You are on page 1of 1

Autor: Elika mdov Soutn pspvek .

18 Kategorie: Zkladn koly Tma: Vzdor

Vzdor ve kole
(vypravovn)

Vzdor, to je to, kdy se vm nco zatracen nelb! Tak jo, pedstavm se vm, jsem Rafaela McKvnov. Nesnm matematiku a po chuti mi nen ani fyzika. Jednoho dne, kdy jsme mli mt matematiku, jsem mla hodn dobrou nladu, no jako kad den, ekla bych. Nae matikka pila do hodiny, vypadala hodn natvan, tak jsme se spoluky vytuili, e se nco dje. Tuhle hodiny jsme byli radj vichni v klidu, jene s jej patnou nladou a rpavou povahou jsem to u nevydrela a zaala na ni jeet, protoe proti mn mla pod njak problm. ekla jsme j 4 roky m tady ikanujete, do vaich hodin aby se lovk obrnil pancovm vozidlem, vn mte patnou nladu a vylvte si tu zlost na ns, nemm vs rda a vm, e vy m taky ne, ale upmn, je mi to jedno! to u se asi natvala a ekla mi, a jdu okamit do editelny, tak jsem se sbalila a metla k editeli, ale bylo mi to jedno, u hodn dlouho jsem j tohle vechno chtla ct. Kdy m pijal pan editel, zeptal se m, co se stalo, tak jsem mu to vechno povdla. ekl mi, e tohle bych si dovolovat nemla, ale nekiel na m, byl moc mil. Taky ekl, e za to kzesk opaten nedostanu, jen ekl, a se to vckrt neopakuje. Po tomto incidentu u jsem j nic neekla, pro taky, kdy u to vechno v. Kdy m o 5 msc pozdji pijali na stedn kolu v Berln, co m tam neekalo, dal takov frie. Dusila m cel 4 roky, co jsme tam byla a uila se co jinho, ne opt matiku. Na stedn je to kldek, jste tam dobrovoln, nikdo vs tam nedr, nikdo vm nek, co mte a nemte dlat. Kdy jsem nastoupila do prce, tak jsem zjistila, e ivot je jenom o tom, e stle nkomu vzdorujete, stle se snate probojovat sv vlastn mylenky a npady. Tmto bych chtla ct, e v kad etap ivota stle vzdorujete. A je to, kdy jste malinc a mma vm nut kai, kterou fakt nesnte, a je to na zkladn kole, kde se do vs sna vecpat co nejvc informac a vy na to kalete, a je to na stedn, kde u vs pipravuj na vlastn cestu ivotem a vy si to stle nechcete uvdomit nebo kdy u jste v prci a je to opravdov ivot a vy byste se tak moc zase chtli vrtit do tch dvnch dob. VECHNO JE TO VZDOR!