Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”,Iasi, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Staniloae”

Lucrare de seminar

Profetul Mahomed

Coordonator științific: Drd.Damian Constantin Iulian

Student: Buzduga Cristian-Madalin Anul IV,Grupa a III-a

-2012-

1.Naș terea profetului Mahomed,copilăria ș i adolescenț a.

Mahomed,întemeietorul islamismului,este un personaj istoric,dar relatarile coranice despre viața lui sunt fragmentare,iar relatările tradiționale sunt amestecate cu tot felul de legende.1 Numele întreg al Profetului este„Mohamed ibn Abd Alah,ibn Abd el Mutalib,ibn Hașim,Koreișitul”.2 S-a nascut la Mecca in ziua de luni,16 mai 570 descinzand din familia puternicului trib Koreișit3.O tradiție consemnata spune că Profetul a zis:„Eu sunt ruga tatălui meu Avraam și vestea cea buna a fratelui meu Iisus Hristos,iar mama mea a vazut , atunci cand m-a zamislit ,o lumina ieșind din ea care a adus stralucire palatelor Siriei”.4 Tatal Profetului se numea Abd Alah(in araba:„sclavul lui Dumnezeu) și avea de soție pe Amina,fire plapanda si delicata.5 Noaptea cand tânăra Amina trebuia să dea lumii arabe pe Profetul ei,a fost însemnată prin cutremure și mari evenimente.Palatul puternicului Khosra,regele Persie,s-a zguduit din temelii și multe din turnurile sale s-au prăbusit la pământ,îngerii cerului erau în sărbătoare.Duhurile rele și demonii au observat lumini pe cer care anunțau marea întamplare 6și au fost azvârliți de îngeri ,împreună cu conducătorul lor Eblis(Lucifer) în adâncimile oceanului. Nou-nascutul a rostit ,ridicându-și ochii spre cer:„ Mare este Dumnezeu! Nu mai există alt zeu 7 decât Dumnezeu,iar eu sunt profetul său”. Acestea sunt relatările oarecum fanteziste ale comentatorilor musulmani despre copilăria lui Mahomed și nu avem la dispoziție alte istorisiri asemănătoare referitoare la cei dintâi ani ai săi.Abia împlinise doua luni când tatăl său a murit,astfel născându-se orfan de tată,iar acest lucru a fost lăsat de catre Allah,întrucât El este mare mângâiere pentru orfani.Cel Plăcul înaintea Sa a fost adus pe lume fără nici un fel de onoruri sau de bunăvointă din partea nimănui,astfel încât nimeni să nu poată pretinde că el a moștenit mesajul de la tatăl său sau din visul mamei sale.8

Diac.Prof.Emilian Vasilescu„Marile religii necreștine actuale”, in Studii Teologice,Anul 1974,Nr.1-2,București,pag 13 2 Theodor Martas„Viata,iubirile și profețiile lui Mahomed ”,Editura „Porțile Orientului,Iași,1994,pag 25 3 Dr.Mohammad Habash,„Viața Profetului Mahomed”,trad.din limba engleza de:Mihai Valentin Vladimirescu,Editura Universitaria,Craiova,2009,pag 18 4 Ibidem 5 Theodor Martas,„Confucius,Buda Mahomed(viața și învațătura lor)”,Editura „Cugetarea”,București ,1996, pag 194 6 Ibidem,pag 195 7 Washinton Irving„Viața lui Mahomed”,Editura Academiei Romane,București,2007,pag 28 8 Dr.Mohammad Habash,op.cit,pag 20
1

Amina Bin Wahab l-a trimis pe Mahomed la Haleema As-Sa,idah pentru a fi alăptat și pentru a sta alaturi de poporul ei,lângă At-Ta,if.Era un obicei arab acesta,de a-ți hrăni copiii în deșert pentru a le întări voința și pentru ai face mai puternici.9 La opt luni putea vorbi și se putea face înțeles,iar la vârsta de trei ani,în timp ce se juca cu fratele său vitreg Masroud în fața lor s-au ivit doi îngeri îmbrăcați în haine strălucitoare.Ei l-au ridicat cu blândețe pe Mahomed în aer si Gabriel,unul din îngeri, i-a deschis pieptul,dar fără a-i provoca vreo durere.După care,scoțându-i inima ,stoarse din ea acele picături negre și rele ale păcatului originar,mostenite de la strămoșul Adam.Dupa ce a curățit-o a umplut-o cu credință,cunoaștere și putere profetică și a reimplantat-o în pieptul copilului. Cu ocazia acestei vizite supranaturale ,se mai spune ca intre umerii copilului a fost imprimat sigiliul profetiei,care a dăinuit peste toți anii lui ca un simbol și semn al misiunii sale divine. 10Când profetul avea șase ani ,a însoțit-o pe mama lui într-o vizită la undâchii săi,iar pe drumul de intoarcere ea s-a îmbolnavit ,a murit și a fost înmormântată la Al-Abwa,rămânând in grija bunicului său.La vârsta de opt ani moare și bunicul său,iar Mesagerul lui Allah a rămas fără întelegerea unui tată,fără dragostea unei mame și fără înțelepciunea unui bunic. Rămâne in grija unchiului său Abu-Talib,are grija ,la început ,de oile unchiului său,iar apoi lucrează in comerț.Cu ocazia asta reușuește să facă mai multe călătorii,iar la Busra se întâlnește cu un călugăr care se numea Bashira,cunoscător al Bibliei si a ceea ce alti profeti propovăduiseră în legatură cu Profetul ce urama să vină și-i spune unchiului său:„Întoarce-te cu nepotul tău acasă și fereste-l de evrei.pentru numele lui Allah,care,dacă l-ar vedea și l-ar recunoaște ,așa cum am făcut-o eu,l-ar lovi.Nepotul tău va fi un om mare”.11

Casatoria sa cu vaduva Khadijah

Pe vremea aceea locuia la Mecca o văduvă pe nume Kadijiah Bint Khwailid Bin Asad,din tribul Koreisiitilor.Ea fusese căsătorită de doua ori,iar ulitimul soț,Abu Halah,un negustor bogat murise si o lăsase cu copii și cu o uriașă avere.Khadijah auzise despre sinceritatea lui Mahomed,așa că l-a angajat și l-a trimis în convoaiele sale care făceau comerț.Indrăgostindu-se nebunește de el îi propune să-i devină nevastă:„ Mahomed,te iubesc pentru credința ta și pentru sinceritatea ta și penru purtarea ta curată.Te bucuri de stima poporului .Tot ca și mine descinzi din nobilul izvor al koreistilor.As vrea să-ți devin șoție”Acesta acceptă și astfel are loc oficierea căsătoriei.

9

Ibidem Washinton Irving, op.cit, pag 30 11 Dr.Mohammad Habash,op.cit,pag 21
10

Devenit bogat,lângă o soție iubitoare și bună, Mahomed ducea o viață plină de plăceri conforma timpului său.„Parfumurile ,femeile,și rugăciunea sunt pentru mine bucuria supremă în lume”,spunea el,înainte de a-și cunoaște vocația.12 Viril,ceea ce este un mare merit în morala arabă,el a avut cu Khadijah șase copii:trei băieți și trei fete ,clima nesănătoasă,praful șicondițiile de viață din Mecca îi seceră într-o singură zi cei trei băieți13

Retragerea în pustiu ș i transformarea neaș teptată

Personajul elegant și bogat,omul voluptos și plin de bucuriile vieții,Mahomed, se transformă brusc sufletește.Timp de cincisprezece ani,a fost chemat de liniștea deșertului pentru ca să fie rostit prin el,cuvantul lui Dumnezeu.Ratacind fără răgaz prin munți și văi,figura lui de aristocrat elegant începuse să se descompună din cauza privațiunilor pe care și le impunea.14 Conform unui istoric ,Mahomed,deseori,își pierdea cunoștiința ,nu mai știa ce se intâmplă în jur și cădea la pământ fără mișcare.Unii dintre adversarii săi l-au acuzat ca fiind bolnav de epilepsie,insă alții susțineau că acestea erau semne ale unei divinații despre profeția lui. Această revelație i-a apărut la varsta de patruzeci de ani.El își petrecea luna Ramadanului ca de obicei,în caverna de pe muntele Hara,postind și cufundat în rugăciune când a avut loc „Evenimentul”.Acecesta a avut loc în noaptea numită de arabi Al Kader,adică noaptea Poruncii Divine,noapte în care ,potrivit Coranului ,îngerii coboară pe pământ,iar Gabriel aduce cu el poruncile lui Dumnezeu.

12 13 14

Ibidem,pag 34 Theodor Martas,„Confucius,Buda Mahomed(viața și învațătura lor)” pag 203 Idem„Viata,iubirile și profețiile lui Mahomed pag 39

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful