Οι Εκφραστές του Αντιδικτατορικού Αγώνα 1967-1974

ΑΥγ ΕΚ – ΕΔHΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΠΡΩΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΚ-ΕΔΗΝ ΜΟΝΑΧΟΥ

ΠΡΩΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Φ. ΠΑΚ ΜΟΝΑΧΟΥ

ΠΡΩΗΝ ΜΕΛΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΟΙ ΕΚΦΡΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡ. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΕΚ-ΕΔΗΝ ΒΟΡΕΙΟΥ
1967-1974 ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΗΣ ΓΝΩΣΤHΣ-ΑΓΝΩΣΤΗΣ ΤΥΠΟΥ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ- ΠΡΩΗΝ ΜΕΛΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚ-ΕΔΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, και
ΤΥΠΟΥ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ

ΜΥΡΩΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Σελ. 1 από 117 - Λέξεις: 44.600 - Μυρώδης Αθανασίου - 19.9.2017

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Οι Εκφραστές του Αντιδικτατορικού Αγώνα 1967-1974

Η εργασία αυτή προσπαθεί να συμβάλλει
στην καλύτερη κατανόηση της Συλλογής

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ

ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΗΣ-ΑΓΝΩΣΤΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΕΚ-ΕΔΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Οφείλει να έχει διαβαστεί πρωτού αρχίσει κανείς με τη μελέτη
των γραπτών τεκμηρίων της πολύτομης συλλογής.

Στην ουσία λοιπόν πρόκειται για «Εισαγωγικές Σημειώσεις» που δίνουν
περισσότερες πληροφορίες τόσο για την ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού
στην Δυτ. Ευρώπη όσο και για τους εκφραστές του αγώνα των
μελών της ενάντια στη Στρατιωτική Δικτατορία που
κυβέρνησε την Ελλάδα στην περίοδο 1967-1974.

Σελ. 2 από 117 - Λέξεις: 44.600 - Μυρώδης Αθανασίου - 19.9.2017

Οι Εκφραστές του Αντιδικτατορικού Αγώνα 1967-1974

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σ3
Ψ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ-ΑΚΡΩΝΥΜΑ Σ4
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σ5

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚ-ΕΔΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σ7

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΨΕΙΣ Σ18

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ, ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ Σ29

ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ, ΦΙΛΟΙ
ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ ΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ Σ31

ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Σ43
ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΚΑΙ ΟΡΜΗΤΗΡΙΑ

ΕΚΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ ΠΟΙΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚ-ΕΔΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σ44

ΕΒΔΟΜΟ ΜΕΡΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚ-ΕΔΗΝ ΜΟΝΑΧΟΥ Σ47

ΟΓΔΟΟ ΜΕΡΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚ-ΕΔΗΝ ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗΣ Σ50

ΕΝΑΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΚ-ΕΔΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σ53

ΔΕΚΑΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚ-ΕΔΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σ63

ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΜΕΡΟΣ
GRUNDSÄTZLICHE IDEOLOGISCHE PRINZIPIEN UND POLITISCHE THESEN Σ68
ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σ72

ΔΕΚΑΤΟΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ
Η ΑΠΟΣΙΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚ-ΕΔΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σ77

ΔΕΚΑΤΟΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΔΗΝ – VERY SHORT HISTORY OF EDIN Σ79

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΙΣΤΟΡΙΑ - ΔΡΑΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΚ-ΕΔΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σ82

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚ-ΕΔΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σ85

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ , ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Σ93

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
ΠΟΙΟΙ ΗΜΑΣΤΑΝ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ Σ97

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5
ΤRIGON INSTITUT Σ98

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ Σ106

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σ112

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σ113

Σελ. 3 από 117 - Λέξεις: 44.600 - Μυρώδης Αθανασίου - 19.9.2017

D. Ortsvorstand ΤΟ Τοπική Οργάνωση. z.D. Union der Mitte ΕΣ Εκτακτη Συνεδρίαση. Kontrollkomitee EK Ένωση Κέντρου. ΠΑΚ Φίλοι του ΠΑΚ. z. z. Generalsekretär ΓΣ Γενική Συνέλευση. Anhang 4 Π5 Παράρτημα 5.9. Theodorakis) ΚΚΕξ ΚΚΕ Εξωτερικού. z. Panhellenische Sozialistische Bewegung (Partei) ΠΔ Περιφερειακή Διοίκηση ΠΕ Πειθαρχική Επιτροπή ΠΕ Περιφερειακή Επιτροπή ΠΟ Περιφερειακή Οργάνωση ΠΟΒΓ Περιφερειακή Οργάνωση Βορείου Γερμανίας ΠΟΔΒ Περιφερειακή Οργάνωση Δυτικού Βερολίνου ΠΟΔΓ Περιφερειακή Οργάνωση Δυτικής Γερμανίας (Ρηνανίας-Βεστφαλίας) ΠΟΕΓ Προσωρινή Οργανωτική Επιτροπή Γερμανίας (Φίλων του ΠΑΚ) ΠΟΝΓ Περιφερειακή Οργάνωση Νοτίου Γερμανίας ΠΣ Παγκόσμιο Συνέδριο ΠΣ Περιφερειακό Συνέδριο ΣΔΕ Σοσιαλιστική Δημοκρατική Ενωση ΣΕΠΟ Συντονιστική Επιτροπή Περιφερειακών Οργανώσεων Συμ. Union der Mitte (Partei der Mitte) Σελ.D. z.D. z.D.D. Kollege Συν.D. Anhang 1 Π2 Παράρτημα 2. Ένωσις Κέντρου.D. Griechische Demokratische Jugend ΕΕ Εκτελεστική Επιτροπή. Σύντροφος.D.2017 . z. z. z.600 . Patriotische Antidiktatorische Front ΠΑΣΟΚ Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Einheitliche Demokratische Linke (Partei) ΕΔΔΕ Επιτροπή Δράσης για Δημοκρατία στην Ελλάδα.D.D.D. Mprillakis. Παπανδρέου. Griechische Demokratische Jugend (GDJ) EK Enosis Kentrou GDJ Griechische Demokratische Jugend bzw.Λέξεις: 44. z. Exekutivkomitee ΕΕ Εξελεγκτική Επιτροπή.Μυρώδης Αθανασίου . zum Beispiel z. Komitee für den Kampf ΕΓΣ Έκτακτη Γενική Συνέλευση.19. Florakis.D.D. z. Generalversammlung ΕΑ Επιτροπή Αγώνος. z.B. z. Zentralkomitee ΚΚΕ Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Anhang 6 ΠΑΕ Πανελλήνια Αντιδικτατορική Ένωση. z.D. z. Mitkämpfer Συν.D. Συμμαχητής. z. M.D. Οι Εκφραστές του Αντιδικτατορικού Αγώνα 1967-1974 Συντομογραφίες και Ακρώνυμα / Verwendete Abkürzungen ΑΓΓ Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας. z. 4 από 117 .D.D. Aktionskomitee für Demokratie in Grichenland (Bremen) ΕΔΗΝ Ελληνική Δημοκρατική Νεολαία. Andreas G. z.D. z.D. Elliniki Dimokratiki Neolea GZU Griechische Zentrumsunion z. z. z. z. Masseninformationsmittel ΟΕ Οργανωτική Επιτροπή z. z.D.D. z. Sekretär bzw.D. außerordentliche Sitzung ΗΔ Ημερησία Διάταξη. z. Stellvertretender Generalsekretär ΑΓΠ Ανδρέας Γ.D. Panhellenisches Antidiktatorisches Komitee ΠΑΚ Πανελλήνιο Απελευθερωτικό Κίνημα.D. Vorsitzender ΓΓ Γενικός Γραμματέας.D. Organisationskomitee Π1 Παράρτημα 1. Koligiannis) ΜΜΕ Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. z.D. z. Inlands KPG (A.D. z.D. KPG ΚΚΕσ ΚΚΕ Εσωτερικού.D. Panhellenische Befreiungsbewegung ΠΑΜ Πατριωτικό Αντιδικτατορικό Μέτωπο. Anhang 2 Π3 Παράρτημα 3.D. zu Deutsch ZU Zentrums-Union bzw. zu D. Papabdreou ΑΣΚΙ Αρχείο Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας Γ Γραμματέας.D. Tagesordnung ΚΕ Κεντρική Επιτροπή z. z. Außerordentlich Generalversammlung ΕΔΑ Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά.D. Anhang 3 Π4 Παράρτημα 4.D. Ortsorganisation Φ. Genosse/in ΤΕ Τοπική Επιτροπή. Kommunistische Partei Griechenlands bzw. beziehungsweise EDIN Elliniki Dimokratiki Neolaia bzw. Συνάδελφος. z.D. Auslands KPG (Ch. Freunde der PAK BRD Bundesrepublik Deutschland bzw. z. Anhang 5 Π6 Παράρτημα 6. z. z.D. z.

600 . Μερικοί όμως συμφωνούν ότι σήμερα δεν θα επανελάμβαναν όλα όσα τότε είχαν πει ή κάνει – κάτι που ισχύει και για μένα προσωπικά.Λέξεις: 44. Νεόφυτος Πασχαλίδης (Μόναχο). Εδώ τίθενται πολλές ερωτήσεις. Νικόλαος Γραμμένος (Esslingen). Το ζητούμενο σήμερα είναι να δοθούν απαντήσεις και σχόλια από τους φίλους στις ερωτήσεις και στις διαπιστώσεις/ απόψεις ώστε στο τέλος να έχουμε έναν κάπως «ανοιχτό διάλογο» . Χρήστος Οικονόμου (Graz). αντικειμενικότητας*.. ότι ακούν από αυτόπτες μάρτυρες.χ. έχουν ακόμη τις «παγωμένες» και μάλιστα «σωστές» .2017 . Θεόφιλος Καλαμπάκας (Hamburg).των οργανώσεων της ΕΚ και ΕΔΗΝ στο εξωτερικό. αλλά καλώς εχόντων των πραγμάτων. σε μερικές περιπτώσεις. νομίζω. Εξυπακούεται ότι μερικοί από τους φίλους/συμμαχητές που αναφέρονται πιο πάνω.Είχαν κάνει ότι μπορούσαν ανάλογα με τις ικανότητες με τις οποίες τους είχε προικίσει η φύση και τους είχαν επιτρέψει οι συγκυρίες. Ο κατάλογος αυτός στηρίζεται σε Σελ.19. που για πολλά συναπτά χρόνια αντιστρατεύθηκαν τη δικτατορία των Αθηνών όσο και του κλίματος που επικρατούσε εκείνα τα χρόνια μέσα στις οργανώσεις της ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού. ότι οι ίδιοι νομίζουν. Διαπιστώσεις. μολονότι οι πολιτικές εξελίξεις τόσο στον ευρύτερο χώρο της Ένωσης Κέντρου στην Ελλάδα όσο και διεθνώς θα έπρεπε να τους είχαν πείσει προ πολλού για την απόλυτη ανάγκη αναθεώρησης των τότε απόψεών τους/μας. καλή θέληση και αισιοδοξία – υποθέτω . Κώστας Πετρογιάννης (Μόναχο). συστηματικά και επανειλημμένα τόσο γραπτά όσο και τηλεφωνικά. Σταύρος Καΐκης (Βερολίνο. με αλφαβητική σειρά. †). Στο τρίτο μέρος δίνονται περισσότερες εξηγήσεις και ενδιαφέρουσες πληροφορίες σε ορισμένα σημεία τα οποία αναφέρονται στο δεύτερο μέρος. Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά στην σίγουρα κουραστική ίδρυση αλλά γεμάτη με ενθουσιασμό. Η έντονη απασχόληση με τις «Μαρτυρίες Εναντίωσης …» και οι αμέτρητες τηλεφωνικές συζητήσεις για εσωκομματικές καταστάσεις και γεγονότα με βοήθησαν να καταλάβω καλύτερα τόσο εκείνους που γράφουν. Στο δεύτερο μέρος με τον τίτλο «Ερωτήσεις. ορθότητας*. ορθότητα. Γίνεται αναφορά στις διάφορες φάσεις που πέρασε η Οργάνωση και στα προβλήματα που είχε να αντιμετωπίσει στα χρόνια της δράσης της εναντίον της Δικτατορίας των Αθηνών. 5 από 117 .με ίσως και διαμετρικά αντίθετες απόψεις . Γεώργιος Λίτινας (Karlsruhe). Αλέξανδρος Μπέτσης (Αθήνα. Παύλος Πυρπιρής (Graz). Δίνεται και ένας κατάλογος προσώπων που θα πρέπει να τους παραχωρηθεί μια ιδιαίτερη θέση στον γεμάτο με θυσίες πολιτικό αγώνα της ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού ενάντια στη Στρατιωτική Δικτατορία . Δημήτρης Σαρησάββας (Ζυρίχη). Γεώργιος Τσορακλίδης (Μόναχο) και Γιάννης Χωριάτης (Hamburg). Οι Εκφραστές του Αντιδικτατορικού Αγώνα 1967-1974 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Kurze Inhaltsangabe Στο πρώτο μέρος γίνεται μια σύντομη «ιστορική» παρουσίαση χωρίς αυστηρές απαιτήσεις πληρότητας*. θα πρέπει να είναι κρυπτογραφικά εγκλωβισμένη στις γραπτές «Μαρτυρίες Εναντίωσης …». Παναγιώτης Τσαχιλτζής (Μόναχο).9. όσο και εκείνους που γράφουν. ότι ανταποκρίνεται περισσότερο στην πραγματικότητα.αναλλοίωτες απόψεις τους πάνω σε όλα όσα έγιναν και ειπώθηκαν αναφορικά με τις εσωκομματικές μας διαφωνίες. Νεοκλής Ζαφειρακόπουλος (Αθήνα).Μυρώδης Αθανασίου .κατά τη γνώμη τους βέβαια . επικαιρότητα και πειστικότητα. Νίκος Νικολαΐδης (Αθήνα. μία περισσότερο συναισθηματική και λιγότερο ορθολογιστική προσπάθεια σκιαγράφησης τόσο του προφίλ εκείνων – ξεκινώντας βέβαια από τον γράφοντα. αυστηρή αντικειμενικότητα. †). κοιτάζοντας πίσω. Ισως βέβαια να επιμένουν στις παλιές «αλήθειες» και λόγω προχωρημένης ηλικίας. Τάκης Μπέης (Αθήνα). Σπύρος Γισδάκης (Μόναχο). ανακλήσεις και διαγραφές μελών πριν από 43 με 50 χρόνια. είναι μέρος της ερώτησης. Συναδέλφων και Φίλων» (διάβαζε: Συμμαχητών) της περιόδου 1967-1974. Τάκης Μελίδης (Ham- burg). Δαμιανός Βασιλειάδης (Αθήνα). πολλές προσπάθειες.μεταξύ των τότε ελπιδοφόρων εκφραστών (διάβαζε: των ηγετικών στελεχών) του αντιδικτατορικού αγώνα της ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού. πολλούς – δυστυχώς όχι όλους – φίλους-συμμαχητές της εποχής εκείνης (1967-1974) όπως π. Στο τέταρτο μέρος δίνονται τα ονοματεπώνυμα με αλφαβητική σειρά των «Συνεργατών.†). η απάντηση των οποίων. επικαιρότητας* ή αποδοχής* των όσων νομίζω. οι : Γιάννης Αντωνίου (Stuttgart).των συμμαχητών. * Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν προσπάθησα να έχω πληρότητα. ρώτησα και συμβουλεύτηκα. ότι πρέπει να πληροφορηθεί ή θα χρειαζόταν να γνωρίζει ο ερευνητής αναγνώστης για να αξιολογήσει ορθότερα την ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού στον ελληνικό αντιδικτατορικό χώρο γενικά και αυτά που ακολουθούν εδώ ειδικά. Απόψεις» γίνεται. Δημήτριος Καντηλιεράκης (Χανιά). Απεναντίας κατέβαλα. Γεώργιος Νάνος (Αθήνα).

Μυρώδης Αθανασίου . Οι Εκφραστές του Αντιδικτατορικού Αγώνα 1967-1974 καταλόγους που είχαν παραγάγει τα γραφεία οργανωτικού ή τύπου και πληροφοριών. Δεν είναι από μνήμης. Στο δέκατο μέρος βρίσκει ο αναγνώστης τη διακήρυξη των Πολιτικών Θέσεων και Ιδεολογικών Αρχών των Οργανώσεων της ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού. Το έκτο μέρος με τίτλο «Ποιος ήταν ποιος στην ΕΚ-ΕΔΗΝ» αποσκοπεί κυρίως στο να αναφέρει με αλφαβητική σειρά εκείνα τα μέλη τα οποία υπηρέτησαν σε διάφορα Όργανα του Κόμματος.9. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 εμπεριέχει μερικά βιογραφικά στοιχεία τα οποία σκοπεύουν να μηνύσουν τι είδους βιογραφικές σημειώσεις περιμένω από τους συναδέλφους μου. Στο ένατο μέρος μπορεί κανείς να διαβάσει τον Κανονισμό Λειτουργίας των Οργανώσεων της ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού. Το πέμπτο μέρος. Στο όγδοο μέρος δίνεται ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Τοπικής Επιτροπής της ΕΚ-ΕΔΗΝ Stuttgart. Το ενδέκατο μέρος δίνονται στη γερμανική γλώσσα οι βασικές ιδεολογικές αρχές και πολιτικές θέσεις της ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού καθώς επίσης και πολύ λίγες πληροφορίες για την Ενωση Κέντρου Ελλάδας. Στόχοι και Στρατηγική του Αγώνα στην Ελλάδα» Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ποιοι ήμασταν στο Μόναχο και γιατί έπρεπε να ήμασταν έτσι όπως ήμασταν Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΟ TRIGON INSTITUT Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 εμπεριέχει τον κατάλογο με εκείνα τα ντοκουμέντα που «συναρμολογήθηκαν» μέχρι τώρα και τα οποία μπορούν να θεωρηθούν ως «Βιβλιογραφία» της εκπόνησης. Σελ. ή αναφέρονται στις «Μαρτυρίες Εναντίωσης».2017 . Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 εμπεριέχει τις σκέψεις και τα συμπεράσματα που εκφράστηκαν στη συνδιάσκεψη στελεχών της ΕΚ- ΕΔΗΝ στη Ζυρίχη (22 με 23 Φεβρουαρίου 1975). Το δεκατο τρίτο μέρος εμπεριέχει μερικές ερωτήσεις αυτογνωσίας μας: Τι θα μπορούσε να είχε γίνει μεταδικτατορικά από τους «Πρώτους μεταξύ Πρώτων» αλλά δεν έγινε. Γιατί αποσιωπήθηκε ολοσχερώς ο αντιδικτατορικός αγώνας των μελών της ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού στην μεταδικτατορική περίοδο.Λέξεις: 44. 6 από 117 . «Κέντρα Εναντίωσης». που στηρίζεται επίσης στις «Μαρτυρίες Εναντίωσης …» αναφέρει εκείνες τις πόλεις. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 εμπεριέχει την εισήγηση του τότε ΓΓ Δημήτρη Παντελή στο 3ο Συνέδριο της ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού στη Στουτγάρδη τον Ιούνιο του 1974.19.600 . Το δωδέκατο μέρος εμπεριέχει το έγγραφο της ΚΕ με τις Αρμοδιότητες των Γραφείων της Εκτελεστικής Επιτροπής. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 εμπεριέχει εναν μικρό κατάλογο βιβλίων που αφορούν την περίοδο της Δικτατορίας. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Eισήγηση της ΕΚ-ΕΔΗΝ Ιταλίας με θέμα: «Προοπτικές. στις οποίες τα μέλη της ΕΚ-ΕΔΗΝ είχαν αντιστρατευθεί τη Δικτατορία των Αθηνών. Στο έβδομο μέρος μπορεί να βρεί κανείς τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Τοπικής Επιτροπής της ΕΚ-ΕΔΗΝ Μονάχου.

περίπτωση.Μυρώδης Αθανασίου . όταν ήταν ΓΓ της ΕΚ Δυτικής Γερμανίας. σχέση με die Quelle. η ίδρυση και λειτουργία των στοιχεία. ΕΔΗΝ.9. Technische Hochschu- κοινά -.  Οι άδοξες Διασπάσεις: 1969 και 1971 ΕΔΗΝ Εξωτερικού  Αλέκος Παναγούλης  Ο Γεωγραφικός Χώρος Δράσης  Οι Πρώτοι μεταξύ Πρώτων  Εκλογές Οργάνων  Υστερόγραφο  Δημοκρατικές Διαδικασίες «Και εμείς στο εξωτερικό: Χειροκροτούσαμε και αναπαραγάγαμε την οξύτητα». Δημοκρατία της Γερμανίας (BRD).Λέξεις: 44. ευκαταστασία των Ελλήνων εργαζομένων στο εξωτερικό – δύο απαραίτητες προϋποθέσεις ενασχόλησης με τα Mόνο στο Μόναχο (Universität.000: DER SPIEGEL.αλλά στην προκειμένη. 16. ξεκίνησε η ίδρυση και λειτουργία Κέντρου. δική μας Βλέπε πηγή που αναφέρει τις 160. π. στο εξωτερικό ήταν προφανώς με μεγάλη πιθανότητα το δεύτερο εξάμηνο του το αποτέλεσμα της πολιτικοποίησης των Ελλήνων 1965 – αρχές του 1966 από την Ομοσπονδιακή γενικά και των Ελλήνων του Εξωτερικού ειδικά. και της Ελληνικής Δημοκρατικής των Οργανώσεων της ΕΔΗΝ και ΕΚ στο εξωτερικό Νεολαίας. Νοέμβριος 1971  Οι Πολιτικές Θέσεις και Ιδεολογικές Αρχές της ΕΚ-ΕΔΗΝ  Σταύρος Καΐκης και Δημήτριος Παντελής Εξωτερικού  Γεώργιος Βουκελάτος και Νίκος Νικολαΐδης  Κανονισμός Λειτουργίας των Οργανώσεων της ΕΚ. από χρόνια.000 φοιτητές (Bλέπε Vorlesungs-Verzeichnisse συνείδησης των Ελλήνων φοιτητών και εργαζομένων της Δεκαετίας του 1960).600 . στην οποία Μια πολιτικοποίηση η οποία χρονολογικά μεν έπρεπε να φοιτούσαν τότε αρκετές χιλιάδες πηγαίνει πολύ πίσω – ίσως ακόμη και χιλιάδες Ελληνες και να εργάζονταν. 308. Γερμανία στην προδικτατορική περίοδο. Βουκελάτου για το ρόλο της ΕΚ στη Δυτ. που Σελ. Lieber στην πολιτική και κοινωνικό-οικονομική κατάσταση που Piano. δηλαδή.χ. ένας από τους αναπόφευκτες εθιμοτυπικές δυσκολίες. 10. welche die Zahl 200.000 μέχρι 200. 26 Ιουνίου 1971  ΕΚ: Ενωση Κέντρου  Βιέννη. Αλέξανδρο Μπέτση. GRIECHENLAND: REGIERUNGSKRISE. καθώς επίσης και le.org/wiki/Griechen_in_Deutschland. που καταχωρήθηκαν και στις Μαρτυρίες κομματικών/πολιτικών οργανώσεων της Eνωσης Εναντίωσης.000 μετανάστες εργασίας. πως τα ‘κατάφεραν’ οι λαοί των χωρών στη Βόρεια Ευρώπη που τους ΕΔΗΝ: Η Ελληνική Δημοκρατική Νεολαία δέχτηκαν και φιλοξενούν ως εργάτες ή ως φοιτητές. επικρατούσε στη μετεμφυλιακή Ελλάδα στην χρονική περίοδο 1945-1967. ΕΚ.2017 . εμπνευστές του 114.19. Βλέπε σελ. στο εξωτερικό που διερωτήθηκαν. Eher Putsch. Αυτοκριτική Γιώργου K. Polytechnikum) ήμασταν εκείνη την εποχή πάνω  την ανάπτυξη/απόκτηση κοινωνικοπολιτικής από 1. να είχε η πολιτικοποίηση και άμεση http//de. Seiten 134-136. 2003. οφείλεται κυρίως Nr.  τη μεγάλη φυσιολογική ανάγκη (Grundbedürfnis) των Οι οργανώσεις της ΕΔΗΝ Εξωτερικού ιδρύθηκαν Ελλήνων (γενικότερα όλων των ξένων) εργαζομένων να με ευθύνη – σίγουρα και με εξουσιοδότηση από έχουν κοινωνικές σχέσεις με τους ομοϊδεάτες την ΕΚ Ελλάδας (διάβαζε: Γεώργιος Παπανδρέου) συμπατριώτες τους χωρίς γλωσσικές αλλά και χωρίς τις από το ηγετικό στέλεχος. GASTARBEITER. 7 από 117 . στο βιβλίο του «ΚΒΕΛΛΕΝΣΤΡΑΣΕ 2 / ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1960-1974– ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ». Βλέπε/Siehe auch „Griechen in Deutschland“ in Wi- kipedia: Ίσως. όμως. Η Γένεση της ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού Σύμφωνα με τα -όχι και τόσο ευδιάκριτα- Η «Γένεση». το 1967. 3η σειρά από πάνω. Οι Εκφραστές του Αντιδικτατορικού Αγώνα 1967-1974 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΑΚΡΩΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚ-ΕΔΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  Η Γένεση της ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού  Ανδρέας Παπανδρέου και Νίκος Νικολαΐδης  ΕΔΗΝ: Ελληνική Δημοκρατική Νεολαία  Ζυρίχη. πατέρες των λέξεων «δημοκρατία» και «πολιτική» . April 1967. LIBRO.961 des Statistischen  τις νέες πολιτικές ελευθερίες και τη σχετική οικονομική Bundesamtes angibt. αφού οι Ελληνες θεωρούνται και οι 160.wikipedia.

1968. αρχειακό υλικό. 1970. θα πρέπει να είχε γίνει στα μέσα του 1965 με συμμετοχή επτά συμπατριωτών σ’ ένα καφενείο (Kneipe) στο Hallen. λόγω της συμμετοχής του στην αντίσταση. Οι έντυπες μαρτυρίες (κείμενο από τον Αλέκο Μπέτση από αναφέρεται στα προλεγόμενα της αυτοβιογραφικής του το Βερολίνο και φωτογραφίες .και ΕΔΗΝ του Esslingen (Baden-Württemberg). το καλοκαίρι του 1966. απόλυτη βεβαιότητα.2017 . Οι κομματικές αυτές οργανώσεις.χωρίς αυτό να έχουν πολλούς. τόσον κομματικό όσον και προσωπικό. Νικόλαος Νικολαΐδης. Γεώργιος Βουκελάτος και 1969) και ΑΓΓ της ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού.19. Οι Εκφραστές του Αντιδικτατορικού Αγώνα 1967-1974 βρισκόταν τότε στο Δυτικό Βερολίνο [με υποτροφία Κωνσταντίνου Καραμανλή. 12. π.λειτουργούσαν έχοντας ως πρότυπα (ίσως και αντιγράφοντας) τα ΕΚ: Η Ενωση Κέντρου δημοκρατικά Κόμματα. Σε κάθε περίπτωση ουσιαστικό εντελώς απαλλαγμένοι από τις επάρατες ρόλο στην ίδρυση και αρχική λειτουργία των παθογένειες των ελληνικών πολιτικών αρχηγικών οργανώσεων της ΕΚ στη Δυτική Γερμανία πρέπει και πελατειακής φύσεως κομμάτων και της να έχουν παίξει η φοιτητική/εργατική αντιπαλότητας μεταξύ των στελεχών της ΕΚ και «Σοσιαλιστική Λέσχη». Η ίδρυση έγινε μετά από απόφαση Από τον συμμαχητή Δρ.τέσσερις «φυγοκεντρικές δυνάμεις» στα «χωρικά διορισμένος αλλά και ο πρώτος αιρετός Γενικός κεντρώα ύδατά» της: Ανδρέας Γ.και επιστρέφει στο Esslingen τον Σεπτέβριο/Οκτώβριο 1966. πληροφορούμε (e-mail που σημαίνει – σύμφωνα με τα λεγόμενα του συμμαχητή 11.ότι το Ως ημερομηνία ίδρυσης της ΕΚ στη Δυτική Γερμανία 1966 υπήρχαν οργανώσεις ΕΔΗΝ σε ορισμένες πόλεις της αναφέρει ο Γεώργιος Βουκελάτος στο βιβλίο του.Λέξεις: 44. δηλαδή της ΕΚ Δυτ. μετά Εξωτερικού. Δυτικής Γερμανίας. ΙΚΥ – όπως μου είπε την Ελλάδα τον Ιούλιο του 1974 – ασφαλώς πιστεύοντας στο τηλέφωνο τον Απρίλιο 2011] για μεταπτυχιακές ότι θα μπορούσε να προσφέρει θετικά στη δημοκρατική εξέλιξη (demokratische Entwicklung) και οικονομική σπουδές στη Νομική από το 1965/66. 8 από 117 . Γερμανίας και Δυτ. Θα Αλέξανδρος Μπέτσης. Περιφερειακή Διοίκηση». ΕΔΗΝ) οργανώσεις στην Ελλάδα με πρωτοβουλία του.που πάρθηκαν σε 1974. Θ΄ Η καταστροφή του αρχείου του Γιώργου Βουκελάτου. τις δημοκρατικές Oι οργανώσεις της ΕΚ στο εξωτερικό πρέπει να Νεολαίες και τα Συνδικάτα . ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ». 110. γνωστούς και άγνωστους. Εδώ μαθαίνουμε ακόμη εκδηλώσεις της ΕΔΗΝ με τον Αλέκο Μπέτση. του αντιδικτατορικού αγώνα με πολλές αλλά κυρίως οποίος είχε την τιμή να είναι όχι μόνο ο πρώτος με .12. «Υπεύθυνος Οργανώσεων Εξωτερικού. πρέπει συνεπώς να είχε στην κατοχή του Βλέπε και: Μαρτυρίες Εναντίωσης της Γνωστής-Άγνωστης πλούσιο.9. δυστυχώς. που το είχε αφήσει. Βερολίνου. οτι η ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού είχε Ελλάδα» και ο τότε ως σύμβουλος στα Γερμανικά στην ουσία να παλέψει στη χρονική περίοδο 1967- Συνδικάτα απασχολούμενος Συνδικαλιστής. ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού 1967.όταν παραιτήθηκε (Μάρτιος 1969) και λίγο θέσεων της ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού πρέπει να αργότερα «αυτο-διαγράφτηκε» (Ιούλιος 1969) και το οποίο οφείλει. άρον-άρον. βεβιασμένα αναχωρήσει για του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. 1969.Μυρώδης Αθανασίου . Οι πολιτικές θέσεις και ιδεολογικές αρχές Το οποίο όμως – σε απόλυτη συμφωνία με «τα τοις πάσι της ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού (Βλέπε: Δέκατο Μέρος) γνωστά ελληνικά ειωθότα» – δεν παρέδωσε στην Οργάνωση .χ. κ. Στο Esslingen ιδρύεται. Νίκο Γραμμένο.2012) ότι η πρώτη ιδρυτική Νίκου Γραμμένου . ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1960– ο συμ. ιδιαίτερα στη Δυτική Γερμανία.της οποίας ηγήθηκε για σχεδόν τέσσερα Ως «πατέρας» των πολιτικών και ιδεολογικών χρόνια . Γεώργιος Βουκελάτος. αφού δεν έχουν ημερομηνίες .2012 και τηλ. σελ.05. Παπανδρέου. 1971. σημαίνει ότι οι διορισμένοι πρωταγωνιστές ήταν «γεννήτορες». ως ανάπτυξη (wirtschaftlicher Aufbau) της χώρας. τον Ιανουάριο 1967 η Τοπική Οργάνωση μία «μικρή» διαφορά: στο εξωτερικό . Πράγμα τότε στο Δυτικό Βερολίνο. με μητρικές (ΕΚ. It is his credit.600 . όταν είχε. Βερολίνο και Μόναχο) δείχνουν – όχι όμως με του Αρχείου του. που βρίσκονταν του τότε Αρχηγού της ΕΚ Γεωργίου Παπανδρέου.μέσα στη σκληρή πολιτική παραγματικότητα νομικός στο επάγγελμα.ότι η ΕΚ ιδρύθηκε μετά την ίδρυση των συνάντηση της ΕΔΗΝ στο Βερολίνο με τον Αλέκο Μπέτση οργανώσεων της ΕΔΗΝ. Γραμματέας της ΕΚ στη Δυτική Γερμανία (1966. 1971 . Δημήτρης Σαρησάββας . «Η Επιτροπή Αγώνος για της ΕΔΗΝ. ο νεροποντή στη σοφίτα του σπιτιού του φίλου του Νώντα πρώτος αιρετός Γενικός Γραμματέας ΕΚ-ΕΔΗΝ Κλοζωρή. που σκόπευαν see στο τέλος της πλατείας Kurfürstendamm. που λέγεται και στα από τηλεφωνική παράκληση / πρόσκληση / προσταγή του Σελ. την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Ας σημειωθεί εδώ. Μερικούς κυρίως να ενισχύσουν την Ενωση Κέντρου στις μήνες μετά από την ιδρυτική συνάντηση ο Νίκος Γραμμένος επικείμενες (αλλά και μελλοντικές) κοινοβου- αναχωρεί για την Ελλάδα – εκτέλεση στρατιωτικών λευτικές εκλογές αντικατόπτριζαν τις αντίστοιχες υποχρεώσεων . στο ότι και οι γερμανικές αρχές είχαν κατασχέσει ένα μέρος Αμβούργο. να έχει «αχρηστευθεί» από μια θεωρηθεί οπωσδήποτε ο Νίκος Νικολαΐδης.που μου έστειλε τελευταία αφήγησης με τίτλο «ΚΒΕΛΛΕΝΣΤΡΑΣΕ 2.

Στα ΠΣ εκλέγονταν (α) οι Βλέπε: Μαρτυρίες Εναντίωσης 1967/68/69/70.Μυρώδης Αθανασίου . στις ΗΠΑ και στην για τα διάφορα Όργανα του Κόμματος. Δανία. Ιταλία. Την αποπεράτωση της  Τύπου και Πληροφοριών σύνταξης είχε επωμισθεί η Περιφερειακή  Οργανωτικού Οργάνωση. 2. Εκλογές Οργάνων Ηλίας Χατζηανδρέου και. τον Αναπληρωτή Γενικό της Κεντρικής Επιτροπής. Γαλλία. Μεγάλη Βρετανία) ή μόνο λίγοι εργάτες Σελ.ΕΔΗΝ από την Κεντρική Επιτροπή στην 6η τακτική  Συνδικαλιστικού σύνοδό της. Σύμφωνα με ανακοίνωση/σχόλιο του τελευταίου ΓΓ Σταύρου Καΐκη. Γερμανία. πρέπει όμως να είχαν λάβει ενεργό μέρος. Ιταλίας. Κάθε ΠΟ απαρτιζόταν από πολλές Τοπικές Στις εντατικές συζητήσεις των πολιτικών και Οργανώσεις (ΤΟ). όλους. στον Καναδά . Σε Γενικές Συνελεύσεις (ΓΣ) μελών των ΤΟ λόγος καθ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του πρώτου ΓΓ Νίκου αλλά υπήρχαν. Γαλλία. ΑΓΓ.χ. είχαμε ένα κρίσιμο μείγμα μελών που επέτρεπε. μέχρι και συντηρητικών μελών της Ενωσης Κέντρου στο εξωτερικό. Δυτικό Βερολίνο. Ελβετία. στη Βόννη. Ιταλία.. ήταν συνάρτηση του αριθμού των μελών της Οργανώσεων ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού». Δανία. Ο αριθμός των Οι επίσημες συζητήσεις για τη σύνταξη του αντιπροσώπων των ΠΟ στην Κεντρική Επιτροπή.. Δρ. ΓΓ. και Δημοκρατικές Διαδικασίες τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 1970. Ο Νίκος Νικολαΐδης θα πρέπει να είχε Σημείωση: εργασθεί σκληρά για να πετύχαινε την παραδοχή Στο Α΄ Συνέδριο της ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού στο Ανόβερο τον των πρωτοποριακών προοδευτικών σοσιαλδημο. Γαλλία. Ανδρέας Χριστινίδης. Είχε παρατηρηθεί ότι οι Οργανώσεις της ΕΚ-ΕΔΗΝ σε πόλεις/χώρες όπου ζούσαν αρκετοί Ο γεωγραφικός χώρος δράσης φοιτητές/ακαδημαϊκοί (πόλεις με Πανεπιστήμια Η ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού είχε. ένα (Άρθρο 11.2017 .χ.χ. Ολλανδία και Σουηδία. και άλλα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα) και Περιφερειακές Οργανώσεις (ΠΟ) στα εξής εργάτες (βιομηχανικές πόλεις) λειτουργούσαν δυτικοευρωπαϊκά κράτη: σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας τηρούντες τις προβλεπόμενες δημοκρατικές Ιταλία.9. ακαδημαϊκοί (π. ΕΕ. κειμένου «Κανονισμός Λειτουργίας των ΚΕ. Ομοσπονδιακή Δημοκρατία διαδικασίες. Ελβετία. Δανία και Σουηδία.Λέξεις: 44. 9 από 117 . Το κείμενο που  Οικονομικών παρουσιάστηκε από την ΠΟ Ιταλίας εγκρίθηκε  Φοιτητικού . στη Μεγάλη π. Δρ. Σάκη Ζερβό. Ο Κανονισμός Λειτουργίας των Οργανώσεων ΕΚ. καθώς επίσης και τους Δεκέμβριο 1967 με κύριους εισηγητές τους υπεύθυνους για τα Γραφεία: Συμεών Μαύρο. ιδιαίτερα.600 . Βέλγιο. Για ένα μικρό χρονικό 1 διάστημα και στο Λουξεμβούργο . Στις ευνοϊκές αυτές περιπτώσεις της Γερμανίας (4χ). Ολλανδία. ΠΟ. είχαν αρχίσει στη συνεδρίαση Γραμματέα. μεταξύ άλλων συμμαχητών. καθώς εκλέγονταν οι Τοπικές Επιτροπές (ΤΕ) και οι επίσης και ο Θεολόγος καθ. Σουηδία. π. ο κοινωνιο. Αυστρία. Οι Εκφραστές του Αντιδικτατορικού Αγώνα 1967-1974 Αγγλικά. Ιούλιο 1969 είχαν λάβει μέρος 110 αντιπρόσωποι από τα κρατικών θέσεων του μεταξύ των φιλελεύθερων ευρωπαϊκά κράτη: Αυστρία. καθώς επίσης και (γ) οι εκπρόσωποι για τα ΕΔΗΝ Εξωτερικού (Βλέπε: Ενατο Μέρος) Παγκόσμια Συνέδρια. σε εκλογές να εκλέγονται οι καταλληλότεροι 1 2 2 Βρετανία . που έλαβε χώρα ένα χρόνο αργότερα στη Στουτγάρδη στις 13-14 Δεκεμβρίου 1969. Από τα μέλη της εξέλεγε η ΚΕ τα απαραίτητο εργαλείο με κανόνες που ισχύουν για μέλη της 7μελούς Εκτελεστικής Επιτροπής. Συνέδρια (ΠΣ). 2 Αυστραλία . Ανδρέα Χριστινίδη και Ηλία Χατζηανδρέου. μόνο λίγοι φοιτητές και Νικολαΐδη. Βέλγιο. § α). και οι Γεώργιος Βουκελάτος. θεωρητικά. με εξαίρεση την ΠΟ στο Δυτικό ιδεολογικών θέσεων της ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού θα Βερολίνο. ΚΕ. Ιωάννης εκπρόσωποι της ΤΟ για τα Περιφερειακά Λεοντιάδης. δηλαδή για τη δημοκρατική λειτουργία Η ΕΕ με τη σειρά της εξέλεγε το Γενικό κάθε Οργάνωσης. Περιφερειακές Επιτροπές (ΠΕ).19. (β) οι εκπρόσωποι της ΠΟ στην Κεντρική Επιτροπή (ΚΕ). τον Γραμματέα. Εκεί όμως όπου δεν υπήρχε το «κρίσιμο μείγμα» 1.

σε πόλεις όπως το Μόναχο. στην αυτό γινόταν. ότι στη Γαλλία.2017 . Οι οργανώσεις κοινοβουλευτικών εκλογών στην Ελλάδα.  τις δημοκρατικές διαδικασίες στις Οργανώσεις. Το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα υπολειτουργούσαν ως Ο ενθουσιασμός τους ήταν ισχυρότερος από τη κομματικές Οργανώσεις. Δεν είχαν και μέλη που θα μπορούσαν να στα ανώτερα Όργανα του Κόμματος μας – συντάξουν ένα κείμενο στην ελληνική ή στη τουλάχιστον έτσι όπως εγώ προσωπικά τα έζησα. όντες της Ελβετίας. ίσως και στο Βερολίνο. το γιατί δεν απαντούσαν. π.λπ. δεν συμπαθούσαν τη γραφειοκρατία – σίγουρα και Η κατάσταση αυτή στις Οργανώσεις μας . όπως π. στη «παγκόσμια» συνέδριά μας και έρχονταν όλοι οι Σουηδία. όλα έπρεπε να ήταν ιδιαίτερα μετά το Συνέδριο της Βιέννης - μυστικά. που η λειτουργία της «μπορούσαμε» να στέλνουμε τα έντυπά μας και στην Ευρώπη της δεκαετίας του 1960 να τους καλούμε να έρθουν σε μεγάλες προϋπόθετε ακέραιες δημοκρατικές διαδικασίες.και για άλλους λόγους. στη Δανία.. τους χάναμε – πράγμα Οικονομικών της Εκτελεστικής Επιτροπής οι που συνέβη ακόμη και μέλη της Εκτελεστικής Τοπικές και Περιφερειακές Επιτροπές – όπως Επιτροπής. το γιατί δεν άφησαν γραπτά μυστικές υπηρεσίες της χούντας-. οι οποίοι δυσκολεύονταν να μερικά ονόματα συναδέλφων (μπροστάρηδες θεωρούν την ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού ως ένα όπως τους αποκαλεί ο Γεώργιος Βουκελάτος).χ.Μυρώδης Αθανασίου . στην δημόσια εμφάνισή τους.λπ. να λειτουργούν  εξηγεί. με «ένοχη» συνείδηση επειδή και στη Κεντρική και Νότια Γερμανία. και Οργανώσεις μας είχαν σοβαρές δυσκολίες όχι  τη λειτουργικότητα/βιωσιμότητα των νέων μόνο στη δημοκρατική τους λειτουργία αλλά και Οργανώσεων. επειδή δεν ήταν σε θέση και Οργανώσεις .υπήρχαν βέβαια μερικοί συνάδελφοι. πολλών Οργανώσεων και την στρατολόγηση  εξηγεί. κ. ίσως. κ.19. αυτές δεν διέθεταν Γραφεία και σταθερούς Η μη δημοκρατική λειτουργικότητα των μικρών χώρους Συνελεύσεων. Οι αποφάσεις. 10 από 117 . αντιδικτατορικές εκδηλώσεις. επαναστάτες και αντιστασιακοί. ανθρακωρύχοι στο Βέλγιο και Ολλανδία. στις δημοκρατικά. υποθέτω. οι δε τεκμήρια αυτές οι Τοπικές/Περιφερειακές σύντροφοι εργάτες. στην Ολλανδία. στην Ιταλία. ίσως. ακόμη –κατά καιρούς.Λέξεις: 44. όλοι οι σύντροφοι. γλώσσα της χώρας που ήταν η έδρα της Οργάνωσης. Σελ. Φοβούμαι ότι οι ιδρυτές και τα απαιτεί στοιχειώδης κομματική συνείδηση και ηγετικά στελέχη είχαν ρίξει το βάρος στην ίδρυση πειθαρχία.χ. στην Ελβετία και Αυστρία.όπως απαιτούσε το Καταστατικό. στη Βιέννη ανακοινώνονταν προφορικά και όχι γραπτά – οι Αυστρίας και ίσως (τονίζω το ίσως) στη Ζυρίχη μεν φοιτητές επειδή.χ. όλοι οι συνάδελφοι. Τους καλούσαμε δεν θα συμφωνήσουν μαζί μου. στο ακέραιο υποδειγματικά στα Συνέδριά μας. πολύγραφο. βέβαια και στα περιφερειακά και στα στο Βέλγιο.χ. π. εργάτες  την ιδεολογική και κομματική συνείδηση των στη Ρηνανία-Βεστφαλία της Γερμανίας). να μην υπάρχουν στοιχεία για τις  εξηγεί.χ.και φίλοι. π. με κυρίως λόγω έλλειψης υποδομής.χ. π. ίσως... Για τα ανώτερα Όργανα του Διακινδυνεύω τον ισχυρισμό. δεν είχαμε δεν είχαν τηρήσει αυστηρά την από το Γενικές Συνελεύσεις και Περιφερειακά Συνέδρια καταστατικό προβλεπόμενη δημοκρατική για την εκλογή των Οργάνων όπως «Τοπική διαδικασία – η οποία δεν μπορούσε να τηρηθεί Επιτροπή». Πολιτικό Σύστημα. μια Πολιτική Οργάνωση ένα-δύο τηλέφωνα. πιθανώς εφαρμόζοντας λογική τους. Περιττό να τονισθεί. το γιατί για μεγάλα χρονικά μεγάλου αριθμού μελών χωρίς να ενδιαφέρονται διαστήματα δεν έδιναν εμφανή κομματικά σημεία και τόσο πολύ για ζωής. για Γενικές Συνελεύσεις Μελών. δυστυχώς αργότερα Έρχονταν συνήθως. Οι Εκφραστές του Αντιδικτατορικού Αγώνα 1967-1974 απόφοιτοι μόνο δημοτικού σχολείου (π. καλύτερη περίπτωση.. δεν είχαν ποτέ μάθει.. παίρνονταν και Στουτγκάρδη.600 . δύο-τρεις διευθύνσεις όπου Υψηλών Προδιαγραφών. γραφομηχανές.9. δεν είχαν κανέναν τεχνικό ιδιαίτερα Οργανώσεων αντισταθμιζόταν βέβαια εξοπλισμό. ίσως όμως και από καθαρή μέτρα και σταθμά του προ-περασμένου αιώνα ψηφοθηρία για την ενίσχυση των στη διοίκηση και λειτουργία. ξέροντας ότι Κόμματος – διάβαζε ΠΕ και ΕΕ . αυστηρά δημοκρατικά μέτρα και σταθμά. ότι όταν οι εγκυκλίους των Γραφείων Οργανωτικού και φίλοι άλλαζαν κατοικία. οι μελών. «Περιφερειακή Επιτροπή».

Αυτό που ΜΑΚΡΙΝΕΣ ΑΥΤΕΣ ΑΚΡΙΤΙΚΕΣ – ΓΙΑ ΜΑΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ - την εποχή εκείνη κυρίως μετρούσε ήταν η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ. στην Ελβετία. π. Ολλανδία. για πολλούς και ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΟΤΑΝ ΣΥΝΑΝΤΟΥΣΑΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ διάφορους λόγους .Μυρώδης Αθανασίου . Συνέδριο». γι αυτά που έπρεπε να γίνονταν αλλά δεν «δημοκρατικότητα» εκλεγόταν οι αντιπρόσωποι. πόσο γνήσια και αντιπροσωπευτικά αποφυλάκιση του Ανδρέα Παπανδρέου ήταν και το και πόσο «οχαδερφικά».600 . καταλάβει. Μήπως όμως βρισκόμασταν όντως Εξωτερικού. Σε κάθε Συνέδρια λειτουργούσαν. μου εμπειρίες σε συνδυασμό με τα ελλιπή Παπανδρέου ήταν ο φυσικός πολιτικός πόλος πρακτικά. ΕΤΣΙ Αντίστασης στην Ελλάδα. και για ποια Η ξαφνική και εντυπωσιακή αποφυλάκιση του χρονικά διαστήματα είχαμε στην Ιταλία. Που συσπείρωσης των δημοκρατικών δυνάμεων και βρίσκονται τα πρακτικά των τριών μεγάλων αντιδικτατορικής δράσης στη Δικτατορία των «Παγκόσμιων Συνέδριων» της ΕΚ-ΕΔΗΝ Αθηνών. Εκτελεστική Επιτροπή αυτόπτης μάρτυς πρέπει να μην πάσχει από την (ΕΕ). Παγκόσμιο Συνέδριο και Περιφερειακά ασθένεια που καλείται «Ευσυγκινησία». ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. για τις χαμένες ευκαιρίες. στο Βέλγιο. το γιατί στην μεταδικτατορική σε «ψυγείο δυσλειτουργίας» και δεν το είχαμε Ελλάδα δεν έπαιξε κανένα σοβαρό ρόλο η ΕΚ.χ. Οι Εκφραστές του Αντιδικτατορικού Αγώνα 1967-1974  εξηγεί. Όποιος ασχολείται συνειδητά με την Ιστορία ή Οι Συνεδριάσεις των ανωτέρων Οργάνων. ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΟΙ ΕΞ ΗΜΩΝ ΔΙΣΤΑΖΟΥΜΕ διαδικασίες τις οποίες δεν τηρούσαν. Γενιάς. π. Για πολλούς Έλληνες στο Εξωτερικό με Εξωτερικού – και που βρίσκονται τα αντιφασιστικές αρχές ήταν ένα νέο ξεκίνημα: διαπιστευτήρια των εκπροσώπων των η τελευταία δυνατότητα ένταξής τους στον Περιφερειακών Οργανώσεων σήμερα – για.Λέξεις: 44. ΤΟΤΕ ΗΜΑΣΤΑΝ μπορούσαν να τηρήσουν. πιστοποιητικά που παρουσίαζαν οι αντιπρόσωποι Για πολλούς προοδευτικούς κεντρώους αυτών των Περιφερειακών Οργανώσεων στα μετανάστες. η ενίσχυση της ΜΑΣ ΕΝΔΙΕΦΕΡΕ ΚΑΙ ΠΟΛΥ. ΤΟ «ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΙΚΟ» ΜΕΡΟΣ ΔΕΝ Εναντίωση στη Δικτατορία.λπ. ΟΛΟΙ. Πόσο γνήσια ήταν τα Δυτικής Ευρώπης. ή δεν ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΝΑ ΤΟ ΟΜΟΛΟΓΗΣΟΥΜΕ. ΕΤΣΙ ΕΙΧΑΝ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ. ΠΕ. ή δε θέλαμε να το καταλάβουμε. Παπανδρέου – η Ελπίδα της νέας Αυστρία. Σελ. Ο «ΟΧΑΔΕΡΦΙΣΜΟΣ» ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ήμασταν για να μιλάγαμε για «Παγκόσμιο ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΕΤΗ.. όπως είχε χαρακτηρισθεί τότε από την ΕΚ- στην Ολλανδία.χ. Γιατί δεν υπάρχουν γραπτά διεύρυνση των Οργανώσεων της ΕΚ-ΕΔΗΝ τόσο τεκμήρια αυτών των Οργανώσεων και των στη Δυτική Γερμανία όσο και σε άλλες χώρες τις Συνεδρίων των. ΟΤΙ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΗΜΑΣΤΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ στην καλύτερη περίπτωση «αφελείς» έπρεπε να ΣΥΝΕΠΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΜΑΣ. δεν πρέπει να συγχέεται με τις δημοκρατικές ΟΣΟ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΟΧΛΕΙ ΣΗΜΕΡΑ. λειτουργούσαν οι Οργανώσεις της ΕΚ-ΕΔΗΝ Ο πρώην ΓΓ Σταύρος Καΐκης είναι της γνώμης ότι η Εξωτερικού.9. ΝΑΙ. ΜΑΣ ΕΔΙΝΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ. φοιτητές και ακαδημαϊκούς ο Συνέδριά του Κόμματός μας. στη Δανία και στη Σουηδία. ίσως. ΑΣΚΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ. στην αντιχουντική να μπορέσει ο ερευνητής να διαπιστώσει πως δημοκρατική παράταξη. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΜΑΣ ΣΥΓΚΙΝΟΥΣΕ. οι προσωπικές Οικονομολογίας /Οικονομετρίας Ανδρέας Γ. 11 από 117 . για την Κεντρική Επιτροπή από την Γαλλία. έτσι όπως προέβλεπε ο Κανονισμός σιδερωμένα μαντήλια … για να … Για τα λάθη που Λειτουργίας.ίσως και εύλογους. αντιδικτατορικό αγώνα. όπως προσπαθεί να καταθέσει μερικά πράγματα ως Κεντρική Επιτροπή (ΚΕ). μας διδάσκουν το αντίθετο. Οι καταγγελίες που διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους καθηγητής έχουν φτάσει στη Συλλογή μου. «πλαστά» ήταν τα αποτέλεσμα των μαζικών κινητοποιήσεων της ΕΚ-ΕΔΗΝ Συνέδριά μας. ΕΔΗΝ Εξωτερικού και αποσιωπήθηκε από τους Ο αντιδικτατορικός αγώνας πολλών μελών μας πάντες. κ. στην Ανδρέα Γ.και η άφιξη με την οικογένειά ακόμη και στην Κεντρική Δυτ.2017 . Γερμανία του στο εξωτερικό στις 16 Ιανουάριο του 1968 (Frankfurt) δεν μας ήταν και δεν μας είναι με συνέβαλε σημαντικά στην εδραίωση και σιγουριά γνωστό.19. ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΝΑ ΞΕΡΟΥΜΕ λείψει και η ερώτηση «Πόσο μεγαλομανείς». Από την αυτοκριτική μου/μας δεν πρέπει να ΣΗΜΕΡΑ ΟΜΩΣ. ΔΟΥΛΕΥΑΜΕ ΤΟΤΕ ΣΤΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΟΥ/ΑΝΤΙΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΟΥ ΜΑΣ ΑΓΩΝΑ. Το πρόβλημα ήταν με πόση έγιναν. Ανδρέας Παπανδρέου και Νίκος Νικολαΐδης Ποιες Περιφερειακές Επιτροπές. αλλά ΕΔΗΝ Μονάχου . έγιναν. όπως ήδη έχει λεχθεί περίπτωση χρειάζεται πολλά φρεσκοπλυμένα και καλά πιο πάνω. ΑΣ ΠΟΥΜΕ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ. στη Γαλλία.

το 2ο της οσον και των Φίλων του ΠΑΚ. που είχε διαφύγει Ανδρέα Γ. ήταν ο πρώτος Πρόεδρο του ΠΑΚ . δηλαδή το ιστορικό λάθος να κάνουμε μόνο ένα ηγετικό Συνέδριο στη Βιέννη ήταν η συνέχεια της Συνεδρίασης πρόσωπο. Εάν ήταν εξουσιοδοτημένος να Με την αγωνιστική παρουσία και την εκπροσωπεί την ΕΔΗΝ Ελλάδας στο Εξωτερικό ή καθοδήγηση τόσο του Νίκου Νκολαΐδη. Συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής της ΕΚ-ΕΔΗΝ Πόσο όμως ταυτίζονταν οι πολιτικές και Εξωτερικού στις 26 Ιουνίου 1971 στη Ζυρίχη της ιδεολογικές θέσεις των τεσσάρων αυτών Ελβετίας. κατορθώσει να διαφύγει στο εξωτερικό λίγο μετά το πραξικόπημα (Μάης 1967). Νικολάου/Κουλούρη. δηλαδή τον Ανδρέα Παπανδρέου.600 .2017 . αυτονόητη αυτή απόφαση – μήνυμα προς τον Γραμματέας ΕΔΗΝ Ελλάδας. ότι τότε δεν υπήρξε ο ΕΔΗΝ Αμβούργου.χ. υπεύθυνο της ΚΕ. αποφασίστηκε. διότι αυτός ήταν ο Γραμματέας ΕΔΗΝ Ελλάδας.Μυρώδης Αθανασίου . που είχαν πάρει στη Συνδιάσκεψη Βόννης. Νικολαΐδης έδωσε γραπτώς την Παραπέρα οι Πρωταγωνιστές φέρανε μαζί τους όχι παραίτησή του και έτσι μπόρεσε ο πρακτικογράφος. Ναι. Νικολαΐδης ήθελε να διαφωνίες τους και στο Εξωτερικό. να Ο Δρ. Όσοι εξ ημών αποφύγει κάθε δημόσια συζήτηση των αιτιών της καταλάβαιναν τι συμβαίνει ή έφευγαν μόνοι τους ή αποχώρησής του. θα βοηθούσε». μόνο εικασίες μπορούν σήμερα να της ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού. 26 Ιουνίου 1971 Ας σημειωθεί.Λέξεις: 44. για την αδυναμία συνεννόησης των αντιδικτατορικών δυνάμεων της Κεντροαριστεράς. μαθαίνουμε τους λόγους της τόσο αναγκαίος δημόσιος διάλογος.με πολυ μεγάλη εκπροσωπείται η ΕΚ-ΕΔΗΝ μόνο από τα σύμφωνα πιθανότητα από τον Ανδρέα Παπανδρέου με το καταστατικό εκλεγμένα Οργανά της. Οι πολιτικές θέσεις Βιέννη. που είχε όχι δεν έπαιξε τότε και μεγάλο ρόλο. 12 από 117 . όσο και του Κατά τη γνώμη μου δεν χρειάζονταν «εξουσιοδότηση». στις 27 με 28 Ιουλίου 1967. Συνέχισαν τις λεχθεί. διότι κάτι τέτοιο «μόνο τη Χούντα ‘αποκεφαλίζονταν’. που υπάρχει ανάγκη. Παπανδρέου στην Ευρώπη. θα πρέπει να παραμείνουμε λίγο στην 9η Τακτική ΕΔΗΝ περί τα τέλη του 1968.19. Οι Εκφραστές του Αντιδικτατορικού Αγώνα 1967-1974 ολόκληρα χρόνια. Η νεοεκλεγείσα ΕΕ οργανωμένη στρατιωτική δικτατορία των εκλέγει στις 11 Ιουλίου τον Σταύρο Καΐκη ως ΓΓ Αθηνών. Υποθέτω ότι ο Ν. οι οργανώσεις της ΕΚ και ΕΔΗΝ Ο Ανδρέας Γ. π. Εξωτερικού. συμφωνία των ηγετικών στελεχών για έναν ελάχιστο ως τότε ΓΓ της ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού. ήταν το απόκρυψης] των δικών μας αδυναμιών αλλά και προοίμιο του Συνεδρίου της Βιέννης. πόσο συνέκλιναν οι απόψεις τους Νίκος Νιλολαΐδης και μαζί του όλα τα μέλη της για το πώς πρέπει να αντιμετωπισθεί η καλά Εκτελεστικής Επιτροπής. στην οποία είχαν Φρονώ ότι είναι άγνοια [σωστότερα: προσπάθεια δώσει παραίτηση όλα τα μέλη της ΕΕ. Ας τονισθεί εδώ ότι ο Ν. να μας γράψει τι ακριβώς είχε ενδοκομματικές διαφορές τους. σοβούσα διάσπαση των κεντρώων ΕΔΗΝ Εξωτερικού (1967-1971) για τέσσερα αντιδικτατορικών δυνάμεων αλλά συγχρόνως και Σελ.να μας πουν πολλά κρατήθηκαν από το Δικαστικό Νικόλαο περισσότερα. Στη Συνεδρίαση αυτή παραιτείται ο συμμαχητών. Παπανδρέου ήταν ο αδιαμφισβή- ανασυγκροτήθηκαν.επισφράγισε αφ ενός μεν τη Γενικός Γραμματέας των οργανώσεων της ΕΚ. εκφραστούν – βέβαια οι ειδικοί μπορούν – αν Στα Πρακτικά της Συνεδρίασης της ΚΕ. ο . Γιώργου Βουκελάτου αλλά και του Αλέξανδρου Μπέτση. με ΓΓ και Πρόεδρο του Συνεδρίου το Σταύρο Καΐκη. ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού. Νοέμβριος 1971 του Ανδρέα Παπανδρέου είχαν τυφλά υποστηριχτεί από πολλά στελέχη τόσο της ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού Στο νοεμβριανό Συνέδριο της Βιέννης. Ζυρίχη. ότι η ΕΔΗΝ Μονάχου μετενομάστηκε Προτού αναφερθούμε στο Συνέδριο της Βιέννης επίσημα (έγγραφη δήλωση στις Αρχές Μονάχου) σε ΕΚ. ενοποιήθηκαν και τητος εκπρόσωπος της ΕΚ Ελλάδας – με μεγάλη ουσιαστικά πέρασαν το 1968 από την κομματική πιθανότητα βάσει μιας προφορικής στην πολιτική αντιδικτατορική παράταξη ως μια εξουσιοδότησης από τον πατέρα του.9.. Νίκος Νικολαΐδης. του το Μάη του 1967 στο Εξωτερικό. κοινό παρονομαστή τακτικής και στρατηγικής εναντίωσης στη Δικτατορία δεν είχε κατορθωθεί.τελευταίος προδικτατορικά. αξιόλογο μέλος της ΕΚ- Διακινδυνεύω τον ισχυρισμό. Η συνεννόηση και «αυτό-απενεργοποίησης» του Νίκου Νικολαΐδη. Σε κάθε περίπτωση η συνεδρίαση της ΚΕ στη Ζυρίχη στις 26 Ιουνίου 1971. Η διορισμένος . μόνο τις προ απριλιανές τους απόψεις αλλά και και τις Νικόλαος Νικολάου. τον οργάνωση κρατώντας την ονομασία ΕΚ-ΕΔΗΝ αείμνηστο Γεώργιο Παπανδρέου.

Νικολαΐδης. Μάγια για την ανάστασή της δεν πιάνουν σήμερα» θα μας γράψει ο συμ. ΠΑΚ πιστεύοντας στις διακηρύξεις του.06.71–22. χωρίς τους πρωτεργάτες Γεώργιο Βουκελάτο. Τόσον η απόφασή του Παπανδρέου.72 και αγώνα της ΕΚ-ΕΔΗΝ. Όπως έχει νωρίτερα αναφερθεί. να καταναλώνουν τις δυνάμεις τους με απασχολήσεις Παπανδρέου. βέβαια με «κομμένα φτερά». Μιας Οργάνωσης συνέχισε. Α. Μπέτσης. Σωτήρης Αθηνών. και μετά από τη διάσπαση τον αντιδικτατορικό αγώνα με που παρουσίαζε εμφανή συμπτώματα υπερκό- πολιτικά μέσα ενάντια στη δικτατορία των πωσης [«H ΕΚ-ΕΔΗΝ είναι νεκρή. εγκαταλείπει την ΕΚ-ΕΔΗΝ 22.05. Ανδρέα Χριστινίδη.06.05. Α. Μετά από το Συνέδριο της Βιέννης η ΕΚ-ΕΔΗΝ που δεν είχε επαφές με στελέχη της ΕΚ Ελλάδας – Εξωτερικού στηρίζεται μόνο σε [ακριβέστερα: όχι ότι δεν έγιναν προσπάθειες.19. Αγγελο «εγκαταλείψει» την ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού όλα τα Μαρόπουλο. αντιδικτατορικό αγώνα για άλλα τρία ολόκληρα χρόνια. ένα σοβαρό Σταύρος Καΐκης και Δημήτριος Παντελής μέρος των μελών και οπαδών ακολουθώντας τις στρατηγικές του Προέδρου του Πανελλήνιου Οι σχετικά νεολαίοι. αλλά και μετά από το Συνέδριο. Θανάση Μινέικο. Νίκο Νικολαΐδη στελέχη [Γ. όσο και οι λόγοι της παραίτησής του – ριζική διαφωνία χωρίς οικονομικούς πόρους και έμμισθα με Ανδρέα Παπανδρέου εφ όλης της «ύλης» .9. Ας σημειωθεί ότι μέχρι τον Ιούλιο του 1971 είχαν Ηλία Χατζηανδρέου. ο ΓΓ Ν. η οριμάσει» στο εξωτερικό και ασπασθεί την ευρωπαϊκή δημοκρατική νοοτροπία. επειδή ήταν απογοητευμένοι από τον συμμαχητές «αναποτελεσματικό» τετραετή αντιδικτατορικό  Σταύρος Καΐκης (ΓΓ: 11. Πολλοί και διάφοροι λόγοι. Ανδρέα Γ. σοβαρά και τραυματιστεί από τον Εκπρόσωπο της δηλαδή δεν είχε αναλάβει καμία υπευθυνότητα στα ΕΚ στο Εξωτερικό και Πρόεδρο του ΠΑΚ Ανδρέα Όργανα της ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού μετά από τη Συνεδρίαση της ΚΕ στη Ζυρίχη.με κριτήρια τη χρονολογική σειρά και συμπεριφορές.έγιναν επαγγελματικά στελέχη.Λέξεις: 44. απαιτώντας πολλές θυσίες από τα ανιδιοτελή και διότι διαφορετικά δεν θα συνέχιζαν τον άπειρα στον πολιτικό χώρο ηγετικά της στελέχη. στην οποία είχαν διαγραφεί ή αποχωρήσει πολλά είχε οικειοθελώς «αποσυρθεί» [κατά Γεώργιο ικανά μέλη και η ύπαρξή της είχε αμφισβητηθεί Βουκελάτο: αποκεφαλιστεί από Ανδρέα Παπανδρέου]. χωρίς αξιώσεις και να συν-οδηγήσουν τη χώρα στη σημερινή οικονομική και ηθική κατάπτωσή της.74 μέχρι 1974+) και και προσχωρεί στις οργανώσεις των Φίλων του  Δημήτρης Παντελής (ΓΓ: 22. είχαν τη μεγάλη τιμή και τη ψυγείο». αλλά δυστυχώς και αντιδικτατορικό αγώνα ως Γενικοί Γραμματείς της μερικά μη διορισμένα στελέχη του ΠΑΚ/Φ. Απελευθερωτικού Κινήματος (ΠΑΚ) αλλά ίσως και αλλά χωρίς Fortüne και ευνοϊκές συγκυρίες. Παπανδρέου. απομάκρυνσής τους από την ΕΚ-ΕΔΗΝ. Παπανδρέου. αλλά που φιλοδοξούσε σεβαστά από όλα τα μέλη της ΚΕ. όπως επανειλημμένα είχε ζητήσει ο βαριά ευθύνη να υπηρετούν στον Ανδρέας Γ. Βουκελάτος.07. ότι η πλειοψηφία των στελεχών της ΕΚ-ΕΔΗΝ ειδικούς.74). ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού. 13 από 117 . τα οποία μάλλον δεν να λειτουργεί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες κατάλαβαν τίποτα – και εμού συμπεριλαμβανομένου. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου της Βιέννης. Γραμματέων και Στελεχών της ΕΚ-ΕΔΗΝ ανήκει Σελ. δημοκρατικά μεν εκλεγμένοι. από] νέους που είχαν «πολιτικά καταφέραμε.Μυρώδης Αθανασίου .72–22.] Οι εκφραστές της ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξ προτίμησαν να γίνουν Στη σύντομη χρονολογική Ιστορία των Γενικών θεατές των όσων γίνονταν στην πολιτικά «ημι. Σωστότερα: δεν Αλέκο Παναγούλη. Νικολαΐδης] που είχαν έρθει στο εξωτερικό μερικά γνωστά ονόματα – από έναν μακρύ κουβαλώντας και τις ελληνικές κομματικές νοοτροπίες κατάλογο .ΠΑΚ. Παντελίδης τον Οκτώβριο 1971 ].600 .για να έχω αναφέρει και Ν. και Αλέξανδρο Μπέτση . Απλώς δεν τα απαρτίζεται. Δίπλα μας είχαμε μόνο το Γεώργιο Εξ δεν επέστρεψε στην μεταδικτατορική Ελλάδα Μυλωνά και αργότερα τον ήρωα της αντίστασης [Ακριβέστερα: δεν τακτοποιήθηκε. αρνούμενη να «μπει στο ήταν καλύτερες. των οποίων βέβαια οι σχέσεις θα μπορούσαν να Η ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού. Γιατί.2017 . Ίσως να εξηγείται έτσι και το ανάλυση των οποίων πρέπει να γίνει από πιο γεγονός. Οι Εκφραστές του Αντιδικτατορικού Αγώνα 1967-1974 τη χειραφέτηση της ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού από τον ανεπτυγμένη» πατρίδα τους παρά να επιστρέψουν και Εκπρόσωπο της ΕΚ στο Εξωτερικό καθ. δραχμοποίησε τον αντιδικτατορικό του αγώνα.

19. να είχε μας αγώνας όμως συνεχίστηκε. ΕΕ. Η δώσει αυτός ως ΓΓ στην επιστολή του Ανδρέα περίοδος των κλασσικών μαζικών κινητοποιή- Παπανδρέου δεν είχε εγκριθεί από την σεων των κεντρώων αντιδικτατορικών δυνάμεων Εκτελεστική Επιτροπή“. 21 και 22 Μαΐου 1972. Φωτιάδη Κόμμα – μολονότι είχε παραιτηθεί από ΓΓ ΕΚ- ως μέλη της ΕΕ από μια αντικανονική «Εκτακτη ΕΔΗΝ Δυτ. δικτατορικού αγώνα. που βοηθήσει στη λύση του προβλήματος – το θέμα οπωσδήποτε ανήκουν με την εργατικότητά και τις μας είχε απασχολήσει σχεδόν δυο ημέρες . με πολλές θυσίες. Καΐκης και Δ. στη κομματική Οργάνωση που χρειαζόταν επειγόντως Ζυρίχη. ιδέες τους στους σκαπανείς-θεμελιωτές της ΕΚ- παραιτείται ως ΓΓ. Κατά τη διάρκεια της 10ης Τακτικής Συνεδρίασης Γεώργιος Βουκελάτος και Νίκος Νικολαΐδης της Κεντρικής Επιτροπής. απασχολήσει την ίδια την ΕΕ/ΚΕ και όχι την ΠΟ Δ. με τις ορθόδοξες προδικτατορικές μεθόδους και Τι θέλω να εκφράσω: Μετά τη λήψη της επιστολής του ιδεολογία μολονότι είχε αλλάξει ριζικά όχι μόνο ο Ανδρέα Παπανδρέου έπρεπε να είχε συγκληθεί έκτακτη αριθμός των μελών αλλά και το επίπεδο συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής για να συζητήσει και εξετάσει την κατάσταση και να πάρει τις αναγκαίες δυνατοτήτων τους και κατά συνέπεια θα έπρεπε πολιτικές αποφάσεις. 1972». Καΐκης προσπαθώντας να Οι ενήλικοι και έμπειροι συνάδελφοι. καλώς εχόντων τω πραγμάτων.2017 . σταματήσει να αντιστρατεύονται (NRW).  ένα νέο πραγματοποιήσιμο αντιστασιακό - στρατηγικής του Ανδρέα Παπανδρέου. είχαν για ένα διάστημα αποκτήσει την πλειοψηφία με το μέρος τους στην ΕΚ-ΕΔΗΝ Αυτό όμως που προ παντός χρειάζονταν η ΕΚ- Δυτικού Βερολίνου και ανακαλούν τον Σταύρο ΕΔΗΝ Εξωτερικού ήταν: ριζική αναδιοργάνωση σε Καΐκη από την ΚΕ. όπως έχει Δικτατορίας και τον σχηματισμό Κυβέρνησης από αναφερθεί πιο νωρίς. ο ενεργά τη δικτατορία των Αθηνών μέσα από τις Βασίλης Μαραγκός (Ολλανδία). Σελ. παραίτησή του ως ΓΓ. ο Βαγγέλης Μαρματάκης (Γαλλία). Βερολίνου. οπωσδήποτε για διάφορους ο καθένας και άλλα ηγετικά μέλη όπως ο Ορέστης Αλεξάκης τους λόγους. ο Σ. Ανόβερο. ΠΟ τις οποίες εκπροσωπούσαν στην ΚΕ. στο Εξωτερικό είχε παρέλθει. 20. όπως και όλα τα άλλα μέλη της ΕΔΗΝ Εξωτερικού. που τελικά οδήγησε στην  νέους ρεαλιστικούς στόχους. ΓΓ ΕΚ-ΕΔΗΝ Δυτικής Γερμανίας] και Δημήτρη Παντελή ως ΓΓ.600 .δηλαδή μετά την πτώση της το Κόμμα. ΠΑΚ Ανδρέα Παπανδρέου κατά τη διάρκεια της Παντελής είχαν αναλάβει την ευθύνη για μία 9ης Συνεδρίασης της ΚΕ στις 26 Ιουνίου 1971. Τότε οφείλει να έχει «διαγραφεί» και από το Αθανασίου.Μυρώδης Αθανασίου . Ο Σταύρος Καΐκης βιάστηκε να να είχαν αλλάξει τρόποι και μέσα του αντι- απαντήσει – όποιος όμως βιάζεται τελικά σκοντάφτει. Βερολίνου και Συνεδρίαση» της ΚΕ στο Μόναχο στις 27 με 28 συνεπώς δεν υπήρχε λόγος διαγραφής του από Ιουλίου 1974 . Γερμανίας και Δυτ. Εξωτερικού. αυτό-απενεργοποιήθηκε τον Κωνσταντίνο Καραμανλή! λόγω σοβαρών διαφωνιών του με τον Αρχηγό του Οι αξιότιμοι συνάδελφοι Σ. Οι Εκφραστές του Αντιδικτατορικού Αγώνα 1967-1974 και η «ανάκληση» του ΓΓ Σταύρου Καΐκη ως μέλους της Κεντρικής Επιτροπής από την  έναν επικαιροποιημένο κοινωνικό-πολιτικό Περιφερειακή Οργάνωση Δυτικού Βερολίνου τον προσανατολισμό. προστεθεί και η ανάκληση του γράφοντα Μ. Μπάρδα και του Θ. μετά το Συνέδριο Ανοβέρου τον Ιούλιο 1969.Λέξεις: 44. νέες συμμαχίες. Γεώργιος Λίτινας τάξεις της ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού. 14 από 117 . Στον συνοδευόμενος από τους φίλους/συνεργάτες κατάλογο αυτό των ‘ανακλήσεων’ μπορεί να του. του Κ. Απρίλιο/Μάιο 1972..9. Οι υποστηρικτές της νέους εταίρους.  Νίκος Νικολαΐδης [μέχρι 11 Ιουλίου 1971 ΓΓ Βλέπε και τα σχετικά Πρακτικά Συνεδρίασης ΚΕ στις «Μαρτυρίες Εναντίωσης της . επειδή „η απάντηση που είχε όλα τα επίπεδα οργάνωσης και λειτουργίας. (Νότια Γερμανία) αλλά και Νίκος Νικολαΐδης Ο Γεώργιος Βουκελάτος «αναγκάζεται» να (Ιταλία) είχαν ανακληθεί ως μέλη της ΚΕ από τις εγκαταλείψει την ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού. που αντιδικτατορικό πρόγραμμα για το ουσιαστικά ζητούσε τη διάλυση της ΕΚ-ΕΔΗΝ εσωτερικό/εξωτερικό. Ο αντιδικτατορικός Κάτι που έπρεπε. Μετά από τις παραιτήσεις αυτές εκλέγει η ΚΕ  Γεώργιος Βουκελάτος [μέχρι 9 Μαρτίου 1969 νέα ΕΕ η οποία με τη σειρά της εκλέγει τον συν. ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού] Παρενθετικά αλλά βασική πληροφορία είναι ότι είχαν. Ο δε Νίκος Νικολαΐδης.

αν θέλουν βέβαια. Σελ. μια μερίδα Ο Γεώργιος Βουκελάτος προσπαθεί να το κάνει στην έμπειρων αγωνιστών της Δημοκρατίας χάνεται πολυσέλιδη προσωπική.Λέξεις: 44. που αναφέρθηκε νωρίτερα. μας την κοινοποίησε αλλά ούτε και στην προσωπική του αφήγηση. όσο βέβαια μπορούσε. Γερμανίας Όπως όμως διαφαίνεται από τα βιβλία «Αλέξανδρος Γεώργιος Βουκελάτος. να πει. η Γερμανίδα Fr. Ας σημειωθεί όμως.δεν είχε λάβει θέση ούτε στις Παναγούλης . 35 χρόνια αργότερα.600 . και το Κόμμα των Σοσιαλδημοκρατών. ότι και η σύντροφός του Νίκο Νικολαΐδη. όσο μου είναι δυνατό να γνωρίζω. Γιάννης κερνάει.9. Οι Εκφραστές του Αντιδικτατορικού Αγώνα 1967-1974 Μια μερίδα ικανών συναδέλφων που είχε Τους πραγματικούς λόγους της αποχώρησης και εργασθεί εντατικά για τη δημιουργία της ΕΚ και των δύο πρώην συναδέλφων θα είναι καλύτερα είχε αναπτύξει άριστες σχέσεις με τα Συνδικάτα να μας τους πουν οι ίδιοι. FDP. τα είπε δημόσια σε συζητήσεις και δημοσιεύσεις. Και εάν είχε λάβει θέση δεν του Βασίλη Ι. Τι συνέβη στα πολιτικές καταγγελίες του Ανδρέα Παπανδρέου παρασκήνια δεν μπορεί να στέκεται στα γραπτά εις βάρος του Γενικού Γραμματέα Νίκου πεπραγμένα. Αλλά πιο νωρίς Οι γραπτές πληροφορίες που έχω στη διάθεσή σοβαρή σύγχυση στις τάξεις των ενημερωμένων μου δεν μου επιτρέπουν ακόμη να σχηματίσω μια μελών της ΕΚ-ΕΔΗΝ είχαν προκαλέσει και οι κάπως γνωστοποιήσημη άποψη. Γιάννης πίνει. Ο «διάσπαση» της ΕΚ-ΕΔΗΝ αλλά για «αποχώρηση» της δε Νίκος Νικολαΐδης (Ϯ) ήταν της γνώμης ότι. Ίσως όμως να είχε που διαβάζω τώρα – Μάιος 2012 -. θεωρήθηκαν ανεδαφικές από στη Βόννη. ρίχνοντας όλες τις ευθύνες στον μακαρίτη Ανδρέα Γ. συμβούλευε. αυτοβιογραφική αφήγησή για πάντα για την ΕΚ-ΕΔΗΝ. και « Τα Αξέχαστα και τα Λησμονημένα» απάντηση του Νίκου Νικολαΐδη.τι αφορά τις δημοκρατικές διαδικασίες Πάντως η πολιτική απομάκρυνση του Γεωργίου στο Κόμμα και στο Κίνημα.Πρωταγωνιστής και Βάρδος της καταγγελίες του Ανδρέα Παπανδρέου αλλά ούτε και στην Αντίστασης». του.στα οποία όμως. Αναφέρω τη Νικολαΐδης όλα τα χρόνια της Στρατιωτικής «λεπτομέρεια» αυτή επειδή ο Γεώργιος Βουκελάτος Δικτατορίας αγκαζαρισμένος στην Αντίσταση που περίμενε στη διένεξή του με τον Ανδρέα Παπανδρέου γίνονταν στην Ελλάδα. 15 από 117 . ως Εκπροσώπου της ΕΚ στο Δυστυχώς δεν μπόρεσα μέχρι στιγμής να εξωτερικό. θα μπορούσε να πει κανείς. ό. Sabine Laas. Φίλια.και που μάλιστα είχαν πάρει εξωτερικό. Εργάστηκε ως «ταχυδρόμος» της Ελληνικής Η πολιτική αυτή συμπεριφορά του Ανδρέα Αντίστασης μπαίνοντας και βγαίνοντας στην Ελλάδα. το κάνει. δικαιότερη εκτίμηση της κατάστασης. όπως την ΕΚ-ΕΔΗΝ Ελβετίας και ιδιαίτερα τον Δημήτρη φαίνεται. ποτέ ανοιχτά στις συνελεύσεις των Οργανώσεων μηνιαία πολιτική. Παπανδρέου στέλνοντάς του και γράμματα – (β) Ο δε Νίκος Νικολαΐδης. για την Νικολαΐδη το Νοέμβριο/Δεκέμβριο του 1968.τι είχε ομάδας του Bad Godesberg από την ΕΚ-ΕΔΗΝ. Υστερόγραφο Αξιοπρόσεκτο είναι ότι ο τότε ΓΓ ΕΚ-ΕΔΗΝ Δυτ. μια αξιόλογη εβδομαδιαία. οι οποίες δυστυχώς δεν (α) ο μεν Γεώργιος Βουκελάτος εξέδιδε τη συζητήθηκαν. ότι οι σχέσεις των δύο ανδρών την ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού τον Ιούλιο του 1969 θα προς τα «έξω» τουλάχιστον είχαν ομαλοποιηθεί μπορούσε σίγουρα να χαρακτηρισθεί ως η πρώτη πολύ σύντομα – όπως δείχνουν οι έντυπες αισθητή διάσπαση του Κόμματος στο εξωτερικό. που είχε διαφύγει στο για τις διαφωνίες .2017 .19. Η δεύτερη σοβαρή διάσπαση της ΕΚ-ΕΔΗΝ ήρθε το Νοέμβριο 1971 στη Βιέννη. δημοκρατικής ωρίμανσης . ότι Οι καταγγελίες. ήταν ενεργό μέλος.Μυρώδης Αθανασίου . της ΕΚ-ΕΔΗΝ. Νίκου.που πρέπει να είχαν ενημερωθεί Κων/τίνο Μητσοτάκη. αντιδικτατορική επιθεώρηση. που ζούσε/εργαζόταν τεκμήρια. ο Ανδρέας Παπανδρέου προσωπικά. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. δημιουργήσει σε μερικά μέλη τόσο της ΕΚ-ΕΔΗΝ όσο και των Φ. και το γερμανικό κόμμα των θέση ενάντια στις θέσεις του Ανδρέα Φιλελευθέρων. ΠΑΚ σοβαρές αμφιβολίες για τις διακηρύξεις και τις προθέσεις του Προέδρου του Οι Αδοξες Διασπάσεις: 1969 και 1971 ΠΑΚ σε ό. απέναντι στο ΓΓ Νίκο Νικολαΐδη είχε διασταυρώσω την ορθότητα της πληροφορίας αυτής. Παπανδρέου. δεν μπόρεσε ή δεν ήθελε να απαντήσει Παντελή τόσο ως ΓΓ όσο και ως μέλος της ΕΕ. δεν το ξέρω. ήταν ο Νίκος γράψει η ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ. Από τον φίλο Δημήτρη (μερικούς μόνο μήνες αργότερα) να υποστηριχτεί απο το ΓΓ Σαρησάββα μαθαίνω ακόμη. Παπανδρέου και Σε σχόλιό του ο πρώην ΓΓ της ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού απαλλάσσοντας βέβαια εαυτόν και φίλους κάθε Σταύρος Καΐκης επισημάνει ότι δεν πρόκειται για πολιτικής ευθύνης. και συνεργάστηκε στενά με τον μερικά στελέχη . Θα πρέπει όμως να Βουκελάτου και των στενών συνεργατών του από σημειωθεί εδώ. στη Ζυρίχη.

όταν θα τεθεί στη δημοσιότητα το Αρχείο πληροφοριών αυτών είναι ο συν. Υπεύθυνος ΕΔΗΝ καταναλώνοντας ένα μεγάλο μέρος του ούτως ή άλλως Εξωτερικού – Δυτικό Βερολίνο.05. ελάχιστο.1971) Αλέκος Παναγούλης (1939-1976)  Δημήτριος Παντελής.  Γεώργιος Βουκελάτος. Δυστυχώς όμως η «ομαλότητα» αυτή δεν αυτές. Δημήτρης Σαρησάββας και Νίκος Νικολαΐδης Υστερόγραφο είχαν επισκεφθεί μαζί την άνοιξη του 1969 τον Ανδρέα Παπανδρέου στη Στοκχόλμη και είχαν παραμείνει εκεί Στα στην Βιβλιογραφία.Μυρώδης Αθανασίου . στην Στοκχόλμη. π.Σ. 16 από 117 . στην Στοκχόλμη νωρίτερα ή και αργότερα της επίσκεψης Ν.69) φευκτες και αν ήταν . για να έχω πει το συν. Εκπρόσωπος της ΕΚ των Ελλήνων της διασποράς γενικά και της ΕΚ. σε Αγγέλα Κοκκόλα. νομίζω ότι επιτρέπεται η προετοιμάζονταν για να μεταβούν στην Ελλάδα για αντιστασιακή δράση. Γενικός Γραμματέας ΕΚ- είχαν ανοίξει το δρόμο για νέες δημιουργικές δυνάμεις. Δημήτρης Σαρησάββας. σε τελική ανάλυση δε βοήθησαν τον αντιδικτατορικό αγώνα. συμπεφωνημένα είχαν «ξεχαστεί». (μέχρι 09.72– Αλέκου Παναγούλη στο εξωτερικό στα τέλη του 22. Γενικός Γραμματέας ΕΚ- Η απροσδόκητη άφιξη του αντιστασιακού Εδηνίτη ΕΔΗΝ Εξωτερικού – Ζυρίχη (22..Λ. να ανασυνταχθεί αποδυναμωμένη δύο  Νικόλαος Νικολαΐδης. Νικολαΐδη και Α.74) 1973 ενίσχυσε ηθικά τον αντιδικτατορικό αγώνα  Ανδρέας Γ. Γενικός Γραμματέας φορές στην σύντομη ιστορία της.05. Λεοντιάδης στην Στοκχόλμη στελέχη. της πρώτης γραμμής .19. αναφερόμενα έργα προσπαθούν οι συγγραφείς αυτών των βιβλίων να δυο εβδομάδες καταστρώνοντας σχέδια για την δώσουν μια απάντηση στην ερώτηση αναφορικά με τις πολιτική και ιδιαίτερα την αντιστασιακή δράση στην ψυχρές σχέσεις Παναγούλη – Παπανδρέου.Ν. στο εξωτερικό. Δημήτρη Σαρησάββα.74-1974+) ΠΑΚ. στα χρόνια 1966-1975 έπαιξαν τα εξής.τέτοιου είδους διασπάσεις ανήκουν στις φυσικές ανθρώπινες συμπεριφορές. της κ. τόσο στην ΕΚ-ΕΔΗΝ όσο και στους Φίλους του 22. και τα με μεγάλο κόπο ανεξάρτητους ιστοριογράφους. Οι απαντήσεις Ελλάδα.) περιορισμένου ανθρώπινου αλλά και οικονομικού δυναμικού της. 2040!). Βλέπε και Τέταρτο Μέρος «Συνεργάτες. Κοπεγχάγη (. Ι. Αναφέρω τη λεπτομέρεια αυτή ευελπιστώντας να μας πει ο συν. ότι η σωστή απάντηση θα αναχωρήσεως τους από τη Στοκχόλμη. Αγγέλας Κοκκόλα. Σαρησάββας/Λεοντιάδης Συνοψίζοντας. πιθανώς. ως «προσωπικές μαρτυρίες». Ιωάννης Λεοντιάδης. Γραμματέας ΕΚ-ΕΔΗΝ Δυτικής Γερμανίας – Bad Godesberg.9. ελπιδοφόροι της ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού – αλλά να είχε ξεχωριστές συζητήσεις με Ν.600 . με τον Ι. μέχρι στιγμής δυσκολεύομαι να καταλάβω γιατί οι σχέσεις Αλέκου Παναγούλη και Ανδρέα Σελ. όσο αναπό. Επίσης δεν Συνάδελφοι. Γεώργιο Λίτινα στην συνάντηση της Στοκχόλμης είχε λάβει μέρος και ο συν. Οι Εκφραστές του Αντιδικτατορικού Αγώνα 1967-1974 μαρτυρίες αλλά και όπως μαθαίνω τώρα από τον Παπανδρέου ήταν τόσο ψυχρές. Πρώτο Παράρτημα. και Δ.Στοκχόλμη. Νίκο Νικολαΐδη. Παρενθετικά πρέπει να ομολογήσω Τορόντο. είχε αναγκαστεί. με την προϋπόθεση να «ανοιχτεί» 60 Κατά τον συν. παρέδωσε στο Μουσείο Μπενάκη. και μολονότι  Σταύρος Καΐκης.72 και 22. Ως πηγή των πληροφοριών του Οι πρώτοι μεταξύ Πρώτων δίνει ο συν.07. τρόπον τινά να συνεχίσουν το έργο της Ελληνικής διαπίστωση ότι αξιόλογο ρόλο – ίσως οι πρώτοι Αντίστασης του Αλέκου Παναγούλη. τι ακριβώς είχε συμβεί. Λίτινας τον συν. έξη ηγετικά έχει και τις φωτογραφίες! Δεν αποκλείεται να ήταν και ο συμ.Σ.06. για ΕΔΗΝ Εξωτερικού – Βερολίνο (11.2017 . ΕΔΗΝ ειδικά.. Παπανδρέου. Αυστρία.χ. Παπανδρέου και να μην το ήξερε ο συμ. προ της Διακινδυνεύω τον ισχυρισμό.  Αλέξανδρος Μπέτσης. Πράγμα που χρόνια μετά από την ημερομηνία παράδοσής του (ίσως το κατηγορηματικά διαψεύδεται απο τον Δημήτρη Σαρησάββα.03. ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού . Λεοντιάδης.Ρώμη. ναι έπρεπε να ήταν άκρως «μυστικά». που ως γνωστό. ότι.06. Η ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού.07. Δ. Οι συν. Ζυρίχη (1967 μέχρι 11. χρήζουν ανάλυσης από κράτησε και πολύ.Λέξεις: 44.71– νέα στελέχη. Ολα ήταν. Κατά Λίτινα/Νικολαΐδη οι συμ. Εάν είναι έτσι η όχι θα μπορούσε να μας το πει και η κ. Βόννη Χωρίς αμφιβολία και οι δύο διασπάσεις. Πηγή των μπορέσει να δοθεί. που καλώς εχόντων των πραγμάτων πρέπει να αλφαβητική σειρά γραμμένα. Φίλοι»: απολκλείεται να είχε πάει ο Ν. Πρόεδρος ΠΑΚ .στον Πολιτικό και Στη Στοκχόλμη οφείλουν να έχουν παρθεί και φωτογραφίες για να χρησημοποιηθούν σε περίπτωση σύλληψης των απο τις ελληνικές Αντιδικτατορικό Αγώνα της ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού αρχές.Ν.

Όχι μόνο δεν μας πλησίασαν οι φίλοι [καλά έκαναν] αλλά και μας «ξέχασαν». 17 από 117 . που προωθούσε η Ομάδα Bad Godes- berg. ήταν βέβαια τόσο ρεαλιστική όσο και ο Εθνικοαπελευθερωτικός Αγώνας που επεδίωκε το ΠΑΚ του Ανδρέα Παπανδρέου. Τι θέλω να εκφράσω: Η συντριπτική πλειοψηφία των μελών της ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού ήταν τότε ενάντια – καλώς ή κακώς.λπ. Τάσο Πάντο και Δημήτρη Καντηλιεράκη. ίσως όμως και των καθ. Βουκελάτου και Α. Παραπέρα διακινδυνεύω τον ισχυρισμό ότι η διαγραφή του Γ. Σταύρο Καΐκη.) δεν πλησίασε την ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού είναι λίγο «ανεξήγητο». δηλαδή η αναίμακτη επανάκτηση της πολιτικής εξουσίας. Δικαίωμά τους να το κάνουν. Παπανδρέου. Ίσως οι Κύριοι και να «ντρέπονταν» για το «κεντρώο» παρελθόν τους. Νεοκλή Ζαφειρακόπουλο.ανύπαρκτοι.Μυρώδης Αθανασίου . Είναι οφθαλμοφανές ότι οι φίλοι. Εμμανουήλ Πονηρίδη. Σελ. θέσεις και απόψεις των συμμαχητών Γ. σωστά ή λάθος .Λέξεις: 44. Κώστα Μπάρδα. κ. Η «επιστροφή» του Καραμανλή στην Ελλάδα το 1974 και η ανάληψη της Πρωθυπουργίας δεν είχε να κάνει τίποτα με την από την ομάδα Βουκελάτου επιδιωκόμενη πολιτική λύση από «Βασιλιά μέχρι Κολιγιάννη». Η «Λύση Καραμανλή». με όλα τα μέσα που είχε στη διάθεσή της. όπως περιφρονητικά χαρακτηρίζει αυτούς που είχαν μείνει στην ΕΚ-ΕΔΗΝ και στην προσωπική του αφήγηση ο Γεώργιος Βουκελάτος. Ανδρέας Χριστινίδης (†). ‘Αγγελος Μαρόπουλος. Νίκο Νικολαΐδη. για να έχω αναφέρει και μερικά ονόματα της τότε ελπιδοφόρας πολιτικής ηγεσίας της ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού. Οι Εκφραστές του Αντιδικτατορικού Αγώνα 1967-1974 ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ Το γεγονός ότι μετά το Συνέδριο της Βιέννης η ομάδα του Bad Godesberg (Γεώργιος Βουκελάτος.. χωρίς έλεγχο από τη βάση. Δημήτρη Σαρησάββα. Ηλίας Χατζηανδρέου (†). Τάκη Μπέη.9. Ίσως . Quo Vadis Bad Godes- berg? Ναι. Ίσως όμως να ήθελαν και να απολαύσουν την αρχηγική τους ελευθερία. Η κατάρρευση της ελληνικής Χούντας τον Ιούλιο του 1974 είχε εντελώς διαφορετικά αίτια από τους αγώνες. Η λύση «Καραμανλή». της «Λύσης Καραμανλή» είχαν εγκαταλείψει τις ιδεολογικές αρχές και πολιτικές θέσεις της ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού.19.υποθέτω ότι τότε είχαν «παρασυρθεί» από το ρητορικό ταλέντο και τα επιχειρήματα του αειθαλή Νίκου Νικολαΐδη. Βουκελάτου και των άλλων συναδέλφων από την ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού στο Συνέδριο του Ανοβέρου είχε σοβαρούς πολιτικούς και ιδεολογικούς λόγους [Hintergründe] και όχι μόνο «επιφανειακής» διαφωνίας με τους Ανδρέα Παπανδρέου.2017 . Ίσως . Δημήτρη Παντελή.στη «λύση» Καραμανλή που με αποστολικό ζήλο ευαγγελίζονταν ο συμμαχητής Γεώργιος Βουκελάτος. αλλά γιατί να αποκαλείς «κατάλοιπα» αυτούς που συνεχίζουν τον αντιδικτατορικό αγώνα και συγχρόνως να ευαγγελίζεσαι μεγαλόστομα την ενότητα της αντιδικτατορικής παράταξης. Σωτήρη Παντελίδη. Νικόλαο Νικολάου. Σάκης Ζερβός. Νίκος Τζαβάρας. Αλέκο Μπέτση. Ανδρέα Χριστινίδη και Ιωάννη Λεοντιάδη. που προέβλεπαν δημοκρατική αναδιοργάνωση της χώρας ακόμη και «λαϊκή σοσιαλιστική επανάσταση». Γιώργο Κίσσονα. τέτοιοι ήμασταν. Ευνόητο ότι και οι δύο ουτοπιστικές προσεγγίσεις είχαν την ίδια τύχη στην πολιτική Ιστορία της Ελλάδας. Γιώργο Λίτινα. Για την ομάδα Bad Godesberg ήμασταν εμείς -τα «κατάλοιπα».600 . που προωθούσαν δεν τους επέτρεπε να επανέλθουν στις πρώτες διακηρύξεις τους.. Ηλίας Κατσούλης. που είχαν διατυπωθεί από κοινού στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της Βόννης τον Ιούλιο του 1967 . χωρίς δημοκρατικές διαδικασίες και κομματική πειθαρχία.

Οι Εκφραστές του Αντιδικτατορικού Αγώνα 1967-1974 ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. κ.  Τι μας έσπρωχνε. 18 από 117 .  Πόσες δημόσιες σχέσεις.  Καμία χειραψία  Γιατί δεν αμφισβητήσαμε.  Επηρεασμοί  Πως μπορείς να διαβάζεις.  Ιστορικότητα Το κείμενο που ακολουθεί . «αντεθνική δράση».  Οι πρώτοι της δεύτερης γραμμής  Ποια προσόντα.Λέξεις: 44..  Πόσο γεροδεμένη. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ.19.  Οι φοιτητές στο Εξωτερικό  Ανώτεροι των περιστάσεων. βέβαια με καθαρά υποκειμενικά κριτήρια.μέρος της ζωής τους για την απαλλαγή της πατρίδας τους/μας από τη Δικτατορία. Σελ.. όταν θα έχουν συγκεντρωθεί όλες οι λεπτομέρειες και θα έχουν ανοίξει όλα τα αρχεία. Σ’ αυτούς που αφιέρωσαν ένα σοβαρό – ίσως και το ωραιότερο. Διαπιστώσεις και Απόψεις».  Πόσο άμεμπτος. λόγου χάριν.  Ποια πνεύματα μας συνόδευαν. πόσο ακέραιος.  Αναμφισβήτητες διαπιστώσεις  Πόση ειλικρίνεια και διαφάνεια.  Με πόση πνευματική διάυγεια . χαρακτηρισθεί αυτός ο αντιδικτατορικός αγώνας των Ελλήνων της διασποράς όχι μόνο ως μοναδικός σε σύγκριση με άλλα κινήματα αλλά και ως επικός. εάν. αλλά σίγουρα και αρκετούς σολοικισμούς.μιας κολοβής νομιμότητας στα πάτρια εδάφη .  Φυσική και ψυχολογική βία  Πόσους φίλους χρειάζεσαι.  Συστρατευμένοι  Οι αποφάσεις που παίρναμε  Η τρομερή ανευθυνότητα και αμέλεια  Ποιο λεξιλόγιο.. περιληπτικής σκιαγράφησης των προβλημάτων που αντιμετώπιζε ο αγώνας καθώς επίσης και του προφίλ.  Ζητώντας συμπαράσταση  Πόση Φιλοπατρία. Σε αυτούς που δεν απαλλάχθηκαν από τις νομιμοφανείς πολιτικό-στρατιωτικής φύσεως ποινές καταδικαστικών αποφάσεων κατά τη διάρκεια της δικτατορίας για..με πολλές «Ερωτήσεις.  Τι πιστεύαμε. π.  Τι κάνει η Ελίτ.! Στο μέρος αυτό της εκπόνησης γίνεται μια προσπάθεια.  Ποιοι μας χειροκροτούσαν. ήτοι του χαρακτήρα και των σκέψεων των νεαρών εκφραστών αυτού του αντιδικτατορικού αγώνα της ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού.  Τι διαβάζαμε.600 . τι ακούγαμε.  Γιατί δεν μπορούσαμε.  Πως μπορούσαμε. Πάντως δεν το θεωρώ καθόλου απίθανο. που είχαν την τύχη ή και την ατυχία να ενταχθούν στον αντιδικτατορικό αγώνα της περιόδου 1967-1974.  Πόση αξιοπιστία. «εξύβριση αρχών».χ. ποια γλώσσα  Ενταφιασμός της Δικτατορίας  Ρητορική πολυτέλεια  Ο αντιδικτατορικός αγώνας  Πως μπορείς να πλησιάσεις.λπ.  Με πόση αυτοκυριαρχία. απευθύνεται κυρίως σε συμμαχητές.  Ποιοι μας παρακολουθούσαν. ΑΠΟΨΕΙΣ ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  Η προσχώρηση στην Εναντίωση  Ποια μέτρα και σταθμά.γραμμένο 40 χρόνια μετά την μεταπολίτευση του 1974 και την επιστροφή –συγνώμη για την έκφραση. μετά από 50+ χρόνια.Μυρώδης Αθανασίου .2017 . «ανυποταξία».9.

οι ευάλωτοι. ψυχολογική βία συνδικαλιστές. με ποιά του Αδόλφου Χίτλερ με τους φοιτητές στη εφόδια και οικονομικά στηρίγματα. Ποια θεατρικά και κινηματογραφικά έργα φυλακίζοντας και εκτοπίζοντας χιλιάδες πολίτες βλέπαμε. σε μεθόδους Ποια μουσική. Όποιος φοιτητής στο Εξωτερικό δεν γινόταν μέλος του φασιστικού φοιτητικού συλλόγου του Οι πρώτοι της δεύτερης γραμμής Πανεπιστημίου. όπου σπούδαζε με αναβολή των Από που αντλούσαμε δυνάμεις. ποιές οι πολιτικές συνιστώσες και ποιά τα πολιτικά βιώματα Η στρατιωτική δικτατορία των Αθηνών με τις αυτών που προσχώρησαν στην εναντίωση. στρατό για να σταλθούν στην κόλαση του στον αντιδικτατορικό αγώνα. ιδιαίτερα.19. άμεσα και έμμεσα επιστήμονες. ποιά προγράμματα. ανακοινώσεις μας. νεαροί πολλές ευκαιρίες να το κάνει. έχανε την αυτοπεποίθηση. μας εμψύχωναν. όπως μαθαίνω τώρα ανίσχυροι. ιδεαλισμό. ‘ανυπότακτοι’ φοιτητές. με πολύ ελάχιστες εναντίον όλων εκείνων που την είχαν εναντιωθεί εξαιρέσεις. με ποιές υποδομές. Όπως ποιές εμπειρίες.Λέξεις: 44. Όταν θέλαμε να τερματίσει την πολιτική ανωμαλία της ανίκανης επικοινωνήσουμε με τους συντρόφους μας. όταν συντάσσαμε τις επίορκων στρατιωτικών. ακαδημαϊκοί. Ενα καθεστώς που. όποιος δεν είχε ήταν οι αγαπημένοι πεζογράφοι μας. με ποια προετοιμασία. ειδήσεις. ψυχραιμία. συνταχθεί. τι διαβάζαμε. Οι ελληνικές επιμονή. Εμείς οι άγνωστοι. στρατιωτική αναβολή του. σιγουριά και την προ-απριλιανή νομοθεσία (δεν χρειάζονταν αισιοδοξία. ποιά εμβατήρια και ποιά μυστικών2 και στρατιωτικών υπηρεσιών τραγούδια συνηθίζαμε να ακούμε στις μυημένο και στηριζόμενο δικτατορικό καθεστώς συγκεντρώσεις μας. με ποιον πολιτιστικό αλλά και ακριβώς είχε κάνει και ο Εθνικοσοσιαλισμός τεχνικό εξοπλισμό.600 . βασιλευομένης κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας. στην εναντίωση πολέμου χωρίς επιστροφή. εμείς οι Νεολαίοι μεταξύ της άκρας Σελ.000 φοιτητές από προσδοκίες και προοπτικές προσχωρήσαμε. Aυτοί που μας κατέδιδαν αντιστασιακό χώρο απλοί ερασιτέχνες. εδώ στο εξωτερικό. σε τους 130. με κριτήριο τις πολιτικές τους απόψεις και την ποια βιβλία.000 αναγκάστηκαν να καταταγούν στο πρώιμη/εύπλαστη/ευάλωτη σχετικά ηλικία. στρατιωτικές του υποχρεώσεις. από το τότε. 19 από 117 .9. αλλά τελικά επικράτησε συλλαμβάνοντας. Οι φοιτητές στο Εξωτερικό πρόσβαλαν τη νοημοσύνη μας. εντιμότητα. παίρνουν σήμερα στην Ελλάδα και συντάξεις για τις τότε υπηρεσίες τους στη πολιτικοκοινωνικό και εκπαιδευτικό σύστημα1 Δικτατορία. όπου πάνω από 50. ποιά νέα μας βοηθούσαν. όλοι. και δεν παρέλειψε νομίζω αγροτικές ή εργατικές οικογένειες. οι μικροί και να αλλάξουν τη νομοθεσία. Ένα Ποιούς ραδιοφωνικούς σταθμούς μεγάλο μέρος των συλληφθέντων παραδίδονταν προτιμούσαμε. μας πάγωναν. Πως τολμήσαμε να αντιστρατευθούμε ένα χωρίς Τι βλέπαμε. με ποιές Γερμανία. ποια ποιήματα και μυθιστορήματα στάση τους έναντι της δικτατορίας – όποιος δεν διαβάζαμε. ηθικούς φραγμούς και λογική. ελαφρά μέχρι σοβαρά αγανακτισμένοι. Ποιοί ήταν έμπρακτα μαζί τους. εφαρμόζοντας μάλιστα και ανιδιοτέλεια. ποια περιοδικά. ποιά σχόλια. στρατιωτικές αρχές. τι ακούγαμε. Ποιοί ήταν οι ποιητές μας. τόλμη. οι ανίδεοι. στον παράνομο πολιτικό. τις ομιλίες μας. στη δικτατορία των Αθηνών. με ανυπακοής κηρύσσονταν «ανυπότακτος». τις προκηρύξεις μας. θα έλεγε ο φίλος Δαμιανός Βασιλειάδης τότε ελληνικό άκρως αντιδραστικό (Φίλοι του ΠΑΚ). αμέτρητες παρακρατικές-τρομοκρατικές Οι περισσότεροί μας κατάγονταν από φτωχές οργανώσεις της στο εξωτερικό ήταν πάντα σε θέση να ασκήσει. ποιές και στην αυθαιρεσία ασύδοτων βασανιστών. Οι Εκφραστές του Αντιδικτατορικού Αγώνα 1967-1974 Η προσχώρηση στην Εναντίωση να επιστρέψει στη Ελλάδα για να εκτελέσει τις Με ποιες προϋποθέσεις. αποφασιστικότητα. εργάτες και ωμή φυσική και. υπομονή. από Ελληνα Στρατιωτικό Δικαστή). Φυσική και ψυχολογική βία Ποια ήταν τα γνωρίσματα. εθεωρείτο αντίπαλός τους. χωρίς ηχηρά ονόματα.Μυρώδης Αθανασίου . στρατιωτικών του υποχρεώσεων. τα ίσως να είχε έρθει με καλές προθέσεις να γράμματά μας. Σε περίπτωση με ποιες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις. Ποιες εφημερίδες. Ποιά νέα μας εξόργιζαν.2017 . ελπίδα. τον καλούσαν οι άπειροι. οι αρχάριοι.

Οι Εκφραστές του Αντιδικτατορικού Αγώνα 1967-1974 Δεξιάς και της άκρας Αριστεράς έξω από τα Γιατί δεν αμφισβητήσαμε ελλαδικά σύνορα. για τον Ήλιο του περίπτωση ασυνείδητα . ότι εάν δεν κατέφευγαν δεύτερης γραμμής. δεν θα κρατούσε τόσα χρόνια.19. Ποιο ήταν το όραμά μας.Λέξεις: 44. που δεν είχε να χούντα κυνηγημένων δημοκρατικών προσφέρει κανένα μέλλον.στρατιωτικών να Παραπέρα θεωρώ ότι εάν δεν διέφευγε ο παραγκωνίσουν τους Στρατηγούς. της εναντίωσής μας.έπρεπε οπωσδήποτε να τις δημοκρατικές δυνάμεις τόσο στο εσωτερικό ήταν . Γιατί βλέπαμε μόνο τη  ο Γεώργιος-Αλέξανδρος Μαγκάκης.στην αποτυχία της Απόλλωνα και τη Θάλασσα του Ποσειδώνα. Πόσων αιώνων Ιστορία ήταν εμπεδωμένη στη μνήμη μας. κοσμοεικόνα μας. τον Ελληνισμό. ναι φίλοι.Μυρώδης Αθανασίου . Τι υπεραμυνθήκαμε όλα αυτά τα χρόνια  η Ελένη Γ. Πόση Πως μπορούσαμε ελληνική Ιστορία. όλη την Κεντροαριστερά. μακριά από το ασφυκτικό ποτέ τη λογική της παρουσίας των από την ελληνικό περιβάλλον. Σελ. μας. Πόσοι γνωρίζαμε  ο Μίκης Θεοδωράκης. η δικτατορία. καμία προοπτική σ’ προσωπικοτήτων στο εξωτερικό. στρατιωτικούς.  ο πρώην Βασιλιάς Κωνσταντίνος. σ’ εμάς τους της πρώτης και δραστηριότητα τους. Μήπως ήμασταν και εμείς μέρος των Επηρεασμοί χειραγωγημένων. σ’ εμάς τους. Γιατί δεν μπορούσαμε Πόση Φιλοπατρία να παραδεχθούμε. να υποτιμήσω την αντιδικτατορική εκδιωχθέντες. δημοκρατίας και ανεξαρτησίας εν τω γενέσθαι. Πόσο ισχυρή ήταν η ελληνική Που διαφέραμε εμείς του Εξωτερικού από την μας συνείδηση. Βλάχου. ποια τα ιδανικά μας. ποιες ήταν οι πολιτικές και ιδεολογικές θέσεις  η Μελίνα Μερκούρη. Ποιες ήταν οι αρχές  ο Γεώργιος Μυλωνάς. μας.δεν νομίζω ότι η Αυλή θα τολμούσε «αλύγιστο» ΚΚΕ και τους φοιτητικούς Συλλόγους να τον καταδίκαζε για εσχάτη προδοσία . πόσο αρχαίο και σύγχρονο ελληνισμό κουβαλούσαμε συνειδητά- να χειροκροτούμε για χρόνια αυτούς που είχαν ασυνείδητα στις απροστάτευτες. Παπανδρέου. ικανότητες κι εάν είχαν . δεν θα έρχονταν η πάνω από επτά χρόνια. 20 από 117 . γίναμε πολίτες της Ευρώπης. Πόσο Έλληνες ήμασταν. η φιλοπατρία μας. γυμνές πλάτες μας. Ποια ήταν τα κίνητρά μας. ευθύνες. χούντα ως αντίπαλό μας.με και να επιβάλλουν μια Δικτατορία που κράτησε πολύ μεγάλη πιθανότητα.9. το εξωτερικό . εγκαταλείψει την Ελλάδα στους ανεπαρκείς υπερφορτωμένες. Ποια ήταν η  ο Ανδρέας Γ. Ποιο ήταν το πιστεύω μας. Αλλά επηρεάσει το παρελθόν και ιδιαίτερα το παρόν μήπως ήταν όλα φυσικά. Γιατί όχι και την αδιαφορία ή την ανικανότητα των για να έχω αναφέρει και μερικά από τα πολύ συμπατριωτών μας να αντισταθούν στη γνωστά ονόματα. Τι μπορούμε να πούμε τώρα Πόση ελληνικότητα ήταν εμπεδωμένη στη κοιτάζοντας πίσω και για τις δικές μας νεανικές συλλογική μας συνείδηση. μας είχε καθοριστικά μέρος του προβλήματος και όχι της λύσης.2017 . δημιουργηθήκαμε. Who knows? πολιτικό-κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον στο οποίο ζούσαμε και στο οποίο ωριμάσαμε.  ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. εμάς τους αποδημήσαντες. να ομολογήσουμε ότι δεν ήμασταν σε θέση να ενώσουμε. Μήπως ήμασταν και εμείς Πόσο βαθιά μας επηρέαζε. να εστιάσουμε Πόσο δυνατός ήταν . την Κωνσταντίνος Καραμανλής το 1963 στο παντοδύναμη Αυλή.ο σύνδεσμός3 μας με την Ελλάδα και με όσο και στο εξωτερικό ενάντια στη δικτατορία. στην ουσία. με μεγάλη δικτατορία. σ’ εμάς τους Έλληνες Σήμερα κοιτάζοντας πίσω νομίζω. Πώς είναι δυνατό μια χούφτα – όσες πιθανότητα. δικτατορία των Συνταγματαρχών του 1967. στο εξωτερικό Τι πιστεύαμε.600 . χωρίς να θέλω της Διασποράς. που είχε συνδράμει – στην καλύτερη χώρα καταγωγής μας. Πόσο de facto αποτυχημένη πολιτική ηγεσία της θεμελιωμένα ήταν τα αισθήματά μας για την χώρας μας.

και μάλιστα μακριά από τη μητρική Γή. Τι μας έσπρωχνε.μας έσπρωχνε συνεχώς μπροστά. αδυναμίες. θελήσαμε να μας στήσουν ανδριάντες. να είχαμε τοποθετήσει τον αγώνα μας.19. είναι τρέλα. η Κοπεγχάγη. τον δικό μας παίρνουμε πρωτοβουλίες. να κερδίζαμε χρυσά μετάλλια. Τι ήταν αυτό που μας επηρεαστήκαμε από την Ιστορία και την ηθική έλεγε: Μη. ήμασταν πάντα τόσο προσγειωμένοι. ξεχάστε συμπαράσταση των φίλων μας Ευρωπαίων. η Φρανκφούρτη. τι ο τραγικός αυτός εξωτερικού. Πόσο έμπρακτα επί τόπου.2017 . Στουτγάρδη. που ήξεραν όχι μόνο τη του ορθολογισμού. Εάν είχε ήμασταν σε θέση να τους καταλάβουμε αλλά νόημα δεν θα έπρεπε να το έκαμναν οι φοιτητές και να μας καταλάβουν – μια οπωσδήποτε στα ελληνικά Πανεπιστήμια.Μυρώδης Αθανασίου . καταλήψεις Προξενείων. το εφέσεις και απογοητεύσεις αντιφασιστικό Αμβούργο. το Βερολίνο.9. κάτω από τις είχαμε γίνει. ίσως και τόσο τις φοιτητικές οργανώσεις. από πραγματιστές. Έπρεπε να είχαμε γίνει για να οποίες ζούσαν οι συμπατριώτες μας. τις οικογένειές μας. της πειθαρχίας αλλά και της χρήση και την αποτελεσματικότητα των όπλων ταπεινοφροσύνης. το Παρίσι. ύπαρξης μας. γι αυτούς που άνετα. Πόσο Γερμανοί. τόσο λογικοί.αρχαίο ελληνικό ρητό Γιατί δεν παρασυρθήκαμε σε ακραίες πράξεις «ανδρών επιφανών πάσα γη τάφος». η αγώνα. Μας παρηγορούσε ίσως και το έπρεπε να ήταν. Τι ήταν αυτό που μας βοήθησε να μη για μας. η Βιέννη. ανθρώπινα λάθη. 21 από 117 . τις μελέτες ταυτιστήκαμε με την αντίσταση τους ενάντια μας και να επιστρέφαμε στη χώρα μας για να στο Ναζισμό στη χιτλερική Γερμανία – με πάνω προσφέραμε στην ανατροπή της χούντας από 30 απόπειρες τυραννοκτονίας. πόσο Αυστριακοί. Τι ήταν αυτό που μας βοήθησε να Ρώμη. άνισο. το! Εάν είχε νόημα θα το έκαμαν οι Έλληνες Πόσο ασπασθήκαμε την γερμανική νοοτροπία Αξιωματικοί Πατριώτες. Αλλά και ποια ήταν η εικόνα μας προς τα ευθύνες. Γιατί Ημίθεος.. αυτοί που συνέχισαν τον αμφιλεγόμενο -διότι εξυπηρετεί περισσότερο αγώνα. από τα άκρα. το μέτωπο καθαρό να αναφέρω μερικά από τα κέντρα Εναντίωσης. που τιμωρείται από τον πατέρα του δε θελήσαμε να γίνουμε Ολύμπιοι.χ. και ο Προμηθέας Δεσμώτης – τι θέλει να μας Πρεσβείας. ίσως όμως εντυπωσιασμού. Ποια ήταν τα πολιτικά-κοινωνικά πρότυπά μας. για καταφύγια μοναστήρια αλλά και ορμητήρια. πόσο αλλά και τις ιδιαίτερες συνθήκες που Ελβετοί. Γιατί δε Δία. το Ανόβερο. Γιατί δε θελήσαμε να φτάσουμε στα πολιτικά κόμματα και νεολαίες. Οι Εκφραστές του Αντιδικτατορικού Αγώνα 1967-1974 Ευρωπαϊκές πόλεις. αυτούς που στο μισό δρόμο ναυάγησαν – ήταν οι τόποι όπου βρίσκονταν οι σύντροφοί ήθελαν-δεν-ήθελαν . εμείς.χ. τόσο Πόσο επηρεαστήκαμε. να υπερβαίνουμε συχνά τους εαυτούς έξω. η Στοκχόλμη. που μας βοήθησε να μη δραστηριότητες. δεν έχει νόημα. π.έγιναν υποτακτικοί. για κρατήσουμε το κεφάλι ψηλά. ξεχνούσαμε για λίγο τη βαρβαρότητα της μας άφησαν μόνους αλλά εμείς τους είχαμε δικτατορίας και τα δεσμά της εξοστρακισμένης πάντα δίπλα μας. οι του διδάξει η Ιστορία αυτή. η Ζυρίχη. συνέβαλε καθοριστικά στην κατάρρευση της δικτατορίας. τον ιμπεριαλισμό . ναι πόσο Ευρωπαίοι επικρατούσαν στην πατρίδα μας.Λέξεις: 44. τόσα χρόνια – τι επιτρέπεται να πούμε γι αυτούς ήταν οι πόλεις-τόποι που λειτουργούσαν ως που αγωνιζόμενοι υποχώρησαν ξαφνικά. όπως το Μόναχο. πόσο τις σπουδές μας. πολυετή και όχι πάντα ανώδυνο και απαλλαγμένο από ενδοκομματικές αιτιάσεις και Σελ. γι μας και όπου εμείς αισθανόμασταν κάπως αυτούς που συνθηκολόγησαν. από τα γερμανικά δειλοί. Πόσο θωρακισμένοι ήταν. Γιατί επειδή θέλησε να βοηθήσει τους ανθρώπους. π.που λέει και ο το σύστημα Αρχών και Αξιών μέσα στο οποίο ποιητής . Γιατί δε θελήσαμε. ναι Ποια ήταν τα σημεία αναφοράς μας. Πράγμα που έγινε απαραίτητη συνθήκη αλληλοσεβασμού και το Νοέμβρη του 1973 και σε τελική ανάλυση αλληλεγγύης. Τι έλεγαν οι άλλοι – φίλοι και αντίπαλοι - μας. να μη γονατίσουμε σ’ έναν ήμασταν παράδειγμα προς μίμηση.600 . στη Γερμανία. Τι ήταν εκείνο που αθόρυβα με μισάνοιχτα. Ποιο ήταν με παρα-πονεμένα μάτια . από τους Γερμανούς σκεφτήκαμε γιατί δεν το κάναμε – να αφήσουμε διανοούμενους αντιφασίστες. η καχυποψίες. Που και για ποιούς – εάν – συμβιβαστούμε. Γιατί δεν σκεφτήκαμε – και αν το γερμανικά συνδικάτα. να αναλαμβάνουμε Δρόμο. Πως έβλεπαν τις αντιδικτατορικές μας φοβόμαστε.

πληγώσαμε. σε χρωστάμε και το γεγονός. Τις φορτωμένες με συναισθήματα. άλλαζαν ηλεκτρονικούς και φυσικούς «κοριούς».Μυρώδης Αθανασίου . Δανοί. τι μας ενοχλεί Ποιο λεξιλόγιο. πολλή Ποιοι μας χειροκροτούσαν ημιμάθεια – που είναι εμφανή αδυναμία Ποιοι ήταν αυτοί. τις συζητήσεις μας. τι έπρεπε να γίνει αλλά δεν στις ασήμαντες-σημαντικές αποφάσεις που έγινε. Ποιες ευκαιρίες πήγαν χαμένες. Ποια ήταν τα λάθη Ποιες ζωτικής σημασίας ερωτήσεις φοβόμασταν μας. που μας έσφιγγαν το χέρι. να γίνεις δικός τους. αθόρυβα μας έλεγε τι είναι σωστό και τι λάθος. δυσάρεστες παρερμηνείες αλλά μας καλούσαν στις πολιτικές τους εκδηλώσεις και για να γίνεις αντιληπτός. Ποιοι ήταν διαγράφθηκαν από τις οργανώσεις μας. που μας έγραφαν. που παρεξηγήσεις. ποιους μπορούσαμε να πικράθηκαν. Ποιοι ήταν οι φόβοι μας. κάτω από αντιδημοκρατικές συνθήκες. Οι αποφάσεις που παίρναμε Ποιοι ήταν οι Μέντορές μας. Ελβετοί. τις αντιδικτατορικές στελέχη του κόμματός μας. ποιο λεξιλόγιο. ελληνικές υπηρεσίες στο εξωτερικό.19. που μας Ποια ορολογία. τι αναβλήθηκε και δεν μπόρεσε να γίνει 5 παίρναμε . να τους κάνεις Σελ. είχαν γίνει ο ίσκιος μας.9. ποιος ξέρει. πόσο φίλοι μας. αθεράπευτες που μας έδιναν θάρρος. τι μπορούσε να γίνει αλλά δεν έγινε. κατεύθυνση όταν μας συναντούσαν τυχαία Ίσως. συζητήσεις. μας συμβούλευε. αισθάνονται σήμερα εκείνοι που Ποιοι. Αυστριακοί. Ποια είναι Τι σημαίνουν «δημοκρατικές διαδικασίες» στις τα ασυγχώρητα λάθη μας. μας πλοηγούσε. πώς Ποιοι μας παρακολουθούσαν. που μας κοίταζαν μέσα στα μάτια. Πόσοι από τους χώρους Αλλά και ποιοι από τους πρώην φίλους και των συνελεύσεών μας ήταν ελεύθεροι από συνάδελφους μας απέφευγαν. που μας πλησίαζαν. ποιοι επικίνδυνα τις δικές μας εφεδρείες. ποια γλώσσα. Ποιες σκέψεις ήταν ταμπού. Ποιες ήταν οι Πόσο εξαρτημένοι. με ποιες υποθέσεις Τι ήθελαν να μάθουν οι άλλοι από εμάς και τι προβλέπαμε μελλοντικές πολιτικές εξελίξεις. πώς και πόσοι παρακολουθούσαν4 τις περιθωριοποίησαν και διέγραψαν ικανά δραστηριότητές μας. πόσο ελεύθεροι ήμασταν παραλήψεις μας. ότι δεν δημόσιους χώρους ή στα προαύλια των τσουβαλιαστήκαμε κατά «λάθος» από τις εκκλησιών. ποτέ.600 . Ποιους συναντούσαμε – με ομοϊδεάτες. ανεπαίσθητα μας χουντικός τύπος στην Ελλάδα και οι χουντικές συνόδευε. μας υπαγόρευε τι έπρεπε να γίνει και τι όχι. πόσο αδικημένοι πρέπει να εμπιστευθούμε και με ποια κριτήρια. Ναζωραίο Δάσκαλό του και αυτός ισχυριζόταν πως δεν τον γνώριζε. Τι μας ενοχλεί και καθημερινές. Πιθανώς μιμούμενοι τον Απόστολο «συμμαχικές» μυστικές υπηρεσίες Πέτρο όταν ο Πόντιος Πιλάτος ανέκρινε τον καταπολέμησης της διεθνούς τρομοκρατίας. μπορούσαμε εμείς να τους διδάξουμε. καχυποψία. να αποφύγεις σφοδρές διαφωνίες. όπως Ποια πνεύματα μας συνόδευαν. ανασφάλεια και. προσπαθούσαν να μας παρουσιάζουν ο Τι ήταν αυτό που αδιόρατα. τις αποφεύγαμε. Οι Εκφραστές του Αντιδικτατορικού Αγώνα 1967-1974 Τι έλεγαν αυτοί που δίκαια-άδικα είχαν χάσει το ποιους τα λέγαμε – ποιοι ήταν οι Έλληνες και δικαίωμα να είναι μαζί μας. αυτοί που. ιδιαίτερα σήμερα κοιτάζοντας πίσω. πολιτικού χαρακτήρα σήμερα ακόμη. αγκάλιαζαν.2017 . Ιταλοί και Σουηδοί συνομιλητές μας. αισθάνονταν και πώς αισθάνονται σήμερα οι θύτες για τις τότε αποφάσεις τους. που μας αυτοδίδακτων όπως ήμασταν εμείς τότε - χειροκροτούσαν. ποια γλώσσα. Γνώριζαν μάλλον καλά. Πόσες φορές πέσαμε έξω στις Σε ποιες ερωτήσεις δεν είχαμε απαντήσεις και εκτιμήσεις μας. Με ποια δεδομένα. ότι εμείς δεν ήμασταν «επικίνδυνοι τρομοκράτες». που συμφωνούσαν μαζί μας. που μας που και πότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις για χαμογελούσαν. υποθέτω. που μας κτυπούσαν τις πλάτες. Ποιους από τους συναδέλφους μας να διατυπώσουμε. συναντήσεις. μειώνοντας έτσι συγκεντρώσεις μας. δυστυχώς.Λέξεις: 44. 22 από 117 . να προσελκύσεις και στα σπίτια τους. συνήθως ποιοι οι Γερμανοί. στους «κοριούς» αυτούς να στους διαδρόμους των Πανεπιστημίων.

των ιστορικών περιστάσεων.για να φέρουν φοβόμασταν – ακολουθώντας βέβαια και τη εις πέρας βασικές δραστηριότητες. των Γενική Συνέλευση Μελών. όπως 7 προκήρυξης. Πώς οργανώνεις Πόσο μπορείς να επιβαρύνεις ανθρώπους που και διευθύνεις ένα μνημόσυνο. Ίσως – ο 8 βάρβαρες συμπεριφορές άλλων λαών . χωρίς εννοείς αυτά που εκφράζεις με λόγια. ώστε Ποια μέτρα και σταθμά. συσπειρωμένους. στην οποία περιττές λέξεις δεν και τώρα ακόμη . να γινόμαστε αντιληπτοί και από τους εργάτες Πόσα «ανειδίκευτα» στελέχη/μέλη της συμπατριώτες μας. χωρίς να ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα σου.600 .να κάνουμε σύνταξη.χωρίς να λογοδοτήσουμε σε κανέναν παρά μόνο στους Με ποια κριτήρια μπορείς να λιγοστέψεις την εαυτούς μας. αυτά που υπερβολή.η φιλοσοφία μας να θέλουμε να μιλάμε και να γράφουμε έτσι. εντελώς ανεπιθύμητη.του Β΄ ρητορεία ήταν επιτρεπτή6. Πώς με το ανθρωπιστικό τους καθήκον.. μια κατάθεση μια φάση της ζωής τους φάνηκαν αντάξιοι. έχουν καμία θέση. ένα «Team» . Πώς οργανώνεις ένα αξιοπρέπεια και σεμνότητα το πατριωτικό μαζί Παγκόσμιο Συνέδριο και με ποια εργαλεία. με ποιες ικανότητες και γνωρίσματα των σολοικισμών μας. «Ομάδα». ζούσαμε σήμερα και αύριο χωρίς την εναντίωσή Σελ. όταν προδίδεις τις αρχές σου. μας. τόνος τίθεται στο ίσως . όντες θύτες – αλλά και θύματα . εκτός διαμαρτυρίας. Πώς ιδρύεις μια αντιδικτατορική παρακρατικές τρομοκρατικές οργανώσεις του. στα έντυπά μας. Να αναστείλουμε τις δραστηριότητές Πόση ειλικρίνεια και διαφάνεια. με ποια κριτήρια διαλέγεις τα ιδρυτικά μέλη – ποιος και πόσοι θα σε Ανώτεροι των περιστάσεων. να είναι μία από τις αιτίες οργάνωσης. μια και ανώτεροι. πώς κερδίζεις την διαπιστώσεις ποιο μέλος της οργάνωσης μπορεί αμέριστη εμπιστοσύνη τους.2017 . Τι άλλο εκτός μπορείς να συνεργαστείς και να συντονίσεις τις απ’ αυτή τη κοινή συνείδηση καθήκοντος μας αντιδικτατορικές εκδηλώσεις τόσο πολλών κρατούσε ενωμένους. στον αγώνα ενάντια στο δυναμικό που υπάρχει στην oμάδα. αλλά νομίζω ότι δεν αγγλικά αλλά και στα γερμανικά . Πώς οργανώνεις ένα αναγκών της φυλής τους.9. στη δημόσια συζήτηση. π.που λέγεται στα Προσέχαμε πάντα. ακολουθήσουν μέχρι το τέλος. να τους εντυπωσιάσεις θετικά. Οι Εκφραστές του Αντιδικτατορικού Αγώνα 1967-1974 δικούς σου. Γιατί ήμασταν όλοι εθελοντικά συστρατευμένοι. εκτέλεσαν με Περιφερειακό Συνέδριο. Δεν ετερόκλητων αντιφασιστικών οργανώσεων. θα έλεγα. Πώς εστιάζεις το φυσικό γίγαντα δικτατορία. ότι σε αντιδικτατορική εκδήλωση. της «γλωσσικής μας πρέπει να συνεργαστούν στενά. οργάνωση. 23 από 117 . Γερμανία. έχουν χάσει για γενεές ‘ρητορικής πολυτέλειας’ ήταν σε μας αυστηρά που θα έρθουν κάθε δικαίωμα να καταδικάζουν απαράδεκτη. χωρίς να απλουστεύεις. στη συνείδησή μας. όντες όντως εξοστρακισμένοι στη τους είπες στην ανοιχτή. αλλά και τα έντυπα ούτε παράνομα αλλά ούτε και ξεκάθαρα νόμιμα Πως μπορείς να πλησιάσεις είναι.Λέξεις: 44. Ποιού είδους Παγκοσμίου Πολέμου.Μυρώδης Αθανασίου . πόση διαφάνεια συμφιλιωθείς ακόμη και με τους αντιπάλους αλλά και αδιαφάνεια επιτρέπουν οι κρίσιμες και σου. μια απεργία πείνας. στην φασισμό των Αθηνών με τις αμέτρητες οργάνωση. να νοοτροπίας. σε μια φιλόξενη μεν χώρα αλλά με ένα τόσο βεβαρυμμένο παρελθόν. να συνθηκολογήσουμε . Δεν δεν κατορθώσαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μπορούσαμε να αποστρατευθούμε όποτε το μας. να τους πείσεις να μην χωρίς να φθάσεις στη μονοφωνία της αρχηγικής αμφιβάλλουν. Πόση ειλικρίνεια. θέλαμε. μια πορεία δεν μπορείς να τους υποσχεθείς τίποτα. ίσως στεφάνου. Πόση και ποιας μορφής αυτοί.χ. έκδοση και διακίνηση μιας γραμματικά αλλά και εκφραστικά λάθη. να γίνουν μία αγραμματοσύνης».19. Ρητορική πολυτέλεια Πώς να ζητήσεις από τους Γερμανούς επισήμους Πώς μπορείς να εξηγείς απλά χωρίς να να καταδικάσουν την καταπάτηση των δημαγωγείς. η γερμανική ρήση: Mut zur Lücke . Με ποια μέτρα και σταθμά μπορείς να τα μέλη της οργάνωσής σου. Πώς διευθύνεις μια να κάνει τι στην αναμέτρηση με τον αδίστακτο Τοπική Οργάνωση. Και όλα αυτά. όπως. να σε αποχαιρετήσουν πεπεισμένοι ότι τα αντίξοες καταστάσεις. Πως θα πολυφωνία χωρίς να πληγώσεις τη Δημοκρατία. μια από την ανέκφραστη ηθική βράβευση. μια απλή συγκέντρωση μελών.

Πως μεταδικτατορική ελληνική κοινωνία. να γράψεις ή λεγόμενης πνευματικής ελίτ -. στα Συνδικάτα. πόσες προσοχή και υπομονή για να πετύχεις μερικά συναντήσεις. Οι Εκφραστές του Αντιδικτατορικού Αγώνα 1967-1974 μας στη δικτατορία. πόσες συζητήσεις.) του παρελθόντος στον Τύπο. τι θα λέγαμε στα παιδιά μας στήριγμα επιβολής και παραμονής της χούντας και τι στα εγγόνια μας αλλά και στη στην εξουσία. αυτοπειθαρχία και αυτοσυγκέντρωση είναι απαραίτητη για να αποφευχθούν διαφωνίες. Μήπως έχουν αυτοί δίκιο και όχι εσύ. ποιες πολιτικές δημοκρατική κι αν είναι και όσο ισχυρή κι αν καταστάσεις οδήγησαν στο πραξικόπημα των είναι η ανθρωπιστική αλληλεγγύη . Πως διαπιστώνεις Πως και πότε θα καταλάβεις τη συμπεριφορά πόση πίεση μπορείς να ασκήσεις σε τους.600 . Δημάρχους. κλπ. Με ποιες γνώσεις. θεωρηθείς θρασύς. Μιλώντας στον Τύπο. πρέπει να συνάψεις και να καλλιεργήσεις με Πόσος χρόνος. με διεθνείς αλλά και γερμανικές οργανώσεις. Που μας οδηγεί η δικτατορία.Λέξεις: 44. δημόσιας ζωής. μεταξύ των προσόντα πρέπει να έχεις γύρο σου ή να οποίων και άνθρωποι της διανόησης – της συμβουλευτείς. πόση ευρυμάθεια πρέπει να διαθέτεις και ποιες διπλωματικές Πόσο πεπεισμένος πρέπει να είσαι για την ικανότητες είναι απαραίτητες για να ορθότητα αυτών που ισχυρίζεσαι και κάνεις. στην Τηλεόραση και στη Ραδιοφωνία και του παρόντος και να προβλέπεις μελλοντικές μιας ξένης χώρας – όσο φιλόξενη και εξελίξεις. Πως ξέρεις ανέχεται. υπερήφανους απ’ ότι ο αντιδικτατορικός μας αγώνας. περιθώρια για λάθη.19. με Γερμανούς αλλά και με Έλληνες της διασποράς Πόσους φίλους χρειάζεσαι. με ποια εργαλεία μπορείς να Βουλευτές. Ποιες παράμετροι. όταν πας να πεις. πόσα γράμματα και πόσα συμπαράστασή τους. Καμία χειραψία παρεξηγήσεις και προσβολές διευθύνοντας μια Πόσο χρόνο ακόμα δεν θα δίνεις το χέρι σου σε Γενική Συνέλευση Μελών.Μυρώδης Αθανασίου . συμπαράσταση. Προσωπικότητες της αναλύεις πολιτικές καταστάσεις (παράμετροι. Τι θα και με ποιες θυσίες θα απαλλαχθούμε από τη μπορούσε να μας έκανε σήμερα περισσότερο χούντα. ψυχρός. Ποια προσόντα Ζητώντας συμπαράσταση Πόσες και τι είδους γνώσεις.2017 . ανέκφραστος. στα Κόμματα. ενίσχυση. 24 από 117 . Ποιος και πότε θα το κρίνει. επαναφέρουμε. αυτονόητα βήματα.ζητώντας συνταγματαρχών. Δεν έπρεπε να ξέραμε ότι η προ-απριλιανή δημοκρατία είχε χρεοκοπήσει Πόση αυτοκυριαρχία. τηλεφωνήματα είναι απαραίτητα για μια επιτυχημένη αντιδικτατορική εκδήλωση. ότι ένα αξιόλογο Πόσα άτομα. για την Τι κάνει η ελίτ. κάνοντας ακόμη και μια φιλική απρόσιτος. σε Πρωθυπουργούς. μεταβλητές. Ραδιοφωνία. να αγνοείς συνειδητά το γεγονός. Δεν υπήρχαν συζήτηση. Ποιο είναι το βασικό τους συμπαράσταση στον αγώνα που εσύ Σελ. πάντα κουμπωμένος. στη προσεκτικότατος. μοιράζοντας δημόσια προκηρύξεις. πόσους φίλους και με ποια μέρος των συμπατριωτών σου. χρόνο ακόμα θα είσαι ευγενικότατος αλλά και Δίνοντας μια ομιλία. μέχρι που και να συνεργάζεται με την που και πότε θα ζητήσεις ή και θα δώσεις φασιστική δικτατορία που εσύ αντιστρατεύεσαι. ώστε να απευθύνεσαι αποτελεσματικά τη διεθνή κοινή γνώμη ή την ανενδοίαστα και χωρίς να φοβάσαι μη έκδοση ενός δελτίου ενημέρωσης. μια Συνεδρίαση της συμπατριώτες που δε γνωρίζεις καλά. Υπουργούς. εξακολουθεί να να μοιράσεις δημόσια προκηρύξεις. ξενιτεμένους συμπατριώτες και σε φίλους Ποια δημοκρατία θέλαμε εμείς να Γερμανούς αντιφασίστες. για ενημερώσεις ορθά και να κινητοποιήσεις το πιστεύω σου. πραγμάτωση ενός σκοπού. συνιστώσες. Πόσο χρόνο θα μπορείς να παραβλέπεις. και τι θα ακολουθήσει την πτώση της.9. Πόσο Τοπικής ή της Περιφερειακής Επιτροπής. Για να ζητήσεις την ηθική πόσες εκκλήσεις. και τελικά είχε οδηγήσει στη δικτατορία. πόσες προσωπικές επισκέψεις. Μήπως όμως και εδώ δεν τα δώσαμε Πόσες δημόσιες σχέσεις όλα. Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους.

εκεί όπου θέλεις-δε-θέλεις θα φιλοξενήσεις συνάδελφους. σύζυγος και αγώνας με σφιγμένες τις γροθιές. Πότε είσαι απλός διαβατήριο. οι πρώην συμμαθητές σου. ενάντια στο Ναζισμό. πόσο ακέραιος τελειώσει ποτέ αναίμακτα. χωρίς να υποστείς ψυχικές βλάβες – χωρίς Με πόση να χαλαρώσουν οι ‘βαλβίδες’. να δώσεις μία φίλοι σου. διαβατήριο στα χέρια του – τα περισσότερα. χωρίς να αρχίσεις να αμφιβάλεις φύση. έναν Βέβαια δεν είχαμε την τιμή και την ευθύνη να πολύγραφο και άδεια ταμεία. Πόσο θα σε σε ερευνητικά προγράμματα αιχμής και έχει αλλάξει αυτός ο ατέρμονος αρνητικός παράλληλα να είσαι πατέρας. όταν κάποτε θα για τον οποίο δεν έχεις ιδέα πότε θα τελειώσει. οι συγγενείς σου και οι παιδικοί αντιδικτατορική εκδήλωση. πόσο άμεμπτος και πόσο ακέραιος ήμασταν για μια τέτοια περίπτωση. Και στην πόλη που παραμένεις. να διαβάζεις.2017 . λαμβάνεις μέρος σε μια πολυήμερη απεργία Εκεί όπου βρίσκονται οι τάφοι των προγόνων πείνας. να μεγάλωσες. σ’ ένα συνέδριο. σε μια αδέλφια σου. όταν πρέπει να απουσιάσει ποτέ.19. που μετέχουν στο επιστρέψεις κάποτε – έστω και με το ένα πόδι συνέδριο που έχει οργανωθεί με δική σου στον τάφο. Μπορεί ένας ‘εθνικό-απελευθερωτικός’ αγώνας ενάντια σε τόσο ισχυρούς αντιπάλους να Πόσο άμεμπτος.Μυρώδης Αθανασίου . να δώσουμε το Μπορεί ποτέ ένας ‘εθνικό-απελευθερωτικός’ σύνθημα ‘πρόσω πάντες’ και ούτε είχαμε την αγώνας να διεξαχθεί και τελειώσει νικηφόρα με εντολή αλλά ούτε και τη δυνατότητα να παίρνουμε αποφάσεις καθοριστικές για το Σελ. είσαι ο δάσκαλος και πότε ο μαθητής. αυτός που θα πει τι Πόση αξιοπιστία πρέπει να γίνει. χωρίς να αρχίσεις να φοιτητής ή στο επάγγελμά σου να συμμετέχεις αμφιβάλλεις για όλους και για όλα.9. όταν εσύ και να γράφεις μόνο για τα άκρως δυσάρεστα δεν έχεις δικό σου Σαββατοκύριακο. Οι Εκφραστές του Αντιδικτατορικού Αγώνα 1967-1974 διεξάγεις αλλά που ίσως και αυτοί οι ίδιοι ή ειρηνικά μέσα με ορμητήρια και καταφύγια στο συγγενικά πρόσωπα τους να είχαν διεξαγάγει εξωτερικό. αυτός που θα μπει μπροστά. Πόσο γεροδεμένη Πως μπορείς να διαβάζεις Πόσο ευτυχής πρέπει να είναι η οικογένειά σου. πρέπει να είναι αυτός που θα οδηγήσει. εκεί όπου έμαθες να γράφεις και να συναντήσεις και να βασιστείς σε ανθρώπους διαβάζεις. Πως μπορείς να ακούς. τα σύσκεψη. όταν πράγματα που συμβαίνουν στη πατρίδα σου. να μιλάς ώστε να αντέχει στις απουσίες σου. Πόσο προετοιμασμένοι πηγαίος. σφιγμένα ηγετικό στέλεχος του αντιδικτατορικού αγώνα. Εκεί όπου διάλεξη. ψυχική και την επαφή σου με την οικογένεια σου και τους σωματική υγεία θα πρέπει να σε έχει προικίσει η φίλους σου. 25 από 117 . Εκεί από όπου νοερώς δεν έχεις που γνώρισες προ ολίγου. πότε αφαιρεθεί και η ελληνική τους ιθαγένεια. αυτός που πρέπει να τον και ασυνήθιστη αυτοπεποίθηση πρέπει να πιστεύουν οι φίλοι και να τον παραδέχονται οι ακτινοβολεί κανείς στο περιβάλλον του. Μπορείς να ανατρέψεις μια στρατιωτική Συστρατευμένοι δικτατορία με μια γραφομηχανή. χωρίς να χάσεις πνευματική διαύγεια. ώστε να αντίπαλοι. χωρίς τέρμα. κυκλοφορεί στην Ευρώπη χωρίς έγκυρο να υψώσει τη φωνή του. τους μετανάστες στην ελληνική λογοτεχνία. οξύνοια. πόσο θύτες και θύματα. χείλη και βουρκωμένα τα μάτια.Λέξεις: 44. Πότε είσαι οδηγός. από μερικούς μάλιστα είχε παρατηρητής και πότε ο παρατηρούμενος. φυλάξουμε Θερμοπύλες. να λάβεις μέρος σε μία συζήτηση. χωρίς θυσίες. χωρίς Τι χαρακτήρα πρέπει να έχει κανείς. αυτός που θέλει να ασκήσει κριτική. όπως συνηθίζεται να γράφεται για ευθύνη στην πόλη που προσωρινά σε φιλοξενεί. πότε οδηγούμενος και πότε από τα ηγετικά στελέχη που γνώρισα και συνοδοιπόρος. ώστε να έχεις καλές επιδόσεις ως στις αξίες που πιστεύεις. συνεπιβάτης σ’ ένα λεωφορείο συνεργάστηκα δεν είχαν έγκυρο ελληνικό χωρίς στάσεις. έχει τελειώσει. όταν καλείσαι να παρευρεθείς σε μια σου. πόσο χρονικό διάστημα μπορείς να το κάνεις αυτό.600 . εκεί όπου ζουν ακόμη οι γονείς σου.

των ημερών εκείνων . κάπως ικανοποιητικές λύσεις στα σοβαρά  για να σταματήσει η ανελλιπής ταπείνωση πολιτικά. αντιδικτατορικές δυνάμεις στο αρχή της αντιδικτατορικής πάλης . Μοναρχία.2017 .  για την πολιτική και κοινωνική απομόνωση Ρωτούσαμε όμως σκεπτικά. πως ανά πάσα στιγμή θα μπορούσαν οι προνόμιο να πρεσβεύουμε τους άλλους. τι τραύματα θα της στρατιωτικής δικτατορίας. που μας φιλοξενούσε. των κυβερνώντων στην Αθήνα απαιτούσε Αλλά ξέραμε επίσης ότι ο δικός μας ιδιαίτερη ευαισθησία. την ευρωπαϊκή Ελλάδα. μολονότι οι δραστηριότητές μας Όλα τα χρόνια της δικτατορίας βρίσκονταν σε συμφωνία με το Σύνταγμα της εκπροσωπούσαμε. Αμερικανική Τυραννοκτονία πράξη ηρωική και απολύτως Υπηρεσία Πληροφοριών. πολιτικών δικαιωμάτων στη χώρα μας με Σελ. μας δημοκρατικούς.600 . καθημερινά ιδιαίτερα στη Γερμανία αλλά και  επαναφοράς της Δημοκρατίας και τον στην Αυστρία. ούτε ισχυριστήκαμε ιδιαίτερα την υποθήκη του οδυνηρού ποτέ ότι διεξαγάγαμε έναν ένοπλο εμφυλίου πολέμου (1946-1949) και έχοντας εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα ενάντια στην πάντα συνείδηση των ευθυνών μας. Ζούσαμε όμως. οι έκτακτοι στρατιωτικοί νόμοι Γνωρίζαμε ότι η κατάρρευση της δικτατορίας – και τα στρατοδικεία.9. την άλλη. αλλά πολλαπλή κατοχή (Αμερικανική και θεωρώντας παράλληλα την Πρεσβεία/Υπουργείο Εξωτερικών. Ήμασταν όμως πεπεισμένοι ελληνικές φυλακές. 26 από 117 .Λέξεις: 44. ήταν μια κοινωνικά. εκτοπίσεις. στη Δανία. για μελλοντικά προσανατολισμένους πολλούς και διάφορους λόγους. στη Σουηδία. οι οποίες βέβαια. για τους φυλακισμένους και Ευρώπη.Μυρώδης Αθανασίου . δεν σ’ έναν αγώνα τρέφαμε αυταπάτες όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των δικών μας πολιτικών  για να σταματήσουν τα βασανιστήρια στις δραστηριοτήτων. επιβεβλημένη. κλπ. τη δημοκρατική.μη ποτέ ξεχνώντας εξωτερικό και σε καμία περίπτωση της ένοπλης τη σύγχρονη ιστορία του τόπου μας και αντίστασης στην Ελλάδα.19. ευθύνη και σοβαρότητα αντιδικτατορικός αγώνας. αλματωδώς συμπαράστασή μας στην αντίσταση.είναι θέμα χρόνου. με τον υπερηφάνεια. τους μυστικές υπηρεσίες. στην Ολλανδία. στη Γαλλία. απληροφόρητοι των πολιτικών σχεδίων της Ήμασταν συνειδητά συστρατευμένοι ηγεσίας των ισχυρών ‘συμμάχων’ μας.και έτσι ήταν πλήρως ενημερωμένες. οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα του Ελληνισμού. ΝΑΤΟ. συν τοις άλλοις λόγω αφ ενός μεν των  για να αφεθούν ελεύθεροι όλοι οι ολοφάνερων εσωτερικών αντιθέσεων της αλλά κρατούμενοι για τις πολιτικές τους και ανικανότητας των δικτατόρων να δώσουν πεποιθήσεις. κλπ. Οι Εκφραστές του Αντιδικτατορικού Αγώνα 1967-1974 μέλλον της αντιδικτατορικής πάλης εδώ στο καθαρά πολιτικά μέσα . στην σεβασμό των στοιχειωδών ανθρωπίνων και Ελβετία. Έλληνες προστασία και ασφάλεια .και παντελώς εξωτερικό. τσουβαλιάσουν) και χωρίς να δώσουν εξηγήσεις να μας απελάσουν – στην χειρότερη περίπτωση Η τρομερή ανευθυνότητα και αμέλεια στις φυλακές των συνταγματαρχών. εάν και πως γνώμης σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης θα επιτυγχανόταν η εγκαθίδρυση και λειτουργία ενάντια στις τρομοκρατικές και ενός σύγχρονου κράτους δικαίου με ευρωπαϊκά αντιανθρωπιστικές μεθόδους της κριτήρια – έτσι όπως τα ζούσαμε εμείς Κυβέρνησης των Αθηνών10. εκτοπισμένους στην Ελλάδα και για τις Μολονότι νέοι στην ηλικία – τουλάχιστον στην δημοκρατικές. με ποιες υποθήκες θα γίνονταν  ενημέρωσης και κινητοποίησης της κοινής η αποκατάσταση της Δημοκρατίας. άφηνε πίσω της. Ελληνικό Κατεστημένο. ίσως και με κάποια σχετική κάθε χώρας. η ηθική από εμάς στην ελεύθερη. παρακολουθούσαν – ίσως και για την δική μας τον ελληνισμό καταξιώνοντας. Είχαμε την τιμή και το φόβο9. για να καταργηθούν οι ότι η δικτατορία δεν θα κρατούσε αιώνια. να μας συλλάβουν (σωστότερα: πατριώτες – αυτό τουλάχιστο πιστεύαμε τότε11. τους σώφρονες και αξιοπρεπείς. οικονομικά και τεχνολογικά σοβαρή πηγή αισιοδοξίας για τους αναπτυσσόμενη μεταπολεμική. δημοκρατική αντιστασιακούς.).

δικές Ο αντιδικτατορικός αγώνας μας. με την εγκληματική της χρησίμευσε ως πλατφόρμα συγκέντρωσης ανάμειξη στα εσωτερικά της Κύπρου. ασαφείς και εξωπραγματικές. υποθέτω. Επί πλέον η εμφανής αγωνιστική παρουσία της Ο ενταφιασμός όμως της δικτατορίας στην ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού στον αντιδικτατορικό χώρο Αθήνα ήρθε. Σελ. κρατήσαμε τη γλώσσα μας.χ. απεναντίας σταματήσαμε να αντιφασίστες. ψευδό. την απελευθέρωση των πολιτικών αναπτύχθηκαν οι δημοκρατικές διαδικασίες. τουλάχιστον όσο αφορά την Αυστρία. π. 1974). κρατουμένων και την αποκατάσταση της Ιδρύθηκαν δημοκρατικές οργανώσεις με Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας με ένα σύγχρονα δημοκρατικά καταστατικά σύγχρονο. Πιθανόν ο συνεχής πολυετής Χάρυβδη. «σύμμαχο» του ΝΑΤΟ.Μυρώδης Αθανασίου . Αυτά που είχαν συμβεί στην τη Γερμανία. λιποθυμήσαμε. χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπήρξαν έτοιμος για δράση σε περίπτωση που ένας από και δυσάρεστες εξαιρέσεις. αγώνας να σφυρηλάτησε την ελληνικότητά μας. Νομίζω ότι δεν θα ήταν αναπνέουμε. σε νέο περίπτωση ή θα ήταν αδρανείς ή θα πήγαιναν ξεριζωμό του ελληνισμού. ναι.600 .2017 . στους δρόμους κρατώντας ψηλά την ελληνική συναδελφικών. αν ισχυριζόμουν. Ολλανδία και τη Σουηδία.χ. Η απερίγραπτη σε αριστερότερες οργανώσεις νεολαίας.19. ότι αλλά την απερίγραπτη βαρβαρότητα του οι αντιφασίστες δημοκράτες αυτών των λαών πολέμου δεν την είχαμε προβλέψει. να μας έκανε ελληνικότερους των Ελλήνων στην Ενταφιασμός της δικτατορίας Ελλάδα – τονίζω: πιθανόν! Με την κατάρρευση της στρατιωτικής Πάρα πέρα καλλιεργήθηκε. μερικά άρθρα του Οργανώσεις μας σαν ‘κρυφά’ Σχολεία όχι μόνο δημοκρατικού Συντάγματος του 1928 . Για τώρα μόνο τα εξής λίγα αντιδημοκρατικούς στις αρχές τους Τίτο της τότε από εμένα. τη Δανία. που ήθελαν να οργανώσεις που λειτουργούσαν δημοκρατικά βλέπουν την μεταχουντική Ελλάδα έξω από το ήταν πολυσήμαντος. να μας αποκαλούσαν φίλους τους – και ευτυχώς που ο Έκτος Αμερικανικός Στόλος (δύο όχι μόνο κατά τη διάρκεια του αντιφασιστικού Αεροπλανοφόρα) στη Μεσόγειο ήταν παρών και αγώνα.. ποια λάθη δεν έπρεπε να γίνουν. Οι Εκφραστές του Αντιδικτατορικού Αγώνα 1967-1974 Ρωτούσαμε εναγώνια ποια θα ήταν η νέα τους δυο θα τολμούσε να επιτεθεί τον άλλο κατεύθυνση της μεταδικτατορικής Ελλάδας. Πολλά θα μπορούσαν να ΝΑΤΟ. η οποία κεντρώων δημοκρατών που σε διαφορετική οδήγησε στην κυπριακή τραγωδία. να που τόσο ο τουρκικός όσο και ο ελληνικός μας είχαν κοντά τους. τα περίπτωση να πέφταμε από τη Σκύλλα στη ήθη και έθιμά μας.Λέξεις: 44.δε μας επέτρεψε να χαρούμε την απαλλαγή μας από τη δικτατορία. των Ελλήνων στην Ευρώπη μέσα από τις πολλές επαναστατικές στρατηγικές. έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δίπλα γραφθούν – τουλάχιστον από τους ειδικούς – στους πολιτικά μεν ουδέτερους αλλά για αυτό το θέμα. Δεν πανηγυρίσαμε σημειωθεί. να μας συμπαραστέ- στρατός δεν ήταν έτοιμοι για πόλεμο! Και κονταν. δεσμών με τους ευρωπαίους σημαία. Ευτυχώς θεωρούσαν τιμή τους να μας αγκάλιαζαν. το νέο Μια άλλη σοβαρή διάσταση. που ασχολήθηκαν εντατικά με το στην Ελλάδα – ο μακαρίτης Κωνσταντίνος παρελθόν. έστω και καραμανλικό. παγώσαμε υπερβολή. έναν από τους αυτόπτες μάρτυρες: Γιουγκοσλαβίας και Καντάφι της Λιβύης – Πρώτα απ’ όλα διατηρήθηκε ζωντανή η ελληνική ανησυχούσαμε γιατί δε θέλαμε σε καμία μας ταυτότητα.9. κυπριακή καταστροφή – τα αρχεία είναι ακόμη Νεολαία Γρηγόρη Λαμπράκη.για ενημέρωσης αλλά και προετοιμασίας για την πολλούς συμμαχητές στο εξωτερικό είχε οικοδόμηση μιας δημοκρατικής και τελειώσει και ο επταετής αντιδικτατορικός τους προοδευτικής Ελλάδας. το έδαφος για δικτατορίας (επίσημη ημερομηνία: 24 Ιουλίου μια προοδευτική και δημοκρατική Ελλάδα. δυστυχώς. κυριολεκτικά. αγώνας. την Κύπρο τα είχαμε προβλέψει στις αναλύσεις μας. ήταν και η δημιουργία φιλικών. Μας ανησυχούσαν βέβαια και μερικές. κλειστά . που αξίζει να ξεκίνημα του Ελληνισμού. 27 από 117 . Σύνταγμα λειτουργίας. το παρόν αλλά και το μέλλον του Καραμανλής είχε δανεισθεί με μεγάλη Ελληνισμού – ως ένα βαθμό λειτουργούσαν οι υπερηφάνεια. την Ελβετία. π.

Η Ελληνική Σημαία σηκώθηκε πιο ψηλά. μια μικρή οργανώσεων στη Διασπορά. αντικατοπτρίζει την Ιστορία. γιατί έγινε. ποιοι στα παρασκήνια. κοιτάζοντας πίσω.19. του καταλάβει. Ελληνισμός και η αξιοπρέπεια των σύγχρονων Γιατί τα δεδομένα αλλάζουν. μεταξύ πολλών. ποιες γερμανική ρήση «Eigenlob stinkt». ποιες ήταν οι Εξωτερικού – και ευτυχώς όχι μόνο της ΕΚ-ΕΔΗΝ συνέπειες. τι σημαίνει Ιστορία. ανθρωπιστικού καθήκοντος αλλά παράλληλα και μια σοβαρή. ανάλυση Νομίζω πως. σε Ιστορικότητα άλλες εκδοχές της «υπόθεσης». ένα ευρωπαίους δημοκράτες αντιφασίστες. 28 από 117 . ως συνάρτηση Ελλήνων και μαζί τους βέβαια και οι λαοί που κατάστασης και χρόνου αλλά και πολλών άλλων τους φιλοξενούσαν και συμπαραστέκονταν τόσα μεταβλητών. ποιο επάξια εναντίωση των μελών της ΕΚ-ΕΔΗΝ ήταν το κόστος. θα έλεγα: Εξωτερικού στη χρονική περίοδο 1967-1974.600 .ότι η αξιοπρεπής είχαν προτεραιότητα. ίσως μεγαλύτερης εξ αυτών. ενάντια στη χούντα στη αξιοσημείωτο ιστορικό γεγονός! χρονική περίοδο 1967–1974 αφορούν πρωτίστως την ελληνική και κατόπιν την Σε κάθε όμως περίπτωση αρκετά ελληνικά. ποιοι . θεωρηθώ υποκειμενικός και παραβλέποντας τη πότε έγινε.στη στρατιωτική δικτατορία των Αθηνών ήταν χαρακτήρες ήταν στο προσκήνιο. μια σπουδαία μεν λεπτομέρεια αλλά δικτατορίας στην χρονική περίοδο 1967-1974. από τη μελλοντικών ερευνητών και ενδιαφερομένων σκοπιά της ΕΚ-ΕΔΗΝ. Βραβεύτηκε ο καλώς νοούμενος προσεγγίζει ασυμπτωτικά τα γεγονότα. γερμανικά και άλλα ευρωπαϊκά ιστορικά αρχεία Εάν θα είχα την υποχρέωση να έδινα έναν απλό θέτουν στη διάθεση των σύγχρονων και και σύντομο ορισμό. αξιολόγηση και διαπίστωση – συνειδητά κινδυνεύοντας να ερμηνεία των γεγονότων . Ιστορία σημαίνει: Σκόπιμη και μελετημένη.9. και συνεπώς και υποσημείωση στη μελέτη του Ιστορικού. που έγινε. ευρωπαϊκή Ιστορία. παραδόσεις του ελληνικού Λαού. ναι αξιομνημόνευτη μείζων Όταν πρόκειται για την ιστορικότητα γεγονότων προσφορά στη σύγχρονη πολιτισμική και χρησιμοποιούν οι Ιστορικοί. ποια ήταν τα βαθύτερα και υποδειγματικά πολιτισμένη. δηλαδή της ΕΚ- αργότερα να χαρακτηρισθεί ως σημαντικότατο. στα Ελληνικά συνθήκες επικρατούσαν.2017 . πως έγινε. «ολοκλήρωμα» πολλών διαστάσεων με εμπλουτίστηκαν οι ιστορικές και κοινωνικές συναρτήσεις πολλών μεταβλητών. ενώ τα μελετάμε και κατά χρόνια στην Ευρώπη. ποιοι στο όχι μόνο εκτέλεση πατριωτικού και περιθώριο. κοινωνικά. προστέθηκαν.τι έγινε. επταετής αίτια.χ. συνέπεια κάθε εποχή προσεγγίζει το ίδιο ιστορικό γεγονός με διαφορετικά δεδομένα και έτσι καταλήγει σε άλλα συμπεράσματα. χωρίς βέβαια να έχω πολιτών αρκετές χιλιάδες έντυπα τεκμήρια του σπουδάσει Ιστορία και έχοντας υπόψη. πρωταγωνιστές. πολιτικά. νέες θετικές σελίδες. δεν αφαιρέθηκαν. απ’ όσα έχω κοινωνική ιστορία της ελληνικής Νεολαίας. Ότι για τον αγωνιστή ήταν Ωκεανός Με τους πολιτικούς αγώνες των Ελλήνων για την Ιστορία είναι μάλλον σταγόνα στον δημοκρατών στο εξωτερικό κατά της Ωκεανό. Σελ. Το άθροισμα των απείρων στον που υποστηρίχθηκαν θερμά και από τους αριθμό σταγόνων του Ωκεανού. επιτρέπεται η αξιοπιστίας των πληροφοριών. Κάτι που Οι αγώνες των ελληνικών αντιφασιστικών σήμερα είναι ασήμαντο. δεν Τι θέλω να εκφράσω: Η Ιστορία ως επιστήμη κατέβηκε12. ποια γεγονότα οδήγησαν που. οι αυτόπτες μάρτυρες των γεγονότων. οικονομικά.Μυρώδης Αθανασίου . ΕΔΗΝ Εξωτερικού. π. μπορεί της. ποιες ηθικές αξίες «ο αυτό-έπαινος βρωμάει». Οι Εκφραστές του Αντιδικτατορικού Αγώνα 1967-1974 Αναμφισβήτητες διαπιστώσεις οργανωμένη συλλογή πληροφοριών. τι επετεύχθη. ότι έτσι αντιδικτατορικού αγώνα της ΕΚ-ΕΔΗΝ θα «έμπαινα σε ξένα χωράφια». άλλα μέτρα και σταθμά απ ότι οι ελληνικού Λαού. Γιατί.Λέξεις: 44.

o καθηγητής ανάμεσά μας δυο εύσωμοι. φοβούμενος μη συλληφθεί και ξανασταλθεί 2 CIA (Central Intelligence Agency). Εγώ δεν ζήτησα ποτέ από τον Παύλο να μάθω ποιος ήταν ο φίλος. Μάλλον θα ήξερε ότι οι ελληνικές διωγμούς των μη ‘εθνικοφρόνων’. έστειλε τον φάκελο με το γράμμα του Α. χωρίς κοινωνική δικαιοσύνη και βγαίνει από το σπίτι μου. KYΠ (Κεντρική στη Γυάρο ο γηραιός πατέρας του. αναχρονιστικό κρατικό παρακολουθούσαν ποιος μπαίνει στο και ποιος μηχανισμό. ήταν μυαλωμένος. Εκείνη από την ορθόδοξη –ελληνική. που είχε εξουσιοδοτηθεί από τον Πρύτανη απωθούν με μεγάλη ευκολία τους επιτιθέμενους του Πανεπιστημίου να προστατεύσει τους από τη συμπατριώτες. που γι – όπως δυστυχώς και σήμερα ακόμη. υποκλίνομαι και 3 Ποιο σωστά: ο ανιδιοτελής πατριωτικός έρωτάς μας – στη Δημοκρατική Άμυνα. Για το τελευταίο με είχε ουσιαστικά από κάθε άποψη χρεοκοπημένη κοινωνία μιλήσει ο συμφοιτητής μου ΧΧ από την ΖΖ. ήξερε Πανεπιστήμιο του Μονάχου.εκκλησία προσπαθούν την εποχή είχα πολλές επαφές με τον καθηγητή για μερικά άτομα. Μαγκάκη. πάντα τι έλεγε. Ομιλίες μας. μία γνήσια αρετή.Γ. Είχε πληροφορηθεί τι ακριβώς είχα 4 Τέσσερεις σύντομες αυτοβιογραφικές ιστορίες: πει στη συνέλευση μελών της ΕΚ-ΕΔΗΝ Μονάχου την (1) Σ’ ένα από τα γράμματά του με συμβουλεύει ο προηγούμενη βραδιά για τον τότε βασιλιά μεγαλύτερος αδελφός μου να «σταματήσω να κάνω Κωνσταντίνο. Ανοίγω τον φάκελο και διαπιστώνω ότι πρόκειται για μια νομικής φύσεως (4) Ένα μεσημέρι μετά τη θεία λειτουργία και ενώ εργασία στη γερμανική γλώσσα του φυλακισμένου μοίραζα τις προκηρύξεις της ΕΚ-ΕΔΗΝ Μονάχου έξω της χούντας καθηγητού Γεώργιου Α. οι Προκηρύξεις μας. τα Ψηφίσματά μας. εκείνος που μου Organization). τα Συνέδριά μας. 29 από 117 .Μ. Άγνωστης Ένωσης Κέντρου . του Μαγκάκη στο γραμματοκιβώτιο του Σπύρου έπρεπε να ήξερε για τις φιλίες μου τόσο με τον Σπύρο Βλέπε «Μαρτυρίες Εναντίωσης της Γνωστής- όσο και για τις επαφές μου με τον καθηγητή Stein. Ο φίλος Παύλος είχε πάντα αρχές στη Δράμα με ποιους έκαμνα εγώ παρέα στο σοβαρά επιχειρήματα.19. να πάρουν με βία τις ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο του Πανεπιστημίου του προκηρύξεις από τα χέρια μου. προσωπικές μας σημειώσεις να δίνουν μια πρώτη απάντηση για το όλο νεανικό κίνημα που λειτούργησε Ο σύντροφος συναγωνιστής που έριξε την εργασία περισσότερο ατομικά και λιγότερο ομαδικά. λίγο διάρκεια του αντιδικτατορικού μου αγώνα: πάντα αργότερα εκλέγεται Γραμματέας της ΕΚ-ΕΔΗΝ κουμπωμένος ακόμη και σε συνελεύσεις μελών της Μονάχου και γίνεται και μέλος της Κεντρικής ΕΚ-ΕΔΗΝ. Υποσχέθηκα στον Παύλο να μην παρέα με τον κομμουνιστή συμφοιτητή και φίλο μου επαναλάβω τον πολιτικά ατυχή χαρακτηρισμό που ΝΝ» – Από πού ήξεραν οι στρατιωτικές/αστυνομικές είχα χρησιμοποιήσει. NATO (North Atlantic Treaty τότε. που ήξερε με το όνομά μου ως παραλήπτη. Σήμερα υποθέτω φίλος και κουμπάρος Σπύρος Γισδάκης έναν φάκελο ότι θα ήταν μάλλον ο αγαπητός φίλος ΥΥ. Επιτροπής ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού. Κάποιος το είχε ρίξει ότι άκουγα τον Παύλο. και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η νομικής φύσεως εργασία πρέπει 5 Ίσως τα Γράμματά μας.600 . Πολλά ευχαριστώ. καλοντυμένοι νέοι και Steindorff. Αυτό μου είχε πει Υπηρεσία Πληροφοριών).2017 . οι να είναι αυθεντική εργασία του συναδέλφου του Γ. αναξιοκρατικό.Μυρώδης Αθανασίου .9. απειλώντας με. μέσω του Σπύρου Γισδάκη. Η εμπειρία αυτή με συνόδευε καθ’ όλη την ακόμη ενεργό μέλος της ΕΚ-ΕΔΗΝ Μονάχου. Ίσως όμως να είναι ο ΧΧ. Επεξηγήσεις 1 Με τα τότε μητρώα κοινωνικών φρονημάτων και τους γραμματοκιβώτιο.Λέξεις: 44. όταν ζητούσε κάτι. Το μάθημα όμως το είχα στο γραμματοκιβώτιό του – ο Σπύρος τότε δεν ήταν μάθει. Ernst Steindorff. Ξαφνικά μπαίνουν Μονάχου νομικό κ. ολιγαρχικό κατεστημένο και απόλυτα χιλ. (.Α. Οι Εκφραστές του Αντιδικτατορικού Αγώνα 1967-1974 ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Σημειώσεις . με το άκρως μυστικές υπηρεσίες – με τους περίπου 20 μέχρι 40 αντιδραστικό. (2) Ένα μεσημέρι μου παραδίδει ο συμφοιτητής. εξετάζει και διαβάζει το σιωπηλά και με επαγγελματισμό εκτελέσει το φωτοτυπημένο κείμενο. τηλεφωνεί ο φίλος μου μακαρίτης Παύλος Μπακογιάννης. αυτόν τον λόγο είχε διακόψει εντελώς τις σχέσεις του μαζί μου.) πραιτοριανούς στο εξωτερικό - διεφθαρμένο. ίσως μια από τις πιο γνήσιες δημιουργικές πηγές της (3) Ένα απόγευμα μιας Κυριακής (Μάιος 1970.) με ανθρώπινης ύπαρξης. Γιατί δεν το έριξε στο δικό μου Νεολαίας Εξωτερικού» που έχουν κατατεθεί στα Σελ. που ήθελε το καλό του αγώνα μας. ήταν γραμμένο σε χαρτί υγείας. Οι σωτήρες μου εξαφανίστηκαν Δικτατορία διωκόμενους Έλληνες φοιτητές στο προτού προλάβω να τους ευχαριστήσω! Είχαν Πανεπιστήμιο του Μονάχου. Εάν είναι έτσι.Ελληνικής Δημοκρατικής dorff. που φαινόταν ότι το γνήσιο καθήκον τους. οι Μαγκάκη από την φυλακή.

askiweb.phrases. Οι κάτοικοι της πόλης τον είχαν υποδεχθεί 7 Με αποτέλεσμα να έχουμε Γραμματείς με ικανότητες με κόκκινα σεντόνια στα παράθυρά τους! Μοναδική στις Οργανώσεις μας αλλά που δεν ήταν σε θέση να ομαδική αντιστασιακή πράξη! Δεν ξέρω αν και που γράψουν μια απλή πρόταση σωστά ούτε στα αλλού στον Κόσμο έγινε κάτι παρόμοιο! Ελληνικά. έτσι με αδιαφορώντας εάν γίνεται αντιληπτός ή όχι. αμερικανικές αρχές ήταν ανένδοτες.α. όπως ο Παύλος για την τότε Σοβιετική Ένωση.org. Καγκελάριο της Δυτικής Γερμανίας. π. τονίζω ίσως. ΑΣΚΙ. ο Κώστας Πετρογιάννης. Μόναχο (Bayerischer Rundfunk.eu . Όχι ότι δεν εγκατέλειψα το Μόναχο. δεν τόλμησε να ξαναπάει. Οι περισσότεροι απ’ εμάς είχαμε τα λεγόμενα 12 Αυτά για να μην υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με το «διαβατήρια ξένων» (Fremdenpass) τα οποία έδιναν πως αξιολογώ εγώ τον αντιδικτατορικό αγώνα του μεν άδεια παραμονής και εργασίας στη Γερμανία ελληνισμού της διασποράς γενικά και της ΕΚ-ΕΔΗΝ αλλά χωρίς το δικαίωμα να εγκαταλείψει ο κάτοχος ειδικά. 9 Αφού η άδεια παραμονής (Aufenthaltserlaubnis) των 11 Τι έγινε αργότερα με τους από το εξωτερικό στην γερμανικών αρχών στην Βαυαρία ήταν άδεια ανοχής Ελλάδα επιστρέψαντες δημοκράτες πολιτικούς και (Duldung) και περιορίζονταν στην πόλη παραμονής – πως οδηγήθηκε η Ελλάδα στη σημερινή χρεοκοπία για 45 Μήνες (Ιανουάριος 1968 μέχρι Σεπτέμβριος ανήκει οπωσδήποτε σ’ άλλο κεφάλαιο. www. Από Πλατεία Ελευθερίας 1.Μυρώδης Αθανασίου .Λέξεις: 44. Για τα υπηρεσιακά ταξίδια εκτός 6 Όταν ο αειφόρος Βαυαρός πολιτικός Franz-Josef Γερμανίας έπαιρνα πάντα μια ιδιαίτερη άδεια μαζί Strauß (1915-1988) ήθελε οπωσδήποτε να μου. είχαν Έλληνα «αντιστασιακό» μαζί τους..600 . στο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ήταν. Σελ.Ίσως. «Η 1971) η άδεια παραμονής-ανοχής μου ίσχυε μόνο για εξουσία τείνει να διαφθείρει».α. Οι Εκφραστές του Αντιδικτατορικού Αγώνα 1967-1974 Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας. Creighton (1843-1901).19. στη Κολωνία (Deutsche τους Σοβιετικούς θα ήταν και η καταπάτηση των Welle) και ο κ. Η φράση αυτή είναι το Μόναχο. πάντα συνοδευόμενος. Αλλά από την ημέρα που είχα ελληνικό διαβατήριο στο χέρι (αρχές 8 Η θέση αυτή εκφράστηκε off the record από τον τότε 1976) δεν δημιουργήθηκε κανένα πρόβλημα.χ. όπου η καταπάτηση Μπακογιάννης (†). and absolute power corrupts ab- νόμοι που αφορούσαν την παραμονή αλλοδαπών στη solutely».. φορά τη Βρέμη.html από τις αντιδικτατορικές μας εκδηλώσεις. Ο Αδόλφος Χίτλερ επισκέφθηκε μόνο μια του ήταν σίγουρα. να ήταν αυτός ο λόγος που ο καθηγητής Γεώργιος Πηγή: www. ο χαρακτήριζαν οι φίλοι στη Βρέμη της Βορείου θαυμασμός και τα χειροκροτήματα του ακροατηρίου Γερμανίας. Τη Νομοθεσία του 1938! χρησιμοποίησε σ’ ένα γράμμα του το 1887 προς τον Όταν έπαιρνε κανείς πολιτικό άσυλο έχανε τυπικά το Ιστορικό και Επίσκοπο του Λονδίνου Mandell δικαίωμα πολιτικής απασχόλησης. δυστυχώς. κ. σε μια συνέντευξη του στη 10 Υποστηριζόμενοι βέβαια και από μερικούς γερμανική τηλεόραση λίγο προ της αναχώρησής του αξιόλογους δημοσιογράφους.9. Οι τόσο φιλική στην χρήση της γραπτής γλώσσας. ο ξέρει αν στην ημερησία διάταξη των συζητήσεων με Άγγελος Μαρόπουλος. Griechische Redakti- καθημερινό φαινόμενο. σοσιαλδημοκράτη Helmut Schmidt. Ανδρέας Αρνάκης στη Φρανκφούρτη ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Σοβιετική Ένωση! (Hessischer Rundfunk). κ. ούτε στα Γερμανικά. Υπάρχει βέβαια και το Ταξίδια στις ΗΠΑ με το Fremdenpass δεν ήταν ούτε ελαφρυντικό: Η ελληνική ορθογραφία δεν είναι και και για επαγγελματικούς λόγους δυνατά. Ο δημοσιογράφος ήθελε να on). ο Κώστας Νικολάου. Ως πατέρας της φράσης/θέσης αυτής Δυτική Γερμανία κατάγονταν από τη χιτλερική θεωρείται ο Άγγλος Lord Acton (1834-1902). δεν ξαναπήγε. Οι συνάδελφοι Γερμανοί που με συνόδευαν ον ον εντυπωσιάσει το ακροατήριό του. του Fremdenpass το γερμανικό έδαφος. Οκτώβριο 1971 μέχρι Οκτώβριο 1975 κυκλοφορούσα με Fremdenpass.uk/absolute-power-corrupts- Αλέξανδρος Μαγκάκης δεν παρουσιάστηκε σε καμία absolutely. ο Βασίλης Μαυρίδης. αλλά κάπως ελεύθερη μετάφραση από την αγγλική «Pow- ποτέ μόνος. Οι περισσότεροι er tends to corrupt.2017 . Αθήνα. 30 από 117 . χρησιμοποιούσε ήταν 1 ενημερωμένοι και 2 ήταν ευτυχείς που αρχαίες ελληνικές και λατινικές φράσεις.

ΕΚ-ΕΔΗΝ Dortmund 11 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ. Θεώρησα καθήκον να συμπεριλάβω αναφέρει ημερομηνίες και να δώσει λεπτομερείς στον κατάλογο και τους «Συνεργάτες». ΕΚ-ΕΔΗΝ Στοκχόλμη 5 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ. Ο αλφαβητικός. ΕΚ-ΕΔΗΝ Hannover 19 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. συνηθίζαμε .ΠΑΚ Karlsruhe Σελ. ΕΚ-ΕΔΗΝ. Δεν μπορεί να Φ.. ΕΔΗΝ Hamburg 4 ΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.9. άνθρωποι που μας πληροφορίες από πότε μέχρι πότε ποιος ήταν σε ποια βοηθούσαν χωρίς να είναι οργανωμένοι στην ΕΚ-ΕΔΗΝ. Οι Εκφραστές του Αντιδικτατορικού Αγώνα 1967-1974 ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ.600 . ΕΚ-ΕΔΗΝ Leichlingen 16 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. και δίνει μια των Φίλων του Πανελληνίου Απελευθερωτικού Κινήματος. ΕΚ-ΕΔΗΝ München 18 ΑΚΡΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Hamburg 20 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. δηλαδή είναι Προσωπικά δεν είχα κανένα πρόβλημα να αποκαλέσω ένα προσωρινός. BELGIEN 12 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ. ούτε συνάδελφος και ούτε φίλος μας. τον όρο «Φίλε». Συνάδελφοι. ΕΚ-ΕΔΗΝ Ζυρίχη 14 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΡΩΔΗΣ. στην οργάνωση δε συναρμολογηθούν εν καιρώ ως παράρτημα. Εξυπακούεται ότι χωρίς την στον αντιδικτατορικό αγώνα της περιόδου 1967-1974 από τα αγωνιστικότητα. Φίλοι που ακολουθεί. ΚΕ. ΠΕ.-ΠΑΚ. Φ. BG Hamburg 10 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ.Μυρώδης Αθανασίου . στιγμιαία εικόνα (Momentaufnahme).Λέξεις: 44. Ο κατάλογος Συνεργάτες. Φίλοι. Γι οργάνωση. Φίλοι μπορεί να χρησιμοποιηθεί Εξωτερικού.σε προσφωνήσεις . ΕΚ.δεν θα ήταν κανένας μας σε θέση να γράφονται έτσι και έτσι! είχε αντιστρατευθεί τη δικτατορία τόσα χρόνια και με τόση συνέπεια. την χωρίς συζήτηση υποστήριξη. ας μου το «κύριε». Όποιος δεν βρίσκει ένα όνομα η ξέρει καλά μέλος της ΣΔΕ «σύντροφε» ή του ΠΑΜ/ΚΚΕ/ΕΔΑ/ΚΝΕ/ΚΝΛ ή πως ο «τάδε» δεν ήταν σε καμία περίπτωση ούτε των Αντιδικτατορικών Επιτροπών «συναγωνιστή» αλλά και συνεργάτης. ΕΔΔΕ Bremen 13 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ. Dänemark 6 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ. ΕΔΔΕ 15 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΣ. ΕΕ München. Φίλοι ΕΔΗΝ Εξωτερικού. πότε έγινε μέλος. Συνάδελφοι. την πλήρη αναφερόμενα πρόσωπα.2017 . ΕΚ-ΕΔΗΝ Lüdenscheid 7 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ. 31 από 117 .. ΕΚ-ΕΔΗΝ Hamburg 21 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ. 1 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Συνάδελφοι. ΕΚ-ΕΔΗΝ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Köln.19. προσωρινός κατάλογος Συνεργάτες. ΕΚ Tübingen 3 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Μ. Bad Godesberg 22 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Κ. ΕΔΗΝ München 2 ΑΓΑΤΑΡΙΔΗΣ ΧΡ. ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ. διαγράφθηκε.. ΕΚ-ΕΔΗΝ Rüsselsheim 23 ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ.de] για να αποφύγουμε λάθη και πιθανές παρεξηγήσεις. Kopenhagen. ΦΙΛΟΙ – ΟΙ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ Εισαγωγή Στην Ένωση Κέντρου – Ελληνική Δημοκρατική Νεολαία. κατανόηση και αγάπη των γυναικών μας – οι περισσότεροι Και μια τελευταία σημείωση: Δυστυχώς δεν είμαι σε θέση να ήμασταν παντρεμένοι με μικρά παιδιά στα σπίτια μας και ελλέγξω την ορθογραφία πολλών ονομάτων που μπορεί να εργαζόμενες συζύγους . περιλαμβάνει κυρίως τα Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω κατά πόσο ο κατάλογος ονόματα των ανδρών και γυναικών μελών της ΕΚ-ΕΔΗΝ Συνεργάτες. Γραμματέας.ΠΑΚ.να «συναρμολογήθηκε» από άλλους καταλόγους. ΕΚ-ΕΔΗΝ Berlin. πότε έφυγε ή πότε αυτό και ο τίτλος Συνεργάτες. ΕΚ-ΕΔΗΝ Freiburg 8 ΑΓΟΡΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Γενεύη 9 ΑΓΡΙΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. κάνει εγγράφως γνωστό [myro-avncs@t-online. που κατά κανόνα ήταν ενεργά παρόντα στις νομικά ως αποδεικτικό στοιχείο ή βεβαίωση συμμετοχής εκδηλώσεις μας. Bremen. ΕΚ-ΕΔΗΝ Sandbach 17 ΑΪΝΑΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. Φ. Ο κατάλογος είναι σε εξέλιξη. Συνάδελφοι. ΕΚ-ΕΔΗΝ LIEGE.. που θα χρησιμοποιούμε τον όρο «συνάδελφε».

ΕΚ-ΕΔΗΝ Ζυρίχη 67 ΒΕΝΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Ζυρίχη 68 ΒΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. Φ. Πανεπιστημίου Straßburg 60 ΒΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Αμβούργο 36 ΑΡΑΒΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Φ. ΔΑ Γαλλία 75 ΒΕΡΥΤΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ. Γραμματέας München 54 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Φ.600 . ΕΚ-ΕΔΗΝ Tübingen 73 ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Ζυρίχη 69 ΒΕΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ.Λέξεις: 44. ΕΚ-ΕΔΗΝ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Hannover 46 ΒΑΒΟΥΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ. ΕΚ-ΕΔΗΝ ΠΟΒΓ Αμβούργο 45 ΒΑΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Ζυρίχη 65 ΒΕΝΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Stuttgart 74 ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΣ.ΕΕ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Ζυρίχη 70 ΒΕΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Ρώμη. ΕΚ-ΕΔΗΝ Paris 51 ΒΑΡΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 32 από 117 . Οι Εκφραστές του Αντιδικτατορικού Αγώνα 1967-1974 24 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ München. ΕΚ-ΕΔΗΝ Ζυρίχη 64 ΒΕΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Berlin 39 ΑΡΓΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΠΑΜ München 76 ΒΙΡΒΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Ζυρίχη 77 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ. ΕΔΗΝ Berlin 42 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ. Καθηγ. ΕΚ-ΕΔΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ Σελ. EK?EDHN U. ΕΚ-ΕΔΗΝ München 52 ΒΑΡΕΛΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. Σουηδία 33 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Ζυρίχη 28 ΑΝΡΔΟΝΙΚΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Ζυρίχη 63 ΒΕΝΑΚΗΣ ΑΕΤΟΣ.. Ιταλία 55 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Bochum 53 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ.. ΕΚ-ΕΔΗΝ München 56 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ.2017 . ΕΚ-ΕΔΗΝ Ζυρίχη 25 ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗΣ ΟΜΗΡΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Stuttgart 72 ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Ζυρίχη 66 ΒΕΝΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ.Μυρώδης Αθανασίου .19. ΕΚ-ΕΔΗΝ ΠΟΒΓ Ανόβερο 44 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. Ιταλία 34 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.K. ΕΚ-ΕΔΗΝ Ολλανδία 57 ΒΑΣΣΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ.ΠΑΚ Herten 31 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ München 48 ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ Γ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Schwaikheim 62 ΒΕΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ. Frankenthal 35 ΑΠΤΟΣΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ. 59 ΒΕΓΛΕΡΗΣ ΦΑΙΔΩΝΑΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Stuttgart 78 BΟΛΟΝΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ.-ΠΑΚ . Heidelberg 43 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ 37 AΡΑΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ München 29 ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ Α. ΕΚ-ΕΔΗΝ ΔΑΝΙΑ 61 ΒΕΛΗΣΑΡΙΟΥ ΠΑΝΤΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Ζυρίχη 71 ΒΕΝΤΟΥΡΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΚΕΦΑΛΙΝΟΥ. Γ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Μπολόνια. ΠΑΚ Mannheim. ΠΟΝΓ Stuttgart 50 ΒΑΝΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Södertälje. ΕΚ-ΕΔΗΝ Aachen 30 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Neustadt 49 ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ ΚΡΙΤΩΝ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Στοκχόλμη 47 ΒΑΛΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ München 40 ΑΡΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Ζυρίχη 58 ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΤΑΣ.9. ΚΕ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Stuttgart 32 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Darmstadt 26 ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Piza. Ιταλία 27 ΑΝΘΟΜΕΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. Ραδιοφωνία Φρανκφούρτης Frankfurt 41 ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Γενεύης 38 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ.

ΕΚ-ΕΔΗΝ Στοκχόλμη. Κέρκυρα 112 ΓΚΑΡΝΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Giengen an der Brenz 80 ΒΟΤΟΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Bari.01.68) 125 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Ζυρίχη 122 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ.. ΕΚ-ΕΔΗΝ. Γερμανίας) 82 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Ι. ΕΚ-ΕΔΗΝ Schweinfurt 102 ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ..Μυρώδης Αθανασίου . 33 από 117 . ΕΚ-ΕΔΗΝ Modena. ΓΓ ΕΚ Δ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Αμβούργο 117 ΓΚΟΛΦΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ. Ιταλία 115 ΓΚΛΙΑΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ ΠΟΒΓ Ανόβερο 98 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ ΠΟΒΓ Αμβούργο 99 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ. ΠΑΕ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Αμβούργο 87 ΒΡΟΝΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Κοπεγχάγη 88 ΒΥΡΩΝ ΙΛΤΣΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Sindelfingen Σελ. Γραμματέας ΕΚ-ΕΔΗΝ Stuttgart 123 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΣ.Λέξεις: 44. Γραμματέας ΕΚ-ΕΔΗΝ. NRW 90 Γανωτής Νικόλαος. ΕΔΗΝ Μόναχο 121 ΓΟΥΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Mettmann. ΕΚ-ΕΔΗΝ Αμβούργο 116 ΓΚΛΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.. ΕΚ-ΕΔΗΝ Βερολίνο 120 ΓΟΝΕΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Ζυρίχη 81 ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Berlin 84 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. (μέλος KE EK 7.. Plöck 64 129 ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ολλανδία 130 ΔΑΝΕΛΑΤΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ.19. ΕΚ-ΕΔΗΝ Esslingen 124 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. ΕΔΗΝ Hamburg 119 ΓΚΟΥΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Ehingen-Donau 89 ΓΑΒΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Herten. ΕΚ-ΕΔΗΝ Herten 96 ΓΕΝΟΥΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΛΟΣ. Bremen 127 ΓΥΠΑΡΑΚΗ ΓΚΙΖΕΛΑ.600 . ΕΚ-ΕΔΗΝ Ζυρίχη 106 ΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Βερολίνο 109 ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΔΗΣ Χ. Γραμματέας ΕΚ-ΕΔΗΝ München. Ιταλία 95 ΓΑΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Bari.2017 . ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ Bad Godesberg/Bonn (ΓΓ ΕΚ Δυτ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Pfaffingen/Tübingen 110 ΓΙΣΔΑΚΗ ΔΟΡΩΘΕΑ-ΑΠΠΟΛΩΝΙΑ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Heidelberg. ΕΔΗΝ Hamburg 83 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΛΑΚΗΣ. Φ. Σουηδία 126 ΓΥΠΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. ΣΔΕ Bremen 132 ΔΑΝΗΙΛΙΔΗΣ ΝΤΑΝΙΕΛ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Ρώμη. ΕΚ-ΕΔΗΝ Μόναχο 103 ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Schwäbisch-Gmünd 104 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Karlsruhe 101 ΓΙΑΓΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ. ΕΚ –ΕΔΗΝ München 111 ΓΙΣΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Αμβούργο 92 Γανωτής Χρήστος. ΕΔΔΕ Hamburg. Ιταλία 131 ΔΑΝΗΙΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Αμβούργο 91 Γανωτής Χαράλαμπος. ΠΑΚ Ευρώπης London 108 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Esslingen 85 ΒΡΑΖΙΟΤΗΣ ΑΡΗΣ. Bremen 128 ΔΑΜΑΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Ηessen 100 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Φρανκφούρτη 94 ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ Ν. ΕΚ-ΕΔΗΝ Schweinfurt 107 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Ιταλία 105 ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.. ΕΚ-ΕΔΗΝ Αμβούργο 93 ΓΑΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. Κοινότητα München 118 ΓΚΟΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ/ΛΑΜΠΗΣ. Witten 97 ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.ΠΑΚ ? 113 ΓΚΑΡΣΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Esslingen 114 ΓΚΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ Ν. Dr. Οι Εκφραστές του Αντιδικτατορικού Αγώνα 1967-1974 79 ΒΟΜΒΑΣ Α. ΕΚ-ΕΔΗΝ VIENNA 86 ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Offenbach.9.. ΕΔΔΕ Hamburg.

ΕΚ-ΕΔΗΝ Esslingen 140 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΣ.ΠΑΚ Αννόβερο 144 ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ. BG Duisburg 161 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ Α. ΕΚ-ΕΔΗΝ. ΕΚ-ΕΔΗΝ ΠΟΒΓ Αμβούργο 155 ΖΕΡΒΟΣ ΣΑΚΗΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ St. Οι Εκφραστές του Αντιδικτατορικού Αγώνα 1967-1974 133 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ. 34 από 117 . ΕΚ-ΕΔΗΝ Frankfurt/Main. ΕΚ-ΕΔΗΝ Βερολίνο 141 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ..2017 .19.. ΠΑΚ Mannheim 162 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.600 . ΕΚ-ΕΔΗΝ. ΕΚ-ΕΔΗΝ ΚΕΝΤΡ. ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ Wanne-Eickel 143 ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Βερολίνο 164 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ζυρίχη 165 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Γενεύης 171 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ. Kriftelerstr. ΕΚ-ΕΔΗΝ Stuttgart 176 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΕΛΛΙΟΣ.. ΕΚ-ΕΔΗΝ Hagen. Ιταλία 135 ΔΕΛΗΠΕΤΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Kristiaastand. ΕΚ-ΕΔΗΝ Βερολίνο 147 ΔΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΡΙΟΣ Esslingen 148 ΔΟΥΣΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. BG Aachen 134 ΔΕΛΗΘΑΝΑΣΗΣ ΑΣΤΕΡΗΣ. Σουηδία 174 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Stuttgart 168 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ. Γραμματέας ΕΚ-ΕΔΗΝ Alfdorf. ΕΚ-ΕΔΗΝ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Boräs. Γραμματέας.ΠΑΚ Bologna/Μπολώνια. ΕΚ-ΕΔΗΝ Stuttgart 154 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Schwäbisch-Gmünd 181 ΚΑΙΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. ΝΙΚΟΣ. Φ. Hannover/Αννόβερο 178 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Βερολίνο 184 ΚΑΙΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Δανία 153 ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΟΚΛΗΣ. Σουηδία 149 ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ. Φ. Heubach 145 ΔΟΒΑΣ ΚΩΣΤΑΣ.Μυρώδης Αθανασίου . ΕΚ-ΕΔΗΝ Γεν. ΠΑΚ Βερολίνο 185 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΕΚ-ΕΔΗΝ Hamburg 186 ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Heidelberg. ΕΔΗΝ Berlin Σελ. Φ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Bochum 159 ΖΩΝΑΡΑΣ Γ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Τrieste. ΕΚ-ΕΔΗΝ Tübingen 160 ΗΛΙΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Βερολίνο 183 ΚΑΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. ΕΚΈΔΗΝ Swaikheim 175 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 30 177 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ. Bonn-Auerberg 158 ΖΥΓΟΜΗΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. Φ.ΠΑΚ . Ιταλία 179 ΚΑΒΟΥΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Βερολίνο 188 ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 157 ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ/ΘΑΝΟΣ.Λέξεις: 44. Φ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Münster 180 ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Hagen 169 IΛΤΣΟΣ ΒΥΡΩΝ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Ζυρίχη 172 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ευ. ΕΚ-ΕΔΗΝ. Plöck 64 138 ΔΗΜΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Bergisch-Gladbach 187 ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. Gallen 163 ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. BG Hannover. ΕΚ-ΕΔΗΝ. ΕΚ-ΕΔΗΝ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Σουηδία 150 ΔΡΟΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ. Δημοσιογράφος Λωζάνη 137 ΔΕΜΑΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Ehingen 170 ΙΝΤΖΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Βερολίνο 182 ΚΑΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. Φ. Φ.-ΠΑΚ Darmstadt 173 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΤΙΝΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ ΠΟΒΓ Αμβούργο 151 ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Gevelsberg 146 ΔΟΥΛΑΜΗΣ ΗΛΙΑΣ. ΠΑΚ München 152 ΕΥΓΕΝΑΚΗΣ Α. ΕΚ-ΕΔΗΝ KRISTIA 166 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΜΕΛΛΟΣ. 78 136 ΔΕΛΗΠΕΤΡΟΣ Δ. ΕΚ-ΕΔΗΝ. Callinstr.9. ΕΚ-ΕΔΗΝ Ανόβερο 142 ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ München. BG Βόννη 156 ΖΕΡΔΕΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Stuttgart 167 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. ΔΑ Γαλλία 139 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

ΕΚ-ΕΔΗΝ Βερολίνο 219 ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΒΥΡΩΝ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Βερολίνο 224 ΚΑΤΣΙΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. ΕΔΗΝ Berlin 220 ΚΑΤΡΑΝOΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Kreuzstr. ΕΚ-ΕΔΗΝ. ΕΚ-ΕΔΗΝ ΠΟΝΓ Stuttgart 227 ΚΕΛΑΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Hannover 218 ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ. Dr. Φ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Schwaikheim 231 ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΤΙΝΟΣ. DGB Bad Godesberg 238 ΚΟΓΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Esslingen 239 ΚΟΚΕΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Ζυρίχη 228 ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΤΙΝΟΣ. Φ. ΕΚ-ΕΔΗΝ München 203 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ. Stuttgart 243 ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ.Μυρώδης Αθανασίου . ΕΚ-ΕΔΗΝ ΠΟΒΓ Kifhorn 214 ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΝΙΚΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ München 242 ΚΟΛΟΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Rethelstr.19. ΠΑΚ Mettmann 200 ΚΑΝΤΗΛΙΕΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Esslingen 229 ΚΕΜΕΡΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ. ΠΑΚ München 201 ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ. Οι Εκφραστές του Αντιδικτατορικού Αγώνα 1967-1974 189 ΚΑΛΟΓΕΡΗ ΣΩΤΗΡΙΑ.2017 . ΕΚ-ΕΔΗΝ Lindau 202 ΚΑΡΑΒΟΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ ΠΟΒΓ Αμβούργο 191 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Esslingen 192 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Φ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Düsseldorf 235 ΚΛΑΔΑΚΗΣ ΓEΩΡΓΙΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Herten 209 ΚΑΡΑΣΛΑΝΗΣ ΚΛΗΜΗΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Ehingen-Donau 230 ΚΕΡΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Tübingen 208 ΚΑΡΑΣΑΡΙΔΗΣ ΘΕΜΗΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Φρανκφούρτη 195 ΚΑΜΠΑΚΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ. ΕΔΗΝ Braunschweig. ΠΑΚ Αμβούργο 233 ΚΙΤΣΙΟΣ Ι.9. ΕΚ-ΕΔΗΝ Minden Σελ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Heubach 206 ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ.. ΕΚ-ΕΔΗΝ München 193 ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ NRW Wanne-Eickel 196 ΚΑΜΠΟΥΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Metzingen 221 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ. 71 B 207 ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. NRW 198 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛOΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ. ΕΔΗΝ Aachen. ΕΚ-ΕΔΗΝ. ΕΚ-ΕΔΗΝ München 215 ΚΑΡΤΕΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ . ΕΚ-ΕΔΗΝ ΠΟΒΓ Αμβούργο 199 ΚΑΝΟΥΠΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ. ΕΔΗΝ Βερολίνο 210 ΚΑΡΔΑΚΑΡΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ.. Clausthal-Zelle 223 ΚΑΤΣΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Lindau 194 ΚΑΜΝΑΡΟΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ. 1 204 ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ Δ. ΠΑΚ Stockholm 241 ΚΟΛΛΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ. Φ. Φ.-ΠΑΚ Karlsruhe. Φ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Münster 197 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Schweinfurt 225 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ NRW Bielefeld. ΕΚ-ΕΔΗΝ. Deutsche Welle Bad Godesberg/Köln 236 ΚΛΟΖΩΡΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ.Λέξεις: 44. Βερολίνο 226 ΚΑΦΟΥΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.600 . ΕΚ-ΕΔΗΝ NRW. BG Bad Godesberg 237 ΚΛΟΖΩΡΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ. 35 από 117 . ΕΚ-ΕΔΗΝ Esslingen 232 ΚΙΣΣΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Θεσσαλονίκη 217 ΚΑΣΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Stuttgart 216 ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΔIONΥΣΙΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Ζυρίχη 190 ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. ΠΑΚ Frankfurt 234 ΚΗΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ. Δημοσιογράφος München 213 ΚΑΡΔΑΡΑΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ ΠΟΒΓ Gifhorn 211 ΚΑΡΔΑΚΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ. BG Βόννη. ΕΚ-ΕΔΗΝ ΠΟΒΓ Neustadt 212 ΚΑΡΔΑΜΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ.. ΕΚ-ΕΔΗΝ. 222 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.ΠΑΚ Stuttgart. ΕΚ-ΕΔΗΝ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Paderborn 205 ΚΑΡΑΜΑΛΕΓΓΟΣ Β. ΕΚ-ΕΔΗΝ Ιταλία 240 ΚΟΚΚΟΛΑ ΑΓΓΕΛΑ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Berlin..

ΕΚ-ΕΔΗΝ Messede 252 ΚΟΥΓΕΝΤΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ.9. ΕΚ-ΕΔΗΝ. ΕΔΗΝ München 271 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ. Οι Εκφραστές του Αντιδικτατορικού Αγώνα 1967-1974 244 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΗΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Esslingen 247 ΚΟΤΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. Italy 250 ΚΟΤΣΟΜΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ. Αντιδικτατορικές Επιτροπές Hannover. ΕΚ-ΕΔΗΝ München 245 ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Esslingen 266 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Αννόβερο 257 Κ(Χ)ΟΥΝΤΑΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ. Φ-ΠΑΚ München 277 ΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΠΑΚ Offenbach/Frankfurt 295 ΜΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ). ΕΔΗΝ Μόναχο 261 ΚΟΥΤΣΟΚΟΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ FERRARA 262 ΚΟΥΦΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Malmö. ΠΑΚ ΗΠΑ ? 278 ΛΙΓΚΙΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Belgien 291 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ. Φ. EK-ΕΔΗΝ München. Φ. Heidelberg 248 ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ΠΑΚ Köln/Aachen 293 MΑΛΛΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ München 290 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ.Μυρώδης Αθανασίου . ΠΑΚ Mannheim 292 ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ München 264 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Δημοσιογράφος Bonn 285 ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ). ΠΑΚ Karlsruhe 294 ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. ΔΑ Heidelberg 284 ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Karlsruhe 282 ΛΥΒΕΡΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Αarau 283 ΜΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ..Λέξεις: 44. ΕΚ-ΕΔΗΝ München 267 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΥΡΩΔΗΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ. Celle 273 ΛΕΛΕΔΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ. Φ. Σουηδία 296 ΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. EE Düsseldorf 251 ΚΟΤΣΟΜΙΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Hannover 260 ΚΟΥΤΑΛΙΔΗΣ Α.ΠΑΚ ? 269 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ. KE. ΕΚ-ΕΔΗΝ Ιταλία 286 ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Esslingen 272 ΛΕΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. ΠΑΚ Karlsruhe 281 LITINAS INGE. Deutsche Welle Köln 256 ΚΟΥΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Φ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Ρώμη 280 ΛΙΤΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Wien 275 ΛΙΑΚΑΤΣΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Plettenberg 249 ΚΟΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Aachen 297 ΜΑΝΙΑΤΗΣ. Belgien 246 ΚΟΤΣΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΦΑΝΗΣ.. ΕΚ-ΕΔΗΝ Pavia. Φ. Rottenburg 268 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ. Πρόεδρος Λέσχης Ποντίων München 287 ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Belgien 288 ΜΑΚΡΗΣ ΤΑΣΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Düsseldorf. ΕΚ-ΕΔΗΝ Padova. ΕΚ-ΕΔΗΝ Liege.2017 .19. ΕΚ-ΕΔΗΝ NRW Mettmann 274 ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Φ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Augsburg 253 ΚΟΥΚΙΑΝΑΚΗΣ Α. ΕΚ-ΕΔΗΝ Pavia. Italien 279 ΛΙΟΤΣΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Burscheid 276 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ München 265 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Liege. ΕΚ-ΕΔΗΝ ΙΤΑΛΙΑ 289 ΜΑΚΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Plietzhausen 263 ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ. Ιταλία 270 ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Varensell 254 ΚΟΥΚΟΥΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μόναχο 255 ΚΟΥΛΜΑΣΗ ΔΑΝΑΗ. ΕΚ-ΕΔΗΝ. Φ-ΠΑΚ Köln 259 ΚΟΥΣΤΙΑΝΗΣ.600 . ΕΚ-ΕΔΗΝ ΠΟΒΓ Ανόβερο Σελ. Nτίνος. ΕΔΗΝ Μόναχο 258 ΚΟΥΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 36 από 117 .

ΠΑΜ München 307 ΜΑΝΩΛΙΤΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Esslingen 322 ΜΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.. ΕΔΑ ΕΣ. Stuttgart 350 ΜΠΕΛΕΒΕΣΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. ΠΕ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Ζυρίχη 336 ΜΙΧΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.9. ΕΚ-ΕΔΗΝ LEOBEN. ΕΚ-ΕΔΗΝ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Wanne-Eickel 345 ΜΠΑΡΔΑΣ ΚΩΣΤΑΣ. BG. ΕΚ-ΕΔΗΝ. Δημοσιογράφος München 343 ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ. Φ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Δανία 318 ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Esslingen 319 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Darmstadt. KE. ΕΚ-ΕΔΗΝ Lügde 344 ΜΠΑΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.2017 . ΕΚ-ΕΔΗΝ Waiblingen 341 ΜΟΥΧΛΙΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Berlin 300 ΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 37 από 117 . ΕΚ-ΕΔΗΝ Schwäbisch-Gmünd 337 ΜΟΤΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ. Deutsche Welle Köln. Schweden 327 ΜΗΧΟΣ Α. ΕΚ-ΕΔΗΝ Würzburg. ΕΚ-ΕΔΗΝ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Bologna. ΚΕ.19. Italien 305 ΜΑΝΤΖΙΑΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Zollberg. ΕΚ-ΕΔΗΝ Genf 301 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ. Fleischerkirchengasse 1. München 342 ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Mühlacker 340 ΜΟΥΤΑΦΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Ανόβερο 324 ΜΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ. ΑΓΓ. EK-EΔHN NRW Bochum 316 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Αυστρία 328 ΜΙΛΛΗΣ ΘΩΜΑΣ. Bonn 314 ΜΑΥΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.Λέξεις: 44. ΕΚ-ΕΔΗΝ Βερολίνο 339 ΜΟΥΣΕΛΗΜΗΣ Κ. Ιταλία 308 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Denkendorf. ΕΚ-ΕΔΗΝ. Οι Εκφραστές του Αντιδικτατορικού Αγώνα 1967-1974 298 ΜΑΝΟΛΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.-ΠΑΚ Παρίσι 332 ΜΙΤΛΙΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Ζυρίχη 303 ΜΑΝΤΑΔΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ. KE. ΕΚ-ΕΔΗΝ Dortmund 315 ΜΑΥΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. ΕΔΑ Εσωτ. ΕΚ-ΕΔΗΝ. Φ. Dieselstr.600 . ΕΔΗΝ Stuttgart 329 ΜΙΛΙΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Ζυρίχη 311 ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.. ΕΕ Γαλλία 313 ΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ. Esslingen 338 ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Μόναχο 349 ΜΠΕΗΣ ΤΑΚΗΣ. EE Παρίσι/Θεσσαλονίκη 310 ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.ΠΑΚ Bietigheim 351 ΜΠΕΛΙΓΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κοπεγχάγη 352 ΜΠΕΡΔΕΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ. Φ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Kalthof 330 ΜΙΛΛΗΣ ΘΩΜΑΣ. ΚΕ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Stockholm 312 ΜΑΡΜΑΤΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ.ΠΑΚ Karlsruhe 302 ΜΑΝΤΑΔΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ. ΕΚ-ΕΔΗΝ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ 348 ΜΠΕΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. ΠΑΚ Karlsruhe 326 ΜΗΝΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Ολλανδία 306 ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Stuttgart 325 ΜΕΣΣΗΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Ζυρίχη 304 ΜΑΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. Ολλανδία 309 ΜΑΡΑΝΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ/ΑΛΕΚΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Heidelberg 347 ΜΠΑΡΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Altena 334 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Ζυρίχη Σελ. Φ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Esslingen 299 ΜΑΝΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. EE Utrecht.. ΕΚ-ΕΔΗΝ Utrecht. ΕΚ-ΕΔΗΝ Firenze. 4 321 ΜΕΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.Μυρώδης Αθανασίου . ΕΚ-ΕΔΗΝ Karlsruhe. ΕΚ-ΕΔΗΝ Stuttgart 331 ΜΙΝΕΪΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. ΕΕ Ανόβερο 346 ΜΠΑΡΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Düsseldorf 333 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Αμβούργο 323 ΜΕΛΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Esslingen 320 ΜΑΥΡΟΣ ΣΥΜΕΩΝ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Stockholm. ΠΑΜ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Genf 335 ΜΙΧΑΙΛΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ. ΣΔΕ Köln/Αθήνα 317 ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ.

Οι Εκφραστές του Αντιδικτατορικού Αγώνα 1967-1974 353 ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΛΕΧΑΝΔΡΟΣ.. ΠΑΚ München 395 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ. ΠΑΚ Βερολίνο/Κοπεγχάγη/Αθήνα 354 ΜΠΕΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.. ΕΚ-ΕΔΗΝ. ΓΓ. Neuss 386 ΝΤΑΤΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Αννόβερο 370 ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΠΑΚ Dübendorf/Ζυρίχη. ΠΑΚ München 372 ΝΑΣΙΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.2017 . ΕΚ-ΕΔΗΝ Rapperswil-Jona/Zürich 391 ΠΑΚΛΑΤΖΗΣ ΦΩΤΙΟΣ. Νομικός Hamburg 383 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Rom. ΕΚ-ΕΔΗΝ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Stuttgart 365 ΜΥΡΩΝΙΔΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ/ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Esslingen 397 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Bochum 393 ΠΑΛΛΙΟΥΡΑΣ Σ. ΕΔΗΝ Μόναχο 394 ΠΑΝΑΓΙΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ. ΚΕ. Ελληνική Αντίσταση. ΕΚ-ΕΔΗΝ. Σουηδία 366 ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ Κοπεγχάγη 367 ΜΩΡΑΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Αυστραλία 385 ΝΤΑΙΛΙΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ. ΕΔΗΝ München. ΠΑΕ Μόναχο 364 ΜΥΛΩΝΑΣ Ν. ΕΚ-ΕΔΗΝ München 368 ΝΑΚΑΣ Δ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Gislaved. Österreich 389 ΟΚΤΙΝΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Βερολίνο 390 ΟΡΔΙΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Ζυρίχη 362 ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ. ΕΕ Zürich.Μυρώδης Αθανασίου .600 . ΕΚ-ΕΔΗΝ Wien.. ΕΚ-ΕΔΗΝ Dübendorf/Ζυρίχη 398 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.. ΕΚ-ΕΔΗΝ Μιλάνο. Ιταλία 380 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ. ΠΑΚ München 381 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΣΤΑΣ. 38 από 117 .. Φ. Ελβετία Σελ.. ΕΚ-ΕΔΗΝ Bietigheim 399 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Bielefeld 384 ΝΟΛΗΣ ΒΙΚΤΩΡ. ΕΚ-ΕΔΗΝ ΠΟΒΓ Αννόβερο 396 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ. Φ.. ΕΚ-ΕΔΗΝ Wanne-Eickel 358 ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ.19. ΕΚ-ΕΔΗΝ Mettmann 356 ΜΠΟΓ(Ν)ΙΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Ιταλία 403 ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΣΤΑΘΗΣ. Γραμματέας Ρώμη. ΕΚ-ΕΔΗΝ Esslingen 376 ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Γεν. Δρ. ΕΚ-ΕΔΗΝ ΠΟΒΓ Βρέμη 401 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΑΡ. ΕΚ-ΕΔΗΝ ΠΟΒΓ Hannover 387 ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ München 388 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Capri (Μο). ΕΚ-ΕΔΗΝ Bochum 359 ΜΠΡΟΥΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Krefeld 369 ΝΑΛΠΑΝΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Μόδενα. ΕΚ-ΕΔΗΝ Sindelfingen 371 ΝΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Γραμματέας.9. Ζυρίχη 379 ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΜΙΝΟΣ. Ελληνιή Αντίσταση Ρώμη. Steinickeweg 7 378 NΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. Ιταλία 404 ΠΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ. Deutsche Welle Köln 382 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Witten 375 ΝΕΟΚΟΣΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. Δρ. ΕΚ-ΕΔΗΝ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Μόναχο 377 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Ιταλία 363 ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Φ. Αντιστασιακός München 405 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.Λέξεις: 44. ΚΕ. Austria 361 ΜΥΓΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ. Ιταλία 373 ΝΑΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Berlin 374 ΝΑΤΣΙΟΚΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.. Ελβετία 402 ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΑΛΕΧΑΝΔΡΟΣ. Γ Würzburg/Schweinfurt 357 ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΑΤΗΑΝΑΣΙΟΣ. Φ. ΕΕ Graz. ΕΚ-ΕΔΗΝ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Hannover/Wolfsburg 355 ΜΠΛΑΧΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ München 392 ΠΑΛΑΜΠΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Ζυρίχη 360 ΜΠΡΑΖΙΩΤΗΣ ΑΡΗΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Esslingen 400 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ. Φ.

ΕΚ-ΕΔΗΝ Sindelfingen 423 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ. Φ. ΕΚ-ΕΔΗΝ. ΕΚ-ΕΔΗΝ.-ΠΑΚ Mannheim Waldhof 436 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ.-ΠΑΚ Aschaffenburg 414 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Wuppertal 431 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ. Φ. ΕΚ-ΕΔΗΝ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Firenze. ΕΚ-ΕΔΗΝ Κοπεγχάγη 457 ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΝΙΚΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Darmstadt 408 ΠΑΝΤΟΣ ΤΑΣΟΣ. Φ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Βερολίνο 439 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ. ΠΑΚ Taufkirchen 456 ΠΑΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Esslingen 432 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Βερολίνο 426 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.600 . ΕΚ-ΕΔΗΝ Taufkirchen 455 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ. Φ. ΕΚ-ΕΔΗΝ München 430 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Basel 424 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ. ΠΑΚ München 440 ΠΑΠΑΜΑΝΤΕΛΟΣ Τάκης/ΔΗΜΗΤΡΗΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Kelsterbach 453 ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ.19. ΠΑΚ Porz-Wahn 444 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. BG Bad-Godesberg. ΕΚ-ΕΔΗΝ Ζυρίχη 450 ΠΑΡΑΣΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. BG Hannover 437 ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ZΑΧΑΡΙΑΣ. ΠΑΚ Stockholm.. ΕΚ-ΕΔΗΝ Βερολίνο 445 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ. ΠΑΚ Geesthacht 458 ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ. Φ. ΕΚ-ΕΔΗΝ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Mannheim 425 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ. ΕΚ-ΕΔΗΝ München Σελ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Essen 448 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. Φ. ΑΓΓ. ΠΑΚ Μόναχο 419 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ. Φ. ΚΚΕ Bremen 443 ΠΑΠΑΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. ΣΔΕ München 452 ΠΑΣΑΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ.Μυρώδης Αθανασίου . Φ. Φ. ΚΕ. ΕΚ-ΕΔΗΝ.Λέξεις: 44. ΕΚ-ΕΔΗΝ. ΕΔΔΕ. ΠΑΚ Rüsselsheim 438 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ. ΠΑΚ München 435 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ. ΠΑΚ Winterthur 417 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣ. Schweden 418 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ ΠΟΒΓ Clausthal-Zelle 447 ΠΑΠΑΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΧΡ. ΠΑΚ Aachen 441 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Αυστρία 449 ΠΑΡΑΣΧΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. ΠΑΚ Ανόβερο 416 ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΤΟΛΗΣ/ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ. Βόννη 422 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Esslingen 420 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Β. ΕΚ-ΕΔΗΝ Stockholm. ΓΓ ΕΚ-ΕΔΗΝ ΠΟΝΓ Tübingen 407 ΠΑΝΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.. ΠΑΚ München 429 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ. Φ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Γαλλία 454 ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ. Ιταλία 446 ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ. ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ TRIESTE 410 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ ΠΟΒΓ Ανόβερο 411 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 39 από 117 . ΕΚ-ΕΔΗΝ Köln 421 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ München 434 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ. ΣΔΕ München 433 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.ΠΑΚ Darmstadt 415 ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. ΕΕ Berlin 409 ΠΑΠΑΓΕΛΛΟΥ ΑΣΤΕΡΗΣ.9. ΕΚ-ΕΔΗΝ. Φ.. Φ. ΠΑΚ Μόναχο 427 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ. Οι Εκφραστές του Αντιδικτατορικού Αγώνα 1967-1974 406 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ. Φ. Montreal 442 ΠΑΠΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Μόναχο 412 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μόναχο 413 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ευ.2017 . ΕΚ-ΕΔΗΝ. ΕΚ-ΕΔΗΝ München 460 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Φ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Αμβούργο 459 ΠΕΠΟΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Schwäbisch-Gmünd 428 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Ζυρίχη 451 ΠΑΡΩΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Φ. ΕΚ-ΕΔΗΝ.

ΕΚ-ΕΔΗΝ München 513 ΣΟΛΔΑΤΟΣ Δ. Νέα Τρίγλια 493 ΣΑΧΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.. ΕΚ-ΕΔΗΝ Paderborn 483 ΣΑΚΚΑΣ ΘΕ.. ΕΚ-ΕΔΗΝ Zürich 492 ΣΑΡHΣΑΒΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. ΠΟΒΓ Αμβούργο 497 ΣΕΝΔΟΝΑΣ EΛΕΥΘΕΡΙΟΣ. Φ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Reutlingen 498 ΣΕΝΔΟΝΑΣ-ΓΚΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Ολλανδία 487 ΣΑΠΟΥΝΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ.. ΕΚ-ΕΔΗΝ Βασιλεία 472 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΕΛΛΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Wien/Graz 480 ΡΙΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Utrecht. ΕΚ-ΕΔΗΝ München 478 ΠΥΡΠΙΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Βερολίνο 501 ΣΗΜΟΝΑΚΙΣ ΝΙΚΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Ζυρίχη 464 ΠΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. Φ. Φ. ΕΚ-ΕΔΗΝ. ΕΚ ΕΔΗΝ Μόναχο 482 ΡΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ NRW Mettmann 467 ΠΛΟΥΜΠΗΣ ΚΩΣΤΑΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ 504 ΣΙΓΑΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Altingen (bei Tübingen) 494 ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Ζυρίχη 470 ΠΛΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.Μυρώδης Αθανασίου . ΕΦΗΜ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Winnenden 500 ΣΕΦΕΡ ΣΟΥΛΕΙΜΑΝ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Kettwig 496 ΣΕΒΔΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Reutlingen 499 ΣΕΡΗΦΗΣ Ι. ΕΚ-ΕΔΗΝ ΠΟΒΓ Αμβούργο 477 ΠΥΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Φ. ΠΑΚ Düsseldorf 462 ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ.19. ΕΚ-ΕΔΗΝ Graz. ΕΚ-ΕΔΗΝ Rüsselsheim 506 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ. Φ. ΕΚ-ΕΔΗΝ München 489 ΣΑΡΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Ζυρίχη 465 ΠΙΤΣΙΩΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Αμβούργο 509 ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Neu Ulm 488 ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Ρώμη 484 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ.-ΠΑΚ München 468 ΠΛΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Großostheim 486 ΣΑΠΕΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ. ΕΚΔΟΤΗΣ Λονδίνο 471 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ. ΠΑΚ.-ΠΑΚ. Φ. Γραμματέας ΕΚ-ΕΔΗΝ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Schwaikheim 503 ΣΙΑΠΕΡΑΣ. 40 από 117 . Οι Εκφραστές του Αντιδικτατορικού Αγώνα 1967-1974 461 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Brüssel. ΕΚ-ΕΔΗΝ Wiesbaden Σελ. ΕΚ-ΕΔΗΝ. Συντονιστής München 485 ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ. Γραμματέας Zürich. Αυστρία 479 ΡΑΙΣΑΚΗΣ Χ. ΠΟΔΓ Neuss 508 ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ. ΕΚ-ΕΔΗΝ ΠΟΒΓ Neustadt 474 ΠΟΝΗΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. Stockholm 475 ΠΡΟΒΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.9. ΠΑΚ München 463 ΠΙΠΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Langenberg 505 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ München 495 ΣΑΧΠΑΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Γραμματέας ΣΔΕ München 512 ΣΜΠΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Ζυρίχη 476 ΠΡΟΜΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ.600 . ΕΚ-ΕΔΗΝ Stuttgart 502 ΣΙΑΚΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ London 469 ΠΛΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ.2017 . ΠΑΚ Malmö. Belgien 491 ΣΑΡΗΣΑΒΒΑ ΙΡΜΑ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Αννοβέρου 466 ΠΛΑΚΩΡΗΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Witten 473 ΠΟΝΗΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Schweinfurt 514 ΣΟΝΙΑΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ München 490 ΣΑΡΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΛΕΥΤΕΡΗΣ).Λέξεις: 44.. ΕΚ-ΕΔΗΝ Stuttgart 507 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Ζυρίχη 481 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Duisburg 510 ΣΚΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΣ. ΠΑΚ ΚΑΝΑΔΑ Toronto 511 ΣΚΟΥΝΤΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

Λέξεις: 44. ΕΚ-ΕΔΗΝ. ΕΚ-ΕΔΗΝ München Σελ. ΣΔΕ Paris? 542 ΣΩΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ.ΠΑΚ Karlsruhe 556 ΤΖΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. Ελβετία 557 ΤΟΜΒΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Esslingen 560 ΤΟΥΠΛΙΚΩΤΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ.). Ιταλία 553 ΤΖΑΝΟΥΚΑΚΗΣ Γ. Φ. Πανεπιστ.. ΕΚ-ΕΔΗΝ Bologna. ΕΚ-ΕΔΗΝ ΠΟΒΓ Minden 568 ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Lübeck 531 ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ. ΡΙΧΑΡΔΟΣ (Jun.. ΕΚ-ΕΔΗΝ ΔΑΝΙΑ 562 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Βερολίνο 555 ΤΖΗΡΙΔΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ.ΕΚ-ΕΔΗΝ. 41 από 117 . Φ. ΕΔΗΝ Μόναχο 535 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. ΕΔΗΝ Stuttgart 537 ΣYΝΤΡΟΦΙΟΣ ΧΑΡΗΣ. Ιταλία 533 ΣΤΡΟΜΠΟΛΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Braunschweig 516 ΣΟΥΛΕΙΜΑΝ ΣΕΦΕΡ. Φ. Ρώμη 545 ΣΩΤΗΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Ζυρίχη 548 ΤΑΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. Οι Εκφραστές του Αντιδικτατορικού Αγώνα 1967-1974 515 ΣΟΦΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. ΕΔΗΝ Αμβούργο 565 ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Ζυρίχη 540 ΣΩΜΕΡΙΤΗΣ Σ. Austria 569 ΤΣΑΧΙΛΤΖΗ ΘΕΟΔΩΡΑ. ΣΔΕ Στρασβούργο? 541 ΣΩΜΕΡΙΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Altena 567 ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Sindelfingen 558 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Graz.. ΕΚ-ΕΔΗΝ NRW Herten 536 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΣΙΜΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Γενεύη 530 ΤΣΙΟΝΓΟΣ ΘΩΜΑΣ. Φ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Βερολίνο 517 ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ. ΠΑΚ 527 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Βασιλεία. ΕΚ-ΕΔΗΝ Bonn 523 ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ. ΠΑΚ Ανόβερο 546 ΤΑΦΕΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.. ΕΚ-ΕΔΗΝ Esslingen 521 ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ. BG Bonn 552 ΤΖΑΝΑΚΑKΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.. Δρ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Bologna.Μυρώδης Αθανασίου . ΕΚ-ΕΔΗΝ Παρίσι 520 ΣΠΥΡΟΓΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. ΠΑΚ Neviges 547 ΤΑΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Sindelfingen 559 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΜΗΧΑΛΗΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Νεάπολη. München..600 . ΕΔΗΝ Μόναχο 519 ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΟΣΤΑΣ. Συντονιστής Φ. Φ.2017 . ΕΚ-ΕΔΗΝ Ρώμη 526 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Αυστρία 554 ΤΖΗΜΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ ΠΟΒΓ Ανόβερο 525 ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΚΟΣΤΑΣ.9. ΕΚ-ΕΔΗΝ Ζυρίχη 549 ΤΑΣΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ζυρίχη 550 ΤΕΞΑΚΑΛΙΔΗΣ Α. ΠΑΚ Μόναχο 534 ΣΤΡΟΥΛΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Αμβούργο 518 ΣΠΑΝΟΣ Π. Φ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Αμβούργο 538 ΣΥΡΑΚΟΥ ΑΘΗΝΑ. ΠΑΚ Geesthacht 522 ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ Α.-ΠΑΚ Porz 551 ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Καρλσρούη 561 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Ζυρίχη 524 ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Reutlingen 544 ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Ζυρίχη 539 ΣΥΡΑΚΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ. Πανεπιστ. ΠΑΚ Karlsruhe 532 ΣΤΡΕΜΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. Φ. Καθ.. ΕΚ-ΕΔΗΝ Schwäbisch-Gmünd 563 ΤΣΑΔΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Wanne-Eickel 564 ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ Θ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Lindau 529 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ.19. ΕΚ-ΕΔΗΝ Iserlohn 566 ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΣ. ΕΔΗΝ München 528 ΣΤΕΡΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. Καθ. EK-EΔHN Graz. ΕΚ-ΕΔΗΝ ΠΟΒΓ Αμβούργο 543 ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ.

ΕΚ-ΕΔΗΝ Bielefeld. ΕΚ-ΕΔΗΝ Αννόβερο 590 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Berlin 597 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤ. ΕΚ-ΕΔΗΝ München 571 ΤΣΑΧΙΛΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Βερολίνο 615 ΧΟΥΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. Οι Εκφραστές του Αντιδικτατορικού Αγώνα 1967-1974 570 ΤΣΑΧΙΛΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ. . ΕΚ-ΕΔΗΝ Darmstadt 588 ΦΩΚΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Zürich 602 ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ Β.. Γραμματέας München 572 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Aachen 613 ΧΕΙΜΩΝΑΚΗΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Tübingen 611 ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.9. Γραμματέας Αμβούργο 620 ΨΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Τ..2017 .Μυρώδης Αθανασίου . Γαλλία 583 ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.19. Φ. Dr. ΕΚ-ΕΔΗΝ Krefeld 584 ΦΛΑΜΕΝΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Μόναχο 585 ΦΛΕΣΣΑΣ Γ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Ζυρίχη 622 ΨΑΡΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ/ΣΤΕΛΙΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ München 595 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Stuttgart 614 ΧΗΝΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Hannover 604 ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΗΛΙΑΣ. Österreich 578 ΤΣΟΥΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Braunschweig 619 ΧΩΡΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Γραμματέας Basel/Zürich 573 ΤΣΙΑΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ. Σουηδία 618 ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ. Φ. ΕΚ-ΕΔΗΝ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Heimelf 600 ΧΑΙΤΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ. Φ. Gütersloh Σελ. ΕΔΗΝ Βερολίνο 612 ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Frankfurt 617 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Φ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Tübingen/Bochum 591 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ. 42 από 117 . ΕΚ-ΕΔΗΝ ΠΟΝΓ Schwaikheim 606 ΧΑΤΖΗΓΩΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. BG Gießen. Dr. Φ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Tübingen 586 ΦΡΑΝΚΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Graz . ΕΚ-ΕΔΗΝ Tübingen/D-Dorf/Frankfurt 592 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Esslingen 610 ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ Κ. ΕΚ-ΕΔΗΝ..600 . ΕΚ-ΕΔΗΝ Neviges 574 ΤΣΟΛΑΚΗΣ Γ.. ΣΔΕ München 601 ΧΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Opladen 580 ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΗΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Rottenburg 598 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ.. ΕΚ-ΕΔΗΝ Stuttgart 616 ΧΡΙΣΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Fellbach..Λέξεις: 44. ΕΚ-ΕΔΗΝ Esslingen 594 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ. Stuttgart 596 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. ΕΔΗΝ Αμβούργο 575 ΤΣΟΛΟΔΗΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Αμβούργο 576 ΤΣΟΡΑΚΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ München 577 ΤΣΟΠΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. IG-Metall. EΚ-ΕΔΗΝ. ΕΚ-ΕΔΗΝ. Αντιδικτατορικές Επιτροπές Βερολίνο 607 XATZΗΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Εsslingen 608 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ. ΠΑΚ München 579 ΤΣΟΥΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ. ΠΑΚ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Zürich 587 ΦΡΑΝΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Zürich 593 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟLAOΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Fellbach 621 ΨΑΡΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ.ΠΑΚ Würzburg 582 ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ..ΠΑΚ Esslingen 603 ΧΑΣΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.. ΕΚ-ΕΔΗΝ Aachen 589 ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΚΛΗΜ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Στοκχόλμη. BG Frankfurt. ΕΚ-ΕΔΗΝ Ζυρίχη 623 ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Düsseldorf 609 ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Esslingen 599 ΧΑΙΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. Ratingen 605 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Παρίσι. ΠΑΚ München 581 ΦΑΡΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

SCHWEIZ 24 HAMBURG 51 WITTEN 25 HANNOVER 52 WUPPERTAL 26 HEIDELBERG 53 WÜRZBURG 27 HERTEN 54 ZÜRICH.178. UK 7 BIELEFELD 34 MALMÖ. Οι Εκφραστές του Αντιδικτατορικού Αγώνα 1967-1974 ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΡΟΣ ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ HAUPT-WIRKUNGS-STÄDTE DES POLITISCHEN WIDERSTANDES IM AUSLAND 1 AACHEN 28 HESSEN 2 ALTENA 29 KARLSRUHE 3 AUGSBURG 30 KILCHBERG.Λέξεις: 44. ITALIEN 49 WIEN. Μπέτση στο ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΟΝΕΚ-ΕΔΗΝ στην Αθήνα το 1995.. SCHWEIZ «. SCHWEIZ 48 WANNE-EICKEL 22 GENOVA. η Ενωση Κέντρου στο εξωτερικό. NORWEGEN 14 DORTMUND 41 PARIS. το πέτυχε η ΕΔΗΝ.9. 43 από 117 .τι δεν προλάβαμε με την έλευση της δικτατορίας. ITALIEN 11 BRAUNSCHWEIG 38 MÜNCHEN 12 BREMEN 39 NÜRNBERG 13 DARMSTADT 40 OSLO.τι δεν πετύχαμε στην Ελλάδα.600 .. SCHWEDEN 19 FLORENZ.Μυρώδης Αθανασίου . ό.2017 . SCHWEIZ 32 KOPENHAGEN. Σελ. ITALIEN 46 STUTTGART 20 FRANKFURT 47 TÜBINGEN 21 GENF.19. 75 πόλεις της Ευρώπης οργανώσαμε. ÖSTERREICH 23 GRAZ. ITALIEN 17 ESSLINGEN 44 SCHWÄBISCH-GMÜND 18 FELLBACH 45 STOCKHOLM. ÖSTERREICH 50 WINTERTHOUR. σελ. SCHWEIZ 4 BAD GODESBERG 31 KÖLN 5 BASEL. SCHWEDEN 8 BIETIGHEIM 35 MANNHEIM 9 BOCHUM 36 METTMANN 10 BONN 37 MILAN. Ο. FRANKREICH 15 DUISBURG 42 REUTLINGEN 16 DÜSSELDORF 43 ROM. DÄNMARK 6 BERLIN 33 LONDON.» Απόσπασμα από την εισήγηση του Α.

München. Γαλλία: Μέλος της ΕΕ ΕΚ Εξωτερικού 1967.1974 ΕΚΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ ΠΟΙΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΚ-ΕΔΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1967-1974 ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ IN ARBEIT 1 Αγγελίδης Αντώνης.2017 . 21 Δημάδης Νίκος. Εκδότης του ΕΚ-Pressedienst (1969. 20 Δεληπέτρος Θεόδωρος. 13 Γενούζος Ευάγγελος. 1974). Μέλος ΚΕ ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού (1972. Μόναχο: Μέλος ΤΕ της ΕΚ-ΕΔΗΝ Μονάχου το 1968-69. Bad Godesberg. Παρίσι: Μέλος ΚΕ και ΕΕ ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού. 1974).9. Γερμανίας.1974) und [3] ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (1974). Bremen: Γραμματέας ΤΕ ΕΚ-ΕΔΗΝ Αμβούργου. 15 Γιαννόπουλος Ιωάννης.19. 6 Αρβανίτης Σωτήριος. 12 Βουκελάτος Γεώργιος. Γραφείο Μελετών. 1969). 1972. Stuttgart: 18 Γραμμένος Νικόλαος. Βερολίνο (1967-1977): Μέλος ΚΕ και ΕΕ. μέλος της ΣΕΠΟ 16 Γισδάκης Σπύρος. μέλος ΚΕ ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού 26 Καντηλιεράκης Δημήτριος. ΓΓ ΕΚ-ΕΔΗΝ Δυτ. Βόννη: Γραμματέας ΕΚ-ΕΔΗΝ Μονάχου 24 Καΐκης Σταύρος. 3 Ακράνης Θωμάς. Hannover: Γραμματέας ΤΕ ΕΚ-ΕΔΗΝ Ανοβέρου. Μόναχο: Μέλος ΚΕ και ΕΕ ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού (1968). μέλος ΚΕ και ΕΕ ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού. 27 Κασσινάς Αθανάσιος. Kopenhagen. Frankfurt: Μέλος ΚΕ ΕΚ-ΕΔΗΝ Δυτ. München (1968-1971). Mettmann: Μέλος ΚΕ και ΕΕ ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού 14 Γιαννόπουλος Γεώργιος. Γενικός Γραμματέας Φίλων του ΠΑΚ 1973-1974. ΓΓ της ΕΚ-ΕΔΗΝ Δυτ. Μέλος ΚΕ και ΕΕ ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού (1972. 23 Ζησιμόπουλος Αθανάσιος/Θάνος. ΠΑΚ Μονάχου 1971-1974. 4 Αλεξάκης Ορέστης. Γερμανίας. 1973. Εκδότης των / Herausgeber von: [1] GRIECHENLAND CHRONIK (1973. Γερμανίας. Bonn: Ιδρυτικό στέλεχος της ΕΚ Δυτ. Βρέμη (1971-1974): Γραμματέας ΕΚ-ΕΔΗΝ Μονάχου (1970. Στουτγάρδη: 10 Βανδαλής Γεώργιος. 1973). Βερολίνο: Γραμματέας ΠΕ της ΕΚ-ΕΔΗΝ Βερολίνου. Μέλος τουΠΑΚ και των Φ. Βερολίνου. [2] INFORMATIONS-DIENST (1973. Νεολαίας ΕΔΗΝ (1970). Γραφείο Φοιτητικού (1969).ΠΑΚ (1969/1970). 1971). Esslingen: Γραμματέας ΠΕ της ΠΟΝΓ.Λέξεις: 44. Κβελλενστρασε 2. ΕΚ-ΕΔΗΝ Δυτ.ΠΑΚ (1968. 11 Βασιλειάδης Δαμιανός. Γραμματέας Φ.ΠΑΚ Μονάχου (1971). Φ. 1971). Γερμανίας. 7 Ασημακόπουλος Σωτήριος. 19 Γυπαράκης Νικόλαος. Σελ. 17 Γραμματικόπουλος Μηλτιάδης. Γραμματέας ΕΚ-ΕΔΗΝ Μονάχου (1971. 1974). Μέλος του ΠΑΚ και των Φ. 44 από 117 . Μόναχο: Γραμματέας Φ. 1970. 8 Βάβας Χαράλαμπος. Dokumentensammlung 1967 . Hamburg. 2 Αθανασίου Mυρώδης. Αγώνες και Παρασκήνια». Βόννη: Μέλος της ΣΕΠΟ Δ. 5 Αντωνίου Ιωάννης. Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Δράσης για Δημοκρατία στην Ελλάδα (1972-1974). Μέλος ΚΕ και ΕΕ ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού. Ανόβερο: 9 Βαλσαμάκης Κρίτων. 1968. Stuttgart: Μέλος ΚΕ ΕΚ-ΕΔΗΝ Δυτ. 25 Καλαμπάκας Θεόφιλος. Hamburg: Γραμματέας ΤΕ ΕΚ-ΕΔΗΝ Αμβούργου. Λονδίνο: ΠΑΚ. Γερμανίας. 1973. Γερμανίας.ΠΑΚ.600 . Μέλος ΚΕ (1974).Μυρώδης Αθανασίου . Μέλος ΠΕ ΕΚ-ΕΔΗΝ Βορ. 22 Ζαφειρακόπουλος Νεοκλής. 1968. Μόναχο: Μέλος ΤΕ Μονάχου. Hannover: Γραμματέας ΠΕ στην ΠΟΒΓ. Stuttgart: Μέλος ΚΕ και ΕΕ ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού. Γερμανίας. Βλέπε το έργο του «Γερμανία 1960-1974. Μέλος ΠΕ στην ΠΟΒΓ.

Βερολίνο: ΕΚ-ΕΔΗΝ. Ταμίας ΠΟΕΓ. 29 Κίσσωνας Γεώργιος. Φ. 31 Κολοβός Δημήτριος. 54 Παντελής Δημήτριος. Ζυρίχη: Μέλος ΤΕ και ΠΕ ΕΚ-ΕΔΗΝ Ελβετίας. ΕΔΗΝ (968-1971). Φ. Μέλος της ΚΕ ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού για πολλά χρόνια. 40 Μαύρος Συμεών. Ζυρίχη: Γενικός Γραμματέας ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού από το 1968 μέχρι το Συνέδριο της Βιέννης το Νοέμβριο 1971. 60 Παπαμαντέλος Δημήτρης. Δανία: Μέλος της ΕΕ ΕΚ Εξ. 57 Παπαδόπουλος Μιχαήλ. Dortmund: ΕΚ-ΕΔΗΝ. 34 Μαραντζίδης Αλέκος. ΠΑΚ. 48 Νάνος Γεώργιος. Γερμανίας. ΠΑΚ. 30 Κοκκόλα Αγγέλα. 56 Πάντος Τάσος. Φ. Τύπου και Πληροφοριών (1967). Καρλσρούη: Μέλος ΠΕ της ΕΚ-ΕΔΗΝ Νοτ. 53 Πάνου Σταύρος. αρχισυντάκτης του δελτίου ενημερώσεως της ΕΚ-ΕΔΗΝ Μονάχου από τον Αύγουστο του 1971 μέχρι και τον Ιανουάριο του 1974. μέλος ΚΕ και ΕΕ (1971/72). 37 Μαυρέλης Γιάννης. Άαχεν: ΕΚ-ΕΔΗΝ.Λέξεις: 44.19. 52 Οικονόμου Χρήστος. 45 Μπέης Τάκης.9. Στοκχόλμη: ΕΚ-ΕΔΗΝ Σουηδίας. ΠΑΚ. Würzburg.ΠΑΚ. Μόναχο: Γραμματέας ΕΚ-ΕΔΗΝ Μονάχου το 1967-68 και 1968-69.600 . Γερμανίας.1974 28 Κατσαρός Παναγιώτης. Μόναχο: Πανεπιστημιακός. Ρώμη. 49 Νικολαΐδης Νικόλαος. 44 Μπάρδας Κώστας.ΠΑΚ.ΠΑΚ. Dokumentensammlung 1967 . Μέλος της ΠΕ ΕΚ-ΕΔΗΝ Βορείου Γερμανίας. Ανόβερο: Μέλος της ΤΕ ΕΚ-ΕΔΗΝ Ανοβέρου.ΠΑΚ. Φ. Μόναχο: Μέλος ΕΚ-ΕΔΗΝ και Φ. μέλος ΚΕ και ΕΕ ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού. Καρλσρούη: Μέλος ΠΕ ΠΟΝΓ. ΠΑΚ Μονάχου (1971. 55 Παντελίδης Σωτήριος. 59 Παπακώστας Κώστας. ΚΕ και ΕΕ ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού (1968-1974). 39 Μαυρογιάννης Γεώργιος. ΕΚ-ΕΔΗΝ Γαλλίας. Clausthal-Celle: Γραμματέας ΠΕ ΕΚ-ΕΔΗΝ Βορ. 51 Νικολάου Νικόλαος. Εκδότης του ΠΔ ΕΚ-ΕΔΗΝ ΠΟΝΓ. 33 Λεοντιάδης Ιωάννης. Ανόβερο: ΕΚ-ΕΔΗΝ 42 Μηνέικος Αθανάσιος. 45 από 117 . ΓΓ ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού από Μάιο 1972 μέχρι Ιούνιο 1974. μέλος ΚΕ 36 Μαυρέλης Γεώργιος. Μόναχο: Διευθυντής των ελληνικών εκπομπών της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας Μονάχου. 50 Νικολακόπουλος Νίκος. Μέλος ΚΕ 1974. 35 Μαρκαντωνάτος Διονύσιος. Bochum: ΕΚ-ΕΔΗΝ. Σελ. Köln: Εκδότης των GRIECHISCHE DOKUMENTE UND INFORMATIONEN (1970-1973). ΠΑΚ Μονάχου. Tübingen: Μέλος ΠΕ ΕΚ-ΕΔΗΝ Νοτίου Γερμανίας. Παρίσι: Μέλος ΕΕ ΕΚ Εξ 1967. Φ. Bietigheim: ΕΚ-ΕΔΗΝ. Μέλος των οργανώσεων ΠΑΚ και Φ. 58 Παπαδόπουλος Παρασκευάς. ΠΑΚ (1968-1974). Γραφείο ΕΔΗΝ μέχρι το 1971. Μέλος ΕΕ ΕK-ΕΔΗΝ Εξωτερικού. μέλος του ΠΑΚ και Φ. 1972).2017 .Μυρώδης Αθανασίου . Graz: Μέλος ΚΕ και ΕΕ ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού. Wuppertal: ΕΚ-ΕΔΗΝ. Hamburg: Από τα στελέχη της ΕΚ-ΕΔΗΝ στην περίοδο 1967/1968. Πρακτικογράφος Συνεδριάσεων ΚΕ. Συντονιστής Φ. 47 Μπέτσης Αλέξανδρος: Ιδρυτής Οργανώσεων ΕΔΗΝ στη Γερμανία το 1966. Αμβούργο: Μέλος ΤΕ ΕΚ-ΕΔΗΝ Αμβούργου το 1972.ΠΑΚ (1968-1970). ΠΑΚ. Στοκχόλμη: Υπεύθυνο και βασικό στέλεχος των οργανώσεων ΕΚ. Μόναχο: Μέλος ΤΕ ΕΚ-ΕΔΗΝ Μονάχου το 1970. Στουτγάρδη: ΕΚ-ΕΔΗΝ. ΠΑΚ και Φ. 41 Μέλλιος Χρήστος. 43 Μπακογιάννης Παύλος. ΕΚ-ΕΔΗΝ Αυστρίας. 32 Λίτινας Γεώργιος. Μέλος ΚΕ και ΕΕ ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού.ΠΑΚ 1968-1969. Μέλος της ΚΕ και ΕΕ της ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού. Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού. Πρόεδρος της Τριτοβάθμιας Εξελεγκτικής Επιτροπής της ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού. Μόναχο: Μέλος ΤΕ ΕΚ-ΕΔΗΝ Μονάχου το 1970 (Φοιτητικό) και Γραμματέας το 1974. ΠΑΚ. Darmstadt: ΕΚ-ΕΔΗΝ (1967-1971). 38 Μαυρίδης Βασίλειος. 46 Μπελεβεσλής Ιωάννης.

74 Τσοχατσόπουλος ΄Ακης. Μόναχο: Αρχισυντάκτης της εφημερίδας ΑΓΩΝΑΣ του ΠΑΚ. 72 Τσορακλίδης Γεώργιος. 70 Στρομπουλάκος Βασίλειος. Μόναχο: Μέλος ΤΕ ΕΚ-ΕΔΗΝ Μονάχου το 1970. Στοκχόλμη: Εκπρόσωπος της ΕΚ στο Εξωτερικό. 1972.ΠΑΚ Μονάχου (1971).ΠΑΚ. Μέλος των Φ. Witten: ΕΚ-ΕΔΗΝ.2017 . Πρόεδρος Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΚ. Ηγετικό στέλεχος του ΠΑΚ. Μέλος ΚΕ ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού. Στοκχόλμη: Μέλος ΕΕ ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξ. 63 Πετρογιάννης Κώστας. Σελ. Mέλος του ΠΑΚ και των Φ. Φ. Μόναχο: Μέλος ΤΕ ΕΚ-ΕΔΗΝ Μονάχου στις περιόδους 1968.1974 61 Παπανδρέου Ανδρέας. Γραφείου Οργανωτικού 1968. 76 Χατζηανδρέου Ηλίας. Πολιτικής Διαφώτισης (1967/68). Συνδικαλιστικού 1970. Μέλος ΚΕ (1974). 66 Πονηρίδης Εμμανουήλ. 77 Χριστινίδης Ανδρέας. ΠΑΚ Μονάχου.ΠΑΚ. 64 Πλούμπης Κώστας.ΠΑΚ Μονάχου. Φ. Μόναχο: Μέλος Φ. Γραμματέας ΤΕ ΕΚ- ΕΔΗΝ Μονάχου 1971. Μέλος ΕΕ ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού. Γαλλία. 65 Πολυχρονίδης Ευάγγελος. Μέλος/Γραμματέας ΠΕ ΕΚ-ΕΔΗΝ Ελβετίας (1969-1974). Αναπλ. 75 Φιλιππακόπουλος Γεώργιος.ΠΑΚ. 1970. Μαλμέ. Γραφ. Μέλος ΠΕ. Γραφείο Οικονομικών (1969-1970). 67 Πυλιώτης Δημήτριος. Μέλος της ΤΕ Φ. Μόναχο. Ζυρίχη (1968-1975): Γραμματέας ΤΕ ΕΚ-ΕΔΗΝ Ζυρίχης 1969-1974. Μέλος ΕΕ ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού. Μέλος του ΠΑΚ και Φ.Λέξεις: 44. Μέλος του ΠΑΚ και των Φ.19. 1971. Γραφείο Συνδικαλιστκού (1969). Graz: Μέλος ΕΕ ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού. Bad Godesberg: Μέλος ΕΕ ΕΚ Δυτ. Μόναχο: Μέλος ΤΕ ΕΚ-ΕΔΗΝ Μονάχου (1970) και (1974). Μέλος ΚΕ 1974. Αναπληρωτής Γραμματέας 1970 και υπ. Ηγετικό στέλεχος του ΠΑΚ. 1972. Dokumentensammlung 1967 . Γερμανίας Αναπληρωτής ΓΓ (1968). 1973). ΚΕ και ΕΕ. Μόναχο: Μέλος Φ. 62 Πασχαλίδης Νεόφυτος.ΠΑΚ. 1970. 1971. ΠΑΚ Μονάχου. Μόναχο: Μέλος ΤΕ ΕΚ-ΕΔΗΝ Μονάχου (1970) και Φ. 68 Πυρπιρής Παύλος. 1973 και 1974. Υπ. Μόναχο: Μέλος ΤΕ ΕΚ-ΕΔΗΝ Μονάχου (1968). 46 από 117 .9.ΠΑΚ. 73 Τσουγιόπουλος Γεώργιος. Γερμανίας το 1967/68. ΕΚ-ΕΔΗΝ Μονάχου (1969). Μέλος ΤΕ ΕΚ-ΕΔΗΝ Μονάχου (1970. Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής της εφημερίδας του ΠΑΚ «ΑΓΩΝΑΣ». 69 Σαρησάββας Δημήτριος.600 . 71 Τσαχιλτζής Παναγιώτης.Μυρώδης Αθανασίου . 1972. Δημοσίων Σχέσεων. Γραφείο Ειδικών Θεμάτων (1969). Γραμμ. Συνδικαλιστής. Φρανκφούρτη: Μέλος ΕΕ ΕΚ Δυτ. ΠΑΚ Μονάχου (1971).

η έκθεση πεπραγμένων των υπευθύνων να θέσουν σε κίνηση τον μηχανισμό της οργάνωσης. Αποφασίζει κατόπιν σχετικής πλειοψηφίας των παρόντων.Λέξεις: 44. Να δημιουργηθούν οι απαιτούμενες καταστάσεις και προϋποθέσεις.Μυρώδης Αθανασίου . Οι συνεδριάσεις διευθύνονται από τον Γραμματέα ή από μέλος της Τοπικής Επιτροπής . Να καταστρέφεται στην γέννησή της κάθε αιτία που θα επέτρεπε στην προσωπική αντιπάθεια ή ασθενική φιλοδοξία να επιφέρει ρήγμα στην οργάνωσή μας Συγκλήσεις και Λειτουργία της Τοπικής Επιτροπής 1. Dokumentensammlung 1967 . Σελ. προτού αρχίσει η συνεδρίαση. το οποίο ορίζεται μετά από πρόταση. Η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση του χεριού ή μυστικά μετά από πρόταση. 4.9. Σε περίπτωση που συζητείται παράπτωμα μέλους ή μελών της Τοπικής Επιτροπής αυτό ή αυτά αφού ακουστούν παύουν να έχουν δικαίωμα ψήφου επί αυτού και ευρίσκονται κατά την ώρα της ψηφοφορίας μακράν της συνεδριάσεως. αν αυτό κριθεί αναγκαίο από τον Γραμματέα ή από το ¼ των μελών της μετά από αίτηση των στον Γραμματέα. Η Τοπική Επιτροπή είναι σε θέση να πάρει απόφαση όταν παρίσταται το ήμισυ των μελών της.600 . γ. τα οποία θα έχουν σαν εφόδιο στην μετέπειτα δραστηριότητα και εξέλιξη των σε στελέχη της οργάνωσης. Η Τοπική Επιτροπή μπορεί να συνέλθει ενωρίτερα. από την άλλη μεριά η αλληλοενημέρωση.19.1974 ΕΒΔΟΜΟ ΜΕΡΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚ-ΕΔΗΝ ΜΟΝΑΧΟΥ Πρόλογος Το πνεύμα με το οποίο γράφτηκε ο παρών εσωτερικός κανονισμός επεδίωξε τους πιο κάτω σκοπούς: α.2017 . 3. Οι συνεδριάσεις της Τοπική Επιτροπή γίνονται παρουσία μόνο των μελών της οργάνωσης. 7. β. Τα μέλη της Τοπικής Επιτροπής (ΤΕ) συγκαλούνται σε συνεδρίαση μια φορά τουλάχιστον στις 2 εβδομάδες. 6. 5. Η ψήφος των θεωρείται λευκή. Να λειτουργεί δημοκρατικά και απρόσκοπτα ο μηχανισμός της οργάνωσής μας. 47 από 117 . Κατ´ αυτό το τρόπο θα προβλέπεται και η διάδοχος κατάσταση. για να λάβουν όσο το δυνατό περισσότερα απλά μέλη υπεύθυνες θέσεις στο μηχανισμό της οργάνωσης και συνάμα να συλλέξουν τις αναγκαίες εμπειρίες και να αποκτήσουν τα απαιτούμενα προσόντα. δ. τα οποία έχουν δικαίωμα λόγου αλλά όχι ψήφου. 2. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα μέλη της Τοπικής Επιτροπής. Να συγκεκριμενοποιηθούν τα καθήκοντα των μελών της Τοπικής Επιτροπής από την μια μεριά. Η Τοπική Επιτροπή συνεδριάζει σε κλειστό κύκλο κατά απόφασή της.

13. μεταβιβάζει σε συνάδελφο την διεύθυνση αυτής. Την διεύθυνση και υπευθυνότητα των επιτροπών κατέχει μέλος της Τοπικής Επιτροπής. Μέλος της οργανώσεως που εξουσιοδοτημένο από την Τοπική Επιτροπή εκπροσώπησε αυτήν οφείλει κατά κανόνα να την ενημερώσει εγγράφως. ο λόγος τίθεται στην κρίση της ΤΕ. Τομέας συνδικαλιστικού. Σελ. τα πλαίσια. Για την καλύτερη διεκπεραίωση της εργασίας στους διάφορους ειδικούς τομείς καταρτίζονται επιτροπές από απλά μέλη της οργάνωσης.19. Τρόπος Επαφών 14. Αν πάνω σ’ ένα θέμα της ημερησίας διατάξεως. που ορίζει η ολομέλεια αυτής. Δύο εβδομάδες μετά από την εκλογή των οι υπεύθυνοι των τομέων οφείλουν να έχουν καταρτίσει τις επιτροπές. συνθήματα. Σε περίπτωση εκφωνήσεως χαιρετισμού ή πολιτικού λόγου. ο οποίος και το παραδίδει στους υπεύθυνους των τομέων κατά τις συνεδριάσεις της Τοπικής Επιτροπής. 16. Στην 4η εβδομάδα πρέπει να παρουσιάσουν το πρόγραμμα δράσεως τριμήνου διαρκείας.Λέξεις: 44. 10. Το ταχυδρομείο λαμβάνεται στη διεύθυνση του γραμματέα. 12. προ εκφωνήσεως.2017 . Ο πρακτικογράφος ορίζεται εκ περιτροπής από τους παρόντες. Σχηματισμός Επιτροπών 11.9. ο οποίος επανδρώνεται με τρία μέλη. Τομέας ταμείου και ειδικών αποστολών. Σε κάθε θέμα της ημερήσιας διατάξεως ομιλεί πρώτος ο εισηγητής εφόσον υπάρχει. 15. που υπογράφονται από τα παρευρισκόμενα μέλη της Τοπικής Επιτροπής.1974 8. Δ.Μυρώδης Αθανασίου . Μετά απ’ αυτό ομιλούν οι υπόλοιποι συνάδελφοι με την σειρά που έχουν ζητήσει το λόγο. Τομέας εξωτερικών υποθέσεων. Γ. 48 από 117 .600 .ιδεολογικού προγραμματισμού. Ε. Χωρίς να έχει σειρά ομιλεί ο διευθύνων την συζήτηση και ο εισηγητής του θέματος. Δ. Τομέας εκδηλώσεων και κινητοποίησης. Οι επαφές της Τοπικής Επιτροπής και προς τα’ άνω και προς τα έξω γίνονται εγγράφως και πρωτοκολλούνται. Β. Το θέμα κλείνεται από τον εισηγητή αυτού. κ. Σ΄ αυτό δίδεται ο σκελετός. Dokumentensammlung 1967 .λπ. Τομέας διαφωτίσεως – μορφωτικού . ορίζεται και πάλι το μέλος που θα τον εκφωνήσει – δεν είναι ανάγκη να είναι μέλος της ΤΕ. Επ’ αυτού ενημερώνεται η ολομέλεια της Τοπικής Επιτροπής. 9. ο διευθύνων την συζήτηση θέλει να μιλήσει. Πριν πάλι από τη λήξη του τρέχοντος τριμήνου πρέπει να παρουσιάσουν το νέο. Τομέας σπουδαστικού. Πριν από κάθε συγκέντρωση πολιτικού ή ψυχαγωγικού χαρακτήρα ορίζεται από την ΤΕ ποιος θα κάνει τις ανακοινώσεις. Περί των συνεδριάσεων της ΤΕ τηρούνται συνοπτικά πρακτικά. Καταμερισμός Αρμοδιοτήτων Η Τοπική Επιτροπή στην πρώτη συνεδρίαση καταμερίζει τις αρμοδιότητες μεταξύ των μελών της ως εξής: Α.

Η Τοπική Επιτροπή επιβάλλει ανάλογα με το βάρος του παραπτώματος του. 196_ Υπογραφές των μελών της Τοπικής Επιτροπής ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………. (γ) απλή επίπληξη. Ποινές και Παραπτώματα 18.600 .Μυρώδης Αθανασίου .9.2017 .Λέξεις: 44.19. Εγκρίθηκε την …………………………………. 19. κυρώσεις: (α) απαλλαγή των καθηκόντων του σαν μέλος της Τοπικής Επιτροπής μέχρι της επομένης ολομέλειας.. καλείται να λογοδοτήσει επ’ αυτού. (β) βαρεία επίπληξη με στέρηση του δικαιώματος ψήφου μέχρι 3 μήνες. Βλέπε και ανάρτηση: 1048. 49 από 117 . Dokumentensammlung 1967 . Πριν από κάθε επαφή με άλλη οργάνωση η ΤΕ συνέρχεται και αποφασίζει. που έχουν κριθεί μυστικά ή δια των πράξεων του βλάπτει την οργάνωση ή δια της μη τακτικής του συμμετοχής στις συνεδριάσεις της Τοπικής Επιτροπής ή ακόμα παρέβηκε τον παρόντα κανονισμό. Ο παρών εσωτερικός κανονισμός τροποποιείται. Μέλος της Τοπικής Επιτροπής το οποίο ενήργησε αντίθετα μ’ απόφαση της ή άφησε να διαφύγουν προς τα έξω στοιχεία.Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Τοπικής Επιτροπής EK-ΕΔΗΝ Μονάχου Σελ. 20. ποιες θέσεις θα κρατήσει.1974 17. ισχύει ή παύει να ισχύει μετά από απόφαση των 2/3 των μελών της Τοπικής Επιτροπής.

19. Με απόφαση της ολομέλειας είναι δεκτοί ακροατές. 50 από 117 . 2ο Άρθρο: Η συνέλευση της ΤΟ είναι σε θέση να πάρει αποφάσεις όταν είναι παρόντες τουλάχιστον το μισό συν ένα των μελών της. Μπορεί να συνέλθει νωρίτερα αν αυτό κριθεί αναγκαίο από την Τοπική Επιτροπή ή από το ένα τέταρτο των μελών της με γραπτή αίτηση τους στην Τ. 3ο Άρθρο: (α) Η συνέλευση της ΤΟ συνέρχεται τουλάχιστον μια φορά τον μήνα.Μυρώδης Αθανασίου . (ε) Πριν αρχίσει η συζήτηση εγκρίνεται η ημερησία διάταξη. 2ο Άρθρο: (α) Τα μέλη γράφονται με πρόταση δυο μελών. Γερμανίας είναι οργάνωση της ΕΚ-ΕΔΗΝ στην Ελλάδα. ΜΕΛΗ 1ο Άρθρο: Μέλος της ΕΚ-ΕΔΗΝ γίνεται όποιος αποδέχεται γραπτά της βασικές της αρχές. Γίνονται μετά από απόφαση των δυο τρίτων των παρόντων μελών της ΤΟ αλλαγές. Γ. Μάιος 1968 Α.Λέξεις: 44. το καταστατικό της ΕΚ-ΕΔΗΝ και αναλαμβάνει την υποχρέωση να μετέχει ενεργά στη ζωή της Οργάνωσης. συμπεριλαμβάνει την ημερησία διάταξη και πρέπει να βρίσκεται στην κατοχή των μελών της ΤΟ τουλάχιστον δυο μέρες πριν από την συνέλευση. ΟΡΓΑΝΩΣΗ 1ο Άρθρο: Η ΕΚ-ΕΔΗΝ Δ.) 1ο Άρθρο: Προϋπόθεση για την δημιουργία ΤΟ αποτελεί η ύπαρξη 7 τουλάχιστον Μελών.600 . (β) Η πρόσκληση για συνέλευση γίνεται πάντοτε γραπτή.2017 .Ε. που ορίζεται μετά από πρόταση και πριν αρχίσει η συνέλευση. (β) Κανένα μέλος δεν μπορεί να ανήκει σε άλλη πολιτική οργάνωση ή Κόμμα. 5ο Άρθρο: Η παραίτηση από την ΕΚ-ΕΔΗΝ είναι δικαίωμα κάθε μέλους και γίνεται γραπτά προς την Τοπική Οργάνωση. Β. 4ο Άρθρο: Τα μέλη οφείλουν εκπληρώνουν τακτικά τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.1974 ΟΓΔΟΟ ΜΕΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚ-ΕΔΗΝ ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗΣ Στουτγάρδη.Ο. ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ (Τ. Σελ. (γ) Στις συνελεύσεις της ΤΟ παρευρίσκονται μόνο τα μέλη της. Dokumentensammlung 1967 .9. (δ) Τις συνελεύσεις διευθύνει ελεγμένο μέλος. 3ο Άρθρο: Τα μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της ολομέλειας.

καλεί τις συνεδριάσεις. 4ο Άρθρο: Στις συνελεύσεις της ΤΟ κρατούνται συνοπτικά πρακτικά.600 . (η) Ο διευθύνων οφείλει να καλεί συνάδελφο που είναι έξω από το θέμα να επανέλθει στο αυτό θέμα. Τελευταίος μιλά ο εισηγητής και κλείνει το θέμα ο διευθύνων την συζήτηση. α΄ αφαίρεση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι β΄ αφαίρεση του δικαιώματος ψήφου γ΄ διαγραφή Δ. Dokumentensammlung 1967 . Γ) Γραμματέας Οικονομικού Τομέα: Είναι υπεύθυνος για τη συλλογή των συνδρομών και για τα οικονομικά της ΤΟ.1974 (ζ) Σε κάθε θέμα της ημερησίας διάταξης μιλά πρώτος ο εισηγητής.) 1ο Άρθρο: Η Τοπική Επιτροπή εκλέγεται κάθε χρόνο. Σελ. 51 από 117 . που εγκρίνονται από την ολομέλεια στην επόμενη συνέλευση.Λέξεις: 44. 5ο Άρθρο: Μέλος της ΤΟ που ενεργεί αντίθετα με τις αποφάσεις της ή που με τη συμπεριφορά του και τις πράξεις του. Δ) Γραμματέας Οργανωτικού Τομέα: Εισηγείται. Ζ) Γραμματέας Τύπου και Διαφωτίσεως: Φροντίζει για την διάδοση των αρχών της οργάνωσης. Μετά από αυτόν μιλούν οι συνάδελφοι με τη σειρά που έχουν ζητήσει το λόγο. εκτελεί και λύνει οργανωτικά θέματα. ο διευθύνων έχει δικαίωμα να του αφαιρέσει το λόγο.Ε. 2ο Άρθρο: Αμέσως μετά την εκλογή τους τα μέλη της ΤΕ συνέρχονται και συγκροτούνται σε σώμα. εκτός αν στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα η ολομέλεια της αποσύρει την εμπιστοσύνη της. Εισηγείται συνδικαλιστικά θέματα.19. Συνεργάζεται και βοηθά τον Γ/κον Γραμματέα στο έργο του. Οι αρμοδιότητες των είναι οι: Α) Γενικός Γραμματέας Β) Αναπληρωτής Γενικού Γραμματέα Γ) Γραμματέας Οικονομικού Τομέα Δ) Γραμματέας Οργανωτικού Τομέα Ε) Γραμματέας Συνδικαλιστικού Τομέα Ζ) Γραμματέας Τύπου και Διαφωτίσεως Η) Γραμματέας Φοιτητικού Τομέα και Εξωτερικών Σχέσεων 3ο Άρθρο: Καθήκοντα των μελών της ΤΕ. εκπροσωπεί την οργάνωση προς τα έξω και προς τα άνω. Σε περίπτωση που ο ίδιος συνάδελφος επαναλαμβάνει για τρίτη φορά το ίδιο σφάλμα. Προμηθεύει τους Τομείς με πληροφοριακό υλικό. 6ο Άρθρο: Η Γενική Συνέλευση ανάλογα με το βάρος του παραπτώματος επιβάλει κυρώσεις. Ε) Γραμματέας Συνδικαλιστικού Τομέα: Είναι υπεύθυνος για τις επαφές και συντονίζει την δραστηριότητα των Τομέων με συνδικαλιστικές οργανώσεις.2017 . Είναι υποχρεωμένος να κρατά βιβλίον εσόδων και εξόδων.Μυρώδης Αθανασίου . με δικαίωμα δευτερολογίας.9. ή με τη μη τακτική συμμετοχή του (3 αδικαιολόγητες απουσίες) βλάπτει την Οργάνωση και καλείται να λογοδοτήσει. Α) Γενικού Γραμματέα: Συντονίζει την δραστηριότητα των τομέων. Β) Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα: Αναλαμβάνει το έργο του Γενικού Γραμματέα κατά την απουσία του και όταν αυτός αδυνατεί για οποιονδήποτε λόγο. ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Τ. Συνεργάζεται με τους οργανωτικούς τομείς ελληνικών και ξένων οργανώσεων στο εξωτερικό.

10ο Άρθρο: Για την καλύτερη διεκπεραίωση της εργασίας της ΤΕ στους διάφορους τομείς. 9ο Άρθρο: Πριν από κάθε επαφή με άλλη Οργάνωση.19. μέχρι ότου επανέλθει το μέλος αυτό. Η ΤΕ εκπροσωπείται σε συζητήσεις με άλλες Οργανώσεις τουλάχιστον με δυο άτομα . Την διεύθυνση και υπευθυνότητα των επιτροπών αυτών έχει ο Γραμματέας του αντιστοίχου τομέα.2017 . 7ο Άρθρο: Οι επαφές της ΤΕ και προς τα άνω και προς τα έξω γίνονται γραπτά .600 .9. Dokumentensammlung 1967 .Λέξεις: 44. 8ο Άρθρο: Μέλος της Οργάνωσης που εξουσιοδοτείται από την ΤΕ να την εκπροσωπεύει είναι υποχρεωμένο να την ενημερώνει. 5ο Άρθρο: Η ΤΟ συνεδριάζει παρουσία μόνο των μελών της. 6ο Άρθρο: Στη περίπτωση που μέλος της ΤΕ αδυνατεί να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της για μεγάλο χρονικό διάστημα. πρωτοκολλούνται και ανακοινώνονται στην ολομέλεια. 52 από 117 . καλεί ο Γενικός Γραμματέας το πρώτο αναπληρωματικό . η ΤΕ συνεδριάζει και αποφασίζει ποιες θέσεις θα κρατήσει. 11ο Άρθρο: Η αλληλογραφία έρχεται στη διεύθυνση του Γενικού Γραμματέα που παραδίδει φωτοτυπία στους υπευθύνους τομείς. 12Ο Άρθρο: Ο Εσωτερικός Κανονισμός τροποποιείται.Μυρώδης Αθανασίου .1974 Η) Γραμματέας Φοιτητικού Τομέα και Εξωτερικών Σχέσεων: Εισηγείται φοιτητικά θέματα και θέματα οργανώσεων εξωτερικού. καταρτίζονται επιτροπές από μέλη της Οργάνωσης. ισχύει ή παύει να ισχύει. 4ο Άρθρο: Η ΤΟ συνεδριάζει κάθε εβδομάδα. μετά από απόφαση των δυο τρίτων των μελών της ΤΟ. Εγκρίθηκε την …………………1968 Σελ.

διαμόρφωσε και ενέκρινε το οριστικό κείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας και τον έθεσε σε εφαρμογή από 1ης Ιανουαρίου 1970. Σελ. Το Α’ Παγκόσμιο Συνέδριο ψήφισε τις βασικές διατάξεις του Κανονισμού αυτού και το σχέδιο της Κεντρικής Επιτροπής στο σύνολό του και ανέθεσε στην Κεντρική Επιτροπή την τελική επεξεργασία και διαμόρφωσή του.Μυρώδης Αθανασίου . Η εισήγηση αυτή της Κεντρικής Επιτροπής επί του Κανονισμού Λειτουργίας συζητήθηκε στις Τοπικές Προσυνεδριακές Συνελεύσεις και τα Περιφερειακά Συνέδρια και οι προτάσεις των Οργανώσεων υποβληθήκανε και συζητηθήκανε στο Α’ Παγκόσμιο Συνέδριο των Οργανώσεων της ΕΚ-ΕΔΗΝ (Ανόβερο. 1-2 Δεκεμβρίου 1967) ανέθεσε στην Περιφερειακή Οργάνωση Ιταλίας να συντάξει και να εισηγηθεί στην επόμενη τακτική σύνοδό της σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας των Οργανώσεων Εξωτερικού της ΕΚ-ΕΔΗΝ.19. Η Κεντρική Επιτροπή. 53 από 117 . προσθήκες και αφαιρέσεις που ψήφισε το Α’ Παγκόσμιο Συνέδριο. 19-21 Ιουλίου 1969). σύμφωνα με τις τροποποιήσεις.Λέξεις: 44. 13-14 Δεκεμβρίου 1969). στη 2η τακτική σύνοδό της (Βόννη. επεξεργάστηκε το σχέδιο αυτό και με τις τροποποιήσεις που επέφερε το ενέκρινε σαν εισήγησή της προς το Α’ Παγκόσμιο Συνέδριο των οργανώσεων ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού. 5-7 Νοεμβρίου 1971). στη 3η τακτική σύνοδό της (Παρίσι.2017 . Dokumentensammlung 1967 .9.1974 ENATO ΜΕΡΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΚ-ΕΔΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Η Κεντρική Επιτροπή.600 . Η Κεντρική Επιτροπή. 3-6 Μαρτίου 1968). Ο παρόν Κανονισμός περιέχει τις τροποποιήσεις που έγιναν από το Β’ Παγκόσμιο Συνέδριο (Βιέννη. στην 6η τακτική σύνοδό της (Στουτγάρδη.

Συνέδρια Περιφερειακών Οργανώσεων 16 b. Δικαιώματα. Αρμοδιότητες και Δικαιοδοσία 3 2. Περιφερειακή Επιτροπή 10 c.19. ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ a. Παγκόσμιο Συνέδριο 18 Ε.600 . Τοπική Οργάνωση 1.Μυρώδης Αθανασίου . Ισχύς του Κανονισμού 23 b. Γενική Συνέλευση Μελών 6 4. Πειθαρχικές Ποινές 19 2.1974 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α. 54 από 117 . ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ a.2017 . Κεντρική Οργάνωση 1. ΜΕΛΗ a. Ψηφοφορίες 14 b. Υποχρεώσεις και Έλεγχος Κομματικών Εντύπων 22 Ζ. Γενική Γραμματεία 13 Γ. Αποφάσεις 15 Δ. Συντονιστική Επιτροπή 9 3. Εκλέγειν και Εκλέγεσθαι. Εκτελεστική Επιτροπή 12 3. Τροποποιήσεις 24 c. Απαρτία. Περιφερειακή Οργάνωση 1. Τοπική Επιτροπή 7 b. Εκκρεμείς Πειθαρχικές Διαδικασίες 25 Σελ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Άρθρο 1 b. Ίδρυση και Αναγνώριση Τοπικών Οργανώσεων 4-5 3. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ a. Διαδικασία Εγγραφής 2 Β. Πειθαρχία Μελών 1.9. Εκλογές Περιφερειακών Επιτροπών 17 c. Πειθαρχία Οργάνων και Οργανώσεων 21 ΣΤ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ a. Πειθαρχική Διαδικασία 20 b. Dokumentensammlung 1967 . Κεντρική Επιτροπή 11 2. ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ a.Λέξεις: 44. Αρμοδιότητες και Δικαιοδοσία 8 2. ΣΥΝΕΔΡΙΑ a.

600 . σε περίπτωση που βρίσκεται έξω από την έδρα της οργάνωσης στην οποία ανήκει.Λέξεις: 44.19. c. Μέλη γίνονται οι συμπληρώσαντες το 15ο έτος. Μέλος του Κόμματος μπορεί να γίνει κάθε άτομο που αποδέχεται την ιδεολογία και τις πολιτικές θέσεις του κόμματος και οργανώνεται σύμφωνα με τον κανονισμό αυτό. χωρίς όμως και στις δυο περιπτώσεις.9. στην πρώτη συνεδρίασή της. d. f. Μέλη μέχρι της ηλικίας των 35 ετών είναι και μέλη της ΕΔΗΝ. Η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται περί της τύχης των ενστάσεων.1974 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α´ ΜΕΛΗ Άρθρο 1: Δικαιώματα και υποχρεώσεις Μελών a.. Η Τοπική Επιτροπή υποχρεούται. στις εκλογές των Οργάνων και στον έλεγχο του έργου της Οργάνωσης. ΤΟ] Σελ. Η αίτηση εγγραφής υποβάλλεται στην Τοπική Επιτροπή της περιοχής του. μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την ημέρα της γνωστοποίησης της στη Γενική Συνέλευση των Μελών της Τοπικής Οργάνωσης. να εκφράζει ελεύθερα τη γνώμη του πάνω στα συζητούμενα θέματα. έχει καθήκον να συνεχίζει την πολιτική δραστηριότητά του και μπορεί να παίρνει μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις και στις συνεδριάσεις Οργάνων ισοτίμων και κατωτέρων προς εκείνο στο ο[ποίο ανήκει. d.Μυρώδης Αθανασίου .2017 . g. Τα μέλη μετέχουν στον καθορισμό και στην επεξεργασία της πολιτικής γραμμής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β´ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΘΡΩΣΗ – ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΡΟΣ Α´: ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ [Τ. που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους. τον τύπο της οποίας καθορίζει η Κεντρική Επιτροπή. Δικαίωμα εγγραφής στην Οργάνωση έχουν οι Έλληνες. f. Κάθε μέλος επίσης έχει δικαίωμα ένστασης κατά της απόφασης της Τοπικής Επιτροπής. Κατοχυρώνεται η απόλυτη ελευθερία γνώμης και έκφρασης της στην εσωτερική λειτουργία της Οργάνωσης. Οι εγγεγραμμένοι στην οργάνωση της ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού είναι υποχρεωμένοι να εργάζονται για την πραγματοποίηση της πολιτικής της και να πειθαρχούν στις αποφάσεις των Οργάνων της. Ο Επιθυμών να εγγραφεί στην Οργάνωση υποβάλλει αίτηση εγγραφής. b. Μέχρις ότου αποφανθεί η Γενική Συνέλευση. e. ισχύει η απόφαση της Τοπικής Επιτροπής. g. να αποφασίσει για την αποδοχή ή μη αυτής και να το ανακοινώσει στην πρώτη Γενική Συνέλευση της Τοπικής Οργάνωσης. Κάθε μέλος οφείλει να μετέχει στις συνελεύσεις της Τοπικής Οργάνωσης στην οποία ανήκει. Δικαίωμα εκλέγειν έχουν με τη συμπλήρωση του 17ου έτους και εκλέγεσθαι με τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους. Dokumentensammlung 1967 .Ο. Άρθρο 2: Διαδικασία εγγραφής Μελών a. η οποία είναι υποχρεωμένη να τη φέρει προς συζήτηση στην πρώτη. να έχει δικαίωμα ψήφου. Με τη μετοίκηση χάνει αυτόματα τις ιδιότητες του στη Τοπική Οργάνωση ή Περιφερειακή Οργάνωση της παλιάς του κατοικίας. b. Κάθε μέλος της Οργάνωσης. να ασκεί κριτική και να συμμετέχει στις ψηφοφορίες και στις εκλογές. Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης ο αιτών έχει δικαίωμα ένστασης. 55 από 117 . Η ένσταση κατατίθεται σε όλες τις περιπτώσεις στη Τοπική Επιτροπή. ανεξάρτητα φύλου. μετά την ημέρα της υποβολής της αίτησης. e. Αν μέλος αλλάξει τόπο κατοικίας υποχρεούται εντός 6 το πολύ μηνών να μεταγραφεί στη Τοπική οργάνωση. c. μετά την υποβολή της Γενική Συνέλευση των μελών. ή αν δεν υπάρχει στη πλησιέστερη της νέας κατοικίας του.

αρμόδια ν’ αποφασίσει αμετάκλητα είναι η Κεντρική Επιτροπή στην οποία έχει δικαίωμα προσφυγής η υπό σύσταση Τοπική Οργάνωση. ΤΕ. Αν πρόκειται να ιδρυθεί νέα Τοπική Οργάνωση σε γειτονική περιοχή που υπάρχει ήδη Τοπική Επιτροπή.2017 . Η Τοπική Επιτροπή της πόλης είναι υπεύθυνη για την όλη λειτουργία των τμημάτων. ΤΟ. c.9. Γενική Συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο για την ανανέωση της Τοπικής Επιτροπής. Άρθρο 4: Προϋποθέσεις και δικαιοδοσία για την Ίδρυση και Αναγνώριση a. Η αριθμητική σύνθεση των μελών της Τοπικής Επιτροπής είναι 3 ή 5 ή 7 μέλη. Για άλλα θέματα η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά κάθε 4 μήνες.19. Σε περίπτωση που η Περιφερειακή Επιτροπή αρνηθεί σε σχετική αίτηση. Τοπική Οργάνωση ιδρύεται ύστερα από εξουσιοδότηση και αναγνώριση από την Περιφερειακή Επιτροπή.600 . d. d. Στην πρόσκληση καθορίζονται ο τόπος. b. η ημέρα. ΤΟ. της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 2. Προϋπόθεση για την ίδρυση και αναγνώριση μιας Τοπικής Οργάνωσης είναι η ύπαρξη τουλάχιστον πέντε μελών. είναι το καθοδηγητικό και διοικητικό όργανο της Τοπικής Οργάνωσης. Ο αριθμός των μελών της Τοπικής Επιτροπής καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση της Τοπικής Οργάνωσης.Λέξεις: 44. Ύστερα από απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής. η ώρα και η Ημερησία Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης. Ύστερα από αίτηση του 1/3 των μελών της Τοπικής Οργάνωσης. 56 από 117 . Dokumentensammlung 1967 . Άρθρο 5: Τμήματα Τοπικής Οργάνωσης a. για τον απολογισμό των παραπάνω οργάνων και για την εκλογή αντιπροσώπων για το Περιφερειακό Συνέδριο. ο οποίος υποχρεούται να τη συγκαλέσει μέσα σε δέκα μέρες από τότε που θα αποφασιστεί η σύγκλησή της και αφού κοινοποιηθεί στην Περιφερειακή Επιτροπή 15 μέρες νωρίτερα. Άρθρο 7: Τοπική Επιτροπή a. d. Ο διαχωρισμός αυτός σε τμήματα. Σε μια μεγάλη πόλη. Ο Γραμματέας απευθύνει έγγραφη πρόσκληση προς όλα τα μέλη πέντε τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία της σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.Μυρώδης Αθανασίου . Άρθρο 6: Γενική Συνέλευση των Μελών της Τοπικής Οργάνωσης a. αρμόδια ν’ αποφασίσει είναι η Περιφερειακή Επιτροπή. Η Τοπική Επιτροπή εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών. Ο εδαφικός χώρος μέσα στον οποίο εκτείνεται η δικαιοδοσία και η δράση της είναι τα όρια της πόλης ή του χωριού που κατά τη νομοθεσία της χώρας αποτελούν ιδιαίτερη διοικητική μονάδα. 3. η Τοπική Οργάνωση. ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι αποφάσεις παίρνονται μόνο στη γενική Συνέλευση της πόλης. Η Τοπική Επιτροπή εκλέγει τους υπευθύνους για τις παρακάτω αρμοδιότητες: Σελ. πρέπει να γίνεται μόνο για οργανωτικούς λόγους και για πιο αποδοτική δουλειά. c. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται έκτακτα 1. Ύστερα από απόφαση της Τοπικής Επιτροπής. Η Περιφερειακή Επιτροπή επιβάλλεται να λάβει υπόψη τον αριθμό των Ελλήνων που κατοικούν στην περιοχή. καθορισμό και πραγματοποίηση της πολιτικής του κόμματος. b. Η Τοπική Οργάνωση. b. μπορεί να χωριστεί σε τμήματα και να ορίσει τους υπευθύνους των τμημάτων.1974 Άρθρο 3: Αρμοδιότητες και Δικαιοδοσίες της ΤΟ a. Την ευθύνη για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης έχει ο Γραμματέας της Τοπικής Επιτροπής. c. b. b. c. Η Τοπική Επιτροπή. είναι η πρώτη οργανωτική βαθμίδα και αποτελεί τη βάση για την επεξεργασία. η οποία είναι ταυτόχρονα και Πειθαρχική Επιτροπή.

600 . ΣΕΠΟ] a. η Τοπική Επιτροπή θεωρείται σε νόμιμο σύνθεση όταν διατηρείται τουλάχιστον το ½ των μελών της. είναι δυνατή η ίδρυση περισσοτέρων Περιφερειακών Οργανώσεων με εδαφική δικαιοδοσία κάθε μιας σε καθορισμένη περιοχή.1974 1. f. Δημοσίων Σχέσεων 6. είναι το διοικητικό και καθοδηγητικό όργανο της Περιφερειακής Οργάνωσης. Η Περιφερειακή Επιτροπή εκλέγει υπευθύνους για τις παρακάτω αρμοδιότητες:  Γραμματέα  Αναπληρωτή Γραμματέα  Οργανωτικού Σελ. Ο Γραμματέας εκπροσωπεί την Τοπική Οργάνωση.Ε. Τύπου και Πληροφοριών 8. συγκροτείται Συντονιστική Επιτροπή των Περιφερειακών αυτών Οργανώσεων που αποτελείται από έναν εκπρόσωπο που υποδεικνύει κάθε Περιφερειακή Οργάνωση. περισσότερες από μία Περιφερειακή Οργάνωση. Οι αρμοδιότητες στην Τοπική Επιτροπή μπορεί να συμπτυχθούν ή να διευρυνθούν ύστερα από απόφαση της Τοπικής Οργάνωσης εφ όσον οι τοπικές ανάγκες το επιβάλλουν. Ο εδαφικός χώρος στον οποίο εκτείνεται η δικαιοδοσία και η δράση της Περιφερειακής Οργάνωσης είναι η χώρα. b.Μυρώδης Αθανασίου . b.ΕΔΗΝ e. Ο αριθμός των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής ορίζεται από το Συνέδριο της Περιφερειακής Οργάνωσης.2017 . Άρθρο 9: Συντονιστική Επιτροπή Περιφερειακών Οργανώσεων [Σ. είναι η δεύτερη οργανωτική βαθμίδα της Οργάνωσης και περιλαμβάνει μια ή και περισσότερες Τοπικές Οργανώσεις. διευθύνει και συντονίζει το έργο της Τοπικής Επιτροπής.. c.Λέξεις: 44.9. h. συνέρχεται Γενική Συνέλευση. ΠΕ] a. Αναπληρωτή Γραμματέα 3. Συνδικαλιστικού 7. b. Σε περίπτωση έλλειψης επιλαχόντων.. Σε μια χώρα.Ο. g. Η Περιφερειακή Επιτροπή. Η Περιφερειακή Οργάνωση. ύστερα από πρόσκληση των υπολοίπων μελών της και εκλέγει νέα Τοπική Επιτροπή εντός ενός μηνός. Άρθρο 10: Περιφερειακή Επιτροπή [Π. Οικονομικού 5. Ο Αναπληρωτής Γραμματέας αναπληρώνει το Γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται. Νεολαίας . ΜΕΡΟΣ Β´: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Άρθρο 8: Αρμοδιότητες και Δικαιοδοσία a. όπου οι ειδικές συνθήκες το απαιτούν. Οι αποφάσεις στη Συντονιστική Επιτροπή λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και είναι δεσμευτικές για τις Περιφερειακές Οργανώσεις αν δεν αντιβαίνουν προς τις αποφάσεις των Περιφερειακών Συνεδρίων τους. Όταν η σύνθεση της Τοπικής Επιτροπής είναι μικρότερη από το ½ των μελών της. Φοιτητικού 9. Dokumentensammlung 1967 .Ε. ύστερα από απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. 57 από 117 . Οι κενούμενες θέσεις συμπληρώνονται με τους κατά σειρά επιλαχόντες που έχουν πάρει τουλάχιστον το 1/5 των ψήφων. ΠΟ. ΠΕ. Οργανωτικού 4. c. Γραμματέα 2. σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο.Π.19. i. Σε χώρες που ιδρύονται.

Η Κεντρική Επιτροπή συνέρχεται έκτακτα: 1.2017 . 601-900 μέλη 4 αντιπρόσωποι. f.Μυρώδης Αθανασίου . μέχρι 300 μέλη 2 αντιπρόσωποι. κ. δραστηριοποιεί.κ.1974  Οικονομικού  Δημοσίων Σχέσεων  Συνδικαλιστικού  Τύπου και Πληροφοριών  Φοιτητικού . ο οποίος υποχρεούται να τη συγκαλέσει εντός προθεσμίας 15 ημερών από τότε που θα αποφασισθεί η σύγκλησή της. Μέλη της είναι δυο αντιπρόσωποι από κάθε Περιφερειακή Οργάνωση στους οποίους προστίθεται ακόμη ένας για κάθε 300 μέλη (π. Η Εκτελεστική Επιτροπή μετά την εκλογή της. Ο Γραμματέας εκπροσωπεί στις πολιτικές σχέσεις την Περιφερειακή Επιτροπή. ήτοι δύο φορές το χρόνο. που καθορίζουν επίσης ημερομηνίες έναρξης και λήξη. Οι αρμοδιότητες στην Περιφερειακή Επιτροπή μπορεί να διευρυνθούν ή να συμπτυχθούν ύστερα από απόφαση της Περιφερειακής Οργάνωσης. εφ όσον οι περιφερειακές ανάγκες το επιβάλλουν. ΕΕ. συντονίζει και ελέγχει όλες τις Οργανώσεις και εποπτεύει έτσι ώστε το έργο όλων των Οργανώσεων και οργάνων να είναι σύμφωνο με τις αποφάσεις του Συνεδρίου. Dokumentensammlung 1967 . εντός δύο μηνών.Λέξεις: 44. Οι κενούμενες θέσεις συμπληρώνονται με τους κατά σειρά επιλαχόντες που έχουν πάρει τουλάχιστον το 1/5 των ψήφων.19. e.χ. Η κεντρική Επιτροπή εκλέγει επταμελή Εκτελεστική Επιτροπή. Η Κεντρική Επιτροπή καθορίζει επακριβώς τις αρμοδιότητες όλων των υπευθύνων της Εκτελεστικής Επιτροπής. g. Η Κεντρική Επιτροπή και μόνο αυτή ανακαλεί ένα ή περισσότερα ή και όλα τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής f. e. Ύστερα από απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.9. ΜΕΡΟΣ Γ ´: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Άρθρο 11: Κεντρική Επιτροπή [Κ. Η Κεντρική Επιτροπή ερμηνεύει και πραγματοποιεί τις αποφάσεις του Παγκοσμίου Συνεδρίου. Ο Αναπληρωτής Γραμματέας αναπληρώνει το Γραμματέα όταν αυτός απουσιάζει η κωλύεται.Νεολαίας-ΕΔΗΝ d. Της Κεντρικής Επιτροπής προεδρεύει ο Γενικός Γραμματέας. Οι αντιπρόσωποι εκλέγονται από τα Περιφερειακά Συνέδρια για θητεία ενός έτους. ΚΕ] a.). είναι το ανώτατο καθοδηγητικό και διοικητικό Όργανο των Οργανώσεων του Κόμματος μετά το Παγκόσμιο Συνέδριο.ο.. c. 2. Η συμπλήρωση αυτή δεν επεκτείνεται πάνω από το μισό του αριθμού των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής. 301-600 μέλη 3 αντιπρόσωποι. συνέρχεται σε σώμα και εκλέγει από τα μέλη της υπευθύνους για τις παρακάτω αρμοδιότητες  Γενικό Γραμματέα  Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα  Οργανωτικού  Οικονομικού  Συνδικαλιστικού  Τύπου και Πληροφοριών  Φοιτητικού-Νεολαίας-ΕΔΗΝ d. b. μετά από πρόσκληση των μελών που έχουν απομείνει και εκλέγει νέα Περιφερειακή Επιτροπή. Ύστερα από γραπτή αίτηση του 1/3 των μελών της.Ε. h. Της ετήσιας θητείας. 58 από 117 . συντονίζει εσωτερικά το έργο της και προεδρεύει στις συνεδριάσεις της. Σελ.600 . Αν η νόμιμη σύνθεση της Περιφερειακής Επιτροπής ανατραπεί συνέρχεται Περιφερειακό Συνέδριο. i. Την ευθύνη για τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής έχει ο Γενικός Γραμματέας. Η Κεντρική Επιτροπή. Η Κεντρική Επιτροπή συνέρχεται τακτικά κάθε 6 μήνες. g.

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας κατά την πρώτη Συνέλευση. Dokumentensammlung 1967 . Η δύναμη της ψήφου όλων των μελών και αντιπροσώπων είναι ίση. Ο Γενικός Γραμματέας εκπροσωπεί και καθοδηγεί τις Οργανώσεις του Κόμματος και συντονίζει το έργο της Κεντρικής και Εκτελεστικής Επιτροπής. μια φορά το χρόνο. d. i. Σε απαρτία θεωρούνται οι συνεδριάσεις των Οργάνων όταν κατά την έναρξη τους παρευρίσκεται το ½ των μενών τους. ΕΕ) a.2017 . e. Κάθε Υπεύθυνος Γραφείου της Εκτελεστικής Επιτροπής υποχρεούται να συγκαλεί σε κοινή σύσκεψη. c. Κάθε Υπεύθυνος Γραφείου της Εκτελεστικής Επιτροπής υποχρεούται στο τέλος της θητείας του να κάνει έγγραφο απολογισμό. b. ο οποίος υποχρεούται να τη συγκαλέσει εντός προθεσμίας 10 ημερών από τότε που θα αποφασιστεί η σύγκλησή της. 59 από 117 . Τα διάφορα Όργανα του Κόμματος συνεδριάζουν νόμιμα μόνον όταν βρίσκονται σε απαρτία. στις συνεδριάσεις των οποίων προεδρεύει. Σε όλες τις εκλογές τα ονόματα των υποψηφίων περιέχονται επί κοινού ψηφοδελτίου.. τους αντίστοιχους υπεύθυνους των Περιφερειακών Επιτροπών.Λέξεις: 44. Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής πρέπει να είναι μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. συνέρχεται εκ νέου.9. Η ψήφος είναι μυστική σε ψηφοφορίες που αφορούν 1. b. d.600 .Μυρώδης Αθανασίου . Άρθρο 15: Απαρτία – Αποφάσεις a. Όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων και ψηφίζονται θετικά η αρνητικά.19. Όλα τα ταμιακά τακτοποιημένα μέλη έχουν δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι επταμελής. g. μετά πάροδο επτά ημερών αυτοδικαίως και άνευ αποστολής προσκλήσεων στον αυτό τόπο και την ίδια ώρα. f. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η ψηφοφορία μπορεί να είναι φανερή. Σελ. 2) Ύστερα από απόφαση του Γενικού Γραμματέα. c.) προσωπικά θέματα και 2. Η Εκτελεστική Επιτροπή εκτελεί τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής και φέρει την ευθύνη για την πραγματοποίησή της. Την ευθύνη σύγκλησης της Εκτελεστικής Επιτροπής έχει ο Γενικός Γραμματέας. Η Εκτελεστική Επιτροπή συνέρχεται έκτακτα: 1) Ύστερα από γραπτή αίτηση του 1/3 των μελών της. b.Ψηφοδέλτια a. e.) εκλογές προσώπων που συγκροτούν όργανα. Η Εκτελεστική Επιτροπή συνέρχεται τακτικά ανά δίμηνο. h. Των συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής προεδρεύει ο Γενικός Γραμματέας. Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας αναπληρώνει το Γενικό Γραμματέα όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. είναι δε σε απαρτία αν παρευρίσκεται το 1/3 των μελών της. d. Άρθρο 13: Γενική Γραμματεία a. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ Άρθρο 14: Ψήφος – Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι . b. Στην περίπτωση των Συνελεύσεων ή κατά την έναρξη τους απαιτούμενη απαρτία είναι το ½ συν 1 των ταμιακά τακτοποιημένων μελών. c.1974 Άρθρο 12: Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.

600 . Η πρόσκληση αναγράφει τόπο. Άρθρο 18: Παγκόσμιο Συνέδριο a. εκλέγει τη Εξελεγκτική Επιτροπή. η οποία είναι συγχρόνως και Πειθαρχική Επιτροπή.19. 60 από 117 . Την Περιφερειακή Επιτροπή. Την ευθύνη της σύγκλησης του Παγκοσμίου συνεδρίου φέρει η Εκτελεστική Επιτροπή. 3. Την Εξελεγκτική Επιτροπή.Π. Ύστερα από απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής. 21-40 μέλη 2 αντιπρόσωποι. 2. η οποία ελέγχει τα της οικονομικής διαχείρισης και είναι ταυτόχρονα και Πειθαρχική Επιτροπή. c.9. Το Παγκόσμιο Συνέδριο συγκροτείται από αντιπροσώπους των Περιφερειακών Οργανώσεων. Σελ. Το Συνέδριο της Περιφερειακής Οργάνωσης συγκαλείται έκτακτα: 1.Λέξεις: 44. για όλες τις Οργανώσεις και για όλα τα μέλη. η οποία υποχρεούται να το συγκαλέσει εντός ενενήντα ημερών από τότε που θα αποφασιστεί η σύγκληση του. Το Συνέδριο της Περιφερειακής Οργάνωσης συγκαλείται τακτικά μια φορά τουλάχιστο το χρόνο. f. 2. Ύστερα από γραπτή αίτηση του 1/3 των Τοπικών Οργανώσεων. b. Τα Τακτικά Περιφερειακά Συνέδρια λαμβάνουν χώρα στο τελευταίο τρίμηνο κάθε έτους. Την ευθύνη Σύγκλησης του Συνεδρίου Περιφερειακής Οργάνωσης φέρει η Περιφερειακή Επιτροπή. Η Εκτελεστική Επιτροπή απευθύνει έγγραφη πρόσκληση προς όλες τις Περιφερειακές Οργανώσεις εξήντα τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της σύγκλησης του. Μέλη για την Κεντρική Επιτροπή. Το Παγκόσμιο Συνέδριο συγκαλείται έκτακτα: 1. e.χ.2017 . c. Το παγκόσμιο Συνέδριο καθορίζει την πολιτική γραμμή. Αντιπροσώπους για το Παγκόσμιο Συνέδριο εν όψη της σύγκλησής του. Άρθρο 17: Εκλογή Περιφερειακής Επιτροπής Το τακτικό Συνέδριο της Περιφερειακής Οργάνωσης. 41-60 μέλη 3 αντιπρόσωποι κ. 3. 4. Και 2. η οποία υποχρεούται να το συγκαλέσει εντός τριάντα ημερών από τότε που θα αποφασιστεί η σύγκληση του. Ύστερα από απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. ΣΠΟ) a. e. d.) Ύστερα από γραπτή αίτηση της πλειοψηφίας των Περιφερειακών Οργανώσεων. Το ανώτατο Όργανο της Περιφερειακής Οργάνωσης είναι το Συνέδριο της. εκλέγει από τους συνέδρους του τη Περιφερειακή Επιτροπή. Κάθε Τοπική Οργάνωση εκπροσωπείται με έναν αντιπρόσωπο για μέχρι 20 μέλη στον οποίο προστίθεται ακόμα ένας αντιπρόσωπος ανά 20 μέλη (π. ώρα καθώς και την ημερησία διάταξη. Οι αποφάσεις του είναι δεσμευτικές για όλα τα Όργανα. f. Το Συνέδριο της Περιφερειακής Οργάνωσης συζητάει και αποφαίνεται επι των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και επί των εισηγήσεων και εκλέγει: 1. Τα τακτικά περιφερειακά Συνέδρια λαμβάνουν χώρα στο τελευταίο τρίμηνο κάθε έτους.ο.Ο.1974 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Άρθρο 16: Συνέδριο Περιφερειακής Οργάνωσης (Σ. d..Μυρώδης Αθανασίου . στο τέλος των εργασιών του.κ.) Ύστερα από απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Το Παγκόσμιο Συνέδριο συγκαλείται τακτικά κάθε δυο χρόνια. Η Περιφερειακή Επιτροπή απευθύνει πρόσκληση προς όλες τις Τοπικές Οργανώσεις είκοσι τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία της Σύγκλησης του. b. Dokumentensammlung 1967 . g. Ενόψει Παγκοσμίου Συνεδρίου. 4. 5-20 μέλη 1 αντιπρόσωπος. ελέγχει τη δράση των Οργάνων. το οποίο συγκροτείται από τους αντιπροσώπους των Τοπικών Οργανώσεων. Το Παγκόσμιο Συνέδριο είναι το κυρίαρχο Όργανο των Οργανώσεων του Κόμματος.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ Άρθρο 19: Πειθαρχικές Ποινές a. μέσα σε ένα μήνα από την ημέρα που εξετάστηκε το υπό κατηγορία μέλος. Η Εκτελεστική Επιτροπή συντάσσει τις εισηγήσεις προς το Παγκόσμιο Συνέδριο τις οποίες πρέπει να έχει εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή. 51-100 μέλη 3 αντιπρόσωποι. b. Άρθρο 20: πειθαρχική Διαδικασία a. Η καταγγελία του παραπτώματος του κομματικού μέλους πρέπει να είναι έγγραφη. j. Αν οι συνθήκες της χώρας που διεξάγεται η πειθαρχική διαδικασία το αποκλείουν. Τριτοβάθμια Πειθαρχική Επιτροπή είναι η Εξελεγκτική Επιτροπή του κόμματος. Η παραπάνω καταγγελία υποβάλλεται στη Τοπική Επιτροπή.2017 . Κάθε μέλος που παραβαίνει τις κομματικές του υποχρεώσεις υπόκειται στις ακόλουθες ποινές που είναι ανάλογες προς το μέγεθος του παραπτώματος: 1. Στέρηση της κομματικής του ιδιότητας για διάστημα μέχρι ενός έτους.Λέξεις: 44. Ανάκληση στην κομματική τάξη. c. f. οι δε ειδοποιήσεις με συστημένη επιστολή. Σελ. Η Κεντρική Επιτροπή εκλέγει μια Νομιμοποιητική Επιτροπή η οποία ελέγχει τα διαπιστευτήρια των αντιπροσώπων. 3. Κατά της απαλλακτικής απόφασης ο καταγγέλλων έχει δικαίωμα προσφυγής στη πρωτοβάθμια Πειθαρχική Επιτροπή. 2. Η προσφυγή ασκείται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη συνεδρίαση της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Κόμματος. Επίπληξη. Η πρωτοβάθμια Πειθαρχική Επιτροπή είναι η Εξελεγκτική Επιτροπή της Τοπικής Οργάνωσης. d. τότε λαμβάνεται ειδική πρόνοια τήρησης μυστικότητας. ύστερα από εξέταση της καταγγελίας έχει δικαίωμα να κρίνει αν η καταγγελία θα παραπεμφθεί ή όχι στη Πειθαρχική Επιτροπή. χωρίς όμως να παραβλέπεται και το δικαίωμα υπεράσπισης των ενδιαφερομένων. Η διαδικασία γίνεται έγγραφα. Δευτεροβάθμια Πειθαρχική Επιτροπή είναι η Εξελεγκτική Επιτροπή της Περιφερειακής Οργάνωσης στην οποία υπάγεται η πρωτοβάθμια Πειθαρχική Επιτροπή. Dokumentensammlung 1967 .χ. Διαγραφή από το κόμμα. 101-150 μέλη 4 αντιπρόσωποι κ. b. επώνυμη και να συνοδεύεται με αποδείξεις. μέχρι 50 μέλη δυο αντιπρόσωποι. Το υπό κατηγορία μέλος καλείται σε απολογία μέσα σε τριάντα μέρες από την ημέρα της υποβολής της καταγγελίας.κ).1974 h. 5. 61 από 117 . Αυτή αποφαίνεται κατά τη πρώτη συνεδρίαση της μετά την προσφυγή σ΄ αυτή. Επιβολή μομφής με πρόταση έκπτωσης από τη κομματική θέση που κατέχει.Μυρώδης Αθανασίου . Κάθε Περιφερειακή Οργάνωση στέλνει δυο αντιπροσώπους στο Παγκόσμιο Συνέδριο και ανά πενήντα μέλη έναν (π. Σε περίπτωση μη έκδοσης απόφασης. Από της ειδοποίησης του περί καταγγελίας και σε διάστημα δεκαπέντε έως τριάντα ημερών του ορίζεται τακτική ημερομηνία κατά την οποία οφείλει να παρουσιαστεί στην Πειθαρχική Επιτροπή και να εκθέσει τις απόψεις του. η οποία αναλαμβάνει να συλλέξει όλο το σχετικό υλικό και να ειδοποιήσει τους ενδιαφερόμενους για την ακριβή ημερομηνία εξέτασης της υπόθεσης. η μη έκδοση απόφασης θεωρείται ως απαλλαγή του. Η απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής οφείλει να ληφθεί αμέσως μετά το πέρας της διαδικασίας.9.19. e.ο. Οι πειθαρχικές ποινές γνωστοποιούνται με δημοσίευση στα κομματικά έντυπα. 4.600 . g. Η Τοπική Επιτροπή. η οποία είναι πενταμελής. i.

Κατά της απόφασης της αρμόδιας Συνέλευσης ή Συνεδρίου αρμόδια ν΄ αποφασίσει αμετάκλητα είναι η Κεντρική Επιτροπή. Αν ο καταγγελλόμενος είναι μέλος Περιφερειακής Επιτροπής. Εκτελεστικής Επιτροπής ή της Κεντρικής Επιτροπής. κατά το μέρος που εκκρεμούν. Κατά της τυχόν απαλλακτικής απόφασης ο καταγγέλλων έχει δικαίωμα να προσφύγει στην αρμόδια Πειθαρχική Επιτροπή. Dokumentensammlung 1967 .Λέξεις: 44. Άρθρο 24: Τροποποιήσεις του Κανονισμού Η τροποποίηση του παρόντος Κανονισμού γίνεται μόνο ύστερα από απόφαση του Παγκοσμίου Συνεδρίου. Αν ο καταγγέλλων ή ο καταγγελλόμενος είναι μέλος της Πειθαρχικής Επιτροπής τότε αναπληρώνεται από το αναπληρωματικό μέλος το οποίο προβλέπεται από τον κανονισμό αυτό για κάθε κανονική αναπλήρωση. KEΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Άρθρο 22 a.19. από της εφαρμογής του Κανονισμού αυτού. στις διαδικασίες και τα όργανα που προβλέπει ο Κανονισμός αυτός. υπάγονται. b. b. Άρθρο 25: Εκκρεμείς Πειθαρχικές Υποθέσεις a.600 .Μυρώδης Αθανασίου . Σε περίπτωση απειθαρχίας σε κομματικές αποφάσεις ή αντικομματικές ενέργειες συλλογικών οργάνων το αμέσως ανώτερο κομματικό όργανο συγκαλεί την αρμόδια γενική Συνέλευση ή Συνέδριο για να αποφασίσει για την απειθαρχία ή τις αντικομματικές ενέργειες. η καταγγελία υποβάλλεται στην αντίστοιχη επιτροπή η οποία ύστερα από εξέταση της καταγγελίας έχει δικαίωμα να κρίνει αν η καταγγελία θα παραπεμφθεί ή όχι στην αρμόδια Πειθαρχική Επιτροπή. i. Τα κομματικά έντυπα οφείλουν ν΄ ακολουθούν και να προβάλλουν την ιδεολογία και τις πολιτικές θέσεις του κόμματος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 23: Ισχύς του Κανονισμού Λειτουργίας Ο Κανονισμός αυτός ισχύει από της 1ης Ιανουαρίου 1970. τόσο ο καταγγέλλων όσο και το καταγγελλόμενο συλλογικό όργανο.1974 h. 62 από 117 . στην οποία έχουν δικαίωμα προσφυγής. μέσα σε προθεσμία ενός μηνός. Σελ.2017 . Οι πειθαρχικές ποινές που επιβλήθηκαν πριν από την εφαρμογή του κανονισμού αυτού θεωρούνται έγκυρες. Η Κεντρική Επιτροπή έχει το δικαίωμα άσκησης ελέγχου στα κομματικά έντυπα.9. Οι εκκρεμείς πειθαρχικές υποθέσεις. Άρθρο 21: Πειθαρχία Οργάνων και Οργανώσεων Κάθε συλλογικό όργανο οφείλει να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις των ανωτέρων του οργάνων.

είχε θέσει σε πλατειά κυκλοφορία τον Μάιο 1970 η Οργάνωση της ΕΚ-ΕΔΗΝ Μονάχου. την Ιδεολογική Διακήρυξη της ΕΔΗΝ. 63 από 117 . προτάσεις και αντιπροτάσεις που υποβληθήκανε στην διάρκεια του Συνεδρίου Εψήφισε τις Βασικές Ιδεολογικές και Πολιτικές Θέσεις.  Τη σχετική εισήγηση της Κεντρικής Επιτροπής. στο πρόγραμμα του Κόμματος και στις αποφάσεις των Οργάνων του. τις οποίες. που ήταν τότε και Γενικός Γραμματέας της ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού με έδρα της Οργάνωσης τη Ρώμη της Ιταλίας. Dokumentensammlung 1967 .  Τις πολιτικές αποφάσεις της Συνδιάσκεψης των Οργανώσεων Εξωτερικού της ΕΚ-ΕΔΗΝ στις 29-31 Ιουλίου 1967 στη Βόννη.1974 ΔΕΚΑΤΟ ΜΕΡΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚ-ΕΔΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Το Α΄ Συνέδριο των Οργανώσεων Εξωτερικού του Κόμματος της Ενώσεως Κέντρου και της Ελληνικής Δημοκρατικής Νεολαίας που συνήλθε στις 19-21 Ιουλίου 1969 στο Αννόβερο της Δυτικής Γερμανίας. συνεχίζοντας την παράδοσή της. δηλαδή τις σκέψεις και αγώνες του Δρ. όπως είχαν διατυπωθεί στο Καταστατικό της ΕΚ.19.Μυρώδης Αθανασίου .9.  Τελικά τις συζητήσεις.  Τις συζητήσεις που λάβανε χώρα και τις αποφάσεις που ληφθήκανε στις Τοπικές και στις Περιφερειακές Προσυνεδριακές Συνδιασκέψεις.2017 . έχοντας υπ όψη του:  Τις ιδεολογικές και πολιτικές θέσεις της ΕΚ. Χωρίς καμία αμφιβολία οι πολιτικές και ιδεολογικές θέσεις φέρουν την υπογραφή. Νικόλαου Νικολαΐδη.Λέξεις: 44. Σελ.600 .

τη Λαϊκή Κυριαρχία.19.2 Ο Λαός να είναι η μοναδική πηγή όλων των εξουσιών. Δεν θα αναγνωρίζονται επίσης δογματικές θέσεις ή σκοπιμότητες που θα επιτρέπουν περιορισμό των ατομικών δικαιωμάτων και των πολιτικών ελευθεριών ή εξαίρεση εξουσιών.1974 ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Οι Οργανώσεις Εξωτερικού της ΕΚ-ΕΔΗΝ πιστεύουν και αγωνίζονται για: Την επιβολή και κατοχύρωση των αρχών του Ανθρωπισμού. Εγγυημένα ατομικά δικαιώματα. με παράλληλη εξάλειψη όλων των οικονομικών. μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας. τη κατάργηση της Μοναρχίας και την ανακήρυξη της Δημοκρατίας. 1. κοινωνικών και μορφωτικών ανισοτήτων.9. την διεθνή ύφεση και αφοπλισμό και να συμμετέχει σε Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς που σέβονται και υποστηρίζουν την Εθνική Ανεξαρτησία. Dokumentensammlung 1967 . Οι Οργανώσεις Εξωτερικού της ΕΚ-ΕΔΗΝ. αρχών και οργάνων από το λαϊκό έλεγχο. δηλαδή τις αρχές του σύγχρονου. ανεξάρτητα από τα πολιτικά ή άλλα φρονήματά τους. στο πρώτο Συνέδριο του Κόμματος.2017 . τα πολιτικά και κοινωνικά ιδεώδη μας και αποδέχονται την αρχή της ενεργού δημοκρατικής αλληλεγγύης. ισότιμο μέλος στη κοινότητα των ελευθέρων εθνών. κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας. με κύριο στόχο τη δίκαιη κατανομή του εθνικού πλούτου και των αγαθών της προόδου. απόλυτα σεβαστές και εγγυημένες για όλους τους πολίτες. όπως καθορίζονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. της Πολιτικής Ελευθερίας. που να υποστηρίζει ενεργά την ειρήνη. την ειρηνική επίλυση των διεθνών διαφορών. επιστημονική και δημοκρατικά ελεγχόμενη οικονομική.1 Τα ατομικά δικαιώματα και οι πολιτικές ελευθερίες. Μια Ελλάδα ελεύθερη και ανεξάρτητη.Μυρώδης Αθανασίου . αρχές και όργανα που θα εξαιρούνται του Λαϊκού ελέγχου.Λέξεις: 44. στο κοινωνικό και στον οικονομικό τομέα και να εξασφαλίζουν ολοκληρωμένο δημοκρατικό δημόσιο βίο.4 Όλοι οι πολίτες να έχουν ίσες δυνατότητες εκκίνησης μορφωτικής. της Δημοκρατίας και της Κοινωνικής Δικαιοσύνης. σε μια ελεύθερη Ελλάδα στην οποία ο Λαός και μόνο θα είναι κυρίαρχος.600 . προοδευτικού Δημοκρατικού Σοσιαλισμού. θα εισηγηθούν και θα υποστηρίξουν. 64 από 117 . να είναι καθορισμένη με σαφήνεια και πληρότητα στο Σύνταγμα. Να επαναφέρουν στην Ελλάδα μια πλήρη και ολοκληρωμένη Δημοκρατία. δημοκρατικές διαδικασίες και λαϊκός έλεγχος να ολοκληρώνουν την έννοια της Δημοκρατίας στο πολιτικό. Δεν θα υπάρχουν εξουσίες. 1.3 Οι αρχές της Δημοκρατίας να εφαρμόζονται και να επεκταθούν όχι μόνο στο πολιτικό αλλά επίσης και στον κοινωνικό και τον οικονομικό τομέα. 1. όπου: 1. Τα δικαιώματα και τις ελευθερίες αυτές ειδικοί και έκτακτοι νόμοι ή εκτελεστικά διατάγματα και διοικητικές πράξεις δεν θα μπορούν να περιορίσουν ποτέ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Οι Οργανώσεις Εξωτερικού της ΕΚ-ΕΔΗΝ πιστεύουν και αγωνίζονται για: 1. οικονομικής και κοινωνικής εξέλιξης και η πολιτική του κράτους να έχει σαν κύριο στόχο την εξάλειψη των Σελ. κατά οποιοδήποτε τρόπο ή με οποιοδήποτε πρόσχημα. Τη γρήγορη.

3. 1.2 Ενισχύει τη κίνηση για τη πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης πάνω σε δημοκρατικό. η παιδεία. με εξέχουσα και ιδιαίτερα κατοχυρωμένη τη συμμετοχή των αιρετών εκπροσώπων της εργατοϋπαλληλικής και αγροτικής τάξης.5 Η εργασία.  Σεβασμό της Λαϊκής Κυριαρχίας και των δημοκρατικών διαδικασιών.3 Συνταγματικά και νομοθετικά κατοχυρωμένο έλεγχο των Ενόπλων Δυνάμεων και των σωμάτων Ασφαλείας από την Πολιτική Εξουσία. νομοθετικά μέτρα. 65 από 117 . η κοινωνική ασφάλιση και γενικότερα επίπεδο πνευματικής. την ειρήνη. η κατοικία. όπως αυτά προσδιορίζονται πιο πάνω στο τμήμα Α και δεν επιτρέπει κανένα περιορισμό αυτών με ειδικά ή έκτακτα συνταγματικά. 3 Να εξασφαλίσουν στην Ελλάδα Δημοκρατικό Πολίτευμα κατοχυρωμένο από οποιοδήποτε απειλή του ολοκληρωτισμού και γι αυτό θα αγωνιστούν να επιβάλλουν 3. μονοπωλιακού χαρακτήρα.6 Η παραγωγή και διανομή των αγαθών να ελέγχονται από όργανα και μηχανισμούς που θα υπόκεινται πάντοτε σε δημοκρατικό έλεγχο. προοδευτική και δημοκρατική. να αναγνωρίζονται σαν βασικά δικαιώματα του κάθε πολίτη και να είναι εγγυημένα από το Κράτος. ισότιμο μέλος στη κοινότητα των ελευθέρων εθνών. ομοσπονδιακό σύστημα.3 Συμμετέχει.600 .1974 μορφωτικών. κλάδοι και επιχειρήσεις της οικονομίας να εθνικοποιηθούν.Λέξεις: 44.2 Ενίσχυση και συνταγματική κατοχύρωση όλων των θεσμών και οργάνων που εγγυώνται την πιστή τήρηση και εφαρμογή του Συντάγματος.Μυρώδης Αθανασίου .  Προώθηση του διεθνούς αφοπλισμού και της ειρήνης. των πολιτικών ελευθεριών και του δημοκρατικού-κοινοβουλευτικού πολιτεύματος.19. μέχρι την ώρα που θα έχει παγιωθεί η διεθνής ειρήνη και ασφάλεια ή θα έχει πραγματοποιηθεί η ενοποίηση της Ευρώπης.  Έλεγχο των υπερεθνικών οργάνων των συμμαχιών από τα Κοινοβούλια των χωρών που συμμετέχουν σ’ αυτές. 2 Να γίνει η Ελλάδα χώρα ανεξάρτητη. Σελ. Σ΄ αυτά θα μετέχουν με ουσιαστικά και αποφασιστικά δικαιώματα οι εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων. κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων και τη μεγίστη δυνατή αξιοποίηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και των πηγών πλούτου της χώρας. 2.  Αποχή από κάθε φιλοπόλεμη-επιθετική ενέργεια. Οι βασικοί. 1. που να 2. την ύφεση.2017 . σε αμυντικές συμμαχίες που να διέπονται από τις επόμενες αρχές:  Σεβασμό της Εθνικής Ανεξαρτησίας. κοινωνικής και οικονομικής ζωής. τον αφοπλισμό και την ειρηνική επίλυση των διεθνών διαφορών. που να σέβεται απόλυτα και να εγγυάται τη πλήρη κατοχύρωση των ατομικών δικαιωμάτων. 2. Dokumentensammlung 1967 .9.1 Υποστηρίζει σταθερά στη διεθνή πολιτική της. ανάλογο με το εκάστοτε επίπεδο ανάπτυξης της χώρας.1 Ένα νέο Σύνταγμα που να κατοχυρώνει και να εγγυάται τις πολιτικές ελευθερίες και τα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα όλων ανεξαιρέτως των πολιτών. 3.

66 από 117 . 3. δημοκρατικά εκλεγμένα όργανα να ευθύνονται για τα προβλήματα των Περιφερειών της χώρας. Συνδικαλισμός. κτλ.6 Πλήρη εκκαθάριση και ανασύνταξη των θεσμών και οργανισμών οι οποίοι διαβρώθηκαν και εξελίχτηκαν από υπερασπιστές της Δημοκρατίας σε υποστηρικτές του Ολοκληρωτισμού (Άρειος Πάγος. Σελ. κλπ. Η εξουσία τους θα περιορίζεται σε δημοσιονομικά και διοικητικά θέματα Περιφερειακού Προγραμματισμού και τοπικής αστυνομίας. 3.4 Παραδειγματική τιμωρία των πρωταιτίων της δικτατορίας και των κρατικών οργάνων τα οποία δολοφόνησαν. Συνεταιρισμοί. Παράλληλα με τον εκδημοκρατισμό και την ανάπτυξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. ευρεία περιφερειακή αυτοδιοίκηση και αποκέντρωση. βασάνισαν ή παρανόμησαν εναντίον πολιτών καθώς και όλων εκείνων που κατά οποιοδήποτε τρόπο συνεργάστηκαν με το καθεστώς.9.). Σωματεία. Σύλλογοι. 3. Συμβούλιο Επικρατείας. Η χώρα να αποκεντρωθεί δημοσιονομικά και διοικητικά σε Περιφέρειες. 3. Ελεγκτικό Συνέδριο.8 Συνταγματική κατοχύρωση της ελευθερίας της θρησκευτικής συνείδησης. Αντιπροσωπευτικά.11 Ακύρωση όλων των συμβάσεων και δεσμεύσεων που συνομολογήθηκαν από το δικτατορικό καθεστώς.Μυρώδης Αθανασίου . Ανώτατα Πνευματικά Ιδρύματα. Ακαδημία. Διαχωρισμός των νομοθετικών από τις κανονιστικές και διοικητικές πράξεις. 3. 3.10 Αποδοτικότερη οργάνωση του Κοινοβουλίου και απλούστευση της νομοθετικής διαδικασίας. Εξύψωση του Κοινοβουλευτικού λειτουργήματος.19. να αποκαθαρθεί από τα όργανα των δικτατόρων και να αποκατασταθεί η νομιμότητα με την κατάργηση των δικτατορικών εκκλησιαστικών μέτρων.12 Αποκομματικοποίηση των Κρατικών και Δημοσίων Οργανισμών και Οργάνων.600 . απαγόρευση κομματικών ανακατατάξεων χωρίς έγκριση των εντολέων.Λέξεις: 44. 3. Dokumentensammlung 1967 . Έλεγχος των οικονομικών πόρων και συναλλαγών των δημοσίων ανδρών.). Καλλιέργεια πνεύματος δημοκρατικής ανοχής και ελευθέρου διαλόγου μεταξύ των φορέων και εκπροσώπων των πολιτικών και κοινωνικών τάξεων και ομάδων για εξασφάλιση ομαλού πολιτικού βίου και προαγωγή των λαϊκών συμφερόντων. 4 Να ενισχύσουν ανεπιφύλακτα και με όλες τους τις δυνάμεις την αντίσταση του Ελληνικού Λαού και να συμβάλλουν αποφασιστικά στην απελευθέρωσή του από το φασιστικό ζυγό.5 Διάλυση των παρακρατικών οργανώσεων και κατάργηση όλων των παραλλήλων εξουσιών που δεν υπόκεινται σε δημοκρατικό έλεγχο. Καταπολέμηση του πνεύματος μισαλλοδοξίας και εθνικού διχασμού.2017 . 3.). Διαχωρισμός Κράτους και Εκκλησίας.1974 3. κτλ.7 Εκδημοκρατισμό και συνταγματική κατοχύρωση ευρείας αυτονομίας των πρωτογενών και δευτερογενών φορέων της Λαϊκής Κυριαρχίας (Τοπική Αυτοδιοίκηση.9 Ενίσχυση του λαϊκού ελέγχου επί των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων με συνταγματικές διατάξεις που θα κατοχυρώνουν τον διαρκή έλεγχο των εντολέων επί των εντολοδόχων τους (δημοκρατική οργάνωση κομμάτων. Η εκκλησία να αποκτήσει τη πνευματική αυτονομία της.

600 . που τιμήθηκαν με την εμπιστοσύνη του Ελληνικού Λαού στις τελευταίες ελεύθερες εκλογές. φυσικά. 4.9. καθώς επίσης και το προσδιορισμό των όρων και προϋποθέσεων κάτω από τις οποίες θα δεχθούν να λάβουν ξανά μέρος στην πολιτική ζωή του τόπου. 2012-08-16 Σελ. κατά τη διάρκεια του εθνικό-απελευθερωτικού αγώνα του Ελληνικού Λαού: 4. 4.19.Λέξεις: 44. στον κοινό αγώνα κατά του φασισμού. πάνω σε ένα ελάχιστο πρόγραμμα κοινών στόχων.1 Λαβαίνουν ενεργό και αποφασιστικό μέρος στην αντίσταση. Η Διακήρυξη αυτή των ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ των Οργανώσεων της ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού έχει εγκριθεί στις γενικές της γραμμές από το Α΄ Συνέδριο των Οργανώσεων και επεξεργάστηκε στην τελική της μορφή στην 6η τακτική σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής στη Στουτγάρδη στις 13-14 Δεκεμβρίου 1969. στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. 67 από 117 .Μυρώδης Αθανασίου . Dokumentensammlung 1967 . τις ιδεολογικές και πολιτικές θέσεις τους και τις διαφορές τους από αυτά – αναστέλλουν κάθε πολιτικό ανταγωνισμό και επιδιώκουν ειλικρινή συνεργασία μαζί τους.3 Θεωρούν χρήσιμη τη συνεργασία και το συντονισμό της δραστηριότητας όλων αυτών των πολιτικών κομμάτων στο κοινό αγώνα κατά του φασισμού και γι αυτό – διατηρώντας.2 Θεωρούν αναγκαία και επιδιώκουν την πολιτική κάλυψη της αντιστασιακής προσπάθειας του Ελληνικού Λαού και τη χάραξη μιας κοινής στάσης έναντι της χούντας εκ μέρους όλων των ελληνικών πολιτικών κομμάτων.1974 Για τον σκοπό αυτό οι Οργανώσεις της ΕΚ-ΕΔΗΝ.2017 .

sozialen und kulturellen Ungleichhei- ten.600 . entsprechend dem jeweili- gen Entwicklungsstand des Staates. 2. Die persönlichen Rechte und politischen Freiheiten. Σελ.Λέξεις: 44. demokratisch kontrollierten Aufschwung des Landes auf wirtschaftlichem. die freiheitliche Beilegung der internationalen Konflikte. Ein freies und unabhängiges Griechenland.9. Dogmatische oder sonstige Rücksichtnahmen. 68 από 117 . Das Volk die Quelle aller Macht im Staate ist. werden nicht anerkannt. für ein neues Griechenland. Den schnellen. 5. Es werden keine Ämter oder sonstgen staatlichen Einrichtun- gen geben. die sich der Kontrolle durch das Volk und seine Vertreter entziehen können. sozialem und kulturellem Gebiet bei gleichzeitiger Abschaffung aller ökonomischen. welche Grundrechte beschneiden oder einschränken.19. 2.1974 ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΜΕΡΟΣ GRUNDSÄTZLICHE IDEOLOGISCHE PRINZIPIEN UND POLITISCHE THESEN DER ORGANISATIONEN DER ZENTRUMSUNION UND DER GRIECHISCHEN DEMOKRATISCHEN JUGEND (EK-EDIN) IM AUSLAND Auszugsweise Übersetzung aus dem griechischen Original Grundsätzliche Ideologische Prinzipien Wir glauben daran und kämpfen für: 1. welche die nationale Unabhängigkeit und den Volkswillen respektieren.2017 . unsere politischen und sozialen Ideale ak- zeptieren und sich mit dem Prinzip der aktiven demokratischen Solidarität einverstanden erklären. Grundsätzliche politische Thesen (Auszüge) Abschnitt I Wir kämpfen für die Wiedereinführung einer Demokratie in Griechenland in der 1. die soziale Absicherung. der demokratischen und sozialen Gerechtigkeit. Dokumentensammlung 1967 . für Ent- spannung und Abrüstung einsetzt und in europäischen und internationalen Institutionen teilnimmt. wie sie in der Charta der UNO und der europäischen Menschenrechtskonvention definiert sind. Diese Rechte dürfen weder durch parlamentarische Akte noch durch Erlasse oder Verordnungen beschnitten werden. in dem auf humanitäter Grundlage das Volk einzig und allein regiert. Die Etablierung und Verankerung der Prinzipien der politischen Freiheit. unmißverständlich und exakt in unserer Verfassung verankert werden. 3. egal unter welchem Vorwand. Die Arbeit. garantiert für alle Bürger. kultureller und sozialer Hinsicht bekommen.Μυρώδης Αθανασίου . welches sich aktiv für den Frieden. unbesehen ihrer politischen oder sonstigen Ansichten. mit dem Hauptziel der gerechten Verteilung des nationalen Einkommens und der kulturellen Güter. ---------------------- 4. Alle Bürger die gleichen Chancen und Möglichkeiten zur Entfaltung ihrer Persönlichkeiten in wirtschaftli- cher. gleichberechtigtes Mitglied in der Gemeinschaft der freien Na- tionen. als elementare Grundrechte aller Bürger anerkannt und vom Staat ga- rantiert werden. die Bildung und Ausbildung. die Wohnung.

die Entspannung und die Abrüstung einsetzt und die friedliche regelung der internationalen Probleme fördert. der politischen Freiheiten und des demo- kratischen Parlamentarismus. welches 1. welche vor jeder Gefahr des Totalitaris- mus gefeit ist 1. Achtung der nationalen Sozveränität. 69 από 117 . sich zu Trägern des Totalitarusmus entwickelt haben (Justiz.600 . Kontrolle der supranationalen Organe der Bündnisse durch die Parlamente der Mitgliedsstaaten. 2. Dokumentensammlung 1967 . 3. Enthaltung von allen kriegsfördernden oder aggressiven Handlungen. wel- che ursprünglich als Verteidiger der Demokratie erdacht. Gewerkschaften. Durch Stärkung und verfassungsrechtliche Verankerung aller Organe und Institutionen. Abschnitt II Wir kämpfen dafür. ------------------ 6. teilnimmt. Akademien. 2.1974 6. Achtung des Volkswillens und der demokratischen Prozeduren.). Abschnitt III Wir kämpfen um in Griechenland eine Staatsform zu etablieren. fortschrittliches und demokratisches Land. welche von folgenden Prinzipien getragen werden: a. Verbände und Genossenschaften und gleichzeitige Dezentralisierung der Gewal- ten und Zuständigkeiten.Μυρώδης Αθανασίου .2017 . usw. die die elementaren Rechte und Freiheiten garantiert. freies. d.9.Λέξεις: 44. In Verteidigungsbündnissen. wie sie im Abschnitt I ausge- führt sind. Durch Demokratisierung und Gewährleistung einer breiten Autonomie der Willensträger zweiten Grades.19. Σελ. Durch vollständige Säuberung und anschließende Restaurierung aller Institutionen und Einrichtungen. denen die getreue Anwendung dieser Verfassung obliegt. wie z. Durch eine Verfassung. Universitäten. daß Griechenland ein unabhängiges. Förderung des friedens und der internationalen Abrüstung.B. Sich in der Außenpolitik beharrlich für den Frieden.und Sicherheitskräfte von den politischen Instanzen. auf der Grundlage der vollständigen Garantie der persönlichen Rechte. bis zur Stunde der Festigung des Friedens oder des Zusammenschlusses Euro- pas. Durch verfassungsmäßige und gesetzlich garantierte Kontrolle der Streit. b. e. Die Produktion und Verteilung der Güter kontrolliert werden. 8. 7. gleichberechtigtes Mitglied in der Gemeinschaft der freien Nationen wird. c. Monopolartige Produktionsbetriebe werden verstaatlicht. Die Bewegung für den politischen Zusammenschluß Europas in der Form eines Bundes unterstützt. 3.

600 .9.21. Datum: Anfang 1971 (?) Die Zentrumsunion ist eine der wenigen Parteien in Europa. 11. sondern auch die Tatsache. Durch Abschaffung der Parteiabhängigkeit der öffentlichen Institutionen und Organe. Σελ. Juli 1969 in Hannover von den anderen sozialistischen Parteien Europas. 12. Durch Erhöhung der Effektivität der Parlamentsarbeit und Vereinfachung der legislativen Prozeduren. Es sollte bei Kontakten mit deutschen Jugendorga- nisationen verwendet werden. mit großem Beifall und ohne Gegenstimmen von den Kongreßteilnehmern aufgenommen wurde. . Verbot von Parteienwechsel ohne Befragung der Wähler. Trennung von Kirche und Stat.2017 . um eine in Ruhe und Ordnung verlaufende Entwicklung des politischen Lebens und Förderung der Volksinteressen zu gewährleisten.  Materielle (?) und moralische Unterstützung der wegen der Diktatur verfolgten Griechen im In.). Dokumentensammlung 1967 . Skandinaviens und der Benelux-Länder mit dem Prädikat „sehr gut“ bis „ausgezeichnet“ bezeichnet werden. … 9. dass der Beschluss des Exekutiv Komitees. welche vom diktatorischen Regime abgeschlossen wur- den.Μυρώδης Αθανασίου . Ziele unserer Parteiarbeit sind: Der antidiktatorische Kampf durch  Aktivierung aller Griechen gegen die Diktatur. Durch Annulierung aller Verträge und Bindungen.19. 70 από 117 .1974 Durch Garantie der Freiheit des Glaubens. usw. vom Vorsitzenden und dem Generalsekretär der Sozialistischen Internationale und vielen anderen bekannten Persönlichkeiten gerichtet wurden. die Mitgliedschaft in die Sozialistische Internationale zu beantragen. die an unseren Kongreß vom 19. 10.und Ausland. Parteipolitische und soziologische Bildung und Ausbildung unserer Parteimitglieder durch  Organisierung unserer Landsleute in die Gewerkschaften. Außerdem können unsere Beziehungen auf Parteiebene zu den Sozialisten Italiens. Einen eindeutigen Beweis dazu liefern nicht nur die zahlreichen Grußbotschaften.  Ausgabe von Informationsmaterial in griechischer und deutscher Sprache. Durch Stärkung des Gesistes der demokratischen Toleranz und des freien Dialogs zwischen dem politischen Vertretern und den Sprechern der sozialen Klassen. ZIELE UND MÖGLICHKEITEN Der griechischen Zentrumsunion im Ausland Das Papier wurde damals von Georg Litinas. PROGRAMME. Durch Stärkung der Kontrolle des Volkens über seine Vertreter (Einführung von Parteistatuten und - gesetzen. Karlsruhe. die sich nicht dem Namen aber dafür dem Pro- gramm nach zu einem „Demokratischen Sozialismus“ bekennt. als Verantwortlicher für „Internationale Beziehun- gen“ im Parteiverband EK-EDIN Süddeutschland erstellt.Λέξεις: 44.  Aufklärung der deutschen deutschen Bevölkerung und ihre Solidarisierung im Kampf gegen die Dikta- tur.  kulturelle Veranstaltungen.

71 από 117 .Μυρώδης Αθανασίου . Dokumentensammlung 1967 .und Ortvorstände sich nach den Pressemeldungen orientieren müssen und die evntl. sie noch nicht das von uns gewünschte Optimum erreicht ha- ben. Schreibmaschinen. wie z. die Tatsache. Zu einer produktiven Arbeit aber fehlen grundlegende materielle Voraussetzungen..19.2017 . so dass die Landes. welches die Landes. Bezeichnend dafür ist. z. die immer noch mit Krediten vom Ausland beliefert wird.-Ing. Datum: Anfang 1971 ? Σελ.und Ortszentralen zu einer Intensivierung der Kontakte mit uns ermuntert. Vervielfälti- gungsapparate. Papier. Es fehlt vielmehr jegliche Anleitung. dass. Publiziert von Dipl. gegen die Industrielobby und einen Teil der Presse und vor allem gegen das Geld der Junta. dass weder von der zuständigen Stelle der SPD noch von der des DGB und der einzelnen Gewerkschaften ein Rundschreiben ausgegangen ist.9. Georg Litinas in seiner Eigenschaft als Leiter der Abteilung „Internatio- nale Beziehungen“ des Koordinierungsausschusses der Parteiverbände der EK-EDIN in der BRD. Verantwortung ohne jegliche Rückendeckung voll und ganz übernehmen müssen. Post. zu kämpfen. Das bisher Erreichte haben wir zum Teil mit unserem „Taschengeld“ finanziert.und Telefonanlagen und nicht zuletzt die Räumlichkeiten.600 . Speziell zu der Arbeit in Deutschland ist zu bemerken. gegen die Arbei- terkommissionen.B.Λέξεις: 44.1974 Für die Durchsetzung dieser Ziele haben wir gegen die diplomatischen Vertreter der Junta. obwohl unsere Beziehungen zur SPD minde- stens mit „gut“ bewertet werden könnten.B.

600 . εξεύρεση καταλλήλου χώρου συνεδριάσεων. c. καθορισμός τόπου και χρόνου. στις πιο πάνω αρμοδιότητες. 72 από 117 . Καθοδήγηση των Υπευθύνων των αντιστοίχων Γραφείων των Περιφερειακών Οργανώσεων και των Τοπικών Επιτροπών για την πραγματοποίηση των ειδικών στόχων που έχουν ανατεθεί στο κάθε Γραφείο και παρακολούθηση της εφαρμογής τους. Άμεση επαφή και επικοινωνία με τους Γραμματείς των Περιφερειακών Οργανώσεων. υπό κράτηση. Όλα τα σχετικά με τις συγκλήσεις της Κεντρικής και της Εκτελεστικής Επιτροπής θέματα (αποστολή προσκλήσεων. εκτόπιση καθώς και των διευθύνσεων των πλησιέστερων συγγενών τους. Τήρηση των επαφών με την Ελλάδα και ενημέρωση του Μητρώου των στελεχών. κοινοποίηση αποφάσεων. b. d. Συνεχής και συστηματική ενημέρωση των πιο πάνω μητρώων και πληροφόρηση των Υπευθύνων των Γραφείων των υπολοίπων Γραφείων της Εκτελεστικής Επιτροπής. Συντονισμός και εναρμόνιση της δραστηριότητας των Γραφείων της ΕΕ. ηθική και υλική συμπαράσταση των καταδιωκομένων μελών και των οικογενειών τους στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Dokumentensammlung 1967 . τεχνική οργάνωση των συνεδριάσεων. Σύνδεσμος με τον εκπρόσωπο της ΕΚ στο εξωτερικό (στα ενδιάμεσα των συνεδριάσεων της ΚΕ και της ΕΕ). Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 1. c. μερική ή ολική. υπομνήματα. κλπ. εκθέσεις. Συχνή επαφή και άμεση επικοινωνία με τους υπευθύνους των αντιστοίχων Γραφείων των Περιφερειακών Οργανώσεων για θέματα της αρμοδιότητας τους (αλληλογραφία. αναφορές.). κλπ. Σελ.). 4. επικύρωση πρακτικών. Επιστημονικοί Σύλλογοι και Ομάδες.9. ΕΕ. πρακτικά. 2. κλπ. έγκαιρη διανομή εισηγήσεων. Αναπλήρωση του Γενικού Γραμματέα. εξορία. Συνδικαλιστικές Κινήσεις. Μέριμνα για τη νομική.). Σύνδεσμος κορυφής και συντονισμού της δραστηριότητας με συνεργαζόμενες εξωκομματικές οργανώσεις (ΠΑΚ.19. Φίλοι ΠΑΚ. μελών και οπαδών της ΕΚ-ΕΔΗΝ που βρίσκονται στις φυλακές. b.1974 ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΜΕΡΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ „PFLICHTENHEFT“ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1970 Α.Λέξεις: 44. d. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 1 Γραφείο Γενικού Γραμματέα a.2017 . 2 Γραφείο Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα a. 3. για τις τυχόν μεταβολές.Μυρώδης Αθανασίου . Τήρηση μητρώου με ονοματεπώνυμα και τις Διευθύνσεις των Υπευθύνων των αντιστοίχων Γραφείων των Περιφερειακών και Τοπικών Οργανώσεων καθώς και των Συντονιστικών Επιτροπών.

). την οικονομική διαχείριση των οργανώσεων.2017 . Παρακολούθηση όλων των σχετικών με την ασφάλεια των Οργανώσεων θεμάτων.9. κλπ. σε συνεργασία με τις Περιφερειακές και Τοπικές Οργανώσεις. Συνεχής και συχνή επικοινωνία με τους υπευθύνους των Γραφείων Οργανωτικού των Περιφερειακών Οργανώσεων. μεταβίβαση και συντήρηση αυτού. αν οι οργανώσεις εισπράττουν κανονικά τις εισφορές των μελών τους και τα άλλα έσοδα και αν τα κατανέμουν σύμφωνα με τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων τους. σε συνεργασία με το Γραφείο Οργανωτικού. Τηρεί και παρακολουθεί συγκεντρωτικά προϋπολογιστικά και απολογιστικά στοιχεία για το σύνολο των εσόδων και εξόδων των οργανώσεων. Συγκέντρωση. σε συνεργασία με το Οργανωτικό Γραφείο. 4 Γραφείο Οικονομικού a.1974 e. b. Κύρια αποστολή του η δημιουργία και ανάπτυξη οργανώσεων όπου υπάρχουν Έλληνες. ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις υπευθύνων. Dokumentensammlung 1967 . g. η τακτική είσπραξή τους. f. 3 Γραφείο Οργανωτικού a. εμπιστευτικών πληροφοριών για την τύχη στελεχών και μελών στην Ελλάδα. b. Τηρεί Μητρώο του τεχνικού εξοπλισμού των Οργανώσεων και ελέγχει τη κανονική χρέωση. Τήρηση και συνεχής ενημέρωση Μητρώου Οργανώσεων (αριθμός μελών. d. c. e.Μυρώδης Αθανασίου . σε συνεργασία με την Εξελεγκτική Επιτροπή. Οργανωτικές οδηγίες και εξορμήσεις. Πραγματοποιεί. d. ΕΕ. 5 Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων Σελ. οικονομικές εξορμήσεις και αναζητάει τρόπους και μέσα για την αύξηση των πηγών και εσόδων. Κύρια φροντίδα του είναι η εξεύρεση οικονομικών πόρων. η ορθολογικά και ανάλογη με την προτεραιότητα και το μέγεθος των αναγκών κατανομή τους και η εποπτεία της καλής διαχείρισης και τακτικής τήρησης των βιβλίων και αποδείξεων της οικονομικής διαχείρισης . Συνεχής προσπάθεια για την αριθμητική αύξηση των μελών και τη ποιοτική (ιδεολογική και κομματική) βελτίωση τους. Καθοδήγηση και παρακολούθηση της οργανωτικής ανάπτυξης και της τήρησης των Κανονισμών και Κανόνων Λειτουργίας από τις Περιφερειακές και τις Τοπικές Οργανώσεις. τις κατασκοπευτικές και τρομακτικές ενέργειες της φασιστικής χούντας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. e.Πληροφόρηση των υπολοίπων Γραφείων της Εκτελεστικής Επιτροπής.Λέξεις: 44. σε συνεργασία με τις Περιφερειακές και Τοπικές Οργανώσεις. των θεμάτων πειθαρχικής διαδικασίας. για τις μεταβολές. g. Συχνές επισκέψεις στις Περιφερειακές και τις Τοπικές Οργανώσεις και επιτόπια παρακολούθηση της λειτουργίας και της δραστηριότητας τους. 73 από 117 . Παρακολούθηση των πρακτόρων της. δραστηριότητες. Παρακολουθεί. f. Παρακολούθηση. f. Ελέγχει.600 .19. c.

στα ελληνικά και σε ξένες γλώσσες. e. f. Κύριοι στόχοι του είναι:  Η υποβοήθηση και υποστήριξη του Κεντρώου Συνδικαλιστικού Κινήματος.Μυρώδης Αθανασίου . Προωθεί και παρακολουθεί τη πορεία του ελληνικού θέματος στους Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς. g.  Η ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους εκπροσώπους και τα στελέχη των μέσων δημοσιότητας (Πρακτορεία Ειδήσεων.1974 a. κοινοβουλευτικών και άλλων προσωπικοτήτων που υποστηρίζουν τον αγώνα του ελληνικού λαού σε κάθε οργανισμό. 74 από 117 . πληροφορίες και αναλύσεις γύρω από τα ελληνικά συνδικαλιστικά θέματα και ιδιαίτερα την καταπάτηση των συνδικαλιστικών ελευθεριών. Dokumentensammlung 1967 . Ενημερώνει και τροφοδοτεί τα έντυπα που εκδίδονται από τις Οργανώσεις ΕΚ-ΕΔΗΝ με πληροφορίες και υλικό γύρω από την πορεία και τις εξελίξεις του ελληνικού θέματος. c.  Η συνεχής και συστηματική παρακολούθηση των συνδικαλιστικών εξελίξεων στη Ελλάδα και η άμεση και τακτική ενημέρωση των ξένων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων επ’ αυτών. Τηρεί και ενημερώνει συνεχώς το Μητρώο με τα ονοματεπώνυμα. Κύριοι στόχοι του είναι:  Η συνεχής και συστηματική προβολή του ελληνικού θέματος. κλπ.9. Εκδίδει ειδικό δελτίο. c. Περιοδικά.19. b. Ενημερώνει τις Περιφερειακές και Τοπικές Οργανώσεις για την πορεία του Ελληνικού θέματος και εκδίδει οδηγίες για την κινητοποίηση τους σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο προς προώθηση του. ή τροφοδοτεί τα έντυπα που εκδίδονται από τις Οργανώσεις ΕΚ-ΕΔΗΝ με ειδήσεις.Λέξεις: 44. η ενημέρωση των Ελλήνων και των ξένων για την πορεία του και τις επ’ αυτού θέσεις και δραστηριότητες των Οργανώσεων ΕΚ-ΕΔΗΝ εξωτερικού. Ραδιοφωνικούς Σταθμούς. 6 Γραφείο Συνδικαλιστικού a.  των Συνδικαλιστών που υποστηρίζουν το ελληνικό θέμα.600 . d. Εφημερίδες. Τηρεί και ενημερώνει Μητρώο με τα ονοματεπώνυμα και τις διευθύνσεις:  των Υπευθύνων Συνδικαλιστικού των Περιφερειακών και των Τοπικών Οργανώσεων. Σελ. χώρα και περιοχή. Σταθμούς Τηλεοράσεως. Εκδίδει ειδικές μελέτες και φυλλάδια επί του ελληνικού θέματος προς ενημέρωση των ξένων πολιτικών κομμάτων και οργανώσεων.).2017 . b. ιδιότητες και διευθύνσεις των  Διοικήσεων και εκπροσώπων των ξένων και ελληνικών πολιτικών κομμάτων και οργανώσεων  Μελών Κυβερνήσεων ξένων χωρών  Εκπροσώπων και μελών των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών  Επιτροπών υποστήριξης του ελληνικού θέματος  Πολιτικών. 7 Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών a.  Η συνεχής επαφή και προβολή του ελληνικού θέματος στις διεθνείς και Εθνικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις. Τηρεί τις επαφές και αναπτύσσει σχέσεις με τα ελληνικά και ξένα πολιτικά κόμματα και οργανώσεις. Παρακολουθεί τις εξελίξεις του ελληνικού θέματος και τηρεί αρχείο με όλα τα σχετικά στοιχεία.  των Διοικήσεων και εκπροσώπων των ξένων Συνδικάτων και εργατοϋπαλληλικών Οργανώσεων.

ομοσπονδίες. c.  Πολιτικές αναλύσεις και επισκοπήσεις που έχουν πληροφοριακό και καθοδηγητικό χαρακτήρα. Καταρτίζει και ενημερώνει Μητρώο κεντρώων στελεχών του ελληνικού φοιτητικού κινήματος καθώς και των Υπευθύνων Φοιτητικού των Περιφερειακών και Τοπικών Οργανώσεων. Dokumentensammlung 1967 . c. ραδιοφωνικών σταθμών. b.2017 . επικοινωνία και προβολή του ελληνικού θέματος στους ξένους φοιτητικούς συλλόγους. Καταρτίζει. δίκτυο κέντρων παρασκευής και διαμονής υλικού με σύστημα αποκεντρωτικό.Λέξεις: 44.19. που περιλαμβάνει:  Κέντα και ομάδες μελέτης και συλλογής υλικού  Κέντρα μετάφρασης κειμένων στις ξένες γλώσσες  Κέντρα παραγωγής.  Η παρακολούθηση της δραστηριότητας των ελληνικών φοιτητικών Συλλόγων και Ομοσπονδιών εξωτερικού και ιδιαίτερα στα θέματα εκλογών. Οργανώνει. τηρεί και ενημερώνει συστηματικά μητρώο που περιλαμβάνει τους τίτλους και τις διευθύνσεις των ξένων κα ελληνικών εφημερίδων. Κεντρική Επιτροπή. περιοδικών. b.  προβάλουν πλατειά το ελληνικό θέμα καθώς και τη δραστηριότητα των Οργανώσεων της ΕΚ- ΕΔΗΝ.  Ειδικές μελέτες και αναλύσεις πάνω στο ελληνικό θέμα.  Η έκδοση κατευθυντηρίων εγκυκλίων και οδηγιών προς τις Οργανώσεις ΕΚ-ΕΔΗΝ για την καλύτερη προβολή του ελληνικού θέματος καθώς και τις θέσεις και δραστηριότητες των Οργανώσεων.  Η συνεχής και συστηματική παρακολούθηση του θέματος της Παιδείας και των Ακαδημαϊκών ελευθεριών στην Ελλάδα και η άμεση ενημέρωση των πιο πάνω οργανώσεων. συνομοσπονδίες και σπουδαστικές κινήσεις γενικά. εκτύπωσης και διανομής υλικού.600 . σταθμών τηλεοράσεως και δημοσιογράφων και συγγραφέων που υποστηρίζουν το ελληνικό θέμα και φροντίζει για την έγκαιρη και τακτική αποστολή των εκδόσεων της ΕΚ-ΕΔΗΝ μεταφρασμένων στη γλώσσα τους. στις κυριότερες πόλεις του εξωτερικού που θα  διατηρούν τακτική επαφή με τους εκπροσώπους του Τύπου και των άλλων μέσων δημοσιότητας. d. συνεδρίων. Γραφεία ΕΕ) που αναφέρεται σε:  Κομματικές Ανακοινώσεις και Δελτία Πληροφοριών για τις θέσεις και δραστηριότητα των Οργανώσεων. σε συνεργασία με τους Υπευθύνους Γραφείων Τύπου των Περιφερειακών και των Τοπικών Οργανώσεων καθώς και άλλων ειδικών. Κύριοι στόχοι του είναι:  Η υποβοήθηση και υποστήριξη του Κεντρώου Φοιτητικού Κινήματος. d. συνδιασκέψεων.9.Μυρώδης Αθανασίου . 8 Γραφείο Φοιτητικού a. Συγκεντρώνει και εκδίδει όλο το κομματικό υλικό των Κεντρικών Οργάνων (Συνέδριο. συνελεύσεων. αναπτύσσει και καθοδηγεί. σύνθεση διοικητικού συμβουλίου. Σελ.  τους τροφοδοτούν συστηματικά με ειδήσεις και πληροφορίες για την κατάσταση στην Ελλάδα και την πορεία του ελληνικού θέματος. 75 από 117 . Εκτελεστική Επιτροπή.). Καταρτίζει ενημερώνει συστηματικά Μητρώο με τις επωνυμίες και διευθύνσεις των ξένων φοιτητικών Οργανώσεων και κινήσεων.  παρακολουθούν το διεθνή τύπο και θα επεμβαίνουν με κατάλληλα διαβήματα για την αποκατάσταση ανακριβειών και γενικότερα τη σωστή προβολή και ανάλυση του ελληνικού θέματος. Καταρτίζει και ενημερώνει συστηματικά Μητρώο των Ελληνικών Σπουδαστικών Συλλόγων και Ομοσπονδιών εξωτερικού (δύναμη μελών.  Επιθεωρήσεις γενικού πολιτικού προβληματισμού. κλπ. σε συνεργασία με τα Γραφεία της ΕΕ και τις Περιφερειακές και Τοπικές Οργανώσεις.1974  Η ανάπτυξη δικτύου Γραφείων τύπου. κλπ.  Η συνεχής επαφή. ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις κεντρώων μελών του Συμβουλίου.

2017 . Εκδίδει ειδικό δελτίο ή τροφοδοτεί τα έντυπα της ΕΚ-ΕΔΗΝ με ειδήσεις από την ελληνική δημοκρατική φοιτητική κίνηση και αναλύσεις γύρω από τα θέματα της Παιδείας και της καταπάτησης των Ακαδημαϊκών ελευθεριών στην Ελλάδα.Λέξεις: 44. Dokumentensammlung 1967 . Σελ.Μυρώδης Αθανασίου .600 . 76 από 117 .1974 e.19.9. 9 Γραφείο Νεολαίας-ΕΔΗΝ Έχει τις ίδιες αρμοδιότητες με το Γραφείο Φοιτητικού για θέματα που αφορούν το ελληνικό νεολαιίστικο κίνημα και τις ξένες οργανώσεις και κινήσεις νεολαίας και επί πλέον την όλη ευθύνη για την ανάπτυξη και κίνηση των οργανώσεων της ΕΔΗΝ.

 που είχε συνεχείς επαφές με προσωπικότητες.  με Περιφερειακές και Τοπικές Οργανώσεις. και υπεύθυνους για τα διάφορα Γραφεία. Ο κόπος δεν θα ήταν χαμένος. Δεν αποσκοπούν στον καταλογισμό ευθυνών για το τι έπρεπε να είχε γίνει μεταδικτατορικά αλλά δεν έγινε.600 . 2016 ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Από την κατάρρευση της Στρατιωτικής Δικτατορίας τον Ιούλιο του 1974 μέχρι σήμερα (2017) έχουν περάσει 43 χρόνια. όχι μόνο τους τότε εκφραστές του αντιδικτατορικού αγώνα αλλά και τους νεώτερους Έλληνες Πολιτικούς. οι οποίες ίσως να γίνουν αιτία να παρεξηγηθούν μαζί μου μερικοί συμμαχητές εκείνης της εποχής. πολιτικών αντιλήψεων ή αξιακών συστημάτων. Το κέρδος. τους Κοινωνιολόγους και αυτούς που ασχολούνται με την Πολιτική Ιστορία του Ελληνισμού γενικά. κ.  με δημοκρατική κομματική στρουκτούρα και λειτουργία. Απόσπασμα από: ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ.λπ. Η όντως άκρως δυσάρεστη αυτή διαπίστωση της αποσιώπησης πρέπει να προβληματίσει. η συστηματική μελέτη της δικτατορίας αποτελεί ιστορικό και πολιτικό αίτημα. Άρθρα. 20-22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014.. Μία από τις πιο σημαντικές αφορά τη δημιουργία ενός εκτεταμένου και ανομοιογενούς στη σύνθεσή του διεθνούς αντιδικτατορικού κινήματος. το οποίο στο πλαίσιο της δεκαετίας του 1960 – μιας δεκαετίας αμφισβήτησης. Τι έγινε.. πιστεύω.19. 77 από 117 . τα ευρωπαϊκά Συνδικάτα και Κόμματα. να μη γνωρίζει ή να έχει ξεχάσει τόσο γρήγορα και για δεκαετίες μια αντιδικτατορική οργάνωση των Ελλήνων του εξωτερικού  με μερικές χιλιάδες μέλη. επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. μιας μεγάλης μερίδας του δημοκρατικού Ελληνισμού από τα ελληνικά ΜΜΕ.  που κυκλοφορούσε ενημερωτικά δελτία στην ελληνική αλλά και γερμανική γλώσσα.1974 ΔΕΚΑΤΟ TΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Η ΑΠΟΣΙΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚ-ΕΔΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ «Σχεδόν 50 χρόνια μετά το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 1967.Λέξεις: 44. δεν αποσκοπούν στην άσκηση κριτικής ούτε να απαντήσουν στην ερώτηση «τι και ποιός φταίει» για την αποσιώπηση.  με αντιδικτατορικές ομιλίες και δημοσιεύματα. τα γραπτά πεπραγμένα των Γενικών Γραμματέων.λπ. της τότε Ηγεσίας της ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού. κατά τη γνώμη μου. ανεξερεύνητες ή πλημμελώς μελετημένες.  με πολυάριθμες αντιδικτατορικές εκδηλώσεις από την Ιταλία μέχρι και τη Σουηδία.2017 .  με Γραμματείς. κ. με όλη την αγάπη και το σεβασμό. Γιατί αυτή η σιωπή.  κ.  με Καταστατικό Λειτουργίας και ξεκάθαρες πολιτικές και ιδεολογικές θέσεις.  που είχε κυκλοφορήσει εκατοντάδες χιλιάδες προκηρύξεις.λπ. κοινωνικών αγώνων και ανατροπών – αγκαλιάστηκε από χιλιάδες ανθρώπους διαφορετικών εθνικοτήτων. Dokumentensammlung 1967 .  που είχε στείλει εκατοντάδες γράμματα κινητοποίησης της κοινής γνώμης ενάντια στη δικτατορία. 1 Που είναι οι κοινές δημοσιεύσεις – Βιβλία. θα ήταν μεγάλο για την ελληνική κοινωνία. ΑΘΗΝΑ.  με δημοκρατικές εκλογές των Οργάνων της. ποιοι θέλουμε να είμαστε.  με Περιφερειακά και Πανευρωπαϊκά Συνέδρια. Παρά τον συνεχή εμπλουτισμό της βιβλιογραφίας για το στρατοκρατικό καθεστώς παραμένουν πολλές πλευρές του ιδίου όσο και της αντίστασης εναντίον του. Οι σκέψεις που ακολουθούν παρακάτω.9. που θέλουμε και με ποιους να πάμε που. Φιλοδοξούν να συμβάλλουν κάπως στη συζήτηση αυτογνωσίας μας ως Έλληνες: Ποιοι ήμασταν. ποιοι είμαστε. των πρώτων της πρώτης γραμμής – Σελ.  με Εκτελεστική και Κεντρική Επιτροπή. Βαγγέλης Καραμανωλάκης. Στο διάστημα αυτό «αποσιωπήθηκε» ο πολυετής αντιδικτατορικός αγώνας της ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού. Η ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΩΝ & H ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Πως μπορεί η κοινή γνώμη στην Ελλάδα.  με Τοπικές Επιτροπές.Μυρώδης Αθανασίου .

 Ίσως να απαξιώσαμε. γιατί έπρεπε να περιμέναμε και τη δική μας «ωρίμανση» αποκτώντας μια υγιή απόσταση στα τότε γεγονότα που είχαμε και εμείς το μερίδιό μας !!! Τελευταία (Ιούνιος 2017) αφού μου δόθηκε η ευκαιρία να μελετήσω τα Πρακτικά των δυο Πολιτικών Συμποσίων που οργανώθηκαν από μέλη της τότε ΕΔΗΝ Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη (13 με 14 Μαΐου 1995) και στην Αθήνα (4 με 5 Νοεμβρίου 1995).600 .  Ίσως να ολιγωρήσαμε..  Ίσως όντως να μη διαθέταμε τις δέουσες πνευματικές και οικονομικές «προδιαγραφές». Dokumentensammlung 1967 . ιερά κειμήλια ενός μακροχρόνιου πολιτικού και αντιδικτατορικού αγώνα των μελών των Οργανώσεων της ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού..χ. ποια ήταν τα επιτεύγματα. διαπιστώνω ότι όχι μόνο η ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού αλλά ακόμη και η ΕΔΗΝ Ελλάδας έχει αγνοηθεί στην μεταδικτατορική Ελλάδα. των Γραμματέων των Περιφερειακών Οργανώσεων και των Γραμματέων των Τοπικών Οργανώσεων. 78 από 117 . Δεν έπρεπε να ήξεραν ότι το Αρχείο ήταν μέρος της Ιστορίας του Ελληνισμού. Τι έγινε με τις χιλιάδες έντυπες μαρτυρίες που είχαν εκδοθεί. ποια είναι τα διδάγματα. τι δεν πρέπει να επαναληφτεί από τις νεώτερες γενεές. 5 Μήπως όμως διαπιστώνοντας ότι ο αντιδικτατορικός τους/μας αγώνας δεν βρίσκει τη δέουσα απήχηση στην ελληνική μεταδικτατορική κοινωνία απογοητεύτηκαν και τα άφησαν όλα στο καλάθι της λήθης. 7 Γιατί και σήμερα ακόμα κυριαρχεί μια ανεξήγητη αδιαφορία από τη μεριά των τότε ηγετών.19.  Ίσως. π.1974 που αφ ενός μεν θα έδειχναν ότι οι νεολαίοι Έλληνες της διασποράς δεν έμειναν αδιάφοροι σε όσα συνέβαιναν στην πατρίδα τους στα χρόνια της στρατιωτικής δικτατορίας και αφ ετέρου θα ομολογούσαν με τεκμήρια. όντες μετριόφρονες.  Ίσως …  Ίσως όμως να είναι καλύτερα που δεν βιαστήκαμε.  Ίσως επειδή είχαμε κουραστεί και δεν έπρεπε να συνεχίζαμε. ότι την ίδια τύχη είχε και η άκρως αξιόλογη οργάνωση «Σοσιαλιστική Δημοκρατική Ενωση» (ΣΔΕ) Εξωτερικού! Σελ. 4 Γιατί δεν φρόντισαν οι Γενικοί Γραμματείς της Εκτελεστικής Επιτροπής και οι Γραμματείς των Περιφερειακών Οργανώσεων για το Αρχείο της ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού. υποτιμήσαμε την πολιτική και κοινωνική αξία του πολυετή αντιδικτατορικού μας αγώνα. στη χρονική περίοδο 1975-1980 – όταν ήταν ακόμη νέοι . στα ελληνικά ΜΜΕ στο τέλος της Δεκαετίας του 1970.Λέξεις: 44.Μυρώδης Αθανασίου .9. 3 Γιατί δεν έκαναν οι Γενικοί Γραμματείς και τα τότε στελέχη. π. Γιατί δεν έγιναν όλα αυτά. Και αν το ήξεραν γιατί δεν το φύλαξαν. 6 Γιατί αδυνατίσαμε να εκδώσουμε από κοινού μπροστά από 30-40 χρόνια την Ιστορία του πολιτικού και αντιδικτατορικού αγώνα της ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού. δίνοντας έτσι και ένα τέλος στις εύλογες πολιτικές διαφορές που είχαν προκύψει κατά τη διάρκεια του αντιδικτατορικού αγώνα. μέσω μιας κοινής εμφάνισης των τότε Γενικών Γραμματέων.μια προσπάθεια να συγκεντρώσουν τις έντυπες μαρτυρίες. 2 Γιατί δεν έγινε μια σοβαρή προσπάθεια προβολής των πεπραγμένων της ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού.χ. π.2017 . Ας σημειωθεί.χ.

έλαβε σειρά αποφάσεων μεταξύ των οποίων την απομάκρυνση και απόκρυψη των αρχείων της οργάνωσης μακριά από τα Γραφεία της (ούτε ένα έγγραφο.ΔΗ. 3. στην ύπαιθρο και στις πόλεις. Όταν εκδηλώθηκε το βασιλικό πραξικόπημα.2017 .ΔΗ. η Ε. 79 από 117 . που εχω στη διάθεσή μου και αναφέρουν και την ΕΔΗΝ Εξωτερικού.Ν.Ν. Januar 2013 Με το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα πρός τον Ελληνικό Λαό της 1ης Ιανουαρίου 1965 ο τότε Πρωθυπουργός και Αρχηγός της Ένωσης Κέντρου Γεώργιος Παπανδρέου ανήγγειλε την ίδρυση της Ελληνικής Δημοκρατικής Νεολαίας (Ε. στους συνεταιρισμούς. δια ταύτα ίσως να έχει συνταχθεί και απο τον Αλέξανδο Μπέτση. στο συνδικαλισμό.9. στις κοινωνικές και πολιτιστικές κινήσεις.ΔΗ.Ν. αντίθετα με πολλούς που υποστήριζαν ότι η απειλή της δικτατορίας ήτανε απλός εκφοβισμός. Καρλσρούη.1974 ΔΕΚΑΤΟ TΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ 174-ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΔΗΝ – VERY SHORT HISTORY OF EDIN Φίλη.ΔΗ. Μετά από ένα σύντομο χρονικό διάστημα οργανωτικής προπαρασκευής. φίλε Το κείμενο που ακολουθεί μου το έστειλε στις 3 Ιανουαρίου 2013 ο φίλος Γεώργιος Λίτινας.Ν. της συμμετοχής και του σεβασμού των δημοκρατικών αρχών και διαδικασιών. Η Ε. κατάσταση ή όνομα βρήκε η δικτατορία στα Γραφεία της Ε. είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η δικτατορία αποτελούσε τη μόνη διέξοδο για το καθεστώς στο αδιέξοδο "ομαλοποίησης της ανωμαλίας" που είχε περιέλθει και γι' αυτό η Ε. η Ε.19. Προσωπικά υποθέτω ότι έχει συνταχθεί απο τον Νικόλαο Νικολαΐδη. έκανε την πρώτη επίσημη εμφάνιση της στις 3 Μαρτίου 1965 με τα εγκαίνια των κεντρικών της Γραφείων στην Αθήνα επί των οδών Ομήρου και Ακαδημίας και κύριο ομιλητή τον Γεώργιον Παπανδρέου. στο φοιτητικό και σπουδαστικό κίνημα. τη διαφυγή των ηγετικών στελεχών και την αντιδικτατορική οργάνωση του απόδημου Ελληνισμού ο οποίος παρέμενε έξω από την εμβέλεια των κατασταλτικών και καταπιεστικών μηχανισμών της Δικτατορίας και μπορούσε να αποτελέσει τη βάση του αντιδικτατορικού και αντιστασιακού αγώνα. στις 15 Ιουλίου 1965.Ν. είχε απλωθεί σ' ολόκληρη τη χώρα και ισχυρή και πανέτοιμη έδωσε άμεση και σκληρή απάντηση με το δεύτερο ανένδοτο αγώνα πάνω στον οποίο έσπασαν όλα τα σχέδια `νομιμοποίησης και ομαλοποίησης´ της ανωμαλίας. Είναι ένα απο τα λίγα έντυπα.Μυρώδης Αθανασίου .Ν.600 .Ν.ΔΗ. τέσσερις μόνο μήνες μετά τα εγκαίνια των πρώτων γραφείων της Ε.. Μυρώδης Αθανασίου Wettenberg. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι συνδυασμοί που υποστήριζε η Ε. ως προετοιμασία για το ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΟΝΕΚ-ΕΔΗΝ στην Αθήνα στις 4 με 5 Νοεμβρίου 1995. Η Διοίκηση της Ε.ΔΗ.ΔΗ.Ν.Ν. στην Αθήνα. Dokumentensammlung 1967 . στις φοιτητικές εκλογές ξεπερνούσαν σταθερά το 55%-60% των προτιμήσεων της σπουδάζουσας Νεολαίας.Ν. Η Ε.ΔΗ.ΔΗ.Λέξεις: 44. μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα έγινε η κορυφαία οργάνωση Νεολαίας που βρήκε ενθουσιώδη ανταπόκριση και συμμετοχή σ' ολόκληρο το φάσμα του νεολαιίστικου χώρου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο συγγραφέας και η ημερομηνία σύνταξης του μας είναι άγνωστες. είχε δώσει ιδιαίτερη σημασία και προσοχή στην ανάπτυξη των οργανώσεων της στο εξωτερικό που έτσι βρέθηκαν Σελ.). χάρις στο υπέροχο αγωνιστικό δυναμικό της νεολαίας του πρώτου ανένδοτου αγώνα (1961- 1964) και το ολοκληρωμένο και μεθοδικό σχέδιο οργανωτικής ανάπτυξης που εφαρμόστηκε και το οποίο χαρακτήριζαν οι αρχές της αγωνιστικής αξιοκρατίας.ΔΗ. σ' ολόκληρη τη χώρα). Ως ημερομηνία υποθέτω το 1995. σε συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου της "κεκλεισμένων των θυρών".

Φιλιππίνων. Dokumentensammlung 1967 . Οι οργανώσεις της Ε. καθαρά και ξεκάθαρα καθεστωτικό όταν άλλες πολιτικές δυνάμεις υποστήριζαν ότι ο Βασιλιάς αποτελούσε εγγύηση για την επαναφορά της Δημοκρατίας. Ήτανε για πρώτη φορά που έμπαινε επίσημα. στο εξωτερικό άρχισαν αμέσως μετά το βασιλικό πραξικόπημα σειρά κατατοπιστικών συναντήσεων τόσο σε επίπεδο οργανώσεων με τις Νεολαίες. άλλες σιωπούσαν και άλλες "εκτιμούσαν*.ΔΗ. των δολοφονιών και όλων των καταπιεστικών μέτρων της Δικτατορίας τονίζοντας κάθε φορά τις ευθύνες των χωρών της Δυτικής Ευρώπης για την επανεμφάνιση και επέκταση του Φασισμού στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και ζητώντας από όλες τις χώρες ενιαίο μέτωπο κατά της χούντας με πλήρη οικονομικό.ΔΗ.19. και τόσων άλλων χωρών.2017 . και από την άλλη μεριά να δημιουργηθεί ένα πολύ πλατύ μέτωπο συμπαράστασης προς τον αντιδικτατορικό αγώνα του Ελληνικού Λαού πάνω στο οποίο έσπασαν όλες οι προσπάθειες "ωραιοποιήσης" και "δημοκρατικοποίησης" της χούντας στα πρότυπα της Τουρκίας. Σύμφωνα με το σχέδιο αυτό οι Οργανώσεις της Ε. Ινδονησίας. Κορέας. Γερουσιαστές.1974 σε άμεση ετοιμότητα να αναλάβουν αντιδικτατορικό αγώνα από το ίδιο βράδυ που εκδηλώθηκε το στρατιωτικό πραξικόπημα.ΔΗ.Ν.Ν.Ν. Η κατατοπιστική αυτή εκστρατεία κάλυπτε ολόκληρο το φάσμα της πολιτικής ζωής κάθε χώρας σε τοπικό. Αγίου Δομίνικου. Βουλευτές). μεταξύ αυτών και η άκρα αριστερά. Σελ. 80 από 117 . τις Συνδικαλιστικές.ΔΗ. Κοινωνικές και Πολιτιστικές Οργανώσεις της περιοχής τους όσο και σε ατομικό επίπεδο με πολιτικά και κυβερνητικά στελέχη (Υπουργούς.Ν. Όχι μόνο έπεσε στο κενό αλλά συνάντησε την παγερή αδιαφορία τους χάρις στην κατατοπιστική και διαφωτιστική εκστρατεία της Ε. στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση πολιτικά και διεθνή θέματα ή ειδικές εκπομπές. Ιδιαίτερη σημασία είχε δοθεί στις σχέσεις και επαφές με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ιδιαίτερα με δημοσιογράφους που κάλυπταν στον τύπο. ότι ο Βασιλιάς μπορούσε να παίξει ρόλο στην ανατροπή της Δικτατορίας.Ν. εξωτερικού αγωνιζότανε τόσο για την ανατροπή της Δικτατορίας όσο και της Μοναρχίας. Η χρησιμότητα αυτής της προεργασίας φάνηκε κατά τη προσπάθεια του Τσιριμώκου να εμφανίσει τη βασιλική Κυβέρνηση του σαν "σοσιαλιστική" και να ζητήσει την υποστήριξη και συμπαράσταση των Ευρωπαϊκών Σοσιαλιστικών Κομμάτων και Κυβερνήσεων. Με την επιβολή της δικτατορίας οι οργανώσεις της Ε.Λέξεις: 44.ΔΗ. Η συντονισμένη αυτή εκστρατεία είχε σαν αποτέλεσμα όχι μόνο να μην “ξεχαστεί“ με την πάροδο του χρόνου η δικτατορία στην Ελλάδα. πολιτικό και ηθικό αποκλεισμό της και ανοιχτή συμπαράσταση και υποστήριξη των δημοκρατικών δυνάμεων της Ελλάδας που αγωνίζονται για την ανατροπή του φασιστικού καθεστώτος. καθώς και των δημοκρατικών Φοιτητικών Συλλόγων ζητούσαν τη συμπαράσταση των πολιτικών δυνάμεων των Δημοκρατικών χωρών για την αποτροπή της δικτατορίας και την ενεργό αλληλεγγύη τους για την ανατροπή της σε περίπτωση επιβολής της. Κατά τις συναντήσεις αυτές οι οργανώσεις και τα στελέχη της Ε. όπως είχε συμβεί και δυστυχώς συμβαίνει με τόσες δικτατορίες ανά τον κόσμο.ΔΗ. έχοντας δημιουργήσει ένα σοβαρό υπόβαθρο γνωριμιών και επαφών στο εξωτερικό αλλά και ανεξάρτητα για κάθε οργάνωση και στέλεχος δίκτυα κρυπτογραφικής επικοινωνίας με το εσωτερικό έγιναν "σημείο αναφοράς" και πηγή πληροφοριών τόσο για τις πολιτικές δυνάμεις των χωρών της Ευρώπης όσο και για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που έδιναν πάντοτε σοβαρή θέση και ευνοϊκά σχόλια στις ανακοινώσεις τους. Η Ε. τα Κόμματα. περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και συνοδευότανε με σοβαρές αναλύσεις και στοιχεία για την απειλή επιβολής δικτατορίας στην Ελλάδα. Η ΕΔΗ.Μυρώδης Αθανασίου .Ν από τη πρώτη συνδιάσκεψη που έγινε στη Βόννη λίγες μέρες μετά την επιβολή της δικτατορίας τόνισε ότι ο βασιλιάς Κωνσταντίνος ήταν συνυπεύθυνος για την παραβίαση του Δημοκρατικού πολιτεύματος της χώρας και την επιβολή της δικτατορίας και έτσι καθεστωτικό είχε τεθεί εκ των πραγμάτων.9.Ν. τροφοδοτούσαν συνεχώς τα διεθνή πρακτορεία ειδήσεων και τον διεθνή και τοπικό τύπο με ελεγμένα και αξιόπιστα στοιχεία για τις κατάφορες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.600 .

600 .Ν.Κ. εξωτερικού οι τρομοκρατικές ενέργειες της στη Νάπολη.Ν.9. με τον Παναγούλη και άλλες αντιστασιακές οργανώσεις.Λέξεις: 44.Αρχιστρατήγου τους Αγγελή!! Η αποκάλυψη διασυνδέσεων της Ε. χάρις στην επαγρύπνηση των οργανώσεων Ε. Χαϊδελβέργη. Γένοβα. εξωτερικού είχαν δώσει ιδιαίτερο βάρος στην υποστήριξη της αντιστασιακής προσπάθειας του Ελληνικού Λαού.. αληθινό φιάσκο. η ύπαρξη στο εξωτερικό ενός μεγάλου και αποτελεσματικού δικτύου υποστήριξης του αντιστασιακού αγώνα στο εσωτερικό για το οποίο δίκτυο.ΔΗ.Μυρώδης Αθανασίου .ΔΗ.Ν. Ανόβερο. την οργάνωση του και τα μέσα του η χούντα είχε ελάχιστες πληροφορίες και πλήρη αποτυχία διείσδυσης την θορύβησαν ιδιαίτερα και προσπάθησε με τα προξενεία και τους στρατιωτικούς ακολούθους της να αντεπιτεθεί επεκτείνοντας το χαφιεδικό και καταπιεστικό καθεστώς της και στον Ελληνισμό του εξωτερικού. αλλά ήτανε εξίσου αποτελεσματικές με τον πολιτικό αντιδικτατορικό αγώνα. είχαν ανησυχήσει σοβαρά τις υπηρεσίες της χούντας ιδιαίτερα μετά την απόπειρα του Αλέκου Παναγούλη κατά του δικτάτορα που τις βρήκε απληροφόρητες και τις αιφνιδίασε κυριολεκτικά μέχρι σημείου να βασανίζουν στην ανάκριση τον Παναγούλη για να μάθουν την ανάμιξη στην απόπειρα του . Ρωμη. Σελ. Dokumentensammlung 1967 . Οι ενέργειες αυτές.Ν. Χωρίς να κάμψει καθόλου το αγωνιστικό φρόνημα των Ελλήνων του εξωτερικού και χωρίς να επιτύχει καμιά αξιόλογη διείσδυση στην οργάνωση και τα δίκτυα υποστήριξης του αντιστασιακού αγώνα.. Κοπεγχάγη και αλλού αποκαλύφθηκαν και καταγγέλθηκαν έγκαιρα και με συντριπτικά στοιχεία με αποτέλεσμα να ενισχύσουν τη διεθνή κατακραυγή εναντίον της χούντας για το θράσος της να επιχειρεί "εξαγωγή φασισμού σε δημοκρατικές χώρες" όπως κατήγγειλε επανειλημμένα η Ε.1974 Χαρακτηριστικές επιτυχίες της εκστρατείας αυτής είναι η άρνηση της Ε.ΔΗ. Πέρα από τον αγώνα διαφώτισης και συμπαράστασης των πολιτικών δυνάμεων και της διεθνούς κοινής γνώμης οι οργανώσεις της Ε. 81 από 117 . που έμεναν αφανείς και χωρίς δημοσιότητα για την ασφάλεια των αγωνιστών του εσωτερικού.ΔΗ.Ο.2017 . να χορηγήσει στην κυβέρνηση της χούντας εγκεκριμένο δάνειο 50 εκατομμυρίων δολαρίων και η καταδίκη του χουντικού καθεστώτος από τη Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ.19. Πάντοβα.. Η εκστρατεία αυτή της χούντας οδηγήθηκε σε πλήρη αποτυχία.

ξεχύθηκαν στους δρόμους με την απόφαση να δώσουν όλες τις δυνάμεις τους στον αγώνα για την ανατροπή της χούντας. Στη συνδιάσκεψη αυτή δια κηρύχθηκε ότι σκοπός του αγώνα των Οργανώσεων ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξ δεν είναι μια απλή επιστροφή στην 20 Απριλίου αλλά το προχώρημα προς μια ολοκληρωμένη πολιτική. Η συνδιάσκεψη αυτή εκτός από την οργανωτική σύνδεση των οργανώσεων. Στη συνέχεια της συνεδρίασης θα συζητηθεί διεξοδικά το γενικότερο πολιτικό-κοινωνικό πρόβλημα της Ελλάδας και οι θέσεις των Οργανώσεων της ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξ πάνω σ’ αυτό. Στη συνδιάσκεψη της Βόννης και στα επόμενα συνέδρια διακηρύχτηκε. ΣΤΟΥΓΑΡΔΗ 21/22 ΙΟΥΝΙΟΥ 1974 ΙΣΤΟΡΙΑ – ΔΡΑΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚ-ΕΔΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρχείο Δημήτρη Σαρησάββα Το Γ’ Συνέδριο αποτελεί σταθμό στην ιστορία και τον αγώνα των Οργανώσεων ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξ. αποκομμένοι από την Ελλάδα.Μυρώδης Αθανασίου . Την περίοδο αυτή χαρακτηρίζει αυθορμητισμός.600 . που μέχρι τότε αποτελούσε το κέντρο επαφής και καθοδήγησης. κοινωνική και οικονομική Δημοκρατία όπως την είχαν οραματισθεί οι μεγάλες λαϊκές μάζες που έλαβαν μέρος στους δυο ανένδοτους αγώνες. 82 από 117 .Λέξεις: 44. Γι’ αυτό θα περιοριστώ στην έκθεση αυτή περισσότερο στην ιστορία. 2. Οι Οργανώσεις ΕΚ-ΕΔΗΝ ήταν οι πρώτες και οι μόνες που διακήρυξαν τότε ότι η Μοναρχία ήταν θεσμός αντιδημοκρατικός και απαράδεκτος. Η πρώτη προσπάθεια για την οργανωτική σύνδεση των Οργανώσεων ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξ έγινε στη συνδιάσκεψη της Βόννης στις 29-30 Ιουλίου 1967. Σελ. πράγμα που τοποθετούσε το λαό σε μια παθητική στάση μέσα στην πολιτική ζωή.9. Η πρώτη φάση του αγώνα των Οργανώσεων Εξωτερικού άρχισε αμέσως μετά την επιβολή της λαομίσητης φασιστικής δικτατορίας στην Πατρίδα μας. Σκόρπιοι οι Εδηνήτες και Κεντρώοι στις πόλεις της Ευρώπης. καθόρισε και τους σκοπούς του αγώνα που μπορούν να καταταχτούν σε δυο κεντρικούς στόχους: 1. αυτοσχεδιασμός και έλλειψη μιας κεντρικής οργάνωσης. να εξετάσουμε που βρισκόμαστε τώρα και πια πρέπει να είναι η γραμμή πορείας στο μέλλον. δημοκρατικός ενθουσιασμός. Θεωρήσαμε πάντοτε σα βασική αδυναμία της ελληνικής πολιτικής ζωής την έλλειψη δημοκρατικής οργάνωσης και λειτουργίας των κομμάτων.19. ότι η έννοια της αληθινής Δημοκρατίας περιλαμβάνει τη δημοκρατική οργάνωση και λειτουργία των κομμάτων όπου η βάση εκλέγει. τη δράση και τις προοπτικές της ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού και λιγότερο στα ειδικότερα προβλήματα.2017 . Ο λαός ήταν ουσιαστικά κυρίαρχος μια μόνο μέρα κάθε 3 ή 4 χρόνια. Ανατροπή της Δικτατορίας. ενώ είχε τη διάθεση ν’ αγωνιστεί του έλλειπαν τα οργανωτικά πλαίσια για να διοχετεύσει αυτή την αγωνιστική διάθεση. ο σταθμός αυτός πρέπει να μας δώσει την ευκαιρία να ρίξουμε μια ματιά στο παρελθόν. Γι’ αυτό το λόγο ένας από τους κεντρικούς στόχους των οργανώσεων ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξ ήταν η δημοκρατική οργάνωση και λειτουργία του κόμματος. Η αδυναμία αυτή φάνηκε με την επιβολή της στρατιωτικής δικτατορίας όπου ο λαός. Dokumentensammlung 1967 . Αποκατάσταση μιας γνήσιας Δημοκρατίας όπου ο Λαός θα είναι κυρίαρχος.1974 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΑΝΤΕΛΗ Γ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚ-ΕΔΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ. κρίνει. την ημέρα των εκλογών. ελέγχει και κατακρίνει τα όργανα και την ηγεσία.

Οι μάζες της ΕΚ δεν μπορούσανε να ταξινομηθούν στο χώρο του Σελ. 83 από 117 . Η δεύτερη φάση. υποχρέωση όλων των δημοκρατικών δυνάμεων. Όπως ενωμένες οι φασιστικές δυνάμεις σ’ όλες τις χώρες της Ευρώπης επιτίθενται κατά της δημοκρατίας.1974 Στη θέση μας αυτή αντιμετωπίσαμε αντιρρήσεις και αντιδράσεις. η ανάπτυξη των αμερικανό-κινεζικών σχέσεων και η επίσημη πρόσκληση της Χούντας στο Πεκίνο. έτσι ενωμένες πρέπει οι δημοκρατικές δυνάμεις ν’ αντιμετωπίσουν την επίθεση αυτή. δείχνουν ότι και στο σημείο αυτό είχαμε κάνει σωστή εκτίμηση. Στάθης Παναγούλης. θεωρήσαμε ότι η Ελλάδα ανήκει γεωπολιτικά στο χώρο της Δυτικής Ευρώπης και μέσα σ’ αυτό το χώρο έπρεπε να δώσουμε τη μάχη. σα βασική πολιτική θέση. Από την αρχή είχαμε καθορίσει. Οι θέσεις που πήραμε εμείς. Πριν φθάσω στο Β΄ Συνέδριο στη Βιέννη θα ήθελα ν’ ανοίξω μια παρένθεση για να φέρω στο προσκήνιο μια πικρία που ένοιωσαν οι οργανώσεις του εξωτερικού από την αδιαφορία που έδειξαν στο έργο τους οι καθιερωμένοι πολιτικοί παράγοντες του εσωτερικού και του εξωτερικού.: Αλέκος Παναγούλης. Οι πρόσφατοι εναγκαλισμοί Νίξον-Σαντάτ.9. Παρά την απογοήτευση που νοιώθουμε. Μας κατηγορούσαν ότι με τη πολιτική οργάνωση θα κάναμε χαρτοπόλεμο αντί για αντίσταση. συμπαράσταση και βοήθεια προς τις αγωνιζόμενες δημοκρατικές δυνάμεις της Ελλάδας αποτελούν φιλανθρωπία ή χάρη αλλά αντίθετα.Μυρώδης Αθανασίου .19. 2. Στο σημείο αυτό μπορούμε να πούμε ότι κάναμε ίσως λιγότερο χαρτοπόλεμο από όλους και παράλληλα οι Εδηνήτες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό όχι μόνο δεν απουσίασαν από την αντίσταση αλλά αντίθετα έδωσαν πρωτοποριακό παρών (π. Σ’ όλες τις διακηρύξεις μας τονίσαμε ότι η απελευθέρωση της Ελλάδας είναι υπόθεση του ελληνικού λαού και θα επιτευχθεί με το δυναμικό του αγώνα.600 . Άμα αρχίσουν οι δικτατορίες να ξαπλώνονται στην Ευρώπη τότε πολύ λίγες χώρες θα μπορέσουν να ξεφύγουν. Τότε άλλοι υποστήριξαν ότι έπρεπε να συνδεθούμε με τον Γ΄ Κόσμο. Πιστεύοντας ότι το ελληνικό πρόβλημα μπορούσε να λυθεί παρασκηνιακά με πολιτικούς ελιγμούς. οι άπειροι και χωρίς πολιτικές ικανότητες εργάτες και φοιτητές αποδειχτήκανε σωστές και δικαιώθηκαν από την πορεία των γεγονότων. όπου καθορίσαμε τις βασικές ιδεολογικές και πολιτικές θέσεις μας και συντάξαμε το καταστατικό των Οργανώσεων. την εκλογή συντακτικής συνέλευσης σαν απαρχή ανασυγκρότησης της ελληνικής δημοκρατίας μετά την ανατροπή της χούντας. Ήδη πριν από τη δικτατορία. Κώστας Γεωργάκης). Σχεδόν όλοι μας έλεγαν τότε ότι η θέση αυτή ήταν τραβηγμένη και όχι ρεαλιστική. Dokumentensammlung 1967 . Θα αναφερθώ σε δυο μονάχα παραδείγματα. οι λαϊκές μάζες είχαν προχωρήσει πολύ πιο μπροστά από τους πολιτικούς σχηματισμούς που τις εκφράζανε. για το χλιαρό τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη αντιμετωπίζει το φασισμό. δεν είδαν με καλό μάτι την ανάπτυξη μιας οργάνωσης βάσης που ήθελε να προσφέρει και προσέφερε στον αγώνα αλλά παράλληλα ζητούσε η γνώμη της βάσης να γίνεται σεβαστή από την κορυφή. Η άποψη που τελικά επικράτησε στις τάξεις της ΕΚ- ΕΔΗΝ ήταν ότι δεν μπορεί ν’ ανέβει το αγωνιστικό επίπεδο αν δεν ανέβει πρώτα το πολιτικό επίπεδο ενός λαού και ένα τέτοιο ανέβασμα δεν μπορεί να γίνει αν ο λαός δεν συμμετέχει ενεργά στις πολιτικές διαδικασίες.χ. Πάντοτε επιδιώξαμε και θα επιδιώκουμε τη στενή συνεργασία με όλες τις δυνάμεις που αγωνίζονται κατά της χούντας και ιδιαίτερα εκείνες που προέρχονται από τον χώρο μας υπό την προϋπόθεση ότι η συνεργασία αυτή δεν θα καταλήγει σε υποταγή αλλά σε ισότιμη συνεργασία με αμοιβαίο σεβασμό δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Γι αυτό δεν θεωρήσαμε ότι η αλληλεγγύη. Έτσι άλλοι συνέχισαν μια πολιτική σε προσωπικό στιλ και άλλοι προσπάθησαν να κάνουν δικές τους οργανώσεις για να ξεφύγουν ή αγνοήσουν τον έλεγχο που ζητούσε η βάση. σημαντικός σταθμός στην ιστορία των οργανώσεων μας ήταν το Α΄ Συνέδριο στο Αννόβερο. Ποτέ δεν ζητήσαμε οι ξένοι να χύσουν το αίμα τους για να απελευθερώσουν την Ελλάδα. Ένα άλλο θέμα που πολλές φορές ήρθε σε συζήτηση ήταν αν ο κύκλος «Ένωση Κέντρου» κάλυπτε τις ιδεολογικές και πολιτικές θέσεις μας ή μήπως έπρεπε να δημιουργηθεί ένας νέος πολιτικός σχηματισμός. Άλλοι έλεγαν ότι σε ώρα αγώνα δεν πρέπει να σπαταλούμε δυνάμεις σε δημοκρατικές διαδικασίες που αποτελούν κατά κάποιο τρόπο πολυτέλεια και άλλοι υποστήριζαν ότι οι εργάτες και οι φοιτητές που αποτελούσαν τη βάση μας δεν είχαν τις ικανότητες. Από την άλλη μεριά τονίσαμε όμως ότι ο αγώνας για τη Δημοκρατία δεν αφοράει την Ελλάδα μόνο αλλά ολόκληρη την Ευρώπη. Μια που ήρθε η ώρα των παραπόνων ας τα πούμε και για τους ξένους φίλους μας.2017 . Δυο γεγονότα αποδεικνύουν την ορθότητα των απόψεων αυτών: 1. Σήμερα όλοι αποδέχονται αυτή τη θέση. Δεύτερο παράδειγμα ο εξωτερικός προσανατολισμός.Λέξεις: 44. την πείρα και τις γνώσεις να κατευθύνουν έναν τέτοιο αγώνα χωρίς την καθοδήγηση κάποιου μεγάλου αρχηγού ή πεπειραμένου πολιτικού.

Dokumentensammlung 1967 - 1974

Κέντρου, με την καθιερωμένη στην Ευρώπη ορολογία. Το Κέντρο θεωρείται αστικός, συντηρητικός
σχηματισμός ενώ οι μάζες της ΕΚ ήταν αριστερότερα τοποθετημένες από τα περισσότερα
Σοσιαλδημοκρατικά κόμματα της δυτικής Ευρώπης.

Αυτό το γεγονός προσπάθησε και προσπαθεί να εκμεταλλευτεί η Χούντα και κυρίως οι αμερικανοί
σύμβουλοι της. Προβλέποντας ότι αργά ή γρήγορα οι παλιοί, παραδοσιακοί σχηματισμοί θα διαλυθούν,
άρχισαν να βάλουν κατά των παλιών κομμάτων ώστε να εμφανίσουν τη διάλυση τους σαν εθνική ανάγκη
την οποία η 21η Απριλίου ικανοποίησε. Από τη στιγμή όμως που θα διαλυθούν οι παλιοί σχηματισμοί
χωρίς να υπάρχουν συνθήκες και εγγυήσεις για την ελεύθερη και ανεμπόδιστη ίδρυση και λειτουργία
νέων, με πλατειά και ελεύθερη λαϊκή βάση, τότε η Χούντα και οι Αμερικανοί μπορεί να παίξουν ένα
πονηρό κόλπο. Να δημιουργήσουν τεχνικά ένα ψεύτικο φάσμα πολιτικής ζωής, με κόμματα δικά τους που
θα καλύπτουν όλη τη κλίμακα της πολιτικής ζωής: Δεξιά, Κεντροδεξιά, Κέντρο-αριστερά και Αριστερά και
με σκοπό το φάσμα αυτό να καλύψει και να αναγνωρίσει τους θεσμούς και τις διαδικασίες μιας ανοιχτά ή
παρασκηνιακά διευθυνόμενης δημοκρατίας. Πρέπει να προσέξουμε μήπως ο πόθος να δημιουργηθούν
σύγχρονοι, προοδευτικοί φορείς οδηγήσει πολλά ή λίγα άτομα να παίξουν άθελα το παιχνίδι της Χούντας.
Η αποτυχημένη προσπάθεια Παπαδόπουλου-Μαρκεζίνη να πολιτικοποιήσουν το δικτατορικό καθεστώς
έδωσαν μια απόδειξη ότι ένα τέτοιο σχέδιο υπήρχε και θα υπάρχει ασφαλώς και σήμερα.

Οι πρόσφατες εξελίξεις στην Πορτογαλία έδειξαν καθαρά τη σημασία που έχει η ύπαρξη οργανωμένων
πολιτικών κομμάτων κατά τη διάρκεια της αντιδικτατορικής πάλης. Χάρις στην ύπαρξη δυο οργανωμένων
πολιτικών κομμάτων – του Σοσιαλιστικού και του Κομμουνιστικού – το στρατιωτικό αντιδικτατορικό
κίνημα πέρασε αμέσως στην πολιτική φάση και μετατράπηκε σε πολιτικό δημοκρατικό κίνημα και
αποφεύχθηκαν πειραματισμοί που θα μπορούσαν να καταλήξουν στη διαδοχή της δικτατορίας από μια
άλλη.

Οι θέσεις που έχουν καθιερώσει το Α΄ και Β΄ Συνέδριο αποδεικνύονται μπροστά στα νέα γεγονότα πολύ
σωστές.

Προχωρήσαμε και προχωράμε προς τα εμπρός στις ιδεολογικές πολιτικές θέσεις και μπορούμε να τις
προσαρμόσουμε πάντα στις νέες συνθήκες και προοπτικές. Μπορεί κανείς να κάνει κριτική σ’ αυτές αλλά
ένα σημείο είναι αναμφισβήτητο: είναι πιο προοδευτικές από πολλά Σοσιαλδημοκρατικά κόμματα της
Ευρώπης και το σπουδαιότερο ότι υπάρχει πάντα μια ανοιχτή, δημοκρατική διαδικασία για την
τροποποίηση και προσαρμογή τους.
Διατηρούμε τον τίτλο της ΕΚ-ΕΔΗΝ γιατί ο τίτλος αυτός διατηρεί την ιστορική συνέχεια με το μεγάλο
λαϊκό κίνημα που αναπτύχθηκε στους κόλπους της ΕΚ-ΕΔΗΝ κατά τους δυο Ανένδοτους Αγώνες.
Θεωρούμε τις Οργανώσεις ΕΚ-ΕΔΗΝ αναπόστατο τμήμα του μεγάλου αυτού Λαϊκού Κινήματος, τμήμα
του Λαού και όχι των προσώπων που κατά καιρούς εμφανίζονται σαν εκφραστές αυτού του κινήματος.
Μια που το τμήμα αυτό του Λαού δε μπορεί να οργανωθεί ελεύθερα και να λειτουργήσει δημοκρατικά,
έχουμε διακηρύξει ότι διατηρούμε την ιδεολογική, πολιτική και οργανωτική αυτονομία μας και δεν
παίρνουμε από κανένα ντιρεκτίβες. Θα πάμε στο Α΄ Συνέδριο του Κόμματος σε μια πραγματικά Ελεύθερη
Ελλάδα να εκθέσουμε τις θέσεις μας και να αγωνιστούμε να τις περάσουμε σαν θέσεις ολοκλήρου του
Κόμματος. Εκεί και τότε, μαζί με τους ελεύθερα εκλεγμένους αντιπροσώπους της βάσης, θ’
αποφασίσουμε για τις ιδεολογικές και πολιτικές θέσεις, το νέο τίτλο του Κόμματος, την οργάνωση και τη
διοίκηση του.

Μέχρι τότε έχουμε επίσης διακηρύξει την ανάγκη ενότητας και συνεργασίας με όλες τις αντιδικτατορικές
δυνάμεις και φυσικά μ’ εκείνες που συγγενεύουμε περισσότερο ιδεολογικά και εκείνες που βρίσκονται ή
προέρχονται από το χώρο της ΕΚ-ΕΔΗΝ. Με το να διακηρύσσουμε ότι είμαστε ιδεολογικά και πολιτικά
αυτόνομοι δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουμε επαφή, συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων με όλες τις
δυνάμεις και ιδιαίτερα εκείνες που βρίσκονται μέσα στο χώρο της Ένωσης Κέντρου.

Σελ. 84 από 117 - Λέξεις: 44.600 - Μυρώδης Αθανασίου - 19.9.2017

Dokumentensammlung 1967 - 1974

Πρέπει να παραμείνουμε ανένδοτοι όχι μόνο στις δημοκρατικές αρχές αλλά και στις δημοκρατικές
διαδικασίες. Δε μπορούμε να παραδεχτούμε κάποιον για δημοκράτη όταν με λόγια είναι υπέρ της
Δημοκρατίας, ενώ στην πράξη, στις δημοκρατικές διαδικασίες εμφανίζεται αντιδημοκρατικός. Πρέπει να
έχουμε υπόψη μας ότι ένα δημοκρατικό προοδευτικό κίνημα μπορεί να χτυπηθεί και διαβρωθεί πιο
εύκολα από τα αριστερά παρά από τα δεξιά. Όταν χτυπιέται από τα δεξιά ενισχύεται και δυναμώνει. Στην
Ελλάδα το προοδευτικό κίνημα χτυπήθηκε πάντα από τα αριστερά. Ο δημοκρατικός Κονδύλης κατάργησε
τη Δημοκρατία και επανέφερε τη Μοναρχία. Οι περισσότεροι υπουργοί της πρώτης Κυβέρνησης
Καραμανλή, που έγινε Κυβέρνηση με βασιλική εντολή προερχόντουσαν από το Κέντρο. Οι πλειοψηφία των
αποστατών ανήκανε στους προοδευτικούς ή αριστερούς του Κέντρου. Όλα αυτά είναι δυνατά γιατί οι
διάφορες πολιτικές κινήσεις βγαίνανε από το παρασκήνιο και όχι με την ψήφο της βάσης. Γι αυτό δεν
θεωρούμε πολυτέλεια, ούτε άδικη σπατάλη χρόνου και δυνάμεων τη δημοκρατική διαδικασία αλλά
αντίθετα βασική προϋπόθεση και βασική εγγύηση που θα αποκλείει κάθε προδοσία, μειοδοσία,
συμβιβασμό στα λαϊκά συμφέροντα που μόνο μια δημοκρατικά οργανωμένη βάση μπορεί να εγγυηθεί.

Συνάδελφοι,
Στο Α΄ Συνέδριο ξεκαθαρίσαμε ποιοι είμαστε, τι πιστεύουμε, γιατί αγωνιζόμαστε και πως λειτουργούμε,
Στο Β΄ Συνέδριο επιβεβαιώσαμε αυτό που είμαστε και κάναμε ένα επί πλέον βήμα. Το νόημα του Β΄
Συνεδρίου ήταν: όχι μόνο ζητάμε τη Δημοκρατία της βάσης αλλά ότι και πιστεύουμε, έχουμε εμπιστοσύνη
σ’ αυτή. Αποκτήσαμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Το ότι σήμερα πραγματοποιούμε το Γ΄ Συνέδριο, παρά
τα προβλήματα και τις αντιξοότητες που αντιμετωπίζουμε, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα όχι μόνο στην
ιστορία του κόμματος μας αλλά και στην Ιστορία του ελληνικού πολιτικού δημοκρατικού κινήματος. Ο
σπόρος ενός αληθινά δημοκρατικού κόμματος που πάνω στη βάση φύτρωσε και έγινε δέντρο και το αυτό
που ποτίστηκε με ιδρώτα, τη προσφορά μας, τις θυσίες, τη δουλειά σας, στέκεται όρθιο, όσοι άνεμοι και
αν το χτυπούν και το δέντρο αυτό είναι δικό μας, ανήκει σ’ εμάς, είναι η προσφορά μιας γενιάς στον τόπο
μας.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε από το Β΄ Συνέδριο μέχρι σήμερα σας είναι γνωστά και είναι
προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε και στο μέλλον. Έλλειψη οικονομικών πόρων, διασπορά σ’
ολόκληρο το χώρο της Ευρώπης, μεγάλες δυσκολίες επικοινωνίας και επαφών και ελάχιστη αν όχι καμία
ενίσχυση ή βοήθεια από άλλες συγγενείς πολιτικές δυνάμεις.

Παρά τα προβλήματα αυτά στα δυο τελευταία χρόνια που πέρασαν οι οργανώσεις της ΕΚ-ΕΔΗΝ έδωσαν
πάντα παρόν σε όλες τις κινητοποιήσεις, πήραν θέσεις σ’ όλες τις εξελίξεις και συμβάλλανε στη διαφώτιση
της κοινής γνώμης και τη συμπαράσταση του αγωνιζόμενου ελληνικού Λαού. Αυτό είναι ένα θετικό έργο
που οφείλεται σε σας Συνάδελφοι και αυτό πρέπει να σας οπλίσει με την αυτοπεποίθηση ότι οι δυσκολίες
δεν θα πρέπει να μας λυγίσουν αλλά να μας δυναμώσουν και μ’ αυτή την αυτοπεποίθηση θα πρέπει να
δούμε τα προβλήματα που έχουμε ν’ αντιμετωπίσουμε στο Γ΄ Συνέδριο. Επειδή τα θέματα αυτά θα
εξεταστούν πιο διεξοδικά στη συζήτηση που θα ακολουθήσει θα περιοριστώ σ’ ένα περίγραμμα αυτών.

Το φασιστικό καθεστώς εμφανίζεται ισχυρό και ακλόνητο όπως όλα τα δικτατορικά καθεστώτα πριν από
την κατάρρευσή τους. Η αποσύνθεση όμως της Χούντας είναι τόσο εμφανής ώστε ομολογείται πια και από
πρώην υποστηρικτές της. Ο Ελληνικός Λαός, από την άλλη μεριά, έχει συνειδητοποιήσει την ανάγκη του
αγώνα και είναι αποφασισμένος να αγωνιστεί. Ένα κύμα πρωτοφανής τρομοκρατίας και καταπίεσης έχει
εξασφαλίσει στη Χούντα προσωρινά μια επιφανειακή σταθερότητα. Το «καζάνι» όμως βράζει. Πότισε το
δέντρο της Λευτεριάς που μεγάλωσε. Οι σταγόνες θα γίνουν χείμαρρος, οργή Λαού και οι δολοφόνοι θα
πληρώσουν.

Η αναμέτρηση αυτή πρέπει να βρει έτοιμο κάθε Δημοκράτη, κάθε Οργάνωση να δώσει την αγωνιστική
προσφορά της αυτήν την ώρα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τους αγώνες τους κάνουν άτομα αλλά τους
κερδίζουν Οργανώσεις και σαν Οργάνωση θα πρέπει να είμαστε για την ώρα της μεγάλης αναμέτρησης.

Μια τέτοια προετοιμασία σημαίνει:
 Ανάπτυξη και σύνδεση της οργάνωσης μας.
Σελ. 85 από 117 - Λέξεις: 44.600 - Μυρώδης Αθανασίου - 19.9.2017

Dokumentensammlung 1967 - 1974

 Μεγαλύτερη κινητοποίηση της διεθνούς συμπαράστασης.
 Ουσιαστική υλική ενίσχυση των αγωνιστών στην Ελλάδα.
 Μεγαλύτερη ανάπτυξη των σχέσεων μας και επαφών μας με το εσωτερικό.
 Ανάπτυξη της συνεργασίας με τις άλλες αντιδικτατορικές δυνάμεις του εσωτερικού και του
εξωτερικού.

Αυτά πρέπει να είναι, κατά τη γνώμη μου, τα θέματα που θα πρέπει να μας απασχολήσουν στο Συνέδριο
αυτό σχετικά με τους στόχους του αγώνα και τους στόχους της ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού.

Στουτγάρδη 21/22 Ιουνίου 1974 Ο Γραμματέας των Οργανώσεων
ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού

Δημήτριος Παντελής

Σελ. 86 από 117 - Λέξεις: 44.600 - Μυρώδης Αθανασίου - 19.9.2017

Είναι βέβαιο ότι τα στελέχη που δημιουργήθηκαν από αυτές τις δημοκρατικές διαδικασίες θα παίξουν ένα σημαντικό ρόλο στη μελλοντική πολιτική ζωή της πατρίδας μας.2017 . Εκτελεστική Επιτροπή.600 .1974 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚ-ΕΔΗΝ ΣΤΗ ΖΥΡΙΧΗ ΣΤΙΣ 22 ΜΕ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1975 Δυστυχώς δεν μου είναι γνωστό ποιός είναι ο συγραφέας του κειμένου. Κόμμα = Σχολείο που εκπαιδεύεται η δημοκρατική διαδικασία και αναπτύσσονται οι πολιτικοί και ιδεολογικοί προβληματισμοί. Αυτό είχε ιδιαίτερη σημασία στα πρώτα χρόνια της δικτατορίας που ο Ελληνικός λαός κάτω από την αφάνταστη τρομοκρατία. Στο σημείο αυτό είναι βέβαιο ότι η ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξ συνέβαλε θετικά. Κεντρική Επιτροπή. μα ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΚ-ΕΔΗΝ ΕΞ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ 1967 – 1974 Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ Οι Οργανώσεις ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξ πρόσφεραν σημαντικά στον αντιδικτατορικό αγώνα και στη διεθνή απομόνωση του χουντικού καθεστώτος της επταετίας. Μάλλον θα πρέπει να είναι μια συνεργασία των Νίκου Νικολαΐδη και Δημήτρη Παντελή. 2 Δημιουργία δημοσίων σχέσεων επί τοπικού και εθνικού επιπέδου σ’ όλα τα κράτη της δυτικής Ευρώπης με α) προσωπικότητες του πνευματικού. δημοσιογράφων ή πολιτικών κατά τη διάρκεια δικών εναντίον πατριωτών που αντιστάθηκαν στη χούντα και οργάνωση μεγάλων δημοσίων εκδηλώσεων στο εξωτερικό σε περιόδους συλλήψεων στην Ελλάδα. εννοώντας τη δημοκρατική οργάνωση μας εν ώρα «μάχης».19. καλλιτεχνικού και πολιτικού κόσμου β) κόμματα και ιδιαίτερα τα σοσιαλιστικά δημοκρατικά κόμματα γ) Συνδικάτα δ) Εκκλησίες ε) Νεολαίες και γενικά με οργανισμούς και παράγοντες που ήταν σε θέση να επηρεάσουν την κοινή γνώμη όταν αυτό απαιτούσαν οι ανάγκες του αγώνα. όπως έλεγαν. δικηγόρων. Σελ. Σύντομα κι’ αυτές αναγκάστηκαν ν’ αρχίσουν μια παρόμοια δημοκρατική οργάνωση: Τοπικές Επιτροπές. δεν μπορούσε να εκδηλώσει ανοιχτά την αντίθεση του στο καθεστώς και αυτό έδινε την εντύπωση στους ξένους ότι ο Ελληνικός λαός ανέχεται το καθεστώς. Περιφερειακές Επιτροπές. πολιτική πολυτέλεια και σπατάλη δυναμικού. ιδιαίτερα στη δημιουργία δημοκρατικά οργανωμένων κομμάτων που θα στηρίζονται στην πραγματική ενεργό συμμετοχή του λαού.Λέξεις: 44.Μυρώδης Αθανασίου . Η προσπάθειά μας αυτή επηρέασε όχι μόνο τα μέλη μας αλλά και άλλες οργανώσεις. οι οποίες ενώ στην αρχή μας κατηγορούσαν για γραφειοκρατία. Συγκεκριμένα: 1 Συνεχή κινητοποίηση του ελληνισμού στο εξωτερικό. 87 από 117 .9. Dokumentensammlung 1967 . 4 Καλλιέργεια και ανέβασμα του πολιτικού επιπέδου των Ελλήνων του εξωτερικού και των μελών του κόμματος με την δημοκρατική οργάνωση. 3 Αποστολή ξένων παρατηρητών.

χωρίς να χρειάζεται να προχωρήσουν σε ουσιαστικά μέτρα κατά της χούντας. Και συγκεκριμένα:  Η έλλειψη οικονομικών μέσων  Ο μικρός αριθμός πεπειραμένων κομματικών στελεχών  Η μεγάλη γεωγραφική διασπορά σ’ όλον τον χώρο της Ευρώπης. με τα τρία Συνέδρια που πραγματοποίησε.  Η αποτυχία της οργάνωσης να έρθει σε επαφή και συνεργασία με ηγετικούς παράγοντες του εσωτερικού.  Η στάση πολλών προσωπικοτήτων από την παράταξη μας που αδιαφόρησαν για τις οργανώσεις ΕΚ- ΕΔΗΝ εξωτερικού και πολλές φορές προσπάθησαν και να τις διαλύσουν για να δημιουργήσουν προσωπικές οργανώσεις ή να κινηθούν μεμονωμένα και ανεξάρτητα. Με κρυφή χαρά άκουγαν από τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις ή διάβαζαν στον τύπο το όνομα της Ένωσης Κέντρου και της ΕΔΗΝ και νοερά συμμετείχαν κι αυτοί στη δράση μας. σαν ένα κόμμα δημοκρατικών αρχών. Άλλες από αυτές τις δυνάμεις τελικά απεχώρησαν αφού προσπάθησαν να μας διασπάσουν και έφτιαξαν δικούς τους πολιτικούς σχηματισμούς και επί επτά χρόνια κατηγορούσαν έμμεσα την Ένωση Κέντρου και άλλες έσπευσαν μετά τη πτώση της δικτατορίας να στεγασθούν την τελευταία στιγμή στην ΕΚ-ΝΔ. που πολλές φορές υποστήριξαν μεμονωμένες πολιτικές προσωπικότητες και όχι μαζικές οργανώσεις όπως η ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού.9.19.1974 5 Πολλαπλή βοήθεια υλική και οργανωτική προς αντιστασιακές οργανώσεις του πολιτικού μας χώρου ή και άλλων που πολιτικά και ιδεολογικά δεν ανήκουν σ’ εμάς αλλά θεωρήσαμε σκόπιμο να της βοηθήσουμε στον κοινό αγώνα για τη συντριβή της δικτατορίας. που κατά την περίοδο της δικτατορίας.Μυρώδης Αθανασίου . Όλος αυτός ο κόσμος σήμερα επανεμφανίζεται στις οργανώσεις μας αναζητώντας πολιτική δουλειά.Λέξεις: 44. παίρνουν μεγαλύτερη σημασία αν λάβει κανείς υπ’ όψιν τις αντικειμενικές δυσκολίες που είχαν ν’ αντιμετωπίσουν οι οργανώσεις μας. Από Β. Σουηδία μέχρι Σικελία. Αυτό συνέβαινε διότι ήθελαν να εξασφαλίσουν μια απόδειξη βοήθειας προς την δημοκρατική Ελλάδα.600 .  Η τάση των ξένων.2017 . όχι μόνον από άλλες πολιτικές παρατάξεις αλλά ακόμα και από δυνάμεις που προέρχονταν από το κόμμα μας. Dokumentensammlung 1967 . της Ένωσης Κέντρου. 10 Η συνεχής κινητοποίηση της κοινής γνώμης για κάθε πολιτική κατάσταση ή διπλωματικό ελιγμό της χούντας που πολλά ήθελε να αποσιωπήσει ή και να παραποιήσει ανάλογα με τα συμφέροντά της. Σελ. παρ’ όλες τις προσπάθειες που έγιναν. 6 Συμπαράσταση και ενίσχυση πολιτικών προσφύγων και οικογενειών πολιτικών κρατουμένων με κατ’ ευθείαν βοήθεια από τις οργανώσεις μας ή με κινητοποίηση διεθνών οργανώσεων. 9 Η σύνδεση της Νεολαίας μας σαν ισότιμο μέλος της Διεθνούς Σοσιαλιστικών Νεολαιών JUSI με δικαίωμα μάλιστα 12 ψήφων. που πρόκειται να παίξει ένα πρωτοπόρο ρόλο στην ανοικοδόμηση της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης στην ελεύθερη Ελλάδα. ναι μεν δεν κινητοποιήθηκαν στον αντιδικτατορικό αγώνα αλλά και δεν διέρρευσαν ούτε προς τη χούντα ούτε σ’ άλλες πολιτικές οργανώσεις έξω από το χώρο μας. με μια προσωπική βοήθεια προς την δημοκρατική Ελλάδα και μερικές πλατωνικές δηλώσεις. 7 Η ψυχική σύνδεση όλων εκείνων των οπαδών της ΕΚ στο εξωτερικό. 88 από 117 . 8 Η πανευρωπαϊκή προβολή του κόμματος μας. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ Τα επιτεύγματα που αναφέρθηκαν πιο πάνω.  Η πολεμική που έγινε εναντίον της ΕΚ γενικά και ιδικά της ΕΚ-ΕΔΗΝ εξωτερικού. που τόσο πιεστικά οι οργανώσεις μας τους ζητούσαν. ακόμη και δημοκρατικών.

Κι’ αυτό όχι μόνο διότι η γεωγραφική απόσταση είναι μικρότερη από τις άλλες Ηπείρους. είναι αρκετό για να μας πείσει πόσο μεγάλη σημασία έχει ο ρόλος του στην πολιτική ζωή της πατρίδας μας. Μετά την πτώση της δικτατορίας τόσον η Αριστερά όσο και η Δεξιά. Εκτός από τους κινδύνους απώλειας οπαδών μας. Η Κεντρώα παράταξη τελευταία άρχισε να οργανώνεται. ενδιαφέροντα και λιγώτερα προσωπικά και «ρουσφετολογικά». των νέων μεταναστών 1958- 1975. Κατά τη διάρκεια του αντιδικτατορικού αγώνα οι οργανώσεις αυτές εξαπλώθηκαν σ’ ολόκληρο το χώρο της Ευρώπης αναπτύσσοντας πολύ μεγάλη δραστηριότητα που αναφέραμε πιο πάνω.Κ. απλώς πιεζόμενος από την οικονομική του ανέχεια. Ολλανδίας. αλλά διότι δεν υπήρξε συνειδητή πρόθεση μετανάστευσης στη σημασία της έννοιας αυτής. «να διορθωθούν πολλά στραβά».ΔΗ. η αδράνεια αυτή έχει σαν αποτέλεσμα να χάνονται και ν’ ατονούν πολύτιμες δημόσιες σχέσεις που είχαν δημιουργηθεί όλα αυτά τα χρόνια (Κόμματα.. οικονομικών και κοινωνικών. Τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα δεν έμειναν αδιάφορα για τη σημασία που έχει η πολιτική οργάνωση των Ελλήνων του εξωτερικού. ανασυντάσσουν πυρετωδώς τις δυνάμεις ενώ καμιά πρωτοβουλία δεν έχει εκδηλωθεί μέχρι σήμερα από πλευράς ΕΚ-ΝΔ παρά το γεγονός ότι επανειλημμένως έχει ζητηθεί αυτό με γράμματα και υπομνήματα από τις οργανώσεις ΕΚ-ΕΔΗΝ εξωτερικού. Προξενεία. Ο Έλληνας της Ευρώπης όταν οργανώνεται σ’ ένα κόμμα έχει πολύ διαφορετικά κίνητρα από εκείνα που ζει στην Ελλάδα.Μυρώδης Αθανασίου . τους φοιτητικούς Συλλόγους και πολιτιστικά και αθλητικά σωματεία. εκείνο που ζητάει περισσότερο. Οικονομικά ζει στην Ευρώπη. κτλ. 2 Οι οπαδοί της ΕΚ-ΕΔΗΝ και των άλλων πολιτικών κομμάτων στο εξωτερικό. Έτσι. μετακινήθηκε «προσωρινά» στην Ευρώπη.9. εξωτερικού με ενιαία Κεντρική Διοίκηση – Συνδιάσκεψη Βόννης 28-30 Ιουλίου 1967. έχει μια σφαίρα επιρροής τουλάχιστον 2-3 ενηλίκων προσώπων στην Ελλάδα. Πρώτη άρχισε η αριστερά από το 1950 ήδη και κατά την εποχή της δικτατορίας με περισσότερα από 300 μόνιμα επαγγελματικά στελέχη ελέγχοντας τις κοινότητες. Μετά την επιβολή της δικτατορίας οι δυο οργανώσεις ενοποιήθηκαν κάτω από τον τίτλο Ε. Η Δεξιά οργάνωσε τις δυνάμεις της χρησιμοποιώντας τον κρατικό μηχανισμό: Πρεσβείες. Εργατικά Κλιμάκια και Εκκλησία. 89 από 117 .600 .19. Οι Έλληνες της Γερμανίας. – Ε. Επηρεάζει δε σε μεγάλο βαθμό τη διαμόρφωση των πολιτικών δυνάμεων.) τόσο για την υποστήριξη του κόμματος μας όσον και για την υποστήριξη εθνικών θεμάτων όπως το Κυπριακό και το Αιγαίο. κτλ. το αντιμετωπίζει μόνος του στο εξωτερικό και λίγη βοήθεια μπορεί να περιμένει από την Ελλάδα.2017 . Συνδικάτα. Το 1965 εμφανίστηκαν οι πρώτες οργανώσεις της ΕΔΗΝ και το 1966 οι οργανώσεις της ΕΚ.Λέξεις: 44. Ένα μεγάλο μέρος των προβλημάτων του. με το να οργανωθεί σ’ ένα κόμμα. έχουν σαν αποτέλεσμα ότι βραχυχρόνια παραλύουν κάθε δυνατότητα δραστηριοποίησης των οργανώσεων και μακροχρόνια διατρέχουν τον κίνδυνο ν’ αρχίσουμε να διαπιστώνουμε διαρροή των οπαδών μας προς άλλες παρατάξεις.Ν. κοινωνικά και πολιτικά όμως ανήκει και έμμεσα συμμετέχει στην Ελλάδα. Το γεγονός και μόνο ότι κάθε Έλληνας του Εξωτερικού. Dokumentensammlung 1967 . είναι να δει την πατρίδα του «να πηγαίνει καλύτερα». του Καναδά ή της Αυστραλίας.1974 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 Η ιδιορρυθμία του Οι Έλληνες που ζουν στην Ευρώπη είναι πολύ περισσότερο συνδεδεμένοι με την Ελλάδα απ’ ότι οι Έλληνες της Αμερικής. Σελ. Σουηδίας. Η μη οργανωτική σύνδεση των οργανώσεων εξωτερικού με το κόμμα στο εσωτερικό. για να κερδίσει λίγα χρήματα και «σύντομα» να επιστρέψει στην πατρίδα. η έλλειψη κάθε πρωτοβουλίας εκ μέρους του.

το συντηρητικό λαϊκό κόμμα (οι Βασιλόφρονες) και το προοδευτικό φιλελεύθερο κόμμα (οι Βενιζελικοί). . Ένα άλλο τμήμα της Κεντροαριστεράς και της άκρας Αριστεράς στεγάστηκε στο ΠΑ.1974 ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚ-ΝΔ 1 Ανάλυση της πολιτικής ζωής στην Ελλάδα Έγινε ανάλυση των εξελίξεων των πολιτικών δυνάμεων στην Ελλάδα κατά τα τελευταία 50 χρόνια. δίνει την εντύπωση ότι οι πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα παρουσιάζουν αστάθεια και ρευστότητα. Dokumentensammlung 1967 . ΝΔ. ο Καραμανλής κατόρθωσε να συγκεντρώσει κάτω από τον σχηματισμό της Νέας Δημοκρατίας. ΙΙΙ.Από το 1958 μέχρι το 1964 παρουσιάζεται μια σημαντική αλλαγή.Λέξεις: 44.Κ. . Η Δεξιά διατηρεί τις δυνάμεις της αλλά υπόκειται σε μια συνεχή και βραδεία φθορά ενώ η άκρα Αριστερά παρουσιάζεται με μια σημαντική άνοδο. Από τη συζήτηση και ανάλυση βγήκε σαν συμπέρασμα ότι οι πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα παρουσιάζουν την διάθρωση που φαίνεται στα διαγράμματα Ι.ΣΟ.9. Αν τα’ αποτελέσματα των εκλογών δείχνουν τόσο μεγάλες διακυμάνσεις αυτό δεν οφείλεται στο ότι ο λαός παρουσιάζει ανάλογες διακυμάνσεις στις ιδεολογικές και πολιτικές πεποιθήσεις του αλλά εκείνο που διακυμαίνεται είναι η εμπιστοσύνη του προς τους φορείς που τις εκφράζουν τόσο για την ειλικρίνεια τους όσο και για την ικανότητα τους να τις υλοποιήσουν. την Κεντροδεξιά και ένα τμήμα των παραδοσιακών του Κέντρου. Β) Μία ανάλυση των εκλογικών αποτελεσμάτων της 50ετίας δείχνει ότι οι πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα είναι σταθερές και παρουσιάζουν περιθωριακές και βραδείες μεταβολές όπως συμβαίνει σ’ όλες τις χώρες της Ευρώπης. την απελευθέρωση και τα δεκεμβριανά οι εκλογές του 1946 ξανάδωσαν την πλειοψηφία στην Δεξιά αλλά η φιλελεύθερη παράταξη διασπασμένη σε 5 κομματικούς σχηματισμούς κατόρθωσε να συγκεντρώσει το 45%. χαρακτηρίζονται από μετακινήσεις μεταξύ Κέντρου και Δεξιάς ενώ η άκρα Αριστερά κυμαίνεται γύρω στα 10%.Μέχρι τη Ναζιστική κατοχή. 2 Τα εκλογικά αποτελέσματα για την ΕΚ-ΝΔ και τα αίτιά της Μετά την παραπάνω ανάλυση έγινε συζήτηση για τις αιτίες που οδήγησαν στο εκλογικό αποτέλεσμα της 17ης Νοεμβρίου όπου η ΕΚ-ΝΔ παρουσίασε μεγάλη πτώση.2017 .19. το ίδιο περίπου ποσοστό που πετυχαίνει και στις εκλογές του 1063. Η ΕΚ-ΝΔ περιορίστηκε σ’ ένα τμήμα των προοδευτικών του Κέντρου και της Κεντροαριστεράς. Γ) Η πιο πάνω ανάλυση έδειξε ότι η πολιτική ζωή της Ελλάδας μπορεί να χωρισθεί σε τέσσερεις περιόδους: .600 . Στις εκλογές του 1961. 90 από 117 .Μυρώδης Αθανασίου .Μέχρι το 1956 οι μεταβολές που παρουσιάζονται στα εκλογικά αποτελέσματα. όλη τη Δεξιά. Συζητήθηκαν μετά τα αίτια για την πτώση που παρουσίασε η ΕΚ-ΝΔ στις τελευταίες εκλογές και κατά τη γνώμη των συμμετεχόντων στην Συνδιάσκεψη τα αίτια ήταν τα ακόλουθα: Α) Για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν τελείως αβέβαιο αν η ΕΚ θα ανασυγκροτηθεί ή θα αποτελούσε τμήμα του φημολογούμενου ευρύτατου «εθνικού συνασπισμού» κάτω από την ηγεσία του Καραμανλή. παρά τη βία και τη νοθεία και τη τρομοκρατία η Αριστερά κατορθώνει να συγκεντρώσει σχεδόν 15%. Μέχρι τότε η άκρα Αριστερά κυμαίνονταν μεταξύ 4-6%. . ΙΙ. καθώς η προσωποπαγής ευκαιριακή και ενόψει εκλογών κατασκευή κομματικών οργανισμών. Όπως φαίνεται από τα εκλογικά αποτελέσματα και από το διάγραμμα ΙΙΙ. Από την ανάλυση αυτή βγήκαν τα παρακάτω συμπεράσματα: Α) Η έλλειψη οργανωμένων κομμάτων με σαφείς ιδεολογικές και πολιτικές θέσεις και οργανωτική δομή. Σελ. Αστάθεια υπάρχει στους κομματικούς φορείς και στον τρόπο κατά τον οποίο τα κόμματα ζητάνε την εκλογική των πελατεία.Μέχρι την δικτατορία του Μεταξά που ο λαός ήταν χωρισμένος σε δυο μεγάλες πολιτικές παρατάξεις.

Λέξεις: 44. τη διαλυτική και διασπαστική τακτική του είχε απομονωθεί και πέσει πολύ χαμηλά στη συνείδηση των Ελλήνων του εξωτερικού. την αντιστασιακή τους προσφορά και την ποιότητά τους. η εσπευσμένη και αντικαταστατική (χωρίς Συνέδριο) μετονομασία του κόμματος σε ΕΚ-ΝΔ. Δ) Το ίδιο που συνέβη προς την πλευρά της Δεξιάς συνέβη και προς την πλευρά του Ανδρέα Παπανδρέου. ήταν άστοχη. κατά την πτώση της χούντας και τους επόμενους μήνες. έδειχνε να μοιάζει με πρόσκαιρο εκλογικό συνασπισμό και την εντύπωση αυτή ενίσχυσαν οι φήμες ότι μετά τις εκλογές θα διασπασθεί. Β) Η συμμετοχή των βασικών στελεχών τόσο της ΕΚ όσον και των ΝΔ και η ανεπιφύλακτη και εγκάρδια συνεργασία τους με τον Καραμανλή τον καθιέρωσαν στα μάτια του λαού σαν τον αδιαμφισβήτητα Εθνικό Ηγέτη και έδωσαν την εντύπωση ότι μεταξύ αυτού και της ΕΚ-ΝΔ δεν υπήρχαν ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές αλλά τους ένωνε ο κοινός πόθος να σώσουν τον λαό και την πατρίδα. Με τη στάση αυτή στήθηκε η γέφυρα της διαρροής τόσο της Κεντροδεξιάς όσο και του τμήματος των παραδοσιακών Κεντρώων προς τον Καραμανλή. ανοχή του κράτους της Δεξιάς). Στ) Τα παραπάνω ισχύουν και για την ΕΔΗΝ. έδειξε πλήρη οργανωτική ανετοιμότητα και δεν μπορούσε να συγκεντρώσει την εμπιστοσύνη του λαού. Γιατί δεν έδειχνε κανένα ιδεολογικό και πολιτικό περιεχόμενο που δικαιολογεί τον τίτλο ενός κόμματος. αυτοί που τον κατηγορούσαν τότε και τον κατηγορούν σήμερα. Η όψιμη μετά καταγγελία του Καραμανλή σαν υπεύθυνο για την ανασύσταση του Κράτους της Δεξιάς και την ανοχή του προς τα καρκινώματα της χούντας δεν μπόρεσε ούτε αυτή τη γέφυρα να κόψη ούτε να πείσει ένα τμήμα του λαού ότι οι καταγγελίες αυτές είχαν σοβαρότητα και δεν αποτελούσαν εκλογικό πυροτέχνημα για τη διανομή του παπλώματος της εξουσίας. δημιούργησε μια σύγχυση που είχε αρνητικές επιπτώσεις στο κίνημα της Νεολαίας της δημοκρατικής παράταξης. Γ) Η ΕΚ. Η ΕΔΗΝ είχε μία παράδοση και μια μεγάλη αίγλη.2017 . αψυχολόγητη και αφαίρεσε αντί να προσθέσει δυνατότητες εκλογικής επιτυχίας.1974 Αυτό συνέβαινε όταν άλλες δυνάμεις όπως ο Ανδρέας Παπανδρέου και η Αριστερά έδειχναν ένα πυρετό ανασυγκρότησης. Κατά την επιστροφή του. Το ίδιο μπορεί να λεχθεί και για τα μέτρα της λεγόμενης Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας (ανοχή της χούντας. τον καθιέρωσαν σαν ηγετική προσωπικότητα πρώτου μεγέθους (μεγάλη προβολή του από τα δημοσιογραφικά όργανα της δημοκρατικής παράταξης. Ε) Ανεξάρτητα από τα πρόσωπα που αποτελούν την κίνηση των Νέων Δυνάμεων. Οι πρώτες του δηλώσεις που παρουσίαζαν την Κυβέρνηση Καραμανλή σαν ΝΑΤΟϊκή σκευωρία και διαδοχή της χούντας είχαν δημιουργήσει τεράστιες αντιδράσεις μέσα στην κοινή γνώμη της Ελλάδας. Dokumentensammlung 1967 . Η μη έγκαιρη ανασυγκρότησή της με την παράλληλη δημιουργία πολυωνύμων Νεολαίων μέσα στον χώρο του κόμματος.600 . Σελ.9. με αποτέλεσμα η απουσία ενός αξιόλογου και σοβαρού κινήματος νέων τόσο στις φοιτητικές όσον και στις μετέπειτα πολιτικές εκλογές. 91 από 117 . Όλα σε μια μια περίοδο που από πλευράς ΕΚ δεν δειχνόταν κανένα ενδιαφέρον για την ανασύνταξη και αναδιοργάνωση του κόμματος και της δημοκρατικής παράταξης γενικότερα. Πέραν αυτού έκοβε την ιστορική συνέχεια με τον κομματικό φορέα των δυο Ανενδότων Αγώνων. Ο Παπανδρέου με τις θέσεις του.Μυρώδης Αθανασίου .19. υποδοχή του στο αεροδρόμιο και εν συνεχεία συσκέψεις στο Καστρί με βουλευτές και βασικά στελέχη της ΕΚ. ότι είχε την ικανότητα να κυβερνήσει αφού έδειχνε ότι δεν είχε τον απαιτούμενο δυναμισμό να ανασυντάξει και να οργανώσει τις δικές της μόνο κομματικές δυνάμεις. φήμες ενισχυμένες από λόγους και πράξεις που τον παρουσίαζαν σαν τον μεγάλο ηγέτη που θα έκανε την δημοκρατική παράταξη). Στο σημείο αυτό τονίζεται ότι δεν γίνεται κριτική για τη συμμετοχή και υποστήριξη της Κυβέρνησης Καραμανλή που ήταν αναγκαία αλλά για τις αντιφατικές θέσεις των στελεχών ΕΚ και ΝΔ σαν μέλη της Κυβέρνησης εκείνης και σαν αντιπολίτευσης κατόπιν.

Για την αντιμετώπιση όλων των παραπάνω προβλημάτων. τόσο πιο ευνοϊκές θα είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη του κόμματος.Μυρώδης Αθανασίου . Δεν γνωρίζουμε πως θα πραγματοποιηθεί η συγκρότηση του κόμματος στην Ελλάδα. Η πρωτοβουλία γι’ αυτό ανήκει αποκλειστικά στο εσωτερικό και ιδιαίτερα στην ηγεσία. 92 από 117 . μεταξύ στελεχών του εξωτερικού και των αρμοδίων οργάνων του εσωτερικού. τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.9.600 . προτείνεται μια Συνδιάσκεψη. Πρέπει να υπάρξει άμεση οργανωτική σύνδεση εσωτερικού-εξωτερικού. Μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί η εντύπωση ότι στην Ελλάδα έχει αναληφθεί πραγματικά σοβαρή προσπάθεια δημιουργίας και οργάνωσης ενός κόμματος αρχών και δημοκρατικής λειτουργίας με ενεργό συμμετοχή της βάσης.2017 . Όσο πιο γρήγορα και καλύτερα γίνει αυτό. Σελ.1974 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ/ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Η κίνηση του εξωτερικού επηρεάζεται από τις εξελίξεις του κόμματος στο εσωτερικό. Ο τυχών διορισμός εκπροσώπων ή οργανωτών που θ’ αγνοούν τις οργανώσεις βάσης.Λέξεις: 44.19. θα δημιουργήσει περισσότερες αντιδράσεις στους οπαδούς και τα μέλη μας και θα περιπλέξει τις σχέσεις με τους ξένους παρά θ’ αντιμετωπίσει και θα επιλύσει προβλήματα. εκείνο που θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι κάθε οργανωτική προσπάθεια στο εξωτερικό θα αποτύχει αν δεν στηρίζεται πάνω σε γνήσιες δημοκρατικές διαδικασίες και δεν έχει σοβαρότητα και συνέχεια. Dokumentensammlung 1967 .

Μυρώδης Αθανασίου . 93 από 117 .600 .9. Dokumentensammlung 1967 . ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΡΩΜΗ.1974 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΕΝΩΣΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΙΤΑΛΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ.Λέξεις: 44.2017 . ΙΟΥΛΙΟΣ 1967 Σελ.19.

Ν. O αιφνιδιασμός που υπέστησαν οι κομματικές μας οργανώσεις και γενικά οι προοδευτικές δυνάμεις της χώρας μας άρχισε να υποχωρεί τον πρώτο μήνα της δικτατορίας.Μυρώδης Αθανασίου . σοβαρή ατυχία ήταν κυρίως η σύλληψη του Ανδρέα Παπανδρέου. επί ημερών της οποίας έγινε το πραξικόπημα.Λέξεις: 44.19. Μεγάλη. στον οποίο και οι λαϊκές μάζες και η συντριπτική πλειοψηφία του κόμματος μας έτρεψε απεριόριστη εμπιστοσύνη. την ελάχιστη αντίσταση. ακόμη και στις επαρχίες. Βρήκε μάλλον απροετοίμαστα όλα τα πολιτικά κόμματα. ακόμη και την ΕΡΕ. με μόνο κυρίαρχο το λαό της. μια Ελλάδα πραγματικά ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ. Οι πρώτες ενέργειες για την ανασύνταξη των οργανώσεων μας ήταν βέβαια σπασμωδικές. αιφνιδιαστήκαμε απ’ αυτούς σε τέτοιο βαθμό που το πραξικόπημα επιβλήθηκε χωρίς καμιά.2017 . 94 από 117 . κι αν και μιλούσαμε για σκοτεινά σχέδια των κύκλων της ανωμαλίας. Σελ. στην πάλη για μια νέα και δημοκρατική Ελλάδα χωρίς χούντες και σκοτεινές δυνάμεις.600 . είναι η ακατάβλητη νεολαία μας. που έχει ήδη σφυρηλατηθεί αρκετά στο καμίνι των πολιτικών και κοινωνικών αγώνων. της χιλιο-υποσχημένες εκλογές της 28ης Μαΐου.9. Πρωτοπορία στους νέους και σκληρούς αγώνες που άρχισε ο λαός μας και το κόμμα μας. Dokumentensammlung 1967 . του παλατιού και της χούντας. Η σύλληψη του Ανδρέα ήταν ένα πλήγμα και για τις μαχητικές δυνάμεις του κόμματος μας και αντιδικτατορικές δυνάμεις γενικότερα. Αυτό ήταν μια σοβαρή έλλειψη εκ μέρους μας. Όχι μόνο εμείς αλλά και η ΕΔΑ ακόμη περιμέναμε εκλογές. οι μαζικές συλλήψεις και η αποκεφάλιση του κόμματος μας από την ηγεσία του ήταν οι αιτίες και του μουδιάσματος του κόσμου μας ευθύς μετά το πραξικόπημα. ότι στις 20 Απριλίου δεν διαθέταμε καθόλου παράνομο μηχανισμό για την αντιμετώπιση του πραξικοπήματος και για την οργάνωση του αντιδικτατορικού αγώνος μετά την επικράτηση του. Αργότερα έγιναν πιο συντονισμένες.1974 ΤΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ Η δικτατορία βρήκε απροετοίμαστες τις προοδευτικές δυνάμεις της χώρας μας. η δράση τους είναι σοβαρή και απόδειξη είναι η σύλληψη πολλών στελεχών του κόμματος μας για δράση μετά το πραξικόπημα. όλες οι προοδευτικές δυνάμεις της χώρας μας. Μια άλλη απόδειξη ότι το πραξικόπημα μας βρήκε απροετοίμαστους είναι και το γεγονός. Η επικράτηση της δικτατορίας χωρίς αντίσταση.ΔΗ. οργανωμένες και σήμερα μπορούμε να πούμε ότι αρκετές παράνομες κομματικές οργανώσεις μας έχουν ανασυγκροτηθεί στις συνοικίες της Αθήνας και άλλων μεγάλων πόλεων. η Ε. Παρά το γεγονός ότι οι οργανώσεις μας αυτές είναι ως επί το πλείστον αποκομμένες μεταξύ τους.

Οι παράνομες αυτές κομματικές οργανώσεις θα πρέπει να γίνουν το συντομότερο συνδεόμενες μεταξύ τους έτσι που ν’ αποτελέσουν ένα ενιαίο σύνολο. Κάθε παράνομη κομματική οργάνωση θα πρέπει να περάσει αμέσως στη συγκεκριμένη αντιδικτατορική δουλειά: θα πρέπει να βγάζει προκηρύξεις. Η σύνδεσις των παράνομων κομματικών οργανώσεων μεταξύ τους και όλων μαζί με το κέντρο είναι ένα από τα ουσιαστικότερα καθήκοντα των οργανώσεων μας.2017 . θα πρέπει να κάνουν εράνους για τους κρατούμενους και για τον παράνομο μηχανισμό του κόμματος ή τις ανάγκες της αντιδικτατορικής πάλης. μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ακόμη. Η οργανωτική συγκρότηση των οργανώσεών μας θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να διευκολύνεται η εκπλήρωση των παραπάνω συγκεκριμένων καθηκόντων. Για την καλύτερη διεξαγωγή του αγώνος μας απαραίτητη είναι επίσης η συγκρότηση και οικοδόμηση γερών παράνομων κομματικών οργανώσεων σ’ όλη τη χώρα. Εχουμε ανάγκη.Μυρώδης Αθανασίου . Θα χρησιμοποιήσουμε τα πολιτικά μέσα. κύριος. αλλά δεν θα περιοριστούμε μόνο σ’ αυτά. 95 από 117 . Στον αγώνα αυτό κάθε σύμμαχος είναι ευπρόσδεκτος. ακόμη και στο πιο απομακρυσμένο χωριό. Αυτό θα πρέπει να είναι ένα από τα βασικά μελήματα της ιδεολογικής δουλειάς μας. προκαταλήψεις μόνο τον κοινό εχθρό ωφελούν.Λέξεις: 44. μα απαραίτητος είναι προπάντων ο δικός μας αγώνας κατά της δικτατορίας. Ανατροπή της δικτατορίας θα πρέπει να σημαίνει και ανατροπή της μοναρχίας και γι’ αυτό Θα πρέπει να πεισθεί και ο τελευταίος Έλληνας πολίτης Σελ. θα πρέπει να οργανώνει επιτροπές διαμαρτυριών κατά της τρομοκρατίας και επιτροπές παραστάσεων που θα ζητούν την απόλυση των κρατουμένων. ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Για το πέρασμα και τον προσανατολισμό της δουλειάς των οργανώσεων μας σε ανώτερες μορφές απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έντονη ιδεολογική προπαρασκευή με μαχητικά συνθήματα του κόσμου μας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. βασικός μας φυσικά είναι η ανατροπή της δικτατορίας. Ανατροπή της δικτατορίας με όλα τα μέσα σημαίνει πως στη βία θ’ αντιτάξουμε την αντιβία. Κερδίζεται. Αναφορικά με τη συγκρότηση των παράνομων κομματικών οργανώσεων η βοήθεια του παράνομου κομματικού μηχανισμού του εξωτερικού θα πρέπει να είναι συγκεκριμένη. έντυπα και εφημεριδούλες. θα πρέπει τέλος να προετοιμάζουν τα μέλη των οργανώσεών μας για να περάσουν σε ανώτερες και πιο αποφασιστικές μεθόδους πάλης. Εφ’ όσον αυτή η σύνδεσις δεν θα πραγματοποιηθεί είναι αδύνατο να περάσουμε σε ανώτερες μορφές πάλης.19. μέχρι ακόμη και αυτή την ένοπλη.1974 ΑΜΕΣΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ Πρώτος.600 . χρειαζόμαστε τη διεθνή συμπαράσταση. η ανατροπή της δικτατορίας με όλα τα μέσα και σε συνεργασία με όλες μαζί τις αντιδικτατορικές δυνάμεις. Dokumentensammlung 1967 .9. που δεν ορρωδεί μπρος σε τίποτα και που δεν επιτρέπει κανένα συμβιβασμό. τη βία της επαναστάσεως. Η ελευθερία δεν χαρίζεται. Πρέπει να πεισθεί όλος ο κόσμος και στους δυο χώρους ότι σε καμιά περίπτωση δεν είμαστε διατεθειμένοι να γυρίσουμε πίσω στη 20η Απριλίου.

Είναι αναγκαίο το κόμμα να προσανατολιστεί. άσχετο ποια συγκεκριμένη μορφή θα πάρει η ένοπλη πάλη για την ανατροπή της δικτατορίας στην Ελλάδα. ΙΟΥΛΙΟΣ 1967 Σελ.com/myrodisa/documents Code: 995-ΕΚ. www.Μυρώδης Αθανασίου . Απ’ όλα αυτά που αναφέρουμε παραπάνω προκύπτει σαφώς: ότι το κόμμα μας και ιδιαίτερα το ελεύθερο κομμάτι του που το αποτελούν οι οργανώσεις του στο εξωτερικό θα πρέπει να προετοιμάζεται συστηματικά και συντονισμένα για την ένοπλη πάλη άσχετο αν αυτή τη στιγμή δεν είναι εύκολο να καθορίσουμε σαφώς τη μορφή της. Η ιστορική πείρα διδάσκει ότι καμιά δικτατορία δεν ανατράπηκε μέχρι σήμερα χωρίς τη χρησιμοποίηση των όπλων.9. τη μορφή της ένοπλης πάλης. Σε σχέση με αυτό και με τις δυνατότητες που παρουσιάζονται είναι αναγκαίο να υπογραμμίσουμε.600 . Επιτρέπει να χαράξουμε την προοπτική μιας ανώτερης μορφής πάλης για την ανατροπή της δικτατορίας. Το σύνθημα ΚΑΤΩ Η ΜΟΝΑΡΧΙΑ μαχητικοποιεί τον ελληνικό λαό και επιτρέπει στις αντιδικτατορικές δυνάμεις να χαράξουν σαφείς προοπτικές ανατροπής της δικτατορίας. ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ότι καμιά δικτατορία μέχρι στιγμής δεν απεχώρησε από την αρχή με τη θέλησή της. ΡΩΜΗ.scribd. ΠΟΙ. Dokumentensammlung 1967 .1974  ότι στην Ελλάδα θα υπάρξει ισοπολιτεία  ότι η Ελλάδα θα ανήκει στους Ελληνες  ότι ο Στρατός θα ανήκει στο Έθνος  ότι η Ελλάδα θα γίνει μια δημοκρατική στην κυριολεξία χώρα χωρίς τη μοναρχία και τους Γκλύξμπουργκ που τόσα δεινά συσσώρευσαν στη χώρα μας. να προετοιμάσει και να πάρει όλα τα αναγκαία όργανο-τεχνικά μέτρα για το σκοπό αυτής της πάλης.2017 .19.Λέξεις: 44. 96 από 117 .

97 από 117 .2017 .  με ένα μακροπρόθεσμο και εφαρμόσιμο αντιδικτατορικό πολιτικό πρόγραμμα εναντίωσης. νομίζω. η πολιτική ωριμότητα και ευπρέπεια. ακραιφνείς δημοκράτες..  ο ιδεαλισμός.  η πολιτισμική και κοινωνική ευστροφία. υποδειγματικά δημοκρατικά διαθρωμένη και πειθαρχημένη Οργάνωση  με Κανονισμό Λειτουργίας. η άψογη πολιτική αλλά και πολιτισμική συμπεριφορά. που διαθέταμε. Σελ. Dokumentensammlung 1967 . Σύμφωνα λοιπόν με το απαιτητικό πολιτικό/συνδικαλιστικό περιβάλλον που δρούσαμε (στη γραφειοκρατική γλώσσα: οι προδιαγραφές που επέβαλε το πολιτισμικό περιβάλλον) δεν έφταναν μόνο  ο ενθουσιασμός. ο πατριωτισμός. η ειλικρίνια. να γίνεις ισάξιος αν όχι ικανότερος.  με Γενικές Συνελεύσεις Μελών και δημοκρατικές εκλογές των μελων των διαφόρων οργάνων του Κόμματος. η ανιδιοτέλεια.λπ.  με Πολιτικές Θέσεις και Ιδεολογικές Αρχές. για να μας πάρουν στα «σοβαρά» οι συνομιλητές μας.Μυρώδης Αθανασίου .600 . έπρεπε να είχαμε και καλή. τα άριστα Γερμανικά.9.  κ.λπ.1974 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΤΙ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΝ ΠΟΙΟΙ ΗΜΑΣΤΑΝ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ Δεν επιτρέπονταν εμείς (η ΕΚ-ΕΔΗΝ και οι Φ.19. η συνέπεια.  η αξιοπιστία.Λέξεις: 44. ΠΑΚ στο Μόναχο) να μην ήμασταν καλύτερα οργανωμένοι από τις άλλες ελληνικές αντιδικτατορικές oργανώσεις – υγιής ανταγωνισμός αλλά και συναγωνισμός.  ο πολιτικός αγώνας για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Ελλάδα.. η αξιοπρέπεια.  κ.  οι ακαδημαϊκοί τίτλοι και οι επιστημονικές/επαγγελματικές επιδόσεις. Παράλληλα θέλαμε τουλάχιστο να φτάναμε σε ορισμένους τομείς δραστηριοτήτων αλλά και πολιτικής συμπεριφοράς και τις γερμανικές πολιτικές οργανώσεις και κόμματα που ενίσχυαν τη δική μας πολιτική εναντίωση στη δικτατορία των Αθηνών.  με κομματικά Συνέδρια. η σοβαρότητα. η ευρυμάθεια (μεταξύ άλλων και το Σύνταγμα της BRD). Γερμανοί – όχι ότι και εμείς δεν κάναμε λάθη αλλά όταν συναγωνίζεσαι με ικανούς θέλεις αυτόματα.

1967-1974 3.1. δεν αναφέρεται στο πρωτότυπο.1.2 Οι οπαδοί της ΕΚ και των άλλων πολιτικών κομμάτων στο εξωτερικό 3.3.2 Τα εκλογικά αποτελέσματα για τη ΕΚ-ΝΔ και τα αίτιά των 4 Συμπεράσματα. κατά την διάρκεια του αντιδικτατορικού αγώνα.2017 . ΣοσιαλδημοκρατικόΚόμμα Από ποιόν/ποιούς έχει/ουν συνταχθεί οι Σημειώσεις της Συνδιάσκεψης Στελεχών που ακολουθεί.Μυρώδης Αθανασίου . Κ. Νίκου Νικολαΐδη και Δημήτρη Παντελή.1 Η δράση τους 3.1 Ανάλυση της πολιτικής ζωής στην Ελλάδα 3.1 Αξιολόγηση της δραστηριότητας των Οργανώσεων ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξ.3. Σελ.2 Τα προβλήματά τους 3.3 Ξένοι παρατηρητές 3 Θέματα/Συμπεράσματα 3.1 Τόπος/Χρόνος 2. Υποθέτω οτι πρόκειται για μια κοινή παραγωγή των δυο πρώην ΓΓ της ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού Δρ.1 Η ιδιομορφία του 3. Dokumentensammlung 1967 .2 Ο ρόλος του Ελληνισμού της Ευρώπης στην πολιτική ζωή της Ελλάδας 3.2.2 Σύνεδροι 2. Προτάσεις ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΓ Γενικός Γραμματέας ΕΔΗΝ Ελληνική Δημοκρατική Νεολαία ΕΚ Ένωση Κέντρου Εξ Εξωτερικού ΝΔ Νέες Δυνάμεις Σ.9. 98 από 117 .19.2.1974 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚ-ΕΔΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ στο TRIGON INSTITUT ΖΥΡΙΧΗ 22-23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1975 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Σκοπός της Συνδιάσκεψης 2 Οργανωτικά της Συνδιάσκεψης 2.600 .Λέξεις: 44.3 Οι πολιτικές δυνάμεις στη Ελλάδα και ο ρόλος της ΕΚ-ΝΔ 3.

2. Κ. Κ. Leunberger. ΣΚΟΠΌΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΆΣΚΕΨΗΣ Ήταν να δοθεί η ευκαιρία σε στελέχη των οργανώσεων της ΕΚ-ΕΔΗΝ εξωτερικού που κατά τη διάρκεια του αντιδικτατορικού αγώνα είχαν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε διάφορες θέσεις των κεντρικών οργάνων του κόμματος μας στο εξωτερικό να εξετάσουν τις προοπτικές και δυνατότητες για τη δράση και αναδιοργάνωση των μελών και οπαδών μας στο εξωτερικό μετά τη πτώση της δικτατορίας και τις σημερινές εξελίξεις της πατρίδας μας.600 . 5. ΘΕΜΑΤΑ/ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ 3. Αποστολή ξένων παρατηρητών.9. Συγκεκριμένα: . Renschler. Νοτίου Γερμανίας. . R. 4. το οποίο διατέθηκε από τα Ελβετικά Συνδικάτα για τον σκοπό της συνδιάσκεψης αυτής.Μυρώδης Αθανασίου . δημοσιογράφων ή πολιτικών κατά τη διάρκεια δικών εναντίον πατριωτών που αντιστάθηκαν στη χούντα και οργάνωση μεγάλων δημοσίων εκδηλώσεων στο εξωτερικό σε περιόδους συλλήψεων στην Ελλάδα.1 Τόπος. .1 Αξιολόγηση της δραστηριότητας των Οργανώσεων ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξ κατά την διάρκεια του αντιδικτατορικού αγώνα 1967 – 1974 3. Αυτό είχε ιδιαίτερη σημασία στα πρώτα χρόνια της δικτατορίας που ο Ελληνικός λαός κάτω από την αφάνταστη τρομοκρατία. στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Πρόεδρος του Συνδικάτου Δημοσίων Υπηρεσιών.1 Η δράση τους Οι Οργανώσεις ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξ πρόσφεραν σημαντικά στον αντιδικτατορικό αγώνα και στη διεθνή απομόνωση του χουντικού καθεστώτος της επταετίας. Πρόεδρος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος της πόλης της Ζυρίχης. Canonica. Σελ. στο Trigon Institut.Συνεχή κινητοποίηση του ελληνισμού στο εξωτερικό.Λέξεις: 44. W. 3. Ιταλίας και Ελβετίας. Ζυρίχης .19. 3.2 Σύνεδροι Στη συνδιάσκεψη πήραν μέρος στελέχη από τις οργανώσεις Αυστρίας. Christen Ernst. μέλος της Διεθνούς των Συνδικάτων.Δημιουργία δημοσίων σχέσεων επί τοπικού και εθνικού επιπέδου σ’ όλα τα κράτη της δυτικής Ευρώπης με α) προσωπικότητες του πνευματικού. δικηγόρων. δεν μπορούσε να εκδηλώσει ανοιχτά την αντίθεση του στο καθεστώς και αυτό έδινε την εντύπωση στους ξένους ότι ο Ελληνικός λαός ανέχεται το καθεστώς. Dokumentensammlung 1967 . Ζυρίχης. Γραμματέας του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος του Νομού της Ζυρίχης. 2. Βουλευτής του Σ. Πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων και Βουλευτής του Σ. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΆ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΆΣΚΕΨΗΣ 2. 2.Κ. M. E. εκπρόσωπος Σ. Bourino. 2.3 Ξένοι Παρατηρητές: Tις εργασίες της Συνδιάσκεψης παρακολούθησαν και χαιρέτησαν 1. Υπεύθυνος των ξένων συνδικαλισμένων εργατών στην Ελβετία. Χρόνος Η συνδιάσκεψη έλαβε μέρος στις 22-23 Φεβρουαρίου 1975.1974 1.2017 . καλλιτεχνικού και πολιτικού κόσμου β) κόμματα και ιδιαίτερα τα σοσιαλιστικά δημοκρατικά κόμματα γ) Συνδικάτα δ) Εκκλησίες ε) Νεολαίες και γενικά με οργανισμούς και παράγοντες που ήταν σε θέση να επηρεάσουν την κοινή γνώμη όταν αυτό απαιτούσαν οι ανάγκες του αγώνα. 99 από 117 .1. Πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Ελβετικών Συνδικάτων.

Κόμμα = Σχολείο που εκπαιδεύεται η δημοκρατική διαδικασία και αναπτύσσονται οι πολιτικοί και ιδεολογικοί προβληματισμοί. Περιφερειακές Επιτροπές. Από Β. Ο μικρός αριθμός πεπειραμένων κομματικών στελεχών . . Και συγκεκριμένα: . . Σουηδία μέχρι Σικελία.9. ναι μεν δεν κινητοποιήθηκαν στον αντιδικτατορικό αγώνα αλλά και δεν διέρρευσαν ούτε προς τη χούντα ούτε σ’ άλλες πολιτικές οργανώσεις έξω από το χώρο μας. Κεντρική Επιτροπή. ιδιαίτερα στη δημιουργία δημοκρατικά οργανωμένων κομμάτων που θα στηρίζονται στην πραγματική ενεργό συμμετοχή του λαού. Η ψυχική σύνδεση όλων εκείνων των οπαδών της ΕΚ στο εξωτερικό. που πρόκειται να παίξει ένα πρωτοπόρο ρόλο στην ανοικοδόμηση της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης στην ελεύθερη Ελλάδα. εννοώντας τη δημοκρατική οργάνωση μας εν ώρα «μάχης».600 . . οι οποίες ενώ στην αρχή μας κατηγορούσαν για γραφειοκρατία. Αυτό συνέβαινε διότι ήθελαν να εξασφαλίσουν μια απόδειξη βοήθειας προς την δημοκρατική Ελλάδα. σαν ένα κόμμα δημοκρατικών αρχών.Μυρώδης Αθανασίου . της Ένωσης Κέντρου.1. με μια προσωπική βοήθεια και μερικές πλατωνικές δηλώσεις. 100 από 117 .1974 . με τα τρία Συνέδρια που πραγματοποίησε.Λέξεις: 44. Καλλιέργεια και ανέβασμα του πολιτικού επιπέδου των Ελλήνων του εξωτερικού και των μελών του κόμματος με την δημοκρατική οργάνωση. Η πανευρωπαϊκή προβολή του κόμματος μας. 3. Όλος αυτός ο κόσμος σήμερα επανεμφανίζεται στις οργανώσεις μας αναζητώντας πολιτική δουλειά. όπως έλεγαν. με μια προσωπική βοήθεια προς την δημοκρατική Ελλάδα. Σελ. Στο σημείο αυτό είναι βέβαιο ότι η ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξ συνέβαλε θετικά. . Συμπαράσταση και ενίσχυση πολιτικών προσφύγων και οικογενειών πολιτικών κρατουμένων με κατ’ ευθείαν βοήθεια από τις οργανώσεις μας ή με κινητοποίηση διεθνών οργανώσεων. Η προσπάθειά μας αυτή επηρέασε όχι μόνο τα μέλη μας αλλά και άλλες οργανώσεις. Η μεγάλη γεωγραφική διασπορά σ’ όλον τον χώρο της Ευρώπης. που πολλές φορές υποστήριξαν μεμονωμένες πολιτικές προσωπικότητες και όχι μαζικές οργανώσεις όπως η ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού. Εκτελεστική Επιτροπή. Είναι βέβαιο ότι τα στελέχη που δημιουργήθηκαν από αυτές τις δημοκρατικές διαδικασίες θα παίξουν ένα σημαντικό ρόλο στη μελλοντική πολιτική ζωή της πατρίδας μας. Με κρυφή χαρά άκουγαν από τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις ή διάβαζαν στον τύπο το όνομα της Ένωσης Κέντρου και της ΕΔΗΝ και νοερά συμμετείχαν κι αυτοί στη δράση μας.2 Τα προβλήματά τους: Τα επιτεύγματα που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Σύντομα κι’ αυτές αναγκάστηκαν ν’ αρχίσουν μια παρόμοια δημοκρατική οργάνωση: Τοπικές Επιτροπές. που τόσο πιεστικά οι οργανώσεις μας τους ζητούσαν. παίρνουν μεγαλύτερη σημασία αν λάβει κανείς υπ’ όψιν τις αντικειμενικές δυσκολίες που είχαν ν’ αντιμετωπίσουν οι οργανώσεις μας. Η σύνδεση της Νεολαίας μας σαν ισότιμο μέλος της Διεθνούς Σοσιαλιστικών Νεολαιών JUSI με δικαίωμα μάλιστα 12 ψήφων.2017 . Η στάση πολλών προσωπικοτήτων από την παράταξη μας που αδιαφόρησαν για τις οργανώσεις ΕΚ- ΕΔΗΝ εξωτερικού και πολλές φορές προσπάθησαν και να τις διαλύσουν για να δημιουργήσουν προσωπικές οργανώσεις ή να κινηθούν μεμονωμένα και ανεξάρτητα.19. Dokumentensammlung 1967 . Η τάση των ξένων. Η έλλειψη οικονομικών μέσων . . που κατά την περίοδο της δικτατορίας. Η συνεχής κινητοποίηση της κοινής γνώμης για κάθε πολιτική κατάσταση ή διπλωματικό ελιγμό της χούντας που πολλά ήθελε να αποσιωπήσει ή και να παραποιήσει ανάλογα με τα συμφέροντά της. ακόμη και δημοκρατικών. . πολιτική πολυτέλεια και σπατάλη δυναμικού. χωρίς να χρειάζεται να προχωρήσουν σε ουσιαστικά μέτρα κατά της χούντας. Πολλαπλή βοήθεια υλική και οργανωτική προς αντιστασιακές οργανώσεις του πολιτικού μας χώρου ή και άλλων που πολιτικά και ιδεολογικά δεν ανήκουν σ’ εμάς αλλά θεωρήσαμε σκόπιμο να της βοηθήσουμε στον κοινό αγώνα για τη συντριβή της δικτατορίας. . .

Έτσι. τους φοιτητικούς Συλλόγους και πολιτιστικά και αθλητικά σωματεία. αλλά διότι δεν υπήρξε συνειδητή πρόθεση μετανάστευσης στη σημασία της έννοιας αυτής. μετακινήθηκε «προσωρινά» στην Ευρώπη. Ολλανδίας. Πρώτη άρχισε η αριστερά από το 1950 ήδη και κατά την εποχή της δικτατορίας με περισσότερα από 300 μόνιμα επαγγελματικά στελέχη ελέγχοντας τις κοινότητες.19.ΔΗ. Dokumentensammlung 1967 . ανασυντάσσουν πυρετωδώς τις δυνάμεις ενώ καμιά πρωτοβουλία δεν έχει εκδηλωθεί μέχρι σήμερα από πλευράς ΕΚ-ΝΔ παρά το γεγονός ότι επανειλημμένως έχει ζητηθεί αυτό με γράμματα και υπομνήματα από τις οργανώσεις ΕΚ-ΕΔΗΝ εξωτερικού. Οι Έλληνες της Γερμανίας. η έλλειψη κάθε πρωτοβουλίας εκ μέρους του. κτλ. Προξενεία. Κατά τη διάρκεια του αντιδικτατορικού αγώνα οι οργανώσεις αυτές εξαπλώθηκαν σ’ ολόκληρο το χώρο της Ευρώπης αναπτύσσοντας πολύ μεγάλη δραστηριότητα που αναφέραμε πιο πάνω.2. Η αποτυχία της οργάνωσης να έρθει σε επαφή και συνεργασία με ηγετικούς παράγοντες του εσωτερικού. Μετά την επιβολή της δικτατορίας οι δυο οργανώσεις ενοποιήθηκαν κάτω από τον τίτλο Ε. του Καναδά ή της Αυστραλίας.2 Οι οπαδοί της ΕΚ λ\και των άλλων πολιτικών κομμάτων στο εξωτερικό. Τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα δεν έμειναν αδιάφορα για τη σημασία που έχει η πολιτική οργάνωση των Ελλήνων του εξωτερικού.600 . Συνδικάτα. Η πολεμική που έγινε εναντίον της ΕΚ γενικά και ιδικά της ΕΚ-ΕΔΗΝ εξωτερικού.2.Ν..2 Ο ρόλος του Ελληνισμού της Ευρώπης στην πολιτική ζωή της Ελλάδος 3. η αδράνεια αυτή έχει σαν αποτέλεσμα να χάνονται και ν’ ατονούν πολύτιμες δημόσιες σχέσεις που είχαν δημιουργηθεί όλα αυτά τα χρόνια (Κόμματα. Η μη οργανωτική σύνδεση των οργανώσεων εξωτερικού με το κόμμα στο εσωτερικό. Εργατικά Κλιμάκια και Εκκλησία. Εκτός από τους κινδύνους απώλειας οπαδών μας. είναι αρκετό για να μας πείσει πόσο μεγάλη σημασία έχει ο ρόλος του στην πολιτική ζωή της πατρίδας μας. Σελ. – Ε. οικονομικών και κοινωνικών. Οικονομικά ζει στην Ευρώπη. παρ’ όλες τις προσπάθειες που έγιναν. Η Κεντρώα παράταξη τελευταία άρχισε να οργανώνεται. Ο Έλληνας της Ευρώπης όταν οργανώνεται σ’ ένα κόμμα έχει πολύ διαφορετικά κίνητρα από εκείνα που ζει στην Ελλάδα.Λέξεις: 44. Σουηδίας. κτλ. 3.9. ενδιαφέροντα και λιγώτερα προσωπικά και «ρουσφετολογικά». Το γεγονός και μόνο ότι κάθε Έλληνας του Εξωτερικού.Μυρώδης Αθανασίου .) τόσο για την υποστήριξη του κόμματος μας όσον και για την υποστήριξη εθνικών θεμάτων όπως το Κυπριακό και το Αιγαίο. για να κερδίσει λίγα χρήματα και «σύντομα» να επιστρέψει στην πατρίδα. Επηρεάζει δε σε μεγάλο βαθμό τη διαμόρφωση των πολιτικών δυνάμεων. Το 1965 εμφανίστηκαν οι πρώτες οργανώσεις της ΕΔΗΝ και το 1966 οι οργανώσεις της ΕΚ. Άλλες από αυτές τις δυνάμεις τελικά απεχώρησαν αφού προσπάθησαν να μας διασπάσουν και έφτιαξαν δικούς τους πολιτικούς σχηματισμούς και επί επτά χρόνια κατηγορούσαν έμμεσα την Ένωση Κέντρου και άλλες έσπευσαν μετά τη πτώση της δικτατορίας να στεγασθούν την τελευταία στιγμή στην ΕΚ-ΝΔ.1974 . εξωτερικού με ενιαία Κεντρική Διοίκηση – Συνδιάσκεψη Βόννης 28-30 Ιουλίου 1967. «να διορθωθούν πολλά στραβά». έχει μια σφαίρα επιρροής τουλάχιστον 2-3 ενηλίκων προσώπων στην Ελλάδα. 101 από 117 .Κ.1 Η ιδιορρυθμία του Οι Έλληνες που ζουν στην Ευρώπη είναι πολύ περισσότερο συνδεδεμένοι με την Ελλάδα απ’ ότι οι Έλληνες της Αμερικής. το αντιμετωπίζει μόνος του στο εξωτερικό και λίγη βοήθεια μπορεί να περιμένει από την Ελλάδα. Ένα μεγάλο μέρος των προβλημάτων του. εκείνο που ζητάει περισσότερο. των νέων μεταναστών 1958- 1975. απλώς πιεζόμενος από την οικονομική του ανέχεια. . Μετά την πτώση της δικτατορίας τόσον η Αριστερά όσο και η Δεξιά. 3. με το να οργανωθεί σ’ ένα κόμμα. όχι μόνον από άλλες πολιτικές παρατάξεις αλλά ακόμα και από δυνάμεις που προέρχονταν από το κόμμα μας. κοινωνικά και πολιτικά όμως ανήκει και έμμεσα συμμετέχει στην Ελλάδα. έχουν σαν αποτέλεσμα ότι βραχυχρόνια παραλύουν κάθε δυνατότητα δραστηριοποίησης των οργανώσεων και μακροχρόνια διατρέχουν τον κίνδυνο ν’ αρχίσουμε να διαπιστώνουμε διαρροή των οπαδών μας προς άλλες παρατάξεις.2017 . είναι να δει την πατρίδα του «να πηγαίνει καλύτερα». Κι’ αυτό όχι μόνο διότι η γεωγραφική απόσταση είναι μικρότερη από τις άλλες Ηπείρους. Η Δεξιά οργάνωσε τις δυνάμεις της χρησιμοποιώντας τον κρατικό μηχανισμό: Πρεσβείες.

Μέχρι την δικτατορία του Μεταξά που ο λαός ήταν χωρισμένος σε δυο μεγάλες πολιτικές παρατάξεις. Γ) Η πιο πάνω ανάλυση έδειξε ότι η πολιτική ζωή της Ελλάδας μπορεί να χωρισθεί σε τέσσερεις περιόδους: . την απελευθέρωση και τα δεκεμβριανά οι εκλογές του 1946 ξανάδωσαν την πλειοψηφία στην Δεξιά αλλά η φιλελεύθερη παράταξη διασπασμένη σε 5 κομματικούς σχηματισμούς κατόρθωσε να συγκεντρώσει το 45%.3. ΙΙΙ.Από το 1958 μέχρι το 1964 παρουσιάζεται μια σημαντική αλλαγή. Β) Μία ανάλυση των εκλογικών αποτελεσμάτων της 50ετίας δείχνει ότι οι πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα είναι σταθερές και παρουσιάζουν περιθωριακές και βραδείες μεταβολές όπως συμβαίνει σ’ όλες τις χώρες της Ευρώπης.600 . ΝΔ. Ένα άλλο τμήμα της Κεντροαριστεράς και της άκρας Αριστεράς στεγάστηκε στο ΠΑ.Μυρώδης Αθανασίου . Dokumentensammlung 1967 . 102 από 117 . παρά τη βία και τη νοθεία και τη τρομοκρατία η Αριστερά κατορθώνει να συγκεντρώσει σχεδόν 15%. ΙΙ. ο Καραμανλής κατόρθωσε να συγκεντρώσει κάτω από τον σχηματισμό της Νέας Δημοκρατίας.1974 3.ΣΟ. Η ΕΚ-ΝΔ περιορίστηκε σ’ ένα τμήμα των προοδευτικών του Κέντρου και της Κεντροαριστεράς. .2 Τα εκλογικά αποτελέσματα για την ΕΚ-ΝΔ και τα αίτιά της Μετά την παραπάνω ανάλυση έγινε συζήτηση για τις αιτίες που οδήγησαν στο εκλογικό αποτέλεσμα της 17ης Νοεμβρίου όπου η ΕΚ-ΝΔ παρουσίασε μεγάλη πτώση. καθώς η προσωποπαγής ευκαιριακή και ενόψει εκλογών κατασκευή κομματικών οργανισμών.Λέξεις: 44.9. . όλη τη Δεξιά. Μέχρι τότε η άκρα Αριστερά κυμαίνονταν μεταξύ 4-6%.2017 . Συζητήθηκαν μετά τα αίτια για την πτώση που παρουσίασε η ΕΚ-ΝΔ στις τελευταίες εκλογές και κατά τη γνώμη των συμμετεχόντων στην Συνδιάσκεψη τα αίτια ήταν τα ακόλουθα: Α) Για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν τελείως αβέβαιο αν η ΕΚ θα ανασυγκροτηθεί ή θα αποτελούσε τμήμα του φημολογούμενου ευρύτατου «εθνικού συνασπισμού» κάτω από την ηγεσία του Καραμανλή. δίνει την εντύπωση ότι οι πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα παρουσιάζουν αστάθεια και ρευστότητα. . το συντηρητικό λαϊκό κόμμα (οι Βασιλόφρονες) και το προοδευτικό φιλελεύθερο κόμμα (οι Βενιζελικοί). 3.3.3 Οι πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα και ο ρόλος της ΕΚ-ΝΔ 3. Αν τα’ αποτελέσματα των εκλογών δείχνουν τόσο μεγάλες διακυμάνσεις αυτό δεν οφείλεται στο ότι ο λαός παρουσιάζει ανάλογες διακυμάνσεις στις ιδεολογικές και πολιτικές πεποιθήσεις του αλλά εκείνο που διακυμαίνεται είναι η εμπιστοσύνη του προς τους φορείς που τις εκφράζουν τόσο για την ειλικρίνεια τους όσο και για την ικανότητα τους να τις υλοποιήσουν.Μέχρι τη Ναζιστική κατοχή. Από τη συζήτηση και ανάλυση βγήκε σαν συμπέρασμα ότι οι πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα παρουσιάζουν την διάθρωση που φαίνεται στα διαγράμματα Ι.Κ. το ίδιο περίπου ποσοστό που πετυχαίνει και στις εκλογές του 1063.1 Ανάλυση της πολιτικής ζωής στην Ελλάδα Έγινε ανάλυση των εξελίξεων των πολιτικών δυνάμεων στην Ελλάδα κατά τα τελευταία 50 χρόνια. Από την ανάλυση αυτή βγήκαν τα παρακάτω συμπεράσματα: Α) Η έλλειψη οργανωμένων κομμάτων με σαφείς ιδεολογικές και πολιτικές θέσεις και οργανωτική δομή.19. Η Δεξιά διατηρεί τις δυνάμεις της αλλά υπόκειται σε μια συνεχή και βραδεία φθορά ενώ η άκρα Αριστερά παρουσιάζεται με μια σημαντική άνοδο. Στις εκλογές του 1961. χαρακτηρίζονται από μετακινήσεις μεταξύ Κέντρου και Δεξιάς ενώ η άκρα Αριστερά κυμαίνεται γύρω στα 10%. Σελ. Όπως φαίνεται από τα εκλογικά αποτελέσματα και από το διάγραμμα ΙΙΙ.Μέχρι το 1956 οι μεταβολές που παρουσιάζονται στα εκλογικά αποτελέσματα. Αστάθεια υπάρχει στους κομματικούς φορείς και στον τρόπο κατά τον οποίο τα κόμματα ζητάνε την εκλογική των πελατεία. την Κεντροδεξιά και ένα τμήμα των παραδοσιακών του Κέντρου.

Η ΕΔΗΝ είχε μία παράδοση και μια μεγάλη αίγλη. Με τη στάση αυτή στήθηκε η γέφυρα της διαρροής τόσο της Κεντροδεξιάς όσο και του τμήματος των παραδοσιακών Κεντρώων προς τον Καραμανλή. Dokumentensammlung 1967 . ήταν άστοχη. τη διαλυτική και διασπαστική τακτική του είχε απομονωθεί και πέσει πολύ χαμηλά στη συνείδηση των Ελλήνων του εξωτερικού.9. Στο σημείο αυτό τονίζεται ότι δεν γίνεται κριτική για τη συμμετοχή και υποστήριξη της Κυβέρνησης Καραμανλή που ήταν αναγκαία αλλά για τις αντιφατικές θέσεις των στελεχών ΕΚ και ΝΔ σαν μέλη της Κυβέρνησης εκείνης και σαν αντιπολίτευσης κατόπιν.Μυρώδης Αθανασίου . έδειχνε να μοιάζει με πρόσκαιρο εκλογικό συνασπισμό και την εντύπωση αυτή ενίσχυσαν οι φήμες ότι μετά τις εκλογές θα διασπασθεί. κατά την πτώση της χούντας και τους επόμενους μήνες. 103 από 117 . Σελ. έδειξε πλήρη οργανωτική ανετοιμότητα και δεν μπορούσε να συγκεντρώσει την εμπιστοσύνη του λαού. Β) Η συμμετοχή των βασικών στελεχών τόσο της ΕΚ όσον και των ΝΔ και η ανεπιφύλακτη και εγκάρδια συνεργασία τους με τον Καραμανλή τον καθιέρωσαν στα μάτια του λαού σαν τον αδιαμφισβήτητα Εθνικό Ηγέτη και έδωσαν την εντύπωση ότι μεταξύ αυτού και της ΕΚ-ΝΔ δεν υπήρχαν ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές αλλά τους ένωνε ο κοινός πόθος να σώσουν τον λαό και την πατρίδα. Η μη έγκαιρη ανασυγκρότησή της με την παράλληλη δημιουργία πολυωνύμων Νεολαίων μέσα στον χώρο του κόμματος.19. Όλα σε μια μια περίοδο που από πλευράς ΕΚ δεν δειχνόταν κανένα ενδιαφέρον για την ανασύνταξη και αναδιοργάνωση του κόμματος και της δημοκρατικής παράταξης γενικότερα. Ο Παπανδρέου με τις θέσεις του. Πέραν αυτού έκοβε την ιστορική συνέχεια με τον κομματικό φορέα των δυο Ανενδότων Αγώνων. αψυχολόγητη και αφαίρεσε αντί να προσθέσει δυνατότητες εκλογικής επιτυχίας. Γ) Η ΕΚ.Λέξεις: 44. φήμες ενισχυμένες από λόγους και πράξεις που τον παρουσίαζαν σαν τον μεγάλο ηγέτη που θα έκανε την δημοκρατική παράταξη). υποδοχή του στο αεροδρόμιο και εν συνεχεία συσκέψεις στο Καστρί με βουλευτές και βασικά στελέχη της ΕΚ.600 . Το ίδιο μπορεί να λεχθεί και για τα μέτρα της λεγόμενης Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας (ανοχή της χούντας. ότι είχε την ικανότητα να κυβερνήσει αφού έδειχνε ότι δεν είχε τον απαιτούμενο δυναμισμό να ανασυντάξει και να οργανώσει τις δικές της μόνο κομματικές δυνάμεις. την αντιστασιακή τους προσφορά και την ποιότητά τους. Δ) Το ίδιο που συνέβη προς την πλευρά της Δεξιάς συνέβη και προς την πλευρά του Ανδρέα Παπανδρέου. Γιατί δεν έδειχνε κανένα ιδεολογικό και πολιτικό περιεχόμενο που δικαιολογεί τον τίτλο ενός κόμματος. Ε) Ανεξάρτητα από τα πρόσωπα που αποτελούν την κίνηση των Νέων Δυνάμεων. η εσπευσμένη και αντικαταστατική (χωρίς Συνέδριο) μετονομασία του κόμματος σε ΕΚ-ΝΔ.1974 Αυτό συνέβαινε όταν άλλες δυνάμεις όπως ο Ανδρέας Παπανδρέου και η Αριστερά έδειχναν ένα πυρετό ανασυγκρότησης. με αποτέλεσμα η απουσία ενός αξιόλογου και σοβαρού κινήματος νέων τόσο στις φοιτητικές όσον και στις μετέπειτα πολιτικές εκλογές. Η όψιμη μετά καταγγελία του Καραμανλή σαν υπεύθυνο για την ανασύσταση του Κράτους της Δεξιάς και την ανοχή του προς τα καρκινώματα της χούντας δεν μπόρεσε ούτε αυτή τη γέφυρα να κόψη ούτε να πείσει ένα τμήμα του λαού ότι οι καταγγελίες αυτές είχαν σοβαρότητα και δεν αποτελούσαν εκλογικό πυροτέχνημα για τη διανομή του παπλώματος της εξουσίας. αυτοί που τον κατηγορούσαν τότε και τον κατηγορούν σήμερα. Στ) Τα παραπάνω ισχύουν και για την ΕΔΗΝ. Οι πρώτες του δηλώσεις που παρουσίαζαν την Κυβέρνηση Καραμανλή σαν ΝΑΤΟϊκή σκευωρία και διαδοχή της χούντας είχαν δημιουργήσει τεράστιες αντιδράσεις μέσα στην κοινή γνώμη της Ελλάδας.2017 . Κατά την επιστροφή του. ανοχή του κράτους της Δεξιάς). δημιούργησε μια σύγχυση που είχε αρνητικές επιπτώσεις στο κίνημα της Νεολαίας της δημοκρατικής παράταξης. τον καθιέρωσαν σαν ηγετική προσωπικότητα πρώτου μεγέθους (μεγάλη προβολή του από τα δημοσιογραφικά όργανα της δημοκρατικής παράταξης.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ/ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 4. μεταξύ στελεχών του εξωτερικού και των αρμοδίων οργάνων του εσωτερικού. Ο τυχών διορισμός εκπροσώπων ή οργανωτών που θ’ αγνοούν τις οργανώσεις βάσης.2 Πρέπει να υπάρξει άμεση οργανωτική σύνδεση εσωτερικού-εξωτερικού. Η πρωτοβουλία γι’ αυτό ανήκει αποκλειστικά στο εσωτερικό και ιδιαίτερα στην ηγεσία. θα δημιουργήσει περισσότερες αντιδράσεις στους οπαδούς και τα μέλη μας και θα περιπλέξει τις σχέσεις με τους ξένους παρά θ’ αντιμετωπίσει και θα επιλύσει προβλήματα. Σελ. 104 από 117 . Για την αντιμετώπιση όλων των παραπάνω προβλημάτων. Μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί η εντύπωση ότι στην Ελλάδα έχει αναληφθεί πραγματικά σοβαρή προσπάθεια δημιουργίας και οργάνωσης ενός κόμματος αρχών και δημοκρατικής λειτουργίας με ενεργό συμμετοχή της βάσης.19.9. Όσο πιο γρήγορα και καλύτερα γίνει αυτό.600 .Μυρώδης Αθανασίου . τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Dokumentensammlung 1967 .3 Δεν γνωρίζουμε πως θα πραγματοποιηθεί η συγκρότηση του κόμματος στην Ελλάδα. προτείνεται μια Συνδιάσκεψη.1974 4. εκείνο που θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι κάθε οργανωτική προσπάθεια στο εξωτερικό θα αποτύχει αν δεν στηρίζεται πάνω σε γνήσιες δημοκρατικές διαδικασίες και δεν έχει σοβαρότητα και συνέχεια. τόσο πιο ευνοϊκές θα είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη του κόμματος.Λέξεις: 44.1 Η κίνηση του εξωτερικού επηρεάζονται από τις εξελίξεις του κόμματος στο εσωτερικό. 4.2017 .

2017 .9. Dokumentensammlung 1967 .1974 Σελ.600 .Μυρώδης Αθανασίου .Λέξεις: 44. 105 από 117 .19.

1974 Σελ. 106 από 117 .2017 .Λέξεις: 44. Dokumentensammlung 1967 .9.Μυρώδης Αθανασίου .19.600 .

2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ 1967 I 58 σελίδες I Wettenberg. Lehrer. 47.ΠΑΚ 1971. Ausgabe in Vorbereitung 13 ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ της Γνωστής-Αγνωστης ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού – 1967 I Εκτη συναρμολόγηση με εκτεταμένες εισαγωγικές σημειώσεις I 250 σελίδες I 69 τεκμήρια I Wettenberg. 6 Φ. im März 2017. 66.ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1974. 350 σελίδες I Δεύτερη σύνθεση I Wettenberg. 12 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ I 30 διαθέσιμα φύλλα/τεύχη/ Es stehen uns nur folgende 30 Ausgaben zur Verfügung: Αρ.. 74 I 2.19.ΠΑΚ 1969-2. 21. im März 2017. 72-73. τεύ. März 2017. 20. 62. ΠΑΚ 1969-1.19. Mangkakis I Wettenberg. ΓΡΑΠΤΕΣ ΜΑΡΥΤΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ I WETTENBERG. im April 2016. Prozesse. IM FEBRUAR 2017.18. Botschaften. Widerstand I ASTA-Ausländerreferat der Universität Tübingen I Solidaritätskomitee mit Takis Boyakos I 1975. ΠΑΚ 1968. Σελ.1974 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ KATALOG DER SEIT JANUAR 2011 ARCHIVIERTEN DOKUMENTE UND DER EIGENEN DAZU RELEVANTEN PUBLIKATIONEN 1 ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ της Γνωστής-Αγνωστης ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού – 1967 I Εκτη συναρμολόγηση με εκτεταμένες εισαγωγικές σημειώσεις I 260 σελίδες I 74 τεκμήρια I Wettenberg.. 11 ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ I 1210–ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΕΚ-ΕΔΗΝ ΕΞ I Juli 2016 I 18 ΤΕΚΜΗΡΙΑ I Wettenberg. 22. Georgios A. 49. Dezember 1916. 65. I Wettenberg. Δρ. 17 GRIECHENLAND DOKUMENTE UND INFORMATIONEN I Köln 1969-1973 I Verfasst von Dr. IM FEBRU- AR 2017. 52. 9/ Αρ. 15 Griechische Faschisten in der BRD I Chronik. 46. ΓΡΑΠΤΕΣ ΜΑΡΥΤΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ I WETTENBERG. 4 Φ. 32-33.ΠΑΚ 1970. im Januar 2016. 10 ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ – ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΕΚ-ΕΔΗΝ ΜΟΝΑΧΟΥ I ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1971 . φύλ. 25 Τεύχη. 16 ZEUGNISSE DES WIDERSTANDES ZUR ATHENER MILITÄRDIKTATUR I Über die Erfolgs. 64. ΓΡΑΠΤΕΣ ΜΑΡΥΤΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ I WETTENBERG.2017 . 26-27. Dokumentensammlung 1967 . 23.9. 58-59. im August 216. Organisationen.und Schuldhaftung als Kategorien geschichtlicher Betrachtung I Verfasser: Prof. 8 Φ. 57. 51. 53.1974. Vassil Mavridis I Herausgegeben von der „Aktion Demokratisches Griechenland“ I 22 Hefte I 280 Seiten I Zweite Ausgabe im Januar 2016.Μυρώδης Αθανασίου . 14 ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ I Κείμενα ιδεολογίας και κριτικής I Συγγραφέας: Δρ. 5 Φ. ΓΡΑΠΤΕΣ ΜΑΡΥΤΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ I WETTENBERG. 31.600 . 9 DER ZYPERNKONFLIKT IM SOMMER 1974 I 235 Nachrichten I Wettenberg. 50. im April 2016. im April 2016. 28.: 15. Σταύρος Πάνου I Κείμενα που είχαν κυκλοφορήσει στο ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ της ΕΚ-ΕΔΗΝ Μονάχου στην περίοδο Αύγουστος 1971 – Ιανουάριος 1974 I Wettenberg. IM FEBRUAR 2017. 18. IM FEBRUAR 2017. im August 2016.Λέξεις: 44. 60-61. IM FE- BRUAR 2017. 3 Στιγμιότυπα από τον Αντιδικτατορικό Αγώνα των Ελλήνων στη Γερμανία και Ελβετία I Ειδική Συναρμολόγηση για τα ΑΣΚΙ I Wettenberg. 7 Φ. 107 από 117 . 20. ΓΡΑΠΤΕΣ ΜΑΡΥΤΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ I WETTENBERG. Δρ.

26 BAD GODESBERG – GRIECHENLAND INFORMATIONEN. Wettenberg. Εκδοση της Π. April 2015. 1969-1970. 10 Σεπτεμβρίου 2014. 22. Bremer Nachrichten. Δεύτερη Εκδοση. κ. Frankfurter Allge- meine Zeitung. Wettenberg. Wettenberg. 53 σελίδες. Wettenberg. 32 ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ της Γνωστής-Αγνωστης «Επιτροπής Αγώνος για την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Ελλάδα».λπ. Πέντε (5) τεύχη του Περιοδικού ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΕΟΑΠΟΙΚΙΑΚΗ ΕΞΑΡΤΗΣH. Mai 2015. ΝΕΑ ΗΕLLAS. 1967. Vorwärts. 29 ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ – ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ. Κάριανη. 2 έκδοση. Σελ. 18 σελίδες.Ε. 18 σελίδες.Μυρώδης Αθανασίου . DOKUMENTE ZUM BEISPIEL GIESSEN. Elf (11) Ausgaben. Die Zeit. Κάριανη. Απάντηση Μυρώδη Αθανασίου στην Αντιπαράθεση του Γιάννη Αντωνίου. 1965-1966. März 2015. Verantwortlich für den Inhalt: Georg Voukelatos. 34 ΕΚ-ΕΔΗΝ ΕΞ. Αύγουστος 2014. Πληροφοριακά Δελτία της ΕΕ. Wet- tenberg. Handelsblatt. Προσωπικές η Σημειώσεις Συνεδριάσεων των Οργάνων Εκτελεστική και Κεντρική Επιτροπή στο Μόναχο και στο Αννόβερο. 28 Μαρτυρίες Εναντίωσης της Γνωστής-Αγνωστης EK-EDHN Εξωτερικού. 21 6 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ.9. Συντάκτης: ΓΓ ΕΚ-ΕΔΗΝ ΕΞ Νίκος Νικολαΐδης. Süddeutsche Zeitung. υπεύθυνος έκδοσης Βαγγέλης Σακκάτος. BONNH 1967. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών ΕΚ-ΕΔΗΝ Νοτίου Γερμανίας (ΠΟΝΓ). März 2015. 100 σελ. 31 ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ – ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ. 1965-1966. 1965-1966. Juni 2015. Συντάκτης: ΓΓ ΕΚ-ΕΔΗΝ ΕΞ Νίκος Νικολαΐδης. 20 ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ της Γνωστής-Αγνωστης EK-EΔHN Εξωτερικού. 18 Seiten. No 11. MAY 27. Γερμανίας Γεώργιος Βουκελάτος.2017 . Abendzeitung. Die Neue Züricher Zeitung. 35 Μαρτυρίες Εναντίωσης της Γνωστής-Αγνωστης Ενωσης Κέντρου –Ελληνικής Δημοκρατικής Νεολαίας EK-ΕΔΗΝ Εξωτερικού. September 2014. dem 22. Volume 33. JEUNE GRECE – Υπεύθυνος για το περιεχόμενο: PETROS CARITATOS. by Christopher S. 33 ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ της Γνωστής-Αγνωστης Ενωσης Κέντρου –Ελληνικής Δημοκρατικής Νεολαίας Εξωτερικού. im Mai 2015. Oχτώ (8) τεύχη. 23 ΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΟΥ ΒΑΣΑΝΙΖΕΙ . 30 ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ – Περιοδικό . 25 PARIS – ΝΕΑ ΕΛΛΑΣ. Weser Kurier. Παρίσι. Αύγουστος 2014. 42 σελίδες.Α. Αρχισυντάκτης: ΓΓ ΕΚ Δυτ. 22. Wettenberg. Κάριανη 10 Σεπτεμβρίου 2014. The Times. Χρονολογική καταχώριση περίπου 230 δημοσιεύσεων σε εφημερίδες και περιοδικά. 1967. LOOK. 108 από 117 . 19 ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ της Γνωστής-Αγνωστης EK-EΔHN Εξωτερικού. Συλλογή είκοσι εννέα (29) Κειμένων. 38 σελίδες. Επτά (7) τεύχη. Wettenberg. dem 22. Oktober 2014. ΕΚ-ΕΔΗΝ ΠΟΝΓ.χ. 1967.ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚ-ΕΔΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ – PROKLAMATION DER IDEOLOGISCHEN GRUNDSÄTZE UND DER POLITISCHEN THESEN DER EK-EDIN IM AUSLAND. April 2015. 22 Seiten. April 2015. Diffusion: La Cite – Lausanne. Wettenberg. Der Spiegel. 200 σελ.600 . Οι Εκφραστες του Αντιδικτατορικου Αγωνα 1967-1974 18 Συλλογή-1973. ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. π.19.. Κάριανη. 22 GRIECHEN IN DER BUNDESREPUBLIK – Über die Tätigkeit der diplomatischen Vertretungen des griechischen Militärregimes in der Bundesrepublik. The Guardian. Αρχισυντάκτης: Σωτήρης Παντελίδης. Άρθ. Wettenberg.Λέξεις: 44. Ιούλιος 2014. 160 σελίδες. 24 INFOPRMATIONSBULLETIN DES SCHWEIZERISCHEN KOMITTEES FÜR DEMOKRATIE IN GRIECHENLAND Le Livre blanc des prisonniers politiques en Greece. Αρχισυντάκτης ΓΓ ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξ Νίκος Νικολαΐδης. Juni 1972 (?). 14 Ιουνίου 1969. ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού. 1969. Κάριανη. EΔΗΝ Προδικτατορικά στη Γερμανία. Wettenberg. Περιοχή Ρήνου-Βούπερταλ-Λεβερκούζεν 18 σελίδες. im Mai 2015. Oktober 2014. Εκδοση: ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ. Herausgeber EK-EDIN München. Κάριανη/Wettenberg. Wettenberg.. που κυκλoφόρησαν το 1973 και αναφέρονται στα πεπραγμένα της Δικτατορίας και της πολιτικής κατάστασης που επικρατούσε στην Ελλάδα. 1969. dem 1. Frankfurter Rundschau. Ανάρτησης: 960-Griechen in der Bundesrepublik … Wettenberg. Wren – ΕΝΑ ΕΠΙΤΟΠΙΟ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «ΛΟΥΚ». Μαρτυρίες Εναντίωσης της Γνωστής-Αγνωστης ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού 1967-1974. Συλλογή είκοσι εννέα (29) Κειμένων. 27 Μαρτυρίες Εναντίωσης της Γνωστής-Αγνωστης EK-EΔHN Εξωτερικού.

1968-1971. 88 γραπτές η Μαρτυρίες. 165 Σελίδες. 2 Σύνθεση. 13 Μήνες στη Βρέμη. 43 ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ της Γνωστής-Αγνωστης Ενωσης Κέντρου –Ελληνικής Δημοκρατικής Νεολαίας Εξωτερικού. 220 Σελίδες. Σελ. 53 Μαρτυρίες Εναντίωσης. Wettenberg. Parteiverband Süddeutschland. Δεύτερο η Μέρος. HAMBURG 1967-1974. 45 Σελίδες. Wettenberg. Wettenberg. 2 Σύνθεση. Προσφορά τεκμηρίων: Γεώργιος Λίτινας. Δεύτερος Τόμος. Τοπική Οργάνωση Αμβούργου. 51 ΕΚ-ΕΔΗΝ Ελβετίας. Wettenberg. 1 Σύνθεση. 130 Seiten. Προσφορά τεκμηρίων: Γεώργιος Λίτινας. Wettenberg. 2013. 1967-1974. 25 Ausgaben. 2 Σύνθεση. Μάιος 2014. της Γνωστής-Αγνωστης Ενωσης Κέντρου –Ελληνικής Δημοκρατικής Νεολαίας η Εξωτερικού. Αποσπασματικές Μαρτυρίες. 260 Σελίδες. 100 έντυπα τεκμήρια. 56 ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ. Στάτους: Σε επικαιροποίηση/επεξεργασία. 37 ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ των Εκφραστών της ΕΚ-ΕΔΗΝ Αμβούργου. 46 Griechische Zentrums-Union – Griechische Demokratische Jugend. Eξώφυλλα και Εισαγωγικές Σημειώσεις. 1 Σύνθεση Ιούλιος 2012. 70 έντυπα τεκμήρια και 175 σελίδες. 1 Σύνθεση Μάιος 2012. 16 γραπτές Μαρτυρίες. 45 ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ. Wettenberg.2017 . 52 ΕΚ-ΕΔΗΝ Ελβετίας. 2 Σύνθεση. η 40 AMNESTY INTERNATIONAL. 80 Σελίδες. Απρίλιος 2012. EK-Pressedienst. Wettenberg. 2 Σύνθεση. Περιφερειακή Οργάνωση Νοτίου Γερμανίας (ΠΟΝΓ). 44 ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ της Γνωστής-Αγνωστης Ενωσης Κέντρου –Ελληνικής Δημοκρατικής Νεολαίας Εξωτερικού. Σεπτέμβριος 2013. Wettenberg. 1970-1971. 28 Publikationen. 36 Μαρτυρίες Εναντίωσης της Γνωστής-Αγνωστης ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού στο Φασισμό 1967-1974. Προσφορά τεκμηρίων: Δημήτρης Σαρησάββας. 124 σελ. 89 Σελίδες. Aλληλογραφία μεταξύ Αλέκου Μαραντζίδη και Δημήτρη Σαρησάββα. 1968-1969. 1969.Λέξεις: 44. Προσφορά τεκμηρίων: Δημήτρης Σαρησάββας. ΕΚ-EDIN Hamburg. Προσωπικές Σημειώσεις. της Γνωστής-Αγνωστης Ενωσης Κέντρου –Ελληνικής Δημοκρατικής Νεολαίας η Εξωτερικού. 55 ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ. Πρώτος Τόμος. 48 ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού. 38 ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ της ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού. 1 Σύνθεση Αύγουστος 2012. Οι Εκφραστές του Αντιδικτατορικού Αγώνα 1967-1974 της Γνωστής-Άγνωστης ΕΚ-ΕΔΗΝ η Εξωτερικού. Ευχαριστίες. Προσωπικές η Σημειώσεις Συνεδριάσεων των Οργάνων Εκτελεστική και Κεντρική Επιτροπή στο Μόναχο και στο Αννόβερο. 2012.600 . 1 Σύνθεση. Απρίλιος 2013. η Teil 2.19. 1968. 41 ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ της ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού. ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ. Περιφερειακή Οργάνωση Νοτίου Γερμανίας (ΠΟΝΓ). KARLSRUHE. Απρίλιος 2013. 2012. 50 ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ. 1972-1975. 85 γραπτές Μαρτυρίες. Nikolaos Grammenos. KARLSRUHE. 1 Σύνθεση. 31. η Teil 1. Wettenberg. 42 ΕΚ-ΕΔΗΝ ΕΞ. Parteiverband Süddeutschland. 1 Σύνθεση. 1 Σύνθεση Ιούνιος 2014. 1967. Οι Εκφραστες του Αντιδικτατορικου Αγωνα 1967-1974 15 Ιουλίου 2014. Απρίλιος 2013. 2012. Wettenberg. 117 γραπτές η Μαρτυρίες. 39 ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ των Εκφραστών της ΕΚ-ΕΔΗΝ Eξωτερικού. 2011. Φίλε Μυρώδη. Wettenberg. 49 ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού. 1 Σύνθεση. Esslingen 1969-1971. Κουλούρη. της Γνωστής-Αγνωστης Ενωσης Κέντρου – Ελληνικής Δημοκρατικής Νεολαίας η Εξωτερικού. 161 γραπτές Μαρτυρίες. της Γνωστής-Αγνωστης Ενωσης Κέντρου –Ελληνικής Δημοκρατικής Νεολαίας η Εξωτερικού. 15 γραπτές Μαρτυρίες.Μυρώδης Αθανασίου . 244 Seiten. 2011. Wettenberg. 1970-1974. März 2013.9. η Herausgeber Dr. 145 Σελίδες. η 47 ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού. Wettenberg. Τα Πρακτικά Συνεδριάσεων Οργάνων της ΕΚ-ΕΔΗΝ όπως κρατήθηκαν από τον Δικαστικό Νικόλαο Φ. 1 Σύνθεση Σεπτ. ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ της Γνωστής-Αγνωστης ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού 1967-1974. 1967. Μάιος 2014. Wettenberg. Wettenberg. η Σχόλια και Απόψεις που εκφράστηκαν μέχρι τώρα για το Συντάκτη και το Πόνημα του. της Γνωστής-Αγνωστης Ενωσης Κέντρου –Ελληνικής Δημοκρατικής Νεολαίας η Εξωτερικού. με 210 σελίδες. 2014. Σελίδες 74. Januar 2014. 2 Σύνθεση. Januar 2012 54 ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ. Wettenberg. 1968. 340 Σελίδες. 61 γραπτές Μαρτυρίες. Πρώτο Μέρος 90 Ημέρες στο Μόναχο. 109 από 117 .

1972-1974.9. Wettenberg. της Γνωστής-Αγνωστης Ενωσης Κέντρου – Ελληνικής Δημοκρατικής Νεολαίας η Εξωτερικού. 70 Εσωτερικό Καθοδηγητικό και Ενημερωτικό Δελτίο της ΕΚ-ΕΔΗΝ Βορείου Γερμανίας. 59 γραπτές Μαρτυρίες. 1974. Προσφορά τεκμηρίων: Δημήτρης η Σαρησάββας. 2011. 2011. 63 ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ. 67 Griechische Zentrums-Union – Griechische Demokratische Jugend. 1 Σύνθεση. 110 από 117 . 1 Σύνθεση. 120 σελίδες. 62 ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ. Wettenberg. 130 γραπτές Μαρτυρίες. Οι Εκφραστες του Αντιδικτατορικου Αγωνα 1967-1974 57 ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ. Wettenberg. INFORMATIONS-DIENST. 2. 69 Ενωση Κέντρου/Ελληνική Δημοκρατική Νεολαία. 71 γραπτές Μαρτυρίες. 131 γραπτές Μαρτυρίες. 1 Σύνθεση. 1 Σύνθεση. η Herausgeber Dr. Wettenberg. 1 Σύνθεση. 2011. EK-Pressedienst.31. της Γνωστής-Αγνωστης Ενωσης Κέντρου –Ελληνικής Δημοκρατικής Νεολαίας η Εξωτερικού.12. 82 γραπτές Μαρτυρίες.72. 61 ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ. 59 γραπτές Μαρτυρίες. 1970-2. Nikolaos Grammenos.1. Συλλογή/Αρχείο: ΕΚ-ΕΔΗΝ Μονάχου/Νεόφυτος Πασχαλίδης. 23 Ausgaben. η 38 Μαρτυρίες.1. 260 Σελίδες. Χρονική περίοδος 1. Χρονική περίοδος 1.12. 180 Σελίδες. 2011. 2011. Συλλογή/Αρχείο: ΕΚ-ΕΔΗΝ Μονάχου/Νεόφυτος Πασχαλίδης. 2011. 2011. Επίσης μερικοί τόμοι έχουν σταλεί στα Αρχεία:  της Ζυρίχης 2 τόμοι που αφορούν την ΕΚ-ΕΔΗΝ Ελβετίας. 68 Ελληνική Επιτροπή Δράσης για Δημοκρατία στην Ελλάδα. και μπορούν να διαβαστούν/μελετηθούν εκεί απο τους ενδιαφερόμενους πολίτες. 58 ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ. ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ 1970-1974. η 65 ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΑΚ. 1974. Βρέμη. 72 Συλλογή δημοσιευμάτων στον γερμανικό και ελληνικό τύπο. της Γνωστής-Αγνωστης Ενωσης Κέντρου – Ελληνικής Δημοκρατικής η Νεολαίας Εξωτερικού.72 .  της Στουτγάρδης 2 τόμοι. 73 Συλλογή δημοσιευμάτων στον γερμανικό και ελληνικό τύπο. 270 Σελίδες. Esslingen 1969-1971. Συλλογή/Αρχείο: ΕΚ-ΕΔΗΝ Μονάχου/Νεόφυτος Πασχαλίδης. Συλλογή/Αρχείο: ΕΚ-ΕΔΗΝ Μονάχου/Νεόφυτος Πασχαλίδης. 18 Ausgaben.31. ΖΥΡΙΧΗ. η 64 ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΑΚ. Αθήνα. 71 Συλλογή δημοσιευμάτων στον γερμανικό και ελληνικό τύπο. και  του Αμβούργου τρεις τόμοι. 7 Τετράδια.  της Βρέμης 2 τόμοι που αφορούν την ΕΚ-ΕΔΗΝ Βορείου Γερμανίας και την Επιτροπή Δράσης για Δημοκρατία στην Ελλάδα. Wettenberg. 1971-1. 130 Σελίδες. 1 Σύνθεση. 1971-2. 2011.19. 2011. 1 Σύνθεση 2011.1. 142 γραπτές Μαρτυρίες. 86 σελίδες. 60 ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ. 1 Σύνθεση. 250 Σελίδες. 1 Σύνθεση. 200 σελίδες (?). της Γνωστής-Αγνωστης Ενωσης Κέντρου – Ελληνικής Δημοκρατικής η Νεολαίας Εξωτερικού. Ολοι οι πιο πάνω και οι 4 πιο κάτω αναφρόμενοι τόμοι έχουν κατατεθεί στα ΑΣΚΙ. Wettenberg. 68 γραπτές Μαρτυρίες. 150 Σελίδες. 60 γραπτές Μαρτυρίες. 130 Σελίδες. 1 Σύνθεση. Βρέμη. 74 Συλλογή αντιδικτατορικών προκηρύξεων της ΕΚ-ΕΔΗΝ Μονάχου. ΕΚ-ΕΔΗΝ Βορείου Γερμανίας. της Γνωστής-Αγνωστης Ενωσης Κέντρου – Ελληνικής Δημοκρατικής Νεολαίας η Εξωτερικού. 270 Σελίδες. 110 Seiten.70.71. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΒΕΤΙΑΣ . 1 Σύνθεση. GRIECHENLAND CHRONIK (GC). 1970-1. 66 ΕΚ-ΕΔΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ. 148 γραπτές Μαρτυρίες. 2011. 1973. 104 Σελίδες. της Γνωστής-Αγνωστης Ενωσης Κέντρου –Ελληνικής Δημοκρατικής η Νεολαίας Εξωτερικού. 1972.600 .2017 . Σελ. 150 Σελίδες. ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ 1968-1969. Wettenberg. 2011. Μάιος 2011. 1967-1974. Ιανουάριος 1974 – η Μάιος 1974. 140 σελίδες. 10 Ausgaben GC. Wettenberg.71 . 1 Σύνθεση.Λέξεις: 44. Wettenberg. 170 Σελίδες 1 Σύνταξη. 1973. 105 Σελίδες.Μυρώδης Αθανασίου . Wettenberg.12. Πλατεία Ελευθερίας 1. 2011. η Βρέμη. Χρονική περίοδος 1. Wettenberg.31.70 . 65 Σελίδες. 59 ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Χρονική περίοδος 1967-1974. 1 Σύνθεση. της Γνωστής-Αγνωστης Ενωσης Κέντρου – Ελληνικής Δημοκρατικής Νεολαίας η Εξωτερικού.

Καρλσρούη/Karlsruhe  Σπύρος Γισδάκης.2017 . Οι Εκφραστες του Αντιδικτατορικου Αγωνα 1967-1974 3. Volume I. Αθήνα  Σταύρος Καΐκης†. 2nd Part.L´ Affaire Grecque – Rapport de la Commis- sion 1.Λέξεις: 44. Volume II. 1st Part. Βερολίνο/Berlin  Δημήτρης Σαρησάββας.Μυρώδης Αθανασίου . Volume I.600 . Αθήνα  Νίκος Γραμμένος. Σελ. 4. 1st Part.9.19. Ζυρίχη/Zürich & Νέα Τρίγλια  Δαμιανός Βασιλειάδης. Τύπιγκεν/Tübingen  Γεώργιος Λίτινας. Επι πλέον έχουν λάβει διάφορους τόμους οι πρώην συμμαχητές:  Αλέκος Μπέτσης†. Volume II. και ΠΑΚΕΤΟ ΜΕ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΣΤΑ ΑΣΚΙ Οι τέσσερις τόμοι Conseil de l´ Europe – Commission Europeenne . 3. 2. Μόναχο/München. 2nd Part. Αθήνα  Νίκος Νικολαϊδης†. 111 από 117 . Εσλιγκεν/Esslingen  Σωτήρης Παντελίδης.

Μυρώδης Αθανασίου .Φεβ. 1968 .9. Υπεύθυνος Τύπου και Πληροφοριών [Απρ. 10 ΚΑΙ 12 ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΣΤΑΜΑΤΗΣΑΝ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΎΝ Σελ. Αντιπρ. ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού [31. ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ Νο 9. από το 1975.30.71 . 5 Μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής ΕΚ-ΕΔΗΝ Βορείου Γερμανίας [31. 11 Πρόεδρος Ελληνικής Κοινότητας Friedrichshafen [1996/1997/1998/1999].V. 16 Μέλος του Συλλόγου „Verein der Haus. 22 Χόμπι: Φωτογραφία. 2 Αναπληρωτής Γραμματέας της ΕΚ-ΕΔΗΝ Μονάχου. 14 Μέλος του Συλλόγου „Freundeskreis Luftwaffe e.1971/72/73/74+].“.70 . 1969]. Βρέμη [1972/1973/1974].19. 21 Διπλή Υπηκοότητα: Ελληνική.Λέξεις: 44.1971/72/73/74+].1.5.71]. 1968 . ΕΕ.V. 3 Γραμματέας της ΕΚ-ΕΔΗΝ Μονάχου [14.1972/73/74+]. 13 Μέλος της Γερμανο-Ελληνικής Εταιρείας Γκίσσεν/Μάρπουρκ (2002-2010). ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 9 Μέλος του Ποντιακού Συλλόγου Μονάχου [1968/1969/1970/1971]. 8 Ιδρυτικό μέλος. 19 Στη Γερμανία από το Μάρτιο 1959. από το 2005. ΚΕ. Αγγλικά. 17 Μέλος του Συλλόγου „Betriebsrentner e. Πρόεδρος της Επιτροπής Δράσης για Δημοκρατία στην Ελλάδα.2.71. 6 Μέλος Κεντρικής Επιτροπής.2.“ από το 2002. 7 Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής. Γερμανική.10.1971]. MYRODIS ATHANASSIOU I NEBENFACH ASTRONOMIE I LMU MÜNCHEN ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΟ ΑΓΩΝΑ 1 Mέλος της Τοπικής Επιτροπής της ΕΚ-ΕΔΗΝ Μοναχου [Φεβ. 12 Μέλος των Συνδικάτων Μεταλλοβιομηχανίας (IG-Metall). από το 1982. 30.10.und Grundbesitzer Wettenberg“. 10 Ιδρυτικό μέλος. 4 Γραμματέας και Αναπληρωτής Συντονιστής των Φίλων του ΠΑΚ Μονάχου [6.– 30. 23 Ενδιαφέροντα: Αρχαιολογία.6. ΕΚ-ΕΔΗΝ Εξωτερικού [22.31. Οι Εκφραστες του Αντιδικτατορικου Αγωνα 1967-1974 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΥΡΩΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (1939-) ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ I Β΄ ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ I ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΟΝΑΧΟΥ DIPL.600 . Kunst. Κοσμογονία.Φεβ. Ελληνική Ιστορία. του Γερμανο-Ελληνικού Συλλόγου Friedrichshafen [1986/87].-PHYS. Υπεύθυνος ΕΔΗΝ. USA. 20 Στη Μεγάλη Βρετανία από Απρίλιο 1988 μέχρι τέλος 1994. Γερμανικά.10. 15 Μέλος του Συλλόγου „The Association of Old Crows“.1. 1969]. 112 από 117 .2017 . ΔΙΑΦΟΡΑ 18 Γλώσσες: Ελληνικά. από το 2001.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ 1976. ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΚ ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ. ΣΩΚΟΣ Η ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΕΝΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ – ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ – ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 1974 – Ο ΦΑΚΕΛΟΣ 1993. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ – ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΡΙΑΣ 1991.Λέξεις: 44. ΑΘΗΝΑ 10. ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΕΔΗΝ – 30 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ 1995. 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ. ΨΥΧΑΡΗΣ ΟΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 1976. ΠΡΑΚΤΙΚΑ. Οι Εκφραστες του Αντιδικτατορικου Αγωνα 1967-1974 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. ΑΘΗΝΑ 6. RICHARD CLOGG ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1993.9. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΑΔΙΑΣ.19. ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ Ι. ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΛΩΝΑΡΗΣ. ΑΘΗΝΑ. ΔΙΗΜΕΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ. ΑΘΗΝΑ 7. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ.600 . ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 1977. ΑΘΗΝΑ 8. 13 ΚΑΙ 14 ΜΑΙΟΥ 1995 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σελ. ΑΡΘΡΑ. ΤΟΥΛΟΥΔΗΣ – Π. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ. ΛΟΓΟΙ. 21Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Κ. 11.2017 . 3 ΤΟΜΟΙ 1975. ΨΥΧΑΡΗΣ ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1975. ΣΤΑΥΡΟΣ Π. ISBN: 3-472-88003-1 2. ΑΘΗΝΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ 4. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΘΗΝΑ. 113 από 117 . MARIOS NIKOLINAKOS WIDERSTAND UND OPPOSITION IN GRIECHENLAND – VOM MILITÄRPUTSCH 1967 ZUR NEUEN DEMOKRATIE 1974 BY HERMANN LUCHTERHAND VERLAG. ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ 3.Μυρώδης Αθανασίου . ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ.ΑΘΗΝΑ. Π. ΙSΒΝ 960-02-0875-1 ΕΝΘΕΤΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΥΠΙΑΣ 9. [ΕΚΔΟΣΗ ΤΟ ΒΗΜΑ 2013] 5. ΣΤΑΥΡΟΣ Π. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ. ΑΘΗΝΑ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ Η Η ΑΛΗΘΕΙΑ. ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΑΚ-ΠΑΣΟΚ. ΚΥΠΡΙΑΚΟΝ 1986. ΣΟΛΩΝ ΝΕΟΚ.

Οι Εκφραστες του Αντιδικτατορικου Αγωνα 1967-1974

12.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Ο.Ν.Ε.Κ.-Ε.ΔΗ.Ν. (4 ΜΕ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ)
Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ Η ΝΕΟΛΑΙΑ 35 ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΕΚ – 30 ΧΡΟΝΙΑ ΕΔΗΝ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ – ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΡ. Δ. ΠΑΝΟΣ
ISBN 960 – 7112 – 93 - 8
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΙΤΣΙΛΟΣ, ΑΘΗΝΑ 1997

13.
ΒΑΣΙΛΗΣ Ι. ΦΙΛΙΑΣ
ΤΑ ΑΞΕΧΑΣΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΑ
ΣΤ΄ ΕΚΔΟΣΗ, ΠΑΠΑΖΗΣΗ, ΑΘΗΝΑ 1997, ISBN: 960-02-1205-8

14.
RICHARD CLOGG
GESCHICHTE GRIECHENLANDS, IM 19. UND 20. JAHRHUNDERT, EIN ABRISS
1997, KÖLN, ROMIOSINI

15.
ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ
Ο ΒΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ, 1947-1967
1998,ΑΘΗΝΑ, ΕΣΤΙΑ

16.
PAVLOS TZERMIAS
NEUGRIECHISCHE GESCHICHTE
EINE EINFÜHRUNG, 3. AUFLAGE,
1999, FRANCKE VERLAG TÜBINGEN UND BASEL

17.
ΠΕΤΡΟΣ ΑΡΑΠΑΚΗΣ
ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Α. ΛΙΒΑΝΗ
2000, ΑΘΗΝΑ

18.
BRENDAN O‘ MALLEY – IAN CRAIG
Η ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΗΠΑ, ΚΑΤΑΣΚΟΠΙΑ, ΚΑΙ Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ – 40 ΧΡΟΝΙΑ 1974-2014
ΕΚΔΟΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2002, ATHEN, . ΣΙΔΕΡΗΣ, ISBN 960-08-0252-1

19.
ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1960-1974, ΚΒΕΛΛΕΝΣΤΡΑΣΕ 2, ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
2003, ATHEN, LIBRO, ISBN: 960-490-062-5

20.
ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
ΟΙ ΘΕΩΤΗΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΚ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΗΞΗ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΑΘΗΝΑ, 2007

21.
ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ
Ο ΒΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ / Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ, 1947-1967
ΕΙΚΟΣΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, ΑΘΗΝΑ 2007, ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ, ISBN: 960-05-0748-1

22.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ / ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΒΑΡΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
ΟΣ
COPYRIGHT «Η ΠΝΥΚΑ – 21 ΑΙΩΝΑΣ»
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΙΒΑΝΗ, ΑΘΗΝΑ,
ΕΚΔΟΣΗ 2008

Σελ. 114 από 117 - Λέξεις: 44.600 - Μυρώδης Αθανασίου - 19.9.2017

Οι Εκφραστες του Αντιδικτατορικου Αγωνα 1967-1974

23.
ΣΩΤΗΡΗΣ ΡΙΖΑΣ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ ΠΟΛΕΜΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ Α.Ε.
ΕΚΔΟΣΗ 2008, ΙΣΒΝ 978-960-03-4743-2

24.
1967-1974 : Ο ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ΑΝΤΙΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΑΦΙΣΕΣ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: ΒΑΣ. ΚΑΡΔΑΣΗΣ, ΑΡΤ. ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΚΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: ΑΘΗΝΑ,
ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009

25.
ΝΙΚΟΣ ΨΥΡΟΥΚΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (1940-1974)
ΤΟΜΟΣ Α’, Ε΄ΕΚΔΟΣΗ
2010 ΑΘΗΝΑ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΟΥΚΙΔΑ-ΑΓΑΙΟΝ,

26.
ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΥΠΡΟΥ – ΤΑ ΑΠΟΡΡΗΤΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: ΒΙΚΤΩΡ ΝΕΤΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

27.
ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΔΡΟΥΣΙΩΤΗΣ
Η ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΕΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΛΦΑΔΙ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

28.
Η ΣΤΡΑΤΩΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 1967-1974
ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ // ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΚΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΕΙΡΑΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ: ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ // ISBN: 960-469-875-3, ISBN13:978-960-469-875-2, ΑΘΗΝΑ,
ΕΚΔΟΣΗ DEKEMΒΡΙΟΣ 2010

29.
ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 1967-1974
Η έντυπη αντίσταση
Πολιτιστικό Κέντρο του ΜΙΕΤ
ΜΕΓΑΡΟ ΕΫΝΑΡΔΟΥ 16.12.10-30.01.12
ΕΚΔΟΣΗ 2011

30.
ΣΟΛΩΝ ΝΕΟΚ. ΓΡHΓΟΡΙΑΔΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1941-1974
ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, ΑΘΗΝΑ, 11 ΤΟΜΟΙ
ΕΚΔΟΣΗ 2011

31.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ
ΑΝΤΕΘΝΙΚΩΣ ΔΡΩΝΤΕΣ
1971-1974, Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ ΚΑΙ Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΗΣ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α. ΦΑΤΟΥΡΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, 2011
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Α.Ε., 2011, ISBN 978-960-458-335-5

32.
ΟΥ
ΚΙΝΗΜΑΤΑ - ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΑ – ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 20 ΑΙΩΝΑ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: ΑΠΤ. ΨΑΡΟΜΗΛΙΝΓΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΖΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: ΑΘΗΝΑ,
ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011

Σελ. 115 από 117 - Λέξεις: 44.600 - Μυρώδης Αθανασίου - 19.9.2017

Οι Εκφραστες του Αντιδικτατορικου Αγωνα 1967-1974

33.
ΘΑΝΟΣ ΒΕΡΕΜΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
Μια ιστορία
ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 2015, ISBN 978-960-585-081-4

34.
ΣΩΤΗΡΗΣ ΡΙΖΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 2015, ISBN 978-960-585-080-7

35.
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ 1974 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΛΑΙΚΗ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ
ΕΚΔΟΣΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012
HTTP://LAIKIANTEPITHESI.BLOGSPOT.GR/201207/1974.HTML

36.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ 1974-1990
ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΗΜΑΔΕΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΘΕΜΕΛΙΟ, ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
ΕΚΔΟΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013, [ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ 2001]

37.
ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΙΤΗΣ
ΔΡΟΜΟΙ ΖΩΗΣ
ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΛΙΣ, ISBN: 978-960-435-478-8

38.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Η ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΩΝ & H ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ, 20-22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014
2016 ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΙSBN: 978-618-5154-07-3, 15€

39.
MANOΥ Ν. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ
Η 21Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ & ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ - ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ - ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ,(4 ΤΟΜΟΙ) ISBN: 978-960-522-477-6
ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ Α.Ε.

40.
H ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ 1967 – 50 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ / Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ΕΝΘΕΤΟ, ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 23.04.2017

41.
ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ
ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ, ΕΠΙΜΕΤΡΟ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2017, 28,50€

42.
ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 1967-1974
ΚΕΜΕΝΑ ΚΑΙ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ
ΕΚΔΟΣΗ: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ, 2017

Σελ. 116 από 117 - Λέξεις: 44.600 - Μυρώδης Αθανασίου - 19.9.2017

600 .19. 117 από 117 . Μυστρί και το Σκοτεινό Παρασκήνιο της Χούντας ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.  «ΟΙ ΓΝΩΣΤΟΙ ΚΑΙ ΑΓΝΩΣΤΟΙ» ΠΟΥ ΣΦΡΑΓΙΣΑΝ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑ O AΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: ΤΑΣΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ και ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΨΑΡΡΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ΟΤΙ Ο ΓΡΑΦΩΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ NA ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΣΥΜΦΩΝΟΣ ΜΕ ΟΛΑ ΟΣΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΑ ! Σελ.2017 .Ε.Λέξεις: 44.9..  Η ΕΛΛΑΔΑ στα ΧΡΟΝΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ Επιμέλεια Εκδοσης: Αντώνης Πρέκας ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΡΙ Α.Ε.Μυρώδης Αθανασίου . Οι Εκφραστες του Αντιδικτατορικου Αγωνα 1967-1974  Ο αμετανόητος Παττακός – Το .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful