ĐOÀN ĐẠI HỌC HUẾ BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Số: KH/ĐTN-ĐHKT

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Huế, ngày tháng 05 năm 2012

KẾ HOẠCH
Tổ chức hoạt động tình nguyện hè năm 2012

Kính gửi:

Các Liên chi đoàn, chi đoàn trực thuộc

Thực hiện chương trình công tác năm học 2011-2012 của Ban chấp hành Đoàn Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế; Đồng thời được sự nhất trí của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, Ban thường vụ Đoàn trường Đại học Kinh tế xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động tình nguyện hè năm 2012 với chủ đề “Hướng về ngày Thương binh Liệt sĩ 27/07”.
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Hướng đến kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/07/1947 – 27/07/2012). 2. Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện vì cộng đồng trong đoàn viên, sinh viên. 3. Góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước, uống nước nhớ nguồn cho đoàn viên, sinh viên. 4. Thông qua hoạt động tình nguyện, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu kết nghĩa, tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên cống hiến sức trẻ và tài năng trong các hoạt động xã hội, góp phần nâng cao kỹ năng mềm cho đoàn viên, sinh viên . II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian: từ ngày 15/07/2012 đến 22/07/ 2012 2. Địa điểm: Chiến khu Ba Lòng, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

III. NỘI DUNG 1. Làm vệ sinh và sơn mới lại nghĩ trang liệt sĩ xã (hoạt động chính). 2. Thăm hỏi và tặng quà cho gia đình chính sách, có công với cách mạng. 3. Tặng quà cho học sinh là con em của các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. 4. Tặng 01 bộ ví tính cho xã đoàn Ba Lòng. 5. Cùng với thanh niên địa phương làm vệ sinh đường thôn ngõ xóm.
1

6.Cải tạo vườn tạp cho một số hộ gia đình có hoàn cảnh neo đơn. 7. Tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ, thể thao với nhân dân xã. 8. Tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho đoàn viên ưu tú tại chiến dịch hè. IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Về phía BCH Đoàn trường. - Lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ và triển khai các công tác chuẩn bị cho các hoạt động tại chiến dịch hè năm 2012. - Tổ chức khuyên góp, vận động tài trợ cho các hoạt động tại chiến dịch. - Lập dự trù kinh phí xin hỗ trợ từ phía nhà trường. 2. Về phía các Liên chi đoàn. - Tổ chức quán triệt rộng rãi cho các chi đoàn trực thuộc về kế hoạch hoạt động tình nguyện hè năm 2012. - Chỉ đạo các chi đoàn trực thuộc thực hiện nghiêm túc các nội dung trong kế hoạch. 3. Về phía các chi đoàn. - Tổ chức tuyển chọn công khai tình nguyện viên tham gia chiến dịch theo đúng điều kiện và tiêu chuẩn đã được ban hành. - Các tình nguyện viên được tuyển chọn phải chấp hành nghiêm chỉnh mọi sự điều động và phân công của Ban chỉ huy chiến dịch. Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động tình nguyện hè năm 2012 của Ban Chấp hành Đoàn trường, chúng tôi kính gửi các Chi đoàn và Liên chi Đoàn trực thuộc sớm triển khai hoạt động ý nghĩa này đến đông đảo các bạn đoàn viên.
Nơi nhận:
- Đảng ủy – BGH (để b/c); -Kính gửi (T/h); -Lưu VT, ĐTN.

TM. BAN THƯỜNG VỤ P. BÍ THƯ (Đã ký) Nguyễn Phạm Bảo Quý

2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful