Kemerdekaan bermaksud bebas dari segi penjajahan fizikal,dan merangkumi aspek spritual dan mental.

Melalui kemerdekaan yang telah dicapai pada 31 Ogos 1957,rakyat Malaysia atau Tanah Melayu telah berjaya membebaskan diri daripada cengakaman kuasa-kuasa asing seperti Portugis, Belanda dan Jepun dan seterusnya berusaha untuk kembalikan maruah bangsa. Peristiwa penjajahan ini sangat penting kerana telah mewarnai sejarah Tanah Melayu dan telah mempengaruhi kepada pembentukan negara sehingga ke hari ini iaitu dari segi ekonomi,politik dan social. Umum mengetahui,setiap kali negara menyambut ulang tahun kemerdekaan,wajah-wajah riang dan gembira terpancar kerana,untuk meraih kemerdekaan merupakan satu usaha yang bukan mudah kerana para pejuang kemerdekaan terpaksa mengorbankan jiwa dan raga serta bergelumang dengan titisan darah dan air mata.Oleh yang demikian, setiap rakyat Malaysia wajib dan seharusnya menanamkan semangat patriotisme di dalam diri supaya rasa sayang dan cinta kepada negara akan terus kekal dan tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Kemerdekaan yang dikecapi pada hari ini merupakan pemagkin kepada pembinaan ketamadunan bangsa. Konsep tamadun yang diguna pakai pada hari ini perlu dilihat dari sudut yang luas merangkumi kepada pencapaian tatasusila dan moral yang menjulang serta kemajuan penempatan dan kemudahan yang sempurna. Pembinaan ketamadunan bangsa pada dunia hari ini sangat berbeza berbanding zaman sebelum kemerdekaan dicapai. Pelbagai perbezaan boleh dilihat selepas kemerdekaan dicapai dan pembinaan ketamadunan yang positif inilah yang menjadikan Negara kita menjadi sebuah Negara yang berdaya saing dan unggul di mata dunia. Ironinya,pembinaan ketamadunan

tanpa mengira sensitiviti kaum-kaum yang bukan beragama islam yang merupakan separuh daripada jumlah penduduk di Malaysia. Melalui usaha ini.Perpaduan merupakan satu isu yang tidak pernah lapuk untuk diperkatakan. kemerdekaan yang dicapai oleh Negara kita di tangan British merupakan pemangkin kepada pembinaan ketamadunan bangsa pada hari ini. Selepas meniti arus kemerdekaan. Hal ini dapat dilihat melalui perayaan yang disambut oleh setiap ras juga boleh disambut oleh setiap kaum tanpa kompromi. .perpaduan diantara kaum majoriti dan minorit semakin erat dan teguh selepas pelbagai usaha dan ransangan telah dilakukan oleh kerajaan. Hal ini kerana. perpaduan merupakan ketamadunan bangsa yang boleh dilihat pada hari ini. Bersangkutan dengan hal yang demikian.agama. sejak zaman dahulu.India dan kaum-kaum minoriti yang lain. Kaum Melayu atau Bumiputera meruapakan kaum majoriti dan diikuti dengan kaum Cina. Sehubungan dengan itu. Oleh yang demikian.antara ancaman yang terlibat termasuklah daripada pihak militan yang cuba mendirikan negara yang berasaskan perundangan islam di Negara ini secara kekerasa. Selain itu.negara sentiasa berhadapan dengan isi perpaduan sehingga ada yang mengancam keselamatan Negara.bangsa boleh dilihat melalui pelbagai sudut yang berbeza seperti politik. Malaysia merupakan sebuah Negara yang terdiri daripada pelbagai kaum dan anutan agama.masyarakat akan lebih sedar bahawa semangat perpaduan itu merupakan satu elemen yang sangat penting dalam membentuk ketamadunan bangsa. usaha kerajaan memberikan penerangan tentang konsep 1 Malaysia kepada semua kaum merupakan satu usaha yang sangat berguna dalam merapatkan lagi jurang perpaduan antara semua kaum.pendidikan dan budaya. Selain itu.

Perlembagaan Persekutuan juga telah menetapkan bahawa setiap individu di Negara ini bebas untuk menganuti apa sahaja agama untuk diamalkan.kebebasan agama diabadikan dalam Perlembagaan Malaysia. Antara kandungan Perlembagaan Malaysia ialah pertama. Fasal 11 menetapkan bahawa setiap orang mempunyai hak untuk menyatakan dan menjalankan agama nya dan tunduk pada undang-undang yang berlaku menyekat penyebaran agama-agama lain.kebebasan beragama juga merupakan satu isu yang terdapat di dalam pembinaan ketamadunan bangsa selepas kemerdekaan. Selepas kemerdekaan.perpaduan juga boleh dilihat melalui penggunaan bahasa. Hal ini dapat dilihat melalui kerjasama daripada parti-parti politik perkauman berjaya melahirkan suatu kerangka penting dalam proses pembinaan Negara dan ketamadunan bangsa. Kedua. Jika disingkapkan formula politik dari sebelum kemerdekaan sehingga selepas kemerdekaan. Antara keunikan dalam pembentukan bangsa Malaysia ialah tidak langsung menghapuskan identiti sesuatu kaum itu serta bentuk kebebasan yang dimiliki oleh kaum berkenaan.Bahasa Melayu bukan untuk orang Melayu sahaja tetapi bahasa Melayu untuk semua rakyat Malaysia. tetapi agama-agama lain boleh dipraktikkan dalam damai dan harmoni. Jika diteliti dengan lebih mendalam.jelaslah terpancar bahawa kebebasan beragama yang dinyatakan dalam Perlembagaan Malaysia merupakan antara isu penting dalam pembangunan ketamadunan bangsa selepas kemerdekaan. . maka sewajarnya semua rakyat yang mengaku diri mereka sebagai rakyat Malaysia memastikan kelangsungan pelaksanaan bahasa Melayu dalam negara kita yang tercinta ini. Perlembagaan juga menetapkan bahawa Islam adalah agama negara. Oleh yang demikian.politik di Malaysia melibatkan kepentingan semua kumpulan etnik.

Mempertahankan kedaulatan negara dan kesanggupan untuk berjuang menggadai nyawa demi negara memperlihatkan tahap patriotisme tertinggi yang wujud dalam diri seorang warganegara. Patriotisme adalah suatu sentimen nasional yang menekankan kepada aspek kesetiaan dan kecintaan yang mendalam kepada negara. kecintaan yang mendalam kepada negara adalah asas utama untuk memastikan negara terus bebas dan merdeka dari sebarang bentuk penjajahan. pendidikan sejarah .Hubungan antara tamadun dan kebudayaan ialah kedua-duanya merupakan hasil ciptaan manusia yang menyentuh aspek cara hidup dengan menggunakan akal dan fikiran untuk menggarap ilmu dan pengetahuan.era awal selepas kemerdekaan mempamerkan semangat sayangkan negara yang tinggi dalam kalangan masyarakat Malaysia. Kemerdekaan yang dicapai sesebuah negara adalah berbeza antara satu sama lain dan biasanya ia bukanlah sesuatu yang mudah. kecintaan yang mendalam kepada negara adalah asas utama untuk memastikan negara terus bebas dan merdeka dari sebarang bentuk penjajahan. Kemerdekaan yang dicapai sesebuah negara adalah berbeza antara satu sama lain dan biasanya ia bukanlah sesuatu yang mudah. Daripada pemilikan ilmu ini pula. Namun. Justeru. ia melahirkan keinginan dan kehendak untuk mencapai satu tingkat kehidupan yang maju dengan mematuhi undang-undang dan peraturan hidup dengan membina asas-asas pembangunan dan pemodenan. Semangat patriotisme yang tinggi sangat penting bagi setiap rakyat dalam sebuah negara yang merdeka. Selain itu. rakyat berbilang kaum telah mempelajari mata pelajaran sejarah dan sivik bagi memupuk dan menyuburkan semangat cintakan tanah air.Semangat patriotisme yang tinggi sangat penting bagi setiap rakyat dalam sebuah negara yang merdeka. Justeru. Melalui pendidikan. sedari atau tidak.

Ia merupakan satu jangka masa yang amat panjang.sebaliknya bahasa untuk kaum-kaum yang lain juga. Contoh dapat dilihat di Negara Jepun.merupakan aset yang amat penting dalam pembentukan keperibadian bangsa dan negara yang lebih kukuh.tidak hairanlah isu bahasa sering kali dibahaskan baik di kalangan ahli bahasa sendiri mahupun di kalangan golongan politik. Di samping itu. Ia juga amat penting untuk membina semangat patriotik yang semakin tandus dalam kalangan generasi muda kini. Selepas kemerdekaan. tersusun dan terarah.bahasa ekonomi. Oleh yang demikian. rakyat Jepun amat bangga dengan bahasa ibunda mereka sehingga dipertuturkan rakyatnya di mana-mana sahaja. mempersiapkan rakyat supaya menunjangi dasar-dasar negara ke arah pembangunan demi kesejahteraan bangsa. Ini tidak mustahil dilakukan oleh bangsa Malaysia kerana bahasa Melayu suatu ketika dahulu pernah menjadi lingua franca atau bahasa perantaraan. Hal ini bersesuaian dengan perlembagaan Persekutuan yang menyatakan bahawa Bahasa Melayu diiktirak sebagai Bahasa Kebangsaan bagi seluruh penduduk di Negara ini.bahasa pendidikan.Pendidikan ini juga untuk mempertingkatkan kesedaran. penghayatan serta komitmen rakyat secara berterusan kepada wawasan negara dan usaha-usaha ke arah kecemerlangan.Bahasa Melayu tidak diertikan lagi sebagai bahasa untuk kaum melayu semata-mata . Oleh yang demikian.Bahasa Melayu diguna . Justeru. kebanyakan kita lupa bahawa negara kita pernah dijajah selama 446 tahun iaitu pada 1511 hingga 1957. Umumnya.bahasa perundangan dan bahasa perdagangan.setelah berakhirnya penjajah British. pencinta bahasa tidak berhenti memperjuangkan bahasa Melayu agar menjadi bahasa komunikasi.kepentingan bahasa juga merupakan lambang penyatuan bangsa yang dapat menjana kemajuan Negara. Penggunaan bahasa komunikasi yang seragam dapat menambah baik hubungan antara kaum di Malaysia.pada masa kini.

Selain itu. Usaha-usaha pembangunan kita dalam tempoh sepuluh tahun selepas Merdeka adalah tertumpu kepada usaha memesatkan perkembangan ekonomi dan sosial. Sains.Walau bagaimanapun. namun demikian. Usahausaha ini telah mendatangkan faedah kepada rakyat keseluruhannya. jurang . Sehubungan dengan itu.sekolah jenis kebangsaan cina dan tidak ketinggalan sekolah jenis kebangsaan tamil di merata tempat di Malaysia. orang-orang Melayu saling hormat-menghormati orang lain. Sebahagian daripada sains. seperti yang boleh dilihat dalam hukum-hukum adat.pakai di sekolah-sekolah melayu.jelaslah bahawa bahasa Melayu merupakan satu bahasa yang secara am nya diguna pakai oleh semua kaum dan tidak hanya tertumpu kepada kaum majority sahaja iaitu kaum Melayu.perbezaan yang wujud antara kaum merupakan satu faktor yang .kesenian. Bangsa pada dunia hari ini juga tidak memandang rendah kepada orang lain. Orang-orang Melayu memahami kedaulatan hukum-hukum adat semenjak dahulu lagi dan mengikut peraturan-peraturan serta undang-undang akibat daripada pemahaman mereka terhadap kedaulatan hukum-hukum adat. dan teknologi ini bukannya rekaan masyarakat melayu semata-mata. Sementara itu.bangsa pada selepas kemerdekaan ini adalah satu kumpulan manusia yang patuh kepada undang-undang.dan teknologi yang dihasilkan oleh masyarakat kini adalah sesuatu yang unik dan mencerminkan keperluan-keperluan serta nilai-nilai kebudayaan bangsa. Oleh yang demikian. ianya telah diubahsuai mengikut citarasa kebudayaan sehinggakan ianya menjadi satu bentuk lain yang menunjukkan daya kreatif kebudayaan dan juga kebijaksanaan tempatan . kesenian.

Dasar Ekonomi Baru telah digubal pada tahun 1970 dan dilaksanakan di bawah Rancangan Malaysia Kedua. kita telah menetapkan sistem demokrasi berparlimen sebagai sistem pemerintahan yang paling sesuai untuk menjamin kestabilan kita sebagai satu bangsa dan negara.taat setia rakyat Malaysia hanya tertumpu kepada entity politik yang melampaui terhadap kesedaran bangsa atau etnik masing-masing.merupakan titik tolak kepada pembangunan bangsa pada masa sekarang. Kesimpulannya. Bagi memperkukuhkan taat setia rakyat kepada Negara dan meneutralkan perasaan kenegaraan dan taat setia kepada kaum atau kaum masing-masing. adalah mustahil bagi rakyat keseluruhan-nya untuk melibatkan diri dalam proses pemerintahan. Sebuah Negara bangsa yang mahu diwujudkan dikira tercapkai apabila setiap daripada kita mengidentifikasikan diri sendiri sebagai bangsa Malaysia. Wujudnya Kerajaan adalah untuk menjaga kepentingan rakyat dan negara.Matlamat membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum dan penyusunan semula masyarakat mencapai kejayaan yang menggalakkan dalam tempoh 10 tahun . Menurut konsep ini. Bagi mengatasi masalah ini.rakyat berhak untuk menentukan dasar-dasar yang akan dilaksanakan. Usaha-usaha ini telah. ditingkatkan di bawah Rancangan Malaysia Ketiga.mengancam perpaduan. kemerdekaan yang dikecapi sekian lama sejak tanggal 31 Ogos 1957.kata keramat seperti ‘Keranamu Malaysia ’ atau ‘Malaysia Boleh’ sentiasa di uar-uarkan agar menjadi inspirasi di kalangan generasi muda. Semasa kita berjuang untuk mencapai kemerdekaan. Oleh yang demikian. Bangsa sebagai kesatuan atau entity sosiobudaya harus beridentiti dengan Negara. Melalui . Tetapi.

bukannya sebagai kaum Melayu.kaum Cina. .kaum India atau lain-lain selain menguasai Bahasa Kebangsaan dengan fasih.pembentukan sebuah bangsa Malaysia dikira sudah tercapai apabila setiap kaum di Negara ini memperakui diri mereka sebagai bangsa Malaysia sahaja.pelaksanaan integrasi nasional.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful