P. 1
Curs Master

Curs Master

|Views: 68|Likes:

More info:

Published by: Ioan Nicolae Tabara Cioloca on May 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/28/2012

pdf

text

original

Sections

 • MUZICĂ ŞI MEDICINĂ
 • Influenţa muzicii asupra organismului uman
 • Valoarea - dominantă: intimitatea
 • Bibliografie
 • Muzico-terapia sau meloterapia
 • Rolul muzicoterapiei în deschiderea canalelor de comunicare
 • Metode de meloterapie bazate pe improvizaţie şi creativitate
 • Muzica
 • CURS I
 • Instrumente specifice pentru fiecare tip de boală
 • De audiat:
 • 2.MUZICA,RUGĂCIUNEA ŞI MEDITAŢIA
 • Boala şi muzica
 • Dar ce tip de muzică trebuie să folosim pentru vindecare?
 • Asocierea muzicii şi culorilor în terapie
 • Muzica un anestezic
 • Muzica un” medicament” antidepresiv
 • Vindecarea cu ajutorul rugăciunii şi vocii

MUZICĂ ŞI MEDICINĂ „Orice ştiinţă atinge arta şi orice artă are latura ei ştiinţifică.

Cel mai rău savant este acela care nu e artist şi cel mai rău artist este acela care nu este niciodată savant”. ARMAND TROUSSEAU Muzica şi medicina sunt fapte universale şi comune tuturor culturilor, oricât de primitive ar fi ele. Activităţile din societatea primitivă erau acompaniate de o anumită muzică, muzica fiind o necesitate şi o activitate vitală, intim legată de cuvânt şi apărută nu ca o artă de agrement, ci ca fiind indispensabilă societăţii. Din trecutul îndepărtat al originilor muzicii apare un fapt revelator despre om, şi anume folosirea incantaţiei magice, incantaţia fiind prototipul artei muzicale. De la practicile de magie omul a trecut la credinţa religioasă şi la cultele organizate; de la credinţă mai târziu, a ajuns la sentimentul direct al muzicii, strâns legat de civilizaţie şi de spiritul uman. Deşi s-a modificat conţinutul, s-au păstrat formele generale ale experienţei muzicale, permiţându-se regăsirea magicianului primitiv chiar în artistul modern. Intrarea magiei în domeniul muzical este suprapusă aceleia a magiei cu medicina. În Egiptul antic, elementul inovator al supranaturalului era dominant, preotul-medic fiind înainte de toate preot şi în al doilea rând medic. Papirusurile egiptene conţin formule magice, de incantaţie şi de vrăji, precum şi droguri şi prescripţii. În momentul când bolnavul primea medicamentul, el trebuia să pronunţe o incantaţie adecvată. În vremea lui Hipocrate remediul prima, incantaţia fiind lăsată la latitudinea individului. În Evul Mediu, pentru a exorciza posedaţii de duhuri necurate, credinţa în supranatural s-a impus di nou sub formă de ceremonii religioase şi de expuneri de relicve, cărora le erau atribuite puteri vindecătoare. Medicina drogului devenise un domeniu periferic al activităţii controlate de Biserică, iar chirurgia era practicată de bărbieri. Secolul XVII. Acum se ivesc zorii medicinii ştiinţifice, competenţa preotului a fost îndepărtată din medicină. Odată cu trecerea timpului medicii şi muzicienii devin tot mai realişti în concepţiile lor. Reapariţia sacerdotului va avea un rol nou, laic. După impasul curentului materialist medicii au început să reconsidere importanţa factorilor psihici în geneza şi întreţinerea anumitor boli, făcând necesari astfel de preoţi: psihoterapeuţii.
1

Triburile care mai trăiesc astăzi într-o mentalitate primitivă practică vraja şi magia şi au efecte reale, fiind rezultatul unui răsunet psihosomatic al proceselor afective şi al gândirii simbolice, delimitarea fiind greu de făcut uneori pentru că fenomenele se află într-un context care derutează logica de astăzi. Un element rămâne totuşi constant – recurgerea la invocaţia magică în diferite situaţii, sau special în terapeutică. În acest sens muzica a început prin a fi un demers magic, cu ajutorul căruia primii oameni solicitau săvârşirea unor miracole incredibile. Întâlnirea muzicii şi medicinii arhaice, în incantaţia magică, este atestată de unele cuvinte ale limbajului uzual: termenul de incantaţie vine din latinescul incantatio şi înseamnă impresiile de plăcere pe care le produce, de exemplu, o melodie frumoasă. Termenul francez charme care înseamnă farmec, are înrudire cu farmece şi este conotativ cu vrăji, şi provine tot din latină - carmen. Iniţial cuvântul carmen însemna un cântec magic. Latinii s-au servit de acest cuvânt pentru a desemna muzica instrumentală. Ei spuneau: Carmenul unei lire, ţitere etc – adică melodia unui instrument. Cuvântul odă vine de la grecescul ώδη care înseamnă cântec. În Odiseea, Homer scrie că prin intermediul unui cântec, fiii lui Antolycos au oprit sângele negru care curgea din rana lui Ulise. În „Hipolit încoronat” Euripide spune: „Bolnavule, revino la sănătate, există cânturi magice pentru aceasta!” Se observă după o vreme filiaţia semnificativă a cuvintelor „încânta” şi „cânta”. Verbul „a cânta” exprimă acţiunea care se exercită cu ajutorul magiei muzicale asupra unei persoane sau a unui obiect. Cântecul magic a fost o armă ofensivă şi defensivă împotriva calamităţilor. Plutarh citează pe muzicianul Thaletas din Creta că ar fi scăpat Sparta de ciumă cu ajutorul muzicii (invocarea cerului). Platon vorbeşte de moaşe, care prin cântecul lor magic puteau să uşureze durerile naşterii. Arta vindecării bolilor prin cântec magic este o parte esenţială a medicinii la primitivi. Platon admite cântul ca un procedeu curativ şi afirmă că fără cântec prescripţiile medicale sunt ineficace. Apolo, care iniţial era ca zeu al luminii şi al muzicii, a devenit zeul sănătăţii, având atributul de vindecător. După legendă, Apolo a învăţat arta vindecării de la centaurul Chiron, care a transmis mai departe această învăţătură tinerilor săi elevi Iason, Ahile şi Asdepios (Esculop), acesta din urmă devenind pentru greci ceea ce Imhotep fusese pentru egipteni: zeul medicinii. Este o evoluţie dinspre psihoterapie, prin incantaţie şi cuvânt, spre terapeutică medicamentoasă, prin folosirea plantelor şi spre chirurgie, prin utilizarea cuţitului.
2

Dansurile primitivilor au un caracter de ceremonie supunându-se legilor esenţiale ale magiei. Funcţiile dansului sunt multiple, dar puterea medicului primitiv care era şi preot vrăjitor şi exorcist, el avea importanţă ca influenţă liniştitoare în tratamentul bolilor mentale. Dacă astăzi nu mai găsim această utilizare decât la anumite popoare din lumea a treia, în Europa mai apar ecouri din vremuri îndepărtate. De exemplu, originea tarantelei – numele acestui dans vine de la oraşul Tarent din S Italiei. Se spune că aici între secolele XV – XVIII, pentru a vindeca victimele înţepate de un păianjen veninos trebuiau să execute un dans dezlănţuit, care se prelungea până la 12h (s-a dovedit că înţepătura nu era periculoasă). Bolnavul cădea doar într-o stare de depresie din care doar ritmurile muzicale reuşeau să-l scoată. Un mare număr de medici de renume îşi consacră timpul liber muzicii, mergând la concerte, chiar dacă nu practică vreun instrument sau studiază muzica. Aceasta ne face să realizăm faptul că medicul se ocupă de om în totalitatea sa, la fel şi muzica traduce omul în întregime Aplecarea medicului asupra suferinţelor omului îl fac receptiv, mai sensibil, iar muzica poate să-i îmbogăţească trăirea afectivă şi să contribuie la umanizarea, purificarea şi înnobilarea profesiunii sale. Vă voi prezenta câteva ilustre figuri de medici începând cu Renaşterea, epocă în care medicii muzicieni erau nu numai terapeuţi ci şi instrumentişti şi compozitori: • Henri Arnault – astronom, medic şi inginer +1466 la Paris • Gregor Fober (1520-1554) dr. în medicină şi prof. de muzică • Jean-Baptiste Besard (Bésançon 1567-1625) dr. în drept, medic şi fizician • Cristoph Schultze (1606-1683) terapeut instrumentist • Franz Anton Mezmer (Vienez 1734-1815) matematician, fizician, filosof şi medic – studia artele • Carl Praske (1794-Regensburg 1861) medic şi teolog a scris lucrări de muzicologie, consacrate reformei muzicii religioase • Borodin (1833-1887) medic militar – autor al celebrelor creaţii: Simfonia a II-a şi opera Prinţul Igor La noi în ţară: • Carol Micull (1821-1897) a urmat medicina şi apoi conservatorul la Paris unde l-a avut profesor pe F. Chopin • Ion Borgovan (1889-1970) a studiat în paralel Conservatorul şi facultatea de Medicină a activat ca dermatolog şi balneolog la Borsec a obţinut mai multe premii pentru compoziţii
3

• Emil Gheorghiu (1881-1951) profesor la catedra de patologie chirurgicală a Facultăţii de Medicină din Bucureşti – absolvent al Conservatorului din Iaşi • Victor Papilian (1888-1958) profesor de anatomie la Facultatea de Medicină din Cluj, om de ştiinţă, literat, muzician absolvent de Conservator şi valoros pianist – în 1933 director al Operei de Stat din Cluj-Napoca • Liviu Comes (n. 1918) a studiat la Conservatorul din Tg.-Mureş şi Cluj-Napoca. dr. în medicină – compozitor fecund • Ilie Balea –muzicolog (n. 1923) a studiat la Conservatorul din Braşov şi facultăţile de filozofie şi medicină – a fost regizor la Opera Română din Cluj-Napoca şi Timişoara Orchestrele medicilor din Bucureşti şi Cluj-Napoca arată preocupări susţinute în domeniul muzicii. Astăzi atât la noi cât şi în alte ţări există nenumăraţi medici cu preocupări muzicale, fie melomani (interpreţi, compozitori, cercetători) fie interesaţi de terapeutică muzicală Influenţa muzicii asupra organismului uman Muzica în totalitatea ei, ca şi medicina se adresează fiinţei. Sunetele muzicale au influenţă asupra individului aducându-i diferite stări: bucurie, tristeţe melancolie etc. poate aduce echilibru sau dezechilibru –dezechilibrul psihic fiind datorat de audiţia abuzivă a unei muzici defavorabile, destructive, ce duce la discreditarea acestei arte. Declinul spiritual al unei părţi a muzici contemporane a fost indicat cu tragism de Thomas Mann în tulburătorul său roman Doktor Faustus. De fapt este vorba, în pactul semnat cu diavolul de Adrian Leverkühn, de muzică perfect construită, dar lipsită de căldură umană. Cum ar arăta oare o astfel de muzică? Cei care nu înţeleg muzica contemporană atonală, serială, dodecafonică, aleatorie etc. găsesc în roman o aluzie la ei înşişi. S-a pus problema excesului de muzică prin radio, televiziune, CD playr etc. care influenţează tulburările tinerilor de azi. Modul defectuos de a asculta muzica este acela în care ea constituie un zgomot de fond, căruia i se dă atenţie, dar căruia i se simte lipsa când încetează. Acest mod se numeşte consum de muzică. Astăzi în cadrul programului de educare prin artă se tinde să considere muzica un factor al echilibrării şi înnobilării personalităţii omului. Tot astăzi
4

S-a pus problema cauzei care determină ca băieţii şi fetele să reacţioneze diferit la acelaşi fel de muzică. melodia prin sunet. mişcările digestive). Studiind influenţa muzicii asupra fiinţei. melodie şi armonie. Definirea ritmului e complexă. Regularitatea ritmică are efect o inducţie motrică. Auzul a apărut filogenetic după tact. Fetele păreau influenţate audio – spaţial. S-a constatat că băieţii depăşesc fetele la testele care măsoară funcţiile spaţiale (la 4 ani). în timp ce limbajul se dezvoltă mai repede la fete. game. apoi pentru arte plastice. fie prin educaţie. cadenţa etc. Cercetările influenţei muzicii produce o circulaţie mai rapidă sau mai lentă a sângelui. băieţii vizualo – spaţial. este important de discutat despre cele 3 elemente fundamentale ale ei: ritm. Femeia este facilitată de memoria verbală rutiniană. gust şi văz – apare diferenţiat şi nu explică influenţa muzicii asupra unor animale diferite. În acelaşi timp facultatea creatoare umană. este pentru muzică.medicina caută mecanismele influenţei muzicii asupra organismului solicitând în acelaşi timp ajutorul muzicii. în ordinea apariţiei. de ce există atât de puţine femei compozitor şi şefi de orchestră. În dirijat orchestral este mai dotat din acest punct de vedere pentru că aceste opţiuni sunt legate de funcţionarea emisferică dreaptă auditivă. În general se admite faptul că femeile depăşesc global starea afectivă a altuia. fie pentru a trata anumite tulburări ceea ce se numeşte muzicoterapie. armonia prin intervale suprapuse vertical. Pentru bărbat mecanismele ţin de emisfera stângă. intervalele melodice. Prin experienţe s-a dovedit că băieţii şi fetele nu reacţionează la fel la diferiţi stimuli. servindu-i mai mult raţionamentul analitic. moduri. poezie. acorduri. iar mişcarea duce la dans şi cânt. respiraţia. Pentru Platon ritmul este ordinea în mişcare. din expresia feţei şi tonul vocii. Intim legat de viaţa noastră (bătăile inimii. Aceste cercetări au scos la iveală faptul că bărbaţii deţin o mai largă dezvoltare a emisferei stângi. el conduce acţiunile noastre voluntare şi gândirea însăşi. de a puterii de asociere a unor concepte aparent fără evidenţă logică. descifrând-o instinctiv. fiecare putând fi analizate prin tempo şi măsură. Aprecieri interesante sunt posibile fără ca totuşi să interferăm o relaţie de la cauză la efect: astfel s-a remarcat că indicaţia metronomică de 80 dată 5 . miros. El este un principiu universal care domină nu numai fenomenul muzical ci şi toate mişcările care se petrec în noi şi în afara noastră. invenţie mecanică etc.

calm – repaus şi energie – agresiune – acestea aduc echilibru în corp. Tannhäuser – Wagner. viaţa exprimându-se în melodie (tempo. dă sens continuităţii noastre psihologice.muzical.te . Muzica poate să trezească mişcări senzuale cum ar fi opera Tannhäuser a lui Wagner ducând la un dinamism motor …. armonia de melodie şi ritm. În marşuri. în cazul armoniei trebuie în plus să analizeze. Melodia este definită ca un ansamblu de sunete succesive de diferite înălţimi. Prin multiplele sale elemente. să provoace sentimente nostalgice prin romanţe.ul impus de dirijor. 36 Alternanţele de dinamism melodic au puternice efecte asupra individului. p. Melodia raportată la afectivitate. Sunetul este dominant în cânt ritmul în dans. muzica acţionează asupra organismului în funcţie de nivelul din sistemul nervos căruia ia se adresează. Simfonii – Beethoven .CD 6 . cum ar fi simfoniile lui Beethoven. Constatările sunt exploatate în terapia muzicală. deci să facem apel la inteligenţă. Este greu de separat. ritm. Romanţe. Melodia permite transcrierea discursului muzical într-o . Melodia este tributară ritmului pentru că nu există melodie fără ritm. Melodia o găsim în armonie. permiţând să traducă o serie de funcţii. pentru a percepe o melodie nu este suficient să ai ureche.de Beethoven pentru Simfonia a IX-a respecta ritmul cardiac. oricare ar fi fost tempo . de ex. sentimente superioare. Sunetul ca şi ritmul este considerat un element pre .vino” al valsurilor căruia i-ar corespunde muzica de leagăn. Pentru a percepe un sunet e suficient să ai o ureche funcţională. Armonia se caracterizează prin formarea şi întreţinerea unui ansamblu de sunete simultane. pentru se face muzică nu cu sunete ci cu raporturi sonore (mai puţin muzica orientală). Muzica veche chineză este construită pe principiul alternanţei. C D Simfonia a IX-a Beethoven S-a relatat corespondenţa dintre ritmul respirator al omului destins şi acel „du . Marşuri. clipă afectivă. este necesară sesizarea unei configuraţii. valsul). să-i spunem.

Valoarea dominantă este acţiunea. Efectele muzicii se produc printr-un fenomen psihic. revoluţionari cu aptitudini oratorice. exuberanţi – le lipseşte gustul şi văzul. antrenează oamenii. să se domine.una se manifestă emoţional . 7 . profesie. să se stăpânească. Cercetătorii au stabilit că există opt familii de caractere. Se cunosc cazuri (Einsatin) când o anumită muzică stimula idei de mare originalitate. opt stiluri. Activitatea lor este intensă. opt structuri comportamentale independente de nivelul intelectual. Metodologic s-a ţinut seama de tipurile bine conturate decât de formele intermediare rezultând astfel tipuri repere. vitalitate. fiind vorba de factori emoţionali. Pasionaţii E A S = sunt ambiţioşii care realizează. Se caracterizează prin tensiune extremă. . mediu şi istoria (biografia) indivizilor structuri tipologice care pot fi exprimate sub forma unor relaţii între trei proprietăţi fundamentale: . Când un interpret care-şi potoleşte tracul pe scenă prin tranchilizante pierde contactul emotiv cu publicul – după constatările făcute.Interesaţi de politică. să aştepte momentul oportun pentru ca acţiunea să dea roade. Iată notarea lor: E = emotiv nE = non – emotiv A = activ nA = non –activ P = primar S = secundar Colericii E A P = cordiali. activitate concentrată pentru un scop unic.Influenţa muzicii asupra intelectului este covârşitoare. febrilă. Ştiu să se înfrâneze. .alta se manifestă prin durata efortului susţinut . multiplă.a treia este reprezentată prin rezonanţa impresiilor şi poate fi o reacţie imediată şi scurtă la impresii sau o reacţie întârziată şi prelungită (primaritate şi secundaritate) Emotivitatea (primară sau secundară) variază în proporţie mai mare sau mai mică şi că trecerile de la un tip la altul sunt posibile.

Sunt metodici. Se comportă seducător şi iritant. Valoarea . punctuali. stimulările artistice. Sunt neglijenţi. De asemenea. persistenţi. respectând principiile. stabili. lipsiţi de afectare. în general impasibili. Civismul lor este profund. sunt schimbători în idei. inovaţiile. îşi trăiesc viaţa interioară prin evocarea trecutului. meditatori. le 8 . Simt nevoia de a deforma realitatea (tendinţă spre minciună) pentru a-i surprinde şi impresiona pe cei din jur. Nervoşii E n p A = sunt inconstanţi. tenace. exigenţi. prin indiferenţă ei fac dovada unei încăpăţânări pasive foarte tenace. se resemnează dinainte la ceea ce putea să evite. Simţul umorului este viu. Sunt individualişti având un sentiment viu al naturii. ponderaţi. Le plac sistemele abstracte. Le plac moda. Per ansamblu se spune că au un caracter bun. ştiu să manevreze oamenii şi sunt abili diplomaţi. Valoarea – dominantă: legea. au puţin respect pentru sisteme şi acordă o mare importanţă experienţei.Pasionatul este opusul colericului. au simţ social şi sunt talentaţi organizatori. le place lumea. concilianţi. Nu le este uşor să intre în relaţie cu ceilalţi. tind la lene. în sentimente. Valoarea dominantă este opera de înfăptuit. Pasionaţii sunt rezervaţi. toleranţi. îşi organizează ierarhic viaţa afectivă. Amorfii n E n A P = sunt disponibili. ei sunt răbdători. în capricii. Sunt stângaci. … . au simţul umorului. vulnerabili. Flegmaticii = sunt oamenii obişnuinţelor. diversiunile. scrupuloşi. obiectivi. demni de încredere.dominantă: intimitatea Sanguinii n E A P = au o atitudine mentală extravagantă ştiu să facă observaţii exacte. religia lor are un caracter mai ales moral. Sentimentalii E n A S = sunt ambiţioşii ce rămân doar aspiranţi. Liberali talentaţi în politică.

Tenace în aversiunile lor. Enescu c) nervoşi (E n A P ): Mozart. iubesc adevărurile. „Tipurile repere” sunt exemplificate cu personalităţi celebre. Nietzche (paranoia) 3. apatici (n E n A S ): Louis XVI (perversiuni) Muzicieni incluşi în această tipologie sunt: a) colerici (E A P ): Haendel b) pasionaţi (E A S): Bach. Sunt sclavi ai obişnuinţelor. amorfi (n E n A P): La Fontaine 8. isterie. Boudelaire. Chopin. sunt dificil de reconciliat. sangvini (n E A P ): Voltaire 6. Indiferenţi la viaţa socială. nervo-astenie. Casanova (manie) 2. Sunt cei mai puţin vorbăreţi şi le place singurătatea. colerici: Beaumarchais. (raţionalism morbid) 7. Valoarea – dominantă: liniştea. Comte. Debussy. notând totodată unele tendinţe (sau predispoziţii) morbide: 1. Goethe. sunt conservatori. (nevroză. secretoşi. Wagner. Apaticii n E n A S = sunt închişi. nervoşi (E n A P): Byron. schizofrenie) 5. flegmatici (n E A S ): Kant. Bergson. melancolie. (psihonevreze emotive. Beethoven. Schönbery 9 . motiv pentru care îşi rezolvă cu dificultate problemele vitale. Schubert. pasionaţi (E A S): Napoleon. Sumbrii. Descartes. Ránel d) sentimentali (n E A S ): Schumann. Au adesea aptitudini spre muzică (executanţi) şi teatru. Tipul apatic alunecă cel mai uşor către actul de delicvenţă. taciturni. repliaţi în ei înşişi fără viaţă fremătătoare. Bossuet. Florent Schmitt e) sanguini (n E A P): Vivaldi f) flegmatici (n E A S): Hagn. Stendhal. Victor Hugo. Hegel. Valoarea – dominantă: plăcerea. sentimentali (E n A S): Roussou. râd uneori.lipseşte punctualitatea. Brahms. Kirkegard. mitomonie) 4. Zola.

Este emotiv. Complex . rafinamentul şi vulgaritatea. Este un tip deschis.armonic . contemplându-se să judece în absolut. Chopin) Are o responsabilitate dezvoltată. contemplator. C. Din punct de vedere patologic. furt. are o judecată obiectivă. frumuseţe. critică. melodicii sunt înclinaţi spre mitomanie sau psihoză maniaco-depresivă mai frecvent decât de „hiper.Amintim temperamentele psiho . În general este creator. plăcerea.adaptare”. sunt religioşi fanatici sau atei persecutori. Melodicul se caracterizează prin buna sa adaptare socială.ritmic . uzurpare de funcţii.complex A.melodic . D. Din punct de vedere patologic s-a remarcat frecvenţa perverşilor sadici. Reacţiile antisociale sunt uciderile.biologice descrise care sunt de 4 tipuri. Boala frecventă este schizofrenia. Simte nevoia de contacte umane. Armonicul este în general introvertit. Este avid de contemplaţie. Este activ. este însă superficial din cauza marii importanţe acordate opiniei publice. Ritmicul este caracterizat prin independenţă relativă faţă de mediu. dar exuberant când explodează. îi place mişcarea este puţin emotiv. Este vulnerabil în relaţiile cu anturajul. are foarte dezvoltat simţul responsabilităţii. Muzica lui Bach cu echilibrul ei excepţional dintre melodie. Acestea corespund la 4 modalităţi diferite de misiune a lumii şi de adaptare a personalităţii: . în mod obişnuit rezervat sau inhibat. urmându-şi drumul după regula proprie. puritatea. armonie şi ritm este caracteristică pentru A M R. se adaptează mai bine decât oricare temperament. Armonicul înclină spre paranoia. Instinctul fundamental este să fie împlinit personal. ne-iubit etc. De asemenea criticile îl inhibă. iubitor de frumos. cade în capcana acestuia. 10 . optimist activ. B. Posedă intensităţile celorlalte tipuri. mai ales când e neînţeles. Actele antisociale sunt mai ales delicte de inadaptare. are remuşcări durabile.este temperamentul cel mai complex. pare pesimist însă în realitate posedă un optimism profund. trăieşte dificultatea. (de ex. Îl atrag ideile şi acţiunea.

Andrei Athanasiu. Bibliografie 1.. Ed. Medicală. 1986 2. 1966 7. Bucureşti. Athanasiu.. Influenţa suferinţei şi a bolii asupra personalităţilor şi operei marilor creatori de cultură.complecşii sunt emotivi non – activi primari. Bazele materiale ale afectivităţii. Acţiunea muzicii asupra circulaţiei şi respiraţiei la om. Introducere în muzicoterapie. A. Vrăbiescu Al. Romartexim. Bucureşti.CD I. Academiei. Ed. 1988 Cursul 2 11 . Ana Aslan. Medicină şi muzică. Ed. Ed. Luban-Plozza B. Bach Semnalăm pe de altă parte că: . Tratat de psihologie medicală. 1966 6. Suferinţă şi creaţie. Bucureşti. S.. Bucureşti.. Muzicală..armonicii sunt emotivi secundari .B. Medicină şi muzică. Bucureşti. A. Dimensiunile psihologice ale muzicii. Bucureşti. 1977 4.melodicii activi primari . Bocărnea C. Iamondescu J.. 1998 3.ritmicii non – emotivi sunt activi secundari . Oscar Print. Athanasiu. Ed. Tehnică. Terapia prin muzică. Parhon C. Nichifor E. Andrei Athanasiu. Bucureşti.I.1965 5. Ed.

Omul realizează că prin cuvânt s-a concretizat tot. care face referire la rolul jucat de muzică în viaţa omului şi până astăzi a existat şi există dorinţa de a explica modalităţile de acţiune ale muzicii asupra psihicului şi puterea terapeutică a acesteia. Muzica are un rol şi o funcţie terapeutică şi educativă. Muzica este o ofrandă a lui Hermes. Orfeu realizează o sinteză între muzică. sunt tot mai numeroase. misticism. aceasta participând deci la crearea universului. Deci. şi zei. 12 . noi creştinii am putea spune că impulsul creator este de natură acustică. Muzica fiind legată de numeroase mituri şi având rădăcini în originile umanităţii se articulează strâns cu magicul şi cu sacrul. sunetul acela iniţial.Strauss analizând afinitatea între muzică şi mituri consideră că răspunsul îl găsim în caracterul comun al mitului şi operei muzicale de a fi limbaje care trensced (fiecare deosebit) planul limbajului articulat. în ultima vreme. lumină şi construcţie … (despre Orfeu). Apolon – zeul solar – îi oferă lira de aur lui Amfion. care asigură trecerea de la dezordine la ordine. Credinţa că lumea a fost creată pornind de la un sunet ascuţit. cerând o dimensiune temporală pentru a se manifesta. transă şi isterie). este revelator faptul că esenţa creaţiei este recunoscută ca fiind natura acustică. În unele mitologii muzica este considerată a fi anterioară creării universului. Pentru muzicianul Richard Wagner. „La început era Cuvântul …” (spune Sf. Muzica. ele nu sunt de ieri. contribuind la realizarea echilibrului dintre corp şi suflet (există legătură între muzică. iar el poate citi imaginile care i se oferă. din care au decurs toate formele de viaţă este întâlnită în cosmogonia indiană. Leni . fiind îmbogăţit evolutiv prin armonice naturale. În mitologia greacă există legături între sunetul primordial organizator şi generator de lumină.Muzico-terapia sau meloterapia Preocupările în acest domeniu. Ioan) Indiferent că acest Cuvânt a fost numit Logos sau altfel. În sfârşit. n-ar fi fost ascuţit. În culturile diferitor popoare muzica se evidenţiază arătându-şi importanţa ei şi rolul jucat de aceasta în viaţa omului … ceremonii … De la Platon. Natura întreagă se dezvăluie omului. ci grav şi germinativ. alaltăieri.

Avicena (celebrul medic din Bagdad) pentru vindecarea insomniilor. putem spune în primul rând că muzica reprezintă arta de exprima sentimente şi idei cu ajutorul sunetelor. Teofrast şi Asdepiade pentru calmarea demenţei. iar scopul terapeuticii (de orice fel) este de a reface armonia restabilind ritmul natural.Terapia muzicală a fost utilizată în antichitate: Esculop şi Galenus o foloseau în scopuri curative. Apollo este zeul ordinii. armoniei şi al muzicii pacificatoare. metodele. în schimb. Dionisos este zeu al dezordinii. fiecărui organ al corpului omenesc şi susţine că dacă fiecare funcţie se efectuează conform ritmului se ajunge la starea de armonie şi sănătate. considerate de esenţă feminină. Se subliniază opoziţia între modurile etice – paternale şi virile. domeniile de aplicare ale terapiei muzicale au cunoscut o puternică dezvoltare pe toate continentele. psiho-motricitate) acţionând asupra temperării sau antrenării 13 . Melodia reprezintă o succesiune de sunete îmbinate după regulile ritmului şi modulaţiei pentru a da expresivitate. Ea se bazează pe cunoscutele elemente: melodie. în timp ce Dionisos va fi situat alături de Thanatos (principiul răului şi al morţii). Astăzi. Vechea şcoală medicală chineză consideră boala ca o dereglare a ritmului vital. Apollon va fi alături de Eu şi Supra – Eu. de Eros. să le sincronizeze sau să le declanşeze. Muzica poate facilita restabilirea ritmurilor fundamentale ale organismului. Ritmul se referă la aşezarea accentelor tonice într-o frază muzicală a sunetelor bazându-se pe tehnica acordurilor. ritm şi armonie. Cât priveşte esenţe meloterapiei. o frecvenţă particulară. mai precis folosirea anumitor intervale muzicale utilizate individualizat în raport cu anumite particularităţi psihofiziologice şi psihosociale ale subiecţilor. pe care le combinăm într-o manieră cu totul aparte. În China şi India există numeroase date cu privire la puterea curativă a muzicii. Terapia muzicală. Platon şi Aristotel la fel. Astfel muzica poate fi întrebuinţată în diferite domenii (cardiologie. S-a lansat chiar ipoteza că un tratament bazat pe cunoaşterea punctelor chinezeşti de acupunctură şi folosirea frecvenţelor sonore corespunzătoare poate duce la vindecarea anumitor maladii. Tradiţia chineză atribuie un sunet. maniei şi tragicului. exuberanţei şi funcţiei liberatoare a muzicii. muzico-terapia sau meloterapia s-a dovedit a fi o forţă novatoare ce are o arie de aplicare tot mai extinsă. şi modurile entuziastice. Opoziţia dintre modurile etice şi cele entuziastice se regăseşte în opoziţia dintre cele două pricini divine diametral opuse: apolonian şi dionisiac. tehnicile. Grecii antici defineau etosul ca efect asupra psihicului. de forţe unificatoare. pasionale.

tahicardie) .terapia unor insomnii. contribuind la o mai bună integrare şi socializare a acestora (are deci funcţii multiple). de reglare a tensiunilor afective. astmă. În prezent.terapia unor tulburări psihosomatice (bulimie.ritmului cardiac. restabili sau a ameliora sănătatea mintală. 14 . . este o acţiune de iniţiere. relaţionarea ritmurilor. meloterapia se bazează pe studii privind localizările cerebrale. terapia familială. nevroze .restabilirea echilibrului psihic (eliminarea încercărilor de sinucidere. care pun în evidenţă rolul hipotalamusului în procesul de reglare.disciplinarea gândirii şi exprimarea emoţiilor (la cei cu boli psihice.reglarea emoţiilor . ale celor în agonie) prin ascultarea unui instrument muzical sau interpretarea instrumentală.dinamizarea proceselor inconştiente şi le poate face cunoscute – provocând verbalizarea . a delicvenţilor şi a toxicomanilor) . atenuarea „durerilor” psihice. meloterapia ajută la punerea în lucru a expresivităţii corporale. la realizarea unui calm a unei relaxări. intensitatea vibraţiilor sonore cu emoţiile persoanei (pentru hipoacuzici. Asociată cu metodele verbale. Meloterapia se bazează pe folosirea sunetelor ca instrumente terapeutice şi contribuie la restabilirea canalelor de comunicare la diferite persoane cu disfuncţionalităţi (de orice natură). de întărire a contactelor inter-personale şi de stimulare a vitalităţii. Muzica poate re-vitaliza persoanele în vârstă.autoreglarea organismului . Meloterapia visează utilizarea muzicii pentru a menţine. creând un climat favorabil şi este o metodă de activare emoţională. fizică şi emoţională a individului. Muzica poate fi utilă în: . în reluarea contactelor sociale. depresii.reeducarea simţurilor.poate permite exprimarea dorinţelor Meloterapia face parte din categoria psihoterapiilor cu mediere artistică. în cadrul terapiei complexe a alcoolicilor Natura non-verbală şi afectivă a muzicii ajută la autocunoaştere şi la exprimarea individului.în aplicarea psihoterapiilor cuplurilor. Muzica poate contribuii la: . nevăzători. anxietăţi.creează plăcerea descoperirii sau a redescoperirii unor trăiri afective . cei cu deficienţe mintale) .

15 . În acest caz apare o ireductibilă ruptură între emoţie şi expresia sa verbalizată. pe când limbajul muzical face apel mai mult la imaginar şi la emoţii.). Limbajul articulat şi muzica se situează în arii diferite.Gerhart şi Hildegung Harrer (doi austrieci) au evidenţiat relaţia dintre muzică. de cultura muzicală şi de genul muzicii – tonică. Se întâmplă ca persoana care receptează muzica este într-o stare emoţională încât respiraţia îi devine neregulată oprindu-i-se câteva secunde (depinde de structura afectivă. Limbajul articulat se leagă de simbolizare şi de reprezentarea a ceea ce se desemnează prin cuvinte. Eficacitatea meloterapiei se menţine şi în cazul subiecţilor lipsiţi de cultură muzicală însă în aceste cazuri muzica trebuie selectată pentru meloterapie. sedativă etc. ca şi între muzică şi expresia sa verbalizată. în arii simbolice paralele. Obiect Muzică ↓ Semn ↓ icon ↓ index ↓ simbol ↔ ↕ Agentul semnificat cultural/individual Muzica îşi are rădăcinile în straturile cele mai primitive. pentru fiecare persoană în parte. Muzica se prezintă ca un limbaj conotativ. emoţii şi sistemul neuronegativ. mai arhaice ale psihicului şi influenţează aceste straturi.

Meloterapia este ca o comunicare orchestrală – orchestrarea partenerilor – relaţie şi acţiune reciprocă. ci trebuie să avem informaţii şi despre contextul verbalizat al comunicării. deoarece în raport cu ceea ce se înţelege prin comunicare pot exista diferenţe în alegerea mijloacelor puse în acţiune pe baza indicaţiilor de intervenţie terapeutică. O emoţie exterioară prin limbaj muzical echilibrează subiectul (unii creatori de geniu au reuşit să îşi depăşească stările nevrotice sau alte stări … prin procesul de creaţie muzicală. Gestul. de bătăile ritmului de către acesta şi chiar de ne-participarea la comunicare. chiar dacă scopul final este de a favoriza evoluţia comunicării verbale autentice.Prin alinierea muzicii sau prin crearea acesteia se poate înlătura o trăire traumatizantă. Deschiderea canalelor de comunicare necesită precizări. Meloterapeuţii sunt centraţi mai întâi pe abordarea analogică a comunicării. Un obiect se poate reprezenta printr-un desen sau prin denumire verbală. însă nu trebuie să se tragă concluzii că întotdeauna există un acord între intenţie şi acţiune (la 16 . accentuează importanţa decodificării mesajelor ne-verbale. considerându-le ca atitudini cu un anumit mesaj. Intervenţiile metoterapeutului vor fi mai mult muzicale şi mai puţin verbale. O lungă perioadă de timp s-a luat în seamă doar schema simplificată a comunicării: emiţător-receptor. însă nu este suficientă cunoaşterea codului pentru cunoaşterea mesajelor. ţinându-se seama de dimensiunea muzicală şi personală a fiecăruia. prin crearea unor inter-relaţii specifice între terapeut şi client. Unii cercetători au pus în evidenţă comunicarea de tip analogic şi comunicarea prin cuvinte rostite. Rolul muzicoterapiei în deschiderea canalelor de comunicare În meloterapie. pe când comunicarea verbală se face prin intermediul cuvântului. Transferul şi contra-transferul trebuie să fie studiate ţinând seama de specificul muzicii. Pornind de aici meloterapeutul va trebui să ţină seama: de tăcerile subiectului. elementele muzicii şi piesele muzicale alese sunt utilizate în scopul deschiderii diferitelor canale de comunicare în cazul unor subiecţi cu probleme. intonaţia vocii fac parte din comunicarea analogică. Obiectivul principal este de a permite articularea liberă a trăirii – gândirii muzicale şi a gândirii verbale. mimica. Cercetătorii care se ocupă de Logica Comunicării. pentru ca subiectul să ajungă apoi la expresia verbală.

iar apoi să se analizeze calitatea comunicării. urmărind ca ei să conştientizeze contradicţiile lor. bineînţeles în cadrul unei relaţii specifice meloterapiei. În „portretul muzical” sunt reprezentate trei aspecte ale personalităţii subiectului: Eul de faţadă. cu putere de stimulare a zonelor afective profunde. Meloterapia mai poate fi utilizată în terapii muzicale cognitive. Acest tip de tehnică rezidă în audierea de către subiect a unor piese muzicale . practicarea muzicii şi înţelegerea acesteia sunt abordate din perspectiva semiologică. Accentul se pune pe atitudinea terapeutului în relaţia terapeutică. CURS III Meloterapia în psihoterapie şi aplicarea ei În ultimii ani s-au făcut cercetări prin care creaţia muzicală. muzica este socotită a fi „un motor al emoţiilor şi al sentimentelor”. Implicarea melo terapeutului 17 . mai puţin pe concepte şi tehnici.persoanele cu afasie care nu-şi pot controla emisiunile lor verbale nici ca formă şi nici ca şi conţinut). în acest caz meloterapia poate fi utilizată în terapia cuplului sau în terapia familiei Meloterapia mai este utilizată şi în psiho terapiile umaniste care urmăresc valorizarea persoanei şi o mai bună înţelegere a intenţiilor acesteia în cadrul comunicării. Acestea au drept obiectiv să înveţe „clintul” să îşi modifice modul de a gândi. Ţinându-se seama de semnificaţiile psihanalitice ale meloterapiei apropierile între audiţia muzicală şi vis ne permit să spunem meloterapia poate să aparţină psiho terapiilor analitice. Din punct de vedere afectiv. S-a creat prin anii 1990-92 „tehnica portretului muzical”. Eul ascuns şi Eul potenţial. Muzicoterapia este utilizară şi în terapiile sistemice. în care să se perceapă ca într-o oglindă. gramaticală şi psihologică. cu antrenarea secundară a unor modificări dezirabile ale comportamentului său. melo terapeutul se sprijină pe muzica ce poate fi audiată sau creată de clienţi. Audiţia muzicală permite emergenţa refulării (la fel şi expresia muzicală) pe baza căreia va avea loc o activitate psihanalitică. Tehnica aceasta permite o terapie mai profundă referitoare la reprezentarea de sine. În cadrul acestora.

calm.este foarte importantă. plăcere Senzaţie de zdrobire. 2. triumf Veselie. Fişa pentru studiul muzicii în diferite stări afective. Iată câteva exemple: 1.„Uvertura la Persifal” de Wagner. amintiri nostalgice Speranţă Linişte. Pentru relaxare: sunt indicate piesele muzicale cu ritm lent. el alipind la metode non. crispare Emoţii estetice Alte stări afective de Experienţa dobândită în domeniul terapiei muzicale a permis selectarea unor creaţii destinate diferitelor tulburări psihice. În cazurile de tensiune nervoasă: . forţă. bucurie.directe fundamentate pe reglarea comportamentului pornind de la experienţele afective trăite în prezent. înălţare Impresie de mărire Sentiment de putere. relaxare Seninătate. în funcţie de personalitatea subiectului Numele şi prenumele: _______________________ Cultura muzicală : ______________________ Vârsta: _______________________ Diagnosticul: ___________________________________ Titlul piesei muzicale: Partea din operă audiată: Compozitor: Marca şi referinţa discului (casetei. constant. de greutate Tensiune.„Nocturna a V-a „de Chopin. compact – discului): Stări afective _____________________________________Niveluri intensitate_________ 1 2 3 4 5 Tristeţea Nostalgie. . cu o structură melodicărelativ monotonă (dar nu de genul 18 .

. 4. 9. Pentru destindere şi relaxare sunt indicate următoarele piese: . Orientul Apropiat şi Indiei. 5. . precum şi ritmurile asiatice specifice Extremului Orient. . 21” de Mozart.Psaslmul din „Laudatio Dominus”de Monteverdi.„Un american la Paris” de Gershwin. .Adaggio din simfonia „Lumea nouă”de Dvorak . 8.„Reverie”de Schuman. 7. valurile mării) de Papatanasiu. 6.„Recviemul” de Mozart. 4 pentru vioară şi orchestră în re minor”de Paganini. . .„Primul şi al doilea preludiu”din „Clavecinul bine temperat”. murmurul isvoarelor. În surmenaj: .zumzetului). .„Rosamundra”de Schubert.Prima parte din oratoriul „Creatiunea”. . 3”de Mahler. . sonatele pentru pian şi ultimele simfonii de Haydn.3 în do minor „de Saint-Saens. de Bach.5 pentru pian şi orchestră (Imperialul)”.„Sonata pentru flaut.„Simfonia cu orgă nr.Prolog la „Frumoasa din pădurea adormită”de Ceaikovski.„Simfonia nr. .„Concertul nr.Poemul „Vltava”de Smetana.Apocalipsul animalelor „Cântecele naturii” (Ciripitul păsărilor. În terapia stărilor conflictuale şi depresive: . Pentru calmare: . alto şi harfă”de Debussy.uvertura „Fidelio” de Beethoven.Prima parte din Simfonia a VIII-a „Veni Creator Spiritus”de Mahler. 3.„Ave Maria” de Schubert.„Requiem”de Faure. .„Concertul pentru pian şi orchestră nr.„Clar de lună” de Debussy. În combaterea migrenelor: .„Concertul nr.Opera „Don Juan” de Mozart. Pentru stimularea atentiei şi memoriei şi în caz de surmenaj intelectual: 19 . . . .„Concertul de pian în re minor” de Mozart. Pentru atenuarea sau eliminarea tristeţii profunde: . volumul I. . Adagio din „Sonata pentru violoncel şi orchestră în sol minor”de Beethoven. În cazurile de insomnii: . ..

sunt recomandate concertele în stil baroc. .„Sarabanda”din „Concertul nr. specialistii propun. fie în cadrul unui grup mic. Se poate spune că în meloterapie ideea utilizării diverselor muzici este totalmente acceptată.„Largo” din „Iarna. ca şi asupra folosirii meloterapiei în afecţiunile psihosomatice. „Largo” din „Concertul în sol major pentru violă şi coarde” de Telemann. . tensiunea. gesturilor şi expresiilor corporale. cu ritmuri de tip adaggio. dar. acest demers trebuie să fie raţional. liniştea sunt comune sunetului şi muzicii. printre altele. 7 în re minor” . melodia. „Preludiu” din „Concertul nr.. .Cele patru anotimpuri” de Vivaldi. alternanţa. 1 în si major („Freamătul pădurii şi al izvoarelor”) de Händel. Experienţa muzicală.„Marşul triumfal” din opera „Aida” de Verdi. Traducerea corporală a experienţei muzicale se face prin vibraţiile.Actul V din opera „Faust” de Gounoud. „Sarabanda” din „Concertul nr.Uvertura de la opera „Maeştri cântăreţi” şi „Marele marş” din opera „Tanhauser”de Wagner.„Concertul în sol minor pentru flaut si coarde” de Bach. Pentru stimularea generală şi creşterea stenicităţii sunt recomandate: . largo. 10. Pentru sorirea eficienţei învăţării.„Largo” din „Fantezia dublă în sol major pentru harpă”. ritmul. 9 în la major”. . propusă de o echipă multidisciplinară. totuşi. . emoţională. mişcări 20 . ţinând seamă de impactul psihologic al diferitelor structuri melodice asupra subiecţilor. 11. largetto. următoarele creaţii muzicale: . piese muzicale al căror ritm se corelează cu ritumulrespiraţiei şi citirii ritmice a textului de memorat. Avem patru aspecte pe care sintetizăm astfel: I. „Preludiul” din „Concertul nr. Meloterapia poate fi indicată fie în cadrul unei relaţii duale. 8 în mi minor”. relaxarea. . În acest sens. Unii specialişti în domeniu. fiind inclusă în cadrul unei abordări complexe. au analizat influenţele muzicii asupra corpului omenesc insistând asupra impactului experienţei muzicale ale efectelor somatice declanşate prin componentele muzicii.„Concertul nr. 10 în fa major” de Corelii.„Fugile”de Bach. trăită se traduce prin răspunsuri motrice (modificări ale mimicii.

care punctează ritmul muzicii). modificări ale ritmului respirator). improvizaţia pune în joc gestul. S-au evidenţiat de exemplu. inhibiţia. ci vizează şi alte boli: anxietatea.iar „adaaggio” ritmului lent – acesta poate intra în rezonanţa cu ritmul personal al subiectului depresiv. Unii oameni. Apropierile între ritmul muzical şi ritmurile organice pot fi evocate. II. iar sunetul devine mod de expresie al întregului corp. subiecţii care au boli psihosomatice folosesc „limbajul” fără cuvinte al organelor pentru a-şi traduce dificultăţile. Merită reţinută constatarea că meloterapia nu se limitează numai la domeniul psihiatric. de acrea sunete şi muzică. Utilizarea uneori abuzivă a termenului de meloterapie aparţine celor care propun meloterapia în domeniul educaţiei persoanelor cu surditate. care parcă se smulge din gravitaţie. Muzica este singura modalitate care ar putea să le permită bolnavilor de acest fel să îşi atenueze simptomele. .termenul „allegro” corespunde efectului stimulant .termenul de „andante” corespunde ritmului vital. 21 . de frig. Dintre personalităţile care utilizează meloterapia în bolile psihosomatice îl menţionăm pe Schmolz. IV. Muzica este indicată în „vindecarea” bolilor psihosomatice. următoarele aspecte: . evoluând în sfera comunicării. încorsetaţi şi încătuşaţi în universul raţionalizărilor. Incidenţele terapeutice ale efectelor somatice declanşate prin componentele muzicii. prin răspunsuri cenestezice (senzaţie de cald. acre demonstrează utilitatea unei asemenea terapii. depresie. Plăcerea muzicală nu este reductibilă. Analizând muzica şi imaginarul corpului putem explica efectele terapeutice ale muzicii în atenuarea sau înlăturarea simptomelor depresive. echilibrat. de tensiune interioară). adesea persoana are senzaţia că nu mai simte greutatea corpului. A face muzică înseamnă să 2gândeşti”cu mâinile care folosesc instrumentele muzicale. prin modificări neurovegetative (micşorarea sau accentuarea ritmului cardiac. scăpând de presiunea gravitaţiei şi de tensiunea psihică. înseamnă a crea instrumente muzicale. incapabil de a putea fi pătruns de muzica ce are un tempo mai rapid. III. angoasa. arătând că prin transportarea în mişcările muzicale. director al Institutului de Muzicoterapie de la Viena şi medic şef al serviciului de boli psihosomatice.

prin care atenţia pacientului este focalizată asupra unor probleme extrem de precise. Meloterapia – ca formă de psihoterapie prin mediere artistică – se bazează pe asocierea muzicii la ansamblul lumii sonore a subiectului. În Occident psihologii în cea mai mare parte urmează stagii de formare în meloterapie sau ortofoniştii formaţi în meloterapie în instituţii specializate. pregătirea mamelor pentru naştere. realizându-se numai prin munca în echipă. În toxicomanie meloterapia se interferează cu intervenţiile verbale. de mecanismele de coping. au folosit meloterapia la persoanele cu boala Alzheimer. În asemenea cazuri se poate face apel la anumite piese muzicale însă ne putându-se vorbi de meloterapie în adevăratul sens al acestui termen. însă n-au obiective comune. în geriatrie este puţin mai problematică pentru că trebuie să se ţină seama de specificul stării psiho – fizice a fiecărei persoane. Muzicoterapia trebuie să includă un proiect de susţinere psihologică şi psiho – pedagogică personalizat. pe care le posedă. subiectul este întrebat dacă îi place aceasta? Sau se întreabă subiectul pentru ce are senzaţia de plăcere sau neplăcere după o audiţie? Pentru aceasta trebuie să fie consultat un meloterapeut cu pregătire muzicală solidă şi să fie inclus şi un psiholog care a parcurs un stagiu de formare în meloterapie. Sunt utile amândouă aceste ascultări. S-a pornit de la ideea că bazele limbajului sunt de natură muzicală.suc-citarea şi menţinerea conştiinţei şi stimei de sine Uneori se face confuzie între meloterapie şi muzica ascultată întâmplător într-un spital. derularea proiectului fiind evaluată periodic sub unghiul eficienţei. Întrebuinţarea meloterapiei la vârsta a treia. În centrele sau instituţiile pentru persoane de vârsta a treia ca şi în cazul toxicomanilor aplicarea meloterapiei presupune o abordare individualizată personalizată. Ca direcţii ale folosirii meloterapiei menţionăm: .profilaxia durerilor. în cazul persoanelor muribunde etc. comunicând cu aceştia prin intermediul muzicii şi vorbirii .menţinerea şi dezvoltarea conştiinţei şi stimei faşă de alţii. Dacă se foloseşte audiţia muzicală. Terapeutica de acest fel nu este eficientă numai dacă meloterapeutul ţine seama de toate aspectele personalităţii psiho – muzicale ale subiectului şi dacă elaborează şi aplică o metodologie riguroasă individualizată. de antecedentele sale de boală. pe baza repetării frazei muzicale. iar în procesul dezvoltării sunt anterioare funcţiilor lexicale şi semantice.menţinerea şi dezvoltarea capacităţii de ascultare activă a muzicii . 22 . de imaginea de sine şi stima de sine. Sunt unele domenii în care meloterapia este nejustificată – se poate face doar simplă audiţie.

o ascultare „hipnotică” ce îşi găseşte finalitatea în extaz şi transă. În funcţie de acestea se poate utiliza o fişă specială destinată influenţei muzicii în diferite stări afective în funcţie de particularităţile fiecărui individ. dorinţele.o ascultare evocatoare care ia în seamă metafora ca deschidere spre o infinitate de re-unificaţii. 23 .profilul de afinitate. iar fredonarea se produce printr-o oscilaţie între interior şi exterior (se aplică individual şi colectiv).profilul de polaritate . suscitând asociaţii personale . Rezonanţa afectivă a unei opere muzicale este rezonanţa punerii în relaţie a sunetelor obiectului sau obiectelor muzicale cu elemente ale personalităţii subiectului precum: trebuinţele. stările afective.S-au evidenţiat trei profiluri în cadrul unei „fiziologii muzicale comunicative”: . implicând o retragere totală din realitate – la acest nivel se poate vorbi de un „sentiment oceanic” într-o trăire aproape halucinatorie. în mod direct – datorat unui joc instrumental melodic. însă cel mai adesea ea este o improvizaţie a cărei valoare rezidă în expresia emoţională – ne-fiind căutat esteticul . şi . Muzica oferită pacientului se va întâlni în interiorul lui cu muzica lui interioară punându-le în rezonanţă pe acestea. ascultarea hipnotică a muzicii apropiindu-se de un onirism ne-delirant. în care gestul sau suflatul mediază relaţia. şi are trei forme: . Însă solicitarea pacientului la audiţie trebuie să fie activă nu pasivă. 1. Metoda bazată pe audiţie Forma receptivă sau indirectă a meloterapiei rezidă în audierea unor fragmente sau opere muzicale de către subiecţi. motivele. Meloterapia se poate împărţi în două forme: receptivă şi activă. Sunetele muzicale audiate întâlnesc reminiscenţe melodice în memoria de lungă durată a subiectului. O astfel de muzică poate fi o compoziţie elaborată. Metode de meloterapie bazate pe improvizaţie şi creativitate Aceste metode fac apel la aptitudinea clientului de a se exprima şi de a comunica prin sunete muzicale.profilul bazat pe dimensiunile sensului muzical pentru un anumit subiect.o ascultare tehnică vizează recunoaşterea se doreşte a fi nuanţată analitic . Specialiştii spun că audiţia muzicală se desfăşoară între „asceză şi jubilare”. interesele etc.

O şedinţă de meloterapie se desfăşoară astfel: mai întâi. copilul ascultă diverse melodii interpretate la pian de meloterapeut. Copilul fixează ritmul şi bătând toba. Acesta urmăreşte reacţiile copilului cu scopul dea stabilii frecvenţele preferate – grave sau acute – cu ajutorul cărora va determina reacţiile emoţionale cauzate de o vibraţie afectivă la muzica ascultată. La Centrul maieutic din Lausanne. instrumentele de percuţie (castonietele. precum şi punctele de sprijin stabile ale personalităţii sale. prin dinamica muzicală se pun în evidenţă avatarurile dinamicii adolescentine. Muzica aceasta se prezintă ca o formă sublimată a conflictelor şi tensiunilor afective. se aplică o psihoterapie şi o meloterapie prin construirea şi utilizarea unor fluiere din bambus. a disjuncţiei dintre gândire şi acţiune a stărilor de inhibiţie. participarea la o activitate de grup – încercându-se realizarea unor piese de nuanţă creativă. care impune folosirea degetelor de către unii subiecţi. Pentru subiecţii anxioşi sau a celor cu hiperchinezie se pot folosi instrumente acre emit sunete prelungi. Pornind de la cunoaşterea structurii psihice a adolescentului ca şi a capacităţilor sale de schimbare şi de dezvoltare personală. dificultăţile şi obstacolele întâlnite de tânăr. învăţarea mânuirii instrumentelor. întâlnirea adolescentului cu muzica se poate situa la nivelul regresiei. iniţiere muzicală. aşezat într-un fotoliu. Aşadar. deosebit de armonioase. Unii specialişti subliniază necesitatea punerii la dispoziţia adolescenţilor posibilităţi de sublimare a tensiunilor ideo-afective şi de exprimare creativă. xilifoanele. a inteligenţei etc. Un asemenea demers este util pentru psihoterapia în cazul anxietăţii. ţambalele.Pe baza cercetărilor s-a demonstrat că în domeniul meloterapiei. tamburinele. se evidenţiază deci supleţea funcţionării psihice a adolescentului. stăpânirea tehnicii de suflet. al posibilităţilor 24 . îşi antrenează psihomotricitatea şi îşi exprimă anumite stări afective. a copiilor anxioşi sau a celor foarte timizi.) facilitează comunicarea mai ales în cazul copiilor cu deficienţă mentală severă. ca de clopoţei. Construirea unui instrument de suflet şi crearea manuală şi analitică a sunetelor pe care le emit instrumentele respective permit parcurgerea etapelor acestui gen de învăţare şi terapie muzicală cu un maximum de adeziune ludică şi de participare conştientă. Pentru acompaniament se poate folosi o muzicuţă cu calpe. tobele etc. E o tehnică ce se bazează pe cunoaşterea materialului din care se construiesc fluierele. Apoi i se dă copilului o tobă şi i se cere să bată ritmul melodiei ascultate. a expresiilor emoţionale.

S-a stabilit un profil al fiecărui fragment. Vivaldi – Iarna .C.o operă poete fi şi o capcană. Pentru fiecare fragment muzical să se reţină următoarele caracteristici: .I. Durata fiecărui fragment muzical era de la 1 minut şi 30 de secunde la 2 minute şi 30 de secunde.să fie aleasă o operă descriptivă urmărind să se faciliteze accesul la testul psiho –muzical fără să se provoace reacţii anxioase date de stimulatorii sonori . ci sunt diferite sunete.Muzică iraniană – Sagah 25 . Dacă muzica determină condiţiile unei arii tranziţionale. Meloterapeutul Vardeaux – Pailles şi colaboratorii săi propun realizarea unui bilanţ psiho – muzical prin parcurgerea a trei etape care urmăresc: . adică nu este o bucată muzicală. Ceaikovski – Simfonia nr.P. agitaţie – calm etc.Saint – Saens – Carnavalul animalelor . I. zgomote etc.o convorbire referitoare la gusturile muzicale . 6 (Adaggio lamentoso) .de exprimare fantasmatică şi emoţională al capacităţilor de sublimare sau al supleţei în utilizarea mecanismelor defensive. favorizează exprimarea sentimentelor .un test de meloterapie activă Testul de audiţie a operelor muzicale se compune din 10 fragmente ale unor piese muzicale cu tonalitate afectivă diferită. Banda magnetică poate cuprinde următoarele piese (fragmente muzicale): . Xenakis – Persepolis . pe baza unor dimensiuni bipolare ca: tristeţe – bucurie.compararea unui fragment sentimental cu unul tragic . alegerea fragmentelor muzicale bazându-se pe criterii statistice.o operă afectează pozitiv.un test de receptivitate muzicală . Prff – Carmina Burana (Destinul) .A. atunci impactul este determinat pentru subiect în privinţa căutării identităţii sale.

În realitate vederea muzicianului nu era tulburată.era doar ameliorată.I roşu.artişti etc.De exemplu:muzicianul Olivier Messiaen povestea că a făcut o experienţă ciudată. Culorile sunt în mod natural spiritualizarea tonului.savanţi.putem spune chiar că muzica noastră ar trebui să exprime unitatea omului cu celelalte regnuri ale naturii şi unitatea sa cu forţele cosmice. Dacă stăm să analizăm mai profund problematica vibraţiei .Zgomotele multiple din timpul zilei ne împiedică să auzim această muzică.După ce a consumat un anumit drog.Rimbaud a transcris-o în faimosul său poem despre vocalele colorate:A negru.Cei ce au văzut filmul Odiseea spaţială cunosc această idee-corpurile cereşti alunecă pe orbitele lor cu vibraţii sonore ce creează o muzică cosmică.Mulţi muzicieni au perceput această echivalenţă şi au încercat să o exprime.pentru că se aplică atât sunetului cât şi culorii(sonoritatea calmă a rugăciunii de seară emite o radiaţie multicoloră).putem spune că orice energie din natură este vibratoare şi că provine dintr-o sursă centrală care se diversifică în forme multiple.Este o experienţă cunoscută.572î.ca să-l facă să perceapă adevărata realitate. poate că ar fi mai bine să folosim în loc de termenul de sunet noţiunea de tonalitate..Culoarea şi sunetul sunt nişte vibraţii cu lungime de undă diferită. Ca să facem o apropiere între sunet şi culoare.E alb.Această energie vibratoare se condensează.?.de aceeaşi natură cu culoarea(sunetul fiind un aspect al ei). şi sub formă de culoare(culoarea este vibraţie iar vibraţia este mişcare).că sferele cosmosului emit muzică.dar într-un miez de noapte sau un zori de zi cu puţină străduinţă ni le putem cel puţin imagina .vederea lui s-a menţinut tulbure câteva ore.adică a sunetului.au perceput echivalenţa culoare –sunet chiar fără să consume drog.U verde.datorită drogului.scriitori.O albastru… Muzica trebuie să fie un ecou al muzicii naturii şi al sferelor cereşti.Acelaşi lucru îl spunea şi Pitagora(n.vederea şi auzul se amestecaseră dintr-o dată.insula Samos -asasinat în490).mulţi poeţi .ne gândim la concertele din natură ce se desfăşoară la răsăritul şi apusul 26 .Un răspuns simplu ar fi acela că muzica nu este altceva decât un fenomen vibrator.Vedea sunetele şi auzea culorile. printre altele.Muzica CURS I Fiecare dintre noi poate s-a întrebat vreodată ce este muzica.Hr.

p.O liturghie frumoasă. Tomatis. Soare .marţi=ziua lui marte etc.Leonardo da Vinci.luând ca ipoteză teoriile lui Pitagora. 27 .înseamnă să atribuim fiecărei zile a săptămânii o notă muzicală.mulţi gânditori şi muzicieni au vorbit despre el. Saturn ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ RE DO SI(bemol) LA SOL FA MI Ştiind că fiecare zi a săptămânii corespunde unei planete.Pitagora n-a fost singurul care a vorbit de cântecul aştrilor.VI. Sunt multe motive care ne fac să credem că acest cânt gregorian a fost inspirat din muzica druizilor.s-a gândit că pe plan psihic cântările sale vor tinde să asigure un control mai mare asupra emoţiilor.Acest nomenclator muzical al zilelor săptămânii este de origine egipteană.puteau să faciliteze legătura dintre finit şi infinit.muzica religioasă a celţilor.56).Chiar dacă uneori omul se depărtează de Dumnezeu.Muzica a fost cinstită dintotdeauna de strămoşii noştri.care se menţinea încă vie în sec.vrăjitorul Merlin.Druizii ştiau că folosind anumite sunete.mare specialist al terapiei vocii spunea despre cântul gregorian că este o culme a ceea ce a putut realiza omul în căutarea Domnului(cit.perioada cavalerilor mesei rotunde.cu o muzică frumoasă. prezintă o echivalenţă între note şi planete: Luna .perioadă în care a trăit regele Artur.emoţiile şi pasiunile cele mai turbulente erau potolite. Mercur . Boetius. Unirea cu Dumnezeu produce şi unirea între oameni:nu-i de mirare că muzica frumoasă e cel mai bun limbaj pentru a-i vorbi Lui Dumnezeu. Marte .este în stare să deschidă porţile infinitului.de la care îi vine numele(luni=ziua lunii. Venus .ceea ce i-a făcut să afirme că aştrii produc sunete ce pot fi traduse în muzică(cit. Cercetările ştiinţifice moderne.Toţi iniţiaţii din Evul Mediu vorbesc de muzica lumilor:Dante Alighieri.).36-37).sufletul omului era angajat în întregime.după cum spune istoricul roman Cassius Dio.sec. Jupiter .a fost şi va rămâne o cale de progres spiritual.IV.în „muzica lumilor”. Exprimarea omului prin muzică îi va aduce privilegiul de a lega finitul de infinit.au adus rezultate interesante . muzica îi rămâne…Slavă Domnului! Când papa Grigorie cel Mare(540-604)a luat hotărârea să dezvolte muzica liturgică.soarelui. din Magia Vindecării prin muzică p.Kepler etc.ProfesorulA.

prin care putem privi.În apă unele vârtejuri ne permit să vedem fundul râului.În modul cel mai concret de a pronunţa acest”AUM”accentul cade pe asceza interioară.rugăciunile pot provoca această deschidere.divină.a incantaţiilor este foarte mare. Centrii glandulari sunt locul unor vârtejuri energetice atunci când sunt deschişi. Acest fenomen se produce în mod normal.O mantră esenţială le rezumă pe toate celelalte:silaba sacră „OM”(sau AUM-cum o transcriu occidentalii).care acţionează asupra oricărei fiinţe vii.Astfel cântecul.Mantra cea mai subtilă.Impactul muzicii asupra glandelor endocrine Edgar Cayce spune că omul are trei corpuri:Corpul fizic.corpul mintal şi corpul spiritual.pineala.Meditaţia trebuie să trezească aceste vârtejuri şi să le pună în legătură cu prezenţa divină.într-o măsură mai mare sau mai mică.se deschid ca să lase să urce energia vitală.este sunetul „OM”.celulele lui Lyden şi gonadele).Energiile spirituale trec prin centrii glandulari deschizându-i.acestea trei sunt menţinute într-un regim vibrator.cânt şi incantaţii.Asta înseamnă dezvoltarea celui de-al doilea văz.tiroida.Mantra este divină. Puterea rugăciunii.atenţia noastră se îndreaptă spre a vedea mişcarea valurilor mai mult decât a asculta zgomotul lor.al căror impact modifică lungimile noastre de undă.Dacă de exemplu ne uităm cu atenţie la ceva care se roteşte.ne indică o sumă de stări diferite.prin rugăciune şi prin meditaţie(colectivă sau individuală).forma materială a lui Dumnezeu.prin care am putea vedea cealaltă lume.pe când suntem în faţa mării.Este divinitatea însăşi.cei şapte centri glandulari(hipofiza.cea mai divină.suprarenalele.coeziunea noturală a celor trei corpuri se modifică.Acest lucru se poate obţine la fel prin muzica instrumentală şi vocală.La impactul anumitor sunete.La indieni incantaţiile.Ce fenomen se produce? Energia cosmică.vocea.vedem cum se creează în materie un gol.La fel şi meditaţia creează în centrul ei un fel de gaură.ascultând 28 .trecând din centru glandular în centru glandular(din chakră în chakră-cum spun indienii).sau rugăciunile sunt numite mantre.în centru.timusul.cea care expune cel mai bine sunetul primordial.aceasta înseamnă dezvoltare spirituală.muzica.spun indienii. Dacă de exemplu înregistrăm pe un CD zgomotul pe care îl face marea ne dăm seama că ascultându-l suntem mai atenţi la sunetul pe care îl face.urcă de-a lungul coloanei vertebrale.În mod normal Liturghia are scopul de a deschide centrii glandulari ca să favorizeze o mai bună stare de rugăciune şi de meditaţie.Când sunetele modifică acest regim vibrator.

în poziţia lotusului. Muzica pe care o cânţi şi o asculţi trebuie trăită. Există unele feluri de muzică antispirituale. Instrumente specifice pentru fiecare tip de boală Există instrumente şi instrumente… Pentru un muzician. Puşi în faţa unui instrument muzical. ameliorarea va fi atunci mult mai categorică. oamenilor le este teamă să stea în tăcere să se roage. nu muzica la nodă ci aceea care construieşte. nu toate felurile de muzică sunt favorabile dezvoltării spirituale. aceata să devină o practică a vieţii lor în următorii optsprezece ani. Părinţilor unor copii mai puţin înţelegători. la nivelul corpului ca să genereze activitatea practică şi concretă. a dansa precum David în faţa Chivotului cântând din gură sau la un instrument. Omului contemporan i se pare extraordinar de greu să se roage şi să mediteze.Trebuie insistat asupra acestei ascultări a zgomotului valurilor până în momentul în care acţiunea asupra sistemului nervos începe să se facă simţită şi când percepi că eşti cuprins progresiv de un sentiment de comuniune cu cosmosul.care atunci când eram în faţa mării ne-au scăpat. iar cornul pentru cardiaci… Suntem foaret neştiutori în acest domeniu. În schimb cei care au făcut-o sunt încântaţi.deşi nu ştie totdeauna cu exactitate de ce preferă violoncelul pianului! Dar în conservatoare încă nu se spune că vioara este bună pentru depresivi. Transformarea personalităţii. muzica trebuie să fie un mijloc de exprimare şi o cale de a regăsi frumuseţea şi armonia pierdute altă dată.cu Dumnezeu. E drept. Gândurile sunt acţiuni care emit o energie. Rugăciunea şi meditaţia ajută la maturizarea psihologică. care ne abat de la rugăgiune.înregistrarea de pe CD a mării descoperim mii de nuanţe şi ritmuri. în cursul cărora va trebui să-şi consacre zilnic un moment pentru a lucra la acest instrument. Iată de ce meditaţia şi rugăciunea sunt mai bune dacă corpul fizic exprimă gândirea prin gesturi sau prin atitudini: a te aşeza ăn genunchi. Această energie trece la nivelul fizic. specialiştii le recomandă să-i pună pe odrasele lor să exerseze la un instument ca să le schimbe caracterul. de la meditaţie. lucrul acesta este evident. îndeosebi pianul să înceapă să exerseze. înlăturarea unor tendinţe negative pot să se facă mult mai repede dacă folosim muzica. Aşadar. Dacă se mai adaugă şi muzica. a cânta şi a asculta muzică înseamnă a realiza în sufletul tău un crâmpei din frumuseţea spirituală. Se pare că în Antichitate cunoştinţele în materie de muzică au fost 29 . aceasta trebuie luată ascultând nuzică.Aceata este o recomandare. Specialiştii în domeniu spun că atunci când ai de luat o hotărâre.

deoarece se considera că stârnea pasiuni prea umane.din secolele XVIXVII.Definitivarea instrumentului se leagă de numele lutierilor italieni din Italia(Breşcia şi Cremona).Numărul coardelor s-a stabilit la patru:MI 2.apoi cu 5-7 coarde.deschis .Prin vibrato se poate mări expresivitatea sunetelor viorii.Coardele extreme au o mare putere de pătrundere. Singurul lucru care-i emoţiona era flautul Faţă de el.abătându.Vioara.de ex. Alegerea unui instrument depinde şi de tipul de civilizaţie în care trăieşte şi în care strămoşii săi s-au născut şi au trăit.mult mai avansate decât astăzi. auzul lor era de o mare fineţe. Vioara este un instrument cu coarde ce provine de la celţi.Dar vioara a fost în mod 30 .al XIX-lea.Instrumentele cu coarde au început să fie admise în biserici abia în sec. flautul este cel mai sec în armonice. De ce? Pentru că.deşi era cunoscută şi de popoarele orientale. în cursul cărora un ansamblu de muzică de cameră din Europa. de altfel nici nu le prea plăcea muzica aceea clasică.Sunetele coardei a doua(la 1)sunt mai puţin strălucitoare. care vine din adâncul vremurilor.coarda a treia(re 1)şi mai ales a patra(sol) au un ton cald şi catifelat. îndeosebi în folosirea fiecărui tip de instrument ca prescripţie medicală. pe când vocea omenească este cea mai bogată.Ce i se reproşa?Pretinsele coarde de pisică. De exemplu fiecărui instrument egiptenii îi atibuiau o virtute terapeutică foarte precisă. Egiptenii considerau că instrumentele cu coarde erau cele mai indicate pentru bolile mentale. în Munţii Atlas muzica tradiţională favorizează acest instrument. pe când despre cele cântate de vocea omenească nu se poate spune acelaşi lucru. Tradiţiile creştine au avut o anumită suspiciune faţă de instrumentele cu coarde:căteva din ele au fost interzise de-a lungul secolelor.Prima coardă(mi) are un timbru incisiv .. Interesant este de asemenea faptul că toate piesele interpretate la flaut au o sensibilitate aparte.fusese interzisă de Conciliul de la Roma din 1725 şi de la Tarragone din 1738.i pe credincioşi de la rugăciune.animal pe care unii îl considerau diabolic. Instrumentele muzicale actuale derivă de la civilizaţii foarte vechi şi foarte diverse.Acest instrument cu 3. Flautul exprimă cel mai bine sensibilitatea berberă. muzica la flaut este una din cele mai sfâşietoare şi mai tulburătoare.SOL. participând la un grup de sesiuni culturale la mănăstirea benedictină Toumliline din Maroc.RE 1. venise să ofere studenţilor o iniţiere în muzica clasică.LA 1. Edgar Cayce.Instrumentele cele mai desăvârşite sunt cele a lui Antonio Stradivari.a suferit mai multe transformări. Culmea este că dintre toate instrumentele muzicale. europenii au fost extrem de surprinşi să constate că tinerii studenţi berberi de la munte nu auzeau pianul.

transparent.Prima formă a cornilor semăna cu cea coarnelor de animale(grecii.erau suspecte.care asigură acoperirea lor perfectă.Cornii au fost utilizaţi la ceremonii funebre.ceea ce asigură acum un acordaj mult mai precis ca până acum.de către papa Pius al XII-lea. DISCANT .Instrumentul pătrunde în Europa prin Bizanţ.are un sunet cu totul special.locul lor fiind la teatru.Începând din secolul al XVII-lea flautele se construiesc cu tub cilindric şi sunt alcătuite din trei sau patru bucăţi.denumirea de flaut era dată doar flautelor drepte.timbrul flautului posedă cel mai mult un caracter aerian.în jurul secolului al XII-lea.plutitor.deschide un capitol nou în tehnica de execuţie la corn(practic a adus o revoluţie în romantism).catifelate şi voalate(cardiacilor le este indicat să asculte muzică la corn .Plagiaulos-ul. TENOR .antrenul sportiv etc.lateral . Dintre toate instrumentele de suflat.La începutul secolului al XIX-lea..Teologii spuneau că erau sub o influenţă venusiană (suspinele lungi ale viorilor au efect depresiv). 31 .profane.care era el însuşi violonist amator.Sunetele de ecou scoase de corn sunt extrem de suave.În istorie au cunoscut diferite forme.datorat posibilităţii reglării tuburilor.o specie a vechiului aulos din Grecia. Inventarea sistemului cu ventile în sec.aplicând orificiilor de până acum clape prevăzute cu perniţe.modernizează instrumentul.un alt instrument de suflat.Până la sfârşitul epocii barocului. ALTO . Flautul.la circ dar în primul rând la oaste.un virtuos al flautului.face parte din cadrul instrumentelor de suflat care din secolul al XVII-lea este nelipsit din orchestre.În decursul istoriei au fost identificate 14 feluri de flaute de mai multe mărimi.şi syrinxul(naiul)sunt considerate printre strămoşii flautului.care din secolul al XVIII-lea ajunge să elimine aproape toate celelalte forme de flaut.Theobald Bőhm.romanii-vezi columna lui Traian).le vibrează organismul dându-le o mai bună circulaţie sângelui). Cornul. BAS.şi au fost construite din diferite metale(bronz.prea emoţionale. al XIX-lea. Tradiţia atribuie instrumentelor de suflat vibraţii masculine şi dinamice.care ar exprima şi ar stimula vigoarea fizică şi sexuală.alamă).oficial reabilitată în anul 1954. În istoria muzicii în europa se pomeneşte de cinci mărimi ale flautuluilateral:EXILENT . În general instrumentele cu coarde.Sunetul flautului drept nu a mai putut concura cu sunetul catifelat al flautului.

RUGĂCIUNEA ŞI MEDITAŢIA Rugăciunea şi meditaţia ajută mult la maturizarea psihologică.ca de altfel în toate religiile lumii.Haendel).un anumit număr de muzicieni inspiraţi au creeat un fel de muzică cosmică. -concerte instrumentale-solo corn şi orchestră(George Philip Teleman.i”şcolile misterelor”antice.într-o zi a bogăţiei armoniilor muzicii sferelor. În şcolile de iniţiaţ.acel hormon al transei produs de organism.muzicii şi cântului i s-a conferit un loc esenţial în formarea adepţilor lor.Există un fel de decalaj.şi vrea în mod deliberat să activeze şi să armonizeze unii centrii energetici ai corpului nostru(chakre-e vorba de centri glandulari deschişi=în cultura indiană).ameliorarea va fi mai categorică. -concertele pentru flaut şi orchestră(Vivaldi.Teleman.Această muzică cosmică intenţionează să propună o alternativă constructivă la consumul de droguri halucinogene. 2.care a reînoit posibilităţile simfoniei.MUZICA.mintal şi spiritual). Transformarea personalităţii şi şlefuirea ei se poate face mai repede dacă folosim muzica.de necoordonare vibratorie:aceasta aduce boala în corpul fizic.noile combinaţii de sunete ajung la urechea publicului.bolnavul este întotdeauna o persoană care suferă de o lipsă de coordonare între cele trei corpuri ale sale (fizic.Datorită sintetizatorului. Cum putem corecta carenţa de vibraţie din organismul nostru? 32 .Mozart etc).Dacă se mai adaugă şi muzica. Astăzi.cvartete de coarde(Bach.Această muzică urmăreşte să provoace la auditor o impresie de spaţiu vast. Această muzică nouă face apel la sintetizator.pentru a facilita meditaţia.îndrumându-l pe calea care duce la percepere.De audiat: -concerte pentru vioară şi orchestră .ea poate să stimuleze puternic secreţia endocrinei. Boala şi muzica Indiferent de boală.Mozart).

ies din spital cu o boală pe care nu o aveau când au intrat acolo-conform statisticilor).care erau în acelaşi timp: spital .iar în tradiţia creştină marii sfinţi.individul era îndrumat să compună cântece terapeutice. Cu alte cuvinte pielea noastră este o ureche.În Egiptul antic exista Templul Sacrificiului şi Templul Frumuseţii.Asta îi demoralizează. Binenţeles .le agravează. Dar ce tip de muzică trebuie să folosim pentru vindecare? Orice muzică poate fi bună.Făcând apel la vibraţiile muzicale.percepe prin întreg corpul său vibraţiile ce-i parvin. În timpurile stăvechi se practica aromoterapia(uleiurile).prin care se urmărea formarea lui intelectuală şi devenirea lui în „vas”spiritual.mintal şi fizic.Cel surd .Amândouă fac pereche.iar sistemul său nervos duce până la centrii auzului. Gândirea egipteană era categorică în această privinţă(urâţenia spirituală somează corpul fizic prin boală).trupul îşi recăpăta sănătatea şi frumuseţea.cea instrumentală.care îşi controlau perfect corpul fizic au fost totdeauna frumoşi:aşa se spune despre Pitagora.omul rău a cărui aparenţă este seducătoare.unul dintre simţurile de care ne folosim întrun mod mai grosolan.contribuind mult la dezvoltarea bolilor((30% din externaţi . 33 .există şi frumuseţea diavolului.Dar pentru cât timp? Cu trecerea anilor.răutatea îşi va lăsa amprenta pe faţa şi pe corpul său.Într-adevăr muzica poate să vindece bolile grave.tonalităţile şi sunetele vor constitui calea prin care le va permite să funcţioneze perfect..Pe măsură ce persoana se purifica. În templele egiptene amintiteoterapia(culori.cea vocală… În vindecarea surzilor cu ajutorul muzicii cercetătorii au arătat că omul nu aude doar cu urechea.în faţa cărora medicina continuă să fie dezarmată.din contră.în stare de ascultare.apoi la creier.universitate şi mănăstire.În realitate întreg corpul aude vibraţiile muzicale.cromle)şi muzicoterapia.din lipsa antrenamentului muzical.Despre Mântuitorul Iisus Hristos şi despre Fecioara Maria spun vizionarii şi marii mistici că aveau o frumuseţe fizică absolută. Marii iniţiaţi .Acolo bolnavii se vindecau datorită unui lung proces de purificare spiritual .Psihofoniştii au reperat ce zone ale corpului aud cel mai bine muzica(craniul şi coloana par a fi cele mai bune rezonatorii). Astăzi se face o mare greşeală prin instalarea bolnavilor în spitale hidoase.percepţiile captate.Această receptare senzorială se va face îndeosebi prin intermediul simţului tactil.Urâţenia locului nu vindecă bolile.

acasă sau în altă parte.nici rock.În el.capacitatea de analiză asupra celorlalţi se va dezvolta.ci din folclorul păstorilor.totul este muzică dacă se lasă antrenat de esenţa sa . Mulţi medici din ziua de astăzi spun că singurul lucru care nu l-au învăţat în facultate este acela de a pune diagnostic.Dacă pentru medici este mai puţin grav .fizic.Ei spun că a cânta înseamnă a stimula creierul.cântecul este o funcţie elementară care are drept scop reîncărcarea creierului cu energie. Specialiştii muzicoterapeuţi spun că atunci când încerci să localizezi zona bolnavă.care este armonizată cu cântecul însuşi al creaţiei. în acest sens . Părerea specialiştilor este că nu ascultăm muzică şi nu cântăm suficient de mult. totul este cântec şi armonie. Nu trebuie să să facem o carieră de star-vocea este un dar Dumnezeiesc.adică a omului global.nici arăbească.elevi şi studenţi în şcolile teologice spun că n-au fost învăţaţi cum să se roage.de genul pastoral.”holistică”.ce au o urâţenie simpatică-de exemplu Socrate. Munca.Cântând şi ascultând muzică ne va ajuta să ne păstrăm farmecul şi frumuseţea.Pot exista şi oameni foarte avansaţi spiritual.Corpul uman este un instrument care cântă.Cu alte cuvinte.conştienţi de structura corpului şi deosebiţi de sensibilizaţi de armonia sa .aşa cum reacordăm o chitară dezacordată.Fineţea percepţiei se va accentua.dansului şi vocii).însă lumina spirituală care sălăşluieşte şi străluceşte în ei va readuce treptat armonia fizică.pe care întreaga terapie se străduia să o corecteze.îl îngrijeau cu ajutorul muzicii(de ex.constă în faptul că trebuie să cunoaştem reacţiile vibratoare ale sistemului nervos în corpurile oamenilor.e necesar să fie pusă muzica foarte încet-atât cât să percepi vibraţiile.Toate artele contribuiau la a-i reda bolnavului frumuseţea fizică şi morală.şi ascultată în surdină. Egiptenii.Bolnavul era tratat simultan pe plan mintal şi pe plan material.sub impactul vibraţiilor instrumentelor muzicale cu coarde şi instrumentelor de suflat.şi de a vedea cum puteau fi folosite aceste energii vibratoare în diferite boli fizice şi mentale.lentă.ei putând apela la ajutorul tehnicilor. CE FEL DE MUZICĂ TREBUIE SĂ ASCULTE MUZICOTERAPEUŢII CÂND TRATEAZĂ BOLNAVII ? O muzică înceată.cu ea vorbim şi putem cânta la biserică.în cazul teologilor situaţia este gravă.Boala era percepută ca un dezechilibru al vibraţiilor. În vremea respectivă exista o medicină de ansamblu. în Templul Frumuseţii oamenii erau vindecaţi cu ajutorul culorii. 34 .

se pot stabili(după Yang)următoarele echivalenţe: SOL=roşu LA=portocaliu SI=galben DO=verde RE=albastru MI=indigo FA=violet Coincidenţele între sunete şi culori au fost remarcate în urma studiilor făcute de medicii muzicoterapeuţi în spitale.Căci un bolnav care avea un SOL dorea ALBASTRU. Dacă asociem culorile notelor gamei muzicale.iar drept întăritor de ascultat anumite genuri de muzică(de ex.Acesta este marele atu al psihofoniei.Un profesor de psihofonie va trebui să ştie să detecteze orice lacună în armonia vitală a pacientului.acest lucru este şi mai grăitor.Remarca foarte repede că cele şapte nuanţe ale spectrului solar păreau să coincidă cu notele.muzical.). 35 . Marie-Louise Aucher(medic specialist în acest domeniu).de a localiza şi cunoaşte tot ceea ce este sonor .evoca în cursul şedinţelor de decontracţie.Sau le mai sugera să semnaleze culoarea care îi plăcea mai mult.muzica militară).în timp ce un pacient care avea un DO deficient dorea ROŞU.în urma cercetărilor în această privinţă. În alte cazuri medicii indicau purtarea unor haine de anumite culori(roşu de ex.spune că după ce detecta care erau regiunile deficiente ale bolnavului şi notele corespunzătoare la care acesta reacţiona. Asocierea muzicii şi culorilor în terapie Muzicoterapeuţii .culorile.pentru o întrebuinţare conştientă.au ajuns la următoarele echivalenţe de sunete şi culori pentru femei(Yin): DO=roşu RE=portocaliu MI=galben FA=verde SOL=albastru LA=indigo SI=violel Pentru bărbaţi.

provocând o reacţie fizică manifestată prin vorbire şi auz.după cum am văzut.Cel mai important rol în viaţa unui bolnav este să asculte multă muzică interpretată la instrumente cu coarde.este normal ca notele gamei să fie în corespondenţă cu culorile spectrului.este. Se ştie că în şcolile misterelor din vechime se folosea transa(extaszul ) =ca terapie.iar când trebuiau să intervină erau nevoiţi să-l aducă pe pacient în stare de inconştienţă.adică faptul de a fi TRANSPORTAT într-o stare de conştienţă neobişnuită.fluier.ea încă nu s-a impus.Chiar dacă acum am redescoperit această puternică acţiune anestezică a muzicii. 36 .Regăsim această tehnică în transa colectivă africană.îndeosebi în cadrul culturilor voodoo.erau strict controlate de oameni care-şi cunoşteau meseria.fie în scopul vindecării(sau pentru amândouă în acelaşi timp)altfel spus-„vindecarea prin extaz sau extaz prin vindecare.adică transe terapeutice.corn şi flaut.eliberând astfel sufletul de contactul strâns cu corpul fizic provocând insensibilitate la durere.Aceste extaze.pentru ca aceste culori să poată stimula sensibilitatea şi să regăsească corespondenţele lor vibratoare cu corpul bolnavului.pentru ca operatul să fie cuprins de un somn artificial. Azi chirurgii au recurs la narcoză.Sunetul.nu s-a generalizat în lumea spitalicească.importate din Africa în Lumea Nouă.În general. Muzica cosmică actuală vizează cu bună ştiinţă inducerea unor stări de transă.corpul spiritual şi corpul mintal se depărtează de corpul fizic.Tot specialiştii indică folosirea frecventă a vibraţiilor colorate(vizibile pe un monitor):violet intens.din păcate uneori amestecată cu forţe întunecate.Dar anestezia chimică nu este lipsită de pericole. Când eşti inconştient?Când dormi.În acel moment.Aceste energii vibratoare vor stârni un ecou în corpul bolnavului.fie pentru promovarea expansiunii conştiinţei.un fenomen vibrator. Muzica un anestezic Egiptenii aveau tehnici chirurgicale foarte sofisticate.ca să nu sufere.) specialiştii indică ascultarea de muzică interpretată la instrumente cu coarde.se poate spune că transa este un EXTAZ.în aşa fel încât corpul pacientului să vibreze deodată cu corzile instrumentelor.roşu viu. Pentru un debil mintal(de ex.Folosind vibraţiile de instrumente muzicale(cu coarde)se va observa că ele vor atrage atenţia bolnavului.

Insomnii.prin rugăciune.prin vocea în comun. conectat la Energia Divină prin meditaţie.de către comunitate.care crează dependenţă.vindecarea trece prin enunţul vocal al numelui celui bolnav.Impactul vocal poate să fie la fel de important ca şi contactul mâinilor.În acest caz.tendinţe suicidare….când Mântuitorul îi spunea bolnavului.Cine ştie?poate vom ajunge în cele din urmă să revenim la forme uitate de terapie prin voce(rugăciune.Muzica un” medicament” antidepresiv Depresia .a fost botezată în decursul timpului cu o serie de nume ştiinţifice sau mai puţin ştiinţifice.la modul cel mai serios)şi le vom folosi! Calitatea şi timbrul vocii care însoţesc o rugăciune aleasă pentru un bolnav.şi chiar de vindecare.stări anxioase.El poate fi înlocuit.adică de vindecare prin rugăciune.o parte din aceasta se realizează prin canalul vocii.după cum se vede în Evanghelie.spasmofilie.cu natura.rugăciunea făcută pentru cei bolnavi.permit aducerea pacientului într-o stare de relaxare.în prealabil.fără să-l atingă”Ridică-te şi mergi!”Iar mulţimea.pe lângă muzică.este manifestarea unei boli a corpului spiritual şi a corpului mintal. La egipteni .fără să se reuşească vindecarea ei.în timp ce se rosteşte o rugăciune.Vindecarea trece atunci nu numai prin mâini.l-a văzut pe bolnav ridicânduse şi plecând cu patul în spinare! A-i vindeca pe ceilalţi cu vocea presupune totdeauna că eşti.Regăsim această întrebuinţare a incantaţiilor în toate vechile tradiţii ezoterice.toate acestea pot fi diminuate şi chiar vindecate cu ajutorul muzicii.dacă sunt îndeplinite trei condiţii: -să ai la îndemână muzica potrivită(nu orice fel de muzică) -să vrei să te vindeci -să nu contracarezi efectul muzicii printr-o medicamentaţie stângace.îşi găseşte împlinirea prin ruga comună.cu cât bolnavul va fi pus în contact.uluită.efecte secundare…ceea ce duce la o degradare a corpului fizic Vindecarea bolilor mentale. Vindecarea cu ajutorul rugăciunii şi vocii În grupurile de healing.La fel şi în biserică.Dar sunt şi cazuri în care atunci când aşezi mâinile asupra cuiva pentru a-l vindeca. 37 .incantaţiile erau o tehnică în vindecarea bolnavilor.a tulburărilor psihologice va fi cu atât mai eficace.ci şi prin voce.

Vindecarea prin glasul rugăciunii este un mare dar de la Dumnezeu.şi care nu cunoaşte limba.fiecare continent. Fiecare naţiune .simpla frază:ea emite sunete.istoria recentă ne-a oferit câteva ocazii de reflecţie asupra puterii oculte a vocii:cea a unui singur om poate să provoace unui întreg popor o nebunie colectivă. Cuvântul este muzică. intonează cuvintele într-un anumit fel:nazal sau mai puţin nazal. Specialiştii în domeniu spun că dimineaţa când ne trezim şi seara înainte de culcare.pare o voce obişnuită. este foarte indicat să practicăm înainte de rugăciune acele întinderi ale organismului care ne aduc relaxare. sublim.angoasa medic-pacient se va instala cu siguranţă. Vocea este un canal care transmite mult mai multe decât simplul cuvânt.vor interpreta gesturile.de a-l recrea cu ajutorul cuvântului:voce şi muzică.1-3). Vindecătorul spiritual.chiar dacă sunt de naţii diferite. Inspiraţia făcută cum trebuie.Acest prolog.suflul alimentează vocea.nar tebui să existe probleme de comunicaţie .de limbă.bunătatea. Traducând aceste lucruri .şi de trei ori pe nara stângă.Dumnezeu este muzică…Şi regăsim ideea pitagoreică a unui Dumnezeu muzician şi matematician.tenul . pune bazele terapiei prin muzică şi a terapiei prin voce.vibraţii de anumite lungimi de undă precise.iar medicul nu va înţelege o iotă.chiar dacă nu cunosc limba.Este adevărat.Cei care au practicat cântecul.dansul şi teatrul cunosc importanţa respiraţiei.chiar dacă 38 .putem spune că totul a fost creat cu ajutorul muzicii şi al vocii.ticurile…) Peste tot unde există limbaj.gutural…dar între iubirea dintre un bărbat şi o femeie.pacientul nu-şi va putea exprima simptomele. spun specialiştii.nădejdea.are un mare rol.Astăzi ascultând benzile înregistrate cu Hitler . Legat de cântec:voce şi cuvânt .aşa cum face muzica.să inspirăm de trei ori pe nara dreaptă şi să expirăm pe gură. Cred că vom putea analiza la nesfârşit celebrul prolog al evangheliei după sfântul Ioan(Ioan 1.Un medic străin care consultă un bolnav de o altă naţionalitate.care au o cadenţă.care a creat lumea cu ajutorul numerelor.Hitler „vrăjea”masele doar cu vocea.iubirea şi acestea toate devin limbaj universal care merge direct la inima şi sufletul omului.ni se par normale.un rol important îl are. în acest sens.Nimeni nu înţelege de ce.cu relaxare. respiraţia.va percepe bolnavul prin altceva decât logica cuvintelor(cei dinafara bisericii vor analiza sunetul vocii.am putea spune.acesta exprimă credinţa.un ritm. Munca meloterapeutului este aşadar de a reda pacientului sănătatea .

toţi oamenii inspiră şi expiră la fel prin trei litere neauzite-AIN. Mulţimea actuală de limbi nu-i împiedică pe oamenii evoluaţi spiritual să se aprecieze şi să folosească vocea ca să vindece prin rugăciune.Abia după Turnul Babel au apărut diferite limbi.care controlează exprimarea emoţiilor: -la nivel frontal:hipofiza -la nivel diafragmatic:suprarenalele -la nivel perineal:glandele sexuale De altfel.Exprimarea emoţiilor distribuie punct de ţâşnire exact în locurile unde fenomenele de inhibiţie acuză procesele de blocaj.Hmm. toate limbile pământului au anumite sunete”onomatopeice”comune:AU.iubirea adevărată zboară mai sus decât barierele limbii.AI. Scriptură ne spune că la început exista o singură limbă-şi că omul în această limbă putea comunica cu animalele.diafragmatică(HA)şi perineală(HI).De exemplu: -Berbec=cap 39 . Sf.Aceste regiuni:prefrontală(Hmm).nu există bariere. O durere pare mai uşoară dacă scoatem sunetul AU.Cercetătorii din acest domeniu spun că limba originară era ebraica.HA. ++++++++=+++++++ Fiecare limbă îşi are muzicalitatea şi duhul ei. Fiecăreia din aceste zodii îi corespund anumite organe omeneşti(cu bolile respective). II.sunt din continente diferite. astrologia dă aceleaşi puncte cheie pentru exprimarea emoţiilor: I.nivelul frontal este guvernat de Berbec. nivelul gonadelor este controlat de Balanţă(Venus)şi de Scorpion(Marte).HI.transmutăm suferinţa pe sunetul scos cu forţă. nivelul diafragmei este guvernat de Rac(luna).OF.Sunt aceeaşi centri glandulari(de care am mai vorbit-vezi supra). III.

iar sunetul SOL pentru bărbaţi etc.LA VERTICALĂ.”tratează ficatul.care ar putea perturba echilibrul general.”.emiteau 10 sunete de bază.Acest sunet tratează şi rinichii.DE EXEMPLU:DACĂ VREI SĂ-ŢI VINDECI INIMA.-Balanţa=rinichi -Taur=gâtScorpion=căi genitale Nu trebuie uitat faptul că fiecăruia dintre aceste organe îi corespund unul sau mai multe sunete sau culori.TE AŞEZI CU CALM CONCENTRÂNDU-TE ASUPRA REPREZENTĂRII MENTALE..într-un timp determinat şi concentrânduşi vizualizarea asupra organului ce trebuie tratat.De exemplu:nivelului perineal îi corespunde sunetul DO .Chinezii şi indienii .În creştinism se face mereu îndemn la PACE.care atribuie Leului.echitate şi creativitate.Acest îndemn practicat aduce alinare generală a suferinţelor trupului şi sufletului.EMIŢI CU JUMĂTATE DE GLAS SUNETUL”Hoooooooooo….aceste calităţi.APOI.care aparţin în mod simbolic inimii(exact ce spune astrologia .ÎNTINZÂND BRAŢUL LA ORIZONTALĂ.şi culoarea roşie.sinceritate.ele permit prin sunet evacuarea şocurilor emoţionale.precum şi elementul foc şi culoarea roşie).stăpânul inimii.BUCURIE şi IUBIRE.EXPIRÂND.apoi să-ţi imaginezi un roşu strălucitor.”Ssssssssssssss…….călăuziţi de mentorii lor spirituali.cu care le putem trata.Sunetul”Huuuuuuuuuu….de fiecare dată într-o poziţie precisă(culcat sau şezând).”tratează splina şi stomacul.asociat cu calităţile de bucurie.Îţi imaginezi inima golindu-se de tot ce este boală şi negativ.PE URMĂ ÎN SUS. 40 . Sunetele onomatopeice emise de om sunt un dat natural.pentru femei şi copii.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->