Cần tuyển 3 nam cán bộ kỹ thuật và chuyên viên kỹ thuật, TN kỹ sư, ngành Cơ khí chế tạo máy, đã

có KN trong quản lý, điều hành từ trưởng bộ phận trở lên, lương TT, hạn cuối 15/5/12. LH: Cty CP
Nam Sơn, đường số 3, KCN Hòa Khánh, Tel. 0905889020.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful