COLEGIUL ECONOMIC”HERMES” PETROŞANI

Profil : Servicii Specializare : Tehnician în turism

PROIECT DE CERTIFICARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE

2009

2

CUPRINS CAP.I AGENŢIA DE TURISM ..............................................................PAG 5 CAP.II CLASIFICAREA AGENŢIILOR DE TURISM......................PAG 7 2.1 Agenţii tour-operatoare/angrosiste......................................................PAG 8 2.2 Agenţii detailiste...................................................................................PAG 9 2.3 Agenţii mixte........................................................................................PAG 9 2.4 Agenţii de tip implant.........................................................................PAG 10 2.5 Agenţii în sistem franciză..................................................................PAG 10 2.6 Agenţii virtuale...................................................................................PAG 11 2.7 Agenţii de voiaj emiţătoare (outgoing)..............................................PAG 12 2.8 Agenţii de voiaj receptoare (incoming).............................................PAG 12 2.9 Agenţii ce oferă servicii complete......................................................PAG 12 2.10 Agenţii de stimulare (incentive)....................................................PAG 18 2.11 Agenţii comerciale.........................................................................PAG 21 2.12 Agenţii pentru croaziere................................................................PAG 21 2.13 Agenţii organizatoare de circuite..................................................PAG 24

3

ARGUMENT

Turismul a apărut încă din cele mai vechi timpuri din dorinţa de deplasare a oamenilor pentru vizitarea unor obiective turistice, dar şi pentru exercitarea atribuţiilor profesionale : în Roma călătoreau mai mult avocaţii, în Grecia Antică preoţii, iar noţiunea de călătorie turistică a apărut încă din antichitate. Turismul reprezintă deplasarea din localitatea de reşedinţa către o destinaţie pe o perioadă ce nu depaşeşte un an în scop de loisir (recreere), odihnă, tratament, în scop religios, culturalistoric, etc. Turismul organizat a apărut o dată cu afirmarea turismului ca fenomen de masă. El se desfăşoară numai pe bază de contracte încheiate între prestatorii de servicii turistice şi agenţiile de turism. În lume există circa 30.000 de agenţii de turism şi apoximativ 200.000 de puncte de vânzare. Continentul care deţine cele mai multe agenţii de turism este Europa cu cca. 70%, urmat de America de Nord cu 14%, Asia şi Pacific 8%, apoi Africa şi Orientul Mijlociu cu 4%. În Europa topul agenţiilor de turism este deţinut în Anglia cu agenţia Thompson, urmată de Franţa cu agenţia Club Mediteranee şi în Germania cu agenţiile Der, Netherlanden.

4

CAP.I AGENŢIA DE TURISM

Agenţia de turism reprezintă o societate comercială cu rol de intermediar între agenţia economică, prestatorii direcţi de servicii turistice şi turişti. Activitatea sa constă în organizarea, oferirea şi comercializarea unor pachete de servicii sau componente ale acestora. Agentul tehnic de turism este o persoană specializată cu studierea, organizarea şi executarea diferitelor servicii de turism. Agentul de voiaj este proprietarul sau managerul unei societăţi desfăşurând o activitate turistică sper deosebire de agentul de turism care este salariatul aflat în relaţie cu clientela. Agentul de turism concepe, oferă şi vinde pachete de servicii turistice sau componente alea acestora şi efectueaza diferite categorii de rezervări : de locuri la unităţi ospitaliere, unităţi de alimentaţie şi unităţi de agrement pentru clienţi etc. TOPUL AGENŢIILOR DE TURISM DIN ROMÂNIA (1998) : 1. Marshal Tourism S.R.L. 2. Olimpic Intenational Tourism 3. J’Info Tours S.R.L. 4. Paralela 45 S.R.L. 5. Visit S.A. 6. Business Travel Tourism 7. Nova Turism 8. Atlantic Tour 9. Sparo Prodexim 10. Condor Travel and Ade S.R.L. TOPUL AGENŢIEI DE TURISM EUROPEAN ÎN FUNCŢIE DE CIFRA DE AFACERI (miliarde euro) 2002 : 1. TUI (Touristik Union International) – Germania 12.1 2. Thomas Cook – Germania 8.0 3. My Travel – Marea Britanie 7.0 4. Rewe Touristic – Germania 4.4 5. First Choice – Marea Britanie 3.6 6. Kuoni – Elveţia 2.5 5

7. Club Mediteranee – Franţa 1.8 8. Hotelplan – Italia 1.4 9. Alltours – Germania 1.2 10. Alpitour – Italia 1.1 Agenţia de turism este un important distribuitor al produselor turistice. Chiar dacă agenţia de turism deţine monopolul în vânzarea produselor turistice, nici alte mijloace de comercializare nu sunt de neglijat şi sunt din ce în ce mai prezente pe piaţă: a) Vânzarea prin corespondenţă. S-a dezvoltat spectaculos în anii’70, în special în Elveţia şi Germania. Succesul vânzării prin corespondenţă s-a explicat cel puţin prin acţiunea conjugată a trei factori: - calitatea foarte bună a cataloagelor şi broşurilor de prezentare a destinaţiilor turistice; - asocierea cu vânzarea produselor de larg consum, în cadrul aceloraşi cataloage (de exemplu Neckermann); - crearea, menţinerea şi extinderea unui important fişier de adrese. Sistemul este principalul mod de comercializare în SUA şi în Marea Britanie, în special a vacanţelor pentru turiştii de vârsta a treia; b) Vânzarea prin telefon. A început să se dezvolte în Elveţia, şi s-a extins în Marea Britanie şi Germania. Acest tip de vânzare este însoţită adeseori de gratuitatea apelurilor telefonice (freephone sau le télèphone vert). După apelul telefonic, potenţialul client primeşte fie o corespondenţă detaliată despre ofertă, fie vizita unui agent de vânzări. O formă a vânzării prin telefon, este vânzarea de tip „vânzarea din uşă în uşă” (door to door), practicată şi de firmele care vând cărţi, enciclopedii sau asigurări. c) Vânzarea în magazine de diferite tipuri (librării, magazine auto, supermarcketuri); d) Vânzarea prin intermediul sindicatelor, comitetelor de întreprindere, cluburi şi asociaţii; e) Vânzarea prin reţelele de unităţi ale transportatorilor; f) Vânzarea pe Internet (agenţii de turism virtuale, ce deţin sisteme de rezervări).

6

CAP.II CLASIFICAREA AGENŢIILOR DE TURISM

Agenţia de turism este intermediarul privilegiat între aceşti prestatori şi turist. Datorită diversităţii serviciilor solicitate de către clienţii-turişti, agenţiilede turism s-au specializat în timp, ceea ce a condus la clasificarea acestora în mai multe tipuri. Agenţiile de voiaj sunt clasificate în trei mari grupe: tour-operatoare, detailiste şi mixte. Activitatea turistică mondială adaugă şi alte tipuri care sunt incluse în schema următoare: 1. După denumirea tehnică şi dimensiune : → Tour-operatoare / Angrosistă → Detailistă → Mixtă 2. După denumirea unui canal de distribuţie : → Implant → Franciză → Virtuală 3. După traficul de turişti : → Emiţătoare → Receptivă 4. După produsele oferite : → Agenţii ce oferă servicii complete → Agenţii de stimulare (incentive) → Agenţii comerciale → Agenţii pentru croaziere → Agenţii tip ”implant” → Agenţii organizatoare de circuite → Agenţii organizatoare de voiaje prin poştă →

7

1.1 Agenţii

tour-operatoare /angrosiste

Cuvântul tour-operator este un anglicism care se poate aplica oricărei agenţii de voiaj care organizează şi operează voiaje, dar în limbajul turistic acest termen se aplică în special acelor agenţii de voiaj care:  sunt mari grupuri de societăţi, constituite prin integrare orizontală cu alte agenţii de voiaj, sau verticală cu companii aeriene, lanţuri hoteliere, companii de autocare etc.;  utilizează mijloace de transport şi spaţii de cazare proprii şi beneficiază de sinergiile grupului din punct de vedere al costurilor şi al comercializării;  creează mărci pentru diferitele programe turistice; operează la nivel internaţional;  înregistrează cifre mari de clienţi şi de vânzări. Trebuie amintit că definirea tour-operatorului este de sorginte europeană şi că ulterior a fost preluată de marile grupuri multinaţionale. Apariţia tour-operatorilor este strâns legată de apariţia companiilor care operează zboruri charter în Europa. Tour-operatorii contractau voiaje cu aceste transporturi pentru a reduce preţurile şi pentru a concura cu liniile aeriene regulate care aveau tarife mult mai mari. Fuziunea cu companiile de zboruri charter şi cu grupurile sau lanţurile hoteliere facilitează tour-operatorilor organizarea aşa-numitelor voiaje programate sau pachete turistice şi le permite controlul lanţului de servicii ce compun voiajul. Reunind aceste mari grupuri turistice, se obţin preţuri joase care s-au adaptat pieţei europene emergente, compusă atunci dintr-o incipientă, dar majoritară, clasă medie, care, pentru prima dată în istorie îşi permite să călătorească. Destinaţiile cele mai promovate în aceste prime decade ale voiajelor în grup au fost plajele calde ale Mediteranei. Simultan au fost iniţiate circuite în autocar prin oraşe şi locuri de interes istoric şi artistic, care au atras un turist itinerant, cu o motivaţie predominant culturală. La jumătatea anilor '70 începeau vacanţele de iarnă şi dezvoltarea schiului, ca şi voiajele intercontinentale, acestea din urmă fiind promovate de companiile aeriene regulate, care au reacţionat, creând tarife speciale pentru voiajele organizate. Ulterior au apărut noi motivaţii şi agenţiile de voiaj vor organiza voiaje profesionale, sportive, de aventură, ecologice etc. Agenţiile de voiaj angrosiste sunt, cum indică şi numele, acele întreprinderi care contractează servicii numeroase şi diverse şi le revând loc cu loc, prin intermediul agenţiilor de voiaj detailiste. În practică, termenii touroperator şi agenţie de voiaj angrosistă diferă doar prin dimensiunea întreprinderii şi pot fi sinonime din punct de vedere al activităţii, dacă au în comun următoarele caracteristici:  Principala funcţie de producere de voiaje la ofertă (pachete turistice, voiaje organizate sau voiaje combinate), adică realizate din propria iniţiativă a agenţiilor de voiaj, orientate spre o anumită piaţă potenţială. Totuşi, noile exigenţe ale cererii cresc ponderea voiajelor individualizate (voiaje forfetare sau taylor made), cu consecinţe asupra costurilor şi operării acestor voiaje ;  În unele ţări, ca Spania, agenţiile de voiaj clasificate ca angrosiste îşi vând voiajele şi produsele exclusiv prin intermediul agenţiilor detailiste şi acestea sunt primii lor clienţi. Agenţiile de voiaj angrosiste exercită funcţia de consultanţă pentru agenţiile detailiste, 8

iar acestea oferă consultanţă consumatorului final. În alte ţări, tour-operatorii şi agenţiile de voiaj angrosiste pot să vândă direct publicului;  Contractează servicii turistice în mari cantităţi şi negociază tarife scăzute cu furnizorii, pentru a reduce preţurile de vânzare ale serviciilor oferite turistului. Realizarea acestor contractări presupune, de asemenea, exercitarea funcţiei de mediere. În cazul touroperatorilor, aceştia utilizează, cum am arătat mai înainte, hoteluri şi transporturi proprii şi îşi asigură locurile pe care le ofertează;  Îşi asumă riscuri pentru contractări anticipate, pentru exploatarea ofertei şi pentru activităţile de marketing :  Afacerea lor este fundamentată pe numărul mare de călători, dar rentabilitatea pe loc vândut poate fi destul de joasă, mai ales în funcţie de conjunctura pieţei. În timpul crizei consumului din ultimii ani s-a produs o proliferare de oferte şi super-oferte pentru a atrage publicul, care a pus în pericol real capitalizare acestor întreprinderi;  Obişnuiesc să ofere programe specializate pe destinaţii, segmente de piaţă sau produse, cu mărci diferite, în numele tour-operatorului sau agenţiei de voiaj en gros-iste. Cum piaţa lor potenţială ajunge la mii de persoane, sunt obligate, de asemenea, să distribuie mii de broşuri în fiecare sezon;  Posedă o structură internă complexă, pentru a putea realiza proiectarea, organizarea şi comercializarea produselor şi voiajelor

1.2 Agenţii detailiste
Agenţia de turism detailistă vinde sau oferă spre vânzare în contul unei agenţii de turism tour-operatoare pachete de servicii turistice sau componente ale acestora. Agenţia detailistă furnizează publicului informaţii asupra posibilităţilor de voiaj, de cazare şi asigurare a serviciilor suplimentare, informaţii despre tarife la serviciile prestate. Agenţiile detailiste sunt autorizate de către furnizorii lor să vândă respectivele servicii la tarifele precizate. În contractul de vânzare al produsului turistic exprimat de bilet sau voucher se precizează agenţiile care sunt intermediare. În aceste agenţii de voiaj este fundamentală exercitarea funcţiei de consultanţă, deoarece ele sunt în contact direct cu clientul. Acest tip de agenţie poate să producă şi propriile pachete, dar, datorită dimensiunii întreprinderii, o fac la scară mică.

1.3 Agenţii mixte

9

Acest tip de agenţie de voiaj realizează simultan activităţile unei agenţii de voiaj detailiste şi angrosiste. Aceste agenţii funcţionează ca agenţii de consultanţă (au contact direct cu publicul), mediere şi producţie a pachetelor, pe care le pot vinde direct consumatorului sau le pot distribui către alte agenţii de voiaj, chiar dacă acestea nu aparţin propriei reţele. Este foarte frecvent faptul că agenţiile de voiaj mixte iau fiinţă ca agenţii de voiaj detailiste, îşi extind numărul de sucursale şi creează produse proprii, pe care le distribuie iniţial în reţeaua proprie. Când dimensiunea produsului conduce la mărirea punctelor de vânzare, multe din aceste agenţii devin mixte. Şi astfel pot distribui produsele lor prin intermediul oricărei agenţii de voiaj. În tabelul 3.4 sunt prezentate principalele diferenţe dintre aceste tipuri de agenţii de voiaj. Agenţiile de voiaj pot decide modul lor de organizare, fie ca agenţie detailistă, fie angrosistă, fie mixtă, în funcţie de cerinţele economice şi legislative privind înfiinţarea şi localizarea, precum şi în funcţie de piaţa ţintă, structura internă, relaţiile cu furnizorii şi rentabilitatea lor.

1.4 Agenţiile de tip implant
Agenţiile de tip implant sunt amplasate în sediile unor firme şi corporaţii mari; clienţii lor, care sunt salariaţii acelor firme, pot obţine bilete şi alte aranjamente pe loc şi personal. Aceste agenţii, de obicei, sunt filiale ale agenţiilor comerciale. În 1990 acestea deţineau circa 11% din totalul agenţiilor de voiaj. În unele cazuri, agenţiile comerciale preferă să nu deschidă un birou „implantat”, ci să instaleze un punct de lucru pentru imprimarea biletelor la sediul clientului. Conform acestui aranjament, clientul cheamă la telefon agenţia, pentru a aranja o călătorie, iar agenţia, în loc să tipărească biletul în biroul său şi apoi să-l expedieze cu poşta clientului, îl completează şi îl tipăreşte direct la sediul clientului. Ele promovează aşa-numitul „turism de afinitate”, adresându-se unor grupuri mai mult sau mai puţin formale, constituite înainte de plecarea în voiaje.

1.5 Agenţiile în sistem de franciză
Franciza este un sistem de colaborare între două părţi, juridic independente, în care o parte (francizor), titular al unei mărci, produse sau servicii, sau sisteme de comercializare, cedează altei părţi (francizat) dreptul de exloatare a mărcii, după nişte tehnici comerciale uniforme. Francizorul îi pune la dispoziţie francizatului, în schimbul unei sume sau procent, elemente ca:  marca şi imaginea corporativă;  know-how sau formula probară pentru gestionarea cu succes şi diferenţierea afacerii sale;
 servicii sau produse proprii ;  formare;  gestiunea cumpărăturilor;

10

 plan de comercializare sau de marketing.

Această formulă este perfect validă pentru agenţiile de voiaj, dar în unele ţări s-au făcut anumite confuzii între autorizarea sucursalelor şi a întreprinderilor francizate.

1.6 Agenţii virtuale
Internetul este util agenţiilor de voiaj virtuale care ofertează, vând şi chiar licitează servicii şi voiaje în reţea. Aşa au apărut Travelocity care operează prin Sabre, Expedia şi Worldspan şi îi aparţine lui Bill Gates, creatorul Microsoft. Orice agenţie de voiaj actuală poate avea forma sa virtuală, când creează o pagină Web şi facilitează contractul on line clienţilor. Dar această pagină web nu este o simplă pagină publicitară, ci trebuie să fie proiectată foarte bine, prezentând oferta riguros şi complet, să aibă nişte caracteristici clare pentru potenţialul client şi să răspundă la întrebările acestora în mod sigur şi rapid. Cea mai mare problemă o reprezintă forma de plată, care, în mod normal, trebuie să se efectueze prin intermediul cărţilor de credit şi aici ne confruntăm cu probleme de securitate şi confidenţialitate în reţea. Dezvoltarea reţelelor computerizate şi distribuţia electronică – prin amploarea sistemelor de rezervare computerizată (SRC) şi a sistemelor de distribuţie globală (SRG) de la începutul anilor '70 – a determinat schimbări structurale importante în cadrul industriei turismului, devenind elementul central în strategia şi mixul de distribuţie. Agenţiile de voiaj trebuie, deci, să se adapteze rapid la aceste schimbări şi să le accepte pentru a îmbunătăţi distribuţia propriilor produse turistice.

11

1.7 Agenţii de voiaj emiţătoare (outgoing)
Aşa cum indică şi numele, sunt agenţii de voiaj care emit sau trimit turişti spre zone geografice – naţionale şi internaţionale – altele decât cele în care este situată agenţia de voiaj. Piaţa acestor agenţii de voiaj o constituie turiştii „care pleacă” şi care doresc transport sau servicii în alte localităţi din ţară sau străinătate.

1.8 Agenţii de voiaj receptoare (incoming)
Aceste agenţii se ocupă cu atragerea turiştilor din alte zone geografice. Agenţiile de voiaj receptoare pot fi clasificate în: a.Agenţii de voiaj urbane şi costiere, situate în zone de mare afluenţă turistică. Unele pot fi de mici dimensiuni, dar localizarea strategică lângă locuri cu trafic turistic intens le poate aduce o cifră importantă de vânzări. Se ocupă de turismul „de trafic”, pentru că sunt situate în apropierea monumentelor sau centrelor turistice, sau funcţionează ca antene ale touroperatorilor străini, cărora le asigură următoarele servicii de destinaţie:  contractarea de hoteluri şi apartamente ;  asistenţă şi transport turiştilor de la aeroporturi, porturi, staţii la hoteluri şi centre de recreere sau loisir ;  organizarea de servicii sau produse „scurte”: vizite şi excursii, cine, petreceri ;  organizarea de circuite ;  schimb de devize ;  alte servicii b.Agenţii de voiaj mari sau mijlocii cu departamente receptoare mari şi sucursale în străinătate dedicate captării traficului emiţător. Aceste agenţii de voiaj organizează următoarele servicii:  servicii de destinaţie, ca cele menţionate anterior (la punctul a).  voiaje şi produse de mare anvergură în diferite zone ale lumii.  congrese, convenţii şi voiaje incentive.

1.9

Agenţii ce oferă servicii complete

12

Cu toate că aceste oferte se ocupă de toate tipurile de voiaje, mai mult de jumătate din cifra lor de afaceri provine din categoriile de voiaje de grup şi individuale. Cele mai mari companii din lume care oferă servicii complete, având birouri în majoritatea ţărilor lumii, sunt AMERICAN EXPRESS şi THOMAS COOK. Alte agenţii de acest tip (full-service travel agency): • • • • Air Waves Travel (Statele Unite) Seatop Reisen (Germania) World Beat Travel (Canada) Sinbad Travel (Rusia)

În România, acest tip de agenţie este reprezentat de VISIT ROMÂNIA.

13

OFERTA DE PROGRAME THOMAS COOK
COMISION CEDAT: 4% PLATA: Beneficiarul trebuie să achite un avans în funcţie de momentul efectuării rezervării corelat cu condiţiile de penalizare. Restul de plată se va face la termenul indicat de către agenţii Happy Tour. Condiţii de anulare – taxe de penalizare În cazul călătoriilor cu avion (CATALOG INDIVIDUELL FERN) Condiţii de anulare - până la 22 zile înaintea începerii călătoriei: 20% din valoare pachetului; - între 21 – 8 zile înaintea începerii călătoriei: 30% din valoarea pachetului; - între 7 – 2 zile înainte de începerea călătoriei: 50% din valoarea pachetului; Cu 1 zi înaintea începerii călătoriei/neprezentare: 100% Condiţii de modificare a rezervării Sunt permise modificare datei călătoriei, destinaţia, cazarea sau aeroporturile în următoarele condiţii: - cu cel puţin 22 zile înaintea începerii călătoriei 10% din valoarea pachetului; - 21 – 8 zile înaintea începerii călătoriei, 20% din valoarea pachetului de servicii; - 7 – 1 zi înaintea începerii călătoriei, 30% din valoarea pachetului de servicii; Pentru croaziere Condiţii de anulare - până la 91 zile înaintea începerii călătoriei: 60 EURO/persoană - între 90 – 50 zile înaintea începerii călătoriei: 15% din valoare călătoriei; - între 49 – 30 zile înaintea începerii călătoriei: 20% din valoarea pachetului; - între 29 – 22 zile înaintea începerii călătoriei: 30% din valoarea pachetului; - între 21 – 15 zile înainte începerii călătoriei: 50% din valoarea pachetului; - între 14 – 2 zile înaintea începerii călătoriei: 75% din valoarea pachetului; - cu 1 zi înaintea începerii călătoriei/neprezentare: 80% din valoarea pachetului. Condiţii de modificare a rezervării - cu cel puţin 91 zile înaintea începerii călătoriei: 60 EURO/persoană; - sub 91 zile se consideră anulare, aplicându-se condiţiile de anulare. Pentru vapoarele Star Clipper, Star Flyer, Royal Clipper - sub 14 zile înaintea începerii călătoriei: 90% din valoarea pachetului; - în ziua călătoriei/neprezentare: 100% Pentru vapoarele Queen Elisabeth 2, Brillance of The Seos, Olympia Voyager/Explorer anulare călătoriei indiferent de termenul în care este făcut/neprezentare: 100%. Pentru vapoarele Delphin, Paloma - până la 100 zile înaintea călătoriei: 100 EURO/pers.; între 99 – 50 zile înaintea începerii călătoriei: 15% din valoarea pachetului de servicii

14

Pentru Astor, Astoria - cu cel puţin 50 zile înaintea începerii călătoriei: 4% din valoare pachetului de servicii; - 49 - 30 zile înaintea începerii călătoriei/neprezentare: 10% din valoare pachetului de servicii Pentru vaporul Paul Gaugain - până la 150 zile înaintea călătoriei: 80 EURO/pers. - 149 – 100 zile înaintea începerii călătoriei: 5% din valoarea pachetului de servicii; - 99 – 50 zile înaintea începerii călătoriei: 10% din valoarea pachetului de servicii; - 49 – 22 zile înaintea începerii călătoriei: 25% din valoarea pachetului de servicii; - 21 – 15 zile înaintea începerii călătoriei: 50% din valoarea pachetului de servicii; - 14 – 1 zi înaintea începerii călătoriei: 75% din valoarea pachetului de servicii; - în ziua îmbarcării/în caz de neprezentare: 100% Pentru Sea dream 1 şi Sea Dream 2 până la 91 zile înaintea călătoriei: 60 EURO/pers. - 90 – 46 zile înaintea începerii călătoriei: 25% din valoarea pachetului de servicii; - 45 – 31 zile înaintea începerii călătoriei: 50% din valoarea pachetului de servicii; - sub 30 zile/în caz de neprezentare: 100%. Pentru casele de vacanţă Condiţii de anulare - cu cel puţin 45 zile înaintea începerii cazării: 20% din valoarea totală; - 44 - 35 zile înaintea începerii cazării: 50% din valoarea totală; - sub 34 zile/în caz de neprezentare: 80% Modificare rezervării - cu cel puţin 45 zile înaintea începerii cazării: 28 EURO/casa; - pentru solicitarea cazării unei noi persoane în aceeaşi casă, se percepe o taxă de 28 EURO/pentru fiecare modificare. Călătorii cu avionul Condiţii de anulare - cu cel puţin 30 zile înaintea începerii călătoriei: 20% din valoarea pachetului de servicii; - 29 - 22 zile înaintea începerii călătoriei/neprezentare: 25% din valoarea pachetului de servicii; - 21 - 15 zile înaintea începerii călătoriei/neprezentare: 30% din valoarea pachetului de servicii; - 14 - 7 zile înaintea începerii călătoriei/neprezentare: 50% din valoarea pachetului de servicii; - 6 - 2 zile înaintea începerii călătoriei/neprezentare: 65% din valoarea pachetului de servicii; Cu o zi înainte/în caz de neprezentare: 75% din valoarea pachetului de servicii. Condiţii de modificare a rezervării

15 - cu cel puţin 30 zile înaintea începerii călătoriei: 28% EURO/pers./modificare; - sub 30 zile se consideră anulare, aplicându-se condiţiile de anulare.

AGENŢIA DE TURISM VISIT ROMÂNIA S.A
Carlson Wagonlit Travel Reprezentative

PROFILUL COMPANIEI Informaţii generale Anul înfiinţării: 1994, de către un grup de investitori români. Obiectul de activitate:  prestarea de servicii turistice complete (bilete de avion, rezervări de camere la hoteluri, rent àcar, programe turistice, congrese etc);  import-export, diferite activităţi Asociaţii profesionale: E.T.O.A., ANAT, IATA/BTS Proprietăţi:  Hotel Zimbrul – Câmpulung Moldovenesc  Cabana Rarău – Câmpulung Moldovenesc  Imobil (Str. Feroviarilor 35) – Bucureşti  Mijloace de transport, fond de marfă etc Premii obţinute: în intervalul 1994/1999 ne-am situat între locurile 1 şi 5 în topul Camerei de Comerţ şi Industrie a României Cifra de afaceri: (1999): 4.250.000USD Parteneri de contract şi activităţi ale departamentelor noastre DEPARTAMENTUL BUSINESS/PERSONALITĂŢI/VIP/CONGRESE • Centrul Român de Comerţ Exterior • International Trade Center Braşov

• •
• • •

Carlson Wagonlit Travel Representative Vizita oficială în România a Preşedinţilor Jacques Chirac şi Bill Clinton
Nunta Nadiei Comăneci Vizita Sanctităţii Sale Papa Ioan Paul al II-lea în România (mai 1999) Festivalul muzical „George Enescu” (1998)

• •

Concertul celor trei soprane (1999) Concertul excepţional Luciano Pavarotti (1999, Bucureşti)

Forul Investitorilor în România • Congrese medicale, Congrese francofone • Derulare bugete NATO

16

DEPARTAMENTUL TICKETING  Ministerul Tineretului şi Sportului  Centrul Român de Comerţ Exterior  International Trade Center Braşov  Societăţi comerciale româneşti şi străine  Comunităţile româneşti din străinătate DEPARTAMENT INCOMING Programele noastre se regăsesc în broşurile partenerilor din Franţa, Anglia, Italia, Canada, Japonia. DEPARTAMENT SPORT Comitetul Olimpic Român  Jocurile Olimpice Atlanta (1996), Sydney (2000) Federaţia Română de Fotbal  Campionatele Mondiale – SUA 81994( şi Franţa (19989  Campionatele Europene – Anglia (1996) şi Belgia/Olanda (2000) Federaţia Română de Rugby  Partener de contract 1999/2000  Campionatele Mondiale din Franţa, Africa de Sud, Franţa/Anglia (1999)  Toate meciurile echipei naţionale în România şi străinătate DEPARTAMENT OUTGOING  Evenimente: târguri şi expoziţii, manifestări artistice şi sportive; congrese, forumuri  Programe turistice complete cu plecări garantate în Europa şi toată lumea prin oferta grupului ACCOR DEPARTAMENT RENT A CAR  Europcar, Avis, Hertz, Romtur SEDII: În Bucureşti: Sediul central: Bd. Ion Mihalache nr. 60-62, sector 1 Telefon: 223.18.18; 223.18.31; 223.20.40 Fax: 223.18.10 Persoana de contact Cristina Teodoru ALTE SEDII: Piaţa Amzei nr. 13, sector 1 Telefon: 312.83.34; 650.43.66; 659.61.70 Fax: 312.82.13 Persoana de contact: Mariana Petrescu În ţară: Câmpulung Moldovenesc, Constanţa, Timişoara Pentru turiştii români VISIT ROMÂNIA S.A. dispune de servicii complete şi rapide, astfel încât banii şi timpul dumneavoastră să fie alocate optim. Astfel, turiştii români pot apela la VISIT ROMÂNIA pentru:  Rezervări hoteliere în ţară şi străinătate Cu VISIT ROMÂNIA beneficiaţi de acces rapid şi avantajos la toate hotelurile din ţară, alături de o gamă largă a ofertei pentru hotelurile din străinătate, toate acestea în condiţiile corelării bugetului de vacanţă cu cele mai bune tarife sub raport calitate-preţ  Transport aerian În calitate de membru IATA/BSP, oferim bilete de avion pentru orice destinaţie din lume, în condiţii avantajoase, cu stabilirea rutei optime din punct de vedere al tarifului şi al timpului alocat călătoriei. 17  Intermediere obţinere vize VISIT ROMÂNIA poate reduce la maximum timpul necesar obţinerii vizelor.

i. Agenţii de stimulare (incentive)

1.10 Agenţii de stimulare (incentive)
Agenţiile de stimulare sunt specializate în întocmirea programelor de voiaj pentru grupuri, firme şi societăţi care îşi recompensează salariaţii cu excursii plătite pentru ei şi familiile lor. Voiajele incentive (stimulente) reprezintă atât o tehnică specializată de management pentru atingerea rezultatelor dorite, cât şi un sector al industriei turistice. Este o tehnică ce se bazează pe oferirea unor experienţe şi călătorii recreative pentru a răsplăti angajaţii sau pentru a-i încuraja în atingerea anumitor obiective. În acest fel, voiajul-stimulent este adesea folosit de către companii pentru a creşte productivitatea şi performanţele angajaţilor lor. Nu există un consens în ceea ce priveşte o definiţie precisă a voiajului-stimulent. Totuşi, acesta poate fi definit ca „o unealtă modernă a managementului, folosită pentru atingerea unor scopuri comerciale deosebite prin recompensarea participanţilor cu o excursie extraordinară, în funcţie de contribuţia lor la atingerea acestor scopuri” Grupurile pentru care se organizează frecvent voiaje sunt cele bisericeşti, care doresc să viziteze locuri religioase (Vatican) şi veteranii de război (care doresc să se reîntâlnească cu plajele Normandiei). Voiajele de stimulare („incentive”) conţin prestaţii care nu figurează în broşurile touroperatorilor clasici. Se pot desfăşura în savane sau în deşert, zburând cu balonul sau navigând cu velele. Turistul nu este un spectator pasiv, ci actorul unei veritabile aventuri. Călătoriile incentive sunt oferite de firme unui grup de angajaţi, care călătoresc împreună către aceeaşi destinaţie. Ele pot contribui şi la întărirea spiritului de echipă. Întrucât voiajele se adresează persoanelor care călătoresc ca urmare a unei recompense acordate la locul de muncă, ele sunt socotite ca făcând parte din turismul de afaceri. Din punctul de vedere al industriei turistice, voiajele stimulent reprezintă o formă distinctivă de turism, din moment ce ele nu numai că sunt planificate, organizate şi promovate, ci sunt şi plătite, finanţate de către patroni, din motive de afaceri. Oricum, mai ales pentru că îmbracă forma turismului de recreere, voiajele stimulent reprezintă sectorul cel mai invizibil al 18

turismului de afaceri. Foarte puţine statistici se referă la mărimea sau valoarea acestui sector important, pentru că acesta este foarte dificil de cuantificat. Deşi pachetele de vacanţă incentive reunesc aceleaşi elemente ca un pachet clasic, ele se deosebesc de vacanţele liber alese. În cazul vacanţelor incentive, diferitele elemente ale aranjamentului sunt alese în funcţie de stilul de viaţă şi aşteptările participanţilor (organizarea de banchete, participarea la evenimente culturale sau sportive, vizitarea locurilor de interes, adesea legate de munca angajaţilor). Motivele pentru care patronii îşi răsplătesc angajaţii cu voiaje stimulent sunt numeroase. Cele mai cunoscute sunt cele enumerate de Gammon, White şi Witt, în ediţia din septembrie 1992 a cărţii Tourism Management:  pentru a atinge obiectivele de afaceri prin intermediul obiectivelor de grup sau individuale (obiective tipice pot fi creşterea volumului vânzărilor sau creşterea volumului vânzărilor unui anumit produs);  pentru a uşura posibilităţile de comunicare cu conducerea companiei;  pentru a ajuta la dezvoltarea consolidării culturii companiei şi a legăturilor dintre angajaţi;  pentru a crea loialitatea faţă de companie. SUA sunt responsabile pentru peste jumătate din cererea totală pentru aceste călătorii. În Europa, pe primul loc se află Anglia şi Germania, Paris şi Londra fiind primele în topul destinaţiilor europene. Forme derivate ale agenţiilor de stimulare
Trebuie remarcat că voiajele incentive reprezintă unul din domeniile cele mai promiţătoare ale turismului. Se apreciază că, în lume, în jur de 11 milioane de oameni călătoresc anual ca urmare a premierii cu excursii incentive. O observaţie interesantă este că doar 30% din cei care călătoresc astfel prin Europa sunt acompaniaţi de membrii de familie, comparativ cu 70%, în SUA. Interesant este, totuşi, că în ultimii ani Europa de Est este percepută ca fiind cea mai potrivită alegere pentru viitor, fiind bogată în multe atracţii cerute de cei care călătoresc:     oraşe bogate în moşteniri culturale; peisaje atractive, neafectate de urbanism bucătării naţionale recunoscute; staţiuni balneo-climaterice.

În acelaşi timp, ţările Europei de Est pot reprezenta terenul viitoarelor investiţii. Principalele bariere în calea găzduirii acestor călătorii sunt, în prezent, calitatea infrastructurii şi capacitatea scăzută de organizare. Forme derivate ale voiajului de stimulare au apărut în a doua jumătate a anilor ′80:  cecul de stimulare a călătoriilor, distribuit prin firmă celor mai buni salariaţi;  voiaje profesionale, care conţin conferinţe şi vizite cu caracter tehnic;  voiaje sponsorizate, care sunt propuse de o firmă furnizorilor, clienţilor, distribuitorilor ei. Acest tip de călătorie presupune un program profesional ale cărui componente stau în sarcina firmei care a iniţiat voiajul, dar agenţia de turism are sarcina de a-l organiza. Câteva exemple de agenţii care organizează voiaje incentive: American Express, Kuoni, Havas .

19

GENERAL TRAVEL AUSTRALIA
„There is no substitute for experience” este deviza companiei de turism GTA (Sydney), specializată în organizarea de voiaje incentive. Înfiinţată în 1976, GTA a cunoscut o creştere semnificativă a numărului de clienţi şi, cu ajutorul strategiei adecvate a tuturor afacerilor. GTA este o companie în totalitate privată, care alături de filiala sa din Noua Zeelandă este implicată direct în derularea operaţiunilor curente. GTA este susţinută în afaceri de unii dintre cei mai buni profesionişti din sectorul turistic local şi internaţional Compania oferă servicii de calitate atât turiştilor, cât şi clienţilor tour-operatori. GTA este recunoscută prin competitivitatea afacerilor derulate atât pe piaţa locală, cât şi internaţională, fapt reflectat de vânzările şi profiturile obţinute Sediul central al corporaţiei şi departamentele sale specializate sunt coordonate de un management performant, iar angajaţii sunt foarte buni cunoscători ai infrastructurii turismului australian. Aceste departamente specializate sunt orientate către pieţe regionale internaţionale şi centrate pe voiaje incentive. Cele mai importante pieţe pentru GTA sunt: America de Nord, Europa –Germania, Franţa, Spania şi Ţările Nordice, Japonia, Asia şi Africa de Sud. Departamentul Incentive Cu ajutorul GTA, întregul continent australian este uşor accesibil turiştilor internaţionali, începând din Nord cu celebrul Cairns, Coasta Estică –Sydney şi Melbourne, Adelaide în Sud sau Perth în Vest. Unicitatea, senzaţiile inedite, aventura sunt integrate într-o cultură străveche şi în cadrul sofisticat al oraşelor. Australia este un ţinut al contrastelor ameţitoare. De la planul iniţial şi până la evaluarea finală a rezultatelor voiajului, personalul specializat în cadrul companiei va colabora cu clienţii pentru a obţine şi asigura cele mai bune servicii şi facilităţi, pentru personalizarea programelor prin alegerea unor idei creative, originale, unor funcţii specifice, excursii sau evenimente adecvate scopului acestor voiaje. GTA's incentive travel programs extend to our clients 20 THE MAXIMUM ADVANTAGE

1.11 Agenţii comerciale
Aceste agenţii sunt specializate în intermedierea afacerilor din turism şi intră mai puţin sau deloc în legătură cu clienţii. Această legătură se realizează în special prin telefon, făcându-se rezervări de bilete de avion, camere la hotel sau închirieri de maşini. ROSEN BLUTH TRAVEL din Philadelphia este un exemplu de astfel de agenţie de voiaj.

AGENŢIA DE TURISM E.W.T.R.
EWTR – „European World Tour Reprezentatives” – agenţie de turism cu o veche şi îndelungată experienţă turistică înfiinţată în 1967 în Israel. Filiala din România a fost deschisă în 1991. EWTR:  organizează, promovează şi vinde programe şi acţiuni turistice în ţară şi străinătate, excursii, sejururi, vacanţe, manifestări cultural-artistice şi religioase;  rezervă şi comercializează bilete de mijloace de transport, spectacole şi manifestări artistice, sportive sau alte activităţi de divertisment şi agrement în cadrul sejurului sau programului turistic. Câteva din destinaţiile oferite de E.W.T.R.:  tratament balnear: Felix, Covasna, Tuşnad, Balvanyoş, Călimăneşti, Olăneşti, Govora, Slănic Moldova, Vatra Dornei, Herculane, Eforie Nord;  odihnă şi excursii: Poiana Braşov, Braşov, Predeal, Neptun, Eforie Nord şi toate oraşele mari din România;  organizează sejururi, vacanţe şi circuite de neuitat de pe litoralul Mării Negre – în cele mai luxoase şi prestigioase hoteluri – Delta Dunării – Nordul Modovei, până în cele mai vestite staţiuni montane ca Poiana Braşov – Predeal şi Sinaia. E.W.T.R. contractează numai acei prestatori de „tradiţie” ale căror servicii (cazare, alimentaţie, transport, agrement) sunt de calitate şi conform standardelor turistice internaţionale. E.W.T.R. face parte din reţeaua de agenţii de turism „LIBERTY” cu filiale în Europa, Africa şi America Centrală. 21

1.12 Agenţii pentru croaziere
Agenţiile pentru croaziere vând produse turistice de croazieră, pe vase special amenajate, oferind clienţilor cazare în cabine confortabile, fără zgomot şi balans. Cunoaşterea porturilor care oferă cele mai interesante locuri de văzut este de asemenea foarte importantă pentru agenţie. În cele mai multe cazuri, biletele de croazieră sunt vândute prin agenţiile de voiaj obişnuite. Pentru că aceste agenţii de voiaj nu au o experienţă suficientă în vânzarea croazierelor, ele au fost înlocuite în ultimii ani cu agenţii specializate, care oferă o paletă mai largă de servicii:
 nave de croazieră, specializate pe anumite tipuri de călătorii

 servicii complexe de bord;  porturi de ancorare diverse. Croazierele, odată existente numai pentru cei bogaţi, încep să devină vacanţe pentru anii '90. Volumul pasagerilor din lume a fost într-o continuă creştere din 1980, când erau puţin sub 1,5 milioane. În 1993 a crescut la 4,5 milioane. Estimările pentru 1996 arătau că numărul lor va creşte până la 6,25 milioane. Valuta câştigată în 1993 era de 6 miliarde USD. Industria croazierelor: volumul pasagerilor la nivel mondial

22

Trei factori principali au determinat schimbări în această industrie:  mărimea capacităţii şi fabricare de vase mai mari;  schimbarea profilului consumatorului;  noi destinaţii. În 1995 existau 12o de vase de croazieră în serviciu. Până în 1994, capacitatea flotei a crescut cu 55%, adică 175 de vase. Cea mai mare companie de linii de croazieră, Carnival Cruise Lines, a fost fondată în 1972 şi are 21 de vase, 31.159 de angajaţi, urmată de Royal Caribbean cu 17.727 angajaţi (11 vase), P&O Princess cu 15.188 angajaţi (12 vase), Klosters 14.474 angajaţi (17 vase), Costa cu 8.609 angajaţi (8 vase), Chandris 6.684 angajaţi (6 vase) şi Cunard 5.376 angajaţi (7 vase). P&O, a treia mare companie, a cheltuit un miliard USD între 1994 şi 1997 pentru achiziţionarea a încă trei mari vase. Royal Caribbean, a doua mare companie, este de asemenea în extindere. La începutul anilor '90 sectorul de croazieră era ocupat de persoane cu o vârstă de peste 50 de ani. Într-adevăr, acest segment de vârstă, mai puţin afectat de schimbările economice, a continuat să se bucure de acest tip de vacanţă. În orice caz, piaţa era în schimbare. Din cauza costurilor ridicate, rentabilitatea depindea de ocuparea locurilor şi de nivelul preţurilor. Reducerile de preţ au devenit o normă de securitate în ocuparea locurilor. Ca urmare, numărul de pasageri a crescut dinamic. De exemplu, numărul pasagerilor britanici a crescut cu 264 mii între 1986 şi 1995. Noii intraţi în industrie îşi direcţionau produsele spre anumite grupuri ţintă. Walt Disney Corporation a introdus croaziere ce ţinteau spre piaţa familială. Airtours, al doilea mare tour-operator din Marea Britanie, urmând exemplul companiei Carnival din SUA, a oferit croaziere la preţuri reduse, atrăgând astfel piaţa mai tânără. În 1994 Airtours a cheltuit 30 milioane USD pe un vas de croazieră şi oferea sejururi în insulele Canare la un preţ de 399 lire sterline (incluzând zborul dinspre şi înspre Marea Britanie). Cu un cost mediu al croazierelor de 1.500 lire sterline, Airtours a introdus un nou concept pe piaţa englezească: pachetul de croaziere planificate. Principalele destinaţii ale liniilor de croaziere sunt insulele Caraibe, Golgul Mexic (specifice pieţei americane, care este cea mai mare), precum şi Marea Mediterană. Creşterea călătoriilor de croazieră e reflectată de numărul mare de noi itinerarii oferite, cum ar fi: Estul îndepărtat, Alaska şi insulele din Pacificul de Sud. Alegerea destinaţiilor este un factor important în creşterea popularităţii vacanţelor de croazieră. Câteva exemple de agenţii pentru croaziere:  Atlantis Travel Agency (Grecia), specializată în croaziere în insulele greceşti;  Grand European Tours, specializată în croaziere în Europa;  Unique
croaziere World Cruises, agenţie de turism specializată în fluviale în Europa şi Rusia; Cruising, cea mai veche agenţie pentru din Marea Britanie, înfiinţată în 1970.

 Mundy
croaziere

23

CROAZIERE ROYAL OLYMPIC
COMISION CEDAT: 6% PLATA: Beneficiarul are obligaţia să vireze în contul SC. Happy Tour contravaloarea depozitului cerut de Royal Olympic Cruises în momentul rezervării, iar diferenţa, mai puţin comisionul cuvenit, la data stabilită tot de Royal Olympic Cruises ca fiind finală. Condiţii de anulare – taxe de penalizare - cu mai mult de 70 zile înainte de data plecării; - cu 70 – 45 zile înaintea plecării: depozitul* - cu 44 – 15 zile înaintea plecării: 50% - sub 14 zile:100% * Depozitul variază în funcţie de tipul croazierei şi momentul efectuării rezervării, în concordanţă cu penalităţile percepute în caz de anulare a rezervării.

1.13 Agenţii organizatoare de circuite
Aceste agenţii organizează exclusiv excursii în circuit care sunt vândute direct către public şi acţionează ca agenţii de voiaj. Circuitele sunt vândute fie prin poştă, fie prin reclamă în reviste Destinaţii exotice: de specialitate ca TRAVEL & LEISURE şi THE NEW YORKER.

DIA WORLD TOURS

Dacă aţi visat locuri exotice, destinaţii neobişnuite, romantism, mister, aventură, toate incluse într-un singur voiaj pe care nu vi l-aţi putut permite niciodată, acum este timpul să vi îndeplinească acest vis. Pentru o sumă de bani mult mai mică decât vă puteţi imagina, visul poate deveni realitate. Alegeţi unul dintre circuitele „Round the World” sau „Circle the Pacific”. Suntem specialişti în astfel de voiaje! Iată câteva de astfel de circuite: Experienţa chinezească Merită să vedeţi măcar numeroasele splendori ale Chinei, o civilizaţie de peste 5000 de ani care vă va oferi impresii de neuitat. Aveţi posibilitatea să alegeţi între mai multe itinerarii. Experienţa asiatică Cele mai eficiente destinaţii în privinţa costului sunt Asia de Sud şi Sud-Est, Orientul. Puteţi beneficia de un circuit pe coasta vestică la un preţ de 1199 USD pentru 7 zile, toate taxele incluse. Experienţa clasică 24 Dezvoltate şi proiectate cu ajutorul experţilor şi sub supravegherea profesorilor de istorie şi artă, circuitele speciale DIA pentru Europa, Asia, Africa şi America de Sud,destinate tinerilor, studenţilor sau altor grupuri, sunt oferite la un preţ greu de egalat de alte agenţii de turism.

n. Agenţii organizatoare de voiaje prin poştă
Filosofia noastră este simplă: dorim să oferim cele mai bune itinerarii la cel mai mic preţ posibil. În unele agenţii nu au sedii propriu-zise, croaziere, vom împărţi în special pentru persoanele în Aceste cazuri, în special pentru circuite şi ci operează prin poştă,comisionul cu dumneavoastră, sub forma unor cecuri de reducere care vă vor transmise o invalide sau asociaţii de handicapaţi. vârstă şi pentru grupuri speciale cum arfifi persoane dată cu documentele de călătorie.

TRAVEL AVENUE

Aceste agenţii oferă voiaje pentru perioade mai lungi (de exemplu, o lună în Spania). O astfel Travel Avenue AMERICAN ASSOCIATION OF RETIRED PERSONS. Aceste agenţii de agenţie este:este cea mai importantă agenţie de turism din lume care acordă reduceri importante la serviciile turistice oferite, împărţind acordă reduceri pentru clienţii care pentru prima dată un departament de relaţii aeriene sau, mai îşi fac singuri rezervările la companiile cu clienţii, care poate rezolva rapid orice problemă, într-un departament „Circuite şi croaziere” simplu, cheamă agenţia la telefon să le elibereze biletul pe care ei deja l-au rezervat. Agenţia în care lucrează agenţi specializaţi, care au înţeles faptul că o singură dată clienţii cumpără un produs TRAVEL AVENUE din Chicago operează în acest fel. necorespunzător dorinţelor lor şi un departament „Online” care va permite să accesaţi online sistemul de rezervări al agenţiei. Toţi angajaţii noştri colaborează între ei pentru a se asigura că viitorul dumneavoastră voiaj va fi un succes. Oricând, zi şi noapte, puteţi accesa sistemul nostru de rezervări sau cere informaţii prin e-mail, fax sau telefon. În momentul în care veţi face o rezervare, veţi primi o reducere în funcţie de itinerariul ales.
Oferim de asemenea mari reduceri la toate hotelurile cu care avem încheiate contracte. Pentru a putea alege cea mai bună oferă pentru dumneavoastră, indicaţi data, destinaţia sau orice altă informaţie care ne poate da detalii despre ceea ce doriţi exact. Cât de mare poate fi reducerea? Toate reducerile au drept bază preţul pentru care faceţi rezervarea. Pentru biletele de avion, circuite, croaziere sau voiaje forfetare, reducerile sub formă de cecuri vor ajunge la dumneavoastră o dată cu documentele de călătorie, foarte mulţi oameni doresc să-şi planifice singuri vacanţa. Travel Avenue premiază acest efort cu o reducere. Dacă nu ştiţi singur ce variantă să alegeţi, noi vă putem ajuta. Pentru o croazieră sau un circuit să putem trimite broşuri care vă pot ajuta să faceţi cea mai bună alegere. Pentru un voiaj forfetar, în cazul în care v-aţi hotărât asupra destinaţiei şi hotelului, noi putem să vă oferim biletul de avion la un preţ mult mai mic. În continuare vă prezentăm reducerile de care puteţi beneficia:     Bilete de avion pentru curse interne – Y Class, Bussiness Class şi First Class: 10%. Bilete de avion pentru curse internaţionale – Y Class, Business Class şi First Class: 20%. Circuite, croaziere,, voiaje forfetare: 7%. Hoteluri: minim 5%. 25 www.travelavenue.com

CAP. III PRODUS TURISTIC
Denumirea produsului : Medieval Tour Ruta : PETROŞANI – HAŢEG – ORĂŞTIE – SEBEŞ – SIBIU – BRAŞOV – BUŞTENI – SINAIA – TÂRGOVIŞTE – PLOIEŞTI – PITEŞTI – RÂMNICU VÂLCEA – HOREZU – TG. JIU – PETROŞANI Perioada : 01.07 – 07.07. 2009 Cazare :  Hotel Parc Sibiu ***  Hotel Bella Musica Braşov ***  Hotel Dâmboviţa Târgovişte *** Servicii incluse :  6 nopţi cazare în regim demipensiune  Transport cu autocar clasificat  Însoţitor de grup  Intrări la obiective turistice Programul excursiei ZIUA I Etapa : PETROŞANI – HAŢEG – ORĂŞTIE – SEBEŞ – SIBIU
Plecare din Petroşani, ora 7.00 din faţa Primăriei Petroşani. Dejun şi cină la Hotel Parc Sibiu *** Obiective de vizitat : 26

   

Rezervaţia de Zimbri din Pădurea Silvuţ ; Palatul Brukenthal Sibiu ; Turnul Sfatului Sibiu ; Muzeul de Istorie Naturală Sibiu.

ZILELE II - V Etapa : SIBIU – BRAŞOV
Dejun şi cină la Hotel Bella Musica *** Braşov În ziua II se vizitează :  Biserica Neagră ;  Muzeul Cetăţii Braşov ;  Casa Sfatului ;  Vechea Cetăţuie a Braşovului, dealul Tâmpa. În zilele III – V se poate participa(opţional) la următoarele excursii :  Vizită la Castelul Peleş şi Castelul Pelişor – 20 RON/pers ;  Vizită la Castelul Bran – 10 RON/PERS  Relaxare în staţiunea Covasna – o zi de tratament cu apă termală – 30 RON/pers

ZIUA VI Etapa : BRAŞOV – BUŞTENI – SINAIA –TÂRGOVIŞTE
Dejun şi cină la Hotel Dâmboviţa *** Târgovişte Obiective de vizitat :  Turnul Chindiei ;  Biserica Mitropoliei ; 

27

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful