NYILATKOZAT

(vadászlőfegyver átadásáról)
A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény módosításáról rendelkező 2012. évi XIII.
törvény (a továbbiakban: Törvény) előírása alapján az alábbi nyilatkozatot teszem:
…………….….………………………...…… (név) ………………...………………………….………………………………………………...
szám alatti lakos (a továbbiakban átadó) a tulajdonomban lévő ……….…………… számú fegyvertartási
engedélybe, ………………….. nyilvántartási számon bejegyzett, …….…………… gyártmányú, ……………….
típusú, ………………. kaliberjelű, …………………… gyártási számú *golyós/*sörétes vadászlőfegyveremet
átadom,
…………….….………………………...…… (név) ………………...………………………….………………………………………………...
szám alatti lakosnak (a továbbiakban átvevő), aki rendelkezik az……………………… számú fegyvertartási
okmánnyal és az átadás tárgyát képező, azonos jellegű vadászlőfegyver tartására bejegyzett
engedéllyel.
Az átadás-átvétel időtartama, 20…. év ……………………hó …. napjától, 20…. év …………….…….. hó …..
napjáig tart.
Az átvevő az átadástól kezdődően felelősséget vállal a fentiekben megjelölt lőfegyver és a hozzá
tartozó lőszer Törvényben meghatározott biztonságos *szállításáért, *tárolásáért, *használatáért,
valamint a határnap lejárta előtti visszaszolgáltatásáért. Az átvevő kijelenti, hogy a Törvényben
foglalt előírásoknak maradéktalanul megfelel, és vele szemben kizáró körülmény nem áll fenn,
valamint érvényes állami vadászjeggyel és kötelező balesetbiztosítással rendelkezik. Az átvevő az
átadott lőfegyverrel okozott bármilyen eseményért, az abban bekövetkezett esetleges károkozásért
anyagi és büntetőjogi felelősséget vállal.
Kelt: …………………………….., 20.… év…………………….. hó .…. nap

aláírás ........................................

aláírás ........................................

sz.ig.szám: ........................................

sz.ig.szám: ........................................

átadó

átvevő

*A nem kívánt rész törlendő.
A nyilatkozat két példányban készült, melyből egy-egy példány illeti meg átadót és átvevőt.
Tanúk:
név ........................................

név ........................................

lakcím: ........................................

lakcím: ........................................

sz.ig.szám: ........................................

sz.ig.szám: ........................................

aláírás ........................................

aláírás ........................................

Tanú 1

Tanú 2
1/1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful