You are on page 1of 2

Autor: Barbora Smetanov Soutn pspvek .

19 Kategorie: Zkladn koly Tma: Vzdor

Vzdorovat?!
(vaha)
Vzdorovat je nkdy opravdu tk. Ale jak pro koho a za jakch podmnek. Kdy jsme sami, nkde zaven v koupeln nebo v pokoji a jsme natvan, pesn vme, co bychom komu ekli. Ale je to tak doopravdy? Kdy se pohdme s rodii, je vzdorovn o nco snaz, ne vystoupit ped nkolik tiscovek lid a kat, co se nm lb nebo nelb. Kdy pilet facka od tatnka, okamit vme co ct. Au, za co to jako bylo?, nebo zblznil ses? To bol. Pro ty odvnj a mn vychovan jsou to i jin slova! Nkdo vzdorovat neum. Napklad j jsem ten tip, co nikdy nev co ct a radi bezeslovn odejde. Ale ve kole? To si pusu otevt umm. Hlavn, kdy jsem nespokojen s tm, co kaj uitel. Problm je v tom, e z toho mu, nebo spe vichni meme mt problm a nikdo stejn neposlouch to, co kme. Kdy ns nkdo obviuje z toho, co jsme neudlali a oni nemaj jak dokzat, e to tak opravdu bylo a stoj si za svm. V nejlepm ppad si to jet trochu pibarv a pesn v, co chceme a nechceme ct. Nechtj slyet n nzor. To mi vad nejvc. Kdy potkme, nebo znme njakho tichho lovka, vtinou si pomyslme, e ten v ivot neme nic dokzat svm slovem. e neum a neme mluvit ped mnoha lidmi a kat, co si mysl. e vechno jed odkve a je spokojen. Ale podle m je to prv naopak. Jsou v tom lep ne my, co se pod smjeme, kme, co si myslme a hdme se, kdo e m vlastn pravdu. Znm spoustu takovch lid. Nkdy si peju, abych to taky umla a vdla, jak sprvn zareagovat v dan chvli. Ale tohle u se lovk asi nenau. A kde je podle m nejvce lid, co neumj nic jinho, ne sami sob vzdorovat? V politice. Tam se podle m najde nejvce takovch lid. Jenom se hdaj, protestuj proti nvrhm a vou na sebe. Tak by to podle m fungovat nemlo. Jestli budete hledat lovka, kter um nejvce vzdorovat, zajdte tam. Urit si vyberete. Kdy se na nkoho rozhnvme tak, e nm z pusy jedou slova v nesmrn rychlosti, ani nkdy nevme, co kme. Obas ekneme i to, co jsme nikdy ct nechtli a pak toho litujeme. Ale jsou i lid, s ktermi je hdn prost normln. Napklad jeden mj kamard se bude s na uitelkou hdat, nesouhlasit s n a naopak, prost pod, dokud nevyjde ze koly. To u je prost, jednodue eeno pro nai tdu, povinnost. Zn to divn, ale je to tak. I takov jsou lid. Ve svm okol znm lidi, kte um ct, co si mysl a um protestovat proti nemu, co jim zrovna nen po chuti. Nkdy si km, e snad jenom j jsem vjimka. I kdy na to nevypadm a hodn kamard by semnou nesouhlasilo.

Obdivuju lidi, kte za 2. sv. vlky dokzali jt proti faismu a protestovali proti tomu. To je podle m opravdu kur a odvaha. Kdy byli ochotni za to i zemt? K tomu nen co dodat. Jsou to pro m velc hrdinov. Udivuje m, e ale takovch lid u na svt moc nen. Vichni radi vechno odkvou, ne aby za svj nzor museli bt teba potrestni a cel ivot ij v tom, co se jim nelb a nen jim pjemn. Takhle by to nemlo bt. Vzdorovat je teba pod. I kdy je to nkdy tk a kad z ns na to std hodn odvahy. Je poteba se umt postavit, co je patn a s m nae mysl nen spokojen. Kad by si to ml uvdomit a nebt se kat, co si mysl a jak je jeho vlastn nzor!