You are on page 1of 2

ANOVA Yntemi

ANOVA yntemi;
lm sistemi deinenliklerini, aadaki bileenlere ayrtrr. Bunlar; 1-Para kaynakl deikenlik, 2-Tekrar edilebilirlik, 3-Yeniden yaplabilirlik 3.1 lmc, 3.2 lmc-Para

ANOVA yntemi;

ANOVA Yntemi

Bilgisayar yazlm ktlar, lm sisteminin deerlendirilmesi iin aadaki konular retmektedir. 1- Grafiksel zet, 2-Etkileimli 2 deikenli ANOVA tablosu (P deerleri), 3-% Katk (% Contribution) tablosu (lm sisteminin, toplam deikenlie olan katks hesaplanmaktadr) (Varyans temel almaktadr) zellikle tolerans bilgisi olmadnda, ya da tolerans genililii anlamsz ise etkili bir gstergedir.rnein;tek tarafl tolerans 4-% Tolerans tablosu (lm sistemi deikenlii ile tolerans bilgisinin karlatrlmas) ) (SL ve ASL yi temel almaktadr) 5-% Study tablosu (Her deikenlik kaynann, toplam deikenlie orandr) (Standart sapmay temel almaktadr) Her deiken bileenine ait st.sapmann, toplam st.sapmaya blnmesi ile hesaplanr) lm sistemine ait her deikenin, toplam deikenlik ile karlatrlmas istendiinde kullanlr. 2 6-ndc deeri