P. 1
helpvietex30

helpvietex30

|Views: 18|Likes:

More info:

Published by: Nguyễn Hữu Điển on May 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/27/2012

pdf

text

original

1. Ta lấy ví dụ tệp viemultind.tex có nội dung áp dụng gói lệnh này.

\documentclass[12pt]{article}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage{multind}
\makeindex{A}
\makeindex{B}
\begin{document}
\section{Tạo ra nhiều bảng danh mục}
\begin{enumerate}
\item Khoa học mà không có lương tâm chỉ
là sự bại hoại tâm hồn.
(RABELAIS) \index{A}{RABELAIS}
\item Bất cứ sự hiểu biết gì cũng đều do quan sát
và kinh nghiệm mà biết.
(SAINT BEUVE)\index{A}{SAINT BEUVE}
\item Thì giờ người ta đã dùng để bàn chuyện phiếm,
đủ để đọc được một tác phẩm mỗi ngày.
(FRAGNET)\index{B}{FRAGNET}

190

Chương 17. Làm chỉ số từ khóa

\end{enumerate}

\subsection{Định nghĩa lại lệnh làm chỉ số}
\begin{enumerate}
\item Nếu tôi có quyền thế, tôi sẽ đem sách
mà gieo rắc khắp mặt địa cầu
như người ta gieo lúa trong luống cày vậy.
(HOROCE MANN)\index{A}{HOROCE MANN}
\item Tiền vốn đặt vào công việc gì cũng không có lợi bằng
đặt vào việc mua sách hữu ích.
(H.N. CARSON)\index{B}{CARSON}
\item Đọc sách là nói chuyện với những người thành thật nhất
của những thế kỷ đã qua.
(DESCARTES)\index{B}{DESCARTES}
\end{enumerate}
\printindex{A}{Bảng danh mục thứ nhất}
\printindex{B}{Một bảng danh mục khác}
\end{document}

2. Dịch trong cửa số dưới 2 lần latex.exe

%VieTeX: latex.exe --src-specials C:\vietex\sty\M\multind\viemultind.tex
This is pdfTeX, Version 3.1415926-1.40.10 (MiKTeX 2.8)
entering extended mode
(C:/vietex/sty/M/multind/viemultind.tex
LaTeX2e <2009/09/24>
Babel and hyphenation patterns for english, dumylang,
nohyphenation, german, ngerman, german-x-2009-06-19,
ngerman-x-2009-06-19, french, loaded.
(C:\vntex\tex\latex\vnfonts\article.cls
Document Class: article 2005/09/16 v1.4f Standard LaTeX
document class
("C:\Program Files\MiKTeX 2.8\tex\latex\base\size12.clo"))
(C:\vntex\tex\latex\vietnam\vietnam.sty
("C:\Program Files\MiKTeX 2.8\tex\latex\base\ifthen.sty")
("C:\Program Files\MiKTeX 2.8\tex\latex\base\fontenc.sty"
(C:\vntex\tex\latex\vietnam\t5enc.def)
(C:\vntex\tex\latex\vietnam\t5cmr.fd))
("C:\Program Files\MiKTeX 2.8\tex\latex\base\inputenc.sty"

17.3 index.sty làm nhiều tệp chỉ số từ khóa

191

(C:\vntex\tex\latex\vietnam\utf8.def))
(C:\vntex\tex\latex\vietnam\ucs.sty
(C:\vntex\tex\latex\vietnam\uni-global.def))
(C:\vntex\tex\latex\vietnam\vncaps.tex))
(C:\vietex\sty\M\multind\multind.sty)
Writing index file A.idx
Writing index file B.idx
(C:\vietex\sty\M\multind\viemultind.aux)
(C:\vntex\tex\latex\vietnam\ucsencs.def)
(C:\vntex\tex\latex\vietnam\uni-0.def)
(C:\vntex\tex\latex\vietnam\uni-1.def)
(C:\vntex\tex\latex\vietnam\uni-30.def)

[1]
No file A.ind.
[2]
No file B.ind.
[3] (C:\vietex\sty\M\multind\viemultind.aux) )
Output written on viemultind.dvi (3 pages, 1960 bytes).
Transcript written on viemultind.log.
% Executed successfuly

2. Dùng makeindex.exe để chuyển sang tệp định dạng được:
Tachuyển2 tệpchỉ sốA.idx và B.idxsang A.indvà B.indnên phảilàm thủ công

trên dòng lệnh như

>makeindex -o A.ind A.idx và >makeindex -o B.ind B.idx
Nếu bạn có VieTeX 3.0 thì việc này quá dễ:
Menu: tools–>Wizard Makeindex (Hình 17.8)
Ta có thể xem tệp kết quả hình 17.6.
Tương tự ta làm với tệp B.idx.
3. Cuối cùng biên dịch bình thường và cho kết quả (Hình 17.9)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->