P. 1
Ate Stat

Ate Stat

|Views: 5|Likes:
Published by Adriana Valentina

More info:

Published by: Adriana Valentina on May 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/21/2015

pdf

text

original

COLEGIUL ECONOMIC ,, MARIA TEIULEANU ” PITESTI

PROIECT PENTRU SUSTINEREA EXAMENULUI DE CERTIFICARE A COMPETENTELOR PROFESIONALE, NIVELUL III
SPECIALIZARE : TEHNICIAN ÎN ACTIVITÃŢI ECONOMICE

Îndrumător, PROF. MIELCESCU IULIA

Candidat, MOTROS ADRIANA VALENTINA
CLASA A XII – A E

2012

IMPOZITE

DIRECTE

Îndrumător, PROF. MIELCESCU IULIA

Candidat, MOTROS ADRIANA VALENTINA
CLASA A XII – A E

2

2012

Argument
Impozitele reprezintă preluarea unei părţi din veniturile şi averea persoanelor fizice sau juridice la dispoziţia statului în vederea constituirii resurselor financiare publice necesare pentru acoperirea cheltuielilor publice. Formarea impozittelor este rezultatul unui proces istoric complex de lungă durată care a fost determinat de evoluţia vieţii sociale. Impozitele apar o dată cu apariţia statului pentru îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor statului. Atribuţiile şi sarcinile, statul şi le îndeplineşte prin cele doua funcţii ale finanţelor publice : • • Funcţia de repartiţie Funcţia de control

Statul are dreptul de a institui impozite prin organele puterii legislative, respectiv prin Parlament. Cea mai veche formă de impunere este prezentată de impozitele directe. În lucrare am prezentat atât sub aspect teoretic, cât şi practic “Impozite directe” În capitolul I am prezentat teoretic, conţinutul în economia contemporană, elemente tehnice ale impozitelor, principiile impunerii, criteriile impunerii veniturilor şi a averilor. În capitolul II am prezentat teoretic, caracterizarea generală a impozitelor directe, impozitul pe profit, impozitul pe dividende, impozitul pe veniturile salariale, impozitul pe clădiri şi taxele locale. În capitolul III am prezentat practic prin aplicaţii impozitele directe.

3

.....3.....5...……….... 5 1.... Taxele locale…………………………………………………………………………… 23 Capitolul III Aplicaţii……………………………………………………………………………...... 26 4 .6.....4.. Criteriile impunerii veniturilor şi a averilor……………………………….1.3....... Impozitul pe dividende…………………………………………………………………. 20 2..1... 21 2... Impozitul pe veniturile salariale……………………………………………………….. 9 1.. Impozitul pe clădiri……………………………………………………………………. Impozitul pe profit……………………………………………………………………… 17 2.2.Cuprins Argument Capitolul I Impozite în economia contemporană……………………………………………... Elemente tehnice ale impozitelor…………………………. 13 Capitolul II Impozite directe………………………………………………………... Principiile impunerii……………………………………………………………………….2..... Caracterizarea generală a impozitelor directe……………………………………… 15 2. 15 2.....4. Conţinutul în economia contemporană………………………………………………… 5 1.. 7 1.…….. 22 2....

Definiţiile date impozitelor reflectă poziţia faţă de teoriile menţionate. Astfel. iar impozitul reprezintă un produs necesar al raportului dintre putere şi supuşi. Potrivit primei variante a teoriei. în calitatea sa de insituţie de suprastructură. utilitatea absolută sacrificată prin impozite trebuie sa fie egală pentru toţi indivizii. teoria siguranţei şi teoria sacrificiului.În consecinţă. teoriile despre stat invederează că statul este fie rezultatul unui contract social intervenit intre indivizi. Teoria siguranţei susţine că impozitele trebuie considerate drept prime pentru viata şi averea cetăţenilor. teoria sacrificiului proporţional şi teoria sacrificiului minim. Conţinutul şi rolul in economia contemporană Impozitul este o categorie financiară. sub forma impozitelor. a cărei apariţie este legată de existenţa statului şi a banilor. Potrivit teoriei sacrificiului statul este un produs necesar al dezvoltării istorice. Concepţiile vizând necesitatea şi rolul impozitelor se intemeiază pe teoriile despre stat si criteriile ce trebuie luate in considerare pentru dimensionarea sarcinilor fiscale.1.CAPITOLUL I IMPOZITE ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ 1. Astfel. statul trebuie sa primească o parte din veniturile realizabile sub protectia sa. Creând condiţii pentru desfăşurarea în siguranţă a diferitelor activităţi (prin legi. institutii si organe de stat). se consideră că impozitul este egal cu o pierdere proporţională din utilitatea individuală. Varianta a treia susţine că impunerea trebuie să ducă la o sarcină minimă pentru totalitatea plătitorilor de impozite. Alţi autori apreciază că 5 . se afirmă că “impozitele reprezintă preţul serviciilor prestate de stat” sau că ”impozitele sunt preţuri stabilite prin constrângere pentru serviciile guvernamentale”. raportată la utilitatea totală. cu caracter istoric. În esenţî.In varianta a doua. adepţii teoriei echivalenţei considerî că impozitele reprezintă o contraprestaţie pe care cetăţenii o datorează statului pentru serviciile aduse lor de către acesta. statul are dreptul să ceară supuşilor să facă un anumit sacrificiu menit sa acopere cheltuielile publice. au fost formulate teoria echivalenţei. cu cele trei variante ale sale-teoria sacrificiului egal. fie un produs al solidaritaţii sociale şi naţionale a indivizilor în legatură cu criteriile dimensionării sarcinilor fiscale.

cum ar fi: camerele de comerţ şi industrie. fără contraprestaţie directă şi cu titlu nerestituibil. b) impozitul nu presupune şi o prestaţie directă din partea statului. rol ce diferă de la o ţară la alta. pe baza impozitelor suportate. în cazul cărora există un raport de contraserviciu direct. trebuie menţionat că. impozitul reprezintă o forma de prelevare silită la dispoziţia statului. Totodată dar în strânsă legatură cu criteriul capacităţii de plată a contribuabililor. cu caracter obligatoriu. în unele ţări şi în anumite cazuri. a unei parţi din veniturile sau averea persoanelor fizice sau/si juridice. dar acestea nu sunt percepute uşor de către oricare dintre contribuabili. c) prelevările cu titlu de impozit sunt nerestituibile.”impozitele sunt pretinse de stat in virtutea suveranităţii sale şi sunt destinate să acopere cheltuielile generale ale statului”. Această definiţie relevă că impozitul are urmatoarele caracteristici: a) este o prelevare silită. dreptul de a pretinde plata unor sume de bani cu titlu nerestituibil-care se propie de natura impozitelor. Sintetizând pluralitatea definiţiilor menţionate şi multe altele ce există în literatura de specialitate. impozitele se deosebesc in mod principal de taxe. în virtutea suveranităţii fiscale a statului. În acest ultim sens. în funcţie de facultăţile lor contributive”.În acest cadru işi gaseşte aplicare practică principiul incidenţei generale a fiscalităţiipotrivit căruia nici un venit şi nici o avere nu pot fi exonerate de la impunere. Desigur. considerăm că. Prin aceasta impozitele se deosebesc faţă de imprumuturile publice. protecţie socială. la nivelul întregii ţări sau Consiliilor locale la nivelul colectivităţiilor teritoriale. în statele civilizate moderne. care se efectuează in numele suzeranităţii statului . o prestaţie pecuniară pretinsă cetăţenilor cu scopul acoperirii cheltuielilor de interes general”. Prin aceasta. care sunt purtătoare de dobânzi şi rambursabile. se menţionează că ”impozitul este procedeul de repartizare a creanţelor bugetare între cetăţeni. În aceeaşi idee se spune că ”impozitul este. în vederea acoperirii unor necesităţi publice. sub aspectul conţinutului lor-este conferit şi altor instituţii de drept public. Instituirea şi perceperea de către stat a impozitelor determină o importanta redistribuire a produsului intern brut. Dreptul de a introduce impozite revine organelor de stat-Parlamentul. economic şi social. Prin aceasta. 6 . impozitele presupun realizarea unor contraservicii publice (aparare natională. astfel că niciunul dintre contribuabili nu poate pretinde o plată directă din partea statului. se manifestă rolul impozitelor pe plan financiar. bisericile cu caracter legal şi unele societăţi de asigurări. securitate si ordine publică). Aceste servicii publice există şi se manifestă pentru intreaga comunitate umană a fiecărei ţări.

impozitele se folosesc ca pârghie de politică economică-prin insuşi modul concret în care sunt aşezate şi percepute. s-a născut problema teoretizării şi găsirii unor limite ale impozitelor. impozitele pot impulsiona sau ingrădi relaţiile comerciale cu exteriorul. ca urmare a creşterii numărului de contribuabili şi a materiei impozabile. rolul impozitelor se manifestă prin utilizarea lor ca instrument al redistribuirii unei părţi importante a produsului intern brut. precum şi a majorării unor cote de impozit . În condiţiile complexe ale mecanismelor pieţei concurenţiale şi în legătură directă cu incercările statelor moderne de a utiliza impozitele ca mijloc de intervenţie în economie. a consumului anumitor mărfuri sau/şi servicii. Efectul major al rolului impozitelor pe plan social il reprezintă. Pornind de la aceste realităţi. al asigurării unui nivel de trai rezonabil pentru populaţia aflată la nevoie. sporirea absolută şi relativă a încasărilor din impozite. cu aprecierea că pe masura creşterii acestuia şi limita impozitelor poate fi mai ridicată. în ultima instanţă. efectele impozitelor se răsfrâng şi in domeniul demografic. Aceasta redistribuire apare in procesul mobilizării la buget a impozitelor directe şi indirecte şi are influenţă mai mult sau mai puţin intensă asupra comportamentului economic al diverselor categorii de contribuabili.Aceste limite sunt analizate în legatură cu influenţa exercitată de mai mulţi factoriexterni sistemului de impozite şi proprii acestuia. impozitele se manifestă ca instrumente de stimulare sau de frânare a unor activităţi şi zone. în ultima instanţă. creşterea presiunii fiscale globale în majoritatea ţărilor cu economie de piaţă concurenţială şi consolidată. Astfel. Totodată. întrucât cea mai mare parte a resurselor financiare mobilizate de stat pentru acoperirea necesităţilor publice provin din încasările aferente impozitelor. Totodată. al întreţinerii sănătăţii şi. în practică financiară contemporană se remarcă o anumită accentuare a rolului impozitelor pe plan economic. în ansamblu sau cu anumite ţări. Printre factorii externi sistemului impozite se au in vedere: nivelul produsului intern brut pe locuitor. 7 de . devansarea ritmului de creştere a venitului mediu pe locuitor de către ritmul de creştere a impozitului mediu.În majoritatea ţărilor lumii. Pe plan social. În acest cadru. acest rol este ”cvasinatural”. rolul cel mai important al impozitelor se manifestă pe plan financiar. În ţările cu economii concurenţiale de piaţă. Această sporire a fiscalităţii este expresia următoarelor caracteristici ale evoluţiei impozitelor în perioada contemporană: creşterea mai accentuată a incasărilor statului din impozite faţă de ritmul creşterii produsului intern brut.

cu aprecierea că limita impozitelor poate fi mai ridicată în ţările unde cheltuielile privind învăţământul. elementele impozitului au o importanţă definitorie în stabilirea legalităţii perceperilor şi a cuantumului obligaţiei fiscale. a modului de aşezare şi a momentului datorării sale. Nu întotdeauna suportatorul este acelaşi cu subiectul impozitului. ca şi posibilitatea utilizării combinate a acestora.deoarece TVA-ul este inclus în preţul bunurilor şi serviciilor. este necesar ca orice act normativ să cuprindă urmatoarele elemente: subiectul impozitului sau contribuabilul: reprezintă persoana fizică sau juridică obligată prin lege la plata impozitului. întocmirea anumitor evidenţe specifice scrise. De exemplu. Elementele tehnice ale impozitelor Reprezintă acele componente care contribuie la stabilirea mărimii lui. în cazul impozitului pe salarii. Din cadrul factorilor proprii sistemului de impozite menţionăm: -facilităţile fiscale legale. salariatul este subiectul şi este şi suportatorul impozitului.2.în cazul T. avându-se în vedere şi posibilitatea deplasării capitalurilor spre ţările cu un nivel mai redus al impozitelor sau că aceste capitaluri pot tranzita anumite ”oaze fiscale” cunoscute. - priorităţile avute in vedere de stat în ce priveşte alocarea pe destinaţii a bugetului public. - proporţionalitatea. Deasemenea contribuabilor le mai revin şi alte obligaţii ce se referă la declararea obiectelor impozabile şi a mărimii acestora.A. depunerea la fisc a unor deconturi periodice.- nivelul presiunii fiscale in alte ţări.V. sănătatea şi securitatea socială despre o pondere importantă. 8 . a sursei. Pentru ca prin impozite să se realizeze obiectivele financiare. progresivitatea sau regresivitatea cotelor de impunere.subiectul este agentul economic. suportatorul impozitului:este acea persoană care suportă efectiv impozitul. Prin urmare. 1.Totodată subiecţii de impozite au dreptul de a beneficia de facilităţile fiscale legale şi de a contesta operaţiile considerate ilegale . economice şi sociale urmărite de către stat la introducerea lor. iar suportatorul este cumpărătorul.

vânzarea la licitaţie a bunurilor sechestrate şi altele. a profitului. prin încasarea impozitului. care se face. prin ”conservarea” substanţei averii. - termenul de plată: precizează data până la care impozitul trebuie plătit. kg) în cazul impozitelor pe avere . Ca sursă a impozitului. lucru ce nu se intamplă. - asieta fiscală: dă expresie modului de aşezare a impozitelor şi cuprinde totalitatea operaţiunilor realizate de organele fiscale pentru identificarea subiecţilor impozabili. Ca urmare. - sursa impozitului: indică din ce anume se plăteşte impozitul. Asieta constată existenţa unei creanţe fiscale a statului şi crează obligaţia de plată a impozitelor. obiectul coincide in toate cazurile cu sursa. hectar. Aceasta poate să fie o sumă fixă sau o cotă procesuală-stabilită proporţional. În afara celor opt elemente tehnice prezentate. în sarcina contribuabililor. punerea sechestrului pe unele bunuri. în timp ce averea se prezintă sub forma de capital sau de bunuri mobile sau imobile. - unitatea de impunere: este reprezentată de unitatea în care se exprimă marimea obiectului impozabil. precum şi vânzarea. venitul sau activitatea pentru care se datorează impozitele directe. Aceasta are fie o expresie monetară. Acest termen are caracter imperativ. fie diverse expresii fizice. din veniturile realizate de subiecţii impozitului de pe urma averii respective sau din alte venituri. veniturile apar sub forma salariului. de regulă. bunuri şi servicii în cazul impozitelor indirecte. astfel că în cazul nerespectării lor sunt percepute majorări de întârziere sau se aplică unele sancţiuni sub formă de propriri pe salarii. adica din venit sau din avere. stabilirea mărimii materiei impozabile şi a cuantumului impozitelor datorate statului. în cazul impozitelor pe venit. Stingerea acestei obligaţii se numeşte lichidare. - cota impozitului: este mărimea impozitului stabilită pentru fiecare unitate de impunere. În mod tradiţional.- obiectul impozitului: este bunul. Acestea din urmă sunt plătite. valorificarea sau impunerea în circulaţie a unor produse.naturale ( metru pătrat. acest element poartă denumirea de materie impozabilă. actul legal de instituire a unui impozit trebuie să mai cuprindă: 9 . în cele mai multe cazuri. de regulă. obiectul impozitelor pe avere nu coincide cu sursa . la impozitele pe avere. La impozitele pe venit. progresiv sau regresiv în raport cu materia impozabilă sau/şi cu capacitatea contributivă a subiectului impozitului . dividentului sau rentei.

Aceste sancţiuni sunt diferite. propriri asupra unor venituri. Beneficiarul impozitului poate fi bugetul constituit la nivelul centralizat al statului. cât şi de organele federale. după caz. respectiv de retragerea autorizaţiei de funcţionare sau delansarea procedurii de urmărire penală-în cazul evaziunii fiscale frauduloase sau a altor abateri grave. În statele cu caracter federal. în funcţie de natura abaterii constate de organele de control. suveranitatea fiscală se exercită atât de organele fiecărui stat federalizat. c) Facilităţile fiscale aferente impozitului se referă la posibilitatea ca actul legal să prevadă unele exonerări pentru anumite categorii de subiecţi. confiscarea unor bunuri. după care se intră pe filiera căilor de atac juridic. la care se adaugă organele care aşeaza şi percep în mod efectiv impozitul. Această autoritate dă expresie dreptului de suveranitate fiscală al fiecărui stat şi se stabileşte prin constituţie. încasarea impozitelor se face printr-un singur aparat administrativ. pentru a se reduce la strictul necesar mărimea cheltuielilor cu administrarea impozitelor. În cazurile de constatare a contravenţiilor. până la Curtea Supremă de Justiţie. unele reduceri de impozite sau unele restituiri de impozite. a veniturilor şi a consumului cât şi unele elemente ce ţin de persoana subiectului impozitului. precum şi baza de calcul luată în considerare pentru stabilirea mărimii impozitului. la termenele prevăzute. punerea sechestrului asupra unor bunuri şi vânzarea la licitaţie a acestora. 10 . În economia contemporană. Este vorba de amenzi. unele perioade de scutire. Căile de contestaţie se referă la posibilitatea pe care o au contribuabilii de a se adresa cu plângeri. În cele mai multe cazuri. bugetele comunitaţilor locale sau bugetele unor instituţii publice. să fie depuse plângeri la judecatorii. în ultima instanţă. întâmpinări sau contestaţii organelor Ministerului Finanţelor-ce sunt ierarhic superoare acelora care au întocmit actele de impunere sau de sancţionare în urma controalelor efectuate. se are în vedere şi posibilitatea ca. după caz. b) Posibilitatea impozitului relevă capacitatea economică a contribuabililor de a plăti impozitele. d) Sancţiunile aplicabile au în vedere întărirea responsabilităţii contribuabililor în ce priveşte stabilirea corectă a obligaţiilor fiscale şi plata acestora în favoarea beneficiarului. majorări de întârziere. De asemenea. posibilitatea impozitului are în vedere atât mărimea proprietăţii.a) Autoritatea impozitului:este puterea publică indrituită să instituie impozitul.

1. Această maximă este expresia tezei ”guvernului ieftin”. în virtutea căreia aparatul pentru stabilirea şi perceperea impozitelor. Aceste cerinţe au în vedere latura de natură politică a impunerii şi sunt cunoscute în teoria finanţelor publice ca principii ale impunerii. nediscriminarea:are în vedere promovarea unor reguli unitare. Principiile impunerii Dimensionarea. Într-o interpretare contemporană. adică în funcţie de mărimea veniturilor obţinute sub protecţia statului. În acest context. directe sau indirecte. corespunzator propriei sale aspiraţii. nu trebuie să fie prea costisitor. modalităţile de percepere a impozitelor şi sumele de plată trebuie să fie clare şi cunoscute cu anticipaţie de către contribuabili. Ele au fost formulate iniţial ca principii fundamentale ale impunerii. Maxima de certitudine: care vizează legalitatea impunerii şi presupune ca mărimea impozitelor datorate bugetului de către fiecare contribuabil să fie certă şi nu arbitrară. precum şi obiectivele socialeconomice urmărite prin politica fiscală sunt elemente esenţiale ale sistemului fiscal. faţă de unii 11 .În acest context. ca şi întregul aparat de stat. care se întemeiază pe anumite cerinţe ce dau raţionalitate sistemului fiscal respectiv. termenele. activitatea aparatului fiscal trebuie să fie astfel concepută şi organizată. apreciază că principiile generale ele fiscalităţii într-o societate liberă sunt următoarele: individualitatea: porneşte de la axioma că într-o societate democratică omul şi nu statul este valoarea esenţială. cu referire la : Maxima de justiţie: care se referă la echitatea fiscală şi menţionează ca cetăţenii fiecărui stat trebuie să contribuie la acoperirea cheltuielilor guvernamentale atât cât le permit faculăţile proprii. Maxima comodităţii: are în vedere perceperea impozitelor la termenele şi în modalităţile cele mai convenabile pentru contribuabili. francezul Maurice Allais. fiscalitatea trebuie să reprezinte unul din mijloacele protejării deplinei dezvoltări a personalităţii fiacărui cetăţean. De asemenea. valabile pentru toţiastfel ca impozitele să fie stabilite fără discriminări. Maxima economiei şi randamentului impozitelor: urmăreşte instituirea unor impozite cât mai puţin apăsătoare pentru contribuabili şi asigurarea încasării acestora cu un minim de cheltuieli. aşezarea şi perceperea impozitelor.3. încât să nu stingherească activitatea economicosocială a plătitorilor de impozite şi să nu-i îndepărteze de la ocupaţiile lor.

impozitul nu trebuie să lovească beneficiile. Impersonaliatatea: este principiul corespunzător căruia sunt preferabile impozitele analitice-aşezate asupra fiecărui bun sau asupra fiecărei operaţiuni în parte. se spune. Din punctul de vedere al dinamicii progresului economic.din subiecţi sau faţă de grupări sociale. pe bună dreptate: ”egalitatea în faţa impozitelor este în totalitate neutralitatea impozitelor”. Astfel. Dacă agenţii economici văd că beneficiile lor sunt aspru impozitate. fiind vexabile (ofensatoare). să fie exceptaţi total sau parţial de la plata impozitelor. cele aferente unei mai bune gestionări şi acelea rezultate din asumarea de riscuri. În cazul veniturilor nelegitime. De aceea. Legitimitatea: se face distincţie între veniturile ”legitime” (meritate) şi cele “nelegitime”. neutralitatea: impozitelor se referă la cerinţa că impozitele să nu contravină unei mai bune gestionări a economiei. care să nu dea naştere nici unui arbitrariu. în timp ce aceia care înregistrează pierderi. în timp ce impozitele analitice sunt aşezate lucrurilor şi nu persoanelor. datorită unei proaste administrări. este contrar principiului nediscriminării ca impozitele să fie percepute doar de la agenţii economici capabili. ci să fie favorabile realizării unei economii cât mai eficiente. Preocuparea pentru eficacitate se întâlneşte aici cu preocuparea pentru justiţie-echitate. În acest cadru. se consideră a fi legitime veniturile provenind din muncă.care prin 12 . Aceste principii trebuie edictate de parlament. ale căror beneficii sunt în concordanţă cu serviciile efectuate. cele sintetice sunt centrate asupra persoanelor. în cazul că acestea provin dintr-o abatere a costurilor ca urmare a unei mai bune orientări a producţiei-căci aceste beneficii constituie motorul esenţial al unei economii de piaţă. ”impozitul nu trebuie să modifice alegerile cele mai eficient. excluzându-se aplicarea unui sistem complicat. Din punctul de vedere al eficacităţii. incitarea pentru o cât mai bună gestionare nu poat fi decât diminuată. întreprinderile în pierdere trebuie să fie penalizate şi nu acelea care realizează beneficii. Lipsa arbitrarului: presupune perceperea de impozite aşezate pe baza unor principii simple şi clare. fiscalitatea trebuie să lovească atât cât este posibil. în funcţie de care fiscalitatea trebuie adaptată în mod corespunzator. în vederea limitării acestora sau chiar a eliminarii lor integrale. care nu pot fi aşezate decât având o vedere de ansamblu asupra activităţii contribuabililor. venitul sau capitalul său. Astfel spus. faţă de impozitele sintetice. concretizată în cifra de afaceri. Aceste venituri ar trebui exonerate de la impozite sau să li se aplice o impunere mai uşoară. Astfel.

Această condiţie e aplicabilă doar în cazul impozitelor directe.interpretări mai mult sau mai puţin arbitrare şi deciziile mai mult sau mai puţin discreţionare pe care le comportă. Impunerea în cote procentuale proporţionale presupune aplicarea aceleeaşi cote de impozit asupra materiei impozabile. adică legiferarea scutirii de impozit a unui venit minim şi a unei averi-care permit satisfacerea nevoilor stricte de trai. căsătorit. iar cea a unei persoane comparativ cu sarcina altei persoane şi în aceeaşi categorie socială . cu excepţia acelora care se situează sub nivelul minim considerat în perioada respectivă. cu unele excepţii. Astfel. adică să cuprindă toţi subiecţii care realizează venituri dintr-o anumită sursă sau care deţin un anumit gen de avere. stabilirea unui minim neimpozabil. impunerea sa fie generală. impozitul pe clădiri. Impunerea în cote procentuale se practică prin aplicarea asupra materiei impozabile a cotelor proporţionale. progresive sau regresive. impozitul pe teren şi alte 13 . indiferent de mărimea acesteia. impozitul pe profit. este apt sau inapt de muncă). ţinându-se cont de îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: 1. ca şi principiile lui Maurice Allais. de situaţia personală a contribuabililor. ce este dependentă de mărimea veniturilor şi averilor impozabile. pecum şi de situaţia personală a subiectului impozitului (este singur. sarcina fiscala absolută şi relativă a fiecărui contribuabil să fie stabilită în funcţie de puterea sa contributivă. se poate efectua în sume fixe şi cu cote procentuale. fără a se ţine seama. ce poate duce la o seama de discriminări care contravin eficienţei şi eticii fiscale. Impunerea în sume fixe se aplica cel mai adesea în cazul bunurilor aflate în proprietatea persoanelor. aşa cum am menţionat anterior. impozitul pe clădiri). principii de politică economică şi principii social-politice. 2. care. se regăsesc în principiile cristalizate în ştiinţa finantelor publice ca: principii de echitate fiscală. Principiile de echitate fiscală presupun necesitatea impunerii diferenţiate a veniturilor şi a averilor. Măsura respectării acestor principii rezultă din felul în care se realizează impunerea. impozitul pe dividende. la o anumită putere contributivă. 4. implică delegarea unei puteri excesive tehnocraţilor fără raspundere politică. Această impunere se foloseşte pe o scară largă şi în prezent. 3. principii de politică financiară. Impunerea de acest tip s-a practicat cu deosebire pentru calculul impozitelor de tip real (impozitul pe teren sau impozitul funciar. are mai mulţi copii sau are alte persoane în întreţinere. sarcina fiscală a unei categorii sociale a fie stabilită în comparaţie cu sarcina fiscală a altei categorii sociale. Maximele lui Adam Smith.

Impunerea în cote progresive se practică începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea. În consecintă. ponderea impozitului în venitul cumparătorului este invers proporţională cu venitul acestuia. Impunerea în cote regresive constă în aceea că. taxei pe valoare adaugată şi taxelor vamale . până la atingerea nivelului de venituri avut în vedere. impozitul să aibe un caracter universal. precum şi în cazul unor impozite pe avere. impozitul calculat în final este unul de tip mixt. De asemenea. odată cu sporirea mărimii materiei impozabile. iar impunerea poate fi în progresie simplă (globală) sau în progresie compusă (pe transe). cota de impunere începe să descrească. Impunarea în progresie compusă presupune divizarea materiei impozabile în mai multe tranşe şi aplicarea asupra acestora a unor cote de impozit crescătoare. Condiţiile ce trebuiesc îndeplinite de un impozit pentru a avea un randament fiscal ridicat sunt urmatoarele: 1. Regresivitatea este efectului faptului că impozitele indirecte sunt incluse în preţurile mărfurilor sau în tarifele serviciilor . Ca urmare. se au în vedere tipul şi numărul impozitelor percepute de stat pentru formarea veniturilor sale. iar cota de impozit va fi cu atât mai mare. Impunerea în cote regresive apare. La fel este şi în cazul accizelor. cu referire la un randament fiscal ridicat.fie sub forma aceloraşi cote procentuale. se utilizează impunerea pe baza cotelor progresive. Principiile de politică financiară cuprind cerintele ce trebuiesc îndeplinite de orice impozit nou introdus în practică. Caracteristica acestei impuneri este aceea a creşterii cotei impozitului. dinamica impozitului este mai accentuată decât cea a materiei impozabile. la o stabilitate şi elasticitate acceptabile. 14 . Impunerea în progresie simplă presupune aplicarea aceleeaşi cote de impozit asupra intregii materii impozabile. fie ca suma fixă pe unitatea de produs. Se utilizează mai ales pentru impunerea veniturilor obţinute de persoanele fizice. întreaga materie fiind supusă impunerii. În acest fel. Cotele progresive pot creşte într-un ritm constant sau variabil. în cele mai multe situaţii. aplicarea regresivităţii presupune divizarea pe tranşe a materiei impozabile astfel că. Pentru a se ajunge la regresivitate este evident faptul că trebuie aplicată progresia compusă. cu cât volumul materiei impozabile va fi mai mare. adică să fie plătit de toate persoanele fizice şi juridice care obţin venituri din aceeaşi sursă sau deţin acelaşi gen de avere.ca impozite indirecte. ca o consecinţă a perceperii impozitelor directe.impozite directe se calculează prin folosirea unor cote proporţionale. În cazul impozitelor directe. după depăşirea unui anumit nivel al veniturilor.

pe aceasta bază. cheltuielile aferente asietei impozitului impozitului să fie cât mai reduse. Activitatea economică desfaşurată în ţară este influentată într-un sens sau altul şi prin aplicarea unor taxe vamale mai ridicate sau mai scăzute la imporul anumitor produse şi bunuri. odată cu sporirea volumului producţiei şi a veniturilor în perioadele favorabile ale ciclului economic şi nici să scadă în perioadele de recesiune sau de criză ale economiei. Aşadar. prin majorarea sau micşorarea lor după nevoile bugetului. De asemenea. se poate admite amortizarea accelerată a capitalului imobilizat în active corporale. să nu existe posibilităţi legale sau nelegale de sustragere de la impunere a unei părţi din materia impozabilă. la cererea agenţilor economici. Concomitent. pentru restrângerea consumului. statele recurg la majorarea cotelor folosite pentru calculul impozitelor indirecte aferente. Principiile de politică economică vizează folosirea de către stat a impozitelor nu numai ca mijloc de formare a bugetului public. statul reduce sau scuteşte de impozite indirecte circulaţia produselor respective în ţară. Stabilitatea impozitelor vizează respectarea cerinţei menţinerii constante a randamentului impozitelor. În legatură directă cu mişcarea economiei şi cu necesităţile cert stabilite ale bugetului. ci şi ca pârghie de influenţă asupra dezvoltării sau restrângerii activităţii din unele domenii. Invers. cu efecte pozitive asupra procesului investiţional din cadrul ramurii respective. Elasticitatea impozitelor presupune adaptarea permanentă a încasărilor provenite din acestea. investiţiile sunt încurajate şi prin deducerea din profitul impozabil a profitului alocat pentru fonduriile proprii de dezvoltare sau prin reducerea în proporţii a impozitului calculat asupra profitului investit. 3. Astfel. în cele mai multe cazuri. a activităţii din domeniile în care se produc bunurile sau se prestează serviciile respective.2. elasticiatea s-a manifestat prin majorarea impozitelor percepute de contribuabili. în vederea extinderii sau limitării relaţiilor comerciale externe pentru anumite bunuri şi servicii. statele au apelat şi apelează frecvent la acest principiu. Realitatatea fiscală din majoritatea ţărilor lumii evidenţiază faptul că. ramuri sau regiuni economice. ori poate acorda unele reduceri la plata impozitelor directe datorate de agentii economici. 15 . randamentul unui impozit consierat stabil nu trebuie să crească. fără ca acest randament să fie influentat de mişcarea ciclică a economiei. pentru a stimula sporirea productiei sau/şi consumului unei anumite mărfi. pentru stimularea dezvoltării unor ramuri economice. Consumul anumitor bunuri sau servicii este şi el influenţat prin reducerea sau suprimarea impozitelor indirecte care le grevează-atunci când se doreşte stimularea consumului şi.

nivelul de dezvoltare. inclusiv apartenenţa la unele organizaţii cu caracter regional. structura şi particularităţile economiei. În schimb. impunerea se realizează de către organele fiscale din ţară pe al cărei teritoriu au fost realizate veniturile sau se află averea. criteriul teritorialităţii sau al originii veniturilor sau/şi averii. natura şi cadrul convenţiilor încheiate cu diferite state. mondială. 16 . criteriul domiciliului contribuabilului sau al rezidenţei. In virtutea criteriului teritorialităţii sau al originii materiei impozabile. 2. urmatoarele trei criterii: 1. Criteriile impunerii veniturilor şi a averilor În strînsă legatură cu realitatea obţinerii de venituri de către unele persoane fizice sau/şi juridice din activitatea desfăşurată în mai multe ţări sau din deţinerea de averi pe teritoriul mai multor ţări. 3. pentru favorizarea natalitaţii. precum şi influenţa pe care o au în rândul anumitor categorii sociale. prin politica lor fiscală. în funcţie de: interesul vizând stimularea sau îngrădirea desfăşurării unor activităţi generatoare de venituri impozabile.Restrângerea comerţului exterior se realizează fie prin practicarea unor taxe vamale cu caracter protecţionist la import. luarea în considerare a unor recomandări ale organismelor cu vocaţie universală. statele contemporane urmăresc şi realizarea unor obiective de ordin social-politic.4. unele state instituie o seama de impozite speciale în sarcina celibatarilor şi a persoanelor căsătorite ce nu au copii. Prin înfăptuirea acestor obiective. 1. Aceste criterii se aplică în mod diferit de către un stat sau altul. În acest context. guvernele încearcă să îşi menţină încrederea populaţiei în politica pe care o promovează. facându-se abstracţie de cetăţenia sau reşedinţa beneficiarului de venit sau a detinatorului de avere. în practica fiscală contemporană se aplică separat sau în diverse combinaţii posibile. Principiile social-politice ale impunerii se referă la faptul că. criteriul cetăţeniei sau al naţionalităţii contribuabilului. fie prin limitarea accesului în ţară a anumitor mărfuri prin stabilirea unor contingente cantitative. sunt promovate o seama de facilităţi fiscale în favoarea contribuabililor cu venituri reduse sau care au în întreţinere mai multe persoane fără venituri proprii (copii sau/şi bătrâni).

Acest criteriu este practicat. de regulă. dobânzi pentru diversele genuri de credite consimţite. Criteriul se aplică mai ales de către tările slab dezvoltate din punct de vedere economic. Conform criteriului cetăţeniei sau al naţionalităţii contribuabilului. un stat impune catăţenii -care realizează venituri sau posedă avere în statul respectiv indiferent dacă aceştia locuiesc sau nu în ţara ai cărei cetăţeni sunt. 17 . întrucât sunt frecvente cazurile când persoane fizice şi juridice din aceste ţări realizează venituri sau deţin averi pe teritoriul altor state. redevente pentru brevetele de investiţii şi licenţele acordate spre folosinţă. de către ţările dezvoltate din punct de vedere economic. Criteriul domiciliului contribuabilului sau al rezidenţei pesupune impunerea tuturor veniturilor şi a averilor ce aparţin unui contribuabil de către autoritatea fiscală din ţara în care acesta este înregistrat ca rezident. impunerea în ţară a veniturilor realizate de diferite persoane fizice sau juridice cu resedinţa în alte ţări sub formă de: dividende pentru capitalurile investite şi valorificate. dar nu este exclusă aplicarea sa şi de către ţările dezvoltate. în mod deosebit.Adoptarea acestui criteriu de impunere are in vedere.

fără a ţine cont de situaţia subiectului impozitului.1.face parte din preţul bunurilor şi serviciilor aducătoare de venituri impozabile. impozitul pe activităţile industriale. Impozitele personale se practică sub forma: 18 . impozitele directe sunt: 1. Tocmai de aceea. De aceea. fiind încasate la anumite termene precizate cu anticipaţie. ele se numesc şi impozite subiective. impozitul pe clădiri. suportarea finală a acestuia se realizează de către beneficiarii sau consumatorii produselor în al căror preţ este inclus. ca şi alte impozite(din care unele sunt considerate indirecte). incidenta directă definitivă se manifestă în cazul impozitului pe veniturile salariale. fabricile. subiectul şi suportatorul impozitului ar trebui sa fie. În mod concret. de exemplu. impozitele reale. magazinele. incidenta directă se manifestă doar în prima instantă.Ca atare. a impozitului pe dividende şi a altor impozite suportate de persoanele fizice.Astfel.În cazul impozitului pe profit. clădirile.CAPITOLUL II IMPOZITELE DIRECTE 2. întrucât impozitul pe profit. deoarece se aşează asupra materiei impozabile brute. care nu mai au posibilitatea transpunerii obligaţiei fiscale în sarcina altor persoane.Caracterizarea generală a impozitelor directe Impozitele directe sunt acelea care se stabilesc nominal în sarcina unor persoane fizice au/şi juridice. comerciale şi pe profesiile libere. una şi aceeaşi persoană. în aceasta categorie de impozite se includ: impozitul funciar. în funcţie de veniturile sau averea acestora. se spune că impozitele de acest tip au o incidenta directă asupra subiectului platitor. impozitele personale se aşează asupra veniturilor sau averii. 2. ţinându-se cont şi de situaţia personală a subiectului lor. precum şi asupra capitalului mobilar. care se mai numesc şi obiective sau pe produs.La impozitele de acest tip. Potrivit criteriului ce stă la baza aşezării lor. Important este caracterul definitiv sau de primă instanţă al incidentei impozitelor asupra subiecţilor. impozitul pe capital mobiliar. Aceste impozite se stabilesc în legatură cu deţinerea unor obiecte materiale cum sunt pământul. potrivit intenţiei legii.

Impunerea separată presupune stabilirea unui impozit unic. Impunerea globală constă în instituirea unui singur impozit. distincţia între veniturile realizate de societate şi cele realizate de persoanele asociate este greu de realizat. În această situaţie se află. cu referire la fiecare venit. în funcţie de natura venitului luat în considerare în cadrul impunerii (pe salarii. pe veniturile din marile câştiguri). în funcţie de sursa obţinerii sale. Astfel. de profitul repartizat acţionarilor sau asociaţilor sub formă de dividende şi de profitul rămas la dispoziţia societăţii comerciale. impozitul pe venit se aşează în sarcina fiecărei persoane care realizează venituri. impozitele se efectuează pentru ansamblul persoanelor care au participat la obţinerea veniturilor.Impozitelor pe venit Impozitelor pe avere A. de exemplu. În cazul societăţilor de capital. fiind o impunere individuală. cu impunerea diferenţiată a fiecărei categorii de venit. este vorba de profitul total. Impozitele pe venit au fost asimilate în practică în contextul înregistrării diferenţierii veniturilor realizate de diferitele categorii sociale şi al distincţiei între subiecţiipersoane fizice şi subiecţii-persoane juridice. înainte de repartizare. Ca urmare. în practica fiscală se întâlnesc următoarele patru modalităţi de impunere: 19 . fie in sistemul impunerii globale. pe dividende. Aşezarea impozitelor pe veniturile persoanelor fizice se realizează fie în sistemul impunerii separate. ce se aşează asupra veniturilor cumulate realizate de subiectul impozitului. Atunci când individualizarea veniturilor nu este posibilă sau este greu de realizat. în condiţii similare cu impunerea aplicată persoanelor fizice. ca societăţi de persoane sau ca societăţi de capital. indiferent de sursa provenienţei acestor venituri.impozitul pe venitul agricol. care este stabilit în sarcina familiei sau a gospodăriei agricole. In principiu. în funcţie de care exista două categorii de impozite pe venit: a) impozitele pe veniturile persoanelor fizice care se practică sub formă diferită. impunerea se instituie asupra totalităţii veniturilor. impunerea are în vedere structura şi repartizarea profitului. sau instituirea mai multor impozite. Corespunzător acestei repartizări. b) Impozitele pe veniturile persoanelor juridice se instituie şi se percep în funcţie de modul organizării acestora. În cazul societăţilor de persoane.

- se impun separat atât dividendele repartizate. b) Impozitele pe circulaţia averii. impozitul pe actele de vânzare-cumparare a bunurilor imobile. cât şi partea din profit rămasă la dispoziţia societăţii de capital. mai întâi. separat. Cele mai frecvente impozite aşezate asupra averii sunt impozitele pe proprietăţile imobiliare şi impozitul asupra activului net deţinut de subiectul impozitului. în cursul unei perioade de timp. impozitul pe hârtiile de valoare. fără ca proprietarul să înregistreze vreo cheltuială pentru aceasta.- se realizează. impunerea întregului profit al societăţii de capital şi apoi. B. impozitul pe circulaţia capitalurilor şi a efectelor comerciale. c)Impozitelepecreştereaaverii. - se impune doar partea de profit ramasa la dispoziţia societăţii de capital. în timp ce dividendele sunt exonerate de la impunere. În această categorie de impozite. c ) Impozitele pe creşterea averii au ca obiect sporul de valoare ce se înregistrează în cazul unor bunuri. Formele acestor impozite sunt următoareletrei: a) Impozitele asupra averii propriu-zise.Acest sistem vizează stimularea plasării profitului în noi investiţii. iar partea din profit ce rămâne la dispoziţia societăţii de capital este scutită de impozit. a) Impozitele asupra averii propriu-zise care se practică în două variante: ca impozite aşezate asupra averii.. de la o persoană la alta. În această categorie de impozite se includ: impozitul pe succesiuni. aspect foarte important. mai cunoscute sunt impozitul pe 20 . b) Impozitele pe circulaţia averii se instituie în legatură cu trecerea dreptului de proprietate asupra unor bunuri mobile şi imobile. Impozitele pe avere se instituie în strânsă legatură cu dreptul de proprietate al diferitelor persoane asupra unor bunuri mobile sau imobile. Sistemul îi avantajează pe acţionari sau asociaţi. constituind un imbold pentru aceştia privind plasarea disponibilităţilor de capital în noi acţiuni sau părţi sociale. ce nu trebuie omis de către guvernanţi şi legiuitor. ca impozite pe substanţa averii şi plătite chiar din aceasta. se impun dividendele repartizate. Acesta este sistemul clasic de impunere. dar plătite din venitul net obţinut de pe urma averii respective. impozitul pe donaţii. cu referire la întreaga avere mobilă sau imobilă. care în acest fel sunt impuse de doua ori. - se impun doar dividendele repartizate.

mixte şi private . cât si din străinatate: b) persoanele juridice străine care desfăşoară activităţi printr-un sediu permanent în România. cooperatiste. pentru toate veniturile rezultate din activităţile respective: d) persoanele fizice şi juridice române. În acest context. Calitatea de subiect al acestui impozit a fost atribuită tuturor persoanelor juridice care obţin profit prin activităţile desfăşurate pe teritoriul României. fiind vorba despre: a) persoanele juridice române. Subiecţilor impozitului pe profit li s-a atribuit denumirea generică de contribuabili. instituţiile financiare de credit: alţi agenţi economici organizaţi ca persoane juridice. inclusiv cei cu capital din străinătate: persoanele juridice fără scop lucrativ. Sunt exceptate de la plata impozitului pe profit: 21 . impozitul pe profit a fost conceput ca o prelevare obligatorie efectuată de statul român din veniturile nete (sau mai exact din profiturile impozabile) realizate de: regiile publice autonome.2. pentru profitul impozabil obţinut din orice sursă-atât din România. dacă desfăşoară activităţi economice aducătoare de profit. În acest caz. impozitul datorat de persoanele fizice se calculează. cât şi prin influenţa sa asupra activităţilor economico-sociale generatoare de profit şi asupra structurii de ansamblu a economiei naţionale.plusul de valoare imobiliară. impozitului pe profit îi revine un loc deosebit atât prin prisma contribuţiei sale la formarea veniturilor bugetului public. pentru veniturile obţinute dintr-o asociere a acestora fără a da naştere unei personae juridice. se reţine şi varsă la buget de către persoana juridică. Impozitul pe profit În cadrul amplului proces al reformei fiscale din România. societăţile comerciale cu capital de stat. 2. perceput la vânzarea bunurilor imobiliare şi impozitul pe supraprofitul de război (sau impozitul pe sporul de avere dobândit în timp de razboi). pentru profitul aferent acelui sediu permanent: c) persoanele fizice şi juridice străine care desfăşoară activităţi pe teritoriul României-ca partener într-o asociere ce nu dă naştere unei personae juridice.

Unităţile economice fără personalitate juridică ale organizaţiilor de nevăzători. precum şi cele autorizate potrivit legii. 3. 6. i) veniturile excepţionale rezultate din cedarea activelor corporale aflate în proprietatea persoanelor juridice fără scop patrimonial. realizate în an fiscal. c) taxele de înregistrare. Pentru veniturile realizate din activităţi economice până la nivelul echivalentului în lei de 15 . utilizate în scop social sau professional. Instituţile publice. pentru întreţinerea şi repararea proprietăţii comune. pentru operaţiunile din fondurile publice derulate prin contul general al trezoreriei. constituite ca persoane juridice pentru veniturile obţinute. 2. Fundaţiile testamentare. Instituţiile de învăţământ particular acreditate. 7. Persoanele juridice fără scop patrimonial sunt exceptate de la plata impozitului pe profit pentru urmatoarele categorii de venituri: I. h)veniturile obţinute din acţiuni întâmplatoare realizate de organizaţii sindicale/patronale. stabilite potrivit legislaţiei în vigoare. pentru fondurile publice constituite potrivit legii. Unităţile aparţinând cultelor religioase. d) donaţiile şi sumele sau bunurile primite prin sponsorizare.1. b) contribuţiile băneşti sau în natură ale membrilor şi ale simpatizanţiilor. altele decât cele care sunt sau au fost folosite în activitatea economică. f) veniturile pentru care se datorează impozit pe spectacole. 4. pentru veniturile obţinute din producerea şi valorificarea obiectelor şi produselor necesare activităţii de cult. dar nu mai mult de 10% din veniturile exceptate de la plata impozitului pe profit amintite anterior la punctele de mai sus : Cotele impozitului pe profit: Impozitul pe profit este stabilit pe baza unei cote procentuale proporţionale unice de 16 %. a) cotizaţia membrilor. care sunt utilizate precum îmbunătăţirea confortului şi eficienţei clădirii. Asociaţiile de proprietari. de invalizi şi ale asociaţiilor persoanelor cu handicap. Trezoreria statului. g) resursele obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale. din activităţile economice. 5. e) dobânzile şi dividendele obţinute din plasarea disponibilităţilor rezultate din asemenea venituri. potrivit statutului de funcţionare şi organizare.000 euro. cu excepţiile prevăzute de lege: 22 .

a cluburilor de noapte şi a cazinourilor. cota adiţională. pentru cei care obţin venituri din activitatea barurilor de noapte. Această cotă se aplică asupra părţii din profitul impozabil care corespunde ponderii înregistrate din aceste activităţi în volumul total al veniturilor. până la data de 31 decembrie. realizate din activitate proprie.total cheltuieli . direct sau prin contract de comision. din care se scad veniturile neimpozabile şi se adaugă cheltuielile nedeductibile. care se aplica Băncii Naţionale a României pentru veniturile rămase după scăderea cheltuielilor deductibile şi a fondului de rezervă. serviciilor prestate şi lucrărilor executate şi cheltuielilor curente efectuate pentru realizarea acestora. Începând cu data de 1 ianuarie 2005 cota de impozit pe profit este de 16%. • Începând de la data de 1 ianuarie 2003 cota de impozit pe profit este de 12.5% pentru partea din profitul impozabil care corespunde ponderii veniturilor încasate din export din volumul total al veniturilor.venituri neimpozabile +cheltuieli nedeductibile 23 . potrivit legii. • Contribuabilii care obţin venituri din activităţiile desfăşurate pe bază de licentă ăn zona liberă plătesc o cotă de impozit pe profit de 5% pentru profitul impozabil care corespunde acestor venituri. 25%. după formulele: Profit impozabil = total venituri . impozitul pe profit datorat potrivit pezentei legi. Profitul impozabil se calculează ca diferenţă între veniturile obţinute din vânzarea bunurilor mobile şi imobile. a discotecilor şi a cazinourilor. contribuabilul este obligat la plata unui impozit de 5% aplicat asupra acestor venituri realizate. aferent ecestei activităţi. plătesc o cota de impozit pe profit de 6% pentru partea din profitul impozabil care corespunde ponderii acestor venituri în volumul total al veniturilor.• • 80%. • Contribuabilii care au încasat printr-un cont bancar din România venituri în valută din exportul bunurilor şi\sau al prestărilor de servicii. În situaţia în care impozitul pe profit este mai mic de 5% din venitul acestor activităţi. • În cazul contribuabililor care desfăşoara activităţi de natura barurilor de noapte. cota diferenţiata. nu poate fi mai mic de 5% din veniturile realizate din aceste activităţi. cluburilor de noapte.

cheltuieli cu diurna care depăşesc limitele legale stabilite pentru instituţile publice. diferenţele favorabile de valoare a titlurilor de participare înregistrate ca urmare a încorporării rezervelor. amenzile. majorările de întârziere şi penalităţile datorate către autorităţile române. boli profesionale. Cheltuielile nedeductibile sunt: cheltuielile cu impozitul pe profit. a rezervelor tehnice ale societăţilor de asigurare şi reasigurare precum şi a fondului de rezervă în limita de 5% din 24 . a beneficiilor sau a primelor de emisiune. altele decât cele prevăzute în contractele economice. cu excepţia celor create de bănci.elemente deductibile fiscale +elemente nedeductibile fiscale Veniturile neimpozabile (elemente deductibile fiscale) sunt: • • dividendele primite de către o persoana juridică română de la o alta persoană română sau străină. cheltuielile cu primele de asigurare pentru accidente de munca. confiscările. risc profesional. cheltuielile cu dobânzile care: Sunt integral deductibile în cazul în care gradul de îndatorare a capitalului este mai mic decat unu Sunt deductibile până la nivelul sumei veniturilor din dobânzi plus 10% din celelalte venituri ale contribuabilului. sumele utilizate pentru consituirea sau majorarea rezervelor peste limita legală. cheltuielile de protocol care depăşesc limita de 2% aplicată asupra diferenţei rezultate dintre totalul venituri şi de cheltuieli mai puţin cheltuielile cu impozitul pe profit şi cheltuieli de protocol înregistrate în cursul anului. veniturile rezultate din anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducerea. dacă gradul de îndatorare a capitalului este unu.Sau Profit impozabil = profit contabil .

Calitatea de subiect al impozitului pe dividende. 2. al societăţilor în nume colectiv sau al societăţilor în comandită simplă. până când acesta va atinge 20% din capitalul subscris şi varsat. cheltuieli privind bunurile de natura stocurilor constatate lipsă din gestiune sau degradate şi neimputabile. inclusiv asigurările de viaţă ale personalului angajat. cheltuieli înregistate în contabilitate pe baza unor documente care nu îndeplinesc rolul de document justificativ. În cazul societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat. repartizările din profitul net la cele două fonduri au o anumită limită maximă. cheltuieli cu serviciile inclusiv management sau consultanţă în situaţia în care nu sunt justificate de un contract scris şi pentru care nu pot fi verificaţi prestatorii în legaturî cu natura acestora. Prin asimilare.profit contabil anual. cheltuieli de sponsorizare peste limitele prevăzute de normele legale în vigoare. Dividendul brut este acea parte din profitul net care rămâne după alimentarea de către societatea comercială a fondurilor sale proprii şi reţinerea cotei de participare a managerior la profitul net. o au toţi acţionarii şi asociaţiipersoane fizice sau juridice-cărora li se cuvin dividende pentru capitalul pe care l-au atribuit spre valorificare diverselor societăţi comerciale. în funcţie de valoarea nominală a acestora. în funcţie de valoarea părţilor sociale subscrise şi vărsate în contul societăţilor comerciale cu raspundere limitată. care se fixează periodic prin 25 . care se defineşte ca parte din profitul unei societăţi comerciale pe acţiuni ce se cuvine posesorilor de acţiuni. Impozitul pe dividende În contextual diversificării formelor de proprietate asupra capitalului destinat activităţii economice din tară noastra. în schimbul acţiunilor sau al părţilor sociale dobândite. tot dividende se consideră a fi şi părţile din profitul net atribuite asociatilor.3. sumele pentru constituirea provizioanelor peste limitele legale. cheltuieli de asigurare care nu privesc activele corporale şi necorporale ale contribuabilului. în procesul repartiţiei produsului intern net a reapărut dividendul. alte cheltuieli nedeductibile.

controlul. se face la preţul de vânzare practicat de unitate la cele din producţia proprie sau la preţul de achiziţie pentru produsele cumpărate de pe piaţa şi oferite ca dividende în natura. le revin doar dividendele nete. deşi distribuite. 2. Impozitul pe veniturile salariale Impozitul pe salariu reprezintă un alt venit bugetar. precum şi a majorărilor de întârziere aferente. în mod firesc. nu se plătesc acţionarilor sau asociaţilor până la sfarţitul anului în care s-a aprobat bilanţul contabil. evaluarea produselor reprezentând plata în natură. cooperatiste sau mixte) dividendul impozabil poate fi mai mare sau mai mic. dar suma absolută a majorării nu poate depăşii impozitul total datorat. termenul limită de plată a impozitului pe dividende este 31 decembrie din anul respectiv. Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani şi\sau natură obţinute de o persoană care desfăşoară o activitate în baza unui contract individual de munca. se iau în considerare tarifele pentru aceste servicii. se efectuează de către organele fiscale. Constatarea. Preţurile şi tarifele considerate sunt cele practicate la data efectuării plaţii în natură. în funcţie de opţiunea constituirii celor două fonduri menţionate mai sus. Virarea la bugetul public a impozitului pe dividende trebuie efectuată odată cu plata dividendelor către acţionari sau asociaţi. Obligaţia calculării şi vărsării acestui impozit la bugetul de stat revine societăţilor comerciale. cărora. atunci impozitulul pe dividende. Dimensionarea finală a obligaţiilor efective faţă de bugetul public se întemeiază pe dividendele repartizate acţionarilor. majorările de întârziere şi eventualele amenzi se vireazî în lei proveniţi din schimbul valutar. În cazul dividendelor acordate în natură. la cursul în vigoare la data efectuării plăţii.4. indiferent la 26 . Plata la buget a impozitului se efectuează în lei. dar incidenta directă a acestui impozit se manifestă asupra deţinătorilor capitalului avansat şi valorificat. Pentru nevărsarea la termen a acestui impozit se aplică majorări pentru fiecare zi de întârziere. Dacă dividendele sunt plătite în valută. urmărirea şi încasarea impozitului pe dividende. Veniturile sub formă de dividende distribuite se impun cu o cota de10% din suma acestora.acte normative exprese. întalnit adesea la agenţii economici. care au dreptul la încasarea dividendelor. Dacă aceste dividende. Dacă este vorba de servicii prestate în contul dividendelor. La celelalte tipuri de societăţi comerciale (private.

-Drepturile de soldă lunară. astfel: • • • Pentru contribuabilii care nu au persoane în întreţinere-250 lei Pentru contribuabilii care au o persoană în întreţinere-350 lei Pentru contribuabilii care au două persoane în întreţinere-450 lei 27 . precum şi alte contribuţii obligatorii stabilite prin lege. -Sumele primite de reprezentanţii Adunării Generale a Acţionarilor. În vederea impunerii se asimilează salariilor urmatoarele: -Indemnizaţii din activităţiile desfăţurate ca urmare a unei funcţii de demnitate publică. numai pentru veniturile din salarii la locul unde se află funcţia de bază. Venitul net din salariu se determină prin deducerea din venitul brut a urmatoarelor: a)Contribuţia salariaţilor la sigurările sociale. pentru asigurările de sănătate. inclusiv indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă. -Alta drepturi şi indemnizaţii de natură salarială. societăţi comerciale la care statul este acţionar majoritar. Indemnizaţiile. Venitul brut din salarii reprezintă suma veniturilor realizate de salariat pe fiecare loc de realizare a venitului. la nivelul valorii înscrise în declaraţia de asigurări sociale. prime. precum şi suma din profitul net ce revin administratorilor la companii/societăţi naţionale. inclusiv. pentru protecţia socială a şomerilor. Deducerea personală se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de până la 1 000 lei.perioada la care se referă. -Sumele primite de membrii fondatori ai societăţilor comerciale constituite prin subscripţie publică. Perceperea impozitului pe salarii urmăreşte participarea salariaţilor la realizarea veniturilor bugetare şi asigurarea echităţii în sfera participării acestora la formarea veniturilor bugetare. -Indemnizaţia lunară brută. de denumirea veniturilor sau de forma sub care se acordă. sporuri şi alte drepturi ale cadrelor militare. -Indemnizaţia lunarî a asociatului unic. b)Deducerea personalţ de bază acordată pentru fiecare lună a perioadei impozabile. -Indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii alese în cadrul persoanelor juridice fără scop lucrativ. ai Consiliului de Administraţie şi de membrii ai comisiei de cenzori. Subiectul impozitului pe salariu il constituie persoanele fizice române âi străine care realizează venituri sub formă de salarii şi alte drepturi sociale pe teritoriul României. -Sumele primite de reprezentanţii organizaţiile tripartite.

cu excepţia spaţiilor acestora folosite pentru activităţi economice sau comerciale 3. determinate ca diferenţă între venitul net din salarii. sunt considerate monumente istorice. aparţinând cultelor religioase recunoscute prin lege 4. deducerile personale sunt degresive faţă de cele de mai sus şi sunt stabilite prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice. inclusiv muzeele şi casele memoriale. 2. prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenţă între venitul brut şi contribuţiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora. situate în municipii. 2. clădirile instituţiilor publice. la locul unde se află funcţia de bază. comune şi sate. potrivit legii.5. În categoria clădirilor impozabile se includ şi dependinţele cum sunt: Bucătăria. aşezat asupra clădirilor de orice fel. De la aceasta regulă fac excepţie următoarele patru categorii de clădiri şi construcţii. inclusiv. calculate prin deducerea din venitul brut a contribuţiilor obligatorii aferente unei luni. În România. oraşe. de tip promoţional. impozitul pe clădiri este un impozit anual. 28 . Impozitul lunar se determină astfel: 1. clădiriile care. clădirile formează unul dintre obiectele cele mai reprezentative ale averii impozabile. de arhitectură şi arheologice. cu excepţia celor folosite în alte scopuri faţa de acela obişnuit-normal 2. care nu sunt supuse impozitului: 1.• • • Pentru contribuabilii care au trei persoane în întreţinere-550 lei Pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane în întreţinere-650 lei Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare cuprinse între 1 001 lei şi 3000 lei. indiferent de modul cum sunt folosite şi de destinaţia dată acestora. Impozitul pe salarii se calculează şi se reţine la sursă de către plătitorii de venituri. penru veniturile obţinute în celelalte cazuri. clădiriile care prin destinaţie constituie lăcaşuri de cult. prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul. Impozitul pe clădiri În majoritatea ţărilor lumii. construcţiile şi amenajăriile funerare din cimitire.

Valoarea impozabilă a unei clădiri este determinată prin înmulţirea suprafeţei construite desfaşurate a clădirii. grajdiul. Cota de impozitare este de 0. Calitatea de subiecţi plătitori ai impozitului o au persoanele fizice care deţin în proprietate clădirile impozabile. Cota de impozitare de stabileşte prin hotărâre a consiliului local şi poate fi cuprinsă între 0. garajul. Sunt luate în considerare şi spaţiile construite sub formă de chioşcuri. grădiniţe de copii.2% pentru clădirile situate în medul urban şi de 0. magazia. Pentru clădiriile aflate în proprietate de stat.- cămara. precum şi asociaţiile familiale. creşe. fie în afara acestuia. magazine. baia.5% şi 29 . în condiţiile în care respectivele clădiri nu fac parte din vreuna din primele trei categorii de clădiri aflate în regim de exonerare. remiza şi altele asemănătoare. pivniţa. inclusiv cele demontabile şi indiferent de natura materialelor folosite pentru realizarea acestora. cluburi şi altele asemenea. impozitul se datorează de către unităţiile specializate care le administrează. bărăci. În regimul impunerii se mai află: -clădirile construite fără autorizaţie de construcţii pe terenuri dobândite pe bază de acte sub semnătura privată. depozite şi alte similare. asociaţiile agricole şi unitaţiile economice ale unor persoane juridice. în cazul clădirilor ce constituie fondul lucrativ de stat. o pluralitate de persoane juridice. cu precizarea că impunerea stabilită nu înlocuieşte titlul de proprietate asupra cădirii -clădiriile folosite pentru policlinici. calitatea de subiect al impozitului revine persoanelor juridice care le administrează sau le folosesc. De asemenea. Calculul impozitului pe clădiri pentru persoane fizice: -Impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de impozitare la valoarea impozabilă a clădirii. exprimată în metrii pătraţi. cu valoriile stabilite de consiliul local şi pevăzute în Codul Fiscal. Calculul impozitului pe clădiri pentru persoane juridice: -se calculează prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a clădirii. case de odihnă.1% pentru clădirile situate în mediul rural. cabane. situate fie în corpul principal de clădire.

aparţinând persoanelor fizice şi juridice. în limitele precizate în Codul Fiscal.1%. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădire datorat pe întregul an de către persoane fizice.Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate: 30 . motocicletele cu ataş şi motociclurile care aparţin persoanelor cu handicap locomotor navele fluviale de pasageri. 2. pânâ la data de 15 martie a anului respectiv se acordă o bonificaţie de 10%. Dacă valoarea clădirii a fost recuperată integral prin amortizare. în mediul urban. Insula Mare a Brăilei şi Insula Balta Ialomiţei mijloacele de transport ale instituţiilor publice 2. bărcile şi lutrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul în Delta Dunării. Plata impozitului se face anual. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire a unei clădiri ce urmează a fi folosită ca locuinţă sau anexă la locuinţă este de 0.6. în patru rate egale. cu referire la: -mijloacele de transport cu tracţiune mecanică -şi mijloacele de transport pe apă Taxa mijloacelor de transport este datorată de orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport ce trebuie înmatriculat în România. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zona rurală este egală cu 50% din taxa stabilită pentru mediul urban. Această taxă se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale la care trebuie înmatriculat mijlocul de transport.Taxa asupra mijloacelor de transport vizează două obiecte taxabile. Scutiri de la plata taxelor asupra mijloacelor de transport: • • • autoturismele. 3. valoarea impozabilă se reduce cu 15%.5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii. Taxele locale Se împart în: 1. până la datele de 15 martie şi 15 septembrie. cu suma stabilită de consiliul local. Taxa pentru eliberarea certificatelor. avizelor şi autorizaţiilor Taxa pentru eliberarea de urbanism este egală.

prin construcţia lor.Impozitul pe spectacole: Se datorează de către orice persoană care organizează o competiţie artistică. sportivă sau distractivă în România. spectacol de circ. panourile din interiorul clădirilor.Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate se plăteşte de către orice persoană care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în România. Această taxă se varsă la bugetul local. 15 iunie. Calculul impozitului pe spectacole: se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de vânzare şi a abonamentelor. 4. până la datele de 15 martie. inclusiv. Valoarea acestei taxe se calculează anual. afişaj pentru reclamă şi publicitate într-un loc public. anticipat sau trimistrial. operă sau altă manifestare muzicală. în patru rate egale. realizării de reclamă şi publicitate. cota de impozit este egală cu 5% Scutiri: impozitul pe spectacole nu se aplică spectacolelor organizate în scop umanitar. Cota de impozit se determină după cum urmează: • în cazul unui spectacol de teatru. în baza unui contract sau a unui alt fel de înţelegere încheiată cu o altă persoană. prin înmulţirea numărului de metri pătraţi cu suma stabilită de consiliul local şi se plăteşte anual. film. Cota taxei se stabileşte în consiliul local. fiind cuprinse între 1 şi 3 %. afişele. a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul. balet. afişajul efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate. până la data de 15. 15 septembrie. Scutiri: • • • instituţii publice. 31 . inclusiv. 15 noiembrie. lunar. până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestării servicii de reclamă şi publicitate Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte de către orice persoană care utilizează un panou. competiţie sportivă internă sau internaţională. Taxa se determină prin aplicarea cotei taxei respective la valoarea serviciilor de reclamă şi publicictate. Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar. cota de impozit este egală cu 2% • în cazul oricărei manifestări artistice sau activităţi distractive.

Calculul taxei hoteliere: taxa se determină prin aplicarea cotei stabilite la tarifele de cazare. Unităţile de cazare au obligaţia de a vărsa taxa hotelieră la bugetul local. Cota taxei se stabileşte de Consiliul local şi este cuprinsă între 0.5% şi 5%. inclusiv. a lunii următoare celei în care s-a colectat taxa hotelieră de la persoanelor care au plătit cazarea.Unitatea de cazare are obligaţia de a vărsa taxa colectată la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia este situată aceasta. Taxa hotelieră se încasează de către persoanele juridice prin intermediul cărora se realizează cazarea. 32 .5. odată cu luarea în evidenţă a persoanelor cazate. Scutiri: • • • • • persoane fizice în vârstă de până la 18 ani. pe durata satisfacerii stagiului militar văduvele de război. lunar. inclusiv persoane fizice cu handicap sau invalide de gradul I sau II pensionari sau studenţi persoane fizice. până la data de 10.

la sfarşitul lunii mai: total venituri…………………………………………………………10 000 lei total cheltuieli……………………………………………………….160 lei cota impozitului pe profit…………………………………………………16 % Să se determine: 1.6 4..profitul contabil = total venituri-total cheltuieli =10 000 . impozitul pe profit datorat pentru luna mai.7 500l ei dividende de la alte societăţi………………………………………….7 500=2 500 2.III. Aplicaţii 1. S.C.profitul impozabil = profitul contabil–elemente deductibile fiscale–elemente nedeductibile fiscale =2 500–600+500+160=2 560 3.R..600 lei amenzi………………………………………………………………….profitul impozabil 3. Se cunosc urmatoarele date referitoare la situaţia S.6 – 106 =249.. Rezolvare: 1..500 lei impozit pe profit datorat la buget până la sfârşitul lunii aprilie…….6 33 .impozitul pe profit datorat la sfârşitul lunii mai = profitul impozabil x 16% =2 560 x 16%=409.impozitul pe profit datorat pentru luna mai = impozitul pe profit datorat la sfârşitul lunii mai impozit pe profit datorat la buget până la sfârşitul lunii aprilie =409.L.impozitul pe profit datorat la sfârşitul lunii mai 4.”Arial”..profitul contabil 2.

09.12.L. S.impozitul pe venitul din dividende scadent la 01. căruia îi sunt repartizate la sfârşitul anului 2005 urmatoarele sume: dividende brute repartizate asociatului…………………………………. ”Blas” S.5% contribuţia angajaţilor la asigurările sociale de sănătate……………………. Salariul de încadrare al unui angajat este de 5000 lei.C.3 500lei dividende brute neplătite la 31.2005…………………………………. contribuţia personalului la fondul de şomaj=5..6.1500lei Să se calculeze impozitul pe dividende: Rezolvare: 1.150 lei x 16%=664 lei 34 .R. contribuţia personalului la asigurările sociale=5.000 x 9.000 x 1%=50 lei 4.1% impozitul pe salarii………………………………………………………………….2005 1 500 lei x 10% = 150 3.12.150 lei 5.09.. contribuţia angajaţilor la asigurările sociale de sănătate=5.000 x 6.5% contribuţia personalului la fondul de şomaj………………………………………. impozitul pe salariu= 4..2005…………………………………….impozitul pe venitul din dividende scadent la 31. are asociat în persoana domnului Gheorghe.2005 3 500 lei x 10% = 350 2.total impozit pe dividende 350 lei + 150 lei = 500 lei 3.2.5%=325 lei 3...Calculaţi reţinerile salariale: contribuţia personalului la asigurările sociale…………………………………9. reţinerile salariale=475 lei+325 lei+50 lei=850 lei 5000 lei – 850 lei=4.5%=475 lei 2.5 000lei dividende brute plătite la 01.16% Rezolvare: 1.

Daniela Hangan.manual cls. Finanţe şi Fiscalitate .Bibliografie 1.Ioan Talpoş. Valentina Capotă. 2005. Timişoara. Mihaela Tudor.a XII-a 3. Dumitru Alamîiemanual cls. Editura Mirton.Daniela Hangan. 35 . Florin Lixandru . Finanţele Românie . Finanţe .a XI-a 2.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->