Ave Maria

Biebl, Franz (1906-2001)

SA1

ff 4 a 4 b ff 4 4 ff 4 a 4 f 4 k k k k k k k k k k k k k k o k k k k k k k k k k kz bf 4 l k k k k A - ve Ma k k k k i i
An - ge - lus Do - mi - ni non - ti - a - vit Ma - ri - ae, et con - ce - pit de Spi - ri - tu sanc - to.

T1 SA2

TB2

1

ff J a

l

l ff J b ff J n k k k k k a k k k b ff J n k k k
6
A - ve Ma

-

j lj ri j - a, j k k k k k k k

k k k k k k k k gra ti - a k k k k k i i
ple

k k k m k k ple k k- na, k m k k k k k k
Do - mi - nus na,

i i j fj
te

ri

-

a, gra - ti - a

k k k k k k k k

i i

-

k k

k k k k k k

ff n f k k f k f k a j k Do - mi - nus j fk k b ff n ff f j k n a j f fj bf
te cum.

k n k
cum.

j

n k k n fk fk k
- ne k k k n fj k Be -

k

n fk fk k k k k k Be ne k f k- k k n j j fj j j fj
di cta

j zz j
di

k k
cta

j zz j
tu

jz

k

jz

k k in k

kz k k k k j
tu

kz k k k j k
mu

k k n

j j

jz jz

in

k k

jz jz

-

k k

li-

Ma .ne .at mi-hi se-com-dom ver-bum tu . j j Je- i j 21 ff j zz a j sus.2 11 ‚ k ff k z k z k k k a j mu li k k k.ri . jz f bf ff j z a 1. k k k j k Je n fk k fk k k Je f k k k n j j fj fj - jz k j k - k k j k k i k j k Jek k k k i j j i j j k ek k k k j k k k jz j fj sus.a di .di k k k k k k k k k k k k sus.xit: Ec-ce an-cil-la Do-mi-ni.tris k k k k k b ff ff i a i i f i bf tu - k k k m k k k tu . j m n k k k k k k k k n k k k k k k k Et be . 16 ff k k k k k k k a k k fru .um. J J J ff j zz n a k‚ k k k‚ k k k k k k k k k k k o k k k k k k k k k k k‚ k b J b j M . fi .tris j j - j j Et be .ctus ven .ctus ven . k k k m k k k k i.i.ne k k k k i i i - l - j di j - l j ctus j m m k k k k k k k k k ctus fru . sus.k k k b ff ff j j a j f j bf e ri kz k k k k j k e ri k k k k j bus. - j m j bus.

ter k k k k f k k k k bf 36 sus.a. San .cta Ma ri . k f bf ff k a k 3.ca - to j jz ej ri . k o k k k ‡ k k k k k k k bJ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ n j j n j j j j j j j j j k k k k k k k m k k k De .ra pro k k ek k k k k no . k k k m n k k k k k k o . no .i. k k ff j zz n a k k ‡ k k k k ‡ b j ‡ ‡ ‡ M 31 sus.ter De . San .cta Ma . J J J Et ver . n m n m k k k k k k - n j n j j j j k k k k San .ca - k k k k jz kz k k k k j k to f k -k ri k k j j j j m m - j k - k mz k bus.ra pro ff k a k sus.bus.ta vit in no .bum ca .i. k n j j j n j n k k k k Ma . k mz n k k k k k k k k k n k k k k n k k k k j k San .3 27 ff j zz a j 2.bis pec .bis pec .tum est et ha .cta Ma j k k j j j j k k k n j k ri j - a.ro fac .cta Maj k k n j j j j j j a.bi .ri k j j . n k k k k k k ff n k k k a ff n k k k b ff k k k k a k k k k f k k k k bf k k k k o . b ff j z ff j z a sus.bis. Ma .

tis k j i no j m j no k strae.ra b ff ff j j a j f j f j b j mor .ra pro n k k k k k k k k o .4 41 ff j j a j j ri . j j j j k k k fk A- k k k fk j zz fk k j j j l l k k k k j j Ak k k k Ai AA- j j j j j l k k k k Ak jz i A- k k k k j AMen A- k k k k j j Men Men A- i fi A- 52 k k ff k f k k k a men.ra pro k k k k n j j j j no j j no - j k n k bis k n k k et l l k k k j j j j in k k k k j k k nunc et in j k k k jz jz ho n jz jz n j nunc k k ra j j - bis j j k k k k k l l j zz j k k k 46 k k ff k z k k j a ho k j z . j j k m j j j j j j strae.a.k k k k k i i i i i i k k Menk i k Men j k k Men Men k k k k j Men j Men A- jz jz A- k k k k i A- Men Men Men . j j b ff ff n k k k k k k a k k k b ff n k k k o .tis kz k k k j mor j z . k k j i A- i k k k k A i i men. k k k k f bf Men ff j z fk a i i f fi bf Men k k k k k kk k A k k k k j j k k men. k k k.