You are on page 1of 1

Roada Duhului, dimpotriv, este: dragostea, bucuria, pacea, ndelunga rbdare, buntatea, facerea de bine, credincioia, blndeea, nfrnarea

poftelor.
Biblia, Galateni 5:22-23