1. chọn mối quan hệ giữa người bán hàng và người mua hàng là quan hệ j a.

một một b một nhiều c nhiều nhiều d không thuộc 3 dạng trên

2. sai sót trong quá trình thiết kế HTTT thường xuất phát từ bước : 98,100,179 a điều tra b phân tích c thiết kế d tất cả các bước trên

3. hệ thống hỗ trợ ra quyết định có tên viết tắt là gì DSS.

4. máy tính chuyên dụng dành riêng cho quản lý truyền thông và được gắn với máy chủ thực hiện các thao tác kiểm soát tốt, định dạng, sửa chữa, giám sát, đổi hướng, tăng tốc và chuyển đổi dữ liệu là (47) a bộ tiền xử lý b máy chủ truyền thông c bộ định tuyến d hệ điều hành mạng

câu 5: DN ko SD phần mềm dựng sẵn khi xảy ra tình huống sau a ctr định hướng người sử dụng b dn k có đủ nguồn lực để xây dựng c không dịch đc >"< cái j j mà dot vs những chắc năng phổ biến nhất hay sao í d dn có những yêu cầu riêng đối với ctr

hình như là B) nhằm a.cấp tác nghiệp 9 .nguồn liên lạc b.6.185) a.cấp chiến lược c. HTTT hỗ trợ quyết định không có khả năng hỗ trợ vai trò sau của chủ doanh nghiệp: (159-163) a.giảm sự lặp lại của dữ liệu d.người ta sử dụng hệ thống CSD(jì đó chữ cuối k luận ra.nguồn phân phối các (jì jì đó k luận đc) 8.hạn chế sự linh hoạt của dữ liệu b.nguồn đàm phán c.cấp chiến thuật d. marketing b.cấp chuyên gia b. cả 3 10: mô hình kinh doanh trên mạng mà một doanh nghiệp sử dụng để giao tiếp với khách hàng nhằm bán các sản phẩm của mình và cung cấp dịch vụ trực tiếp tới cho khách hàng là mô hình a.quản lý sản xuất 7.thông tin về số lượng sản phẩm tồn kho hiện tại của doanh nghiệp thuộc httt (135) a.cổng thương mại . cung cấp kiến thức d.Quá trình thiết kế máy bay Booing sử dụng phần mềm máy tính là ví dụ cho HTTTT (184. tự động hóa văn phòng c. k phải chuẩn hóa dữ liệu c.trọng tâm đầu não d.của hàng trực tuyến b.

ngoại trừ: .hệ thống mở c.phần mềm ứng dụng chuyên biệt 14.chia sẻ thông tin k phải là hành động tự nhiên d.phần mềm hệ điều hành b. giá động d.qlý kiến thức là 1 công việc khá tốn kém b.Hệ thống đóng d.phần mềm biên địch.có cấu trúc d.đấu giá 11:HTTT hỗ trợ quyết định của cty GAP là HTTT hỗ trợ dạng quyết định (163) a.c.k có cấu trúc b.phần mềm ứng dụng đa năng c.HTTT sử dụng máy tính 13:Autocad là jì a.HTTT qlý b.cần xây dựng HT lắp ghép giữa con người và công nghệ 15: các sự kiện kte có liên quan đến chu trình tiêu thụ trong DN gồm. phần mềm nhằm tạo ra thông tin là :a.qlý kiến thức có lợi từ việc xây dựng mô hình c. đặc điểm sau k phải là đặc điểm của qlý kiến thức ( 186 187) a.nửa cấu trúc c. d.cả 3 12 hệ thống sử dụng máy tính và các phần cứng.

các công cụ hỗ trợ quá trình quản lý quan hệ vs KH bao gồm. ngoại trừ a cá nhân hóa các trang mạng b FAOs (hay EAos k rõ lắm) c tiền điện tử d nhận dạng và mã hóa âm thanh câu 17 vd về httt SD trong tình huống của ngân hàng ngoại thương HN là HTTT a marketing b tự động hóa văn phòng c cung cấp kiến thức d quản lý SX 18 thiết bị cho phép phân chia kênh truyền thông để các thiết bị truyền thông có thể SD chung là (47) a bộ tập trung tín hiệu b bộ điều khiển c bộ tiền xử lý d bộ dồn tín hiệu 20: DN thường sd nguồn nội lực trong phát triển.dn nhỏ d cả 3 . 16. quản lý.a. điều hành HTTT là (120) a dn vừa b dn lớn c. nhận đơn hàng của khách b yêu cầu đặt hàng hay dịch vụ cần thiết c giao hàng hóa và dịch vụ cho khách d nhận tiền thanh toán.

đặc điểm sau là đặc điểm của xã hội không dây a khó phân biệt ng làm việc b mọi ng đều kết nối vào mạng không dây c xuất hiện xã hội mới d máy tính nhỉ hơn và dễ mang theo hơn .21: 1 tệp các trường đc lk vs nhau liên quan tới 1 ng 1 nơi trốn 1 vật hoặc 1 event nào đó là (67) a biểu ghi b dữ liệu c tệp d trường 22 tốc độ xử lý 1/1000000 có đơn vị là Microsecond (35) câu 23 đặc điểm sau k phải là ưu điểm của phương pháp phát triển hệ thống thử nghiêmk (118) a XD đc nhanh hơn b cái j mà có thiết kế giao diện í c áp dụng đc cho những ctr cần tính toán nhiều d khuyến khích đc ng SD tham gia vào qtrinfh phát triển hệ thống 27 các dạng dữ liệu của httt bao gồm những dạng 33 công nghệ chế tạo ra chip 8088 của intel đc gọi là a công nghệ duy trì b công nghệ đột phá c công nghệ tiên phong d. e k đọc đc 37.

38.làm máy tính để nghiên cứu 39.bảng đặc tả chức năng . khác nhau 1 dòng ở phần điều kiện b không thể đơn giản hóa đc c giống nhau hoàn toàn ở phần điều kiện d khác nhau hoàn toàn ở phần điều kiện. hệ thống đặt vé máy bay là hệ thống thông tin a phục vụ quản lý b xử lý giao dịch c hỗ trợ điều hành 41 ngôn ngữ có cấu trúc dạng a lập trình trên máy tính b nói chuyễn giữa các nhân viên CNTT c đực tả 1 chức năng nào đó d mã hóa ngôn ngữ lập trình 42 các (bàng hay bạng hay dạng í ) quyết định có thể đơn giản hóa đc khi a giống nhau hoàn toàn ở phàn hành động.máy tính mini thường đc sd để a làm máy khách b làm máy chủ web c làm máy chủ dữ liệu d. giống nhau hoàn toàn ở phần hành động 43 để diễn tả chức năng của 1 hệ thống người ta sd a biểu đồ phân cấp chức năng b máy vi tính c.

d cơ sử dữ liệu 44.Trong biểu đồ luồng dữ liệu ký hiệu hình thang để a các chứng từ trên giấy b danh sách in trên giấy c các chức năng d không có ký hiệu này 46 theo dõi máy tính của nhân viên là việc a vi phạm quyền sở hữu trí tuệ b vi phạm quyền tác giả c vượt qua tường lửa trong máy tính d vi phạm quyền tự do cá nhân 47 phần mềm ứng dụng là loại phần mềm giúp ng sd a tạo ra môi trường làm việc cho ng sd b tạo ra môi trường cho các phần mềm khác hoạt động c tạo thêm các tính chất cho HĐH d thực hiện 1 công việc cụ thể nào đó 48 kiểu mã hóa phân tích phải căn cứ vào a thời điểm mã hóa b phương thức sd mã d đặc điểm của đối tượng . mũi tên tỏng biểu đồ để ký hiệu j cái này e biết luồng thông tin nhá 45.

49 thông tin có thể tồn tại dưới dạng a màn hình b âm thanh c máy in d loa máy tính 50. mã vạch là a bộ mã phân tích b bộ mã mẫu tự c một dạng hiển thị khác của 1 tổ hợp các ký tự d bộ mã hỗn hợp .