Ανακτήθηκε από την

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
http://edu.klimaka.gr

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ-ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑ AEI - TEI ΕΤΟΥΣ 2011
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%)

127
129
131
133
135
137
139
182
183
186
101
103
107
118
122
120
138
102
113
115
109
111
175
189
106
112
114
110
116
177
104
145
108
121
117
119
169

ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΓΕPΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΓΕPΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΦΙΛ/ΦΙΑΣ- ΠΑΙΔ/ΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΦΙΛ/ΦΙΑΣ ΠΑΙΔ/ΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛ/ΦΙΑΣ-ΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΦΙΛ/ΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ(ΡΕΘΥΜΝΟ)
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΙΣΤΟPΙΑΣ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΙΣΤΟPΙΑΣ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΣΤΟPΙΑΣ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΙΣΤΟPΙΑΣ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΕΛ/ΣΟΥ(ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
ΙΣΤΟPΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
ΙΣΤΟPΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΘΕΑΤPΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΤΡΑΣ

ΕΣ.
ΕΣ.
ΕΣ.
ΕΣ.
ΕΣ.
ΕΣ.
ΕΣ.
ΕΣ.
ΕΣ.
ΕΣ.
ΕΣ.
ΕΣ.
ΕΣ.
ΕΣ.
ΕΣ.
ΕΣ.
ΕΣ.
ΕΣ.
ΕΣ.
ΕΣ.
ΕΣ.
ΕΣ.
ΕΣ.
ΕΣ.
ΕΣ.
ΕΣ.
ΕΣ.
ΕΣ.
ΕΣ.
ΕΣ.
ΕΣ.
ΕΣ.
ΕΣ.
ΕΣ.
ΕΣ.
ΕΣ.
ΕΣ.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
2
2
2
2
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
3
3
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
5
5
4
4
4
4
1
1

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ
14594 12.50 22.2
22832 18.97 38.0

ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ
9286 7.97
9.4
17129 15.25 28.5

14878 11.80
17549 14.58
9789 7.22

16.4
24.7
10.1

14878 11.80
17549 14.58
9789 7.22

16.4
24.7
10.1

11031
9106
12146
12099
8703
13382
14168
14916
13047
10072
11363
10442
13828
15252
16091
10035
14356
15452
10757
18404
12119
13041
8754
10732
11537
14851
17865
17433
9725

13.7
19.8
26.6
22.7
16.9
26.0
22.6
28.4
23.1
16.2
28.9
20.6
22.4
27.4
31.7
14.3
23.4
31.2
18.5
35.8
24.7
24.5
16.6
15.6
22.3
28.7
33.7
33.7
19.5

11031
9102
10290
9187
8301
12041
11844
13543
12958
9314
10751
9711
12382
12019
13487
10035
12637
12011
9143
13507
11455
13041
8754
10732
9056
13580
15404
14865
9725

13.7
16.6
18.2
20.4
16.1
23.3
20.2
27.3
26.0
12.6
16.1
17.7
20.0
24.1
23.3
14.3
20.1
22.3
12.3
24.7
23.5
24.5
16.6
15.6
15.4
25.2
30.0
30.5
19.5

7.83
9.08
12.18
12.50
8.92
13.83
15.17
15.23
13.50
10.55
10.73
10.50
14.47
15.70
16.35
10.73
15.17
15.70
11.22
18.65
12.35
13.52
9.10
11.48
11.72
15.13
18.22
17.53
9.97

7.83
9.40
10.70
9.82
8.33
12.33
12.43
13.88
13.12
10.12
11.52
10.02
12.97
12.03
14.10
10.73
13.28
12.32
9.85
13.92
11.70
13.52
9.10
11.48
9.50
13.90
15.67
14.90
9.97

12 11.86 14.00 11.43 27.70 13.0 12223 12.9 10.62 16.83 16.2 32.9 10303 10.5 10. ΕΣ.85 13. ΕΣ.ΚΑΙ ΠΟΛΙΤ. ΕΣ.75 9. ΕΣ.17 21. ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔ.8 32.03 13. ΕΣ. ΕΣ.80 16.7 26. ΕΣ.5 12.43 27. ΕΣ.(ΚΕΡΚΥΡΑ) ΕΣ. ΕΣ.75 11.23 9.ΙΟΝΙΟ-ΕΙΔ. ΕΣ.50 19.15 10.9 10. ΔΙΟΙΚ.78 8.1 17. ΕΣ.23 14. ΕΣ. ΠΑΙΔ/ΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ(ΠΡΟΓ.6 32. ΕΣ.23 9. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 10439 10303 9900 12223 15235 9494 10501 13414 ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ 11.0 11.0 17. ΙΣΠΑΝ.08 11. ΕΣ. ΜΕΤΑΦP & ΔΙΕPΜ.4 27.98 9.80 16. ΕΣ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜ.32 10. ΕΣ. ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΦΙΛΟΣ.07 16.70 12.32 10.62 16.38 14.3 13414 14.38 8.02 11.12 13.) ΑΘΗΝΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣ. (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣ.73 14.78 13.12 13.7 25.25 11.17 21.5 16. ΕΣ.7 19.2 13472 12624 16288 10568 13253 14137 13305 10653 14368 13163 16543 10008 11548 12163 12847 9299 10267 12745 12354 10328 8837 9341 15262 13188 16554 16549 9915 13.98 8.00 16.8 22. ΕΣ.ή ΔΙΕΡΜ.75 9.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ.8 17.02 11.55 11.9 .85 11. ΕΣ.0 18. ΕΣ.4 32.1 11. ΕΣ. ΜΕΤΑΦP & ΔΙΕPΜ.0 17.83 12.50 13472 10450 16288 10568 10349 11398 11625 10653 14368 12507 12241 10008 11548 8214 10543 9299 10267 12745 12354 10328 8837 9341 15262 13188 16554 16316 9915 19.9 15.2 20.3 11.4 30.2 24.83 16.1 22. ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘPΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕPΩΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΥΤ. ΕΣ. ΕΣ.32 8. ΕΣ.73 13. ΣΛΑΒ.25 23.00 16.0 10501 11.85 13.4 16.5 26.ΙΟΝΙΟ-ΕΙΔ. ΕΣ.1 16.gr ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ-ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑ AEI .73 14.82 15. ΕΣ.9 28. ΕΣ.ΨΥΧΟΛ.8 16.97 16.2 ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 10439 11.9 9900 10.45 10.4 21.5 15. ΕΣ.82 15. ΕΣ.98 9.25 11.ΓΛΩΣΣ.TEI ΕΤΟΥΣ 2011 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%) 146 362 168 163 174 187 159 342 355 179 351 357 373 123 124 125 411 181 126 149 348 165 167 343 148 153 147 184 176 192 188 171 151 170 172 385 386 ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΑΤPΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΘΕΑΤPΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΝΑΥΠΛΙΟ) ΘΕΑΤPΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ( ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ(ΚΕΡΚΥΡΑ) ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΠΟΛΙΤ. ΕΣ.1 24.3 14.4 21.5 18.3 20.83 16.62 7.3 32.38 14. ΕΣ.2 17. ΕΣ.98 8.Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.8 17. ΜΕΤΑΦΡ.5 18.0 12.90 7.3 20.9 13.6 32.3 28.12 12.4 16.15 10.0 22.9 15235 15.5 15.1 17.7 25. ΕΣ. ΕΣ.73 13. ΕΣ. ΕΣ.0 24.2 20. & ΑΝΑΤ.25 23.0 12.klimaka.3 28.7 19.70 12.23 14.5 9494 10.80 10.0 14.0 14.

4 12945 13.8 11492 10.22 12871 13394 7533 11566 8177 11599 9932 7028 8313 6433 12.22 13.52 36.93 32.4 16.0 15160 15. ΕΣ.3 17156 17.25 25.58 21.ΕΛΛΑΔΑΣ(ΑΓΡΙΝΙΟ) ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΝΩΤ.3 3.63 18.92 33. ΕΣ.2 14. ΕΣ.82 20.00 28.25 25. ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΑΝ ΔΥΤ. ΕΣ. ΕΣ. ΕΣ.25 29.5 26.92 33.75 7.7 7.8 17014 17.0 16.6 14470 15. ΘΡΑΚΗΣ(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ(ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ(ΣΕΡΡΕΣ) ΕΠΙΣΤ.77 34. ΕΣ.7 7.38 32.3 13684 14. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΡΟΔΟΣ) ΠΑΙΔ/ΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) ΠΑΙΔ/ΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΙΔ/ΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΥΤ. ΕΣ.4 13.8 15.2 13. ΕΣ. ΕΣ.95 13.33 27. ΕΣ.63 18.0 16.38 32.4 16.22 12.7 13194 14. ΕΣ. ΕΣ.1 17.70 3.klimaka.4 14. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2 2 1 1 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 1 1 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19304 13684 11492 15429 11275 17156 15911 17014 18372 16091 17566 16017 14294 17277 15019 17548 14956 13073 12481 12945 13272 13963 13935 13991 5356 ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ 16. ΕΣ. ΕΣ.TEI ΕΤΟΥΣ 2011 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%) 403 405 402 401 404 178 132 164 128 130 141 142 143 140 334 154 134 160 162 166 158 156 341 136 407 408 406 409 173 354 367 368 384 413 414 415 416 ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤ.4 12871 13394 13190 11566 8177 11599 9932 7028 8313 6433 10.47 21. ΕΣ. ΕΣ. ΕΣ.05 8. ΣΧ. ΕΣ. ΕΣ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΠΙΣΤ.68 10.00 28.& ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧ/ΓΙΑΣ & ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΔΙΑΧ.37 31. ΕΣ.92 33.70 11.0 13.22 35.0 16.45 25.2 5356 3.7 13.6 12827 13.5 26.5 13.3 15.9 17.0 17169 17. ΕΣ.62 31.18 22.13 30.10 30.03 21.70 3.4 15.3 12.47 25.1 23.4 14.1 12262 12. ΕΣ.3 12.60 21.48 7. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤ.73 22.44 30. ΕΣ.85 7.3 14.3 18.3 16258 16.05 8.8 10.2 13935 14.0 14129 13. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΦΛΩΡΙΝΑ) ΕΠΙΣΤ.85 7.8 10051 11.gr ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ-ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑ AEI .68 10.75 14.5 17.4 14.47 25.6 17648 17. ΕΣ.5 10. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΙΣΤ.63 33.50 24.50 34.6 18.9 9.42 34. ΤΗΣ ΠΡΟΣΧ.47 28.04 20. ΕΣ.60 21.6 13.0 14178 11.Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu. ΕΣ.72 12.03 17. ΕΣ.67 22.22 35. ΕΣ.62 25.12 10.22 13.70 11. ΕΣ.1 15964 15.7 13684 13.3 17.8 15700 16.98 23.10 14. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤ. ΕΣ. ΕΣ. ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ(ΑΘΗΝΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΣ. ΕΣ.5 14.15 8.7 13. ΕΣ.6 17548 17.4 17.80 34. ΕΣ.4 18.7 13173 13.5 .85 12.4 ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 12889 11.1 14.4 13. ΤΗΣ ΕΚΠ.8 14956 15. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΦΛΩΡΙΝΑ) ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ/ΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) ΕΠΙΣΤ. ΕΣ.15 8.1 23.48 7.

1 13. ΕΣ.38 13.83 3.9 11811 12. ΕΣ.98 13.5 6.58 14. ΕΣ.92 9.6 6.29 11.10 4.8 12113 13. ΕΣ.85 15.6 9.7 12. ΕΣ.43 18. ΕΣ.6 13. ΓΛΩΣ.88 13. ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ.03 17.0 21.1 5.90 18. ΕΣ.50 6. ΕΣ.3 12.8 17.33 9.5 8052 8.2 6. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ.5 21.7 26.9 4.3 9.60 8.1 4.30 7.9 12.77 20.80 13. ΕΣ. ΕΣ.32 12. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘ.55 14.7 12178 12.3 11.2 10457 11.65 8. ΕΣ.28 16.3 6.78 10. ΕΣ.3 17.Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu. ΕΣ. ΞΕΝ.7 7.1 .32 5.55 14.4 11. ΕΣ. ΕΣ.1 ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 7267 7. ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣ.8 10.8 8201 8.7 3.28 7.90 18.68 9.0 26.2 4.3 12.4 22.4 4. ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ) ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΣ.2 25.18 7.7 8. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 3 3 1 1 3 3 2 2 1 1 4 4 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 7267 6332 9517 10575 12178 10435 11439 11811 11804 12113 9434 10457 7894 9761 9033 ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ 7. ΕΣ.9 4.77 20.gr ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ-ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑ AEI .6 18. ΕΣ. ΕΣ.65 19. ΕΣ.92 9.7 14. ΕΣ.98 7601 7633 4243 5960 3168 13803 4332 4670 9079 3933 6655 5779 5034 5418 6749 9136 12262 7114 13917 7318 13955 10.83 3. ΕΣ.13 14.05 11.7 6332 7.73 7.83 10.3 9840 11.1 7.3 4.82 4.32 5.TEI ΕΤΟΥΣ 2011 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%) 417 418 599 601 661 643 641 690 692 694 524 696 743 730 741 602 598 748 248 250 218 329 249 247 251 252 245 243 259 257 261 253 255 269 267 270 263 ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ(ΠΥΡΓΟΣ) ΛΑΙΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ(ΑΡΤΑΣ) ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ.07 16.22 7.8 7807 8.0 21.78 14.00 7.30 15.3 13.2 25. ΕΣ.29 5.65 19.klimaka.6 9517 9.98 17.28 5.83 14. ΕΣ.6 7795 7795 4243 5960 3168 13803 10813 5177 12067 5019 8844 13398 5138 7091 6749 14079 14269 11283 13917 7318 13955 8. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ(ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΕΦΑΡΜ. ΕΣ. ΕΣ.3 7.30 12.6 13.3 22.5 10.9 4. ΕΣ.98 13.00 14.1 11439 12.22 7. ΕΣ.12 16.1 10575 10. ΕΣ.7 9.42 5.60 6.53 5.83 6.9 12.93 18.00 5.53 19.95 5.03 13.& ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ(ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ & ΟΡΓΑΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛ. ΕΣ.1 4. ΕΣ.6 5.9 7602 7. ΕΣ.7 15. ΕΣ. ΕΣ.62 4.50 6.8 10.1 10.9 8.5 7894 8. ΕΣ.3 6. ΕΣ.78 10.30 15.93 18.7 8.95 12.12 16.07 19.7 9.

6 6410 7.48 25. ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕP/ΝΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) ΠΕPΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ.4 11.72 5.0 4. ΕΣ.50 18.6 7.92 4.53 6.9 5.6 12025 12. ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ.6 8513 9.35 32.8 11724 12.75 34.4 10568 11.0 7475 8.53 7.8 7542 8.62 12.57 13.4 9077 9.75 6. ΕΣ.67 13.0 ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 10817 11.1 8.2 12.5 5.2 6150 6. ΕΣ.5 6. ΑΘΗΝΑΣ ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΛΑΜΙΑ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚ/ΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΥΤ. ΕΣ.8 6964 8.6 4718 5.6 6.2 6.2 5936 6.2 14938 15.47 15.0 . ΑΘΗΝΑΣ ΑΞΙΟΠ.72 16. ΕΣ.9 4391 4.5 5472 6.6 9.5 12835 13.6 9264 9.12 7.68 25.67 13.gr ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ-ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑ AEI .32 31.2 7507 8. & ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ(ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ.22 19.03 5.15 4.75 7. ΕΣ.75 7.7 11.9 4523 5.1 5174 5. ΕΣ.klimaka.6 12.6 14.63 37.8 6.05 7.6 17. ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΕΣ.2 7656 8. ΕΣ.6 11.48 17.92 4. ΕΣ.73 6.6 7. ΕΣ.1 11.45 8.48 8. ΕΣ.35 4. ΕΣ.2 11804 12.35 32.12 10.5 14874 15.58 16.2 6252 7.0 17.2 15.82 4.2 8.27 5.22 6.03 5.80 14.62 12. ΕΣ. ΕΣ.53 7.5 16.02 5.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΤΡΙΠΟΛΗ) ΕΣ. ΕΣ.12 10.82 4.Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.0 8.35 4. ΕΣ.70 8.0 3764 4.2 7753 8. ΕΣ.75 34.57 4.95 30.7 6812 7.80 14.4 9.55 8.70 8. ΕΣ.7 10960 11.0 16577 17.67 7.TEI ΕΤΟΥΣ 2011 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%) 265 287 283 285 310 356 281 282 277 279 246 272 200 288 323 324 325 328 327 273 275 274 360 276 262 333 340 338 339 366 330 412 369 344 371 216 358 ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡ/ΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΜΠ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΠΙΣΤ.6 10470 11. ΕΣ.5 12.45 8.8 5524 6.9 8.63 37. ΕΣ.2 6.48 17.12 7.0 5759 6.27 5. ΕΣ.0 11.47 15.28 10.6 14556 14. ΕΣ.8 8.58 16. ΕΣ. ΕΣ.48 8.0 6. ΕΣ.68 25.30 9. ΕΣ. ΕΣ. ΕΣ. ΕΣ.7 11. ΕΣ.33 8.22 19.2 8. ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ.1 5. ΕΣ.05 7.60 18.6 5846 6. ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ.02 5.37 10.2 7. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 10817 5174 5759 9492 6875 7656 14556 12025 16577 14938 7507 5039 4523 5472 10568 9264 9077 10960 7475 10412 10470 6252 6150 5524 11086 17054 7553 11724 11804 7753 16591 7542 5846 4378 6964 6410 5936 ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ 11.30 9.6 8. ΕΣ.55 8. ΕΣ.57 4.72 16. ΕΣ.1 9492 11.1 7420 8. ΕΣ.

4 15342 16. ΕΣ.48 37.9 17. ΕΣ. ΕΣ. ΕΣ.gr ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ-ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑ AEI . ΕΣ.1 13486 14.1 17801 17.2 1 7. ΕΣ.klimaka.57 7.03 25.1 7. ΕΣ. ΕΣ.83 5.4 15.0 17.8 3895 4.2 7. ΕΣ.0 1 4. ΕΣ.78 12.1 17.30 4.1 13.23 35.11 6.1 16968 16.17 8.93 8.0 14300 14.4 15592 15. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ(ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤ.7 6720 7.43 4.7 8. ΤΟΠΙΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ(ΑΡΤΑ) ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧ. ΕΣ. ΕΣ.Ε.8 4346 4. ΕΣ.72 39. ΕΣ.13 5. ΕΣ.4 9.75 32.7 16495 15.75 32.55 34.7 7013 8.4 5580 5.00 5.10 36. ΕΣ.97 10.83 38.58 15.88 23.43 4.8 14.88 36.83 24.03 25.9 18043 17.8 1 1.7 15088 14.0 14.2 17.7 15.ΑΡΧΙΤΕΚΤ.88 23.1 13210 13.42 33.23 35.42 33. ΕΣ.5 .8 6. ΕΣ.35 11.13 5.82 5. ΕΣ.8 14184 14.9 11865 11.8 18831 18. ΕΣ.72 38. ΕΣ.95 34. ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤPΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΑΤPΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΙΑΤPΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΙΑΤPΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤPΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ) ΚΤΗΝΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ(ΑΘΗΝΑ) ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΛΗΜΝΟΣ) ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ(ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) ΦΑPΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΦΑPΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΦΑPΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣ.62 6.83 38. ΕΣ.8 4032 4.53 27.03 35.5 ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 10717 12.8 14. ΕΣ. ΕΣ. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10717 6985 9116 6470 6322 4023 7013 7348 3895 6720 3690 4346 5540 4032 5953 17801 18043 15088 14846 15342 18902 18182 17270 15592 14184 11865 13486 14134 16697 8897 10732 14853 16495 16968 14300 12001 13210 ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ 12. ΕΣ.13 26.57 7.43 4. ΕΣ.9 6985 7.6 1 2. ΕΣ.8 6322 7.97 38. ΕΣ.Ε.4 8897 9.8 18.93 23.53 27.58 4.4 6.48 37.58 27. ΕΣ.9 7348 7.9 11.10 36.6 4.27 32.7 7.Ν ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΑ Α.8 4. ΕΣ.2 17. ΕΣ. ΕΣ.55 34.6 3690 4.TEI ΕΤΟΥΣ 2011 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%) 335 359 817 818 698 538 531 535 533 556 550 551 539 541 543 301 299 302 304 300 295 297 303 305 306 190 307 308 294 372 290 293 289 291 280 284 637 ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΦΑPΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΤΡΙΠΟΛΗ) Α.4 5953 6. ΕΣ.4 16.11 6.58 4.Ν ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ(ΖΑΚΥΝΘΟΣ) ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ .5 11.88 36.93 23.35 11.7 14.77 37.6 5484 6.77 37.9 7.68 36.2 4023 4. ΕΣ.2 16697 17.00 5.70 34.03 35.7 14853 15.8 4.8 5540 6.5 12001 11.8 14134 14.70 34.83 24.62 6.8 4.68 36.13 26.95 34.Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.4 9.7 16135 16.7 15. & ΔΙΟΙΚ.58 27.82 5.1 16.9 7.43 4. ΕΣ. ΕΣ.2 10732 10.83 5.58 15.3 17270 17.1 14.2 4.0 14846 14.0 14.78 12.2 10. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΡΑΜΑ) ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧ.

8 11.70 33.9 12.63 30.1 14.22 19.2 16496 14. ΕΣ.4 .8 8914 9.63 30.37 22.6 10. ΕΣ. ΕΣ.15 17.5 14.78 23.63 17.30 23. ΕΣ.07 23.90 30.17 28.52 21. ΕΣ. ΕΣ. ΕΣ.0 14. ΕΣ.TEI ΕΤΟΥΣ 2011 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%) 639 633 719 628 747 619 621 623 625 629 635 742 627 617 615 659 616 667 620 618 663 655 657 662 653 645 654 647 652 651 649 744 231 233 232 236 234 ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΗΤΕΙΑ) ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΙΓΙΟ) ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΙΓΙΟ) ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ.1 9470 7.52 21.63 35.3 10076 10.1 13.17 31. ΕΣ.35 26.4 9286 9.8 9120 9.42 32.2 10.3 10924 11.4 15.88 33.88 25. ΕΣ.gr ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ-ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑ AEI .8 10.28 31. ΕΣ.2 9092 9.15 29.8 9953 10.4 9.08 30.8 15.0 12.20 29.8 10295 10.0 11675 12.5 11940 11.57 7.52 30.07 26.5 15.75 22. ΕΣ. ΕΣ. ΕΣ.88 25.0 8863 9.98 18.63 31.73 24.8 13363 12. ΕΣ.4 10857 11.88 32. ΕΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) ΑPΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΑPΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΕΣ.98 18. ΕΣ.9 10.7 13155 13.75 22.2 13. ΕΣ.7 11.1 9954 9.63 31.6 11307 11.0 13546 14.2 15817 13.12 32. ΕΣ. ΕΣ.42 32.5 8656 9.35 28.3 7887 8. ΕΣ. ΕΣ.8 9.10 29.1 12.5 16168 17.8 10.98 26. ΕΣ.37 22.4 14.1 15126 13. ΕΣ.12 37.9 13.78 23.0 13458 14.33 19.88 33. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11927 10496 9953 9552 9605 13546 13458 9954 9776 10076 10295 9286 13330 14694 16168 12561 16073 13488 11279 11307 13155 13150 11675 7983 14742 12156 12523 12148 9761 11689 11744 8000 16496 17971 15126 15817 9470 ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ 12.57 7.0 14.20 28.8 10.9 14694 15. ΕΣ.62 24.4 17971 15.18 23.63 17. ΕΣ.42 26.9 15.Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu. ΕΣ. ΕΣ.02 25.47 34. ΕΣ.07 26.63 35. ΕΣ.98 26.20 29.3 9.7 13.0 8887 8.18 23.62 24.5 17.7 13488 14.3 12561 12.7 12. ΕΣ.3 11.70 33.1 9.9 13330 13.4 ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 11927 12.22 19.12 37.5 13.3 12.5 13150 14.93 26. ΕΣ.12 32.08 30.58 21.2 9351 9.1 8.18 18. ΕΣ. ΕΣ. ΕΣ.4 7983 7.9 10496 10.1 11588 12.1 7.17 31. ΕΣ.95 30.4 7.82 26.28 31.klimaka.57 29.15 29.

ΕΣ.7 17214 17.5 13.8 18.63 25. ΠΟΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ(ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΣ.27 13.4 5756 6.9 9.97 4.55 27.6 13221 13. ΕΣ.32 23.4 6. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΥΤ.5 16.3 13013 13. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(ΒΟΛΟΣ) ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛ/ΡΓΩΝ ΕΜΠ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΑPΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΧΙΟΣ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟPΥΚΤΩΝ ΠΟPΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛ.8 3. ΕΣ.8 9261 9. ΕΣ.7 7.50 22.98 15.17 24.7 15.7 10.9 . ΕΣ.9 4750 5.7 7. ΕΣ.32 27.37 6.80 20.62 37.Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.78 18.5 18.6 11139 12.27 13.5 13259 13. ΕΣ. ΕΣ.7 10138 10. ΕΣ.1 7. ΕΣ.8 3606 3. ΕΣ. ΕΣ.6 12218 12.38 33.83 16.93 14.17 31.7 14643 15.2 11245 11.9 6847 7. ΕΣ.85 36.2 8976 9.1 6491 7.8 4427 5. ΕΣ.90 36.6 7.42 6.32 6.6 17. ΕΣ. ΕΣ.50 22.76 17.4 14158 13.3 16.6 12.78 18.6 15.38 33.98 15. ΕΣ.72 23.67 4. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕPΙΦ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ.2 9.72 22.90 30.9 ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 11026 9.5 15.5 6533 7. ΕΣ.42 6.5 13.77 5.9 8006 9.2 11.0 13939 15.58 22.33 5.65 26. ΕΣ.8 5.76 17.93 14.82 30.4 13. ΕΣ.2 9.0 15.69 21. ΕΣ.5 12798 13.17 24.93 12.22 22.7 7869 7.2 15436 15.62 37.4 7621 7.6 12.43 15.3 15283 15.33 5. ΕΣ.02 4.3 12392 12.37 6.8 16. ΕΣ.gr ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ-ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑ AEI .02 4. ΕΣ.8 13290 13.8 14994 15.93 12.17 31.23 11.9 8366 9. ΕΣ.97 4.58 22.29 17.3 13.72 22.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΟΖΑΝΗ) ΔΑΣ/ΓΙΑΣ & ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΦΥΣ. ΕΣ.27 10.5 16.9 9.80 20.4 7.TEI ΕΤΟΥΣ 2011 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%) 370 205 207 201 203 208 227 225 209 211 219 217 223 221 239 235 237 214 476 238 213 363 228 332 220 229 241 230 224 222 215 242 331 210 212 336 185 ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΑΓPΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓPΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓPΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΜΠ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥΡΟΣ) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ(ΒΕΡΟΙΑ) ΜΗΧ.5 12083 13.0 14.32 6. ΕΣ. ΕΣ.83 16.73 29.5 18659 18.67 4.22 22.9 5. ΕΣ. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11026 14490 17214 14158 15119 15436 11245 13013 14643 18659 16020 18860 16109 16446 9261 12798 7621 8006 12218 4427 16212 6847 10138 13904 11139 12083 4750 8976 5756 3606 15099 6533 8366 12963 6491 7869 ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ 9.23 11. ΕΣ.8 15.77 5.8 13.0 13904 14.43 15.klimaka. ΕΣ. ΕΣ. ΕΣ.72 21.9 17931 17.42 29.90 30.27 10. ΧΩP/ΞΙΑΣ. ΕΣ.13 32. ΕΣ. ΕΣ.8 12963 13.90 20.

8 6. ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ & ΣΧΕΔ.8 8.97 3. ΕΣ.4 5.2 4.27 11.42 6.52 6. ΕΣ.02 4. ΕΣ. ΕΣ.1 4. ΕΣ.58 5.2 4.73 32.6 18. ΕΣ.6 11.6 11.83 5.gr ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ-ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑ AEI .8 2.43 7.88 9.76 4.3 5.65 4.1 3911 4. ΕΣ. ΕΣ.73 11.15 2.6 4. ΕΣ. ΕΣ.30 4.53 11. ΕΣ.60 8.5 5523 6.4 3.2 9. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤ.3 5.5 11.5 5. ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ. ΕΣ.05 7.8 5748 6.TEI ΕΤΟΥΣ 2011 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%) 326 353 271 240 365 419 420 521 517 519 750 523 520 449 447 451 443 509 453 445 455 456 495 493 491 498 489 487 483 499 473 471 469 467 465 461 475 ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ.6 15. ΕΣ.27 5.57 5.5 7.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΣΥΝΤΗΡ.4 ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 5756 6.3 11.8 3. ΕΣ.33 7.8 4.92 3.23 5213 8819 5739 5743 5178 4494 11040 4634 6546 2842 3672 4597 2680 3550 7089 7601 4450 3702 3566 4254 5036 6772 11240 3418 11.4 3.4 9.02 3.83 8. ΕΣ.88 5.20 6.52 6.05 5. ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ & ΣΧΕΔ. ΕΣ.2 5.0 5.Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.12 3. ΕΣ.1 4. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛ. ΕΣ.27 5. ΕΣ.5 15217 14.1 3588 4. ΕΣ.02 4.7 6. ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛ.22 8.0 7835 8.57 5.73 32.40 11.klimaka.98 6.53 11.5 5.8 1.8 5.0 3. ΕΣ. ΕΣ. ΕΣ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΟΛ. ΕΣ.0 8.6 12.20 7.47 3.20 6.07 5.85 5. ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΝΑΟΥΣΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΕΧΝ.6 5.25 6.1 11. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 5756 7835 3911 15217 5523 3588 5748 ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ 6.5 14.42 6.8 .71 12. ΕΣ.88 5.87 7.25 4.8 15.8 8. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΟΛ.3 5. ΕΣ.05 5.3 5.15 2.10 9.4 4.30 12.10 3.8 5.0 6.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ.5 1.82 8. ΕΣ.88 4. ΕΣ. ΕΣ.07 5.ΑΘΗΝΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΦΥΣ.6 18. ΕΣ. ΕΣ. ΕΣ. ΕΣ.92 4.10 7. ΠΟΡΩΝ ΔΥΤ.4 3.8 6. ΕΣ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΛ. ΕΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤ.0 4.0 6.1 5. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛ.5 6. ΕΣ.ΕΛΛΑΔΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΕΣ.83 5.4 7724 8819 5739 5743 5178 4998 11040 4686 6750 3530 3672 5178 3482 7587 7384 7601 5351 6756 4963 5438 5268 10216 11240 3834 8.20 7.7 6.65 4.

ΕΣ.47 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΦΑΡΜ. ΕΣ.6 3.47 11.5 8054 9.2 7.5 9.02 8.43 8.7 2200 2.3 7. ΕΣ. ΕΣ.10 4. ΕΣ.6 6120 7.6 5565 6. ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ(ΛΕΥΚΑΔΑ) ΕΦΑΡΜ. ΕΣ.4 3.58 8. ΕΣ.6 7. ΕΣ.7 9.5 7.0 4882 5.00 3.15 6.72 2.7 4.39 5. ΕΣ.ΜΑΚ.1 5. ΕΣ.8 5.6 10. ΕΣ.57 3.7 4088 4.7 4953 5.2 1938 2. ΕΣ. ΕΣ.4 2600 2.7 7021 7.2 4098 4.52 5.9 10.02 8. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΟΖΑΝΗ) ΕΣ.8 7364 8.08 4. ΕΣ. ΕΣ.2 5617 6. ΠΛΗΡΟΦΟΡ.46 6. ΕΣ.57 3.6 2.18 3. ΕΣ.08 4. ΕΣ.6 3048 3.8 5.68 21.9 4.67 4.5 3342 3. ΕΣ.2 3053 3. ΕΣ.97 7.23 7.klimaka.90 2.27 6.22 3.0 6.81 3.0 2798 3.86 11.27 6.0 3222 3.& ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ(ΚΙΛΚΙΣ) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ(ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΣ.6 4162 4. ΕΣ.6 8.42 6.70 5.08 6.8 8.30 8.2 ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 5753 6.7 5.TEI ΕΤΟΥΣ 2011 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%) 479 501 505 709 705 503 511 737 720 714 722 753 713 711 712 697 727 506 735 723 529 710 736 530 586 728 729 525 733 734 516 703 522 513 724 510 721 ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΗΛ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΣ.6 5.03 5.Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.3 5260 5.40 3. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΙ ΔΥΤ.8 6.46 6.3 4289 4. ΕΣ.0 3.4 7.2 2.67 4. ΕΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΓΡΕΒΕΝΑ) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΕΦΑΡΜ.5 4.50 3.5 6810 7. ΕΣ.57 4.0 6200 6.35 4. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 3 3 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 8043 6810 9807 4882 3338 7224 7396 6120 7364 5565 6051 4215 8597 9037 8054 4098 6453 4409 3936 6264 3726 4556 2244 3722 6564 7195 4162 4726 2798 3143 5042 5260 1938 5470 4804 6400 6200 ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ 8.0 7396 8.81 3.2 .75 7.0 7.47 11. ΠΛΗΡΟΦΟΡ.62 4. ΕΣ. ΕΣ.43 8. ΕΣ.32 10.47 3.8 4309 4.8 5470 6.5 4215 4.68 21.8 7224 7.9 4.75 7.08 6.80 3.2 2066 2.90 4.73 5.27 9.gr ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ-ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑ AEI .91 4.40 3.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ(ΣΠΑΡΤΗ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ(ΑΡΤΑ) ΤΗΛ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ(ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ.22 3.67 4.2 4.35 14. ΕΣ.52 4.6 4270 5.52 5.00 3.97 7.05 7.6 3143 3.00 3.0 8. ΕΣ.97 7.53 2.1 4.7 5056 5.(ΓΡΕΒΕΝΑ) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔ.32 8.32 8.60 6. ΠΛΗΡΟΦΟΡ.4 4693 5. ΕΣ. ΕΣ. ΕΣ.0 5.20 3. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝ.62 4.6 6816 7.27 4.2 7.22 3.2 4.4 3722 4.5 9037 10.27 9. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ(ΑΜΑΛΙΑΔΑ) ΕΦΑΡΜ. ΕΣ.2 7.6 6. ΕΣ.

ΕΣ.6 7.2 7. ΕΣ.0 9.0 5872 6.52 3. ΕΣ.2 7155 8. ΕΣ.Σ.7 10.gr ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ-ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑ AEI .9 24.0 14.2 7. ΕΣ. ΕΣ.06 13.1 17.20 12.57 5. ΕΣ.36 8.1 8.9 15.02 7.klimaka.47 3.23 2.1 11.4 21.2 15.3 35.06 6.4 11.2 ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 7760 7. ΕΣ. ΕΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΟΖΑΝΗ) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΡΑΜΑ) ΕΚΠ/ΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α. ΕΣ.6 5.63 7.36 17.1 8.5 37. & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ(ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΕΧΝ.80 4. ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΕΔΕΣΣΑ) ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΔΙΕΘΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Α.61 5.& ΤPΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧPΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ.6 19.Ε.8 3. ΕΣ.2 23. ΕΣ.2 .78 12. & ΠΟΙΟΤ.90 5.4 9408 10. ΕΣ. ΕΣ.92 18.27 5.ΠΑΙ. ΕΣ.30 5424 4856 2602 4424 10030 11113 11671 9569 7798 13896 7243 7954 11104 7085 12089 17972 17417 12882 4332 11355 15050 11779 11442 15442 5.5 19.0 5.36 17. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ.88 5.Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.2 2342 2.82 16.2 14.0 4.6 5.10 10.ΠΑΙ.Ε. ΕΣ.40 11.20 13. ΕΣ.54 4.4 34. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 7760 8515 12136 5008 9408 4787 3748 6034 4104 7155 ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ 7.56 11.55 10.Σ. ΕΣ.69 9.40 5. ΕΣ.0 14.Τ. ΑΘΗΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΣ.ΠΑΙ.54 4.ΠΑΙ.62 7.70 15. ΕΣ. ΕΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΜΠΟΡ. ΜΑΚΕΔ.8 3.8 30.0 4104 4.63 7. ΑΘΗΝΑΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.09 14. ΕΣ.27 11.8 6034 7.3 19.1 12.37 11.4 7.4 16. ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝ.2 4.15 4. ΕΣ.39 11.Σ. ΑΘΗΝΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΧΙΟΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ.2 12136 12.39 11.4 21.8 24.9 4712 5. ΕΣ.70 17.06 10.2 14. ΕΣ.10 10. ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Α.06 6.Σ.4 7. ΕΣ.70 11.28 13. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ(ΧΑΝΙΑ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ.Τ. ΕΣ.Τ.88 5.23 13.9 4712 5. ΕΣ.Ε.2 8.4 16.13 14.73 12.00 5.4 37. ΕΣ.78 12.92 18.7 10.57 5.4 5. ΕΣ.4 31.30 5424 4426 2602 4424 10030 11113 11671 9569 7798 13896 7243 7954 11104 4903 12089 17972 15585 12882 4332 9930 11415 10028 8686 11382 5. ΕΣ.6 5008 5. ΕΣ.09 11.52 3.20 13.TEI ΕΤΟΥΣ 2011 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%) 512 725 480 717 716 739 515 532 514 718 726 549 518 644 701 592 528 497 507 477 457 444 314 364 161 150 349 155 337 347 157 180 315 312 319 309 311 ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦ.5 4.55 10.0 3884 4. ΣΧΕΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚΗΣ(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΧPΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜ.00 5.Ε.& ΕΥPΩΠ.6 7.Ε.Τ.2 24. ΟΙΚΟΝ. ΕΣ.1 11.69 9.5 3.20 12. ΑΘΗΝΑΣ ΕΚΠΑ/ΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.82 16.Σ.52 2. ΕΣ.80 4.Τ.2 2.40 7.28 13. ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΣ.5 37.5 3.0 24.02 7. ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟΤ.4 10. ΕΣ.55 10.(ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ(ΚΑΤΕΡΙΝΗ) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ(ΡΕΘΥΜΝΟ) ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤ.56 10.8 30.61 5.9 24.ΠΑΙ.

ΕΣ.96 5.3 9.4 9.57 22.34 6766 14424 6405 3261 13. ΕΠΙΧΕΙPΗΣΕΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΟPΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙPΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ.36 21. ΕΣ.74 6.8 5.5 6.6 12044 12. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ(ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ(ΠΡΕΒΕΖΑ) ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ(ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ) ΕΣ.4 15.47 19.3 10.86 4740 4.TEI ΕΤΟΥΣ 2011 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%) 317 321 345 350 361 152 191 322 313 316 320 374 352 400 346 144 318 580 740 584 631 594 585 596 587 591 589 715 595 597 593 582 731 732 583 581 526 ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΤΡΙΠΟΛΗ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΛΙΒΑΔΕΙΑ) ΟPΓΑΝ. ΕΣ.2 3727 3.96 8.13 11. ΕΣ.34 16.2 6766 14424 6908 3261 6.6 3983 3.3 9.47 29. ΕΣ.2 3983 3.63 21.0 13291 12.09 28.4 12.7 10610 10.2 .2 5872 6.97 18.0 9393 9.2 10.1 3108 3. ΕΣ.77 30.8 35.7 9. ΕΣ. ΕΣ. ΕΣ.77 30.59 5722 5. ΕΣ. ΕΣ.23 12. ΕΣ. ΕΣ. ΕΣ.2 10.06 5136 5. ΕΣ. ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΣ.2 10126 10.91 13.6 12044 12.59 32.31 7. ΕΣ.21 24.8 35. ΕΣ.3 5. ΕΣ.Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu. ΕΣ.3 7. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ(ΘΗΒΑ) ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΙΟΙΚ.30 28.8 7.34 13.ΕΛΛΑΔΑΣ(ΑΓΡΙΝΙΟ) ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ(ΑΘΗΝΑ) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤ. & ΔΙΟΙΚ.1 8.63 21. ΕΣ.0 12.9 3727 3. ΜΟΝ. ΕΣ. ΕΣ.07 29. ΕΣ.36 21.33 6676 7.8 13297 13.4 10.3 9966 9.50 13.26 17.91 13.67 3.2 9225 8.2 3077 3.7 8.5 8.77 13. ΜΟΝ.0 15. ΕΣ. ΕΣ.8 9225 9.klimaka.81 5584 5.91 5136 5. ΕΣ. ΕΣ.1 11.7 5406 5.8 5.3 7105 7.6 5.31 21.4 5.74 6.6 ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 12476 11.10 9.77 13. ΕΣ.13 23. ΕΣ.3 12.19 12.79 3.2 13.5 3441 3.21 4.81 5584 5.2 10126 10.10 21. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 3 3 3 3 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 3 3 1 1 3 4 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 13088 8068 14865 7650 13291 7412 9720 11994 14312 9474 5677 9225 12940 ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ 12.91 5724 5.10 5.gr ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ-ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑ AEI . ΕΣ.96 3.99 5722 5.6 9.91 4090 3.86 6537 7. ΕΣ.73 9.96 3.6 3441 3. ΕΣ.26 17.1 10.7 9720 9. ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΟΙΚ.0 8177 8. ΑΘΗΝΑΣ ΟPΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙPΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙPΗΣΕΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙPΗΣΕΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΟPΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΥΤ.33 6676 7. ΕΣ.7 8.96 8. ΕΣ.73 30. ΕΣ.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ( ΠΡΕΒΕΖΑ) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ(ΣΠΕΤΣΕΣ) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤ.1 4.3 5539 4. ΕΣ.14 8.63 4577 3. ΕΣ.10 3.69 5.50 3067 3.7 4. ΕΣ.TEI ΕΤΟΥΣ 2011 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%) 745 571 561 569 567 565 579 563 559 575 577 578 603 604 607 605 558 527 613 614 ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ(ΑΜΦΙΣΣΑ) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ.2 19.16 5. ΕΣ. ΕΣ.1 5.1 4. ΕΣ.7 4.49 3353 3.6 ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 3054 10197 2844 4658 5286 3.0 6329 7.81 6.16 10. ΕΣ. ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2 1 1 3 1 4 1 3 1 4 2 3 2 2 2 4 4 3 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ 3054 10197 2844 4658 5326 3.16 5.44 5.16 10. ΕΣ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΓ. ΕΣ.7 4.4 8.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ(ΑΣΤΕΑΝ) ΕΣ.10 3. ΕΣ.04 5. ΕΣ.klimaka.3 5539 4.0 7.47 5.69 5. ΕΣ.3 5747 5. ΕΣ. ΕΣ.04 5.Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu. ΕΣ. ΕΣ.gr ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ-ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑ AEI . ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΓ.4 8.3 .11 4577 3. ΕΣ. ΕΣ. ΕΣ.2 19.81 13.83 23.0 7.8 10350 9.3 3485 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful