NILAI DAN ETIKA DALAM PERKHIDMATAN AWAM

OBJEKTIF KURSUS: DI AKHIR KURSUS INI PESERTA-PESERTA AKAN DAPAT: i) Meningkatkan kefahaman mengenai nilai dan etika terutamanya berkaitan dengan Perkhidmatan Awam ii) Menghayati Nilai dan Etika dari perspektif individu dan organisasi, iii) membentuk penjawat awam yang bermoral dan beretika tinggi.

KANDUNGAN KURSUS:

I)
II)

KEFAHAMAN TERHADAP NILAI DAN ETIKA PERKHIDMATAN AWAM
MISI PERKHIDMATAN AWAM

III) DEFINISI NILAI IV) DEFINISI ETIKA V) TERAS PERKHIDMATAN VI) LANGKAH-LANGKAH MENINGKATKAN NILAI DAN ETIKA PERKHIDMATAN AWAM Vlll NILAI DAN ETIKA DALAM PERKHIDMATAN AWAM

VIl) NILAI MURNI DALAM ISLAM
VIl TONGGAK 12

MISI PERKHIDMATAN AWAM
• Institusi utama pembangunan masyarakat dan negara • Memberikan perkhidmatan kepada Raja, kerajaan dan rakyat dengan penuh setia • Membentuk satu masyarakat yang adil dengan sistem ekonomi terbuka yang berpandukan kepada kepentingan awam • Menjaga keamanan dan perundangan • Menggalakkan inovasi,penyelidikan dan pembangunan tamaddun

KEFAHAMAN NILAI DAN ETIKA PERKHIDMATAN AWAM
• Melaksanakan usaha-usaha pembangunan untuk rakyat • Perkhidmatan Awam adalah tunggak yang menentukan jatuh bangun sesebuah negara • Matlamat utamanya untuk memberikan perkhidmatan yang berkesan,cekap, produktif dan mencukupi

Mengikut kajian sejarah.1991 ) . ( Nilai dan Etika dalam Perkhidmatan Awam INTAN.DEFINISI NILAI Nilai adalah ditakrifkan sebagai kepercayaan yang mendorong seseorang atau institusi untuk bertindak mengikut pemilihan yang berasaskan nilai-nilai utama masyarakat. ilmu. kebijaksanaan. keadilan dan iktidal ( temperance ) merupakan nilai-nilai utama masyarakat.

( Nilai dan Etika dalam Perkhidmatan Awam-INTAN.DEFINISI ETIKA Etika bermaksud tanggungjawab dan akibat tingkah laku seseorang atau profesion terhadap masyarakat. 1991 ) . Seseorang anggota perkhidmatan awam berkewajipan memahami tanggungjawab terhadap peranan dan perilaku seseorang pekerja dalam kerajaan.

2001-Adab & Etika Kerja dalam Organisasi ) . Prinsip moral dan kesedaran akhlak ini tidak boleh dicapai oleh seseorang tanpa menjalin perhubungan sosial dengan orang lain.DEFINISI ETIKA Etika merupakan prinsip moral atau nilai akhlak atau tingkah laku yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan. ( Shukri Ahmad & Razali Mat Zin.

DEFINISI ETIKA ETIKA DIDEFINISIKAN SEBAGAI SAINS MORAL DAN PRINSIP-PRINSIP MORAL ETIKA ADALAH FALSAFAH TINGKAHLAKU MANUSIA DILIHAT DARI ASPEK LAHIRIAH DAN BATINIAH ETIKA ADALAH DISIPLIN DAN PERATURAN YANG MENENTUKAN SEMUA PERBUATAN ITU BAIK ATAU JAHAT ETIKA BIASANYA DIKAITKAN DENGAN NILAI MORAL DAN ESTETIKA .

BEKERJA KE ARAH MEMAJUKAN PEMIKIRAN RAKYAT DAN PEMBANGUNAN NEGARA 6 . BERAZAM MENINGGIKAN MUTU PERKHIDMATAN AWAM 2 .TERAS PERKHIDMATAN AWAM 1 . BEKERJA DENGAN PENUH TANGGUNGJAWAB 3 . BERKHIDMAT DENGAN PENUH MUHIBBAH DAN KEMESRAAN 5 . BERPEGANG TEGUH KEPADA AJARAN AGAMA . BEKERJASAMA DALAM MEMBENTERAS KELEMAHAN DAN MUSUH NEGARA 7 . BERUSAHA MENGIKIS SIKAP MEMENTINGKAN DIRI 4 .

1 . BERAZAM MENINGGIKAN MUTU PERKHIDMATAN : • • • • • • • LATIHAN FAIL MEJA MESYUARAT PERBINCANGAN – KMK PERPUSTAKAAN JABATAN LAWATAN SAMBIL BELAJAR KREATIF .

2 . BEKERJA DENGAN PENUH TANGGUNGJAWAB • • • • SURAT LANTIKAN IKRAR PERKHIDMATAN AWAM SENARAI TUGAS MENEPATI JANJI • INISIATIF .

3 . BERUSAHA MENGIKIS SIKAP MEMENTINGKAN DIRI • • • • KIKIS SIFAT-SIFAT TERCELA INSAF AKAN TANGGUNGJAWAB DAN KUASA YANG DIBERI KOMUNIKASI BERKESAN BERI PELUANG BERTANYA .

4 . BERKHIDMAT DENGAN PENUH MUHIBBAH DAN KEMESRAAN • • • SABAR BERTIMBANG RASA SIMPATI • • • • MENGAWAL PERASAAN MESRA CEKAL MENGHADAPI CABARAN MEMAHAMI PERASAAN ORANG LAIN .

5 . BEKERJA KE ARAH MEMAJUKAN PEMIKIRAN RAKYAT DAN PEMBANGUNAN NEGARA • • • MEMAHAMI DASAR-DASAR KERAJAAN MEMBERI BIMBINGAN KEPADA RAKYAT MEMBERI KESEDARAN KEPADA RAKYAT .

6 . BEKERJASAMA DALAM MEMBENTERAS KELEMAHAN DAN MUSUH NEGARA • KEMISKINAN • • • • • • KEJAHILAN RASUAH PENYELEWENGAN KOMUNIS SUBVERSIF PELAMPAU .

7 . BERPEGANG TEGUH KEPADA AJARAN AGAMA • MENGAMALKAN NILAI – NILAI MURNI • MENOLAK FAHAMAN KOMUNIS .

Cekap dan Amanah (1982) IV) Dasar Pandang Ke Timur V) Peggunaan Tanda Nama VI) Kepimpinan Melalui Teladan VII) Dasar Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Pentadbiran Awam VIII) Tonggak Dua Belas X) Citra Karya (Rukun Negara. PKPA.) .LANGKAH-LANGKAH MENINGKATKAN NILAI DAN ETIKA DALAM PERKHIDMATAN AWAM I) Panduan Perkhidmatan Cemerlang ( 1979) II) Penggunaan Kad Perakam Waktu III) Kempen Bersih. Arahan Perbendaharaan. Perintah Am.

NILAI DAN ETIKA DALAM PERKHIDMATAN AWAM NILAI-NILAI PERIBADI ASAS -TAAT SETIA -AMANAH/JUJUR -BERTANGGUNGJAWAB -IKHLAS -BERDEDIKASI/TEKUN -BERDISIPLIN -BEKERJASAMA -BERSIH -SEDERHANA .

1. tidak melakukan sesuatu yang boleh merosakkan membinasakan. menjatuhkan imej memalukan serta memburukkan organisasi • Taat setia kepada Raja. Negara dan Kerajaan . TAAT SETIA • Patuh.

boleh dipercayai sama ada dalam menjalankan tugas atau memegang rahsia • Semua urusan yang dipertanggungjawabkan mesti ditunaikan serta dilaksanakan sebaik mungkin .2.AMANAH/JUJUR • Tidak menyeleweng.

BERTANGGUNGJAWAB • Kewajipan yang perlu dilaksanakan • Ada akauntabiliti. boleh diperiksa atau dinilai pada bila-bila masa • Tidak „melontar batu sembunyi tangan‟ .3.

IKHLAS • Kebersihan rohani yang tertinggi.4. tidak menipu atau menunjuk-nunjuk • Tidak mengharapkan balasan • Tidak mempunyai agenda tersembunyi .

sabar serta minat yang mendalam sehingga selesai dengan sempurna • Genggam bara api biar sampai jadi arang . DEDIKASI/TEKUN • Mengerjakan sesuatu tugas dengan bersungguh-sungguh.5.

6. peraturan dan ketetapan yang dikenakan oleh sesuatu organisasi .BERDISIPLIN • Patuh dan mengamalkan secara berterusan segala arahan.

7. BEKERJASAMA • bergotong royong dan bantu membantu dalam menjalankan tugas • Berat sama dijinjing ringan sama dipikul • Mewujudkan kerja berpasukan • Menjalankan tugas secara kolektif .

khianat. pemilikan harta . tamak. persekitaran kerja. dendam • Pakaian. BERSIH • Rohani dan jasmani • Jauh daripada perasaan hasad dengki.8.

arahan.percakapan. pertengahan antara dua ekstrem • Dalam tugas seharian.9. pakaian . pergaulan. SEDERHANA • Menolak keterlaluan.

TINDAKAN DAN PERILAKU ANGGOTA-ANGGOTA PERKHIDMATAN AWAM BERASASKAN KEPADA NILAI-NILAI DAN ETIKA PERKHIDMATAN AWAM" .NILAI-NILAI ISLAM AMANAH TANGGUNGJAWAB IKHLAS DEDIKASI SEDERHANA TEKUN BERSIH BERDISIPLIN BEKERJASAMA BERBUDI MULIA BERSYUKUR " PEMIKIRAN.

. 1992.TONGGAK DUA BELAS • sebuah buku yang menjelaskan 12 peringatan penting kepada semua penjawat awam • Tan Sri Dato‟Seri Ahmad Sarji bin Abdul Hamid.

‟ -La bruyere “An inch of time cannot be bought by an inch of gold.dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar.a.kecuali orang-orang yang beramal soleh.‟ -(Al Quran.” -Chinese Proverb . 103:1-30) „Those who make the worst use of their time most complain of its shortness. MENGHARGAI MASA „Demi masa!sesungguhnya manusia itu dalam kerugian.

MENGHARGAI MASA • • • • • • • • AMALAN POSITIF Menepati masa Menyegerakan tugas Ada perancangan waktu Bijak menguruskan tempoh yang diberi Menumpukan masa pada kerjakerja yang produktif dan kreatif Menetapkan „target date‟ untuk menyiapkan kerja Menyelesaikan tugas dalam masa yag ditetapkan • • • • • • • • • • • AMALAN NEGATIF Berbual-bual kosong Tidak menyegerakan tugas Tidak ada „sense of urgency‟ Tidak merancang pekerjaan Tidak ada prioriti Melayan tetamu yang tidak berkenaan Tinggalkan pejabat untuk urusan peribadi Membuat kerja peribadi di pejabat Berniaga waktu pejabat Ke kantin dalam waktu bertugas Suka bertangguh .

“Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit” .KETEKUNAN MEMBAWA KEJAYAAN -tumpuan kepada sesuatu kerja hingga selesai dengan sempurna dan membawa kejayaan serta kecemerlangan kepada agensi dan individu.Napoleon Bonaparte .Pepatah Melayu “Victory belongs to the most persevering” .b.

KETEKUNAN MEMBAWA KEJAYAAN • AMALAN POSITIF • Gigih dalam melaksanakan tugas yang mencabar • Rajin dan sentiasa berusaha • Tekun dalam menjalankan tugas • Sabar menghadapi cabaran kerja • Berpandangan jauh • Bersemangat melaksanakan tugas • Dedikasi dalam mencapai matlamat organisasi • Cekal menghadapi kesulitan • Bercita-cita tinggi • AMALAN NEGATIF • Mudah tersinggung dan patah semangat • Kurang berdisiplin • Tidak tekun dan mudah mengalah • Tidak ada inisiatif dan tidak kreatif • Tidak ada visi • Buat kerja bila disuruh • Tidak bercita-cita tinggi .

KESERONOKAN BEKERJA • Seronok apabila: *Kerja itu ibadah dan ibadah itu ada ganjaran *Kerja itu cabaran yang memerlukan daya usaha.c. pemikiran dan kreativiti *Ada kuasa kepakaran (expert power) “Work done spontaneously and joyfully is never oppressive” – Mahatma Gandhi .

KESERONOKAN BEKERJA • AMALAN POSITIF • Kerja sebagai ibadat • Mempunyai inisiatif sendiri • Menghasilkan inovasi untuk kecemerlangan organisasi • Komited terhadap kerja • Sedia memberi kerjasama • AMALAN NEGATIF • Kerja dianggap beban • Tidak komited • Sentiasa mengharap dorongan oleh ketua .

pergaulan.‟ -Al Furqan(25):67 .KEMULIAAN KESEDERHANAAN • Sikap menolak keterlaluan • Keserdehanaan dalam pertuturan.pakaian.d.mengeluarkan arahan.perbelanjaan • „Dan orang-orang yang apabila membelanjakan(harta). mereka tidak berlebihlebihan dan tidakpula kikir dan adalah perbelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian.

percakapan dan penulisan Tidak membazir dalam perbelanjaan pejabat Tidak tamakkan pangkat dan kedudukan Bersifat pemaaf dalam pergaulan Berlaku adil dalam semua tindakan Bijaksana dalm membuat pertimbangan Tidak memperagakan kemewahan Senang didampingi oleh semua pihak Sedia menerima cadangan dan nasihat • • • • • .KEMULIAAN KESEDERHANAAN • AMALAN POSITIF • • AMALAN NEGATIF • • • • • Menonjol-nonjolkan diri Bercakap dengan menggunakan bahasa yang‟bombastik‟ Berkelakuan mengada-ngada Sombong dan meninggi diri Menyukarkan persoalan yang mudah Membesar-besarkan perkara yang kecil Kedekut atau berlebihan dalam memenuhi keperluan organisasi Memperagakan kemewahan dan kedudukan Kerap menghias diri di pejabat Bersifat melampau dan keterlaluan dalam semua hal • • • • • • • • Jelas dan jitu dalam pemikiran.

KETINGGIAN PERIBADI • Watak. perilaku dan daya dalam pergaulan baik di rumah atau dalam organisasi atau masyarakat umum • EQ yang tinggi ‘Orang mukmin yang sempurna imannya ialah yang terbaik budi pekertinya dan lunak jenaka pada keluarganya dan sebaik-baik kamu ialah yang terbaik kepada isterinya.’ -At tirmidzi .e.sikap.

pemikiran dan tindakan • AMALAN NEGATIF • • • • • Pura-pura dalam tindakan Sombong dan menunjuk-nunjuk Tidak suka membuat kebajikan Gopoh dalam bertindak Mengampu untuk mendapat pujian dan sanjungan Selalu mungkir janji dan berbohong Suka menghina dan merendahkan usaha orang lain Khianat.KETINGGIAN PERIBADI • AMALAN POSITIF • • • • • • • • • Teguh beriman dan bertaqwa dalam setiap tindakan Menyempurnakan tugas dengan amanah Berilmu dan berpengetahuan luas Mengutamakan keadilan dalam setiap tindakan Sedia berkorban Tertib dan baik budi bicara Sabar dan cekal menghadapi cabaran Bekerjasama dan saling hormat menghormati Bersih pakaian.dendam serta hasad dengki Tamak dalam mengejar pangkat dan kedudukan Membangkang tanpa cadangan yang baik Tidak berdisiplin • • • • • • .

tetapi kaya sebenar ialah kaya jiwa” .hadith .KEKUATAN SIFAT BAIK HATI • Semua sifat yang senang dan menyenangkan • Baik pada diri sendiri dan orang lain • “Tidak dihitung kaya orang yang banyak harta.f.

KEKUATAN SIFAT BAIK HATI • AMALAN POSITIF • • • • • • Pemaaf dan berhemah tinggi Bersopan santun setiap masa Simpati dan bertimbang rasa Pemurah Merendah diri Sentiasa sedia menolong • AMALAN NEGATIF • • • • • • • • Berdendam bila kemahuan tidak tercapai Tidak mahu menerima teguran dan nasihat Tidak bertimbang rasa Sombong. bongkak dan megah Mementingkan diri sendiri Suka mencaci dan menghina orang Bermuka-muka Cepat menuduh dan menghukum tanpa siasatan .

PENGARUH TELADAN • Orang belajar melalui meniru • Pengaruh positif menghasilkan kesan positif dan pengaruh negatif boleh menghasilkan kesan negatif • “Sesiapa yang memberi contoh kebaikan. maka ia mendapat pahala dan pahala orang-orang yang meniru perbutannya hingga hari kiamat.hadith .dan siapa memberi contoh kejahatan maka ia mendapat dosa dan dosa orang-orang yang meniru perbuatannya hingga hari kiamat” .g.

PENGARUH TELADAN • AMALAN POSITIF • • • • • • • • • • • AMALAN NEGATIF • • • • • • • • • • Sentiasa berkelakuan baik Bermoral dan berakhlak mulia Tertib dan beradab sopan selalu Rajin dan kuat bekerja Amanah dan bertanggungjawab Berdisiplin Sanggup berkorban untuk masyarakat. agama dan negara Sentiasa bekerjasama untuk kejayaan organisasi Sederhana dalam tindakan dan tuturkata Bersih hati dan fikiran Buruk perangai dan tingkahlaku Jahil dan tidak suka membaca Hasad dengki dan buruk sangka Suka mengumpat dan beradu domba Terlalu sensitif dan cepat marah Tidak boleh bertolak ansur Kedekut dan berkira tenaga Selalu curi tulang Hipokrit serta berpura-pura Tidak menghormati orang lain .

doing well is the wisest and best of al.KEWAJIPAN MENJALANKAN TUGAS • Menjalankan tugas adalah tanggungjawab • Tugas mesti dijalankan dengan cekap.” – Peribahasa Cina .h. planning well is wiser. berkesan dan sempurna • “Thinking well is wise. cepat.

KEWAJIPAN MENJALANKAN TUGAS • AMALAN POSITIF • Sentiasa bertanggungjawab (accountable) terhadap tugas yang diberikan Tekun dan sabar menjalankan tugas Sentiasa proaktif Boleh diharap untuk menyempurnakan tugas Cergas dan pantas bekerja Pentingkan kualiti kerja Sentiasa belajar dari kesilapan Profesional dan cekap • AMALAN NEGATIF • • • • • • • • • • • • • • • • • Tidak boleh diharap Mudah menyeleweng daripada tanggungjawab Suka membangkang atau berdalih apabila diberi tugas Tidak taat pada arahan Suka tangguh kerja Salah guna harta kerajaan Bekerja sambil lewa Mengelak daripada tanggungjawab Tidak ikut peraturan Mengabaikan nasihat dan tunjuk ajar .

i.peralatan dan harta • Wisdom of economy • “He who will not economise. will have to agonise” – Peribahasa Cina .KEBIJAKSANAAN BERHEMAT • Berhati-berhati dalam membelanjakan bahan.

KEBIJAKSANAAN BERHEMAT • AMALAN POSITIF • AMALAN • Berhati-hati bila berbelanja NEGATIF • Tidak membazir harta kerajaan • Mengadakan sistem kewangan yang berkesan • Tahu memezakan antara keperluan dengan kemewahan • Menyelenggara harta benda kerajaan dengan baik • Menyedari bahawa hasil kerajaan datangnya daripada rakyat • Boros dan suka membazir • Memperagakan kehebatan dan kemewahan • Suka bermewah dengan harta kerajaan • Tidak cermat dengan harta kerajaan • Berbelanja besar tidak kena pada tempatnya • Kurang peka dan bakhil kepada keprluan awam • Bersifat macam kerengga .

KEUTAMAAN KESABARAN • Tabah menghadapi dugaan dan cabaran • Teliti dalam menjalankan tugas • “Sabar itu salah satu daripada cabang iman seperti kepala sebahagian daripada tubuh badan” .hadith .j.

KEUTAMAAN KESABARAN • AMALAN POSITIF • • • • • • • AMALAN POSITIF • Selalu mengubah pendirian dan keputusan • Tidak sanggup berkorban • Takut pada cabaran dan rintangan • Lekas mengalah dan berputus asa • Berpandangan sempit • Tidak tahan menghadapi kesusahan Tenang menghadapi masalah rumit Mempunyai pandangan jauh Tahan menerima dugaan dan cabaran Tidak putus asa Pemaaf dan berhemah tinggi Cermat dalam tutur kata .

” -Rabindranath Tagore . inovasi dan penyelesaian masalah • “Not hammer strokes. but dance of the watersings the pebbbles into perfection.k.PENINGKATAN BAKAT • Bakat ialah sifat yang mendorong ke arah penciptaan.

PENINGKATAN BAKAT • AMALAN POSITIF • • • • • • • AMALAN NEGATIF • • • • • • • Memberi dorongan kepada kreativiti Memberi pengiktirafan kepada usaha-usaha asli Berani mencuba idea-idea baru Menggalakkan percambahan ilmu Mengenalpasti dan memupuk bakat yang ada Mewujudkan persekitaran yang kondusif untuk melahirkan ideaidea kreatif Menyekat pemikiran baru Tidak menggalakkan persubaan Takut mencuba sesuatu yang baru Tidak menghargai bakat yang ada Memperkecil-kecilkan usahausaha asli Mengekalkan suasana yang tidak menggalakkan kreativiti Berpuas hati dangan tahap bakat yang ada .

” -Sir Wilfred Grenfell . but from doing something worthwhile. pemikiran baru • Hasil yang memanfaatkan • “Real joy comes not from ease or riches or from the praise of men.l. teknik baru.NIKMAT MENCIPTA • Kepuasan adalah nikmat yang dirasai selepasa mencipta sesuatu: alatan baru.

NIKMAT MENCIPTA • AMALAN POSITIF • Merasa puas kerana sesuatu idea atau cadangan dapat dilaksanakan daan dimanfaatkan Sentiasa berada dalam cabaran intelektual Pemikiran yang dinamik Sentiasa mencari idea dan kaedah baru dalam penyelesaian masalah Terlampau bersemangat dengan pekerjaan Gembira melihat wujudnya inovasi dalam pentadbiran Senang „bermain‟ dengan idea baru dan berani mencuba • AMALAN NEGAITIF • • • • • • • • • • • • • Berpuas hati dengan kedudukan yang sedia ada Takut menemui kegagalan Memandang remeh usaha orang lain Pemikiran yang statik Mempertahankan „staus quo‟ secara membabi buta Tidak suka pembaharuan atau inovasi Tidak sabar dengan penciptaan baru .

SEKIAN TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful