COLEGIUL TEHNIC ”EMANUIL UNGUREANU” TIMIŞOARA

PROIECT DE SPECIALITATE PENTRU EXAMENUL DE CERTIFICARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE NIVEL 3

CALIFICAREA PROFESIONALĂ: Tehnician în activităţi economice

ÎNDRUMĂTOR, Prof. Mioc Adina

CANDIDAT, Botez Laurean-Luis CLASA a XII-a B

2012

COLEGIUL TEHNIC ”EMANUIL UNGUREANU” TIMIŞOARA

CALIFICAREA PROFESIONALĂ: Tehnician în activităti economice

Analiza activităţii economice la SC BONA MATINA SRL

2012

...3 1.......................................4 Structura Organizatorică................................................................1 Teoria contabilă..............................................6 1....................................8 1...............3 Principalele documente privind contabilitatea impozitului pe profit......................3 Oferta de Proudse…………………………………………………………………………..................................................2..12 1..............1..............................................15 2............34 ..................................................................................................................................26 Anexe T-uri.........................4 Aplicaţia practică................................. Scurt Istoric................33 Balantă verificare...................... Date de Identificare ale SC”BONA MATINA”SRL ...............................6 Analiza SWOT.......................................................................20 2.......1 1.......................................................23 Concluzii....................................................................................................21 2...........................................................................................................................5 Mediul Extern……………………………………………………………………………........2 Conturi utilizate în contabilitatea impozitului pe profit.....................................................................................................................................................32 Ordin de plată.....................................................................................................................................................................................13 Capitolul II...................................................CUPRINS Capitolul I.27 Nota Contabilă........................................................................................10 1........................... Contabilitatea Impozitului la SC ”BONA MATINA” SRL 2....................................................................................................................... Organizare SC “BONA MATINA” SRL Argument ........................................25 Bibliografie.........................................31 Factură..................................................

toţi cei interesaţi de aceasta trebuie să aibă cunoştinţe minime de contabilitate pentru a putea fi în măsură să interpreteze şi să înţeleagă mesajul trimis. următoarele persoane. Ea este judecătorul nepărtinitor al trecutului. conform prezentului titlu. Situată în perimetrul licitului. furnizată de contabilitate este şi rezultatul măiestriei profesionalismului. Personal am găsit o provocare în tema Impozit pe profit deoarece societatea pe care am ales-o SC BONA MATINA SRL îmi este cunoscută si la rândul ei este plătitoare de impozit pe profit. b) persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România.Argument Contabilitatea poate fi considerată arta reprezentării abstracte a realităţii concrete. Toate acestea nu ar fi fost posibile dacă societatea nu mi-ar fi permis executarea unui stagiu de practică ca ajutor la contabilitate. adică depinde de arta acestuia de a realiza reprezentarea realităţii economice prin intermediul contabilităţii. denumite în continuare contribuabili: a) persoanele juridice române. c) persoanele juridice străine şi persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridică. Impozitul direct reprezintă un impozit datorat la bugetul statului de către toţi contribuabilii aşa cum îi defineşte codul fiscal care înregistrează profitul fiscal în perioada de raportare şi totodata cheltuiala fiscală a întreprinderii Sunt obligate la plata impozitului pe profit. . reprezentarea realităţii economice. (în vigoare de la 1 ian. respectiv realitatea economică. Întrucât informaţiile contabile devin prin publicitatea bilanţului un bun public. Impozitul pe profit reprezintă o importanţă deosebită în desfăşurarea activităţii la SC" BONA MATINA "SRL. lucru pe care l-am considerat foarte util. 2012) d) persoanele juridice străine care realizează venituri din/sau în legătură cu proprietăţi imobiliare situate în România sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română. ghidul necesar al prezentului şi consilierul indispensabil al viitorului în fiecare întreprindere.

se reţine şi se varsă de către persoana juridică română. şi Legii nr. în acest caz. cu excepţiile prevăzute la art. 500/2002 privind finanţele publice. 38. Din 01. dacă legea nu prevede altfel. 273/2006 privind finanţele publice locale. . cu modificările ulterioare. pentru veniturile realizate atât în România cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică. impozitul datorat de persoana fizică se calculează. cu modificările şi completările ulterioare. Sunt scutiţi de la plata impozitului pe profit următorii contribuabili: a) trezoreria statului. în conformitate cu prevederile cuprinse în titlul. înfiinţate potrivit legislaţiei europene. inclusiv pentru veniturile proprii şi disponibilităţile realizate şi utilizate potrivit Legii nr.e) persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române. Cota de impozit pe profit care se aplică asupra profitului impozabil este de 16%. b) instituţiile publice. pentru fondurile publice. c) persoanele juridice române care plătesc impozitul pe veniturile microîntreprinderilor. f) persoanele juridice cu sediul social în România.2005.01.

str. cetaţeni români.2003 s-a hotărât deschiderea unui nou punct de lucru în Timişoara .16 ap. Forma societaţii este acea de Societate cu Răspundere Limitată (S. La data de 24. D-l MUTRESCU EUGEN-NICOLAI. nr. Durata societaţii este stabilită de asociaţi pe durată nelimitată.ap.000 lei vechi. împarţit în părţi egale.totodată schimbând şi sediul social de pe str. asociata hotărând să numească o altă persoană care să administreze afacerea.) Capitalul social a fost de 100.Ion Barac Nr.10. Prezentare SC ”Bona Matina” SRL Scurt istoric 1.1 Decembrie nr.1/24.fără a ridica probleme între cei doi asociaţi.2000 asociata cesioneaza cele 20 părţi a 100.et. Sediul social a fost stabilit la adresa de domiciliu al asociaţilor şi anume: str. dar rezultate afacerii nu au mai fost multumiţoare.01.000 lei la 2. la adresa Ion Barac.000 lei d-lui MUTRESCU EUGEN-NICOLAI care la acel moment îndeplinea funcţia de MANDATAR.la data de 07.12.Albac nr.în valoare totalî de 50. domiciliat în Timişoara. str. În urma HOTĂRÂRII A.000.000.12 având obiectul principal de activitate: Comercializare de produse alimentare si nealimentare. dobândit în urma casatoriei ce a survenit între timp. Societatea a funcţionat în condiţii normale de desfaşurare. Societatea îşi schimbă sediul social la adresa str.punctul de lucru rămânând la aceeaşi adresă Ion Barac nr.în valoare totală de 2.BONA-MATINA SRL.09.9 devenind asociat unic al SC.L.10.1998.1997 asociatul POPA PETRE hotaraşte să cesioneze cele 10părţi a 5000lei fiecare . bl.A NR.I.03.1993 un Café Bar.aport care se face în numerar.000 lei depus în numerar. Asociaţii au deschis în data de 20. nr. aportul fiecarui asociat fiind 50.1 Societatea SC BONA MATINA SRL a fost înfiinţată în anul 1993 de către asociaţii POPA CARMEN şi POPA PETRU domiciliaţi în Timişoara.9.6 bloc 96.G.4.Albac nr. cetaţean român. numindu-l pe dl.obţinând rezultate financiare satisfăcătoare.Timotei Cipariu pe Str.12.str.BONA-MATINA SRL începând cu data de 03.asociatei POPA CARMEN-PUSA care devine din acel moment asociat unic cu drepturi depline. În anul 2000. ap.10. ap. Societatea a continuat să funcţioneze la punctul de lucru deschis ca şi Café Bar.1999 asociata hotărăste să majoreze capitalul social de la 100.1.000 fiecare.R.CU VÂNZARE .96.07.6.000 lei vechi. sc.Timotei Cipariu nr.MUTRESCU EUGENNICOLAI mandatar al SC. La data de 04. ap.000 lei vechi.12.dată la care asociata îşi schimbă şi numele în urma divorţului. fapt care a necesitat o schimbare în MRU.B.Timotei Cipariu.cu desfăşurarea activităţii de:COMERŢ CU AMĂNUNTUL ÎN MAGAZINE NESPECIALIZATE.10. data la care asociata apare în toate înscrisurile sub numele de MUNTEANU CARMEN PUSA.10.având angajat o singură persoană cu contract de muncă.revenind la numele de MARCU.

cu desfaşurarea activitatii de Comerţ cu amanuntul în magazine nespecializatecod CAEN 5211.70 (al treilea).strada fiind populată de un număr ridicat de oameni.făcându-se noi angajări.asociatul hotarăşte să încerce o noua provocare.str.07. Deschiderea acestui nou punct de lucru a ridicat problema unei noi investiţii.micşorează adaosul comercial.PREDOMINANTĂ DE PRODUSE ALIMENTARE.si reusea să –şi atingă şi ţelurile personale. str.2/6.Are loc o modificare substanţială în managmentul resurselor umane. Asociatul observă că este cerinţă pe piată de acest tip de magazine mixte şi continuă aceeaşi tactică de lucru. având nevoie de personal.de lucru Café Bar ..care avea în atribuţiuni şi achiziţia de mărfuri de la furnizori .de 11angajaţi.Ardealul Nr.1 administrator-angajatul fiind de fapt asociatul care se hotarăste să aibă contract de muncă. Astfel la data de 01.achiziţionează mobilier şi întăreste legatura cu clienţii prin raportul calitate prêt şi nu în ultimul rând raport vânzător-client. societatea având la acel moment 6 angajaţi.care nu dorea o îmbogaţire.16 cu activitatea Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate.cu mici adăugări la paleta de mărfuri care este pe piata de desfacere din acea zonă.spaţiul se amenajează după acelaşi mod de expunere a mărfurilor.D7.2006 alte 2 puncte de lucru la adresele: •Timişoara.café-barul este veriga slabă.ajungând la nr. ambele având obiectul de activitate COMERŢ CU AMĂNUNTUL ÎN MAGAZINE NESPECIALIZATE.suportând şi un incediu acesta începe să–şi piardă din clienţi.introduce produse noi. redecorând şi înnoind o parte din dotări. Societatea suportă o revigorare. Deşi magazinele sau dovedit a fi puncte forte în firmă .şi se observă că este un vad bun. .5 vânzători. Noul asociat vine cu o politica nouă în firmă. În anul 2008 se închide pct.ci era multumit că reuşea să trăiască din această afacere rezonabil.preţuri mai mici şi promptitudine în aprovizionare care se efectua cu mai multă usurinţa datorită angajării acelui şofer.Calea Şagului nr.2004 are loc deschiderea unui alt punct de lucru înTimişoara.str.Firma având un numar total de 19 angajaţi.la adresa Ion Barac nr. În anul 2005 deschide al patrulea punct de lucru.06.1 •Timişoara.este nevoie de noi investiţii.care era . Această hotărâre produce noi schimbări în MRU. Totuşi el îşi urmează cursul în afacere şi deschide la data de 27.care ar putea deveni potenţiali clienţi.deschizând noi puncte de lucru.S-au făcut angajări de personal.dar şi veniturile erau mulţumitoare din punctul de vedere al asociatului.15 bl.planificându-şi să se extindă.Văliug nr.pentru 2 posturi de vânzători şi 1 sofer.permiţand asociatului să–si elaboreze un plan de viitor.se face o recrutare de 2 şoferi .se realizează profit.mostenire” de la vechii asociaţi şi care sa dovedit a fi neprofitabil.punând accent pe imaginea personalului şi amabilitatea acestuia.asociatul încearca să vină cu un regres.Se ţine seama de acest fapt şi afacerea se dovedeşte a fi într-un timp foarte scurt cea mai profitabilă din firmă.ap.BĂUTURI ŞI TUTUN-cod CAEN 5211 Societatea a angajat personal pentru noul punct de lucru pentru 2 posturi de vânzători. Afacerea este înfloritoare. Cheltuielile societăţii au crescut. Se face un studiu de piată în zona în care s-a mutat asociatul. având în total 3 angajaţi .care s-a efectuat din aportul personal.Cu toate că zona respectivă avea déjà alte magazine.investiţia fiind cu regret o cheltuială neamortizată.investeşte în aspectul magazinului şi café bar-lui făcând renovări.Clienţii acestui magazin făcând parte din categorii diferite de potenţial economic.se pune problema să renunţe la această afacere.asociatul creditând societatea cu sumele de bani necesare .

• a investit în amenajarea sediului.12/A. • este la zi cu toate plaţile la bugetul statului.ION BARAC NR. Registrul-jurnal se utilizează pentru înregistrarea cronologică a tuturor operaţiunilor economicofinanciare consemnate în documentele justificative. • a achiziţionat cu numerar un microbuz second. Cartea mare este documentul de sistematizare contabilă care cuprinde toate conturile sintetice şi reflectă existenţa şi mişcarea tuturor elementelor de activ şi de pasiv la un moment dat. firma a reuşit să-şi valorifice eficient profitul: • a finalizat 2 leasingu-ri.04.pe jurnale’’.Înregistrările în jurnale se face în mod cronologic în tot cursul lunii (perioadei) sau numai la sfarsitul lunii (perioadei).Cod CAEN NOU 4711. . Pentru operatiunile care nu au la baza documente justificative se întocmeste Nota de contabilitate.Cu această dată se recodifică obiectul de activitate conform Ordinului nr. lunar reuşeşte să achite TVA. SC. Notele de contabilitate se întocmesc pe bază de note justificative sau note de calcul şi se înregistrează în mod cronologic în Registrul-jurnal. Balanta de verificare este documentul contabil utilizat pentru verificarea înregistrarii corecte în contabilitate a operaţiunilor efectuate şi controlul concordanţei dintre contabilitatea sintetică şi cea analitică.BONA –MATINA SRL îşi organizează activitatea economic-financiară în partidă dublă .. • modernizarea magazinelor • achiziţia unui spaţiu comercial • deschiderea unui punct de lucru cu alt profil În prezent SC. fie direct pe baza documentelor justificative. • a schimbat mobilierul. principalele registre şi formulare care le utilizează sunt: • Registrul-jurnal • Registrul-inventar • Cartea mare • Balanta de verificare. În perioada celor 4 ani de la deschiderea ultimelor puncte de lucru. care sunt consemnate cronologic în acestea. În cadrul formei de înregistrare în contabilitate "pe jurnale". precum şi principalul instrument pe baza caruia se întocmesc raportările contabile stabilite potrivit legii.2007. • a achiziţionat un numar de 4 vitrine frigorifice noi. Proiecte de viitor ar fi: • aprobarea unui lesing financiar pentru un autoturism MERCEDES pe care şi-l doreşte asociatul MUTRESCU EUGEN-NICOLAI.Cartea mare serveşte la stabilirea rulajelor lunare şi a soldurilor conturilor şi stă la baza întocmirii balanţei de verificare.337/20. Cu toate acestea a întampinat de-a lungul timpului probleme cu fluctuaţia de personal şi ce este mai grav minusuri în gestiune.BONA –MATINA SRL are deschise 4 puncte de lucru funcţionabile şi sediul social pe str. fie pe baza documentelor centralizatoare întocmite pentru operaţiunile aferente lunii (perioadei) respective.

dupa caz. sau cu ocazia inventarierii.61. Metoda global-valorică se poate utiliza pentru contabilitatea analitică a mărfurilor şi ambalajelor din unitaţile de desfacere cu amănuntul. Obiectul de activitate: Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate. iar controlul concordanţei înregistrărilor din evidenţa gestiunii şi din contabilitate se efectuează numai valoric la perioadele de timp stabilite de către fiecare unitate.BONA-MATINA SRL are încheiat un contract de prestări servicii cu o firmă de contabilitate. atât în gestiune.L. jud. împărţit în 20 părţi sociale a 10 lei fiecare şi este aport exclusiv al asociatului unic: Mutrescu Eugen. I. Telefon:sediu – 0256/ 20.iar cea sintetică cel puţin anual.R. la încheierea exerciţiului financiar sau la termenele de întocmire a raportărilor contabile. imprimatelor. nr.şi anume –fiecare magazin având registrul său de casă. Potrivit acestei metode.Nicolai Administrator: S. la alte perioade prevăzute de actele normative în vigoare şi ori de cate ori se consideră necesar.1993 Cod unic de înregistrare: RO3981443 Capitalul social: 200 lei. Contabilitatea analitică a bunurilor se ţine pe baza metodei: global-valorice. materialelor folosite la ambalare. precum şi a altor categorii de bunuri.L. este reprezentată legal prin persoana d-lui Mutrescu Eugen – Nicolai.având în total 4 rapoarte de gestiune Societatea îşi ţine evidenta caseriei pe fiecare punct de lucru în parte. cu vânzare predominantă de produse alimentare. Soldurile valorice ale mărfurilor aflate în gestiune se verifică pe baza raportului de gestiune predat la contabilitate.R. rechizitelor de birou.R. BONA – MATINA S.2 Date de Identificare ale SC”BONA MATINA”SRL Denumire: S. ap.12/A. Raportul de gestiune se completeaza pe baza mai multor documente. cât şi în contabilitate.C. documente privind depunerea numerarului din vânzare. Sediul central: Timişoara.R.iar pentru sediul de firmă existând unul separat.32 . iar pe parcurs datorită evoluţiei favorabile a activităţii au mai fost deschise încă trei puncte de lucru. echipamentelor de protecţie în folosinţă.Balanţa de verificare ale conturilor analitice se întocmeste lunar . cum ar fi: documente ce atestă intrarea şi ieşirea de mărfuri. BONA – MATINA S. în calitate de administrator.care în colaborare cu contabilul societatii d-mna Mutrescu Crinela-Minodora procedează la înregistrarea operaţiilor în contabilitatea financiară.04. băuturi şi tutun (magazin mixt) – Cod CAEN 4711 Înfiinţare: anul 1993 și este înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş sub nr.L. materialelor de natura obiectelor de inventar.C.) Forma de proprietate: S.1. Se întocmesc recepţii pentru fiecare intrare de marfă care apoi se înregistrează în Raportul de gestiune zilnic al fiecarui magazin. contabilitatea analitica a marfurilor si ambalajelor se tine global-valoric. . Timiş Forma juridică: societate cu răspundere limitată (S.C. Str. Ion Barac. Contul societăţii : RO39 RNCB 0249 0492 9204 001 – deschis la Banca Comercială Româna Sucursala Timişoara. J35/1786/22. SC.ro La înfiinţare societatea a avut deschis un singur punct de lucru.L.Timişoara E-mail: office@bonamatina. BONA – MATINA S. este societate cu capital privat românesc.

care pe parcurs s-a dovedit nerentabil. Ion Barac. la adresele: • Magazin Mixt – str. . situaţie ce a dus la mari schimbări în managmentul personalului. Văliug.la data înfiinţării a funcţionat cu un Cafe Bar. Activitatea societăţii se realizează cu participarea unui număr de 20 angajaţi. Timişoara Ordinea în care sunt enumerate este de fapt şi ordinea în care au fost înfiinţate şi astfel au fost denumite ca fiind gestiuni numerotate de la 1-4. 2/6.cel mai mare aport la profitul societăţii îl are magazinul de pe str. nr. recurgând şi la varianta reangajării unor persoane competente care se regăsesc în poziţia de pensionari.Societatea funcţionează în prezent cu 4 puncte de lucru. Spaţiile în care se desfăşoară întreaga activitate a societăţii este în regim de închiriere. Calea Şagului.16. pe bază de contracte încheiate cu proprietarii acestora şi înregistrate la Administraţia Financiară Timişoara. 70. Ion Barac cu clientela cea mai numeroasă şi potenţial financiar. având cod de firmă la ITM Timiş: 4844. Timişoara • Magazin Mixt – str.În anul 2004 s-a dovedit stabil din punct de vedere financiar. Administratorul fiind nevoit de-a lungul timpului să execute o anevoioasă triere. Timişoara • Magazin Mixt – str. nr. Societatea în toată această perioadă de 17 ani a suportat modificări . Cu toate acestea de-a lungul anilor societatea a întâmpinat dificultăţi privind competenţa personalului feminin.17. Timişoara • Magazin Mixt – str. Personalul feminin are cea mai mare pondere în totalul personalului. Ardealul. înregistraţi în Registrul general de evidenţă al salariaţilor. nr. nr. fapt explicabil specificului activităţii societăţii. cu contracte individuale de muncă.ceea ce a dus la deschiderea celorlalte magazine mixte de cartier. Clientela este diferită în cele patru locaţii. astfel recurgându-se la închiderea acestuia şi reorentarea pe piată a altui segment de clienţi.

2/buc Pret Lapte ZuZu 1l 4.1.3 Oferta de Proudse Societatea oferă o paletă largă de produse din categoria produselor alimentare si nealimentare cum ar fi: Produse alimentare: Produs Pâine 200g Imagine 1.8/buc Piept de pui congelat 12/kg .2 Ouă 0.

CONTABIL 1 ŞEF SERVICIU APROVIZIONARE 1 1.8/buc Pret Candelă 2.6/buc Caiet 48 file 1/buc Saci menajeri 40l 3. kilogram sau litru.Produse Nealimentare: Produs Pixuri Imagine 0.4 Structura Organizatorică ŞOFERI 3 VÂNZĂTORI 14 .2/buc ADMINISTRATOR 1 Notă: -preţul produselor enumerate mai sus este afişat in lei indiferent dacă produsul se vinde la bucată.

are COD COR: 241939 • • • • • • subordonează întreg personalul. Contabilul – are COD COR: 343302 . Administratorul . extern. împreună cu SC. are drept de semnatură intern. ea trebuie să cuprindă îndatoririle sale şi trebuie să fie conform Clasificării Ocupaţiilor din România. elaborează fişa postului pentru personalul ce va fi angajat. răspunde de evidenţa contabilă. organizează inventarierea patrimoniului conform prevederilor legale. financiară şi de gestiune din societate. are drept de semnatură pe documentele justificative din bancă.(COD COR) Este obligatoriu ca fiecare angajat să aibă în dosarul său de personal fişa postului. posturile au fost configurate în organigrama prezentată. mai sus Fişa de post este documentul de plecare pentru evaluarea performanţelor angajaţilor.Notă: Societatea are un numar de 20 angajaţi.CONTABIF SRL cu care are încheiat contract de prestări servicii.

dând dovadă de profesionalism. respectând legislaţia în vigoare.• • • • • • • • • • • • întocmeşte evidenţa contabilă cu bună credinţă.are COD COR: 123503 este subordonat direct administratorului firmei.comenzile de produse către furnizorii acceptaţi. achită contravaloarea produselor achiziţionate conform documentelor justificative. colaborează cu personalul din magazine şi cu şoferii. Şoferul . verifică cu regularitate valabilitatea mărfurilor. colaborează cu personalul din magazine şi cu şeful serviciului de aprovizionare. Vânzătorul .are COD COR: 522004 • • • • • • este subordonat şefului de serviciu aprovizionare.eliberând bonul fiscal. este subordonat direct administratorului firmei. de la vânzare pe cele afişează preţurile mărfurilor în locuri accesibile clienţilor. pentru o . informare corectă. achiziţionează şi transportă produsele în stare bună şi în timp util. întocmeşte pe baza ofertelor primite. eliberează mărfurile solicitate de clienţi şi încasează contravaloarea acestora.are COD COR: 832201 este subordonat şefului de serviciu aprovizionare. întocmeşte zilnic necesarul de mărfuri şi le prezintă persoanelor avizate. pastrează în bună stare şi funcţionare mijlocul de transport. primeşte şi sintetizează necesarul de produse. Şef serviciu aprovizionare . retrăgându-le expirate sau necorespunzătoare comercializării.

Segmentarea se poate face cu ajutorul unor sondaje efectuate în incinta spaţiului. Concurenţii-sunt firme similare care urmăresc să satisfacă aceleaşi nevoi ale clienţilor. preţul ceea ce atrage un efort financiar crescut pentru noi de a ne alinia la preţurile concurenţei. BT.trendurile şi modificarea structurii populaţiei . Segmentarea pieţei reprezintă divizarea unei populaţii în grupuri de oameni care au aceleaşi caracteristici comune şi care-şi satisfac aceleaşi necesităţi. utilaje. Banca Ion Tiriac. Ele ajuta firmele să-şi identifice consumatorii şi să comunice cu ei. • frecvenţa de cumpărare. distribuirea şi vânzarea produselor unei firme către consumatorii finali. • consumatorii fideli unei singure sau mai multor mărci. Societatea la infiinţare a apelat la un credit bancar de la BCR in valoare de 20. • fidelitatea cumpărătorului. Sarcina administratorului şi a şefului de aprovizionare este de a maximiza cererea pentru produsele pe care le oferă clienţilor. sunt organizaţiile şi indivizii care oferă firmei inputurile (materii şi materiale. cantităţile cumpărate de clienţi. echipament tehnologic. Alpha Bank.000 euro. credit care a fost înapoiat in totalitate. de sondare sau de consultanţă de marketing. În cazul societăţii se ţine cont de următoarele criterii: vârsta. informaţii etc). Concurenţii pot fi :direcţi. sexul. aceştia sunt agenţi economici implicaţi în promovarea.fiind percepute de consumatori ca alternative pentru satisfacerea nevoilor lor. Ce nevoi îşi satisfac clienţii cu produsul respectiv şi care sunt avantajele obţinute de pe urma lui. Instituţiile bancare. • • . veniturile. ambalaje. Selgros.astfel după o perioadă se poate trage o concluzie ce produs se cere mai bine sau nu.din care reies informaţiile ce ne sunt folositoare asigurării unui grad ridicat de satisfacţie .indirecţi. Real. Intermediarii. În prezent societate colaborează cu instituţiile bancare doar pentru achitarea si tranzacţionarea de bunuri şi servicii.comparativ cu alte produse care satisfac aceleaşi necesităţi. respectiv agenţii de publicitate. BRD.preţurile şi mesajele promoţionale cele mai potrivite pentru piaţa ţintă.De multe ori aceştia practică în lupta pentru promovare.de a suporta scăderi în câştigul preconizat.se pot face anticipări asupra comportamentului consumatorilor de pe o anumită piaţă . să cunoască pieţele şi mediul concurenţial. Kaufland. energie. Pe această bază se decid caracteristicile noilor produse.1. Societatea foloseşte ca furnizori principali: Metro Cash&Carry. Aceste instituţii sunt urmatoarele: BCR.Indiferent din ce categorie fac parte pentru societatea noastră reprezintă un pericol. examinând statisticile şi tipul oamenilor dintr-o zonă .desigur numai în măsura în care nevoile şi preferinţele acestora sunt corelate cu caracteristicile demografice ale acestora.inlocuitori sau nou veniţi.să ştie să menţină clienţii existenţi şi să atragă noi clienţi din rândul non-consumatorilor relativi şi al concurenţei. Fiecare concurent de pe piaţă urmăreşte obţinerea unei poziţii cât mai avantajoase şi bineînţeles menţinerea acesteia. etc. Clienţii.5 Mediul Extern Furnizorii.

cota de piaţă diferenţiată pe categorii de produse. Puncte slabe: • • • • • • gradul de satisfacere a cererii incomplete. organizarea eficientă a activitaţii (in punctele de desfacere). ieşirea de pe piaţa romaneasca a societaţilor care nu vor implementa la timp normele UE. reţeaua de distribuţie este locală. politici de dezvoltare agresive a magazinelor care vizează extinderea in localitate. calitatea produselor oferite. Oportunităţi: • • • • creşterea puterii de cumparare a populaţiei. Ameninţări: • • • • perspectiva unei concurenţe puterince din partea companiilor prezente pe piaţă. existenţa de personal specializat(in punctele de desfacere). alinierea actvitaţii firmei din toate punctele de vedere la normele Uniunii Europene. poziţia pe piaţă de desfacere nu este consolidată suficient . modificări ale mediului natural. diversificarea ofertei firmelor concurente existent. ponderea ridicată care este alocată de consumatorul roman achiziţionarii produselor alimentare.6 Analiza SWOT Puncte tari : • • • • • • • poziţa pe piaţa specifică. modificări in contextul economic la nivel naţional. . piaţa de desfacere este cucerită in mare parte. diversitatea produselor oferite.1. reţeaua de desfacere insuficient de dezvoltată. deţinerea in portofoliu a unor produse nediferenţiate ca imagine.

24% Nr.24% CA=32. 160. Firma SC KRILATI SRL SC ABC SRL SC MARVEL SRL SC PARC SRL SC BONA MATINA SRL Cota de piaţă 30. 3. 128.51% 10% 8. 2. 53.24% Poziţia pe piaţă 1 2 5 4 3 .000=> *100=30. 4.000=> 4.495 euro Vi=volumul vânzării firmei/mărcii V= volumul vânzării produsului "x" pe piaţă Cai=cifra de afaceri a firmei/mărcii Ca=cifra de afaceri totală pe piată a produsului "x" pe piaţă 1.95% 24.95% *100=24. 140.47.30% 26.51% *100=10% *100=8. 5.30% *100=26.Cota de piaţă CP= *100 sau CP= *100 CP= *100=24.500=> 5.000=> 3.000=> 2. Crt 1.

cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri Cota de impozit pe profit care se aplică asupra profitului impozabil este de 16%. a retragerii. Impozit pe profit = Profit impozabil * 16% Principalele operaţii cu impozitul pe profit: .  diferenţele favorabile de valoare a titlurilor de participare. înregistrate ca urmare a încorporării rezervelor. Profit impozabil = Profit brut contabil – Venituri neimpozabile + Cheltuieli nedeductibile Deci pentru determinarea profitului brut contabil din veniturile realizate din orice sursă se scad cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri. a lichidării . Impozitul pe profit Impozitul pe profit reprezintă o sursă importantă pentru bugetul statului.1. Baza de impozitare o constituie profitul impozabil. Profitul impozabil se calculează ca diferenţă între veniturile realizate din orice sursă şi cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri. Când un contribuabil se înfiinţează sau încetează să mai existe în cursul unui an fiscal. beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se deţin titluri de participare.plata impozitului pe profit 441=5121 a) Veniturile nimpozabile Pentru determinarea profitului impozabil următoarele venituri sunt considerare neimpozabile la calculul profitului impozabil:  dividendele primite de la o persoană juridică română. fiind datorată de toate IMMurile cu exepția microîntreprinderilor. efectuată potrivit reglementărilor contabile. din care se scad veniturile neimpozabile şi la care se adaugă cheltuielile nedeductibile. precum şi diferenţele favorabile de valoare rezultate din evaluarea titlurilor de participare şi a obligaţiunilor emise pe termen lung. Pentru calculul impozitului pe profit anul fiscal este anul calendaristic.înregistrarea impozitului pe profit 691=441 . Acestea sunt impozabile la data transmiterii cu titlu gratuit. dintr-un an fiscal. Profitul brut contabil = veniturile realizate din orice sursă . perioada impozabilă este perioada din anul calendaristic pentru care contribuabilul a existat. a cesionării.II Organizarea contabilităţii la scoietatea SC ”BONA MATINA” SRL 2.

reglementate de actele normative în vigoare. efectuate pentru salariaţi şi administratori. . precum şi contribuţiile pentru fondul destinat negocierii contractului colectiv de muncă. veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere. stabilite prin norme.  cheltuielile pentru formarea şi perfecţionarea profesională a personalului angajat. precum şi la data retragerii capitalului social la persoana juridică la care se deţin titlurile de participare. şi cheltuielile cu primele de asigurare pentru asigurarea de riscuri profesionale. Sunt cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri şi:  cheltuielile cu achiziţionarea ambalajelor. prevăzute expres în acorduri şi memorandumuri aprobate prin acte normative.  cheltuielile de reclamă şi publicitate efectuate în scopul popularizării firmei. a sistemelor informatice. întreţinerea şi perfecţionarea sistemelor de management al calităţii. participarea la târguri şi expoziţii. pe durata de viaţă stabilită de către contribuabil. editarea de materiale informative proprii. inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare. veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile.  cheltuielile pentru marketing. pentru protecţia muncii şi cheltuielile efectuate pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale. precum şi cheltuielile de dezvoltare care nu îndeplinesc condiţiile de a fi recunoscute ca imobilizări necorporale din punct de vedere contabil.  cheltuielile pentru perfecţionarea managementului. produselor sau serviciilor. promovarea pe pieţele existente sau noi. cotizaţiile şi contribuţiile obligatorii.  contribuţia la rezerva mutuală de garantare a casei centrale a cooperativelor de credit.  cheltuielile de transport şi de cazare în ţară şi în străinătate. introducerea.  cheltuielile efectuate.  cheltuielile de cercetare.  veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere. în următoarele cazuri: 1. studiul pieţei. precum şi veniturile din restituirea sau anularea unor dobânzi şi/sau penalităţi de întârziere pentru care nu s-a acordat deducere. obţinerea atestării conform cu standardele de calitate.  cheltuielile pentru protejarea mediului şi conservarea resurselor.  veniturile neimpozabile. pentru încercarea produselor şi demonstraţii la punctele de vânzare.  cheltuielile reprezentând contribuţiile pentru asigurarea de accidente de muncă şi boli profesionale.  pierderile înregistrate la scoaterea din evidenţă a creanţelor neîncasate.investiţiilor financiare. potrivit legii. organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale. în baza unui contract scris. Se includ în categoria cheltuielilor de reclamă şi publicitate şi bunurile care se acordă în cadrul unor campanii publicitare ca mostre. la misiuni de afaceri. precum şi pentru alte persoane fizice asimilate acestora. cotizaţiile şi contribuţiile datorate către camerele de comerţ şi industrie. potrivit legii. b) Cheltuieli deductibile Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri impozabile. precum şi costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor publicitare. precum şi alte bunuri şi servicii acordate cu scopul stimulării vânzărilor.  taxele de înscriere.  taxele de înscriere. procedura de faliment a debitorilor a fost închisă pe baza hotărârii judecătoreşti.

care se majorează din punct de vedere fiscal cu 10%. aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului. 3.  suma cheltuielilor cu indemnizaţia de deplasare acordată salariaţilor pentru deplasări în România şi în străinătate. altele decât cheltuielile de protocol şi cheltuielile cu impozitul pe profit. . ajutoarele pentru naştere. în limita unei sume reprezentând echivalentul în lei a 250 euro într-un an fiscal. pentru şcolile pe care le au sub patronaj. sau lichidat. Intră sub incidenţa acestei limite. cu prioritate. ajutoarele pentru înmormântare.5 ori nivelul legal stabilit pentru instituţiile publice. în limita unei cote de până la 2%. debitorul înregistrează dificultăţi financiare majore care îi afectează întreg patrimoniul.  amortizarea. 4. precum şi alte cheltuieli efectuate în baza contractului colectiv de muncă. potrivit legii. întreţinerea şi repararea locuinţelor de serviciu situate în localitatea unde se află sediul social sau unde societatea are sedii secundare. împreună cu instituţiile de specialitate. biblioteci. ajutoarele pentru boli grave sau incurabile şi protezele.  cheltuielile cu provizioane şi rezerve.2. 114/1996. la schemele de pensii facultative. servicii de sănătate acordate în cazul bolilor profesionale şi al accidentelor de muncă până la internarea într-o unitate sanitară.  cheltuielile reprezentând tichetele de masă acordate de angajatori. baze sportive. muzee. debitorul a decedat şi creanţa nu poate fi recuperată de la moştenitori. în limitele stabilite de organele de specialitate ale administraţiei centrale.  perisabilităţile. cantine. pentru fiecare participant. în limita prevăzută de Codul Fiscal  cheltuielile cu dobânda şi diferenţele de curs valutar. c) Cheltuieli cu deductibilitate limitată: Următoarele cheltuieli au deductibilitate limitată:  cheltuielile de protocol în limita unei cote de 2% aplicată asupra diferenţei rezultate dintre totalul veniturilor impozabile şi totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile. 53/2003 . cluburi. debitorul este dizolvat. precum şi cheltuielile pentru funcţionarea corespunzătoare a unor activităţi ori unităţi aflate în administrarea contribuabililor: grădiniţe. deductibile în limita corespunzătoare suprafeţelor construite prevăzute de Legea locuinţei nr. cadouri în bani sau în natură oferite copiilor minori şi salariaţilor.Codul muncii. cu avizul Ministerului Finanţelor Publice. cu modificările şi completările ulterioare. costul prestaţiilor pentru tratament şi odihnă.  cheltuielile pentru funcţionarea. în limita unei sume reprezentând echivalentul în lei a 400 euro într-un an fiscal. fără succesor. în limita prevăzută de Codul Fiscal. inclusiv transportul pentru salariaţii proprii şi pentru membrii de familie ai acestora. potrivit Legii nr. cadouri în bani sau în natură acordate salariatelor. în limita a de 2. pentru fiecare participant. în limita prevăzută de Codul Fiscal. cămine de nefamilişti. În cadrul acestei limite. în cazul societăţii cu răspundere limitată cu asociat unic.  cheltuielile sociale. pot fi deduse şi cheltuielile reprezentând: tichete de creşă acordate de angajator în conformitate cu legislaţia în vigoare. creşe. ajutoare pentru salariaţii care au suferit pierderi în gospodărie şi contribuţia la fondurile de intervenţie ale asociaţiei profesionale a minerilor. cu modificările şi completările ulterioare. republicată.  cheltuielile cu primele de asigurare voluntară de sănătate. ajutorarea copiilor din şcoli şi centre de plasament.  cheltuielile efectuate în numele unui angajat.

distruse ca urmare a unor calamităţi naturale sau a altor cauze de forţă majoră. c) din Codul Fiscal  cheltuielile cu contribuţiile plătite peste limitele stabilite sau care nu sunt reglementate prin acte normative. neimputabile. prevăzută în contractul de societate sau asociere. în acest scop.  cheltuielile cu taxa pe valoarea adăugată aferentă bunurilor acordate salariaţilor sub forma unor avantaje în natură. precum şi taxa pe valoarea adăugată aferentă. altele decât cele generate de plăţi pentru bunurile livrate sau serviciile prestate contribuabilului. amenzile. pentru veniturile realizate din România. aferente autoturismelor folosite de persoanele cu funcții de conducere şi de administrare ale persoanei juridice. 20 lit. Nu intră sub incidenţa acestor prevederi stocurile şi mijloacele fixe amortizabile. deductibile în limita corespunzătoare suprafeţelor puse la dispoziţia societăţii în baza contractelor încheiate între părţi. pentru dreptul de folosinţă al terenului agricol adus de membrii asociaţi. potrivit normelor. potrivit prevederilor legale. peste cota de distribuţie din producţia realizată din folosinţa acestuia. constituite în baza legii. pentru care nu au fost încheiate contracte de asigurare. în numele angajatului. în condiţiile stabilite prin norme. conform titlului III. exclusiv cele privind combustibilul. deductibile limitat la cel mult un singur autoturism aferent fiecărei persoane cu astfel de atribuţii. prin care să se facă dovada efectuării operaţiunii sau intrării în gestiune. precum şi de diferenţele nefavorabile de valoare aferente obligaţiunilor emise pe termen lung. la preţul de piaţă pentru aceste bunuri sau servicii.  cheltuielile înregistrate în contabilitate.  cheltuielile cu primele de asigurare plătite de angajator. d) Cheltuieli nedeductibile Următoarele cheltuieli nu sunt deductibile:  cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat.  cheltuielile determinate de diferenţele nefavorabile de valoare a titlurilor de participare la persoanele juridice la care se deţin participaţii.  cheltuielile înregistrate de societăţile agricole. potrivit legii. întreţinere şi reparaţii aferente unui sediu aflat în locuinţa proprietate personală a unei persoane fizice. Sunt nedeductibile şi cheltuielile cu impozitele nereţinute la sursă în numele persoanelor fizice şi juridice nerezidente. care nu sunt incluse în veniturile salariale ale angajatului.  dobânzile/majorările de întârziere. . cu excepţia celor determinate de vânzareacesionarea acestora.  cheltuielile făcute în favoarea acţionarilor sau asociaţilor. dacă valoarea acestora nu a fost impozitată prin reţinere la sursă. după caz. cu excepţia celor prevăzute la art.  cheltuielile de funcţionare. folosită şi în scop personal. întreţinere şi reparaţii. inclusiv cele reprezentând diferenţe din anii precedenţi sau din anul curent.  cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile.  cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale constatate lipsă din gestiune ori degradate. precum şi impozitele pe profit sau pe venit plătite în străinătate. cheltuielile de funcţionare. confiscările şi penalităţile de întârziere datorate către autorităţile române/străine. care nu au la bază un document justificativ.

a burselor de specializare.  pierderile înregistrate la scoaterea din evidenţă a creanţelor incerte sau în litigiu. 20% din impozitul pe profit datorat. alte cheltuieli salariale şi/sau asimilate acestora. IMM-urile au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit trimestrial până la data de 25 inclusiv a primei luni următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul. 2. în cazul în care. cu excepţia celor care privesc bunurile reprezentând garanţie bancară pentru creditele utilizate în desfăşurarea activităţii pentru care este autorizat contribuabilul sau utilizate în cadrul unor contracte de închiriere sau de leasing.  În limitele respective se încadrează şi cheltuielile de sponsorizare a bibliotecilor de drept public.  cheltuielile cu taxele şi cotizaţiile către organizaţiile neguvernamentale sau asociaţiile profesionale care au legătură cu activitatea desfăşurată de contribuabili şi care depăşesc echivalentul în lei a 4. şi ale Legii bibliotecilor nr. n). (2) lit. Începând cu anul 2012. g) şi m).  cheltuielile cu serviciile de management. finanţării programelor de formare continuă a bibliotecarilor. potrivit clauzelor contractuale. a participării la congrese internaţionale. în scopul construcţiei de localuri. achiziţiilor de tehnologie a informaţiei şi de documente specifice. care au la bază un document emis de un contribuabil inactiv al cărui certificat de înregistrare fiscală a fost suspendat în baza ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. 334/2002. aceşti contribuabili urmează să aplice sistemul plăţilor anticipate. care nu sunt impozitate la angajat. neîncasate. scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente în limita minimă precizată mai jos: 1. consultanţă. contribuabilii care scot din evidenţă clienţii neîncasaţi sunt obligaţi să comunice în scris acestora scoaterea din evidenţă a creanţelor respective. se înregistrează o descreştere a valorii acestora. precum şi cei care acordă burse private. pentru partea neacoperită de provizion. 3 la mie din cifra de afaceri. schimburilor de specialişti. (2) lit. cu modificările ulterioare. În această situaţie. 21 alin. potrivit legii. în vederea recalculării profitului impozabil la persoana debitoare.  cheltuielile cu primele de asigurare care nu privesc activele contribuabilului. al dotărilor. 32/1994 privind sponsorizarea. pentru care contribuabilii nu pot justifica necesitatea prestării acestora în scopul activităţilor desfăşurate şi pentru care nu sunt încheiate contracte.  cheltuielile înregistrate în evidenţa contabilă. asistenţă sau alte prestări de servicii. acordate potrivit legii. IMM-urile au obligaţia să depună o declaraţie anuală de impozit pe profit până la data de 25 aprilie inclusiv a anului următor. cu modificările şi completările ulterioare. altele decât cele prevăzute la alin. potrivit prevederilor Legii nr. precum şi pierderile înregistrate la scoaterea din evidenţă a creanţelor incerte sau în litigiu. contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat. republicată. precum şi cele care nu sunt aferente obiectului de activitate. neîncasate. ca urmare a efectuării unei reevaluări. Contribuabilii sunt răspunzători pentru calculul impozitului pe profit.  cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat şi cheltuielile privind bursele private. . după caz.  cheltuielile reprezentând valoarea deprecierilor mijloacelor fixe.000 euro anual. cu excepţia prevederilor titlului III. în alte situaţii decât cele prevăzute la art.

Alte conturi specifice utilizate pentru înregistrarea impozitul pe profit/venit fac parte din grupa 69 "Cheltuieli cu impozitul pe profit si alte impozite": • • Contul 691 "Cheltuieli cu impozitul pe profit" Contul 698 "Cheltuieli cu impozitul pe venit si cu alte impozite care nu apar in elementele de mai sus" Contul 691 "Cheltuieli cu impozitul pe profit" . 698). iar după funcția contabilă sunt conturi de pasiv.  impozitul pe profit/venit aferent exercitiilor financiare anterioare. In debitul contului 441 "Impozitul pe profit/venit" se inregistreaza:  sumele virate bugetului de stat/bugetelor locale reprezentand impozitul pe profit/venit (512). 4418"Impozitul pevenit". iar soldul debitor. Contul 441 "Impozitul pe profit/venit" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu bugetul statului/bugetele locale privind impozitul pe profit/venit.  sume reprezentand impozitul pe profit/venit. In creditul contului 441 "Impozitul pe profit/venit" se înregistrează:  sumele datorate de entitate catre bugetul statului/bugetele locale.2. reprezentand impozitul pe profit/impozitul pe venit (691. in cazul corectarii erorilor contabile reflectate pe seama rezultatului reportat (117). scutite sau anulate. care se detaliază în două conturi sintetice de gradul II: • • 4411 "Impozitul pe profit".2. prescrise. sumele varsate in plus. După conținutul economic sunt conturi de datorii fiscale. Conturi utilizate în contabilitatea impozitului pe profit Contabilitatea decontărilor privind impozitul pe profit se realizează cu ajutorul contul 441 "Impozitul pe profit/venit". potrivit legii (758). Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate de entitate.

Ordinul de plată Ordinul de plată reprezintă dispoziţia dată de o persoană. de a plăti o sumă determinată în favoarea unei alte persoane. simbolul contului debitor/creditor.registrul de evidenţă fiscală Nota de contabilitate Serveşte ca document justificativ de înregistrare în contabilitatea sintetică şi analitică. La sfarsitul perioadei. beneficiarul. contul nu prezinta sold. numită ordonator. luna. unei bănci. semnături: întocmit. suma. Parţile implicate în derularea unui ordin de plată sunt: ordonatorul. c) Declaraţie privind impozitul pe profit Declaraţia se completează şi se depune anual.). Principalele documente privind contabilitatea impozitului pe profit Principalele documente privind contabilitatea impozitului pe profit sunt: . Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este urmştorul: denumirea. explicaţii.declaraţie privind impozitul pe profit. Se intocmeşte. denumirea unităţii.3. în vederea stingerii unei obligaţii băneşti a ordonatorului faţă de beneficiar. verificat. după definitivarea impozitului pe profit. In debitul contului 691 "Cheltuieli cu impozitul pe profit" se inregistreaza:  valoarea impozitului pe profit (441). numită beneficiar. anul) întocmirii formularului. de regulă pentru operaţiunile care nu au la bază documente justificative (stornari etc.ordinal de plată. . 2. cel care inţiază operaţiunea.Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu impozitul pe profit. numarul şi data (ziua.nota de contabilitate. . intr-un exemplar. de către plătitorii de impozit pe profit. . cel în favoarea căruia se face plata si băncile care au rolul de prestatoare de servicii. de compartimentul financiar-contabil. astfel: .

înregistraţi ca plătitori de impozit pe profit. de contribuabilii care pană la aceasta dată au definitivat inchiderea exerciţiului financiar anterior. Modelul.414/2002 privind impozitul pe profit. conţinutul. potrivit art. modul de difuzare. înscriind "X" in spaţiul special prevazut în acest scop. declaraţia rectificativă se intocmeste pe acelaşi model de formular.".- - pană la data de 25 ianuarie a anului urmator. . cu modificările şi completările ulterioare. In cazul in care plătitorul corectează declaraţia depusa iniţial. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară şi contabilă şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora. pomicultura si viticultura.A. Registrul de evidenţă fiscală este document cu regim special de tipărire şi distribuire şi se execută de Compania Naţională "Imprimeria Naţională . sunt obligaţi să întocmească Registrul de evidenţă fiscală în conformitate cu prevederile prezentului ordin.S. pană la termenul prevazut pentru depunerea situaţiilor financiare pentru anul expirat. de persoanele juridice fară scop patrimonial. d) Registrul de evidenţă fiscală Contribuabilii. precum şi de contribuabilii care obţin venituri din cultura cerealelor şi a plantelortehnice. Registrul de evidenţă fiscală are ca scop înscrierea tuturor informaţiilor care au stat la determinarea profitului impozabil şi a calculului impozitului pe profit cuprins în declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul general consolidat. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin. cu utilizarea unor elemente de securizare şi cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. utilizare şi păstrare ale Registrului de evidenţă fiscală sunt prezentate în anexele nr. caracteristicile de tipărire.22 din Legea nr.

se înregistrează amortizarea imobilizării 03.2012(Notă contabilă nr. în data de 20. 10. 11.299 din data de 03.03. 12. 5. 7.126). în data de 01. În data de 31.2012 societatea achiziţionează mobilier in valoare de 1900 lei+TVA(Factura nr.2012 societatea achiziţionează mărfuri în valoare de 500 lei+TVA(Factura nr.03. 222). În data de 31. 3.03.2012 cu Ordin de Plata nr.2012 se înregistrează impozitul pe profit(Notă contabilă nr. . în data de 12.03.2012 firma livrează mărfuri in valoare de 200 lei+TVA(Factura nr.2012 se constată un plus de inventar la numărul in lei din caseria entităţii de 300 lei(Listă de inventar nr.130).2012 se plăteşte Factura nr.4.227).03. 13. 223). în data de 01. În data de 31.03.03. corporale achiziţionată in data de în data de 03.2012 se inchide contul de cheltuieli(Notă contabilă nr.2012 se realizează descărcarea de gestiune a mărfurilor vândute(Notă contabilă nr.300). în data de 18. 9.03. În data de 31.225). 2.03. 6.224).226). 8. în data de 03.03. 4.03. În data de 31.03.124.124).2012 se închid conturile de venituri(Notă contabilă nr. Aplicaţia practică Societatea BONA MATINA are următorul bilanţ iniţial: • • • • • Mărfuri(371) Furnizori(401) Conturi la bănci in lei(5121) Casa în lei(5311) 500 512 lei lei 2000 lei 1000 lei Capital subscris vărsat(1012) 2988 lei SC BONA MATINA SRL realizează următoarele operaţii contabile: 1.2.228).03.123).2012 se închid conturile de cheltuieli(Notă contabilă nr.03.2012 se regularizează TVA-ul(Notă contabilă nr.2012 se incasează prin bancă suma de 800 lei pentru penalităţi contractuale(Ordin Plata nr.

mărfuri 9 31.03. nr. mobilier 4 5 6 7 8 03.223 OP nr.224 Reg. crt.REGISTRUL-JURNAL Nr. ct cheltuieli 607 % 214 4426 6811 401 5121 5311 % 371 4426 % 4427 4424 % 707 7581 7588 121 200 1900 456 32 2356 800 300 500 120 281 5121 7581 7588 401 32 2356 800 300 620 4426 48 528 121 200 800 300 225 576 1300 12 13 31.225 Închid.124 Desc.2012 Document (fel.228 Înreg.2012 03.2012 NC nr.299 OP nr.2012 NC nr. penalităţi Plusuri casierie Achiz.03.03. data) Factura nr.2012 31.126 Amortizare Plată fact.03.2012 NC nr.03.2012 NC nr.03.03.300 Listă inventar Factura nr.2012 NC nr.2 Încas.2012 NC nr.03.222 Factura nr. TVA 10 31. ct cheltuieli 691 121 % 607 6811 4411 691 171 171 200 32 171 171 Total 9356 9356 .123 Explicaţii Simbol conturi Debitoar e 4111 Creditoare % 707 4427 371 401 Debitoare 248 200 48 200 2356 Sume Creditoare Livrare mărfuri 2 3 01.2012 20.03. ct venituri 11 31.227 NC nr.2012 18.03. 1 Data înregistrării 01. gestiune Achiz.2012 03.03.03.226 Închid. impozit prof Închid.03.2012 12. nr.

Serviciul asupra calculatoarelor este efectuat de către societatea de la care s-a făcut achiziţionarea. iar acesta la rândul său are în subordine şoferi si vânzători. BONA MATINA S.000 LEI pregătirea personalului 5 persoane x 200 LEI curs persoană = 1.000 LEI.Concluzii În privinţa organizării compartimentului de contabilitate. 3 calculatoare x 3. Aplicând metoda amortizării liniare se observă că valoarea s-ar amortiza în 2 ani. durata de amortizare a unui calculator este de 3 ani. . Un alt aspect care este subliniat se referă la modul de descărcare al gestiunii magazinelor cu amănuntul sau alimentaţie publică unde gestiunea mărfurilor se ţine nu cantitativ-valoric ci.000 LEI : 12 = 416. 10. ca activitate.000 LEI/calculatorul = 9.000 LEI : 2 ani = 5. iar aici să se efectueze înregistrările finale de stabilire a rezultatelor atât pe unităţi componente. Pentru această achiziţie s-a făcut un calcul estimativ: calculatoare necesare = 3 buc. Şeful serviciului de aprovizionare este subordonat direct al administratorului.L. iar în partea centrală a acesteia să se obţină deja datele necesare contabilităţii financiare. este o structură de tip ierarhică. cât şi pe întreaga societate.C.000 LEI În urma calculelor efectuate rezultă costul achiziţiei aproximativ 10. global-valoric O altă propunere ar fi aceea a realizării unei reţele de calculatoare în punctele de vânzare.R. considerăm că ar putea fi descentralizat. aprovizionare ritmică evitându-se atât „rupturile” de stocuri cât şi stocurile prea mari care aduc pierderi.67 LEI/lună Structura organizatorică a S. prin dezvoltarea unui program de gestiune pe calculator în sensul că. informaţiile din documentele de evidenţă primară să fie introduse în sistemul de prelucrare la nivelul unităţilor de gestiune.000 LEI/an 5. Acest lucru ar avea o serie de efecte: operativitate în informatica managementului cu privire la existenţa stocurilor de mărfuri.

Pereş Cristian . CARANSEBES 2001 2.Bazele Contabilitãţii. Editura Economicã.. International Accounting Standards Comunitee – Standardele Internationale de Contabilitate 2000.. Manolescu M. Mateş D. Ionaşcu I. TIMISOARA. colecţie 2009-2010 6. 2001 4. Bucureşti. . 2005 5.. *** . Editura Mirton. Editura Mirton. Editura Economicã. Bucureşti. – Ghid Practic de Aplicare a Standardelor Internationale de Contabilitate. Codul fiscal ART 19-21 7. Pereş I. OMFP 3055/2009 . 2000 3.Bazele Contabilitãţii. Epuran M.Revista Tribuna Economicã.Bibliografie: 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful