1. Револуција је нагла коренита промена у друштву, политици или економији.

(4)
2.Индустријска револуција је почела када је Џејмс Ват открио парну машину, године 1769 .
(3)
3.Парну локомотиву конструисао је Џорџ Стивенсон , године 1814.
4. Колевка индустријске револуције је била Енглеска.

(2)

(1)

5. Са индустријском револуцијом настала је радничка класа.

(1)

6. Енглеска револуција је трајала од 1642 до 1649. Сукобили су се краљ и Парламент.
7. Вођа снага Парламента у Енглеској револуцији би је Оливер Кромвел.

(4)

(1)

8. Славна револуција била је 1688 и она је карактеристична по томе што је изведена без
проливања крви. (2)
9. Рат за независност САД водио се од 1775 до 1783.

(2)

10. Догађај када су незадовоњни колонисти побацали товаре чаја у море зове се Бостонска
чајанка. (1)
11. Независност САД проглашена је на Конгресу у Филаделфији, године 1776.
(2)
12. Аутор веђћег дела Декларације о независности САД био је Тома Џеферсон.

(1)

13. Први амерички председник био је Џорџ Вашингтон.

(1)

14.Најзначајнији француски филозофи просветитељи били су Русо, Монтескије и Волтер.
(3)
15. Француска буржоаска револуције је почела 1789. Године. Тада је Француском владао
краљЛуј XVI. (2)
16. Све промене Француске буржоаске револуције озваничене су у документу који се
зовеДекларација о правима човека и грађанина.
(1)
17. Током Француске буржоаске револуције укинут је феудализам а уведен капитализам.
18. Врхунац револуције у Француској је била Јакобинска диктатура.
19. Гиљотина је справа за погубљење.

(2)

(1)

(1)

20. Наполеон Бонапарта се 1804. Крунисао за цара Француске.
21. Наполеон је коначно поражен у бици код Ватерлоа.

(1)

(1)

22. Главни противници Наполеона су државе: Енглеска, Пруска, Аустрија и Русија.
23. Бечки конгрес је трајао од 1814 до 1815.

(4)

(2)

24.Када кажемо Пролеће народа мислимо на Револуцију 1848-1849.

(2)

25.Тековине Револуције1848-1849 су укидање феудализма и проширење грађанских права и
слобода у већем делу Европе.
(4)

26. Италија се коначно ујединила 1870 године око државе која се звала Пијемонт ( Краљевина
Сардинија) , чији је председник владе био Камило Кавур.
(3)
27. Немачка се коначно ујединила 1871. Године око државе која се звала Пруска, чији је
канцелар био Ото фон Бизмарк.
(3)
28. Грађански рат у САД –у се водио од 1861 до 1865.године, између Севера и Југа.

(4)

29. Главни узрок Грађанског рата у САД-у била је тежња Севера да се укине црначко ропство
на Југу.
(3)
30. У Амреичком грађанском рату војску Југа предводио је генерал Роберт Ли, а војску Севера
генерал Улис Грант. (2)
31. Председник САД-а током грађанског рата је био Абрахам Линколн.

(1)

32. Наведи четири велике европске силе XIX века: Пруска, Британија, Француска, Русија,
( Аустрија)
(4)
33. Источно питање јепитање опстанка Османског царства на Балкану .

(2)

34. Русији је у интересу да се Османско царство уклони са Балкана због излаза на топло море.
(2)
35. Велика источна криза је трајала од 1875 до 1878.
36. Берлински конгрес је био 1878.

(2)

(1)

37. Српска револуција је трајала од 1804 до 1835. и по свом карактеру је била национална и
грађанска. (4)
38. Први српски устанак је подигнут 15.02. 1804 (напиши комплетан датум) у месту Орашац, а
за вођу је изабран Ђорђе Петровић –Карађорђе (напиши пуно име и презиме)
(4)
39. Простор на коме се одигравала Српска револуција назива се Београдски пашалук. (1)
40. Најзначајније битке из Првог српског устанка су се одиграле на Иванковцу,Мишару,
Делиграду и Чегру.
(4)
41. Напиши имена четворице дахија: Аганлија, Кучук Алија, Мула Јусуф и Мехмед Фочић-ага.
(4)
42. Избијање Првог српског устанка убрзала је сеча кнезова.
43. Први српски устанак трајао је од 1804 до 1813.

(1)
(2)

44. Други српски устанак избио је 23.04.1815. (напиши пун датум) у месту Такову , под
вођством Милоша Обреновића.
(4)
45. Најзначајније битке у Другом српском устанку одиграле су се код: Љубића, Дубља, Палежа
и Чачка. (4)
46. Према споразуму кнеза Милоша и Марашли -али Паше Срби су добили полуаутономију у
оквиру Османског царства.
)(1)

47.Хатишерифом из 1830. Срби добијају аутономију у оквиру Османског царства, а Милош
Оберновић је Бератом потврђен за наследног кнеза.
(2)
48. У Србији је феудализам укинут 1835. Године.

(1)

49. Уставобранитељи се залажу за доношење устава, којим би се ограничила власт кнеза
Милоша.
(4)
50. Први српски устав био је Сретењски устав, донет 1835. Године.
51. Прва владавина кнеза Милоша је трајала од 1815 до 1839.

(2)
(2)

52. Прва владавина кнеза Михаила Обреновића је трајала од 1839 до 1842.
(2)
53. Абдикација је добровољни силазак са власти.
54. Турски устав проглашен је 1838.

(2)

(1)

55. Период владавине Уставобранитеља је трајао од 1842 до 1858. И у то време је Србијом као
кнез управљао Александар Карађорђевић
(3)
56. Документ у којем је изложен план о ослобођењу и уједињењу свих Срба са осталим
јужнословенским народима зове се Начертаније, а његов аутор је Илија Гарашанин.
57. Главни орган власти у устаничкој Србији био је Правитељствујушчи совјет.

(2)

(1)

58. Главне карактеристике владавине Уставобранитеља су биле: слобода трговине, поштовање
закона, образовање. (3)
59. Друга владавине Милоша Обреновића је трајала од 1858 до 1860.

(2)

60. друга владавина Михаила Обреновића је трајала од 1860 до 1868.

(2)

61. Турци коначно напуштају Србију 1867. Године, а као симбол турске власти остаје турска
застава на утврђењима.
(2)
62. Кнеза Михаила наследио је кнез Милан Обреновић.

(1)

63. Устав који је Србија добила 1869. звао се Намеснички устав.

(1)

64. Србија је коначно добила независност 1878.
65. Србија нје на Берлинском конгресу добла територијална проширења на Нишки, Врањски,
Пиротски и Топлички округ.
(4)
66. Црногорци су у XIX веку живели у заједницама које су се називале племена.

(1)

67. Најзначајнија установа у Црној Гори је била Цетињска митрополија. (1)
68. Цетињски митрополити су се бирали из породице Петровић- Његош.

(1)

69. Двојица најзначајнијих цетињских митрополита били су Петар I Пертовић и Петар II
Петровић Његош. (4)
70. Најзначајнија Његошева дела су Горски вијенац и Луча Микрокозма
71. Данило Петровић се одрекао титуле митрополита и узео титулу кнеза, године 1852.

(2)
(2)

72. Црна Гора је добила незаисност 1878. године, а њоме је тада владао кнез Никола Петровић.
(2)
73. Учешће Срба из Јужне Угарске у Револуцији 1848-1849 започето је на Мајској скупштини у
Сремским Карловцима (1)
74. Војводство Србија и Тамишки Банат проглашено је 1849. године
75. Благовештенски сабор је био 1861. године

(1)

(1)

76.Најзначајнија културна установа међу Србима у Јужној Угарској је била Матица српска
основана 1826.
(2)
77. Најистакнутији српски политичар у Јужној Угарској био је Светозар Милетић. (1)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times