MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ORDIN privind aprobarea Ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea chirurgie cardiacă Având în vedere: - art

. 16, lit. g) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare; - art. 7, lit. c) din Anexa 1A, Regulament de organizare şi funcţionare al Comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii din Ordinul nr. 326/2009 pentru înfiinţarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi a Comisiei naţionale de transparenţă cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul prevederilor HG nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare; Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei de asistenţă medicală nr. ........................., ministrul sănătăţii emite următorul ORDIN Art. 1 Se aprobă Ghidul de practică medicală pentru specialitatea chirurgie cardiacă prevăzut în Anexa: “Ghid de diagnostic şi tratament în stenoza mitrală”. Art. 2 Anexa va putea fi accesată pe site-ul Ministerului Sănătăţii, la adresa www.ms.ro, Rubrica Ghiduri clinice. Art. 3 Anexa face parte integrantă din prezentul ordin. Art. 4 Direcţiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, membrii comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, unităţile sanitare publice şi private, precum şi personalul medical implicat în furnizarea de servicii medicale din specialităţile implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Art. 5 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTRU CSEKE ATTILA

. cu modificările şi completările ulterioare.. .... Ele îndeplinesc atribuţiile generale ale unui ghid şi sunt valide. Ghidurile nu sunt: substitute ale experienţei clinice. Ghidurile de diagnostic şi tratament sunt recomandări dezvoltate în mod sistematic. lit.. CĂLIN ALEXANDRU Avizatori: DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI CONTENCIOS Data . singura soluţie pentru o problemă. revizuibile. aplicabile clinic.. c) din Anexa 1A a Ordinului nr. 326/2009 privind înfiinţarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi a Comisiei naţionale de transparenţă... reproductibile..... 7. Din acest considerent a fost întocmit proiectul de ordin privind aprobarea Ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea chirurgie cardiacă....MINISTERUL SĂNĂTĂŢII DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ APROB....... aplicabile tuturor pacienţilor... supuse auditului clinic (capabile de transpus în criterii de audit explicite).. Director Cons. În temeiul acestei prevederi legale comisia de chirurgie cardiacă a elaborat ghidul de practică medicală pentru specialitatea chirurgie cardiacă..... Juridic Gabriela ANGHELOIU Semnatura. Practica medicală unitară în ţara noastră după standardele internaţionale şi adaptată gradului de activitate şi nivelului fiecărui spital este o linie de conduită care implică elaborarea ghidurilor de practică medicală şi diseminarea acestora la nivelul tuturor unităţilor sanitare care acordă asistenţă medicală în specialităţile implicate......... bazate pe dovezi ştiinţifice privind îngrijirile care trebuie acordate într-o anumită circumstanţă clinică.. MINISTRU CSEKE ATTILA REFERAT DE APROBARE Potrivit dispoziţiilor art... Prin aprobarea acestui proiect de act normativ se realizează atât o practică medicală unitară în ţara noastră care să se alinieze standardelor internaţionale cât şi educaţia medicală continuă a personalului medical prin reactualizarea periodică a ghidurilor de practică medicală... cost-eficiente. flexibile. clare.... DIRECTOR Dr... directive sau protocoale obligatorii si rigide.. comisia de specialitate are atribuţii în elaborarea şi aplicarea ghidurilor de practică medicală şi a protocoalelor diagnostice şi terapeutice pentru fiecare specialitate. reprezentative..

.... Secretar General: Gheorghe SÂRB Data ……………………… Semnătura . Dr......... Semnătura ............. Adrian STREINU-CERCEL Data ……………………. ....Secretar de Stat: Prof.......

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful