Metode active de invatare Tendinte moderne in didactica pedagogica

Metodele active şi interactive au multiple valenţe formative care contribuie la dezvoltarea gândirii critice, la dezvoltarea creativităţii, implică activ elevii în învăţare, punându-i în situaţia de a gândi critic, de a realiza conexiuni logice, de aproduce idei şi opinii proprii argumentate, de a le comunica şi celorlalţi, de a sintetiza/ esenţializa informaţiile, se bazează pe învăţarea independentă şi prin cooperare, elevii învaţă să respecte părerile colegilor. În contextul modernizării metodelor didactice este absolut necesară aducerea în discuţie a metodelor gândirii critice. S-a greşit adesea considerând gândirea critică o „materie” de studiu sau un set de deprinderi care trebuie învăţate, memorate şi apoi aplicate. În realitate, gândirea critică este un produs, este un nivel la care ajunge gândirea noastră în momentul în care gândim critic din obişnuinţă, ca modalitate firească de interacţiune cu ideile şi informaţiile pe care le primim sau le descoperim. Predarea şi învăţarea folosind metodele gândirii critice nu este o sarcină simplă şi nici una care se realizează într-o anumită lecţie şi apoi se uită. Există însă o serie de condiţii care trebuie îndeplinite de fiecare activitate didactică şi care sunt esenţiale pentru promovarea gândirii critice:  Trebuie găsit timp şi create condiţii pentru experienţele de gândire;  Elevii trebuie lăsaţi să speculeze;  Trebuie acceptată diversitatea de idei şi păreri;  Trebuie promovată implicarea activă a elevilor în procesul de învăţare;  Elevii nu trebuie să aibă sentimentul că riscă să fie ridiculizaţi în cazul în care ideile, părerile lor nu sunt împărtăşite de ceilalţi;  Trebuie manifestată încrederea în capacitatea fiecărui elev de a gândi critic. Pentru a ajunge să gândească critic, elevii trebuie să:  Îşi dezvolte încrederea în forţele proprii şi să înţeleagă valoarea propriilor idei şi opinii;  Să se implice activ în procesul de învăţare;  Să asculte cu respect opinii diferite;  Să fie pregătiţi pentru a formula şi demonta judecăţi.

Tendinte noi in did ped O metodă nu este bună sau rea în sine, ci, prin raportarea ei la o situaţie didactică, poate fi apreciată, valorizată din punct de vedere al oportunităţii utilizării sau din punct de vedere al gradului de adecvare şi de eficienţă. Modernizarea învăţământului implică şi înnoiri metodologice, concomitent cu restructurări la nivelul finalităţilor. Principalele direcţii de dezvoltare a metodologiei didactice pot fi:

pe rând. Deschiderea metodologiei faţă de cerinţele educaţiei permanente. Exemple de interogări care să declanşeze brainstorming-ul:.învăţământul modern solicită aplicarea metodelor active şi interactive.. îl solicită pe elev să găsească soluţii. sarcină. Se pot propune diferite cerinţe în cadrul metodei cadranelor pentru a realiza obiectivele propuse în lecţia respectivă. Dacă în învăţământul tradiţional. . metodele centrate pe profesor. Fundamentul pentru un nou cadru de predare. Este o metodă ce stimulează creativitatea prin anunţarea spontană a mai multor idei în legătură cu tema dată. astfel încât să se formeze cele patru . .. în traducere liberă . pe la fiecare produs pentru a examina şi discuta produsele propuse de colegi. Extinderea metodelor bazate pe acţiunea practică. discută observaţiile şi comentariile colegilor lor pe propriul lor produs.în grupuri de câte 3 sau 4.Cadranul III: Scrie morala/ învăţătura care se desprinde din text. Accentuarea caracterului euristic al metodelor. inventar de idei – realizat pe o foaie de hârtie Produsele muncii grupurilor se expun pe pereţii clasei. Pot nota observaţii şi pot face comentarii pe materialele expuse După ce se încheie „turul galeriei” . a celor care dezvoltă gândirea critică. Valorificarea metodelor tradiţionale în direcţia activizării elevilor.învăţare îl constituie proiectul. furtună în creier”. desen.cadrane” şi în care elevii vor nota informaţiile solicitate. expunerea..       Promovarea metodelor activ-participative..sarcină de învăţare . Accentuarea caracterului formativ al metodelor. TURUL GALERIEI Elevii. Se poate lucra individual sau cu clasa împărţită pe grupe şi atunci fiecare grupa va primi câte o fişă. este o metodă de lucru interactivă care se bazează pe asaltul de idei pe care îl provoacă o anumită temă. dacă este cazul. pricipalele metode le constituie conversaţia. Îmbinarea metodelor de învăţare individuală cu cele de învăţare prin cooperare.Cadranul II: Stabileşte şi scrie ideile principale ale textului citit. transmiterea de cunoştinţe. Cadranul IV: Reprezintă printr-un desen al doilea fragment din text.Cum ai fi procedat dacă te-ai fi aflat în situaţia personajului X?” etc. În final se comentează împreună cu profesorul rezultatul activităţii. Ce învăţătură/ mesaj vă transmite textul citit?”. demonstraţia. si sunt intr-o continua dezvoltare. transformaţi astfel într-o adevărată galerie expoziţională La semnalul profesorului grupurile trec. ca exemple de metode moderne identificam: Brainstorming-ul. pasivitatea elevilor. Citesc comentariile celorlalte grupuri şi. Propun spre exemplificare o varianta a cadranelor:Cadranul I: Precizează personajele textului citit. lucrează la o problemă .care se poate materializa într-un produs – schemă. metodă a gândirii critice. Metoda cadranelor. grupurile îşi reexaminează propriile produse. Metodele moderne sunt diverse da la autori la autori. presupune trasarea pe mijlocul foii a două drepte perpendiculare.

De exemplu: Prin ce se aseamănă si se deosebesc personajele X şi Y? Alte metode moderne sunt: Ciorchinele.Se cere elevilor să facă o reprezentare grafică a două obiecte în ceea ce au asemănător şi diferit. deoarece îmbină cititul. Lectura în perechi. colorate diferit. Mov. caracterul formativ şi informativ. Al treilea vers este format din trei cuvinte care arată acţiuni (verbe la gerunziu). Pe fişele elevilor sau pe tablă se scriu o serie de cerinţe: Să scrie într-o singură propoziţie despre ce este vorba în text.Descrie: Descrie cum arată personajul X. Metodele şi tehnicile active şi interactive au avantaje şi dezavantaje. Turul galeriei.elev/ elevi sunt câteva dintre avantajele metodelor şi tehnicilor active care fac din lecţie o aventură a cunoaşterii în care copilul participă activ.climatul antrenant. Al patrulea vers este o propoziţie din patru cuvinte care să exprime ce simt ei despre subiect.Compară: Compară personajul X cu personajul Y. Roşu. Să realizeze un desen care să surprindă esenţialul. Metoda este valoroasă. gând. Să precizeze culoarea pe care o asociem cu conţinutul. valorificarea experienţei proprii a elevilor. Are avantajul că se poate desfăşura individual. în perechi sau în grup. Dintre dezavantaje putem menţiona pe cele de ordin evaluativ. comunicarea orală şi gândirea critică.Argumentează: Argumentează pro sau contra de ce s-a întâmplat… Portocaliu.tehnica folosită în condiţiile în care se urmăreşte să se afle cât mai multe informaţii în legătură cu un subiect. bazat pe colaborarea.Aplică: Povesteşte despre personajul principal. se notează câte un verb: Albastru. Să scrie într-un cuvânt ce conţine textul. după propriile puteri. Diagrama Venn. Al doilea vers este format din două cuvinte care descriu subiectul (adjective). care denumeşte subiectul ( un substantiv). elev. pe cele .Analizează: Spune ce crezi despre faptele personajului X. Regulile de elaborare sunt: Primul vers constă dintr-un singur cuvânt semnificativ. Ei vor vizualiza partea comună şi vor evidenţia în spaţii diferite elemente diferite. relaxat. evidenţierea modului propriu de înţelegere. Cubul.Cvintetul este o tehnică ce constă în crearea unei poezii de cinci versuri după reguli precise în scopul de a sintetiza conţinutul unei teme abordate în exprimări concise. Pe cele şase feţe ale cubului. imagine). Galben.elev/ elevi.Asociază: Asociază numele personajului X cu un nume cunoscut de tine. Ultimul vers este format dintr-un cuvânt cu rol de constatare sau concluzie care să exprime esenţa subiectului (substantiv). Să noteze cel mai important aspect (idee.determinarea elevilor de a căuta şi dezvolta soluţii la diverse probleme. Eseul de cinci minute. Cuvântul nu trebuie să fie repetat în celelalte versuri. Benzile desenate. Să scrie într-o impresie ce conţine textul. Dezvoltarea gândirii critice. Metoda pălăriilor gânditoare. Metoda SINELG. Verde. scrisul. flexibilă. Scheletul de recenzie este o metodă care se aplică pentru fixarea cunoştinţelor asigurând astfel feed-back-ul textului citit. încrederea şi respectul dintre învăţător. Jurnalul dublu. Reportajul. Ştiu/ Vreau să ştiu/ Am învăţat.

studentie.ro/articol/Invatamant-prescolar-metode-invatareproiecte/METODE-DE-PREDARE-%E2%80%93-INV%C4%82%C5%A2ARE-ACTIVPARTICIPATIVE-SPECIFICE-LITERATURII-ROMANE.Vasile Popeanga.scritube.php http://www.html http://www. se creează agitaţie în rândul elevilor.com/profesor-scoala/METODE-ACTIVE-N-NVAREA-CENTRAT104922154. material.pagini-scolare.php http://www. Victor Tircovnicu. Editura Didactica si Pedagogica.ro/lectii-invatamant-primar-19-metode-active-de-invatare-p985-t2 Pedagogie.com/profesor-scoala/TENDINTE-SI-ORIENTARI-IN-METOD171221123. http://www.didactic.ro . Editura Collegium.doc http://www. de proiectare.de ordin temporal.scritube.didactic.html http://www.ro/files/19/metode.pagini-scolare. repetiţia. Bucuresti 1966 http://www. necesită introducerea de elemente de creativitate pentru a evita monotonia. Polirom 2006 Pedagogia. Constantin Cucos.ro/Referate/Pedagogie/REFERAT-PEDAGOGIE-INVATAREAACTIVA_i46_c993_64319.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful