SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR İÇİN ARANAN NİTELİKLER İLE BU NİTELİKLERİN KODLARI VE ADAYA AİT MEZUN OLUNAN/OLUNACAK PROGRAM/ALAN

KODLARI (SB KPSS-2011/8)

NİTELİK KODU

ÖĞRENİM KOŞULU Ortaöğretim kurumlarının Acil Tıp Teknisyenliği, İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği, Acil Sağlık Hizmetleri (Acil Tıp Teknisyenliği Dalı) alanlarının birinden mezun olmak. Ortaöğretim kurumlarının Anestezi, Anestezi Teknisyenliği, Anestezi ve Reanimasyon (Anestezi Teknisyenliği Dalı) alanlarının birinden mezun olmak. Ortaöğretim kurumlarının Radyoloji, Radyoloji Teknisyenliği, Radyoloji (Radyoloji Teknisyenliği Dalı) alanlarının birinden mezun olmak. Ortaöğretim kurumlarının Laboratuvar, Laboratuvar Teknisyenliği, Tıbbi Laboratuvar (Tıbbi Laboratuvar Teknisyenliği Dalı) alanlarının birinden mezun olmak.

ADAYA AİT MEZUN OLUNAN/OLUNACAK PROGRAM/ALAN KODLARI

2007

2009

2011

2017

2019

Ortaöğretim kurumlarının Ebelik, Ebelik-Hemşirelik alanlarının birinden mezun olmak.

2021

Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik, Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu alanlarının birinden mezun olmak. Ortaöğretim kurumlarının Çevre Sağlığı, Çevre Sağlığı Teknisyenliği, Çevre Sağlığı (Çevre Sağlığı Teknisyenliği Dalı) alanlarının birinden mezun olmak. Ortaöğretim kurumlarının Ortopedik Cihaz ve Protez Teknisyenliği, Ortopedi Teknisyenliği, Ortopedik Protez ve Ortez (Ortopedik Protez ve Ortez Teknisyenliği Dalı) alanlarının birinden mezun olmak. Ortaöğretim kurumlarının Diş Protez Teknisyenliği, Diş Protez (Diş Protez Teknisyenliği Dalı) alanlarının birinden mezun olmak. Ortaöğretim kurumlarının Tıbbi Sekreterlik, Sağlık Hizmetleri Sekreterliği (Tıbbi Sekreterlik Dalı), Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Tıp Sekreterliği Dalı) alanlarının birinden mezun olmak. Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım önlisans programlarının birinden mezun olmak. Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak. 1101 4201 8585 9178 1105 9196 9082

2025

2027

2029

2031

3005

3007

1106

6107

3011

Ağız Diş Sağlığı, Ağız ve Diş Sağlığı, Diş Hekimliği-Hijyen, Diş Teknik Sekreterliği önlisans programlarının birinden mezun olmak. Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği, Diş Protez Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak. Hemşirelik, Sağlık Memurluğu veya Sağlık Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.

1103

1104

8518

1144

3013

1143

8519

9081

3017

5380

8558

8559

3019

Ebelik önlisans programından mezun olmak.

8582

3023

Sağlık Laboratuarı, Tıbbi Laboratuar, Tıbbi Laboratuar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak. Pataloji Laboratuvar, Pataloji Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

8557

1330

9083

3025

1267

9088

3029

Odyometri veya Odiometri önlisans programından mezun olmak.

1251

3033

Protez ve Ortez, Ortopedik Protez ve Ortez önlisans programlarının birinden mezun olmak. Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

1279

9085

3037

1281

9086

3039

Radyoterapi önlisans programından mezun olmak.

1285

3047

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun olmak.

1329

1

3286 4148 Çocuk Gelişimi lisans programından mezun olmak. 8161 4177 Sosyal Hizmet.SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR İÇİN ARANAN NİTELİKLER İLE BU NİTELİKLERİN KODLARI VE ADAYA AİT MEZUN OLUNAN/OLUNACAK PROGRAM/ALAN KODLARI (SB KPSS-2011/8) NİTELİK KODU ÖĞRENİM KOŞULU ADAYA AİT MEZUN OLUNAN/OLUNACAK PROGRAM/ALAN KODLARI 3051 Fizik Tedavi. diagnostik radyoloji fiziği veya nükleer tıp fiziği dallarının birinde yüksek lisans yapmış olmaları gerekmektedir. Biyoloji lisans programlarının birinden mezun olmak. Hidroterapi. 1147 4131 Psikoloji lisans programından mezun olmak. Fizyoterapi. 4235 4149 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi lisans programından mezun olmak. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programlarının birinden mezun olmak. 3184 4551 Nükleer Enerji Mühendisliği lisans programından mezun olmak. 3122 NİTELİK KODU 1103 Cinsiyeti kadın olmak. 3204 3205 3297 4797 Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak. Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri. 3155 4605 Hemşirelik. Sosyal Hizmetler lisans programlarının birinden mezun olmak. 3182 4549 Fizik Mühendisliği lisans programından mezun olmak. 3185 8344 4603 Ebelik lisans programından mezun olmak. fizik mühendisliği veya nükleer enerji mühendisliği eğitimi üzerine radyoterapi fiziği. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon önlisans programlarının birinden mezun olmak. ÖZEL KOŞULLAR 7341 Sağlık Fizikçisi kadrolarını tercih edecek adayların. Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak. 3145 4151 Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Öğretmenliği lisans programından mezun olmak. 5336 1198 4263 9279 3057 Diyaliz önlisans programından mezun olmak. 2 . 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun ek 13 üncü maddesine göre fizik. 6318 4547 Fizik lisans programından mezun olmak. 3334 3133 4587 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon. 3274 4571 Tıbbi Biyolojik Bilimler.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful