Cum s ai succes în plan profesional i la locul de munc ?

Cei mai mul i oameni î i doresc o condi ie material decent , s - i poat între ine familiile i s nu duc lips de lucrurile necesare. Aceasta ine mult de atitudinea care o avem fa de munc i profesia pe care ne-o alegem. Tot aceasta determin i respectul care îl avem de la oameni. Cu câteva zile în urm am avut o discu ie cu fiii mei i am hot rât c este bine s împ rt esc sfaturile care le-am dat lor i cu al i cititori, care doresc s beneficieze de ele. Deci, ce s faci ca s ai succes în plan profesional i la locul de munc ? Înva bine profesia

Un om iscusit în lucrul lui este acela care î i cunoa te bine meseria sau profesia, unul care poate face lucrul la cea mai înalt calitate. Pentru c î i face astfel lucru, ajunge s fie pre uit de oameni i cei care au pozi ii înalte în societate, vor apela la serviciile lui, iar el se va bucura de respectul lor i al tuturor oamenilor. De aceea, înva bine o profesie. Înva de acum. tiu tineri care au devenit deosebit de buni speciali ti i aceasta pentru c au depus efort s înve e.

Într-o iarn am avut probleme cu ma ina pentru c în fiecare diminea nu puteam s pornesc motorul. Am mers la mul i me teri renumi i din ora i nu putea nimeni s -mi fixeze motorul, oricât nu se st ruiau. Aveam impresia c trebuie de schimbat o parte importanta din motor, din moment ce nicicum nu se poate fixa i eu în fiecare diminea trebuia s am aceea i experien nepl cut . Cineva m sf tuit -a s apelez la un tân r care lucra la un atelier de lâng hotelul Nord-Vest din Chi in u. Prietenul meu a luat ma ina i a mers la acel me ter i ce crede i t n rul cu pricina nu avea nici macar 20 de ani, dar era foarte ocupat cu slujba lui, având un rând mare de ma ini. L-am rugat s ne vad ma ina i el, fiind ocupat, a fost i amabil i a venit s priveasc . S-a uitat la motor, apoi a luat o buc ic de sârm de pe p mânt i a verificat ceva. Apoi a spus prietenului meu s mearg i s schimbe o detalie mic i ieftin despre care to i ne spuneau c este bun . A mai spus s revenim la el, dac nu se va rezolva problema. Nici bani nu a vrut s ia. Prietenul meu a f cut a a cum i-a spus i ma ina mea nu a mai avut nici odat problema de care am suferit toat iarna. Când am v zut aceasta, nu-mi venea a crede i am dat prietenului meu bani, ca s mearg i s pl teasc acelui tân r cum se cuvine, pentru munc i pentru c era un om iscusit în munca lui. El a fost o mare binecuvântare pentru mine în rezolvarea problemei care o aveam. F lucrul calitativ Uneori i oamenii care î i cunosc bine meseria, fac lucrul de mântuial , adic nu calitativ. Nu fi unul ca ei, dac vrei s ai succes în plan profesional i s ai respectul oamenilor. Dumnezeu ne înva în Biblie: Orice face i, s face i din toat inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care ti i c ve i primi de la Domnul r splata mo tenirii. Voi sluji i Domnului Hristos. C ci cine umbl cu strâmb tate, î i va primi plata dup strâmb tatea, pe care a f cut-o; i nu se are în vedere fa a omului. (Coloseni 3:2325) Când nu faci lucrul calitativ este un fel de a umbla cu strâmb tate împotriva aproapelui t u, un fel de a-l în ela. De altfel, când mergi s cumperi o hain i, ajungând acas , vezi c haina este rupt sau p tat , etc., cum te sim i? În elat i prostit Nu f a a nici tu cu privire la al ii. F - i munca bine i la cea mai înalt calitate.

Nu fi lacom L comia la locul de munc se manifest prin aceea c cineva cere mai mul i bani decât cost munca sau produsul lui. ca s creasc . Domnul Isus a spus: Dac nu respecti termenii la care te-ai angajat. este un fel de a-i turna ap la r d cin . Po i s fii cel mai bun specialist. stabilesc un termen în care se a tept s aib serviciul sau produsul solicitat. Dac vrei s ai respectul oamenilor. Nu am stat la discu ii sau la ceart . din moment ce încep s aib pu in succes pe plan profesional.i bine socoteala dac vei reu i i mai bine ia câteva zile de rezerv . Nu am stat nici de data aceata la discu ii. în mod normal. i mai r u. f r care nu putea continua dezvoltarea programului. c singur î i stric numele i rela iile cu cei care l-au ajutat i c nu este corect în fa a lui Dumnezeu s procedezi altfel. Am fost suprin i s vedem c ne-au adus foarte pu in mâncare. dar i mai suprin i când ne-au adus nota de plat în care era o sum de 3 ori mai mare decât am comandat noi. sau. vor lua i r splata potrivit cu l comia lor a a cum spune Scriptura: Nu deveni arogant Unii oameni. cere la urm mai mul i bani decât a fost stabilit la în elegerea ini ial . dar totdeauna m-am gândit s dau posibilitatea tinerilor s înve e i s se ridice pe plan profesional. f . Odat . spre deosebire de ei. mai ales tineri. în felul acesta dai un prilej Diavoluliu s aib un c tig de la tine i s . i plata pentru folosirea veselei. pentru c noi. Tân rul îns nu vrea s înve e nici de la mine i nici de la fratele lui mai mare. nici c vom mai merge la acea cafenea alt dat . Dumnezeu spune celor ce ajut pe tineri: S revenim la istoria acelui tân r. de la un moment a început s nu mai fac lucrul la timp. La început a avut o atitudine bun i eu totdeauna l-am apreciat i iam pl tit potrivit cu munca lui. etc. dar dac nu respec i termenii i nu te ii de cuvânt. Dar. ca unui copac. cu un prieten de al meu am mers s lu m masa într-o cafenea. Când am întrebat. Interesant este c fratele mai mare al acestui tân r. Puteam s apelez la cineva mai experimentat. s amâne.F lucrul în termenii stabili i Când oamenii apeleaz la cineva dup un serviciu. Cei care ofer produsul sau serviciul se angajeaz la un anumit termen s -l îndeplineasc . Dar. devin arogan i i astfel î i taie singuri ramura de sub picioare. vei fi numai în pierdere. ni s-a spus c au inclus i impozitele. respect timpul i f a a cum ai vorbit. pentru ca s -mi scrie un anumit program. s dea diferite pretexte i când i-am cerut codul scris despre care din start ne-am în eles c este inclus în pre ul care l-am pl tit ini ial.i strici i numele i rela ia cu oamenii. Iar cei care au procedat nedrept. pentru fa a de mas .i strice i numele i rela iile cu oamenii. mai bine s termini înainte de timp decât s întârzii i s . Când promi i. are o atitudine frumoas i cu totul diferit în profesia i serviciile pe care le ofer oamenilor. când eram în vizit la biserica din Istanbul. Când apelezi la serviciile unui tân r i ai r bdare s -l aju i i înve i. . dar i-am spus tân rului c nu procedeaz corect. am pl tit banii. Ne-am orientat dup pre urile scrise în meniu i am comandat ce am crezut c este mai ieftin. inem la bunul nume de cre tini pe care îl purt m i nu vrem s ne stric m numele din pricina banilor. el mi-a cerut un pre destul de mare doar pentru cod. Am apelat cândva la serviciul unui programator tin r.

Vrei s ai succes în plan profesional i în rela iile cu oamenii? Înva bine o profesie F lucrul calitativ Respect termenii stabili i Nu fi lacom Nu deveni arogan De ce unii nu invata o profesie? Ce profesie s alegi? Ce s faci când nu ai dorin Este foarte bun articolul s lucrezi?Imi place .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful