Elementele de bază ale limbajului C

Caracteristici generale

Construcţii de bază  Identificatorii  Comentariile  Expresiile  Declaraţiile  Instrucţiunile  Funcţiile  Programul  Directivele de preprocesare – macro-uri .

Tipurile de date în C După modul de alocare a memoriei După numărul de valori memorate Tipuri existente Întregi Simple Statice Reale Caracter Masiv Structurate Articol Fişier Pointer Referinţă Dinamice Simple .

Virgulă fixă aritmetică Virgulă fixă algebrică Virgulă fixă aritmetică Virgulă fixă algebrică Virgulă mobilă simplă precizie Virgulă mobilă dublă precizie Virgulă mobilă extra precizie Tipuri simple.Grupa de dată Tipul unsigned char Lungime (octeţi) 1 Domeniu de valori 0.3.. predefinite [signed] char 1 -128.4*10-38..4*10-4932.28-1) Mod de reprezentare Codul ASCII al caracterului.65535 -32768..231-1 3..27-1) Întreg unsigned [int] [signed] [int] unsigned long [signed] long [int] float 2 2 4 4 4 8 10 0. Poate fi prelucrat ca un caracter sau ca un întreg cu/fără semn.232-1 -231...7*10308 3.4*1038 1.3.4*104932 Real double long double ..32767 0..255 (0.. 1..7*10-308.127 (-27..

Variabilele şi Constantele  Declarare variabile  Definire noi tipuri de date  Literalii întregi  Literalii reali  Literalii caracter  Literalii de tip şir de caractere  Constantele simbolice  Constantele obiect .

Tipurile structurate  Tipul masiv  Tipul articol  Lucrul cu şiruri de caractere .

Expresii  Operanzi şi operatori  Operatorii de atribuire  Operatorii aritmetici  Operatorii logici şi relaţionali  Operatorii la nivel de bit  Operatorul virgulă  Operatorul de conversie explicită  Operatorul dimensiune  Operatorii paranteze  Operatorul condiţional .

de la dreapta la stânga de la stânga la dreapta minim . -> + .& * (unari) ++ -.(binari) << >> < <= > >= == != & (binar) ^ | && Asociativitate de la stânga la dreapta de la dreapta la stânga Grad de prioritate maxim de la stânga la dreapta || ?: = <<= >>= += -= *= /= %= &= ^= |= .(tip) sizeof ! ~ * (binar) / % + .Priorităţile operatorilor C Operatori () [] .

Instrucţiunile C  instrucţiunea vidă. instrucţiunea expresie  if  switch  while  do-while  for .

Semnificaţie operaţie Schimbare semn Păstrare semn (nici un efect. nu este folosit) Decrementare (post sau pre) Incrementare (post sau pre) Adunare Scădere Înmulţire Împărţire Împărţire întreagă (câtul) Împărţire întreagă (restul) Operator + -++ + * / / % .

Semnificaţie operaţie Negare Şi logic Sau logic Sau exclusiv logic Semnificaţie operaţie Operator > >= < Operator ! && || Nu există Mai mare Mai mare sau egal Mai mic Mai mic sau egal Egal Diferit <= == != .

Semnificaţie operaţie Şi logic pe biţi Sau logic pe biţi Sau exclusiv logic pe biţi Negare (complement faţă de 1) Operator & | ^ ~ >> << Deplasare la dreapta Deplasare la stânga .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful