You are on page 1of 63

2-13052012-1-1113-1-00000000

_____
_______
____
TEMEL SORU
KTAPII

AIKLAMA
1. Bu soru kitap, Akademik Personel ve Lisansst
Eitimi Giri Snavnn Saysal Blmne ait Saysal-1
ve Saysal-2 Testleri ile Szel Blmne ait Szel-1 ve
Szel-2 Testlerini iermektedir.
2. Bu testler iin verilen toplam cevaplama sresi
180 dakikadr (3 saat).
3. Bu kitapktaki testlerde yer alan her sorunun sadece bir
doru cevab vardr. Bir soru iin birden ok cevap yeri
iaretlenmise o soru yanl cevaplanm saylacaktr.
4. aretlediiniz bir cevab deitirmek istediinizde, sil-
me ilemini ok iyi yapmanz gerektiini unutmaynz.
5. Bu testler puanlanrken her blmde doru cevap-
larnzn saysndan yanl cevaplarnzn saysnn
drtte biri dlecek ve kalan say o blmle ilgili
ham puannz olacaktr. Bu nedenle, hakknda hi-
bir kriniz olmayan sorular bo braknz. Ancak
soruda verilen seeneklerden birkan eleyebili-
yorsanz kalanlar arasnda doru cevab kestirme-
niz yararnza olabilir.
6. Cevaplamaya istediiniz sorudan balayabilirsiniz. Bir
soru ile ilgili cevabnz, cevap kdnda o soru iin ay-
rlm olan yere iaretlemeyi unutmaynz.
7. Snavda uyulacak dier kurallar bu kitapn arka ka-
panda belirtilmitir.

Bask: METEKSAN A.. - Ankara


SINAVDA UYULACAK KURALLAR
Bu testlerin her hakk sakldr. Hangi amala olursa olsun, testlerin tamamnn veya bir ksmnn Merkezimizin yazl izni olmadan kopya edilmesi,
fotorafnn ekilmesi, herhangi bir yolla oaltlmas, yaymlanmas ya da kullanlmas yasaktr. Bu yasaa uymayanlar gerekli cezai sorumluluu ve
testlerin hazrlanmasndaki mali klfeti peinen kabullenmi saylr.
1. Cep telefonu ile snava girmek kesinlikle yasaktr. ar cihaz, telsiz, fotoraf makinesi vb. aralarla; cep bilgi-
sayar, kol ya da cep saati gibi her trl bilgisayar zellii bulunan cihazlarla; silah ve benzeri tehizatla; msved-
de kd, defter, kitap, szlk, szlk ilevi olan elektronik aygt, hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, aler,
cetvel vb. aralarla snava girmek kesinlikle yasaktr. Bu aralarla snava girmi adaylarn ad mutlaka Salon Snav
Tutanana yazlacak, bu adaylarn snav geersiz saylacaktr. Snava kalem, silgi, kalemtra, saat vb. arala
ve kulaklk, kpe, bro vb. tak, herhangi bir metal eya ile girmek de kesinlikle yasaktr. Yiyecek, iecek vb.
tketim malzemeleri de snava getirilemez. Adaylar snava effaf ie ierisinde su getirebilecektir.
2. Bu snav iin verilen toplam cevaplama sresi 180 dakikadr. Snav baladktan sonra ilk 135 ve son 15 dakika iinde
adayn snavdan kmasna kesinlikle izin verilmeyecektir. Bu sreler dnda, cevaplamay snav bitmeden ta-
mamlarsanz cevap kdnz ve soru kitapnz salon grevlilerine teslim ederek salonu terk edebilirsiniz.
3. Snav salonundan ayrlan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar snava alnmayacaktr.
4. Snav sresince grevlilerle konumak, grevlilere soru sormak yasaktr. Ayn ekilde grevlilerin de adaylarla ya-
kndan ve alak sesle konumalar ayrca adaylarn birbirinden kalem, silgi vb. eyleri istemeleri kesinlikle yasaktr.
5. Snav srasnda, grevlilerin her trl uyarlarna uymak zorundasnz. Snavnzn geerli saylmas, her eyden
nce, snav kurallarna uymanza baldr. Kurallara aykr davranta bulunanlarn ve yaplacak uyarlara uymayan-
larn kimlik bilgileri Salon Snav Tutanana yazlacak ve snavlar geersiz saylacaktr.
6. Snav srasnda kopya eken, ekmeye kalkan, kopya veren, kopya ekilmesine yardm edenlerin kimlik bilgileri
Salon Snav Tutanana yazlacak ve bu adaylarn snavlar geersiz saylacaktr. Grevliler kopya ekmeye ya da
vermeye kalkanlar uyarmak zorunda deildir, sorumluluk size aittir.
Adaylarn test sorularna verdikleri cevaplarn dalmlar bilgi ilem yntemleriyle incelenecek, bu incelemelerden
elde edilen bulgular bireysel ya da toplu olarak kopya ekildiini gsterirse kopya eylemine katlan adayn/adaylarn
snav geersiz saylacaktr.
Snav grevlileri bir salondaki snavn, kurallara uygun biimde yaplmadn, toplu kopya giriiminde bulunulduu-
nu raporlarnda bildirdii takdirde, SYM takdir hakkn kullanarak bu salonda snava giren tm adaylarn snavn
geersiz sayabilir.
7. Cevap kdnda doldurmanz gereken alanlar bulunmaktadr. Bu alanlar doldurunuz. Cevap kdnz bakalar
tarafndan grlmeyecek ekilde tutmanz gerekmektedir. Cevap kdna yazlacak her trl yazda ve yaplacak
btn iaretlemelerde salon grevlisinin ataca imzalar hari, kurun kalem kullanlacaktr. Snav sresi bittiinde
cevaplarn cevap kdna iaretlenmi olmas gerekir. Soru kitapna iaretlenen cevaplar geerli deildir.
8. Soru kitapnz alr almaz kapanda bulunan ilgili alanlara kimlik bilgilerinizi yaznz. Sayfalarn eksik olup olma-
dn, kitapkta basm hatalarnn bulunup bulunmadn ve soru kitapnn her sayfasnda basl bulunan soru
kitapk numarasnn, kitapn n kapanda basl soru kitapk numarasyla ayn olup olmadn kontrol ediniz.
Soru kitapnzn sayfas eksik ya da basm hatalysa deitirilmesi iin Salon Bakanna bavurunuz.
Size verilen soru kitapnn numarasn cevap kdnzdaki Soru Kitapk Numaras alanna yaznz ve kodlaynz.
Cevap kdnzdaki Soru kitapk numaram doru kodladm. kutucuunu iaretleyiniz.
Soru kitap zerindeki Soru Kitapk Numarasn doru kodladnz beyan eden alan imzalaynz ve
salon grevlisinin, kodlamann doru yapldn beyan eden hem soru kitapnzdaki hem de cevap
kdnzdaki ilgili alan imzaladndan emin olunuz. Salon grevlisi imzasn tkenmez kalemle atmaldr.
9. Snav sonunda soru kitapklar toplanacak ve SYMde tek tek incelenecektir. Soru kitapnn bir sayfas bile
eksik karsa snavnz geersiz saylacaktr.
10. Cevap kdna ve soru kitapna yazlmas ve iaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanllk olmas
hlinde snavnzn deerlendirilmesi mmkn olamamaktadr, sorumluluk size aittir.
11. Soru kitapnn sayfalarndaki bo yerleri msvedde iin kullanabilirsiniz.
12. Sorular ve/veya bu sorulara verdiiniz cevaplar ayr bir kda yazp bu kd dar karmanz kesinlikle yasaktr.
13. Her blmn cevaplarn cevap kdndaki ilgili alana iaretleyiniz.
14. Snav salonundan ayrlmadan nce, soru kitapnz ve cevap kdnz salon grevlilerine teslim etmeyi unutmaynz.

2012-ALES-lkbahar SAYISAL-1 TEST


ileminin sonucu katr?
A) B) C) D) E) 22 24 26 28 30
ileminin sonucu katr?
A) B) C)
E) D)
6 7 8
1.
2.
ileminin sonucu katr?
A) B) C)
E) D)
eitliini salayan x gerel says katr?
A) B) C)
E) D)
3.
4.
Dier sayfaya geiniz.
1

2012-ALES-lkbahar
ileminin sonucu katr?
A) B) C)
E) D)
olduuna gre, aadaki sralamalardan hangisi
dorudur?
A) B)
C) D)
E)
5.
6.
olduuna gre, aadakilerden hangisi dorudur?
A) B) C)
E) D)
olduuna gre, arpm katr?
A) B) C) D) E) 2 4 8
7.
8.
Dier sayfaya geiniz.
2

2012-ALES-lkbahar
olduuna gre, c katr?
A) B) C)
E) D) 2
x bir gerel say olmak zere,
olduuna gre, x katr?
A) B) C)
E) D)
9.
10.
denklemini salayan bir x gerel says
iin
ifadesinin deeri katr?
A) B) C) D) E) 4 5 6 7 8
x sfrdan farkl bir tam say olmak zere,
ifadesinin alabilecei en byk tam say deeri
katr?
A) B) C) D) E) 5 6 7 8 9
11.
12.
Dier sayfaya geiniz.
3

2012-ALES-lkbahar
Gerel saylar kmesi zerinde bir ilemi, her a ve b
gerel says iin
biiminde tanmlanyor.
Buna gre, ileminin sonucu katr?
A) B) C)
E) D)
A, B ve C birer rakam olmak zere,
koullarn salayan basamakl en byk
ABC doal says iin C katr?
A) B) C) D) E) 0 1 2 3 4
13.
14.
I. 10a ve 21e kalansz blnebilen her pozitif tam
say 6ya da kalansz blnr.
II. 12ye ve 27ye kalansz blnebilen her pozitif
tam say 8e de kalansz blnr.
III. 8e ve 18e kalansz blnebilen her pozitif tam
say 12ye de kalansz blnr.
Yukardaki ifadelerden hangileri dorudur?
A) B) C)
E) D)
Yalnz I Yalnz II Yalnz III
I ve III II ve III
150 tane bilye 7 ocua, her ocuk eit sayda bilye
alacak ekilde datldktan sonra geriye bir miktar bilye
kalyor.
Buna gre, kalan bilye says en az katr?
A) B) C) D) E) 2 3 4 5 6
15.
16.
Dier sayfaya geiniz.
4

2012-ALES-lkbahar
Bir dnemde eit kredili 5 ders alan bir renci,
dnem sonu not ortalamasnn 100 zerinden
en az 65 olmasn hedefliyor.
Bu renci 1. dersten 60, 2. dersten 52 aldna
gre, hedefine ulamas iin dier dersinin
ortalamas en az ka olmaldr?
A) B) C) D) E) 69 71 73 75 77
Bir ktphane, dn alnan kitaplar ve dergiler iin s-
rasyla 20 ve 15 gnlk iade sreleri belirlemitir. Bu s-
releri aan her gn iin kitap bana 1 TL, dergi bana
ise 0,5 TL para cezas uygulanmaktadr.
Bu ktphaneden ayn gn bir kitap ve bir dergi dn
alan bir kii, daha sonra bunlar birlikte iade etmitir.
Bu kii 16 TL para cezas dediine gre, kitab ve
dergiyi dn aldktan ka gn sonra iade etmitir?
A) B) C) D) E) 25 28 29 32 34
17.
18.
Hal ve kilim ykayan bir irket, fiyatlandrmasn
zerinden yapmaktadr. Bu irket, kilim
ile haly ayn fiyata ykamaktadr.
Bu irket kilim ve haly 108 TLye
ykadna gre, kilimi ka TLye ykar?
A) B) C) D) E) 1,5 1,6 1,8 2 2,2
20 sorunun sorulduu bir yarmaya katlan Bar, do-
ru cevaplad her soru iin 3 puan kazanrken yanl
cevaplad her soru iin 1 puan kaybetmitir.
Bar, tm sorulara cevap verip yarmay 24 puanla
bitirdiine gre, ka soruyu doru cevaplamtr?
A) B) C) D) E) 8 10 11 13 14
19.
20.
Dier sayfaya geiniz.
5

2012-ALES-lkbahar
Bir manavdaki tart, ayar bozuk olduu iin her
1 kilogramlk arl 950 gram olarak lmektedir.
Bu hatal tartda tartlp 19 TLye satlan bir karpuz,
doru bir tartda tartlsayd ka TLye satlrd?
A) B) C) D) E) 18 18,5 19,5 20 20,5
21.
22. - 23. sorular aadaki bilgilere gre
cevaplaynz.
basamakl ABC doal saylar iin bir f fonksiyonu,
biiminde tanmlanyor.
rnek:
f(ABC) 400 olduuna gre, C rakam katr?
A) B) C) D) E) 0 1 2 4 5
f(ABC) aadakilerden hangisi olamaz?
A) B) C) D) E) 123 135 144 154 163
22.
23.
Dier sayfaya geiniz.
6

2012-ALES-lkbahar
24. - 25. sorular aadaki bilgilere gre
cevaplaynz.
1den 20ye kadar olan tam saylarn kareleri soldan
saa doru yan yana yazlarak
biiminde bir A says elde ediliyor.
A ka basamakl bir saydr?
A) B) C) D) E) 40 42 45 46 48
A saysnn soldan 20. rakam katr?
A) B) C) D) E) 1 2 4 6 9
24.
25.
26. - 27. sorular aadaki bilgilere gre
birbirinden bamsz olarak cevaplaynz.
Kare biimindeki bir karton, ekildeki gibi boyanyor.
Daha sonra bu karton, ok ynnde merkezi etrafnda
dndrlyor.
Bu karton, ok ynnde dndrlrse aadaki
grnmlerden hangisi elde edilir?
A) B) C)
E) D)
Yukardaki grnm elde etmek iin bu kartonu ok
ynnde en az ka derece dndrmek gerekir?
A) B) C) D) E) 60 90 120 180 270
26.
27.
Dier sayfaya geiniz.
7

2012-ALES-lkbahar
28. - 29. sorular aadaki bilgilere gre
cevaplaynz.
Aadaki grafikte, bir blgede 2005 ve 2010 yllarnda
alan nfusun i alanlarna gre dalm gsterilmi-
tir.
2010 ylnda alan nfusun yzde ka sanayi
alannda almaktadr?
A) B) C) D) E) 12,5 15 20 22,5 25
Verilen yllar arasnda, alan nfustaki art oran
hangi i alannda en dktr?
A) B) C)
E) D)
Eitim Turizm letiim
Salk Sanayi
28.
29.
30. - 31. sorular aadaki bilgilere gre
cevaplaynz.
Aadaki tabloda, bir tiyatro oyunu iin belirlenen bilet
tarifesi verilmitir.
SALON BALKON
Tam renci Tam renci
10 TL 6 TL 8 TL 4 TL
Bu oyun iin bilet alan bir grup seyirci ile ilgili
aadakiler bilinmektedir:
Bu seyirci grubu toplam 160 TL demitir.
Salon ve balkon bileti alan seyircilerin dedii
paralar eittir.
Salon bileti alan seyircilerin yars renci bileti
almtr.
Balkon bileti alan seyircilerin te biri renci
bileti almtr.
Bu grupta salon bileti alan kii says katr?
A) B) C) D) E) 6 7 8 9 10
Bu grupta tam bilet alan kii says katr?
A) B) C) D) E) 17 16 15 14 13
30.
31.
Dier sayfaya geiniz.
8

2012-ALES-lkbahar
32. - 33. sorular aadaki bilgilere gre
cevaplaynz.
Bir maden ocandan karlan kmrn bir fabrikaya
tanmasyla ilgili olarak aadakiler bilinmektedir:
Kmr, kara yolu veya demir yolu ile
tanmaktadr.
Her seferde; bir kamyon 30 ton, bir tren ise
100 ton kmr tamaktadr.
Kmr yklendikten sonra, kamyon ve trenin
fabrikaya gidi sreleri srasyla 15 ve 25 saattir.
Kmr boaltldktan sonra, kamyon ve
trenin ocaa dn sreleri ise srasyla
10 ve 20 saattir.
(Kmrn yklenmesi ve boaltlmas srasnda geen
zaman nemsenmeyecektir.)
Madende bekleyen bir tren, 300 ton kmr fabri-
kaya ka saatte tar?
A) B) C) D) E) 115 125 130 140 145
Madende bekleyen bir kamyon, 165 saatte fabrikaya
ka ton kmr tar?
A) B) C) D) E) 210 240 270 300 330
32.
33.
Dier sayfaya geiniz.
9

2012-ALES-lkbahar
34. - 36. sorular aadaki bilgilere gre
cevaplaynz.
Aadaki haritada, 10 ada ile bu adalar arasndaki
balanty salayan kprler verilmitir.
En az ka kpr hizmet d kalrsa A ile D arasnda-
ki ulam kesilir?
A) B) C) D) E) 1 2 3 4 5
34.
Her kprden en fazla bir kez gemek kouluyla,
C adasna uramadan Adan Fye ka farkl ekilde
gidilebilir?
A) B) C) D) E) 2 3 4 5 6
Her kprden en fazla bir kez gemek kouluyla,
A adasna uramadan Eden Kye ka farkl ekilde
gidilebilir?
A) B) C) D) E) 2 3 4 5 6
35.
36.
Dier sayfaya geiniz.
10

2012-ALES-lkbahar
37. - 39. sorular aadaki bilgilere gre
cevaplaynz.
Bir maazann deposunda A, B, C ve D olmak zere
drt eit rn vardr. Aadaki dairesel grafiklerin
birincisinde depodaki rnlerin toplam saysnn;
ikincisinde ise depodaki rnlerin toplam arlnn
rn eidine gre dalm gsterilmitir.
Bu depoda toplam 1200 rn varsa bunlarn ka
C rndr?
A) B) C) D) E) 100 150 180 200 250
37.
D rnlerinin toplam arl 100 kg ise bu depoda
toplam ka kg rn vardr?
A) B) C) D) E) 500 600 750 800 900
Bir B rnnn arl, bir A rnnn arlnn
ka katdr?
A) B) C) D) E) 2 4
38.
39.
Dier sayfaya geiniz.
11

2012-ALES-lkbahar
40. - 42. sorular aadaki bilgilere gre
birbirinden bamsz olarak cevaplaynz.
Cemre, Tolga ve Zeynepin katld bir ok atma
yarmasnn kurallar yledir:
Her bir yarmac, drt farkl mesafenin her
birinden 3 at yapacaktr.
Hedefe isabet eden her at iin yarmaclara
aadaki puanlar verilecektir.
Yarmaclar aldklar toplam puana gre
sralanacaktr.
Toplamda 205 puan alan Cemre; 20 metre atlarnn
hepsini, 100 metre atlarnn ise yalnzca 1 tanesini
isabet ettirmitir.
Buna gre, Cemre 30 ve 50 metreden toplamda ka
at isabet ettirmitir?
A) B) C) D) E) 6 5 4 3 2
40.
Birinci olan kii 3 at kardna gre, ikinci olan
kii en az ka at karmtr?
A) B) C) D) E) 2 3 4 5 6
Tolga her mesafeden birer at karm, dier atlarn
isabet ettirmitir.
Zeynep sralamada Tolgann nnde yer aldna
gre, Zeynep en fazla ka at karmtr?
A) B) C) D) E) 3 4 5 6 7
41.
42.
Dier sayfaya geiniz.
12

2012-ALES-lkbahar
43. - 45. sorular aadaki bilgilere gre
birbirinden bamsz olarak cevaplaynz.
Dey kesitleri aada verilen eit uzunluktaki be su
kanalnn her biri 3 metre ykseklie kadar su ile dolu-
dur.
Hangi kanaldaki su miktar en fazladr?
A) B) C) D) E) I. II. III. IV. V.
43.
Hangi iki kanaldaki su miktar birbirine eittir?
A) B)
C) D)
E)
I. ve II. I. ve III.
II. ve III. III. ve IV.
IV. ve V.
Her bir kanaln su yksekliini yarm metre artracak
ekilde kanallara su ekleniyor.
Buna gre, hangi kanala dierlerinden daha az su
eklenmitir?
A) B) C) D) E) I. II. III. IV. V.
44.
45.
Dier sayfaya geiniz.
13

2012-ALES-lkbahar
Aada, birim kplerle oluturulmu 4 basamakl bir
merdiven gsterilmitir.
Bu merdivendeki birim kp says katr?
A) B) C) D) E) 24 28 30 32 36
46.
Yukardaki dik koordinat dzleminde, x eksenine teet
ve merkezi (3, 2) noktas olan ember izilecektir.
Buna gre, verilen A, B, C, D, E ve F noktalarndan
ka tanesi izilen bu emberin iinde kalr?
A) B) C) D) E) 1 2 3 4 5
47.
Dier sayfaya geiniz.
14

2012-ALES-lkbahar
ABCD bir dikdrtgen
Yukardaki verilere gre, x ka cmdir?
A) B) C)
E) D)
4 5 6
Yukardaki verilere gre, ABCD karesinin bir kenar
uzunluu ka cmdir?
A) B) C) D) E) 5 6 7 8 9
48.
49.
Dik koordinat dzleminde; A(2, 2) ve B(8, 4) nokta-
larndan geen doru, x eksenini K(x, 0) noktasnda
kesmektedir.
Buna gre, x katr?
A) B) C)
E) D)

3

4
50.
15

2012-ALES-lkbahar SAYISAL-2 TEST


ileminin sonucu katr?
A) B) C)
E) D)
saylarnn kkten bye doru
sralan aadakilerden hangisidir?
A) B)
C) D)
E)
1.
2.
olduuna gre, x rasyonel says aadakilerden
hangisi olabilir?
A) B) C)
E) D)
ileminin sonucu olan saynn birler basamandaki
rakam katr?
A) B) C) D) E) 1 3 5 7 9
3.
4.
Dier sayfaya geiniz.
16

2012-ALES-lkbahar
k bir pozitif tam say olmak zere,
ifadesinin alabilecei en kk tam say deeri
katr?
A) B) C) D) E) 25 27 29 31 33
x ve y pozitif tam saylar iin olduuna
gre,
I. x bir tek saydr.
II. y bir tek saydr.
III. dir.
ifadelerinden hangileri her zaman dorudur?
A) B) C)
E) D)
Yalnz II Yalnz III I ve II
I ve III II ve III
5.
6.
olmak zere,
arpm negatif bir gerel sayya eit olduuna gre,
a, b ve c saylarnn iaretleri srasyla aadakiler-
den hangisidir?
A) B)
C) D)
E)
ifadesinin sadeletirilmi biimi aadakilerden
hangisidir?
A) B) C)
E) D)
7.
8.
Dier sayfaya geiniz.
17

2012-ALES-lkbahar
a, b ve c gerel saylar olmak zere,
eitlikleri salanyor.
Buna gre, ifadesinin deeri katr?
A) B) C) D) E) 9 8 6 4 3
say dizisi
biiminde tanmlanyor.
Buna gre, ileminin sonucu katr?
A) B) C) D) E) 3 4 5 6 8
9.
10.
Rasyonel saylar kmesinde f, g ve h fonksiyonlar
biiminde tanmlanyor.
olduuna gre, a katr?
A) B) C) D) E) 2 3 4
x ve y birer gerel say olmak zere,
eitlikleri veriliyor.
Buna gre, toplam katr?
A) B) C) D) E) 3 4 5 6 7
11.
12.
Dier sayfaya geiniz.
18

2012-ALES-lkbahar
kmesinin elemanlar kullanlarak
biri 3 elemanl, dieri 4 elemanl iki ayrk kme
oluturulmak isteniyor.
Buna gre, a ve b elemanlar ayn kmede
bulunmayacak biimde, bu iki kme ka farkl
ekilde oluturulabilir?
A) B) C) D) E) 9 12 15 18 20
Bir torbada 3 beyaz ve 4 krmz top vardr.
Bu torbadan ayn anda rastgele ekilen iki toptan
en az birinin beyaz olma olasl katr?
A) B) C)
E) D)
13.
14.
ki basamakl ardk 5 ift doal saynn rakamlar
toplam 34tr.
Buna gre, bu saylarn en k katr?
A) B) C) D) E) 24 26 28 30 32
Ahmet, Bora ve Emre 550 TLyi aadaki koullara
uygun olarak paylaacaktr:
Ahmet, Boradan 100 TL fazla alacaktr.
Bora, Emrenin 2 kat kadar para alacaktr.
Buna gre, bu paylamada Bora ka TL alr?
A) B) C) D) E) 145 150 160 175 180
15.
16.
Dier sayfaya geiniz.
19

2012-ALES-lkbahar
Bir kova; 5 dakikada a litre su aktan bir muslukla
4 dakikada, a dakikada 5 litre su aktan baka bir
muslukla ise 16 dakikada dolmaktadr.
Buna gre, kova ka litre su almaktadr?
A) B) C) D) E) 4 5 6 8 9
Bir binann her katndaki pencere says, binadaki kat
saysnn yars kadardr.
Bu binada toplam 128 pencere olduuna gre, bina
ka katldr?
A) B) C) D) E) 14 16 18 20 24
17.
18.
Bir bakkal, bir kutu yumurtay 7,5 TLden alp yumurta-
larn tanesini 30 kurua satyor. Bu ekilde 4 kutunun
tamamn sattnda 6 TL kr elde ediyor.
Buna gre, bir kutuda ka yumurta vardr?
A) B) C) D) E) 24 25 30 32 36
Saatteki hz 60 km olan bir tren, uzunluu 420 metre
olan bir tnele giriyor. Lokomotif tnele girdikten
30 saniye sonra trenin son vagonu tnelden kyor.
Buna gre, bu trenin boyu ka metredir?
A) B) C) D) E) 60 70 75 80 90
19.
20.
Dier sayfaya geiniz.
20

2012-ALES-lkbahar
21. - 22. sorular aadaki bilgilere gre
birbirinden bamsz olarak cevaplaynz.
Aadaki tabloda, be ilde gsterime giren bir sinema
filmini izleyen seyircilerin illere gre dalm ve
yzdeleri verilmitir.
Seyirci says Yzdesi
Adana 12
Ankara 3750
Bursa
stanbul
zmir 2700 18
Toplam 100
Ankarada bu filmi izleyen seyirciler, toplam seyirci-
lerin yzde kadr?
A) B) C) D) E) 20 24 25 27 30
stanbulda bu filmi izleyen seyirci says, Bursada
izleyenlerin 2 katdr.
Buna gre, Bursada bu filmi izleyen seyirci says
katr?
A) B) C)
E) D)
2250 2500 2750
3000 3250
21.
22.
23. - 24. sorular aadaki bilgilere gre
cevaplaynz.
Her bir n pozitif tam says iin ak aral
biiminde tanmlanyor. Bu ak aralkta bulunan tam
saylarn says ise ile gsteriliyor.
rnek:
ak aral ve dir.
Buna gre, katr?
A) B) C) D) E) 11 13 15 17 19
Buna gre, katr?
A) B) C) D) E) 5 6 7 8 9
23.
24.
Dier sayfaya geiniz.
21

2012-ALES-lkbahar
25. - 26. sorular aadaki bilgilere gre
cevaplaynz.
Asal arpanlarna ayrldnda her bir asal arpannn
kuvveti 1 olan pozitif tam sayya karesiz say denir.
rnek: 30 says, asal arpanlarna
biiminde ayrldndan bir karesiz saydr.
Buna gre, aadakilerden hangisi bir karesiz
saydr?
A) B) C) D) E) 260 333 385 490 525
I. Bir basamakl en byk karesiz say 8dir.
II. ki basamakl en kk karesiz say 10dur.
III. ki basamakl en byk karesiz say 99dur.
Yukardaki ifadelerden hangileri dorudur?
A) B) C)
E) D)
Yalnz I Yalnz II I ve II
I ve III II ve III
25.
26.
27. - 28. sorular aadaki bilgilere gre
birbirinden bamsz olarak cevaplaynz.
Aadaki ekilde, birbirine bal alt kutudan oluan bir
dzenein nden grnm gsterilmitir.
Bu dzenekte bir kutunun anahtar evrildiinde numa-
ras bu kutunun numarasnn tam say kat olan kutular
kapalysa alyor, aksa kapanyor. Dier kutularda ise
bir deiiklik olmuyor.
rnein, btn kutular kapalyken 2 numaral kutunun
anahtar evrilirse 2, 4 ve 6 numaral kutular alr, di-
erleri kapal kalr.
Btn kutular kapalyken srayla 3, 4 ve 6 numaral
kutularn anahtarlar evrilirse hangi numaral ku-
tular ak olur?
A) B) C)
E) D)
1 ve 5 2 ve 3 3 ve 4
4 ve 6 5 ve 6
Btn kutular akken srayla 1, 2 ve 3 numaral ku-
tularn anahtarlar evrilirse hangi numaral kutular
kapal olur?
A) B) C)
E) D)
1, 2 ve 6 1, 3 ve 4 1, 5 ve 6
2, 3 ve 5 3, 4 ve 6
27.
28.
Dier sayfaya geiniz.
22

2012-ALES-lkbahar
29. - 30. sorular aadaki bilgilere gre
birbirinden bamsz olarak cevaplaynz.
Bir vazo, 100 TL al fiyatyla kiinin katld bir
ak artrmada sata sunulmutur.
Katlmclarn yaptklar art miktarlaryla ilgili olarak
aadakiler bilinmektedir:
Her katlmcnn yapt ilk art miktar 5 TLdir.
Bir katlmcnn yapaca her bir art, yapt son
artn 5 TL fazlasdr.
Her katlmc en az bir kez art yapmtr.
Hibir katlmc art arda 2 kez art yapmamtr.
Bu vazo, 6. artrmada satldysa vazoya en fazla
ka TL denmitir?
A) B) C) D) E) 140 150 165 170 180
Bu vazo, 8. artrmada satldysa vazoya en az ka TL
denmitir?
A) B) C) D) E) 155 160 165 170 175
29.
30.
31. - 32. sorular aadaki bilgilere gre
birbirinden bamsz olarak cevaplaynz.
Aadaki tabloda; K, L ve M amar ykama merkez-
lerindeki makine saylar verilmitir.
Ykama merkezi Makine says
K 10
L 12
M 15
Bu merkezlerle ilgili aadakiler bilinmektedir:
Her bir makinenin ykama kapasitesi 6 kgdr ve
makineler tam kapasitede altrlmaktadr.
Her ykama 60 dakika srmekte ve iki ykama
arasnda 15 dakika beklenmektedir.
72 kg amar K merkezinde ykamak en az
ka dakika srer?
A) B) C) D) E) 120 135 145 150 180
210 dakikada M merkezindeki tm makinelerle y-
kanabilecek amar, ayn srede L merkezindeki
tm makinelerle ykanabileceklerden ka kg
fazladr?
A) B) C) D) E) 45 48 54 60 64
31.
32.
Dier sayfaya geiniz.
23

2012-ALES-lkbahar
33. - 35. sorular aadaki bilgilere gre
cevaplaynz.
a, b ve c birer pozitif tam say olmak zere,
biiminde verilen bir simge kullanlarak
eitlii tanmlanyor.
Yukardaki eitlie gre, x katr?
A) B) C) D) E) 3 6 8 9 12
33.
Yukardaki eitlie gre, x katr?
A) B) C) D) E) 13 16 17 18 21
Yukardaki eitlie gre, xin alabilecei deerler
toplam katr?
A) B) C) D) E) 6 7 9 11 12
34.
35.
Dier sayfaya geiniz.
24

2012-ALES-lkbahar
36. - 38. sorular aadaki bilgilere gre
cevaplaynz.
ve A kmesi Xin bir alt kmesi olmak
zere, A iin fonksiyonu ve sral belisi
biiminde tanmlanyor.
olduuna gre, A kmesi aadakilerden
hangisidir?
A) B) C)
E) D)
36.
olduuna gre, kesiim kmesi aadakiler-
den hangisidir?
A) B) C)
E) D)
kmesini kapsayan bir E kmesi iin sral be-
lisi aadakilerden hangisi olabilir?
A) B)
C) D)
E)
37.
38.
Dier sayfaya geiniz.
25

2012-ALES-lkbahar
39. - 41. sorular aadaki bilgilere gre
birbirinden bamsz olarak cevaplaynz.
Bir pekmez reticisi, 3 kg pekmez yapmak iin 10 kg
dut kullanmaktadr. Bu retici, dutun kilogramn 2 TLye
alp elde ettii pekmezin kilogramn 12 TLye, kalan
dutun kilogramn da 2,5 TLye satyor.
Bu retici, ald 30 kg dutun tamamn pekmez yapp
satmtr.
retici bu sat sonunda ka TL kr elde etmitir?
A) B) C) D) E) 42 45 48 51 54
39.
25 kg dut alan retici, bu dutun bir ksmndan elde ettii
6 kg pekmezi ve kalan dutu satmtr.
retici bu sat sonunda ka TL kr elde etmitir?
A) B) C) D) E) 32 34,5 36 37,5 40
Bu retici, ald dutun bir ksmndan pekmez yapm;
bu pekmezi ve kalan 12 kg dutu toplam 102 TLye
satmtr.
Buna gre, retici ka kg dut almtr?
A) B) C) D) E) 24 26 28 30 32
40.
41.
Dier sayfaya geiniz.
26

2012-ALES-lkbahar
42. - 44. sorular aadaki bilgilere gre
cevaplaynz.
Say dorusu zerinde, 1den 17ye kadar olan tam
saylar arasndan bir ift say seilip bu saynn yeri
ve sembolleri kullanlarak gsterilmek isteniyor.
Bu i iin aadaki admlar uygulanyor:
Say dorusu zerinde, 1 ve 17 noktalar iaretle-
niyor. Daha sonra bu noktalarn orta noktas bulu-
nup iaretleniyor. Seilen say; orta noktann so-
lunda ise sembol, sanda ise sembol
konuyor ve birinci sembol belirleniyor.
Daha sonra; iaretlenmi noktalar arasndan, se-
ilen sayya en yakn iki nokta belirleniyor ve ilk
adma benzer biimde, bu iki noktann da orta
noktas bulunup iaretleniyor. Seilen say; bu
orta noktann solunda ise sembol, sanda
ise sembol konuyor ve ikinci sembol belir-
leniyor.
Ayn ilem bir kez daha tekrarlanp nc sem-
bol belirleniyor.
Seilen saynn yeri, belirlenen bu semboln
yan yana yazlmasyla gsteriliyor.
rnek:
4 says iin say dorusu zerinde adm adm yaplan
iaretlemeler aada verilmitir.
Sonu olarak, 4 saysnn sembollerle gsterimi
biimindedir.
Buna gre, 12 saysnn sembollerle gsterimi
aadakilerden hangisidir?
A) B)
C) D)
E)
Buna gre, hangi saynn sembollerle gsterimi
biimindedir?
A) B) C) D) E) 2 6 8 10 12
Buna gre, sembollerle gsteriminde en az bir tane
sembol olan ka say vardr?
A) B) C) D) E) 4 5 6 7 8
42.
43.
44.
Dier sayfaya geiniz.
27

2012-ALES-lkbahar
Bir terzi, kare biimindeki bir kuma kesik izgilerle
iaretlenmi yerlerinden aadaki gibi katlyor. Daha
sonra, katlanm kumatan L eklinde bir paray
keserek kartyor.
Terzi, kuma atnda aadaki grnmlerden
hangisini elde eder?
q
A) B) C)
E) D)
45.
ABC bir gen
Yukardaki verilere gre, EDC geninin alan
ka dir?
A) B) C)
E) D)5 6
46.
Dier sayfaya geiniz.
28

2012-ALES-lkbahar
Aada ABCDE dzgn begeni ve bu begenin
kelerinden geen O merkezli ember verilmitir.
Buna gre, BOD asnn ls ka derecedir?
A) B) C) D) E) 120 124 136 144 150
47. Aada, i ie gemi kare gsterilmitir.
Buna gre, KLMN karesinin bir kenar uzunluu
ka cmdir?
A) B) C)
E) D)
48.
Dier sayfaya geiniz.
29

2012-ALES-lkbahar
Bir dzgn ok yzlnn herhangi bir yznn kenar
says p ve herhangi bir ke noktasndan geen kenar
says q olmak zere, bu ok yzly snflandrmak iin
(p,q) ikilisi kullanlyor. rnein, kp bir dzgn ok
yzldr ve (p,q) ikilisi (4,3)tr.
Aada, tabanlar akk iki piramitten oluan bir
dzgn sekiz yzl verilmitir.
Buna gre, bu dzgn sekiz yzlnn (p,q) ikilisi
aadakilerden hangisidir?
A) B) C)
E) D)
(3,3) (3,4) (3,5)
(4,4) (5,3)
49. Dik koordinat dzleminde, kenarlarndan biri
dorusu, kegenlerinden biri , dieri
ise dorusu zerinde bulunan karenin alan
ka birim karedir?
A) B) C) D) E) 1 2 4 6 8
50.
30

2012-ALES-lkbahar SZEL-1 TEST


1. - 5. sorularda, cmle veya paradaki boluklar
anlam bakmndan en uygun biimde tamamlayan
seenei bulunuz.
Daha nceki ynetmenlik ---- pek olumlu eletiriler
alamayan Clint Eastwood, Gizemli Nehir adl filmiyle
sinema salonlarna ---- bir dn yapt.
A)
B)
C)
D)
E)
heyecanyla - tekrar
deneyimleriyle - keyifli
denemeleriyle - baarl
altrmalaryla - sevilen
aratrmalaryla - tatminkr
2400 yl ---- eski mi eski bu komedya, insan hl
duraksatp dndrecek kadar ----.
A)
B)
C)
D)
E)
ncesini anlatan - yaygn
ncesinden kalma - gncel
nce sahnelenen - cokulu
boyunca oynanan - duraan
kadar unutulan - srkleyici
ok sayda ara srcsnn yolunu bulabilmek
iin ---- cihazlar, ---- ekrana bakmann yaratt
tehlike nedeniyle gvenli bulunmuyor.
A)
B)
C)
D)
E)
satn ald - uzun yolda
inceledii - kk boyutlu
kulland - park hlindeyken
yararland - sr srasnda
tavsiye ettii - yakn mesafeden
1.
2.
3.
Toplumlarn dnce yaamna katklar bakmndan
edebiyat rnlerinin ----, bir btnn ancak yarsdr.
Dier yars ise bu rnlerin yeterince ve olmas
gerektii gibi ---- tamamlanabilir.
A)
B)
C)
D)
E)
varl - deerlendirilip zmsenmesiyle
elde edilmeleri - incelenip aratrlmasyla
ilgi grmesi - gelitirilip benimsenmesiyle
yaratlmas - dorulanp onaylanmasyla
zgnl - mzelerde sergilenmesiyle
ou ebeveynin aksine, bilgisayar oyunlarnn
ocuklarn geliiminde nemli bir rol oynadn
dnyorum. Bunlar ocuklar elendirirken eitir
de bence. rnein ocuk bu oyunlar sayesinde
yabanc dilini veya el-gz koordinasyonunu
gelitirebilir, hayal dnyasn zenginletirebilir. ----.
A)
B)
C)
D)
E)
Bylece ocuklar, bo zamanlarnda kendilerini
gelitirecek bir hobi edinmi oluyor
Oynanacak bilgisayar oyununun bir yetikin
tarafndan seilmesi bir nlem olabilir
Bununla birlikte fazla bilgisayar oyunu oynamann
zararl olduunu da kabul ediyorum
Yine de eitimin ve elencenin birbirinden kesin
snrlarla ayrlmasn doru bulmuyorum
Aratrmalar, eitim ve oyun iin ayrlan zamann iyi
dengelenmesi gerektiini sylyor
4.
5.
Dier sayfaya geiniz.
31

2012-ALES-lkbahar
6. - 10. sorularda, bata verilen cmleden kesin
olarak karlabilecek yargy bulunuz.
Youn k koullar nedeniyle lkede elektrik
tketimi geen yln ayn dnemine gre Ocak
aynda % 8, ubat aynda ise % 9 artt.
A)
B)
C)
D)
E)
K mevsimi her yl bir ncekine gre daha souk
gemektedir.
Youn k koullar nedeniyle evlerde snma
sorunlar yaanmtr.
Elektrik tketimi yl iinde en ok Ocak ve ubat
aylarnda artmtr.
lkenin elektrik tketimi aylk olarak srekli
artmaktadr.
lkede elektrik enerjisi snma amacyla da
kullanlmaktadr.
7-8 Ekim 2011 tarihlerinde gerekletirilen Sla
Festivali, Kyceiz Gl evresindeki birbirinden
kopuk sla aac topluluklarnn birletirilmesi
projesinin kapan etkinlii olarak dzenlendi.
A)
B)
C)
D)
E)
Kyceiz Gl evresinde birden fazla orman
parac bulunmaktadr.
Sla Festivali Kyceizde her yl ayn tarihlerde
dzenlenmektedir.
Projenin amac, dnyada yalnzca Kyceizde
bulunan sla aalarnn korunmasdr.
Proje, sivil toplum rgtleri ve yre halknn
katlmyla gerekletirilmitir.
Proje, aa topluluklarnn baaryla
birletirilmesinin ardndan sonlandrlmtr.
nl ressamn bir dnem yaad evin tavan
arasnda, ilk eini resmettii karakalem izimlerin
bulunmas aratrmaclar ok heyecanlandrd.
A)
B)
C)
D)
E)
Bulunan karakalem izimler ressamn ilk dnem
almalardr.
Ressam, bu evde ksa bir sreliine yaamtr.
Ressam, birden fazla evlilik yapmtr.
Bulunan izimler, ressamn ilk karakalem
almalardr.
Ressamn, yakn evresini resmettii almalar ilk
kez ortaya kmtr.
6.
7.
8.
Almanyann bakenti Berlinin yeni havaalanna
stanbul ve zmirden karlkl dorudan seferler
nmzdeki ay balayacak.
A)
B)
C)
D)
E)
Berlinin yeni havaalan henz tam olarak faaliyete
gememitir.
Berlinin yeni havaalanyla Trkiye arasndaki bu
uular ift ynl olarak planlanmtr.
Berlinin yeni havaalanna Avrupann dier
kentlerinden olan uular daha nceden balamtr.
Berlinde uluslararas yolcu tamaclna ak en
az iki havaalan vardr.
Berlindeki dier havaalan, Avrupann dier
kentlerinden yaplan uular iin kullanlmaktadr.
metreyi bulan kanat aklyla Avrupann en
byk yrtc kuu unvanna sahip olan ve
Trkiyede de yaayan kara akbabalarn says insan
kaynakl olumsuz koullar nedeniyle her geen gn
azalyor.
A)
B)
C)
D)
E)
metrelik kanat akl ile kara akbabalar, bilinen
en byk akbaba trdr.
Kara akbabalar, nesli tkenme tehlikesi iinde olan
trler arasnda yer almaktadr.
Trkiyedeki kara akbabalarn says Avrupadaki
trdelerinden azdr.
Kanat akl kara akbabalar kadar olan ancak
yrtc olmayan kular da vardr.
Kara akbabalar, birden fazla lkede yaamaktadr.
9.
10.
Dier sayfaya geiniz.
32

2012-ALES-lkbahar
I. temiz enerjiyle ilgili verimli
II. niversite bnyesinde kurulan
III. Rzgr Enerjisi Kulb
IV. toplumsal bilinci artrmay ve
V. rzgr enerjisi konusundaki
VI. projeler retmeyi hedefliyor
Yukardaki szler anlaml ve kurall bir cmle
oluturacak biimde sralandnda hangisi, batan
beinci olur?
A) B) C) D) E) I. II. III. IV. V.
I. ortaokul ve lise andaki birok okurunun
II. geride kalan krk be yl boyunca
III. aylk popler bilim dergisi Bilim ve Teknik
IV. mhendislik alannda eitim grmeyi
V. ilk says Ekim 1967de yaymlanan
VI. tercih etmesine araclk etmitir
Yukardaki szler anlaml ve kurall bir cmle
oluturacak biimde sralandnda hangisi, batan
beinci olur?
A) B) C) D) E) I. II. III. IV. V.
11.
12.
I. hlde dolayor ve
II. ekosistemdeki her canly
III. u an atmosferde serbest
IV. radyoaktif paracklar
V. uzun vadede ldrc etkisi kesin olan
VI. tehdit ediyor
Yukardaki szler anlaml ve kurall bir cmle
oluturacak biimde sralandnda hangisi, batan
nc olur?
A) B) C) D) E) I. II. III. IV. V.
13.
Dier sayfaya geiniz.
33

2012-ALES-lkbahar
I. Grnts ve tadyla ilgili imdilik bir bilgi
bulunmayan yapay et acaba kalabalk dnyamz
doyurmak iin bir zm olabilecek mi?
II. Bilim insanlar bu konuda oktan almaya
baladlar ve hayvanlarn kk hcrelerini
kullanarak laboratuvar ortamnda yapay et
rettiler.
III. Kimileri ncelikli sorunun temiz su kaynaklarna
eriim olduunu kimileriyse kresel snma
olduunu savunuyor.
IV. Gittike artan dnya nfusunun birok sorunu da
beraberinde getirdii ortada.
V. Bence, zerinde durulmas gereken asl sorun,
dnyann bu kadar nfusu hangi noktaya kadar
besleyebilecei.
Yukardaki cmleler anlaml bir btn oluturacak
biimde sralandnda hangisi, batan ikinci olur?
A) B) C) D) E) I. II. III. IV. V.
14. I. Dnyann herhangi bir yerinde Umberto Ecoyu
romanc kimliiyle tanmayan ok az insan vardr.
II. Hatta kiisel tarihinin byk blmne romanc
kimlii deil bilim insan kimlii damgasn
vurmutur.
III. Brakm gibi yapp diyorum, nk kitabn
sayfalar arasnda dolamaya baladmzda
Econun bilim insan kimliini asla elden
brakmadn, romanclnn da bu kimliinden
doduunu aka gryoruz.
IV. Eco, romanc kimliinin yannda felsefeci, edebiyat
eletirmeni ve Orta a uzman olarak da yetkin bir
isimdir.
V. Eco, yeni kitabyla ilgili bir konferansta gerek
mesleim diye tanmlad bilim insanln bir
yana brakm gibi yapp kendi roman anlayn ele
alyor.
Yukardaki cmleler anlaml bir btn oluturacak
biimde sralandnda hangisi, batan drdnc
olur?
A) B) C) D) E) I. II. III. IV. V.
15.
Dier sayfaya geiniz.
34

2012-ALES-lkbahar
Bir yazar iin sanat eseri, kendi mal olacak yeni bir
eser yaratabilmesi iin yaplm bir teklif ve telkin ilevi
grebilir.
Aadakilerden hangisi, bu cmlede yazarla ilgili
olarak anlatlmak istenene anlamca en yakndr?
A)
B)
C)
D)
E)
Yazar, bakasnn eserine kendininmi gibi sahip
kan kiidir.
Bakalarnn eseri, yazar iin bir ilham kayna
olabilir.
Yazar, dier eserlere eletirel gzle bakan kiidir.
Yazar, zgnln baka yazarlar okumasna
borludur.
yi yazar, dier yazarlarn eletirilerini dikkate alr.
Ben eser yazyorum, onun iin az yazyorum. szyle
anlatlmak istenen dnce aadakilerden hangisi
olabilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Eserlerine bakmann, o yazar tanmak iin yeterli
olduu
ok yazmann, nitelikli yazmak anlamna gelmedii
Yazar iin ok okunmann deil, anlalmann
nemli olduu
zgnln, bir eser yaratmada temel lt olduu
Yazmann, sabr gerektiren bir i olduu
16.
17.
(I) Ahmet Oktay nce air olarak tandm, sevdim.
(II) Genliimde Dr. Kaligarinin Dn dne dne
birok kez okuduum bir kitapt. (III) Daha sonraki
iirlerinin de ounu karmadan takip ettim.
(IV) Denemelerini de kefettim, felsefe ve sosyoloji
yazlarn da. (V) Eletiri almalarn, yazn ve kltr
dnyamza ilikin denemelerini beenerek, bir eyler
renerek okudum hep. (VI) Benim amdan Ahmet
Oktayn en nemli yn, bir eski adamn diliyle
sylersem, yaamn trajik ynlerini yakalam
olmasdr.
Bu paradaki cmlelerin hangisinde ayn anlama
gelen iki farkl ifadeye yer verilmitir?
A) B) C) D) E) II. III. IV. V. VI.
Aadakilerden hangisi, Kuru pantolon ile balk
tutulmaz. szyle anlatlmak istenene benzer bir
anlam tamaktadr?
A)
B)
C)
D)
E)
Ate olmayan yerden duman kmaz.
Tama su ile deirmen dnmez.
Dereyi geerken at deitirilmez.
Emek olmadan yemek olmaz.
Kuru laf karn doyurmaz.
18.
19.
Dier sayfaya geiniz.
35

2012-ALES-lkbahar
Depresyon, sinir sisteminin gribidir ve tedavisi arttr.
diyen bir doktor byle bir benzetme yaparak,
depresyonla ilgili aadakilerden hangisini
anlatmak istemi olabilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Yaygn olarak grlebileceini
Tedavisinin g olduunu
lala tedavi edilebileceini
Ciddi bir hastalk olduunu
Sinir sistemi hastal olduunu
Gemite yaplm bir ie ilk kez gryormuasna
bakmak, yaratlarn bir tr laboratuvar almasnn
eleinden geirmektir. Fransz ynetmen Jean-Luc
Godardn, eski filmlerinden birini izledikten sonra
hissettiklerini zetledii u szler de bu gr
destekliyor: Kendime yle dedim: Demek ki yirmi-yirmi
be yl nce buymu benim istediim ve yaptm.
Sanki bir aile albmn kartrr gibiydim ve
bakalarnn nnde bunu yapmaktan holanmyordum.
nsann kendi aile albmn kartrmas ve yle bir
aileden olduuna armas gibiydi.
Bu parada sz edilen tutumun laboratuvar
almasna benzetilmesi, laboratuvar
almalarnn aadaki zelliklerinden hangisiyle
ilikilendirilebilir?
A) B)
C) D)
E)
Tekrarlanabilirlik Deneysellik
Yanszlk Kesinlik
Deimezlik
20.
21.
Gerek iir bir ey sylemez, sadece olaslklar ierir.
Btn kaplar aar. Sen, kendine yakn bulduun
herhangi birinden geersin.
Bu szlerden, gerek iirle ilgili olarak
aadakilerin hangisine ulalamaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Soyut olduu
Eletirel bir yannn olduu
Anlamnn kiiden kiiye gre deiebilecei
Snrlarnn olmad
Herkesin kendinden bir eyler bulabilecei
(I) stanbulun Tnel olarak bilinen ilk metrosu buhar
gcyle alyordu. (II) stasyonun karsndaki bir
binaya yz ellier beygir gcnde iki buhar makinesi
yerletirilmiti. (III) Bu makinelerin salad istim iki
byk ark dndryor, makinelerden ykselen buhar
bacayla havaya veriliyordu. (IV) Makineler yass kay
eklindeki halata bal olan vagonlardan birini yukar
dierini aa doru harekete geiriyordu. (V) Tnel
kay denilen bu halatlar dnyann baka bir yerinde
kullanlmadndan, ngilteredeki bir fabrikada zel
olarak imal ediliyordu.
Bu paradaki numaralanm cmlelerin hangisinde
neden-sonu ilikisi vardr?
A) B) C) D) E) I. II. III. IV. V.
22.
23.
Dier sayfaya geiniz.
36

2012-ALES-lkbahar
Kompakt fotoraf makinelerinin lensleri sabittir ve
amatr fotoraflar iin birebirdir. SLR olarak tabir
edilen fotoraf makinelerinin ise ekilmek istenen
fotorafa gre lensleri deitirilebilir, grntleme
sisteminde ayna bulunur ve profesyonellerin ou
bunlar tercih eder.
Bu paraya gre, aadakilerden hangisine
ulalamaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Kompakt ve SLR fotoraf makinelerinin grntleme
sistemleri birbirinden farkldr.
Profesyonel fotoraflarn birden fazla fotoraf
makinesi lensine sahip olmas beklenir.
Kompakt fotoraf makinelerinin lensleri taklp
karlamaz.
SLR fotoraf makineleri amatr fotoraflar
tarafndan tercih edilmez.
Baz profesyonel fotoraflar, kompakt fotoraf
makinesi kullanabilir.
24. Kk yalarda geirdii bir kaza sonucu bir gzn
kaybeden ve o zamandan beri gz band kullanan bir
film yapmcsnn bir sre nce protez gz takmaya
karar vermesiyle yepyeni bir fikir ortaya kt. Sadece
estetik amala kullanlan protez gz yerine, video kayd
yapabilen daha da kk boyutlu dijital bir gz takan
film yapmcs, bir kamera, batarya ve kablosuz
vericiden oluan bu kameral protez gzle elde ettii
grntleri video oynatclara gnderebiliyor.
Bu parada bahsedilen yeni fikrin ortaya kmasnda
I. gereksinimler,
II. estetik kayglar,
III. mesleki yatknlk
etkenlerinden hangilerinin etkili olduu ileri
srlebilir?
A) B) C)
E) D)
Yalnz I Yalnz II Yalnz III
I ve III II ve III
(I) Dnyada petrol iin yaran lkelere son yllarda bir
yenisi eklendi. (II) in, 1990lara kadar kendi ihtiyacnn
byk blmn karlayabilecek kadar petrol
retiyordu, ancak ulam ve plastik retiminde ban
alp giden art, inin petrol tketimini iki katna kard.
(III) Petrol ihracatnn bu denli artmasyla in, Angola ve
Sudan gibi petrol zengini lkelerin desteini kazanmak
iin onlara yatrm yapyor. (IV) inin petrol talebi tm
dnyada petrol fiyatlarn durmadan ykseltiyor. (V) Kimi
zaman rekor boyutlara ulaan bu ykseli, dnyann her
yerindeki srcleri isyan ettiriyor.
Yukardaki cmlelerin hangisinde sonu, nedeniyle
birlikte verilmemitir?
A) B) C) D) E) I. II. III. IV. V.
25.
26.
Dier sayfaya geiniz.
37

2012-ALES-lkbahar
(I) Bilinsiz antibiyotik kullanm bakterilerin diren
kazanmasna neden oluyor. (II) Uzmanlar bunun
nne geebilmek iin her ikyette antibiyotik
kullanlmamasn ve doktora bavurulmasn neriyor.
(III) Ne kadar ok antibiyotik alnrsa bakteri o kadar
gleniyor. (IV) Ayrca uzmanlar viral enfeksiyonlarda
antibiyotiin ie yaramayacan da belirtiyor. (V) Uzun
vadede toplum genelinde zararlara da yol aabilecek
yanl antibiyotik kullanmn engellemek gerekiyor.
Bu paradaki numaralanm cmlelerden hangileri
anlamca birbirine en yakndr?
A) B) C)
E) D)
I. ve II. I. ve III. II. ve IV.
II. ve V. IV. ve V.
Sanat olabilmek iin yaanty yakalayp tutmak, onu
bellee, bellei anlatma, gereleri biime dntrmek
gerekir. Duyu her ey deildir sanat iin. Sanatnn;
iini bilip sevmesi, btn kurallar, incelikleri, biimleri,
yntemleri tanmas, bylece de hrn doay
uysallatrp sanatn szlemesine uydurmas gerekir.
Szde sanaty tketen daha da iyi olma tutkusu,
gerek sanatnn yardmcs olur. Sanat azgn
canavara boyun emez, onu evcilletirir.
Aadakilerden hangisi, bu parada savunulan
dnceyle rtmez?
A)
B)
C)
D)
E)
Bir romanc, roman tryle ilgili teorik bilgi sahibi de
olmaldr.
Bir mzisyen, birbirinden farkl mzik formlarn
tanmaldr.
Geldii noktay ama gds, kendini kantlam
ressam iin faydaldr.
Gen bir air, yaptlarnda kendi i dnyasn
anlatmaya ncelik vermelidir.
Bir oyuncu, roln daha iyi kavrayabilmek iin
gzlemlerde bulunmaldr.
27.
28.
Neredeyse hibir doal snrn olmad usuz bucaksz
bir corafyadr Mezopotamya. Bu ynyle ne Msr gibi
geilemez ln korumasna ne Hindistan gibi alamaz
dalarn gvencesine ne de Ege gibi etrefilli bir
dnyann zerkliine sahiptir. Tam da bu yzden bu
corafyada kurulan onca devlet ortalama bir Msr
Firavunu kadar dahi hayatta kalamad. Ve yine bu
yzden, bu corafyada kurulan btn devletlerin en
hayati refleksi, yklmamann yollarn aramak oldu. Bu
kanlmaz sona artc bir sre direnebilen tek bir
istisnadan sz edilebilir: Asur.
Bu paradan, Mezopotamyayla ilgili olarak
aadakilerden hangisine ulalabilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Blge devletlerinin yaad skntlar, arazinin
engebeli olmasyla ilikilidir.
Blgede kurulan kimi devletlerin uzun mrl
olmasnn srr, komularyla iyi geinmesidir.
Blge, burada kurulan devletlerin saysnn okluu
bakmndan sra ddr.
Blge, ekonomik gelimiliini ticaret yollar
zerinde bulunmasna borludur.
Blgede kurulan devletler, farkl kltrlerden
beslenmilerdir.
29.
Dier sayfaya geiniz.
38

2012-ALES-lkbahar
(I) Holografi, 1950li yllarda Dennis Gabor tarafndan
bulunan bir grnt kaydetme tekniidir ve bu yolla
elde edilen grntlere hologram ad verilir. (II) lk
dnemlerde siyah beyaz ve duraan olan hologramlar,
imdilerde renkli ve hareketli de olabiliyor. (III) Genellikle
baskl rnler, kartmalar ve gvenlik bandrolleri gibi
alanlarda gnlk hayatn iine giren hologramlar bilim
kurgu filmlerinde de kendine yer buluyor. (IV) Holografi
tekniinde, grntnn kendisi deil onu oluturan
frekanslar kaydedilir. (V) Bu sayede, elde edilen
grntnn etrafnda dolalabilir, arkasna baklabilir
ama dokunmak istendiinde bir bolukla karlalr!
Holografinin anlatld bu paradaki numaralanm
cmlelerle ilgili olarak aada verilenlerden hangisi
yanltr?
A)
B)
C)
D)
E)
I. cmlede ne olduu aklanyor.
II. cmlede gsterdii gelime aklanyor.
III. cmlede kullanm alanlar saylyor.
IV. cmlede dier kayt tekniklerinden farkl olan
yan belirtiliyor.
V. cmlede niin yaygnlamad anlatlyor.
30.
31. - 32. sorular aadaki paraya gre
cevaplaynz.
2004 ylnda Asyann dousunda ortaya kan ve ku
gribi olarak bilinen H5N1 virs, insanlar arasnda
kolayca yaylmad iin imdiye kadar pandemi yani
dnya apnda bir salgn yaratmad. O dnemde 600
kadar kii ku gribine yakaland ve bunlarn % 60 kadar
hayatn kaybetti. Milyonlarca kuta, baz kedi ve iftlik
hayvanlarnda hastalk grlmesine ramen virsn
memeliler arasnda kolayca yaylabilen bir eidi ortaya
kmad. Ancak yaplan yeni bir aratrmada, virsn
sadece be geninde gerekletirilen mutasyonlarla
virse memeliler arasnda yaylma yetenei
kazandrld. stelik virs, ldrclnden bir ey
kaybetmedi. Uzmanlar elde edilen yeni virsn
mevsimsel grip kadar etkin biimde yaylabileceini
sylyor.
Bu paradan yola klarak aadaki yarglardan
hangisine ulalabilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Ku gribi, mevsimsel gripten farkl zellikler
tamaktadr.
Asyada kk apta salgna neden olan H5N1
virs laboratuvar ortamnda yaratlmtr.
H5N1 virs yalnzca baz Asya lkelerinde
grlmtr.
H5N1 virsnn, kanatl hayvanlardan insanlara
kolayca getii dnlmektedir.
H5N1 virs daha ok evcil hayvanlarda
grlmtr.
Paraya gre, bir virsn pandemik salgn
yaratabilmesi iin
I. laboratuvar ortamnda genleriyle oynanm olma,
II. insanlar arasnda hzla yaylma,
III. ldrc olma
zelliklerinden hangilerine sahip olmas gerekir?
A) B) C)
E) D)
Yalnz I Yalnz II Yalnz III
I ve II II ve III
31.
32.
Dier sayfaya geiniz.
39

2012-ALES-lkbahar
33. - 34. sorular aadaki paraya gre
cevaplaynz.
Ar konusunda hastasnn tarifine gvenmek zorunda
kalan doktorlar iin ary lmek ve izlemek ileride
mmkn olabilir. Yaplan bir aratrmada nce sekiz
kiinin, s hissi verildiinde ar hissettikleri ve
hissetmedikleri durumlardaki beyin aktiviteleri
grntlenmi. Ardndan on alt yeni katlmcya arl
ve arsz s hissi verildiinde bu kiilerin ar hissedip
hissetmedikleri % 81 dorulukla tespit edilebilmi.
Aratrmaclar bunun henz bir n bulgu olduunu
belirterek subjektif bir olgu niteliindeki arnn
karmakln ve deneyin kk bir grupla
gerekletiini vurguluyor. Yine de bu almann,
tamamen znel olduu dnlen arnn aslnda
nesnel olarak llebilecek zelliklere sahip olduuna
dair bir kant sunduu syleniyor.
Parada bahsedilen aratrmann,
I. denek saysnn az olmas,
II. ar eiinin kiiye gre deimesi,
III. deneyin yalnzca s hissi zerine kurgulanmas
ynlerinden hangileri asndan geerli olmad
iddia edilebilir?
A) B) C)
E) D)
Yalnz I Yalnz II I ve III
II ve III I, II ve III
Paraya gre, ar nesnel olarak llebilirse
aadakilerden hangisi salanabilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Arnn yol at dier rahatszlklarn nlenebilmesi
Arlarn kayna konusunda daha geerli bulgular
elde edilebilmesi
Hastalardan bilgi almaya gereksinim duymadan
arnn deerlendirilmesi
Arya erken mdahale sayesinde ila kullanmnn
azaltlmas
nleyici mdahaleler yoluyla ar oluumunun
batan engellenmesi
33.
34.
35. - 36. sorular aadaki paraya gre
cevaplaynz.
Yaptm resimleri satarak kazandm parayla dnyay
dolatm. Baktm talyanlar talyan gibi, Franszlar
Fransz gibi resim yapyor ancak ne yazk ki bizim
ressamlarmzn resimleri bizi yanstmyor. O zaman
anladm ki bizdeki Bat zentisi henz bitmemi.
Batllama ile adalama arasndaki fark bilinmiyor.
Ben bu memleketin ressam olarak New Yorktaki
gkdelenleri izecek deilim ya. Kendimden olan
izeceim ve bunun karl var. Ayrca kolay olan da
bu...
Bu parada ressamn eletirdii durum
aadakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
adalamann yalnzca resim alannda ne
karlmas
Dnya apnda n kazanma uruna kltrel
deerlerin yok saylmas
Tannm yabanc ressamlarn almalarnn kopya
edilmesi
Kimi ressamlarn, resimlerinde kendi kltr gelerini
konu edinmemesi
Resim sanatnda kolaycla kalarak yeniliklerin
gz ard edilmesi
Parada ressamn karl var dedii durum
aadakilerden hangisi olabilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Yerel kltr yanstan resimlerin sanat dnyasnda
beeni toplayabilecei
Dnyay gezerken grdklerini konu edindii
resimlerden daha ok para kazand
ada resme konu olabilecek birok olay, yer ve
durum olduu
zgnln, resmin deerini daha da artrd
Mill deerleri sanatna konu edinen sanatlarn ok
olduu
35.
36.
Dier sayfaya geiniz.
40

2012-ALES-lkbahar
37. - 38. sorular aadaki paraya gre
cevaplaynz.
(I) Korkarm, ben de bydke kklmde kimi
ynlerden kzdm bykler gibi olmaya balyorum.
(II) Ve belki de ocuklarm, torunlarm olduunda unun
gibi kalp szleri ben de kullanacam: Bizim
kklmzde byle eyler neredeyse hi yoktu,
kymetini bilin elinizdekilerin. (III) Tpk benim o
zamanlar byklerimin ne demek istediini anlamayp
bu yersiz szleri sarf ettiklerine iten ie fkelendiim
gibi benim ocuklarm da fkelenecekler. (IV) Ama
haksz mym yani? (V) Bizim ocukluumuzda byle
eit eit, renk renk ekerler mi vard? (VI) Bakkallarda
top ekerler olurdu, hani u sapl olanlardan; dondurma
gibi yalardnz. (VII) Pazardan akide ekeri alnrd, o da
haftada bir (VIII) Bir de mahalleden sokak satclar
geerdi. (IX) Bir sepetin kenarna dizdikleri horoz
ekerleriyle elma ekerlerini satarlard. (X) Ne yalan
syleyeyim, yine de benim kuamn daha ansl
olduunu dnyorum.
Bu paradaki numaralanm cmlelerden hangisi
paradaki genel dnceyle elimektedir?
A) B) C) D) E) II. IV. VI. VIII. X.
Bu paradaki numaralanm cmlelerin hangilerinde
bir eyin yetersiz olduu sezdirilmitir?
A) B)
C) D)
E)
I. ve III. I. ve IX.
III. ve V. II., V. ve VII.
III., VI. ve IX.
37.
38.
39. - 40. sorular aadaki paraya gre
cevaplaynz.
Fransz htilalinin 200. yl dnm nedeniyle dzenle-
nen etkinlikler erevesinde oluturulan bir halk mahke-
mesi, htilal Mahkemesince lm cezasna arptrlan
Fransa kralyla kraliesini yeniden yarglad. Aradan iki
yzyl getikten sonra kan karar bu kez beraat oldu.
Yeni kantlar m bulunmutu? Hayr. 20. yzyl Fransas,
vatana ihanet kavram konusunda 18. yzyl Fransasn-
dan farkl dnyordu. O hlde, kraln ve kralienin
sululuunu ileri sren tarihilerin tezleri doruluunu
yitirmi mi saylacakt? Bu soruya hemen evet demeden
nce, sorunun nasl sorulduuna bakmak gerekiyor. ki
yzyl nceki htilal Mahkemesi, hanedanlar aras
ilikilerin devletler aras ilikilerden nce geldii bir
Avrupada, kralla kralienin baka hanedanlardan, yani
yabanc glerden yardm istemelerini vatana ihanet
saymt. Halk mahkemesiyse olaya iki yzyllk bir
uzaklktan bakmann salad ayrcalkla doru soruyu
sorarak yoruma gitti.
Bu paraya gre, sz edilen mahkeme kararlarnn
birbirinden farkl olmas aadakilerden hangisiyle
aklanabilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Gnmzde lkelerin demokrasiyle ynetilmesinin
salad serbest ortamn etkisiyle
Konuyla ilgili yeni belgelere ulalm olmasyla
ada toplumlarn, idam cezasna yaklamnn
deimesiyle
Zaman ierisinde, yaanan olaylara ynelik bak
asnn deimesiyle
Radikal kararlar konusundaki onaylayc yaklamn
bugnn toplumlarnda ortadan kalkmasyla
Bu paraya gre, htilal Mahkemesinin Fransa
kralyla kraliesine lm cezas vermesinin asl
nedeni aadakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Krallk rejiminin yklarak tasfiye edilmesi
Halkn isteklerinin gz ard edilmesi
lke karlarn hie saydklar dncesi
Sularnn halk tarafndan da sabit grlmesi
lkeyi darboazdan kurtaramamalar
39.
40.
Dier sayfaya geiniz.
41

2012-ALES-lkbahar
41. - 42. sorular aadaki paraya gre
cevaplaynz.
Her ne kadar szlklerde ad artk sahaf olarak gese
de asl ad sahhaflk olan meslein pirleri hl anlr.
zellikle Beyazttaki arda yaananlar, kurulan
meclisler, dkknlarn ziyaretileri ve dkkn sahibi
sahaflar mehurdu. Szn ettiimiz sahaflar yle
sandnz gibi snavlara hazrlk kitaplar veya ok
satan kitaplarla ilgilenmezlerdi. Dahas, birou eski
harfli metinleri rahatlkla okuduklar gibi Latince, Rumca
gibi dillere de hkimdi. En nemlisi de dkknlar,
dnemin aydnlarnn sk uradklar noktalardan biriydi.
Sahaflar sarraflamadan nce, nl akademisyenlerle
bile tartacak kadar bilgi sahibiydiler.
Aadakilerden hangisi yazarn, sahaflarn
gnmzdeki durumuyla ilgili olarak eletirdii
konulardan biri deildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Entelektel dzeylerinin dmesi
Sattklar kitaplarn niteliklerinin deimesi
Meslei ok iyi bilen yeni temsilcilerinin olmamas
Meslekleriyle ilgili olabilecek dilleri bilmemeleri
Eski sahaflar kadar tannm olmamalar
Bu parada, sahaflar sarraflamadan nce szyle
asl anlatlmak istenen aadakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Kitaplardan bir farklarnn kalmamas
in ticari boyutunu ne karmalar
Mesleklerine nem vermemeleri
Kendilerini gelitirmemeleri
lerini sevmemeleri
41.
42.
Dier sayfaya geiniz.
42

2012-ALES-lkbahar
43. - 46. sorular aadaki bilgilere gre
birbirinden bamsz olarak cevaplaynz.
Aadaki tabloda, bir niversitenin hukuk, tarih,
edebiyat, kimya, mimarlk ve istatistik blmlerinde
yksek lisans veya doktora eitimi alan rencilerin
dalm verilmitir.
Grol, Hilal, Il, Kenan, Levent, Mnir, Nuran ve Orun
adl rencilerin hangi blmde eitim aldyla ilgili
unlar bilinmektedir:
Hilal ve Kenan ayn blmde eitim almaktadr.
Il, Levent ve Orun doktora eitimi almaktadr.
Mnir sosyal bilimler alannda eitim almaktadr.
Orun ve Nuran fen bilimleri alannda eitim
almaktadr.

Blm
Yksek
lisans
Doktora
S
o
s
y
a
l

b
i
l
i
m
l
e
r

Hukuk 1 -
Tarih 1 1
Edebiyat - 1
F
e
n

b
i
l
i
m
l
e
r
i

Kimya 1 -
Mimarlk - 1
statistik 1 1
Bu bilgilere gre aadaki ifadelerden hangisi,
kesin olarak yanltr?
A)
B)
C)
D)
E)
Grol yksek lisans eitimi almaktadr.
Mnir edebiyat blmnde eitim almaktadr.
Nuran kimya blmnde eitim almaktadr.
Kenan doktora eitimi almaktadr.
Hilal doktora eitimi almaktadr.
43.
Bu bilgilere gre aadaki ifadelerden hangisi,
kesin olarak dorudur?
A)
B)
C)
D)
E)
Nuran yksek lisans eitimi almaktadr.
Hilal tarih blmnde eitim almaktadr.
Kenan tarih blmnde eitim almaktadr.
Orun mimarlk blmnde eitim almaktadr.
Il hukuk blmnde eitim almaktadr.
I. Mimarlk blmnde doktora eitimi alan
II. Edebiyat blmnde doktora eitimi alan
III. statistik blmnde yksek lisans eitimi alan
IV. Kimya blmnde yksek lisans eitimi alan
Iln tarih blmnde eitim ald biliniyorsa
yukardakilerden hangileri, kesin olarak
bilinmektedir?
A) B) C)
E) D)
Yalnz I Yalnz IV II ve III
I, II ve IV II, III ve IV
Grolun tarih blmnde yksek lisans eitimi
ald biliniyorsa aadaki ifadelerden hangisi,
kesin olarak yanltr?
A)
B)
C)
D)
E)
Mnir hukuk blmnde eitim almaktadr.
Kenan istatistik blmnde doktora eitimi
almaktadr.
Hilal yksek lisans eitimi almaktadr.
Levent tarih blmnde eitim almaktadr.
Il fen bilimleri alannda eitim almaktadr.
44.
45.
46.
Dier sayfaya geiniz.
43

2012-ALES-lkbahar
47. - 50. sorular aadaki bilgilere gre
birbirinden bamsz olarak cevaplaynz.
Bir uakta yolculara, aylk olarak yaymlanan P, R, T ve
Y dergileri ile aylk olarak yaymlanan S ve Z dergileri
sunulmaktadr. Uakta P, R ve Z dergilerinden ikier,
dierlerinden birer adet bulunmaktadr.
Ahmet, Bar, Canan, Doruk, Engin ve Filiz adl
yolcularn hangi dergiyi okuduklaryla ilgili unlar
bilinmektedir:
Dergilerin her bir nshasn yalnzca bir kii
okumutur.
Ahmet ve Doruk ikier, dierleri birer dergi
okumutur.
Bar ve Filizin okuduu dergiler aylk
yaymlanan dergilerdir.
R dergisini okuyanlar Ahmet ve Engindir.
Doruk, Filizin okuduu dergiden okumutur.
Canan ve Doruk aylk yaymlanan ayn dergiyi
okumutur.
Bu bilgilere gre aadaki ifadelerden hangisi,
kesin olarak dorudur?
A)
B)
C)
D)
E)
Filiz P dergisini okumutur.
Filiz Y dergisini okumutur.
Ahmetin okuduu ikinci dergi Y dergisidir.
Bar P dergisini okumutur.
Bar T dergisini okumutur.
Bu bilgilere gre aadaki ifadelerden hangisi,
kesin olarak yanltr?
A)
B)
C)
D)
E)
Canan Z dergisini okumutur.
Bar Y dergisini okumutur.
Doruk Z dergisini okumutur.
Doruk P dergisini okumutur.
Doruk T dergisini okumutur.
47.
48.
I. T dergisi
II. S dergisi
III. Z dergisi
Yukardakilerden hangileri, Ahmetin okuduu ikinci
dergi olabilir?
A) B) C)
E) D)
Yalnz I Yalnz II I ve II
I ve III I, II ve III
Ahmetin Y dergisini okuduu biliniyorsa aadaki
ifadelerden hangisi, kesin olarak dorudur?
A)
B)
C)
D)
E)
Bar T dergisini okumutur.
Bar Z dergisini okumutur.
Bar S dergisini okumutur.
Canan S dergisini okumutur.
Canan T dergisini okumutur.
49.
50.
44

2012-ALES-lkbahar SZEL-2 TEST


1. - 5. sorularda, numaralanm cmlelerden
hangisinin parann anlam btnln
bozduunu bulunuz.
(I) Gelien teknolojinin mimarlara ve grafikerlere
sunduu yepyeni rnler sayesinde, ayrntl alma
gerektiren birok i daha kolay yaplabiliyor. (II) zerine
yaplan izimleri bilgisayara aktaran grafik tabletler, bir
ekrandan ve bu ekranda kullanlmak zere tasarlanm
olan bir kalemden oluuyor. (III) Yeni gelitirilen bir
teknoloji, normal kt zerinde yaplan izimlerin
bilgisayar ortamna aktarlmasna imkn veriyor.
(IV) Kt zerine yerletirilen bir alc, tkenmez
kalemle yaplan izimleri bilgisayara aktarabiliyor.
(V) Kalemi kda bastrma kuvvetine gre hem
izgilerin kalnl hem de izim zellikleri bilgisayara
aktarlabiliyor.
A) B) C) D) E) I. II. III. IV. V.
(I) Dijital mzikalarlarn yaygnlamas ve hatta cep
telefonlarnn da mzik dinlemek iin kullanlr hle
gelmesi sal tehdit ediyor. (II) Milyonlarca insan
kulaklkla uzun sre yksek sesli mzik dinledii iin
iitme kayb riskiyle kar karya. (III) nk bu dijital
mzikalarlara, insan saatlerce kesintisiz mzik
dinlemeye iten ok sayda ark depolanabiliyor.
(IV) lk olarak 1979 ylnda piyasaya kan
walkmanlerden beri tanabilir alet ve kulaklklarla
mzik dinleniyor. (V) Odyoloji uzmanlar, kulaklkla
mzik dinleme sresinin haftada toplam yedi saati
gememesi ynnde uyarlar yapyor.
A) B) C) D) E) I. II. III. IV. V.
1.
2.
(I) stanbulun yemyeil sayfiye yerlerinden Polonezky,
Polonyann bamszl iin mcadele veren
gmenler tarafndan kurulmu. (II) Alemdan
eteklerine kurulan koloninin ilk ad, kurucusu Prens
Adam Czartoryski ile Polonyann ilk hecesinden geliyor:
Adampol. (III) 19. yzyln sonundan itibaren Polonezky
olarak adlandrlan Adampol, Polonya snrlar dnda
kurulan ve ynetimine yabanclarn karmad
dnyann ilk Polonyal ky. (IV) Kyde yaayanlarn
tamam 1938 ylnda Trk vatandalna gemi, imdi
yaayanlarn ise ok kk bir blm Polonya kkenli.
(V) ehir merkezinden Alemda-Cumhuriyet Ky
rotasn izleyerek ile yolu zerinden Polonezkye
ulamak olduka kolay.
A) B) C) D) E) I. II. III. IV. V.
(I) Yalnzca anne stnn nerildii ilk alt aylk
dnemdeki beslenme, bebeklerin salkl bymesinin
anahtardr. (II) Beslenme alkanl ocukluk anda
edinilir ve yerleen alkanln ileriki dnemlerde
deitirilmesi zordur. (III) Kk yata meyve yeme
alkanl kazanmam, sadece meyve suyu tketmi
bir ocuk bydnde meyve yemeyi reddedecektir.
(IV) ocukluundan itibaren dzensiz yemek yiyen,
yemek saatleri belli olmayan birinin de n dzenli
ve salkl yemek yemesi beklenemez. (V) Aa yaken
eilir; ailelerin ocuklarna verebilecekleri en gzel
hediye, onlara doru beslenme alkanlklar
kazandrmaktr.
A) B) C) D) E) I. II. III. IV. V.
3.
4.
Dier sayfaya geiniz.
45

2012-ALES-lkbahar
(I) Bugn radyoaktif kaynaklarn yayd radyasyonu
engellemek iin 120 cm kalnla varan kobalt karml
betonarme bloklar kullanlmaktadr. (II) Dier bir
alternatif ise kaln kurun plakalardr. (III) Gama n
radyasyonunu durdurmak iin kullanlan kurun plaka
ynteminin yaratt en nemli problem, zehirli bir
madde olan kurunun insan ve evre iin zararl
olmasdr. (IV) Nkleer enerji santrallerinde kullanlan
yakt ubuklarnn imha edilmesi meselesi de bir evre
sorunudur. (V) Gama n radyasyonuna kar yeni
nesil bir koruyucu olan hibrid polimer bileikse
kurundan yaklak drt kat hafiftir ve kurun iermeyen
evre dostu bir malzemedir.
A) B) C) D) E) I. II. III. IV. V.
6. - 11. sorularda, numaralanm cmlelerin
anlaml bir btn oluturmas iin hangilerinin
birbiriyle yer deitirmesi gerektiini bulunuz.
I. Bir dnya miras olan Ayasofyann gnmze
kadar gelebilmesini gerek Bizans gerek Osmanl
Dneminde yaplan onarmlar ve eklemeler
salamtr.
II. Bunlar iinde Mimar Sinann ve Sultan I.
Mahmutun yaptrdklarndan sonraki en nemli
onarm Sultan Abdlmecit dneminde olmutur.
III. Sultan Abdlmecit bu amala talyan asll
svireli karde mimarlar Gaspare ve Giuseppe
Fossatiyi grevlendirdi.
IV. Projeleri sadece onarm deil yap evresinde
yeni inaatlar yaplmasn da ieriyordu.
V. Fossati Kardeler, Ayasofyann tarihinde ilk kez
kapsaml bir proje hazrlayarak almalarna
baladlar.
A) B) C)
E) D)
I. ile V. II. ile III. II. ile IV.
III. ile IV. IV. ile V.
5.
6.
I. 21 Mart 2011de Japonyada meydana gelen
tsunami, milyonlarca ton arlnda enkazn
okyanusa tanmasna neden oldu.
II. Yzer enkaz o tarihten bu yana dalyanlar, nakliye
hatlar ve doal yaam alanlarndan geerek
dou ynnde ilerliyor.
III. Rzgr etkilerine daha byk nem veren eski bir
tahmin yntemini tercih eden okyanus bilimi
uzmanlar ise suda yzen araba lastii, plastik
oyuncak gibi nesnelerin bu yl Kaliforniyaya
ulaabileceini sylyor.
IV. Modele gre yzer enkaz, faciadan bir yl sonra
Midway Adalarna, iki yl sonra Hawaiiye, nc
yln sonunda ise Kuzey Amerika kylarna
ulaacak.
V. Bilim insanlar enkazn nereye, ne zaman
ulaacan anlamak iin uydu verilerine dayanan
bir okyanus aknts modeli kullanyor.
A) B) C)
E) D)
II. ile III. II. ile IV. III. ile IV.
III. ile V. IV. ile V.
I. Trk mziinde yrk karakterde bir oyun
havasdr longa.
II. Ancak Romanyaya gneydoudan yani
Trklerden geldii iin kkeni bakmndan
Trktr.
III. Romen asll olarak bilinir.
IV. Ge Osmanl Dnemi Trk bestekrlar bu adla
oyun havalar bestelemilerdir.
V. Bilinen ilk longalarmzn 1880den daha eski
tarihli olmadklar sylenebilir.
A) B) C)
E) D)
I. ile III. II. ile III. II. ile IV.
III. ile IV. IV. ile V.
7.
8.
Dier sayfaya geiniz.
46

2012-ALES-lkbahar
I. Trakya ormanlarnn iinde, yre halkndan baka
kimsenin pek bilmedii bir hazine var: Anastasios
Suru veya halk arasndaki adyla Uzun Duvar.
II. Bugnk Silivrinin yaklak kilometre
batsndaki Karnca Burnundan balayan bu
tarih yap Karadeniz kysna kadar 56 km
boyunca uzanyor.
III. Sur, adn ald Bizans mparatoru Anastasios
tarafndan, ehir surlarnn dnda kalan saray,
kilise, manastr gibi yaplarn korunmas amacyla
yaptrlm.
IV. Bu uzunluuyla Anastasios Surunun in
Seddinden sonra dnyann en uzun ikinci suru
olduu syleniyor.
V. Karacakyden Evcik Plajna giden asfalt yol
boyunca bir ksm grlebilen duvar, sonra
yoldan ayrlp ormana doru yneliyor ve gzden
kayboluyor.
A) B) C)
E) D)
I. ile II. II. ile III. II. ile IV.
III. ile IV. IV. ile V.
I. 1937de St. Louisde yaayan paralanm bir
ailenin yoksullua kar verdii hayatta kalma
abas anlatlr.
II. Tennessee Williamsn yar biyografik oyunu
Sra Kmes, byk buhran dneminde
Amerikada geer.
III. Oyunun hem kiilerinden biri hem de anlatcs
olan Tom, onu yazar olmak iin evden kamaya
gtren sreteki anlarn paylar bizlerle.
IV. Oyunun sonunda yazar olmutur ama hl evden
ayrlma kararyla yzleememitir.
V. Kz kardeinin ans her an onu takip eder, yisi
mi sen mumlar bir an nce sndr, Laura.
derken bile...
A) B) C)
E) D)
I. ile II. I. ile III. II. ile IV.
III. ile IV. III. ile V.
9.
10.
I. Matematik bir bilim midir yoksa bir sanat dal m?
II. Onlara gre sezgi, gzlem gc ve yaratclk
isteyen matematik teoremlerinin estetik bir yn
vardr.
III. Birok matematiki kendini sanat olarak grr.
IV. Matematiin dier sanat dallarndan en nemli
farkysa ierdii kesinlik ve evrenselliktir.
V. te bu da matematiin bilim yzdr.
A) B) C)
E) D)
I. ile III. I. ile IV. II. ile III.
II. ile IV. III. ile V.
I. hastalklarn tedavi edici deere sahip
II. tedavi edilmesi fitoterapi olarak adlandrlr
III. taze veya kurutulmu bitki ksmlar
IV. bunlardan elde edilen rnlerle
V. tbbi bitkilerle veya
Yukardaki szler anlaml ve kurall bir cmle
oluturacak biimde sralandnda, hangisi cmle
dnda kalr?
A) B) C) D) E) I. II. III. IV. V.
11.
12.
Dier sayfaya geiniz.
47

2012-ALES-lkbahar
Ders kitaplar, bakalar tarafndan gelitirilmi bilginin,
yazarn kendi kavrama szgecinden geirilerek yeniden
sunulmasdr.
Aadakilerden hangisi, bu cmlede anlatlmak
istenen dnceye en yakndr?
A)
B)
C)
D)
E)
Ders kitaplarnn hazrlanmas srecinde farkl
kaynaklardan yararlanlmaldr.
Ders kitaplarnda ele alnacak olan konularn gncel
olmas gerekir.
Bir ders kitabnda yer alacak bilgilerin srf yazarna
ait olmas istenir.
Ders kitaplarnn yeni bir bilgi ortaya koyabilecek
dzeyde olmas gerekir.
Ders kitaplar belirli bir bilgi birikiminin sonucudur.
Aadaki cmlelerin hangisinde neden-sonu
ilikisi yoktur?
A)
B)
C)
D)
E)
Tedavi yntem ve aralarnn gelimesiyle, ortalama
yaam sresi de artt.
Ortalama yaam sresi Cumhuriyetin ilk yllarnda
40 ylken son verilere gre bu srenin 75 yla kt
grlyor.
Uzun yaamla birlikte kalp damar hastalklar ve
kanser hastalnn grlme oran da artt.
Kanser, herhangi bir dokuda o dokunun
fonksiyonlarndan bamsz olarak gelien hcre
oalmalarndan kaynaklanyor.
Vcudun herhangi bir yerinde olumu kanser
hcreleri kan dolamna kartnda kanser
vcudun farkl blgelerine yaylabiliyor.
13.
14.
Aadaki szlerden hangisi, dierlerinin tersi bir
dnceyi savunmaktadr?
A)
B)
C)
D)
E)
Aznda dili olmayann, kediler ban oyar.
Dille dmlenen, dile zlemez.
Dilin cirmi kk, crm byk.
Az syleyen ok rahat eder.
Dilini tutan ban kurtarr.
Atlas Okyanusunun kuzeydousundaki ani scaklk
artnn etkileriyle ilgili alma, avlanabilir balk
stoklarndaki byk deiimin devam ettiini gsteriyor.
Aadakilerden hangisi, bu cmleden yola klarak
ulalabilecek bir yarg deildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Atlas Okyanusuna kys olan baz lkelerde
balklk bir geim kaynadr.
Blgedeki balk stoklarnn durumu bir sreden beri
takip edilmektedir.
almada deniz suyu scaklklar dikkate alnmtr.
almada balk trleri deil, toplam balk says
verileri dikkate alnmtr.
alma, baz balk trlerinin azalmakta olduunu
gstermitir.
15.
16.
Dier sayfaya geiniz.
48

2012-ALES-lkbahar
Dnyada sadece Ankarann Glba ilesinde yetien
ve Dnya Koruma Birlii kriterlerine gre nesli tkenme
tehlikesi altnda bulunan yanardner ieinin
korunmas iin yeni nlemler alnyor.
Aadakilerden hangisi, bu cmleden yola klarak
ulalabilecek bir yarg deildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Yanardner ieinin korunmas iin daha nce de
nlemler alnmtr.
Yanardner ieinin dnyada doal ortamda
yetitii tek lke Trkiyedir.
Yanardner iei, Ankaradaki nesli tkenme
tehlikesi altnda olan tek iek trdr.
Bitkilerin neslinin tkenme tehlikesi altnda olup
olmadn belirleyen baz kstaslar vardr.
Dnya Koruma Birlii, nesli tkenme tehlikesi
altnda olan bitkilerin korunmas iin alr.
ocuk lmlerinin azalmasnda ok byk rol olan a,
20. yzyln en nemli bilimsel bulularndan biridir.
Aadakilerden hangisi, bu cmleden yola klarak
ulalabilecek bir yarg deildir?
A)
B)
C)
D)
E)
ocuk lmleri, ann bulunmasndan nceki
dnemde en yksek seviyesine ulamtr.
Alanmayan ocuklarn hayati riskleri daha
yksektir.
20. yzylda baka nemli bilimsel bulular da
yaplmtr.
Alama, ocuk lmlerinin nne geilmesinde
kullanlan etkili bir yntemdir.
Ann bulunmasndan sonra da ocuk lmleri
grlmtr.
17.
18.
Gzlerin ak olduu iin grdn sanyorsun.
szyle aadakilerden hangisine vurgu
yaplmaktadr?
A)
B)
C)
D)
E)
Grme ile birlikte dinlemenin de nemli olduuna
Bakmak ve grmek eylemlerinin farkl dikkat
seviyeleri gerektirdiine
Asl anlatlmak istenenle, anlalann farkl
olabileceine
Olaylarn her ynyle deerlendirilmesi gerektiine
ngrlemeyen olaylarn farkl sonular
dourabileceine
Modern fiziin konularndan biri olan zel Grelilik
Kuram, 19. yzyln sonunda birok bilim insannn
katksyla ekillenmi ancak Albert Einsteinn 1905
ylnda yaymlad Hareketli Cisimlerin Elektrodinamii
zerine adl makalesiyle ilk defa derli toplu bir ekilde
sunulmutur.
Bu cmleden yola klarak aadaki yarglardan
hangisine ulalabilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Hareketli cisimlerin elektrodinamii konusunu, ilk
olarak Einstein gndeme getirmitir.
Einstein, ad geen makaleyi geni kitlelerce
anlalmas iin sadeletirerek yazmtr.
Einstein, daha ok modern fiziin alma alanlarna
giren konularda almalar yapmtr.
zel Grelilik Kuram, ok sayda bilim insannn
almalar sayesinde gelitirilmitir.
Einstein, gnmzdeki poplerliini zel Grelilik
Kuram zerindeki almalarna borludur.
19.
20.
Dier sayfaya geiniz.
49

2012-ALES-lkbahar
lmsz yazarlarn yaamlar eserlerine
karmaz.
Eserlerin yalnzca en iyi blmlerinde deil en
bireysel blmnde bile lm sanatlar, kendi
lmszlklerini pekitirirler.
Bu iki yargdan karlabilecek ortak sonu
aadakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Eserlerinde kendilerini gizleyen yazarlar asrlar boyu
yaarlar.
Asrlar tesine ulaan yazarlarn eserlerinde znellik
n plandadr.
Yazarn yaam zerinde durmak yerine, eserlerini
incelemek gerekir.
Yazlarnda anlarna da yer veren yazarlarn eserleri
kalc olur.
Yazarlar, eserlerinde kendi yaamlarn deil kendi
ruh dnyalarn konu edinirler.
Sesimizi kullanmadmz gn yok gibidir. Konuma ve
ark syleme gcn bize sesimiz verir. Sevincimizi,
zntmz, neemizi, fkemizi ksacas duygularmz
onun araclyla dile getiririz. ----. Farkl renkleri,
olaanst yetenekleri sayesinde evremizdekileri
etkileriz. Gerekte doadaki gl ve ok ynl
aralardan biridir ses. Yeter ki onun bu ynlerinin
bilincinde olalm.
Bu paradaki bolua aadakilerden hangisi
getirilirse parann anlam bakmndan btnl
bozulur?
A)
B)
C)
D)
E)
Bizi tanmayan ve yalnzca sesimizi duyabilen bir
kimse o an ne hissettiimizi sesimizden anlayabilir
Dolaysyla sesimiz, ruh hlimizden yani mutlu veya
zgn, heyecanl veya sakin olmamzdan etkilenir
Sesimizle sevgi ve nefretimizi belli eder, ince ince
alay eder, deer verdiimizi veya kmsediimizi
belli ederiz
Sesimiz uzun uzun veya bara bara konutuktan
sonra kslabilir
Sesimiz sayesinde kimi zaman sylediklerimize
farkl anlamlar katabilir, dinleyende bambaka
etkiler yaratabiliriz
21.
22.
Yerli otomobil retimi konusunda Trk giriimcileri
zendirecek bir haber var. Otomotiv dnyasnda sz
sahibi olmayan Hrvatistanda 20 mhendisin ortak
almasyla ortaya karlan elektrikli otomobil prototipi,
benzerlerinden gc ve hzyla ayrlyor. 1088 beygir
gce sahip bu ara 100 kilometre hza 2,8 saniye gibi
rekor srede ulaan bir spor otomobil. Kasas karbon
fiberden yaplan aracn maksimum hz da heyecan
verici: Saatte 305 km.
Bu parada bahsedilen haberin zendiricilii
aadakilerin hangisinden kaynaklanmaktadr?
A)
B)
C)
D)
E)
lk kez bir elektrikli spor otomobil retilmi olmas
Gelitirilen otomobilin elektrikli aralar iinde en
hzls olmas
Gelimenin otomotiv dnyasnda ad gemeyen bir
lkede yaanmas
Aracn Trk yerli otomobili projesiyle benzerlikler
tamas
Aracn yapmnda yeni teknoloji rnlerinden
yararlanlmas
(I) ocuklarn temel geliim dnemi olan 0-6 ya
dnemi iin danmanlk hizmeti veya eitim almak ok
nemlidir. (II) Ancak pek ok aile bunun nemini
kavrayamyor. (III) Nasl ki 0-6 ya dneminde ocuk
fiziksel geliim kontrol veya gribal enfeksiyon iin
doktora gtrlyorsa bilisel, zihinsel, psiko-motor,
sosyal ve duygusal geliim kontrol iin de bir
pedagoa gtrlerek ocua geliim testi
yaptrlmaldr. (IV) Bu test sonucunda ocuun geriden
takip eden alanlar, bu alanlar desteklemek iin neler
yaplabilecei, ne tr oyun ve oyuncaklarn daha
ilevsel olaca renilebilir. (V) Anne ve babalarn
erken fark etmesinin g olduu dil geliimi ve konuma
gerilikleri, geliim testleri sayesinde erkenden fark
edilebilir ve bir pedagoun desteiyle sorun bymeden
zlebilir.
Bu parada numaralanm cmlelerin hangilerinde,
ocuun 0-6 ya dneminde bir pedagoa
gtrlmesi gereinin nedenleri aklanmtr?
A) B) C)
E) D)
I. ve III. II. ve III. I., III. ve IV.
II., III. ve V. III., IV. ve V.
23.
24.
Dier sayfaya geiniz.
50

2012-ALES-lkbahar
Psikolojide kendini gerekletiren n kabul diye bir
yasa vardr. Bir insann herhangi bir konuda n yargs
varsa bir sre sonra bu n kabul kendini
gerekletirmeye balar.
Aadakilerden hangisi, buna rnek olarak
verilemez?
A)
B)
C)
D)
E)
ortana, kendisini aldataca dncesiyle
gvenmeyen bir i adamnn, ortakln
sonlandrmas
Matematikten anlamad gerekesiyle bu dersten
kalacan dnen bir rencinin, matematik
dersine almay brakmas
Grd her kpein kendisine saldracandan
korkan bir ocuun, kpeklerden kamas
Polen alerjisi olan bir insann, her ilkbaharda alerjik
reaksiyon gstermesi nedeniyle sk sk doktora
bavurmas
Kesinlikle diyet yapamayacan dile getiren bir
kiinin, balad her diyeti ksa srede brakmas
Bir salk oca grevlisi u aklamay yapmtr:
Salk ocamz bu blgede 10 yl nce kuruldu.
Kuruluundan bu yana, sorumlu olduumuz blgedeki
yenidoanlar alamaktayz. Bugne kadar
yenidoanlarn hemen hemen tmn aladk.
Yaptmz alarn % 30u kzamk as olmasna
karn blgemizdeki ocuklarn yalnzca % 8i kzamk
al.
Bu parada salk oca grevlisinin ifade ettii
oranlar arasndaki fark aadakilerden hangisiyle
aklanabilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Salk ocann kuruluundan nce blgedeki
yenidoanlara kzamk as yaplmam olmas
Blgede yenidoanlara ok farkl eitte alar
yaplmas
Blge nfusu iinde yenidoan orannn belirsiz
olmas
Blgedeki yenidoan orannn dier blgelerdeki
yenidoan oranlarndan az olmas
Blgede kayt altna alnmam birok yenidoan
bulunmas
25.
26.
(I) nsan sal asndan nemli bir yer tutan
biyomanyetik alan, yeryznn manyetik alanlaryla
ilikilidir. (II) Bu manyetik etkileim, hcre zarnda
madde alveriini mmkn klarak atk maddelerin ve
toksinlerin hcreden uzaklatrlmasn; su, besin
maddeleri, oksijen gibi gerekli maddelerin hcreye
alnmasn salar. (III) Atmosferdeki haberleme
aralarnn yayd sinyaller, radyasyon ve gnlk
yaamn bir paras hline gelen elektronik cihazlarn
yayd dalgalar youn bir elektromanyetik kirlilie yol
amaktadr. (IV) Hayat enerjimizin kayna olan
biyomanyetik alan bir mknats gibi emen bu etkenler,
birok hastaln da temelini oluturur. (V) Ba ars,
ba dnmesi, sknt, endie gibi belirtilerin yan sra,
depresyon gstergesi olabilen uyku dengesizlii,
isteksizlik, hlsizlik gibi ikyetlerin altnda manyetik
etkileim kaynakl kronik yorgunluk sendromu yatabilir.
Bu paradaki numaralanm cmlelerden hangileri,
kendinden nceki cmlede sylenenlerin sonucunu
aklamaktadr?
A) B) C)
E) D)
II. ve III. II. ve IV. III. ve IV.
III. ve V. IV. ve V.
Tarihi ezber konusu saymann sakncalarndan biri,
dnme eylemi araclyla bugn de sorgulamay
salayabilecek olaylarn sradan kalplara indirgenmesi
olasldr. Eskiden olanlar yalnzca bir zamanlar olup
bittikleri iin nemli saymann, neden-sonu ilikisi
temeline oturmu modern tarihilik anlaynda hibir
yeri yoktur.
Bu parada asl vurgulanmak istenen dnce
aadakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Tarih retiminde ezbercilie gidilmesi, tarih
olaylarn anlalmasn gletirir.
Tarih aratrmalarnn gitgide iine giren znellik, bu
bilimi nesnellikten uzaklatrmaktadr.
Olaylar birbiriyle olan ilikisine gre deerlendirme
ve bu yolla kavramlatrma yoluna gitme, salam bir
dnce zemini oluturmay salar.
Gnmzde tarihiler, gemite olup bitenlere daha
objektif bir gzle bakabilmektedir.
Gemii renmek, bu yolla elde edilen bilgileri
bugn iin kullanmak asndan nemlidir.
27.
28.
Dier sayfaya geiniz.
51

2012-ALES-lkbahar
(I) Toplum iinde grlme skl % 10-15 olan zel
renme gl, renmenin belirli alanlarnda
grlen geliimsel bir bozukluktur. (II) zel renme
gl yaayan bireylerin genel bilisel dzeyi normal
veya normalin stndeyken zel bilisel
fonksiyonlardaki glkler bu bireylerin genel
performansn pek ok alanda aa ekerek okul
hayatlarnda sorunlarla karlamalarna, duygusal
problemler yaamalarna neden olur. (III) yi
okuyamayan bir ocuk, matematii ok iyi anlasa bile
dzgn okuyamad iin matematikte de baarsz olur
veya yazma gl olan bir ocuk konulara hkim olsa
da okunaksz yazs nedeniyle snavlardan dk not
alr. (IV) Okul ncesi dnemde tespiti yaplan zel
renme glnde hzl ve etkili yol alnabilirken
konuyla ilgili uzman ve bilginin lkemizde yeterince
yaygn olmamas nedeniyle bu vakalar ounlukla
atlanr. (V) Gerekte farkl dnme, yaratclk, geni ve
zengin hayal gc, sanata yatknlk gibi pek ok gl
zellie sahip bu bireylerin z gvenlerini koruyup ne
karmak da tedavinin nemli bir parasn
oluturmaldr.
Bu paradaki numaralanm cmlelerle ilgili olarak
aada verilenlerden hangisi yanltr?
A)
B)
C)
D)
E)
I. cmlede tanm yaplmtr.
II. cmlede dlen bir yanlgdan sz edilmitir.
III. cmlede neden ve sonu belirtilmitir.
IV. cmlede sorunun zmnde karlalan
eksiklikler belirtilmitir.
V. cmlede bir uyar yaplmtr.
29. Bir romanc ve bir ressam, yaratm sreleri hakknda
unlar sylemitir:
Romanc:
Yazm srecinde kahramanlarm beni hi rahat
brakmadlar diyebilirim. Dlerim ve kbuslarm
kendi yarattm karakterlerle doldu. Skldm,
dertlendiim her an onlarla oynadm, srekli yeni
paralar ekledim yazma. u an, kitap bitmiken bile
hl eklenebilecekler var aklmda Kitap bitince
bolua dtm ama onu dnmekten
vazgemedim.
Ressam:
Bugnlerde resimlerdeki renk sorunu zerinde
dnp duruyorum. ki n akn, birbirini
tamamlayan iki rengin birbirine karmalarn,
birbiriyle kartlklarn ifade edebilmek iin ayn
konunun eitlemelerini yapyor, farkl anlatm yollar
deniyorum. Bitirdiimi dndm resmi, her
bakmda yeniden yapasm geliyor.
Bu sylenenlere gre, romanc ve ressamn ortak
noktas aadakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Kendilerini yetersiz grmeleri
inde yaadklar evreden beslenmeleri
Alanlarnda en iyi olmaya almalar
Yaratm srelerinin sonlanmamas
Eserlerinin etkisinden uzun sre kamamalar
30.
Dier sayfaya geiniz.
52

2012-ALES-lkbahar
31. - 33. sorular aadaki paraya gre
cevaplaynz.
Bilgisayar programlarnn dnceyle kontrol edilmesi
fikrine dayanan robot teknolojisi, yeni gelitirilen bir yn-
temle daha da ilerledi. Bu yeni yntemle beyin sinyalle-
rini ve dnceyi taklit ederek hareket edebilen protez
robot kol yapld. Dorudan beyin yzeyi zerine yerle-
tirilen elektrotlar araclyla beyindeki elektriksel aktivi-
telerin llmesi prensibine dayanan yntemle insan
beyninin makinelerle iletiim kurmas salanm oldu.
almann laboratuvar aamasna drd felli;
omuz, kol ve el sinirleri hasar grm hasta katld.
Aratrmaclar, yerletirilen elektrotlarla istemli hare-
ketleri kontrol eden beyin zarndaki aktiviteleri inceledi.
Hastalar yapabildiklerinin en iyisini yapmaya abalaya-
rak dirsekleriyle, elleriyle, kollaryla, parmaklaryla ken-
dilerinden istenen hareketleri gerekletirdiler. Uzuvla-
rndaki hasar durumuna gre birbirinden farkllaan
sinirsel aktiviteler bu elektrotlar kullanlarak kaydedildi.
Bylece hastalarn eitli uzuvlarn oynatabilme dzey-
leriyle ilgili gvenilir veriler elde edildi. Bu veriler n-
da uzmanlar her bir hareketin rntsn belirledikten
sonra bu hareketleri uygulayabilen bir bilgisayar progra-
m tasarladlar. Programn bu rntleri tanyp robot
kola ilgili hareketi yapmak zere talimat vermesiyle pro-
tez robot kolun, felli drt hastann tm hareketlerini
baaryla tekrarlad grld.
Bu paraya gre, bahsedilen laboratuvar
aamasnda salkl denekler kullanlmamasnn
nedeni aadakilerden hangisi olabilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Salkl insan uzuvlarnn normal ileyilerinin zaten
biliniyor olmas
nsan beyninin her ynyle aratrlmak istenmesi
Amalanan hedefe ynelik veriyi salayabilecek
katlmclarn engelli bireyler olmas
Aratrmaya katlacak gnll salkl birey
bulunamamas
Kullanlan bilgisayar programnn yalnzca engelli
bireylerin beyin aktiviteleriyle uyumlu olmas
31.
Parada bahsedilen laboratuvar aamasnda, farkl
zelliklere sahip hastalar kullanlmasnn temel
amac aadakilerden hangisi olabilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Protez robot uzuvlarn hangi hastalarda daha iyi
sonular vereceini anlamak
Yeni teknolojinin gelitirilmesinde hangi zellikteki
hastalarn daha iyi bir denek olduunu saptamak
Kullanlacak bilgisayar programna tanmlamak ze-
re hasarl uzuvlarn alma ilkelerini tespit etmek
almaya katlacak hastalarn farkl durumlarda
verecekleri tepkileri lmek
Deneye katlanlardan elde edilecek verileri birbiriyle
karlatrarak doruluunu kontrol etmek
Bu parann sonuna dncenin akna gre
aadakilerden hangisi getirilebilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Bylece gelecekte birok felli hastann hayatn
kolaylatrabilecek protez vcut paralarnn
tasarlanabilecei umudu dodu.
Sonu olarak; kaynak yapma, ar malzemeleri
tama gibi amalarla sanayide kullanlan robotlarn
gncel hayata girmesi de salanm oldu.
stelik aratrmalarn dayand fiziksel deneylerin
ac verici olduu gerekesiyle baz insan haklar
dernekleri projeye tepki gsterdi.
Yalnzca felli hastalara odaklanlarak dier
hastalarn gz ard edilmi olmas aratrmann
geerlilii konusunda tartmalara yol ayor.
Henz aratrma aamasnda olan projenin maliyeti,
protez uzuvlarn yaygn bir biimde retilmesinin
nndeki en byk engel olarak grlyor.
32.
33.
Dier sayfaya geiniz.
53

2012-ALES-lkbahar
34. - 36. sorular aadaki paraya gre
cevaplaynz.
Kitap n sz hazrlamak keyifli bir itir. Youn bir
alma dneminin sonuna gelindiinin gstergesi olan
bu aama artk rnn ele alnarak sayfalarnn
evrilmesine az bir zaman kaldn mjdeler. Hele bu
n sz birinci deil de drdnc, beinci bask iinse
almann asgari bir ilgi grp grmeyecei, takdir
edilip edilmeyecei konusunda endieli bir bekleyie
gerek yok gibidir. Bu kitabmn bundan yalnzca iki yl
nce hazrlanan bir nceki basksnn baz alardan
eskimi olmas, kitabn yaanan gelimelerden ve
deimelerden uzak kalmamas adna yeniden ele
alnmasn zorunlu kld. Elinizdeki bask, ele ald
konulara olan bak alar ve ortaya kan yeni
yaklamlarn mthi deikenlii nedeniyle baz
yerlerine eklemeler yaplarak, baz yerleri ise sfrdan
yazlarak hazrland. Yksek bir enerji, yenilie ak bir
anlay, anlaml ve kalc olan yenilikleri ayrabilecek
tecrbe gerektiren bu sre, en az ilk baskya gsterilen
kadar zen gerektirdi.
Paraya gre, kitaplar iin n sz hazrlamann
keyifli bir i olmasnn nedeni n szn aada
verilen zelliklerinin hangisinden
kaynaklanmaktadr?
A)
B)
C)
D)
E)
Yazmnn, kitabn bittiine iaret eden aama
olmas
Her bask iin yeniden yazlmasnn istenmesi
Kitabn ierii ve nceki basklardan farkyla ilgili
bilgiler veren blm olmas
Yazmnn, kitabn asl blmlerine gre daha kolay
olmas
Kitab, ieriiyle birlikte bir btn hline getiren
blm olmas
34.
Paraya gre, kitabn ilk basksna n sz yazmann,
sonraki basklara yazmaktan zor olmasnn nedeni
aadakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Kitabnn sonuna gelen yazarn, zihinsel olarak
yorgun dmesi
Yazarn, kitabn beenilip beenilmeyeceiyle ilgili
kayglar tamas
Kitabn sonraki basklarnn yaplacandan emin
olunmas
Kitabn konu ve ierik olarak ok deiken bir
alanda yazlm olmas
Yazarn, kitabn sonraki basklarnn da ilgi grp
grmeyeceini merak etmesi
Bu paradan yola klarak aadaki
genellemelerden hangisine ulalabilir?
A)
B)
C)
D)
E)
indeki bilginin gncel olmas, bir kitabn
uyandraca ilgiyi artrr.
Yazarlar, kitabn yazm aamasnda karlatklar
glkleri kitabn ayr bir blmnde dile getirirler.
lk kez yazarlk deneyimi yaayan birinin kitabn
ieriine zen gstermemesi, beklenen bir
durumdur.
Kitabn gelitirilmesi, yazarnn zel niteliklere sahip
olmasn ve yazarn bu niteliklerini kitaba
yanstabilmesini gerektirir.
Kitaplarn ilk basks iin harcanan emek, sonraki
basklar iin harcanandan her zaman daha fazladr.
35.
36.
Dier sayfaya geiniz.
54

2012-ALES-lkbahar
37. - 39. sorular aadaki paraya gre
cevaplaynz.
Cep telefonu kullanclar, telefonlarn ellerine alp ksa
mesaj yazarken parmaklarnn hareketlerine bal
olarak telefonun farkl ynlere doru hafife eildiini
fark etmilerdir. te bu kk hareketlerin, cep
telefonunun ekranna o an ne yazlmakta olduunu
tahmin etmek iin kullanlabileceini biliyor musunuz?
Yeni nesil cep telefonlarnn harekete duyarl
uygulamalardan oyunlara kadar birok alanda kullanlan
alglayclar, sahibi cihaz hareket ettirdike cihazn
serbest uzayda hangi eksene doru hareket ettiini
gayet hassas bir ekilde raporlamada kullanlabiliyor.
Yaplan bir almada, hareket alglayclardan gelen
verileri takip ederek ekrana ne yazldn tahmin eden
bir yazlm denendi ve numerik tularla yazlan metin
% 71,5 dorulukla tahmin edilebildi. Yaz cep
telefonunun ekranna klavye ile yazldndaysa bu oran
dt. Bu durum cep telefonuyla yazlan herhangi bir
ifrenin, hareket verileri yardmyla ele geirilebilecei
sonucunu douyor, zellikle de yalnzca rakam ieren
ifreleri...
Parada ifade edildii gibi numerik tularla yazlan
yazlarn, klavyeyle yazlanlara gre daha kolay
tahmin edilebilmesinin nedeni aadakilerden
hangisi olabilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Rakam kullanlarak oluturulan ifrelerin genellikle
daha ksa olmas
Bilgisayarlarda kullanlan klavyelerin Q, F, A gibi
farkl tiplerinin olmas
Cep telefonlarnda yalnzca on adet numerik tu
olmasna ramen klavyede daha fazla tu
bulunmas
Kullanclarn ifre olarak kolay tahmin edilebilir
rakamlar belirlemesi
Klavyeyle yazlan yazlarda kelimeler arasna boluk
konulmas
37.
Bu paradan yola klarak cep telefonu ekranna
yazlan yazlarn hareket alglayclarla tahmin
edilmesi, aadaki yntemlerden hangisiyle
dierlerine gre daha zorlatrlabilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Yazda sembol ve ksaltmalar kullanlmas
Yaznn, rakam ve harfler birlikte kullanlarak
yazlmas
Yazda kullanlan kelimeler arasnda boluk
braklmamas
Yazda , , , , gibi Trke karakterler
kullanlmas
Yaznn, cep telefonu dz bir sath zerinde sabit
konumdayken yazlmas
Bu paradan yola klarak aadaki
genellemelerden hangisine ulalabilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Hayat kolaylatrmak iin retilen baz teknoloji
rnlerine, yksek fiyatlar nedeniyle eriim
snrldr.
Teknolojik geliim hznn yksek olmas nedeniyle
rnlerin modas ok abuk gemektedir.
Teknolojinin geliimi, daha da kk boyutlu
aygtlarn retilebilmesine imkn vermektedir.
Yeni nesil cep telefonlar, iletiim salama
ilevinden farkl amalarla satn alnmaktadr.
Yeni nesil baz teknolojik aygtlarn, gvenlik a
oluturma riski vardr.
38.
39.
Dier sayfaya geiniz.
55

2012-ALES-lkbahar
40. - 42. sorular aadaki paraya gre
cevaplaynz.
Bir aratrmada, 90-100 desibellik ses dzeyinin iitme
organ zerindeki etkileri incelendi. Bu ses dzeyine bir
diskoda maruz kalan insanlarda nemli bir zarar
olumazken ayn sre boyunca ayn dzeyde sesten
etkilenen fabrika iilerinde ciddi iitme sorunlar
olutuu saptand. Bu durumun nedenini ilk bakta
anlamak g olsa da iitmeye zarar veren asl eyin
ortalama ses dzeyi deil fabrikalardaki ani ve yksek
ses olduu biliniyor. Yksek enerjiye sahip bu sesler, i
kulaktaki ses almalarn tahrip ederek iitme kaybna
neden olabilir. Ses dzeyini len aletlerin ou, iitme
organ gibi tasarlandndan fabrikalarda grlen ani,
ksa sreli, yksek iddetteki sesleri tespit edemez. Bir
saniyenin bete birinden daha ksa bir sre boyunca
kulaa gelen sabit bir ses, gerekte olduundan daha
az iddetliymi gibi alglanr. Bunun nedeni beynin nce
sesi incelemesi ve baz ilemler yapmasdr. Bir ses ok
ksa srmse inceleme tamamlanmaz, bylece ses
gerekte olduundan daha az iddetliymi gibi alglanr.
kula yksek iddetteki seslerden koruyan iitsel
refleks olaynda, 80 desibelin zerindeki ses
dzeylerinde, titreimleri i kulaa aktaran kulak
kemikiklerinin sertleip sesi daha az iletmesiyle iitme
organ korunur. Yani yksek iddetteki seslerin verdii
zararn nedeni, sesin ani ve ksa sreli olmasndan
dolay iitsel refleksin harekete geememesidir.
Bu paraya dayanarak aadaki yarglardan
hangisine varlamaz?
A)
B)
C)
D)
E)
nsan kula, belirli frekanslar arasndaki sesleri
iitir.
Baz aygtlar, canllarn zelliklerinden yararlanlarak
gelitirilmitir.
Duyu organlarnn algladklar, gerek
dnyadakinden farkl olabilir.
nsanda, d evreden gelen etkilerden korunmay
salayan baz mekanizmalar gelimitir.
itme kaybna yol aan tek etken, yksek ses
dzeyi deildir.
40.
Diskodakilerle ayn ses dzeyine maruz kalmalarna
ramen sadece fabrika iilerinde iitme sorunlar
olumasnn nedeninin anlalamamas
aadakilerden hangisiyle aklanabilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Fabrikalarda, sesin olduundan daha iddetli
alglanmas
Fabrika iilerinin ya ortalamasnn, diskoya
gidenlerden yksek olmas
Ses dzeyini len aletlerin ani ve ksa sreli olan
yksek iddetteki sesleri tespit edememesi
Bulunulan ortamlarn fiziksel koullarnn birbirinden
farkl olmas
nsanlarda iitsel refleksin bulunmas
Bu parada aadaki sorulardan hangisinin cevab
yoktur?
A)
B)
C)
D)
E)
itsel refleks nasl gerekleir?
itme kaybna neden olan minimum ses dzeyi ka
desibeldir?
Hangi zellikteki sesler, olduundan daha az
iddette alglanr?
nsanda baz seslerin olduundan az iddette
alglanmasnn nedeni nedir?
itme kayplar sesin hangi zelliinden
kaynaklanmaktadr?
41.
42.
Dier sayfaya geiniz.
56

2012-ALES-lkbahar
43. - 46. sorular aadaki bilgilere gre
birbirinden bamsz olarak cevaplaynz.
Aye, Burcu, Emre, Frat, Seda ve Yamur adl
ocuklarn bir oyuncakda satlan Trk mal araba,
bebek, top ve uak oyuncaklar ile in mal araba,
bebek, gemi, kamyon ve uak oyuncaklarndan
hangilerini satn aldklaryla ilgili unlar bilinmektedir:
Her oyuncaktan yalnzca bir adet satlmtr.
Aye, Frat ve Yamur birer, dierleri ikier
oyuncak almtr.
Frat top almtr.
Trk mal araba ve in mal ua Seda almtr.
Burcu ile Emrenin ald oyuncaklardan biri ayn
trdendir.
Seda ile Yamurun ald oyuncaklar birbirinden
farkldr.
Bu bilgilere gre Yamur,
I. kamyon,
II. gemi,
III. bebek
oyuncaklarndan hangilerini alm olabilir?
A) B) C)
E) D)
Yalnz I Yalnz II I ve II
II ve III I, II ve III
Bu bilgilere gre aadaki ifadelerden hangisi,
kesin olarak dorudur?
A)
B)
C)
D)
E)
Burcu in mal bir oyuncak almtr.
Aye uak almtr.
Burcu kamyon almtr.
Aye kamyon almtr.
Burcu bebek almtr.
43.
44.
Emrenin ald bebein in mal olduu biliniyorsa
aadaki ifadelerden hangisi, kesin olarak
dorudur?
A)
B)
C)
D)
E)
Aye in mal bir oyuncak almtr.
Aye Trk mal bir oyuncak almtr.
Aye gemi almtr.
Burcu Trk mal bir oyuncak almtr.
Yamur Trk mal bir oyuncak almtr.
I. Yamur
II. Burcu
III. Aye
Bu bilgilere gre yukardakilerden hangileri, Trk
mal bir oyuncak alm olabilir?
A) B) C)
E) D)
Yalnz II Yalnz III I ve II
I ve III II ve III
45.
46.
Dier sayfaya geiniz.
57

2012-ALES-lkbahar
47. - 50. sorular aadaki bilgilere gre
birbirinden bamsz olarak cevaplaynz.
Bir radyo programnda alnan be farkl yreye ait on
bir trk aada verilmitir.
Ankara yresinden Fidayda, Misket, eker Olan
Balkesir yresinden ki Keklik, Ac Biberim
Diyarbakr yresinden Fincann Etraf, Mavi Yazma
Kayseri yresinden Erkilet Gzeli, Horozum
Trabzon yresinden Dursun Kaptan, Kemenemin
Telleri
Bu trklerin alnma srasyla ilgili unlar bilinmektedir:
Her trk yalnzca bir kez alnmtr.
lk srada eker Olan, beinci srada Erkilet
Gzeli, son srada Mavi Yazma trkleri alnmtr.
Kayseri trkleri arka arkaya alnmtr.
ki Keklik trksnden bir nce ve bir sonra alnan
trkler, Dursun Kaptan ve Horozum trkleridir.
nc ve yedinci srada ayn yreden trkler
alnmtr.
Ankara trkleri arka arkaya alnmamtr.
Bu bilgilere gre aadaki ifadelerden hangisi,
kesin olarak dorudur?
A)
B)
C)
D)
E)
kinci srada Trabzon yresine ait bir trk
alnmtr.
nc ve yedinci srada alnan trkler Balkesir
yresine aittir.
Drdnc srada Horozum trks alnmtr.
Altnc srada Kemenemin Telleri trks
alnmtr.
Yedinci srada ki Keklik trks alnmtr.
47.
Bu bilgilere gre aadaki ifadelerden hangisi,
kesin olarak yanltr?
A)
B)
C)
D)
E)
kinci srada Misket trks alnmtr.
kinci srada Kemenemin Telleri trks alnmtr.
nc srada Ac Biberim trks alnmtr.
Dokuzuncu srada bir Ankara trks alnmtr.
Sekizinci srada Dursun Kaptan trks alnmtr.
Altnc srada Horozum trksnn alnd
biliniyorsa
I. Misket,
II. Ac Biberim,
III. Fincann Etraf
trklerinden hangileri, dokuzuncu srada alnm
olabilir?
A) B) C)
E) D)
Yalnz II Yalnz III I ve II
I ve III I, II ve III
Altnc srada Fincann Etraf trksnn alnd
biliniyorsa aadaki ifadelerden hangisi, kesin
olarak yanltr?
A)
B)
C)
D)
E)
Sekizinci srada Misket trks alnmtr.
Sekizinci srada Fidayda trks alnmtr.
Onuncu srada Misket trks alnmtr.
Yedinci srada Ac Biberim trks alnmtr.
Sekizinci srada Kemenemin Telleri trks
alnmtr.
48.
49.
50.
58

13 MAYIS 2012
AKADEMK PERSONEL VE LSANSST ETM GR SINAVI (ALES)
SAYISAL-1 TEST
1. A
2. B
3. D
4. C
5. B

6. D
7. B
8. A
9. E
10. C

11. E
12. A
13. E
14. C
15. D

16. B
17. B
18. C
19. A
20. C

21. D
22. B
23. D
24. E
25. B

26. A
27. D
28. A
29. D
30. E

31. E
32. A
33. A
34. C
35. B

36. C
37. E
38. D
39. E
40. D

41. A
42. C
43. E
44. C
45. A

46. C
47. B
48. D
49. B
50. E

SAYISAL-2 TEST
1. E
2. A
3. D
4. D
5. C

6. A
7. B
8. A
9. E
10. D

11. A
12. A
13. E
14. B
15. C

16. E
17. D
18. B
19. C
20. D

21. C
22. A
23. D
24. E
25. C

26. B
27. C
28. C
29. B
30. E

31. B
32. C
33. D
34. E
35. B

36. A
37. A
38. D
39. C
40. B

41. E
42. D
43. C
44. D
45. A

46. A
47. D
48. E
49. B
50. E

SZEL-1 TEST
1. C
2. B
3. D
4. A
5. C

6. E
7. A
8. C
9. B
10. E

11. A
12. D
13. C
14. C
15. E

16. B
17. B
18. A
19. D
20. A

21. C
22. B
23. E
24. D
25. C

26. A
27. B
28. D
29. C
30. E

31. A
32. B
33. E
34. C
35. D

36. A
37. E
38. D
39. D
40. C

41. E
42. B
43. B
44. A
45. D

46. E
47. A
48. E
49. C
50. A

SZEL-2 TEST
1. B
2. D
3. E
4. A
5. D

6. E
7. D
8. B
9. B
10. A

11. C
12. C
13. E
14. B
15. A

16. E
17. C
18. A
19. B
20. D

21. A
22. D
23. C
24. E
25. D

26. A
27. B
28. E
29. B
30. D

31. C
32. C
33. A
34. A
35. B

36. D
37. C
38. E
39. E
40. A

41. C
42. B
43. C
44. E
45. D

46. E
47. B
48. A
49. D
50. E