P. 1
Biznis Plan Sampinjoni

Biznis Plan Sampinjoni

|Views: 3,846|Likes:
Published by KNCarevic1513

More info:

Published by: KNCarevic1513 on May 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/19/2013

pdf

text

original

SEMINARSKI RAD IZ PREDMETA: KORPORATIVNE FINANSIJE

BIZNIS PLAN

PROIZVODNJA I PRODAJA ŠAMPINjONA

Profesor:

Student

Beograd

2

SADRŽAJ: 1. REZIME ..............................................................................................................................4 1.1. Osnovne informacije o podnosiocu zahteva.................................................................4 1.2. Kratak opis projekta (poslovne ideje)...........................................................................4 3. MARKETING PLAN.........................................................................................................6 3.1. Opis proizvoda .............................................................................................................6 3.2. Tržište ...........................................................................................................................6 3.3. Konkurencija................................................................................................................7 3.4. Procena tražnje .............................................................................................................7 3.5. Procena tržišnog udela .................................................................................................7 3.6. Plan obima prodaje .......................................................................................................7 3.7. Prodajne cijene proizvoda ............................................................................................8 3.8. Promotivne mjere koje će se koristiti:..........................................................................8 3.9. Promocija i distribucija proizvoda:...............................................................................8 4. PLAN PROIZVODNjE I ORGANIZACIJE POSLOVANJA...........................................9 4.1. Plan obima i dinamike proizvodnje .............................................................................9 4.2. Opis procesa proizvodnje ............................................................................................9 4.3 Troškovi poslovanja.....................................................................................................10 4.4. Organizacioni oblik firme...........................................................................................11 4.5. Organizaciona struktura firme....................................................................................11 4.6. Predoperativne aktivnosti ...........................................................................................12 5. FINANSIJSKI PLAN.........................................................................................................13 5.1. Plan finansiranja investicije (pregled potrebnih ulaganja i izvora fina.)...................13 5.2. Plan prihoda i troškova (planirani bilans uspjeha).....................................................15 5.3. Finansijski pokazatelji profitabilnosti ........................................................................16 6.ZAKLJUČAK.....................................................................................................................16

3

1. REZIME
1.1. Osnovne informacije o podnosiocu zahteva

Ime i prezime: Godina rođenja Zanimanje:

1.2. Kratak opis projekta (poslovne ideje)
S obzirom na povećanje standarda stanovništva i potrebe za raznovrsnijom i zdravijom hranom porasla je i potražnja za šampinjonima. Pošto postoji tendencija da se pokreće sve veći broj malih preduzeća i samostalnih proizvođača smatram da u skorije vreme ne bi trebalo doći do nekih zakonskih prepreka za obavljanje ove delatnosti, a pošto se proizvodnja šampinjona ne odražava negativno na okolinu, nema razloga za strahom od nadolazećih ekonomskih normi. Ovo su tri sasvim dovoljna razloga da se počne sa proizvodnjom.

Delatnost kojom se planirate baviti: Proizvodnja šampinjona Najvažniji proizvodi/usluge: Šampinjoni Tržište na kojem ćete plasirati svoje proizvode/pružati usluge:Opština Gornji Milanovac-Čačak

Potrebna ulaganja:

4

ZIDANI OBJEKAT-80m2 I POTREBNA OPREMA Troškovi: -sirovine(troškovi materijala) -police za kompost -oprema za klimatizaciju -radna snaga svega 4.900€ 1.000 € 2.000€ 6.000€ 13.900€

Izvori ulaganja, koja ukupno iznose oko 13.900€
• •

vlastita sredstva 4000 € kredit kod komercijalne banke 9.900 €

Broj potrebnih radnika na početku poslovanja: 2 Očekivano povećanje broja zaposlenih u narednih 3 godine: 1 Očekivani rezultati u naredne tri godine: 1. godina Očekivani prihod.................. 10.000 € 2. godina 14.000 € 3. godina 17.000€

Očekivani rashodi...............

3000 €

3500 €

4000 €

5

3. MARKETING PLAN
3.1. Opis proizvoda

Proizvod ove delatnosti je gljiva šampinjon. U francuskom jeziku reč „champignon“ znači „gljiva“. Šampinjon je najrasprostranjenija gljiva na svetu. Prvi kultivisani šampinjoni pojavili su se u Italiji pre oko hiljadu godina, a potom se brzo šire po svetu. U Evropi su prvi počeli da ih uzgajaju Francuzi u 17.veku. Šampinjon sadrži 88-99% vode, vredne proteine, ugljene hidrate, organske kiseline, mineralne materije i vitamine: PP, E, D, vitamini B grupe, gvožđe, fosfor, kalijum i cink, pogodan za imuni sistem organizma. Po sadržaju fosfora šampinjoni mogu da se porede sa ribljim proizvodima. Kaloričnost pečurke iznosi 27,4 kal na 100 gr, što znači da se mogu koristiti u raznoraznim dijetama, a da sebe ne lišavate neophodnih belančevina, mikroelemenata i vitamina. Nizak nivo natrijuma obezbeđuje njihovu primenu u dijetama bez soli. Sadržaj vitamina iz grupe B je veći u odnosu na sveže povrće, naročito vitamin B2 koji je dobar protiv migrene i glavobolja. A pantotenska kiselina u šampinjonima pomaže da se otkloni umor. Sve ovo govori o tome da su ove gljive ne samo ukusne, već i veoma korisne.

3.2. Tržište
Geografsko područje Proizvod će biti plasiran na područiju opštine Gornji Milanovac,Čačak,za početak a ukoliko se otvori mogućnost za povećanje proizvodnje I bude povećana potražnja plasman će se proširiti I na druge opštine.

6

a) Ciljno tržište (grupa)

Proizvod je namjenjen za potrošnju u domaćinstvima i u ugostiteljskim objektima.

3.3. Konkurencija

Na području opštine ima još nekoliko proizvodjača. Realizacijom ovoga projekta postigli bi se bolji uslovi proizvodnje čime bi se dobilo na kvalitetu proizvoda i omogućio bi se kontinuitet u proizvodnji, a samim tim i u snabdevanju tržišta.

3.4. Procena tražnje
Na osnovu dnevne proizvodnje na području opštine koja iznosi 200 kg i dobavljenih količina sa susednih opština od oko 100 kg dnevna potrošnja iznosi oko 300 kg. Imajući u vidu da je standard stanovništva u blagom porastu, a samim tim i potreba za zdravijom i raznovrsnijom ishranom smatram da će potražnja za ovom vrstom proizvoda još dugo imati uzlaznu putanju

3.5. Procena tržišnog udela
Moja proizvodnja na dnevnom nivou bi iznosila oko 20 kg, što godišnje iznosilo oko 7000kg gljive, a to čini oko 10% već proizvedene količine na području opštine. Realizacijom budućih projekata taj procenat bi se povećao tj. 15% od ukupne proizvedene količine na području opštine, a to je oko 10000kg gljive godišnje.Procena se bazirana na osnovu poznavanja uzgajivača i potrošača sa drugih područja.

3.6. Plan obima prodaje
Mesečna prodaja za 2012.godinu bi iznosila oko 600kg što bi go

7

3.7. Prodajne cijene proizvoda

PRIHOD šampinjon 600 x 4 KM humus 500 x 1 KM UKUPNO

MJESEČNO 2.400 500 2.900

GODIŠNJE 28.800 6.000 34.800

3.8. Promotivne mjere koje će se koristiti:
Pošto sam nov na tržištu u ovoj oblasti proizvodnje, u početku ću se bazirati na veće promotivne aktivnosti putem kvalitetne reklame na samoj ambalaži proizvoda, reklame na dostavnom vozilu, vizit kartama, podjelom besplatnih uzoraka i direktnom ponudom putem posjete ciljanom tržištu jer se samo direktnim razgovorom može predstaviti proizvodni program. Smatram da reklama u medijima u ovom poslu ne bi postigla očekivani efekat.

3.9. Promocija i distribucija proizvoda:

Troškovi promocije će u početku biti veći od realnih dok se ne uspostavi poslovni odnos sa jednim brojem kupaca. Poslove ponude i prodaje, kao i dostave ću vršiti sam što znatno smanjuje te troškove i svodi ih na izradu reklama na ambalaži i cijene promotivnih proizvoda namjenjenih za podjelu. Želim da naglasim da planiram nabavku mašine za proizvodnju ambalaže i pakovanje s tim da bi i tu proizvedenu ambalažu ponudio, ne samo proizvođačima šampinjona nego i proizvođačima sezonskog voća i povrća (jagoda i dr.) kao i mesnicama i prerađivačima mesa.

8

4. PLAN PROIZVODNjE I ORGANIZACIJE POSLOVANJA
4.1. Plan obima i dinamike proizvodnje

Šampinjoni Humus

600 kg 500 vreća ;

600 kg 500 vreća ;

600 kg 500 vreća ;

Za 2011.god 7,2 t šamponjona i 8.000 vreća humusa / 3 l Za 2012.god 10,8 t šampinjona i 10.000 vreća humusa / 3 l Za 2013.god 15 t šampinjona i 12.000 vreća humusa / 3 l

4.2. Opis procesa proizvodnje

9

Proizvodni ciklus traje 60 dana i sastoji se iz nekoliko faza: -inkubacija komposta -priprema i dezinfekcija pokrivke -nanošenje pokrivke na kompost i njena inkubacija -grabuljanje- rastresanje pokrivke -berba gljiva Svaka od ovih faza zahtjeva održavanje mikroklimatskih uslova (temperatura, vlažnost, ventilacija). Za neprekidni proces proizvodnje neophodno je imati pet uzgojnih prostorija, komoru za hladjenje komoru za dezinfekciju pokrivke, radni prostor pakovanje gljive.

4.3 Troškovi poslovanja

OPIS DIREKTNI TROŠKOVI Sirovina Repro materijal INDIREKTNI TOŠKOVI Elek.energija Ostali troškovi KAMATE AMORTIZACIJA

MJESEČNO

GODIŠNJE

1.300
1000 300 530 150 380 10 320

15.600
12.000 3.600 6.360 1.800 4.560 120 3.840

10

UKUPNI RASHODI

2.160

25.920

4.4. Organizacioni oblik firme

FIRMA ĆE BITI REGISTROVANA KAO PREDUZETNIČKA DJELATNOST

4.5. Organizaciona struktura firme

Proizvodnja -vlasnik

Reklama -vlasnik

Distribucija -vlasnik

11

4.6. Predoperativne aktivnosti

Aktivnosti koje prethode procesu proizvodnje su: 1. Gradnja objekta 2. Nabavka i montaža opreme: - kompresor 1,8kw = 480 KM - klima 12 = 1.240 KM - agregat 6,2kw =2.400 KM
- insekt lampe 0.7 w =100 KM

- ventilator 15 w =120 KM - grijalice 2kw =280 KM - mikroskop =120 KM - ručna kolica =120 KM - stalaže =2.000 KM - ostala oprema =2000 KM Ukupno ulaganje u opremu 8.600KM 3. Vremenski period potreban za završetak radova je 90 dana

12

.

5. FINANSIJSKI PLAN
5.1. Plan finansiranja investicije (pregled potrebnih ulaganja i izvora fina.)

R.br.

Početna ulaganja
(navedene stavke su date samo kao primjer) Postojeća materijalna sredstva

Iznos (KM)

Iznos (KM) (procijenite sadašnju vrijednost materijalnih sredstava koja posjedujete) 6000 7000

1. 2. 3.

Lokacija za izgradnju objekta Vozilo Opel Astra

Računar
Ukupno:

700
13.700

Potrebna dodatna ulaganja 1. 2. 3. Gradnja objekta Oprema Obrtna sredstva Ukupno: UKUPNO:

Iznos (KM) 11000 9800 2000 22.800

36.500

13

Izvori finansiranja
Vlastita sredstva Kredit Donacija

Iznos (KM)
7800 8000 5000

UKUPNO:

20800

14

5.2. Plan prihoda i troškova (planirani bilans uspjeha)

Opis

1. mjesec

2. mjesec

3. mjesec

....

1. godina

2. godina

3. godina

Prihodi od prodaje

3000

3000

3000

36000

48000

72000

Drugi prihodi

Ukupni prihodi

3000

3000

3000

36000

48000

72000

Direktni troškovi

1300

1300

1300

12600

18500

28000

Indirektni troškovi

530

530

530

6400

7420

8407

Ostali troškovi

100

100

100

1500

1500

2000

Ukupni troškovi

1930

1930

1930

20500

27420

37840

Dobit / gubitak

1070

1070

1070

15500

20580 34160

Porez na dobit (10%)

107

107

107

1550

2058

3416

Neto dobit nakon oporezivanja

963

963

963

13950

18522

30744

15

5.3. Finansijski pokazatelji profitabilnosti

13950 / 36500 * 100 = 38,22 %

6.ZAKLJUČAK

16

Biznis plan je dokument kojim se analizira predstojeći poslovni poduhvat. To je vrsta elaborata kojim se potencijalnim finansijerima predstavlja namera da se realizuje određeni poslovni poduhvat. On se ne odnosi na preduzeće već na savim konkretnu operaciju. Biznis plan se pravi za period od jedne do pet godina i treba ga razlikovati od Studije opravdanosti koja je dugoročna i odnosi se za sav period eksploatacije namjeravanog poduhvata (Npr otvaranje i eksploatacija jednog rudnika). Biznis plan se radi kada:
• • • • •

Preduzeće traži spoljne partnere za dokapitalizaciju (akcionari, investitori) jer nema dovoljno finansijskih sredstava Kod ulaganja u novi pogon ili rekonstrukciju istog Kada preduzetnik otvara novu firmu, tj. počinje sa radom Kada preduzeće pristupa reorganizaciji i sl. Kada određeni posao preduzeće ne može da izfinansira (jednokratni izvozni posao, osvajanje novog tržišta)

Biznis plan je namjenjen kako preduzetniku da vidi da li mu se planirana akcija isplati ali i investitorima da vide koliki je rizik ulaganja u određeni poslovni poduhvat.

17

LITERATURA: - WWW.WIKIPEDIJA.COM

18

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->