DOCTRINA SI DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE 1. Necesitatea studierii aspectelor doctrinare si de etica in profesia contabila.

Necesitatea de a asigura apărarea onoarei şi independentei Corpului şi de a conferi lucrărilor membrilor săi autoritate impune acestor profesionişti contabili sa aibă calităţi esenţiale, cum sunt: - ştiinţă, competenta şi conştiinţa; - independenta de spirit şi dezinteres material; - moralitate, probitate şi demnitate. Se impune ca fiecare membru al Corpului sa facă efortul necesar dezvoltării acestor calităţi şi îndeosebi: a) sa îşi dezvolte necontenit cultura, nu numai profesionala, dar şi cunoştinţele de cultura generala, singurele capabile sa-i întărească discernământul; b) sa acorde fiecărei tranzacţii şi situaţii examinate toata atenţia şi timpul necesar pentru a-şi fundamenta o opinie personala, înainte de a face propuneri; c) sa îşi exprime opinia fără nici o reţinere fata de dorinţa, chiar ascunsa, a celui ce îl consulta şi sa se pronunţe cu sinceritate, fără ocolişuri, exprimându-şi, daca e nevoie, rezervele necesare asupra valorii ipotezelor şi concluziilor formulate; d) sa nu dea niciodată ocazia de a se afla în situaţia de a nu putea sa îşi exercite libertatea de gândire sau de a fi supus îngrădirii îndatoririlor sale; e) sa considere ca independenta sa trebuie sa îşi găsească manifestarea deplina în exercitarea profesiei şi în protejarea ei, cu respectarea integrala a dispoziţiilor legale şi regulilor stabilite de Corp. Un semn distinctiv al profesiei contabile îl constituie asumarea responsabilităţii de a acţiona în interes public. Aşadar, responsabilitatea unui profesionist contabil nu constă exclusiv în a satisface nevoile unui client sau unui angajator individual 2. Definiti conceptul de profesie contabila. Profesia contabila este in mod curent definita ca totalitatea activitatilor (serviciilor) care presupun cunostinte in domeniul contabilitatii, a specialistilor care le efectueaza (le presteaza), precum si organismele lor profesionale. 3. Activitatile componente ale profesiei contabile. In toate statele member UE, in pofida diferentelor istorice, economice, juridice si cultural, poate fi regasit un cumul de activitati care sunt legate mai mult sau mai putin de procesul de elaborare si validare a informatiilor financiare, contabile sau fiscale. Lista principalelor activitati/servicii care compun profesia contabila este urmatoarea: 1. 2. Tinerea contabilitatii Elaborarea, examinarea si prezentarea situatiilor fianciare Audit− statutar Alte lucrari de audit financiar contabil Mamagement financiar− contabil Servicii fiscale Servicii de studii si consultanta pentru crearea intreprinderilor Evaluari de intreprinderi si titluri Alte servicii contabile si paracontabile. Sfera de activitate a profesionistului contabil acopera auditul statutar, auditul in sectorul public, contabilitatea, auditul fuziunilor si achizitiilor, auditul elementelor nemonetare, lichidari, insolvabilitate, expertiza contabila, consultant, consiliere si reprezentanta fiscala, consiliere in investitii etc. Numai motive intemeiate de competenta, integritate, independenta si obiectivitate pot limita aria de practica profesionala a profesionistilor contabili.

3.
4.

5.

6. 7. 8. 9.

1

• independenti sau liber-profesionisti contabili. 5. membrilor lor. Standardele profesionale si etice pe care profesionistii− contabili trebuie sa le respecte. . Cerintele referitoare la educatia continua. reglementarea este necesara pentru a certifica faptul ca serviciile contabile de pe piata sunt de calitate adecvata. Necesitatea reglementarii profesiei contabile. tehnice. si anume: • Educatia: asigurarea unei− dezvoltari profesionale continue a membrilor lor.Monitorizarea comportamentului profesionistilor− contabili. 3.Sistemele si procedurile disciplinare in− cazul in care profesionistii contabili nu indeplinesc cerintele de mai sus. In timp ce membrii individuali ai unei profesii contabile au obligatia de a servi interesului public. O parte din profesionistii contabili isi desfasoara activitatea in calitate de angajati sau ca furnizori de servicii . ceea ce implica: . 6. • Calitatea: certificarea serviciilor oferite− de membrii lor. Standardele de inalta calitate sunt importante deoarece acestea ofera o baza de referinta pentru membrii profesiei.in domeniul auditului intern si controlului intern. acestia pot sa-si desfasoare activitatea: • individual. furnizori ai serviciilor component ale profesiei contabile. c) calitatea serviciilor furnizate de membrii sai. inclusiv prin intermediul reglementarii. Aria de aplicabiliate si calitatea reglementarii in profesia contabila. Pentru a sustine aceste obiective organismele profesionale trebuie sa sustina si sa promoveze practicile profesionale la nivel inalt. b) conditiile de piata in care activeaza profesia. Categorii de profesionisti contabili.nevoia de reprezentare a− utilizatorilor necontractanti ai serviciilor contabile. in forme de asociere potrivit legislatiei fiecarei− jurisdictii. Din punct de vedere al modului de organizare a activitatii liber-profesionistilor contabili. pentru a evalua conformitatea membrilor cu cele mai bune practici Pentru ca reglementarea sa asigure servicii de calitate utilizatorilor ei. creditorii etc. De obicei reglementarea profesiei contabile acopera urmatoarele domenii: 1. Profesionistii contabili se impart in functie de statutul juridic: • dependenti. Cerintele de acces si certificarea sau autorizarea.adoptarea de reguli etice. • Etica: comportamentul− deontologic al membrilor lor. precum investitorii. 4. 2. 4.adoptarea de standard profesionale. trebuie sa fie: Proportionala Transparenta Sa nu fie impotriva competitiei • • • 2 . • 5. organismele profesionale au o responsabilitate specifica si un rol esential care se regasesc in cele 3 obiective fundamentale ale organismelor profesionale. cu statut de angajati. Necesitatea reglementarii si natura acestei reglementari depind de: a) profesia insasi. capacitatea ei de a raspunde efectiv si eficient cererilor economiei si societatii. activitati importante pentru o buna guvernare a intreprinderilor. utilizatorii serviciilor contabile si organe de reglementare. .Activitatile componente ale profesiei contabile se pot organiza si exercita prin compartimente proprii sau prin externalizare.

specifica economiilor− liberale: organismul profesional este recunoscut de 2. odata autorizat. 8. etc. Autoreglementarea.Autoreglementarea impreuna cu supravegherea intreprinsa de o− agentie independenta. Modaliatati de combinare a autoreglementarii cu reglemenatrea externa: 1. furnizori. iar guvernul sau o agentie independent. salariati. careia guvernul i-a delegate sarcini de reglementare. sa fi promovat un examen de competenta profesionala. Chiar daca profesionistul contabil este platit de un client determinat care este beneficiarul final al serviciului de elaborare sau auditare a situatiilor financiare. printre altele. 7. Coreglementarea:reprezinta o combinare intre− autoreglementare si reglemenatrea externa. inlocuita cu Directiva 2006/43/CF. sa fi sustinut un examen de acces la caliatea de profesionist contabil. Acesti profesionisti au studii universitare. fata de toate partile interesate in activitatile desfasurate de intreprindere: actionari. Modaliati de implementare a reglementarii. • Crearea unui sistem de supraveghere publica asupra− activitatii de audit statutar si a auditorilor statutari. Profesionistul contabil este definit ca fiind specialistul care a absolvit intr-un stat membru cel mai inalt nivel de pregatire si formare cerut in acea tara pentru activitatea de profesionist contabil si care are acces fara restrictii la toate serviciile si activitatile component ale profesiei contabile incluiv.• • • • • Nediscriminatorie Precisa segmentata in functie de tinta sa implementata consecvent si just supusa unei− examinari periodice. Reglementarea generala Profesia contabila este reglementata de Directiva 89/48/CEE inlocuita prin Directiva 2005/36/CEE cu privire la recunoasterea calificarilor profesionale. Reglementarea externa: profesia− este reglememntata de guvern. Reglementarea speciala Reglementarea speciala se refera la reglementarea activitatii de audit statutar. Sunt trei modaliatti de implemenatare a reglementarii: 1. fie prin intermediul unei agentii independente. cunoscuta ca fiind noua Directiva a 8-a. care ii deleaga responsabilitatea de a reglementa profesia. Serviciile de audit statutar sunt reglementate de Directiva 84/253/CEE. cunoscuta sub denumirea de a 8-a Directiva. guvern. Profesia contabila se distinge fata de celelalte profesii. buget. 3 . Rolul profesiei contabile pentru protejarea interesului public. Conditiite de autorizare sunt : sa aiba studii universitare relevante sau un nivel echivalent. un stagiu practice de cel putin 3 ani si au sustinut si promovat un test de aptitudini. 2. Reglementarea profesiei contabile la nivel European. fie prin intermediul unei agentii guvernamentale. • Conditiile speciale− privind independent auditorului. O combinatie in care organismul profesional− este responsabil pentru anumite aspecte ale reglementarii. Principalele prevederi sunt: • Condiile de autorizare si de retragere− a autorizarii unui profesionist contabil de a efectua audit statutar. banci. prin asumarea responsabilitatii fata de interesul public. 3. sa fi efectuat un stagiu de pregatire practica de cel putin 3 ani. Autoreglementarea si reglementarea externa trebuie sa se comporte in asa fel incat sa fie complementare si sa nu concureze. la activitatea de audit statutar. pentru alte aspecte. 9. calitatea prestatiilor de audit statutar si standardele aplicabile. in acest caz supravegherea este complementara reglementarii si o intareste.

un organism national al profesiei contabile trebuie: • • • • • • • Sa fie un organism necomercial si neguvernamental. in entitati din sectorul public. Intreprinderile mici si mijlocii reprezinta peste 80% din economia europeana. Sa se bucure de buna reputatie in randul autoritatilor publice si al publicului. la cel mai inalt nivel posibil. iar costul capitalului depinde si de increderea in informatiile financiare. In plus. Profesionistii contabili joaca un rol social important. activitatile traditionale efectuate de profesionistii contabili. 13. Investitorii. in sens larg. 11. in organizatii non-profit. Rolul profesiei contabile pentru dezvoltarea economiei. mijlocii si mici sau ca practicieni individuali. precum si Guvernul si publicul. contribuie la performantele pietelor fianciare etc. donatorii de fonduri. fianciare. in educatie etc. disciplina. controlul calitatii). asupra gestiunii afacerilor sau de ordin fiscal. in institutii. Necesitatea unor organisme profesionale puternice. 10. Pentru a fi recunoscut de autoritatile publice si de organismele internationale. trebuie sa aiba inredere in capacitatea acestora de a pune in functiune sisteme riguroase de gestiune si informare. cel putin din punctul de vedere a trei domenii. Membrii sa fie profesionisti contabili. Membrii sai trebuie sa fie autorizati sa desfasoare. practica profesionala. aceasta protective este asigurata atunci cand organismul profesional stabileste masuri eficiente in ceea ce priveste educatia profesionistilor contabili si in ceea ce priveste calitatea serviciilor furnizate de profesionistii contabili. iar profesionistul contabil este artizanul acesteia. Necesitatea unor organisme profesionale puternice la nivel national rezulta din responsabilitatea pe care o are profesia contabila pentru protejarea interesului public. Sa fie acceptat si recunoscut de membrii sai. si de a oferi sfaturi avizate asupra unui numar mare de probleme. Bilantul contabil si situatiile financiare in ansamblul lor constituie cea mai buna carte de vizita a unei intreprinderi. Pofesionistii contabili sunt implicati in toate domeniile vietii economice si sociale: ei lucreaza in firme mari.Criterii de recunoastere a unui organism profesional. in intreprinderi comerciale. Atat publicul cat si entitatea beneficiara a serviciilor profesionale trebuie potejate de o eventuala incompetenta a profesionistilor contabili. capabile sa asigure o gestiune financiara eficienta. lucrarile prestate de acestia in domeniul salarizarii si al stabilirii venititurilor membrilor societatii sunt indispensabile societatii. angajatorii si alte sectoare din lumea afacerilor. masuri eficiente de etica si deontologie profesionala.. Dezvoltarea lor depinde de costul capitalului acestora. industrial.informatiile desprinse din aceste situatii financiare sunt utilizate de cei care formeaza publicul . Sa aiba capaciatea de a dezvolta sau influenta standardele profesionale si contabile (etica. Atitudinea si comportamentul acestora in legatura cu serviciile prestate au repercursiuni asupra proprietatii economice a colectivitatii si a intregii tari. Sa aiba capacitatea de administrare si resursele necesare pentru indeplinirea misiunii si obiectivele sale. Fiind implicate in atatea structuri ei asista guvernele in atingerea obiectivelor lor economice si sociale. adica de calitatea muncii profesionistilor contabili. Rolul social al profesionistilor contabili. care constituie comandamentele fundamentale ale unui organism profesional: educatia. etica si control de calitate. 4 . 12.

audit.  sa fie infiintata corespunzator atat din punct de vedere financiar cat si tehnic. S-a infiintat in 1977 cu 63 de membri fondatori din 51 de state ca raspuns la provocarile perioadei : sustinerea contabililor in rezolvarea unor probleme tehnice si de afaceri mai complexe. Pentru a fi recunoscuta de IFAC organizatia regional trebuie sa demonstreze ca:  va subscrie obiectivelor IFAC si va fi de acord sa promoveze aceste obiective si se va asigura ca sunt promovate in regiune prin intermediul propriilor organisme membre. tehnologia informatiei. consultant fiscal. 15.  zona de acoperire de grupare are o marime− suficienta cu potential pentru un numar semnificativ de organisme profesionale.5 milione de contabili care lucreaza in practica publica sau angajati in industrie si comert. Scopul final al organizatiilor regionale il constituie facilitarea dezvoltarii relatiilor economice in regiunile respective.14. insolvabilitate etc. • Profesia contabila in Romania este repezentata la IFAC prin CECCAR membru plin din 1996 si CAFR membru asociat din 2005. institutii publice etc.   5 . Sa demonstreze ca acorda deosebita atentie atunci cand isi selecteaza membrii. Gruparile regionale repezinta asocierea mai multor organism profesionale din tarile aceleasi regiuni.  are ca obiectiv dezvoltarea si intarirea profesiei contabile in regiune. In present IFAC este o organizatie globala care cuprinde 155 de organism membre si asociate din 118 state reprezentand 2. Sa participe sau sa contribuie la procesul de normalizare profesionala. Sa aiba structura operational interna− care furnizeaza sprijin si reglementari pentru membrii sai. gruparea are potential sa indeplinesca eventual criteriile pentru recunosterea oficiala de catre IFAC . educatie..Despre IFAC Federatia internationala a contabililor. are o intentie si un plan evident in vederea obtinerii acestei recunosteri. Pentru a devein membru IFAC organismul profesional solicitant trebuie: • • • • Sa fie recunoscut fie printr-o lege fie prin consens general ca fiind un organism national profesional major care isi desfasoara activitatea in jurisdictie. Pentru a fi recunoscuta de IFAC o grupare regionala trebuie sa demonstreze ca: exista o grupare sau o organizatie infiintata si sustinuta. Misiunea IFAC o constituie intarirea profesiei contabile capabile sa contribuie la dezvoltarea economiilor international prin promovarea aderarii la standardele profesionale de inalta calitate. care insa nu indeplineste toate criteriile mentionate pentru o organizatie regionala. furnizarea unei directii si unui mecanism institutional care sa orienteze contabilii din intreaga lume pe calea dreapta si etica. IFAC este o organizatie globala pentru profesia contabila care acopera toate sectoarele si specializarile profesiei: contabilitate de afaceri. Organisme si grupari regionale profesionale Organizatiile regionale sunt acele organizatii care reprezinta profesia contabila dintr-o regiune in fata organismelor guvernamentale si de dezvoltare din acea regiune si in anumite cazuri in fata organizatiilor internationale. a functionat pe o perioada rezonabila de timp si dispune de infrastructura si resursele organizationale si fianciare necesare indeplinirii eficiente a responsabilitatilor si participarii la activitatile IFAC.  contine déjà un numar suficient de organisme contabile care sunt déjà membre ale IFAC. Sa fie solvabile financiar si operational. gruparea sustine obiectivele si reglementarile IFAC si IASC.

.contractanti – folosirea de revizori contractati de organizatia profesionala. 3. Asigurarea calitatii serviciilor profesionale. este la latitudinea fiecarui organism membru sa determine cerinte detaliate ale educatiei de precalificare.combinarea celor de mai sus. limbi. Standardele international de Educatie pentru Profesionistii Contabili stabilesc elementele esentiale pe care trebuie sa le contina programele de educatie si dezvoltare astfel incat acestea sa fie recunoscute. La nivelul de contract 2. 17. 6 . o Stabilesc elemente− esentiale ale continutului si procesului de educatie si dezvoltare la nivelul scontat pentru castigarea recunosterii. Standarde intrenationale de educatie pentru− profesionistii contabili. acceptate si aplicate pe scara larga. La nivelul firmei 3. sisteme educationale. o Sa depuna− eforturi pt implementarea acestor standarde sau a cerintelor nationale de educatie si dezvoltare care incorporeaza standardele. organizatia profesionala trebuie sa ia masuri pentru asigurarea independentei auditorilor de calitate. Principalele obligatii ale organismelor profesionale member IFAC in legatura cu standardele international de educatie sunt: o Sa depuna cele mai sustinute eforturi pentru incorporarea elementelor esentiale ale continutului si procesului de educatie si dezvoltare pe care se bazeaza aceste standarde. doar cu invitatie speciala si intr-un anumit scop. 16.sistem de control de catre terti . dar care sa aiba la baza elementele esentiale prevazute in Standardele Internationale de Educatie.abordare bilaterala sau regionala.contractarea lucrarilor in afara societatilor – organismul professional externalizeaza controalele unei terte parti. juridicie si sociale din tarile din care fac parte organismele membre IFAC. o Exprima reperele pe care organismele member trebuie sa le atinga in pregatirea si dezvoltarea continua a profesionistilor contabili. de postcalificare si de dezvoltare. Avand in vedere marea diversitate de culturi. . Documentele internationale de educatie pentru− profesionistii contabili. Standardele internationale de educatie pentru profesionistii contabili: o Stabilesc standard de buna practica general− acceptate in educatie si dezvoltare pentru profesionistii contabili. IFAC emite trei tipuri de documente: 1. o Furnizeaza referinte autorizate pentru influentarea− reglementarilor locale cu privire la buna practica in general. 2.Gruparile regionale recunoscute nu au drept de a participa la intalnirile Consiliului de Administratie al IFAC. La nivelul organismului− profesional Organizatia poate analiza mai multe abordari care include: • Resurse interne – folosirea de inspector angajati de organismul professional • Resurse externe ca de exemplu: . Standardele international de educatie si rolul organismelor profesionale. Indrumarile internationale de educatie pentru− profesionistii contabili. Controlul calitatii este abordat la trei niveluri: 1. . acceptarii si aplicarii internationale. Indiferent de abordarea folosita.

stabilirea de politici care sa asigure respectarea de catre personal a cerintelor etice relevante: integritatea. stimulente etc. competenta. iar consiliul pentru standarde internationale de contabilitate emite standardele internationale de raportare financiara IFRS.  Acolo unde responsabilitatea elaborarii codului national de etica revine tertilor. Sa aduca la cunostinata membrilor toate standardele international de educatie emise de 18. 20. si sa-i convinga pe cei responsabili cu elaborarea codului national sa incorporeze codul IFAC.  Acceptarea si continuitatea relatiei cu clientii si misiuni specifice.  19. precum si alte prevederi pentru profesionistii contabili din intreaga lume. Standardele international de contabilitate si rolul organismelor profesionale. profesionalismul si independenta. Standaredele international de etica si rolul organismelor profesionale. capacitatile. evaluarea performantei. obiectivitatea.o IFAC. Consiliul pentru standardele internationale de etica din cadrul IFAC a emis Codul etic al profesionistilor contabili care curpinde standardele etice de inalta calitate. Acest cod stabileste principiile fundamentale ale eticii profesionale pentru profesionistii contabili si creeaza un cadru conceptual si indrumari pentru aplicarea acestor principii. Organismele profesionale membre IFAC trebuie sa urmareasca: 7 . IFAC prin consiliul pentru standardele international de contabiliate pentru sectorul public emite standardele international de contabilitate pentru sectorul public. competenta profesionala. adecvate. Obligatiile organismelor profesionale membre IFAC se refera la urmatoarele:  Organismele membre nu trebuie sa aplice standard mai putin stringente decat cele stipulate in codul etic IFAC. Obligatiile membrilor IFAC cu privire la asigurarea calitatii se refera la: Existenta unui program obligatoriu de− examinare si asigurare a calitatii.  Cerintele etice . promovarea. Standardele internationale de calitate si rolul organismelor profesionale. dezvoltarea carierei.  Depunerea celor mai sustinute eforturi− pentru incurajarea celor responsabili sa implementeze prevederile standardelor internationale de calitate. Controlul calitatii este abordat la trei niveluri:    La nivelul misiunii La nivelul firmei La nivelul organismului professional Sistemul de control la nivelul firmei (controlul intern) trebuie sa includa politici si proceduri care sa faca referiri la:  Responsabiliatea conducerii pentru calitatea din interiorul firmei. confidentialiatea.  Resursele umane – politici care sa asigure recrutarea personalului. organismele membre trebuie sa urmaresca convergenta codului etic national cu codul IFAC.  Monitorizarea – asigurarea ca procedurile si politicile cu− privire la sistemul de control al calitatii sunt relevante. functionale si sunt respectate.

 Asistenta la implementarea standardelor sau altor standarde care incorporeaza aceste standarde si documente.    8 . cat si reguli referitoare la conditiile de exercitare a activitatile profesionistilor ca reguli deontologice ce vizeaza sa garanteze in mod deosebit independenta. impartialitatea si secretul profesional.  Incorprarea cerintelor IFRS-urilor in cerintele nationale de contabilitate. finantari de terorism. Necesitatea si rolul unui cod etic al profesiei contabile. in functie de specificul fiecarei profesiuni. Un cod de etica trebuie sa includa. fraude. Un cod de conduita este definit de specialisti ca un ansamblu de principii profesionale de etica ce reglementeaza exercitiul profesional al unor activitati.  Asistenta la implementarea IFRS-urilor sai altor standard care incorporeaza aceste standarde. Standarde internationale pentru serviciile conexe. convingerea acelor responsabili sa se conformeze acestor standarde si documente. 22. sau daca responsabilitatea elaborarii standardelor nationale revine guvernului sau altor terti. Fie prin adoptarea codului etic IFAC la specificul jurisdictiei locale. Standardele international de audit si rolul organismelor profesionale. Consiliul pentru standard international de audit si asigurari al IFAC emite urmatoarele standarde: Standarde internationale de audit. Codul etic al profesionistilor contabili are un dublu rol:  Da autoritate serviciilor furnizate de profesionalistii contablili.  Protejeaza profesionistii contabili in fata unor crime economice si a altor fenomene negative din economie. Obligatiile organismelor profesionale membre IFAC sunt:  Incorprarea cerintelor standardelor internationale si a celorlalte documente emise de consiliul pentru standarde internationale de audit si asigurari in standardele nationale.  Fie prin elaborarea unui cod etic propriu care sa cuprinda toate principiile si regulile stabilite prin codul etic IFAC. Organismele profesionale membre IFAC sunt obligate sa aplice principiile si regulile stabilite prin codul etic IFAC:   Fie prin adoptarea codului etic IFAC drept cod etic national al profesionistilor contabili. sau daca responsabilitatea elaborarii cerintelor nationale de contabilitate revine guvernului sau altor terti.  Implementarea unui proces care sa furnizeze membrilor la timp traducerea corecta si complete a standardelor internationale si a celorlalte documente emise de consiliul pentru standarde internationale de audit si asigurari. beneficiarii serviciilor furnizate de ei sunt asigurati ca aceste servicii sunt realizate de specialisti care respecta anumite standarde si raspund pentru calitatea prestatiilor lor. Incorporarea cerintelor standardelor international de contabilitate pentru sectorul public in cerintele nationale de contabilitate pentru sectorul public. convingerea acelor responsabili sa se conformeze acestor standarde. sau daca responsabilitatea elaborarii cerintelor nationale de contabilitate revine guvernului sau altor terti. 21. Standarde internationale pentru misiunile de examinare. modalitati de comunicare comerciale referitoare la profesiile reglementate . convingerea acelor responsabili sa se conformeze acestor standarde. precum spalare de bani.  Asistenta la implementarea standardelor internationale de contabilitate in sectorul public sau altor standard care incorporeaza aceste standarde. coruptii. Unicitatea si unitatea profesiei contabile 23.

Un profesionist contabil ar trebui să se conformeze legilor si normelor relevante si ar trebui să evite orice actiune ce poate discredita această profesie. cu deosebire auditorilor statutari si tuturor persoanelor care sunt in masurä de a influenta lucrãrile profesionistului contabil. obiectivitate si.un profesionist contabil trebuie să fie drept si onest în toate relatiile profesionale si de afaceri. CAFR si legislatia relevanta. în cazul liberprofesionistilor contabili.A. Independenta reprezinta un ansamblu de mijloace prin care expertul contabil demonstreaza publicului ca isi poate exercita misiunea (serviciul profesional) intr-o maniera obiectiva si corecta.Se considera ca independenta profesionistului contabil trebuie sa îsi găsească manifestarea deplina în exercitarea profesiei si în protejarea ei. Independenta in aparentä: — reprezinta capacitatea de a demonstra cä riscurile la adresa independentei de spirit au fost limitate sau eliminate. cu independenta. g) Independenta . Definiti conceptul de independenta in profesia contabila. Un functionar public nu poate fi niciodata independent.24. Se considera ca independenta profesionistului contabil trebuie sa îsi găsească manifestarea deplina în exercitarea profesiei si în protejarea ei. (b) Obiectivitate . Independenta de spirit (in gândire): — Stare de gândire care permite oferirea unei opinii.R.C. Independenta absoluta si independenta relativa a expertului contabil.Un profesionist contabil trebuie să respecte confidentialitatea informatiilor dobândite ca urmare a unei relatii profesionale sau de afaceri si nu trebuie să divulge astfel de informatii unei terte părti fără o autorizatie specifică. legislatie si tehnică. Principiile fundamenale ale eticii in profesia contabila. bazate pe ultimele evolutii din practică. Informatiile confidentiale obtinute în cadrul unei relatii profesionale sau de afaceri nu trebuie utilizate în avantajul personal al profesionistului contabil sau al unor terte părti. — este componenta fundamentala a independentei. În plus. (e) Comportament profesional . ei trebuie sa se conformeze normelor profesionale si tehnice emise de: IFAC. C.E. cu respectarea integrala a dispozitiilor legale si regulilor stabilite de Corp. confuziilor. Un profesionist contabil trebuie să respecte următoarele principia fundamentale: (a) Integritate . conflictelor de interese sau influentelor nedorite să intervină în rationamentele profesionale sau de afaceri. Componentele independentei: 1.C.un profesionist contabil are o datorie permanentă de asi mentine cunostintele si aptitudinile profesionale la nivelul necesar pentru a se asigura că un client sau un angajator primeste servicii profesionale competente. Cerintele de independenta se aplica tuturor profesionisti1or contabili cu practica liberalä. • Un semn distinctiv al profesiei contabile îl constituie asumarea responsabilitătii de a actiona în interes 9 . Profesionistii contabili au datoria de a executa cu grija si abilitate instructiunile clientului sau patronului în măsura în care sunt compatibile cu cerintele de integritate. a unui serviciu profesional farä sä fie afectatã judecata profesionala. astfel incat o terta persoana sa nu puna la indoiala obiectivitatea profesionistului contabil. Un profesionist contabil ar trebui să actioneze cu prudentă si în conformitate cu standardele tehnice si profesionale aplicabile în furnizarea de servicii profesionale. IASB. — Ea presupune integritate si obiectivitate. (c) Competenta profesională si prudenta . cu exceptia cazului în care există un drept sau o obligatie legală sau profesională de a dezvălui aceste informatii. 2.un profesionist contabil trebuie să fie impartial si nu trebuie să permită prejudecătilor. (d) Confidentialitate . (f) Respectul fată de normele tehnice si profesionale .Profesionistul contabil trebuie sa-si îndeplinească sarcinile profesionale în conformitate cu normele tehnice si profesionale relevante.. cu respectarea integrala a dispozitiilor legale si regulilor stabilite de Corp 25. Activitatea de expert contabil este incompatibilä cu orice alta activitate curentä.

Relatiile care aduc un plus de confuzii sau influentează în mod negativ rationamentele profesionale ale profesionistului contabil ar trebui evitate.omit sau ascund informatii. de asemenea. În stabilirea standardelor pentru identificarea relatiilor care pot. Interesul public este definit drept bunăstarea colectiva a comunitătii si a institutiilor deservite de profesionistul contabil 26. investitori. comunitatea oamenilor de afaceri. atunci când aceste omisiuni induc în eroare. Actionând în interes public. trebuie sa domine un caracter rezonabil. comunicatele sau alte informatii când apreciază că acestea: . De asemenea. În selectionarea situatiilor si practicilor de care se vor ocupa în mod specific potrivit cerintelor etice legate de obiectivitate. Integritatea in profesia contabila. Aceasta încredere impune profesiunii contabile o răspundere publica. Nu se va considera că un profesionist contabil încalcă paragraful dacă el furnizează un raport modificat pentru a respecta cerintele paragrafului. de conflict de interese sau alte asemenea. Integritatea implică. conflicte de interese sau din cauza influentei nedorite a unor alte persoane. Principiul obiectivitătii impune o obligatie tuturor profesionistilor contabili de a nu îsi compromite profesia din cauza unor erori. c) trebuie evitate relatiile care permit ca idei preconcepute părtinirea ori influentele altora sa încalce obiectivitatea.contin declaratii sau informatii eronate. profesionistii contabili trebuie sa protejeze integritatea serviciilor profesionale si sa mentină obiectivitatea în rationamentul profesional. evidentele. responsabilitatea unui profesionist contabil nu constă exclusiv în a satisface nevoile unui client sau unui angajator individual. angajatori. Un profesionist contabil poate fi pus în situatii în care obiectivitatea îi este afectată. un profesionist contabil ar trebui să respecte si să se conformeze prevederilor etice ale acestui Cod. executa serviciile de audit intern si servesc în diferite functii financiare de conducere din industrie. guvernanti. de naturã a determina un tert sa puna la indoialä obiectivitatea acestuia. angajati. sa nu se afle in situatii de incompatibilitate. Este imposibil ca toate aceste situatii să fie definite si descrise. ori par sa afecteze obiectivitatea profesionistului contabil. 10 . b) este practic imposibil sa se definească si sa se descrie toate situatiile în care ar exista aceste posibile presiuni. Alti profesionisti contabili angajati întocmesc situatii financiare fiind subordonati altora. unii profesionisti contabili pregătesc si instruiesc pe cei care aspira sa intre în profesie. . farä prejudecati. tranzactii corecte si juste. 27.public. Profesionistii contabili nu trebuie sa accepte sau sa ofere cadouri sau invitatii (la mese. Obiectivitatea in profesia contabila. spectacole) care pot fi considerate a avea o influenta importanta si dăunătoare asupra rationamentului lor profesional sau asupra acelora cu care negociază.contin o declaratie în mod semnificativ falsă sau care induce în eroare . Profesionistii contabili îsi desfăsoară activitatea în multe domenii diferite si trebuie sa-si demonstreze obiectivitatea în împrejurări diferite. Un profesionist contabil nu trebuie să se asocieze cu rapoartele. donatori de credite. • Publicul profesiunii contabile este format din clienti. Indiferent de pozitie sau serviciul prestat. Principiul integritătii impune ca obligatie tuturor profesionistilor contabili de a fi drepti si onesti în relatiile profesionale si de afaceri. Liber-profesionistii contabili realizează rapoarte de certificare. a finantatorilor si alte persoane care se bazează pe obiectivitatea si integritatea profesionistilor contabili pentru a mentine functionarea corespunzătoare a economiei. d) profesionistii contabili au obligatia de a se asigura ca personalul angajat pentru serviciile profesionale contabile si-au însusit principiul obiectivitătii. prestează servicii fiscale si alte servicii de consultanta manageriala. trebuie acordata atentia corespunzătoare următorilor factori: a) profesionistii contabili sunt expusi unor situatii în care asupra lor se pot exercita presiuni ce le pot diminua obiectivitatea. sectorul public si educatie. Asadar. comert. Obiectivitatea presupune cã profesionistul contabil trebuie sã fie impartial.

să folosească sau să divulge informatii confidentiale primite sau obtinute dintr-o relatie profesională sau de afaceri. un profesionist contabil trebuie să respecte− întotdeauna confidentialitatea.  un profesionist contabil trebuie să facă tot posibilul pentru− a se asigura că personalul aflat sub controlul său si persoanele care îi furnizează consultantă sau asistentă respectă principiul confidentialitătii. • pentru a răspunde unei anchete sau unei investigatii din partea organizatiei membre sau al unui organism normalizator.  obligatia de confidentialitate continuă si după− încheierea relatiei dintre profesionistul contabil si client sau angajator.  un profesionist contabil trebuie. de a se abtine de la: a) dezvăluirea de informatii confidentiale în afara firmei sau organizatiei angajatoare ca urmare a unei relatii profesionale sau de afaceri. ar fi prejudiciate în cazul în care clientul sau angajatorul consimt ca profesionistul contabil să divulge informatii. trebuie avute în vedere următoarele aspecte: dacă interesele tuturor părtilor. Principiul confidentialitătii impune ca obligatie profesionistilor contabili. când situatia implică fapte sau opinii nefondate. dacă sunt cunoscute sau nu toate faptele semnificative si dacă− pot fi sustinute cu dovezi. profesionistul contabil  11 . trebuie să se recurgă la rationamentul profesional pentru a se determina tipul de prezentare care trebuie făcută. si • pentru a aduce la cunostinta autoritătilor publice în măsură eventuale încălcări ale legii. de exemplu: pentru a furniza documente sau alte probe în cursul unor proceduri judiciare. în măsura în care acest lucru este posibil. Profesionistul contabil trebuie să fie constient de posibilitatea unor scurgeri de informatii. de asemenea.28. • pentru a proteja interesele profesionale ale unui profesionist contabil în cursul procedurilor judiciare. să− mentină confidentialitatea în prezentarea de informatii către un posibil client sau angajator. • atunci când divulgarea este autorizată prin lege. totusi. profesionistul contabil nu ar trebui. chiar si într-un mediu social. Atunci când profesionistul contabil a determinat că informatia confidentială poate fi divulgată. Când profesionistul contabil schimbă organizatia angajatoare sau obtine un nou client el are dreptul să utilizeze experienta anterioară. cu exceptia cazului în care a fost autorizat în mod special să facă publică o anumită informatie sau dacă există o obligatie legală sau profesională de a face publice acele informatii. in afarä de cazurile când obIigatia divulgarii este prevazuta prin lege sau norme reglementare. inclusiv ale tertelor părti ale− căror interese ar putea fi afectate. ce tip de comunicare este preconizată si cui− i se adresează. (b) folosirea informatiilor confidentiale dobândite în timpul executării sarcinilor de serviciu în avantajul personal sau în avantajul unei terte părti. dacă este disponibil. să ia în− considerare mentinerea confidentialitătii în cadrul firmei sau al organizatiei angajatoare. în special în situatii ce implică o asociere de afaceri pe termen lung cu un asociat sau cu un afin. Confidentialitatea in profesia contabila. Confidentialitatea presupune ca profesionistul contabil trebuie sa respecte confidentialitatea informatiilor obtinute in timpul misiunilor sale si nu trebuie sa le utilizeze sau sa le divulge fara autorizatie scrisä. • atunci când există o obligatie profesională sau un drept de a le divulga atunci când nu este interzis prin lege: • pentru a se conforma controlului calitătii unui corp membru sau al organismului profesional.  un profesionist contabil trebuie. • pentru a respecta standardele tehnice si cerintele etice. în următoarele− situatii profesionistii contabili sunt sau pot fi obligati să divulge informatii confidentiale: • atunci când divulgarea este autorizată de către client sau angajator. de asemenea. mai exact.

E. Competenta profesionala are douä componente de bazä: — obtinerea. ei trebuie sa se conformeze normelor profesionale si tehnice emise de:  IFAC (de ex. 29.R.C. audit si alte reglementari statutare si cerinte relevante). din legislatie si tehnici de lucru. COMPETENTELE PROFESIONALE (comentariu): o Un profesionist contabil salariat care lucreaza in industrie.Comportamentul profesional Profesionistul contabil trebuie sä actioneze intr-o manierä conformä cu buna reputatie a profesiei si sä se abtina de la orice comportament care ar putea discredita profesia. cu independenta . Ob1igatia de a se abtine de la orice activitate care ar discredita profesia ceea ce presupune existenta unor responsabilitati ale profesionistului contabil fata de clienti. . Profesionistul contabil trebuie sa-şi îndeplinească sarcinile profesionale în conformitate cu normele tehnice şi profesionale relevante. Respectarea standardelor si a reglementarilor profesionale.C. fata de terti. Profesionistii contabili au datoria de a executa cu grija si abilitate instructiunile clientului sau patronului in mäsura in care sunt compatibile cu cerintele de integritate. Respectarea normelor tehnice si profesionale Un profesionist contabil trebuie sä-si indeplineasca sarcinile profesionale in conformitate cu normele tehnice si profesionale relevante. si Camera Auditorilor Financiari  Legislatia relevantă 31. de alti membri ai profesiei contabile.trebuie să fie convins că părtile cărora li se adresează comunicarea sunt destinatarii adecvati si că au responsabilitatea să reactioneze ca atare. — adoptarea unui program care sa garanteze un control de calitate in indeplinirea sarcinilor profesionale. de patroni. de angajati si colaboratori. in conformitate cu normele nationale si intemationale. cu independenta (după cum se va vedea în 12 . Profesioniştii contabili au datoria de a executa cu grija şi abilitate instrucţiunile clientului sau patronului în măsura în care sunt compatibile cu cerinţele de integritate. grija si sârguinta si este obligat sa mentina in permanenta un nivel de cunostinte si de competenä profesionalã care sä justifice asteptari1e unui client sau ale angajatorului. Profesionalismul in profesia contabila. Competenta profesionala presupune ca profesionistul contabil trebuie sa furnizeze servicii profesionale cu competenta. sectorul public sau in sistemul educational poate fi solicitat pentru rezolvarea unor atributii importante pentru care nu are formatia sau sau experiena necesarä. aceasta presupune ca el sa fie la curent cu ultimele evolutii si noutati din practica profesionala. obiectivitate si.A. 30. comert. cerand consultanta sau asistenta unui specialist. — practica si examinare in subiecte profesionale semnificative. în cazul liber profesionitilor contabili. în cazul liber-profesioniştilor contabili. si fata de publicul larg. Mentinerea cere: — cunoasterea continua a evolutiilor in profesia contabila (la nivel national si international in contabilitate.Profesionalism . — mentinerea. Dobândirea cere: — inalt standard de pregatire generalä. obiectivitate şi. In plus. o In asemenea situatii nu trebuie sa-si induca in eroare angajatorul cu privire la nivelul real al competentelor sale. — perioada de practica in domeniu. urmatã de una specifica. Compententa in profesia contabila.− Standardele Intemationale de Audit)  Consiliul pentru Standarde− Internationale de Contabilitate  Ministerul Finantelor Publice  C.

f) examineaza activitatea desfasaurata de Consiliul superior si de consiliile filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si dispune masurile necesare.Secţiunea 290 de mai jos). Standardele profesionale aplicabile: • Standardul profesional nr. • Satndardul profesional nr. Care sunt atributiile Conferintei Nationale a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania? Conferinta nationala are urmätoarele atributii: a) stabi1este directiile de baza pentru asigurarea bunei exercitari a profesiei de expert contabil si de contabil autorizat. Care sunt organele si structurile Corpului cu atributii de investigare. • Standardul profesional nr. 32.35 Expertizele contabile. la propunerea comisiei superioare de disciphina.21 Misiunea de ţinere a contabilităţii. avizate de Ministerul Finantelor si de Ministerul Justitiei. in termen de 30 de zile de la data instiintärii oficiale. IASB.C. d) aproba sistemul de salarizare pentru conducerea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si a filialelor acestuia. • Standardul profesional nr. modificärile si completarile acestuia.A.C.23 Activtatea de cenzor în societăţile comerciale. • Standardul profesional nr. judecare si tragere la raspundere? Organele si structurile Corpului cu atributii de investigare.22 Misiunea de examinare a contabilităţii. întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare. 33.E. În plus. Clasificarea standardelor profesionale emise de CECCAR. precum si pentru aparatul propriu al acestora. • Ghidul experţilor contabili şi al contabililor autorizaţi în activitatea de prevenire şi combatere a spălării banilor. precum si Codul privind conduita eticä si profesionala a experilor contabili si a contabililor autorizati. • Standardul profesional nr. h) aproba planurile anuale de activitate ale Consiliului superior si consiliilor filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizali.R. judecare si tragere la raspundere sunt: La nivel central: Comisia Superioara de Disciplina La nivel teritorial: Comisia de Disciplina a Filialei 13 . c) aprobä bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil al Corpului Experilor Contabili si Contabililor Autorizati.39Misiunea de consultanţă pentru crearea întreprinderilor. ei trebuie sa se conformeze normelor profesionale şi tehnice emise de: IFAC. intocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare. Contestarea sanctiunilor hotarate de Conferina nationala poate fi facutä la Sectia contencios administrativ a Curtii de Apel. CAFR şi legislaţia relevanta. e) alege si revocä membrii Consiliului superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati i ai comisiei de cenzori a acestuia. g) hotaraste sanctionarea disciplinara a membrilor Consiliului superior si ai consiliilor filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabihilor Autorizati in conformitate cu prevederile art. 16.37 Misiunea de evaluare a întreprinderii.32 Misiunea experţilor contabili pentru fuziuni şi divizări. • Standardul profesional nr. Hotarârile Curtii de Apel sunt definitive. i) alege si revoca presedintele si doi membri ai comisiei superioare de disciplina j) Indeplineste orice alte atributii prevazute de prezenta ordonanta 34.. C. b) aproba Regulamentul de organizare si functionare a Corpului ExperiIor Contabili si Contabililor Autorizati.

Care sunt. care. Pentru a fi inscrisi la concursul de admitere. urmarindu-se armonizarea cu prevederile Directivelor Europene in domeniu. candidatii trebuie sa indeplineasca anumite conditii: a) au capacitate de exercitiu deplina. precum si a unor active sau bunuri ale acestora. e) Elaboreaza. potrivit legislatiei in vigoare. b) Organizeazä evidenta expertilor contabili. f) Sprijina formarea si perfectionarea profesionala a expertilor contabili si a contabililor autorizati. organisme specializate. in colaborare cu institutiile guvernamentale. i) Editeazä publicatii de specialitate. cu diploma recunoscuta de Ministerul Educţiei şi Cercetării. 37. vanzari de publicatii proprii  Alte venituri 38. la care sa se obtina cel putin media 7 si minim nota 6 la fiecare disciplina. 36. g) Apara prestigiul si independenta profesionalä a membrilor säi in raporturile cu autoritätile publice. reglernentarile privind stagiul si examenul de aptitudini care se avizeaza de M. organizate in diverse forme. standardele privind evaluarea societatilor comerciale. d) au promovat probele privind accesul la profesia de expert contabil. d) Elaboreazä si publicä normele privind activitatea profesionala si conduita expertilor contabili si a contabililor autorizati. precum si cu alte persoane juridice si fizice din tara si din strainatate. b) au studii economice superioare . organizcaza efectuarea stagiului. 65/1995 sunt enumerate urmätoarele atributii: a) organizeazä concursul de admitere. a contabililor autorizati si a societatilor comerciale de profil. Accesul la profesia de expert contabil se face pe baza de examen de admitere. potrivit legii. h) Colaboreaza cu asociatiile profesionale de profil din tara si din strainätate. c) nu au suferit nici o condamnare.. elaboreaza ghidurile profesionale in domeniul financiar contabil. atributiile CECCAR? In art.35. Care sunt sursele de finantare ale CECCAR? Sursele de finantare ale CECCAR:  Taxa de inscriere la examenul de EC si CA  Taxa de inscriere in tabloul Corpului  Cotizatii anuale asupra veniturilor  Donatii. Ce conditii trebuie sa indeplineasca o societate comerciala pentru a deveni membra a Corpului? Pentru a deveni membra a Corpului o societate comerciala trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:  Sa aiba ca obirect de activitate exercitarea profesiei de expert contabil 14 . prin inscrierea acestora in Tabloul Corpului. elaboreaza: programele de concurs. F. c) Asigurä buna desfaurare a activitatii experti1or contabili si a contabililor autorizati. Care sunt conditiile pentru a deveni expert contabil? Precizati nivelul de pregatire teoretica si practica necesar. j) Alte atributii stabilite prin lege sau regulament. astfel incat la acestea sa aiba acces toti membri activi. in vederea accesului la profesie. prin programe anuale de pregatire continua. organizeaza sustinerea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat. 19 din 0G. efectuarea unui stagiu de 3 ani si sustinerea unui examen de aptitudini la terminarea stagiului. interzice dreptul de gestiune si de administrare a societätilor comerciale.

15 . salariaţi. factoring etc. • elaborarea si punerea in aplicare a procedeelor contabile. Majoritatea actionarilor sau asociatilor sa fie experti contabili si sa detina majoritatea actiunilor sau a partiloe sociale  Consiliul de Adm a societatii comerciale sa fie ales in majoritate dintre actionarii sau asociatii experti contabili  Actiunile sa fie nominative si orice nou asociat sau actionar sa fie admis de adunarea generala. in baza si cu respectarea normelor generale. Contabilul autorizat. marketing. Expertul contabil. servicii. 39. In schimb. chiar dacă sunt independenţi.. El nu primeşte. 40. a planului de conturi adaptat unitatii. execută toate lucrările contabile. • determinarea situatiilor financiare si de gestiune prin rapoarte procentuale. pentru lucrările executate. management. nr. economistul şi contabilul. ne găsim în faţa unei arii de competenţe mult mai largi faţă de cea a unui economist salariat. • elaborarea de tablouri de finantare si planuri de trezorerie. economistul este specializat în multe domenii: turism. răspund civil şi penal faţă de întreprindere. putând fi stimulat ori penalizat de şeful Irarhic sau la propunerea acestuia.G. inclusiv in cazul sistemelor informatice. A doua situatie Contabilul autorizat este persoana care a dobândit această calitate în condiţiile O. • sistem de credit leasing. un salariu. 65/1994. absolvent al specializării financiar-contabile. independent faţă de societatea comercială. contabilul salariat răspunde faţă de calitatea lucrărilor executate. De regulă. In ce consta diferenta intre expertul contabil si economistul salariat? Dar cea dintre contabilul autorizat si contabilul salariat? Prima situatie Expertul contabil este persoana care a dobândit această calitate. b. prin aceasta. având competenţa profesională de a verifica şi de a aprecia modul de organizare şi de conducere a activităţii economico-financiare şi de contabilitate. Contabilul salarizat este subordonat şefului ierarhic şi execută sarcinile ce îi revin din fişa individuală. a controlului de gestiune si controlului prin buget. a tabloului de bord. de a supraveghea gestiunea societăţilor comerciale şi de a verifica legalitatea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere si a celorlalte component a situatiilor financiare. ca şi expertul contabil. în cazul unei întreprinderi mari. Expertul contabil este un economist. este un profesionist independent. economistul este subordonat unui şef ierarhic şi execută atribuţiile specifice fişei postului său. ei pot pierde întreprinderea de client şi. Efectuarea de analize economico-financiare: • analiza structurilor financiare. De asemenea. De asemenea. sursa de venit. nesalarizat de o entitate economică.G. Prin urmare. salarizare. • tehnici de analiza si de gestiune a fondului de rulment. contabilul autorizat. a contabilitatii de gestiune. • analiza gestiunii fimanciare si a rentabilitatii capitalului investit. Rareori. nr. Tinerea sau supravegherea contabilitatii si intocmirea bilantului contabil: • acordarea asistentei privind organizarea si tinerea contabilitatii. planificare. • elaborarea de tablouri de utilizari si resurse. Care sunt lucrarile ce pot fi executate de expertii contabili? Conform ROF ( VA FI ACTUALIZAT LA CONFERINTA NATIONALA) a. în condiţiile O. este specializat pe un sector al contabilităţii. financiar-contabil. 65/1994 şi are capacitatea de a ţine contabilitatea si de a pregati lucrarile necesare intocmirii situatiilor financiare. mijlocii. pierd cu greu postul sau în urma unor proceduri anevoioase. Ca şi economistul salariat. ci un onorariu prevăzut prin contractul încheiat cu referire la misiunea sa.

structuri. donatii sau la cererea celor interesati. • legături între servicii. • contribuţii la protecţia patrimoniului unităţii. Care sunt organele de decizie si control ale CECCAR (la nivel central si teritorial)? Sediul central al Corpului este in municipiul Bucuresti. • evaluari de elemente intangibile. c. • expertize de gestiune. f. definiri de funcţii. ca: • studii şi consultaţii pe probleme de ordin fiscal. g. • participarea la întocmirea şi depunerea declaraţiilor fiscale.V. ca: • întocmirea de situaţii periodice. Este astfel organizat incat sa isi poata indeplini atributiile de organism de autoreglementare. 41. • consolidarea conturilor şi bilanţului. • contabil-judiciare. e. • alegerea softurilor necesare. d. La nivel central: . Efectuarea de evaluari patrimoniale: • evaluari de bunuri si active patrimoniale. • evaluari de intreprinderi si de valori mobiliare pentru vanzari. Efectuarea de lucrări de organizare administrativă şi informatică. h. circulaţia documentelor şi informaţiilor. • organigrame. • analiza şi organizarea fluxului informaţional.Organe de decizie: o Adunarea generala o Consiliul filialei o Biroul Permament o Presedintele filialei 16 .A. •întocmirea de planuri de finanţare pe termen mediu şi lung. • asistarea contribuabilului cu ocazia verificărilor. • formarea profesională continuă. partaje. • audit si certificarea bilantului contabil. CECCAR are filiale fara personalitate juridica in fiecare resedinta de judet si municipiul Bucuresti. Executarea de lucrări cu caracter financiar-contabil. organizarea sau controlul regularitatii si sinceritatii sistemului. • audit intern. • arbitraje în cauze civile.• asistenta in prevenirea si inlaturarea dificultatilor unitatii. rentabilitatea. • asistenţă în probleme de T. Efectuarea de audit financiar contabil. alegerea echipamentelor. • mecanizarea şi automatizarea prelucrării informaţiilor. şi impozite. • asistenţă în aplicarea tarifului vamal. echilibrul si riscurile financiare. • studii. ca: • diagnostic-financiar. Efectuarea de expertize contabile: • amiabile (la cerere).Organe de decizie: o Conferinta Nationala o Consiliul Superior o Biroul Permament o Presedintele Corpului . asistenta pentru realizarea de investitii financiare. • fiscalitate imobiliară.Executarea de lucrări cu caracter fiscal.Organe de executie: o Directorul general o Departamente La nivel de filiala: . • cresterea. succesiuni.

Organe de executie: o Directorul executiv o Sectoare LA NIVEL CENTRAL Organe de decizie (legislativ) Conferinţa Naţională Consiliul Superior Biroul permanent Preşedintele Corpului Secţiuni. comisii LA NIVEL DE FILIALĂ Adunarea Generală Consiliul filialei Biroul Permanent Preşedintele filialei Secţiuni Organe de execuţie Secretariatul General Sectoare şi departamente Secretariatul filialei Sectoare 17 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful