MEGHÍVÓ

NYÍLT NAP
és a KÖZÖSSÉG ÉS ÉPÍTÉSZET c. tematikus év évzáró WORKSHOPJA a BME Építészmérnöki Kar Építımővészeti Doktori Iskolájának szervezésében a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0009 keretében

Dátum: Helyszín: Program:
9.00-9.05: 9.05-9.10:

2012. június 4. BME „K”-épület 210., 1111 Mőegyetem rkp. 3.

Köszöntı
(Cságoly Ferenc DLA, DSc egyetemi tanár, az Építımővészeti Doktori Iskola vezetıje) „Közösség és építészet”. Tájékoztatás a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0009 projektnek a Doktori Iskolát érintı folyamatairól (Szabó Levente DLA alprojektvezetı, az Építımővészeti Doktori Iskola titkára)

Egyéni kutatások blokk 9.10-9.25: 9.25-9.40: 9.40-9.55: 9.55-10.10: Tánczos Tibor: A közösségi építészet pedagógiája Alkér Katalin: Folyamatos modern. Caruso St. John építészete Szántay Zsófia: Egy utópia esettanulmánya Csízy László: A mikrostruktúra lehetıségei - Újpalotai közösségfejlesztés

10.10-10.20: szünet Tematikus alkotás-kutatás blokk 10.20-10.40: 10.40-11.00: 11.00-11.20: 11.20-11.40: 11.40-12.00: Zlinszky-kúria, Dabas, Gyón
(Hakkel Márton, Kovács Zsófia, Tatár-Gönczi Orsolya)

Szociális építés a kis Pongrácz-lakótelepen
(László Tamás, Szabó Dávid)

A közösségi építészet lépései – Ökofalu, Nyim
(Bartha András, Gyulovics István, Szántay Zsófia, Francsics László)

Szociális városközpont, Újpalota
(Alkér Katalin, Brósz Csaba, Dombóvári János, Csízy László)

"Hajrá borsodi ipari táj! - Ipari táj rehabilitációja az észak-magyarországi régióban (Antal Gabriella, Borzsák Veronika, Táncos Tibor, Varga Piroska) hozzászólások szünet

12.00-12.30: 12.30-13.00:

Tanulmányutak blokk 13.00-13.15: 13.15-13.30: Ruhr-vidéki tanulmányút
(Antal Gabriella, Borzsák Veronika, Kovács Zsófia, Táncos Tibor, Varga Piroska)

Tanulmányút szlovén és osztrák ökofalvaknál
(Bartha András, Gyulovics István, Szántay Zsófia, Francsics László)

13.30- 14.30: Amszterdami tanulmányút
(moderátor: Kerékgyártó Béla PhD egyetemi docens)

14.30-14.35:

zárszó (Cságoly Ferenc DLA, DSc)

Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Intézményi azonosító: FI 23344 A program az „Új tehetséggondozó programok és kutatások a Mőegyetem tudományos mőhelyeiben” TÁMOP - 4.2.2.B-10/1-2010-0009 címő projekt támogatásával valósul meg. www.bme.hu

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful