EXECUTAREA LUCRARILOR DE COVOARE ASFALTICE

Arhitectura constructii

ALTE DOCUMENTE PROIECTAREA UNEI FUNDATII CONTINUE SUB UN SIR DE STALPI Nivelarea si finisarea betonului Stabilirea perspectivelor cu constructorul, arhitectul si proprietarul ECHIPAMENTE SI INSTALATII DE STINGERE A INCENDIULUI ARHITECTURA PERIOADEI MODERNE PE TERITORIUL ROMANIEI ELASTICUT Folie elastica pentru cutter-plotter CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII INCARCARI SI SCHEMA DE CALCUL PENTRU SIPCI ECHIPAMENT MECANIC TIP HOVA PENTRU COMPLETAREA SONDELOR IN SISTEMUL GRAVEL PACKING

Editia 1.IL-27 Revizia "0" Exemplar nr. Revizia « 0 » LISTA DE SEMNATURI ELABORAT VERIFICAT APROBAT Numele si prenumele Semnatura Data LISTA DE DIFUZARE Nr crt Destinatarul documentului Revi zia Exemplar Data Semnatura LISTA DE MODIFICARI-RETRAGERI Nr crt Nota de Denumirea modificare/retragere modificarii/retragere Data Cod document Pag.1 din 8 26. COVOARE ASFALTICE EXECUTAREA LUCRARILOR DE COVOARE ASFALTICE Cod MC-IL-27.SC PAZARBAS CONST SRL BUCURESTI MANUAL CALITATE INSTRUCTIUNI DE LUCRU Cod M. .C. Pag.

2 din 8 26. 5. 2.Conditii prealabile .C. DOCUMENTE DE REFERINTA Specifice nu sunt.Continutul procedurii . Pag. INSTRUCTIUNEA 5. 5.repartizarea sarcinilor si instruirea personalului de executie 5. COVOARE ASFALTICE 1.Generalitãti În prezenta procedura este prezentat succinct modul în care se realizeaza îmbracamintea asfaltica pentru drumuri. DOMENIU DE APLICARE Prezenta procedura se aplica pentru realizarea covoarelor asfaltice la drumurile realizate de SC PAZARBAS CONST SRL BUCURESTI. 3.pregãtirea si verificarea sculelor.1. echipamentelor si utilajelor . conform documentelor tehnice de executie si a reglementarilor privind calitatea lucrarilor. precum si a standardelor si normativelor în vigoare .IL-27 Revizia "0" Exemplar nr.cunoasterea amãnuntitã a documentatiei scrise si desenate. SCOP Prezenta procedura are drept scop descrierea modului de realizare a unui covor asfaltic (îmbracaminte asfaltica).2.SC PAZARBAS CONST SRL BUCURESTI MANUAL CALITATE INSTRUCTIUNI DE LUCRU Cod M.3. DEFINITII SI ABREVIERI Specifice nu sunt 4.

Caracteristicile emulsiei trebuie sã fie de asa naturã încât ruperea sã fie efectivã înaintea asternerii mixturii bituminoase. se vor amorsa rosturile de lucru si stratul suport cu o emulsie de bitum cationicã cu ruipere rapidã.3 din 8 26. COVOARE ASFALTICE b)Amorsarea.Înainte de asternerea mixturii.strat de bazã din mixturã bituminoasã pe strat suport din beton de ciment sau fundatie pe piatrã spartã . Pag. Amorsarea se face în fata finisorului la o distanta maximala de 100 m.3-0.întocmirea unui grafic de lucrãri . se va folosi un amorsaj de 0.IL-27 Revizia "0" Exemplar nr. Pe stratul support.strat de legãturã pe stratul de bazã din mixturã bituminoasã .3.C. se va asterne stratul antifisurã din material geosintetic. Liantul trebuie sã fie compatibil cu cel utilizat la utilizarea mixturii bituminoase. stratul support de fundatie trebuie bine curãtat. c)Asternerea. Stratul suport se va amorsa obligatoriu în urmãtoarele cazuri : .5. trebuie sã fie uscatã. .aprovizionarea si receptia materialelor utilizate la relizarea lucrãrilor 5.1. Dupã amorsare se asteaptã timpul necesar pentru ruperea emulsiei cationice.strat de uzurã pe strat de legãturã când stratul de uzurã se executã la interval mai mare de trei zile de la executia stratului de legãturã. În cazurile în care straturile support au unprofil transversal necorespunzãtor sau denivelãri. se vor lua mãsuri de rectificare a acestora.Punerea în opera a mixturilor asfaltice va trebui sa fie efectuata cu ajutorul unui finisor capabil de a le repartiza fara sã producã segregarea lor. La executarea îmbrãcãmintilor bituminoase.Executia propriuzisã a)Pregãtirea stratului suport.Lucrãrile pregãtitoare sunt: .5 Kg/m2 bitum pur.2. Suprafata stratului suport pe care se asterne stratul de bazã. În functie de compactitatea stratului support. înaintea executãrii mixturilor. SC PAZARBAS CONST SRL BUCURESTI MANUAL CALITATE INSTRUCTIUNI DE LUCRU Cod M.3. respectând profilele si grosimile fixate prin plansele cuprinse în proiectul tehnic si numai dupã ce a folosit drept asternut materialul geosintetic.

Temperatura se va fixa definitiv în timpul stabilirii modului de compactare pentru a se obtine compactitatea optimã. Atunci când acest lucru nu este posibil.IL-27 Revizia "0" Exemplar nr. Grosimea stratului de asternere Punerea în operã a mixturilor asfaltice se face pentru: . urmãtoarele valori. SC PAZARBAS CONST SRL BUCURESTI MANUAL CALITATE INSTRUCTIUNI DE LUCRU Cod M. Pag. COVOARE ASFALTICE 5. Mixturile bituminoase ale cãror temperaturã este sub cea prevãzutã în table. Asternerea Mixtura asfalticã trebuie asternutã continuuîn mod uniform. dar numai dupã asternerea materialului geosintetic. 5.stratul de bazã într-una sau mai multe asterneri succesive. functie de grosimea stratului si de utilajele folosite. la liantul D56/80 : Stratul Strat bazã Îmbrãcãminte Asternere 140oC 150 oC Compactare Început Sfârsit 130 oC 100 oC 140 oC 110 oC Mãsurarea temperaturii va fi efectuatã din masa mixturii în buncãrul finisorului. la temperaturi de peste 10oC. în conformitate cu prevederile legale în vigoare.stratul de legãturã dintr-o singurã asternere .5. atât din punct de vedere al grosimii. .7. Aceste mixturi se vor executa numai în santier. antreprenorul va propune dirigintelui de santier lãtimea benzilor de asternere si pozitia rosturilor longitudinale. cât si cel al afânãrii. Executia trebuie întreruptã pe timp de ploaie.4.C. Temperaturile mixturilor asfaltice trebuie sã aibã la asternere si la compactare. Temperatura de asternere Asternerea mixturilor bituminoase se face în anotimpul calduros. vor fi refuzate.stratul de uzurã într-o singurã asternere . Asternerea se va face pe întreaga lãtime a cãii de rulare.5. 4 din 8 26. în perioada martie-noiembrie.

încercãrile de compactitate. Viteza de asternere cu finisorul trebuie sã fie adaptatã la cadenta de sosire a mixturilor de la statie. Rostul longitudinal al unui strat nu va trebui ncicodatã sã se gãseascã suprapus rostului longitudinal al stratului imediat inferior. va fi badijonatã ce emulsie de bitum exact înainte de realizarea benzii noi. Aceste încercãri de etalonare. eliminând o lungime de bandã de circa 50 cm. pe care le va considera necesare. Rosturi longitudinale si transversale Rosturile longitudinale si transversale trebuie sã fie foarte regulate si etanse. trebuia sã fie realizate în asa fel încât sã asigure o tranzitie perfectã si continuã între suprafetele vechi si cele noi. Suprafata proaspãt creatã prin decupare. Un decalaj minim de ordinul a 20 cm este necesar totodatã sã nu se gãseascã în urma rotilor.Atelierul de compactare va fi propus de antreprenor si aprobat de consultantul lucrãrii. Antreprenorul trebuie sã dispunã de un lucrãtor calificat pentru a corecta imediat dupã asternere si înainte de orice compactare denivelãrile flagrante cu ajutorul unui support de material proaspãt. Urmare acestor încercãri. Rosturile transversale ale diferitelor straturi vor fi decalate cu cel putin un metru. Marginea benzii vechi va fi decupatã pe întreaga sa lãtime. realizat din mixtura asfalticã sau dintr-un material tratat cu liant hidraulic.8. consultantul purtând cere pe loc interventia unui laborator agreat. fãrã ca aceasta sã fie inferioarã minimului fixat . vor fi efectuate sub responsabilitatea antreprenorului. care sã efectueze în acest scop. Rosturile separând mixturile bituminoase rãspândite de la o zi la alta. în fiecare punct al stratului -viteza de mers a fiecãrui utilaj -presiunea de umflare a pneurilor (3-9 bari) -temperatura de asternere. pe cât posibil constant. antreprenorul propune consultantului : -sarcina fiecãrui utilaj -planul de mers al fiecãrui utilaj. pe cheltuiala antreprenorului. pentru a se asigura un numãr de treceri. si cât se poate de constantã ca sã se evite total opririle. indiferent dacã acesta din urmã este în stratul de legãturã sau în stratul de bazã. d)Compactarea. dupã încercãrile de etalonare în timpul primelor zile ale punerii în operã. .Grosimea maximalã a materialelor rãspândite printr-o singurã trecere este fixatã de consultant la propunerea antreprenorului. depus cu grijã în fata lopetii. În buncãrul utilajului de asternere trebuie sã existe în permanentã suficientã mixturã pentru a se evita o rãspândire neuniformã a materialului. 5.

. va fi stabilit prin experimentãri preliminare pentru a se asigura un minim de 98% a gradului de compactare.La executarea în mai multe straturi succesive. Ele nu trebuie sã se depãrteze la mai mult de 50 m în spatele finisorului. . COVOARE ASFALTICE . Se va asigura o perfectã legãturã între straturi. Pag. . compactarea se va efectua separat pentru fiecare strat în parte. sau cu pantã transversalã unicã. nu vor trebui sã aibã o compactitate inferioarã lui 95% din densitatea aparentã.Se vor respecta prevederile STAS 174-2/1997.Metoda propusã va fi satisfãcãtoare.SC PAZARBAS CONST SRL BUCURESTI MANUAL CALITATE INSTRUCTIUNI DE LUCRU Cod M. pe toatã lãtimea. pe sectoarele în pantã.5 din 8 26. procentul de 100% a densitãtii aparente obtinute în timpul studiului privind compozitia mixturii . pentru îmbrãcãmintile bituminoase este alcãtuit din : -compactor pe pneuri de 160 KN si compactor cu rulouri netede de 120 KN -numãrul de treceri pentru asigurarea compactãrii optime. conform metodei MARSHALL. conform reglementãrilor legale în vigoare. Compactorul trebuie sã îmbrãcãmintii. . Antreprenorul are obligatia de a efectua încercãrile de etalonare si de a supune spre aprobarea consultantului tehnologia de compactare. micile denivelãri care apar pe suprafatã se corecteazã dupã prima trecere a rulourilor compactoare.Compactoarele cu pneuri vor trebuie echipate cu sorturi de protectie.Operatia de compactare a mixturilor asfaltice trebuie astfel executate ca sã se obtinã valori optime pentru caracteristicile fizico-mecanice de deformabilitate si suprafatare.Atelierul de compactare. . pentru a evita vãlurirea Suprafata stratului se va controla în permanentã. dacã se permite ca sã se atingã în cel putin 95% din mãsurãtorile efectuate. se fectueazã de la marginea mai joasã spre cea ridicatã.IL-27 Revizia "0" Exemplar nr. cum este cazul la straturile de bazã. . lucreze fãrã socuri. Numãrul atelierelor de compactare se va stabili în functie de numãrul punctelor de asternere. de la marginea spre ax. stratul superior se va aplica la cel mult 24 ore de la aplicarea primului strat a cãrui suprafatã trebuie sã fie uscatã si curatã. Compactarea are loc în lungul drumului.C. cele 5% mãsurãtori necorespunzãtoare.

sau cu trafic foarte redus. cu aprobarea consultantului. sau executate înainte de aceastã datã în zone umbrite si cu umiditate excesivã.6 din 8 26. Pentru sectoarele care se executã dupã 1 octombrie.8-1 Kg/m2 .5 Kg/m2 .e)Suprafatarea Pentru ca suprafata stratului suport sã satisfacã ea însãsi conditiile de mai jos.09 mm) în cantitãtile arãtate mai jos : -stropire cu bitum 0. Controlul compactãrii . Se preferã utilizarea nisipului de concasaj. .15 mm bituminat cu 2-3% bitum prin cilindrare. exceptie facând betoanele asfaltice rugoase. rãspândire de nisip 3-5 Kg/m2 -stropire cu emulsie cationicã cu 60% bitum diluat cu apã 0.1.15 mm cu un continut cât mai redus de praf (sub 0. se va realiza. trebuie sã rãmânã în toate punctele inferioarã limitelor tolerantelor indicate mai jos : Natura profilului Denivelãri maxime (mm) Strat de Strat de Strat de bazã legãturã uzurã Logitudinal 15 8 5 transversal 20 10 7 SC PAZARBAS MANUAL CALITATE Cod M.CONST SRL IL-27 BUCURESTI INSTRUCTIUNI DE LUCRU Revizia "0" Exemplar nr. se procedeaza la închiderea porilor suprafetei prin raspândire de 2-3 Kg/m2 nisip de 0-3.9. denivelarea maximã mãsuratã pe un strat. rãspândire de nisip 3-5 Kg/m2 5. COVOARE ASFALTICE f)Tratarea suprafetei Dupa executarea îmbracamintilor.C.CONTROLUL CALITÃŢII LA PUNEREA ÎN OPERÃ 5. închiderea suprafetei prin badijonare.9. Pag. nealcalinã) si rãspândire de nisip 0-3. o parte apã curatã. sub rigla de 3 m. Badijonarea se realizeazã prin stropire cu bitum sau cu solutie cationicã cu rupere rapidã cu 60% bitum diluatã cu apã ( o parte emulsie cu 60% bitum. pe baza constatãrilor pe teren.

Pe parcursul executiei lucrãrilor. 5.2 si 0.IL-27 Revizia "0" Exemplar nr. Controlul nivelmentului Verificarea cotelor este fãcutã pe suprafete corespunzãtoare fiecãrei zile de lucru. În cazul când un asemenea control ocazional va da rezultate inferioare densitãtii de referintã prescrisã. fie ca urmare a constatãrilor fãcute în cadrul verificãrilor de autocontrol.5 cm pentru stratul de bazã si ±1.7 din 8 26. fie inopinat. COVOARE ASFALTICE dintre profilele transversale ale proiectului. planul de mers. vor fi hotãrâte noi dispozitii. antreprenorul trebuie sã vegheze în permanentã la : . în cazul unui autocontrol insuficient. Pag. Dacã aceste încercãri noi nu permit sã se atingã densitatea de referintã. eventual si în toate celelalte puncte fixate de consultant.5 cm pentru stratul de uzurã.utilajele prescrise atelierului de compactare sã fie efectiv pe santier si în functiune continuã si regulatã . obtinutã în timpul studiului de alcãtuire a produsului. În cursul executiei compactãrii. Consultantul îsi rezervã dreptul.Autocontrolul compactãrii. cotele realizate sunt considerate convenabile. în ax si la margine (între 0. consultantul impune noi încercãri de compactare anulând modalitãtile de compactare initial fixate. pânã când antreprenorul va lua mãsurile necesare de remediere.9. presiunea în pneuri.3 m de la marginea stratului) ca si în fiecare SC PAZARBAS CONST SRL BUCURESTI MANUAL CALITATE INSTRUCTIUNI DE LUCRU Cod M. sã opreascã lucrãrile pe santier. încercãri pentru a se asigura cã nu existã abateri semnificative ale rezultatleor obtinute.cadenta executiei sã fie cea retinutã la încercãri . 5. distanta maximã de depãrtare între finisor si primul compactor cu pneuri) sã fie respectate cui strictete.Controlul denivelãrilor . Dacã tolerantele sunt respectate în 95% din punctele controlate. viteza. Tolerantele în raport cu cotele prescrise sunt :±2.C.9.2.elementele definite practic în timpul încercãrilor (sarcina fiecãrui utilaj.3. consultantul îsi rezervã dreptul de a efectua. Controlul ocazional de compactare.

BUMPINTEGRATOR.în sens longitudinal o riglã de 3 m lungime . Denivelarea maximã mãsuratã nu va trebui în nici un caz sã depãseascã valorile indicate în tabelul de la punctul 5. cu echipamente specifice (APL.10.Controlul denivelãrilor este efectuat aplicând pe suprafata fiecãrui strat: .) 5.5.C BC C C Frecventa controlului Permanent La începutul executiei O carotã la fiecare 250 ml drum În fiecare zi si la sfârsit de santier În fiecare punct indicat În fiecare punct indicat Reglajul de suprafatã Controlul nivelmentului Controlul denivelãrilor A= încercãri preliminare de informare B=controlul de calitate C=coctrolul de receptie 5. Controlul transversal va putea fi efectuat în orice profil transversal proiectat sau în pozitiile indicate de consultant. Rugozitatea stratului de uzurã Rugozitatea stratului de uzurã va fi determinatã prin mãsurãtori cu pendulul SRT si vor fi respectate valorile minime prevãzute în STAS 8849/83. 5.9.4. etc. în dreptul fiecãrei sectiuni transversale proiectate sau în oricare din locurile indicate de consultant. ELEMENTE GEOMETRICE sI ABATERI LIMITÃ .2.e suprafatarea. Consultantul va solicita evaluarea denivelãrilor dupã caz. sau prin metoda înãltimii de nisip. Frecventa controalelor Lucrãrile executate Temperatura de asternere Etalonarea atelierului compactare Controlul ocazional compactare prin carotare Controlul profilelor Categoria lucrãrilor B de A de B.9.în sens transversal o riglã de 3 m lungime când drumul este cu o pantã planã Controlul longitudinal va fi efectuat prin trecerea riglei în axul fiecãrei benzi de asternere.3.

Abaterea limitã admisã va fi de : . Verificarea lucrarilor se face de catre responsabilul CQ care va informa responsabilul tehnic cu executia de verificarile facute. COVOARE ASFALTICE Lãtimile straturilor vor fi cele prevãzute în proiect. ANEXE Specifice nu sunt .IL-27 Revizia "0" Exemplar nr. Pag. INREGISTRARI Inregistrarile cerute de legislatie in vigoare conform normelor: proces verbal de lucrari ascunse proces verbal de trasare a lucrarilor proces verbal la recoltarea probelor de pamant 8. Abaterile limitã locale de la grosimile prevãzute în proiect.5 cm pentru lãtimea unei benzi de stationare. sunt sub 10%. Directorul general adjunct va notifica in scris si alte responsabilitati. si daca sunt necesare functie de complexitatea si durata executiei.C. SC PAZARBAS CONST SRL BUCURESTI MANUAL CALITATE INSTRUCTIUNI DE LUCRU Cod M.Grosimile straturilor vor fi cele prevãzute în profilul transversal tip din proiect. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI Responsabilitatea efectuarii operatiilor revine sefului punctului de lucru si a sefului de santier. 7. 6.±2.±5 cm pentru lãtimea unei cãi de rulare . Acesta va face inregistrarile in dosarul lucrarilor verificate.8 din 8 26. pentru fiecare strat în parte.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful