You are on page 1of 2

Autor: Eva Kroov Soutn pspvek .

17 Kategorie: Zkladn koly Tma: Vzdor

Cirkus drahokam
(povdka)

Zaala kola. Vechno bylo ta trochu na nic. J se vyuoval. Umela mi mma a s nevlastnm ttou jsem si nikdy nerozuml. Jednou, kdy dojel do naeho msta cirkus a kluci m pemlouvali, a jdu s nimi. Pohdal jsem se s ttou, vdycky jsem ml blzko ke zvatm a hrozn jsem se chtl jt podvat. Na otcovy vzdory jsem utekl. Sedli jsme na stee nejbliho a nejvyho domu. Stan ml krystalicky prhledn strop a vechno lo mrknutm oka vidt. Bral m jas. Napadl m takov pihloupl npad, co utct k cirkusu? Tady u m stejn nic nedr. Vdy v cirkuse berou vechny dobr lidi, a kdy se budu snait, mou m vzt tak a j to se zvaty moc umm. Veer jsem jim vlezl do vagnku s komi a schoval jsem se. U nic nemm, nemm, co ztratit, pomyslel jsem si. Rno m nala krsn dvka, tak krsn, e milion hvzd se j nevyrovn, jene byla zdrcen, smutn a plakala a utkala ke sv ovece. Nikdy jsem v cirkuse nevidl oveku, ale tohle bylo slo. Zeptal jsem se, co se j stalo. Ona mi neodpovdala a dl tichounce sedla a plakala. Pak piel star mu. Mil mu se skotskou v ruce. Hned po rnu takhle pt, proletlo mi hlavou. Dostal m ke konm a ne jsem se nadl vechno bylo jinak. Staral jsem se o kon. Hbka jsem piuil mnoho feckch kousk, jenom editel cirkusu m neml rd. Jsem slun lovk. Nikdy jsem nikomu krom otce nevzdoroval a ani jsem njak obzvl nechtl a tady u editele Pesliky vyhrval vzdor. Ml takov zvltn teorie jako ,,Kdo nevzdoruje, nevyhrv.. Byl zvltn, msto, aby zvata chvlil a snail se je uit novm vcem, je bil a nutil. Prost kdo neml vzdor, byl nicka v celm Drahokamu. Uil jsem se tomu s tou krsnou dvkou, jej jmno bylo tajemstv, ale nakonec jsem se to nauil. U umm vzdorovat, prohlsil jsem tak len naden po dlouhch veerech nepetritho uen, vzpomnm si a dala mi n prvn polibek. editel m zaal mt rd, sice jsem miloval jeho tajplnou enu, ale to on netuil. Kdy po roce jsem se vyplhal, tak daleko, editel zemel. Vechno mi pikzal.

Mm asnou enu s asnm jmnem Amlie, jen jej oveku, kterou to zaalo, jsme nedokzali uzdravit. Kon, kte jsou nejvyhlenjmi v celm svt. A dky emu? Dky vzdorovn, kter mi nikdy nelo. O uen pedchzet vzdoru a snait se dl a dl. Je to podivn, ale je tomu tak. Nepijde mi, e vlastnm nejvyhlenj cirkus. Bav m ta prce, to tst, ta radost. Dky vzdoru.