Pembolehubah Tidak Bersandar MOTIVASI  Motivasi Dalaman  Motivasi Luaran Pembolehubah Bersandar

TEKANAN  Tahap Stres (Akademik)  Tahap Stres (Peribadi)  Tahap Stres (Persekitaran Pembelajaran)

PRESTASI AKADEMIK PELAJAR TAHUN AKHIR KOLEJ KEENAM

Banyak kajian yang mengatakan tekanan atau stress mempunyai hubungan yang kuat dalam mempengaruhi prestasi pencapaian akademik pelajar. Kajian Hayati Mohamad (1988), Mara Merani (1999), Sharozat Ibrahim (1981) dan Mohd Zain Kader (1995), jelas menunjukkan terdapat pengaruh tekanan ke atas pencapain akademik pelajar. Kebanyakan kajian di atas menunjukka tahap stress yang tinggi akan meninggalakn kesan yang negative ke atas proses pembelajaran sesorang berbanding dengan kesan positif.

7%). Kajian yang dijalankan oleh Ibrahim (1995) mendapati bahawa antara faktor pelajar kurang minat terhadap sesuatu pelajaran disebabkan oleh persekitaran yang tidak menyenangkan.Satu kajian yang dilakukan oleh Unit Kerjaya dan Kaunseling Universiti Teknologi Mara (1991). .5%). gaya pemakanan yang seimbang dan berkhasiat boleh membantu mengawal tahap stres seseorang individu tetapi hendaklah disertai dengan aktiviti riadah yang teratur. Hatta Saidi (2002) menyatakan pengurusan masa yang betul dapat mengelakkan seseorang daripada mengalami stres.9%). Anderson dan Cole (1988) menyatakan faktor yang paling memberi stres kepada pelajar ialah peperiksaan akhir Mooi Kim (1994) mengenai persekitaran keluarga dan hubungannya dengan konsep kendiri dan pencapaiankademik pelajar mendapati persekitaran kelaurga yang mesra dalam konteks perhubungan akan memberi konsep kendiri dan pencapaian akademik pelajar. mendapati faktor yang banyak menyumbang kepada pecapaian akademik yang rendah ialah bebanan kerja khusus. menghadapi peperiksaan (30. Pengurusan masa yang bijak akan mengelakkan pelajar berasa tertekan dalam menempuhi hidup sebagai seorang pelajar. menyediakan esei (13.9%). membuat latihan amali (12%) dan lain-lain (10. Persekitaran yang bising boleh mengganggu proses pembelajaran pelajar. Riggio (2003) yang menekankan bahawa faktor persekitaran sesebuah organisasi boleh mendatangkan masalah stres kepada individu. Kajian tersebut mendapati beban kerja yang dihadapi oleh pelajar ialah menyiapakn projek (32. Kaplan (1983) yang menyatakan bahawa stres wujud akibat daripada kegagalan individu menyesuaikan diri dengan persekitaran. Menurut Neville (2006). maka mereka perlu menyediakan jadual harian untuk memastikan mereka tidak membuang masa dengan begitu saja.

23(4).” 4th Edition.Uthm. 7. “Menguruskan Stress Pendekatan Yang Praktikal. “Stress Factors to Reported Academic Performance and Burnout. Stress Dan Kesannya Ke Atas Pencapaian Akademik Pelajar Tahun Tiga Sekolah Psikologi Dan Kerja Social. 497-504. New York : Brunner/Mazel.Edu. 29(11). Hatta Saidi Mohamed Hatta Shahrom (2002). K.” Environmental Nutrition. Ahmad Rizal Madar Dan Abdul Rashid Razzaq.Prenticehall. “Introduction To Industrial/Organizational Psychology. Hayati mohamad (1998) Hubungan antara sokongan social dengan penghargaan kendiri dan pengaruhnya terhadap pencapaian akademik.” Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. Riggio. 1983. Hubungan Antara Sokongan Social Dengan Penghargaan Kendiri Dan Pengaruhnya Terhadap Pencapaian Akademik. B. Mohamad Zaid Mustafa. Neville. Siti Sarah Muhammad. Universiti Malaysia Sabah 10.My/322/1/Mohamad_Zaid_Mustafa. 13. “Keselesaan Dan Persepsi Pelajar Luar Bandar Terhadap Sumber Manusia Di Sarawak.Ictlhe.” Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. and Cole. 129-147.. “Psychosocial Stress Trends In Theory And Research. Bil 5. 14-26 9.R. Ibrahim Abu Samah (1995). Retrieved On May. Chua Mooi Kim (1994). Kaplan. (2006). 12. Persekitaran Keluarga Dan Hubungannya Dengan Pecapaian Akademik Pelajar. Ali Suradin. H. Kaplan. 2. 6. Bangi: university Kebangsaan Malaysia. 4. 1983. “Nutritional Boost For Medical Stress. Perkhidmatan Kaunseling Di Isntitusi Pengajian Tinggi: Isu Dan Masalah. . Harbiah Kassim (1994). Kota Kinabalu. 23(4). Jurnal Percuma.” New York: Academic Press. Bangi: University Kebangsaan Malaysia 5. (2003).D.. (1988). H. Mohd Zain Abdul Kader (1994).Pdf. Anderson.” Journal of Education. 14-26 8. 108. New Jersey 14. “Psychosocial Stress Trends In Theory And Research. Universiti Malaysia Sabah.” New York: Academic Press. Kajian Stres Dalam Kalangan Pelajar Wanita Program Sarjana Muda Kejuruteraan Di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (Uthm) Http://Eprints. B. Ellis. Mara Merani (1999). Rational-Emotive Theory. E. B. Bangi Universiti Kebangsaan Malaysia 3. 22 2012 11. 6. A (1974).. E.Bibliografi 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful