ADAT ORANG MINANGKABAU DI NEGERI SEMBILAN 1.

Adat pepatih Seperti yang di ketahui umum, adat pepatih lebih mementingkan

kaum wanita daripada lelaki. Pada dasarnya, adat ini adalah adat yang terbaik yang terdapat di negeri melayu dari sistem masyarakat Minangkabau kerana ia sangat mencakupi segala aspek. Keutamaan wanita di dalam adat pepatih sebenarnya lebih kepada mewarisi harta pusaka dan membawa darah keturunan. Berbeza dari kesultanan Melayu di Malaysia pada umumnya, harta dan darah keturunan di warisi oleh kaum lelaki. Menurut adat pepatih, wanita yang mengandungkan dan melahirkan anak maka wanitalah yang membawa darah keturunan kepada pewaris iaitu anaknya. Dari segi harta pula, hanya harta pusaka iaitu termasuk tanah dan rumah induk diwarisi oleh wanita bertujuan agar kaum wanita tidak terabai sekiranya dicerai suami. Namun demikian harta sepencarian adalah milik bersama lelaki dan wanita dan dibahagi mengikut hukum Islam. Hasil positif daripada pengamalan adat pepatih ini, harta pusaka tidak tergadai kerana tidak boleh dijual malah di dalam sesebuah kampung, biasanya terdiri daripada saudara mara kerana tanah pusaka telah dibahagi dari awal keturunan kepada generasi sekarang. 2. Adat dari segi pernikahan Masyarakat Minangkabau umumnya beragama Islam. Oleh itu, majlis pernikahan bagi masyarakat ini dilakukan mengikut syariat Islam dan adat mereka yang tersendiri. Syarat-syarat perkahwinan bagi masyarakat Minangkabau adalah kedua calon mesti beragama Islam, tidak sedarah/tidak berasal daripada suku yang sama(kecuali persukuan itu berasal dari negeri/luhak yang lain), saling menghormati antara satu sama lain dan keluarga kedua belah pihak serta calon suami (maripulai) harus mempunyai sumber pendapatan. Perkahwinan yang tidak memenuhi syarat di atas dianggap perkahwinan sumbang. Selain itu, masih ada peraturan tertentu dan upacara adat agama Islam yang harus dipatuhi iaitu majlis jopuik manjopuik, pinang meminang, batuko sebagainya. tando, akad nikah, baralek gadang, jalangmenjalang, dan

duo puluah hari (majlis memperingati hari ke empat puluh dan akhir sekali manyaratuih hari (majlis memperingati hari ke seratus). dendeng balado pula merupakan hirisn tipis daging sapi yang dikeringkan lalu digoreng sehingga kering. bangsawan dan hartawan di sesebuah kampung. seperti pengurusan jenazah. randai dipersembahkan ketika menyabut perayaan tradisional dan terselit pelbagai cerita di dalamnya dalam satu masa. Randai pula merupakan teater rakyat tradisional Minangkabau iaitu melibatkan muzik. drama dan seni mempertahanka diri iaitu silat. Tarian ini menggambarkan rasa kegembiraan dan syukurmasyarakat Minang ketika kedatangan musim panas. Tarian piring berasal daripada Sumatera Barat. Seterusnya. di Malaysia tarian piring dipersembahkan di hadapan mempelai di luar rumah ketika majlis perkahwinan terutamanya bagi keluarga berada. Adat dari segi budaya dan seni Dalam segi budaya dan seni. Rendang mempunyai falsafah tersendiri bagi masyarakat Minangkabau iaitu musyawarah. lada mewakili alim ulama yang tegas untuk mengajar hokum-hukum agama dan pemasak mewakili keseluruhan masyarakat Minangkabau. akan diadakan majlis memperingati Allahyarham seperti manujuah hari(majlis memperingati tujuh hari). nyanyian. Cerita-cerita yang dikisahkan disampaikan mealui nyanyian dan lakonan berdasarkan lagenda-lagenda . masyarakat Minangkabau mengutamakan perkaraperkara wajib menurut syariat Islam. tarian. Contohnya. Adat upacara kematian Dalam upacara kematian. 4.3. terdapat juga tarian piring dan randai sebagai hiburan dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Kebiasaannya. rendangdan dendeng balado. Kebiasaannya. kelapa mewakili kaum intelektual. 5. mewakili empat bahan utamanya iaitu daging lembu mewakili para pemimpin suku adat. Seterusnya. Adat dari segi pemakanan Masyarakat Minangkabau menyukai masakan pedas dan banyak menggunakan santan kelapa. Para muda-mudi akan mengayunkan gerak langkah dan menunjukkan kebolehan mereka dengan memainkan piring yang ada di tangan mereka.

terdapat 12 suku dan beberapa lagi pecahan. mereka juga kuat dalam mengamalkan amalan turun-temurun yang digelar adat. yang bermaksud. Tigo Nenek 11. Mungka 6. syara' basandi Kitabullah. Seri Lamak Minangkabau(berasal dari Sarilomak). SUKU – SUKU YANG TERDAPAT DALAM MASYARAKAT MINANGKABAU Secara rasminya. Seri Lamak Pahang(berasal dari Sarilomak). Seri Lamak Minangkabau 5. iaitu Suku Batuhampar(berasal dari batuhampa). Tigo batu 9. Seri Lamak Pahang 4. perempuan juga telah menyertai persembahan ini. Randai dipersembahkan oleh kaum lelaki. Payakumbuh 7. Adat basandi syara'. Anak Acheh 12. Walaubagaimanapun. namun setelah 1960-an. di Negeri Sembilan. pengaruh agama Islam masih kuat di dalam adat Minangkabau. Antaranya suku – suku yang terdapat di Negeri Sembilan ialah : 1. Biduanda 10. adat (Minangkabau) bersendi hukum Islam dan hukum Islam bersendi Al Qur'an. Batuhampar 3. Seri Malanggang(Simalonggang) dan Tigo Batu(Situjuah Batur). Seri Malanggang 8. Tanah datar 2. Payakumbuh. hanya terdapat 9 sahaja berasal daripada Luhak Lima Puluoh Koto. Walaupun suku Minangkabau kuat dalam pegangan agama Islam. Batu Belang Diantara 12 suku yang disenaraikan. . Mungka.Minangkabau dan cerita rakyat. seperti yang tercatat di dalam pepatah mereka.

Orang Asli. Orang Minangkabau ini lebih bertamadun daripada penduduk asal iaitu. Sakai dan Jakun dan Suku Anak Acheh berasal dari dari keturunan Acheh. Orang-orang Minangkabau yang datang kemudian adalah dari suku kampung-kampung asal mereka di Minangkabau. Dengan itu berlakulah pernikahan antara orang-orang Minangkabau dengan penduduk asli dan daripada keturunan mereka dinamakan suku Biduanda. Pada permulaan abad ke-14. Suku Biduanda ini adalah pewaris asal Negeri Sembilan dan apabila hendak memilih seorang pemimpin maka hanya mereka dari suku Biduanda inilah yang akan dipilih. yakni nama Suku Tanah Datar sendiri.Tigo Nenek dan Batu Belang(Batu Bolang) berasal dari Luhak Tanah Datar. . orang-orang Minangkabau mula tiba di Negeri Sembilan melalui Melaka dan sampai ke Rembau. Sedangkan Suku Biduanda berasal dari Suku atau Penduduk Asli Semang. dan berjaya tinggal secara damai dengan mereka. Suku biduanda ini telah mewujudkan pembesar Negeri Sembilan yang dipanggil ‘Penghulu’ dan kemudiannya ‘Undang’. Pada peringkat awal kebanyakan yang tiba adalah dari Tanah Datar dan Payakumbuh.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful