Al-Qahhar (Maha Mengalahkan

)

Al-Ghaffar (Maha Pengampun)

Al-Musawwir (Maha Membentuk Rupa)

Al-Baari (Maha Mengadakan)

Al-Alim (Maha Mengetahui)

Al-Fattah (Maha Pemberi Keputusan)

Ar-Razzaq (Maha Pemberi Rezeki)

Al-Wahhab (Maha Pemberi Kurnia)

Ar-Rafi (Maha Meninggikan)

Al-Khaafiz (Maha Merendahkan)

Al-Baasit (Maha Melapangkan)

Al-Qaabiz (Maha Menyempitkan)

Al-Basir (Maha Melihat)

As-Sami' (Maha Mendengar)

Al-Mudhill (Yang Menghinakan)

Al-Muizz (Maha Memuliakan)

Al-Khabir (Maha Berwaspada)

Al-Latif (Maha Lemah Al-Adl (Yang Lembut) Mempunyai Keadilan)

Al-Hakam (Maha Mengadili)

As-Shakur (Maha Mensyukuri)

Al-Ghafur (Maha Pengampun)

Al-Adhim (Maha Besar)

Al-Halim (Maha Penyantun)

Al-Muqit (Maha Perkasa)

Al-Hafiz (Maha Memelihara)

Al-Kabir (Maha Berwaspada)

Al-Ali (Maha Tinggi)

Ar-Raqib (Maha Mengawasi)

Al-Karim (Maha Pemurah)

Al-Jalil (Maha Mulia)

Al-Hasib ( Amat Dihormati)

Al-Wadud (Maha Pengasih)

Al-Hakim (Maha Bijaksana)

Al-Waasi' (Maha Lapang)

Al-Mujib (Maha Memperkenankan)

Al-Haq (Maha Benar)

As-Shahid (Maha Menyaksikan)

Al-Baaith (Maha Membangkitkan Semula)

Al-Majid (Maha Mulia)

Al-Wali (Maha

Al-Matin (Maha Kuat)

Al-Qawi (Maha Kuat)

Al-Wakil (Maha

Al-Muid (Maha Memulihkan) Al-Mubdi (Maha Pencipta dari Asal) Al-Muhsi (Maha Menghitung) Al-Hamid (Maha Terpuji) Al-Muhaimin (Maha Memelihara) Al-Jabbar (Maha Kuasa) Al-Mukmin (Maha Mengurniakan Keamanan) Ar-Rahman (Maha Pemurah) Allah subhana huwa Taala Al-Qayyum (Maha Berdikari) Al-Hai (Yang Hidup Kekal) Al-Mumit (Maha Pemusnah) Al-Muhyi (Maha Menghidupkan) Al-Aziz (Maha Perkasa) Al-Malik (Maha Memiliki Menguasai Seluruh Alam) As-Salaam (Maha Sejahtera) Ar-Rahim (Maha Penyayang) Al-Ahad (Maha Esa) Al-Waahid (Maha Tunggal) Al-Maajid (Maha Mulia) Al-Waajid (Maha Mencarikan) Al-Khaaliq (Maha Menciptakan) Al-Mutakabbir (Maha Memiliki Segala Keagungan) Al-Quddus (Maha Suci) Al-Muqaddim (Maha Menyegerakan) Al-Muqtadir (Maha Berkuasa) Al-Qaadir (Maha Berkuasa) As-Samad (Tumpuan Segala Hajat) Adh-Dhaahir Al-Aakhir (Maha Akhir) Al-Awwal (Maha Awal) Al-Muakkhir ( Maha Penangguh) Al-Barr (Maha Membuat Kebajikan) Al-Muta-aali (Maha Tinggi) Al-Waali (Maha Melindungi) Al-Baatin (Maha Tersembunyi) Ar-Rauf (Maha Pengasih) Al-Afuw (Maha Pemaaf) Al-Muntaqim (Maha Pembalas Dendam) At-Tawwaab (Maha Menerima Taubat) Al-Muqsit (Maha Saksama) Dhul-Jalaali wal Ikraam Maalik-ul-Mulk Al-Maane (Maha Melarang) Al-Mughni (Maha Memakmurkan) Al-Ghani (Maha Kaya) Al-Jami' (Maha Mengumpulkan) Al-Haadi (Maha Petunjuk) An-Nur (Maha Bercahaya) An-Naafi' (Memberi Manfaat) Adh-Dhaarr As-Sabur (Maha Penyabar) Ar-Rashid (Maha Bijaksana) Al-Waarith (Maha Mewarisi) Al-Baaqi (Maha Kekal) .