot fi adoptate următoarele măsuri: - realizarea unei umpluturi din material granular grosier, piatră spartă, bolovăniş imediat în spatele faţadei, pe cca 600 mm; - micşorarea distanţei dintre armături; - mărirea rezistenţei materialului utilizat pentru faţadă; - realizarea unei suprapuneri suficiente între panourile de faţadă adiacente. În plus, armăturile nu trebuie să aibă deplasările împiedicate pentru a putea urmări mişcările faţadei. Panoul superior trebuie ataşat de un strat de armătură pentru a i se asigura stabilitatea. În cazul faţadelor din blocuri modulare, trebuie asigurată o capacitate de frecare suficientă între unităţi, distanţa pe verticală dintre armături fiind limitată la de 2 ori grosimea unui bloc, dar nu mai mult de 0.8 m. Înălţimea maximă a faţadei deasupra celui mai de sus strat de armătură şi dedesubtul celui mai de jos strat trebuie, de asemenea, limitată la grosimea unui bloc. În cazul zonelor seismice, conexiunile blocurilor nu trebuie să depindă numai de frecarea dintre armătură şi blocuri; se vor utiliza şi alte tipuri de conexiuni. Blocurile de la partea superioară a structurii vor fi asigurate contra răsturnării în caz de seism. În cazul întoarcerii geosinteticelor la faţa masivului, acestea trebuie protejate contra acţiunii razelor UV. Se poate prevede şi o faţadă suplimentară (beton, torcret).

6.7. Proiectarea conexiunilor
Încărcările de proiectare pentru conexiunile dintre armături şi elementele de faţadă, Tcon sunt: 1. pentru armături extensibile (metoda penei ancorate): - pentru faţade care permit deplasări la nivelul conexiunilor (Figura 6.35),

Figura 6.35. Valorile încărcărilor în conexiuni pentru armături extensibile şi faţade flexibile

-

pentru panouri de faţadă rigide (de exemplu, pe toată înălţimea structurii), care nu permit deplasări la nivelul conexiunilor: Tcon = 100% Ti pe toată înălţimea structurii, 2. pentru armături inextensibile (metoda gravităţii coerente): - faţade flexibile (de exemplu elemente metalice în formă de U) – conform Figura 6.36;

83

Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice

Figura 6.36. Valorile încărcărilor în conexiuni pentru armături inextensibile şi faţade flexibile

-

faţade articulate (panouri cu înălţime mai mică decât înălţimea structurii) – conform Figura 6.37;

Figura 6.37. Valorile încărcărilor în conexiuni pentru armături inextensibile şi faţade articulate

-

faţade rigide (panouri pe toată înălţimea structurii) care nu permit deplasări la nivelul conexiunilor: Tcon = 100% Ti pe toată înălţimea structurii,

unde Ti este forţa din stratul „i” de armătură, determinată conform paragrafului 6.4.3.1.
6.7.1. Conexiuni între materialele geosintetice

Conexiunile dintre materialele geosintetice pot fi grupate în două categorii: prefabricate şi realizate pe teren. Îmbinarea geotextilelor se face de obicei prin coasere, acolo unde este necesar un transfer de eforturi. 84

Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice

Figura 6.38 prezintă diferite tipuri de cusături, iar Tabelul 6-4, orientativ, caracteristicile acestora. Valorile reale ale rezistenţei îmbinărilor trebuie determinate având ca referinţă SR EN ISO 10321:1999.

1 2

3

4

5 6 7
Figura 6.38. Tipuri de cusături pentru îmbinarea geotextilelor Tabelul 6-4. Caracteristici orientative ale diverselor tipuri de îmbinări ale geotextilelor

Material Geotextil ţesut

Tip de îmbinare 1 2 3 4 5,6 7

Eficienţa (Tîmbinare/T) (%) 30 – 50 40 – 70 30 – 60 50 – 70 ≤ 80 70 - 100

Deplasare (mm) < 25 < 25 < 25 < 25 < 25 < 10

Pentru îmbinarea temporară a geotextilelor (niciodată cu rol de rezistenţă!) se pot utiliza agrafe. Pentru îmbinarea geogrilelor extrudate (executate prin ştanţare) se utilizează elemente speciale de legătură, de tip bară, de regulă tot din materiale polimerice (Figura 6.39). Eficienţa unei astfel de îmbinări este mai mare de 95%, iar deplasările necesare pentru a înlătura conexiunea sunt cuprinse între 3 şi 15 mm. Geogrilele ţesute se suprapun pe cca 25 cm.

85

6.2. .7. parapeţi.conexiunile trebuie pretensionate pentru a reduce deplasările.). iarna. Sistemul de drenaj Pentru construcţiile amplasate lângă versanţi este necesară proiectarea unui sistem de drenaj cu scopul de a colecta şi dirija apele de infiltraţie (Figura 6.8. fundaţii pentru panouri de semnalizare.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Figura 6.elementele de legătură trebuie să aibă secţiune şi rezistenţă suficientă pentru a preveni apariţia deformaţiilor excesive. Conexiuni metalice La calculul rezistenţei conexiunilor metalice trebuie să se ţină seama de posibilitatea coroziunii. trebuie scăzută din orice suprafaţă exterioară a tuturor componentelor conexiunii care se află în contact cu terenul. În cazul în care deasupra structurii de sprijin există un sistem rutier pe care este posibil a se utiliza. cu excepţia situaţiei în care protecţia anticorozivă este proiectată pentru întreaga durată de viaţă a structurii. se va realiza o barieră impermeabilă între umplutura armată şi sistemul rutier (Figura 6.40).o grosime de sacrificiu egală cu jumătate din valoarea din Tabelul 4-5 trebuie scăzută din orice suprafaţă interioară a tuturor componentelor conexiunii care se află în contact cu un element metalic sau care se află total în interiorul conexiunii. proiectarea structurii de sprijin se va face conform unei din metodele următoare: 86 . . Îmbinarea geogrilelor extrudate Trebuie avute în vedere în plus următoarele aspecte: .elementele de legătură trebuie să aibă dimensiunile astfel încât să nu fie deformată geogrila şi să nu se inducă eforturi suplimentare.41).grosimea de sacrificiu (pierdută prin coroziune). Calculul elementelor metalice de prindere se va face având ca referinţă STAS 10108/0-78 sau EUROCODE 3. săruri pentru dezgheţare. Existenţa unui obstacol Dacă nu se poate evita amplasarea unui obiect care se constituie ca un obstacol în zona masivului de pământ armat (bazine de colectare. determinată conform Tabelul 4-5. prize de apă.9. rigole etc.39. . Astfel: . 6. 6.

straturile învecinate de armătură vor fi proiectate pentru a prelua încărcările suplimentare care ar fi trebuit preluate de armăturile întrerupte. porţiunea de faţadă din faţa obstacolului trebuie asigurată contra răsturnării sau alunecării.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Figura 6. În acest caz. armăturile cuprinse între obstacol şi faţadă pot fi ataşate obstacolului sau elementele de faţadă pot fi ancorate de elementele vecine.40. Dacă acest lucru nu este posibil. Realizarea sistemului de drenaj la o structură de sprijin din pământ armat Figura 6. 87 . Impermeabilizarea părţii superioare a structurii de pământ armat • dacă straturile de armătură trebuie întrerupte total sau parţial în dreptul obstacolului.41.

42). se poate ocoli obstacolul. Figura 6.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice • amplasarea unui cadru structural în jurul obstacolului. capabil să preia încărcările de la armăturile din faţa obstacolului şi să le transmită către armăturile conectate la acest cadru. iar umplutura să nu poată ieşi printre elementele faţadei. în spatele obstacolului (Figura 6. elementele acesteia trebuie proiectate astfel încât să înconjoare obstacolul. Realizarea unui cadru structural în jurul unui obstacol • dacă sunt utilizate armături discontinui (de tip benzi).42. Dacă obstacolul trebuie să pătrundă şi prin faţadă. 88 .

Generalităţi Acest capitol se ocupă de pantele abrupte armate cu materiale geosintetice.1.1).2): . pentru a reduce ampriza lucrării.construirea de ramblee noi.2 c). cedare externă a) răsturnare şi depăşirea capacităţii portante a terenului (Figura 7. care nu ar fi stabile în ipoteza nearmării. Procedura de proiectare În funcţie de înclinarea pantei.1.2 b).Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice 7. cu pante abrupte. PANTE ARMATE 7. pentru a asigura un mai bun suport pentru utilaje. 7. având înclinări faţă de verticală de peste 20°. 89 . Figura 7.2 a). . importanţa relativă a stabilităţii externe şi interne se modifică (Figura 7. c) cedare generală de-a lungul unei suprafeţe de cedare ce trece prin spatele şi pe sub masivul armat (Figura 7. Moduri de cedare pentru pante armate Stările limită ultime care trebuie luate în considerare sunt: 1.îmbunătăţirea stabilităţii feţei pantei după compactare. b) alunecare pe bază (Figura 7. . Acestea pot fi realizate pentru (vezi paragraful 2.2.repararea pantelor care au suferit alunecări de teren.

2.4 a). cedare internă a) cedarea armăturilor prin tracţiune (Figura 7. Stări limită ultime pentru pante armate – stabilitate internă 3.4 b). Figura 7.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Figura 7.3.3 a). b) cedarea armăturilor prin smulgere (Figura 7.3 b). Stări limită ultime pentru pante armate – stabilitate externă 2. 90 . cedare mixtă a) cedarea armăturilor prin tracţiune (Figura 7. b) cedarea armăturilor prin smulgere (Figura 7.

2.5 b).Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Figura 7. b) deformaţii de fluaj ale umpluturii coezive saturate (Figura 7.5 a). stabilitate externă a) tasarea terenului de fundare (Figura 7.5.4. Stări limită ale exploatării normale pentru pante armate 91 . trebuie luate în considerare următoarele situaţii: 1. Stări limită ultime pentru pante armate – cedare mixtă În ceea ce priveşte starea limită a exploatării normale. Figura 7.5 c). stabilitate internă a) deformaţii în armături (Figura 7.

îmbunătăţirea terenului de fundare prin mijloace convenţionale.3). Straturile de armătură care intersectează suprafaţa potenţială de cedare sunt presupuse a spori forţele rezistente. se aplică „metoda gravităţii coerente”.creşterea lăţimii zonei armate. În cazul reparării alunecărilor este important de determinat care a fost cauza care a provocat alunecarea pentru a se asigura că noua pantă armată nu va avea aceleaşi probleme. vor fi evaluate şi forţele hidrodinamice. . evaluarea stabilităţii externe se face ca şi pentru structurile de sprijin din pământ armat (paragraful 6. Se va acorda o atenţie deosebită identificării unor eventuale zone de teren slabe în cuprinsul terenului de fundare. 7.4. în funcţie de rezistenţa lor la tracţiune şi a orientării lor. .excavarea şi înlocuirea eventualului strat slab din terenul de fundare. Pentru a evalua stabilitatea la alunecare pe bază se adoptă suprafeţe de cedare de tip pană.realizarea unei berme la piciorul pantei. Pentru evaluarea stabilităţii globale se utilizează de asemenea metodele convenţionale din mecanica pământurilor. Dacă în urma evaluărilor stabilităţii externe rezultă posibilităţi de cedare a pantei. . Eforturile laterale mari ce se pot dezvolta în eventualele straturi slabe din terenul de fundare pot duce la o cedare prin refulare laterală. Ca şi în cazul structurilor de sprijin. ce se extind atât în spatele. . Evaluarea stabilităţii externe Pentru pantele abrupte. Trebuie precizat că analiza stabilităţii pentru suprafeţe de cedare de adâncime nu asigură şi evaluarea capacităţii portante a terenului. . Evaluarea stabilităţii se face utilizând metode convenţionale din mecanica pământurilor.drenarea terenului de fundare. Masa armată trebuie să aibă dimensiuni suficient de mari pentru a rezista alunecării pe bază. cât şi sub structură. adaptate prin introducerea factorilor parţiali de siguranţă corespunzători pentru starea limită considerată. se va adopta una din următoarele măsuri: . dacă armăturile pot fi considerate inextensibile. prin considerarea unor suprafeţe de cedare circulare sau de tip pană.armarea terenului de fundare cu materiale geosintetice. Stabilitatea externă a pantelor line (sub 45°) se analizează prin metodele clasice de analiză a stabilităţii pantelor.etapizarea execuţiei pentru a permite consolidarea terenului de fundare. .micşorarea unghiului pantei. 92 .utilizarea unei umpluturi de calitate superioară. Evaluarea stabilităţii interne Stabilitatea internă a unei pante armate depinde de capacitatea armăturilor de a rezista sarcinilor ce acţionează. modificată pentru cazul pantelor armate. definite de limitele armăturii şi care pot fi analizate prin metoda clasică a penei. .Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Pentru pante abrupte şi lucrări de reparare a alunecărilor de teren proiectarea se bazează pe metodele clasice de echilibru limită.3. de echilibru limită. Dacă este cazul. 7. .

1. între straturile de armătură trebuie să fie multiplu de grosimea unui strat elementar de compactare (care variază între 150 şi 300 mm). Metoda penei duble Pentru pante cu suprafaţa orizontală. H este înălţimea pantei.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice 7. care are o distribuţie lineară pe adâncime (Figura 7. Figura 7.5kγH 2 . forţa destabilizatoare. iar cea maximă este de 1 m. Distanţa minimă pe verticală. forţa destabilizatoare poate fi considerată a fi rezultanta presiunii pământului.7. γ este greutatea volumică a pământului. Metoda penei duble – distribuţia eforturilor Dacă nu există suprasarcini. Svi poate fi determinată cu formula: Ti Svi ≤ . Rh este dată de: R h = 0. Figura 7.6).6. Metoda penei duble În această metodă se ia în considerare o suprafaţă potenţială de cedare bilineară (Figura 7. Svi. unde: k este raportul dintre efortul vertical şi cel orizontal.4.7).1) 93 . poate fi luat egal cu k0 sau cu ka sau o valoare intermediară. (7.2) k (γh i + q ) (7.

la nivelul „i”. lungimea de ancorare a acestora în zona rezistentă. Cu notaţiile din Figura 7. Se face ipoteza că toate armăturile sunt orizontale. tanδa este coeficientul de frecare armătură/teren. MRP şi de rezistenţa armăturilor. Ti este încărcarea maximă de tracţiune pe metru liniar. iar Mrezistent este dat de rezistenţa la forfecare a pământului. Pentru ca stabilitatea să fie asigurată trebuie ca: M rasturnare ≤ M rezistent .8.4. la nivelul „i”.4) Mrăsturnare este dat de forţele destabilizatoare (greutate plus suprasarcină). unde: (7. se neglijează forţele de interacţiune dintre fâşii datorită complexităţii stării de eforturi şi a faptului că prezenţa armăturilor face ca distorsiunile să fie minore. fsm este factorul parţial pentru smulgerea armăturilor. Lpi trebuie să îndeplinească următoarea condiţie: fsmTi L pi ≥ . q este suprasarcina permanentă şi temporară. armate sau nu.8. q este suprasarcina datorată doar încărcărilor permanente. Metoda fâşiilor pentru suprafaţă de cedare circulară Pentru pante cu geometrie variabilă şi teren stratificat. În calcul sunt luate doar acele armături care intersectează suprafaţa de cedare. 7. unde: (7. MRA. se poate utiliza metoda fâşiilor pentru analiza stabilităţii pantelor. la nivelul „i”. În cazul pantelor armate. Metoda fâşiilor 94 . ca este adeziunea dintre armătură şi teren.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice unde: Svi este distanţa pe verticală între armături. hi este înălţimea pantei deasupra nivelului „i”.3) 2[(γh i + q ) tan δa + ca ] Lpi este lungimea minimă în zona rezistentă. rezultă: Figura 7.2. considerând o suprafaţă de cedare circulară. Pentru a preveni atingerea stării limită ultime de smulgere a armăturilor.

Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice M rasturnare = ∑ G j + b jq j sin α j R j=1 n [( ) ] (7.9. (7. c este coeziunea umpluturii armate. Metoda fâşiilor pentru suprafaţă de cedare spirală logaritmică În această metodă se determină direct momentul neechilibrat.9: Figura 7. Lungimea de ancorare necesară armăturii „i” se calculează ca şi în cazul metodei penei duble (paragraful 7. 7. M0 (diferenţa dintre momentul de răsturnare şi cel rezistent). care trebuie preluat de armături. uj este presiunea apei din pori ce acţionează la baza fâşiei „j”.5) M RP = ∑ m [cb j + (G j + b jq j − b ju j )tan φ]sec α jR (1 + tan φ tan α j ) j=1 n (7. Metoda fâşiilor pentru suprafaţă de cedare spirală logaritmică 95 .4. Astfel.1).8) Cu notaţiile din Figura 7. condiţia de stabilitate este: M RA ≥ M 0 .4.3. φ este unghiul de frecare internă al umpluturii armate.6) (7. MRA.7) M RA = ∑ Ti Yi i =1 unde: qj este suprasarcina ce acţionează pe fâşia „j”.

se vor lua măsuri pentru o bună drenare a umpluturii sau se va utiliza o umplutură de calitate superioară.1).4.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice m M RA = ∑ Ti Yi . Deformaţii în armături de ordinul a 5% sunt considerate acceptabile.5. Metoda gravităţii coerente Această metodă este aplicabilă pantelor armate cu armături inextensibile şi este bazată pe acelaşi principiu descris în paragraful 6.10) unde: qj este suprasarcina ce acţionează pe fâşia „j”. i =1 (7. Datorită înclinării pantei.9) M 0 = ∑ G j + b jq j R dj cos ω j + u jb j cos ec ω j − φ R dj sin φ .5. Metoda gravităţii coerente pentru pante armate 7. Pentru majoritatea pantelor armate. Deformaţiile din consolidarea secundară a umpluturii coezive sunt dificil de estimat. În cazurile în care aceasta este considerată a fi o stare limită.4 pentru structurile de sprijin din pământ armat. în lipsa altor condiţii specifice impuse.5a). Starea limită a exploatării normale Stările limită ale exploatării normale au fost descrise în Figura 7.4. uj este presiunea apei din pori ce acţionează la baza fâşiei „j”. Figura 7. În ceea ce priveşte tasarea construcţiei (Figura 7. aceste stări limită nu sunt critice. j=1 n {( ) [ ( )] } (7. cu excepţia situaţiei când panta este proiectată pentru a prelua sarcinile externe în anumite condiţii specifice. presiunile laterale şi liniile de întindere maximă vor fi modificate (Figura 7. se va acorda atenţiei faptului că deformarea structurii în ansamblul său poate duce la eforturi suplimentare în armături. 7.4.10.10). Lungimea de ancorare necesară armăturii „i” se calculează ca şi în cazul metodei penei duble (paragraful 7. 96 . φ este unghiul de frecare internă al umpluturii armate.4.

locale pentru a prevenirea cedarea acestei zone. este mai eficientă prevederea de straturi drenante la intervale regulate în interiorul umpluturii pentru a preveni creşterea presiunii apei din pori. Repararea alunecărilor de teren Este recomandat ca. mărind rezistenţa la forfecare şi la eroziune şi împiedicând astfel formarea suprafeţelor de cedare de suprafaţă. 97 . La nivelul feţei pantei poate fi necesară întoarcerea geosinteticelor la faţa masivului sau realizarea de armături secundare. Apele de şiroire trebuie colectate deasupra umpluturii armate şi dirijate apoi către baza pantei. Figura 7. acestea trebuie să fie mai permeabile decât umplutura pentru a preveni acumularea apei deasupra acestora în timpul precipitaţiilor. să fie realizată o analiză completă a stabilităţii pantei pentru a identifica alte posibile suprafeţe de cedare. Se recomandă prevederea unui strat drenant la bază şi în spatele excavaţiei înaintea punerii în operă a umpluturii armate. fie saltele din material granular sau tranşee drenante. În cazul umpluturilor cu conţinut de material fin. înaintea proiectării lucrării de reparare a alunecării.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice 7.6. Sistemul de drenaj Drenurile sunt amplasate de obicei în spatele umpluturii armate (Figura 7. Sunt utilizate fie geocompozite de drenaj. • suprafaţa geocompozitului poate constitui o suprafaţă potenţială de cedare. 7. O simplă înlocuire a masei alunecate cu masa de pământ armat nu este suficientă. • dacă armăturile sunt realizate din geotextile.7.11).11. Sistem de drenare a apelor de suprafaţa şi subterane pentru pante armate În proiectarea geotextilelor şi geocompozitelor de drenaj ce vor fi utilizate se vor lua în considerare următoarele aspecte: • colmatarea posibilă a materialelor geosintetice. • reducerea capacităţii de transport datorită pătrunderii geotextilului în miezul drenant. Straturile intermediare de armătură ajută la realizarea compactării feţei pantei. • compresibilitatea pe termen lung a miezului geocompozitului de drenaj.

γw – greutatea volumică a apei. elemente modulare din beton etc.7). (7. asociate cu vegetaţie. 98 . λ poate fi calculat cu formula: λ = dγ w s .8.9. Proiectarea elementelor de faţadă Pentru a preveni erodarea faţadei. riprap. se va adopta o saltea antierozională temporară sau permanentă înierbată. se recomandă instalarea unor sisteme rezistente la eroziune pe termen lung.11) unde: d – adâncimea apei. Proiectarea conexiunilor Conexiunile se realizează ca şi cele pentru structuri de sprijin din pământ armat (paragraful 6. Sporul de efort tangenţial la nivelul feţei pantei datorat scurgerii apei. Dacă λ > 100 Pa se recomanda adoptarea de sisteme permanente antierozionale. Dacă λ < 100 Pa. 7. s – panta faţadei..Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice 7.

12 17. Principii generale de calcul.0 17.43 116.87 99 .1. cât şi pentru teren. EXEMPLE DE CALCUL 8.48 Nr. Structură de sprijin armată cu geogrile – proiectarea având ca referinţă STAS 3300/1-85 – Teren de fundare.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice 8. H = 4 m. q = 10 kPa Greutăţile volumice ale umpluturii armate (γ1) şi terenului de sub şi din spatele structurii (γ) a fost determinată în laborator şi s-au obţinut următoarele rezultate: 1 18.17 2 55.90 115.5 4 17.15 6 58. prin încercări de forfecare directă.47 117. Figura 8.86 Valori τf (kPa) 3 4 57. c1): Valori σ (kPa) 100 200 1 60.4 γ1 (kN/m3) γ (kN/m3) Parametrii rezistenţei la forfecare au fost determinaţi.95 17.1 17.73 58. atât pentru umplutura armată.32 5 18.57 113. încercare 3 18.9 17.81 5 56.43 110. pentru care s-au obţinut următoarele rezultate: Pentru umplutura armată (φ1.08 120.3 2 17.1.

1.71 169. c): Valori σ (kPa) 100 200 300 Valori τf (kPa) 3 4 50.43 110.18 1 53.30 Pentru teren (φ.2) unde γ este media aritmetică a valorilor individuale. Greutatea volumică a umpluturii armate Având ca referinţă STAS 3300/1-85. rezultă υ = 2.17 106. n ' i =1 unde n’ este numărul de încercări realizate.29 173.86 166.1. Întrucât se verifică această condiţie pentru toate valorile.59 162.1. Rezultă s =0. Valoarea de calcul a greutăţii volumice se calculează cu relaţia: γ = (1 ± ρ )γ n . Valoarea normată a greutăţii volumice a umpluturii armate rezultă: γ1n = 18.29 6 54.20 176. (8. din tabelul 1 din STAS 3300/1-85.25 166. 2 1 n n ∑ γ − γ i = 0. Se verifică relaţia: γ − γ i < s ⋅ ν pentru fiecare valoare individuală. Pentru n = 5.86 160.1. după eliminarea valorilor eronate.51 2 52.17 5 55. nivelul de asigurare se consideră: s= ( ) (8.73 175.29 108.4) n ⋅ γn unde: tα este un coeficient statistic ce variază în funcţie de numărul de determinări. t ⋅s ρ= α .11 156. Estimaţia deplasată a abaterii medii pătratice: γn = s= 2 1 n ∑ γ − γi .05 104.9 106.39 101. valoarea normată a greutăţii volumice se obţine cu relaţia: 1 n' (8. rezultă n = n’ = 5.0847.09476 .95 53. n − 1 i =1 Având ca referinţă STAS 3300/1-85. Determinarea parametrilor normaţi şi de calcul conform STAS 3300/1-85 8.07 (coeficient statistic). n şi de nivelul de asigurare α. (8.79 152.1.1) ∑ γi .5) 100 . n i =1 ( ) (8.34 159.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice 300 180.3) unde:ρ este indicele de precizie al determinării valorii medii.88 8.014 kN/m3.

Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice

α = 0.85 pentru calculele la starea limită de deformaţii (SLD), α = 0.95 pentru calculele la starea limită de capacitate portantă (SLCP). Având ca referinţă tabelul 2 din STAS 3300/2-85 rezultă: - pentru α = 0.85, tα = 1.19, ρ = 0.00626 - pentru α = 0.95, tα = 2.13, ρ = 0.0112.
Rezultă următoarele valori de calcul: - pentru SLD: γ1 = 18.13 kN/m3 - pentru SLCP: - pentru verificările de stabilitate externă de tipul alunecare pe talpă, unde greutatea este favorabilă: γ = 17.91 kN/m3 - pentru verificările de stabilitate externă sau internă unde greutatea este nefavorabilă: γ = 18.11 kN/m3 8.1.1.2. Greutatea volumică a terenului

În acelaşi mod, rezultă: - valoarea normată: γ = 17.4 kN/m3 - valoarea de calcul pentru calcule la SLD: γ = 17.45 kN/m3 - valori de calcul pentru SLCP: - pentru calculul împingerii pământului: γ = 17.5 kN/m3
8.1.1.3. Parametrii de forfecare pentru umplutura armată

Valorile normate ale unghiului de frecare internă, φ1 şi coeziunii, c1 se determină, având ca referinţă STAS 3300/1-85, cu următoarele relaţii (pentru încercarea de forfecare directă):
n n n

tan φ n = i =1

n ∑ σi τi − ∑ σi ⋅ ∑ τi
i =1

⎞ 2 ⎛ n ∑ σi − ⎜ ∑ σi ⎟ ⎟ ⎜ i =1 ⎝ i =1 ⎠
n n n n n i =1 i =1 i =1 2

i =1 2

(8.6)

c n = i =1

2 ∑ σi ∑ τi − ∑ σi ∑ σi τi n ⎞ 2 ⎛ n ∑ σi − ⎜ ∑ σi ⎟ ⎜ ⎟ i =1 ⎝ i =1 ⎠ n

n

(8.7)

Rezultă (pentru n = 18) următoarele valori normate: tanφ1n = 0.5786, φ1 = 30.05 °, c1 = 0 Pentru determinarea valorilor de calcul se utilizează relaţia: tan φ = (1 ± ρ ) tan φ n , (8.8)

101

Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice

cu: ρ =

t α ⋅ s tan φ tan φ n

, s tan φ =

( i =1
n

n n ∑ σ i tan φ + c − τ i

)2

n−2

n
n ⎞ 2 ⎛ n ∑ σi − ⎜ ∑ σi ⎟ ⎜ ⎟ i =1 ⎝ i =1 ⎠ n 2

(8.9)

-

Pentru SLD: pentru α = 0.85, tα = 1.07, tanφ1 = 0.5678, φ1 = 29.6° Pentru SLCP: pentru α = 0.95, tα = 1.75, tanφ1 = 0.5609, φ1 = 29.3°

8.1.1.4. Parametrii de forfecare pentru teren

În acelaşi mod rezultă:
tanφn = 0.5321, φ = 28.0 °, c = 0 pentru SLD: pentru α = 0.85, tα = 1.07, tanφ = 0.5154, φ = 27.3° pentru SLCP: pentru α = 0.95, tα = 1.75, tanφ = 0.5219, φ = 27.6° 8.1.2. Predimensionare

Se alege un raport L/H = 0.7, rezultă L = 2.8 m.
8.1.3. Evaluarea împingerii pământului

-

27.6 ⎞ ⎛ coeficientul împingerii active: k a = tan 2 ⎜ 45 − ⎟ = 0.366 2 ⎠ ⎝ 1 1 Pa = γH 2 k a = 17.5 ⋅ 4 2 ⋅ 0.366 = 51.24kN / m 2 2 Paq = qHk a = 10 ⋅ 4 ⋅ 0.366 = 14.64kN / m coeficientul acţiunii pentru împingerea pământului: 1.2 rezultă: Pa = 61.49 kN/m, Paq = 17.57 kN/m

(8.10) (8.11) (8.12)

8.1.4. Evaluarea greutăţii şi suprasarcinii

-

G = L × H × 1m × γ1 = 2.8 × 4 × 17.91(18.11) = 200.6(202.8)kN / m Q = q × L = 10 × 2.8 = 28kN / m coeficientul acţiunii pentru greutate: 0.8 sau 1.2 coeficientul acţiunii pentru suprasarcină: 1.2 rezultă: pentru SLCP, greutate defavorabilă: G = 243.36 kN/m, greutate favorabilă: G = 160.48 kN/m, Q = 33.6 kN/m

(8.13) (8.14)

102

Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice

8.1.5. Verificarea stabilităţii la alunecare pe talpă stabilitatea la alunecare la contactul umplutură armată/teren
R h = Pa + Paq = 79.06kN / m

(8.15)

(8.16) 79.06 ≤ 194.08 × tan 27.6 o = 101.46 - verificarea la alunecare este îndeplinită la contactul umplutura armată/teren
stabilitatea la alunecare la contactul armătură/teren f al R h ≤ R v tan δ a + c a L - factorul parţial pentru alunecarea pe talpă: fal = 1.3 R h = Pa + Paq = 79.06kN / m

R v = G + Q = 160.48 + 33.6 = 194.08kN / m R h ≤ R v tan φ + cL

(8.17) (8.18)

R v = G + Q = 160.48 + 33.6 = 194.08kN / m (8.19) - unghiul de frecare dintre armătură şi teren: tanδa = (0.85 ÷ 0.95) tanφ = 0.44 ÷ 0.49 = 0.45 (pentru geogrilă) 1.3 × 79.06 ≤ 194.08 × 0.45 (8.20) 102.77 ≤ 87.33 - Stabilitatea la alunecare la contactul armătură/teren nu se verifică! Se măreşte lungimea L = 3.4 m. - G = L × H × 1m × γ1 = 3.4 × 4 × 17.91(18.11) = 243.58(246.3)kN / m - Q = q × L = 10 × 3.4 = 34kN / m - coeficientul acţiunii pentru greutate: 0.8 sau 1.2 - coeficientul acţiunii pentru suprasarcină: 1.2 - rezultă: pentru SLCP, greutate defavorabilă: G = 295.56 kN/m, greutate favorabilă: G = 194.86 kN/m, Q = 40.8 kN/m R v = G + Q = 194.86 + 40.8 = 235.66kN / m 1.3 × 79.06 ≤ 235.66 × 0.45 102.77 ≤ 106.04 - Stabilitatea la alunecare la contactul armătură/teren se verifică!
8.1.6. Verificarea stabilităţii la răsturnare

(8.21) (8.22)

(8.23) (8.24)

-

Momentul tuturor forţelor faţă de centrul bazei, M0: 4 4 + 17.57 × = 117.12kNm / m 3 2 Rezultanta forţelor verticale, Rv: (8.25)

M 0 = 61.49 × -

R v = G + Q = 194.86 + 40.8 = 235.66kN / m Excentricitatea, e:

(8.26)

103

se calculează valoarea sv: T T 18.1.29) (8.1 .75 sv = = = = 0.56 + 40.6 × 1.35) tt 10 4 ore (valoarea este rezultată din teste accelerate) .56m R v 235.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice e= M 0 117.68 = 406.66 6 (8.rezultă valoarea de calcul a rezistenţei geogrilei 18. 8.4 × 13.1.1 (8.6 (8.36) . σv: Rv 295.fm22 = 1.6 = 1. unde împingerea este maximă.9.366 + 10 × 0.99 ≤ 406.8.12 L = = 0.fm121 = 1 t 50ani .49 σ v ≤ pcr + γ f D m 1 1 p cr = c f N c + γ f LN γ = × 17.5 × 3.53 (8.rezultă fm = 1.fm2 = 1.99kPa .30) (8.fm21 = 1.1 = 1.2 104 .6 (8.5 × 4 × 0.48 Capacitatea portantă a terenului nu este depăşită.fm2 = fm21 × fm22 . 8.37) .2 (17.98 + 17.98 2 2 Dm = 1 m 138.32) . Pentru determinarea valorii de calcul a rezistenţei la întindere a geogrilei se aplică următorii factori parţiali: (8. Calculul rezistenţei la întindere a armăturii (8.8 σv = = = 138.Presiunea pe bază.unde fm11 = fm111 × fm112 = 1 × 1 = 1 (8.4 − 2 × 0. L − 2e 3. Verificarea presiunilor pe teren .6 (8.33) .38) σ h (z = H ) (γHk a + qk a ) × 1.7.31) Se alege ca armătură o geogrilă cu rezistenţa caracteristică T = 33 kN/m.fm12 = 1.366) × 1.75 kN/m.27) 8.1.f m122 = log d = log = 1 .0 (producător) .49m < = 0.5 × 1 = 424.34) .76 .fm12 = fm121 × fm122 . Dispunerea armăturilor Pentru cota z = H = 4 m.28) (8.fm1 = fm11 × fm12 = 1 × 1.

008256 14.434625 3.388819 3.972 161.11.43328 44.2 1.39) (8.3271 113.393674 3.550691 11.272 M0i 0.959296 2.0764 222.5 3 3.076827 σvi 20.035073 4.6 4 Gi 29.2 3.3331 206.9444 73.02648 15.69686 39.3552 61. Rezultă o rezistenţă de calcul de 25.8886 236.339366 3.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Se alege iniţial o dispunere uniformă a armăturilor la o distanţă de 0.404202 2.7776 177. Se alege o nouă dispunere uniformă a armăturilor la o distanţă de 0.50 m.6332 8. Ti1 (8.1.104991 2.098 4. Calculul forţei de întindere în armături - Forţa de întindere datorată greutăţii proprii a umpluturii armate şi suprasarcinii ce acţionează la suprafaţa terenului.6 2 2.272 M0i 0.56 kN/m.45 39.488 Paqi 0.80528 61.891413 10.73113 7.73369 77.722 221.7776 184. cu o rezistenţă caracteristică de 45 kN/m.8 1.79017 29.198284 6.01875 262.8 3.6664 258.11427 14.9343 162.661586 Li-2ei 3.79131 13.5776 218.24179 27.372 225.06605 76.22809 8.83808 15.4442 265.638 8.076827 σvi 22.45952 5.5384 130.76596 124.34762 5.94144 34.222528 1.528 ei 0.28117 97.918201 2.6888 3.73369 73.003163 0.97408 56.1743 23.308157 0.89117 22.61488 2.5552 Rvi 70.3722 60.307184 3.802 70.2221 147.2442 306.5365 161.816 48.68464 2.8332 147.91104 129.7997 336.240899 0.40) Ti1 = k a σ vi s vi R vi L i − 2e i Calculele pentru fiecare nivel de armătură sunt prezentate în tabelul următor: σ vi = cota 0.97869 107.73488 27.9563 Ti1 4.568 25.55552 59.372 22.3552 Pai 0.4 2.14245 17.587 299.4108 47.017818 0.1.089559 0.147504 0.64675 188. 105 .5776 15.816 54.8888 110.35768 0.783685 2.12912 39.00559 0.497899 0.92032 70.72509 60.35552 99.4664 34.4666 159.843 151.11104 88.0221 188.410953 0. Se alege un alt tip de geogrilă.879 149.5552 Rvi Pai 77.40 m.661586 Li-2ei 3.780224 6.528 ei 0.32448 11.5 1 1.578094 2.046408 0. ceea ce corespunde la două straturi elementare de compactare de câte 0.32813 93.10.1331 247. pentru o distribuţie uniformă a armăturilor la o distanţă de 0.6886 277.24522 3.70272 2.74363 19.477 11.07739 0.9997 295.7104 Ultimele două rânduri de armături tot nu se verifică.882 17.66656 118.07675 336.53392 9.030317 0.220883 3.5 4 Gi 36.73137 29.488 Paqi 1.568 27.364364 3.81088 6.24352 17.342483 2.14706 49. În acest caz.6108 295. Verificarea armăturilor la rupere Se observă că ultimele două rânduri de armături nu se verifică la rupere.4 0.35232 49.2229 222.34448 46.25 m. toate armăturile se verifică la rupere.13568 30.96075 114.220352 0.5 2 2.522 24.7444 0.9563 Ti1 3.28504 8.104991 2.29792 34.147504 0.528758 0. 8.528 53.392 9.40 m. cota 0.71115 88.

74363 19.02648 15.73113 7.95) tanφ = 0.4 X 0.8 1.44 ÷ 0.23 2.2 3.166 3.49 = 0. Calculele pentru fiecare nivel de armătură sunt date în tabelul următor.279721 0.6 4 Ti1 3.891413 10.203644 (8.7104 Lpi 1.1743 23.193894 0.8 m pe fiecare metru liniar de zid.34762 5.327451 0.22809 8.223674 0.4 0.ca = 0 Se notează cu X termenul din dreapta al inegalităţii. Verificarea armăturilor la smulgere Pi ≥ fsm - Ti tan δa L pi (γ1h i + q ) + ca L pi cota 0. Se observă că inegalitatea este verificată pentru toate armăturile.2.8 3.2 1. - Rezultă următoarea secţiune a structurii de sprijin armate: Figura 8.698 2.4 2.246767 0.207676 0.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice 8.996 2. fsm = 1.1.3 unghiul de frecare dintre armătură şi teren: tanδa = (0.41) Perimetrul armăturii este egal cu 8.6 2 2.762 1.79131 13.190234 0.294 1.932 3.197207 0.191465 0.45 (pentru geogrilă) .464 2.035073 4.12. 106 .528 1.85 ÷ 0.

86 115.81 113.15 116.20 176.1 17.86 166. prin încercări de forfecare directă.17 110.47 117.73 58.17 5 55.3 H = 4 m.08 55.29 173. Partea 1: Reguli generale.95 53.57 58.39 101.9 18. pentru care s-au obţinut următoarele rezultate: Pentru umplutura armată (φ1.12 γ1 (kN/m ) 3 17.18 2 52. încercare 1 2 3 4 5 3 18.90 56.51 Valori τf (kPa) 3 4 50.95 18.25 166.29 6 54.0 17.87 300 180. Structură de sprijin armată cu geogrile – proiectarea având ca referinţă EUROCODE 7(SR EN 1997-1:2004) – Proiectare geotehnică. c): Valori σ (kPa) 1 100 53.79 152. Figura 8. c1): Valori τf (kPa) Valori σ (kPa) 1 2 3 4 5 6 100 60. cât şi pentru teren.9 106.43 110.88 107 . atât pentru umplutura armată.5 17.48 17.30 Pentru teren (φ.05 104.86 160.3 17.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice 8. q = 10 kPa Greutăţile volumice ale umpluturii armate (γ1) şi terenului de sub şi din spatele structurii (γ) a fost determinată în laborator şi s-au obţinut următoarele rezultate: Nr.2.34 300 159.11 156.29 108.73 175.17 200 106.59 162.71 169.32 17.4 γ (kN/m ) Parametrii rezistenţei la forfecare au fost determinaţi.43 57.43 200 120.

014 kN/m3. . γQ = 1. 8.pentru greutatea volumică.1. Alegerea stărilor limită şi a combinaţiilor de încărcări Pentru verificarea la SLU a structurii de sprijin armate sunt aplicabile stările limită STR şi GEO. respectiv φ1 = 30 °. în care greutatea structurii şi suprasarcina de deasupra acesteia sunt defavorabile.1.4 kN/m3.5.35. în care greutatea structurii şi suprasarcina de deasupra acesteia sunt favorabile. Determinarea parametrilor geotehnici Valorile caracteristice ale parametrilor geotehnici sunt următoarele: 8.4.2. 8. Pentru verificarea de capacitate portantă.pentru unghiul de frecare internă.35. considerată variabilă şi favorabilă. factorii parţiali sunt următorii (restul rămân la fel): . factorii parţiali sunt următorii: . γφ = 1. .1.2. c = 0 8. Combinaţia 1: A1 + M1 + R1 Pentru verificările de stabilitate externă la alunecare pe talpă şi răsturnare. Greutatea volumică a terenului Valoarea caracteristică a greutăţii volumice a teremului: γ = 17. Greutatea volumică a umpluturii armate Valoarea caracteristică a greutăţii volumice a umpluturii armate rezultă: γ1 = 18. Parametrii de forfecare pentru teren În acelaşi mod rezultă: φ = 27.pentru împingerea pământului.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice 8. γγ = 1.0°. considerată variabilă şi favorabilă.1. γG = 1.2. . 8. . γG = 1.pentru suprasarcina de deasupra structurii propriu-zise. γQ = 0.2.2.1. .2. γPa = 1.1.pentru greutate.2.3.1.2. iar c1 = 0 8.2.2. 108 .pentru suprasarcina de deasupra structurii propriu-zise.pentru greutate. Parametrii de forfecare pentru umplutura armată Ca valoare caracteristică a unghiului de frecare internă se va lua cea mai pesimistă valoare.

γγ = 1.2. γQ = 1.25.5.2. . Combinaţia 2: A2 + M2 + R1 Pentru verificările de stabilitate externă la alunecare pe talpă şi răsturnare. considerată variabilă şi favorabilă. γQ = 1. γQ = 0. .pentru împingerea pământului.h = 1. γγ = 1. .3. γPa = 1. γR.pentru greutate. considerată variabilă şi favorabilă. în care greutatea structurii şi suprasarcina de deasupra acesteia sunt favorabile.pentru suprasarcina de deasupra structurii propriu-zise. γG = 1. γQ = 0.pentru verificarea la alunecare pe talpă.2.pentru verificarea capacităţii portante. Combinaţia 4: (A1 sau A2) + M2 + R3 Se aplică A1 pentru acţiunile structurale şi A2 pentru cele geotehnice. factorii parţiali sunt următorii (restul rămân la fel): .pentru suprasarcina de deasupra structurii propriu-zise. .25. .pentru greutate. Pentru verificările de stabilitate externă la alunecare pe talpă şi răsturnare.pentru suprasarcina de deasupra structurii propriu-zise. în care greutatea structurii şi suprasarcina de deasupra acesteia sunt favorabile. 8. γG = 1. 8. . γR.pentru suprasarcina de deasupra structurii propriu-zise.pentru greutate. γG = 1. γφ = 1. .4.2.1. .35.3.35.pentru împingerea pământului. factorii parţiali sunt următorii (restul rămân la fel): . Combinaţia 3: A1 + M1 + R2 Pentru verificările de stabilitate externă la alunecare pe talpă şi răsturnare. . .pentru unghiul de frecare internă. γR.pentru greutatea volumică. .2.2. γG = 1.4.pentru greutate.0. considerată variabilă şi favorabilă.e = 1.2. Pentru verificarea de capacitate portantă. factorii parţiali sunt următorii: . . 109 . considerată variabilă şi favorabilă.0. factorii parţiali sunt următorii: .pentru rezistenţa terenului.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice 8. γQ = 0.4.pentru unghiul de frecare internă. în care greutatea structurii şi suprasarcina de deasupra acesteia sunt defavorabile. . considerată variabilă şi favorabilă. în care greutatea structurii şi suprasarcina de deasupra acesteia sunt defavorabile.v = 1. . factorii parţiali sunt următorii: . γφ = 1. γφ = 1. Pentru verificarea de capacitate portantă. în care greutatea structurii şi suprasarcina de deasupra acesteia sunt favorabile.pentru suprasarcina de deasupra structurii propriu-zise.pentru greutatea volumică. . γPa = 1.pentru împingerea pământului. γPa = 1.pentru unghiul de frecare internă.

pentru greutate.4.2.0.577 γ = 17.4 kN/m3 γ1 = 18. pentru rezistenţa terenului. Combinaţia 1 G = 201.44) 8.4.375 = 52. γQ = 1.h = 1.3.2. . Combinaţia 2 G = 201.pentru suprasarcina de deasupra structurii propriu-zise. răsturnare) Q = 36.43) (8. Paq = 20.0. rezultă L = 2.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice - pentru greutatea volumică. Evaluarea împingerii pământului - 27 ⎞ ⎛ coeficientul împingerii active: k a = tan 2 ⎜ 45 − ⎟ = 0. considerată variabilă şi favorabilă.75 kN/m Q = 0 (alunecare pe talpă.4 ⋅ 4 2 ⋅ 0. pentru verificarea la alunecare pe talpă. Pentru verificarea de capacitate portantă.2.4. 8. γR.2 kN/m. γR.014 kN/m3 8.8 × 4 × 18. în care greutatea structurii şi suprasarcina de deasupra acesteia sunt defavorabile. γγ = 1.3. răsturnare).2kN / m 2 2 Paq = qHk a = 10 ⋅ 4 ⋅ 0.4 kN/m (capacitate portantă) Pa = 52.1.5. G = 272. Paq = 15 kN/m 110 .375 2 ⎠ ⎝ 1 1 Pa = γH 2 k a = 17.25 kN/m tanφ = 0.75 kN/m (alunecare pe talpă. 8.014 = 201.8 m.8 = 28kN / m (8.75kN / m Q = q × L = 10 × 2. Predimensionare Se alege un raport L/H = 0.7.2.46) 8. Evaluarea acţiunilor şi parametrilor de calcul 8.375 = 15kN / m (8.4.4.35. Evaluarea greutăţii şi suprasarcinii - G = L × H × 1m × γ1 = 2.36 kN/m (capacitate portantă) Q = 0 (alunecare pe talpă.509 tanφ1 = 0.e = 1.45) (8.2.2.4.2.47 kN/m. γG = 1. factorii parţiali sunt următorii (restul rămân la fel): .42) (8. răsturnare) Q = 42 kN/m (capacitate portantă) Pa = 70.

5. răsturnare) G = 272.36 kN/m (capacitate portantă) Q = 0 (alunecare pe talpă.72 ≤ 201.47) (8. răsturnare) G = 272.75 kN/m (alunecare pe talpă.2.36 kN/m (capacitate portantă) Q = 0 (alunecare pe talpă.25 = 90.014 kN/m3 8.2.462 γ = 17.75 + 0 = 201. Verificarea stabilităţii la alunecare pe talpă 8.75 kN/m (alunecare pe talpă.2 kN/m.47 kN/m. Combinaţia 3 G = 201.014 kN/m3 8.014 kN/m3 8.4 kN/m3 γ1 = 18.51) 111 .577 γ = 17. pentru combinaţia 1 de încărcări stabilitatea la alunecare la contactul armătură/teren f al R h ≤ R v tan δ a + c a L .75kN / m R h ≤ R v tan φ + cL (8.69 .Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice tanφ = 0. Paq = 20.4 kN/m3 γ1 = 18.25 kN/m tanφ = 0.72kN / m (8.1.verificarea la alunecare este îndeplinită la contactul umplutura armată/teren.75 × 0. Combinaţia 4 G = 201.462 γ = 17.4 kN/m3 γ1 = 18.49) 90.509 = 102.5.6.407 tanφ1 = 0.407 tanφ1 = 0. răsturnare) Q = 42 kN/m (capacitate portantă) Pa = 52.factorul parţial pentru alunecarea pe talpă: fal = 1 R h = Pa + Paq = 90.509 tanφ1 = 0.4.50) (8. Paq = 15 kN/m tanφ = 0. răsturnare) Q = 42 kN/m (capacitate portantă) Pa = 70. Combinaţia 1 stabilitatea la alunecare la contactul umplutură armată/teren R h = Pa + Paq = 70.72kN / m R v = G + Q = 201.4.2.48) (8.5.47 + 20.2.

2kN / m (8.Se poate considera că stabilitatea la alunecare la contactul armătură/teren se verifică pentru combinaţia 1 de încărcări 8.75 × 0.2 ≤ 100.54) R v = G + Q = 201.407 = 90.verificarea la alunecare este îndeplinită la contactul umplutura armată/teren.44 ÷ 0.verificarea la alunecare NU este îndeplinită la contactul umplutura armată/teren.72 ≤ 201.45 (pentru geogrilă) 1 × 67.5.2.75kN / m (8. pentru L = 3.91 (8.1 m. pentru combinaţia 2 de încărcări.59) (8.45 (8.58) .51 .85 ÷ 0. pentru L = 3.2.56) 90.75 + 0 = 201.60) R v = G + Q = 223.stabilitatea la alunecare la contactul armătură/teren se verifică pentru combinaţia 2 de încărcări.85 ÷ 0.95) tanφ = 0.2.72kN / m R v = G + Q = 223.37 × 0.1 m stabilitatea la alunecare la contactul armătură/teren f al R h ≤ R v tan δ a + c a L .72 ≤ 90.2 + 15 = 67.75kN / m (8.45 (8.64) 112 .37kN / m (8.407 = 82.52) .55) R h ≤ R v tan φ + cL (8.62) 67. Combinaţia 2 stabilitatea la alunecare la contactul umplutură armată/teren R h = Pa + Paq = 52.5.45 (pentru geogrilă) 1 × 90.57) (8.49 = 0.75 × 0.72 < 223.11 .53) 90.factorul parţial pentru alunecarea pe talpă: fal = 1 R h = Pa + Paq = 67.1 m 8.47 + 20.72 > 201.37 + 0 = 223.95) tanφ = 0.3.37 kN / m (8. R v = G + Q = 4 × 3.1 × 18. pentru combinaţia 2 de încărcări Se măreşte L = 3.014 + 0 = 223.61) .unghiul de frecare dintre armătură şi teren: tanδa = (0.2 ≤ 223.78 .49 = 0.25 = 90.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice R v = G + Q = 201.63) (8. Combinaţia 3 stabilitatea la alunecare la contactul umplutură armată/teren R h = Pa + Paq = 70.44 ÷ 0.37kN / m R h ≤ R v tan φ + cL 90.2kN / m (8.unghiul de frecare dintre armătură şi teren: tanδa = (0.37 × 0.

2kN / m R v = G + Q = 223.69 .49 = 0.2 + 15 = 67.91 (8.2 ≤ 223.407 = 90.45 (8.72 ≤ 223.52 .factorul parţial pentru alunecarea pe talpă: fal = 1.2.2 ≤ 223.1 m 8.75) .45 (pentru geogrilă) 1.37 × 0. pentru L = 3.factorul parţial pentru alunecarea pe talpă: fal = 1 R h = Pa + Paq = 67.37 × 0. Combinaţia 4 stabilitatea la alunecare la contactul umplutură armată/teren R h = Pa + Paq = 52.66) (8.49 = 0.70) (8.79 ≤ 100.95) tanφ = 0.37kN / m (8. pentru L = 3. pentru L = 3.5.37kN / m (8.95) tanφ = 0.37 × 0.65) 90.73) (8.76) 67.85 ÷ 0.51 .72) .unghiul de frecare dintre armătură şi teren: tanδa = (0.37 × 0.45 (8.72 ≤ 223.74) R v = G + Q = 223.stabilitatea la alunecare la contactul armătură/teren se verifică pentru combinaţia 3 de încărcări.71) (8.4.37 + 0 = 223.44 ÷ 0.1 m 113 . pentru combinaţia 3 de încărcări.67) R v = G + Q = 223. pentru L = 3.72kN / m R h ≤ R v tan φ + cL (8.stabilitatea la alunecare la contactul armătură/teren se verifică pentru combinaţia 4 de încărcări.69) 99.2 ≤ 100.1 m stabilitatea la alunecare la contactul armătură/teren f al R h ≤ R v tan δ a + c a L .unghiul de frecare dintre armătură şi teren: tanδa = (0.85 ÷ 0.2kN / m (8.45 (pentru geogrilă) 1 × 67. pentru combinaţia 4 de încărcări.1 × 90.verificarea la alunecare este îndeplinită la contactul umplutura armată/teren.44 ÷ 0.509 = 113.1 m stabilitatea la alunecare la contactul armătură/teren f al R h ≤ R v tan δ a + c a L .68) .1 R h = Pa + Paq = 90.verificarea la alunecare este îndeplinită la contactul umplutura armată/teren.37 kN / m R h ≤ R v tan φ + cL 67.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice (8.

4 kN/m3 γ1 = 18.2.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice 8.014 = 223.5 kN/m (capacitate portantă) Pa = 52.25 kN/m tanφ = 0. Q = 40.4 kN/m3 γ1 = 18.3 kN/m (capacitate portantă) Pa = 52. Paq = 20.2.55 kN/m (capacitate portantă) Q = 0 (alunecare pe talpă. Q = 46.37 kN/m (alunecare pe talpă.5 kN/m (capacitate portantă) Pa = 70.5 kN/m (capacitate portantă) Pa = 70.37 kN / m Q = 10 × 3.6. Paq = 15 kN/m tanφ = 0.4 kN/m3 γ1 = 18.55 kN/m (capacitate portantă) Q = 0 (alunecare pe talpă. Paq = 20.37 kN/m (alunecare pe talpă.014 kN/m3 114 .2.509 tanφ1 = 0.6.014 kN/m3 8.77) (8.462 γ = 17.2.3.47 kN/m.577 γ = 17.2.407 tanφ1 = 0. răsturnare).6.1 = 31kN / m (8.2 kN/m. Combinaţia 3 G = 223.78) 8.4 kN/m3 γ1 = 18.1 m G = 4 × 3.2. răsturnare).37 kN/m (alunecare pe talpă. răsturnare) Q = 46.4.55 kN/m (capacitate portantă) Q = 0 (alunecare pe talpă. Combinaţia 2 G = 223. Q = 46.577 γ = 17.1 × 18. răsturnare). G = 301. răsturnare).014 kN/m3 8.47 kN/m. Paq = 15 kN/m tanφ = 0. G = 301.6.1.2 kN/m. Reevaluarea încărcărilor pentru L = 3.6.25 kN/m tanφ = 0. răsturnare).014 kN/m3 8. Combinaţia 4 G = 223. răsturnare) G = 301.37 kN/m Q = 0 (alunecare pe talpă.509 tanφ1 = 0. Combinaţia 1 G = 223.462 γ = 17.407 tanφ1 = 0.

e: e= M 0 134.548m < = 0. Rv: (8.25 kN/m tanφ = 0.47 × - R v = G + Q = 223.4 kN/m3 γ1 = 18.2.2.79) M 0 = 70.407 115 . Verificarea stabilităţii la răsturnare 8.2 kN/m (capacitate portantă) Pa = 52. Combinaţia 1 - Momentul tuturor forţelor faţă de centrul bazei.56m .37 + 0 = 223.82) (8.7.4 = 34kN / m (8.2. răsturnare). M0: 4 4 + 20.83) G = 245 kN/m (alunecare pe talpă. Se măreşte L = 3.4 × 4 × 18.7.014 kN/m3 Rezultanta forţelor verticale.46 L = = 0.37 6 (8.577 γ = 17.75 kN/m (capacitate portantă) Q = 0 (alunecare pe talpă. G = 3.509 tanφ1 = 0.47 kN/m. Q = 44.46 L = = 0. Rv: (8.37 kN / m Excentricitatea. G = 330.7.1.52m R v 223.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice 8.2 kN/m. Rv 245 6 (8.601m > = 0.85) 8.25 × = 134.81) Nu se verifică condiţia ca excentricitatea e ≤L/6.4 m.2.46kNm / m 3 2 Rezultanta forţelor verticale. e: e= M 0 134.014 = 245kN / m Q = 10 × 3. răsturnare). Combinaţia 2 G = 245 kN/m Q = 0 (alunecare pe talpă.84) R v = G + Q = 245 + 0 = 245kN / m Excentricitatea. Q = 51 kN/m (capacitate portantă) Pa = 70. Paq = 20. răsturnare).80) (8. Paq = 15 kN/m tanφ = 0.

407 tanφ1 = 0.2 kN/m. M0: 4 4 + 15 × = 99.509 tanφ1 = 0.3.8. e: e= M 0 99.86) M 0 = 52.4 kN/m3 γ1 = 18.7. răsturnare).406m < = 0.75 kN/m (capacitate portantă) Q = 0 (alunecare pe talpă.014 kN/m3 Valorile rezultă ca la combinaţia 1.6 L = = 0. Paq = 20. Paq = 15 kN/m tanφ = 0. răsturnare).2. 8.014 kN/m3 Momentul tuturor forţelor faţă de centrul bazei.4 kN/m3 γ1 = 18.4.2.75 kN/m (capacitate portantă) Q = 0 (alunecare pe talpă.25 kN/m tanφ = 0. Combinaţia 3 G = 245 kN/m (alunecare pe talpă. G = 330.7. Combinaţia 1 .462 γ = 17.47 kN/m. răsturnare).2. Rv: (8. Combinaţia 4 G = 245 kN/m (alunecare pe talpă.56m Rv 245 6 (8.462 γ = 17. răsturnare).Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice tanφ1 = 0.6kNm / m 3 2 Rezultanta forţelor verticale.2. Q = 51 kN/m (capacitate portantă) Pa = 52. 8. Verificarea presiunilor pe teren 8. G = 330.577 γ = 17.1.4 kN/m3 γ1 = 18. Q = 51 kN/m (capacitate portantă) Pa = 70.014 kN/m3 Valorile rezultă ca la combinaţia 2.87) (8.8.88) 8. σv: 116 .2 × - R v = G + Q = 245 + 0 = 245kN / m Excentricitatea.Presiunea pe bază.

4 × 3.2 σv = = = 111. L − 2e 3.68kPa 2 2 (8.4 × 1 = 385.4 × 12.406 σ v ≤ pcr + γ f D m 1 1 p cr = c f N c + γ f LN γ = × 17.43 = 367. 165.43 = 367.Presiunea pe bază.98 ≤ (8.3.8.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice σv = Rv 330.08 Capacitatea portantă a terenului nu este depăşită.4 − 2 × 0.90) (8.93) (8.2.55 σ v ≤ pcr + γ f D m p cr = c f N c + 1 1 γ f LN γ = × 17. L − 2e 3.98kPa .16 + 17.75 + 51 σv = = = 165.03 1.4 × 1 = 280.68kPa 2 2 Dm = 1 m 165.2.94) (8.99) Dm = 1 m .96) 8. L − 2e 3.91) (8.75 ≤ 235.89) (8.4 − 2 × 0.v = 1.56 Capacitatea portantă a terenului nu este depăşită.69 ≤ 367.4 × 12.8.75kPa .68 + 17.95 = 235.Presiunea pe bază.100) 117 . 8. Combinaţia 2 .4 × 3.69kPa . σv: Rv 245 + 44.98) (8.95) (8.68 + 17.4 Capacitatea portantă a terenului nu este depăşită.92) σ v ≤ pcr + γ f D m 1 1 p cr = c f N c + γ f LN γ = × 17.2.4 − 2 × 0.548 (8.se aplică un factor parţial rezistenţelor terenului γR.97) (8.75 + 51 = = 165.4 × 1 = 252.4 × 7. (8. σv: Rv 330.4 × 3.16kPa 2 2 Dm = 1 m 117. Combinaţia 3 .4 367.

iar factorul parţial aplicat presiunii pământului este 1.8.105) Ti1 = k a σ vi s vi σ vi = R vi (8.35.56 Capacitatea portantă a terenului nu este depăşită.406 σ v ≤ pcr + γ f D m 1 1 p cr = c f N c + γ f LN γ = × 17.103) (8.104) 8. Dispunerea armăturilor Se alege iniţial o dispunere uniformă a armăturilor la o distanţă de 0. combinaţia 1: G = 330. 8.4 − 2 × 0.9. Calculul forţei de întindere în armături Întrucât se consideră greutatea şi suprasarcina ca fiind defavorabile.102) (8.75 kN/m.2.1.2. Ti1 (8.4. din acest punct de vedere. 8.4 × 3.51 ≤ 235.Presiunea pe bază. L − 2e 3. σv: Rv 330.8.16 + 17.11.75 + 51 σv = = = 147.51kPa .75 kN/m.16kPa 2 2 Dm = 1 m 147.2.95 = 235.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice 8. rezultă că cea mai defavorabilă combinaţie este. Calculul rezistenţei la întindere a armăturii Se alege ca armătură o geogrilă cu rezistenţa caracteristică T = 33 kN/m.2. (8. Q = 51 kN/m.4 × 7.4 × 1 = 252. Combinaţia 4 .101) (8. Pentru determinarea valorii de calcul a rezistenţei la întindere a geogrilei se aplică aceeaşi factori parţiali ca la paragraful 8.10.30 m. Rezultă valoarea de calcul a rezistenţei geogrilei 18.106) L i − 2e i Calculele pentru fiecare nivel de armătură sunt prezentate în tabelul următor: 118 . Forţa de întindere datorată greutăţii proprii a umpluturii armate şi suprasarcinii ce acţionează la suprafaţa terenului.

480625 6.1001 241.87898 90.49 = 0.95359 66.15623 0.9246 66.6 0.455625 2.7 3 3.909844 15.006001 19.1692 3.4768 2.2. fsm = 1.8029093 6.147561 0.125625 11.39063 18.2.43171 48.325001 3.146173 0.1 2.503748 0.26234 42.0264 208.9 Gi 24.5 1.0264 157.30 m.9178 12.13636 2.80528 57.9961 3.69253 53.32604 53.825922 2.4686 Pai 0.56368 14.0665172 7.49789 27.04708 117.13.7844 1.635231 Li-2ei 3.95) tanφ = 0. Rezultă o rezistenţă de calcul de 22.099522 8.9 1.3949 322.4 2.3423 X 0.396394 2.01563 77.7197 119.201765 0. toate armăturile se verifică la rupere.287039 0.172816 16.129538 σvi 22.4686 Rvi 75.345925 4.207323 5.1 1.44 ÷ 0.31437 32.6499 2. Verificarea armăturilor la rupere Se observă că ultimul rând de armătură nu se verifică la rupere.90563 48. Întrucât distanţa dintre armături nu se recomandă să fie mai mică de 0.78063 36.108805 6.29914 32.150891 0.9527 175.1306 2.107) Perimetrul armăturii este egal cu 8.15525 Se observă că inegalitatea este verificată pentru toate armăturile. Rezultă următoarea secţiune a structurii de sprijin armate: 119 .823 2.371786 5.8 m pe fiecare metru liniar de zid.62462 2.6 3.50159 16.2475 307.2 1.48596 97.2475 256.3 3.7 1.329294 9.99647 2.163784 0. se poate alege un alt tip de geogrilă. de exemplu de 40 kN/m.0917 142.323168 13.001424 0.1454 171.9 2.1738 274.7 3.146796 0.3 2.6604 78.95269 124.0546709 10. Calculele pentru fiecare nivel de armătură sunt date în tabelul următor.ca = 0 Se notează cu X termenul din dreapta al inegalităţii.107983 1.158144 5.729739 8.80528 108.38769 0.4732 237.1001 190.3037 2. 8.149665 0.12.27563 26.6295127 4.4644676 9.3 0.491032 10.392504 2. cu o rezistenţă caracteristică mai mare.077119 0.3212 340.173918 0.6113 1.5 3.2651 1.0375 0.8 2.1 3.9575 2.45 (pentru geogrilă) .5103664 3.13182 0.397151 3.7 kN/m.1872 0. Verificarea armăturilor la smulgere Pi ≥ fsm - Ti tan δa L pi (γ1h i + q ) + ca L pi (8.2756 175.9 Ti1 2. pentru o distribuţie uniformă a armăturilor la o distanţă de 0.066517 7.30 m.917797 13.245762 3.3 0.231168 9.89979 23.99054 Paqi 0.3 unghiul de frecare dintre armătură şi teren: tanδa = (0.012599 0. În acest caz.3755 Ti1 2. cota 0.3949 373.879 141.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice cota 0.72974 Lpi 1.1738 223.10789 42.35082 80.227124 0.83709 19.5 1.00063 M0i 0.510366 3.4382 1.85 ÷ 0.3212 289.204497 0.257112 0.65063 62.2389 ei 0.374802 3.

Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice Figura 8.4 120 .

Geotextile şi produse înrudite.. – Earth reinforcement and soil structures 4. Feodorov. Găzdaru. Academiei Române. Caracteristicile impuse pentru utilizarea la construcţii din pământ.1990) 8. MLPTL – Normativ pentru utilizarea materialelor geosintetice la lucrările de construcţii. Manea. NP 074/2002 7. Ed.. Khan. Proprietăti.J. K. L..12. utilizări. C. S. Jones. Atlanta. US Department of Transportation Federal Highway Administration – Mechanically stabilized earth walls andd reinforced soil slopes design & construction. Pradhan. – Geosinteticele în construcţii. V. – Limit state design of geosynthetic reinforced structures. Publication No. A. FHWA – NHI – 00 – 043. 1998 5.. elemente de calcul.. exigenţele şi metodele cercetării geotehnice a terenului de fundare.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice BIBLIOGRAFIE 1. McGown. fundaţii şi structuri de sprijin 9. A. A.F.. A VI-a Conferinţă Internaţională de Geosintetice. 2001 121 . Batali. MLPTL – Norme tehnice provizorii pentru proiectarea şi executarea construcţiilor din pământ armat NP 38-88 (valabil până la 31.J. BS 8006:1995 Code of practice for strengthened/reinforced soils and other fills 2. MLPTL – Normativ privind principiile.Z. SR EN 13251:2001 . S.P. 1999 3. NP 075/2002 6. Andrawes.

unghi de frecare pe suprafaţa de contact umplutură armată/teren θ . unghi γ .unghi de frecare internă a pământului la volum constant γE – factor parţial aplicat efectelor unei acţiuni (Eurocode) γF – factor parţial aplicat acţiunilor (Eurocode) γG – factor parţial pentru acţiunile permanente (Eurocode) γG.efort unitar normal ψ .unghiul făcut de suprafaţa de contact umplutură armată/teren sau de faţada structurii de sprijin cu orizontala β .spor de efort tangenţial datorat scurgerii apei φ .factor parţial pentru greutatea volumică a pământului (Eurocode) γφ .lăţime c – coeziunea pământului (eforturi totale) c’ .coeziunea pământului (eforturi efective) ca – adeziunea armătură/teren Cd – valoarea limită de proiectare a efectelor unei acţiuni (Eurocode) cu – coeziunea nedrenată a pământului Dm – adâncimea de încastrare 122 .unghi de frecare internă a pământului (eforturi totale) δ .stb – factor parţial pentru acţiunile variabile stabilizatoare (Eurocode) γqu – factor parţial pentru rezistenţa la compresiune monoaxială a pământului (Eurocode) γR.h – factor parţial pentru verificarea la alunecare pe talpă (Eurocode) γR.factor parţial pentru tangenta unghiului de frecare internă al pământului (Eurocode) φ’ .unghiul făcut de suprafaţa terenului în spatele structurii de pământ armat cu orizontala γγ .v – factor parţial pentru verificarea la capacitate portantă (Eurocode) βs – unghiul făcut de suprafaţa terenului în faţa structurii de pământ armat cu orizontala γw – greutatea volumică a apei B.deformaţie specifică axială σ .factor de conversie a valorilor caracteristice ale acţiunilor în valori reprezentative (Eurocode).greutate volumică α .b .e – factor parţial pentru verificarea la rezistenţa terenului (Eurocode) γR.stb – factor parţial pentru acţiunile permanente stabilizatoare (Eurocode) γG.Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice LISTA DE NOTAŢII ε . unghi λ .unghi de frecare internă a pământului (eforturi efective) δa – unghiul de frecare armătură/teren γc’ – factor parţial pentru coeziunea pământului (Eurocode) γcu – factor parţial pentru coeziunea nedrenată a pământului (Eurocode) φcv .dst – factor parţial pentru acţiunile variabile destabilizatoare (Eurocode) γQ. dst – factor parţial pentru acţiunile permanente destabilizatoare(Eurocode) γM – factor parţial de material aplicat caracteristicilor geotehnice (Eurocode) γQ – factor parţial pentru acţiunile variabile (Eurocode) γQ.nivel de asigurare.

q – presiunea activă a pământului.coeficienţi de capacitate portantă Pa – presiunea activă a pământului Pa.forţă orizontală K – raportul dintre efortul vertical şi cel orizontal k0 – coeficientul presiunii în stare de repaos ka – coeficientul presiunii active kas – coeficientul presiunii active în condiţii dinamice kh – coeficient seismic în direcţie orizontală kp – coeficientul rezistenţei pasive ks – coeficient seismic kv – coeficient seismic în direcţie verticală L – lungimea armăturii La – lungimea armăturii în zona activă Lp – lungimea armăturii în zona rezistentă (pasivă) M – moment M0 – momentul neechilibrat MRA – moment rezistent dat de armături Mrăsturnare – moment de răsturnare MRP – moment rezistent dat de pământ Nc. în condiţii seismice. datorată suprasarcinii pcr – presiunea critică a terenului Pi – perimetrul armăturii „i” Ps – surplusul de presiune activă a pământului datorat seismului Ps.d – valoarea de proiectare a efectelor forţelor stabilizatoare (Eurocode) fal – factor parţial pentru alunecare pe talpă fal – factor parţial pentru alunecarea pe talpă FD – valoarea de proiectare a unei încarcări Fi – forţă de inerţie Fk – valoarea caracteristică a unei acţiuni fm – factor parţial de material Frep – valoarea reprezentativă a acţiunii (Eurocode) fsm – factor parţial pentru smulgere fsm – factor parţial pentru smulgerea armăturilor G – greutate H.q – surplusul de presiune activă a pământului din suprasarcină.d – valoarea de proiectare a efectelor forţelor destabilizatoare (Eurocode) Estb. Nφ .Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice E – efectul unei acţiuni (Eurocode) e – excentricitate Ed – valoarea de proiectare a efectului tuturor acţiunilor (Eurocode) Edst. h – înălţime H0. Nγ.q – presiunea activă a pământului datorată suprasarcinii Pas – presiunea pământului în condiţii dinamice Pas. datorat seismului q – suprasarcină qu – rezistenţa la compresiune a rocii sau pământului R – rezultanta încărcărilor Rd – valoarea de proiectare a rezistenţelor (Eurocode) Rh – rezultanta încărcării orizontale Rv – rezultanta încărcării verticale s – panta faţadei Sv – distanţa pe verticală între armături 123 .

Ghid privind proiectarea structurilor din pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice T – rezistenţă la tracţiune. durată de viaţă Tc – valoarea de calcul a rezistenţei la întinderii a materialului geosintetic Tcon – rezistenţa la tracţiune a conexiunii dintre armături sau dintre armătură şi faţadă Tft – rezistenţa la rupere prin fluaj din tracţiune a materialului geosintetic Tmed f – rezistenţa medie la tracţiune luând în considerare deformaţiile de fluaj Tseism – surplusul de forţă de tracţiune în armătură datorat seismului u – presiunea apei din pori V – forţă verticală XD – valoarea de proiectare a unui parametru geotehnic Xk – valoarea caracteristică a unui parametru geotehnic τ – efort unitar tangenţial 124 . forţă de tracţiune t – timp.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->