You are on page 1of 1

Autor: Vojtch Borsek Soutn pspvek .

22 Kategorie: Zkladn koly Tma: Vzdor

Vzdor
(povdka)

Vzdorovn je jedna z lidskch vlastnost, nkdo se s n narod a nkdo si vzdorovn mus postupem asu vybudovat, ale jsou i lidi, co se vzdorovat nenauili. Jednm z nich je tak Tom. Je mu 20 let, pracuje v kanceli a nos kvu svm nadzenm. Vem ustupuje za kadou cenu, jenom aby se nedostal do njakho konfliktu. Je plach, a kdybyste mu ekli: Sko z okna, myslm, e by to i udlal. Jeho ivot byl ostuda a chtl to zmnit, ale jak a co by ml udlat lovk, kter cel ivot vem ustupoval a vdy se poddil. Poteboval se nauit vzdorovat a nebt se lid. Kdy se vracel autobusem z msta na pedmst, tak mu njak star pn podal letek. Vzal si ho a zamylen si ho etl, byl to kurz sebevdom a vzdorovn. Na dal zastvce vysedl a okamit se vydal na kurz. Nikdo dote nev, co se vlastn uvnit stalo, ale Tom odtamtud vyel jako pln nov lovk. Ihned el do centra, koupil si nco na sebe a el do prce podat vpov. V prci se mu jako obvykle posmvali, jenome on se jenom usml a pokraoval dl. Vichni ztichli. Tom si vytiskl nov ivotopis, uloil si ho do taky a el podat vpov. Ve firm u o nm nikdo neslyel, ale j vm eknu, jak se jeho ivot vyvjel dl. Vte ,pro jsem ekl jenom jeho jmno, a ne pmen? Nebo jeho cel jmno zn Thomas Cruise. Po odchodu z kancele se vydal studovat hereckou kolu a el do Hollywoodu! Jeho ivotn vzdor ho dostal a na pltna tch nejlep americkch film. Tak co, vy tak rdi vzdorujete?