GÜNEŞ ENERJİSİ Pasif güneş sistemi ile binaların ısıtılma prosesini anlamak için, ısı enerjisinin kaynağını ve davranışını

anlamak önemlidir. Bu konunun iyi öğrenilmesi çeşitli güneş enerjisi ile ısıtma tekniklerinin optimizasyonuna yardım edecek ve iyi bir teorik temel ile akıllı değişiklikler yapılmasına olanak sağlayacaktır. Bir Enerji Kaynağı Olarak Güneş Dünya üzerindeki yaşam için gerekli enerjinin hemen hemen tümünü karşılayan Güneş orta yaşlı, orta boyutlu bir yıldızdır. 1,4 milyon km çapıyla Dünyanın 110 kat büyüklüğünde olan Güneş, Dünyadan 1,5*1011m uzaklıkta yüksek basınç ve yüksek sıcaklığa sahip bir yıldızdır. Yüzey sıcaklığı yaklaşık 6.000 K olup iç bölgelerindeki sıcaklığın 8*106 K ile 8*106 K arasında olduğu tahmin edilmektedir (Varınca ve Gönüllü, 2006). Güneşin içindeki büyük çekimsel kuvvetler, nükleer füzyon olarak adlandırılan bir işlem ile 4 hidrojen atomunu 1 Helyum atomuna dönüştürerek büyük bir enerji üretir. 4 Hidrojen atomu 1 Helyum atomuna dönüşürken 0,029 birim ağırlıktaki kütle kaybı Einstein’in madde-enerji bağıntısı (E=m.c2) sonucu enerjiye dönüşür. Yani güneşte her saniyede 564 milyon ton Hidrojen 560 milyon Helyuma dönüşürken, kaybolan 4 milyon ton karşılığı 3,86*1026 J enerji açığa çıkmakta ve bu enerji ışınım şeklinde uzaya yayılmaktadır. Toplam enerji rezervi 1,785*1047 J olan bu yıldız daha milyonlarca yıl ışımasını sürdüreceğinden Dünya için sonsuz bir enerji kaynağıdır. Dünyanın çapına eşit bir dairesel alan üzerine çarpan güneş gücü yaklaşık 178 trilyon kw düzeyindedir. Dünyaya güneşten gelen enerji, dünyada bir yılda kullanılan enerjinin yaklaşık 20 bin katıdır. (Varınca ve Gönüllü, 2006) Güneşten gelen enerji birçok farklı biçimde kendini gösterir. Örneğin, atmosferin çeşitli bölümlerini farklı sıcaklıklara ısıtan güneş rüzgar olarak adlandırdığımız hava hareketine sebep olur. Okyanus akıntıları kısmen benzer sebeplerledir ve hidroelektrik enerji güneşten kaynaklanan enerjidir ki, okyanus ve göllerdeki su buharlaşır ve sonra yüksek seviyelerde yağmur veya kara dönüşerek taşınır. Su yükseklik kazanarak potansiyel enerjiye dönüşür ve bu enerji suyun daha düşük bir seviyeye akışıyla kinetik enerjiye dönüşür.

.Güneş Işınımı Dünya atmosferinin dışında güneş ışınımının şiddeti. Dünya yüzeyine gelen enerji miktarı. Eksenin eğikliği mevsimlerin meydana gelmesine. Direkt güneş ışınım bileşeni doğrudan güneş enerjisinden yüzeye gelir. Güneş ışınları daha yüksek enlemlerde yeryüzüne daha düşük açılarda ulaşır. Böylece deniz seviyesinde ulaşılabilen en yüksek güneş ışınımı 1. Ayrıca dünya. Fenere verilen enerji miktarı masa üzerine yayılır. ışınların masa üzerine belirli bir açı ile çarpacak şekilde hareket ettirilirse. (Chen vd. yutma suretiyle de yaklaşık %16 azaltırlar. direkt.insanlığın mevcut enerji tüketiminden kat kat 7fazladır. %16’sını da sönümler. gece ve gündüz uzunluğunun değişmesine sebep olduğu gibi güneş doğrultusunun günlere göre değişmesine de sebep olur. Difüz (yaygın) güneş ışınımı ise güneşten gelen ışınımın atmosferden geçtikten sonra bulut ve tozlar tarafından yutulması ve tekrar buradan yüzeylere gelen bileşenidir. Eğer fener. dünya ekseninin dikeyden yaklaşık 23 derece eğik olmasından dolayı karmaşıktır. Dünyamız bu dönmeyi 365 gün 6 saatte tamamlar. (yaygın ışınım gölgelenmemiş yönlerden gelir) Bu durum yatay bir masa üzerine dikey bir şekilde tutulan bir el feneri ışınıyla açıklanabilir. Fener dikey pozisyondan hareket ettirildiği için yayılan ışınlar sönükleşecektir. aşağı yukarı sabit ve 1370 W/m2değerindedir. Toplamda enerji daha büyük bir alana ulaştığı için masa üzerindeki birim alana düşen ışınların enerjisi daha az olacaktır. 1982) Her gezegen güneş etrafında daireye yakın eliptik bir yörünge etrafında döner. Bu enerjinin dünyaya gelen küçük bir bölümü dahi. Yeryüzündeki herhangi bir yüzeye gelen toplam güneş ışınımı. ışınların masa üzerine çarptığı alanın boyutu artacaktır. difüz ve yansıyan ışınımlardan oluşur. Bulutlar dünyaya gelen ışınımını yansıtma suretiyle yaklaşık %20. Dünya-güneş mesafesi değiştiğinden dünyanın yörünge hızı da periyodik olarak değişir.020 W/m2 düzeyindedir.yörünge düzleminin normalinden 230 27’ açıyapan ekseni etrafında döner (Şekil 2. ışınların ulaşma açıları tarafından etkilenir. Bu enlem etkisi.2) Güneş ışınlarının dünyaya geliş açısına çeşitli faktörler etki eder. ancak atmosfer bu ışınımın %6’sını yansıtır..

Güneşin gökyüzündeki pozisyonu. yükseklik ve azimut olarak adlandırılan iki açı ile belirlenir. güneş ışınlarının yatay düzlem üzerindeki izdüşümünün tam güney doğrultusundan sapma açısı olan azimut açısına ihtiyaç vardır ve saat yönünde ölçülür. Güneşin gün içerisindeki maksimum yükseklik açısımevsimlere göre değişmekle birlikte tam öğle vakti meydana gelir. . güneş yüksekliğinin nasıl olduğunun ölçüsüdür ve güneş ışınımıile yatay yüzey arasındaki açıdır. Güneş doğrultusunun tam bilinebilmesi için. Yükseklik açısı.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful