‫הריכוזיות בשוק‬

‫ללבנת‪ :‬צאי נגד‬
‫הסופרים‬
‫‪ 277‬סופדים‪,‬‬

‫בהם א‪.‬ב‪ .‬יהושע ודויד גדוסמן‪,‬שלחו‬
‫לדבריהם‪,‬‬

‫סלע‬

‫מיה‬

‫הספרותית‬

‫הפגיעה‬

‫היא‬

‫מכתב‬

‫הקודא לשרת‬

‫שיוגבל כוחן‬
‫התרבותלוודא‬

‫של‬

‫רשתות‬

‫הספרים‬
‫הגדולות‬

‫ביצירה‬

‫ממשית ״החוק‬

‫א‪.‬ב‪ .‬יהושע‪ ,‬להגנת‬
‫ורם קניוק‬
‫‪$DN2$‬בישראל‪ $DN2$‬יביא ללא ספק לתפנית‬
‫חיים באר‪ ,‬עמוס עוז ודויד שראל‬
‫גרוסמן הם בין ‪ 277‬סופרים‪ ,‬חיובית במצב‪ .‬עם זאת‪ ,‬חיונילהג־‬
‫‪$TS1$‬להגביל‪$TS1$‬‬
‫׳יכולת הסחיטה׳ של‬
‫‪$DN2$‬להגביל‪ $DN2$‬בחוק את‬
‫מתרגמים ועורבים שחתמו ביל‬
‫הרשתות ואת פערי התיווךשלהן‪,‬‬
‫על פנייה לשרת התרבות‪,‬לימור‬
‫אחרת במקום‬
‫לבנת‪ ,‬בקריאה‬
‫להיטיב‪,‬עלול החוק‬
‫לפעול נגר הריכו־‬
‫‪$TS1$‬הריכוזיות‪$TS1$‬‬
‫הישראלי‪ .‬לגרום נזק נוסף על הנזקים שכ־‬
‫‪$TS1$‬שכבר‪$TS1$‬‬
‫ת‪ $DN2$‬של שוק הספרים‬
‫זיות‬
‫‪$DN2$‬שכבר‪ $DN2$‬נגרמו‪,‬ולהביא לקריסתן של‬
‫המכתב נשלה לשרה בשעה שהיא‬
‫בר‬
‫הוצאות ספרים"‪.‬‬
‫מניחה את הצעת החוק להגנת‬
‫המכתב גם‬
‫הסופרים והספרות עלשולחן וע־‬
‫‪$TS1$‬ועדת‪$TS1$‬‬
‫בין החותמים על‬
‫מנחם פרי‪ ,‬מאירשלו‪ ,‬רונית‬
‫מטלון‪,‬‬
‫לענייני חקיקה‪.‬‬
‫‪ $DN2$‬השרים‬
‫דת‬
‫סייד‬
‫שלו‪,‬‬
‫צרויה‬
‫אורלי קס־‬
‫‪$TS1$‬קסטל‪$TS1$‬‬
‫קשוע‪,‬‬
‫נילי מירסקי וחייםגורי‪.‬‬
‫‪$DN2$‬קסטל‪$DN2$‬בלום‪,‬‬
‫טל‬
‫במקביל חתמו אנשי ספרות על‬
‫קריאה לרשתות הספריםהגדולות‬
‫חיונילהגביל בחוק את‬
‫להפסיקלמכור ספרים במבצעים‬
‫'יכולת הסחיטה׳ של‬
‫״מבזים‪ ,‬מבישים‪ ,‬שמנשלים אות־‬
‫‪$TS1$‬אותנו‪$TS1$‬‬
‫הרשתות‪ ,‬אחרת הוא‬
‫‪$DN2$‬אותנו‪$DN2$‬מנכםינו״‪,‬לשון הדרישה‪ .‬כ‪30 -‬‬
‫נו‬
‫הספרות והסופרים בי־‬
‫‪$TS1$‬בישראל‪$TS1$‬‬

‫עלוללגרום‬
‫מכתב‬

‫הסופרים‬

‫נזק‬

‫אנשי‬

‫לשדה‬

‫את‬

‫ספרות תובעים‬
‫הפסקת המבצעים‪,‬‬

‫מהרשתות‬
‫בהם‬

‫גם‬

‫הסופרים ניר ברעם‪ ,‬יוסי סוכרי‪,‬‬
‫הסופרים‬

‫להמשיךולקדם‬
‫רומזים כי‬

‫מהשרה‬

‫צור שיזף‪ ,‬טלניצן‪ ,‬דרור בורשטיין‪,‬‬

‫החוק‪ ,‬אולם‬

‫יורםמלצר‪,‬‬

‫מבקשים‬
‫את‬

‫השינויים‬

‫שנעשו בו‬

‫משה רון‪ ,‬אסף גברון‪,‬‬

‫משהגלעד‪,‬‬

‫אמיר בן דוד‪ ,‬יונתן‬

‫באחרונה מבטלים את ההגבלות‬
‫״אנחנו דורשים מהוצאות הספ־‬
‫‪$TS1$‬הספרים‪$TS1$‬‬
‫שהטילה גרסתו המקורית של החוק‬
‫לקבוע מחירי אמתלספריםולא‬
‫רים‬
‫‪$DN2$‬הספרים‪$DN2$‬‬
‫הגדולות ״צומת ספ־‬
‫‪$TS1$‬ספרים״‪$TS1$‬‬
‫הרשתות‬
‫על‬
‫ולכן הוא משרת‬
‫״‪$DN2$‬ו״םטימצקי״‪,‬‬
‫רים״‬
‫מחירים מופקעים רק כדישיוכלו‬
‫להשתתףבמבצע״‪ ,‬כתבו הסופרים‪.‬‬
‫אותם רק באופןחלקי‪.‬‬
‫יבין ושרון רוטברד‪.‬‬

‫במכתבם טוענים אנשי הס־‬
‫‪$TS1$‬הספרות‪$TS1$‬‬
‫פרות‬
‫ות‪ $DN2$‬כי ״מצבו החמור של ענף‬

‫במכתבם הם תובעים‬

‫להפסיק‬

‫מהרשתות‬

‫(מימין) ודויד גרוסמן‪ .‬הסופרים תומכיס‬
‫עמוסעוז‬

‫כחוקאולם‬

‫מודאגים כי השינויים‬

‫שנעשו בולאחרונחיחלישו אתכודוומול‬

‫הרשתות‬

‫את המבצעים באופן מיידי‬

‫מתפרסמים ספריו‪ ,‬כי שום‬
‫שבה‬
‫לעובדים שלהן‬
‫שמתייחסות‬
‫תות‬
‫‪$DN2$‬ברשתות‪$DN2$‬‬
‫פרסםלאחרונה בעמוד הפייםבוק‬
‫הספרים‪ ,‬שהוא תוצאה ישירה ומציינים כי הם לא מוכניםלחכות‬
‫שתומכת‬
‫הרשת היחידה‬
‫הספרים‪ .‬אנחנו חושבים שספר לא‬
‫ספר שלו לא ישתתף יותר במבצ־‬
‫‪$TS1$‬במבצעים‪$TS1$‬‬
‫ברשתות‬
‫לעברים‪ .‬אל תקנו‬
‫כמו‬
‫שלו׳קול קורא לעם הספר׳ שבו‬
‫״עד שיחוקק‪ ,‬אם יחוקק‪ ,‬חוק הס־‬
‫‪$TS1$‬הספרים‪$TS1$,‬‬
‫של הריכוזיות בענף‪ ,‬רק הורע‬
‫צריךלעלות ‪89‬שקלים‪ ,‬ואפשר‬
‫‪$DN2$‬במבצעים‪ $DN2$‬של סטימצקי וצומת ספרים‪.‬‬
‫שמת־‬
‫‪$TS1$‬שמתעבות‪$TS1$‬‬
‫לספרי‬
‫מבקש‬
‫הוא‬
‫מכבש‬
‫פרים‪,‬‬
‫‪$DN2$‬הספרים‪$DN2$,‬‬
‫פילוסופיה‪,‬‬
‫שבזות‬
‫רק‬
‫לקנות‬
‫מהציבור‬
‫תחת‬
‫ומצטמק‬
‫ההולך‬
‫עים‬
‫מיום שהונחהלראשונה הצעת‬
‫מנכ״ל צומת ספרים‪ ,‬אבי שומר‪ ,‬להוריד את מחירו בצורה דרס־‬
‫‪$TS1$‬דרסטית‪$TS1$.‬‬
‫‪$DN2$‬שמתעבות‪ $DN2$‬ספרי ביקורת‪,‬‬
‫בחנויות הפרטיות‪.‬‬
‫בלעדינו אין ספרות‬
‫לוביסטים‪.‬‬
‫החוק עלשולחן הכנסתלפני של‬
‫שמשכיחות‬
‫עבות‬
‫‪$DN2$‬דרסטית‪ $DN2$.‬יחד עם זאת ישלדאוג לכך‬
‫טית‪.‬‬
‫אמר בתגובהלטענות הסופרים‪:‬‬
‫ואין‬
‫שירה׳׳‪ ,‬כתבו‪.‬‬
‫כשנתיים‪ .‬הלחץ של שתי הר־‬
‫‪$TS1$‬הרשתות‪$TS1$‬‬
‫״בצומת ובסטימצקי אוהבים קלאסיקה‪ .‬ספרים הם לא עג־‬
‫‪$TS1$‬עגבניות‪$TS1$‬‬
‫שהסופרים ובוודאי סופרי המקור‪,‬‬
‫״אנחנו מכבדים את כל הסופרים‬
‫‪$DN2$‬עגבניות‪ $DN2$‬רקובות‪ .‬אל תקנו בבתי‬
‫רק כסף״‪ ,‬כתב אפשטיין‪" .‬הם‬
‫שתות‬
‫בניות‬
‫מכתבי‬
‫ות‪$DN2$‬הקמעונאיות על הוצאות‬
‫הסופרים מגיעים‬
‫יוכלו להיות בכבוד ולהתפרנס‬
‫לספרים״‪ ,‬כתב אפשטיין‪.‬‬
‫קברות‬
‫עושקים את הוצאות הספרים‪ ,‬הם‬
‫המורגשת בש־‬
‫‪$TS1$‬בשבועות‪$TS1$‬‬
‫כהמשך לתסיסה‬
‫שירצו לאלהימכרבמבצע״‪.‬‬
‫הספרים החריף‪ ,‬וחלה פגיעה‬
‫ספרות‬
‫מכתיבתם‪ .‬מדינה ללא‬
‫איריס‬
‫םטימצקי‪,‬‬
‫מנכ״לית‬
‫הסופר צור‬
‫עושקים את הסופרים‪ ,‬הם מוח־‬
‫‪$TS1$‬מוחקים‪$TS1$‬‬
‫ברשתות הח־‬
‫‪$TS1$‬החברתיות‪$TS1$.‬‬
‫האחרונים‬
‫ובפרנסתן‬
‫בפרנסתנו‬
‫אנושה‬
‫במקביל הודיע‬
‫בועות‬
‫‪$DN2$‬בשבועות‪$DN2$‬‬
‫קים‬
‫‪$DN2$‬החברתיות‪ $DN2$.‬הסופר אלכס אפשטיין‬
‫ברתיות‪.‬‬
‫לקויה״‪.‬‬
‫מקור‪ ,‬היא מדינה‬
‫שיזף כי ביקש מהוצאת עם עובד‪ ,‬בראל‪ ,‬אמרה כי ״סטימצקי היא‬
‫‪$DN2$‬מוחקים‪ $DN2$‬את השירה‪ .‬אל תקנו ברש־‬
‫‪$TS1$‬ברשתות‪$TS1$‬‬
‫של הוצאותהספרים"‪,‬‬
‫בחוק‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful