Teme propuse pentru referate fiscalitate Studenţii pot alege şi alte teme, cu acordul prealabil al profesoarei

1. Bugetul de stat - Rolul bugetului de stat; - Principii bugetare; - Procesul bugetar: elaborarea, aprobarea, execuţia şi controlul bugetului; - Structura bugetului de stat al României. 2. Sistemul veniturilor publice - Clasificarea şi structura veniturilor publice; - Impozitele directe şi indirecte; - Principiile impunerii fiscale; - Elementele impozitului; - Tipurile de cote de impunere. 3. Sistemul cheltuielilor publice - Clasificarea cheltuielilor publice; - Structura cheltuielilor bugetare în România; - Caracteristicile principalelor cheltuieli publice. 4. Evaziunea fiscala. Cauze. Definiţii. Cai de manifestare - Definiţii, cauze; - Cai de manifestare a fraudei fiscale; - Pedepse; - Organe abilitate. - Prevenirea şi combaterea evaziunii şi fraudei fiscale
5. Codul de Procedura Fiscala - sfera de aplicare a CPF; - raportul CPF cu alte acte normative; - principii generale de conduita in administrarea impozitelor şi taxelor; - raportul juridic fiscal: conţinutul, subiectele, împuterniciţii şi obligaţiile reprezentanţilor legali. 6. Dispoziţii generale privind raportul de drept material fiscal: competenta organului fiscal, actul administrativ fiscal, administrarea şi aprecierea probelor;creanţele fiscale, obligaţiile fiscale, naşterea creanţelor şi obligaţiilor fiscale, stingerea creanţelor fiscale, creditorii şi debitorii, plătitorul, răspunderea solidara; prescripţia dreptului de a stabili obligaţii fiscale; 7. Înregistrarea fiscala şi evidenta contabila şi fiscala: obligaţia de înregistrare fiscala, declararea filialelor şi a sediilor secundare, obligaţia de a conduce evidenta fiscala; - declaraţia fiscala: obligaţia de depunere, forma şi conţinutul declaraţiei; - stabilirea impozitelor şi taxelor: decizia de impunere, acte asimilate deciziei de impunere,

8. Sfera inspecţiei fiscale:

calculul impozitului pe profit: venituri. . . . . discoteci.termene de plata. comunicarea avizului. 12. .obligaţia de colaborare a contribuabilului. Decizia de impunere.eliberarea şi distribuirea sumelor realizate prin executarea silita. .dobanzi şi penalitati. anularea creanţelor fiscale. . . cheltuieli nedeductibile. . . . . 11.persoanele supuse inspecţiei fiscale. 10. .depunerea declaraţiilor fiscale şi plata impozitului. 9. ordinea de distribuire. Impozitul pe profit . . . cazinouri şi pariuri sportive. . venituri neimpozabile. pierderi fiscale externe.avizul de inspecţie fiscala.proceduri de control fiscal.înlesniri la plata. impozit minim pentru baruri şi cluburi de noapte. creditul fiscal.contestaţia la executarea silita..masurile asiguratorii: poprirea şi sechestrul asiguratoriu. amortizarea fiscala. . valorificarea bunurilor. Realizarea inspecţiei fiscale: . cheltuieli. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor .perioada supusa inspecţiei fiscale. .reţinerea impozitului pe dividende. .aspecte fiscale internaţionale: veniturile unui sediu permanent.Raportul de inspecţie fiscala. pierderi fiscale.scutiri. . deschiderea procedurii de reorganizare judiciara sau faliment.dreptul contribuabilului de a fi informat.contribuabili.definiţie. .stingerea creanţelor fiscale prin executare silita.sesizarea organelor de urmărire penala. .formele şi întinderea inspecţiei fiscale. . . . .obiectul şi funcţiile. compensarea şi restituirea.prescripţia dreptului de a cere executarea silita şi a dreptului de a cere compensarea sau restituirea.locul şi timpul desfasurarii inspecţiei fiscale.reguli privind inspecţia fiscala. sfera de cuprindere.constituirea de garanţii. .competenta. .anul fiscal. Colectarea creanţelor fiscale .cotele de impozitare.stingerea creanţelor fiscale: plata. .selectarea contribuabililor pentru inspecţie fiscala. .stingerea creanţelor fiscale prin alte modalitati: insolvabilitatea.

. 16. .barem de impunere.faptul generator şi exigibilitatea taxei pe valoarea adăugata. Impozitul pe venit . .definiţie.locul operaţiunilor impozabile.categorii de venituri supuse impozitului pe venit.operaţiuni scutite. .retinerea impozitului. . Obligaţii declarative ale plătitorilor de venituri cu reţinere la sursa. Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentantele firmelor străine infiintate in România . evidenta operaţiunilor impozabile şi depunerea decontului . . stabilirea impozitului.regimul deducerilor.venituri din activităţi independente. deduceri personale.aria de cuprindere a impozitului.plata şi depunerea declaraţiilor fiscale.sfera de aplicare.venituri neimpozabile. .persoane impozabile şi activitatea economica.opţiunea de a plăti impozit pe veniturile microîntreprinderii.venituri din pensii. facturile fiscale. Venitul anual global: .cotele de taxa pe valoarea adăugata.certificatele de atestare a impozitului plătit de nerezidenţi.declaraţii anuale privind reţinerea la sursa. . . . . .venituri din salarii.operaţiuni impozabile. . . . .baza de impozitare.venituri din activităţi agricole. .declaraţii Aspecte fiscale internaţionale. 13.definiţia microîntreprinderii . Accize.venituri din investiţii: definire. 14. .venituri impozabile obţinute din România. Taxa pe valoarea adăugata . .cota de impozitare. .obligaţiile plătitorilor de taxa pe valoarea adăugata: înregistrarea plătitorilor. .venituri din premii şi din jocuri de noroc. sfera de cuprindere a impozitului.venituri din alte surse. .stabilire . . . . . . . 15.contribuabili.plătitorii taxei pe valoarea adăugata. . baza impozabila. .sfera de cuprindere.venituri din cedarea folosinţei bunurilor. . perioada impozabila.contribuabili.plata taxei pe valoarea adăugata. .

depunerea declaraţiilor.obligaţiile plătitorilor de accize. . Cooperarea administrativă şi lupta antifraudă în domeniul impozitării în UE . . băuturi fermentate altele decat bere şi vinuri. . importului şi circulaţiei unor produse accizabile.sfera de aplicare. contravenţii şi sancţiuni. . . .faptul generator şi exigibilitatea. .regimul de supraveghere a producţiei de alcool etilic: sfera de aplicare. . avizelor şi a autorizaţiilor.tariful vamal al României.informaţii cu privire la modul de evaluare în vamă a mărfurilor. Taxele vamale -consideraţii generale privind declararea şi vămuirea mărfurilor . supraveghetori fiscali.taxe vamale de import. . producerea şi deţinerea in regim suspensiv. perfecţionarea pasiva/activa . . .impozitul pe clădiri. . obligaţiile supraveghetorilor fiscali.taxa asupra mijloacelor de transport. 19. vinuri.accize armonizate: definiţii . . 18. .impozitul pe teren. 17. Impozite şi taxe locale .taxe vamale de tranzit. . Comparaţii privind impozitarea persoanelor fizice la nivelul UE 21.măsurile de politică comercială instituite la nivel comunitar şi naţional.regimuri vamale suspensive. . produse intermediare.masuri speciale privind producţia.taxe vamale de export. .regimul de antrepozitare.sistemul de supraveghere a circulaţiei alcoolului etilic .controlul şi colectarea impozitelor şi taxelor locale. uleiuri minerale. alte taxe locale. . alcool etilic. Comparaţie privind impozitarea profitului între diferite state ale UE 20.eliberarea pentru consum. .produse accizabile: bere. .definiţii.infracţiuni. Masuri speciale privind supravegherea producţiei.impozitul la ţiţeiul şi la gazele naturale din producţia interna.impozitul pe spectacole. sigilii. . .taxe speciale. importul.taxe vamale pentru importul definitiv . .taxa hoteliera. . .marcarea produselor alcoolice şi a produselor din tutun.nivelul accizelor..scutiri şi facilitaţi.scutiri la plata accizelor. produse din tutun. importul şi circulaţia uleiurilor minerale . .taxa pentru eliberarea certificatelor.taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama şi publicitate. .

ro Cărţi. etc (alegeţi o ţarǎ şi dezvoltaţi subiectul). 2009 4. Niculeasa Madalin Irinel. Simon Ilie.Apariţia şi evoluţia paradisurilor fiscale . Sistemul fiscal din Uniunea Europeana 24.Modalităţi de utilizare a companiilor offshore Bibliografie minimala Legislaţie: *** Legea nr.-Sistemul fiscal al Romaniei Editura Universitară. 2005 10. asigurări. Editura Wolters Kluwer . Editura Univeristară.D. Marea Britanie. 2010 9. 2005 5. Teorie. 2010 7. Politica fiscala: aspecte teoretice şi practice Editura: C. Ene Corina – Maria – Economia subterană.2009 . Bistriceanu Gh.1 2.Contabilitate şi Fiscalitate.2008 6. Fiscalitate: impozite şi taxe. Germania. *** Legea nr.H. teorii. Editura: Universul Juridic.mfinante. Istoria fiscalităţii in România (sau alta tara. Transversal. (coord) . de la teorie la practică. Sistemul fiscal din Austria. 2008 11.Tipuri de entităţi juridice offshore .Editura: Hamangiu . Argentina. Bucureşti. Târgovişte. Editura Universitară. Paradisurile fiscale . Bulgaria. Lazar Sebastian-Sisteme fiscale comparate: metode şi practici internaţionale.Caracteristicile paradisurilor fiscale .Mica enciclopedie de finanţe. manuale: 1. BECK.) . cu modificările şi completările ulterioare.22. Celea Sorin . 2007. Moşteanu Narcisa Roxana. comentat şi adnotat. *** Legea anuala a Bugetului de stat *** Legea nr. la alegere) 23. Japonia. cu modificarile şi completarile ulterioare. 25.Cosmin Flavius Costas-Legislaţie comunitara fiscala. Duca Emilian-Codul fiscal al Romaniei. *** HG nr. Morariu Ana (coord.D. Ed. Polonia. 2010 8.Brezeanu Petre -Fiscalitate: concepte.Fiscalitate Europeană. monedă. 571/2003 privind Codul Fiscal al României. 500/2002 privind Finanţele publice. Editura Economică. politici şi abordări practice. Bistriceanu Gh. 2008 3. modele. Bucureşti. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor * * * Norme metodologice de aplicare a Codului de procedură fiscală * * * Norme metodologice de aplicare a Codului Fiscal Actele normative pot fi consultate pe site-ul www. aplicaţii. Editura Expronto. vol. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. Brezeanu Petre. Editura Wolters Kluwer .

conţinut: pagină de gardă..* * * Norme metodologice de aplicare a Codului Fiscal Referatele trebuie să respecte următoarele cerinte minime: . Serbanescu C. – Fiscalitate.. Ţâţu L.ed. cuprins. Economică. 2005 13.dr.12.să fie cuprinse între 10 şi 20 de pagini A4 . Dan Sova : Drept fiscal Editura: C. Aplicaţii practice.pentru datele prezentate trebuie precizată sursa (inclusiv la tabele. Anda Gheorghiu . Vasilescu D. Ed. Bucureşti. Soroceanu Mircea – Impozite.. diagrame) Conferenţiar univ. * * * Norme metodologice de aplicare a Codului de procedură fiscală 19. Editura All Beck. grafice. capitol sau capitole de bază.H. concluzii. * * * Codul de procedură fiscală 18. Fiscalitate de la lege la practică. taxe şi contribuţii.S. * * * Codul fiscal al României 20. BECK. 2006 17. Nica A. Iaşi. Stefan D. bibliografie . 2004 15.Dan Drosu Saguna . Ed. Ed. Ţâţu Lucian ş. A. Bucureşti.să fie scrise cu Times New Roman. Vintilă Georgeta – Metode şi tehnici fiscale.II. 2004 16.. Junimea.a. 2009 14..E. 12 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful