Gyökössy Endre: A lélek és a test kölcsönhatása

A testnek és a léleknek azt a kettősségét, dualizmusát, amit még ma is sok vallásos ember hisz és hirdet, a Biblia nem tanítja. Az, hogy a test a lélek börtöne, amelyből a lélek, mint pillangó röppen majd ki, nem bibliai, hanem platóni, később gnosztikus gondolat. Innen került a keresztény gondolkodásba az, hogy a test mindenestől rossz, a lélek pedig jó és tiszta. Ezzel szemben Pál apostol egyszer a Szentlélek templomának nevezi a testet, másszor pedig arra bíztatja a korinthusiakat, hogy testükben dicsőítsék az Istent. Sőt okos (logikus) istentiszteletnek azt nevezi, amikor odaszánjuk testünket élő, szent áldozatul Istennek. Vagy nem a lélek és a test szoros együttesére, kölcsönhatására céloz-e János Ill. levele második versében, amikor ezt írja Gájusznak: "Szeretett testvérem, kívánom, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen és olyan egészséges légy, amilyen jó dolga van a lelkednek?" Akkor írja ezt a levél írója. amikor három dolgot biztosan tudhat Gájuszról: 1. Nehéz, üldözéses időkben él. 2. Nem egészen egészséges. 3. Lelkileg tökéletesen rendben van. Ez a későbbi sorokból kitűnik: A nagy teológusok közül Barth Károlyt idézzük, aki azt mondta: "A Biblia mindig az élő test lelkéről, vagy az élő lélek testéről beszél, tanít: megelevenített testről, vagy testtel rendelkező lélekről. Mindig a kettőről együtt." Ezt a bibliai igazságot a lélektan és a természettudomány ma már együtt igazolja. Mi a lélek? Adható-e erre a kérdésre pontos, és tudományosan is helytálló meghatározást tartalmazó válasz? Bár nem a pásztorálpszichológus feladata a lélek dogmatikai megfogalmazása, hanem a gyógyítása, hadd idézzük Helmut Barz neurológust, zürichi pszichiátert: "A lélekről nemcsak anyagtalansága miatt nem tudunk pontos meghatározást adni; hanem azért sem, mert nem a test lokalizálható helyhez köthető része, mégis a testben vagy azon át jelentkezik. Együtt van a testtel, de ezt az egységet rendkívül bonyolult polaritásként ellentétességnek kell felfognunk, amelynek feszültségében él, és válik személyiséggé az ember. Minden hasonlat sántít, az enyém is: állítom, hogy semmiféle zongoraszonáta sem csendülhet fel jól hangolt zongora nélkül, mégis, ugyan kinek jutna eszébe, hogy a szonátát a hangszer produktumának tekintse?" V. E. Frankl neves osztrák professzort felkereste egy fiatal orvos, aki meg volt győződve arról, hogy a lelki betegségek zöme gyógyítható, csak megfelelő módon kell adagolni a lítiumot, adrenalint, pszichofarmakonokat, tehát a megfelelő gyógyszerekkel. Ezek segítségével - vélte a látogató - helyreáll a psziché egyensúlya, hiszen a lélek nem egyéb, mint az agy, az idegrendszer és különböző hormonok együttese. Erről azonban saját szemével is meg akart győződni, ezért - közölve a professzorral, hogy a teljes igazságot keresi - kérte, mikroszkópon mutassa meg neki az agyban a lelket. Frankl megkérdezte, vajon testi vagy lelki természetű vágy ösztönzi erre a kutatásra? Nyilván lelki, válaszolt az orvos. És azt hiszi, hogy ezt a vágyat én megtudom találni, ki tudom mutatni az ön agyában? Ahogy az elektromosság több, mint a

az adrenalin. azt a zsoltáros több ezer évvel ezelőtt érezte. vétke eltöröltetett. Lelki feszültségek. hogy nyelvünk így fejez ki egy-egy testi-lelki nyomorúságot: főnöke természetét igen szívére vette. Amit a mai orvostudomány már tud. mint az idegrendszer. hogy a hipertónia (magas vérnyomás) első szakaszát neurogén fázisnak nevezik. elpirul. s úgy tett.vezetékek. s ne csak a szervei. szervi beszéde. csomókban hull ki a haj.) "Gyomromban a sok bánatot már eleget gyűrtem" írja Ady. hogy a homo sapiens a maga testi-lelki egységében legyen homo pacienssé. egész nap jajgatnom kellett. mint a nyári hőségben. A lélektan egyébként egyre nyomatékosabban tanítja a pszichoszomatikus és a szomatopszichikus. versében. a lelki-test és a testi-lelki kölcsönhatást. Ki gondolná. mert a léleknek organikus. kiáltanak a szervek. V. H. ínhüvelygyulladást kap? Nos. biztosítékok stb. vagy súlyos migrénes fejfájások jelentkeznek. úgynevezett "funkcionális zavarok" formájában jelentkeznek. mintha mi sem történt volna. s ezek hosszú ideig eltarthatnak. Elég. (S egyszer csak szívinfarktusa. depressziós lesz. erőm ellankadt. a lítium-szint. s annak.mondta Frankl. akit kifütyülnek váratlanul megfájdul a torka. "megemészteni". Zsoltár 1-5. motorok. hogy egy énekesnőnek. . Ezt a zsoltárt egy neves pszichológus éppen ezért "pszichoanalitikus". kiszáradtak csontjaim. Boldog az az ember. Mi köze a mondatnak az arcszínhez? Miért vezet az állandó bosszankodás betegséghez? Miért van az. együttese. sőt le is írta pl. Boldog. Kezdeti stádiumban ugyanis a pszichoszomatikus betegségek bizonytalan. hogy az orr nyálkahártyái is megduzzadhatnak pszichés alapon? Az asztmatikus és allergiás megbetegedések zöme is lehet lelki eredetű. betegsége következtében tökéletesen megváltozik a pszichés állapota. ha nincs sikerélménye. Peters mainzi pszichiáter és neurológus szerint a migrénes rohamok zöme pszichés gyökerű. amíg: . vagy után. Míg hallgattam.. és az sem. nyelvezete is van.. ha fél a főnökétől. szorongás. akinek az Úr nem rója fel bűnét. ha hallgat is a száj. ha csak Selyét. és a psziché eseményei a testre is hatnak. akinek hűtlensége megbocsáttatott. strumája. Akit becsületében megsértünk. Míg hallgatott hűtlenségéről. Bálintot és a genfi Tourniert említjük. De meddig? Addig. Ezért olyan fontos ma már. ugyanúgy a lélek is több. Vagy: nem tudta lenyelni. a 32. az agy. súlyos stressz hatások alatt. vagy gyomorfekélye lett. hogy akinek megbetegszik a mája. Nem véletlen. Iélekelemző zsoltárnak nevezte el. hogy a zongorista. éjjel-nappal rám nehezedett kezed. ami megbontotta a Rendet. azt. s a gépírónő. aki urémia (húgyvérűség) felé halad vagy Addison kórban szenved. és nincs lelkében álnokság. vagy a mellékvesehormonok együttvéve. hogy a test eseményei a pszichében is kifejezésre jutnak. félelem váltja ki azokat. Az is elgondolkoztató. esetleg pajzsmirigye rendellenesen működik. addig: . A lélek valami egészen más.

Ezért beszélhetünk erőslelkű vagy gyönge idegzetű. Orvosunktól gyógyszereket kérünk. Így is igaz: Bocsánat. "Megvallottam neked vétkemet:" Nem "takargatja" többé. Nincs öröm. következésképpen a gyógyulás. Pszichikus energiák Nemcsak a lélektan. hogy testünk. vétkét. magától az élettől. Selye János ezt adaptációs vagy életenergiának nevezi. aki "körülveszi a menekülés örömével". mindenre felcsattanók vagyunk. sőt saját . bocsánatot kap az Úrtól. mintha szürke fátyol ereszkednék le elénk. majd Uriás (a volt hadvezér) fondorlatos megölettetésére gondol. s álmatlanság gyötörte. Ma már tudvalevő. hogy a zsoltáros Dávid itt . testi fájdalmai jelentkeztek. Mert egészségessé válik egy széthullásban volt ember. (7. Mondhatnánk így is: írja ki. A velünk született helyzeti. illetve potenciális pszichikus energiából valamennyi meg akar valósulni és megvalósulás. Helyzeti energián azt az energiamennyiséget érti. de Nátán próféta "lelkigondozására" és megrendítő hatására is visszaemlékezhet. Míg a zsoltáros elnyomta hűtlenségét. Hogy az idézett 32. ritkulás vagy kopás miatt érzett fájdalomról szól. keringő részecskékből áll. Betsabénak az elcsábítására. mi magunk azonban "pozitívak". Hol itt. sőt olykor az élet is. Ki többet. mint az 51. A bűnnek. mint példánál: amíg azt megírta. de ha orvoshoz megyünk. hogy bűneit megvallotta. Arra. betegnek érezzük magunkat. sem ital nem esik jól és nem vágyunk az Ige után. elválasztva minket a többi embertől. Lassan . gyógyszereinkkel együtt önmagunkat is elvisszük. amit vétettem. zsoltárban . megfigyelhető. szorongások és álmatlanság miatt. hogy van a lélek felől a test felé ható fájdalom is. hanem arról. vagy semmit sem javul. Ilyenkor szoktak az orvosok pihenést. A mélylélektan kétféle pszichikus energiát ismer: a helyzetit és a mozgásit.) Mai szóval: gyógyulni kezd. értelmetlenné válnak a dolgok. leleteink legtöbbször negatívak. Vagy ízetlenné válik szánkban a falat.Uriás feleségének. bűnömet nem takargattam. megbocsátottad bűnömet. zsoltárnál maradjunk. A psziché is csak a pszichikus energiák jelentkezésekor érzékelhető. s csak a szemünk látja szilárdnak.éppúgy. Mivel kezdődik a zsoltáros gyógyulása? Ő maga írja le. elintéződik. hanem az anyagról szerzett újabb ismereteink is segítenek a test-lélek egységét jobban megérteni. voltaképpen történés. a sorozatos hűtlenségnek van ilyen hatása. v.olykor hirtelen . s úgy élt. hanem energia. aki magát betegnek érezte. Amikor nem takargatja többé. Tulajdonképpen minden szilárdnak tűnő test mozgó. Az. sem étel. azaz mégiscsak betegek maradunk. nem valamiféle csontbetegségről.Megvallottam neked vétkemet. végső egységében már nem is anyag. mintha mi sem történt volna. nappal pedig indokolatlanul ingerültek. és mint ilyen. Elhatároztam. lüktető. ki kevesebbet. hanem bevallja. amit eddig elnyomott önmaga és Isten előtt. leírta. a "menekülés öröme". Amikor csontjai kiszáradásáról ír a zsoltáros. és ennek eredménye bocsánat és gyógyulás. De bárhová megyünk. Elképzelhető. Lassan nyomasztóvá lesz minden. amit születésünkkor magunkkal hozunk. és te.vagy patikamérleg-emberekről a hétköznapok nyelvén. hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak. hogy testi gyógyulása is akkor kezdődött el. hol ott jelentkező fájdalmak gyötörnek. aktivizálódás közben válik mozgási energiává.megváltozik valami az életünkben. s azzal. ezért aztán testi-lelki állapotunk csak átmenetileg. kikapcsolódást javasolni vagy beutalót adni. s céltalanná. hídmérleg.

formába öntése -. Sőt nemcsak az érdekli. hogy olyan új módszerrel próbálják meggyógyítani. magába fojtsa. Nem véletlen. A betegek 30-40%-a azt mondja Kanadában: igen. hogy nem. Az utóbbi két évtizedben sajátos kísérletek folynak Kanadában és Ausztráliában. És az is kiderült. Már csak azért is. de nem biztos még. Ha valakinek 100 egységnyi pszichikus energiája van. vagy dráma. hogy ma már betegének nemcsak a leleteit igyekszik összerakni a jó orvos. hogy ne kelljen férjhez mennie. gyűlölet. mint addig. Majd . legyen az esztergályozott mintadarab. figyeli. ha valóban súlyos baja volna. hogy milyen betegség gyűrte le. és tudatosította a fiatal nőben. hanem az egész embert vizsgálja. maradunk együtt. hogy miért éppen akkor betegedett meg. gyomorban és melléteszik az egészséges tüdőnek vagy gyomornak a fényképét. azalatt helyzeti energiája mozgási energiává vált. mitől és miért félt. hogy a beteg vastagbélhurutja pszichés eredetű. A gyógyszeres gyógykezelés önmagában nem elég. de ha felnőnek. Minden alkotás . Ezért elhalasztják az esküvőt.egy gondolat. hogy a gyógyulás belülről. A gyógyítást pedig család. Ha ott valakinél tumor jelentkezik. Így talán jobban érthető.nyomorúságát kiírta a zsoltáros. a tudatalattiba is áramolhatnak ezek az energiák. Ott ez a felfogás. szép fiatal leánynál egymásután jelentkeznek a kérők. s abból 50 egység szükséges ahhoz. Ezután hamarosan meggyógyul. szétszórttá válik. helyzeti pszichikus energiák mozgási energiává alakulásának eredménye is. alig tud járni. és kezdődik az egész elölről. félelem. sőt védtelenebbé a testi fertőzésekkel szemben is. szenvedély.vagy házasság-terápiával kell összekapcsolnia a mindenre figyelő. És megkérdezik a beteget. hogy jóindulatú vagy rosszindulatú. amit akarnak. miről is van szó. aki őszintén megnyilatkozik az új orvosnak. nem bánjuk. nem óhajtják. hogy ilyen lesz az ő házassága is. a környezetet. Két dolog elgondolkoztatja: az egyik. Ha ez az áramlás huzamos és állandósul. Valamiféle lappangó betegsége is fellobbanhat. vagy kifelé: mást. Később megszereti egy másik fiatalember. kis homályos részt a tüdőben. amelynek a sikeréről nincs még teljes bizonyosságuk. csináljanak velünk. Amikor ez már harmadszor fordul elő. az is megkéri.és fölszabadulni. a világot rombolva. hanem az is. és zsoltárrá formálódott. Mert úgy érzik: nincs nekem senkim. Befelé. Kiderül. eszme. rejtett bűn igen sok pszichikus energiát köt le. sőt még ma is megmozgatja a nyitott szívvel olvasót. minden tagja fájni kezd. Ez a pszichikus energiaátalakulás is felszabadítóan hatott vissza a zsoltárosra. óhajtja-e. de az energiák nem tudnak a tudatalattiból alkotó módon ki. ahol kora gyermekkorától kezdve azt hallja: mi csak a gyerekek kedvéért. Fáradékonnyá. Lelke mélyén ez a lány attól félt. elválunk. hanem az egész embert. mit csinálnak? Lefényképezik azt a bizonyos. a negyedik kérőhöz férjhez ment. és minden vonalon megkezdődhessék. Mihelyt eljegyzi magát. hanem annak munkatársaihoz való viszonya miatt. sok esetben fel kell szabadítani a lekötött pszichikus energiákat is. négy gyereket szült. miért kérdezi meg Jézus a bethesdai beteget: akarsz-e meggyógyulni? Sokan azt mondják erre ma. hogy a megkérdezettek több mint 60 %-a azt feleli: nem. "Nincs emberem" így írja a Biblia a bethesdai válaszát is. hagyják őket békében. hanem a vastagbél is lehet. orvosilag megállapított súlyos sokízületi gyulladása van. Ez a félelme produkálta a sokízületi gyulladást. szeretnénk. irigység. hogy titkát rejtegesse. Egy csinos. Előfordul. Esetleg munkahely változtatást kell tanácsolnia.mert ki lehet -. hogy a fiatal leány olyan családban él. s legtöbbször nem is páciense munkája. Ismét mai példát említünk. Konkrét példát mondunk. ezt közlik az illetővel. jó orvosnak. mint általában Délkelet-Európában. hogy valami nagy szerelem. rendezze a dolgait. A háttér földerítése közben kiderülhet pl. aki azért nemcsak ízületeit nézi. a felfedezéstől való félelmét is leplezze. Egészen más ott az orvosi hozzáállás a súlyos betegekhez. befelé robbanhatnak önpusztítóan. belgyógyásza és reumatológusa pszichiáterhez küldi a lányt. Nos. miért nem. A "lélek tükre" nemcsak a szem. hogy úgy végezze munkáját. s boldog a házasságában. gyanús. hogy készüljön fel. a megmaradó 50 egység már nem elég arra. Amikor a lélekbúvár ezt a komplexust kiemelte a lelkéből . aggodalom. gyász.

amelyektől védeni akar minket Jézus (kissé kihegyezve). ha a betegnek teljes bizalma volt orvosához. Az ellentétek fölcserélhetők. Az eddigi kísérletek szerint 85 %a meggyógyul azoknak. ha Selye János mondja könyvében: Harcolj mindig. vagy súlyosbíthatók. őszinte emberszeretete. De csak akkor következett be a gyógyulás. különböző színű. aki hozzá tudott férni a psziché általunk hozzáférhetetlen tartalékaihoz. Ha azonban Jézus mondja: "Ne szálljatok szembe a gonosszal". Önkéntes második mérföld . Vissza nem kért kölcsön . akár így is szembeállíthatnánk : Odatartott másik arc . hónapokon keresztül nézze a tiszta képet: az egészséges. Ezt sok Jézusban hivő ember megtapasztalta már anélkül. az legalább valamelyest így érthető.vagy kényszerneurózis. nagysága. De hogyan tette ezt Jézus? Ez a csoda maga Jézus. amelyek szétáradva tüstént gyógyítottak. hogy jót ajánl. vagy a sorvadt kezűnek: "Nyújtsd ki a kezedet! Erre az kinyújtotta. Jézus némely csodás tettét talán meg is érthetjük. de semmiféle gyógyszert nem tartalmazó orvosság-utánzatokkal.Nem hivő? Akkor higgyen a saját akarata és összpontosított figyelme szuggesztív erejében és próbálja megjavítani ő maga testében a betegséget. Ha hivő. Hogy is mondja Jézus? "Mert ha azokat szeretitek. "Neked mondom. hogy stresszsorozatoktól. amit a Harvard-egyetemen végeztek az ún. mert ott "pszichoterápiás erőtér" keletkezhet.vagy szívidegesség. hitt benne.vagy hetvenhét nap kórházi ágyon. Jézus felszabadította . Ez egyben azt is jelenti. hogyanjait értette volna. felszabadítva annak pszichikus energiáit. a többit még (vagy már?) nem tudjuk bevetni. súlyos testi-lelki betegségektől óv minket. kelj fel. hogy pszichikus energiáinknak csak 20-40%-át használjuk fel egy hosszú életen át.vagy gyomorpanaszok. a homályos foltot. mi mindenre lehetnénk képesek! Egyik sajátos bizonyítéka ennek az a kísérlet is. de túl sok variáció nincs. Imák üldözőinkért . hogy heteken. ha a "gyógyszert" rendszeresen szedi.felszólítják a beteget. és az orvos is hitt a gyógykezelésében. Nagyon koncentrálja a figyelmét erre. fogd az ágyadat és menj haza!" . placebo (a latin: tetszik igéből) tablettákkal. . s minden erejét összeszedve. A Hegyi beszédben adott további tanácsait és a bajokat. Ami az emberben végbemehetett. a beléje vetett bizalom és a beteg gyógyulási vágya találkozik. s megértjük. enyhíthetők. ha nem érdemes. Milyen különös. Ha ez így van. Itt kellene elgondolkoznunk: ha pszichénknek szinte alig felmérhető tartalékaihoz hozzáférhetnénk s felhasználhatnánk. amikor azt mondja: "Legyen a ti hitetek szerint!". vagy gyomrot.és az hazament.vagy üldözési mánia. akik titeket szeretnek. Ő a CSODA. akkor csak afféle érthetetlen erkölcsi követelménynek véljük Jézus szavát. Tehát olyan esetben még a placebo is gyógyíthat. A mélylélektan arra a következtetésre jutott. ép tüdőt. Hogy azt mondta a bénának: "Megbocsáttattak a bűneid". Nem erre céloz-e Jézus.mintegy felrobbantotta ezeknek az embereknek a tartalék pszichikus energiáit. mi a jutalmatok?" . De ne állj ellen. Odaadott ruhadarabok . gyógyulása menetét. akik ezt vállalták. ezért kárba vész. amikor az orvos hivatástudata. hogy annak mértéke. hogy felszabadulása. Megbocsátás "hetvenszer hétszer is". és meggyógyult a keze". Ezek a tabletták igen gyakran azt a gyógyító hatást váltották ki. mert ma is megteheti és meg is teszi hogy valakit így gyógyít meg. kérje az Urat. vagy éppen hiánya szerint. Ma is Ő a csoda. akkor imádkozzék. csak az egészséges testrészre gondoljon.vagy asztmás rohamok. amit az orvos betegének előre megígért arra az esetre. elhisszük neki. ha a cél nemes.

embertársaimmal s önmagammal .Nos.és egészség. és lelkibetegségek. ami már előleg a jutalomból?) Békesség Istennel. . panaszok sorozata. mi a jutalmunk? (Mi az. Vagy: Békétlenség. minden vonalon.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful