Euskal Finantza-Sistemaren Solbentziaz

.. Espainiako Finantza Sistema egoera zailean .. Zein da egoera honen eragina Euskal Finantza Sisteman?

INNOVATING PUBLIC POLICY

.. Euskal finantza-sistema, har, sendoa da.

oro

.. Zergatik?

INNOVATING PUBLIC POLICY

Sendotasunaren oinarriak
a) Zorpetze maila moderatua. b) Gure egitura sozioenpresarialean ondo errotutako aurrezki kutxak eta kreditu kooperatibak.
c) Aurrezki kutxek eta kreditu-kooperatibek: Oro har, Euskal Herritik kanpo egindako inbertsioak erlatiboki “moderatuak”.

d) Elkarrekiko Bermerako Sozietateak: Elkargi eta Oinarri.
INNOVATING PUBLIC POLICY

Arriskuak. EH-TIK KANPOKO BULEGOAK
a) Urte askotako estrategia b) Ezagutzen ez diren inguruak c) Arrisku handiko inbertsioak d) Galera handiak krisialdia lehertu zenetik. (beste inguruetako aurrezki kutxenak baino askoz moderatuagoak).

.. Estrategia hauen ondorio nabaria da, adibidez, Nafarroako Kutxaren desagerpena.
INNOVATING PUBLIC POLICY

Banku Handiak (1)
a) Espainiako banku handienek (BBVA, BSCH) indar handia dute gure finantza egituran.

b) Espainiako merkatuan Estatuko aurrezki kutxak baino hobe. c) Baina EHko aurrezki kutxen eta kreditu kooperatibak baino arrisku handiagoak.
INNOVATING PUBLIC POLICY

Banku Handiak (2)
d) Etekinak, batez ere, Hegoamerikan lortzen ari dira. e) Inbertsio handiak arrisku handiko esparruetan, AEBn eta Erresuma Batuan. f) Honen ondorioz, zaila da ondo zehaztea erakunde hauen ondare egonkortasuna.
INNOVATING PUBLIC POLICY

Kutxabanken estrategia

.. KutxaBanken oraingo estrategia hedatzailea ere, (Caja Sur, CatalunyaBank) mehatxu nabaria da euskal finantza sistema osoaren egonkortasunerako. .. Euskal finantza sistemaren %50 da Kutxabank.
INNOVATING PUBLIC POLICY

Estatuaren eragina
.. Kapital Merkatuaren aurreko irudia .. Espainiako Gobernuaren estrategiak Bankuaren arauak eta eta

.. Gure egoerarentzat diren neurriak.

egokiak

ez

INNOVATING PUBLIC POLICY

Zer egin?
FINANTZA ERAKUNDEAK:
.. Aipatutako arriskuak murriztu.

.. Arrisku handiko inbertsioak likidatu
.. Gure egitura sozioekonomikoa, gure enpresa txiki eta ertainen proiektuak, lagundu eta sustatu.
INNOVATING PUBLIC POLICY

Zer egin?
ARDURADUN POLITIKOAK:
.. Espainiako Banku Politikan eragin, gure erakundeen beharrak kontutan hartzen direla ziurtatzeko.

INNOVATING PUBLIC POLICY

Euskal Finantza-Sistemaren Solbentziaz

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful