Copie pt.

uz scolar

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI ŞCOALA CU CLS.I-VIII NR.33 CRAIOVA COD SIRUES 161087108
Nr. 318/08.02.2012

FOAIE MATRICOLĂ CLASELE I-VIII
CIACIRU C. GEORGE-STELIAN
Numele şi prenumele Cod numeric personal

19811261600
26.11.1998 CRAIOVA Data si locul nasterii Tatalui Numele si prenumele Mamei CIACIRU GHEORGHITA ROMANA Nationalitatea CIACIRU CATALIN ____________________________________

Domiciliul

Părinţilor CRAIOVA ----------------------------------------------------------------Elevului ,,//,,

a) Situaţia şcolară generală Unitatea de invăţământ Scoala cu cls.I-VIII nr. 33 Craiova Nr. matric ol 35/63 Anul şi forma de învăţământ I-VII SEM. I Anul şcolar 2005-2011 Obs.

franceza Lb. Ciobanescu Alina Verginica . engleza Lb. PURTARE I FB FB FB FB FB FB FB FB FB FB MEDIA PE ANI DE STUDIU II III IV V VI VII Medii Sem.româna Lb.fizică Abilităţi/Ed.muzicala Ed. Prof.5 10 10 10 8.50 10 8 10 10 9.64 9 6 8 6 8 9 9 10 9 8 10 7 10 10 8 - - - 9 10 - promovat promovat promovat promovat MEDIA GENERALĂ ANUALĂ Se certifică exactitatea datelor in prezenta foaie matricolă.5 9 8 9.latină Matematică Fizica Chimie Stiinte ale naturii/biologie Ed.plastica Ed.I VIII - FB FB FB FB FB FB FB FB FB B FB FB B FB FB FB FB FB FB FB FB FB B B FB FB B FB B FB FB FB FB FB FB FB FB FB FB 10 7 8 7 9. Dasu Maria SECRETAR. DIRECTOR.5 9 10 10 10 9.DISCIPLINELE DE ÎNVĂŢĂMÂNT Lb.civică Istorie Geografie Religie Ed.14 10 8 8 7 8 8 8 7. Istorie opt. Matem. Bunele maniere opt.si lit. Natura prietena mea opt.distractiva opt.tehnologică Educatie pentru sanatate opt. Literatura pentru copii opt.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful