ANEXĂ la DECIZIA nr.27.129 din 28.04.

2010

LISTA REGLEMENTĂRILOR TEHNICE ÎN CONSTRUCŢII IN VALABILITATE LA DATA DE 31.03.2010
Domenii I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII. XXIII. XXIV. XXV. XXVI. Reglementări tehnice privind calculul construcţiilor şi elementelor de construcţii Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de terasamente Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea fundaţiilor Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de beton, beton armat şi beton precomprimat Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de zidărie şi pereţi Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor metalice Reglementări tehnice privind folosirea şi executarea construcţiilor din materiale lemnoase. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de învelitori Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de izolaţii Reglementări tehnice privind executarea lucrărilor de tencuieli, placaje, tapete Reglementări tehnice privind executarea lucrărilor de pardoseli, plinte, scafe, elemente de scări. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor de apă şi canalizare Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor termice, condiţionarea aerului, gaze Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de protecţie a construcţiilor şi instalaţiilor contra agenţilor Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor geodezice, topografice, fotometrice şi cadastrale Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea clădirilor de locuit şi social-culturale Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor industriale, agrozootehnice şi de irigaţii Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor hidrotehnice, amenajărilor şi regularizărilor de râuri Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea organizării lucrărilor de construcţii-montaj Reglementări tehnice privind verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii Reglementări tehnice privind lucrările de reparaţii, întreţinere şi postutilizare a construcţiilor Reglementări tehnice privind folosirea şi repararea utilajelor pentru construcţii-montaj Reglementări tehnice privind cerinţele stabilite prin Legea nr. 10/1995 Reglementări tehnico-economice şi metodologice Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor pentru transporturi

1

Legendă M.D.R.T. - Ministerul Dezvoltării, Regionale şi Turismului M.L.P.A.T. - Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului M.L.P.T.L. - Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Turismului M.T.C.T. - Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului M.D.L.P.L. - Ministerul Dezvoltării,Lucrărilor Publice şi Locuinţelor M.D.R.L. - Ministerul Dezvoltării, Regionale şi Locuinţei M.Of., p.I - Monitorul Oficial al României, Partea I B.C. - Buletinul Construcţiilor, editat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor B.T.R. - Buletinul Tehnic Rutier I.C.C.P.D.C. - Institutul Central de Cercetare , Proiectare şi Directivare în Construcţii I.N.C.E.R.C. - Institutul Naţional de Cercetare- Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor I.C.E.C.O.N - Institutul de cercetări pentru echipamente şi tehnologii în construcţii U.T.C.B. - Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti U.A.U.I.M. - Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu C.O.C.C. - Consultanţă, Organizare şi Cibernetică în Construcţii I.P.C.T - Institutul de Proiectare Construcţii Tipizate I.P.C.T.- S.A. - Institutul de Proiectare, Cercetare şi Tehnică de Calcul în Construcţii M.A.P.M. - Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului A.F.E.R. - Autoritatea Feroviară Română D.D. - Direcţia Drumuri A.N.D. - Administraţia Naţională a Drumurilor I.S.P.C.F. - Institutul de Studii şi Proiectări Căi Ferate I.S.L.G.C. - Institutul de Sistematizare Locuinţe şi Gospodărie Comunală I.C.B. - Institutul de Construcţii Bucureşti I.C.P.A.I.U.C. - Institutul Central de Proiectare, Aparatură , Instalaţii şi Utilaje pentru Construcţii I.N.C.D.F.P. - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pămâmtului I.S.C. - Inspectoratul de Stat în Construcţii IPTANA-SA - Institutul de Proiectări Transporturi Auto, Navale şi Aeriene CESTRIN - Centrul de Studii Tehnice Rutiere şi Informatică ANRDE - Agenţia Naţională a României pentru Distribuţie Electricitate RENEL - Regia Naţională de Electricitate ICCPDC - Institutul Central de Cercetare, Proiectare şi Directivare în Construcţii *-propunere revizuire, comasare ** -propunere abrogare/anulare
2

I.

Reglementări tehnice privind calculul construcţiilor şi elementelor de construcţii
Denumire reglementare tehnică Ordin aprobare de Publicaţia în care a Observaţii apărut

Domeniu – Indicativ nr. reglementare regl. tehnică tehnică din domeniu I-1 NP 033-1999

I-2

GP 042-1999

Cod de proiectare pentru structuri din beton armat cu armătură rigidă M.L.P.A.T. 61/N/25.08.1999 (BAR). Elaborator: U.T.C.B. Bucureşti Ghid de proiectare pentru structuri din beton armat cu armătură rigidă M.L.P.A.T. 62/N/25.08.1999 (BAR). Elaborator: U.T.C.B. Bucureşti M.T.C.T. 1711/19.09.2006

*
B.C. nr. 3-4/2000

B.C. nr. 3-4/2000 M. Of. , p I , nr.803 bis/25.09.2006 B.C nr. 11-12/2007, B.C nr. 13-14/2007, B.C nr. 12-13/2006 si B.C nr. 5/2005

*

P 100-1/2006 I-3

De la data publicării prezentului ordin, Normativul pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe, social-culturale, agrozootehnice şi industriale, indicativ P 100-92, aprobat prin O.M.L.P.A.T.nr. 3/N/1992, publicat Cod de proiectare seismică – Partea I în B.C. nr. 1-2/1992, cu cap. 11 şi 12 – Prevederi de proiectare pentru completate şi modificate prin clădiri, indicativ P 100-1/2006 . M. Of. , p I , nr 850 O.M.L.P.A.T. nr. 71/N/1996, publicat în M.D.L.P.L. Elaborator: U.T.C.B. B.C. nr.11/1996, se aplică astfel: din 11/12/2007 688/10.08.2007 pentru a) la proiectarea clădirilor noi, în modificarea şi cazul contractelor încheiate până la data completarea intrării în vigoare a Codului de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P 100-1/2006; . b) la expertizarea tehnică şi proiectarea consolidării clădirilor existente, în cazul contractelor încheiate până la data intrării în vigoare a Codului de proiectare seismică - Partea a III-a
3

09/09/2009.T nr. indicativ P 100-3/2008 se aplică la evaluarea seismică a clădirilor existente. publicat în Mof.B. nr. reglementare regl. M.M. Actul a intrat in vigoare la data de 01 ianuarie 2010. Se abrogă O. nr. seismică a clădirilor existente. Bucuresti nr. indicativ P 100-92.D. agrozootehnice şi industriale. tehnică tehnică din domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin aprobare de Publicaţia în care a Observaţii apărut Prevederi pentru evaluarea şi pentru proiectarea consolidării construcţiilor vulnerabile seismic. Codul de proiectare seismică .Domeniu – Indicativ nr.T.L.M. Elaborator: U. 489/2005 pentru aprobarea "Cod de proiectare seismică Partea I . cu modificările şi completările ulterioare. p I . din nr.R.Of . Îşi încetează aplicabilitatea O.C. social culturale.PA.3/N/1992 de aprobare a Normativului pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe. cu modificările şi completările ulterioare.L. Partea I.647 bis/2009 din 01/10/2009 . 4 I-4 P 100-3/2008 Cod de proiectare seismică" Partea a III-a Prevederi pentru evaluarea O.Partea a III-a-Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente.T. 462 şi 462 bis din 31 mai 2005.Prevederi de proiectare pentru clădiri".C.T.M. 704/2009 indicativ P 100-3/2008. indicativ P 100-1/2004.. care se efectuează în baza contractelor de expertizare tehnică încheiate după data intrării în vigoare a prezentului ordin.

S. nr.05.C.L.221 bis/2004 din 20/12/2004 I-7 MP 036-2004 M.T.pI. p I . 738/19.05. 5 .562bis/2007 din 16. 782/28. 783/22.. Filiala Iaşi Metodologie de elaborare a hărţilor de hazard seismic local pentru localităţi urbane-H.8/N/1999.2002 B.2007 M. nr.Of . agrozootehnice şi industriale–indicativ P 100-92.8/2007.P. OMLPAT nr. Elaborator: INCERC.Domeniu – Indicativ nr.2002 ** * I-6 GP 101-2004 M.nr.1002 bis/2004 din 01/11/2004 B.C. 127/08.L. Detalierea parametrilor de calcul Ks şi Tc la nivelul unităţilor administrativ teritoriale.T.L.L. 783/22. disipatori) a clădirilor.T. Bucureşti Metodologie privind investigarea de urgenţă a siguranţei post seism a clădirilor şi stabilirea soluţiilor cadru de intervenţie..1. nr. M. social/culturale..2002 anuleaza OMLPAT nr. 736/ 19. 74/24.Of . Elaborator: INCERC Ordin aprobare de Publicaţia în care a Observaţii apărut I-5 NP 055-2001 M. nr.C nr. nr. 2/1999.05. 4/2006.04.T.T nr.Of. P I.C. Filiala Iaşi Metodologie privind calculul sistemelor de protecţie seismică pasivă. 9/2002.D.U. Elaborator: INCERC.2007 ordinul şi anexa:B.01.2004 M. . nr.2004 I-8 MP 026-2004 M. nr.T. tehnică tehnică din domeniu Denumire reglementare tehnică Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe. nr. Elaborator: INCERC Ghid privind proiectarea sistemelor de izolare seismică pasivă (reazeme. Elaborator: INCERC.L. Clădiri autoadaptabile la solicitări seismice. nr. p I .L.04.874 bis/2004 din 24/09/2004 M.2004 * I-9 ME 003-2007 M. publicat în B. reglementare regl.T.C. nr. Îşi inceteaza valabilitatea ME 003-1999-aprobat prin OMLPTL nr.P.Of.C.08.C.04.

Elaborator: U.2006 B.09.2004 * I-11 GT 054-2004 M.T.02. 803/2004 din 28/04/2004 M.T. Of.714/19. M.CT.2006 6 * . nr.T.T. 807/26.2/2006 Ordin: M.B.T. nr. Elaborator: INCERC Normativ privind consolidarea cu fibre a elementelor structurale de beton.I. Elaborator: INCERC Ghid privind constituirea. 148bis/16.. p I .Of. 1986 şi 1990. p. nr.02. Evaluarea acţiunii din 27/12/2005 zăpezii asupra construcţiilor.C. nr.2006 I-14 CR 1-1-3-2005 M. nr.T.C.T.Domeniu – Indicativ nr. 805/2004 din 28/04/2004 M. p.C. .C.. nr. 804/2004 din 28/04/2004 M.I. nr. nr. nr.T. 1.Of. p I .09.882 bis/27.I. întreţinerea şi utilizarea băncii de date pe suport magnetic (CD-ROM) cuprinzând înregistrări ale mişcărilor seismice ale terenului la cutremurele din 1977. tehnică tehnică din domeniu Denumire reglementare tehnică Ghid privind adaptarea scării de intensităţi seismice europene EMS98 la condiţiile seismice ale României şi la necesităţile inginereşti .882 bis/27. 2228/2005 Cod de proiectare. . Elaborator: INCERC Ordin aprobare de Publicaţia în care a Observaţii apărut I-10 GT 053-2004 M.T.Of.882 bis/27. p. Elaborator: INCERC Ghid privind constituirea. nr. Of.09. 1177/2004 din 22/06/2004 M.09.T.T..2005 M.C.2004 ** I-13 M. nr.09. nr.T.C. 132 bis/11.2004 ** I-12 GT 055-2004 M..C. obţinute în reţeaua seismică naţională INCERC. Of. întreţinerea şi utilitarea băncii de date cuprinzând înregistrări ale cutremurelor puternice obţinute pe clădiri instrumentate seismic în reţeaua seismică naţională. reglementare regl. nr. p I .

T. 3/06.C.13/2000.T.T. p I . Ghidul se difuzeaza pe discheta de catre I.02.C.713/19.C. 172 bis/22.C. nr.P.T. 30/N/1996. 1.L. Of.2005 I-15 CR 0-2005 Cod de proiectare.C.12-13/2006 M. .L. 345/2008 din 19/03/2008 M. nr. p I nr. nr.T. Bazele proiectării structurilor în construcţii. Ghid de exploatare a băncilor de date elaborate în vederea inventarierilor clădirilor din capitală şi din ţară avariate seismic şi expertizate începînd cu anul 1992 precum şi a datelor tehnice conţinute în M.P.09. nr. Elaborator: U. * Ordinul s-a publicat în B. nr. nr.2006 B.C.C. nr. tehnică tehnică din domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin aprobare de Publicaţia în care a Observaţii apărut B.L. 30/06/2000 Elaborat : I.C.P. 2.Domeniu – Indicativ nr. .12. nr.B.230/27.12-13/2006 Modificat de M. 231 din 26/03/2008 B.T. 17/2007 M. reglementare regl. 4/2006 * Îşi încetează valabilitatea P 85-1996 aprobat prin OMLPAT nr. 2-1-1.C.B.2006 Ordin: M.C. Of. p I .C. I-16 CR 2005 Cod de proiectare a construcţiilor cu M. SA.D. nr.A. 807/26. p I .09.10/1996.2/2006 Ordin: M.T. I-17 PC 014-1999 ** 7 .01.T. nr.C. nr.T. . nr.02. publicat în B.C.P. Of.T. M. nr. 148 bis/16.C. Of.2006 B.1pereţi structurali de beton armat. rapoartele de expertiză tehnică 40/N din aferente acestor clădiri . nr.2006 B.nr. .2006 Elaborator: U.T.

P.C.A. Of. p I . 179bis/24.13/2000. Ordinul s-a publicat în B. Elaborator: I. 616/ din 06/09/2007.C. * 8 . Convoaie tip. nr.232/27.pI.S.2007 Ordinul-M. . Of.23/2006 M. M.C. nr.2-2005 M. Acţiuni. nr.C.1-2005 CR1-2.C. p I .C. nr.T. Of. 784/2005 din 29/08/2005.F. Elaborator: I. nr.T. nr. la M. 208/N/2000 din 22/09/2000 de Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordinul s-a publicat în B.7/2005.P.T. 2. 165/15.C.T. nr.T. Of.C. .T.2006 B.C.T. 1372/2005 din 17/08/2005 Modificări nr. nr. 2. nr. p I .L. nr. M. Of.T.T.L. 349 bis/25.A.S.P. Bazele proiectării modificat anexei şi acţiuni asupra construcţiilor..04. nr.T. Elaborator: I.13/2001.02. nr.B.2005 B. tehnică tehnică din domeniu Denumire reglementare tehnică Program cadru pentru generarea automată a rapoartelor pe baza informaţiilor selectate din banca de date corespunzătoare activităţii de expertizare a clădirilor.2005 M.18/2006 M.L. nr. 690/10.T. Bucureşti Ordin aprobare M. nr.P.C. 165/2005 Acţiunea vântului I-22 NP 082-2004 Elaborator: U.2005 Completat şi Cod de proiectare. p I .2005 M.T.P.08. 45/N din 30/06/2000 M. Cod pentru proiectarea podurilor de cale ferată.02. nr. SA Ghid de utilizare a spectrelor de răspuns inelastic în proiectarea structurilor. Bucureşti Cod pentru proiectarea podurilor de cale ferată.2006 B. nr.C.F.T.02. .nr. nr. M.T.L.12. . Programul se difuzeaza pe discheta de catre I.C.P. reglementare regl.Domeniu – Indicativ nr.T.D.229/27.C. 179bis/24.C.12. Ordinul-M.P. I-18 PC 015-1999 ** I-19 I-20 I-21 GP 050-2000 CR1-2.C.

S.C. ** ** * * I-25 PC 006-1997 Ghid pentru relizarea automată a M. Ghidul de difuzează pe dischetă M.P.D.C.C. Ordin aprobare de Publicaţia în care a Observaţii apărut I-23 PC 008-1997 în B. reglementare regl.L. din 26/05/1997 IPCT.A. 84/N/1997 Normativul in brosura sistemului de către IPCT-SA. 11/1979. nr.C.C. 10/1981.Fil. I-27 NP 028-1978 B.4/1997. Ghid pentru calculul automat (static şi dinamic) al structurilor modelate prin cadre sau reţele plane în domeniul elastic. Cluj-Napoca Norme tehnice provizorii privind stabilirea distanţelor între rosturile I.C. nr. şi de dilatare la proiectarea I. de mare complexitate.S.C.C.4/1997. 85/N/1997 din 26/05/1997. 9 . Normativul s-a publicat sistemului de către IPCT. analizelor structurale spaţiale (statice 86/N/1997 din 26/05/1997 şi dinamice).C.C.D.C. Elaborator: I.T.C.P.C. compuse beton-oţel. nr. Elaborator: I.Timişoara şi Fil.T.05.C Ordinul s-a publicat în Ghidul de difuzează pe dischetă împreună cu manualul de utilizare a B. solicitate la încărcări statice şi dinamice . Instrucţiuni tehnice pentru calculul şi alcătuirea constructivă a structurilor I. tehnică tehnică din domeniu Denumire reglementare tehnică Ghid pentru proiectarea automată.A.P.1981 Elaborator : I. ** I-24 PC 005-1997 M.C.T.P.C. interactivă şi reprezentarea grafică a structurilor din bare. Elaborator: I.C. Ordinul împreună cu manualul de utilizare a nr. nr. Îşi încetează valabilitatea P 98–1974. nr.T.C.Domeniu – Indicativ nr.D.D.G.C.G.L. in brosura IPCT. şi I. 47/14.T. I-26 P 83-1981 B.4/1997. in brosura IPCT.P. nr.C.P. Ordinul s-a publicat în Ghidul de difuzează pe dischetă împreună cu manualul de utilizare a B.P. construcţiilor.P.P. Normativul s-a publicat sistemului de către IPCT.C. Elaborator: I.LPAT nr.C.

nr.5. 8.C.II. Domeniu -nr. II-2 C 29-1985 Normativ privind îmbunătăţirea terenurilor de fundare slabe prin I. 7 şi 8.C. Elaborator: I.C. tabelele 1.T. 11/1998 * Îşi încetează valabilitatea C29–1977 cap.F.2 şi anexele 2.C.1995 10 B.03. 4/1985 ** * M.2 şi 8.2 pct.N. 2.C. 4. procedee mecanice (caietele I.L. 4..04. 4.E. 4. 1.C.R.P.C.P. M.01.A.A. drenaj orizontal şi vertical.1.4. Timişoara şi Pol.C..VI) 20/11.H. 9/1995 . nr.T..8/1985 II-3 C 29-1979 II-4 P 125-1984 II-5 P 134-1995 Instrucţiuni tehnice departamentale pentru proiectarea şi executarea fundaţiilor pentru lucrările de drumuri din pământuri stabilizate cu ciment.T. Timişoara. nr.. B. 2. 2.1985 Elaborator: I.D. Ghid pentru proiectarea lucrărilor ce înglobează materiale geosintetice Elaborator: U. nr.C.P. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de terasamente Publicaţia în care a Observaţii apărut Înlocuieşte parţial C 29–1977.3 din „Normativul privind consolidarea terenurilor de fundare slabe prin procedee mecanice”. 2.3 pct.C.1.1 pct 1. 4.T.C. C.11.1..C. nr. 1. 4.C. INCERC şi INCERTRANS. Elaborator: IPTANA Îndrumător tehnic pentru studiul proprietăţilor pământurilor necoezive lichefiabile. Indicativ reglem.L.P.S.ICH-Fil.D. 311/1979 17/02/1979 B. B. 1.C. 82/05. 56/N/11.2.P.C. reglementare tehnică din tehnică domeniu II-1 GE 028-1997 Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Ghid pentru executarea lucrărilor de M. şi INCERC.I. 2 – parţial (prevederile referitoare la compactarea cu maiul greu).1984 Ordin B.3.4 pct. 1/N/20.11/1979 ** I. nr.T. nr.1997 Elaborator: I.B. nr.

Indicativ reglem.C realizarea fundaţiilor construcţiilor 59/30. nr.C.C.D.C. 59/N/1997 din 11/03/1997 B.1984 M.11.1980 silicatizare şi electrosilicatizare. ** B.I.H. 11-12/1976 II-8 C 178-1976 I.Domeniu -nr.C.S. nr.P. B.C.P.09.P. 12/1980 ** B. 8/1984 B.C.05. Elaborator : INCERC.06. 5/1998 II-10 GE 026-1997 11 . la umezire şi a nisipurilor prin 91/17.1988 civile şi industriale.P.C 58/16. Elaborator: Inst.C. nr.D. Politehnic Timişoara Instrucţiuni tehnice pentru executarea forajelor prin metoda vibroforării. Elaborator: I.C.C. II-7 C 169-1988 Normativ privind executarea lucrărilor de terasamente pentru I.Timişoara Ghid pentru execuţia compactării în plan orizontal şi înclinat a terasamentelor.C.C.C. 132/29.G.P.C.D.P.-Filiala Timişoara I. Elaborat de I.A. 5/1988 Îşi încetează valabilitatea C 169–1983 „Normativ pentru executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundaţiilor construcţiilor civile şi industriale” .C. nr. II-6 C 168-1980 Instrucţiuni tehnice pentru consolidarea pământurilor sensibile I. Elaborator: I. nr.P.S. Instrucţiuni tehnice pentru executarea drenurilor orizontale prin vibroforare. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Îşi încetează valabilitatea C 168–1974 „Instrucţiuni tehnice pentru consolidarea pământurilor sensibile la umezire şi a nisipurilor fine prin silicatizare şi electrosilicatizare”.C.L.D.C.F.1976 * * ** II-9 C 218-1984 I.T. nr.C.

58/N/11. Elaborator : INCERC. nr. 9/1998 III-5 ST 015-1997 * 12 . * B. 60/N/11. 7/1996. pentru construcţii de locuinţe.7/2001.T.03. Calculul terenului de fundare la acţiuni M. * B. B.A. Elaborator : INCERC. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Îşi încetează valabilitatea P 70-1979. nr. Elaborator : INCERC. Elaborator: INCERC. III-4 GP 014-1997 Ghid de proiectare.P. prin procedee mecanice. Îşi încetează valabilitatea C 29–1977.P. 12/1998 Îşi încetează valabilitatea C 239-1992 publicat în B.III. * Isi inceteaza valabilitatea P 7-1992 aprobat prin MLPAT nr.12. nr. IPTANA.P.1997 seismice în cazul fundării directe.A.1997 social .L.T.L.L. 6/1995. 15/1998. nr.C.C. 54/N/11.2000. nr. nr.C. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea fundaţiilor Domeniu -nr.C nr.C.L.A. Specificaţie tehnică privind refacerea prin obturare şi etanşare a contactului teren-infrastructură M. 333/N/8. nr.A.02. exploatare). 4/N/26. M. III-2 P 7-2000 M. 11/N/12.P.C.T.03. Compactare cu maiul f.culturale şi industriale.1996.01. Normativ privind fundarea construcţiilor pe pământuri sensibile la umezire (proiectare execuţie.1997.P. Indicativ reglem. nr.A. Normativ privind îmbunătăţirea terenurilor de fundare slabe.L. B.greu – caiet VIII Elaborator: INCERC.03. AIIR. III-3 NE 008-1997 M. B. reglementare tehnică din tehnică domeniu III-1 NP 001-1996 Denumire reglementare tehnică Cod de proiectare şi execuţie pentru construcţii fundate pe pământuri cu umflături şi contracţii mari.T. nr.1993.T nr.

M.C.P. prevederilor STAS 1242/1 – 1981.UTCB.A.P.C. Instrucţiuni tehnice pentru determinarea prin metode topogeodezice a deplasării construcţiilor datorate deformaţiilor terenului de fundare. Instrucţiuni tehnice pentru cercetarea terenului de fundare prin metoda penetrării cu con. Specificaţie tehnică.D.C.C. 8/1986 Îşi încetează valabilitatea C 196–1979 „Instrucţiuni tehnice privind executarea fundaţiilor de pământ stabilizat pentru construcţii zootehnice”. III-10 C 213-1983 B.12.L.T. 55/N/11.F. 13 B. Elaborator : INCERC. 11/1998 Îşi încetează valabilitatea C 61-1974. penetrare statică penetrare dinamică.C.C. III-8 C 159-1989 I.D.C.L.P.A. Indicativ reglem.1983 Elaborator: I.C.1997 B. 4/1990 Îşi înceteaza valabilitatea C 159-1973 şi C 176–1984.I.P. Elaborator: I.C.Timişoara Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Îşi încetează valabilitatea C 160–1975. 26/28.C. nr.03. Criterii şi metode pentru determinarea prin măsurători a tasării construcţiilor.P.C. nr. reglementare tehnică din tehnică domeniu III-6 GE 029-1997 Denumire reglementare tehnică Ghid practic privind tehnologia de execuţie a piloţilor pentru fundaţii.03.C.P. III-9 C 196-1986 Instrucţiuni tehnice pentru folosirea pământurilor stabilizate I. Elaborator: INCERC. nr.10.1997 B.-Filiala Timişoara I. 7/1983 .1989 B.P. Inst.D. Elaborator : INCERC.C.C. Pol Timişoara. nr. Instrucţiuni pentru completarea formularului de evidenţă a studiilor geotehnice conform I. nr.D. nr.1986 la lucrările de fundaţii. 57/N/11. nr. 42/18.T. vibropenetrare.C.C.Domeniu -nr.S. 12/1998 III-7 ST 016-1997 M.04. 30/03.P.C.

12.C. Of. Ghid privind proiectarea şi execuţia minipiloţilor foraţi (revizuirea şi completarea Îndrumătorului tehnic C 2451993). Timişoara.A.03.C. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut III-11 C 215-1988 I.15/2005 III-14 C 251-1994 M.Domeniu -nr. nr.nr.1993 B.P. 4/N/11.02.T. 7/1994 14 . Elaborator : INCERC.P. 430 bis/20. nr.1988 B.2005 B. 172/2005 din 15/02/2005 M.P. nr. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea executarea. INCERC Timişoara. .C.T.05.C.C. nr.T. Metodologie de determinare a caracteristicilor dinamice ale terenului de fundare la solicitări seismice. III-12 C 241-1992 M. nr. nr.C. 6/1988 Îşi încetează valabilitatea C 215–1983.T. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Instrucţiuni tehnice pentru elemente de fundaţii din beton cu adaos de cenuşă de centrale termoelectrice situate în terenuri cu agresivităţi naturale şi industriale. 8/N/12. III-13 GP 113-2004 M. p I .C. Elaborator : IPTANA SA. Elaborator : INCERC. 1994 B. Elaborator: U.A. recepţionarea lucrărilor de îmbunătăţire a terenurilor slabe de fundare prin metoda îmbunătăţirii cu materiale locale de aport pe cale dinamică.L. nr.L.T.D. 9/1993 * Îşi încetează valabilitatea C 245-1993.C. Indicativ reglem. 83/06.

nr. Normativ privind încercarea în teren a piloţilor de probă şi a piloţilor din fundaţii.02.2007 Elaborator: U.T.2007 B.C. nr.05.9 /2007 B.C.T. p I .B.L.C.B.P. .1985 B. Elaborator: U.C.L. nr.P. 5/14.T. stocarea şi reutilizarea informaţiilor privind parametrii geotehnici.Domeniu -nr.P. nr.L. geotehnice pentru construcţii.2000 M.F.C.T. M.C. nr.P. Ghid pentru sistematizarea. nr.2001 * III-19 GE 044-2001 III-20 P 106-1985 I. Elaborator :U.T.T. 7/1994 III-16 NP 045– 2000 M. nr. Elaborator: I.06.C. Elaborator: INCERC. 3/N/11.09. 7/2001 Îşi încetează aplicabilitatea C 227-1988.-Cat.B.C. nr. Îşi încetează aplicabilitatea GT 035-2002 şi NP 074-2002. nr. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea baretelor pentru fundarea construcţiilor. 1228/03.C.02.11.P.D. 15 .09.L. Elaborator: U.T. 128/ 08.Timişoara.A.C. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea executarea şi recepţionarea lucrărilor de fundaţii pe piloţi scurţi executaţi pe loc prin vibropresare. I. Bucureşti Normativ pentru utilizarea materialelor geosintetice la lucrările de construcţii.T.P. 7/1985 Îşi încetează aplicabilitatea P 106-1979 “Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea baretelor pentru fundarea construcţiilor” . nr. nr. 1219/06. Indicativ reglem. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut III-15 C 252-1994 M.I. 24/2003 III-18 NP 074-2007 Normativ privind documentaţiile M.. 381/06.S. nr. 264/N/02.C. Of.C.2002 B. Geotehnică şi fundaţii. 1994 B. III-17 NP 075-2002 B.C.B.A. 13/2002 M.C.D.L.T.L.

Domeniu -nr. Indicativ reglem. reglementare tehnică din tehnică domeniu III-21 NP 113-2004

Denumire reglementare tehnică

Ordin de aprobare

Publicaţia în care a Observaţii apărut M. Of. , p I , nr. 458 bis/30.05.2005 B.C. nr.19/2005 Îşi încetează aplicabilitatea P 10-1986 "Normativ privind proiectarea şi executarea lucrărilor de fundaţii directe la construcţii", publicat în B.C.nr.7/1999.

Normativ privind proiectarea, execuţia, monitorizarea şi recepţia M.T.C.T. nr. 279/2005 din 23/02/2005 pereţilor îngropaţi . Elaborator: U.T.C.B. Normativ pentru proiectarea M.T.C.T. nr. 275/2005 structurilor de fundare directă . din 3/02/2005 Elaborator: U.T.C.B.

III-22

NP 112-2004

M. Of. , p I , nr. 451 bis/27.05.2005 B.C. nr. 14/2005

*
III-23 NP 114-2004 Normativ privind proiectarea şi M.T.C.T. nr. 363/2005 execuţia ancorajelor în teren. din 08/03/2005 Elaborator: U.T.C.B. Normativ privind cerinţele de proiectare şi execuţie a excavaţiilor adânci în zone urbane. Elaborator : IPTANA S.A. Ghid privind proiectarea structurilor de pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice. Elaborator :U.T.C.B Îndrumator de proiectare şi execuţie a gropilor ştanţate pentru fundaţii. Elaborator: I.C.C.P.D.C.–Filiala Timisoara, I.P. Timisoara. M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006 M.T.C.T. nr. 1764/21.09.2006 I.C.C.P.D.C. 19/18.05.1989 M. Of. , p I , nr. 453bis/27.05.2005 B.C. nr. 16/2005 M. Of. , p I , nr. 911 bis/09.11.2006 B.C. nr.22/2006. M. Of. , p I , nr. 896 bis/03.11.2006 B.C. nr.21/2006 Îşi încetează aplicabilitatea P 109-1980 "Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea tiranţilor pretensionaţi ancoraţi în teren"

III-24

NP 120-2006

*

III-25

GP 093-2006

C 230-1989 III-26

B.C. nr. 12/1989.

**

16

Domeniu -nr. Indicativ reglem. reglementare tehnică din tehnică domeniu IM 010-1997

Denumire reglementare tehnică Metodologie de aplicare a tehnologiilor de îmbunătăţire a terenurilor slabe de fundare pentru drenuri prefabricate (drenuri fitil şi geodrenuri). Elaborator: I.P.C. S.A. Ghid privind criterii de alegere a încercărilor şi metodelor de determinare a caracteristicilor fizice şi mecanice ale pământurilor. Elaborator: INCERC

Ordin de aprobare M.L.P.A.T. nr. 52/N/1997 din 03/03/1997

Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordinul publicat in B.C. nr 12/1999. Brosura tiparita de IPC SA B.C. nr. 7/1996.

III-27

** *

III-28

GT 001-1996

M.L.P.A.T. nr. 8/N/1996 din 05/02/1996

17

IV. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de beton, beton armat şi beton precomprimat
Domeniu -nr. Indicativ reglem. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin aprobare de Publicaţia în care a Observaţii apărut Îşi încetează aplicabilitatea C 140–1986, C 21–1985, C 206–1985. Orice prevedere privind producerea betonului se abrogă. Pentru producerea betonului se utilizeaza NE 012/1-2007. Se utilizează betonului. pentru producerea

NE 012-1999 IV-1

Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat şi M.L.P.A.T. nr. beton precomprimat. 59/N/24.08.1999 Elaborator: INCERC. Normativ pentru producerea betonului şi executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton M.D.L.P.L. nr. precomprimat - Partea 1: Producerea 577 / 29.04.2008 betonului, indicativ NE 012/1-2007. Elaborator: INCERC. Normativ pentru sudarea armăturilor M.L.P.A.T. nr. din oţel-beton. 63/N/1999 din 25/08/1999 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi folosirea armării cu I.C.C.P.D.C. plase sudate a elementelor de beton. 49/09.12.1986 Elaborator: I .P.C.T. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea lucrărilor I.C.C.P.D.C. de construcţii din beton aparent cu 51/30.12.1989 parament natural. Elaborator: I.C.C.P.D.C
18

B.C. nr. 8-9/1999 Partea A B.C. nr. 10/1999 Partea B

IV-2

NE 012/1-2007

M. Of. , p I , nr. 374 din 16/05/2008. B.C.nr. 2 /2008 Ordinul în nr.13/2001.

IV-3

C 28-1999

Îşi încetează valabilitatea B.C. C 28-1983.

*
Îşi încetează valabilitatea P 59–1980 „Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi folosirea armării cu plase sudate a elementelor de beton” . Îşi încetează valabilitatea C122–1981 „Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de construcţii din beton aparent cu parament natural” .

IV-4

P 59-1986

B.C. nr. 10/1986

*

IV-5

C 122-1989

B.C. nr. 2/1991

*

nr.T. 1/2002 IV-10 GE 040-2001 M. IV-8 C 248-1993 * * * IV-9 GE 039-2001 B.T.P. Elaborator : INCERC.L. IV-6 C 130-1978 I. 1223/06. 14/2004 B. nr.2001 Ordinul M. 451/26. B.L.P. Ordin aprobare de Publicaţia în care a Observaţii apărut Îşi încetează valabilitatea C130–1971 „Instrucţiuni tehnice pentru aplicarea prin torcretare a mortarelor şi betoanelor la executarea construcţiilor sau a lucrărilor de reparaţii şi consolidări”.L. nr.A.2001 B.C.A.C. nr.T. nr. 9/2006. .P. Elaborator : INCERC Timişoara.T. Elaborator : INCERC Timişoara.T.1979 B.C.C. nr. 1224/06.09. 48/22. şi INCERC Bucuresti.P. 1/2002 IV-11 NE 013-2002 M.1993 M. Ghid pentru determinarea experimentală in situ şi în laborator a modulului static şi dinamic de elasticitate a betonului. 671 / din 23/09/2003 B.03. nr. nr. 302/16.M.09. Elaborator: INCERC.C. 8/2002 * 19 . Cod de practică pentru execuţia elementelor prefabricate din beton.A. beton armat şi beton precomprimat.L. Of.C.C.03.T. p I nr. 24/N/01.L.C.D.L.10. nr.Domeniu -nr.P. Elaborator: PROCEMA S.C.P. aprobată prin O. 2/1994 Îşi încetează valabilitatea P 134-1993 "Instrucţiuni tehnice pentru calculul şi alcătuirea plăcilor compuse din tablă cutată-beton".C. Instrucţiuni tehnice pentru realizarea betoanelor de nisip. Elaborator : INCERC Ghid privind utilizarea metodei electromagnetice la determinarea parametrilor de armare a elementelor existente din beton armat.L. M.22/N/1993. Indicativ reglem. nr.2002 B.T. nr.C.2003 beton (revizuire P 134-1993).M. nr. nr.L. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Instrucţiuni tehnice pentru aplicarea prin torcretare a mortarelor şi betoanelor. 8/1979 * IV-7 NE 020-2003 (P 134-2003) Normativ privind proiectarea planşeelor compuse din tablă cutată.09.

09.C.C. 1621/02.13/2004 IV-16 GP 075-2002 M.09.2003 M. nr.T. nr.C. .11.C. Of. nr.T.2001 B.P.2003 Ordin: M. Elaborator : INCERC Cluj. .2003 B. Elaborator : INCERC Cluj.P. 2/2004 * * * * IV-15 GP 081-2003 M.T.C.1/2004 .576bis/ 12/08/2003 IV-17 GP 080-2003 M. Ghid privind stabilirea criteriilor de performanţă şi a compoziţiilor pentru betoanele armate dispers cu fibre metalice.L. nr. 307/16. reglementare tehnică din tehnică domeniu IV-12 ST 043-2001 Denumire reglementare tehnică Specificaţie tehnică privind cerinţele şi criteriile de performanţă pentru ancorarea în beton cu sisteme mecanice şi metode de încercare. 12/2002 * IV-13 ST 042-2002 M. Elaborator: INCERC Cluj.C.C. nr. 603/21. Elaborator: INCERC Cluj. nr.2003 Ordin: M. 871/19. Elaborator : INCERC. 1620/02. Normativ de proiectare a elementelor compuse din betoane de vârste diferite şi a conectorilor pentru lucrări de cămăşuieli şi suprabetonări. nr. nr.p I . p I .L.04. nr.Domeniu -nr.T.C. Specificaţie tehnică privind ancorarea armăturilor cu răşini sintetice la lucrările de consolidare a elementelor şi structurilor din beton armat-proiectare.T. 306/16. nr.T.P. 670/23. Ordin aprobare de Publicaţia în care a Observaţii apărut M.2003 B.L.L. p I .L. 852/29.Of.L. Indicativ reglem.T.Of.11. Ghid privind proiectarea şi execuţia rezervoarelor mici din elemente prefabricate în zone rurale.11.T. execuţie.09.T.11. 12/2002 * IV-14 NP 093-2003 M. Elaborator: PROCEMA SA Ghid privind proiectarea şi execuţia consolidării prin precomprimare a structurilor din beton armat şi din zidărie.2001 B. nr.2003 20 B. nr. nr.. nr.

05.09. nr. Normativ pentru proiectarea coşurilor industriale din beton armat (revizuire P 133-1996).T.Domeniu -nr.2005 B. p I .C. publicat în B. 12/1978 IV-23 P 73-1978 ** B. nr. * IV-19 P 133-2004 IV-20 P-133/0-1994 ** ** ** IV-21 P-133/1-1994 B.C. 32/N/1994 din 25/10/1994 M.T. 93/19.C. 4/1985 21 .T.T.1978 I. nr.C.2005 B.B. repararea şi consolidarea coşurilor industriale din beton armat .D.T. Elaborator: U. 437 bis/24.P. urmărirea comportării.L. Of.T.C.B. Indicativ reglem. execuţia. 179/2005 din 15/02/2005 M. . Elaborator: U.P.B.P.05. Ordin aprobare M.A.C. nr 10/1995 IV-22 NP 007-1997 B. p I . Elaborat GLISĂRI IZOLAŢII PRECOMPRIMĂRI S. reglementare tehnică din tehnică domeniu IV-18 NP 108-2004 Denumire reglementare tehnică Cod de cerinţe privind proiectarea.P.T.C. Normativ de clasificare şi caracteristici geometrice a coşurilor industriale glisate” indicativ P133/0-1994.L.T. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea recipienţilor din beton armat şi beton precomprimat pentru lichide. nr 10/1997.C. .C. nr.D.A.1984 de Publicaţia în care a Observaţii apărut M. Of.nr. nr. 32/N/1994 din 25/10/1994 M. 9/1998.A.19/2005 B.T.C. 10.C. nr. nr. B.L.P.C.T. 427 bis/20. 178/2005 15/02/2005 M.A. nr. 65/N/1997. Elaborator: U. nr 10/1995 Îşi încetează valabilitatea P 133-1996 aprobat prin OMLPAT nr.C. Normativ tehnic republican privind repararea şi consolidarea coşurilor industriale din beton armat.C.C.nr.C.C. Elaborator:GIP SA BUCURESTI Cod de proiectare pentru structuri în cadre din beton armat. Elaborator: INCERC Îmbunătăţiri la P 73 – 1978.10.C.nr. nr.C.19/2005 M. 1/N/1997 din 13/01/1997 I.

1989 B.C.T. nr. Elaborator: I.C. Elaborator: INCERC.1982 B.D. nr. Modificări la P 119 – 83 Normativ privind prepararea şi utilizarea betoanelor cu agregate uşoare.C.C.C.C. Îndrumător pentru aplicarea prevederilor STAS 6657/3. Elemente prefabricate de beton.P.1983 I.P. beton armat şi beton precomprimat. Pol.D. 4/1977 ** Îşi încetează valabilitatea P 103–1976.P.C.10.C.C.C.C.C. folosind armături pretensionate şi nepretensionate complementare.11. nr. Iaşi Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea elementelor din beton precomprimat parţial. 47/30.P.C. 21/30. reglementare tehnică din tehnică domeniu IV-24 P 94-1977 Denumire reglementare tehnică Instrucţiuni tehnice pentru calculul şi alcătuirea elementelor de construcţii din poliesteri armaţi cu fibre de sticlă. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea executarea şi exploatarea căilor de rulare pe grinzi din beton armat şi beton precomprimat. Elaborator: INCERC. 150/30.C..C.P. 3/1986 B. IV-28 C 156-1989 I. 88/27.D. nr. 1/1984 IV-26 P 119-1983 B.P.C. Ordin aprobare de Publicaţia în care a Observaţii apărut I.P. nr. 2/1983 * ** I. 1/1991 ** 22 .12.C.C. INCERC.D.C.1977 B. Elaborator : INCERC. 10.C. instrumente şi dispozitive de verificare a caracteristicilor geometrice. nr.1989 B. 52/30. 2/1991 Îşi încetează valabilitatea C 155–1981.C.C. Procedee.C.C. Indicativ reglem. IV-25 P 103-1982 I. IV-27 C 155-1989 * Îşi încetează valabilitatea C 156–1972.C.1985 I.10.D.D.03. Elaborator: Inst.Domeniu -nr.12.

C.10. 56/01. executarea şi folosirea cofrajelor metalice plane pentru pereţi din beton monolit la clădiri.D. B. nr.L.C.D.P.S.C.C.03.C. 26/13. 11/1985 IV-31 C 237-1992 M.C.C. Elaborator : INCERC.C. nr.C. Normativ pentru alcătuirea. 52/09. Elaborator: INCERC Instrucţiuni de utilizare a aditivului complex ADCOM la prepararea betoanelor de ciment. nr. 1/1993 IV-32 C 11-1974 B.11. 7/1986 * IV-34 C 162-1973 I.C.09.1986 B.Ind. 9/1987 ** ** ** * Îşi încetează valabilitatea C 41-1976.A. nr.P.P. Elaborator: I.Domeniu -nr. Ordin aprobare I. reglementare tehnică din tehnică domeniu IV-29 C 212-1987 Denumire reglementare tehnică Instrucţiuni tehnice pentru aplicarea procedeului tehnologic de vacuumare a betonului. Normativ privind alcătuirea.C. 1993 M. 4/1975 IV-33 C 41-1986 I. 125/19.C.D. 7/1974 * 23 .C.C.C.P. 26/4.12. Elaborator : INCERC. nr. nr. IV-30 C 221-1985 I.C.T.G. 2/N/21.P.01. Elaborator: INCERC. Indicativ reglem. Elaborator: INCERC.1974 B.C.1985 B.1974 B.C. executarea şi folosirea cofrajelor glisante. Instrucţiuni tehnice privind alcătuirea şi folosirea în construcţii a panourilor din placaj pentru cofraje. Instrucţiuni tehnice privind optimizarea tratamentelor termice în fabricile de prefabricate cu ajutorul metodei ultrasonice de impuls.1987 de Publicaţia în care a Observaţii apărut Îşi încetează valabilitatea C 212–1983.

C.S. 57/01. Instrucţiuni tehnice privind proiectarea executarea şi recepţionarea pereţilor despărţitori din panouri prefabricate pe bază de produse lemnoase.A.C.C.11. nr.L. nr.C. Elaborator: INCERC. 130/30. nr. 11/1987 * ** ** Îşi încetează valabilitatea P 104-1978.07.L. IV-35 C 181-1988 I.P.C. 2/1984 Ord si completarile sunt publicat in B. 5/1971 B.1983 M. din punct de vedere al comportării la solicitări statice. Elaborator : INCERC Cluj.1985 C.C.P. Indicativ reglem. nr. 11/1985 IV-37 P 42-1971 B. nr.L 18/13.01.C. 92/08.C. Instrucţiuni tehnice privind utilizarea metodelor acustice prin şoc la controlul calităţii elementelor prefabricate. Ordin aprobare de Publicaţia în care a Observaţii apărut Înlocuieşte C 181–1976.A. 18/N/07.04.C.C.D.E.08.10. Normativ pentru executarea construcţiilor din panouri mari.T nr. Elaborator : INCERC Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea pereţilor şi acoperişurilor din elemente din beton celular autoclavizat. nr.P. 270/8.1971 I.D.P. nr. Elaborator: INCERC Cluj.Domeniu -nr.C.C. Elaborator : INCERC.C. 23/N/25.C. 11/1994 * .A.D.C.1988 B.T.1994 Completări la P 104 –1983 I.P.C.C. 3/1982 IV-40 P 113/1-1994 M. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Îndrumător pentru metodologia de încercare a prototipurilor şi seriei zero la elemente prefabricate.C. 1994 24 B.D.10.C. Elaborator: INCERC. nr. IV-36 C 222-1985 I. Îndrumător tehnic pentru realizarea şi utilizarea la pereţii despărţitori a panourilor de perete demontabili de lemn.1981 B.P. 10/1995 IV-38 P 104-1983 ** * IV-39 P 113-1981 B.

Domeniu -nr. Indicativ reglem. reglementare tehnică din tehnică domeniu

Denumire reglementare tehnică Norme tehnice pentru proiectarea şi executarea panourilor monostrat din betoane uşoare cu adaosuri de cenuşă şi spumanţi, pentru hale parter. Elaborator:I.C.C.P.D.C.-Filiala ClujNapoca Modificări şi completări la C 226 – 1987. Îndrumător tehnic pentru executarea panourilor mari prefabricate neportante din blocuri ceramice cu goluri. Elaborator : INCERC Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea construcţiilor din profile de oţel cu pereţi subţiri formate la rece . Elaborator: INCERC, IPROMET, ICB Inst.Politehnic Timişoara Modificări la P 54 – 1980. Instrucţiuni tehnice pentru folosirea radiografiei la determinarea defectelor din elementele de beton armat. Elaborator: INCERC.

Ordin aprobare

de Publicaţia în care a Observaţii apărut

I.C.C.P.D.C. 51/27.11.1987 I.C.C.P.D.C. 7/24.01.1989

B.C. nr. 7/1987

IV-41

C 226-1987

Îşi încetează valabilitatea NP 45-1986.

B.C. nr. 9/1989

*

IV-42

C 235-1991

M.L.P.A.T. nr. 15/N/4.12.1991 I.C.C.P.D.C. 56/16.05.1980

B.C. nr. 3/1992

**
Îşi încetează valabilitatea P 54–1969.

B.C. nr. 8/1980

IV-43

P 54-1980

I.C.C.P.D.C. 9668/03.12.1985

**
B.C. nr. 3/1986

IV-44

C 117-1970

M.C.Ind. 133/22.06.1970

B.C. nr. 9/1970

**

25

Domeniu -nr. Indicativ reglem. reglementare tehnică din tehnică domeniu

Denumire reglementare tehnică

Ordin aprobare

de Publicaţia în care a Observaţii apărut M. Of., p I, nr. 1.086bis/02.12.2005 B.C. nr.21/2005 M. Of. , p I , nr. 326/15.05.2009 Îşi încetează valabilitatea ST 009-2004 "Specificaţie tehnică privind produse din oţel utilizate ca armături: cerinţe şi criterii de performanţă"

IV-45

ST 009-2005

O.M.T.C.T. nr. Specificaţie tehnică privind produse 1.944/14.11.2005 din oţel utilizate ca armături: cerinţe modificat si completat cu şi criterii de performanţă . O.MD.R.L. nr. Elaborator: INCERC 275/2009.

*

26

V.

Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de zidărie şi pereţi
Denumire reglementare tehnică Metodologie de investigare a zidăriilor . Elaborator: PROCEMA S.A. Instrucţiuni tehnice privind compoziţia şi prepararea mortarelor de zidărie şi tencuială. Elaborator: INCERC. Ordin de aprobare M.L.P.A.T. nr. 48/N/1999 din 02/08/1999 I.C.C.P.D.C. 127/02.11.1982 Publicaţia în care a Observaţii apărut B.C. nr. 8/2000

Domeniu -nr. Indicativ reglem. reglementare tehnică din tehnică domeniu V-1 MP 007-1999

*
Îşi încetează valabilitatea C 17-1978.

V-2

C 17-1982

B.C. nr. 1/1983

**
Se va aplica la construcţiile din zonele unde piatra constituie material local

V-3

C 193-1979

Instrucţiuni tehnice pentru I.C.C.P.D.C. executarea zidăriilor din piatră brută. 64/19.04.1979 Elaborator : INCERC. Ghid de proiectare şi execuţie pentru prinderea elastică a pereţilor de compartimentare de structura de rezistenţă. Elaborator : INCERC Cluj. Cod de proiectare pentru structuri din zidărie. Elaborator : INCERC. Laboratorul ZIP. Instrucţiuni tehnice pentru alcătuirea şi executarea pereţilor din plăci ondulate din azbociment. Elaborator : INCERC. Normativ pentru folosirea blocurilor mici din beton cu agregate uşoare la lucrările de zidărie. Elaborator: INCERC. M.L.P.A.T.nr. 258/N/2.11.2000

B.C. nr. 9/1979

* * *
Îşi încetează valabilitatea C 116–1976.

V-4

GP 053– 2000

B.C. nr. 12/2001 M.Of. ,pI,nr. 807/26.09.2006 B.C.11/2006 B.C. nr. 11/1982

V-5

CR 6-2006

M.T.C.T. nr. 1712/19.09.2006 I.C.C.P.D.C. 92/19.08.1982 I.C.C.P.D.C. 71/10.06.1982

V-6

C 116-1982

**
Îşi încetează valabilitatea C 14-1978.

V-7

C 14-1982

B.C. nr. 9/1982

*

27

T. 21/N/11.A. reglementare tehnică din tehnică domeniu V-8 C 14/1-1994 Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Ghid privind utilizarea blocurilor mici de zidărie din beton cu agregate M. Elaborator: INCERC.L.P.1994 grele BZG290x240x88 mm. B. 11/1994 * 28 .Domeniu -nr.C. nr. Indicativ reglem.07.nr.

02.1998 B.T.01.L. Elaborator: U.A. nr.P.1997 M. Elaborator: INCERC.C.1997 B. 1997 B.A.C.L. 15/1998 VI-4 ST 013-1997 M.A.T. nr.C.A. Elaborator : INCERC Timişoara.A. 14/1999.C. 8/1997 * * * * * Îşi încetează valabilitatea P 110-1981.1996 M.C. nr.P.01.C.C. Elaborator : INCERC. 38/N/24. Ghid de proiectare şi execuţie a membranelor pentru construcţii demontabile.P. Ordin de aprobare M. 15/1997 VI-5 GP 016-1997 M. nr.T. 3/N/13.VI. 10/N/03.03.C. nr.T.P. VI-6 GP 018-1997 M. nr.T.A. 3/N/20.L. 15/1997.05.T. 2/N/13.L.P.L.A.L. nr. Ghid pentru proiectarea îmbinărilor prin contact ale stâlpilor din oţel făcând parte din structura clădirilor etajate.1997 B. Elaborator: I. reglementare tehnică din tehnică domeniu VI-1 GP 003-1996 Publicaţia în care a Observaţii apărut Denumire reglementare tehnică Ghid pentru proiectarea antiseimică a halelor parter cu structură metalică.P. nr. nr.T.01. nr. Normativ pentru calculul elementelor din oţel cu pereţi subţiri formate la rece. Indicativ reglem. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor metalice Domeniu -nr. Elaborator : INCERC.T. Specificaţie tehnică privind cerinţe pentru proiectarea şi executarea construcţiilor în soluţie de structură spaţială reticulară planară. nr. VI-2 GP 004-1997 B.P.B Ghid de proiectare şi urmărire a comportării în exploatare a acoperişurilor din ferme de cabluri. 4/1998 VI-3 NP 012-1997 B. 63/N/18.-S. * 29 . nr.

Domeniu -nr. Indicativ reglem. reglementare tehnică din tehnică domeniu VI-7 NP 041-2000

Denumire reglementare tehnică Normativ de calcul pentru construcţii metalice cu diafragme din tablă cutată. Elaborator:U.T.C.B, U.P.T.Timişoara. Normativ privind prescripţiile generale de proiectare. Verificarea prin calcul a elementelor de construcţie metalice şi a îmbinărilor acestora. Elaborat U.T.C.B.

Ordin de aprobare

Publicaţia în care a Observaţii apărut

M.L.P.A.T. nr. 29/N/22.05.2000

B.C. nr. 19-20/2001.

*

VI-8

NP 042-2000

M.L.P.A.T..nr. 28/N/2000 din 22/05/2000 I.C.C.P.D.C. 76/14.07.1980.

Ordinul s-a publicat în B.C. nr.19-20/2001. Reglementarea s-a publicat în B.C. nr.1920/2001. B.C. nr. 10/1980. B.C. nr. 4/1985 şi

**

VI-9

P 108-1980

Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea grinzilor din oţel cu secţiune plină, inimă suplă, omogene sau hibride. Elaborator: I.C.B., INCERC.

I.C.C.P.D.C. 01.10.1984 Imbunătăţiri modificări

**

I.C.C.P.D.C. B.C. nr. 3/1986 1985 Modificări la P 108 - 1980 Instrucţiuni tehnice privind îmbinarea elementelor de construcţii metalice cu şuruburi de înaltă rezistenţă pretensionate. I.C.C.P.D.C. Elaborator: I.C.B; M.C.Ind; 68/13.05.1982 INCERC. Îşi încetează valabilitatea C 133–1971–MCI „Instrucţiuni tehnice privind îmbinarea elementelor de construcţii metalice cu şuruburi de înaltă rezistenţă pretensionate”

VI-10

C 133-1982

B.C. nr. 10/1982

*
30

Domeniu -nr. Indicativ reglem. reglementare tehnică din tehnică domeniu VI-11 C 172-1988

Denumire reglementare tehnică Instrucţiuni tehnice pentru prinderea şi montajul tablelor metalice profilate la executarea învelitorilor şi pereţilor. Elaborator : INCERC. Ghid privind proiectarea halelor uşoare cu structură metalică. Elaborator: U.T. Timişoara. Ghid privind proiectarea îmbinărilor ductile la structuri metalice în zone seismice. Elaborator : INCERC Timişoara. Ghid pentru expertizarea, repararea şi consolidarea grinzilor de rulare metalice. Elaborator: INCERC. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea construcţiilor metalice din profile cu goluri în inimă. Elaborator: Inst. Politehnic Timişoara. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea grinzilor pentru căi de rulare metalice. Elaborator: I.C.C.P.D.C., I.P.C.T. Îmbunătăţiri la P 107 - 1979 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea construcţiilor metalice pretensionate. Elaborator: I.C.C.P.D.C.-Filiala Cluj-Napoca

Ordin de aprobare

Publicaţia în care a Observaţii apărut Îşi inceteaza valabilitatea C 172–1985.

I.C.C.P.D.C. 26/04.04.1988 M.T.C.T. nr. 300/16.09.2003 M.T.C.T. nr. 301/16.09.2003 M.L.P.A.T. nr. 4/N/1998 din 20/01/1998 I.C.C.P.D.C. 34/17.03.1981 I.C.C.P.D.C. 200/14.11.1979 I.C.C.P.D.C. 01.10.1984 I.C.C.P.D.C. 122/14.10.1982
31

B.C. nr. 10/1987 Ordin: M.Of. , p I, nr. 666/19.09.2003 B.C. nr.16 /2004 Ordin: M.Of. , p I , nr. 666/19.09.2003 B.C. nr. 16/2004 Ordinul în B.C. nr.13/2001.

* * * **
Îşi încetează valabilitatea P 74–1973.

VI-12

GP 078-2003

VI-13

GP 082-2003

VI-14

GP 034-1998

VI-15

P 74-1981

B.C. nr. 12/1981

** **

B.C. nr. 4/1980 B.C. nr.4/1985

VI-16

P 107-1979

VI-17

P 115-1982

B.C. nr. 2/1983

*

Domeniu -nr. Indicativ reglem. reglementare tehnică din tehnică domeniu VI-18 C 228-1988

Denumire reglementare tehnică

Ordin de aprobare

Publicaţia în care a Observaţii apărut

Instrucţiuni tehnice privind sudarea oţelurilor cu caracteristici mecanice I.C.C.P.D.C. diferite folosite la construcţii 58/30.09.1988 metalice. Elaborator:INCERC Timişoara

B.C. nr. 5/1988

*

32

C. nr.B.1987 B.P.C.09. .1996 Elaborator: I.T. Modificări la C 199 – 1979.12. I.A. Indicativ reglem. 17/6.D. transportul şi montarea în construcţii a tâmplăriei din lemn.C.A. I.08. condiţii de calitate ale lemnului 67/N/1996 pentru construcţii. a elementelor structurale din lemn. reglementare tehnică din tehnică domeniu VII-1 NP 019-1997 Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut B. nr.A. nr.T.VII. nr 14/2006 B.C. nr.L. 9/1997 Ordin: M.1986 I. Ordinul în B.C. 65/N/28. nr. din 28/08/1996 Specificaţie tehnică privind M.D.L. nr.T.T. Elaborator: I..P.T.C.2003 NP 005-96)" Elaborator: U.C.D.C. Ghidul privind tehnologia M.L. nr.C.T. 14/2004. p I .-S.C.L. 47/10.Of.C. Instrucţiuni tehnice privind manipularea livrarea. 1/1980 ** ** VII-6 C 199-1979 I. nr.P. Elaborator:.T.I. Reglementări tehnice privind folosirea şi executarea construcţiilor din materiale lemnoase Domeniu -nr. Ordinul în B.C. nr.2003 .P.C. 1301/16/03. nr.C. VII-2 NE 018-2003 NP 005-2003 VII-3 GE 023-1996 * * Îşi încetează valabilitatea C 36–1979.12/1999.C.C.C. aprobată prin OMLPAT nr. din 28/08/1996 Îndrumător privind utilizarea în construcţii a plăcilor din lemn şi a plăcilor din fibre de lemn. nr. Ghid pentru calculul la stări limită M. 10/1986 B. 12/1996.P.04.P. 2/1987 33 .C. I.T. 66/N/1996 realizării construcţiilor din lemn.C. 671/23.12/1999.P. VII-4 ST 014-1996 VII-5 C 36-1986 B.C. B.P.L.P. nr. INCERC.C. nr. 303/16.08.28/N/1996 publicat in B.C. Normativ privind proiectarea construcţiilor din lemn (revizuire M.C.C.P.I.09.A.1979 * Îşi încetează valabilitatea NP 005-1996 "Codul pentru calculul şi alcătuirea elementelor de construcţie din lemn". depozitarea.

T. p I . Elaborator: INCERC. Normativ privind proiectarea şi execuţia învelitorilor subţiri de beton armat şi precomprimat.2001 acoperişuri de beton.C. Elaborator: INCERC Cluj. nr.05. 12/2002 VIII-2 NP 069-2002 Îşi încetează valabilitatea C 37-1988 Caietul 1 – prevederi M. reglementare regl. execuţia şi exploatarea învelitorilor din membrane polimerice realizate .2006 VIII-5 C 217-1983 I. monolite şi prefabricate . 435 bis/23. nr.2006 B. Generale “Normativ pentru nr.2005 B. 1733/21. M. VIII-4 NP 119-2006 M. 23/2006 Îşi încetează valabilitatea NP 37–1982.L. 6/2006 M.P.Of. Elaborator: INCERC.C la construcţii”. nr.11.T. nr. 5/1984 ** 34 . 14/2006 şi B. 776 bis /05.nr. hidroizolaţiilor bituminoase la 1624/02.L.T.C nr. . tehnică tehnică din domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut VIII-1 GP 065-2001 Ghid privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de remediere a M. Of. nr. Normativ privind proiectarea.02.C.L. p I .C. 24/2004 * VIII-3 GP 112-2004 M. nr.11.937. nr. execuţia şi exploatarea M.P.D. 21/21. Norme tehnice privind alcătuirea şi executarea hidroizolaţiei cu folie din pvc plastifiat la acoperişuri.C.P. nr.VIII .2003 la clădiri.11.C.in situ” . . Ghid privind proiectarea.. Of.C nr.L.C.09. Elaborator: INCERC./20. nr. Elaborator: INCERC Bucureşti.04. învelitorilor acoperişurilor în pantă 606/21. p I .C. 219/2005 din 17/02/2005 B.2003 alcătuirea şi executarea învelitorilor B.C.T.1984 B.T. . Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor la învelitori Domeniu Indicativ nr.T.

Modificări.C107/4.C.2005 C107/5-1997.T.03.C107/2. 15/24.C.T.A.2-3/2007 * B. Elaborator: INCERC.I.C. B.12. nr. ** IX-4 C 107-2005 Normativ privind calculul M.IX.P.L.2005 construcţie ale clădirilor. Elaborator: INCERC. nr. p I . Denumire reglementare tehnică Protecţia la zgomot. şi INCERC Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea măsurilor de protecţie acustică şi antivibrativă I.A. 1572/15.2002 B.03.04. Ordin de aprobare * B. Ghid de proiectare şi execuţie a zonelor urbane din punct de vedere acustic.P.C. reglementare tehnică din tehnică domeniu IX-1 GP 0001-1996 Publicaţia în care a Observaţii apărut B.A.C. nr. nr. 11/1988 IX-5 P 121-1989 Îşi înceteaza valabilitatea P 121–1983. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de izolaţii Domeniu -nr. Normativ pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de izolaţii termice de clădiri.L. 8/2003 Îşi încetează aplicabilitatea C 107-1982. termotehnic al elementelor de 2055/29. indicativ ( revizuire C 107/82).A.11.T.M.C.C.1993 M. Elaborator: INCERC. Indicativ reglem.D.completări la P 121M.T.1989 la clădiri industriale. nr.U. Elaborator: U. Ghid pentru refacerea etanşeităţii rosturilor la clădirile civile cu faţade realizate din panouri mari prefabricate din beton armat. bis/ 13. 13/1997 IX-2 GE 025-1997 M.03. Of.L. 7/N/12. . * 35 .C. 22/N/03.C107/3.1997 IX-3 C 107/0-2002 M.1. 9/1996 M.1996 Îşi încetează valabilitatea P 116-1987.L. nr. nr. 1989. nr.P.C. Elaborator: INCERC.L. 62/N/17.124 Îşi încetează valabilitatea C107/1.T.P.10.P.T. nr.

L. IX-8 C 125-2005 Normativ privind proiectarea şi executarea măsurilor de izolare M. B. 9/1985 * 36 . nr. nr.C. B.T.I. Instrucţiuni tehnice privind proiectarea şi executarea sălilor de audiţie publică din punct de vedere I.C.T.P.P.12. .C.A.1989 culturale şi tehnico-administrative.P.2005 B.3/1987. Indicativ reglem. 3-4/1991 * B. nr. Elaborator : INCERC. nr. IX-9 C 142-1985 Normativul pentru executarea şi recepţionarea termoizolaţiilor la I.05.C.C. 15/2005 Îşi încetează valabilitatea C 125-1987 "Normativ privind proiectarea şi executarea măsurilor de izolare fonică şi a tratamentelor acustice în clădiri".1985 elementele de instalaţii.D.D.Domeniu -nr. 50/30. fonică şi a tratamentelor acustice în 195/2005 clădiri. Elaborator: T.12.S. p I . din 15/02/2005 Elaborator: ICECON Bucureşti. Elaborator: INCERC. nr. nr.C. 3-4/1991 Îşi încetează valabilitatea P 123–1983 „Instrucţiuni tehnice privind proiectarea şi executarea sălilor de audiţie publică din punct de vedere acustic” IX-7 P 123-1989 * M. 19/04.C.C.C. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Îşi încetează valabilitatea P 122–1983 „Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea măsurilor de izolare fonică la clădiri civile social-culturale şi tehnico-administrative” IX-6 P 122-1989 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea măsurilor de izolare I.T.C.C. fonică la clădiri civile social49/30. * Îşi încetează valabilitatea C 142–1979 „Instrucţiuni tehnice pentru executarea şi recepţionarea termoizolaţiilor la elemente de instalaţii” .C. publicat în B.G.C.460bis/ 31.1989 acustic.C.04.C. Of. nr.D.

2003 M.T.1984 Elaborator: INCERC.D.T. Normativ pentru proiectarea la stabilitate termica a elementelor de inchidere ale cladirilor (revizuire NP 200/89).P. Elaborator: INCERC.P. nr.2002 ** M.L. 8/2003 Îşi încetează valabilitatea NP 200-1989. conductelor şi aparatelor din 1/N/10. 5/1984 * B. Ghid privind optimizarea nivelului de protecţie termică la clădirile de locuit. IX-12 NP 040-2002 IX-13 GP 058–2000 ** IX-14 C 107/6-2002 IX-15 C 107/7-2002 M.11.C.C. 5/1991 Îşi încetează valabilitatea tehnice NP 52–1988 „Norme provizorii pentru izolarea termică a conductelor şi aparatelor din instalaţii termice cu produse textile neţesute”.P. execuţia şi exploatarea hidroizolaţiilor la clădiri.T.C.T.2003 B. nr.2000 M. Elaborator : INCERC.C. Normativ privind proiectarea.C. IX-11 C 233-1990 Instrucţiuni tehnice pentru izolarea termică cu produse textile neţesute a M. 1063/30.nr.L. 2/2002 Anexa: B.T. Indicativ reglem.A.T. Elaborator : INCERC. p I . nr. .C. 1574/15.C.02.L. 15/2006 B.L. broşură I.12.P.12.P.Of. 607/21. Elaborator: I.L.C nr.P.-S.Domeniu -nr.07. nr. nr.C.C.04. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Îşi încetează valabilitatea NP 36–1982 „Norme tehnice provizorii pentru utilizarea foliilor din PVC la hidroizolarea construcţiilor subterane şi bazinelor”. nr. nr.1990 instalaţii termice.A.C. nr. 776 bis /05.13/2001 şi B.T.A. Normativ general privind calculul transferului de masă(umiditate) prin elemente de construcţie. IX-10 C 216-1983 Norme tehnice pentru utilizarea foliilor din pvc la hidroizolarea I. M. 24/2004 Ordin: B. construcţiilor subterane şi bazinelor.C. 37 .L. nr.2002 B.C. nr.L. nr. B. 331/N/8.P.14/2002 Îşi încetează valabilitatea C 246-1993 “Instructiuni tehnice pentru utilizarea foilor de bitum aditivat la hidroizolaţiile acoperişurilor”. B.10.C. 20/28.P. nr. nr. Elaborator: INCERC. 2/2002.L.

nr.L. nr. IX-18 GE 047-2002 Ghid privind utilizarea chiturilor la M. Elaborator: INCERC.10.2002 B.T.10. 1571/15. 5/2003 IX-20 GT 043-2002 M.T. etanşarea rosturilor în construcţii.2002 B. Ghid privind îmbunătăţirea calităţilor termoizolatoare ale ferestrelor la clădirile civile existente.P. Ghid de evaluare a gradului de izolare termică a elementelor de construcţie la clădiri existente.2002 Elaborator : INCERC. 6/2003. Elaborator : U.P.C. 8/2003 IX-17 GT 040-2002 M.L.P.R. Metodologie privind determinarea permeabilităţii la apă a finisajelor şi protecţiilor anticorozive aplicate pe suprafeţele elementelor de construcţii . în vederea reabilitării termice.M.Domeniu -nr. nr.L. Elaborator : INCERC.C. nr. nr.P. S.10.T. Elaborator: INCERC.L. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut M. 6/2003 * 38 .C. 5/2003 Îşi încetează valabilitatea C 197-1989. nr. 1573/15.L. nr.L.2002 B.M.C. 1569/15.E.L.L.P.10.C.T. 1579/15.L.C.P.U. Elaborator : P.I. Metodologie pentru evaluarea performanţelor termotehnice ale materialelor şi produselor pentru construcţii.T.A.L.T.O.2002 B.10. nr. reglementare tehnică din tehnică domeniu IX-16 GT 039-2002 Denumire reglementare tehnică Ghid de evaluare a gradului de confort higrotermic din unităţile funcţionale ale clădirilor existente. nr. M. 5/2003 IX-21 GT 044-2002 M. nr. Indicativ reglem. 1578/15. nr.C.L.2002 B. * ** IX-19 MP 022-2002 B.A. 1570/15.10.L.A. nr.

Elaborator: INCERC.C.T.P. 95/24.09. . Instrucţiuni tehnice pentru folosirea în construcţii a produselor din bazalt topit şi recristalizat.C.11. Elaborator: INCERC Îşi încetează valabilitatea C 234-1991. 12/1978 IX-24 GP 114-2006 M.C. nr. Elaborator: INCERC Ghid privind proiectarea. Indicativ reglem. p I . Elaborator : INCERC.08. p I .2003 B.P.C. 23/2006.15/2006 Ghid privind proiectarea. 1734/21.L. construcţii hidroizolate cu materiale 605/21.L.P. reglementare tehnică din tehnică domeniu IX-22 NP 064-2002 Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut M.C.nr.C.2003 bituminoase şi polimerice.C. nr. . 1732/21. M.T. .04.1978 IX-26 C 187-1978 39 .nr. 576 bis /12.C. Elaborator: INCERC Normativ privind reabilitarea hidroizolaţiilor bituminoase ale acoperişurilor clădirilor.2006 B. execuţia şi exploatarea hidroizolaţiilor cu membrane bituminoase aditivate cu APP şi SBS. 910/08.09.11.C. p I .2006 B.T.09.Of.T. nr.Of.2006 * * ** IX-25 NP 121-2006 M.C.C. nr. 928/15. nr.D. nr. 5/1987 * M.C. IX-23 C 163-1987 B.C.2006 I. execuţia şi exploatarea elementelor de M.Domeniu -nr. . Instrucţiuni tehnice pentru folosirea profilelor încastrate din PVC I.09. nr. nr. plastifiat la etanşarea rosturilor 40/21.1987 elementelor de construcţii.T.Of. Îşi încetează valabilitatea C 163–1973 „Instrucţiuni tehnice pentru folosirea profilului încastrat din PVC plastifiat la etanşarea rosturilor din cadrul construcţiilor hidrotehnice”.D.nr. 23/2006 B.

Elaborator: INCERC.C.C.V.C. Instrucţiuni tehnice de aplicare a profilelor apărător muchie de treapta din P. 18/19. 12/1977 * .C.C.04. nr 6/1977 X-2 C 3 –1976 * B.C.1979 I.P.A. Instrucţiuni tehnice aplicarea tapetelor.02. C 3-1976 Caiet VII-IX.C.C.C.C.D. Elaborator: INCERC. subţiri.1989 B. nr.11.C. nr.N. * ** Îşi încetează valabilitatea C 4–70 „Instrucţiuni tehnice pentru aplicarea tapetelor” X-4 C 55-1974 B. Domeniu -nr.D. nr 9/1979 Îşi încetează valabilitatea C 174-1974. Elaborator: INCERC. 23/N/03.G.C.P.1977 40 B. pentru B.S. reglementare tehnică din tehnică domeniu X-1 NE 001-1996 Normativ privind executarea tencuielilor umede groase şi M.09. nr 3/1989 X-3 C 174-1979 I.P. nr 5/1976 * IGSC 44/23.T. nr 4/1975 X-5 C 4-1977 B. tapete Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Îşi încetează valabilitatea C 18-1983.11. 8/1996 B.L.1977 ICCPDC 35/3. Veparom Vepatim şi a vopselelor strop. Instrucţiuni tehnice privind montarea profilului mînă curentă din P.C.C.1974 I. 131/05. placaje. Indicativ reglem. Elaborat : I. Normativ pentru executarea lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii.C.06. Elaborator: INCERC.1976 ICCPDC 74/17. Completare cu caietul VIIPrepararea şi aplicarea pastei Gipac Completat cu-Instrucţiuni tehnice pentru utilizarea vopselelor Dasirom. Reglementări tehnice privind executarea lucrărilor de tencuieli.E.X.C.1996 Elaborator: INCERC. semirigid. nr.V.R.04.C. 157/7.C.

C. 1575/15.2002 B.L. C 202-1980 “Instrucţiuni tehnice nr.C. reglementare tehnică din tehnică domeniu X-6 C 6-1986 Denumire reglementare tehnică Instrucţiuni tehnice pentru executarea placajelor din faianţă majolică şi plăci ceramice smălţuite CESAROM.P.C.C.C.L.576bis /12.C.P. Ghid privind reabilitarea finisajelor pereţilor şi pardoselilor clădirilor civile. nr. 6/2003 X-10 GP 073-2002 Ghid de proiectare şi execuţie a placajelor ceramice exterioare M. Instrucţiuni tehnice privind executarea placajelor din plăci de faianţă majolică şi plăci ceramice smălţuite aplicate pe pereţi prin lipire cu paste subţiri.2003 pentru executarea placajelor B. Elaborator: INCERC. Îşi încetează valabilitatea M. 11/1986 * Îşi înceteaza valabilitatea C 70-1970.12.C. Elaborator: INCERC.Domeniu -nr.P.D.1986 B. 54/20.C. 55/20.L.C.D. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Îşi înceteaza valabilitatea C 6-1975. * 41 . Indicativ reglem. Elaborator: INCERC. 5/1986 X-9 GT 041-2002 M.Of.15/2006 si B.04. Instrucţiuni tehnice pentru executarea placajelor interioare cu plăci emailate sau melaminate din fibre de lemn. nr.P. nr. 11/1986 ** * * X-8 C 223-1986 I. Elaborator: INCERC. nr.C.12.4. p I .T.C.1986 B.10. 604/21. 7/11.T.P.C.D.C.C.08. nr.2003 aplicate la clădiri . nr. .1986 B. Elaborator: INCERC. I.” 24/2004.C exterioare din placi de argilă arsă.L. X-7 C 70-1986 I.

C.P. Instrucţiuni tehnice de aplicare a profilelor apărător muchie de treaptă din PVC. execuţia şi asigurarea calităţii pardoselilor la clădiri civile.L. nr. scafe. Elaborator: INCERC. 50/N/17. 9/1979 ** 42 .D. Ordin de aprobare M.13/2001.A. XI-2 GP 037/0-1998 M. Elaborator: INCERC.04. Normativ privind proiectarea.C.08. execuţia şi asigurarea calităţii pardoselilor la construcţii în care se desfăşoară activităţi de producţie. nr.T. XI-4 C 174-1979 B.A.C.L. nr.1979 B. Specificaţie tehnică de aplicare a pardoselilor anticorozive cu performanţe antistatice. nr.C. nr. Elaborat: ICECON.T. Elaborator: INCERC.P.06.C.P.1998 M. 219/N/2000 din 27/09/2000 I. Îşi încetează valabilitatea C 174–1974. tehnică tehnică din domeniu XI-1 NP 013-1996 Publicaţia în care a Observaţii apărut Denumire reglementare tehnică Ghid privind proiectarea. 18/19.T. 3/1997 ** Îşi încetează valabilitatea C 35–1982 „Normativ pentru alcătuirea şi executarea pardoselilor”. nr.A.P. Reglementări tehnice privind executarea lucrărilor de pardoseli. 68/N/28.C. reglementare regl.C. plinte. nr.XI. elemente de scări Domeniu Indicativ nr.1996 B. 11/1999 XI-3 ST 030-2000 Ordinul s-a publicat în B.L.

C.T.2001 M.06. Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri.C. 939/02.B. S. 2/2002 Broşură ICECON B. Normativ pentru exploatarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000V c.C. Elaborator : U.L. S.2001 43 * . reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Îşi încetează valabilitatea I 7/1-1994 „Instrucţiuni tehnice privind calculul de dimensionare a colanelor electrice din clădirile de locuit” XII-1 GP 052-2000 Ghid pentru instalaţii electrice cu tensiuni de până la 1000 V c.T. Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier şi pietonal .11.T. Elaborator: ICECON. nr. B.B.E.T. 34 /1999.2002 XII-6 I 18/1-2001 M.11. 1617/02. Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice interioare de curenţi slabi aferente clădirilor civile şi de producţie.L.c. nr.07.P. 1/2003 B.L. nr. Elaborator : U.T.L.P. şi 1500V c.07.L. nr.A.10/2003 şi SIEAR B. Elaborator: I.C.P.c.C.a.L.C.A. nr.a. nr. 1606/02.A.C.07. S.L. 49/ N/30. Indicativ reglem.T.C.a.T. 3/2001 Broşură ICECON * B. nr. nr. nr.T.10/2003 şi SIEAR B.L.A. nr.P.N. 10/2006 Broşură ICECON B.C.. nr. şi 1500V c. Elaborator : ICECON.C. 12/2002 si brosura IPCT. Îşi încetează valabilitatea NP-I 7-1998 publicat in B.2002 M. Elaborator: I.C. Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000V c.2002 * XII-3 NP 061-2002 XII-4 NP 062-2002 XII-5 NP I 7-2002 M.L. 1055/26.XII. nr.C.C. XII-2 I 7/2-2001 M. nr. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice Domeniu -nr. Completează I 7-1998.2000 1500 V c.P. şi M.L.A. nr.c.T.-S.O.P. 938/02.P.L.

T.P.2002 efracţiei din clădiri.T. SA Bucureşti M. nr. M.C.C. Elaborat : ICECON Instrucţiuni tehnice privind I.T.10/2001. .T. 12/1988 Îşi încetează valabilitatea GP 028-1997 aprobat prin OMLPAT nr. nr. p I .B.C. 176/2005 Normativ privind proiectarea.C.P.C. nr.C.A. Of.T.6/2004 B. Elaborator: I. 16/2005 M. nr.23/2006 Ordinul s-a publicat în B.C. 1989 execută. nr.C.C. Of. Îşi încetează valabilitatea ID 17-1986 NP 099-2004 se modifică şi se completează ** XII-10 I 43-1989 44 .P. . verifică şi predau la beneficiari instalaţii electrice de automatizare.12.D.7/1999.T.P. din 15/02/2005 executarea.L. încălzire şi ventilaţie în medii cu pericol de explozie.05.42/N/1998 publicat în BC nr. Elaborator: I. Indicativ reglem. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Îşi încetează valabilitatea I 18-1996 publicat în nr. autorizarea întreprinderilor care 17/26. verificarea şi exploatarea instalaţiilor electrice în Modificat de zone cu pericol de explozie . Ghid privind alegerea 80/N/1999 echipamentelor aferente din 05/10/1999 instalaţiilor electrice din clădiri.C.nr. 95 bis/01/02/2006 B.04.D.C B.Domeniu -nr.2005 B. nr. 2231/2005 din 27/12/2005 M.C.T.C. nr.T. sistemelor de alarmare contra 2014/18.C.C nr. p I .C. 418 bis/18.T.C. Elaborat : U. nr. Reglementarea tehnică se publică în Broşura ICECON si se difuzează şi pe dischetă B. * M.13/1997 XII-7 I 18/2-2002 XII-8 NP 099-2004 XII-9 GP 028-1999 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice de semnalizare a incendiilor şi a M. nr.

nr.XIII.T.L.T.C.217/17.L.107/21.09.02.2002 De completare modificare 45 M.P.P.A.T. Normativ pentru exploatarea M.A. Modificări şi completări. Indicativ reglem. nr.1996 Modificări I 9 – 94. nr.1/1996.P.A.12.P. 14/1999.T.A. nr.L. nr.1999 înalte.C. nr.2005). ** Îşi încetează valabilitatea I 9/1-1996. 3/2002 ** .C.05.A.01. Îşi încetează valabilitatea I 9-1982 prin decizia nr.2005) XIII -2 I 9/1-1996 B.C.8 din “Normativul pentru exploatarea instalaţiilor sanitare” (prin OMTCT 217/17.C. şi B. art.03.1996 Elaborator: PRODOMUS S.P.C se completează I 9-1994-Cap. Elaborator: PRODOMUS S.L. M.A. nr.14 (prin OMTCT nr. nr.02. 86/N/05.P.T.C. 11.7 al 3 se moodifica.T.1982 Art.L. 69/N/25. Elaborator: PRODOMUS S. nr. 438/22.A.152 pct. reglementare tehnică din tehnică domeniu XIII-1 SC 003-1997 Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordinul s-a publicat B.C. nr.52 pct.T.L. de 23/N/07. 17/N/16. instalaţiilor sanitare. XIII-3 I 9-1994 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare.03.04. şi M. C se completeaza art. 13/1999 XIII-4 I 22-1999 Îşi încetează valabilitatea I 22–1984. Normativ pentru proiectarea executarea conductelor aducţiune şi a reţelelor alimentare cu apă şi canalizare localităţilor. tip sprinkler la depozite cu stive 1/N/18. 12/1997 * B.A.-S.L. 2/1997 * B. Elaborator: I. nr.1999 de ale M.14.cap. iar reglementarea in Broşură IPCT Soluţii cadru pentru instalaţii automate de stingere a incendiilor M. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor de apă şi canalizare Domeniu -nr.A.P.1995 B. 14. nr.

5/2000 Broşură IPCT B.14/2002 brosura IPCT. Ghid de proiectare pentru construcţii şi instalaţii de dezinfectare a apei.T.L. cu apă şi canalizare a localităţilor 1214/N/06.P.A. SA Bucureşti M.T.nr. Elaborator: I.1998 Elaborator: AQUAPROIECT S. Elaborator: PROED SA Ghid pentru instalaţii de separare a hidrocarburilor cu deversare în reţelele de canalizare.G. construcţiilor de captare a apei.C. reglementare tehnică din tehnică domeniu XIII-5 NP 028-1998 Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut B.Domeniu -nr.C. Elaborator: PRODOMUS S.09.2002 M. 1454/03. 1411/26.2001 ** Îşi încetează valabilitatea ID14–1964 „Instrucţiunile tehnice departamentale pentru calculul loviturilor de berbec la proiectarea instalaţiilor de alimentare cu apă”. nr.C.A.1975 efectelor negative ale acesteia la instalaţiile hidraulice sub presiune. măsurilor pentru prevenirea 105/05.P.C. nr.06. nr.nr.P. nr. 11/2001 * .S.C. SA Program de calcul pentru dimensionarea reţelelor de şprinklere. 1616/02. nr.L.P.A.C.L. nr.L.C. Indicativ reglem.L.P.T. nr.T.C. Instrucţiuni tehnice pentru calculul loviturii de berbec şi stabilirea I.10. 78/N/13.B.10.T.A.10.L.C.P.P.09. 6/2000 Normativ pentru proiectarea M.2002 M. si XIII-7 NP 036-1999 * ** ** ** Îşi încetează valabilitatea P 66–2000 „Normativ pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor din mediul rural”. nr. 46 B.1999 M. Normativ de reabilitare a lucrărilor hidroedilitare din localităţile urbane.T. Elaborat: PROED S.A.T. XIII-8 GP 071-2002 XIII-9 GP 074-2002 XIII-10 PC 021-2001 B. Reţele plane ramificate Elaborat: I.L. nr.A.C. XIII-6 I 30-1975 B.L. 9/2003 Broşură SC PROED SA B.2001 din mediul rural.C.L. nr. Elaborator: I.P. 77/N/05. 12/2002 XIII-11 P 66-2001 Normativ pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de alimentare M.11. nr. 8/1975 * B.T.

Broşură PROED Ordin: M.C nr.T. . Îşi înceteaza valabilitatea 13/1997.A.R. p I .Normativul s-a P 96-1986.T.E. nr.C.P.L. nr.B.R. Broşură PROED XIII-12 P 96-1996 M.10. XIII-15 NP 091-2003 M.Of. S.P. Elaborator: P.4-5/2004 .T. p I. Elaborator: P.Of. Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de dezinfectare a apei în vederea asigurării sănătăţii oamenilor şi protecţiei mediului.P. Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneştiPartea a II a: Treapta biologică Elaborator: U.O.A.11.C. 646/23/10/2003 XIII-16 NP 032-1999 M.4-5/2004 XIII-17 NP 088-2003 M.A.2003 47 Ordin: M.T. nr.C.09.C.2/2004 .C. p I .L. Anexa: B.2002 XIII-14 GP 087-2003 Ghid de proiectare a construcţiilor pentru tratarea apei în vederea M.T.10.11. 82/N/19.T. 9/2003 Broşura IPCT Ordin: M. 639/23.E. publicat în brosura IPCT din anul 1996.2003 ordinul şi anexa: B.1999 B.C.P.T. nr.3/2004. 771/04.T.11.T.2003 potabilizării.T.A.D. 647/23.T.C. 771/04.1996 XIII-13 GE 046-2002 M.C.T.2003.C. Ghid de execuţie pentru staţii de epurare pentru localităţi mici (Q<5 l/s).Of.C. nr.L.11.C.-S. Elaborator: I. nr.. nr.L. nr.B.A. Elaborator: I.-S.P.Domeniu -nr.T. Indicativ reglem. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ghid pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de canalizare a apelor meteorice din clădiri civile.A. 60/N/25.C.08. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordinul s-a publicat în brosura IPCT SA din anul 1996 şi în B. nr. social-culturale şi industriale.O. nr. nr. .2003 ordinul şi anexa: B. 773/04.D. S. B. . nr. nr. 1410/26. Normativ pentru proiectarea construcţíilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneşti Partea I : Treapta mecanică Elaborator: U.

-S.E.2003 capacitate mică (5<Q.A.C.T.-S. * Ordin:B.P.A.B.A. Ghid de proiectare –Instalaţii de gaze-G-Mapa proiectantului” M. S. 9/N/16.C. Elaborator: U. 14/1999 Broşură IPCT Îşi încetează valabilitatea "Ghid de proiectare–Instalaţii de gaze-G-Mapa proiectantului” ediţia 1972.N.C. Ghid de proiectare–Instalaţii sanitare-S-Mapa proiectantului” M. nr. 5 l/s).A.C. Indicativ reglem.P.C. 50 l/s) şi foarte mică (Q.P.L. Ghid de proiectare –Instalaţii frigorifice -F-Mapa proiectantului.C. nr.1999 ediţia 1997. Elaborator: I. Bucureşti.C. Elaborator: I.T.C.7/1996 Broşură I.1999 Ordin: M. nr. M.11.O.L.T. Ghidul de proiectare şi execuţie a reţelelor şi instalaţiilor exterioare de aplimentare cu apă şi canalizare A-C Mapa proiectantului. Elaborator: I.01.A.10.Of.01.P.T. nr. XIII-20 G -1997 * Ordin:B. 14/1999 Broşură ICECON * 48 .C.P.C.T. nr.T.4-5/2004 Îşi încetează valabilitatea "Ghid de proiectare–Instalaţii Sanitare-S-Mapa proiectantului” ediţia 1972. nr. nr.1999 Ordin:B. 19/N/28. nr.A.P. Partea a III a: Staţii de epurare de 640/23. XIII-19 S -1994 Ordin: B. 14/1999 Broşură IPCT XIII-21 F-1998 * XIII-22 AC-1998 M.02.P.T.P. 2/N/18. ediţia 1998.-S. nr. ediţia 1998.1996 ediţia 1994. Elaborator: I.T.A.T.A.T.L.L.2003 Anexa: B.T.C.03. nr. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut XIII-18 NP 089-2003 Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneştiM.C.C. p I . 2/N/18. nr. 773/04.Domeniu -nr.

P.Of. p I .P.. TERAPLAST Bistriţa.L.C.1/2000 Reglementarea Broşură I.T. ** XIII-27 SC 002-1998 M. 84/N/29.A.T.A. execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare utilizând conducte din PVC şi polietilenă şi polipropilena.C. Elaborator: I.11. nr.P. nr. Soluţii cadru de contorizare a consumurilor de apă. XIII-24 M. Elaborator: ICECON.T. nr.P.A Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordin:B.T.C. 25/N/7.A.L. nr.T. nr. 1 se publică in brosura IPCT SA.12.C.C.-S.7/1999 Reglementarea in Broşură I. executarea şi exploatarea instalaţiilor sanitare şi a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare. 18/N/28.T. ** 49 . S.C.C.P. nr. nr.T. Elaborator: I.A.T. Indicativ reglem. 84//N/1999 din 25/10/1999 Ordin: B.2003 anexa Broşură ICECON XIII-26 GP 043-1999 M. reglementare tehnică din tehnică domeniu XIII-23 SC 001-1996 Denumire reglementare tehnică Soluţii cadru pentru montarea contoarelor la instalaţiile sanitare şi de încălzire din clădirile existente.T. utilizând conducte din mase plastice.1996 ** Soluţii cadru de la art.P.P. 7/1996 Broşură IPCT M.L.L. 905/25. . Normativ privind proiectarea. Elaborator: I.A.04. Soluţii cadru de detalii conformate antiseismic pentru instalaţii în construcţii.1996 * XIII-25 NP 084-2003 M. 2/1997 Reglementarea în Broşură IPCT B.T. nr.C.P.P.Domeniu -nr.03.2003 Ordin: M.A. S. S.P.A.C. Ghid privind proiectarea.1999 Ordin :B. Elaborator: I. nr.C.C. gaze naturale şi energie termică aferente instalaţiilor din blocurile de locuinţe. nr. ediţia 1995.T.A. S.11.T. 867/05.

C. Indicativ reglem..PI.L. 352/2005 HG nr.nr. 50 Ordin: B.L. S.A.2001 Elaborator: P.210/2007 Modificat HG nr. M.I. 210/2007 Face parte din HG nr..R.C. 187/20.M.2002 Îşi încetează valabilitatea NTPA 002-1997.04. 352/2005 HG nr.210/2007 Modificat HG nr. M. 352/2005 HG nr.03.C. . nr.epurarea şi evacuarea apelor uzate orăşeneşti. M.2002 ** XIII-31 ST 041-2000 Specificaţii tehnice privind staţiile de epurare monobloc.Of. Completat HG nr. nr.E. utilizate pentru comunităţi mici. Elaborator: I. 210/2007 Aprobat de HG nr 188/2002 Publicaţia în care a Observaţii apărut XIII-28 NTPA 2002 Normativ privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a uzate industriale şi 001. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Completat HG nr.T. 011. 210/2007 Face parte din HG nr. ** XIII-30 NTPA 2002 Norme tehnice privind colectarea. 665/30. M. 187/20.M.O. Elaborator: I. nr. nr.Domeniu -nr. 188/2002 Aprobat de HG nr 188/2002. 187/20.PI.2002 ** XIII-29 NTPA 2002 Normativ privind condiţiile de 002.apelor orăşeneşti la evacuarea în receptorii naturali. containerizate şi automatizate.evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor.210/2007 Modificat HG nr.Of.I. Completat HG nr.03.M. Elaborator: I.P.03.D. 1/2002 Broşura PROED SA ** . 188/2002 Aprobat de HG nr 188/2002.I.C. p I .Of.

T. nr.B.2005 B. 163/2005 din 15/02/2005 M. 164/2005 din 15/02/2005 Publicaţia în care a Observaţii apărut M. p I .nr.T.T. nr.09. 1736/21. Of. .B. Of. Of.T.C.2006 B. 338 bis/21. nr.19/2006 XIII-36 NE 035-2006 M.7/1984.04. 1729/21. Of. 345 bis/25.C. .T. Indicativ reglem. nr.C. nr. reglementare tehnică din tehnică domeniu XIII-32 GE 052-2004 Denumire reglementare tehnică Ghid pentru execuţia şi exploatarea rezervoarelor metalice pentru înmagazinarea apei potabile. Of. XIII-35 NP 118-2006 M. .T.04.T.C. Manual pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor aferente staţiilor de clorare pentru tratarea apei cu clor gazos în vederea satisfacerii exigenţelor de siguranţă în exploatare şi sănătatea Ordin de aprobare M.A. nr.C. Normativ pentru exploatarea şi reabilitarea conductelor pentru transportul apei.2005 B.2006 XIII-37 MP 005-1998 M.T. S. 161/2005 din 15/02/2005 XIII-34 NP 107-2004 M.2006 ordinul şi reglementarea B.T. nr. 903bis/7. Prelucrarea nămolurilor Elaborator: U. nr.11. Elaborator: U.C.B Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneşti – Partea a IV-a: treapta de epurare avansată a apelor uzate .Domeniu -nr. p I .. nr.09.L. Elaborator: U. 11/1987.2005 B. 888 bis/31. 16/N/1998 din 03/03/1998 51 Ordinul s-a publicat în Se difuseaza pe discheta de catre B. nr.13/2000. p I . Elaborat: ICECON. p I .C. publicat in BC nr.2/2005 Îşi încetează valabilitatea P 28-1984. XIII-33 GP 106-2004 M.C.C. nr. P 28/2-1988 publicat in BC nr.A Ghid de proiectare.T. .22-23-24/2005. nr.2006 M.T.T.10.T.C.T.04. p I .C.P.20/2006 M. Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneşti Partea a V-a. nr.C. nr. 337 bis/21. execuţie şi exploatare a lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare în mediul rural . nr.C. . 6/2006 M. nr.T.C. PROED.C. Elaborator: U.B.

nr.T. nr.R.O. XIII-41 I 44-1993 M. XIII-39 NP 013-1996 M.L.C.O.A.P. nr. Elaborator: INCERC.R.4/1997.C. Ghid privind proiectarea.E.A.L. nr. 68/N/1996 din 28/08/1996 M. nr 8/1994. XIII-40 NP 003-1996 B. 97/N/1997 din 01/07/1997 Ordinul s-a publicat în B. nr. 17/N/1996 din 28/04/1996 B. Elaborator: P. 13/N/1993 din 9/04/1993 B. execuţia şi asigurarea calităţii pardoselilor la construcţii în care se desfăşoară activităţi de producţie.P. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut XIII-38 GT 009-1997 M. în vederea satisfacerii cerinţelor de igienă şi siguranţă în exploatare.D. ** 52 .T.L. Elaborator: P.Domeniu -nr.C.T.10/2001.E.P. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică oamenilor. Elaborator: INCERC Normativ pentru proiectarea.D. Elaborator: INCERC. Îndrumător privind soluţii şi măsuri în exploatarea instalaţiilor sanitare în vederea reducerii peirderilor şi risipei de apă. fără săpătură deschisă. nr.T. Indicativ reglem.L.A.P.3/1997. Ghid pentru reabilitarea reţelelor de alimentare cu apă.A. nr.C. execuţia şi exploatarea instalaţiilor tehnico-sanitare şi tehnologice cu ţevi din polipropilenă.

Elaborator: I. nr. nr. 55/N/15.L.07.L.T. S.T.A. Normativ privind proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire centrală.-S. 929/02.C.07.L.P.C.1997 Elaborator: INCERC. nr. 55/N/15. Instrucţiuni tehnice de proiectare pentru ventilarea sau încălzirea cu aer cald prin jeturi de aer orizontale. XIV-5 I 13/1-2002 Normativ pentru exploatarea M.1994 B.T.A.T.-S.XIV.L.C.A.C. nr.P.P.L.P. Elaborator: ICECON. reglementare tehnică din tehnică domeniu XIV-1 I 5-1998 Denumire reglementare tehnică Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare. nr. M.L. 15/N/07.2002 Elaborator: I.07. sisteme pasive de încălzire solară.P. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor termice.T.A.2002 B. 9/1994 XIV-3 I 5/2-1998 M. Elaborator: INCERC.A. Normativ privind exploatarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare. nr. nr.03. 930/02.P. XIV-4 I 13-2002 B.P.C.A. Îşi încetează valabilitatea: I 13-1994.07. nr.T.C. Elaborator: I.T.P.C. condiţionarea aerului.T. 14-15/2003 * Îşi încetează valabilitatea I 13/1-1994.C. 10/1998 53 . Ghid pentru calculul consumului de căldură al clădirilor dotate cu M.1998 XIV-2 I 5/1-1994 M.A.C.L. 14-15/2003 * XIV-6 GP 017-1996 B. nr. gaze Domeniu -nr. Îşi încetează valabilitatea I 5-1979. 6/1999 Broşură ICECON Îşi încetează valabilitatea I 5-1979. 68/N/25. nr. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut B.A. nr.L. instalaţiilor de încălzire centrală.07.1998 M.T. nr. Indicativ reglem. B.P.-S. 6/1999 Brosura IPCT.

B. nr. 14/1997.P. la 78/N/12.A.P. nr.L. Procedură de verificare.A. Elaborator: ICECON. nr. Elaborator:U. M. nr. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordinul: B.A.C. 4/1997 şi B. Elaborator : ICECON S.10.A.T.1999 XIV-8 ST 020-1998 XIV-9 GT 022-1999 M. nr.2000 B. nr.04. S.05. Indicativ reglem.L. 22/N/7.09. 249/17.T. 75/N/05.T.C.04.C.C. execuţia exploatarea şi postutilizarea punctelor de M.1999 B.1999 M. nr.P.1997 consumatori.C.P.P.Domeniu -nr.L.C. 13/2000 Broşură ICECON 54 . nr. desfacere a buteliilor cu G. Ghid pentru determinarea consumurilor tehnologice considerate pierderi de gaze naturale din reţelele de transport şi distribuţie.C. 14/1997.L.A.T.L.B–Instalaţii Bucureşti Specificaţie tehnică privind controlul calităţii execuţiei sistemelor de distribuţie a gazelor naturale utilizând conducte din polietilenă de medie densitate.I.T. 19/N/07.C. nr. 3-4/2000 XIV-10 ST 023-1999 M. Normativul: Broşură Societatea Română de Protecţie contra Incendiilor şi B.Cerinţe de calitate.A. 5/2000 Broşură ICECON XIV-7 NP 018-1997 Normativ pentru proiectarea. Elaborator: Romanian Oil Company Ltd Specificaţie tehnică privind certificarea de conformitate a calităţii ţevilor din oţel preizolate. nr.

T.1999. Normativ pentru exploatarea 74/N/05.T. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut XIV-11 ST 024-2000 M.P.A.T.L.T.08.I. 1/2000. Îşi încetează valabilitatea I 33–1976 „Normativ pentru exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de utilizare a gazului petrolier lichefiat”. 55 . Elaborator: ICECON S. cu conducte din polietilenă.L.G.1999.P.L. autovehicule prin staţii 72/N/04. 18/N/07.1999 M. nr.04.. nr. Normativ de proiectare. Elaborator: I.C.C.) pentru M. 248/17.C. nr. Indicativ reglem. 12/2000 Broşură ICECON B.-S. Normativ pentru proiectarea.P.L.) Elaborator: I. 14-15/2000 Broşură ICECON XIV-12 I 31-1999 M.C.R. S. nr.P.P.P.T. nr. nr.MA.09. Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G. execuţia şi exploatarea instalaţiilor M.A.P.1999.P. executare şi exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Specificaţie tehnică privind tehnologiile de execuţie şi procedeele de verificare a sistemelor de distribuţie a gazelor naturale.A. nr.10.L.A.A.L.2000 B.T. nr.09.C. 2/2000 Broşură IPCT B. nr.A.P.10. nr.I.-S.P.L.L B.T.C. Elaborator: ICECON S. 2/2000 Broşură IPCT Îşi încetează valabilitatea I 31–1976 „Normativ pentru proiectarea şi execuţia instalaţiilor de utilizare a gazului petrolier lichefiat”. Elaborator: S.A. de încălzire prin radiaţie de 64/N/25.A. pardoseală.1999 sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G.C.1999 XIV-13 I 33-1999 XIV-14 NP 031-1999 XIV-15 NP 037/1-1999 M. nr.I. B.10.C.L.A.C. 248/17.) M. independente.Domeniu -nr. 74/N/5.

I.L.T. Ghid pentru alegerea.03.T. 26/N/07. 1/2000 Broşură IPCT XIV-17 GP 039-1999 B. 76/N/05.I. Elaborator: INCERC.A.1999. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut XIV-16 NP 037-1999 M.T. nr.C.C. nr.1985 B. execuţie şi exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G.A. nr. ** XIV-18 GP 041-1998 M.P.C.C. Ghid pentru calculul necesarului anual de căldură al clădirilor de locuit.10. XIV-19 I 42-1985 I. pentru autovehicole. nr.L. B.1999 M.P. Elaborator: INCERC. Elaborator: INCERC.1999.C.A. nr.B. proiectarea. 14/05.-S.C. Elaborator: I. nr.04. nr.).P. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Normativ de proiectare.T.Domeniu -nr. 73/N/5. 10/2000. XIV-20 I 45-1993 M. nr.D.A.L. Elaborator: INCERC.C.L.1999 M.04. 14/N/9..L. Instrucţiuni privind metodologia de testare aeraulică şi termică a camerelor curate. B. I.C.T.R.08. 1993 56 .P.10. 9/2000. 8/1985.C.C.C.P.C. 116/29/24.L.P.C.P. I. Indicativ reglem. întreţinerea şi exploatarea sistemelor şi echipamentelor de siguranţă din dotarea instalaţiilor de încălzire cu apă având temperatura maximă de 115 gr.A. nr.P. Instrucţiuni tehnice pentru executarea şi exploatarea instalaţiilor de utilizare a energiei solare pentru prepararea apei calde de consum.A.T.

Elaborator : INCERC S.2000 XIV-22 NP 048-2000 M.C.11. Ghid pentru urmărirea comportării în exploatare a schimbătoarelor de căldură din centralele şi punctele termice.C.06.P. Elaborator: I.C. B.C. execuţie şi exploatare a centralelor termice mici.12. nr.L. Ghid privind proceduri de efectuare a măsurărilor necesare expertizării termoenergetice a construcţiilor şi instalaţiilor aferente. Elaborator: INCERC.L. nr. nr. reglementare tehnică din tehnică domeniu XIV-21 GP 051-2000 Denumire reglementare tehnică Ghid de proiectare. 1618/02. Normativ pentru expertizarea termică şi energetică a clădirilor existente şi a instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde de consum aferente acestora. Elaborator: INCERC.A. 6/2001. 13/2000.2000 XIVI-23 GT 029-2001 M. 1611/02. nr.11.T.T. 3/2002. S.L. 1628/02. 3/2002.2001 B. 1612/02.T.T. 324/N/4. Elaborator: INCERC. XIV-26 GT 032-2001 M.L. XIV-24 ST 046.C.L. XIV-25 GT 028-2001 M.P.L.2001 B.2001 M. 16-17/2006.C. Specificaţie tehnică privind montarea şi utilizarea repartitoarelor pentru consumurile de căldură ale corpurilor de încălzire. nr. Ghid pentru defalcarea consumurilor de căldură pentru încălzire şi preparare a apei calde de consum la clădiri de locuit colective.2001 B. nr.nr.P.11.T.A.A.Domeniu -nr.2001 B. nr.C.P. 50/N/30.P. 57 . Broşură IPCT.C. nr. Elaborator : INCERC.P. 3/2002. 3/2002.A.L. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordin: B. nr.C.. nr.T. 4/2001 B.T. nr. Indicativ reglem.P. Anexa :B.L.L. nr 6/2001 şi BC nr. M.11.L. nr.

7/N/1999 din 04/02/1999.nr. 940/2003 din 02/07/2003 B. Îşi încetează valabilitatea I 36-1993. 934/02.A.C. aferente acestora. nr. nr.T. S.P. Elaborator: I.P. Program cadru al programului naţional anual de reabilitare şi modernizare termică a clădirilor şi instalaţiilor aferente.07. 1626/02.L.A. nr.C.L. nr. Ghid pentru proiectarea automatizării instalaţiilor din centrale şi puncte termice. reglementare tehnică din tehnică domeniu XIV-27 SC 006-2001 Denumire reglementare tehnică Soluţii cadru pentru reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor de încălzire din clădiri de locuit.Domeniu -nr. Elaborator: I.L.P.T. Metodologie privind stabilirea ordinii de priorităţi a măsurilor de reabilitare termică a clădirilor şi instalaţiilor aferente.C. nr.C. M.22/2003 Brosura IPCT. în centrale termice pentru ansambluri urbane.P. 1614/02.C. S.C.C.T.T.L.T.C. 24/2003 Brosura IPCT.P. 942/2002 din 02/07/2002 M.T.C.L. XIV-29 I 36-2001 M.2001 M.A. XIV-31 NP 029-2002 B. Elaborator: I.T. Elaborator: I.11.T.5/2002 Brosura IPCT. nr.C.5/2000 aprobat de OMLPAT nr. Normativ de proiectare. S. nr.2001 XIV-28 MP 013-2001 M. Indicativ reglem. XIV-32 GT 036-2002 M. Elaborator: I. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut B. nr.5/2002 Brosura IPCT. nr. S.L.A.C.2001 B.C. GP 066-2002 XIV-30 B.P. nr. S.L nr.6/2002. Ghid pentru efectuarea expertizei termice şi energetice a clădirilor de locuit existente şi a instalaţiilor de încălzire a apei calde de consum.T. S. Îşi încetează valabilitatea NP 029-1998 publicat in B.T. 1625/02. Elaborator: I.2002 B.11.A. Ghid pentru transformarea punctelor termice alimentate de la industrie.T.T. 3/2003 58 .C.P.C.execuţie şi exploatare pentru reţele termice cu conducte preizolate.L.T.P.11.C.P.P. nr.A.T.

S. S.T.C. S.P.C.Domeniu -nr.C.T.07. Elaborator: I.11. 941/2002 din 02/07/2002 M. nr. p I . 7/2004 Broşura IPCT XIV-38 SC 007-2002 M. 931/2002 din 02/07/2002 B.T.L. S. Soluţii cadru pentru reabilitarea termo-higro-energetică a anvelopei clădirilor de locuit existente. 20/2003 XIV-34 NP 058-2002 B.C.2002 B. nr. nr. reglementare tehnică din tehnică domeniu XIV-33 GP 067-2002 Denumire reglementare tehnică Ghid privind determinarea suprafeţei echivalente termic a corpurilor de încălzire.A.P.P. 1412/2002 din 26/09/2002 B.11. Elaborator: I. Elaborator: INCERC.C.C. nr.P. nr.A. 837/20. Elaborator: I.2002 B.T.P.C.A. nr.21/2003 Brosura IPCT XIV-35 NP 059-2002 M.T.L. Normativ pentru exploatarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termicăreţele şi puncte termice. nr.L.C.C. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut M.T.T. nr. Metodologie privind reabilitarea şi modernizarea anvelopei şi a instalaţiilor de încălzire şi apă caldă de consum la blocurile de locuinţe cu structura din panouri mari.T.C. 12/2003 MP 017-2002 XIV-36 M. nr.T.T.T. 18/2003 * . 1850/11. C. nr.C. nr. nr. 932/2002 din 02/07/2002 59 B.. nr.2002 Ordin: M.T. Elaborator: INCERC. Indicativ reglem. Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică reţele şi puncte termice.P. 926/02. Metodologie privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri.A.L. Elaborator: I. 14/2002 XIV-37 MP 019-2002 M.T.Of.C.T.C.

A.A. nr.P.P.A. "Ghid de proiectare –Instalaţii de Ventilare-V-Mapa proiectantului” M. 03/06/1998 publicat în Reglemntarea in Broşură B. "Soluţii cadru pentru instalaţii interioare de încălzire utilizînd noi sisteme de producere a agentului termic (CT de apartament.A. ** B. instalaţiilor de încălzire şi 78/N/05.T.B.C. M. reglementarea fiind ICECON.12.7/1999.P.T.L.C. Elaborator: I.C.A. 7/1996 Reglementarea Broşura IPCT Ordin B.T. Işi încetează valabilitatea aprobat prin GP 019–1997 Ordin OMLPAT nr. nr.2000 Ordin B.10.P. publicata în broşura IPCT. ** 60 .L.Domeniu -nr.T.P. Facultatea de Instalaţii.C.1/2002 XIV-42 GP 056-2000 M. S. Ghid pentru proiectarea instalaţiilor de încălzire-răcire folosind ventiloconvectoare. 332/N/08.T. nr. Elaborator: I. nr. 329/N/08.13/2001 reglementarea Broşură I.nr.C. 19/N/28.C. Elaborator: ICECON S.03. nr. S. nr. nr.C. ** Işi încetează valabilitatea "Ghid de proiectare–Instalaţii de Ventilare-V-Mapa proiectantului” ediţia 1972. XIV-40 V-1995 ** XIV-41 GP 019-1999 Ghid privind alegerea echipamentelor aferente M.C.. Indicativ reglem. Elaborator:U. nr. nr. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordin B. 7/1996 Reglementarea in Broşura IPCT Işi încetează valabilitatea "Ghid de proiectare–Instalaţii de Încălzire-I-Mapa proiectantului” in ediţia 1972.12. scară.C.C.2000 XIV-43 SC 005-2000 M. 44/N/1998 din B.1996 ediţia 1995.A.T.A.03.T.1999 ventilaţie din clădiri.A. S.L.P.P.T.A..1996 ediţia 1995. Elaborator: I.C.L. 19/N/28. etc.P.)”.P.nr. XIV-39 I-1995 Ghid de proiectare –Instalaţii de Încălzire -I-Mapa proiectantului.T. 10/2001.T.L.

nr. Metodologie privind determinările termografice în construcţii. 24/2004.732/7.02. 157/01. nr.nr.9/2007.. Reglementarea în broşura IPCT SA.12.A. UT Gh.nr. Mc 001/1. nr. 4-7/1-2007 61 . M.C nr.C. 210/N/25/09.C. Ordin M. nr. NP 047-2000 publicat in B.13/2001 Reglementarea în broşura IPCT SA. Elaborator:TEHNOSISTEM S.P.04.405/06.Of.p I.T. reglementare tehnică din tehnică domeniu XIV-44 SC 004-2000 Denumire reglementare tehnică Soluţii cadru de proiectare a instalaţiilor de climatizare la clădiri publice.12. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordin B.T.2007 cu modificări completări M. 10-11/2002 şi în Mof.Of. în parteneriat cu UAUIM.2003 Anexa s-a publicat în B. nr.R. nr.02.T.11.2002.P. Asachi Iaşi.P. Manual pentru întocmirea instrucţiunilor de exploatare privind instalaţiile aferente construcţiilor. Elaborator: I.C.12/2001.A. Ordin B.C. U "Transilvania" Braşov şi INCERC Bucureşti..2003 Elaborator: INCERC. Indicativ reglem. publicat în B.C.C.T.p I.T. 711/13. 330/N/08.Of.P.T. Elaborator: I.L. 904/25.2000 ** ** XIV-45 ME 005-2000 M.T. GT 037-2002. Partea I-Anvelopa clădirii.B.C.10. M.2/2003. M.p I. XIV-48 Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor. cu participarea A I I R la coordonarea elaborării metodologiei.A.18/2006 şi B. nr. UPTimişoara. S. 5/2001. nr.C.126 bis/21.C.P I.2004 XIV-47 MP 028-2003 Metodologie privind echilibrarea hidraulică a reţelelor termice cu M.2006 U.C nr.T.L.T.. nr. nr.T. apă caldă şi apă fierbinte.C. nr.nr. publicat în B.C nr.2000 XIV-46 MP 037-2004 M.Domeniu -nr.C.05.867/05.. nr. 5/2001.T.T.C.A.2007 reglementarea şi B. nr.2004 B. S. Elaborat: de U. publicat in B.Cluj-Napoca.L. Îşi încetează valabilitatea I 37-1981 “Instructiuni tehnice pentru echilibrarea hidraulica prin diafragme a instalatiilor şi retelelor termice cu apa calda si fierbinte” Îşi încetează valabilitatea : MP 024-2002. NP 049-2000.C.

se completeaza: nr.p I. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Îşi încetează valabilitatea : MP 024-2002.41 bis/19.41 bis/19.P I. 5/2001.T.C. şi 157/01.T.Of.p I. nr.02. publicat in BC nr. M.2007 şi B. NP 049-2000.126 bis/21. publicat în B. Partea a IV-a Elaborator:VITASTAL Consulting Model certificat de performanţă energetică al apartamentului.B. si se completeaza: nr.T.C nr.732/7. nr.p I.12. nr.2006 energetică a instalaţiilor din clădiri.2009 a V-a Elaborator:VITASTAL Consulting Mc 001/5-2009 62 . publicat in BC nr.T.T.4-7/2-2007 şi 5/2001.12.C. publicat în B. nr.R.2007 modificări al cu completări Mc 001/4-2009 Breviar de calcul al performanţei M. OMTCT nr.02. nr.4-7/3-2007 5/2001 GT 037-2002. nr. 10-11/2002 şi în Mof. B.732/7. nr.012010 Metodologia este structurată pe 5 părţi.C. Elaborator:U.2002.T.01.2010 Metodologia este structurată pe 5 părţi..2007 5/2001. publicat în B. GT 037-2002.D. Elaborator:U. Indicativ reglem.4-7/4-2007 NP 047-2000 publicat in BC nr. nr.p I.Partea M.C.P I. şi B. publicat în B.10. nr.02.L.C.C.126 bis/21. 1071/16.10.157/2007 se modifica si M.C.2002. 157/01.Of.2/2003 Îşi încetează valabilitatea : MP 024-2002.T. Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor.2009 apartamentelor. 10-11/2002 şi în Mof.R. M.02. energetice a clădirilor şi 1071/16...Of. nr. NP 049-2000.L.D.157/2007 se modifica M.C. O.B. al a M.Domeniu -nr. NP 047-2000 publicat in BC nr.C nr.T. nr.2006 certificatul de performanţă clădirii.. nr.C.2/2003. Partea II – Performanţa Mc 001/2.Of. Partea III – Auditul Mc 001/3.M.2007 cu modificări completări Metodologie de calcul performanţei energetice clădirilor.C nr. nr. M.

933/2002 din 02/07/2002 B.L.L. nr. Bucureşti.T. în vederea reabilitării şi modernizării acestora . Elaborat : ICECON SA.T.L. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut XIV-49 GT 038-2002 M. ** XIV-50 NP 060-2002 M. 335/N/2000 din 08/12/2000 B. Elaborat: PRODOMUS SA Bucureşti. nr.T. Metodologie privind stabilirea ordinii de prioritate a măsurilor de reabilitare termică a clădirilor social-culturale şi a instalaţiilor aferente acestora.13/2003 Brosura IPCT. ** 63 .L. nr.T. S. nr.L. Elaborat: PRODOMUS SA Bucureşti.T. nr. nr.C.P.Domeniu -nr. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ghid pentru determinarea performanţelor energetice ale instalaţiilor de încălzire şi de apă caldă de consum din clădirile social-culturale ixistente.18/2003.C.A. nr.7/2002 Brosura IPCT ** XIV-52 GP 057-2000 M.T.C.P.1/2002.A.P. Elaborat : I.C. Normativ privind stabilirea performanţelor termo-higroenergetice ale anvelopei clădirilor de locuit existente în vederea reabilitărilor termice. 937/2002 din 02/07/2002 B.P. Indicativ reglem. 1605/2001 din 02/11/2001 B. nr. Ghid pentru instalaţiilor de ventilare şi climatizare folosind anemostate sau fante.C.C. * XIV-51 MP 012-2001 M.

XIV-54 I 6/1/PE/2000 M. Elaborator: ICECON SA. XIV-55 GT 026-2000 M.T.C.P.T. 126/9/05/2000.Domeniu -nr.C. Elaborat: ICECON SA Normativ pentru exploatarea sistemelor de distribuţiea gazelor naturale prin conducte de polietilenă. nr.T. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut XIV-53 I 6/PE/2000 M.P.C.T. nr.I.1/2001 33/N/2000 din 22/05/2000 şi de Broşura ICECON SA OMIC nr.A.1998 XIV-57 I 6/1-1998 OMLPAT nr.L.1/2001 şi Broşura ICECON SA Îşi încetează valabilitatea I 6/PE–1997 „Proiectarea şi Executarea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale cu conducte din polietilenă”. Normativul s-a publicat în Brosura IPCT. nr. cu gaze naturale.T.13/2001.C. Elaborator: I. Indicativ reglem. Ordinul s-a publicat în B.L. .nr. Îşi încetează valabilitatea I 6/PE-97 „Proiectarea şi Executarea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale cu conducte din polietilenă”. 1513/N/1998 Elaborator: I. nr. nr.C.P. Îşi încetează valabilitatea de I6-1986 şi Indicativ 338-340/1986. nr.C.P.A.14/1997 Brosura IPCT SORPINC Buc.L.I. B. Elaborat: ICECON SA Ghid pentru elaborarea reglementărilor tehnice şi a procedurilor privind calitatea materialelor şi produselor pentru instalaţii aferente construcţiilorarmonizate legislativ cu Uniunea Europeană. nr.A.P. şi XIV-56 I 6 .14/1997. 11/N/1998 Şi OMIC nr. nr. 126/9/05/2000 B. Normativ pentru proiectarea şi executia sistemelor de alimentare cu gaze.şi de SORPINC Bucureşti.L.T. nr. Normativ pentru proiectarea şi 11/N/1998 excutarea sistemelor de alimentare şi M. nr.C. 33/N/2000 din 22/05/2000 O. 1513/N/1998 din 12/02/1998 M.M.C. fitinguri şi armături din polietilenă de medie densitate şi polietilenă de înaltă densitate. 162/N/2000 din 06/07/2000 Ordinul s-a publicat în B.C. din 12/02/1998 64 Îşi încetează valabilitatea I6-1986 şi Indicativ 338-340/1986.A. Ghidul s-a publicat în brosura ICECON .P. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale utilizând conducte. B.

P.C. Ghidul in Brosura ICECON SA. reglementare tehnică din tehnică domeniu XIV-58 PCC 017-2000 Denumire reglementare tehnică Procedură privind tehnologia pentru reabilitarea termică a clădirilor folosind spume poliuretanice.L. nr.P.Domeniu -nr.10/2001.13/2001.A. nr. nr.C.A. 65/N/1999 din 25/08/1999 Specificaţiile tehnice de norme aprobate se vor publica sub Ordinul s-a publicat în denumirea –Indicatoare de norme de B. Ordinul s-a publicat în B.P. nr.10/2000. 65 .C.L. nr. Broşura ICECON. 7/1999. XIV-61 GP 027-1999 M. 15/N/2000 din 07/04/2000 XIV-62 GT 023-1999 XIV-63 PCC 001-1999 M. Procedură privid tehnologia pentru reabilitarea termică a clădirilor folosin plăci din materiale termoizolante.A.A.C.T.A. Elaborator: ICECON SA. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordinul s-a publicat în B. nr. nr.L.C.P. OMLPAT nr. Ghid privind alegerea echipamentelor aferente instalaţiilor sanitare şi de gaze din interiorul clădirilor.T.43/N/1998 din Reglementarea tehnică în 03/06/1998 publicat în B. nr.T. 328/N/2000 din 08/12/2000 M. Ordinul s-a publicat în B. Elaborator: ICECON. 334/N/2000 din 08/12/2000 XIV-59 PCC 016-2000 ** RpE RpG XIV-60 RpG M. Indicativ reglem. consum de resurse pe articole de deviz. nr.C. Elaborator: ICECON S. Îşi încetează valabilitatea Ordinul s-a publicat în GP 027-1997 aprobat prin B.A.P.A. din 07/04/2000. Specificaţii tehnice de norme medii de consum de resurse pe articole de deviz pentru lucrări de reparaţii la instalaţii electrice-RpEpentru lucrări de reparaţii la instalaţii de gaze-RpG-şi pentru lucrări de reparaţii la instalaţiile de încălzire-RpG .T.13/2001. 79/N/1999 din 05/10/1999 M. Procedura de control a calităţii 16/N/2000 execuţiei lucrărilor de instalaţii. nr.L.6/2001.L. nr.C. M.13/2001. nr.P. nr.T.L. Ordinul s-a publicat în B. Ghid privind verificarea performanţelor schimbătoarelor de căldură apă/ape din centrale şi puncte termice.T.

nr.L.T.C. ** ** XIV-66 GT 014-1997 M.A.L.P. 135/N/1997 din 10/11/1997 M. Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de funcţionare şi a comportării în exploatare a grupurilor de pompare echipate cu recipient de hidrofor. nr.T.C.P. nr.L.T. Ordin de aprobare M. 133/N/10.11. Elaborator: INCERC. nr 10/2000. Elaborator: INCERC.L. Indicativ reglem.A.P.P. XIV-67 GT 015-1997 B. nr. 21/N/1999 din 07/04/1998 Publicaţia în care a Observaţii apărut XIV-64 GT 021-1998 Ordinul s-a publicat în B.A. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ghid privind metode şi tehnici de reducere a zgomotelor şi vibraţiilor produse de echipamentele instalaţiilor de ventilare şi climatizare în construcţii. nr.P. Elaborator: INCERC. Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de funcţionare şi comportării în exploatare a vaselor de expansiune închise.C.L.C. Elaborator: INCERC. 134/N/1997 din 10/11/1997 B. Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de funcţionare şi a comportării în exploatare a generatoarelor de aer cu combustibil lichid sau gazos. 9/2000 ** XIV-68 GT 018-1997 M.A. nr.13/2001. XIV-65 GT 017-1997 M. Elaborator: INCERC.C.T. Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de funcţionare şi a comportării în exploatare a aerotermelor de perete şi tavan.A. nr. 1997 B. ** 66 . nr 11/2000. 136/N/1998 din 10/11/1997 B.Domeniu -nr. nr 10/2000.T.

reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut XIV-69 GT 016-1997 Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de funcţionare şi a M. 4/10.07. 113/N/1997 din 06/08/1997 B. Manual de specificaţii privind instalarea.C.A.L.A.P. nr 11/2000. nr.L. nr.L. nr.C. comportării în exploatare a 137/N/1997 aparatelor de condiţionare de din 10/11/1997 fereastră.P. nr.S. M.C. Elaborator: ICECON SA Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea instalaţiilor de încălzire a halelor industriale cu jeturi de aer limitate spaţial. XIV-72 ST 018-1997 M.A.T. 131/N/1997 din 10/11/1997 I.G.L. 10/1973 I 26-1973 XIV-73 ** 67 .13/2001.C.P.T. Specificaţie tehnică privind certificarea de conformitate a calităţii materialelor şi echipamentelor pentru instalaţii interioare termice şi sanitare. nr. Elaborator: INCERC. exploatarea şi mentenanţa schimbătoarelor de căldură din instalaţie.T.C. ** XIV-70 ME 002-1997 B. Indicativ reglem.T.1973 B. nr 11/2000.C. nr 15/1999.Domeniu -nr.A. Ghid pentru expertizarea şi adoptarea soluţiilor de îmbunăţire a protecţiei termice şi acustice la clădiri existente unifamiliare sau cu număr redus de apartamente. Elaborator: INCERC. B. Elaborator: INCERC.P. ** XIV-71 GP 015-1997 Ordinul s-a publicat în B. 138/N/1997 din 10/11/1997 M. nr.

C.P. INCERC.1977 Publicaţia în care a Observaţii apărut B. 2/1978 ** B.11.B. reglementare tehnică din tehnică domeniu XIV-74 I 29-1977 Denumire reglementare tehnică Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea instalaţiilor de încălzire perimetrală la clădiri industriale.C.D.C.D. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea unor sisteme de introducerea aerului în hale industriale în scopul reducerii consumului de combustibil. Ordin de aprobare I.C. Elaborator: INCERC. I.1981 B.C 93/21.P. nr.P.C. Indicativ reglem.C.D. nr.C.C.C. Elaborator: INCERC. Elaborator: I.C. Elaborator: I.06.P.C. nr. 12/1982 I. 9/1982 Îşi încetează valabilitatea I 35–1979.12. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea. 19/19.1982 B. 2/1983 Îşi încetează valabilitatea ID 29–1976.C.1982 XIV-77 I 39-1982 ** I.1982 XIV-75 I 35-1982 ** I.C.C.C.P. nr. 12/1981 XIV-76 I 38-1981 ** B.C.C.Domeniu -nr.C. Instrucţiuni tehnice pentru utilizarea convecto-radiatoarelor tip panou în instalaţiile de încălzire centrală.07. nr. 67/10.C. 205/12..D. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea sistemelor de recuperare a căldurii cu fluid intermediar în hale industriale. I 40-1982 XIV-78 ** 68 .D.06.P. executarea şi exploatarea instalaţiilor de încălzire cu radiatoare din tablă de oţel ROTERM.C.T. 143/30. Elaborator: INCERC.C.

Elaborator: INCERC.C.S. Elaborator: I.S.T. 1002/10.2003 B.01.T. nr.12.C. 7/1985 Îşi încetează valabilitatea C 219-1985.C.T. XV-4 GP 013-1996 M.L. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de protecţie a construcţiilor şi instalaţiilor contra agenţilor Denumire reglementare tehnică Îndrumător de diagnosticarea stării de degradare şi metode de remediere şi protecţie anticorozivă a elementelor din beton armat degradate prin coroziune în medii agresive pe bază de clor.T.04.C.A. nr. 10/N/07.T. nr. 1003/10.2003 B. execuţia şi asigurarea calitaţii pardoselilor la construcţii în care se desfăşoară activităţi de producţie.L. Elaborator: INCERC.C. Elaborator: INCERC.C. nr. 1003/10.12. XV-5 I 14-1976 I.C. nr. nr.C. Ghid privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor situate în medii agresive. 6/1995. reglementare tehnică din tehnică domeniu XV-1 PC 1/1-1993 M. 6/2004 Îşi încetează valabilitatea PC1/3-1996.T.C. 6/2004. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Domeniu -nr. nr.T.1994 B. XV-3 GM 017-2003 M. 2/1976 Îşi înceteaza valabilitatea I 14-1965. Normativ pentru protecţia contra coroziunii a construcţiilor metalice îngropate.C.2003 B. 5/11.1976 69 B. Elaborator: INCERC.G. Indicativ reglem.XV. nr. Îşi încetează valabilitatea PC 1/2-1994 publicat în BC nr.12. Ghid privind investigarea şi diagnosticarea stării structurilor din beton armat.G. 8/1994 XV-2 GM 018-2003 M. nr. . beton precomprimat şi oţel situate în medii agresive.P. Ghid privind proiectarea.

Ghid de proiectare.T. Ghid de proiectare. XV-9 GP 036-1998 M. Elaborator: INCERC.1998 B.07. Elaborator: INCERC. Îşi încetează valabilitatea P 127-1987.C. 13/1999 XV-8 GP 033-1998 M. 13/1999.A. nr.L. Bucureşti. Elaborator: G.02. nr. nr. 51/N/17.L.1997 B.P. Ghid de proiectare şi execuţie pentru realizarea intervenţiilor cu betoane polimerice armate la elemente din beton armat degradate prin coroziune.1998 B.T.02. Îşi încetează valabilitatea C 210-1982. execuţie şi exploatare privind protecţia anticorozivă a bazinelor din beton armat destinate neutralizării şi epurării apelor industriale.T.-S. Indicativ reglem. nr.P.piatră naturală şi artificială).A. 6/N/03.L.C. nr.C.L. Elaborator: INCERC. nr. Elaborator: INCERC.I. 130/N/10. cărămidă. beton.L. 8/2001 XV-7 GP 030-1998 M.P. 8/N/03. exploatare şi intervenţii pentru protecţiile anticorozive ale construcţiilor exploatate în medii agresive specifice industriei de fibre şi fire sintetice. 10/1994. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut XV-6 GE 030-1997 M. execuţie.11.A.P. Norme tehnice de proiectare şi execuţie a protecţiei anticorozive şi izolaţiei termice la coşurile din beton armat monolit.Domeniu -nr.06.T.P.T.A. 5/1999.1998 Ordinul şi reglementarea B.A. XV-10 P 127-1994 M. 16/N/07. nr. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ghid privind execuţia protecţiilor prin hidrofobizare a materialelor de construcţie aparente (lemn.1994 B.P.C. nr. nr. nr.A. 70 .C.

C. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Îşi încetează valabilitatea C 170-1983 „Instrucţiuni tehnice pentru protecţia elementelor din beton armat şi beton precomprimat supraterane în medii agresive naturale şi industriale” .T.D.D. 8-9/2005 prin din nr. nr.C.52/N/1998 17/06/1998 publicat in B. Elaborator: INCERC.C. 428bis/20. XV-12 C 225-1987 l C. b. aprobat OMLPAT nr. 194/2005 din 15/02/2005 M. 13/2003 Îşi încetează valabilitatea GP 035-1998 cap.T. Ghid privind execuţia lucrărilor de stopare a igrasiei pereţilor construcţiilor cu membrane izolatoare rigide. 193/2005 construcţiilor din oţel . 5/1999.05. nr.T.2005 B.C.441 bis/25. XV-11 C 170-1987 I. 5/1999. Elaborator: INCERC. Ghid de execuţie privind protecţia împotriva coroziunii a construcţiilor din oţel. Elaborator: INCERC. Of.P.09. . din 15/02/2005 M.C. nr. nr. XV-15 GP 111-2004 Ghid de proiectare privind protecţia împotriva coroziunii a M.C.1987 B. a.8-9/2005 * 71 .T. nr.2002 B.P.2005 B. Elaborator: INCERC. (Revizuire GP 035-1998) .C.1987 B.10. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Instrucţiuni tehnice pentru protecţia elementelor din beton armat şi beton precomprimat supraterane în medii agresive naturale şi industriale Elaborator: INCERC.P.C. nr. 1447/03. 6/1987. Îşi încetează valabilitatea GP 035-1998 cap.T. nr.C. prin din nr. nr. 41/28. aprobat OMLPAT nr. nr.C.52/N/1998 17/06/1998 publicat in B. nr.L.C. Indicativ reglem. . Norme tehnice privind protecţia anticorozivă a cablurilor şi toroanelor din oţel pentru construcţii cu armături exterioare şi construcţii suspendate.C.Domeniu -nr.C.05. 43/28. p I .09.L. p I . XV-14 GE 053-2004 M. 6/1987 XV-13 GE 045-2002 M. Of.C.

Of.09.10.Of. 942 /22. nr. Specificaţie tehnică privind protecţiile elementelor de construcţii din lemn împotriva agenţilor agresivi–cerinţe şi criterii de performanţă.2006 B. 932/16. 1735/21.C. nr.T. nr. Ghid de proiectare.T.T.C.2006 B. 1577/15.L.T. nr.C.13/2001.L. p I .C.2006 M. Elaborator : INCERC.C.P. nr. nr. Elaborator: INCERC. .Of. Elaborator : INCERC. execuţie şi exploatare a protecţiilor anticorosive pentru rezervoare din oţel îngropate. p I . 1731/21.L.A. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ghid privind urmărirea comportării în exploatare a protecţiilor anticorozive la construcţii din oţel.2006 M. Indicativ reglem. Ghid de proiectare.2002 M.P. . 220/N/2000 din 27/09/2000 Ordinul s-a publicat în B.11.T.L.11.C.T. Elaborator: INCERC.2002 M. 5/1999 aprobat prin OMLPAT nr. nr.T. publicat in BC nr.11.P.Domeniu -nr. 23/2006 XV-20 ST 050-2006 XV-21 NP 039-1999 M. nr.T.22 /2006 XV-17 ST 049-2006 M. 1728/21. execuţie şi exploatare a protecţiilor anticorosive pentru construcţii hidrotehnice. nr. nr. c. Normativ privind criteriile de performanţă pentru protecţia anticorozivă a construcţiilor supuse acţiunii mediilor industriale. .C.nr. Elaborator : INCERC. Măsuri de intervenţie . nr. p I .C.10. 6/2003 M.L. nr.2006 B.C.52/N/1998 din 17/06/1998 publicat in B.09.09.T. nr. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Îşi încetează valabilitatea GP 035-98 cap. Specificaţie tehnică privind utilizarea adezivilor polimerici în construcţii. XV-16 GE 054-2006 M.2006 B.C. 5/1999. 6/2003 * XV-19 GP 070-2002 B. nr. 72 . 1580/15.nr22/2006 * XV-18 GP 072-2002 M. 893 bis/02.

Indicativ reglem.C. nr.P. nr.13/2001.C. execuţie şi intervenţii pentru protecţiile anticorozive ale construcţiilor exploatate în medii agresive specifice industriei de celuloză şi hîrtie.C.T.L. nr.nr.L. 7/N/1998 Ordinul în B. Ordinul B.P.A.T.13/2001. XV-23 GE 006-1996 XV-24 C 46-1986 I.A. execuţie şi exploatare privind protecţia anticorozivă a construcţiilor supuse acţiunii mediilor agresive specifice industriei textile.D. 51/N/1996 din 15/07/1996 Ordinul în nr. Elaborator:ICPIL Ghid de proiectare.C. 7/1986 * ** ** XV-25 GP 049-2000 M. nr 12/1999. execuţie şi exploatare privind protecţia anticorozivă a elementelor de construcţii din beton armat. Instrucţiuni tehnice pentru prevenirea şi combaterea buretelui de casă la materiale lemnoase folosite în construcţii. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut M.T.A. nr.C. 223/N/2000 din 27/09/2000 M.06.T.C.Domeniu -nr.L. B. nr. supuse coroziunii uleiurilor vegetale.13/2001. 218/N/2000 din 27/09/2000 Ordinul în B. 73 . XV-26 GP 029-1998 M. Ghid tehnic pentru interpretare a spectrelor de vibraţii pentru determinarea gradului de siguranţă a instalaţiilor aferente construcţiilor. reglementare tehnică din tehnică domeniu XV-22 GP 048-2000 Denumire reglementare tehnică Ghid de proiectare. 23/27. Ghid de proiectare.C.A.C.P. nr.P.L.P.1986 B.

12. 1/1976 49/08. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor geodezice. nr.1997 M.G. nr.06. Indicativ reglem.L.C.P.C.C.N.06.A.T. 7/1997 90/N/02.1997 M. 7/1997 Cartografie 91/N/02. topografice.XVI. nr.L. nr.C. şi Cartografie B.T.06. O. Cad.1975 Îşi încetează valabilitatea C 83-1968.L..C. nr.N.1997 911-CP/02. Decizia B.N. reglementare tehnică din tehnică domeniu XVI-1 Denumire reglementare tehnică Metodologie privind executarea lucrărilor de introducere a cadastrului imobiliar din localităţi . 74 .A. fotometrice şi cadastrale Domeniu -nr. Elaborator: INCERC.C. şi B.1997 912-CP/02. Îndrumător privind executarea trasării de detaliu în construcţii.G. Elaborator: M.P.I. Of.C.06. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut XVI-2 XVI-3 C 83-1975 M.N Cad.P. nr. Metodologie privind executarea lucrărilor de introducere a cadastrului reţelelor edilitare în localităţi. Of.T.C.A. Elaborator: O.

XVII-5 NP 015-1997 M.1997 B.Of.A. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea clădirilor de locuit şi social-culturale Indicativ Domeniu -nr.L.C. Elaborator: I. nr. 5/N/22. Îşi încetează valabilitatea CPH 1–1993.1997 M. nr.11. nr.A. 141/N/28. 1-2-3/1998 XVII -6 NP 24-1997 M. realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru grădiniţe de copii.C.01.01. şi reglementarea în Brosura IPCT.T. Normativ pentru proiectarea.T.P.A. nr.L.A.P.C. 14/1999 P 132-1993.T.2001 Broşură IPCT. reglem. realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru case de copii.L.1997 Îşi încetează valabilitatea Ordinul B.1997 B. nr.A.T.04.P. Elaborator: PRINCER SA Normativ privind proiectarea. nr.P.2001 * * * * * XVII -2 NP 009-1997 M.XVII. nr.C.01. S. 75 .T.1997 B.P. execuţia.L.C. 6-7/1998.P.A. exploatarea şi postutilizarea parcajelor etajate pentru autoturisme. M.L. Elaborator: PRINCER SA Normativ privind proiectarea şi verificarea construcţiilor spitaliceşti şi a instalaţiilor aferente acestora. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordin: M. 287/31. nr.A.P. XVII-3 NP 010-1997 B. Elaborator: I.P.A. Normativ privind proiectarea.T.L. 4/N/22.01.L. nr.C.T. 5/N/22. 649 /25. 6-7/1998.T. realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru şcoli şi licee. XVII-4 NP 011-1997 M. Elaborator: I. nr.C. S.T. nr.C.05. 6-7/1998. tehnică reglementare tehnică din domeniu XVII-1 NP 051-2000 Denumire reglementare tehnică Normativ pentru adaptarea clădirilor civile şi a spaţiului urban aferent la exigenţele persoanelor cu handicap. S. 5/N/22. Elaborator: PRINCER SA Normativ privind proiectarea. nr.P.

de turism şi administrative”. nr.09.C. Normativ privind dotarea cu ascensoare a clădirilor de locuit.G.D.1982 administrative.D. Modificări la P 101 -1978 Normativ pentru proiectarea căminelor pentru vârstnici.P.C.L.L.C. nr.C.A.1987 * Îşi încetează valabilitatea P 41–1966 „Instrucţiuni tehnice de proiectare a spaţiilor verzi în oraşe”. Elaborator: I.P. XVII -8 P 41-1973 ** B.C.S. reglem. I.C.C. Elaborator: I.8/1998.1997. construcţiilor publice subterane.C.T.C. social-culturale.Indicativ Domeniu -nr.C.L.D.P. 5/1979 XVII-11 P 101-1978 ** B.C.P. 2/1983 Îşi încetează valabilitatea P 92–1976 „Normativ privind dotarea cu ascensoare a clădirilor de locuit.C. S.02.03.G.S. Elaborator: I. nr. 6/24.L. Elaborator: I.L.C.C. 1383/24.T. Elaborator: I.C social-culturale.C. XVII-10 NP 057-2002 * B.T.P. 9/2003 Îşi încetează valabilitatea NP 016-1996 aprobat prin OMLPAT nr.L.nr.P. 14/1999 şi reglementarea in brosura IPCT B. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea clădirilor de locuit cu structura de rezistenţă din panouri mari.A. de turism şi 116/30.1978 I. publicat in B.1985 I. 157/21. nr. nr.1973 urbane. 75/30.C.A.-S. 9/1973 Normativ pentru proiectarea M.D.C.07.10. nr.C.06. XVII -9 P 92-1982 * B. 3/1987 B.P.09. /01. Instrucţiuni tehnice de proiectare a spaţiilor verzi pentru localităţile C.C.C. tehnică reglementare tehnică din domeniu XVII -7 NP 25-1997 Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordinul in B.S.C.C.1997 Elaborator: I. 1/1987 XVII-12 P 128-1986 ** 76 .T.E.11. Normativ privind proiectarea clădirilor de locuinţe (indicativ NP M. nr.T.P. nr.P. I.C.A. nr.C.2002 016-96).C.T.71/N/27.P. 142/N/28.

L.Of.L.M. 914/26. nr. Elaborator: INCERC.2005 Ordinul şi reglementarea M.T.C.2005 B.C.-S. U.C.N.02. 944/23. Of.C.21/2004 Ordin: M.C.T. nr.12. 26/24.A.I.C. realizate după proiecte tip. nr.T.8-9/2005 * XVII-16 GP 088-2003 XVII-17 NP 063-2002 M.A. . Ghid privind reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe cu regim de înălţime până la P+9E.T. Elaborator: I.A. 8-9/2005 Ordin: M.P. nr. p I . nr. . prin transformarea acoperişurilor tip terasă în acoperişuri înclinate.P.1177bis/27.1997 B. B. nr 3/1997 77 . nr.A.C. p I .. 867/05. tehnică reglementare tehnică din domeniu XVII-13 NP 064-2002 Denumire reglementare tehnică Normativ pentru proiectarea mansardelor la clădiri de locuit. .T.12. 945/23.12.C. nr.12.11.C.I. nr. Ordin de aprobare M. 6/2004 B.L.2003.T.-S.2002 ordinul şi reglementarea B. Elaborator : I.2002 * XVII-18 NP 002-1997 M.M. Ghid privind proiectarea scărilor şi rampelor la clădiri. 917/20.-S.L.M. Elaborator: I.T.T. cu amenajarea de poduri neîncălzite sau mansarde. p I .T. Elaborator: I.L. nr.T. .C.T. B. Manualul pentru proiectarea şi execuţia construcţiilor demontabile avînd durata de exploatare limitata pe un amplasament dat. Ghid privind adoptarea măsurilor specifice pentru accesul persoanelor cu handicap la monumente istorice. p I .2002 Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordin: M.nr.2003 Ordin: M. .L.P.U. nr.12. Elaborator: U.Of.Indicativ Domeniu -nr. nr.Of. 1991/12.7/2003 * XVII-14 GP 110-2004 M.A.2003 M. nr.C.P. nr.03.I Normativ privind criteriile de performanţă specifice rampelor şi scărilor pentru circulaţia pietonală în construcţii.12.12. 1994/13.T.P.12.2003 B. 1004/10. 17/2005 * XVII-15 GP 089-2003 M.P. nr.Of. reglem.C.C. p I . 364/08.2002.U.

nr. nr. Elaborator: INCERC. nr.P.L. 118/N/1.Indicativ Domeniu -nr. Elaborator: Spital Proiect S. reglem. Elaborator : Spital Proiect S. 115/N/1.13/2001 şi normativul in B. nr.T. 117/N/1. 11/1996 Ordinul s-a publicat în B. Elaborator: Spital Proiect S.09.L. S. realizate după proiecte tip. nr.17/2005 78 . nr.C. Elaborator: I.A. Normativ privind proiectarea de dispensare şi policlinici pe baza exigenţelor de performanţă.1996 B.P.A. Normativ privind proiectarea de cămine de bătrâni şi handicapaţi pe baza exigenţelor de performanţă. 16/2001 B. tehnică reglementare tehnică din domeniu XVII-19 NP 002-1996 Denumire reglementare tehnică Cerinţe esenţiale.A.P.C. nr. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut M.17/2001 * * * * XVII-20 NP 021-1997 M. Ghid privind reabilitarea şi modernizarea termică a anvelopei şi a instalaţiilor de încălzire şi apă caldă de consum. nr.A.A.T.P. nr.T.C.T.C.Normativ pentru proiectarea de ansamblu a sălilor de audiţie publică în spiritul conceptului de performanţă. 278/2005 din 23/02/2005 B.1997 XVII-21 NP 022-1997 XVII-22 NP 023-1997 M.18/2001 XVII-23 GP 109-2004 M. nr.T.04.A.09.1997 M.T.P. la blocuri de locuinţe cu structură mixtă. 25/N/03.C.C. Normativ privind proiectarea de creşe şi creşe speciale pe baza exigenţelor de performanţă.C.C.A.T.A.L.09.1997 B. nr.L.

L.C. 14/18. Ghidul în broşura COCC SA.P. Elaborator: INCERC.A. nr.P.1986 Ordin publicat in B.04. având dimensiunile în plan 14.T.C. cu 36 apartamente. nr.C.C.A.2x23. nr.L.C. 17/N/23.T. 141: –tronson de baza tip LP 11/21.T. nr. Instrucţiuni tehnice pentru folosirea şi montarea geamurilor şi a altor produse de sticlă în C 47-1986 construcţii.P. B. 32/N/1997 din 03/03/1997 I. Instrucţiuni privind proiectarea executarea şi exploatarea reţelelor şi instalaţiilor de televiziune prin I 46-1993 cablu. socialculturale şi industraile.L.68m.P.T. 12/1993 * ** 79 .1993 B. M. nr 2/2002. compus din doua sectiuni Gex 001/1-1998 simetrice avînd dimensiunile în plan 12. Ghid pentru alegerea echipamentelor pentru executarea GE 011-1997 mecanizată a lucrărilor de instalaţii la construcţii de locuinţe.P.C.80m. Elaborator : I. Elaborator: URBAN PROIECT M. Ghidul publicat in brosura IPC SA. nr 12/1999. reglem.2x41.T.Indicativ Domeniu -nr.C. cu 72 apartamente. 5/1986 Îşi încetează valabilitatea C 47–1979.C. C 207-1981.A.P.04. tehnică reglementare tehnică din domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut XVII-24 XVII-25 XVII-26 XVII-27 Ghidul pentru expertizarea clădirilor de locuit înalte cu P+8 etaje executate din panouri mari înainte de 1997 după proiect tip I. nr. M.C. -tronson de bază tip LP II/23.D. 31/N/1998 din 2/04/1998 Ordin publicat in B.

E. ** 80 .02. nr. Elaborator: I. 94/27. Ordin de aprobare C.C.P.1987 B.S. ** XVII-29 P 87-1986 proiectarea C. Normativ pentru căminelor culturale.C.C.E.C.P.T. 8/1985 Îşi încetează valabilitatea P 25–1975. Elaborator: I.S. tehnică reglementare tehnică din domeniu XVII-28 P 25-1985 Denumire reglementare tehnică Normativ pentru reţeaua culturală.C.04.1985 Publicaţia în care a Observaţii apărut B. 2/1987 Îşi încetează valabilitatea P 87–1975.C.Indicativ Domeniu -nr. nr. reglem. 171/15.T.

nr.2005 B. Elaborator: I.XVIII. reglem. 174/2005 M. tehnică reglementare tehnică din domeniu XVIII-1 P 17-1985 Denumire reglementare tehnică Normativ privind proiectarea staţiilor de încărcare a bateriilor de acumulatoare pentru electrovehicule.2006 XVIII-5 GP 107-2004 Ghid privind proiectarea M.T. din 23/02/2005 Elaborator: U. 81 . nr.C. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor industriale.D.03.T.C. 1395 / 26.1986 I.nr.U. p I nr.C.Of . p I .A. nr. exploatarea.2004. depozitelor de deşeuri cu materiale 276/2005 geosintetice . nr.3/2006. Îşi încetează valabilitatea NP 30-1979. . Of. Elaborator: I.T.C. . Îşi încetează valabilitatea Ordinul nr.T.D.2005 B.T.C. 18/31.2006 modifica anexa la M. executarea. p I .T. 448 bis/26. nr.C.A.C. Elaborator: I. XVIII-3 P 117-1983 B.C.C.1985 B. agrozootehnice şi de irigaţii Indicativ Domeniu -nr.P. 53/20. 34 bis/ 13.C.T.Of . nr.C. nr.95 din 02.05.P.2006 XVIII-4 NP 004-2003 M. 680 / 08.B M.Of. Norme tehnice privind proiectarea spaţiilor social-sanitare pentru construcţii industriale.1983 M.01.C. 174 /15. p I .C. nr.D. S.02.89/2004 publicat în M.P.04. S.C.C.I. 9/1985 XVIII-2 P 71-1986 I.07. Normativ de proiectare privind iluminatul natural în clădiri industriale.P.12. nr.T.02.T.T. S. 18/04. 11/1986 Îşi încetează valabilitatea P 71–1979. I.C. nr. 5-6/1983 M.C.P. Normativ pentru proiectarea.T.P.T.C.C.P.C.C.A (revizuire şi comasare cu NP 004/1-99) Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Îşi încetează valabilitatea P 17–1976. dezafectarea şi postutilizarea staţiilor de distribuţie a carburanţilor la autovehicule.08. Elaborator: I.

L.F.A.T. nr.E. XIX-2 GE 049-2002 B.2002 B. nr.T.10. S. 1409/2002 din 26/09/2002 de Publicaţia apărut în care a Observaţii B.L.L.P.T.C.B.O.A.L. Ghid de proiectare privind siguranţa în exploatare a lucrărilor de consolidare costieră. 1710/17.C.T.A. nr.C.1997 M.T.L.T.2002 B. S. nr. Elaborator: I. nr.C.P.C.A. Elaborator: G.T. S.E.I.2002 B. exploatare şi postutilizare a construcţiilor de captare din apa subterană. Ghid privind întreţinerea şi exploatarea în siguranţă a construcţiilor şi instalaţiilor de la prizele de apă .nr. tehnică reglementare tehnică din domeniu XIX-1 GE 027-1997 Denumire reglementare tehnică Ghid pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de apărare şi consolidare a taluzurilor la canale şi diguri.P. Ghid de execuţie.E.T. nr.C.L. nr. Elaborator: P. Normativ de proiectare.T.P.C. nr.A. 1713/17.T. 7/2003 XIX-6 MP 023-2002 M. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor hidrotehnice. pentru asigurarea parametrilor funcţionali. Ordin aprobare M. 1709/2002 din 17/10/2002 M.P.10. execuţie şi evaluarea siguranţei la acţiuni seismice a lucrărilor hidrotehnice din frontul barat. 7/2003 82 . reglem.P.A. amenajărilor şi regularizărilor de râuri Indicativ Domeniu -nr.nr. nr.7/2003 XIX-5 GE 048-2002 M.R.L. 19/2003 XIX-4 GP 076-2002 B.T. 12/2001. Elaborator: Aquaproiect SA Metodologie privind determinarea infiltraţiilor la baraje si diguri de pământ.C.C.C. 19/2003 XIX-3 NP 076-2002 M. canale de navigaţie si canalizări prin măsurători de termometrie in foraje.03.XIX.10.O. Elaborator: I. Elaborat: U. 53/N/11.S.N.D. nr. 1715/17.

. p I .T. 643/23.T. 2/2004 XIX-8 NP 077-2002 XIX-9 GE 050-2002 XIX-10 NP 087-2003 M.C.P. 645/23. nr. 786/07. p I . Ghid pentru stabilirea parametrilor de calcul ai valurilor de vânt pentru determinarea acţiunii asupra construcţiilor portuare.11.11. 1711/2002 B. XIX-12 GP 086-2003 M.T.C.10. nr.P. nr.T.13/2004 Ordin: M. 16-17/2003 din 17/10/2002 Ordin: M.C.2003.T. nr. 771/04. Normativ pentru urmărirea comportării construcţiilor hidrotehnice.N.T.C. nr. 16-17/2003 1765/2002 din 23/10/2002 M.A.T. nr.C. .C. nr. tehnică reglementare tehnică din domeniu XIX-7 NP 078-2002 Denumire reglementare tehnică Normativ de proiectare privind protecţia cheiurilor la acostarea navelor.C.T.2003 ordinul şi Anexa: B. 786/07.S. p I . .N.Indicativ Domeniu -nr.C. .C.A. nr.2003 XIX-13 GP 084-2003 M.T. Elaborator: I.A.2003 83 .10.A.C. Normativ de proiectare antiseismica a construcţiilor de acostare gravitaţională.2003 Elaborator: U.A.N. maritime şi fluviale. 13/2004 Ordin: M.T. Ghid pentru dimensionarea pragurilor de fund pe cursurile de apă.T. ordinul şi Anexa: B. nr. nr. 1712/2002 B.2003 XIX-11 NP 090-2003 Normativ pentru instrumentarea M. Elaborator: I.C.C.Of. Elaborator: U. seismică a barajelor.10.H. nr. 15/2004 Ordin: M.C. nr.P.A.T.T.Of.A. nr. 644/23. Elaborator : I.T.11.Of. Elaborator: I. S.A. Elaborator: I.B.T. nr. reglem. 642/23.C.N.A.Of .10.2003 ordinul şi Anexa : B.T.T. nr.C.T. 16-17/2003 din 17/10/2002 M. nr. 771/04.2003 ordinul şi Anexa: B.B. p I .T. Ghid de elaborare a conţinutului cadru al evaluării impactului asupra mediului a activităţilor privind amenajările portuare si căile navigabile.11. B.A. nr.C.P.A. nr.T. S. Ordin aprobare de Publicaţia apărut în care a Observaţii M.P. S. S.A.

nr.10. nr.C. 160/2005 Elaborator: I. 13/2001 Buletin Informativ PROED SA ** XIX-17 GP 103-2004 M.T.A. S. nr.2005 B. nr.2003 Anexa:B.4/2005 XIX-18 NP 106-2004 Normativ privind proiectarea M.R.C.C.E. .D.E. S. p I .D. 332 bis/20.A. Elaborator: P. în vederea asigurării sănătăţii populaţiei şi protecţiei mediului.A.R.C.nr.O.04.C.P.N. nr.N. Ghid de proiectare şi execuţie privind realizarea şi menţinerea prin înnisipare artificială a plajelor.05. reglem. 334 bis/20. 1/2002 Reglementarea in Broşura PROED SA XIX-15 GP 062-2000 M.5/2006 M. nr. Of.C.786/07. nr.2005 B. nr.1997 Ordin :B. Ghid de proiectare şi execuţie pentru construcţiile de tratare a apei pentru localităţi mici şi obiective izolate. S.T. Specificaţie tehnică privind proiectarea şi executarea construcţiilor şi instalaţiilor aferente filtrelor de nisip cu nivel liber pentru asigurarea măsurilor pentru siguranţa în exploatare.L. Elaborator: P.C. 162/2005 din 15/02/2005 M. din 15/02/2005 84 .04.T.T.T.A.A.T. Of.L.A.A.N. navigabile. tehnică reglementare tehnică din domeniu XIX-14 GP 085-2003 Denumire reglementare tehnică Ordin aprobare de Publicaţia apărut în care a Observaţii Ghid pentru proiectarea căilor M. 17-18/2004.A.A. Ordin: M.Indicativ Domeniu -nr.T. 666/30.2003 Elaborator: I.A.C.P. porturilor fluviale .P.04.T. 23/N/22.P. nr. .2001 ** XIX-16 ST 021-1997 M. 641/23. Ordin: B.A.P. S.L.A. S.Of.T.T.nr. Elaborator: I.11.T. nr.O. p I . nr.

C.D.C.XX.07.C. 158/N/6. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea executarea şi întreţinerea drumurilor de şantier. nr.C.12/1997. Proceduri pentru atestarea conformitatii produselor destinate constructiilor la furnizor: produse pentru stingerea incendiilor.05. Elaborator: I.1986 B. Elaborator: I.A. Ordinul s-a publicat în B.C.C. nr. 5/1986 XX-3 PCC 002-1999 M. Indicativ reglem.C.L.A. XX-4 GT 012-1997 XX-5 GT 014-1997 85 .L. XX-1 C 16-1984 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a I. 8/2001 Broşură ICECON Ordinul s-a publicat în B.C.C.D.2000 M. Ghidul se difuzează de IPC SA.P. 111/N/1997 din 01/08/1997 M. 15/07. nr. Ghid pentru proiectarea şi utilizarea cofrajelor în construcţii. 6/1985 XX-2 P 82-1986 B.1984 instalaţiilor aferente.T.12/1997. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin aprobare de Publicaţia apărut în care a Observaţii Îşi încetează valabilitatea C 16-1979 „Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente”.P. nr.P.P. Elaborator: I. SA.12.L.P. Ghid tehnic privind utilizarea obiectelor şi echipamentelor de organizare de şantier. Îşi încetează valabilitatea P 82-1983. nr. 112/N/1997 din 01/08/1997 B. Elaborator: INCERC.P.C.C.C.D.C.A.C. Elaborator: ICECON S.P. S.C.T.P. nr.C.T. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea organizării lucrărilor de construcţii-montaj Domeniu -nr.A. 92/14.A. nr. I. nr.

P. M. Indicativ reglem.C. Elaborator: I.1996 Ordin B.A. nr. nr. 76/N/1997 din 05/05/1997 B.Domeniu -nr.T. inclusiv instalaţiile aferente construcţiilor. schele.C.P.11/1997. Elaborator: INCERC. 74/N/15. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin aprobare de Publicaţia apărut în care a Observaţii XX-6 GE 031-1997 XX-7 IM 007-1996 Ghid metodologic pentru revizuirea normelor de consumuri medii de resurse pe articole de deviz pentru lucrări de construcţii-montaj. M. S. cît şi pentru lucrări de reparaţii. cintre şi eşafodaje în construcţii. Norme specifice de protecţie a muncii pentru lucrări de cofraje.C.T.A.A. nr. nr. 10/1996 Broşură ICSPM ** 86 .L.P.L.10.

C.C. 5/1988 XXI-4 C 54-1981 B.C.C. nr.04.D.06.C. nr.1979 87 * XXI-3 I 27-1982 Instrucţiuni tehnice privind stabilirea clasei de calitate a îmbinărilor sudate de conducte tehnologice.C.C. Indicativ reglem.C.I.-Filiala Timişoara cu Completări I 27 . C 129-1971 „Instrucţiuni tehnice pt.C.L. 11/22. încercarea betonului cu sclerometru Schmit tip N”.P.09. Bucureşti.1982 Instrucţiuni tehnice pentru încercarea betonului cu ajutorul carotelor.S. 80/N/19.C.C.D.C.C. 19/17.F.D. Îşi încetează valabilitatea C 54–1978 „Instrucţiuni tehnice pentru încercarea betonului prin extrageri de carote” .10.09.XXI.P. ANEXA CU COMPLETARI B.1988 I. B. B.P. 78/10.1987 I.A.C. Elaborator: INCERC. Decizie 56/28.C. Decizia 106/1. 2/1987 I.C.P. 6/2000 Îşi încetează valabilitatea: C 26-1972 „Instrucţiuni teh. Reglementări tehnice privind verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii Domeniu -nr. 10/1982 Îşi încetează valabilitatea I 27-1973 „Instrucţiuni tehnice privind criteriile şi metodologia de stabilire şi verificare a casei de calitate a lucrărilor de sudură la conducte şi recipiente” . Elaborator:I. 2/1982 * .1998 Elaborator: I. încercarea betonului cu ultrasunete”.C. I.D. determinarea rezistenţei betonului rin metoda nedistructivă combinată”.P. nr.C.C.D. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXI-1 GT 019-1998 Ordin aprobare de Publicaţia apărut în care a Denumire reglementare tehnică Observaţii Ghid de redactare a hărţilor de risc la alunecare a versanţilor pentru M. asigurarea stabilităţii construcţiilor. nr.T.1982 I. nr.C. B. nr.C.C. C 30-1967 „Instrucţiuni tehnice pt.02. Elaborator: INCERC.C.C.1985 B.P. pt.P. 8/1985 XXI-2 C 26-1985 Normativ pentru încercarea betonului prin metode nedistructive.P.D.

1/2000.C.C. 38/08.P.C. 10. Normativ pentru verificarae calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente.A.A. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXI-5 C 56-2002 Denumire reglementare tehnică Ordin aprobare de Publicaţia apărut în care a Observaţii Îşi încetează valabilitatea C 56-1985 “Normativ pentru verificarea calitaţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii aferente”Capitolele instalaţii.C.D. XXI-8 C 150-1999 * Îşi încetează valabilitatea C 180–1976 „Instrucţiuni tehnice pentru controlul compactării pământurilor coezive prin metode radiometrice”. nr. 57/N/18. nr. p I .2003 construcţiilor.1988 Elaborator: INCERC.T.C.P.10. 162/22. 877/10. 7/2000 Îşi încetează valabilitatea C 150–1984.61/30.D. nr. Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii aferente M. Instrucţiuni tehnice pentru controlul calităţii betonului în construcţii îngropate prin metoda carotajului I. Elaborator: INCERC.Domeniu -nr.C.2003.T.C. nr.C. nr.4/1998. 4/1976 precum si 4/1977.1999 industriale şi agricole.P. Ordinul şi reglementarea B. nr. Îşi încetează valabilitatea C 56-1975 publicat în B. nr. * B.P. 81/N/05.12.08.P.C. nr.C.1985 Ordin: M.1981 Elaborator: INCERC.C. XXI-9 C 180-1988 B.109/N/1997 din 01/08/1997. radiometrice.Of.T.06. Îşi încetează valabilitatea P 130-1997 aprobat de OMLPAT nr.C.L.C. Timişoara Instrucţiuni tehnice pentru controlul compactării pământurilor prin metode I.C.11.1999 Elaborator: INCERC. 6/1982 * 88 . nr. Decizia I. sonic. nr.C.C. 19-20/2004 XXI-6 C 56 -1985 B. nr. Normativ privind calitatea îmbinărilor sudate din oţel ale construcţiilor civile. M. . Elaborator: INCERC. 1-2/1986 XXI-7 P 130-1999 Normativ privind comportarea în timp M. 900/25.T. Elaborator: INCERC. Indicativ reglem.L. a construcţiilor. publicat în B. 2/1988 XXI-10 C 200-1981 B.D.C. Anexa B.C.12.

Domeniu -nr. 3/1992 * 89 . Instrucţiuni tehnice privind verificarea abaterilor de la forma geometrică şi a calităţii cusăturilor sudate ale rezervoarelor din oţel cilindrice verticale pentru depozitarea ţiţeiului şi produselor petroliere lichide.T. Elaborator: I.C. .1991 B. Instrucţiuni tehnice privind folosirea metodei semidistructive prin smulgere din profunzime la determinarea rezistenţei betonului din lucrare. 97/11.P. 9/1985 XXI-14 C 231-1989 I.1989 B.P.12.C.1985 B. I. 33/14. nr.D. Instrucţiuni tehnice privind folosirea metodei semidistructive prin smulgere de pe suprafaţa de determinare a rezistenţei betonului în lucrare. nr. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXI-11 C 204-1980 Denumire reglementare tehnică Normativ cadru privind verificarea calităţii lucrărilor de montaj al utilajelor şi instalaţiilor tehnologice pentru obiective de investiţii.I.C. 1/1991 * XXI-15 C 236-1991 M. 5/1981 31/21.C.C.C.C. conform STAS 1336-1980 a construcţiilor civile şi industriale.A.S.P. Elaborator: INCERC.D. Indicativ reglem.07. nr.L. nr.1981 B. 44/30.C. 1/1982 * XXI-13 C 220-1985 I.C.G.C.C.1980 XXI-12 C 205-1981 I.P. Elaborator: I.06.12.C.D.P.C.P. Ordin aprobare de Publicaţia apărut în care a Observaţii IGSIC şi ICCPDC B.C.. Elaborator: INCERC.D.11.D.C. 17/N/14.Filiala Timişoara. Instrucţiuni tehnice privind încercarea in situ prin încărcări statice.C.C.C. nr.C.C. Elaborator: INCERC.C. nr.

P.C. nr. din 03/03/1997 Brosura tiparita de IPC SA M.P. nr.Domeniu -nr.P.1993 B. Ghid de utilizare a aparatelor pentru măsurarea stării de coroziune.C. nr. nr. rosturi. nr 12/1999.L.A.C. nr.P.L.2000 M. Elaborator: INCERC.P. Ghid de utilizare a dispozitivelor şi aparatelor pentru măsurarea deformaţiilor mari ( deplasări. Ordin in B. 9/1993 * XXI-17 C 247-1993 M.T.A. 13/2001 Reglementarea in Broşură ICECON Ordin in B.1993 B.P.L. 21/N/27. nr.A. 37/N/1997 din 03/03/1997 Ordin B. Elaborator: INCERC. 38/N/1997 Ordin in B.T. fisuri). 39/N/1997 din 03/03/1997 M. 20/N/12.A.C. 47/N/30.T. XXI-22 GE 019-1997 .T. Elaborator: I. Ghid de utilizare a aparatelor pentru măsurarea forţelor. Elaborator: I. nr.C. 06. Ghid de utilizare a dispozitivelor şi aparatelor pentru măsurarea deformaţiilor specifice.P. nr.A.T. Elaborator: ICECON S. Brosura tiparita de IPC SA. Brosura tiparita de IPC SA. Manualul tehnologiilor de deblocaresalvare în zonele de distrugeri apărute ca urmare a unor seisme. nr.05. nr.C.L.L. Brosura tiparita de IPC SA ** XXI-19 GE 016-1997 XXI-20 GE 017-1997 M.P. Indicativ reglem. 40/N/1997 din 03/03/1997 90 XXI-21 GE 018-1997 Ordin in B. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXI-16 C 244-1993 Denumire reglementare tehnică Ghid pentru inspectare şi diagnosticare privind durabilitatea construcţiilor din beton armat şi precomprimat. Îndrumător cadru privind exploatarea şi întreţinerea clădirilor de locuit din mediu urban aflate în proprietatea autorităţilor publice.A.P.C.L. 10/1993 XXI-18 ME 004-2000 M. Elaborator: I.C. nr 12/1999.L.C.C. nr 12/1999. Ordin aprobare de Publicaţia apărut în care a Observaţii M.T.A.05. Elaborator: I.A.C.P. nr 12/1999.P.T.

T. 42/N/1997 măsurarea presiunilor.C. din 03/03/1997 Elaborator: I.T. din 03/03/1997 Elaborator: I.A.P.L.C.P. nr. nr 12/1999 Brosura tiparita de IPC SA. Ghid de utilizare a aparatelor pentru M.P.A.C. nr 12/1999 Brosura tiparita de IPC SA. Ordin in B.Domeniu -nr. Ordin in B. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXI-23 GE 020-1997 Denumire reglementare tehnică Ordin aprobare de Publicaţia apărut în care a Observaţii Ghid de utilizare a aparatelor de determinarea a eforturilor în cablu la M.P. 41/N/1997 structuri suspendate. nr. XXI-24 GE 021-1997 91 .C. Indicativ reglem.L.

T.C.A.1997 Elaborator: INCERC.1999 Elaborator: I. nr. 81/N/20.A. nr. construcţii speciale. Normativ privind postutilizarea ansamblurilor. Intervenţii la închideri exterioare. nr. 79/N/20.1997 B. reglementare tehnică din tehnică domeniu Publicaţia în care a Observaţii apărut Denumire reglementare tehnică Normativ privind postutilizarea ansamblurilor. nr.P. S.1997 B. Intervenţii la structuri. Elaborator: I. 11/1999 * B. nr.A.P.A. 11/1997 XXII-2 NE 006-1997 M.C. 80/N/20.A. 13/1997 * Îşi încetează valabilitatea P 135 – 1995. Normativ privind postutilizarea ansamblurilor.T.P. S.P. Intervenţii la compartimentările spaţiilor interioare.L. Elaborator: I. subansamblurilor şi elementelor componente ale M.P. 82/N/05.C.L.A.L.C. întreţinere şi postutilizare a construcţiilor Domeniu -nr. construcţiilor.C.P. Elaborator: I.05. nr.P. nr. P135/1-1996.T. 116/N/01.T.L.T.C.XXII -Reglementări tehnice privind lucrările de reparaţii.10.P. 9/2000 XXII-5 NP 035-1999 . S. Ordin de aprobare XXII-1 NE 005-1997 M. 92 B. 14/1997 * XXII-3 NE 007-1997 M.1997 B. subansamblurilor şi elementelor componente ale construcţiilor. subansamblurilor şi elementelor componente ale construcţiilor.A. Intervenţii la învelitori şi acoperişuri (terase şi şarpante). nr. XXII-4 GE 032-1997 Normativ privind executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii la clădiri şi M.T.A. subansamblurilor şi elementelor componente ale construcţiilor.C.P. nr.05.A. S.05.C. nr.09.L. Indicativ reglem.C. Ghid privind postutilizarea ansamblurilor.

5/1987 Îşi încetează valabilitatea C 149–1981 „Instrucţiuni tehnice privind folosirea amestecurilor pe bază de ciment sau pe bază de raşini epoxidice. C 203/7-1986. I.C. Metodologie privind programul de urmărire în timp a comportării M. .C.08.C.A.A.C. C 203/6-1986.1991 existente.C nr.1977 Normativ tehnic de reparaţii capitale la SAU clădiri şi construcţii speciale.04.C.C. nr.Domeniu -nr. Elaborator: INCERC. ** XXII-8 C 149-1987 B. nr 8/1994. B.P.T. la remedieri de defecte ale lucrărilor de construcţii” * Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de îmbunătăţire a izolaţiei termice şi de remediere a M.C.A. . 38/21.D. * XXII-10 MP 031-2003 Ordin: M. Elaborator: INCERC. nr. nr.04.P.L. C 203/3-1985. Elaborator: INCERC.C.P.M.T. p I .L. Indicativ reglem.2003 Anexa B. Elaborator: U.09. 148/16.O. 920/22.C.C. Elaborator: C.C.C. C 203/2-1982.nr.T. construcţiilor din punct de vedere al 1010/10.C. 29/N/07. C 203/4-1986.12.D.P.A.1987 elementele de beton şi beton armat.C.2003 cerinţelor funcţionale. 11/1977 SAU Se anuleaza articolele din indicativ P 95-1977 cuprinse in anexa la ordin. nr. situaţiilor de condens la pereţii clădirilor 4/N/17.T.I.S.C. nr. 2/2004 .P.C. C 203/5-1986. şi 9/1994 XXII-7 P 95-1977 Ghidul şi programul de calcul cadru al responsabilului cu urmărirea în M.Of. nr.O. 6/1991 Îşi încetează valabilitatea: C 203-1980.L. 93 XXII-9 C 203-1991 B.1999 exploatare a construcţiilor.A. 7/1999 Ghidul in brosura C. Publicat in B. nr.12. 12/N/1994 din 17/06/1994 Instrucţiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru I. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXII-6 GE 035-1999 Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordinul în B.U. nr. M.T.

nr.12.C.M. Ghid privind proiectarea şi execuţia consolidării structurilor în cadre din beton armat cu pereţi turnaţi in situ.T. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut XXII-11 MP 029-2003 M.T. 670/23.A. nr. 305/16. .Studiu de caz: Biserica Sfântul Nicolae Făcătorul de Minuni-Mănăstirea Popăuţi. S.09.A. Anexa: B.Of. Indicativ reglem.R.Domeniu -nr.nr: 1718/2004 * XXII-15 MP 027-2003 M.2003 Ordin: M. Elaborator : U. Elaborator: INCERC Cluj.T. nr.Studiu de caz: Biserica Sfântul Nicolae Făcătorul de MinuniMănăstirea Popăuţi.09.T.9/2004 * XXII-14 GP 079-2003 M.C.Of.2003 94 . nr. 917/20.C. în condiţii de umiditate excesivă şi existenţa biodegradării.12.C. .C.T. Elaborator: INCERC Cluj Metodologie privind evaluarea caracteristicilor fizico-mecanice reziduale ale betonului armat supus la incendii.09. nr.T. p I . nr.Of.C . nr.2003. Ghid privind identificarea şi clasificarea defectelor la tunelurile pentru căi de comunicaţie.2003 XXII-13 MP 030-2003 M. nr.23/2004 * XXII-12 GT 061-2003 M. p I . S. Elaborator: P. nr.C. 670/23.12.2003 ordinul şi Anexa: B.12.C.2003 Ordin: M. 915/20.C.T.E. p I .C.C. 1005/10.C. 23/2004 Ordin: M.B.12. 1008/10. ordinul şi Anexa : B.2003 .2003 Ordinul şi Anexa B.R. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Metodologie privind executarea hidroizolaţiei cu materiale compozite la zidării de piatră cu emplecton pentru clădiri de patrimoniu. .09. p I . tencuieli) şi tratamentul suprafeţelor pictate la construcţiile vechi cu valoare de patrimoniu. nr.O.T.T.C.T. 1009/10.Of.Of.A. nr. 15/2004 Ordin: M.T. p I . 922/22.2003 Ordin: M.. Metodologie pentru consolidarea stratului suport (zidărie. Elaborator: P.E.O.A.M.2003 Anexa B. 308/16. .12. nr.

P.T. Reglementarea Broşură ICECON Ordinul B. 31/N/1997 din 03/03/1997 95 B. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXII-16 GE 003-1996 Denumire reglementare tehnică Ghid de utilizare a materialelor plastice(tip AEROLYTE) în procesul de sablare în cadrul lucrărilor de reabilitare a construcţiilor. nr 12/1999.A.L.L.C. Elaborator: I. nr.U. nr.A. p I .A. nr.A. Elaborator: I.T.T. 12/1999 reglementarea Broşură ICECON M. nr.1996 B.C.I. nr. 30/N/03.6/2005 B.12.C.P. nr.P.Domeniu -nr.C.T. M.A. Ghid de utilizare privind execuţia lucrărilor de demolare a elementelor din beton. 14/1997 XXII-18 GT 052-2002 Ghid privind investigarea stării tehnice a rezervoarelor. 965/02.L. nr. Of. nr. Specificaţie tehnică privind criteriile şi nivelele de performanţă ale materialelor de sablare folosite pentru reabilitarea construcţiilor şi pentru asigurarea calităţii acestora.P.T. nr 12/1999. nr. nr. 181/2005 din 15/02/2005 M. Indicativ reglem. nr.C.C.C.03.P.05.U. beton armat şi roci prin efectul de pană.L. decantoarelor şi M. nr.C. 1/2004. 53/N/15.P.T.C Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut M.I.P. .A. Elaborator: INCERC Cluj Ghid privind execuţia decupărilor şi perforărilor în elementele de construcţii din beton şi beton armat Elaborator: ICECON SA Ghid privind execuţia lucrărilor de demolare a elementelor de construcţii din beton şi beton armat Elaborator: ICECON SA Normativ de proiectare pentru lucrările de reparaţii şi consolidare ale podurilor rutiere în exploatare Elaborator: INCERTRANS S.A.T.1997 M. 434 bis/23.2005 B.C.T.L. 56/N/1996 din 15/07/1996 B. nr. 8/1997 XXII-17 ST 003-1996 M.03.2003 metantancurilor în exploatare.A.07.C. 43/N/03. Brosura tiparita de IPC SA ** ** XXII-21 NP 103-2004 XXII-22 GE 010-1997 . XXII-19 GE 009-1997 XXII-20 GE 022-1997 Ordinul publicat in B.C.C.T.1997 M.

L.T.P.3/1997.A.C. Indicativ reglem. din 24/02/1997 Elaborator: I. nr. nr. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXII-23 GP 005-1997 Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordinul s-a publicat în B. 96 .C. lucrărilor de compartimentare cu 27/N/1997 panouri uşoare. Ghidul în Brosura IPC.Domeniu -nr. Ghid pentru proiectarea şi execuţia M.P.

Metodologia privind elaborarea cerinţelor pentru mijloace tehnice şi echipamente utilizate la executarea lucrărilor de construcţii.1996 I.P.P. Elaborator: I.C.07. prin sistemul de înlocuire a subansamblurilor.U. 47/N/15.XXIII.06. a asigurării în exploatare şi a protecţiei mediului ambiant. nr.A. nr.07.L. Elaborator : ICECON SA Specificaţie tehnică privind criteriile şi nivelele de performanţă ale echipamentelor pentru lucrări de beton pentru asigurarea calităţii construcţiilor.C.1996 B.A.1/1997. nr. Elaborator: INCERC.C.T. 57/N/15. Elaborator: ICECON SA.P.L. nr.L.P.1989 B. Instrucţiuni tehnice pentru repararea utilajelor folosite în construcţii din codurile 42.C.I. 22/26.D. Indicativ reglem. 45/N/15.07. a protecţiei vieţii. Reglementări tehnice privind folosirea şi repararea utilajelor pentru construcţii-montaj Domeniu -nr. nr. nr. 14/1997 Broşură ICECON 97 . 2/1989 XXIII-3 IM 004-1996 M.A.T.C.C. 4/1997 ** * XXIII-2 U 3-1989 B. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXIII-1 GE 001-1996 Publicaţia în care a Observaţii apărut Denumire reglementare tehnică Ghid de utilizare pentru nacele suspendate pe cabluri.1996 B. 611-5 şi 650-658.C. Ordin de aprobare M.A.P.C.T.C. Broşură ICECON XXIII-4 ST 006-1996 M. nr.

49/N/15.1987 Elaborator: INCERC. Metodologia de calcul a producţiei echivalente realizate de maşinile şi utilajele de construcţii şi a gradului de mecanizare a lucrărilor de construcţii. Elaborator: INCERC. Elaborator: ICECON S.P. nr.C.C.C.C.1997 Elaborator: ICECON S.C. 2/1997 Broşură ICECON XXIII-6 I. 62/30. Reglementarea Broşură ICECON.D.A. Indicativ reglem. nr.07.11.C.P.C. Normativ privind dotarea cu maşini. nr. 50/23.P. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut XXIII-5 ST 007-1996 M. de mecanizare a lucrărilor de construcţii.A. Norme privind utilizarea resurselor în activitatea de mecanizare şi transport tehnologic în vederea asigurării M.1996 B. nr.L.T.C.D.C. 7/1987 * Ordin B.C.A. 12/1985 XXIII-7 U 10-1980 I. XXIII-9 NE 004-1997 * 98 . a siguranţei în exploatare şi a protecţiei mediului ambient. 3/5.02. pentru asigurarea calităţii construcţiilor.Domeniu -nr.1985 B.10.1981 B. 12/1999. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Specificaţie tehnică privind criteriile şi nivelele de performanţă ale echipamentelor pentru lucrări de finisaj.A. nr. Elaborator: INCERC.L. B.D.03. scule şi dispozitive a muncitorilor în construcţii.C.P. 49/N/03. nr.T.P. cerinţelor de calitate a construcţiilor. a protecţiei vieţii şi a sănătăţii. 6/1981 * Îşi încetează valabilitatea U 11–1983 „Normativ de personal pentru activitatea de mecanizare a lucrărilor de construcţii” XXIII-8 U 11-1987 Normativ de personal pentru activitatea I.C.C.C. nr.

50/N/1996 din 15/07/1996 Ghid de utilizare pentru minibetoniere M. nr.C. 12/1999.A.C. 12/1999.P. nr.T.A. 12/1999. nr.P. 12/1999.C. Indicativ reglem. Ordin in B.P.D. nr. Elaborator: ICECON S. Ordin in B. nr.1997 publicat in B. nr 12/1999.L. Elaborator: I.03.C. Elaborator: ICECON Ghid tehnic de utilizarea autopompelor de beton tip GUB. Reglementare brosura IPC SA. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Normativ privind asigurarea cerinţelor de calitate a construcţiilor printr-o mentenanţă eficientă a maşinilor şi utilajelor de construcţii”.C. nr. Ghid pentru alegerea echipamentelor pentru executarea mecanizată a reparaţiilor şi consolidărilor la construcţii.P.A. dispozitivului FINT 2. Reglementare brosura IPC SA. XXIII-16 C 214-1983 M.U.P.A.D.C.C. a refacerii şi protecţiei mediului la lucrărilde de execuţie a construcţiilor: Exploatarea utilajelor de construcţii.Domeniu -nr.C. 11/1983 ** . nr.07.P. care se deplasează pe şenile de cauciuc.I.P. 34/N/1997 din 03/03/1997 M.T.4/1997. nr. Elaborator: I.L. 68/30.C.T.A.A. 1072/2004 .T. 99 Ordinul publicat in B.P.-Filiala Timişoara. XXIII-12 GE 013-1997 XXIII-13 NE 002-1997 XXIII-14 XXIII-15 GE 005-1996 GE 002-1996 Norme privind măsurile de asigurarea a igienei şi sănăţii oamenilor.C. B. 33/N/1997 din 03/03/1997 M.L.L.C.P.C.C. Reglementare brosura IPC SA.L. Ghid pentru folosirea utiliajelor mici în construcţii.T. revizuire NE 003-1997. 54/N/1996 din 15/07/1996 Îndrumător pentru utilizarea I.M.C. 47/N/1997 din 03/03/1997 Ordin in B. nr.C.C.C. a Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Îşi încetează valabilitatea NE 003-1997 aprobat prin OMLPAT 48/N/03. XXIII-11 GE 012-1997 M. B. nr in nr in nr in XXIII-10 NE 003-2004 O.A.1983 Elaborator:I.T.T.

09.C.C 110/21. Elaborator: INCERC.C. XXIII-21 U 9/2-1985 B.I.U. XXIII-19 U 8-1982 ** Îşi încetează valabilitatea U 9–1978. XXIII-20 U 9-1982 ** Îşi încetează valabilitatea U 9–1982.P.P. nr. nr. 1/1983 B. 177/27. Normativ pentru repararea maşinilor.09. 1/1983 ** Îşi încetează valabilitatea U 8-1978. nr.C.C.C. 29/27.L.C. Elaborator: INCERC.C.C.P.C. 54/N/15. Elaborator: INCERC.07.1978 Elaborator: INCERC.C.C.D. 611.1982 I. Normativ privind întreţinerea şi repararea uneltelor.C.P.05. nr.D.1996 Elaborator: I.C. 9/1985 ** 100 . 5/1979 B. utilajelor şi instalaţiilor pentru construcţii cod 42.C.P.C.P.A. /10. 111/21. construcţii pe timp friguros.Domeniu -nr. nr.12.P.C. Normativ privind consumurile medii de combustibil.1984 I.T. sculelor şi dispozitivelor folosite în construcţii.C. care se deplasează pe şenile de cauciuc.10.C. nr.1985 ** Îşi încetează valabilitatea U 6–1961.5.C.4/1985 B.D.C.C. 65. nr.D.A. Normativ privind lucrul utilajelor de I. 4/1997 Ghid de utilizare pentru minibetoniere M.1982 I.C.D. XXIII-18 U 6-1978 B. I. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXIII-17 GE 002-1996 Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut B. Indicativ reglem. lubrifianţi şi materiale de întreţinere pentru utilaje de construcţii.

-S.07. 157/N/06.7/N/10.C.09. Normativ cadru privind detalierea conţinutului cerinţelor stabilite prin NC 001-1999 Legea 10/1995.-S.P.T.95 publicat în B.-S.L.10.2000 B. nr. M.A.L. Reglementări tehnice privind cerinţele stabilite prin Legea nr.P. B.1994. Bucureşti Proceduri pentru atestarea conformităţii produselor destinate PCC 003. 1/2001.C. Indicativ Domeniu -nr. 30/N/06. nr.XXIV.T.T.C nr.T.2 XXIV. 222/N/27.12.P. 15/10/2002.L.P.L.P.T. * * * * XXIV.A.T. nr. nr.5 Regulament privind metodologia de inventariere a construcţiilor tip clădire din fondul construit existent din punct RRS 1-1994 de vedere al riscului seismic. 85/N/5.A.P. Elaborator: I.02. reglem. 6/1995.P. nr. Elaborator: INCERC. 10/1995 Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Îşi încetează valabilitatea CE 1-1995 aprobat de OMLPAT nr. 13/2003. Elaborator: I. Elaborator: ICECON SA Normativ de proiectare a sălilor aglomerate cu vizitatori.2000 B. tehnică reglementare tehnică din domeniu XXIV-1 NP 068-2002 Normativ privind proiectarea clădirilor M.Cerinţele utilizatori. nr 14-15/2000 şi Broşura ICECON.P.A. M.L.4 XXIV.construcţiilor la furnizor: ancoraje şi blocaje pentru precomprimarea 1999 betonului. * 101 .A. nr.T.C.A. NP 006-1996 Elaborator: I.C.L.C. nr.1996 B.C. din civile din punct de vedere al cerinţei 1576/ B. 11/1995.A.C.T. nr. de siguranţă în exploatare.C nr.3 XXIV. M. M. 2/1997.

în funcţie de activităţile desfăşurate în regim de iarnă-vară Elaborator: INCERC.1993 Elaborator: I. se va avea în vedere O. p I . ** XXIV. reglem. B. 102 .L. nr.L. ** Îşi încetează valabilitatea "Normele de protecţie a muncii în activitatea de construcţii-montaj".12.A.nr.2002 transporturilor şi locuinţei. Of.R.03. construcţiilor. nr.I.P.T.6 NP 008-1997 Denumire reglementare tehnică Normativ privind igiena compoziţiei aerului în spaţii cu diverse destinaţii.T. domeniul lucrărilor publice.C. nr. igiena muncii în construcţii.L.L. 9/N/15. detalieri şi soluţii de aplicare a prevederilor normativului de siguranţă la foc P 118-1999. 1992/13.02. 6/N/22.A. 269/431-2008 publicat in M. nr.4/2003.R. * XXIV-9 NP 073-2002 Ordin:M.T. Elaborator: I.C. 27/N/07. Manual privind exemplificări.P. nr. nr. nr. S.A.Indicativ Domeniu -nr.C.L.T. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut M.A.E.L. 5-6-78/1993.M.01.L. Elaborator: I. 13/2001. 23/N/19.P.C. .C.D. XXIV.-S.10 ** ** XXIV-11 NP 014-1996 M. P I nr.Of.P.T. 8/2001. 7/1999 Broşura IPCT.7 MP 008-2000 M.P.1999 Elaborator: I.2000 B.M.N. 944 din 23/12/2002 anexa B.05. 10/1997. nr. XXIV.T. nr.04. nr.C.A.C.8 P 118-1999 Normativ de siguranţă la foc a M. nr.T. 313 din 22/04/2008.A.C.A. nr. Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice activităţilor din M. Elaborator: INCERTRANS SA Regulamentul privind protecţia şi M. nr.-S.P.C.C.A./ O. ** Îşi încetează valabilitatea P 118–1983. 31/N/22.P.L.L.1997 Ordin B. Normativ pentru proiectarea şi executarea măsurilor de izolare fonică şi a tratamentelor acustice în clădiri inclusiv instalaţii.1997 B.P.C.P. B. tehnică reglementare tehnică din domeniu XXIV.P.T.A.

C. 4/N/31.01. 6/2001 XXIV -15 C 58-1996 Siguranţa la foc. 13/2001 şi B.C. Soluţii constructive pentru realizarea locuinţelor în mediul rural cu respectarea cerinţelor din legea10/1995.1994 B.M.C. Prev. 14/1999.T.P. Ghidul primarului şi al consilierilor locali.B. nr.2000 XXIV-13 GE 040-1999 M.S. Elaborator: P. utilizate în construcţii 24/N/03.T. şi Sting. Instrucţiuni tehnice de proiectare şi executare privind organizarea camerelor curate utilizate în domeniul sănătăţii (spitale.P.U. nr.12. nr. M.L. nr.P.A.P. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordin : B. 1996 Elaborator: C. 20/N/07.P.L. 10/1996.Indicativ Domeniu -nr. Principii generale privind metodologia de zonare geotehnică a teritoriului României. 7/1995. nr. pt.D. nr. Elaborator : INCERC. reglementarea B.04.A.12 GT 024-1999 Denumire reglementare tehnică Ghid privind procedura de verificare a îmbinărilor sudate la materiale termoplastice (distructive şi nedistructive). 342/N/19. 5/2003 Anexa: B. nr.Exp.2000 Ordinul B.R.C.A.C.C.S.T.04.T. 24/N/25. nr. Inc. nr.1999 B. 103 . tehnică reglementare tehnică din domeniu XXIV. nr. laboratoare şi industria farmaceutică).A.L. 1995 B.L.T.T. * ** Îşi încetează valabilitatea C 58–1986 „Norme tehnice pentru ignifugarea materialelor şi produselor combustibile din lemn şi textile utilizate în construcţii „ XXIV-14 ST 040-2000 M.A. 28/N/07. Cerinţe de calitate.08.P.C.L. 5/2003 Broşură ICECON. Norme tehnice pentru ignifugarea materialelor şi produselor combustibile din lemn şi textile M. Specificaţie tehnică pentru sisteme de stingere a incendiilor folosind generatoare de aerosoli tip FIREPRO Elaborator: U. Elaborator: Electrouzin Proiect M.O.C.04. reglem. Elaborator: ICECON SA. XXIV -16 P 136-1995 ** ** XXIV -17 C 253/0-1994 M.C.2/2001.O.A.C. nr. nr.T. * B.S.L. 10/1995.

L. 217/17. Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora. Normativ pentru proiectarea. 6/2002 B.P.2001 M.P. Ghid de evaluare a riscului de incendiu şi a siguranţei la foc la săli aglomerate. nr.T. nr. XXIV -20 GP 063-2001 XXIV -21 GT 030-2001 XXIV.L. nr.P. Ghid de proiectare pentru instalaţii de stingere a incendiilor cu ceaţă de apă.C.T.02. 7/1995. nr.479/07. aprobat prin M. M.T. Elaborator: I. tehnică reglementare tehnică din domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut XXIV -18 C 253/1-1994 Instrucţiuni tehnice de proiectare şi execuţie a elementelor de construcţii şi de instalaţii pentru camere curate M.22 GP 069-2002 XXIV.C. 20/N/11. nr. Elaborator: I.P. S.L.23 NP 071-2002 XXIV-24 NP 086-2005 Ghid pentru proiectarea. 9/1994 Reglementarea Broşură IPC. utilizate în domeniul sănătăţii (spitale. executarea şi exploatarea dispozitivelor şi sistemelor de evacuare a fumului şi a gazelor fierbinţi din construcţii. B.11.L.06.P.C.A.07. nr.A.07. 1056/26. 4/2003 reglementarea SORPINC.T.1994. ** ** * * ** Îşi încetează valabilitatea PD 196-1989. executarea şi exploatarea instalaţiilor de stingere a incendiilor.P.11.T.C.2002 B. 8-9/2005 Îşi încetează valabilitatea I 9-1994-Cap.L.L.C.1994 laboratoare şi industria farmaceutică). M.P. 24/N/25. M.B.07.A. XXIV-19 C 300-1994 Ordinul B. nr. Elaborator:U.Of. nr.T.T.2005 B.C.C. 6/2002 M.C. nr. Facultatea de Instalaţii Normativ privind proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor speciale privind prevenirea şi stingerea incendiilor.T.P.. nr. în caz de incendiu.C.T.2002 * M. 1613/02. nr.T. nr.08. Elaborator : METROUL S.L.B.L.T.C.T.Indicativ Domeniu -nr.C. Elaborator : U. p I bis .L.2001 B.C. B. nr. nr.C.A.14/2002. S.A. . nr. 1065/30.2005 104 . Elaborator: Electrouzin Proiect. S. L. Elaborator: I. 1615/02.A. reglem. 14 “Normativul pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare”.P.

P.C.69/N/1997 şi publicat în B.P.619/2001.4/2003.O.P.7/2002. 1. I 9/1-1996-Cap. (camere. reglem. publicat în B.12/1997.C. nr. nr.C.1. 17/1994 şi publicat în B.L.L. Elaborator: INCERC Bucureşti Ghid de evaluare a riscului de M.T. * XXIV. incendiu şi a siguranţei la foc pentru nr.2/1997. garsoniere şi apartamente) 1503/09. 1/2004 şi brosura IPCT * XXIV-26 GT 049-2002 .L.057/2002.nr. NP 072-02-Normativ pentru exploatarea sistemelor şi instalaţiilor de stingere a incendiilor cu substanţe speciale" aprobat prin OMLPTL nr. NP 052-2001 "Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de stingere a incendiilor cu substanţe speciale" aprobat prin OMLPTL nr. nr. tehnică reglementare tehnică din domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut OMLPAT nr. .25 NP 079-2002 Normativ privind cerinţele de calitate pentru unităţi funcţionale de cazare M. 12/2003 Ordin: M.-S. 8 “Normativul pentru exploatarea instalaţiilor sanitare”.945/23/12/2002 B.C. p I .nr.C.Indicativ Domeniu -nr.T.10. din 16/12/2002 Elaborator: I. nr. 105 B. publicat în B.2002 din clădiri hoteliere.T. aprobat prin OMLPAT nr. nr.C. nr. 2003/2002 clădiri în domeniul sănătăţii.A.L.nr.C.

C. nr.11. 1/2004 din 16/12/2002 Ordin: M. indicativ NP 066-2002.C.C. Elaborator: I.A.944/23/12/2002 Reglementarea B. nr.12. 10/1995. Normativ privind proiectarea sălilor de sport(unitatea funcţională de bază) din punct de vedere al cerinţelor Legii 10/1995.T.C..T. 263/N/02. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut M.-S. Ghid pentru verificarea la foc a elementelor structurale ale construcţiilor din oţel.A.L.2000 B.C. .C.Indicativ Domeniu -nr.P.A.P. 945 din 23/12/2002 B. * 106 . Elaborator: I.P.O.C.L. 262/N/02.12. 1995/13.T.L.P. Normativ pentru verificare la foc a elementelor structurale ale construcţiilor din oţel. nr. nr.nr.10/2001 XXIV-31 NP 066-2002 M.T.P. nr.L. nr. reglem. Elaborator: UP Timişoara şi INCERC. p I .T.L. .11.P. nr.A.2002 Ordin : M. nr.10/2001 XXIV-30 NP 046-2000 M.T.P. Elaborator: I. Normativ privind proiectarea terenurilor sportive şi stadioanelor (unitatea funcţională de bază) din punct de vedere al cerinţelor Legii nr.-S.P.L.C.Of. 1993/13. nr. nr.L.T.-S. tehnică reglementare tehnică din domeniu XXIV-27 GT 050-2002 Denumire reglementare tehnică Ghid de evaluare a riscului de incendiu şi a siguranţei la foc pentru cămine de bătrâni şi persoane cu handicap. nr. Elaborat UP Timişoara şi INCERC Bucuresti. 934/2002 B.2002 * * ** XXIV-29 GP 055-2000 M.2000 B.T.A. 9/2004. 2/2003 XXIV-28 NP 065-2002 M.L. p I .

nr. instalaţii din clădiri (încălzire.2003 ventilare-climatizare .C. sanitare. nr.2003 B. electrice)”.1999. aprobat prin OMLPAT 22/2004 nr. (încălzire. pentru instalatii de 902/25.T.877/10/12/2003 anexa B. p I .T.10/1995 privind calitatea în 901/25.T.O.A. Elaborator: I.1999. p I . .10/1995 privind calitatea în M. nr. pentru instalaţii din clădiri nr. ventilaţie.24/N/07.L.12. ventilaţie. p I .T. XXIV-34 GT 060-2003 Ghid privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate conform legii M.P. constructii.T.nr. nr.T.2003 constructii. 24/N/07. .T.04. electrice)” aprobat prin OMLPAT 23/2004 nr.T.P. XXIV-33 GT 059-2003 Ghid privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate conform legii M.-S. nr. ventilaţie. pentru instalatiile de încalzire centrala Elaborator: I. 22/2004 Îşi încetează valabilitatea GT 020-1998 Volumul E – „Ghidul criteriilor de performanţă pentru instalaţii din clădiri (încălzire. sanitare.P. 9/2000 Broşură INCERTRANS XXIV-35 GE 036-2000 ** .11.O.C.T. nr.877/10/12/2003 anexa B.A. 24/N/07.04. nr.1999.C. tehnică reglementare tehnică din domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Îşi încetează valabilitatea-GT 020-1998 Volumul V– „Ghidul criteriilor de performanţă pentru Ordin: M.-S. electrice)” aprobat prin OMLPAT nr.A.05.Indicativ Domeniu -nr.C.O. nr.04.C.T. Elaborator: I.P.C. nr.11. sanitare.867/5.C. nr.C.C.10/1995 la lucrările de pietruire a 32/N/22.11.A. ** Ordin: M. Ghidul primarilor şi al consilierilor locali privind aplicarea Legii M. pentru instalatiile electrice din cladiri.2000 drumurilor. nr..2003 constructii.-S.10/1995 privind calitatea în 903/25. XXIV-32 GT 058-2003 Ghid privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate conform legii nr. reglem. Elaborator: INCERTRANS SA 107 ** Ordin B.C. nr. ** Îşi încetează valabilitatea GT 020-1998-Volumul I – „Ghidul criteriilor de performanţă Ordin: M.

Elaborator: ICECON SA. Specificaţie tehnică privind cerinţele de calitate şi siguranţă în funcţionare a echipamentelor vitale din dotarea ST 027-2000 construcţiilor supuse acţiunilor dinamice aleatoare.2000 Broşură ICECON * M. nr. 156/N/6.P. 2000 Elaborator: ICECON SA.07. Procedură privind evaluarea performanţelor tehnologice în vederea atestării tehnice a maşinilor de fasonat PCC 013oţel beton. reglem.T.C.A.A. M.O.07.R.08.tehnologice de construcţii aflate în exploatare sau importate la mâna a 2000 doua.T. 170/N/11.L.C. S.23/2003.L.C.T. Elaborator: P. 159/N/06.A. nr.C.T nr.2000 Broşură ICECON * 108 . nr. nr.13/2001 reglementarea Broşură ICECON ** ** M.O. nr.T.A.A.C. 166/31.12. Elaborator: I.M.2000 Ordin B. 13/2001 Broşură ICECON M.T. S.P.2003 B. Ghid de interpretare a cerinţelor esenţiale ale construcţiei în vederea stabilirii adecvării la o utilizare GT 051-2002 prevăzută a produselor pentru construcţii. nr. tehnică reglementare tehnică din domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut XXIV-36 XXIV.C.L. * M.E.C.P.2000 Ordin B. Elaborator: ICECON SA Specificaţie tehnică privind cerinţele de performanţă şi proceduri de verificare a calităţii sistemelor elastice ST 026-2000 antivibratile pentru echipamente înglobate în construcţii.01.A.37 XXIV–38 XXIV-39 XXIV-40 Procedură de inspecţie tehnică a maşinilor şi echipamentelor PCC 021.N.A.Indicativ Domeniu -nr.E.L.P. nr. 337/N/ 08.

04. Îşi încetează valabilitatea GT 020-1998-volumul S.L.Indicativ Domeniu -nr.05. ** XXIV-45 NP 102-2004 109 .T. nr. nr.C.2000 Broşură ICECON * * M. 375 bis/04.A. sanitare.T.C. M.C.A.2005 Ordinul şi reglementarea B. montajul pereţilor cortină pentru 170/2005 satisfacerea cerinţelor de calitate din 15/02/2005 prevăzute de Legea nr.A. nr. nr. nr. reglem.T. 24/N/07. Elaborator: ICECON SA.P.T.P.C.P. Elaborator: ICECON SA Procedură privind evaluarea 015.05.„Ghidul criteriilor de performanţă pentru instalaţii din clădiri (încălzire. nr.T. Procedura pentru verificarea calităţii şi 009recepţiei lucrărilor de învelitori ceramice la construcţiile vechi.T. Of.C. 52/N/2000 din 30/06/2000 Broşură ICECON Ordin în B.T. electrice)” aprobat prin OMLPAT nr.2000 M.L.B. 369 bis/03.08.C. Elaborator: I. ventilaţie.1999. 171/N/11.9/2006 Reglementarea in Brosura IPCT.T.T. XXIV-44 GT 063-2004 Ghidul criteriilor de performanţă a cerinţelor de calitate conform Legii nr. nr. . 169/N/11.performanţelor tehnologice în vederea atestării tehnice a autobetonierelor.7/2005.2005 B. . tehnică reglementare tehnică din domeniu XXIV-41 PCC 2000 Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut XXIV-42 PCC 2000 PCC 2000 XXIV-43 Procedură privind evaluarea performanţelor tehnologice în vederea 014atestării tehnice a a vibratoarelor pentru betoane. nr.L. Elaborator: U. p I .08. M. Of. INSTALATII SA Normativ pentru proiectarea şi M. p I .P.C. 13/2001 M. Ordinul şi reglementarea M. 10/1995. 10/1995 privind calitatea în construcţii 173/2005 15/02/2005 pentru instalaţii sanitare din clădiri . nr.

C.C.T. nr.C. nr.C. 24/2006 modul de diseminare în cadrul orelor de dirigenţie şi/sau educaţie cetăţenească a cunoştinţelor de educaţie antiseismică a elevilor cuprinse în îndrumar. nr.C. 1. tehnică reglementare tehnică din domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut M.E. nr. împreună cu inspectoratele şcolare M. p I . 1452/2002 din 3/10/2002 110 B. M.10/2004. p I . Elaborat : INCERC Iaşi.C. 2. prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. 2058/2006 Îndrumar privind educaţia şi protecţia din 07/11/2006 elevilor în caz de cutremur.1. Of. nr.C. XXIV-47 Elaborat: INCERC.T. Of. nr. S+P+8E.160/2006 gestionarea situaţiilor de urgenţă din 30/01/2006 specifice riscului la cutremure şi/sau alunecări de teren.995/2005 din 18/11/2005 M. ** .I. nr. Regulamentul privind prevenirea şi 1.T. nr. nr. "Ghid pentru expetizarea tehnică a clădirilor de locuit amplasate în zonă seismică A şi stabilirea soluţiilor cadru de intervenţie (consolidare) pentru M.A. executate pe baza proiectelortip T320.508 /M. 207 bis/ din 07/03/2006 XXIV-46 M. M.T. ** M.058 / M. reglem.T.709 Ministerul Administraţiei şi Internelor.A.T. 9 bis/ judeţene şi al municipiului din 08/01/2007 Bucureşti vor stabili prin protocol B. S+P+4E şi seriile T836. nr.T. T835.I. nr. . nr. 5. nr. 17-18/2004.C. XXIV-48 GT 047-2002 XXIV-49 GT 045-2002 Ghid pentru expertizarea tehnică a clădirilor de locuit amplasate în zona seismică A şi stabilirea soluţiilor cadru de intervenţie (consolidare) pentru asigurarea cerinţelor de rezistenţă şi stabilitate. .C.T. 1453/2002 din 3/10/2002 B.T.Indicativ Domeniu -nr.T.

L.C. covoare rulante).A. nr.13/2001.T. Elaborat : I. Elaborator: ICECON SA Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut XXIV-50 GT 046-2002 M. Specificaţia tehnică privind cerinţele de calitate pentru prepararea. reglem. elaborate de IPCT". Elaborat : PRODOMUS SA. nr. executate pe baza proiectelor tip nr.T.T. Reglementarea în brosura ICECON XXIV-52 ST 017-1997 B. ** XXIV-51 ST 025-2000 M.L. indicativ GT-0452002. la clădiri de locuit cu S+P+4E.A.P. transportul şi punerea în operă a betonului.L.C. nr. 1451/2002 din 3/10/2002 B.T.T.13/2001. executate pe baza de proiecte tip (cu pereţi structurali din beton armat turnat monolit) amplsate în zonă seismică A.P. Reglementarea în brosura ICECON XXIV-53 ST 031-2000 111 . nr.T. nr 4/1998. Elaborator: ICECON SA Specificaţie tehnică privind alegerea echipamentelor pentru exploatarea şi întreţinerea căilor de comunicaţii orăşeneşti şi comunale în scopul satisfacerii cerinţelor de calitate.C. 161/N/2000 din 06/07/2000 Ordinul s-a publicat în B. tehnică reglementare tehnică din domeniu Denumire reglementare tehnică asigurarea cerinţelor de rezistenţă şi stabilitate. Specificaţia tehnică privind cerinţele de calitate şi siguranţă pentru sistemul echipament-clădire (ascensoare.A. Ordinul s-a publicat în B.C. 944 şi 1400.P.P.C.11-12/2004.Indicativ Domeniu -nr. nr. Ghid cuprinzînd soluţii cadru de intervenţie (consolidare) pentru asigurarea cerinţelor de rezistenţă şi stabilitate.C. nr. 98/N/1997 din 01/07/1997 M. S+P+3E-panouri mari prefabricate. 160/N/2000 din 06/07/2000 M. nr. scări rulante.

A. în scopul asigurării cerinţelor Legii nr. nr. nr.L. XXIV-56 GP 031-1998 M. din 30/06/2000 Elaborat : ICECON SA Ghid şi program de calcul cadru privind monitorizarea consumurilor tehnice la lucrările publice. 9/N/1998 din 03/02/1998 Ordinul în B.P.P. Ghidul se transmite Departamentului pentru Administraţie Publică Locală şi Ministerului Cercetării şi Tehnologiei în vederea difuzării 112 . 19/N/1997 din 19/02/1997 Ordinul in B. Ghidul privind măsurile necesare de apărare împotriva dezastrelor provocate de seisme şi alunecări de teren în vederea satisfacerii cerinţei de siguranţă în exploatare pentru clădiri ale administraţiei publice şi ale institutelor de cercetare-proiectare. nr publicat s-a publicat 13/1995.T.13/2000.C.C.A.C.A. în B. Elaborator: C. intervenţie) privind protecţia anticorozivă a construcţiilor supuse acţiunii mediilor agresive specifice industriei alimentare: a)industria cărnii.T. nr. nr. 20/N/1997 din 19/02/1997 Ordinul în B.12/1999.C. 51/N/2000 din 30/06/2000 Ordinul în B. publicat in B. * XXIV-55 PC 020-2000 M. Reglementarea in brosura COCC-SA Metod si prog cadru se difuzeaza pe disketa de elaborator. nr.L. nr.13/2001. Ghid de proiectare.2/2001.P.O. XXIV-54 I 20-2000 Normativ privind protecţia M.C.L.T. 16/N/1995.C. nr.T. 48/N/2000 construcţiilor împotriva trăsnetului.A. 10/1995 privind calitatea în construcţii.T. nr. Ghidul privind măsurile necesare de apărare împotriva dezastrelor provocate de seisme şi alunecări de teren în vederea satisfacerii cerinţei de siguranţă în exploatare pentru clădiri din domeniul ocrotirii sănătăţii.A. tehnică reglementare tehnică din domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Îşi încetează valabilitatea Ordinul şi I 20-1994 aprobat prin OMLPAT reglementarea s-a nr. nr. XXIV-57 GT 008-1997 M.C.P.L.L. execuţie şi exploatare (urmărire.C. Ghidul se transmite Ministerului Sănătăţii în vederea difuzării XXIV-58 GT 007-1997 M. reglem.P.Indicativ Domeniu -nr.12/1999. nr.

nr.A.P.C. 102/N/1997 din 25/07/1997 Ordinul în B.12/1999. expoziţii de artă. tehnică reglementare tehnică din domeniu Denumire reglementare tehnică Ghidul privind măsurile necesare de apărare împotriva dezastrelor provocate de seisme şi alunecări de teren în vederea satisfacerii cerinţei de siguranţă în exploatare pentru clădiri din domeniul cultelor.T. reglem.A. intervenţie) privind protecţia anticorozivă a construcţiilor supuse acţiunii mediilor agresive specifice industriei alimentare: b) industria vinului şi berii. Ghidul privind măsurile necesare de apărare împotriva dezastrelor provocate de seisme şi alunecări de teren în vederea satisfecerii cerinţelor Legii nr.12/1999.12/1999.C. nr. 10/N/1998 din 03/02/1998 Ordinul în B. sport şi agrement. XXIV-59 GT 005-1997 M. nr.C.12/1999 113 . Ghidul privind măsurile necesare de apărare împotriva dezastrelor provocate de seisme şi alunecări de teren în vederea satisfecerii cerinţelor Legii nr. nr.L. Ghidul privind măsurile necesare de apărare împotriva dezastrelor provocate de seisme şi alunecări de teren în vederea satisfacerii cerinţei de siguranţă în exploatare pentru construcţii cu destinaţia de săli de spectacole.C. 22/N/1997 din 19/02/1997 Ordinul în B. 10/1995 pentru clădiri din domeniul culturii.T nr.T.P. Ghidul se transmite Ministerului Învăţământului în vederea difuzării acestuia factorilor interesanţi din domeniul specific XXIV-63 GP 022-1997 M. Ghidul se transmite Secretariatul de Stat pentru Culte în vederea difuzării acestuia factorilor interesenţi din domeniul cultelor în vederea difuzării.P.Indicativ Domeniu -nr. Ghid de proiectare.A. Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordinul în B. 21/N/1997 din 19/02/1997 XXIV-60 GT 004-1997 M.T.P.T.L. execuţie şi exploatare (urmărire. 103/N/1997 din 25/07/1997 Ordinul în B. 10/1995 pentru clădiri din domeniul învăţământului.L. Ghidul se transmite Ministerului Tineretului şi Sportului în vederea difuzării acestuia factorilor interesanţi din domeniul specific. bibloteci. XXIV-61 GP 032-1998 M.L.L.A. Ghidul se transmite Ministerului Culturii în vederea difuzării acestuia factorilor interesanţi din domeniul specific. nr. XXIV-62 GP 023-1997 M.12/1999.A. nr. nr. nr.P.C. nr.

ConsProiect–SA Ploieşti.L. Brosura tiparita de IPC SA XXIV-67 GE 015-1997 M. reglem. tehnică reglementare tehnică din domeniu Denumire reglementare tehnică Ghidul privind măsurile necesare de apărare împotriva dezastrelor provocate de seisme şi alunecări de teren în vederea satisfecerii cerinţelor Legii nr. B.C.C. nr. 44/N/1997 din 03/03/1997 114 .A.T.12/1999. Ordinul in B.A. S. 105/N/1997 din 25/07/1997 Ordinul în nr. nr 12/1999. nr. Ghidul se transmite Departamentului pentru Administraţie Publică Locală în vederea difuzării acestuia factorilor interesanţi din domeniul specific.P.T.L. a siguranţei în exploatare şi protecţiei mediului.P.L. Ghidul privind alegerea echipamentelor specifice intervenţiilor pentru diminuarea efectelor produse de seisme în vederea asigurării cerinţei de siguranţă în exploatare prevăzute de Legea nr.L. elaborator.L. nr 12/1999. * Ordinul B.T. nr.A. 104/N/1997 din 25/07/1997 XXIV-65 GP 024-1997 M.). Ordin de aprobare Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordinul în nr.Indicativ Domeniu -nr.C. Ghidul se transmite Departamentului pentru Administraţie Publică Locală în vederea difuzării acestuia factorilor interesanţi din domeniul specific.C. Ghid de alegere optimă a schelelor fixe şi mobile pentru executarea lucrărilor de finisaj în vederea asigurării cerinţelor de calitate a execuţiei în construcţii etc. Ghid pentru stabilirea soluţiilor cadru de intervenţie la clădirile avariate de seisme realizate pe baza proiectelor refolosibile tip ISART C 222/6-01 şi ISCAS 4405.P. Elaborator: I. XXIV-64 GP 021-1997 M.P.P. nr. Specificaţie tehnică privind criteriile de performanţă ale echipamnetelor pentru lucrări de fundaţii pentru asigurarea calităţii construcţiilor. 10/1995 pentru clădiri de locuit individuale şi de tip bloc.T.C.P. 119/N/1997 din 04/09/1997 Ordinul în B. 36/N/1997 din 03/03/1997 XXIV-68 ST 010-1997 M. Ghidul se difuzează de către 12/1999.T. a protecţiei vieţii şi sănătăţii. Publicata in brosura IPC SA.12/1999. nr. nr.A. B.A.10/1995 privind calitatea în construcţii.C. XXIV-66 GP 025-1997 M.A.

05. 30/N/22.I. nr 12/1999. Elaborator: I. 9/2000 Broşură IPCT.. Ordinul in B.P. 18/N/1997 din 19/02/1997 M.74/02.A. nr 10/1998.siguranta la foc" la cladirile inalte.L. XXIV-70 ST 012-1997 XXIV-71 GT 006-1997 M.Indicativ Domeniu -nr. Se difuzeaza institutiilor interesate prin ministerele coordonatoare. Elaborator-I. Orice dispoziţii contrare privind securitatea la incendiu a parcajelor subterane pentru autoturisme.R.2000 XXIV-72 PC 017-1999 Ordin în B.C.2010 ** Îşi încetează aplicabilitatea. refacere şi protecţia mediului.P.T. 326/31. Brosura tiparita de IPC SA Brosura IPC SA. p I. 46/N/1997 din 03/03/1997 Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordinul in B.L. Ordin de aprobare M.02. în vederea satisfacerii cerinţelor de siguranţă în exploatarea construcţiilor.D. 45/N/1997 din 03/03/1997 M. Elaborator: I. Specificaţie tehnică privind certificarea de conformitate a calităţii echipamentelor de ridicare. nr 12/1999. Metodologie si program cadru pentru verificarea automata a cerintei de calitate . S. sau se abrogă după caz.T.L.L. nr. nr.C. nr.A.P. M. nr. Ghid privind identificarea şi monitorizarea alunecărilor de teren şi stabilirea soluţiilor cadru de intervenţie asupra terenurilor pentru prevenirea şi reducerea efectelor acestora. XXIV-73 NP 127:2009 M.F. nr.C.T..A.-S.A.S.P.T.Of.2009 şi M. reglem.A.C.C.A. Normativ de securitate la incendiu a parcajelor subterane pentru autoturisme. nr.P. 1078/16.A.P.C. Brosura tiparita de IPC SA Ordinul in B.2009 115 .P.12. Bucuresti.L. nr.12.T. tehnică reglementare tehnică din domeniu XXIV-69 ST 011-1997 Denumire reglementare tehnică Specificaţie tehnică privind certificarea de conformitate a calităţii ascensoarelor de persoană. nr.I.

44/N/30.L. Îndrumător privind aplicarea costului global în domeniul construcţiilor. * ** * * ** B. nr.04. nr. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXV-1 XXV-2 Publicaţia în care Observaţii a apărut B.T. nr.XXV. Indicativ reglem. Metodologia pentru evaluarea clădirilor GV 001/0. nr.1992 XXV-3 XXV-4 XXV-5 Ghid de acţiuni de reducere a riscului Gex 003-2000 seismic pentru construcţiile existente.T.1992 M. 2/2001 B.P. 2/N/03.10. Reglementări tehnico-economice şi metodologice Domeniu -nr. 12/1992 116 .A.C. Metodologie de calcul dinamic a valorii investiţiilor.C.L.L.L.A. 32/N/16. Elaborator: INCERC.A.C. nr. nr. nr. S.P. nr.C.P.1995 M. Elaborator: INCERC.C.T. 2/N/03.T.A. 12/1992 B.C.şi construcţiilor speciale din grupele 1 şi 2 de mijloace fixe.06.A.L.P.T.P.2000 M. Ghid pentru evaluarea lucrărilor de consolidare pe bază de deviz cadru pentru Gex 004-2000 soluţii reprezentative de consolidare. Elaborator: U.P.2000 M. Elaborator: INCERC.04.T. 13/2000 Broşură UTCB B.A. nr. 13/1995 Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare M.06. nr. 1995 Elaborator: I.C.B. 46/N/30.

1216/06.A. 85/N/25. nr.352/10. Mof nr.Domeniu -nr. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXV-6 Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care Observaţii a apărut XXV-7 XXV-8 Metodologia de stabilire a categoriei de M. 1/2002 Reglementarea Broşura COCC Îşi incetează valabilitatea VARTEH – 75.P. Ghid şi metodologie privind folosirea normelor de timp la principalele tipuri de GM 014-2001 lucrări de construcţii. 1/2002 Reglementarea Broşura COCC Îşi incetează valabilitatea VARTEH – 75. 1217/06. importanţă a construcţiilor. nr. Elaborator: C.C.L nr.1995 Elaborator: M.T. B.10.1999 Elaborator: INCERC.C.95 P 135/1-1996.L.P.T.U. pentru satisfacerea cerinţelor Legii nr.01. Mof nr. 501/2002. nr.T.1996. P 135-1999 Ghid cuprinzând coeficienţii de uzură fizică normală la mijloacele fixe din M.C. I. 766/1997 Regulament privind stabilirea categoriei modificata si de importanţă a construcţiilor.L.10.T.A. ** .A.09.O.L. nr. nr 4/1996. nr. ** M.1997.12.P. B.09. aprobat prin OMLPAT 2/N/20.C.C.02.10.T.10/1995partea a II-a: Lucrări de reparaţii la construcţii. HG nr. grupa 1 "Construcţii speciale”.2001 Ordin:B.2001 117 Ordin:B.T.L. 2/2000 Îşi incetează valabilitatea P 135–1995. nr. pentru M.1995 de agrement tehnic în construcţii. Indicativ reglem.montaj şi influenţa acestora la întocmirea ofertelor în activitatea de licitare-ofertare. nr.P. încercări în construcţii pentru activitatea 31/N/02.P.L.C.L.C. * XXV-9 B. completata cu HG nr.S.A. 675/2002 Instrucţiuni privind atestarea institutelor şi societăţilor comerciale cu profil de M.P.P.L. XXV-10 XXV-11 Ghid şi metodologie privind folosirea normelor de timp la principalele tipuri de lucrări de construcţii montaj şi influenţa acestora la întocmirea ofertelor în GM 015-2001 activitatea de licitare-ofertare. nr 4/1996.L.T.A.9/N/05. 31/N/02.C. aprobat prin OMLPAT nr.

O. M.L. Elaborator : C.L. Indicator de norme de deviz pentru lucrări de restaurări şi consolidări la construcţii avariate civile.L.L.T.O.10/1995partea a III-a: Lucrări de izolaţii şi reparaţii la izolaţii pentru comstrucţii Elaborator : C. nr.C. nr.C.10/1995 -partea a-II-a: Elaborator : C. B.Domeniu -nr.P.10/1995 -partea a I: Lucrări de construcţii. 2/2002 Reglementarea Broşura COCC ** M.12. nr.C. Indicativ reglem. nr.T.O. pentru satisfacerea cerinţelor Legii nr.06.2001 Ordin:B.C.C.O. Ghid şi metodologie privind folosirea normelor de timp la principalele tipuri de lucrări de instalaţii şi influenţa acestora la întocmirea ofertelor în activitatea de GM 013-2001 licitare-ofertare.L. Elaborator: U.T.L.C. 13/2002 NP 074-2002. nr.T.P.2000 Ordin:B.09.C. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care Observaţii a apărut XXV-12 XXV-13 XXV-14 XXV-15 satisfacerea cerinţelor Legii nr.2002 ** 118 .C. 13/2002 reglementarea s-a publicat în Brosura COCC SA M.B. nr.C.C. Ghid privind modul de întocmire şi verificare a documentaţiilor geotehnice GT 035-2002 pentru construcţii.C. 836/06.P. 1218/06. industriale şi RCs-2002 social-culturale. Elaborator : C.C.T.2002 Ordinul şi Îşi încetează aplicabilitatea reglementarea GT 035-2002. nr. 1/2002 Reglementarea Broşura COCC ** M. 344/N/19. Ghid şi metodologie privind folosirea normelor de timp la principalele tipuri de lucrări de construcţii montaj şi influenţa acestora la întocmirea ofertelor în GM 012-2000 activitatea de licitare-ofertare.L.06. pentru satisfacerea cerinţelor de calitate cuprinse în Legea nr.L. nr. Ordin B.C.P. 837/06.

01. M.Domeniu -nr.P.Z.12.2002 construcţii şi instalaţii.2002.2004 .L. Elaborator: INCERC. Elaborator: C. Rplz-2002 Indicator de norme de deviz pentru lucrări de reparaţii la izolaţii în M.T.A. 18/2005 Broşura COCC XXV-19 GP 090-2003 M. 125 bis/11. nr.) Elaborator: URBANPROIECT S. 10/2003.L.C.P. nr. Caietul IV: Instalaţii interioare.C. . nr. precum şi pentru reparaţii curente şi de întreţinere la construcţii şi la instalaţiile aferente acestora.L. . nr.A.T.09.C.C.T. p I .C.O. Elaborator : C.O.C. 836/06.C. 562/2003 din 20/10/2003 119 M. nr. 1568/15. nr. nr.06. nr. Ghid privind elaborarea caietelor de sarcini pentru execuţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii. Metodologie de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate (P.T. Normativ privind modul de întocmire a devizelor pe categorii de lucrări şi pe obiecte pentru lucrările de construcţiimontaj. Elaborator : INCERC. p I . nr.Of. 205/N/22.01.U.L.2000 B. nr.P. Of.C.T.61/23.2004 B.1982 ** * XXV-17 P 91/1-2002 XXV-18 P 91-1983 ** Ordin: M. Decizia ICCPDC 155/28. Indicativ reglem.C.02.C. 39/14. consultanţă.13/2001 ** XXV-21 M.T.10.2004 XXV-20 IM 013-2000 M. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXV-16 Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care Observaţii a apărut Ordin B. Ghid privind elaborarea devizelor la nivel de categorii de lucrări şi obiecte de construcţii pentru investiţii realizate din fonduri publice. 13/2002 reglementarea s-a publicat în Brosura COCC SA B.L.T. Procedură pentru aplicarea normelor metodologice de agreere a persoanelor juridice şi fizice pentru proiectare. evaluare şi instruire în domeniul calităţii în construcţii.nr.

2003 OMLPTL nr. aprobarea şi valorificarea reglementărilor tehnice şi a rezultatelor activităţilor specifice de reglementare în construcţii. nr.Of. programarea. 120 .C. nr.L. Metodologie privind iniţierea.T.D.08.Of. urbanism şi habitat. Ordin de aprobare Publicaţia în care Observaţii a apărut M. 542/08.L. 11/2003 M. nr.C nr. 6/2006. .T.2003 Ordinul B. nr.L.T. 550/09. Elaborator: M. avizarea.C. Elaborator: M. . .Domeniu -nr.L. 777/2003 se modifică şi se completează B. p I .2004 M.04. nr.04.T.C.2003 completare cu ordin M.T. 1410/10.05. Elaborator: M.T.T. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXV-22 Denumire reglementare tehnică Îndrumător pentru atestarea auditorilor energetici pentru clădiri şi instalaţii aferente. Indicativ reglem.T.T. achiziţia. amenajarea teritoriului.T. 17/2007 M.04.C.L.C.P. 583 din 24/08/2007 Ordin: M. 782/25. nr.08. Îndrumător pentru atestarea tehnicoprofesională a specialiştilor cu activitate în construcţii.P. p I .2004 Ordin: M.Of. nr.L. p I . elaborarea.C. 397/09. nr. 777/26. nr.2003 B.T. p I .Of.2003 M. 651/2007 din 02/08/2007 XXV-23 XXV-24 M.06.T.P. nr.C nr. 278/21. .

L.M.C.C. procedee şi echipamente noi în construcţii.12.2004 PAT 3. 289/2002 din 6/03/2002 M.Of. -Procedură privind avizarea agrementelor tehnice în construcţii.2004 Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care Observaţii a apărut Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse. procedee si echipamente noi în constructii.L.A.P.2004 M. nr.L.nr.2002 M. modificata si completata cu HG nr.2002 .M.427/19 . Indicativ reglem.pI.nr. XXV-26 NTLH 021 XXV-27 NTLH 022 Proceduri privind agrementul tehnic în construcţii: -Procedură de agrement tehnic pentru produse. siguranţă în exploatare a barajelor şi 116/2002 digurilor care realizează depozite de din 11/02/2002 şi M. 675/2002 (MOf nr.2002 XXV-28 NTLH 023 M. şi M.. 1167/09.06.Domeniu -nr.I.I.T.M.nr. nr. nr.pI. nr. nr.A.P.P.C. deşeuri industriale.Procedură de abilitare a organismelor 1889/15. 289/2002 Elaborator : I.T. .A. 501/2002).M. 289/2002 Elaborator : I.Of. reglementare tehnică din tehnică domeniu PAT 1.M. p I .C. Elaborator: M.P. 766/1997 (MOf nr.L. M. M.T.T.pI. Elaborator : I.T. 352/1997).06.Of.L.M.Of. din 6/03/2002 121 M.. nr.2004 elaboratoare de agremente tehnice în construcţii.. 116/2002 Metodologie privind stabilirea din 11/02/2002 categoriilor de importanţă a barajelor . nr.T. aprobat cu HG nr.10. Metodologie de evaluare a stării de 116/2002 siguranţă în exploatare a barajelor şi din 11/02/2002 şi M.C. lacurilor de acumulare.T.427/19 .427/19 . din 6/03/2002 Metodologie privind evaluarea stării de M.06.P.P.L.I. nr.2004 XXV-25 PAT 2.

C.L.Domeniu -nr.L.2003 ** XXV-30 IM 008-1997 M. nr.nr.01. Metodologie de aplicare a tehnologiei de îmbinare a armăturilor în situ prin manşonare.C. Elaborator: I.T.A.L. nr. nr 12/1999.. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ghid de termeni tehnici uzuali pentru instalaţii (germană.C. 51/N/1997 din 03/03/1997 XXV-31 IM 009-1997 122 .P. 50/N/1997 din 03/03/1997 M..P. Ordin de aprobare Publicaţia în care Observaţii a apărut M. franceză.pI.Of. Elaborator: I.P. Elaborator : ICECON SA Metodologie de aplicare a tehnologiei de sablare umedă la faţade şi pardoseli minerale la clădiri civile şi industriale. Brosura tiparita de IPC SA XXV-29 GT 033-2001 M. nr 12/1999. nr. engleză) în scopul armonizării reglementărilor româneşti cu cele din Uniunea Europeană.L.97din 17/02/2003 Reglemenrtarea Broşură ICECON Ordinul in B.A.P.T. 70/23.C.T. Indicativ reglem. Brosura tiparita de IPC SA Ordinul in B.P.

896/2005 din 06/06/2005 XXV-32 XXV-33 GP 100-2004 XXV-34 GEx 2004 Ghid privind proiectarea sistemelor de M.T. 741/2004 nestructurale pentru realizarea de lucrări 008. nr.211 bis din 16 decembrie 2004. privind produselor atestarea pentru completat de M. Se completează şi se completează: “Regulamentul privind atestarea conformităţii produselor pentru construcţii. publicat în M Of.T.T.. publicat în M Of .T.C. 1558/2004 din 26/08/2004 Regulament conformităţii construcţii. 132/2006 din 03/02/2006 Modificat prin M.T.T. nr. * 123 . 1.N. nr.558/2004.nr. aprobat prin OMTCT nr.C.1211 din 26/08/2004 Îşi incetează valabilitatea: “Regulamentul privind atestarea conformităţii produselor pentru construcţii” aprobat prin OMLPTL şi al MIR nr.pI.211 şi 1. Indicativ reglem. nr.T.T.R. nr. nr.C. Partea I.T.la construcţii monumente istoriceconsumuri medii specifice de resurse. 185 bis din 25 martie 2003. 185 şi nr. 1.E. 737/2004 M. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care Observaţii a apărut M. 780 din 25/08/2004 consolidare a pereţilor din zidărie prin din 19/04/2004 cămăşuiri armate cu grile polimerice.Of.Partea I. 165/92/2003.Domeniu -nr.C.T. Elaborat: I.. nr.C.C. Ghid privind intervenţii structurale şi M. Face parte si se aproba prin M.pI.Of. nr.C.

A.12/2002.C.L. nr90 din 24/11/2004 Ordinul in B.Domeniu -nr.C.13/2000. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Metodologie pentru evaluarea riscului şi propunerile de intervenţie necesare la structurile construcţiilor monumentelor istorice în cadrul lucrărilor de restaurare ale acestora.C.P.. 743/2004 din 19/04/2004 XXV-36 M.P. Ghidul de difuzeaza pe disketa nr. Ordinul în B. 347/2000 din 28/12/2000 Ordinul în B.C nr.1/2001.C. Ordin de aprobare Publicaţia în care Observaţii a apărut B.P.T.T.L. Metodologie pentru monitorizarea cu ajutorul tehnicii de calcul a acţiunilor privind reducerea riscului seismic la construcţiile existente cu destinaţia de locuinţă.C. 124 .B. Elaborat: U. si sub forma de manual de catre elaborator.L.I. în condiţiile realizării unor noi clădiri învecinate. lucrărilor de reparaţii pe bază de deviz Gex 005-2002 cadru pentru soluţii reprezentative la 1064/2002 din 30/07/2002 îmbrăcăminţile de ciment aeroportuare. 41/N/2000 din 30/06/2000 XXV-38 MP 009-2000 XXV-39 GP 061-2000 M.C. S.A.T. Elaborator: I. cu regim redus de înălţime.Of.C. nr. Reglementarea se publica in Brosura INCERTRANS. nr. XXV-37 Ghidul pentru evaluarea costurilor M.A.P.T.T.A.T.T. Indicativ reglem. nr. 2190/2004 din 24/11/2004 M. 21/2005 XXV-35 MP 025-2004 M. nr. nr.T.pI. nr. Ghid pentru proiectarea lucrărilor de intervenţii la clădirile de locuit existente. M. Regulamentul privind agrementul tehnic european pentru produse pentru construcţii.P. Elaborat : I.T.L. nr.

C. în vederea îmbunătăţirii factorilor de mediu. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin de aprobare Publicaţia în care Observaţii a apărut Ordinul in B.P. Indicativ reglem. nr.C. nr. Reglementarea în brosura ICOCC. Manualul pentru calculul elementelor din 12/N/1998 oţel cu pereţi subţiri formate la rece.T. Metodologie şi program de calcul cadru pentru dezvoltarea de biblioteci CAD într-un sistem unificat autohton de proiectare şi de desen automat bazat pe tehnici de programare orientate pe obiecte. Elaborator: S.13/2001. nr Se difuzeaza pe disketa 13/2000 impreuna cu instructiunile de catre elaborator XXV-40 IM 012-1998 XXV-41 MP 003-1998 XXV-42 PC 001-1997 Metodologie de proiectare şi execuţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente colectării. Ordinul in B. nr.P. XXV-43 ME 001-1997 XXV-44 PC 002-1997 ** Metodologia se difuzează pe dischetă împreună cu manualul de utilizare a sistemului de catre IPCT-SA XXV-45 PC 010-1997 M.T.Domeniu -nr.A. SA M.C.C.A.E.T.4/1997.O.L.T.P. Elaborator: I.P.L.C. cadru .L. nr 10/1997.P. nr. 88/N/1997 din 26/05/1997 125 .A.A. transportului şi valorificării OMLPAT nr. nr.L. Manualul şi programul de calcul cadru 75/N/1997 pentru întocmirea cărţilor tehnice a din 05/03/1997 construcţiilor.C.2/1997.D. 17/N/1997 din 18/02/1997 Ordinul în B.A. nr. Elaborator: P. Ordinul s-a publicat în B. C.P. Ordinul in B. Manualul dirigintelui de specialitate în M.T. nr 10/1997. Reglementarea în brosura ICOCC. Reglementarea in brosura IPCT.L.C.O.C. din 05/03/1997 Ghid pentru programarea lucrărilor de execuţie a construcţiilor–program de calcul.R. 21/N/ deşeurilor urbane şi întreţinerii spaţiilor din 13/03/1998 publice. M. din 23/02/1998 M. nr. Ordinul în B.C. construcţii inclusiv sistemul informatic şi 74/N/1997 baza de date a activităţii acestuia .C. nr.

nr.C. nr. nr. Metodologie pentru determinarea indicelui californian de capacitate portantă (CBR) . Ghidul se difuzează pe dischetă împreună cu manualul de utilizare a sistemului de catre IPCT-SA XXV-46 PC 007-1997 M.4/1997.T.Domeniu -nr.P. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ghid de prezentare a programelor de calcul omologate aferente activităţii de proiectare în construcţii realizat pe baza unui sistem informatic de gestiune a bazelor de date.C. Elaborator: I.L.A. 58/N/1996 din 15/07/1996 XXV-47 ** IM 003-1996 126 .P.P.L. Elaborator: INCERC şi INCERTRANS Ordin de aprobare Publicaţia în care Observaţii a apărut Ordinul în B. 89/N/1997 din 26/05/1997 M. Reglementarea in brosura IPCT.1/1997.A.T. nr. B. Indicativ reglem.C.

M. nr.C.N. nr.combaterea publice.D. Domeniu -nr.T. 616/23.T. Pregătirea datelor în vederea prelucrării (revizuire DD 506 DD 506-2001 1988).C.T.10.O. 604/23.C nr.T.T.I. 6/2006. M. 1.R. nr.T.R. 779 din DD 506-88.A. Normativ privind organizarea şi efectuarea anchetelor de circulaţie.C.T. 615/23.10. nr. nr.pI.2/2004.2003 M. B. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor pentru transporturi Denumire reglementare tehnică Ordin aprobare de Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordinul M. B..A. Ordinul M..265/17.pI. nr.R. 1.C. nr. S.Of.10.R.Of. Normativ pentru determinarea prin deflectografie şi deflectometrie a capacităţii portante a drumurilor cu CD 31-2002 structuri rutiere suple şi semirigide (revizuire CD 31-1994).T.T.T.2006 127 . nr.O. origine destinaţie.O.. Elaborator: INCERTRANS S.2003 M. p I . 514-92.N.04. 619/23.4/2001.pI.4/2001 Ordinul Îşi încetează valabilitatea M.A.C. Elaborator: CONSILIER CONSTRUCT Normativ privind prevenirea şi înzăpezirii drumurilor AND 525. nr.476 bis/2006 ordinul si reglementarea B. 06/11/2003 B.Of.C. Normativ privind determinarea stării tehnice a drumurilor moderne" CD 155-2001 (revizuire CD 155-1985).10.2003 Ordinul M. 786 din Îşi încetează valabilitatea 07/11/2003 CD 155-85. Indicativ reglem.Of. 2005 Elaborator: C. B. nr.945/14.2003 Îşi încetează valabilitatea A.R. Elaborator: B.C.M.Of.D.A.L.C. .T.T. nr.pI.L.N.. 2/2001. Ordinul M.2005 M. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXVI-1 XXVI-2 XXVI-3 XXVI-4 XXVI-5 XXVI-6 Metodologie privind efectuarea recepţiei lucrărilor de întreţinere şi reparare AND 514curentă drumuri poduri (revizuire AND 2000 514-1992).. DD 505-2001 indicativ DD 505-2001.T. 625/23. nr.3/2001.R.O.2003 M.N.M.T.T.Of. M. nr.779 din 06/11/2003 B.XXVI.pI. nr. Normativ privind activitatea districtului de drumuri (revizuire DD 505-1988).T. nr. nr. M. 782 din Îşi încetează valabilitatea 06/11/2003 DD 505-88. S. 779 din Îşi încetează valabilitatea 06/11/2003 CD 31-1994.R.R.10.D.T. nr. Elaborator: B.11.A. Elaborator: A. nr.

160 din 24/02/2004 B.Of. nr. M.Of.T.07.779/6. împotriva acţiunii apelor NP 067-2002 curgătoare şi lacurilor (Revizuire PD 161-1985).Of.03.A. p I . nr.2003 M. Ordinul M. nr. p I . 480/08.T. Elaborator: IPTANA S. Indicativ reglem.Of. nr.T.T.metodologia de testare a emulsiilor bituminoase cationice suprastabilizate. Elaborator: INCERTRANS S. M.11.T.2004 M.10.L.C. Normativ privind proiectarea şi execuţia AND 582. 4/2004.C. 2002 Elaborator: B.07. Normativ privind condiţiile tehnice şi AND 581.R.C. căilor ferate şi podurilor.15/2002 Ordinul M. XXVI-8 XXVI-9 XXVI-10 XXVI-11 XXVI-12 XXVI-13 Normativ privind stabilirea cerinţelor tehnice de calitate a drumurilor. nr. Îşi încetează valabilitatea PD 161-1985. nr. .C.P.T.O.2003 M. S. nr. Normativ pentru proiectarea lucrărilor de apărare a drumurilor. nr.T.C.416 bis/2004 din 10/05/2004.C. nr.2003 reglementarea in BTR .2003 128 .R.C.Of.A. Elaborator: INCERTRANS S.A. Normativ privind evaluarea stării de degradare a îmbrăcaminţilor din beton NP 085-2004 de ciment ale suprafeţelor aeroportuare.165 /25/02/2004 şi reglementarea B. p I . Ordinul şi reglementarea B. .Of. nr. Ordinul şi reglementarea M.T.2003 M.A. Normativ privind caracteristicile tehnice ale bitumului neparafinos pentru AND537drumuri.10.T.M.L. legate NE 021-2003 de cerinţele utilizatorilor. p I .T.T. 1059/29. 2003 Elaborator: INCERTRANS S. nr.pI. 782 din 06/11/2003 B.2003 agregate. 482/08.10. 471/15.C. . 4/2004. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXVI-7 Denumire reglementare tehnică Ordin aprobare de Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordinul M.4/2004 Îşi încetează valabilitatea AND 537-1998.T. 614/23.A. 603/23.O. p I .Domeniu -nr. nr. 918/2004 din 12/05/2004 M. .pietruirii drumurilor de pământ. Normativ privind determinarea adezivităţii lianţilor bituminoşi la NE 022. nr.10.2002 M.2004 Ordinul M.T.A.T.T. nr.659 bis/22.A. nr. 2002 Elaborator: INCERTRANS S.A. Condiţii tehnice de calitate.R.T. Elaborator: INCERTRANS S. ..

XXVI-15 XXVI-16 XXVI-17 XXVI-18 XXVI-19 XXVI-20 Instrucţiuni tehnice departamentale pentru proiectarea şi executarea fundaţiilor pentru lucrările de drumuri CD 29-1979 din pământuri stabilizate cu ciment.6/1987. Elaborator: I. B.08.D. M. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXVI-14 Denumire reglementare tehnică Ordin aprobare de Publicaţia în care a Observaţii apărut Îşi încetează valabilitatea CD 29–1967. 12/1985. nr. Îşi încetează valabilitatea CD 21/1966. Îşi încetează valabilitatea C 182/1977.Of.R.C.R. M.C.C.09.3/2004 şi B. nr.P.09.T.R nr.2003 M. 12/2001.01. 1613/ 28.C. Elaborator: IPTANA Normativ privind adaptarea pe teren a proiectelor-tip de podeţe pentru drumuri P 19-2003 (revizuire P 19-1986). nr.A.C.T.S.06.C. nr.C.C.îmbracăminţilor rutiere.R.1985 B.C .T. Instructiuni tehnice departamentale privind executia fundaţiilor pe coloane CD 72-1985 vibrante.03.N..T. 310/ 16. Normativ departamental pentru folosirea directă a nisipurilor bituminoase cu şi fără adaos de bitum dur la executarea la CD 42-1985 cald a straturilor bituminoase rutiere.S.T. Elaborator: I.R. CD 42/1969.T. C 182-1987 Elaborator: INCERTRANS Normativ privind reciclarea la rece a AND 532.T.T. nr.A.E.N. nr. Normativ privind executarea mecanizată a terasamentelor de drum. Elaborator: A. 11/1987.N.T. T.1987 M.N. .06. Indrumăor privind tehnologia de execuţie a straturilor de fundaţie din balast prin compactarea acestora la CD 148-1985 umiditatea cuprinsă îin domeniul optim de umiditate de compactare.C.Domeniu -nr.C. M. B. Îşi încetează valabilitatea CD 72/1973.02.9/1985.T.T.C.1985 M. p I .C.C.R.9/1985. Elaborator: I. nr.T.11/1979. nr.T. 1126/17.T.T. nr.1998 B.E. 1779/10.N.1985 B. 1127 /17. nr.T.nr.127bis/26. nr. Indicativ reglem.T. 52/ 27. Ordinul şi reglementarea M.T. Îşi încetează valabilitatea P19-1986. Elaborator: IPTANA S. 311/ 17.A. nr.1979 B. nr. 1997 M.C.1998 129 B.

M. Elaborator: B.A.T.A.R.T. "Normativ privind realizarea îmbrăcăminţilor rutiere din beton de CD 151-2002 ciment cu granulozitate discontinuă" (revizuire CD 151-1985). Normativ pentru execuţia rosturilor din CD 118-2003 asfalt turnat armat în vederea asigurării continuizării căii la podurile de şosea M.nr 8/2004.Domeniu -nr. 779 din 06/11/2003 normativul B.T.T.07.T. Elaborator: BOMACO S.A. 618/23.T.2003 B.10.T.O.18/2002.2003 Îşi încetează valabilitatea CD 151-1985. .C.A. 659bis/22. Oedinul M. nr. nr. . nr. S. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXVI-21 Denumire reglementare tehnică Ordin aprobare de Publicaţia în care a Observaţii apărut XXVI-22 XXVI-23 XXVI-24 XXVI-25 XXVI-26 XXVI-27 Normativ privind realizarea mixturilor bituminoase stabilizate cu fibre de AND 539celuloză destinate executării 2002 îmbrăcăminţilor asfaltice.R. 2003 Îşi încetează valabilitatea CD 129-1979. p I .T. .T.2003 normativul in BTR Ordinul M.2003 Ordinul M.10. p I .C. 620/23. . nr.10. M.nr.T.C. nr.T. Îşi încetează valabilitatea AND 546-1999. Indicativ reglem.783/6.C. nr.A. 613/23. 623/23.Of. "Normativ pentru execuţia terasamentelor rutiere din cenuşă de CD 129-2002 termocentrală" (revizuire CD 129-1979). 786 din 07/11/2003 Normativul B.R.R nr. nr.5/2004.T. nr.2003 M.10. Normativ pentru executarea îmbrăcăminţilor rutiere din beton de NE 014-2002 ciment în sistem de cofraje fixe şi glisante. 1718/2002 din 17/10/2002 M.T. nr.Of.O. M. . Elaborator: INCERTRANS S. Ordinul M. 779 din 06/11/2003 Normativul B. Elaborator: INCERTRANS S.A. Elaborator: CESTRIN Normativ privind executarea la cald a îmbrăcăminţilor bituminoase pentru AND 546calea pe pod (revizuire AND 5462002 1999). 447/02. Îşi încetează valabilitatea AND 539-1998 .nr.T.Of.T.Of. Elaborator: INCERTRANS S. M.C.M.Of. p I .5/2004.2004 şi BTR.11. nr.T. Îşi încetează valabilitatea CD 118-79. p I .C. p I . nr.C. M. Îşi încetează valabilitatea C 22-1992 .17/2002. "Normativ pentru execuţia betoanelor rutiere cu adaos de cenuşă de CD 147-2002 termocentrală" (revizuire CD 147-1985). 904/2004 130 Ordinul şi anexa B. . nr. nr. Îşi încetează valabilitatea CD 147-1985.T.10.C.

în staţii fixe .2003 1988). nr.Of. 481//08. Normativ privind execuţia straturilor M.T. Ordinul şi reglementarea M. nr.3/2004.Of. .07.2004 M.T. p I .T. nr.M.T.2004 DD 509-1989.R. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Ordin aprobare de Publicaţia în care a Observaţii apărut XXVI-28 CD 170-2003 XXVI-29 DD 509-2003 din beton armat şi beton precomprimat din 11/05/2004 (Revizuire Instrucţiuni tehnice ind. nr.2004 Reglementarea in M.165 din 25/02/2004 normativ B. 194/ 14. 327 din 09/07/1999. nr. p I . de bază din beton slab la autostrăzi.Of. Normativ privind executarea straturilor de beton poros la benzile de staţionare şi M.07.T.T.T. 127bis/26.Of. .10. Normativ privind reciclarea mixturilor asfaltice la cald. . Elaborator: INCERTRANS S.05. M. 54/1998. Normativ pentru executarea straturilor M.2/2004. 479/08.nr. . 160 din 24/02/2004 B. 483/08. nr. p I.659bis/22.T.10. nr.04.T. p I .A.05. Elaborator : INCERTRANS S. nr. Ordinul M. nr.Domeniu -nr. 165 din 25/02/2004 normativ B.T. nr. de urgenţă la autostrăzi. XXVI-33 AND 1998 Normativ privind execuţia tratamentelor bituminoase cu agregate de balastieră M.C.1998 aprobat prin OMT nr.T.A.C.A.T.C.A.T.Of.3/2004.A. Îşi încetează valabilitatea AND indicativ 509-1989.C. Îşi încetează valabilitatea CD 170-1988. nr.R. .Of.Of.revizuire M.Of.T.2004 Elaborator : INCERTRANS S. bituminoase foarte subţiri la rece. 659 bis/din 22/07/2004.03. . Indicativ reglem.R. M. Ghid privind realizarea îmbrăcăminţilor rutiere din beton de ciment cu cribluri de natură calcaroasă (revizuire CD 170. . p I. Ordinul in M.1999 Elaborator: INCERTRANS S.A.10.nr.659bis/22. XXVI-30 NE 023-2003 XXVI-31 NE 024-2003 XXVI-32 AND 2003 523- Îşi încetează valabilitatea AND 523-98 publicat in M. Elaborator: INCERTRANS S. 905/ 11. p I . 906/11. nr. 545neconcasate pe drumuri cu trafic redus.A. nr.2003 Elaborator: INCERTRANS S.C. nr. 131 .2003 Elaborator: INCERTRANS S. p I . CD 118-79) . nr.

T.100 /31. Elaborator: INCERTRANS S.10. realizarea străzilor în localităţile rurale .T. Elaborator: BOMACO S.3/2001. . nr. Norme tehnice privind proiectarea şi M. Elaborator: INCERTRANS S. p I .L.D.Of. p I . p.T.A. 779 din 06/11/2003 B. Elaborator: VIACONS Ordin aprobare de Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordinul s-a publicat în M..09.T. nr.09. beton precomprimat şi zidărie de piatră.2004 Elaborator: A.Of.T. 621/23.T. . Elaborator: BETARMEX Normativ pentru execuţia tratamentelor din anrobate bituminoase cu granulozitate discontinuă (revizuire DD 502-1987).N.A.1/2001. 132 M. XXVI-38 PD 216-2001 M. nr. nr. nr.T. nr.T. nr.T. beton armat. XXVI-39 NE 025-2003 Normativ privind intervenţii de urgenţă la îmbrăcăminţi bituminoase pe timp M.2000 CD 164-1987.C.Of.2003 Îşi încetează valabilitatea PD 216-1982 . 782 din 06/11/2003 B. publicat în M. 50/27.I nr. 608/23. B.R.10. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXVI-34 NE 010-1999 Denumire reglementare tehnică Normativ pentru execuţia tratamentelor bituminoase cu bitum aditivat. friguros.1998 Elaborator:A.A. 606/23. Normativ pentru execuţia tratamentelor bituminoase cu emulsii pe bază de bitum modificat cu polimeri.6/2001 Ordinul s-a publicat în M. M. .P. B.Domeniu -nr.2003 Îşi încetează valabilitatea DD 502-1987.C. Normativ privind repararea şi întreţinerea podurilor şi podeţelor de şosea din beton.R. M.2005 B.2000 CD 164-1987. 221/N/27.13/2001. nr. M. Anexa M.T.R. Îşi încetează valabilitatea B. p I .09.R. Îşi încetează valabilitatea B. nr.I.R.N. nr.L. nr. nr.10.01.A.T. 782 din 06/11/2003 B.C.T.T.. Normativ privind proiectarea şi execuţia de tratamente bituminoase duble inverse pe îmbrăcăminţi cu lianţi hidraulici" (revizuire PD 216-1982). nr.Of.C. nr. 138bis/1998 din 06/04/1998 XXVI-40 . nr.A.13/2001.3/2001. p. 1608/ 02.T.11/2004.C. nr. 221/N/27.R.C. .4/2001.P. XXVI-35 NE 011-1999 XXVI-36 CD 99-2001 XXVI-37 DD 502-2001 M. nr. 127 bis din 26 martie 1998. nr.T. 2003 M. Îşi încetează valabilitatea Normativul privind lucrările de întreţinere a îmbrăcămintei bituminoase pe timp friguros..Of.D.T. nr. nr.01.T.Of. p I . Îşi încetează valabilitatea CD 99-197. Indicativ reglem.

Of.D. a stâlpilor pentru instalaţii şi a pomilor în localităţile urbane şi rurale. nr.01. Elaborator: A. 47 din 27/01/1998 de Publicaţia în care a Observaţii apărut M. M. Norme tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare. 1/1994.T. 15/1998 din 19/01/1998. Elaborator: A. Elaborator:A. M. nr.1998 M. 46/ 27. viaducte şi tuneluri rutiere. 571 din 19/12/1997 M. B.138bis/1998 din 06/04/1998 M. 43/ 27. Elaborator: A. .Of.D. Elaborator: A. nr.03.01.N.01. nr. nr. M. . 138bis/1998 din 06/04/1998.1998 M.D. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea.Of. 48/ 27. Indicativ reglem. nr.1998 M.T. 49/ 27. 138bis/1998 din 06/04/1998.Of. 138bis/1998 din 06/04/1998 M. 138bis/1998 din 06/04/1998.D. nr.N.1993 133 . Norme privind amplasarea şi exploatarea balastierelor din zona drumurilor şi a podurilor. 138bis/1998 06/04/1998 XXVI-42 XXVI-43 XXVI-44 XXVI-45 XXVI-46 XXVI-47 XXVI-48 AND 1993 Norme tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile urbane.N.T.N.instalaţiilor şi panourilor publicitare în zona drumurilor.T. M. nr. p I .N.D.01.01. nr. p I . . Elaborator: A. Norme privind protecţia mediului ca urmare a impactului drum-mediu inconjurator. Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice .Of. nr. construirea şi modernizarea drumurilor. pe poduri. M.D. p I . nr. pasaje.Of. . Elaborator: A. .T. nr.D. Norme tehnice privind proiectarea.N. p I .C.T. nr.Domeniu -nr. p I .1998 din 27/01/1998 M. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXVI-41 Denumire reglementare tehnică Ordin aprobare M. nr.T.Of.T. . 45/27. p I . p I . nr.1998 M. 80/ 03. 515execuţia şi întreţinerea terasamentelor şi a căii în zona pod-rampa acces. Norme tehnice privind proiectarea şi amplasarea construcţiilor. . nr.N.

Îşi încetează valabilitatea PD 189-1978. B. Bucureşti Normativ pentru determinarea capacităţii de circulaţie a drumurilor publice. 610/2003 din 23/10/2003 XXVI-54 PD 177-2001 M.10.C. nr.A.R. nr. p I . nr.T.T. 7/2001.C. 66/N/1999 din 07/09/1999 Ordinul s-a publicat în B.D.P.10. Indicativ reglem.Of. B.Domeniu -nr.Of. nr.N.T.R.C. Normativ pentru proiectarea şi folosirea aparatelor de reazem din neopren pentru podurile de cale ferată şi şosea (revizuire CD 63-1984). 1/2001.12.D. Elaborator: INCERTRANS S.2000. Elaborator: I. p I .A.T.C.C. CD 63-1984-Ordin A. nr.A. nr. Îşi încetează valabilitatea CD 16-1978-Ordin A. IPTANA Specificaţie tehnică privind proiectarea. 12/2001.T. reglementare tehnică din tehnică domeniu Denumire reglementare tehnică Elaborator: INCERTRANS S. .Of.2003 M.D.. nr. B.T. nr. XXVI-50 CD 16-2000 M.N. Ordinul M. 605/2003 din 23/10/2003 XXVI-51 CD 63-2000 M.. nr. 782/2003 din 06/11/2003 B. Elaborator: BETARMEX Normativ pentru proiectarea structurilor de poduri cu grinzi înglobate în beton.P. 612/23. A. nr.A.C. Normativ privind condiţiile de proiectare şi tehnologia de execuţie a lucrărilor de îmbrăcăminţi asfaltice uşoare. 7/2000 Broşură ICECON.2/2001. nr. 783 din 06/11/2003 B.T. 260/N/2000 din 02/11/2000 Îşi încetează valabilitatea Ordinul M. 134 .C.2003 Îşi încetează valabilitatea PD 177-1976.T.T. nr. B.A. M. execuţia şi exploatarea drumurilor comunale şi vicinale cu o singură bandă de circulaţie din mediul rural. .R. nr.T.C. 214/18.L.1/2000. Elaborator : PROED S.R.L.11. nr. nr. 2/2001. normativul s-a publicat în B. p I .T.A.2000.S.F. Normativ pentru dimensionarea structurilor rutiere suple şi semirigide (metoda analitică) (revizuire PD 1771976).T.P. 2/2001.C. XXVI-52 NP 043-2000 XXVI-53 PD 189-2000 M. .N.T. 783 din 06/11/2003 180/06.T. 609/23. Elaborator: BOMACO S. Elaborator: SEARCH CORPORATION Ordin aprobare de Publicaţia în care a Observaţii apărut XXVI-49 ST 022-1999 M.

15/2002.2003 M.L.10. 786 din 07/11/2003 reglementarea in B.L.R.T.07. M. 783/06. nr. 622/23. Normativ privind alcătuirea şi calculul structurilor de poduri şi de podeţe de şosea cu suprastructuri monolit şi PD 165-2000 prefabricate" (revizuire PD 165-1983).T.Satisfacerea exigenţelor de calitate.6/2004. 1717/ 17. nr.L. indicativ PD 165 – 2000. Elaborator: PROED S. 5/2004.10. Ghid pentru proiectarea platformelor portuare.2003 M. .T.10. XXVI-56 XXVI-57 XXVI-58 XXVI-59 XXVI-60 XXVI-61 Normativ pentru calculul plăcilor armate pe două direcţii la podurile din beton PD 46-2001 armat (revizuire PD 46-1979).T. M.T.C. Indicativ reglem.Of.T. MTCT 624/23. .A. Îşi încetează valabilitatea PD 165-1983.2002 135 B.11. nr. 617/23.22-23/2002.A. nr.1998 M. p I . B.A. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXVI-55 Denumire reglementare tehnică Ordin aprobare de Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordinul M. Normativ privind proiectarea autostrăzilor extraurbane (revizuire PD PD 162-2002 162-1983).T.C.T. nr.C.2002 M.Of.Domeniu -nr. Elaborator: S. 611/23. nr.A.2003 B.C. 77/N/13. nr.C. p I . nr.T. . nr. B.C. nr.P. 1060/29.2002 urilor rutiere rigide. p I .C.T.R.2003 Ordin: M.nr.10.T. Îşi încetează valabilitatea PD 46-1979.Of. 1/2004.T. Elaborator: BETAMEX Normativ pentru determinarea traficului de calcul pentru proiectarea drumurilor AND 584din punct de vedere al capacităţii 2002 portante şi al capacităţii de circulaţie. 779/06.2003 reglementarea B. 9/2001. Elaborator: BOMACO Normativ de dimensionare a struct NP 081.12.Of. 786/2003 din 07/11/2003 B.10.C. 7/2000. Îşi inceteaza valabilitatea PD 177-1976. .T. Elaborator: IPTANA S.R. Elaborator: INCERTRANS S.A. .P. Ghid de proiectare şi execuţie pentru construcţiile aferente căii de rulare a GP 046-1998 tramvaielor. GP 068-2002 Elaborator: IPTANA S. Îşi încetează valabilitatea PD 162-1983. nr. nr.11. IPTANA S. p I . nr.2003 Ordin: M. nr.R.A. Ordinul M.T.

C.05. 2002 Elaborator:S. M.03.E. Elaborator: A. 1716/17. Elaborator S.2004 M. nr.P.L.C. 456 bis/20.05. nr.05. Îşi încetează valabilitatea ID-28-1976. 26/N/22.nr. 456 bis/20. p I .9/2000 Broşură INCERTRANS.T nr. nr.C.Of.Of.T. Normativ de proiectare sisteme constructive de pozare a cablurilor în profilul transversal al căii ferateID 28-2004 revizuire ID-28-1976. nr. Elaborator: A.F.03. XXVI-63 XXVI-64 XXVI-65 XXVI-66 XXVI-67 Normativ privind proiectarea zonei platformei căii din punct de vedere al NP 095-2004 protecţiei împotriva îngheţului.05.2004 M.T.P. nr.E.2002 B.R. Elaborator: A.15/2004. NP 034-1999 M.F.Of.C.L. .C. Normativ privind utilizarea traverselor de beton precomprimat la linii de cale CD 27-2004 ferată.T. 572/24. .09.T.Bucureşti Normativ de proiectare pentru structurile rutiere rigide aeroportuare Elaborator: INCERTRANS S.2004.Domeniu -nr.T.Bucureşti Normativ privind realizarea şi urmărirea în timp a protecţiei structurilor subterane ale metroului împotriva NE 017-2003 curenţilor de dispersie produşi de circulaţia trenurilor de metrou.nr. nr. p I . 571/24.C.2004.2004 de Publicaţia în care a Observaţii apărut M. .A.METROUL S. Ghid pentru întreţinerea.10.E.2003 B.6/2003.A. repararea şi etanşarea construcţiilor subterane pentru GEx 006metroul din Bucureşti. 570/24.2000 Ordin B. 309/16. p I .C.L. nr.F.T nr.03.C. * M.R. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXVI-62 Denumire reglementare tehnică Ordin aprobare M. ** 136 .T.R. * M.T nr.C.METROUL S.A. Indicativ reglem. 456 bis/20.T.2004 M.A.

Normativ privind condiţiile tehnice şi metodologia de testare a materialelor antiderapante şi a fondanţilor chimici. nr.T.T.T. 1031/26.06.A.1/2001 Reglementarea Broşură INCERTRANS. Ordin: M.A. 471/2004 din 15/03/2004 M. Indicativ reglem. p I nr. M.7.C.nr.C.2000 M. 323/14. nr. Normativ privind evaluarea stării de degradare a îmbrăcăminţilor din beton de ciment ale suprafeţelor aeroportuare. OMTCTnr.T.2004 Anexa : B.A. p I nr511/07. Elaborator: INCERTRANS S.Domeniu -nr.1/2001 Reglemenmtarea Broşură INCERTRANS. .9/2000 Broşură INCERTRANS Ordin B.04.Of.2004 137 . indicativ NP-085-2004. 1032/26.06.A. Ordin: M.P.R.A. Normativ pentru evaluarea capacităţii portante a structurilor rutiere rigide aeroportuare. p I .A.2004 XXVI-73 NE 029-2004 XXVI-74 NE 030-2004 M. p I . 27/N/22. 507/16.2004 Anexa : B.511/07. Normativ pentru repararea îmbrăcăminţilor din beton de ciment ale suprafeţelor aeroportuare.6.L.nr. .Of. M.nr.nr.C. utilizate pentru întreţinerea drumurilor pe timp de iarnă.nr.T nr.T. nr.2004 Anexa : B. Elaborator: INCERTRANS S. Elaborat de INCERTRANS S.T nr. 336/2000 din 28/12/2000 Ordin B.T.05. îmbrăcăminţilor rutiere bituminoase.T nr. 416bis / aproba prin din 10/05/2004. .05. .C.03.T.Of.A.P.nr.nr.R.2004 Elaborator: INCERTRANS S. 261/N/2000 din 02/11/2000 ** ** XXVI-69 NP 044-2000 XXVI-70 NP 085-2004 Face parte si se M. XXVI-71 NP 050-2000 XXVI-72 NE 026-2004 Normativ privind reciclarea la cald a M.L.6. Ordin aprobare de Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordin B.C.nr.P.L. M.A.T.R.C.05. Normativ privind condiţiile tehnice şi metodologia de testare a aditivilor pentru bitumurile rutiere.A. Elaborator: INCERTRANS S.Of.A. Elaborator: INCERTRANS S.T. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXVI-68 NP 038-2000 Denumire reglementare tehnică Normativ de proiectare a ranforsării cu beton de ciment a structurilor rutiere rigide aeroportuare. Elaborator: INCERTRANS S.

2005 B. nr. nr. M.E.T. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXVI-75 GP 108-2004 Denumire reglementare tehnică Ghid pentru proiectarea planurilor generale de aerodromuri.R.T. nr.C. . Elaborator: U. 370 bis/03.05. Of.C.5/2006.. nr. Normativ pentru dimensionarea straturilor de bază din beton de ciment ale structurilor rutiere .B.2005 B. M. p I . nr.B.4/2005.C. p I .C.T.T. M. 168//15. 166//15. 374 bis/04. Ordin aprobare de Publicaţia în care a Observaţii apărut M.C.C. nr. nr.T. nr. . M.pI.02. Of. nr. p I .05.347 bis/25.C. .2005 B.T. p I .2005 M.3/2005. nr.F. Normativ pentru proiectarea şi execuţia căptuşelilor prefabricate la tuneluri executate cu scutul .2005 XXVI-76 NE 032-2004 XXVI-77 MP 038-2004 NP 109-2004 XXVI-78 XXVI-79 NP 111-2004 XXVI-80 NP 115-2004 XXVI-81 NP 116-2004 XXVI-82 NP 105-2004 M.2005 M.Of.C.C. . p I .F. 16/2005.C. nr.E.C. Metodologie privind proiectarea aparatelor de cale .2005 B. Elaborator: U. Elaborator: A.R.05. nr. nr.C.4/2005.T.T.nr.E.T./2005 M.2005 B. pI. 182/15.05. . 438bis/24. nr. Of. Of.7-8/2006.T. nr.02. 167/2005 din 15/02/2005 M.C.T.02. Normativ pentru întreţinerea şi reparaţia liniilor de cale ferată pentru circulaţia trenurilor cu viteze până la 200 km/h . M.02. M. nr.T. 196//15.20/2005.C.F.T. Elaborator: SEARCH CORPORATION Normativ privind proiectarea infrastructurilor de beton şi beton armat pentru poduri. p I . Normativ privind proiectarea liniilor şi staţiilor de cale ferată pentru viteze până la 200 km/h .352 bis/26.04. Of.T. nr. Elaborator: U.02. Indicativ reglem.T.T.02..nr.2005 B.C. Of. 431 bis/23.C. Normativ privind alcătuirea structurilor rutiere rigide şi suple pentru străzi.2005 B.nr. 446bis/26. Elaborator: A. Of.2005 138 . M. M.04.2/2005.C. .2005 M. 169//15. Elaborator: A.04.2005 M. nr.T.Domeniu -nr.2005 B.T.C.R. 197/15.C. 365 bis/28.A.05. 171/15.B.02. Elaborator: IPTANA S. nr.T.

pI.C. nr.02. Of.nr.T. nr.A. precomprimate exterior.C. Elaborat: ICECON SA Specificaţie tehnică privind cerinţele de calitate pentru prepararea . 907/11. 952/2005 din 16/06/2005 M. 2005 M.T.nr.2005 B.05.A.T. XXVI-85 NP 104-2004 M.T. Indicativ reglem. nr.nr. 277/23. cale ferată şi pietonale. Îşi încetează valabilitatea AND 540-1998. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXVI-83 NE 033-2005 Denumire reglementare tehnică Ordin aprobare de Publicaţia în care a Observaţii apărut M. M. Ordinul în B. 6/2006 şi B. străzilor .T. nr.06. 1156bis/20. Of. 198/2005 publicat în Mof PI.C. 155/N/2000 din 06/07/2000 XXVI-87 ST 032-2000 ** ** XXVI-88 ST 033-2000 139 .12.Domeniu -nr..13/2001 Reglementarea în Brosura ICECON.T.F.C.P. Elaborat : ICECON SA.11. Elaborator: U.439 şi nr.P.C.Suprastructuri pentru poduri de şosea.S. 2100/30.C. Elaborator:I.. p I .B. nr.21/2005. 554bis/29.C. nr.C.397bis/11. nr.2005 B. Normativ pentru hidroizolarea tunelurilor pentru căi de comunicaţie cu folii din mase plastice . nr. Normativ pentru proiectarea podurilor din beton şi metal. transportul şi punera în operă a mixturilor asfaltice.P.T. nr. nr.T.Of.2005 M.2005 B. nr. Specificaţie tehnică privind cerinţele de calitate pentru executarea şi finisarea lucrărilor de terasamente pentru drumuri şi căi ferate.Revizuire AND 540-1998 Elaborator:BOMACO S. XXVI-86 NE 031-2004 M. pI.T. 177/15.T.L.439 bis din 24.C.2005.A.T. 406bis/13. Ordinul în B. nr. 559 din 30/06/2005 Îşi încetează valabilitatea NE 033-2004 aprobat prin OMTCT nr.05.2005 XXVI-84 AND 2003 Normativ pentru evaluarea stării de degradare a îmbrăcămintei bituminoase 540. . Of.C. nr.13/2001 Reglementarea în Brosura ICECON. M.T.L.pI. .02. nr.2005 Elaborator: SEARCH CORPORATION M.C nr.R.pentru drumuri cu structuri rutiere suple şi semirigide.2004 Completat de M.05.C.T.L. p I .10-11-12-13 /2005. S. nr. Normativ pentru întreţinerea şi repararea M. 4/2005.Of.C. 154/N/2000 din 06/07/2000 M.05.

D.A.T.13/2001. nr. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXVI-89 ST 034-2000 Denumire reglementare tehnică Specificaţie tehnică privind cerinţele de calitate pentru compactarea structurilor rutiere.P.T. 39/N/2000 din 30/06/2000 M.13/2001. 42/N/2000 din 30/06/2000 Ordinul s-a publicat în B.T. 140 . nr. Ordinul în B.C.T.P.C.13/2001 Reglementarea în Brosura ICECON.12/2002 Reglementarea in brosura AND Ordinul în B.C.L. nr. nr. Normativ pentru executarea lucrărilor de reparaţii a drumurilor cu beton rutier fluidifiant. Elaborat : INCERTRANS Ordin aprobare M.C. M.C.T.N. XXVI-93 GT 025-2000 XXVI-94 Ghid privind macrozonarea teritoriului României din punct de vedere al riscului de alunecări de teren. Indicativ reglem.P.L.L.8/1971.T. nr. instalarea filtrelor penrtru depoluarea zonelor contaminate şi pozarea conductelor şi cablurilor subterane de orice natură . nr.T.8/2004.C. Elaborat: ICECON SA Normativ departamental privind condiţiile de proiectare şi execuţie a lucrărilor de execuţie şi instalaţii care afectează traseul sau zona drumurilor publice şi lucrările anexe aferente. ** ** Îşi încetează valabilitatea C 146-1984 “Instrucţiuni tehnice pentru execuţia lucrărilor de reparare a drumurilor de beton rutier fluidizat cu aditiv FLUBET”.P. nr. 153/N/2000 din 06/07/2000 M. conform 1066/2002 din 30/06/2002 actelor normative în vigoare. XXVI-91 NE 015-2002 ** XXVI-92 MP 018-2002 Metodologie de trecere în sistem M.T. XXVI-90 S 4 -1971 B.L. nr. computerizat a reţelei rutiere. 1719/2002 din 17/10/2002 de Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordinul în B. Elaborat : A. nr. Elaborator: Ghid de utilizare a forajului orizontal GE 037-2000 dirijat pentru drenarea şi consolidarea alunecărilor de teren. nr. B. 273/1971 din 29/03/1971 M.A.Domeniu -nr. nr.L. nr.A.

T. Instrucţiuni pentru stabilirea stării AND 522-1994 tehnice a unui pod. panouri. XXVI-96 XXVI-97 XXVI-98 XXVI-99 XXVI-100 XXVI-101 XXVI-102 Specificaţie tehnică privind cerinţele şi de performanţă pentru ST 035-2000 criteriile verificarea antiseismică a faţadelor cortină . nr.P.L.13/2001.C.C .T. Publicat in B. 2/1982 1605/ 12.P. 2/N/1998 din 20/01/1998 M. B. nr.A. nr.P.C. 110/N/1997 din 01/08/1997. reglementare tehnică din tehnică domeniu XXVI-95 Denumire reglementare tehnică Ordin aprobare M. nr.L.Domeniu -nr. nr. Ordinul în B.C.T.P.A.A. nr. nr 12/1999. borduri.P.C.L. M.A.C.04.P. nr.P. nr.D. nr.A.C.T. Indicativ reglem.C. SA Ghid tehnologic privind realizarea GT 011-1997 drumurilor de organizare de şantier . M.1981 ** 141 . SA Specificaţie tehnică privind criteriile şi nivelele de performanţă ale ST 002-1996 miniutuliajelor de construcţii prevăzute cu şenile de cauciuc pentru asigurarea protecţiei mediului şi a căilor de acces. 35/N/1997 din 03/03/1997 M. 259/N/2000 din 02/11/2000 M. Elaborator: IPC SA. B. NP 026-1998 Codul de proiectare pentru structuri metalice parter fără pod rulant.C. 11/N/1993 din 06/04/1993 B.T.A.12/1997.L.T. nr 8/1995.). nr 2/1994. nr 12/1999.P. Elaborator : URBANPROIECT Instrucţie privind organizarea formaţiei normate de muncă pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii poduri.T. Ordinul în B. Elaborat: INCERTRANS. Ordin MT nr. Elaborator: I.T.211 din 6/06/1994 M. Ordinul in B. Ghid tehnic de utilizarea a dispozitivelor GE 014-1997 de transport şi manipulare a elementelor prefabricate pentru construcţii (tuburi.13/2001.C. Normativ pentru elaborarea studiilor de circulaţie din localităţi şi teritoriul de C 242-1993 influenţă.T. Elaborator: D. Ghidul in brosura IPC SA. dale. grinzi. etc. Elaborator: I.L. nr. 52/N/1996 din 15/07/1996 de Publicaţia în care a Observaţii apărut Ordinul în B.L. nr.

142 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful