You are on page 1of 1

Autor: Barbora Vykydalov Soutn pspvek .

21 Kategorie: Zkladn koly Tma: Vzdor

Dleit rozhodnut
(vaha)

ek to kadho, kter opout zkladn kolu a chce dl pokraovat ve studiu. Mme velk monosti a velk vbr stednch kol. Je jen na ns, abychom se sprvn rozhodli. Pn mch rodi je, abych la studovat na gymnzium. Jeliko jsem tvrdohlav dt a nenechm si moc radit, mj sen byl studovat na soukrom kole pedagogick. Vidla jsem v tom vhody, jako teba mn uen, internt, kter by pro m znamenal volnost a novou zkuenost bt dl od domova. Take jsem rodim zaala vzdorovat, e na gymnzium nepjdu. Chtla jsem se jet podvat na den otevench dve, abych nenpadn pesvdila rodie, jak je soukrom kola skvle vybaven, e se mi tam vn lb. Jejich nzor i pesto zstal stejn. Musela jsem vymyslet, jak je pesvdit a nalkat, aby si kolu oblbili. asto jsem o n mluvila, sptelila jsem se s holkama, kter u na kole del dobu studuj, a nala jsem si kamardky, kter se na kolu hls taky. Rodie zaali povolovat a pochopili, e soukrom kola, m vysnn kola, nen a tak zl. Jene to u j hledala plusy u gymnzi. pln jsem zmnila nzor. Vlastn jsem byla zmaten, kad tden jsem byla rozhodnut pro vbr pln jin koly. Najednou jsem vidla jako plus blzk gymnzium, kter m samozejm mnohem lep ppravu na vysokou kolu a vce zjezd, monost podvat se do zahrani, kter soukrom kola vbec nem. Nakonec jsem rodim udlala radost svm rozhodnutm a n spor ohledn vbru kol zmizel. Te u jen doufat, e zvldnu pijmac zkouky a na gymnzium budu pijata.