You are on page 1of 1

Autor: Jana Zahradnkov Soutn pspvek .

20 Kategorie: Zkladn koly Tma: Vzdor

Generan vzdor
(vaha)

Vzdorujeme naim rodim, prarodim, uitelm, vlastn vem, kterm bylo pes ticet. Dlme to my, ale stejnou protivnou povahou obastovali ty star i generace ped nmi a budou i po ns. Sname se prosadit, i kdy nm vichni kaj, e jsme si vybrali patnou cestu. Nesnme nzory jinch a zavrme ped nimi dvee do svho idelnho ivota. Za pr let mon uznme, e mli pravdu a budeme litovat naich rozhodnut. Kalika z ns se asi poda vechno co si pl? Kolik z ns bude od ivota zklamanch? Nejsp budeme vichni pekvapeni tm, jak pravdiv byly tehdy rady, kter nm dennodenn dvaly, a kter jsme tak nenvidli. Nebo mon mme pravdu my a oni budou muset uznat chybu. Kad generace si mysl, e je lep ne ta pedel. Chyb, co udlali oni, bychom pece nikdy nedopustili. Kdo v, mon provedeme jet hor. Chceme zmnit svt k lepmu, ale nechtj ns k tomu pustit, protoe se boj, co se stane. Bude zajmav dvat se na stejn star lidi za dvacet, ticet let, kam a to dothly a kdo selhal. Jak by byl svt, kdybychom nevzdorovali? Plnily bychom pn a sny naich rodi. Neili bychom vlastn ivot, ale ten jejich, i kdy oni u svou anci mli. Nejsp jim nezbv nic jinho, ne nm dvovat a nechat ns dospt. Teba je zrovna nae generace ta zlomov, kter se poda vylit nemoci, zastavit vlky a zabrnit nsil. Bylo by zajmav dozvdt se, co si o svch vrstevncch a o sob mysl nai rodie? Dokzaly nco doopravdy zlomovho? Vichni na to asi nebudou sdlet stejn nzor. Nedostali sice lovka na msc, nevynalezli pota ani penicilin, ale zaali pouvat nanotechnologii, utlum virus HIV i prbh rakoviny. Nezbv nm, ne pokat a ohromit svt nm vlastnm.