Republic of the Philippines Department of Education DepEd Complex, Meralco Avenue Pasig City

K to 12 Curriculum Guide

EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN
(Ika-4 – 6 Baitang)
Enero 31, 2012

K TO 12 – EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN

I.

LEARNING AREA STANDARD

The learner demonstrates understanding of knowledge, skills, values and attitudes (KSVA) of Technology and Livelihood Education (TLE), that will enable him/her to gain employment, start a business develop middle level skills and /or pursue higher education.

II. KEY STAGE STANDARDS Grade 4-6
The learner demonstrates knowledge and skills in Enrtrepreneurship & ICT, Agriculture, Home Economics and Industrial Arts, towards improvement of his personal life and that of their family and community.

Grade 7-10
The learner demonstrates understanding of his/her Personal Entrepreneurial Competencies (PECs), the Environment and Market as well as the Process/ Production/Services and Delivery in the four components of T&VE ( Agri-Fishery Arts, Home Economics, Industrial Arts, and Information and Communication Technology.

Grade 11-12
The learner demonstrates understanding of the principles involved in implementing/starting a business based on the developed business plan of his/her T&VE specialization.

K to 12 – Curriculum Guide - version as January 31, 2012

2

K TO 12 – EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN

III. GRADE LEVEL STANDARDS Grade 4 The learner demonstrates basic knowledge, skills and values in agriculture, entrepreneurship and ICT, home economics and industrial arts that can help improve self and family life, considering sustainable development. The learner demonstrates increased knowledge, skills and values in entrepreneurship and ICT, agriculture, home economics and industrial arts, toward improving family life and that the community considering sustainable development. The learner demonstrates enhanced and expanded knowledge in entrepreneurship & ICT, agriculture, home economics and industrial arts towards improvement of economic life of family and community.

Grade 5

Grade 6

BILANG NG ORAS SA PAGTUTURO:  Ten (10) weeks per quarter  Four (4) quarters per year  Grades 4 – 6 level, 60 minutes daily  Five (5) hours a week MGA TEMA : Grades 4 to 6  Elementary Agriculture  Home Economics  Industrial Arts
 Entrepreneurship and ICT

K to 12 – Curriculum Guide - version as January 31, 2012

3

K TO 12 – EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN

GRADE 4 Content Content Standards Performance Standards Ang mag-aaral ay…  naipakikita ang pagpapahalaga sa mga gawaing entrepreneur na makakapagpa-unlad sa kabuhayan ng sariling pamayanan Learning Competencies Ang mag-aaral ay. . .  naipaliliwanag ang tulong sa pamayanan ng mga entrepreneur     1.  natatalakay ang kahulugan ng entrepreneur nakagagawa ng payak na survey ng mga entrepreneur sa pamayanan natatalakay ang naitutulong ng mga entrepreneur sa pamayanan natutukoy ang mga katangian ng isang entrepreneur

Grade 4 - ENTREPRENEURSHIP Ang mag-aaral ay…  Kahalagahan ng entrepreneur  Katangian ng isang entrepreneur  Mga batas at tuntunin na dapat alamin ng isang entrepreneur  naipamamalas ang pang-unawa sa batayang konsepto ng “entrepreneurship” at ang maitutulong nito sa pag-unlad ng isang pamayanan

natatalakay ang mga tuntunin ng barangay, nayon, lungsod o lalawigan na may kinalaman sa gawaing entrepreneur  natutukoy ang mga umiiral na tuntunin sa pamayanan na dapat alamin ng isang entrepreneur (LGU resolutions, regulations) naipaliliwanag ang kung paano makatutulong ang isang entrepreneur sa tuluyang pag-unlad (sustainable development) nasusuri ang mga gawain ng mga entrepreneur na nakakatulong o dinakatutulong sa pagtamo ng tuluyang pag-unlad.

K to 12 – Curriculum Guide - version as January 31, 2012

4

2012 5 . maipakikita ang kasanayan sa paggamit ng kompyuter sa paggawa ng mga dokumento sa bawat asignatura. keyboard at gamit ng mouse atbp. Learning Competencies Ang mag-aaral ay…  nakapagpapamalas ng kasanayan sa pagtatype     mabihasa sa tamang ayos ng mga letra sa keyboard maipakita ang tamang posisyon ng mga daliri magamit nang tama ang kasanayan sa paghahanda ng iba’t ibang dokumento ICT   Basic typing skills Orientation to different types of ICT tools/equipment Familiarization with computer parts Internet safety  Nakapagpapakita ng kasanayan sa ICT sa pangangalap ng kaalaman kaugnay sa EPP   nakikilala at naisasagawa ang mga pangunahing gamit ng kompyuter   makilala ang iba’t ibang bahagi at gamit ng kompyuter maipakita ang wastong paraan ng pagbubukas at pagsasara ng kompyuter.K TO 12 – EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN Content Content Standards Ang mag-aaral ay… Performance Standards Ang mag-aaral ay…  Gumagamit ng kasanayan sa ICT sa pagpapaunlad ng kaalaman.  K to 12 – Curriculum Guide .version as January 31. kasanayan at pagpapahalaga sa iba’t ibang larangan ng EPP.

version as January 31.  Pagpili ng itatanim  Paggawa ng plano ng plot o taniman.  Paghahanda ng plot o taniman  Pagtatanim naisasagawa ang masistemang pangangalaga ng tanim na mga gulay  Pagdidilig  Pagbubungkal  Paglalagay ng abono  Paggawa ng abonong organiko  Pagtatanim ng halamang Gulay  naipamamalas ang pang-unawa sa panimulang kaalaman at kasanayan sa pagtatanim ng gulay at ang maitutulong nito sa pag-unlad ng pamumuhay    K to 12 – Curriculum Guide . .   naipakikita ang pagkamaparaan sa pagtatanim ng halamang gulay natatalakay ang pakinabang sa pagtatanim ng halamang gulay sa sarili. 2012 6 .AGRICULTURE Content Standards Ang mag-aaral ay… Performance Standards Ang mag-aaral ay…  naipakikita ang pagsasagawa ng pagtatanim. panahon. . pamilya.K TO 12 – EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN Content Grade 4 . pamayanan nakapagsasagawa ng sarbey upang malaman ang mga halamang gulay na maaaring itanim:  ayon sa lugar. pangangailangan at gusto ng mga mamimili  maaaring kitain naipapakita ang mga pamamaraan sa pagtatanim ng gulay. pag-aani at pagsasapamilihan ng gulay sa masistemang pamamaraan Learning Competencies Ang mag-aaral ay.

puhunan  naisasagawa ang wastong pagtitinda ng ani natutuos ang gastos. .  nakagagawa ng plano ng pagsasapamilihan ng ani         pag – papakete pagtatakda ng presyo pagsasaayos ng paninda paraan ng pagtitinda pag-akit ng mamimili pagtatala ng gastos. puhunan at kita K to 12 – Curriculum Guide .K TO 12 – EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN Content Content Standards Performance Standards Learning Competencies Ang mag-aaral ay. .  naipakikita ang masistemang pag-aani ng tanim. kita. maiimpok. 2012 7 .version as January 31.  natatalakay ang mga palatandaan ng tanim na maaari ng anihin  naipapakita ang wastong paraan ng pag-aani naisasagawa ang wastong pagsasapamilihan ng inaning gulay.

(Hal. K to 12 – Curriculum Guide . Learning Competencies Ang mag-aaral ay …….K TO 12 – EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN Content Content Standards Ang mag-aaral ay….) naiisa – isa ang wastong pamamaraan sa pag – aalaga ng hayop na aalagaan. love birds.  Pag-aalaga ng Hayop  naipamamalas ang pang-unawa sa panimulang kaalaman at kasanayan sa pag-aalaga ng hayop sa tahanan at ang maitutulong nito sa pag-unlad ng pamumuhay   naitatala ang mga pag-iingat na dapat gawin kung nag-aalaga ng hayop. atbp. isda. kalapati. dagang costa. Performance Standards Ang mag-aaral ay…  naipakikita ang kawilihan sa pagaalaga ng hayop sa tahanan bilang mapagkakakitaang gawain. 2012 8 .version as January 31. naisasagawa ang maayos na pagaalaga ng hayop  Pagbibigay ng wastong lugar o tirahan  Pagpapakain at paglilinis ng tirahan  Pagtatala ng pagbabago/ pagunlad/ pagbisita sa beterinaryo nakagagawa ng plano ng pagpaparami ng alaga upang kumita. natutukoy ang mga hayop na maaaring alagaan sa tahanan.     naipakikilala ang kabutihang dulot ng pag – aalaga ng hayop sa tahanan.     napipili ang pararamihing hayop nakagagawa ng talatakdaan ng mga gawain upang makapagparami ng hayop nakagagawa ng iskedyul ng pagaalaga.

atbp. . pagsuot ng tamang kasuotan sa paglalaro.  naisasagawa ang tungkulin sa sarili  naisasaugali ang mga tungkulin sa sarili upang maging maayos  nasasabi ang mga kagamitan sa paglilinis at pag-aayos ng sarili at wastong paraan ng paggamit sa mga ito  naipakikita ang wastong pamamaraan ng paglilinis at pag-aayos  nasusunod ang iskedyul ng paglilinis at pag-aayos ng sarili napangangalagaan ang sariling kasuotan  naiisa-isa ang mga paraan ng pagpapanatiling malinis ng kasuotan ( hal.)  naisasa-ayos ang payak na sira sa pamamagitan ng pananahi sa kamay.(hal. maingat sa paupo. pagtayo at paglakad. pagkabit ng butones) napananatiling maayos ang sariling tindig  naipakikita ang maayos na pagupo. .K TO 12 – EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN Content HOME ECONOMICS Content Standards Ang mag-aaral ay… Performance Standards Ang mag-aaral ay…  naipakikita ang kasanayan sa pagsasagawa ng mga gawaing pantahanan na nakatutulong sa pangangalaga ng sarili at ng sariling tahanan Learning Competencies Ang mag-aaral ay. 2012 9 .version as January 31.   Tungkulin sa Sarili Pag-uugali bilang kasapi ng mag-anak  naipamamalas ang pang-unawa sa batayang konsepto ng gawaing pantahanan” at ang maitutulong nito sa pag-unlad ng sarili at tahanan   Paglilinis ng bahay Paghahanda ng masustansiyang pagkain   K to 12 – Curriculum Guide .

version as January 31. pagkukwento. pagehersisyo. tubig. hindi pagpapasok kung di kakilala ang tao)  naisasagawa ang mga gawain nang magalang 1. . pagkain ng masustansyang pagkain. pakikinig  naisasagawa ang pagtulong nang may pag-iingat at paggalang  nakatutulong sa pagtanggap ng bisita sa bahay tulad ng:  pagpapaupo.  naisasagawa ang mga gawain na nagpapanatili ng malusog na tindig tulad ng pag-iwas sa sakit.K TO 12 – EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN Content Content Standards Performance Standards Learning Competencies Ang mag-aaral ay.  nakatutulong sa paglilinis ng bahay at bakuran 10 K to 12 – Curriculum Guide . atbp)  naisasagawa ang pagtulong ng may pag-iingat (hal. pag-abot ng kailangang kagamitan. . pagdudulot ng pagkain. atbp.  naipakikita ang mabuting pag-uugali bilang kasapi ng mag-anak  nakatutulong sa pag-aalaga sa matatanda  naiisa-isa ang mga gawin na makatutulong sa matatanda hal. pagdudulot ng minindal. 2012 .

version as January 31.Grow. 2012 11 . almusal)  nasusuri ang sustansiyang taglay ng mga pagkain sa minindal/ almusal gamit ang “food pyramid guide  napapangkat ang mga pagkain sa Go.K TO 12 – EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN Content Content Standards Performance Standards A.Glow food chart  nakagagawa ng plano ng ilulutong minindal/almusal  nakapagluluto/ nakapaghahanda ng minindal/ almusal  naisasaayos ang nilutong minindal/ almusal nang kaaya-aya K to 12 – Curriculum Guide . . Learning Competencies Ang mag-aaral ay.  natutukoy ang mga gawain sa paglilinis ng bahay at bakuran at angkop na mga kagamitan  naipakikita ang wastong paraan ng paglilinis  nakasusunod sa mga tuntuning pangkaligtasan at pangkalusugan sa paglilinis  nasusunod ang mga gawaing nakatakda sa sarili  nakatutulong sa paghahanda ng masustansiyang pagkain (minindal. .

shading and outlining" sa pagbuo o pagbabago ng produktong gawa sa kahoy. shading at outlining.K TO 12 – EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN Content Content Standards Performance Standards Learning Competencies Ang mag-aaral ay. carton.version as January 31. o lata (o mga materyales na nakukuha sa pamayanan)  natatalakay ang kahalagahan ng kaalaman at kasanayan sa "basic sketching" sa sarili. .  natutukoy ang ilang produkto na ginagamitan ng basic sketching  natutukoy ang ilang tao sa pamayanan na ang pinagkakakitaan ang basic sketching naisasagawa ang wastong pamamaraan ng basic sketching. .INDUSTRIAL ARTS Ang mag-aaral ay…  Basic Sketching  Basic Shading  Outlining Techniques  naipamamalas ang pang-unawa sa batayang kaalaman at kasanayan sa pagbuo ng kapakipakinabang na gawaing pang-industriya at ang maitutulong nito sa pag-unlad ng isang pamayanan Ang mag-aaral ay…  naipakikita ang kasanayan pagsasagawa at pagpapahalaga sa mga batayang gawaing sining pang-industriya na makakapagpa-unlad sa kabuhayan ng sariling pamayanan Ang mag-aaral ay. ceramics.  nailalapat ang kaalaman at kasanayan sa "basic sketching. .  K to 12 – Curriculum Guide .  naipakikita ang wastong paraan ng pagdudulot ng pagkain  naipakikita ang wastong paraan ng paggamit ng kubyertos  naisasagawa nang may sistema ang pagliligpit at paghuhugas ng pinagkainan Grade 4 . 2012 12 . .

version as January 31. natutukoy ang ilang paraan ng pagaakit ng mamimili     K to 12 – Curriculum Guide . . .K TO 12 – EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN Content Content Standards Performance Standards Learning Competencies Ang mag-aaral ay. shading.  natutukoy ang pamamaraan ng basic sketching. shading at outlining gamit ang teknolohiya at aklatan. outlining  nakapagdidisenyo ng isang laruan o malikhaing bagay gamit ang kasanayang natutunan  naiisa-isa ang mga kagamitan at materyales  nasusunod ang mga patuntunang pangkaligtasan at pangkalusugan sa paggawa nasusuri ang nabuong sketch at inaayos batay sa puna ng iba. shading at outlining  nakapagsasagawa ng pananaliksik upang matukoy ang wastong pamamaraan ng basic sketching.  naiisa–isa ang mga kagamitan sa basic sketching at ang wastong paggamit ng mga ito  naipakikita ang wastong paraan sa basic sketching. 2012 13 . natutuos ang presyo ng nabuong proyekto nakapagsasaliksik ng mga lugar na pagbibilhan ng produkto .

at kita napaplano ng kasunod na proyekto gamit ang kinita naisasaalang-alang ang pagiingat at pagmamalasakit sa kapaligiran sa pagpalano at pagbubuo ng produkto tungo sa patuloy na pag-unlad  naipakikita ang pang-unawa sa konseptong patuloy na pag-unlad (sustainable development)  natutukoy ang epekto ng di pag-iingat sa kapaligiran  naipakikita ang mga gawain na dapat o di-dapat isaugali upang makatulong sa patuloy na pag-unlad GRADE 5 K to 12 – Curriculum Guide . gastos.K TO 12 – EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN Content Content Standards Performance Standards Learning Competencies Ang mag-aaral ay…     naisasagawa ang wastong pagaayos ng produktong ipagbibili at pagbebenta nito natutuos ang puhunan.version as January 31. 2012 14 .

ENTREPRENEURSHIP Ang mag-aaral ay…  Mga pamamaraan (processes) sa matagumpay na entrepreneur  Mga pagpapa-halaga para sa matagumpay na gawaing entrepreneur  naipamamalas ang pang-unawa sa kasanayan at kaalaman sa “entrepreneurship” at ang maitutulong nito sa pag-unlad ng kabuhayan K to 12 – Curriculum Guide . kasanayan. pagkalap ng datos tungkol sa kalakaran sa pamilihan ng iba ibang produkto  pagsasapamilihan ng produkto sa internet  paghahanap ng mga materyales at kasangkapan  naipamamalas ang kaalaman at pagpapahalaga sa pamamahalang financial (financial literacy Grade 5 . 2012 15 .version as January 31. mga pamamaraan at pagpapahalaga sa mga gawaing entrepreneur na makakapagpa-unlad ng kabuhayan Learning Competencies Ang mag-aaral ay…  naisasagawa ang mga pamamaraan sa pagiging entrepreneur ayon sa batas  natutukoy ang mga pamamaraan sa pagtatayo ng gawaing entrepreneur  naipamamalas ang kaalaman sa mga ahensya ng pamahalaan na may kinalaman sa pagtatayo ng isang gawaing entrepreneur  naipaliliwanag ang mga patakaran ng bawat ahensya ng pamahalaan  nagagamit ang teknolohiya o internet sa pagpapalawak ng kaalaman sa gawaing entrepreneur tulad ng :  pag-alam ng mga patakaran sa pagtatayo at pamamahala at pagsasapamilihan.K TO 12 – EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN Content Content Standards Performance Standards Ang mag-aaral ay…  Naipakikita ang karagdagang kaalaman.

K TO 12 – EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN Content ICT  Using simple ICT tools Content Standards Ang mag-aaral ay…  naipakikita ang pag-unawa sa mga kaalaman at kasanayan na magagamit sa pagiging malikhain sa pagpapaunlad at paggamit ng mga kagamitang pang ICT Performance Standards Ang mag-aaral ay…  nagagamit ang ICT sa pakikipagpagtalastasan at pakikipag-ugnayan sa ibang mag-aaral. pakikipaguganayan sa ibang mag-aaral sa paghahanda ng mga proyekto at pagbibigay ng impormasyon sa iba.  nagagamit ang tamang paraan ng pagsusuri at paglutas ng suliranin at paggawa ng tamang desisyon. Learning Competencies Ang mag-aaral ay…  naipakikita ang wastong paraan ng paggamit ng mga ICT (telepono. copying machine)     natatalakay ang kasaysayan ng mga kagamitan sa ICT nakikilala ang mga karaniwang kagamitang pang ICT. mga manlilikha at mga gamit nito naipapakita ang tamang pamamaraan ng paggamit ng mga ito  Creativity and innovativeness in using applications  Internet usage and safety  Communication and collaboration naipapakita ang mga pagbabago at pagiging malikhain sa paggamit ng kompyuter  napagsasama-sama ang mga natutunan sa buong linggong pag-aaral gamit ang kasanayan sa ICT  nababalik-aralan ang mga nagawa sa pamamagitan ng pagsusuri sa sarili. fax machine. 16  K to 12 – Curriculum Guide . 2012 .version as January 31. napauunlad ang kasanayan sa ICT  natutukoy ang angkop na website para sa mga asignaturang pinag-aaralan  naisasagawa ang tamang pamamaraan sa paghahanap sa internet  nagagamit ang internet sa pakikipagtalastasan.

pangangailangan at kita ng mga nagtatanim.  Pagbabago sa kalakaran sa paghahalamanang ornamental (hal: paghahalo ng halamang gulay sa halamanang ornamental.AGRICULTURE Content Standards Ang mag-aaral ay… Performance Standards Ang mag-aaral ay…  naipakikita ang pagsasagawa ng pagtatanim. pag-aani at pagsasapamilihan ng halamanag ornamental sa masistemang pamamaraan Learning Competencies Ang mag-aaral ay. .version as January 31. .K TO 12 – EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN Content Grade 5 . panahon.  naisasagawa ang mga kasanayan at kaalaman sa pagtatanim ng halamang ornamental bilang isang pagkakakitaang gawain  natatalakay ang pakinabang sa pagtatanim ng halamang ornamental para sa pamilya at sa pamayanan. 2012 17 . atbp)  Disenyo ng halamang ornamental at mga halamang angkop dito  Pagkukunan ng mga halaman at iba pang kailangan sa halamanang ornamental  Paraan ng pagtatanim at pagpapatubo nagagamit ang teknolohiya / internet sa pagsagawa ng sarbey nakagagawa ng disenyo ng Isang halamanang ornamental sa tulong ng basic sketching at teknolohiya   Pagtatanim ng halamang ornamental Pagpapatubo ng halamang ornamental  naipamamalas ang pang-unawa sa kaalaman at kasanayan sa pagtatanim ng halamang ornamental bilang isang gawaing pagkakakitaan    K to 12 – Curriculum Guide . nakapagsasagawa ng sarbey upang matukoy ang mga sumusunod:  Mga halamang ornamental ayon sa gusto ng mamimili.

marcotting.K TO 12 – EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN Content Content Standards Performance Standards Learning Competencies  naipapakita ang wastong pamamaraan sa pagtatanim/ pagpapatubo ng halamang ornamental. pagbubungkal ng lupa. paggawa ng abonong organiko atbp. panahon at pera sa pagpapatubo ng halaman naisasagawa ang wastong pagsasapamilihan ng mga halamang ornamental. atbp. nakagagawa ng plano ng pagbebenta ng mga halaman  Pagsasaayos ng paninda  Pag – akit sa mamimili  Pagtatala ng gastos at puhunan     K to 12 – Curriculum Guide . 2012 18 . paglalagay ng abono. naisasagawa ang masistemang pangangalaga ng tanim  Pagdidilig.version as January 31. naipapakita ang pagkamaparaan sa paggamit ng materyales.  Pagpili ng itatanim  Paggawa / paghahanda ng taniman  Paghahanda ng mga itatanim o patutubuin  Pagtatanim ayon sa wastong pamamaraan  naipaliliwanag ang ilang paraan ng pagpaparami ng halaman tulad ng layering.

 nagagamit ang teknolohiya (internet) sa pagkalap ng impormasyon at sa pagpili ng hayop / isda na aalagaan nakagagawa ng plano sa pag-aalaga ng hayop / isda bilang mapagkakakitaang gawain K to 12 – Curriculum Guide .K TO 12 – EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN Content Content Standards Ang mag-aaral ay… Performance Standards Ang mag-aaral ay… Learning Competencies Ang mag-aaral ay… naisasagawa ang mahusay na pagbebenta ng halamang pinatubo natutuos ang gastos. kasanayan at kawilihan sa pa-aalaga ng hayop bilang mapagkakakitaang gawain .naipapaliwanag ang kabutihang dulot ng pag–aalaga ng hayop/isda. puhunan. uri.  nakapagsasaliksik ng mga katangian. mga karanasan ng mga taong nagaalaga ng hayop o isda. pamamaraan ng pag-aalaga at pagkukunan ng mga hayop na maaaring alagaan. kita at maiimpok nakagagawa ng plano ng patuloy na pagpapatubo ng halamang ornamental bilang pagkakakitaang gawain.version as January 31. 2012 19 . pangangailangan. - -  Pag-aalaga ng hayop/isda  naipamamalas ang pang-unawa sa kaalaman at kasanayan sa pag-aalaga ng hayop/isda bilang gawaing mapagkakakitaan  naipakikita ang kawilihan sa pagsasagawa ng pag-aalaga ng hayop /isda bilang gawaing mapagkakakitaan  naipakikita ang kaalaman.

version as January 31. pato.naisasakatuparan ang ginawang plano    naipapakita ang wastong pamamaraan sa pag-aalaga ng hayop / isda na napiling alagaan nasusunod ang mga tuntuning pangkaligtasan at pangkalusugan sa pag-aalaga nasusubaybayan ang paglaki ng mga alagang hayop gamit ang isang talaan .K TO 12 – EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN Content Content Standards Performance Standards Learning Competencies Ang mag-aaral ay…      natutukoy ang mga hayop na maaaring alagaan gaya ng manok. itik.napamamahalaan ang pagsasapamilihan ng inalagaang hayop/isda   K to 12 – Curriculum Guide . pugo at mga kauri nito o isda nakagagawa ng talaan ng mga dapat ihanda at gawin upang makapagsimula ng pag-aalaga nakagagawa ng iskedyul ng gawain sa pag-aalaga nasusuri ang maaaring kitain ng isang nag-aalaga ng hayop/isda naipakikita ang pagkamaparaan sa mga itinakdang gawain . 2012 naipaliliwanang ang palatandaan ng alagang maaari ng ipagbili nakagagawa ng istratehiya sa 20 .

2012 21 .nakagagawa ng balak ng pagpaparami ng alagang hayop/isda K to 12 – Curriculum Guide .. gastos at kita  . Hal.K TO 12 – EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN Content Content Standards Performance Standards Learning Competencies pagsasapamilihan.version as January 31. pagbebenta sa palengke o sa pamamagitan ng internet natutuos ang puhunan.

natatalakay ang mga paraang dapat isagawa sa panahon ng pagbabago (paliligo. . pagtubo ng buhok. pagpapawis ng malakas.version as January 31.naipaliliwanag ang mga pagbabagong pisikal na nagaganap sa sarili sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata  natutukoy ang mga pagbabagong pisikal sa sarili tulad ng taghiyawat.HOME ECONOMICS Ang mag-aaral ay…  Tungkulin sa sarili  Pangangalaga sa Kasuotan  Pagpapanatili ng Maayos na Tindig  Pag-aayos ng tahanan at  Paglikha ng mga kagamitang pambahay  Pagluluto ng masustansiyang pagkain  naipamamalas ang pang-unawa sa kaalaman at kasanayan sa mga gawaing pantahanan” at tungkulin at pangangalaga sa sarili  .naipakikita ang pang-unawa sa pagbabago sa sarili at sa iba tulad ng pag-iwas sa panunukso. paglilinis ng katawan at sugat) Grade 5 .naisasa-ugali ang pagtupad ng tungkulin sa sarili  nasasabi ang mga kagamitan sa paglilinis at pag-aayos ng sarili at wastong paraan ng paggamit sa mga ito naipakikita ang wastong pamamaraan ng paglilinis at pagaayos  K to 12 – Curriculum Guide . . 2012 22 .  nagagampanan ang tungkulin sa sarili sa panahon ng pagdadalaga o pagbibinata .K TO 12 – EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN Content Content Standards Performance Standards Ang mag-aaral ay…  naipakikita ang kasanayan sa pangangalaga sa sarili at gawaing pantahanan na nakatutulong sa pagsasaayos ng tahanan Learning Competencies Ang mag-aaral ay. pagpaliwanag sa iba ng dapat gagawin .

(hal.mabuting mga gawain. pag-iwas sa sakit at di. atbp.K TO 12 – EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN Content Content Standards Performance Standards Learning Competencies Ang mag-aaral ay.   nasusunod ang iskedyul ng paglilinis at pag-aayos ng sarili napangangalagaan ang sariling kasuotan naiisa-isa ang mga paraan upang mapanatiling malinis ang kasuotan naisasa-ayos ang payak na sira ng damit sa pamamagitan ng pananahi sa kamay. . magalang na pananalita.version as January 31.naisasaugali ang pagkain ng masusustansyang pagkain. pagdadamit. . . pagsusulsi ng punit sa damit. pagtatahi ng tastas) naisasagawa ang wastong paraan ng pamamalantsa  naipakikita ang wastong paraan ng pamamalantsa at wastong paggamit ng plantsa - -  napananatiling maayos ang sariling tindig . pagtayo at paglakad.naipakikita ang maayos na pag-upo. natutupad ang mga tungkullin sa pag-aayos ng tahanan natutukoy ang mga bahagi ng tahanan at mga gawain dito  K to 12 – Curriculum Guide . 2012 23 .

24  K to 12 – Curriculum Guide .kasalukuyang kalakaran sa pamilihan ng mga kagamitan sa bahay (market demands/trends).version as January 31.K TO 12 – EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN Content Content Standards Performance Standards Learning Competencies Ang mag-aaral ay… nakapagsasaliksik gamit ang teknolohiya upang malaman ang:  iba’ibang paraan ng pag-aayos ng tahanan  mga kagamitan at kasangkapan sa pag-aayos ng tahanan/ pagkakitaan at paraan ng paggawa ng mga ito naipaliliwanag ang kabutihang dulot ng pagsasa-ayos ng tahanan naisasagawa ang pagsasaayos at pagpapaganda ng tahanan  nakagagawa ng plano ng pag-aayos  naitatala at nagagawa ang mga kailangan/ kagamitan sa pag-aayos nasusuri ang ginawang pag-sasayos at naisasaayos itong muli kung kailangan - -  nakagagawa ng mga malikhaing kagamitan sa bahay mula sa ibat ibang uri ng habi/tela na magagamit sa pagsasa-ayos ng tahanan at maaaring pagkakitaan gamit ang makina at kamay nakapagsasagawa ng pananaliksik upang malaman ang: . glass . .iba ibang uri ng kagamitang pambahay (“soft furnishing”) tulad ng kurtina. 2012 . table runner.

version as January 31. 2012 25 .nakagagawa ng sariling plano/ disenyo ng isang malikhaing proyektong gagawin . holder/cover. table napkin atbp..nakapipili at nakapamimili ng materyales .at .natatalakay at naipakikita ang wasto at maingat na paraan ng paggamit ng makina  nakalilikha at nakabubuo ng kagamitang pambahay o pang-opisina na maaaring pagkakitaan .naipakikita ang pagkamaparaan sa pagbubuo ng proyekto  nasusuri ang nabuong proyekto at naisasaayos ito ayon sa sariling pagsusuri at mungkahi ng iba  K to 12 – Curriculum Guide .paraan ng paggawa.K TO 12 – EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN Content Content Standards Performance Standards Learning Competencies trowpillow.  Nakapipili ng kagamitang gagawin sa pagbubuo nito at nakagagawa ng plano gamit ang makina o kamay nakagagamit ng makina at kamay sa pagbuo ng mga kagamitang pambahay .natutukoy ang mga bahagi ng makina (di-padyak o de-motor kung meron) .

naipamamalita (markets/advertises) ang produktong nabuo sa internet at iba pang paraan . bilang ng kasapi. atbpa. at hapunan) ayon sa budyet ng pamilya natutukoy ang mga salik sa pagpaplano ng pagkain ng pamilya – budyet. tanghalian. 26   K to 12 – Curriculum Guide .natutuos ang presyong tingian at maramihang pagbebenta .nagagamit ang kasanayan sa teknolohiya sa pagbebenta ng produkto (on-line selling) napamamahalaan ang kinita sa pagbebenta ayon sa mga paraang natutuhan . gulang. 2012 .naipagbibili ang mga produkto ayon sa paraang napili .K TO 12 – EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN Content Content Standards Performance Standards Learning Competencies Ang mag-aaral ay…  napangangasiwaan ang wastong pagsasapamilihan ng proyekto .nakalilikha ng ibat ibang paraan ng pagpapakete gamit ang sa iba ibang materyales .naipakikita ang malikhaing pagpapakete ng produkto .nakagagawa ng plano ng pagpaparami o paglikha ng bagong proyekto mula sa kinita naisasagawa ang pagpaplano at pagluluto ng masustansiyang pagkain (almusal.version as January 31.

naihahanda nang kaakit-akit ang nilutong pagkain sa hapag kainan (food presentation)  nakalilikha ng ilang paraan ng kaakit-akit na paghahanda ng pagkain naipaliliwanag ang dapat tandaan/ mga alituntunin sa sa paghahanda ng mesa at paghahain (principles in table setting) 27  K to 12 – Curriculum Guide .version as January 31. 2012 .K TO 12 – EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN Content Content Standards Performance Standards Learning Competencies Ang mag-aaral ay… nakagagawa ng menu para sa isang araw batay sa “food pyramid” naitatala ang mga sangkap na gagamitin sa pagluluto ayon sa napiling resipe naisasagawa ang pamamalengke ng mga sangkap sa pagluluto   naipakikita ang husay sa pagpili ng sariwa. mura at masustansyang sangkap naipakikita nang mahusay ng pagkukwenta sa pamamalengke - - - naisasagawa ang pagluluto  naihahanda ang mga sangkap sa pagluluto  nasusunod ang mga tuntuning pangkalusugan at pangkaligtasan .

. Pagkukumpuni C.  nakabubuo ng proyekto na mapagkakakitaan mula sa iba't ibang materyales na makikita sa pamayanan (hal. Pagbuo ng Malikhang Produkto B. atbp) nakapagdidisenyo ng produktong mapagkaka.pakinabang na makukuha rito .K TO 12 – EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN Content Content Standards Performance Standards Ang mag-aaral ay…  nakabubuo ng proyektong mapagkakakitaan at nakapagkukumpuni ng mga sirang kagamitan sa tahanan at paaralan Learning Competencies Ang mag-aaral ay. kahoy.version as January 31. . 2012 28 . kawayan. metal. kawayan.INDUSTRIAL ARTS Ang mag-aaral ay… A. .kitaan mula sa kahoy. Batayang kaalaman at kasanayan sa paggamit ng elektrisidad  naipamamalas ang pang-unawa sa batayang kaalaman at kasanayan sa pagbuo ng proyektong pagkakakitaang kaunay ng sining pang-industriya at pagkukumpuni ng mga sirang kagamitan sa tahanan at paaralan K to 12 – Curriculum Guide .pangangailangan sa pamilihan (market demands)  nakapagtatala ng iba pang materyales na maaring magamit o pagsama-samahin upang makagawa ng malikhaing produkto batay sa nakalap na datos Grade 5 . metal at iba pang materyales  Nakapagsasagawa ng sarbey gamit ang teknolohiya at iba paraan ng pagkalap ng datos upang malaman ang: o iba-ibang produktong mabibili gawa sa iba ibang materyales o disenyong ginamit o pamamaraan ng pagbuo at materyales at kagamitan sa pagbubuo .

version as January 31.K TO 12 – EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN Content Content Standards Ang mag-aaral ay… Performance Standards Ang mag-aaral ay… Learning Competencies Ang mag-aaral ay…  nakapagdidisenyo/ nakapagpaplano ng produktong gagawin gamit ang napiling mga materyales  naisasagawa ang plano  nasusunod ang mga patuntunang pagkalusugan at pangkaligtasan sa paggawa nasusuri ang ginawang produkto at naiaayos ito batay sa mungkahi ng iba nalalapatan ng angkop na panghuling ayos(finishhing) ang nabuong produkto   natutukoy ang iba ibang paraan ng panghuling ayos (pagliha pagpintura. pagbarnis) nasusundan ang wastong paraan ng liliha. pagpintura o pagbabarnis  - naipapakete ang nabuong proyekto bago ipagbili naisasapamilihan ang mga produkto napamamahalaan ang kinita  natutuos ang puhunan at kita  nakagagawa ng plano ng bagong produktong gagawin mula sa kinita -  nakapagkukumpuni ng sirang kasangkapan sa bahay o paaralan 29 K to 12 – Curriculum Guide . 2012 .

(sirang gripo.version as January 31. maluwag/ natanggal na screw ng takip.K TO 12 – EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN Content Content Standards Performance Standards Learning Competencies Ang mag-aaral ay… natatalakay ang kahalagahan ng kaalaman at kasanayan sa pagkukumpuni naipaliliwanag ang mga hakbang sa pagkukumpuni. sirang silya. 2012 30 . atbp)  natutukoy ang mga kasangkapan/ kagamitan sa pagkukumpuni at ang wastong paraan ng paggamit nito  naisasagawa ang masistemang pagkukumpuni - K to 12 – Curriculum Guide .

.K TO 12 – EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN GRADE 6 Content Content Standards Performance Standards The learner…  starts a simple entrepreneurial venture Learning Competencies The learner…  enhances ones knowledge in starting an entrepreneurial venture .shows skill in accomplishing forms . 2012 31 .identifies the requirements in establishing an entrepreneurial venture .participates in local training and/or orientation relating to starting a entrepreneurial vent . .demonstrates knowledge of existing forms and other documents required from applicants of entrepreneurial permit.ENTREPRENEURSHIP The learner… Expanding and enhancing an entrepreneurial venture  demonstrates deeper knowledge and skills in expanding and enhancing an entrepreneurial venture K to 12 – Curriculum Guide .demonstrates awareness of success stories of famous entrepreneurs in the country.  demonstrates knowledge and skills in sustaining and enhancing ones enterprise .demonstrates awareness of laws and local ordinances an entrepreneur should know and adhere to.keeps track of the changes in the entrepreneurial activities in the community .explains the processes an applicant has to go through in establishing an entrepreneurial venture.version as January 31.explains the practices and values observed by successful entrepreneurs Grade 6 . .

marketing ICT A. word processing and graphics presentations  demonstrates proficiency in ICT technology in communicating and collaborating with other learners  uses ICT technology to create projects that will summarize / integrate learning for a week or a month  demonstrates skill in installing and use of ICT tools and equipment shows the proper way of installing:  LCD with computer  Printer to computer Ang mag-aaral ay… K to 12 – Curriculum Guide . 2012 32 . Proficiency in the use of spread sheets applications.version as January 31.demonstrates understanding of the different strategies in enhancing oneself as an entrepreneur i.uses the internet in improving ones ideas. and products and advertising or marketing strategies .e. processes. ICT tools & equipment and their uses B.    attending training that can enrich entrepreneurs knowledge and skills using the internet or print media networking with other entrepreneurs creating new products to suit market needs - applies new and creative techniques in product designing. packaging.K TO 12 – EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN Content Content Standards Ang mag-aaral ay… Performance Standards Ang mag-aaral ay… Learning Competencies Ang mag-aaral ay…  enhances ones knowledge and skills in sustaining and expanding entrepreneurial venture .

K TO 12 – EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN Content C.uses spread sheets and word processing applications in summarizing.uses appropriate application in analysing data.observes proper ethics and safety in using the internet . Communication and collaboration through the internet Content Standards Ang mag-aaral ay… Performance Standards Ang mag-aaral ay…  Learning Competencies demonstrates proficiency in the use of spread sheets applications and other applications in learning . making conclusions/ decisions  collaborates and communicates with students from other schools in creating projects and presentations. 2012 33 . problem solving.reviews output as to content. researching for information/ knowledge .uses appropriate websites to expand one’s ideas & knowledge .version as January 31. integrating. and creativity and revises/ refines output based on self-assessment and comments from others .presents / shares with others outputs resulting from collaboration K to 12 – Curriculum Guide . form. and presenting learning .

etc.)  know sources of orchard trees  know how to care for seedlings  importance of orchard gardening uses technology in the conduct of research to find out the . propagating orchard trees. explains benefits derived from orchard gardening to families and communities conducts research to:  know types of orchard farms  identify trees appropriate for orchard gardening based on location. marcotting. Establishing an orchard garden B.AGRICULTURE Content Standards The learner… Performance Standards The learner…  applies knowledge and skills in orchard gardening and animal raising Learning Competencies The learner…  practices one’s knowledge and skills in orchard gardening. products  Sources of orchard plants  Famous orchard farms in the country prepares layout design of an orchard garden using the information gathered Orchard gardening A.elements to be observed in establishing an orchard farm  market demands for orchard trees.K TO 12 – EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN Content Grade 6 . 2012 34 . and marketing seedling or planters.version as January 31. Propagating orchard trees C. market demands  know proper way of planting/ propagating orchard trees (budding. Animal raising/ fish raising  demonstrates understanding of scientific practices in orchard gardening - - - Ang mag-aaral ay… K to 12 – Curriculum Guide . climate.

planting and caring orchard seedlings/trees identifies the appropriate tools and equipment in plant propagation and their uses demonstrates scientific ways of propagating orchard trees observes health and safety measures performs systematic and scientific ways of caring for orchard trees/ seedlings such as watering.K TO 12 – EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN Content Content Standards Performance Standards  Learning Competencies applies scientific processes gathered in propagating. preparing organic fertilizer  searches (in the internet or library) different ways of preparing organic fertilizer and pesticides  explains the benefits of using organic fertilizer and pesticides towards sustainable development  prepares organic fertilizer and pesticides  observes health and safety way measures in formulating fertilizer and organic pesticides  keeps record of growth / progress of seedlings applies knowledge and skills in marketing orchard trees / seedlings  applies scientific knowledge and 35 - - K to 12 – Curriculum Guide . fertilizing.version as January 31. cultivating. 2012 .

K TO 12 – EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN Content Content Standards Performance Standards Learning Competencies skills in identifying seedlings plants/ seedlings ready for sale  keeps updated record of plants/seedlings for sale  plans marketing strategy to be used in selling  uses technology / internet in marketing  prepares flyers or brochures markets orchard trees /seedlings and computes for capital.version as January 31. 2012 36 . expenses and gains  plans for expansion of seedling production and propagation of orchard trees expands one’s knowledge and skills on orchard gardening explores different strategies to enhance one’s knowledge and skills - K to 12 – Curriculum Guide .

2012 .market demands for animal products and by-products .stories of successful entrepreneurs in animal raising plans for the family’s animal raising project identifies animal/s to be raised as an alternative income source for the family (e. fish) prepares list of needed materials to start the project prepares schedule of work for raising.benefits that can be derived from animal raising . computes investment needed.K TO 12 – EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN Content Content Standards The learner… Performance Standards The learner…  applies knowledge. processing and marketing of products and by products.kinds of animals being raised as means of livelihood . goat.g. Animal / Fish Raising  demonstrates understanding of scientific processes in animal/ fish raising  - -  implements prepared plan monitors growth and progress of animals being raised keeps an updated record of animals growth / progress 37 K to 12 – Curriculum Guide . hogs. caring. and market D.persons in the community whose occupation is animal/ fish raising . skills and develop one’s interest in animal/ fish raising Learning Competencies The learner…  conducts survey to find out : . potential income.version as January 31.

2012 38 .version as January 31.K TO 12 – EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN Content Content Standards Performance Standards Learning Competencies Ang mag-aaral ay…  expands/ enhances ones knowledge on animal raising using the internet manages marketing of animals / fish raised discuss indicators of animals/fish ready for harvesting demonstrates skill in harvesting/catching animals/fish prepares marketing strategy by asking help from others or using the internet markets animals/fish harvested  prepares plans for expansion of animal raising venture K to 12 – Curriculum Guide .

2012 39 .HOME ECONOMICS The learner… A. shelter. Food Preservation  demonstrates expanded knowledge and skills in home economics to improve oneself and develop interest in any generating project to help augment family income K to 12 – Curriculum Guide . education.assesses the feasibility and practicability of budget prepared and revises/modifies it when needed  determines areas for reduction/augmentation according to needs and available budget  solicits comments and suggestions from peers and family members  identify areas where the family can increase its income to improve economic sufficiency Grade 6 . house repair) . clothing. baptisms. Sewing C. school affairs o savings/emergency budget (health. family activities.version as January 31.K TO 12 – EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN Content Content Standards Performance Standards The learner…  applies expanded knowledge and skills in any income generating project to help augment family income Learning Competencies The learner…  prepares feasible and practical budget plan to efficiently manage family resources enumerates sources of family income (material and non-material)  lists basic and social needs of the family including savings  allocates budget for basic and social needs such as: o basic: food.). o social needs: social and moral obligations (birthdays. Home Management B. etc.

g.uses the internet in searching for opportunities to augment family income . . pot holder. pouch bag. 2012 40 . etc)  Identifies the materials and tools needed to produce ones design and prepares them for sewing  seeks the comments and suggestions of peers and family members on the design of product  revises product plan/design based on suggestions and prepares project pattern  purchases and prepares materials for sewing following a pattern - K to 12 – Curriculum Guide .K TO 12 – EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN Content Content Standards Performance Standards Learning Competencies The learners . . mail organizer.revises/refines budget based on suggestions  sews creative and marketable household linens as means of augmenting family income creates/produces/sews simple marketable linens for home and office use undertakes simple survey to identify marketable household linens  uses ICT in the conduct of survey of household linens and designs  prepares new designs out of existing item or creates one’s own design (e. . hand towel.version as January 31. throw pillow.

tools to use. sources of materials.packages products for sale    K to 12 – Curriculum Guide . . market trends. gluing. etc) observes safe work habits    . 2012 prepares creative package materials using local resources package products artistically labels packaged product 41 .  sews project considering effective use of time.assesses finished product and revises product based on self-assessment and suggestions from others .applies finishing touches or accessories to finished product  conducts simple survey to find out trends and creative designs.assesses enhanced / finished product and refines/revises it based on suggestions and comments  listens to /considers suggestions to further improve finished product . and proper way of applying (attaching.K TO 12 – EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN Content Content Standards Performance Standards Learning Competencies The learners .version as January 31. . materials and effort . etc in adding finishing touches and/or accessorizing products sketches design to be followed in adding accessories identifies sources of accessories.

version as January 31.shows pride in products developed / designed  applies skills in food preservation and food processing as source of income explains different ways of food preservation and processing (drying. etc. . expenses and gains     computes product price for retail and wholesale uses technology in advertising products sells products monitors sale of product by keeping record of production and sales . 2012 . salting.K TO 12 – EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN Content Content Standards Performance Standards Learning Competencies The learners .)  conducts an inventory of foods that can be preserved/ processed using any of the processes on food preservation discusses the processes in each of the food preservation/ processing method 42  K to 12 – Curriculum Guide .prepares plans for mass production or creating new product out of product gains . . .sells products and computes investment. freezing.fish/ meat processing.

market demands and trends. . creating. and cooking/ food preservation - K to 12 – Curriculum Guide . 2012 43 .  conducts simple research to determine market trends and demands of preserved/ processed foods  conducts environmental scanning on the availability of materials/ resources appropriate for food preservation/processing  identifies the tools and equipment needed for each method of food preservation/ processing prepares plan on preserving/ processing food performs any of the food preservation/ processing processes learned observes safety rules in performing food preservation/ processing considers sustainable development in planning. .K TO 12 – EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN Content Content Standards Performance Standards Learning Competencies The learners .version as January 31. enumerates the equipment and tools and their substitutes to be used in food preservation/ processing  explains the benefits derived from food preservation/ processing  selects food to be preserved/ processed based on availability or raw materials.

shades.K TO 12 – EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN Content Grade 6 . . Production/ repair of simple electrical gadgets  expands knowledge & skills in enhancing / accessorizing products as an alternative source of income and in repairing simple electrical gadgets K to 12 – Curriculum Guide .prepares project plan .discusses the effects of innovative finishing materials and creative accessories on the marketability of products.INDUSTRIAL ARTS Content Standards The learner… Performance Standards The learner…  demonstrates skill in applying creative techniques to accessorize and/ or enhance  constructs simple electrical gadget  makes simple repairs Learning Competencies The learner…  demonstrates creativity and innovativeness in enhancing/ accessorizing metal.sketches.conducts simple survey using technology and other data gathering method to determine:  market trends on products made of metal. . outlines innovative design for enhancing wood. wood and bamboo  customers preference of products  types / sources of innovative finishing materials. Enhancing / accessorizing finished products B.Identifies creative accessories for finished product to be enhanced .version as January 31.constructs project plan A. . wood and bamboo products. bamboo and other finished products. accessories and design  processes in enhancing / accessorizing finished products . metal. 2012 44 .

plastic.     considers deliberately policies on sustainable development in constructing the project plan demonstrates resourcefulness and management skills in the use of time. materials.computes income from sales . etc.manages marketing of products and income from sales  prepares creative packaging materials like box. plugs. .) K to 12 – Curriculum Guide .  applies creative packaging and labeling techniques  markets products  applies technology assisted and other means of product marketing .identifies simple electrical gadgets and their uses (extension cord.prepares plans for mass production or creating new product Electricity  constructs simple electrical gadgets . money and effort assesses the quality of enhanced product refines product based on assessment of finished product and revises / refines it based on feedback . door bell. 2012 45 . any local material.K TO 12 – EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN Content Content Standards Performance Standards Learning Competencies The learners .version as January 31. .

assesses repaired gadget / furniture/ furnishing . and other products . 2012 46 .lists the steps in repairing the identified gadget/furniture/furnishing .gathers data on how to do simple repairs using technology or other methods . ceramics.version as January 31.K TO 12 – EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN Content Content Standards Performance Standards Learning Competencies  conducts research to find out simple electrical gadgets  uses the internet in the conduct of research identifies the materials and tools needed in making gadgets explains the protocols (processes) in making electrical gadgets constructs planned gadget  observes safety and health practices in making gadgets Repair .conducts simple repairs on broken furniture.shows pride in repaired item K to 12 – Curriculum Guide .identifies gadgets / furniture/ furnishings at home/ school needing repair .improves repair undertaken .